DOĞAN HIZLAN KAYNAKÇASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAN HIZLAN KAYNAKÇASI"

Transkript

1 DOĞAN HIZLAN KAYNAKÇASI (Taslak) (5704 künye) Haz.: Bülent Ağaoğlu Ġstanbul, 13 Ağustos 2009, 2 Kasım

2 ĠÇĠNDEKĠLER KĠTAPLARI... 3 KĠTAPLARI (HAZIRLAYAN / DERLEYEN)... 4 HAKKINDAKĠ MAKALELER... 6 KENDĠSĠ ĠLE SÖYLEġĠLER YAZI VE SÖYLEġĠLERĠ: ÇEVĠRĠLERĠ KÖġE YAZILARI: ( )

3 KĠTAPLARI 1. Yazılı iliģkiler : Ġnceleme-deneme eleģtiri / Doğan Hızlan. Ġstanbul : Altın Kitaplar Yayınevi, s. ; 20 cm. [mktp/mktp] 2. Günlerde kalan : ÇağdaĢ edebiyatımıza dipnotları / Doğan Hızlan. Ġstanbul : Gür Yayınları, s. ; 19 cm. Gür Yayınları ; 14. Yazın dizisi ; 5. [mktp/mktp] 3. Sanat Günah Çıkarıyor. Ankara: Bilgi Yayınevi, 1992; 179s. 4. Kitaplar kitabı : eleģtiri / Doğan Hızlan ; yay. haz. Yula Özen. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, [I]. c. (551 s.) ; 21 cm. -- (Edebiyat ; 149) ISBN Saklı su: deneme / Doğan Hızlan ; yay. haz. Birkan Keskin. -- Ġstanbul : Yapı ve Kredi Bankası, s Ne Kadar Mozart O Kadar Süt, Milliyet, 1996; 7. SöyleĢiler, Milliyet, 1997 (ikinci bas., Doğan s.). 8. Güncelin çağrısı / Doğan Hızlan ; yay. haz. Elif Gökteke. -- Ġstanbul : Yapı ve Kredi Bankası, s. -- (209) ISBN Düzyazı ayracı : (kitaplar kitabı II) eleģtiri / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Yapı Kredi yayınları, c. (563 s.) ; 21 cm. -- (Yapı Kredi yayınları ; Edebiyat ; 407) ISBN Mavi Bereli : edebiyat ve dil yazıları : deneme / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, s. ; 21 cm. -- (Yapı Kredi Yayınları ; Edebiyat ; 404) ISBN Düzyazı Ayracı. Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, YKY, s. (Kitaplar Kitabı 2) 12. On birinci kat yazıları / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Doğan Kitap, s. ; 20 cm. ISBN ġiir çilingiri : (kitaplar kitabı I) eleģtiri / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, s. ; 21 cm. -- (Yapı Kredi yayınları ; Edebiyat ; 406) ISBN Edebiyat dönencesi : yazılar / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, s. ; 21 cm. -- (Yapı Kredi yayınları ; Edebiyat ; 523) ISBN Yalnızlık Kahvesi. Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 16. Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, sayfa. ISBN No: Aynadaki bakıģlar : (kitaplar kitabı 3) / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Doğan Kitap, c. (740 s.) ; 20 cm. ISBN Edebiyat daima / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Doğan Kitapçılık, s. ; 20 cm. (Türk Edebiyatı Dizisi) ISBN SönmüĢ Kibritin Ġzinde Yazılar. Ġstanbul: Doğan Kitap, s. 20. Çalıntı Kitap Deposu. Ġstanbul: Kırmızı Yayınları, s. 3

4 KĠTAPLARI (HAZIRLAYAN / DERLEYEN) 1. Ne istiyorsunuz? / haz. Doğan Hızlan ; çev. Mehmet Faruk. [Ġstanbul] : [Altın Kitaplar], s. 2. Masa Ansiklopedisi. Semih Yazıcıoğlu, Doğan Hızlan, ReĢit AĢçıoğlu (Yönetenler), 1972, 815 s. 3. En güzel türk hikayeleri Haydi anlat anneciğim / Derleyen : Doğan Hızlan.Ġstanbul : Altın çocuk kitapları, 1972, 314 s. ; 20 cm [mktp/mktp] 4. Bayram gömleği : [Yazarlarımızdan seçme çocuk öyküleri] / Düzenleyen :Doğan Hızlan.[Ġstanbul] : Altın Kitaplar, s. ; 20 cm 91mktp/mktp] 5. Haydi Anlat Anneciğim (çocuk öyküleri) Altın Kitaplar, 1980; 6. Atatürk Ģiirleri / [Derleyen[ Doğan Hızlan.[Ġstanbul] : Hürriyet Gazetesi, s. ; 14 cm. [mktp/mktp] 7. Hüsran filizleri : toplu Ģiirler / Celal Sılay ; haz. Doğan Hızlan, Ġhsan Yılmaz. -- Ġstanbul : Yapı kredi yayınları, s. ; 20 cm. -- (Yapı kredi yayınları ; ġiir ; 137) ISBN Bütün Eserleri (Ercümend Behzad Lav), YKY, 1997 ( 9. Bütün eserleri : ġiirler S.O.S Kaos Açıl kilidim açıl Mau mau Üç Anadolu Kitaplarına girmeģi Ģiirler Oyunlar Karagöz stepte Altın Gazap / Ercümend Behzad Lav ; haz. Doğan Hızlan bs. -- Ġstanbul : Yapı Kredi yayınları, s. ; 21 cm. -- (Yapı Kredi yayınları ; ġiir ; 125) ISBN Beyoğlu'ndan esintiler : Beyoğlu nun 150 yıllık edebiyatından seçmeler. derleyen, Doğan Hızlan ISBN-ISSN Ġstanbul : Ġstanbul Kültür Sanat Vakfı, s. : res. ; 25 sm. Bu kitap Beyoğlu Belediyesi nin 150. yıl kutlamaları dolayısıyla hazırlanmıģtır. DERGĠ YÖNETĠCĠLĠKLERĠ Yeni Edebiyat / kurum adına sahibi: Turhan Bozkurt ; yazı iģ. müd.: Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Altın Kitaplar Yayınevi, Hürriyet Gösteri

5 HAKKINDAKĠ KĠTAPLAR 1. Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 72s. 2. Kabacalı, Alpay: Doğan Hızlan la denemenin dönencesinde. Ġstanbul: Dünya Kitapları, Kasım s. (YaĢamdan Yansımalar) 3. Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım, s. 4. Sanki Bir Roman Kahramanı: Doğan Hızlan Kitabı. Hazırlayan : SöyleĢi: KürĢat BaĢar. Ġstanbul: Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, s. (Nehir SöyleĢi Dizisi) 5. Kabacalı, Alpay: Kültürün Nabzını Tutan Doğan Hızlan. Ġstanbul: Gürer Yayınları, s. (Portreler: 6) 5

