Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i."

Transkript

1 e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn 1, Abdullh Akpın 2, Nci Mut 3, 1 Ondokuz Myıs Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, Göğüs Hstlıklı Anbilimdlı, Smsun 2 Süleymn Demiel Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, Psikiyti Bölümü, Ispt 3 Ondokuz Myıs Ünivesitesi, İsttistik Bölümü, Smsun, Tükiye Bu çlışmnın sonuçlı 2012 yılı Antly d düzenlenen 15. Tük Toks Deneği Kongesinde sözlü olk sunulmuştu. Özet Amç: Bu çlışmnın mcı, konik solunum poblemi oln hst gubund depesyon ve kygı duumunun sıklığını ve bunlın dispne ölçekleinin şiddetiyle ilişkisini değelendimekti. Geeç ve Yöntem: Göğüs hstlıklı hstnesinde stım ve konik obstüktif kciğe hstlığı nedeniyle ytmkt oln 64 dışık hst değelendimeye lındı. Hstl ve sğlıklı kontol gubun sosyodemogfik özelliklei sogulyn bi nket uygulndı. Kygı ve depesyon düzeylei öz bildiim ölçekleinden Spielbeg duumluk ve süekli kygı ölçeği ve Beck depesyon ölçeği kullnılk belilendi. Çlışm gubunun solunum fonksiyon testlei ve solunum semptomlı skolın göe dispne deecelei değelendiildi. Bulgul: Çlışm gubunun yş otlmsı 67.28±9.13 (50-88 yş lığı). 22 (%34.4) si kdın ve 42 (%65.6) si ekekti. Beck depesyon ölçeği otlm skolı 18.42±10,00 (5-47 lığınd), Spielbeg duumluk kygı pun otlmsı 40.20±8.13 ve süekli kygı pun otlmsı 44.70±7.94 olk bulundu. 24 (%37.5) hstd depesyon sptndı, 40 (%62.5) hstd depesyon yoktu vey hfif belitile vdı, 13 (%20.3) kişide ot deecede ve 11 (%17.2) kişide ğı düzeyde depesyon belilendi. Yş ile depesyon punlı sınd isttistiksel ilişki vdı (p=0.022). Depesyon punlı ile Spielbeg duumluk ve süekli kygı punlı sınd isttistiksel olk nlmlı ilişki bulundu. Ttışm: Konik solunum poblemi oln hstld yüksek kygı düzeyi ve sık depesyon göülmekte fkt bu duum dispne ölçekleinden etkilenmemektedi. Anht Kelimele Dispne; Anksiyete; Depesyon Abstct Aim: The im of the study ws to ssess the fequency of nxiety nd depession in smple of eldely ptients with chonic espitoy filue nd the eltionships between these comobidities nd the seveity of dyspne. Mteil nd Method: Sixty-fou consecutive inptients with sthm nd chonic obstuctive disese wee evluted in chest disese hospitl. A questionnie including sociodemogphic fetues ws pplied to ptients nd helthy contol goup. Anxiety ws ssessed by Spielbeg stte nd tit nxiety scle, nd depession by Beck depession inventoy. Spiometic tests, espitoy symptoms nd seveity of dyspne wee evluted in the study goup. Results: The men ge of study goup ws 67.28±9.13 (nge between yes). Of those 22 (34.4%) wee femles nd 42 (65.6%) wee mles. The men Beck depession inventoy scoes of the goup ws 18.42±10.00 (nge between 5-47), the men Spielbeg s stte nxiety scoe ws 40.20±8.13 nd the men Spielbeg s tit scoe ws 44.70±7.94 these esults wee close to contol goup. Depession with Beck depession inventoy scoes ws dignosed in 24 (37.5%), bsent o mild depession in 40 (62.5%), modete depession in 13 (20.3%) nd sevee depession in 11 (17.2%) ptients. Thee ws eltion between ge nd depession scoes (p=0.022). Depession scoes, Spielbeg s stte nd tit inventoy scoes wee found sttisticlly elted with ech othe. Discussion: The esults of the pesent study suppot tht nxiety nd depessive disodes e found with high incidence in ptients with espitoy impiments but the seveity of dyspne mesues does not ffect the scoes of depession nd nxiety. Keywods Dyspne; Anxiety; Depession DOI: /JCAM.1069 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2013;4(4): Coesponding Autho: Sevet Kyhn, Ondokuz Myıs Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, Göğüs Hstlıklı Anbilimdlı,Göğüs Hstlıklı ve Tübeküloz Bölümü, Smsun, Tükiye. T.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 281

2 Giiş Hvyolu hipeektivitesinden kynklnn, teklyıcı ve geiye dönüşümlü hvyolu obstüksiyonu ile kkteize stım hstlığı ve genellikle sig kullnımındn kynklnn, gei dönüşümü olmyn konik obstüktif kciğe hstlığı (KOAH) yşlı nüfusunun tışın plel olk toplumd en önemli mobidite ve motlite nedenlei sınd ye lmktdı. He ikisinin de hfif, ot ve yşmı tehdit eden ğı fomlı vdı. Astım ve KOAH olgulınd nksiyete ve depesyon gibi uhsl bozukluklın sık göüldüğü bildiilmişti [1;2]. Ypıln çlışmld, ğı stımlıld psikiytik hstlıklın 11 kt ttığı ve psikiytik hstlığı olmynl göe olnlın kut solunum yetmezliği tğı nedeniyle son bi yıl içinde iki vey dh çok kez hstneye ytııldıklı bildiilmişti [3]. GINA (The Globl Inititive fo Asthm) ehbelei, stımın şiddetine göe sınıflndıılmsı, hst eğitimi, hstlığın tedvisi ve bsmk yöntemine dylı fmkolojik tedvi seçenekleini kpsmktdı. Bu ehbele uygun ve etkin tedvi ile özellikle son on yıldki gelişmelee plel olk stım hstlınd yüksek ond tm kontolün sğlnbildiğini belitmektedi [3;4]. Bun ğmen oldukç fzl syıdki hst, stımın iyi kontol edilememesi nedeniyle günlük ktiviteleinde kısıtlılık ve ölüm iskiyle kşı kşıydı [4]. Son yılld ypıln çlışmld; stım ile nksiyete ve depesyon sınd bi koelsyon olduğu yıc emosyonl stes ve immün sistem ile hipotlmus-hipofiz-denl ekseni sınd ykın bi ilişki olduğu üzeinde duulmktdı [5] yılınd güncellenen GOLD ehbeinde, KOAH eşlik eden depesyon gibi komobid hstlıklın kötü sğlık duumu ve pognozl ilişkili olduğundn ve sıklıkl tnısız kldığındn söz edilmektedi [6]. Kesitsel olk ypıln bu çlışmd, sıl ykınmsı dispne oln stım ve KOAH hstlınd depesyon ve nksiyete düzeyleini belilemek mçlnmış olup yıc hstlıklın şiddetini gösteen objektif ve subjektif dispne ölçekleiyle depesyon ve nksiyete düzeylei sındki ilişki ştıılmıştı. Beck depesyon ölçeği (BDÖ): Temel mcı depesyon belitileini kpsmlı bi biçimde değelendimek oln ölçek 21 mddeden oluşmuş olup iki mdde duygul, on bi mdde bilişlee, iki mdde dvnışl, beş mdde bedensel belitilee, bi mdde kişile sı belitilee yılmıştı. Hstldn bu souldn kendi duumlın en uygun olnını seçmelei istendi. He bi souy 0, 1, 2, 3 (yok, hfif, ot, ğı) pun veileek, 0-63 sınd değişen skol elde edildi. Spielbeg duumluk- süekli kygı ölçeği (STAI): Duumluk ve süekli nksiyete düzeyleini yı yı belilemek mcıyl Spielbeg ve kdşlı tfındn geliştiilmiş oln duumluk- süeklilik kygı envntei, iki fktölü kygı kumındn hzılnmıştı [9]. STAI, 40 mddeden oluşn, 20 mddelik iki yı ölçeği içeen hstnın kendisi tfındn dolduuln bi ölçekti. Bu ölçek Öne ve Le Compte tfındn dilimize çevileek geçelilik ve güvenililik çlışmsı ypılmıştı [10]. Duumluk kygısı kişinin son