ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1992-1997"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fisun Yüzer Doğum Tarihi: 1964 Ünvanı: Doçent Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce (İleri Düzey) Mail: Eğitim Durumu: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tıp Fakültesi: Gazi Üniversitesi Tıpta Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Akademik Ünvanlar Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara Uzman Doktor: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1997 Florence Nightingale Hastanesi İstanbul Doçent Doktor: Florence Nightingale Hastanesi İstanbul İstanbul Bilim Üniversitesi İstanbul 2011, Kariyer: 1997 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon dalında uzman, 2007 yılında Doçent ünvanlarını aldı.

2 yılları arasında konjenital ve erişkin kardiyovasküler anestezi ağırlıklı çalıştı yılları arasında vertebra cerrahisi anestezisi ile ilgilendi yılında erişkin karaciğer transplantasyon anestezi programını kurdu. Halen erişkin ve pediatrik Kaaraciğer transplantasyon ve böbrek transplantasyon anestezisi programını yürütmektedir yılında UCSF Moffitt-Long Hospital, San Francisco, Amerika erişkin ve pediatrik kardiyak anestezi servisinde gözlemci olarak bulundu yılında EACTA, Aarhus, Danimarka da düzenlenen basit ve ileri düzey Transözefagial Ekokardiyografi kursu sertifikasını aldı yılında Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulunda görev aldı yılında robotik kalp cerrahisinde Da Vinci sistemini öğrenmek üzere Goethe Üniversitesi, Frankfurt a gönderildi yıllarında Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Bünyesinde Florence Nightingale Hastanesinde lisans dersleri vermiştir. Üyelikler Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Türk Tabipler Birliği Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği EACTA (European Association of Cardiothoracic Anesthesiologists) ILTS (International Liver Transplantation Society) LITAC (liver Transplantation Anesthesia and Critical Care Forum) ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Füsun S.Bulutcu, Uğur Özbek, Bülent Polat, Yalım Yalçın, A.R.Karacı, Osman Bayındır. Which may be effective to reduce blood loss after cardiac operations in cyanotic children: tranexamic acid, aprotinin or combination? Pediatric Anesthesia 15, E.Öklü, F.S Bulutcu, Y.Yalçın, U.Özbek, E. Cakalı, O.Bayındır. Which anesthetic agent alters the hemodynamic status during pediatric catheterization? Comparison of propofol versus ketamine. J.Cardiothorac Vasc Anesth 17, F.S.Bulutcu, Osman Bayındır, Bülent Polat, Yalım Yalçın, Uğur Özbek, Emine Cakalı. Does normoxemic

3 cardiopulmonary bypass prevent myocardia l reoxygenation injury in cyanotic children? Vasc Anesth 16, J Cardiothorac Osman Bayındır, Bellhan Akpınar, Uğur Özbek, Emine Cakalı, Ülkü Pekcan, Füsun Bulutcu, Bingür Sönmez. The hazardous effects of alveolar hypocapnia on lung mechanics during weaning from cardiopulmonary bypass. Perfusion 15, Füsun Bulutcu, Ahmet Doğrul, M.Oğuz Güç. The involvement of nitric oxide in the analgesic effects of ketamine. Life Sciences 71, F.Sorkun, Varol Çeliker, E.Akpek, Ö.Akkuş, Ü. Aypar. Comparison of propofol with isoflurane during hypotensive anaesthesia for middle ear surgery. Acta Anesth Italica 47, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler M.Kanbak, F.Sorkun, D.Dal, Ö.Erçelen, S.Kahraman, Ü.Aypar. Effects of intravenous nitroglycerin infusion on heparin anticoagulation and ATIII activity in coronary bypass surgery. 5 th International Congress of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia September İstanbul, 1995 Bulutcu F, Bayındır O, Polat B, Yalçın Y, Kocazeybek B, Karacı A.R, Cakalı E, Özbek U, Pekcan U. Does normoxemic PO2 prevent the reoxygenation injury in cyanotic children during CPB? Eacta 2000 The European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists June Aarhus- Denmark Bulutcu F, Bayındır O,Polat B, Yalçın Y, Kocazeybek B, Karacı A.R, Cakalı E, Özbek U, Pekcan U. Does normoxemic PO2 prevent the reoxygenation injury in cyanotic children during CPB. BJA British Journal of Anaesthesia V84 Suppl E.Öklü, F.S Bulutcu, U.Özbek, Y.Yalçın,E.Cakalı, O.Bayındır. Haemodynamic effects of ketamine and propofol in children during cardiac catheterization. EACTA 18 th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists May Prague 2003 E.Öklü, F.S Bulutcu, U.Özbek, Y.Yalçın,E.Cakalı, O.Bayındır. Haemodynamic effects of ketamine and propofol in children during cardiac catheterization. EJA European Journal of Anesthesiology V20 Suppl Öklü L, Bulutcu F, Akpınar B, Özbek U, Öklü E, Bayındır O. Does intrathecal morphine reduce postoperative analgesic requirements in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting? 13 th World Congress of Anaesthesiologists, April Paris 2004 Caynak B, Onan B, Yüksel A, Bulutcu F, Polat B. Presentation and Surgical Approach of the Type 1 Dissection after previous open cardiac surgery The 12 th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery April İstanbul 2004 Ozbek U, Bulutcu F, Sağbaş E, Güden M, Akpınar B, Bayındır O. Experiences of video assisted minimally invasive surgery via mini thoracotomy: Anesthetic and surgical considerations. The 12 th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery April İstanbul 2004