6 HAKKINDAKĠ MAKALELER 1. A dan Z ye Doğan Hızlan. Ġçinde: Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım, Ağaoğlu, Adalet, "Bütün Bir Kültür insanı", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı. Temmuz 2000, Sayı 93, ss Akatlı, Füsun, "Edebiyat Ülkemizin Kontu: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Akatlı, Füsun, "EleĢtirinin Gönlü Gani Ustası", Radikal Kitap, 10 Ekim 2003, ss Aktunç, Hulki, "Ona bir Kravat Armağan Edeceğim", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Altınkaynak, Hikmet. Dünyayı paylaģan yazarlar [TYA/ 7. Andaç, Feridun, "Doğan Hızlan'in Ufku" (BakıĢım KöĢesi); Dünya Cumartesi/Pazar, Ekim 2000, ss Andaç, Feridun, "Ömrü Yazıda Saklı Bir Yüz: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Batur, Enis, "Edebiyatımızın Merkez Valisi: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz Sayı 93, ss Baydar, Oya. Edebiyat önemlidir. Ġçinde: Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım, Behramoğlu, Ataol, "Hayatla ġiirin Gelgitlerinde Doğan Hızlan...", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Bildirici, Faruk, "Bozkırdaki Alıç Ağacına Selam", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Celal, Metin: Edebiyatımızın tek mavi berelisi. Radikal Kitap, , 6.s. 14. Cemal, Ahmet: Doğan Hızlan ın edebiyat tanıklıkları Cumhuriyet, CoĢkun, Bekir, "O Gramofon Kitap Tepeciklerinin Üzerinde mi Hâlâ?", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss CoĢkun, Zeki, "Yazı ĠletiĢimdir", Cumhuriyet Kitap, 21 Aralık 2000, ss ÇağdaĢ, Hami, "Yazılara Yansıyan Hayat", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss ÇağdaĢ, Hami. Doğan Hızlan dan tadını çıkarmanın rehberi. Ġçinde: Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım, Çandar, Tuba: Portre: Doğan Hızlan. Gazete Pazar,

7 20. Demirci, Latif: Karikatür. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 21. DurbaĢ, Refik: Sevgiyle nakıģlı eleģtiri yazıları. Yeni Yüzyıl, DurbaĢ, Refik, "ġair EleĢtirmen: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Duru, Orhan, "Bir Edebiyat Beyefendisi: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss EkĢi, Oktay. Doğan Hızlan Üzerine. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 25. Ercan, Fikret. Ġki Yıl Sonra Kırk Yıllık Dost Olacağız. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 26. Ertop, Konur, "Bir YaĢama Ustası", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss GümüĢ, Semih, "EleĢtirmenin ĠĢlevi...", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Hızlan, Doğan: Ercüment Behzat Lav: Doğan Hızlan. Nar: Ġki Aylık Edebiyat Dergisi, Mayıs - Haziran 1995; Sayı: Ġleri, Selim, "Doğan Hızlan, Edebiyata Bağlılık", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Ġnce, Özdemir, "Hakem Bey", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Ġnce, Özdemir. Doğan Hızlan ın Sahaf Dükkanı. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 32. Kahraman, Hasan Bülent, "Hızlan'ın EleĢtirel Söylemi ve Kimliği", Cumhuriyet Kitap, 21 Aralık 2000, ss. 5-6, 33. Kahraman, Hasan Bülent. Hızlan ın eleģtirel söylemi ve kimliği. Ġçinde: Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım, Kahraman, Hasan Bülent: Bir estet-eleģtirmen olarak Hızlan. Radikal Kitap, Kaplan, Sefa: Türk Edebiyatının Saklı Su yu. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 36. Kongar, Emre, "Doğan Hızlan", YozlaĢan Medya ve YozlaĢan Türkçe, ss, 56-58, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, Mayıs Korat, Gürsel, "Elik Gerekli mi?" baģlıklı, 76 sayılı paragraf, Kristal Bahçe, ss. 103, ĠletiĢim Yayınlan, Ġstanbul Naci, Fethi, "Doğan Hızlan Ġçin", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Necatigil, Behçet: Edebiyatımızda Ġsimler Sözlüğü [TYA/ 7

8 40. Oktay, Ahmet, "Yargılamadan EleĢtirmek", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Örem, Murat, "ġemsiyesini Nil Kıyısında Harmaniye Olarak Kullanan Adam", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Öz, Erdal, "Doğan Hızlan'ın 50. Sanat Yılı için", 23. Ġstanbul Tüyap Kitap Fuarı, Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Özkök, Ertuğrul, "Mami", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Özer, Ahmet. Bir yazım kılavuzunda bile anlaģmıģ değiliz. (SöyleĢi). E dergisi, Ekim [TYA/ 45. Özer, Kemal, "Doğan Hızlan'ın Bendeki Görüntüsü", Dil Dergisi, Doğan Hızlan 46. Özkırımlı, Atilla: Hızlan, Doğan. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. 3. cilt, [TYA/ 47. Özkök, Ertugrul, "Oyun KuĢu", Hürriyet Gazetesi, Özkök, Ertuğrul, "Hürriyet'in ll'inci Katında Bir CumhurbaĢkanı", Hürriyet Gazetesi, Özkök, Ertuğrul. Hürriyet in 11. Katında Bir CumhurbaĢkanı. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 50. Özlü, Demir, "Doğan Hızlan: Bir HoĢgörü Havarisi", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Özyalçıner, Adnan, "YaĢam Sanatı, Sanat da YaĢamı Var Etmeli", Dii Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Rifat, Mehmet. Doğan Hızlan: Büyük-Basında EleĢtirinin ĠĢlevi. Varlık 74(1186) , ss. Bibliyografya 53. Sabancı, Vuslat Doğan. Mavi Bereli Oda KomĢum. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 54. Seyda, Mehmet, "Doğan Hızlan", Edebiyat Dostları, KitaĢ Yayınlan, Ġstanbul Nisan 1970, ss Süreya, Cemal, "Doğan Hızlan", 99 Yüz Ġz düģümler-söz senaryoları'. Adam Yayınları, Ġstanbul Haziran 2004, ss , (Doğan Hızlan'ın Önsözüyle, yb. YKY, Ġstanbul Ekim 2004, ss ) 56. Türk Edebiyatı Ansiklopedisi. 3. cilt, [TYA/ 57. Türkay, Aysel, "Gül Yapraklarıyla Örtülü Ġğneli Fıçı", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Yavuz, Hilmi, "Bir 'Tekil' Ġnsan: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Yavuz, Hilmi. "Doğan Hızlan", Portre-Tanıdıklarım. Haftalık Dergisi,

9 60. Yavuz, Hilmi. Ceviz sandıktaki anılar [TYA/ 61. Yılmaz, Ġhsan, "Sezgisel EleĢtiri ve Doğan Hızlan", Hece Dergisi, EleĢtiri Özel Sayısı, Mayıs, Haziran, Temmuz 2003, Sayı 77/78/79, ss Yılmaz, Ġhsan, "TaĢralı Bir Çırağın Ders Notları", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Yılmaz, Mehmet Y. Herkesin Okuyabildiği Tek Kültür-Sanat Yazarı... Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 64. Yücel Tahsin, "Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Yücel, Tahsin. Tanıklığı görev bilen yazar: Tahsin Yücel. Ġçinde: Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım,