iki hftsını, süeklilik nksiyetesi ise kişinin süekli hissettiği duygul bğlı olk değelendiili. Hesplnn punlın yüksek olmsı kygının şiddetini göstei. Solunum fonksiyon testlei (SFT): Solunum fonksiyon testlei Ameikn Toks Deneği nin kbul edilebililik ve tek edilebililik kiteleine uygun olk geçekleştiildi [11]. MIR Spiolb vitelogf cihzı kullnılk ypıln ölçüm üç kez teklndı ve en iyi ölçüm değelendimeye lındı. Stndt değele olk Knudson ve kdşlın it nomogm kullnıldı [12]. Hstlık şiddeti FEV1 (ilk 1. sniyede çıktıln zolu ekspiyum hcmi) değeleine göe belilendi ve ölçülen FEV1 değelei beklenen (pediktif) değelee göe sınıflndııldı. Solunum yetmezliği deecelei tüm hstl için; hfif (FEV1 > %80), ot (%60 FEV1< %80) ve ğı (FEV1< %60 ) olk guplndııldı. Geeç ve Yöntem Bu ştımnın öneklemini solunum yetmezliği nedeniyle stım ve konik obstüktif kciğe hstlığı (KOAH) tnısı ln 64 hst oluştumktdı. Hstl Smsun Göğüs Hstlıklı ve Göğüs Cehisi Hstnesi ytklı ünitesinde tedvi göenleden dışık olk lınmıştı. Hstl göğüs hstlıklı uzmnlınc klinik ve spiometik olk incelenen, stım ve KOAH tnısı konulup medikl tedvi göenleden oluşmktdı. Sosyodemogfik veileden; yş, cinsiyet, medeni duum, eğitim duumu, ekonomik duum, meslek duumu kydedilmişti. Ekonomik duum; 1000 YTL den düşük ve yüksek gelii olnl olk iki gub yılmıştı. Meslekle ktif çlışnl ve ktif çlışmynl olk iki gupt değelendiilmişti. Ev hnımlı ve emeklile, öğencile ktif çlışmyn gup içinde değelendiilmişti. Asıl ykınmsı dispne oln stım ve konik obstüktif kciğe hstlının guplndıılmsınd solunum fonksiyon testlei ve semptom nlizlei kullnılmıştı. Çlışmmızd hstlın depesyon yönünden değelendiilmelei için Beck depesyon indeksi [7;8], kygı düzeyleini sptmk için ise Spielbeg duumluksüekli kygı ölçeği uygulnmıştı [9;10]. Çlışm, hstne idesinin yzılı izini, üçüncü bsmk hstneye it eğitim plnlm ve koodinsyon kuulunun etik onyı lınk ypılmıştı. Semptom skou: Semptom skou olk, Rimington ve kdşlının[13], modifiye edeek kullndıklı, göüşmeden önceki son bi hftlık döneme it semptoml, ktivite duumu ve bet-2 gonist ihtiycı sogulnk elde edilen skol kullnıldı. Bu değelendimede; hstlın son bi hftdki duumlı üç seçenekten bii seçileek işetleni. Sonuçt elde edilen skoun düşüklüğü, hstldki solunum yetmezliği kontolünün dh iyi olduğunun bi göstegesidi [14], (Tblo-1). Tblo 1. Semptom skou değelendimesi Semptoml Son bi hft içinde kç gün nefes dlığı vey hışıltılı solunum ykınmnız oldu? Son bi hft içinde kç gün nefes dlığı nedeniyle geceyi uynık geçidiniz vey uykudn uyndınız? Son bi hft içinde kç gün nefes dlığı nedeniyle noml günlük ktiviteniz engellendi? Son bi hft içinde kç gün nefes çıcı ilç 0-1 (kıs etkili bet 2 gonist) kullnmnız geekti? Semptom skou 0 (hfif) 1(ot) 2 (ğı) 2282 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 İsttistiksel Anliz: Ölçümle SPSS 15 pket pogmı kullnılk ypılmıştı. P<0,05 ise nlmlı olk kbul edilmişti. Gup kşılştımlınd veile gupl göe noml dğılım gösteiyos (p 0.05), ikili gup kşılştımlınd bğımsız öneklemle için t-testi, üç ve üzei gup kşılştımlınd tek yönlü vyns nliz uygulnmıştı. Hst ve kontol guplın göe Beck depesyon skolı noml dğılış göstemediğinden (p<0.05) pmetik olmyn testleden Mnn Whitney U testi, üç ve üzei