DOĞAN HIZLAN KAYNAKÇASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAN HIZLAN KAYNAKÇASI"

Transkript

1 DOĞAN HIZLAN KAYNAKÇASI (Taslak) (5704 künye) Haz.: Bülent Ağaoğlu Ġstanbul, 13 Ağustos 2009, 2 Kasım

2 ĠÇĠNDEKĠLER KĠTAPLARI... 3 KĠTAPLARI (HAZIRLAYAN / DERLEYEN)... 4 HAKKINDAKĠ MAKALELER... 6 KENDĠSĠ ĠLE SÖYLEġĠLER YAZI VE SÖYLEġĠLERĠ: ÇEVĠRĠLERĠ KÖġE YAZILARI: ( )

3 KĠTAPLARI 1. Yazılı iliģkiler : Ġnceleme-deneme eleģtiri / Doğan Hızlan. Ġstanbul : Altın Kitaplar Yayınevi, s. ; 20 cm. [mktp/mktp] 2. Günlerde kalan : ÇağdaĢ edebiyatımıza dipnotları / Doğan Hızlan. Ġstanbul : Gür Yayınları, s. ; 19 cm. Gür Yayınları ; 14. Yazın dizisi ; 5. [mktp/mktp] 3. Sanat Günah Çıkarıyor. Ankara: Bilgi Yayınevi, 1992; 179s. 4. Kitaplar kitabı : eleģtiri / Doğan Hızlan ; yay. haz. Yula Özen. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, [I]. c. (551 s.) ; 21 cm. -- (Edebiyat ; 149) ISBN Saklı su: deneme / Doğan Hızlan ; yay. haz. Birkan Keskin. -- Ġstanbul : Yapı ve Kredi Bankası, s Ne Kadar Mozart O Kadar Süt, Milliyet, 1996; 7. SöyleĢiler, Milliyet, 1997 (ikinci bas., Doğan s.). 8. Güncelin çağrısı / Doğan Hızlan ; yay. haz. Elif Gökteke. -- Ġstanbul : Yapı ve Kredi Bankası, s. -- (209) ISBN Düzyazı ayracı : (kitaplar kitabı II) eleģtiri / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Yapı Kredi yayınları, c. (563 s.) ; 21 cm. -- (Yapı Kredi yayınları ; Edebiyat ; 407) ISBN Mavi Bereli : edebiyat ve dil yazıları : deneme / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, s. ; 21 cm. -- (Yapı Kredi Yayınları ; Edebiyat ; 404) ISBN Düzyazı Ayracı. Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, YKY, s. (Kitaplar Kitabı 2) 12. On birinci kat yazıları / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Doğan Kitap, s. ; 20 cm. ISBN ġiir çilingiri : (kitaplar kitabı I) eleģtiri / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, s. ; 21 cm. -- (Yapı Kredi yayınları ; Edebiyat ; 406) ISBN Edebiyat dönencesi : yazılar / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, s. ; 21 cm. -- (Yapı Kredi yayınları ; Edebiyat ; 523) ISBN Yalnızlık Kahvesi. Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 16. Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, sayfa. ISBN No: Aynadaki bakıģlar : (kitaplar kitabı 3) / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Doğan Kitap, c. (740 s.) ; 20 cm. ISBN Edebiyat daima / Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Doğan Kitapçılık, s. ; 20 cm. (Türk Edebiyatı Dizisi) ISBN SönmüĢ Kibritin Ġzinde Yazılar. Ġstanbul: Doğan Kitap, s. 20. Çalıntı Kitap Deposu. Ġstanbul: Kırmızı Yayınları, s. 3

4 KĠTAPLARI (HAZIRLAYAN / DERLEYEN) 1. Ne istiyorsunuz? / haz. Doğan Hızlan ; çev. Mehmet Faruk. [Ġstanbul] : [Altın Kitaplar], s. 2. Masa Ansiklopedisi. Semih Yazıcıoğlu, Doğan Hızlan, ReĢit AĢçıoğlu (Yönetenler), 1972, 815 s. 3. En güzel türk hikayeleri Haydi anlat anneciğim / Derleyen : Doğan Hızlan.Ġstanbul : Altın çocuk kitapları, 1972, 314 s. ; 20 cm [mktp/mktp] 4. Bayram gömleği : [Yazarlarımızdan seçme çocuk öyküleri] / Düzenleyen :Doğan Hızlan.[Ġstanbul] : Altın Kitaplar, s. ; 20 cm 91mktp/mktp] 5. Haydi Anlat Anneciğim (çocuk öyküleri) Altın Kitaplar, 1980; 6. Atatürk Ģiirleri / [Derleyen[ Doğan Hızlan.[Ġstanbul] : Hürriyet Gazetesi, s. ; 14 cm. [mktp/mktp] 7. Hüsran filizleri : toplu Ģiirler / Celal Sılay ; haz. Doğan Hızlan, Ġhsan Yılmaz. -- Ġstanbul : Yapı kredi yayınları, s. ; 20 cm. -- (Yapı kredi yayınları ; ġiir ; 137) ISBN Bütün Eserleri (Ercümend Behzad Lav), YKY, 1997 ( 9. Bütün eserleri : ġiirler S.O.S Kaos Açıl kilidim açıl Mau mau Üç Anadolu Kitaplarına girmeģi Ģiirler Oyunlar Karagöz stepte Altın Gazap / Ercümend Behzad Lav ; haz. Doğan Hızlan bs. -- Ġstanbul : Yapı Kredi yayınları, s. ; 21 cm. -- (Yapı Kredi yayınları ; ġiir ; 125) ISBN Beyoğlu'ndan esintiler : Beyoğlu nun 150 yıllık edebiyatından seçmeler. derleyen, Doğan Hızlan ISBN-ISSN Ġstanbul : Ġstanbul Kültür Sanat Vakfı, s. : res. ; 25 sm. Bu kitap Beyoğlu Belediyesi nin 150. yıl kutlamaları dolayısıyla hazırlanmıģtır. DERGĠ YÖNETĠCĠLĠKLERĠ Yeni Edebiyat / kurum adına sahibi: Turhan Bozkurt ; yazı iģ. müd.: Doğan Hızlan. -- Ġstanbul : Altın Kitaplar Yayınevi, Hürriyet Gösteri