10 KENDĠSĠ ĠLE SÖYLEġĠLER Yazarak ölünür, yaģanmaz! Zaman, (Ö. Faruk ġerifoğlu nun Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Kitaplar kitabı ve Doğan Hızlan. Cumhuriyet Kitap, sayı: 348, , 1. ve 4.6.s. (Feridun Andaç ın Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Edebiyat fetvacısı değilim. Cumhuriyet, (Selim Ġleri nin Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Saklı Suların PeĢinde. Radikal, (Enver Ercan ın Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Günahlardan azade değilim! Hürriyet Pazar, 30 Mart (Aslı Uğurlu ve Mutlu Tönbekici nin Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Doğan Hızlan. Human Resources, Mayıs 1997, 60-61ss. (Biril AtıĢ ın Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) En büyük hobisi, iģi! Milliyet Vitrin, (Dilek Sancılı nın Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Bir edebiyat, sanat ve kültür adamı Doğan Hızlan. Cumhuriyet Kitap, sayı: 566, (Sennur Sezer in Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Dil Dergisi, "Yok Etmenin Kolaylığı Yerine Var Etmenin Zorluğunu Seçtim", Doğan Hızlan ile SöyleĢi, Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, S. 93, ss Sezer, Sennur, "Bir Edebiyat, Sanat ve Kültür Adamı.. Doğan Hızlan", Cumhuriyet Kitap, 21 Aralık 2000, ss. 1,4,5,6,7. Kitap, buzdolabı gibi satılmalı. (NeĢe Düzel in Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj). Radikal, , 7.s. Akvaryum daki yazar. Zaman, (Hüseyin Sorgun un Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Benim yazma yöntemim, güncelin ardındaki birikimi ortaya koymaktır. Cumhuriyet Kitap, , 14-15ss. (Kaan Özkan ın Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Edebi narsisizm en tehlikelisi. Cumhuriyet, (Doğan Hızlan ile yapılan röportaj) Hızlan, Doğan, "EleĢtiri, EleĢtirmen Üzerine", Hece Dergisi, EleĢtiri Özel Sayısı SoruĢturması, Mayıs, Haziran, Temmuz 2003, Sayı 77/78779, ss Aslan, Sema, "Doğan Hızlan ve Hakkı Devrim'le SöyleĢi", Milliyet Rehber, 31 Ocak-6 ġubat 2004, ss. 2-4 Baykara, Vildan, "Doğan Hızlan ile SöyleĢi", Dalgaların Sesi, BeĢiktaĢ Lisesi Kültür ve Edebiyat Kolu Yayını, Ġstanbul Mayıs 2004, ss CoĢkun, Zeki, "Kötüleri Anlatmam", Radikal Kitap, 16 Ocak 2004, ss. 11. Ercan, Enver, "Füsun Akatlı ve Doğan Hızlan'la SöyleĢi", Varlık, Ġstanbul Mart 2004, Sayı, 1159, ss Hızlan, Doğan, "Her Ģair hem kendi baģına, hem kuģağı içinde, hem de edebiyat akımı, anlayıģı, dünya görüģü içinde incelenmeli", Gösteri, ġiir EleĢtirisinde BeĢ N Bir K Dosyası, Yücel Kayıran SoruĢturması, Kasım 2004, Sayı 264, ss Hızlan, Doğan, "Neden Yazıyorum", Yazarın Kitabı Haz.: Feridun Andaç, Varlık Yayınları, Ġstanbul 2004, ss

11 Hızlan, Doğan, "Edebiyatımızda 50 KuĢağı", Adam Öykü, Edebiyatımızda 50 KuĢağı SoruĢturması, Feridun Andaç, Ġstanbul Temmuz-Ağustos 2004, ss YaĢamöyküm: Salı toplantıları, Ġstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Haziran 2004, ss Yapı Kredi yayınları ;2027. (Kültür Merkezi etkinlikleri ; ) Hızlan, Doğan, "Necip Fazıl'ın Türk ġiirindeki Yeri", Hece Dergisi, DüĢünce, Tarih ve Bir Coğrafya Tasarımı Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, Ocak 2005, Sayı 97, ss Hızlan, Doğan, "Türk Edebiyatında Dergiler ve Dergilerde Bir 'Hece'", Hece Dergisi, Yüzüncü Hece SoruĢturması, Nisan 2005, Sayı 100, ss Hızlan, Doğan, "Çocuk Edebiyatı Deyince...", Hece Dergisi. Çocuk Edebiyat Özel Sayısı, Ağustos, Eylül 2005, Sayı 104/105, ss Hızlan, Doğan, "Ülkü Tamer: Türk ġiirinin Hem Ġçinde, Hem DıĢında". Merdiven ġiir, Ülkü Tamer ġiirinin 50. Yılı Dosyası SoruĢturması, Mayıs-Haziran 2005, Sayı 3, ss KabaĢ, Sedef, "Okuyan Ġnsanlar, Gerçek Dünyayla Bağ Kuramıyorlar", Zamanı Dile Getirenler, Doğan Kitap, Ġstanbul Haziran 2005, ss Yıldız, Reyhan: Edebiyatta iktidar olmaz! Dursun, Alif Nihat: Kitapların efendisi: Doğan Hızlan. Skylife, Ağustos TR/corporate/skylife/article.aspx?mkl=890 ġiir: Edgü, Ferit, "Küçük Bir Portre için Taslak", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Halman, Talat Sait, "Halman'dan Hızlan'a", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss

12 YAZI VE SÖYLEġĠLERĠ: Hızlan, Doğan: Fazıl Hüsnü Dağlarca üzerine. Forum, Hızlan, Doğan. Sartre`in Existentialisme`i Üzerine Türk Sanatı, Ġstanbul, (48), , 9. Hızlan, Doğan. Tarancı`yı Anarken Türk Sanatı, Ġstanbul, (51), , 7. Hızlan, Doğan. ġiiri Değerlendirme A Dergisi, Ġstanbul, (19), , 2. Hızlan, Doğan. ġiiri Değerlendirme A Dergisi, Ġstanbul, (22-23), , 1. Hızlan, Doğan. ġiir Kuramı Üzerine Türk Dili, Ankara, (111), , Hızlan, Doğan. ġiirin ĠĢlevi Türk Edebiyatçılar Birliği Yıllığı, (1962), Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. Terimler Sözlüğü Sorunu Türkçe, Ġstanbul, (23), , 2. Hızlan, Doğan. Çeviride ÖzleĢme Türkçe, Ġstanbul, (29), , 4-5. Hızlan, Doğan. Uygarlık EleĢtirisi, Yeni Dergi, 1964, 48 ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. Gölgeleri Kullanmak. Yeni Dergi, 1964, 42- ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. Kavram, Terim, KargaĢası, Yeni Dergi, 1964, 46 - ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. 1964`de Deneme-Ġnceleme-EleĢtirme Varlık Yıllığı, Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. VaroluĢçu Veriler, Yeni Dergi, 1965, 46 - ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. Açıl Kilidim Açıl, Yeni Dergi, 1965, 68 - ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. Yanık Saraylar - Sait Faik Türk Edebiyatı Yeni Dergi, 1965, 62 - ss. [pecya/ Hızlan, Doğan de Deneme-Ġnceleme-EleĢtirme Varlık Yıllığı, Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. Cemal Süreyya`ya GiriĢ Türk Edebiyatı, Ġstanbul, (1966), Hızlan, Doğan da Deneme-Ġnceleme-EleĢtirme Varlık Yıllığı, Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. Basından Aktarmalar: Bir SoruĢturma [Gavsi Ozansoy un Haber gazetesinde yaptığı], Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Nisan 1967, C: XVI, S: 187, s. 545 Hızlan, Doğan: "Bütün Saadetler Mümkündür. Varlık, 1967, 9.s. [pecya/ Hızlan, Doğan. Ataç'ın bir tartıģmasının düģündürdükleri, Varlık, 1967, 10.s. [pecya/ Hızlan, Doğan: Misrayimden Biri Ġçin Notlar". Papirüs Dergisi, sayı: 20, Hızlan, Doğan. 1967`de Deneme-Ġnceleme-EleĢtirme Varlık Yıllığı, Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. Orhan Kemalle KonuĢtum Yeni Edebiyat, Ġstanbul, (9), ,