gup kşılştımlınd Kuskl-Wllis testlei uygulnmıştı. Bulgul Hstll ilgili temel sosyodemogfik ve klinik bilgile: Hstlın yş otlmsı 67.28±9.13 (50-88 yş lığınd) olk sptnmıştı. Gubun 22 (%34.4) si kdın, 42 (%65.6) si ekekleden oluşmktdı. Medeni duum olk tüm hstlın evli olduğu sptnmıştı. Emekli ve ev hnımı olnlın ktif çlışmynl olk kbul edildiğinde çlışm duumu; ktif çlışmynl 47 (%73.4) ve ktif çlışnl 17 (%26.6) olk sptnmıştı. Ekonomik geli sogulmsınd; 61 (%95.3) hstnın ylık geliinin 1000 lidn düşük, 3 (%4.7) hstnın yüksek olduğu nlşılmıştı. Eğitim duumu değelendiildiğinde; 15 (%23.4) hstnın okum yzm bilmediği ve 49 (%76.6) hstnın ilkokul mezunu olduğu sptnmıştı. Hstlık süesinin 1-46 yıl lığınd ve otlm 9.53±9.52 yıl olduğu sptnmıştı. Konik solunum yolu hstlıklının deecesi solunum fonksiyon testlei ile değelendiilmiş olup FEV-1 değelei % lığınd ve otlm %54.81±25.33 olk sptnmıştı. Hstlın solunum fonksiyon düşüklüğü 11 (%17.2) kişide hfif, 13 (%20.3) kişide ot ve 40 (%62.5) kişide ğı olk sptnmıştı. Hstlın solunum ile ilgili semptom skou değelendiilmiş (hfif, ot ve ğı) ve otlm değe 5.81 (0-8 lığınd) olk sptnmıştı. Hstlın depesyon ve kygı düzeylei: 24 (% 37.5) kişide depesyon sptnmıştı. Depesyon punı otlm 18.42±10.00 (5-47 pun lığınd), duumluk kygı punı otlmsı 40.20±8.07 ve süekli kygı punı otlmsı 44.72±7.88 olk sptnmıştı. Hstlık şiddeti ile depesyon vlığı ilişkisi; Depesyon vlığı ile dispne düzeyi sınd nlmlı bi ilişki sptnmmıştı (p=0.837). Ağı düzeyde dispne ve depesyon vlığı sınd nlmlı bi ilişki sptnmmıştı (p=0.594). Hstlın nefes dlığı düzeyi ile depesyon punlı, duumluk kygı ve süekli kygı punlı sınd isttistiksel olk nlmlı bi ilişki sptnmmıştı. Tblo 2. Hstlın semptom şiddetlei ile depesyon ve kygı skolı sındki ilişki Öz bildiim ölçeklei Semptom şiddeti Hfif Ot Ağı Semptom düzeyleinin; depesyon ölçeği, duumluk ve süekli kygı düzeyleiyle ilişkisi: Noml tedvinin ynınd kutıcı nefes çıcı ilç (kıs etkili bet gonist) kullnm geekliliği ile duumluk kygı düzeylei sınd nlmlı isttistiksel fklılık sptnmıştı. Hfif deecedeki stım hstlınd ot ve ğı deecedeki stım hstlındn dh yüksek duumluk kygı punlı sptnmıştı. Hstld nefes dlığı nedeniyle tıknm hissi, hışıltılı solunum, geceyi uynık geçime, noml günlük ktivitenin engellenmesi gibi semptomlın pozitifliği ile depesyon ve kygı skolı sınd isttistiksel olk nlmlı bi ilişki sptnmmıştı. (Tblo-2). Solunum fonksiyon testi, yş, hstlık süesi, solunum hstlığının düzeyi ile depesyon punı, duumluk ve süekli kygı punlının koelsyonu: Sonuçl değelendiildiğinde solunum fonksiyon testi, hstlık süesi, solunum hstlığının deecesi ile depesyon punı, duumluk ve süekli kygı punlı sınd nlmlı ilişki sptnmmıştı. Yş ile depesyon punlı sınd pozitif ilişki vdı (p=0.022). Depesyon punlı ile duumluk ve süekli kygı skolı sınd ilei düzeyde koelsyon sptnmıştı. Duumluk nksiyete skou ile süeklilik kygı skou sınd ilei düzeyde nlmlı ilişki sptnmıştı. Kontol gubunun genel özelliklei ve sonuçlı: Kontol gubunu, bilinen bi hstlığı olmyn ve çlışmy ktılmyı kbul eden 65 hstne çlışnı oluştumktydı. Gubun yş otlmsı 37.09±8.76 (21-57 lıklı) olup 58 (%89.2) kdın ve 7 (%10.8) ekekten oluşmktydı. Kontol gubunun tmmı evli, yüksek öğetim mezunu geli düzeylei