5 HAKKINDAKĠ KĠTAPLAR 1. Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 72s. 2. Kabacalı, Alpay: Doğan Hızlan la denemenin dönencesinde. Ġstanbul: Dünya Kitapları, Kasım s. (YaĢamdan Yansımalar) 3. Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım, s. 4. Sanki Bir Roman Kahramanı: Doğan Hızlan Kitabı. Hazırlayan : SöyleĢi: KürĢat BaĢar. Ġstanbul: Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, s. (Nehir SöyleĢi Dizisi) 5. Kabacalı, Alpay: Kültürün Nabzını Tutan Doğan Hızlan. Ġstanbul: Gürer Yayınları, s. (Portreler: 6) 5

6 HAKKINDAKĠ MAKALELER 1. A dan Z ye Doğan Hızlan. Ġçinde: Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım, Ağaoğlu, Adalet, "Bütün Bir Kültür insanı", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı. Temmuz 2000, Sayı 93, ss Akatlı, Füsun, "Edebiyat Ülkemizin Kontu: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Akatlı, Füsun, "EleĢtirinin Gönlü Gani Ustası", Radikal Kitap, 10 Ekim 2003, ss Aktunç, Hulki, "Ona bir Kravat Armağan Edeceğim", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Altınkaynak, Hikmet. Dünyayı paylaģan yazarlar [TYA/ 7. Andaç, Feridun, "Doğan Hızlan'in Ufku" (BakıĢım KöĢesi); Dünya Cumartesi/Pazar, Ekim 2000, ss Andaç, Feridun, "Ömrü Yazıda Saklı Bir Yüz: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Batur, Enis, "Edebiyatımızın Merkez Valisi: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz Sayı 93, ss Baydar, Oya. Edebiyat önemlidir. Ġçinde: Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım, Behramoğlu, Ataol, "Hayatla ġiirin Gelgitlerinde Doğan Hızlan...", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Bildirici, Faruk, "Bozkırdaki Alıç Ağacına Selam", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Celal, Metin: Edebiyatımızın tek mavi berelisi. Radikal Kitap, , 6.s. 14. Cemal, Ahmet: Doğan Hızlan ın edebiyat tanıklıkları Cumhuriyet, CoĢkun, Bekir, "O Gramofon Kitap Tepeciklerinin Üzerinde mi Hâlâ?", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss CoĢkun, Zeki, "Yazı ĠletiĢimdir", Cumhuriyet Kitap, 21 Aralık 2000, ss ÇağdaĢ, Hami, "Yazılara Yansıyan Hayat", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss ÇağdaĢ, Hami. Doğan Hızlan dan tadını çıkarmanın rehberi. Ġçinde: Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım, Çandar, Tuba: Portre: Doğan Hızlan. Gazete Pazar,

7 20. Demirci, Latif: Karikatür. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 21. DurbaĢ, Refik: Sevgiyle nakıģlı eleģtiri yazıları. Yeni Yüzyıl, DurbaĢ, Refik, "ġair EleĢtirmen: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Duru, Orhan, "Bir Edebiyat Beyefendisi: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss EkĢi, Oktay. Doğan Hızlan Üzerine. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 25. Ercan, Fikret. Ġki Yıl Sonra Kırk Yıllık Dost Olacağız. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 26. Ertop, Konur, "Bir YaĢama Ustası", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss GümüĢ, Semih, "EleĢtirmenin ĠĢlevi...", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Hızlan, Doğan: Ercüment Behzat Lav: Doğan Hızlan. Nar: Ġki Aylık Edebiyat Dergisi, Mayıs - Haziran 1995; Sayı: Ġleri, Selim, "Doğan Hızlan, Edebiyata Bağlılık", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Ġnce, Özdemir, "Hakem Bey", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Ġnce, Özdemir. Doğan Hızlan ın Sahaf Dükkanı. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 32. Kahraman, Hasan Bülent, "Hızlan'ın EleĢtirel Söylemi ve Kimliği", Cumhuriyet Kitap, 21 Aralık 2000, ss. 5-6, 33. Kahraman, Hasan Bülent. Hızlan ın eleģtirel söylemi ve kimliği. Ġçinde: Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım, Kahraman, Hasan Bülent: Bir estet-eleģtirmen olarak Hızlan. Radikal Kitap, Kaplan, Sefa: Türk Edebiyatının Saklı Su yu. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 36. Kongar, Emre, "Doğan Hızlan", YozlaĢan Medya ve YozlaĢan Türkçe, ss, 56-58, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, Mayıs Korat, Gürsel, "Elik Gerekli mi?" baģlıklı, 76 sayılı paragraf, Kristal Bahçe, ss. 103, ĠletiĢim Yayınlan, Ġstanbul Naci, Fethi, "Doğan Hızlan Ġçin", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Necatigil, Behçet: Edebiyatımızda Ġsimler Sözlüğü [TYA/ 7