13 Hızlan, Doğan. Kara ġiir (Ece Ayhan`ın ġiir Sanatı Hakkında) Türk Dili, Ankara, (309), , Hızlan, Doğan. Emin Barın 1960dan sonra Ģiirimizde belirgin eğilimler. Ġçinde: 2000 Yılına doğru sanatlar sempozyumu : ekim 1977 = The symposium of arts towards the year of 2000 : october 1977 / haz. Mehmet Çubuk. -- Ġstanbul : Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, [405] s. ; 29 cm. -- (Akademi yayınları ; 53. Planlama programlama gurubu araģtırmaları ; 2). [isamk/isamk] Hızlan, Doğan. (Oktay Rıfat ile Bir KonuĢma) Gösteri, Ġstanbul, (1), , 6-7. Hızlan, Doğan. Selim Ġleri ile Bir KonuĢma Türk Dili, Ankara, (347, Ozel Sayi), , Hızlan, Doğan. (Necati Cumalı ile KonuĢma) Gösteri, Ġstanbul, (4), , 6-8. Hızlan, Doğan. 1980`de Deneme-Inceleme-EleĢtirme Varlık Yıllığı, Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. 1980`de ġiir Gösteri, Ġstanbul, (2), , Hızlan, Doğan. Ahmet Oktay ile SöyleĢi Gösteri, Ġstanbul, (13), , 7-8. Hızlan, Doğan. Bir Kitap Sempozyumu Gösteri, Ġstanbul, (8), , Hızlan, Doğan. Hilmi Yavuz`la SöyleĢi Gösteri, Ġstanbul, (3), , 6-7. Hızlan, Doğan. Kemal Özer`le SöyleĢi Gösteri, Ġstanbul, (7), , 6-7. Hızlan, Doğan. Sabahattin Kudret Aksal`la KonuĢma Gösteri, Ġstanbul, (6), , Hızlan, Doğan. Sevda Kaynar ile SöyleĢi Gösteri, Ġstanbul, (11), , Hızlan, Doğan. YaĢar Nabi Nayır`ın Ardından Gösteri, Ġstanbul, (5), , Hızlan, Doğan. Argosuz Edebiyat, Varlık, 1981, 25. s. [pecya/ Hızlan, Doğan. Cemal Süreya ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (18), , 6-7. Hızlan, Doğan. Cengiz Öndersever ile SöyleĢi Gösteri, Ġstanbul, (15), , Hızlan, Doğan. Mehmed Kemal ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (21), , 5-6. Hızlan, Doğan. Rauf Mutluay ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (24), , Hızlan, Doğan. Rıfat Ilgaz ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (20), , Hızlan, Doğan. Ercüment Behzat Lav ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (30), , Hızlan, Doğan. Fethi Naci ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (28), , Hızlan, Doğan. Karikatür Üzerine Bir KonuĢma [Aziz Nesin] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (34), , Hızlan, Doğan. Kemal BilbaĢar Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (27), , 22. Hızlan, Doğan. Memet Fuat (Bengü) ile KonuĢma Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (31), ,

14 Hızlan, Doğan. Sen Kenarda Dur ġairanelik [Edip Cansever`in Eseri Üzerine] Tan, Ankara, (12), , Hızlan, Doğan. Türkiye ĠĢ Bankası Ödülü. Salâh Birsel Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (26), , 20. Hızlan, Doğan. Yurt DıĢına Açılmak [Kitap Fuarları Üzerine] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (37), , Hızlan, Doğan. [Hasan Hüseyin Korkmazgil Üzerine] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (41), , Hızlan, Doğan. Adalar ve Türk Edebiyatı [ve Konunun Zeyyat Selimoğlu Tarafından Yorumlanması] Adaların Türk Turizmindeki ve Edebiyatındaki Yeri ve Önemi Seminer /Panel, (Ankara, ), Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. Ali Koçman ile Sanat Üstüne Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (39), , Hızlan, Doğan. Fütürizm`den anadolu`ya [Ercüment Behzat Lâv`in ġiir GörüĢü Üzerine] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (43), , Hızlan, Doğan. Orhan Kemal ve "Murtaza" Ġsimli Eseri Üzerine Bir KonuĢma [Ali Özgentürk - IĢıl Özgentürk - Müjdat Gezen] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (47), , Hızlan, Doğan. Ve <> Kalp Durdu:Ümit YaĢar Oğuzcan Musıki ve Nota, Ġzmir, (24), , 10. Hızlan, Doğan. Abidin Dino`nun Canlar Sergisi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (61), , Hızlan, Doğan. Kitap Ulusal mı, Uluslararası mı? Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (60), , Hızlan, Doğan. Neden Unuturuz? [Unutulan Yazarlar Üzerine] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (56), , Hızlan, Doğan. ġiirin Psikanalizi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (58), , Hızlan, Doğan: Neden Unuturuz? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1985) Hızlan, Doğan: "Matine Yıldızları". Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1986) Hızlan, Doğan. (Almanya`da YaĢayan Yazarlarımızdan Güney Dal ile Bir SöyleĢi) KonuĢan: Doğan Hızlan Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (94), , Hızlan, Doğan: Dergi Yayımlamak. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1988) Hızlan, Doğan: Elden DüĢme Nostaljiler. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1988) Hızlan, Doğan: Eskiye Rağbet Olsa. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1988) Hızlan, Doğan. Ataol Behramoğlu ġiirin Yurduna Döndü Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (105), , Hızlan, Doğan. Hasan Ġzzettin Dinamo ile Son KonuĢma Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (104), , Hızlan, Doğan. Nadir Bey Üzerine ÇeĢitlemeler Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (130), ,

15 Hızlan, Doğan. Sıradan Kelimelerden Efsane Yaratan Bir Romancı Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (151), , Hızlan, Doğan. Edebiyatı öğretmek. Ġçinde: Cevdet Kudret e saygı / haz. Ġhsan Kudret, Alpay Kabacalı. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, (Kültür Bakanlığı yayınları ; Türk klasikleri dizisi ; 29). [isamk/isamk] Hızlan, Doğan: Sanatçı Kimdir? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1993) Hızlan, Doğan: Üç ġair Üç Kapalı ÇarĢı - Doğan Hızlan. Nar Edebiyat Ürünleri Dergisi Sayı: 1 Yıl: 1 Ocak - ġubat 1995, 91- ss. Hızlan, Doğan: Yahya Kemal Üzerine Dağınık ve Aykırı DüĢünceler. Nar Edebiyat Ürünleri Dergisi, Yıl 1, Sayı: 2, Mart-Nisan 1995, 75- ss.. Hızlan, Doğan: Düzyazımız da Karadır Abiler, Ludingirra, S.: 1, Bahar 1997, : Hızlan, Doğan: Edebiyat, Irkçılığı Lanetliyor. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1993) Hızlan, Doğan: Kitap Çalmak. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1993) Hızlan, Doğan: ġiir Herkestedir. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1993) Hızlan, Doğan. Gene Frankfurt Gene Kitap Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (168), , Hızlan, Doğan. YaĢar Kemal Elli Yıllık Dostu Abidin Dino`yu Anlatıyor [SöyleĢi] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (158), , Hızlan, Doğan: Tatil Üzerine DüĢünceler. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1994) Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan indirelim. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1994) Hızlan, Doğan. Frankfurt Kitap Fuarı ve Yayıncılığımız Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (180), , Hızlan, Doğan: "Kimlikleriniz Lütfen". Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan: EleĢtiri Üzerine. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan: Ana Dilini Kullanmak. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan: Ölürsem Sokağa ismimi Vermeyin. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan: Ya Sanatçılar Olmasaydı. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) 15