4 Caynak B, Yüksel A, Onan B, Bulutcu F, Polat B. Results of early total correction of tetralogy of Fallot. The 12 th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery 18*22 April İstanbul 2004 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Osman Bayındır, Uğur Özbek, Emine Cakalı, Belhan Akpınar, Ülkü Pekcan, Füsun Bulutcu, Emine Karahan, Özgür Kobal, Bingür Sönmez. Kardiyopulmoner baypas çıkışında alveolar hipokapninin önemi. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 5, Uğur Özbek,Emine Cakalı, Füsun Bulutcu, Emine Karahan, Özgür Kobal, Ülkü Pekcan, Osman Bayındır. Koroner cerrahi sonrası ağrı yönetiminde TENS in etkinliği. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 6, Füsun Bulutcu, Osman Bayındır, Bülent Polat, Yalım Yalçın, Bekir Kocazeybek, Uğur Özbek, Ali Rıza Karacı, Emine Cakalı, Ülkü Pekcan. Normoksemik kardiyopulmoner baypas siyanotik çocuklarda reoksijenizasyon hasarını önler mi?. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 6, Füsun Bulutcu. Konjenital kalp cerrahisinde ultrafiltrasyon. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 7, Bülent Polat, Yalım Yalçın, A.Kubilay Korkut, A.R.Karacı, A.Ali Korkmaz, Mert Yılmaz, Resmiye Beşikci, Füsun Bulutcu, Osman Bayındır. Büyük arter transpozisyonunda arteryel switch operasyonu (Jatene Prosedürü) Türk Kardiyol Der Arş 29, Füsun Bulutcu, Osman Bayındır. Kalp Cerrahisinde kandan korunma teknikleri: Preoperatif otolog donasyon ve eritropoetin GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 12(4) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabına basılan bildiriler Osman Bayındır, F.S. Bulutcu, B. Polat, E.Cakalı, Y.Yalçın, Ü.Pekcan, A.R.Karacı, U.Özbek, K.Ö.Kobal, Bingür Sönmez. Siyanotik kalp hastalıklarında kontrollü kardiyak reoksijenizasyon (KKR). TARK 98 XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 28 Ekim-01 Kasım Antalya 1998 U.Özbek, E.Cakalı, E.Karahan, Ü.Pekcan, F.Bulutcu, Ö.Kobal, O.Bayındır, B. Sönmez. Koroner cerrahi sonrası ağrı yönetiminde TENS in etkinliği. TARK 98 XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 28 Ekim-01 Kasım Antalya 1998 U.Özbek, E.Cakalı, Ü.Pekcan, F.Sorkun, A.Hamzaoğlu, O.Bayındır. Peroperatif hipoksi: Pulmoner emboli. Ortopedik Anestezi Sempozyumu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Mart Erzurum 1998 B.Polat, Y.Yalçın, A.R.Karacı, M.Yılmaz, R.Beşikci, F.Sorkun, O.Bayındır. Büyük Damarların Transpozisyonunda arteriyel switch (JATENE) operasyonu. II Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim Pamukkale 1999 B.Polat, A.R.Karacı, Y.Yalçın, M.Yılmaz, R. Beşikci, A.Korkmaz, F.Sorkun, O.Bayındır. Fallot tetralojisinde Total Korreksiyon: Endikasyon, Strateji ve yeni yaklaşımlar. II Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim Pamukkale 1999