yüksek bulundu. Beck depesyon ölçeğinde pun otlmsı olup; 57 (%87.7) kişide depesyon yok, 8 (%12.3) kişide ot deecede depesyon, 3 (%4.6) kişide ise şiddetli depesyon sptndı. Kygı duumluluk pun otlmsı 42.07±11.41 ve kygı süeklilik otlmsı 44.63±9.33 olk bulundu. Ttışm Astım ve KOAH hstlınd genel popülsyon göe kygı duumu ve depesyon insidnsı dh yüksekti. [15-23]. Konik vil heptit ve omtoid tit gibi günlük ktiviteyi kısıtlyn konik hstlıkl göe stımlıld dh yüksek ond kygı ve depesyon insidnsı sptnmıştı [24;25]. Depesyon ve kygı duumlı toplumun genelinde ve stım hstlınd kdın cinsiyetinde dh sık göülmektedi [15;26-28]. Bizim çlışmmızd ise cinsiyet yönünden nlmlı bi fklılık bulunmdı. Ülkemizde ypıln bi çlışmd; KOAH hstlının %29 und depesyon olduğu sptnmıştı [29]. Benze şekilde dh önce ypıln biçok çlışmd, KOAH ve stım hstlınd depesyon ve nksiyete göülme sıklığının yüksek olduğu bildiilmişti [30;31]. Çlışmmızd ise 50 yş üzeinde oln stım ve KOAH olgulınd depesyon; % 37.5 onınd sptnmıştı. Beck depesyon ölçeği kullnılıken ülkemiz için kesme punı >17 olk bildiilmektedi. Pun ttıkç depesyon şiddetinin yüksek olduğu nlşılmktdı. Çlışmmızd 8-17 pun; hfif depesif belitile, pun; ot deecede depesyon ve >27 pun; ğı depesyon olk kbul edildi [7]. Depesyo- p kike Depesyon skou 16.55± ,92±11,53 19,10±9, ,148 Duumluk kygı skou Süekli kygı skou 43.27± ,85±10,51 39,80±6, , ± ,23±12,33 45,35±5, ,930 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 283 3

4 nun yoğunluğunu belilemek icin kullnıln Beck depesyon ölçeğinin Tük toplumu icin geçeliliği ve güvenililiği Teğin tfındn ypılmıştı [8]. Cssileth ve kdşlı [32] konik böbek, cilt ve eklem hstlıklı, knse, diybet ve depesyon gibi hstlıkld, yş fktöünü tnıdn bğımsız olk psikolojik duum için olumlu bi pmete olk bildimişledi. Mentl duumun lt ölçeklei ile nksiyete ve depesyonun değelendiildiği bu çlışmd yeni tnı konuln hstld, uzun süedi hst olnl onl mentl skolın dh düşük olduğu sptnmış ve bu sonuç psikolojik dptsyonl çıklnmıştı. Çlışmmızd yş ile depesyon skolı sınd pozitif bi ilişki sptnıken hstlık süesi ile depesyon ölçeği sınd bi ilişki bulunmmıştı. Uluslsı stım tedvi kılvuzunun son vesiyonu oln GINA ehbeinde, tedvi hedefinin stım kontolünü sğlmk olduğu ve böyle bi kontolün sdece hstlığın şiddetini belilemekte değil ynı zmnd fmkolojik tedvide bsmk düşüme vey yükseltmede nht olduğu belitilmektedi [33]. Rimington ve kdşlı [13], semptomlın stım tedvisindeki önemini ve stım kılvuzlındki yeini göstedile. Bu çlışmd ştımcıl yşm klitesiyle nksiyete ve depesyon sınd ykın ilişki olduğunu fkt psikolojik duuml kciğe fonksiyonlı sınd zyıf bi ilişki olduğunu belittile. Son yılld ypıln çlışmld ise stım kontolü ile depesyon ve nksiyete sınd ykın ilişki olduğu oty konulmuştu [26;34]. Gden ve kdşlı [35] dh hfif stımlıl göe ğı stımlıld dh çok psikiytik bozuklukl olduğunu bildimişledi. Çlışmmızd solunum fonksiyon testi değelei, hstlık süesi, solunum hstlığının deecesi ile depesyon punı, duumluluk ve süeklilik kygı punlı sınd nlmlı ilişki sptnmmıştı. Depesyon vlığı ile dispne düzeyi sınd nlmlı bi ilişki sptnmmıştı. Dispnenin ğılık düzeyi ile depesyon punlı, duumluluk ve süeklilik kygı punı sınd koelsyon sptnmmıştı. Noml tedvinin