16 Hızlan, Doğan: DeğiĢen Yüzler "Estetik"sizliği. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan: Gerçek Anlamda Tek Müslüman Megapolü. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan. Medya Sanatı YaygınlaĢtırmalı. Yeni Türkiye Özel Sayı 2(12) 11/12.96, ss. Hızlan, Doğan. Basından: Dil Kit leri de ÖzelleĢtirilmeli, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Mayıs 1996, C: 1996/I, S: 533, s Hızlan, Doğan. Basından: Edebiyat Dersini Öğretmeyin, YaĢatın, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Kasım 1996, C: 1996/II, S: 539, s Hızlan, Doğan: Medya Sanatı YaygınlaĢtırmalı. Yeni Türkiye Dergisi: Medya Özel Sayısı II, 1996, 248- ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. Aziz Bey Hep `YaĢar`. Ġçinde: Ölümü Hakeden Ölümsüz: Aziz Nesin. Cilt 2. ÇağdaĢ Gazeteciler Derneği, -, Medya Etiği, 1996, ss. [pecya/ Hızlan, Doğan: Nâzım Yıkanır mıydı, Yıkanmaz mıydı? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1996) Hızlan, Doğan: Hindi Gibi DüĢünenler Serenadı. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1996) Hızlan, Doğan: Ġsaların Son Yemeği. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1996) Hızlan, Doğan. [Edebiyat EleĢtirmenliği Üzerine SöyleĢi] KonuĢan: Biril AtıĢ, Human Resources 1(7) 5.97, ss. Hızlan, Doğan. Edebi Pusularımız Fethi Naci 70 YaĢında Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (201), , Hızlan, Doğan. GeliĢmelerin hikayecisi. Ġçinde: Tezer Özlü'ye armağan : YaĢantı / haz. Sezer Duru. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, [isamk/isamk] Hızlan, Doğan. Tezer Özle Ġçin. Ġçinde: Tezer Özlü'ye armağan : YaĢantı / haz. Sezer Duru. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, [isamk/isamk] Hızlan, Doğan: Ağustos Karabasanı. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1997) Hızlan, Doğan: Hayatımız Ucuz Roman. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1997) Hızlan, Doğan: Kardır Yağan Üstümüze. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1997) Hızlan, Doğan: Diktatörlerin Yapamadığını Siz Yapamazsınız. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1997) Hızlan, Doğan. GloballeĢmenin Kültürel Ektileri 1.Ulusal Kültür Kongresi "Demokrasi Kültürü ve GloballeĢme", (3-5 Kasım 1997), Ġzmir, ,

17 Hızlan, Doğan. Okumamanın Gerekçesi Olmaz ÇağdaĢ Eğitim, Ankara, (240), , Hızlan, Doğan. Okumamanın Gerekçesi Olmaz. ÇağdaĢ Eğitim 23(240) 2.98, ss. Hızlan, Doğan. Esin perisini kıģkıģlayan Ģair. Ġçinde: Her yönüyle Ahmet Oktay [Her Yönüyle Ahmet Oktay Sempozyumu (1998 : Bursa)] / yay. haz. Mustafa Durak ; düz. M. Orhan TaĢanlar. -- Bursa : Bursa Valiliği, [isamk/isamk] Hızlan, Doğan: Biz Olsak Brecht'i TartıĢabilir miydik? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1998) Hızlan, Doğan: Bir Pazartesi Yalnızlığı. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1998) Hızlan, Doğan: Yağmurlar Yağarken. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1998) Hızlan, Doğan: ġairler Yalnızdır. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1998) Hızlan, Doğan: Edebiyatçılar Zalim midir? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1998) Hızlan, Dil kendi yolunu bulur / Doğan Hızlan. Ana Dili, (10, Ocak-ġubat 1999) ss. [tdkk/tdkk] Hızlan, Doğan: Ciddiyeti Sarakaya Almak. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1999) Hızlan, Doğan: Biz Zaten Avrupalıydık. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1999) Hızlan, Doğan. Hilmi Yavuz: Düz Yazı ġiirlerle Bilardo Oynuyor. Dil Dergisi Özel Sayı (91) , ss. Hızlan, Doğan: Kaç kelimeyle konuģuyoruz / Doğan Hızlan. Ana Dili, (18, Temmuz-Ağustos-Eylül 2000) ss. [tdkk/tdkk] Hızlan, Doğan: Yok etmenin kolaylığı yerine var etmenin zorluğunu seçtim. Dil Dergisi, 9-2 (93, Temmuz 2000) 7-20 ss. [tdkk/tdkk] Hızlan, Doğan: Nisan Ayların En Zalimidir. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Entelektüel Hasedi. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Az Satmak da Matah Değildir. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Fitzgerald RoUs-Royce'u, Bukowski Mahler'i Sever. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Dostsuz Bir Dünyada YaĢamak Neye Yarar? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) 17

18 Hızlan, Doğan: ArkadaĢım Onat'ın Özlemi. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Bir Günlük Sevgiye Hayır. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Cadı Kazanındaki Türk Aydınları. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Yazarları Ailelerinin Tekeline Bırakmayalım. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Siyaset ve Edebiyat Kol Kola Yürüyemiyor. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Ġki Kahve Biri Askıya. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Manzaraya mı Bakarsınız, Yoksa Manzara Resmine mi? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Herkesin Gittiği Yoldan Gitme. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Prag'dan TaĢkent-Lima'ya ġiir Hattı. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: HiroĢima'dan Filistin'e Çocuk Yüzleri. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Eminönü, Gelgeç Sevgilim. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: "Boğaziçi nde Bir BuluĢma: Hoca Ali Rıza - Yahya Kemal", P Dergisi, Sayı 19, Güz Hızlan, Doğan. "Ataç Türkçesi" Çankaya'da. Ana Dili (22) , ss. Hızlan, Doğan. Gülten Akın'da Kadın Kavramının PeĢine DüĢmek. Dil Dergisi (101/ Özel Sayı: Türk Edebiyatı'nda Kadın Yazarlarımız ve ġairlerimiz) , ss. Hızlan, Doğan. Kitabın Kaderinin Tayin Edildiği Yer Frankfurt Kitap Fuarı. Hürriyet Gösteri (232) , ss. Hızlan, Doğan. Talât Halman: Ġyi KonuĢan Bir Yazar Dostum. Dil Dergisi (102/Özel Sayı: Talât Sait Halman) , ss. Hızlan, Doğan : ÇeliĢkilerin tutarlı eleģtirmeni: Nurullah Ataç. Kitap-lık, Sayı:48 Temmuz-Ağustos [tdkk/tdkk] Hızlan, Doğan: Gizli inceliklerin yazarı Vüs'at O. Bener / Doğan Hızlan. Dil Dergisi, 10-2 (110, Aralık 2001) ss. [tdkk/tdkk] Hızlan, Doğan: Yazmadığım ama okuduğum dergi / Doğan Hızlan. Kitap-lık, (50, Kasım-Aralık 2001) ss. [tdkk/tdkk] 18