8 40. Oktay, Ahmet, "Yargılamadan EleĢtirmek", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Örem, Murat, "ġemsiyesini Nil Kıyısında Harmaniye Olarak Kullanan Adam", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Öz, Erdal, "Doğan Hızlan'ın 50. Sanat Yılı için", 23. Ġstanbul Tüyap Kitap Fuarı, Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Özkök, Ertuğrul, "Mami", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Özer, Ahmet. Bir yazım kılavuzunda bile anlaģmıģ değiliz. (SöyleĢi). E dergisi, Ekim [TYA/ 45. Özer, Kemal, "Doğan Hızlan'ın Bendeki Görüntüsü", Dil Dergisi, Doğan Hızlan 46. Özkırımlı, Atilla: Hızlan, Doğan. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. 3. cilt, [TYA/ 47. Özkök, Ertugrul, "Oyun KuĢu", Hürriyet Gazetesi, Özkök, Ertuğrul, "Hürriyet'in ll'inci Katında Bir CumhurbaĢkanı", Hürriyet Gazetesi, Özkök, Ertuğrul. Hürriyet in 11. Katında Bir CumhurbaĢkanı. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 50. Özlü, Demir, "Doğan Hızlan: Bir HoĢgörü Havarisi", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Özyalçıner, Adnan, "YaĢam Sanatı, Sanat da YaĢamı Var Etmeli", Dii Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Rifat, Mehmet. Doğan Hızlan: Büyük-Basında EleĢtirinin ĠĢlevi. Varlık 74(1186) , ss. Bibliyografya 53. Sabancı, Vuslat Doğan. Mavi Bereli Oda KomĢum. Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 54. Seyda, Mehmet, "Doğan Hızlan", Edebiyat Dostları, KitaĢ Yayınlan, Ġstanbul Nisan 1970, ss Süreya, Cemal, "Doğan Hızlan", 99 Yüz Ġz düģümler-söz senaryoları'. Adam Yayınları, Ġstanbul Haziran 2004, ss , (Doğan Hızlan'ın Önsözüyle, yb. YKY, Ġstanbul Ekim 2004, ss ) 56. Türk Edebiyatı Ansiklopedisi. 3. cilt, [TYA/ 57. Türkay, Aysel, "Gül Yapraklarıyla Örtülü Ġğneli Fıçı", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Yavuz, Hilmi, "Bir 'Tekil' Ġnsan: Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Yavuz, Hilmi. "Doğan Hızlan", Portre-Tanıdıklarım. Haftalık Dergisi,

9 60. Yavuz, Hilmi. Ceviz sandıktaki anılar [TYA/ 61. Yılmaz, Ġhsan, "Sezgisel EleĢtiri ve Doğan Hızlan", Hece Dergisi, EleĢtiri Özel Sayısı, Mayıs, Haziran, Temmuz 2003, Sayı 77/78/79, ss Yılmaz, Ġhsan, "TaĢralı Bir Çırağın Ders Notları", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Yılmaz, Mehmet Y. Herkesin Okuyabildiği Tek Kültür-Sanat Yazarı... Ġçinde: Sevgili Doğan Hızlan. Ġstanbul: Hürriyet Yayınları, [t.y.]. 64. Yücel Tahsin, "Doğan Hızlan", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Yücel, Tahsin. Tanıklığı görev bilen yazar: Tahsin Yücel. Ġçinde: Kültür KaĢifi: Hızlan, Doğan. Ġstanbul: Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım,

10 KENDĠSĠ ĠLE SÖYLEġĠLER Yazarak ölünür, yaģanmaz! Zaman, (Ö. Faruk ġerifoğlu nun Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Kitaplar kitabı ve Doğan Hızlan. Cumhuriyet Kitap, sayı: 348, , 1. ve 4.6.s. (Feridun Andaç ın Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Edebiyat fetvacısı değilim. Cumhuriyet, (Selim Ġleri nin Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Saklı Suların PeĢinde. Radikal, (Enver Ercan ın Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Günahlardan azade değilim! Hürriyet Pazar, 30 Mart (Aslı Uğurlu ve Mutlu Tönbekici nin Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Doğan Hızlan. Human Resources, Mayıs 1997, 60-61ss. (Biril AtıĢ ın Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) En büyük hobisi, iģi! Milliyet Vitrin, (Dilek Sancılı nın Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Bir edebiyat, sanat ve kültür adamı Doğan Hızlan. Cumhuriyet Kitap, sayı: 566, (Sennur Sezer in Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Dil Dergisi, "Yok Etmenin Kolaylığı Yerine Var Etmenin Zorluğunu Seçtim", Doğan Hızlan ile SöyleĢi, Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, S. 93, ss Sezer, Sennur, "Bir Edebiyat, Sanat ve Kültür Adamı.. Doğan Hızlan", Cumhuriyet Kitap, 21 Aralık 2000, ss. 1,4,5,6,7. Kitap, buzdolabı gibi satılmalı. (NeĢe Düzel in Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj). Radikal, , 7.s. Akvaryum daki yazar. Zaman, (Hüseyin Sorgun un Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Benim yazma yöntemim, güncelin ardındaki birikimi ortaya koymaktır. Cumhuriyet Kitap, , 14-15ss. (Kaan Özkan ın Doğan Hızlan ile yaptığı röportaj) Edebi narsisizm en tehlikelisi. Cumhuriyet, (Doğan Hızlan ile yapılan röportaj) Hızlan, Doğan, "EleĢtiri, EleĢtirmen Üzerine", Hece Dergisi, EleĢtiri Özel Sayısı SoruĢturması, Mayıs, Haziran, Temmuz 2003, Sayı 77/78779, ss Aslan, Sema, "Doğan Hızlan ve Hakkı Devrim'le SöyleĢi", Milliyet Rehber, 31 Ocak-6 ġubat 2004, ss. 2-4 Baykara, Vildan, "Doğan Hızlan ile SöyleĢi", Dalgaların Sesi, BeĢiktaĢ Lisesi Kültür ve Edebiyat Kolu Yayını, Ġstanbul Mayıs 2004, ss CoĢkun, Zeki, "Kötüleri Anlatmam", Radikal Kitap, 16 Ocak 2004, ss. 11. Ercan, Enver, "Füsun Akatlı ve Doğan Hızlan'la SöyleĢi", Varlık, Ġstanbul Mart 2004, Sayı, 1159, ss Hızlan, Doğan, "Her Ģair hem kendi baģına, hem kuģağı içinde, hem de edebiyat akımı, anlayıģı, dünya görüģü içinde incelenmeli", Gösteri, ġiir EleĢtirisinde BeĢ N Bir K Dosyası, Yücel Kayıran SoruĢturması, Kasım 2004, Sayı 264, ss Hızlan, Doğan, "Neden Yazıyorum", Yazarın Kitabı Haz.: Feridun Andaç, Varlık Yayınları, Ġstanbul 2004, ss