ynınd kutıcı nefes çıcı ilç (kıs etkili bet gonist) kullnm geekliliği ile duumluk (mevcut) kygı düzeylei sınd nlmlı isttistiksel fklılık sptnmıştı. Depesyon punlı ile duumluluk ve süeklilik kygı skolı sınd ilei düzeyde koelsyon sptnmıştı. Duumluk nksiyete skou ile süekli kygı skou sınd nlmlı bi ilişki sptnmıştı. Fenndes ve kdşlı [36] yptıklı çlışmd, stım düzeyinin objektif ve subjektif ölçekleiyle nksiyete düzeylei sındki ilişki değelendiilmişti. Bu çlışmd stım hstlınd nksiyete pevlnsının yüksekliği oty konmuş; stımın subjektif sonuçlıyl hsty eçete edilen ilç syısı ve hstneye bşvuu syısıyl nksiyete düzeylei ilişkili bulunmuştu. İlginç bi şekilde nksiyete skolıyl hvyolu inflmsyon düzeylei sınd negtif bi ilişki vken solunum fonksiyon testleiyle ilişki yoktu. Bu çlışmnın yzlı nksiyetesi yüksek oln hstl dh çok ilç eçete edildiği ve solunum fonksiyon testi değeleine göe geektiğinden dh yüksek miktd inhle kotikosteoid kullnılmsının bu duum yol çtığı youmunu ypmktdıl. Dolyısıyl hvyolu inflmsyonun bi göstegesi oln ekshle nitikoksit düzeyinin; kygı duumu bozuk oln bi çok hstd, şıı inhle steoid kullnımın bğlı olk düşük çıkbileceği göüşünü svunmuşldı [36]. Depesyon ile stım ve KOAH tedvileine hst uyumsuzluğu sınd önemli bi ilişki olduğu ve depesyon tedvisi ile tedviye uyumun ttığını gösteen çlışml vdı [37-39]. Bu sonuçldn yol çıkk tedviye uyumu kötü oln hstld depesyon vlığı nmlıdı. Çlışmmızd dispne ykınmsı oln hstlın duumluk ve süekli kygı düzeylei ile sğlıklı kontol gubu sınd isttistiksel olk nlmlı bi fklılık bulunmmıştı. Fkt depesyon skolı hst gubund beligin olk yüksek sptnmıştı. Çlışmmızd kontol gubu seçiliken bieylein özellikle dispne ykınmsının olmmsın dikkt edilmişti. Diğe tftn yş, cinsiyet, ekonomik duum ve eğitim düzeyi; kygı ve depesyon düzeyleini etkileyebilecek fktöledi. Dolyısıyl dispnesi oln hst guplıyl kşılştımk üzee fklı kontol guplın d ihtiyç vdı. Hstlın hvyolu inflmsyon düzeylei ve kullnıln ilçll hstlın kygı ve depesyon duumunun multivynt nlizleinin ypılmmış olmsı çlışmmız için bi kısıtlılıktı. Ayıc ştımd kullndığımız kygı ve depesyon testlei utin tnı ve tkip için güvenililiklei çok yüksek olmyn öz bildiim ölçekleidi. Beck depesyon ölçeği fiziksel semptomlı d içediğinden özellikle konik hst guplının psikiytik duumlının değelendiilmesinde bzen ynıltıcı olbili. Asıl ykınmsı dispne oln KOAH ve stım hstlının syısı günümüzde yşlı popülsyondki tışl bilikte gideek tmktdı. Bu hstlıkld temel hedef; yşm klitesinin ttıılmsı ve semptomlın kontol ltın lınmsıdı. Hstlın kygı ve depesyon duumunun belilenmesinin ve bun yönelik olk ypılbilecek ilve tnı ve tedvi düzenlemeleinin hstlıklın kontolüne sğlycğı ktkılı belilemek için dh ilei çlışml ihtiyç vdı. Kynkl 1. Chung KF, Godd P, Adeloth E, Ayes J, Bnes N, Bnes P, et l. Difficult/ thepy-esistnt sthm: the need fo n integted ppoch to define clinicl phenotypes, evlute isk fctos, undestnd pthophysiology nd find novel thepies. ERS Tsk Foce on Difficult/Thepy-Resistnt Asthm. Euopen Respitoy Society. Eu Respi J 1999;13(5): Lvoie KL, Ctie A, Lbecque M, Bcon SL, Lemièe C, Mlo JL, et l. Ae psychitic disodes ssocited with wose sthm contol nd qulity of life in sthm ptients? Respi Med 