19 Hızlan, Doğan. Doğan Hızlandan Atilla Ġlhana...Edebiyat dünyasından Attila Ġlhan a mektuplar / der. Belgin SarmaĢık. -- Ġstanbul : Otopsi Yayınevi, (Otopsi yayınevi ; 18. Mektuplar dizisi ; 1). [isamk/isamk] Hızlan, Doğan: Uçan Yazarın Editörü Olmak. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2001) Hızlan, Doğan: ġapkayı Kafa Derisiyle Çıkarmak. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2001) Hızlan, Doğan: 2.2 Milyon Dolarlık El Yazması. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2001) Hızlan, Doğan: Siyasetle Mütareke ya da "Never On Sunday". Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2001) Hızlan, Doğan: Koklaki TaĢlı Bir Avludan. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2001) Hızlan, Doğan: Karpuz Dün Koptu Geldi. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2001) Hızlan, Doğan: "Bavul YerleĢtirebilir misiniz? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2001) Hızlan, Doğan: Biriktirdiklerimizin Tasfiyesi ya da TaĢınmak. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2001) Hızlan, Doğan: Banliyöye Gece Erken Ġner. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2001) Hızlan, Doğan: Aydınlara Kızan Kamyon ġoförü. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2001) Hızlan, Doğan. Çocuğunuz Harika Çocuklar Değil, Mutlu Çocuk Olsun. ÇağdaĢ Eğitim 27(285) , ss. Hızlan, Doğan. Nâzım Hikmet'in Düzyazılarında ġiire ve Edebiyatçılara BakıĢı. Hürriyet Gösteri (235) , ss. Hızlan, Doğan: YaĢar Kemal: Roman insan gerçeğine ulaģabilmenin yoludur / Doğan Hızlan. Hürriyet Gösteri, (237, Mayıs 2002) 6-8 ss. [tdkk/tdkk] Hızlan, Doğan. Edip Cansever'le SöyleĢi. Edebiyat ve EleĢtiri, 2002, 96 ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. iletiģim araçlarında Türkçe kullanılması ve yazılması. Ġçinde: Türkçenin dünü, bugünü, yarını : bildiriler [Uluslararası Bilgi ġöleni (2002 : Ankara)]. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, (Kültür Bakanlığı yayınları ; Özel Dizi ; 24). [isamk/isamk] Hızlan, Doğan: Tek ġiiriyle Hatırladıklarımız. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2002) Hızlan, Doğan: "Bir Gemi Yelken Açtı" "Sutüven" Ġklimlerine. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2002) 19

20 Hızlan, Doğan: Kitaplığımda Hüzünlü Bir Gezinti. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2002) Hızlan, Doğan: Dedikodunun Yeni Adı Forward. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2002) Hızlan, Doğan: Bir Roman Yazıldı, Toplum DeğiĢti. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2002) Hızlan, Doğan: Ne Kadar Çoksesli Müzik, O Kadar Demokrasi. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2002) Hızlan, Doğan: Klasik Müzik Sadece Seçkinlerin Müziği mi? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2002) Hızlan, Doğan: Klasik Müzikten Entelektüellik TartıĢmasına. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2002) Hızlan, Doğan: Havel'in Politikaya Veda KonuĢması. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2002) Hızlan, Doğan: EleĢtirmenin Makûs Talihi. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, SS. (2002) Akatlı, Füsun - Doğan Hızlan. Edebiyatımızın Önde Gelen Ġki EleĢtirmeninden, Kültür Ortamımızın, Kitabın ve Kitap Okurunun Bugünkü Durumu Üzerine Saptamalar...[SöyleĢi] KonuĢan: Enver Ercan, Varlık 71(1158) , ss. Hızlan, Doğan. Her ġair Hem Kendi BaĢına Hem KuĢağı Ġçinde Hem de Edebiyat Akımı, AnlayıĢı, Dünya GörüĢü Ġçinde Ġncelenmeli [SöyleĢi] Hürriyet Gösteri (264) , ss. Hızlan, Doğan. Basından: AB Sürecinde TDK Ne Yapıyor, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Kasım 2004, C: LXXXVIII, S: 635, s. 729 Hızlan, Doğan. Basından: Altı Yüz Bin Kelimelik Sözlük 2007'de Hazır, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Kasım 2004, C: LXXXVIII, S: 635, s. 728 Hızlan, Doğan. Ġstanbulu Sait Faikle yaģamak. Ġçinde: Bir insanı sevmek: Sait Faik : konuģmalar, bildiriler [Ölümünün 50. Yılında Sait Faik Sempozyumu (2004 : Ġstanbul)] / yay. haz. Süha Oğuzertem. -- Ġstanbul : Alkım Yayınevi, ss. -- (Alkım ; 79. Edebiyat ; 35. Bilkent Üniversitesi sempozyum kitapları ; 2). [isamk/isamk] Hızlan, Doğan. Mısrayimden Biri için Notlar. Ġçinde: Mor Külhani : Ece Ayhan Ģiiri / haz. Orhan Kahyaoğlu. -- Ġstanbul : Ne Kitaplar, ss. [isamk/isamk] Hızlan, Doğan Ġçinde: Türkiye nin çıplak tarihi / ed. Cem Mumcu. -- Ġstanbul : Okuyan Us Yayın, ss. -- (Tarih ; 2). [isamk/isamk] Hızlan, Doğan. Türk Edebiyatında Dergiler ve dergilerde bir 'HECE'. Hece, 2005, 59 - ss. [pecya/ Hızlan, Doğan: Günlük YaĢamın Sırsız Aynasıdır Deneme. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. Hızlan, Doğan: "Beğeniyle KarĢılandı". Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1986) 20

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II İÇİNDEKİLER BÖLÜM I EDEBİYAT NEDİR? TÜRK EDEBİYATI NIN GEÇİRDİĞİ EVRELER NELERDİR?... 1 1. İslamiyet Öncesi Dönem... 2 2. İslamiyet in Etkisi Altındaki Dönem... 2 3. Batı Etkisindeki Dönem... 3 a. Tanzimat

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1.İsim : Turgut 2.Soyadı: Yüksel 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Doktora 5.Akademik Unvanlar Arts

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU 08-10 MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU AÇILIġ 08 Mayıs 2014 / Saat: 09.30 Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür

Detaylı

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 1 KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 28 Mart - 03 Nisan 2011 tarihleri arasında kutlanacak olan 47. KÜTÜPHANE HAFTASI'nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 28 Mart 2011 Saat: 14:00 : Antik

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

32.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri

32.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri On5yirmi5.com 32.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri 2-10 Kasım 2013 tarihleri arasında TÜYAP-Büyükçekmece de düzenlenecek olan 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yapılacak etkinlikler

Detaylı

ÖZEL DÜNYA ÇOCUK EVİ ANAOKULU EĞİTİM YILI YILDIZ GRUBU AKADEMİK TAKVİMİ

ÖZEL DÜNYA ÇOCUK EVİ ANAOKULU EĞİTİM YILI YILDIZ GRUBU AKADEMİK TAKVİMİ 05 EYLÜL Bütün çocuklarımız okulda, uyum ve gözlem sürecimiz başlıyor. 13 EYLÜL Eğlence merkezine gidiyoruz 15 EYLÜL TANIŞMA TOPLANTISI 18 EYLÜL Sosyal derslerimiz başlıyor 20 EYLÜL VATANDAŞ ÇOCUK projesi

Detaylı

Uluslararası Pablo Neruda Barış Şiirleri yarışmasında Bir Sohbetin Özeti adlı şiiriyle ödül aldı.

Uluslararası Pablo Neruda Barış Şiirleri yarışmasında Bir Sohbetin Özeti adlı şiiriyle ödül aldı. MUZAFFER ÖZDEMİR Muzaffer Özdemir 5 Şubat 1961 de doğdu. İlk şiirlerini 13 yaşında yayınladı. Birçok dergi ve gazetede çeşitli inceleme yazıları ve şiirleri yayınlanan Muzaffer Özdemir, 1987 yılında 20.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (30 Mart - 5 Nisan 1992) 30 Mart 1992 Pazartesi O^ÖO AÇILIŞ

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfinle kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Detaylı

YEġĠM MADANOĞLU. Ön Lisans: Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Alan: Viyolonsel

YEġĠM MADANOĞLU. Ön Lisans: Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Alan: Viyolonsel YEġĠM MADANOĞLU Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtpark YerleĢkesi Atatürk Bulvarı 41300 Ġzmit/KOCAELĠ yesim.madanoglu@kocaeli.edu.tr yesimmadanoglu@hotmail.com EĞĠTĠM Yüksel Lisans: Kocaeli

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

ÖZEL DÜNYA ÇOCUK EVĠ ANAOKULU EĞĠTĠM YILI YILDIZ GRUBU AKADEMĠK TAKVĠMĠ EYLÜL KURBAN BAYRAMI

ÖZEL DÜNYA ÇOCUK EVĠ ANAOKULU EĞĠTĠM YILI YILDIZ GRUBU AKADEMĠK TAKVĠMĠ EYLÜL KURBAN BAYRAMI 12-13-14-15 EYLÜL KURBAN BAYRAMI 19 EYLÜL Bütün çocuklarımız okulda, uyum ve gözlem sürecimiz baģlıyor. 22 EYLÜL TANIġMA TOPLANTISI 23 EYLÜL Eğlence merkezine gidiyoruz 26 EYLÜL Sosyal derslerimize baģlıyor

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016-2017 OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR YARIŞMALARIMIZ Güzel Şiir Okuma Yarışması Şehitler Ölmez Konulu Resim Yarışması Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz (SAS) Konulu Kompozisyon

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu Kralın Yeni Giysisi Hans Christian Andersen (2 Nisan 1805-4 Ağustos 1875). Dünyaca ünlü Danimarkalı eşsiz masal ustası. Ayrıca oyun, roman, şiir, gezi kitabı ve biyografi de yazmıştır. Bir ayakkabıcının

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM TEKNİK LİSESİ ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM TEKNİK LİSESİ ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2014-2015 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI HAZIRBULUNUŞLUK SINAVLARI 15 16 17 18 19

Detaylı

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı.

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. ALİ FUAT ALTIN AraĢtırma Görevlisi 1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Fotoğrafçılık Bölümünde bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI ÖDEV- 4 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI Uluslar, bağımsızlıklarını temsil edecek millî marģ, bayrak gibi semboller yaratmıģlardır. Ġstiklal MarĢı, Türk ulusunun bağımsızlığını

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1.İsim : Turgut 2.Soyadı: Yüksel 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Doktora 5.Akademik Unvanlar İllüstrasyon

Detaylı

MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN

MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN 2005 BİZİM GAZETE [ Ulusal Gazeteler ] ABDİ İPEKÇİ YILIN GAZETECİLİK ÖDÜLÜ Yayın Sayfa No 1 Tarih 29.12.2005 Tiraj 10000 Sayfa 2 / 89 RADİKAL [ Ulusal Gazeteler

Detaylı

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var?

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? On5yirmi5.com İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kütür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Yayın Tarihi : 5 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 185-196, TURKEY ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Özlem Nemutlu. Adı Soyadı. Unvanı. Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi veyeri. Ġzmir-Bayındır Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Özlem Nemutlu. Adı Soyadı. Unvanı. Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi veyeri. Ġzmir-Bayındır Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Doğum Tarihi veyeri Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Özlem Nemutlu Yrd. Doç. Dr. Ġzmir-Bayındır- 16. 07. 1971 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZMA YOLCULUĞUNDA FARKLI YÖNTEM VE TEKNİKLER Gülsemin Ergün Kucba Türkçe Koordinatörü gulseminkucba@terakki.org.tr B.Aslı P.Şener Türkçe Öğretmeni basakpacaci@terakki.org.tr Yazar olmak istiyorsanız,

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

SON DURAKTAN BİR ÖNCE

SON DURAKTAN BİR ÖNCE SON DURAKTAN BİR ÖNCE Cevat Çapan 18 Ocak 1933 te, Darıca da doğdu. Darıca İlkokulu ndan sonra 1945 te girdiği Robert Kolej i 1953 te bitirdi. Yükseköğrenimini İngiltere de Cambridge Üniversitesi nin İngiliz

Detaylı

MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN

MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN 2008 TRANSPORT [ Dergiler ] UPS "MEVLANA: AŞKIN DANSI"M TAŞIYACAK Yayın Sayfa No 64 Tarih 01.01.2008 Tiraj 1000 27 Yayın Sayfa No 7 BİZİM ANADOLU [ Yerel Yayınlar

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

DOĞUDA VE BATIDA ORYANTALİZM

DOĞUDA VE BATIDA ORYANTALİZM DOĞUDA VE BATIDA ORYANTALİZM Bodrum Belediyesi nin etkinlik takviminde yerini alan ve yedincisi gerçekleşen olan Karsanat Barok Müzik Festivali, bu yıl da Antik Tiyatro da 9 ve 10 Eylül de halka açık ve

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KOCAELİ İZMİT Kocaeli Fen Lisesi ,737. KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi ,913

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KOCAELİ İZMİT Kocaeli Fen Lisesi ,737. KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi ,913 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Kocaeli Fen Lisesi 120 489,737 Muammer Dereli Fen Lisesi 120 484,913 Yücel Boru Fen Lisesi 120 477,798 Gölcük Fen Lisesi 150 476,110 Şehit Özcan Kan Fen Lisesi 150 473,245

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Ayla Kapan Ezici E Posta: aylakapanezici@maltepe.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Rejisörlük Fakültesi/ Rusya Tiyatro

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Murat Aykut Karabay Türk Sinemasında Çizgi Roman Uyarlamaları, Beykent Üniversitesi, 2013

ÖZGEÇMİŞ. 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Murat Aykut Karabay Türk Sinemasında Çizgi Roman Uyarlamaları, Beykent Üniversitesi, 2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Celal Oktay YALIN 2. Doğum Tarihi: 17.03.1963 3. Unvanı: Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlilik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema-TV Marmara Üniversitesi 1989 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale Yaylalı 2. Doğum Tarihi: 07/12/1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Bölümü İstanbul Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

Ve Perde... Tiyatro Afişleri Sergisi, DEÜ GSF 33.Dekor Maket Eskiz Sergisi Açılışı ve 17. Muhsin ERTUĞRUL Tiyatoro Emek Ödül Töreni

Ve Perde... Tiyatro Afişleri Sergisi, DEÜ GSF 33.Dekor Maket Eskiz Sergisi Açılışı ve 17. Muhsin ERTUĞRUL Tiyatoro Emek Ödül Töreni 27 Mart -5 Nisan 2015 TİYATRO GÖSTERİM PROGRAMI Büyük Salon Ve Perde... Tiyatro Afişleri Sergisi, DEÜ GSF 33.Dekor Maket Eskiz Sergisi Açılışı ve 17. Muhsin ERTUĞRUL Tiyatoro Emek Ödül Töreni 27 Mart 2015

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 03/03/2011 Kulübümüzün 1270. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

OCAK 2011. SEVGĠLĠ HOCAMIZ MAHMEDET ġahġnler Ġ VEFATININ 5. YILINDA SAYGIYLA ANIYO- RUZ.