5 U.Özbek, Osman Bayındır, Füsun Bulutcu, Emine Cakalı, Özlem Gülsaç, Emine Karahan, Ülkü Pekcan. Kalp cerrahisi sonrası ağrı tedavisinde erken TENS uygulaması. TARK 2000 XXXIV Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Ekim Kuşadası 2000 Füsun Bulutcu, Osman Bayındır, Uğur Özbek, Levent Öklü, Emine Cakalı, Ülkü Pekcan. Ketaminin nöroprotektif etkisinin değerlendirilmesinde S-100 takibi. TARK 2000 XXXIV Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Ekim Kuşadası 2000 Uğur Özbek, Bingür Sönmez, Füsun Bulutcu, Saide Aytekin, Osman Bayındır. Olgu sunumu: Opere PDA sonrası oluşan Aortapulmoner pencere onarımının transözefagial ekokardiyografi ile monitorizasyonu. TARK 2001 XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Ekim Antalya 2001 Davetli Konuşmacı olarak katıldığı ulusal ve uluslararası Kongreler Panel: Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Ultrafiltrasyon: Yararları Füsun Bulutcu TARK 2000 XXXIV Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Ekim Kuşadası 2000 Pediyatrik Kardiyak Anestezi. Füsun Bulutcu I. Pediyatrik Anestezi ve Reanimasyon Kongresi Nisan İstanbul 2000 Konjenital Kalp Cerrahisinde Multidisipliner Yaklaşım: Anestezik yaklaşım. Füsun Bulutcu TARK 2001 XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Ekim Antalya 2001 Kardiyak Hastada Nonkardiyak Cerrahi. Füsun Bulutcu. 8 TH (FEAPA) Symposium of Paediatric Anaesthesia in conjunction with 2 nd Turkish Anaesthesia and Reanimation Congress April İstanbul 2003 Kardiyak anestezi ve böbrek: Pediyatrik kalp cerrahisi ve böbrek. Füsun Bulutcu III. Göğüs Kalp Damar A nestezi ve Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu 12 Nisan Ankara 2003 Kardiyovaskuler cerrahide kan koruma teknikleri: Eritropoetin ve otolog donasyon Füsun Bulutcu TARK 2006 XXX Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Ekim İstanbul 2006

6

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Adı Soyadı: Erdoğan ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 09 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Haziran 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ 1 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES HASTANE MUAYENEHANE EV E-posta E-site Rahmi Kemal Koç 04.12.1957 Mersin T.C. Evli, üç çocuklu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri :Bursa Uzmanlık Dalı :Histoloji ve Embriyoloji Akademik Ünvanı :Yardımcı Doçent Doktor Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Fehmi Küçük 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak 1974 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

UZM.DR.VOLKAN ÇAKIR. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü

UZM.DR.VOLKAN ÇAKIR. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü UZM.DR.VOLKAN ÇAKIR Çalıştığı Kurum: Görevi: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doğum tarihi-

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER

Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER, 1968 de Denizli'de doğdu. Denizli Anafartalar Lisesi ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini (1992) bitirdi. 2001 yılında Adli Tıp Uzmanı oldu ve

Detaylı

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : İsim : Ender Ugutmen Doğum Tarihi : 24.06.1063 Doğum Yeri : İskenderun İş Telefonu : 444 0 620 İş Adresi : Maltepe Üniversitesi Tıp fakültesi Feyzullah Cad. No:39 Maltepe/ İstanbul E-Posta : ender.ugutmen@maltepe.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Serkan Şener

Doç. Dr. Serkan Şener Doç. Dr. Serkan Şener Acil Tıp Uzmanı Akademik ve Mesleki Süreç 2012 : Acıbadem Üniversitesi Acil Tıp AD, Doçent, İstanbul. 2011 - : Acıbadem Ankara Hastanesi, Acil Servis Sorumlu Hekimi, Ankara 2011-2012

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 2014 Adres: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İstanbul Telefon: Faks: E-mail: 0 212 3815400 (İş) 0 532

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara Prof.Dr.İstemihan Akın - ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İSTEMİHAN AKIN Ünvanı: Profesör Doktor, Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi Doğum Tarihi: 17 Ocak 1958 Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi Çalıştığı

Detaylı

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae )

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae ) Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ (Currıculum Vıtae ) 2002 Prof.Dr.Ali Menteş,CV 2 İÇİNDEKİLER kişisel bilgiler 3 ünvanlar ve akademik görevler 4 diğer görevler 5 editörlük ve editörler kurulu üyelikleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM Prof.Dr. Faruk ÖKTEM 1. Adı Soyadı: Faruk Öktem 2. Doğum Tarihi: 08.08.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans, lisans üstü, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık 1. Adı Soyadı: Barış Kocaoğlu 2. Doğum Tarihi: 04.04.1975 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Mustafa Erol Demirseren Doğum Tarihi: 02 Kasım 1970 Yüksek Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Ocak 2008 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programının adı.. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ İsim: YAVUZ SELİM YILDIRIM Doğum Tarihi: 09 / 10 / 1980 Doğum Yeri: Milliyeti: Aile Durumu: Kahramanmaraş Türkiye Cumhuriyeti Evli ve 3 çocuk babası 1 Eğitimi: 1996-1999 Kahramanmaraş

Detaylı

Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR

Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR DoğumTarihi: 03/04/1966 Doğum Yeri: Isparta Ankara Ergenekon İlkokulu ve Ankara Atatürk Anadolu Lisesi nden mezun oldu 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirdi

Detaylı