2005;99(10): Globl Inititive fo Asthm. Globl sttegy fo sthm mngement nd pevention. NIH publiction, no Bethesd: Ntionl Institutes of Helth; Ntionl Het, Lung, nd Blood Institute Btemn ED, Boushey HA, Bousquet J, Busse WW, Clk TJ, Puwels RA, et l. Cn guideline-defined sthm contol be chieved? The Gining Optiml Asthm ContoL study. Am J Respi Cit Ce Med 2004;170(8): Di Mco, F; Sntus, P; Centnni S. Anxiety nd depession in sthm. Cu Opin Pulm Med 2011;17(1):39-44, doi: /MCP.0b013e f 6. Globl inititive fo chonic obstuctive lung disese. Globl sttegy fot he dignosis, mngement, nd pevention of chonic obstuctive pulmony disese, evised Avilble fom 7. Sois O. Psikiytik deecelendime ölçeklei. Güleç C, Köoğlu E (editöle). Psikiyti Temel Kitbı. 1. Cilt. Ank. 1998; Teğin B. Depesyond bilişsel süeçle, Beck modeline göe bi inceleme. Psikoloji Degisi 1987;6: Spielbeg CD. Mnul fo stte-tit nxiety inventoy. Clifoni: Consulting Psychologists Pess, Öne N, Le Compte A. Stte nd tit nxiety inventoy - mnul (Tukish). İstnbul: Bogzici Univesity Pess, Ameicn Thocic Society. Stnddiztion of spiomety-1987 updte. Am Rev Respi Dis 1987;139: Knudson RJ, Lebowitz MD, Holbeg CJ. Chnges in the noml mximl expitoy flow-volume cuve with gowth nd ging. Am Rev Respi Dis 1983;127: Rimmigton LD, Dvies DH, Lowe D, Peson MG. Reltionship between nxiety, depession nd mobidity in dult sthm ptients. Thox 2001;56: Peson MG, Bucknll C (eds). Mesuing Qulity of Life in Asthm: A Ptient Focused Appoch. London: Royl College of Physicins, Lvoie KL, Bcon SL, Bone S. Wht is wose fo sthm contol nd qulity of life: depessive disodes, nxiety disodes, o both? Chest 2006;130: Hsle G, Gegen PJ, Kleinbum DG. Asthm nd pnic in young dults: Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 ye pospective community study. Am J Respi Cit Ce Med 2005;171: Heney LG, Conwy E, Kelly C. Pevlence of psychitic mobidity in difficult sthm popultion: eltionship to sthm outcome. Respi Med 2005;99: Kunik ME, Roundy K, Vezey C. Supisingly high pevlence of nxiety nd depession in chonic bething disodes. Chest 2005;127: Loeboks A, Apfelbche CJ, Bosch JA. Depessive symptoms, socil suppot, nd isk of dult sthm in popultion-bsed cohot study. Psychosom Med 2010;72: Nowobilski R, Fugl M, Czyz P. Psychopthology nd pesonlity fctos modify the peception of dyspne in sthmtics. J Asthm 2007;44: Ok E, King ME, Cllhn DB. Asthm nd seious psychologicl distess: pevlence nd isk fctos mong US dults, Chest 2010;137: Stine TW, Mokdd AH, Blluz LS. Impct of depession nd nxiety on qulity of life, helth behvios, nd sthm contol mong dults in the United Sttes with sthm. J Asthm 2008;45: Winwight NW, Sutees PG, Wehm NJ. Psychosocil fctos nd incident sthm hospitl dmissions in the EPIC-Nofolk cohot study. Allegy 2007;62: Centnni S, Di Mco F, Cstgn F, et l. Psychologicl issues in the tetment of sthmtic ptients. Respi Med 2000; 94: Lyketsos CG, Lyketsos GC, Richdson SC. Dysthymic sttes nd depessive syndomes in physicl conditions of pesumbly psychogenic oigin. Act Psychit Scnd 1987;76: Di Mco F, Veg M, Sntus P. Close coeltion between nxiety, depession, nd sthm contol. Respi Med 2009;104: Codin M, Fenech AG, Vssllo J. Anxiety nd the mngement of sthm in n