OCAK 2011. SEVGĠLĠ HOCAMIZ MAHMEDET ġahġnler Ġ VEFATININ 5. YILINDA SAYGIYLA ANIYO- RUZ. ANILARIMIZDAN. Değerli Avusturya Liseliler, Ocak ayından itibaren bu köģeyi anılarımıza ayırıyoruz. Sizlerin de katkılarıyla yayınlayacağımız eski fotoğraflarla anılarımızı tazeleyeceğiz. 1959 yılında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Özlem Nemutlu. Adı Soyadı. Unvanı. Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi veyeri. İzmir-Bayındır Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Özlem Nemutlu. Adı Soyadı. Unvanı. Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi veyeri. İzmir-Bayındır Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Doğum Tarihi veyeri Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Özlem Nemutlu Yrd. Doç. Dr. İzmir-Bayındır- 16. 07. 1971 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

DOÇ. CELAL OKTAY YALIN Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

DOÇ. CELAL OKTAY YALIN Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü DOÇ. CELAL OKTAY YALIN Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilgileri: oktayyalin@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2735 İletişim Fakültesi A 405 Eğitim Bilgileri: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

TEPTA AYDINLATMA 01 OCAK ġubat 2013 DÖNEM RAPORU

TEPTA AYDINLATMA 01 OCAK ġubat 2013 DÖNEM RAPORU TEPTA AYDINLATMA 01 OCAK 2012-07 ġubat 2013 DÖNEM RAPORU ĠSTANBUL MODERN HAKKINDA ĠSTANBUL MODERN 2004 yılında kurulan Ġstanbul Modern Sanat Müzesi, ülkemizin modern ve çağdaģ sanat alanındaki yaratıcılığını,

Detaylı

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında 1 / 10 liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 21 Mart

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

FÜSUN AKATLI KAYNAKÇASI

FÜSUN AKATLI KAYNAKÇASI FÜSUN AKATLI KAYNAKÇASI (TASLAK) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 5 Temmuz 2010 1 KİTAPLARI Niçin diyalektik: (Denemeler). İstanbul: 1977. 272s. (Çağdaş Yayınları: 28). [MKTP] Niçin diyalektik: Denemeler. İzmir:

Detaylı

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 1 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 10 KASIM TÖRENİMİZ... 2 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİM SERGİMİZ... 2 EĞİTİMDE İZLERİMİZ... 3 DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASINI KUTLUYORUZ!......

Detaylı

TÜLİN KOZİKOĞLU - UĞUR ALTUN Mıstık, seni anlamıyoruz! Noktalama İşaretlerinin Öyküsü

TÜLİN KOZİKOĞLU - UĞUR ALTUN Mıstık, seni anlamıyoruz! Noktalama İşaretlerinin Öyküsü TÜLİN KOZİKOĞLU - UĞUR ALTUN Mıstık, seni anlamıyoruz! Noktalama İşaretlerinin Öyküsü TÜLİN KOZİKOĞLU 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden mezun olduktan sonra ABD de Duquesne Üniversitesi

Detaylı

YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: BĠLDĠRĠLER VE SUNUMLAR:

YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: BĠLDĠRĠLER VE SUNUMLAR: YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: Lisans bitirme tezi: "Kızılcahamam Düğün Gelenekleri ve Düğün Müzikleri" Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilimdalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Saat Yer Saat Yer Saat Yer Saat Yer Saat Yer Yrd. Doç. Dr. Ümit KUL Sınıf Öğr. 1 SINÖ 103 Temel Matematik I

Saat Yer Saat Yer Saat Yer Saat Yer Saat Yer Yrd. Doç. Dr. Ümit KUL Sınıf Öğr. 1 SINÖ 103 Temel Matematik I ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI Öğretim Elemanı Program Sınıf Ders Kodu Dersin Adı Grup T U Toplam Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

İKSV Tasarım Mağazası ndan yaptığınız her alışveriş, kültür ve sanata destek oluyor.

İKSV Tasarım Mağazası ndan yaptığınız her alışveriş, kültür ve sanata destek oluyor. İKSV Tasarım, 2008 yılından bu yana tasarım ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini ve markalarını aynı çatı altında buluşturuyor, tasarım meraklılarına çok özel armağan alternatifleri sunuyor. Koleksiyonunda

Detaylı

TARİH YAZAR/SANATÇI DÜZENLEYEN İMZA SAAT SÖYLEŞİ SAAT SÖYLEŞİ KONUSU

TARİH YAZAR/SANATÇI DÜZENLEYEN İMZA SAAT SÖYLEŞİ SAAT SÖYLEŞİ KONUSU TARİH YAZAR/SANATÇI DÜZENLEYEN İMZA SAAT SÖYLEŞİ SAAT SÖYLEŞİ KONUSU AHMET ŞAFAK AYGAN YAYINLARI 15:00 14:00-15:00 VURAL SAVAŞ BİLGİ YAYINEVİ 11:00-17:00 İLKER BAŞBUĞ 16:30-18:00 15:30-16:30 VURAL SAVAŞ

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) ERDEM DİRİMEŞE YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi erdemdirimese@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3722574010-2353 5325081108 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Detaylı

KIRMIZI KANATLI KARTAL

KIRMIZI KANATLI KARTAL Resimleyen: Vaqar Aqaei Refik Durbaş KIRMIZI KANATLI KARTAL ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir 1. basım Refik Durbaş KIRMIZI KANATLI KARTAL Resimleyen: Vaqar Aqaei www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Burcu Yılmaz 2. basım Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI Resimleyen: Burcu Yılmaz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş

Detaylı

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu. Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Fakültesi www.arel.edu.tr. Adı Soyadı : Ahmet Süreyya KOÇTÜRK. Doğum Tarihi : 4/06/95 3. Unvanı : Yard.Doç.

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ AtaĢehir Kaymakamlığı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ AtaĢehir Kaymakamlığı T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ AtaĢehir Kaymakamlığı Konu: Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı Cumhuriyetimizin 88. Yıldönümü 28-29 Ekim 2011 Cuma ve Cumartesi günleri ekteki programa göre kutlanacaktır. Cumhuriyet

Detaylı

Ece Ayhan. Kardeşim Akif. Akif Kurtuluş'a Mektuplar. Hazırlayan Eren Barış. "dipnot

Ece Ayhan. Kardeşim Akif. Akif Kurtuluş'a Mektuplar. Hazırlayan Eren Barış. dipnot Ece Ayhan Kardeşim Akif Akif Kurtuluş'a Mektuplar Hazırlayan Eren Barış sı "dipnot Akif Kurtuluş: 1959, Ankara. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1981 yılında bitirdi. İlk şiiri, 1980 yılında Türkiye

Detaylı

ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016

ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016 ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016 1 AĞUSTOS 2 AĞUSTOS 3 AĞUSTOS 4 AĞUSTOS 5 AĞUSTOS 6 AĞUSTOS 7 AĞUSTOS 8 AĞUSTOS 9 AĞUSTOS 10 AĞUSTOS 11 AĞUSTOS 12 AĞUSTOS 13 AĞUSTOS 14

Detaylı

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu.

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu. 15 Ağustos 2014 Ağustos 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İdareciler Göreve Başlar 12 13 14 15 16 17 Yeni Yab. Öğrt. Gelişi 18 Bölüm Başkanları göreve başlar 19 20 Tüm öğretmenler göreve başlar 21 22 23 24

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017 Değerli Velilerimiz, 23 Nisan Pazar günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenimiz saat 10:30-11:30 arasında çok amaçlı salonda 2.ve 3. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Sanatın adresi Fulya!..

Sanatın adresi Fulya!.. Sanatın adresi Fulya!.. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat 2012-2013 sezonunu açtı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi yine Beşiktaş'ta! Dünya kalitesinde tasarlanan Beşiktaş

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin târih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 27 Mart 2013)

Detaylı

EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN (YÖNETMELİK 2015) Kültür ve Sanat Platformu. BEKIR_HAZIM_TEPEYRAN_a6_yonetmelik_01.indd 1 28/05/14 15:5

EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN (YÖNETMELİK 2015) Kültür ve Sanat Platformu. BEKIR_HAZIM_TEPEYRAN_a6_yonetmelik_01.indd 1 28/05/14 15:5 EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN (YÖNETMELİK 2015) Kültür ve Sanat Platformu BEKIR_HAZIM_TEPEYRAN_a6_yonetmelik_01.indd 1 28/05/14 15:5 BEKIR_HAZIM_TEPEYRAN_a6_yonetmelik_01.indd 2 28/05/14 15:5 1-ÖDÜLÜN AMACI

Detaylı