11 Hızlan, Doğan, "Edebiyatımızda 50 KuĢağı", Adam Öykü, Edebiyatımızda 50 KuĢağı SoruĢturması, Feridun Andaç, Ġstanbul Temmuz-Ağustos 2004, ss YaĢamöyküm: Salı toplantıları, Ġstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Haziran 2004, ss Yapı Kredi yayınları ;2027. (Kültür Merkezi etkinlikleri ; ) Hızlan, Doğan, "Necip Fazıl'ın Türk ġiirindeki Yeri", Hece Dergisi, DüĢünce, Tarih ve Bir Coğrafya Tasarımı Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, Ocak 2005, Sayı 97, ss Hızlan, Doğan, "Türk Edebiyatında Dergiler ve Dergilerde Bir 'Hece'", Hece Dergisi, Yüzüncü Hece SoruĢturması, Nisan 2005, Sayı 100, ss Hızlan, Doğan, "Çocuk Edebiyatı Deyince...", Hece Dergisi. Çocuk Edebiyat Özel Sayısı, Ağustos, Eylül 2005, Sayı 104/105, ss Hızlan, Doğan, "Ülkü Tamer: Türk ġiirinin Hem Ġçinde, Hem DıĢında". Merdiven ġiir, Ülkü Tamer ġiirinin 50. Yılı Dosyası SoruĢturması, Mayıs-Haziran 2005, Sayı 3, ss KabaĢ, Sedef, "Okuyan Ġnsanlar, Gerçek Dünyayla Bağ Kuramıyorlar", Zamanı Dile Getirenler, Doğan Kitap, Ġstanbul Haziran 2005, ss Yıldız, Reyhan: Edebiyatta iktidar olmaz! Dursun, Alif Nihat: Kitapların efendisi: Doğan Hızlan. Skylife, Ağustos TR/corporate/skylife/article.aspx?mkl=890 ġiir: Edgü, Ferit, "Küçük Bir Portre için Taslak", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss Halman, Talat Sait, "Halman'dan Hızlan'a", Dil Dergisi, Doğan Hızlan Özel Sayısı, Temmuz 2000, Sayı 93, ss

12 YAZI VE SÖYLEġĠLERĠ: Hızlan, Doğan: Fazıl Hüsnü Dağlarca üzerine. Forum, Hızlan, Doğan. Sartre`in Existentialisme`i Üzerine Türk Sanatı, Ġstanbul, (48), , 9. Hızlan, Doğan. Tarancı`yı Anarken Türk Sanatı, Ġstanbul, (51), , 7. Hızlan, Doğan. ġiiri Değerlendirme A Dergisi, Ġstanbul, (19), , 2. Hızlan, Doğan. ġiiri Değerlendirme A Dergisi, Ġstanbul, (22-23), , 1. Hızlan, Doğan. ġiir Kuramı Üzerine Türk Dili, Ankara, (111), , Hızlan, Doğan. ġiirin ĠĢlevi Türk Edebiyatçılar Birliği Yıllığı, (1962), Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. Terimler Sözlüğü Sorunu Türkçe, Ġstanbul, (23), , 2. Hızlan, Doğan. Çeviride ÖzleĢme Türkçe, Ġstanbul, (29), , 4-5. Hızlan, Doğan. Uygarlık EleĢtirisi, Yeni Dergi, 1964, 48 ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. Gölgeleri Kullanmak. Yeni Dergi, 1964, 42- ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. Kavram, Terim, KargaĢası, Yeni Dergi, 1964, 46 - ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. 1964`de Deneme-Ġnceleme-EleĢtirme Varlık Yıllığı, Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. VaroluĢçu Veriler, Yeni Dergi, 1965, 46 - ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. Açıl Kilidim Açıl, Yeni Dergi, 1965, 68 - ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. Yanık Saraylar - Sait Faik Türk Edebiyatı Yeni Dergi, 1965, 62 - ss. [pecya/ Hızlan, Doğan de Deneme-Ġnceleme-EleĢtirme Varlık Yıllığı, Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. Cemal Süreyya`ya GiriĢ Türk Edebiyatı, Ġstanbul, (1966), Hızlan, Doğan da Deneme-Ġnceleme-EleĢtirme Varlık Yıllığı, Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. Basından Aktarmalar: Bir SoruĢturma [Gavsi Ozansoy un Haber gazetesinde yaptığı], Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Nisan 1967, C: XVI, S: 187, s. 545 Hızlan, Doğan: "Bütün Saadetler Mümkündür. Varlık, 1967, 9.s. [pecya/ Hızlan, Doğan. Ataç'ın bir tartıģmasının düģündürdükleri, Varlık, 1967, 10.s. [pecya/ Hızlan, Doğan: Misrayimden Biri Ġçin Notlar". Papirüs Dergisi, sayı: 20, Hızlan, Doğan. 1967`de Deneme-Ġnceleme-EleĢtirme Varlık Yıllığı, Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. Orhan Kemalle KonuĢtum Yeni Edebiyat, Ġstanbul, (9), ,

13 Hızlan, Doğan. Kara ġiir (Ece Ayhan`ın ġiir Sanatı Hakkında) Türk Dili, Ankara, (309), , Hızlan, Doğan. Emin Barın 1960dan sonra Ģiirimizde belirgin eğilimler. Ġçinde: 2000 Yılına doğru sanatlar sempozyumu : ekim 1977 = The symposium of arts towards the year of 2000 : october 1977 / haz. Mehmet Çubuk. -- Ġstanbul : Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, [405] s. ; 29 cm. -- (Akademi yayınları ; 53. Planlama programlama gurubu araģtırmaları ; 2). [isamk/isamk] Hızlan, Doğan. (Oktay Rıfat ile Bir KonuĢma) Gösteri, Ġstanbul, (1), , 6-7. Hızlan, Doğan. Selim Ġleri ile Bir KonuĢma Türk Dili, Ankara, (347, Ozel Sayi), , Hızlan, Doğan. (Necati Cumalı ile KonuĢma) Gösteri, Ġstanbul, (4), , 6-8. Hızlan, Doğan. 1980`de Deneme-Inceleme-EleĢtirme Varlık Yıllığı, Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. 1980`de ġiir Gösteri, Ġstanbul, (2), , Hızlan, Doğan. Ahmet Oktay ile SöyleĢi Gösteri, Ġstanbul, (13), , 7-8. Hızlan, Doğan. Bir Kitap Sempozyumu Gösteri, Ġstanbul, (8), , Hızlan, Doğan. Hilmi Yavuz`la SöyleĢi Gösteri, Ġstanbul, (3), , 6-7. Hızlan, Doğan. Kemal Özer`le SöyleĢi Gösteri, Ġstanbul, (7), , 6-7. Hızlan, Doğan. Sabahattin Kudret Aksal`la KonuĢma Gösteri, Ġstanbul, (6), , Hızlan, Doğan. Sevda Kaynar ile SöyleĢi Gösteri, Ġstanbul, (11), , Hızlan, Doğan. YaĢar Nabi Nayır`ın Ardından Gösteri, Ġstanbul, (5), , Hızlan, Doğan. Argosuz Edebiyat, Varlık, 1981, 25. s. [pecya/ Hızlan, Doğan. Cemal Süreya ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (18), , 6-7. Hızlan, Doğan. Cengiz Öndersever ile SöyleĢi Gösteri, Ġstanbul, (15), , Hızlan, Doğan. Mehmed Kemal ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (21), , 5-6. Hızlan, Doğan. Rauf Mutluay ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (24), , Hızlan, Doğan. Rıfat Ilgaz ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (20), , Hızlan, Doğan. Ercüment Behzat Lav ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (30), , Hızlan, Doğan. Fethi Naci ile SöyleĢi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (28), , Hızlan, Doğan. Karikatür Üzerine Bir KonuĢma [Aziz Nesin] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (34), , Hızlan, Doğan. Kemal BilbaĢar Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (27), , 22. Hızlan, Doğan. Memet Fuat (Bengü) ile KonuĢma Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (31), ,

14 Hızlan, Doğan. Sen Kenarda Dur ġairanelik [Edip Cansever`in Eseri Üzerine] Tan, Ankara, (12), , Hızlan, Doğan. Türkiye ĠĢ Bankası Ödülü. Salâh Birsel Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (26), , 20. Hızlan, Doğan. Yurt DıĢına Açılmak [Kitap Fuarları Üzerine] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (37), , Hızlan, Doğan. [Hasan Hüseyin Korkmazgil Üzerine] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (41), , Hızlan, Doğan. Adalar ve Türk Edebiyatı [ve Konunun Zeyyat Selimoğlu Tarafından Yorumlanması] Adaların Türk Turizmindeki ve Edebiyatındaki Yeri ve Önemi Seminer /Panel, (Ankara, ), Ġstanbul, , Hızlan, Doğan. Ali Koçman ile Sanat Üstüne Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (39), , Hızlan, Doğan. Fütürizm`den anadolu`ya [Ercüment Behzat Lâv`in ġiir GörüĢü Üzerine] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (43), , Hızlan, Doğan. Orhan Kemal ve "Murtaza" Ġsimli Eseri Üzerine Bir KonuĢma [Ali Özgentürk - IĢıl Özgentürk - Müjdat Gezen] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (47), , Hızlan, Doğan. Ve <> Kalp Durdu:Ümit YaĢar Oğuzcan Musıki ve Nota, Ġzmir, (24), , 10. Hızlan, Doğan. Abidin Dino`nun Canlar Sergisi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (61), , Hızlan, Doğan. Kitap Ulusal mı, Uluslararası mı? Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (60), , Hızlan, Doğan. Neden Unuturuz? [Unutulan Yazarlar Üzerine] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (56), , Hızlan, Doğan. ġiirin Psikanalizi Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (58), , Hızlan, Doğan: Neden Unuturuz? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1985) Hızlan, Doğan: "Matine Yıldızları". Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1986) Hızlan, Doğan. (Almanya`da YaĢayan Yazarlarımızdan Güney Dal ile Bir SöyleĢi) KonuĢan: Doğan Hızlan Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (94), , Hızlan, Doğan: Dergi Yayımlamak. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1988) Hızlan, Doğan: Elden DüĢme Nostaljiler. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1988) Hızlan, Doğan: Eskiye Rağbet Olsa. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1988) Hızlan, Doğan. Ataol Behramoğlu ġiirin Yurduna Döndü Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (105), , Hızlan, Doğan. Hasan Ġzzettin Dinamo ile Son KonuĢma Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (104), , Hızlan, Doğan. Nadir Bey Üzerine ÇeĢitlemeler Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (130), ,

15 Hızlan, Doğan. Sıradan Kelimelerden Efsane Yaratan Bir Romancı Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (151), , Hızlan, Doğan. Edebiyatı öğretmek. Ġçinde: Cevdet Kudret e saygı / haz. Ġhsan Kudret, Alpay Kabacalı. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, (Kültür Bakanlığı yayınları ; Türk klasikleri dizisi ; 29). [isamk/isamk] Hızlan, Doğan: Sanatçı Kimdir? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1993) Hızlan, Doğan: Üç ġair Üç Kapalı ÇarĢı - Doğan Hızlan. Nar Edebiyat Ürünleri Dergisi Sayı: 1 Yıl: 1 Ocak - ġubat 1995, 91- ss. Hızlan, Doğan: Yahya Kemal Üzerine Dağınık ve Aykırı DüĢünceler. Nar Edebiyat Ürünleri Dergisi, Yıl 1, Sayı: 2, Mart-Nisan 1995, 75- ss.. Hızlan, Doğan: Düzyazımız da Karadır Abiler, Ludingirra, S.: 1, Bahar 1997, : Hızlan, Doğan: Edebiyat, Irkçılığı Lanetliyor. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1993) Hızlan, Doğan: Kitap Çalmak. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1993) Hızlan, Doğan: ġiir Herkestedir. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1993) Hızlan, Doğan. Gene Frankfurt Gene Kitap Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (168), , Hızlan, Doğan. YaĢar Kemal Elli Yıllık Dostu Abidin Dino`yu Anlatıyor [SöyleĢi] Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (158), , Hızlan, Doğan: Tatil Üzerine DüĢünceler. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1994) Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan indirelim. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1994) Hızlan, Doğan. Frankfurt Kitap Fuarı ve Yayıncılığımız Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (180), , Hızlan, Doğan: "Kimlikleriniz Lütfen". Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan: EleĢtiri Üzerine. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan: Ana Dilini Kullanmak. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan: Ölürsem Sokağa ismimi Vermeyin. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan: Ya Sanatçılar Olmasaydı. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) 15

16 Hızlan, Doğan: DeğiĢen Yüzler "Estetik"sizliği. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan: Gerçek Anlamda Tek Müslüman Megapolü. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1995) Hızlan, Doğan. Medya Sanatı YaygınlaĢtırmalı. Yeni Türkiye Özel Sayı 2(12) 11/12.96, ss. Hızlan, Doğan. Basından: Dil Kit leri de ÖzelleĢtirilmeli, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Mayıs 1996, C: 1996/I, S: 533, s Hızlan, Doğan. Basından: Edebiyat Dersini Öğretmeyin, YaĢatın, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Kasım 1996, C: 1996/II, S: 539, s Hızlan, Doğan: Medya Sanatı YaygınlaĢtırmalı. Yeni Türkiye Dergisi: Medya Özel Sayısı II, 1996, 248- ss. [pecya/ Hızlan, Doğan. Aziz Bey Hep `YaĢar`. Ġçinde: Ölümü Hakeden Ölümsüz: Aziz Nesin. Cilt 2. ÇağdaĢ Gazeteciler Derneği, -, Medya Etiği, 1996, ss. [pecya/ Hızlan, Doğan: Nâzım Yıkanır mıydı, Yıkanmaz mıydı? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1996) Hızlan, Doğan: Hindi Gibi DüĢünenler Serenadı. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1996) Hızlan, Doğan: Ġsaların Son Yemeği. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1996) Hızlan, Doğan. [Edebiyat EleĢtirmenliği Üzerine SöyleĢi] KonuĢan: Biril AtıĢ, Human Resources 1(7) 5.97, ss. Hızlan, Doğan. Edebi Pusularımız Fethi Naci 70 YaĢında Hürriyet Gösteri, Ġstanbul, (201), , Hızlan, Doğan. GeliĢmelerin hikayecisi. Ġçinde: Tezer Özlü'ye armağan : YaĢantı / haz. Sezer Duru. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, [isamk/isamk] Hızlan, Doğan. Tezer Özle Ġçin. Ġçinde: Tezer Özlü'ye armağan : YaĢantı / haz. Sezer Duru. -- Ġstanbul : Yapı Kredi Yayınları, [isamk/isamk] Hızlan, Doğan: Ağustos Karabasanı. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1997) Hızlan, Doğan: Hayatımız Ucuz Roman. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1997) Hızlan, Doğan: Kardır Yağan Üstümüze. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1997) Hızlan, Doğan: Diktatörlerin Yapamadığını Siz Yapamazsınız. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1997) Hızlan, Doğan. GloballeĢmenin Kültürel Ektileri 1.Ulusal Kültür Kongresi "Demokrasi Kültürü ve GloballeĢme", (3-5 Kasım 1997), Ġzmir, ,

17 Hızlan, Doğan. Okumamanın Gerekçesi Olmaz ÇağdaĢ Eğitim, Ankara, (240), , Hızlan, Doğan. Okumamanın Gerekçesi Olmaz. ÇağdaĢ Eğitim 23(240) 2.98, ss. Hızlan, Doğan. Esin perisini kıģkıģlayan Ģair. Ġçinde: Her yönüyle Ahmet Oktay [Her Yönüyle Ahmet Oktay Sempozyumu (1998 : Bursa)] / yay. haz. Mustafa Durak ; düz. M. Orhan TaĢanlar. -- Bursa : Bursa Valiliği, [isamk/isamk] Hızlan, Doğan: Biz Olsak Brecht'i TartıĢabilir miydik? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1998) Hızlan, Doğan: Bir Pazartesi Yalnızlığı. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1998) Hızlan, Doğan: Yağmurlar Yağarken. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1998) Hızlan, Doğan: ġairler Yalnızdır. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1998) Hızlan, Doğan: Edebiyatçılar Zalim midir? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1998) Hızlan, Dil kendi yolunu bulur / Doğan Hızlan. Ana Dili, (10, Ocak-ġubat 1999) ss. [tdkk/tdkk] Hızlan, Doğan: Ciddiyeti Sarakaya Almak. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1999) Hızlan, Doğan: Biz Zaten Avrupalıydık. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (1999) Hızlan, Doğan. Hilmi Yavuz: Düz Yazı ġiirlerle Bilardo Oynuyor. Dil Dergisi Özel Sayı (91) , ss. Hızlan, Doğan: Kaç kelimeyle konuģuyoruz / Doğan Hızlan. Ana Dili, (18, Temmuz-Ağustos-Eylül 2000) ss. [tdkk/tdkk] Hızlan, Doğan: Yok etmenin kolaylığı yerine var etmenin zorluğunu seçtim. Dil Dergisi, 9-2 (93, Temmuz 2000) 7-20 ss. [tdkk/tdkk] Hızlan, Doğan: Nisan Ayların En Zalimidir. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Entelektüel Hasedi. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Az Satmak da Matah Değildir. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Fitzgerald RoUs-Royce'u, Bukowski Mahler'i Sever. Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) Hızlan, Doğan: Dostsuz Bir Dünyada YaĢamak Neye Yarar? Ġçinde: Hızlan, Doğan: Eleği Duvardan Ġndirelim. Ġstanbul: Dünya Yayıncılık, ss. (2000) 17

haziran 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Claude-Max Lochu

haziran 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Claude-Max Lochu haziran 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Claude-Max Lochu KSA Ne İş Yapar? Kültür ve sanata dönük projelerin, hedefe yönelik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ

Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ Çağımızda, elektronik iletiģim araç ve gereçlerinin çoğalması günlük yaģamı kolaylaģtırsa da, burada eskilerin deyiģiyle Silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi bir atasözünü

Detaylı

Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri

Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri Sayı: İlkbahar 12/16 Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri Genç Cumhuriyet in coşkulu bayram kutlamaları Türkiye nin ilk grafik sanatçısı: İhap Hulusi Görey Bir Cumhuriyet kadını: Keriman Halis Ece Sanatçı gözüyle:

Detaylı

YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU Haziran 2013 Haziran 2014

YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU Haziran 2013 Haziran 2014 YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU Haziran 2013 Haziran 2014 Giriş Geçtiğimiz dönem yayınlama özgürlüğü adına ilk bakıģta olumlu bazı geliģmelere sahne oldu. Yargıda reform paketlerinin getirdikleri değiģikliklerle,

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı

pecya ALTINYILDIZ "Wool Cupra Line" "Pure Wool Machine Washable" Collection "Ultra Twist Wool Blend" Collection "Stretch Life Wear" -Wool Lycra-

pecya ALTINYILDIZ Wool Cupra Line Pure Wool Machine Washable Collection Ultra Twist Wool Blend Collection Stretch Life Wear -Wool Lycra- "Wool Cupra Line" Yaz sezonu için yeni karışımlı bir koleksiyon. Yaz sıcağında konfor ve serinliği bir arada yaşamak için... "Pure Wool Machine Washable" Collection % 100 yün olmasına karşın, çamaşır makinesinde

Detaylı

KİTAPLARINA GİRMEYEN ŞİİRLER

KİTAPLARINA GİRMEYEN ŞİİRLER KİTAPLARINA GİRMEYEN ŞİİRLER Orhan Veli Kanık Orhan Veli Kanık ya da Orhan Veli (13 Nisan 1914, İstanbul - 14 Kasım 1950, İstanbul), Türk şair. Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip

Detaylı

I K A S I M 2 0 0 1. Cumhuriyet

I K A S I M 2 0 0 1. Cumhuriyet I K A S I M 2 0 0 1 Fethi Naci, Eleştiri Günlüğü nde, bu hafta Okumak, okumamak üzerine yazdı........3. sayfada TÜYAP 20. İstanbul Fuar ı etkinlikleri, konuklan, imza günleri, katılan yayınevleri...8,9,14,15,26,2.

Detaylı

TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI

TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri ve Yayınlama Özgürlüğü Raporları 1994-2014 İÇİNDEKİLER Önsöz...5 Yayınlama Özgürlüğü Raporu 1994...9 Düşünce ve

Detaylı

Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Marc Chagall

Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Marc Chagall Mart 2013 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Marc Chagall Sayfa 2 gelişen düşünceler İlk bahar ve yenilenmek Yasemin Sungur Mevsimleri zamanı

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ĐLK ve TEK YAZARLAR KOOPERATĐFĐ YAZKO VE YAZKO EDEBĐYAT DERGĐSĐ

TÜRKĐYE NĐN ĐLK ve TEK YAZARLAR KOOPERATĐFĐ YAZKO VE YAZKO EDEBĐYAT DERGĐSĐ TÜRKĐYE NĐN ĐLK ve TEK YAZARLAR KOOPERATĐFĐ YAZKO VE YAZKO EDEBĐYAT DERGĐSĐ Arş. Gör. Deniz DEPE * ÖZ: YAZKO (Sınırlı Sorumlu Yazar ve Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi), 22 Nisan 1980 de, Mustafa Kemal

Detaylı

AKHİSAR DAN. Güney Afrika da Safari turunda-2009 AMERİKA YA. 2012Amerika Rüyası na GüncelleĢtirilmiĢ Yeni Baskı 2014

AKHİSAR DAN. Güney Afrika da Safari turunda-2009 AMERİKA YA. 2012Amerika Rüyası na GüncelleĢtirilmiĢ Yeni Baskı 2014 AKHİSAR DAN Güney Afrika da Safari turunda-2009 AMERİKA YA 2012Amerika Rüyası na GüncelleĢtirilmiĢ Yeni Baskı 2014 Kaliforniya Cumhuriyeti bayrağının önünde San Francisco da konferans gemi turunda- 2003

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

Şubat 2013 Fiyat : 7. www.dergibursa.com.tr. Zeki. Müren. Özel

Şubat 2013 Fiyat : 7. www.dergibursa.com.tr. Zeki. Müren. Özel Şubat 2013 Fiyat : 7 13 www.dergibursa.com.tr K E N T R E H B E R İ V E Y A Ş A M D E R G İ S İ Zeki Müren Özel DOĞU EKSPRESİ - GRANADA - MUDANYA TRENİ - FACİT - TRAMVAY - ESKİ BURSA MUTFAĞI ESKİ BURSA

Detaylı

KİTAP FUARI. Cumhuriyet O KİTAP. F u a n n O n u r Y a z a n

KİTAP FUARI. Cumhuriyet O KİTAP. F u a n n O n u r Y a z a n Cumhuriyet D TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı na ilişkin genel bilgiler... 3. sayfada. Fuarın bu yılki yabancı konukları ve konuklara ilişkin bilgiler.. 14 ve 15. sayfalarda. Fuar a katılan yayınevlerimizin,

Detaylı

25. İSTANBUL KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI 28 EKİM 2006 CUMARTESİ. Interexpo Salonu

25. İSTANBUL KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI 28 EKİM 2006 CUMARTESİ. Interexpo Salonu 28 EKİM 2006 CUMARTESİ Interexpo Salonu Saat: 14:00-15:30 Söyleşi: Uğur Dündar dan Günümüze Soruşturmacı ve Araştırmacı Gazetecilik Konuşmacılar: Belma Akçura, Haluk Şahin, Nedim Şener, Uğur Dündar Düzenleyen:

Detaylı

HALİL İBAN. KÖR SALİH OYA ABLA Ve BEŞİ(YEDİSİ)BİRLİKTELER [0]

HALİL İBAN. KÖR SALİH OYA ABLA Ve BEŞİ(YEDİSİ)BİRLİKTELER [0] 2010 HALİL İBAN KÖR SALİH OYA ABLA Ve BEŞİ(YEDİSİ)BİRLİKTELER [0] ISBN 978-975-01279-3-9 ĠletiĢim: Halil ĠBAN Tlf: 0535 946 38 12 e-posta: haliliban1930@hotmail.com Sayfa Düzeni: Ekrem Matbaası Baskı:

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

Ancak sesli harfler bir hece olusturur., 11/H-11/C

Ancak sesli harfler bir hece olusturur., 11/H-11/C Ancak sesli harfler bir hece olusturur., 11/H-11/C BAġAK KESKĠN BENAN GÜRBÜZ BERĠL ADIKUTLU BĠLGE GENÇOĞLU-CAN FENERCĠ- DAMLA AYKUT DENĠZ BAKKALCI EDA NAZLI GENÇ BĠLGE GENÇOĞLU EKĠN GÜNER- ELĠF TOPÇU EZGĠ

Detaylı

SPOR. Dentinho: "Beşiktaş benim için önemli..."

SPOR. Dentinho: Beşiktaş benim için önemli... Gökhan Töre'nin talibi çoğaldı... Beşiktaş ın yeni kaptanı Tolga Zengin... Dentinho: "Beşiktaş benim için önemli..." Siyah-Beyazlı ekipte 10 hafta 20 sakat... DAHA ÇOK... SON DAKİKA GELİŞMELER... MAÇLAR...

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon EKİM 12 Toplum Meslek ve Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢtayı ve Koordinasyon Toplantısı 19-21 Ekim tarihlerinde Balıkesir Rotary Kulübü ev sahipliğinde Balıkesir Asya Termal Otel de gerçekleģtirildi. Yoğun katılımın

Detaylı

Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir

Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir GİRİŞ 1940 lı yıllar... O zaman Halkevi olarak görev yapan, şimdiki Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu nda ilk operet sergileniyor. Muhlis Sebahattin

Detaylı

Aydınlık EMRE KONGAR:

Aydınlık EMRE KONGAR: Aydınlık EMRE KONGAR: Zaman ve tarih, kentlilerin lehinde 18 Ekim 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı:86 i h i r a T r e l z i r K Finansal i t e n n i c a m n a z a k a r a p n Parada n s.5 Ah sarı ispanyol paça pantolon

Detaylı

Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir

Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir Aydınlık 14 Mart 2014 Cuma EMİNE ÜLKER TARHAN Yıl: 2 Saflar 30 Mart dan sonra daha da belirginleşecek Sayı: 107 İOANNA KUÇURADİ Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir n6 HADİYE YILMAZ: Dağlarca

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

AKATALPA. Haziran 2005 - Sayı 66 Aylık Edebiyat Dergisi ISSN 1305-7685. Ahmet GÜNBAŞ ŞİMDİLİK TEMMET! ÜÇ ŞAİR HALİ. Ramis DARA VARSIL ŞİİRSAKAL

AKATALPA. Haziran 2005 - Sayı 66 Aylık Edebiyat Dergisi ISSN 1305-7685. Ahmet GÜNBAŞ ŞİMDİLİK TEMMET! ÜÇ ŞAİR HALİ. Ramis DARA VARSIL ŞİİRSAKAL AKATALPA Haziran 2005 - Sayı 66 Aylık Edebiyat Dergisi ISSN 1305-7685 ŞİMDİLİK TEMMET! Ramis DARA İnsanlığın kısa tarihi içinde çok değil bundan 9 bin yıl önce ve yine Anadolu da dünyaya gelmiş olsaydım,

Detaylı

Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2. Hazırlayan: Hamza Eravşar. Yumak. Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3

Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2. Hazırlayan: Hamza Eravşar. Yumak. Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3 T Ü R K Ç E D E R S İ Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2 Hazırlayan: Hamza Eravşar Yumak Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3 AVRUPA DAKĠ ÇOCUKLARIMIZ ĠÇĠN BU KĠTABIN HAZIRLANMASINDA MADDÎ DESTEĞĠNĠ ESĠRGEMEYEN

Detaylı

Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez!

Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez! Sayı: İlkbahar 10/8 Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez! 16-19 Mayıs Bağımsızlık İçin İlk Adım etkinlikleri bu yıl da coşkuyla kutlandı Tarihe tanıklık eden bir semt: Vişnezade Pazarın ablası: Aysel

Detaylı

ISSUE:4 VOLUME:2 FALL 2014 (Special Issue)

ISSUE:4 VOLUME:2 FALL 2014 (Special Issue) BJH.. BEDER JOURNAL OF LIMAN Ë ISSUE:4 VOLUME:2 FALL 2014 (Special Issue).M.SH I II HËNA E PLOTË BEDËR UNIVERSITY About the Journal Beder Journal of Humanities (BJH) is a peer-reviewed journal published

Detaylı