dult outptient popultion. The Adv Respi Dis 2009;3: Pigott TA. Gende diffeences in the epidemiology nd tetment of nxiety disodes. J Clin Psychity 1999; 60 (Suppl 18): Kömücüoğlu B, Blıoğlu M, Öztun I. KOAH lı ekek olguld depesyon. Toks Degisi 2000;1(3): Çelik P, Esen A, Akın M. Konik obstüktif kciğe hstlığı olgulınd depesyon. Solunum Hstlıklı1998;9(1): Söze K, Öngen G, Song A. Diffüz obstüktif kciğe hstlınd depesyon ve nksiyete göülme sıklığı Solunum 1990:18: Cssileth BR, Lusk EJ, Stouse TB. Psychosocil sttuin chonic illness. N Engl J Med 1984;311: Ntionl Het, Lung, nd Blood Institute/Wod Helth Ognistion. NHLBI/ WHO wokshop epot: globl sttegy fo sthm mngement nd pevention. NIH Publiction Bethesd, MD Lfoest L, Vn Gnse E, Devoussoux G. Influence of ptients chcteistics nd disese mngement on sthm contol. J Allegy Clin Immunol 2006;117: Gden GMF, Ayes JG. Psychitic nd socil spects of bittle sthm. Thox 1993;48: Fenndes L, Fonsec J, Mtins S. Assocition of nxiety with sthm: subjective nd objective outcome mesues. Psychosomtics 2010;51: Cluley S, Cochne GM. Pschologicl disode in sthm is ssocited with poo dheence to inhled steoids. Respi Med 2001;95: Lustmn PJ, Giffith LS, Feedlnd KE. Cognitive behvio thepy fo depession in type 2 dibetes mellitus: A ndomized contolled til. Ann Inten Med 1998;129: Bostey CM, Fosbuy JA, Cochne GM. The psychologicl fctos ssocited with poo complince with tetment in sthm. Eu Respi J 1995;8: Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 285 5

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h e A þ t ý m Pedicting Risk of Type 2 Dibetes Mellitus: A Popultion-Bsed Study l n i j i O O i g in Tip-2 Diybet Risk Thmini: Toplum Tbnlı Bi Çlışm h c s Re l Tip-2 Diybet Risk Thmini / Pedicting Risk of

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi Özgün Arştırm / Originl Investigtion Multipl Sklerozd Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yşm Klitesi İlişkisi: Bir Rehbilitsyon Merkezi Deneyimi Reltionship with Functionl Sttus nd Qulity of Life Associted

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi İzmi D. Behçet Uz Çocuk Hast. Degisi 20; ():7-0 doi:0.5222/buchd.20.7 Klinik Aaştıma Down sendomlu çocuklaın anneleinin aile işlevleini algılama ve sosyal destek düzeyleinin değelendiilmesi Assessment

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

Çalışmamızda Parkinsonlu hastalarda tedavi altında yürüme parametrelerinde ortaya çıkan bulguların hastalık süresi ile ilişkisi araştırılmıştır.

Çalışmamızda Parkinsonlu hastalarda tedavi altında yürüme parametrelerinde ortaya çıkan bulguların hastalık süresi ile ilişkisi araştırılmıştır. GĐRĐŞ Pakinson hastalığının (PH) ana belitilei badikinezi, istiahat temou, igidite ve ostual instabilite şeklindedi. Pakinson hastalığında otaya çıkan ostü ve yüüme bozukluklaı, ilei deecede özülülük oluştuduklaı

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik Düşünen Adam Psikiyati ve Nöolojik Bilimle Degisi 2012;25:230-237 DOI: 10.5350/DAJPN2012250305 Dikkat Eksikliği Hipeaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklaın Ebeveynleinde DEHB ve Diğe Psikiyatik Belitile

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı