Mesafe Ölçümlerindeki Belirsizliğin Ortam Sıcaklığının Fonksiyonu Olarak Verilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mesafe Ölçümlerindeki Belirsizliğin Ortam Sıcaklığının Fonksiyonu Olarak Verilmesi"

Transkript

1 Mesafe Ölçümlerindeki Belirsizliğin Ortam Sıcaklığının Fonksiyonu Olarak Verilmesi M.Kiraz* K.Hasırcı C.C.Alkan M.Tanrıyapısı S.Özdemir Izmir Institute of Technology İzmir Özet Mühendislik uygulamalarının beklenen fonksiyonları yerine getirilirken, hassasiyeti yukarı çekip belirsizliği giderek daha da düşürmeleri arzu edilmektedir. Fakat, mühendislik uygulamalarında belirsizliğin ortadan tamamen kaldırılması mümkün değildir. Bunun yerine iyi kalibrasyon teknikleri, sinyal ve gürültü işleme, akıllı adaptif kalibrasyon teknikleriyle bir minimuma çekmek mümkündür. Bu çalışmadan amaç tüm karakteristik bilgileri 25 oc ortam sıcaklığına göre verilmiş ve robotik uygulamalarında sıkça görülen bir mesafe ölçüm sensörünün farklı ortam sıcaklıklarındaki karakteristik eğrilerini çıkartmak ve belirsizliğin ele alınmasında ortam şartlarının belirleyici rolünü ortaya koymaktır. Çalışma ortamlarında sıklıkla görülebilecek bir ortam sıcaklığı yelpazesi seçilmiş ve her sıcaklık değerinde tüm ölçüm deneyleri 5 kez tekrarlanmıştır. Mesafe sensörü çıktısı mv cinsindendir. Üzerinde 10 bitlik bir analog-dijital dönüştürücüsü olan bir mikrokontrol çipi üzerinden dijital ortama aktarılmıştır. Değerler bir ekrandan okunmuş ama kalibrasyon kasıtlı olarak çip üzerinde yapılmamış, 25 oc ortam sıcaklığına göre üretilmiş bir dönüştürücü denklem çipe yüklenmiş,tüm ortam şartlarında kullanılmış ve sapma değerleri gözlenmiştir. Anahtar kelimeler: Ölçüm belirsizliği, Mesafe sensörü, Sıcaklığın sensöre etkisi Abstract When performing the expected function of engineering applications, it is desired that the sensivity will be increased and uncertainty will be reduced further. However, it is not possible to eliminate the uncertainty completely. Instead of this, uncertainty can be minimized by using good calibration techniques, signal and noise processing, Smart adaptive calibration techniques. In this work, the aim is to determine characteristic curve of commonly used distance measurement sensor and to show the effects of ambient conditions on distance measurement sensor whose characteristic informations are given at ambient temperature of 25 oc. Common * working ambient temperature interval is selected and the experiment is repeated 5 times for each temperature. The output of distance sensor has the unit of mv. The output is transfered from microcontrol chip that has a 10 bit analog-digital transducer to digital media. The values are determined from the screen however, calibration is not done on the chip deliberately and a transducer equation that is generated with respect to 25 oc, is loaded to chip. It is used all ambient conditions and deviation values are observed. Keywords: Measurement uncertainty, Distance sensor, Temperature effect on sensor I. Giriş Yapılan her ölçüm içinde kendi belirsizliğini de beraberinde getirir. Ölçüm aletleri, ölçülen parçalar, ölçüm aletlerindeki kalibrasyon hataları vb. hususlar belirsizliklere yol açabilir. Ölçüm yapan kişinin hassasiyeti, ölçüm cihazı kadar önemlidir. Çünkü cihaz ne kadar hassas olursa olsun operatör hassas davranmadıkça ölçüm bir şey ifade etmez. Ölçümler farklı ortamlarda farklı sonuçlar verebilir. Basınç, sıcaklık, nem oranı vb. etmenler ölçüm cihazının karakteristiğinde istenmeyen değişimlere yol açabilir. Etkileyen faktörleri genellemek gerekirse, rastgele yapılan hatalar ölçümü derinden etkileyebilir ve yanlış sonuçlara neden olabilir. Bu bildiride, mesafe ölçüm cihazındaki karakteristik belirsizliğin nitelendirilmesi ve bu belirsizliğin farklı sıcaklıklardaki mesafe ölçümüne bağlı değişiminin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için de laboratuvarımızda belirli deneyler yaparak bazı sonuçlar elde edilmiştir. Çoklu ölçümler neticesinde, ölçüm aletinin belirsizliği bir formül ile ifade edilmiştir. C.Elster, A. Link ve T. Bruns (2007) de yayınladıkları çalışmalarında zamana bağlı ölçum belirsizliklerini saptamak icin ikinci dereceden değişken bir model kullanmışlar ve dinamik ölçüler analizini yapmışlardır. Sistemde verilen ayrık zaman 1

2 sinyali sonucunu ve sensör girdisini bulabilmek için, zamana baglı değişken ölçümünü öneren bir FIR filtresi geliştirmişlerdir. Dinamik modele göre FIR filtresi oluşturulmuştur. Gercek- zamanlı uygulamalar için bu metod kullanılmıştır. [1] J.Q. Zhang ve Y. Yan (2001) ise basşka ölçümler yaparak ölçüm belirsizlliğini ölçmeye çalışmışlardır. Bu çalışmalarda küçük dalgaların dönüşümlerini kullanmişlar ve çevrimiçi sensör belirsizliklerini doğrulamışlardır. Sensörlerin guvenilirliğine yer verilen bu çalışmada aynı zamanda kalibrasyonu yapılmayan sensörlerin zamanla değişeceği anlatılmıştır. Bunun yanısıra, gürültü çıktıları karşılaştırılmış ve kalibrasyonu çevrimiçi karar verilmiştir. [2] Üç boyutlu görüntüleme sistemlerinde kullanılan sensörler için olasılığa dayalı model üzerine Alan M. Lytle (2007) tarafından bazı çalışmalar yapılmıştır. Farklı mesafeler için ölçüm yapılmış ve ölçüm hatları bu mesafelerin fonksiyonu olarak belirlenmeye çalışılmış ve istatistiksel bilgiler kullanılarak karşılaştırılmştır. [3] Caarullo ve M. Parvis (2001) de yaptıkları çalışmada otomotiv sektöründe mesafelerin ölçülmesinde sıklıkla kullanılan ultrasonik bir sensörü incelemişlerdir. Bu bildiride, Caarullo ve M.Parvis (2001) in çalışmasının aksine, standart belirsizliğin sıcaklığa ve neme göre değiştiği savunulmuştur. Ayrıca, çalışmalarında arabanın süratinin bir değişken olduğunu varsaymışlardır. [4] S.Muntwyler ve arkadaşları 2009 yılında yaptıkları çalışmada, ±20µN - ±200µN kuvvet aralığında ayarlanabilen, üç eksenli mikro bir kuvvet sensörünün farklı kuvvet etkisinde iken ölçüm belirsizliğinin, veri değişikliğinden etkilediğini saptamışlardır. Bununla birlikte kayma, bozulma ve tahmin gibi üç farklı parametre kullanarak yeni bir denklem oluşturmuşlardır.[5] Bu bildiride mesafe ölçümünün dinamik ortamda sıcaklığa bağlı belirsizliği deneylerle test edilmiş ve bu bağlamda bir formül ile ifade edilmiştir. II. Metot Figliola, R. ve Beasley, D. (2012) e göre belirsizlik analizi gerçekleştirildiğinde, sonuçların kalitesi düşünülebilir. Bu analizi yaparak, öngörülen sonuçlar veya tamamlanmış sonuçlar kullanılarak bir tahmin yapılabilir. Bir ölçümün doğruluğu ve davranışı hakkında fikir sahibi olmak için ölçüm sistemi kalibre edilebilir. Ama bu kalibre işlemiyle, sadece bir sonraki ölçüm tahminin ne kadar doğru olduğunu tahmin edebiliriz. Ölçüm hataları ; sistematik hata ve rastgele hata olmak üzere ikiye ayrılır. Sistematik hata numune ortalamasını sabit oranda gerçek ortalamadan uzaklaştırır. Rastgele hatalar ise ölçüm değerlerinin dağılımının numune ortalamasının etrafında olmasına neden olur. Şekil. 1. Tekrar eden ölçümlerde hata dağılımı[6] Ölçümlerdeki rastgele hatalar denklem(1) ile ifade edilebilir : (1) ölçümlerdeki sistematik hatalar ise denklem(2) ile ifade edilebilir : (2) 2 nolu denklemdeki (+) işaretinin jenerik olduğunu ve sabit bir (-) alabileceğini de hatırlatmak yararlı olacaktır. Diğer bir analiz çeşiti ise tasarım evresi belirszilğidir. Bu analiz, testten önce formülasyon evresinde gerçekleştirilir. Bu analiz ile birlikte sadece ekipmana ve seçilen yönteme bağlı minimum belirsizliği elde edilir. Belirsizlik değeri çok fazla olan durumlarda, başka bir yaklaşım gerekmektedir. Yani, bu yöntem ekipman ve ölçüm tekniği için uygundur. Genellikle sensör ve ekipmanlardan oluşan ölçüm sistemlerinde, her bir öğe sistem belirsizliğine etki etmektedir. Bütün hatalar sıfır olsa bile, ölçülen değerler ekipman tarafından sağlanan bilginin karar verilebilmesinden etkilenmektedir. Bu ekipmanın sıfırıncı dereceden belirsizliği, u 0, ölçülen değerlerdeki beklenen değişim miktarı sadece ekipman çözünürlüğünden meydana geldiği varsayılır, diğer 2

3 hususlar mükemmel bir şekilde kontrol edilmektedir. Bu değer mantık çerçevesinde %95 olasılıkta belirsizlik aralığını göstermektedir. çöüüü (3) Ekipman hatası ise diğer bir bilgi parçasıdır ve üretici tarafından sağlanır. Ekipmanın etkisiyle oluşan sistematik belirsizlik uc ile ifade edilir. Tasarım evresi belirsizliği,u d, bir ekipmanın veya ölçüm yönteminin etkisi ile sıfırıncı dereceden belirsizliğin birleşmesiyle elde edilen aralıktır.[6] (P%) (4) John Robert Taylor (1999) rastgele hataların her ölçümde bulunacağını ve ölçüm aletlerinden değerleri okurken beklenmeyen doğal dalgalanmaların ortaya çıkacağını ifade etmiştir. Rastgele hatalar tekrar edilen aynı ölçümlerde farklı sonuçlar verir. Bu hatalar farklı ölçümleri karşılaştırarak tahmin edilebilir ve çoklu ölçümlerin ortalaması alınarak azaltılabilir. Fakat sistematik hata bu yolla elde edilemez. Çünkü sistematik hata sonuçları daima aynı yöne iter. Eğer sistematik hatanın nedeni belirlenirse, sonra kolaylıkla azaltılabilir. Ayrıca, rastgele ölçümler tekrar edilen ölçümler sayesinde azaltılabildiği için, rastgele hatalar sistematik hatalarla aynı düzeye gelene kadar ölçümler tekrar edilmeye değer. Böylece ek ölçümler yararlı olur çünkü toplam hata sistematik hatanın altına düşecek kadar azaltılamaz.[7] Sadıkhov E. ve arkadaşlarına (1995) e göre aynı ölçümlerin tekrar edilmesi durumunda rastgele hata ortalama çevresinde bu ölçümlerin sapmasına neden olur. Ölçüm cihazlarının özelliği ve ölçüm yapılan hususun sabit kalmamasından dolayı sapma meydana gelir. Rastgele hatalar, ölçüm cihazları belli bir ayrımcılık yaptığı surece oluşacaktır. Bir ölçümde kesinlik, yapılan bütün ölçümlerin standart sapması veya eldeki verilerin kesinliğiyle elde edilir. Yapılan ölçümlerde, rastgele hatalardan başka gerçek değerden daha az veya daha fazla bir sonuca varılır. Bu hatalar sabit hatalar veya sistematik hatlar olarak ifade edilir ve eğilim olarak karakterize edilir.[8] William M.K. Trochim(2006) e göre değişken ölçümünü etkileyen etkenler sonucunda sistematik hata oluşur. Örneğin, öğrencilerin sınav olduğu bir sınıfın önünde gürültülü bir trafik varsa, bu gürültü öğrencilerin sınav notlarını etkiler. Bu durumda sistematik olarak öğrencileri düşürür. Rastgele hatadan farklı olarak, sistematik hata pozitif veya negatif olmaya eğilim gösterir. Bu yüzden, sistematik hata bazen sapma(eğilim) olarak da düşünülür. 3 Rastgele hatayı, değişken ölçümü rastgele etkenler aracılığıyla etkiler. Örneğin, bir olayda her bir kişinin ruh hali diğerlerinin performansını arttırır veya azaltır. Belirli bir sınavda, bazı öğrenciler mutlu olabilr ve diğerleri mutsuz olabilir. Eğer ruh hali onların performasını etkiliyorsa, dolaylı olarak bazılarının sınav sonuçlarını arttırır veya azaltır. Diğer bir önemli husus ise, rastgele hatalar bütün numune üzerinde tutarlı bir etkiye sahip değildir. Onun yerine, rastgele hatalar gözlenen sonuçları yukarı veya aşağı taşır. Rastgele hatanın özelliği ise, veriye değişkenliği de ekler, fakat sonuçların ortalama performansını etkilemez. Bu yüzden rastgele hata gürültü olarak da düşünülebilir. [9] Sabit çalışma koşullarında tekrar eden ölçümlerde sistematik hata sabit kalır. Değişken ölçümünün gerçek değerinin tahmininde sistematik hata yüksek veya alçak dengelenmeye neden olabilir. Çünkü sistematik hatanın etkisi sabittir ve tahmini zordur. Yapılan deneyde, çevresel faktörler sistematik hatayı derinden etkilemektedir. Örneğin, 20 derecede hassas ölçüm yapan sensör farklı derecede alınan ölçümlerin her birinde olağandan farklı çıkmaktadır. Bu da ölçümlerde hataya neden olmaktadır. Diğer hata çeşiti olan rastgele hata, sistem bileşenlerinin, kalibrasyonun, ölçüm prosedürü ve tekniğinin çözünürlüğü ile ilişkilidir. Yapılan deneyde, sensörün firma tarafından sağlanan hatası 80 cm ±10 cm olarak belirlenmiştir ve deneyimizde rastgele hata olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, göstergeden okunan değerlerin dalgalanmadan dolayı karar vermede rastgele hatalar meydana gelmiştir. Fakat sistematik hata ile karşılaştırıldığında,bu deney için sistematik hata daha çok önem arz etmektedir. III. Deney Deneyler 6 farklı sıcaklıkta tekrar edilmiştir. İlk olarak 14 o C ortam sıcaklığında ölçümler yapılmış, ve sıcaklık tedricen arttırılarak 27 o C ye kadar gidilmiştir. 14 o C ortam sıcaklığına ait ölçümler örnek olması için Tablo 1 de verilmiştir. Ölçümlerde mesafe sensörü bir platforma sabitlendikten sonra 5.0 voltluk bir güç kaynağı ile çalışan bir devre ile değerler okunmuştur. Devre 4 MHz frekansta çalışan bir PIC 16F877A mikrokontrol çipi ve bir 2x16 lık LCD ekrandan ibarettir. Mesafe sensörü olarak SHARP GP2Y0A02YK kullanılmıştır. Tavsiye edilen

4 Sıcaklık( o C) Mesafe(cm) , ,2 2374, ,2 2135,8 2091,6 2052,4 2076, ,8 1843,6 1807,2 1763,4 1780,2 1757, ,8 1559, ,8 1373,6 1343,8 1356, ,8 1235,2 1230,4 1231,4 1246, ,4 1123,4 1136,6 1135,8 1150, ,2 1080,2 1087, ,8 991, ,2 946,6 998, , ,6 980,2 983, , ,8 967, ,2 953,2 955,2 957, ,4 945, ,6 829,4 937, , TABLO 1.Farklı sıcaklıklarda yapılan ölçüm sonuçları Sıcaklık 14 C Sıcaklık 23 C Sıcaklık 27 C Sıcaklık 25 C Sıcaklık 18 C Sıcaklık 20 C Şekil. 2. Sensöre ait 6 farklı sıcaklık değeri için 6 ayrı model 4

5 y = Ax B C 18 C 20 C 23 C 25 C 27 C Power (25 C) Şekil. 3. Sensöre ait 6 farklı sıcaklık değerinin formülasyonu menzil cm aralığı olup yine tavsiye edilen sıcaklık ise 25 o C dir. Şekil 2 den görüleceği üzere, sensör 15 cm den daha yakın ölçümlerde oldukça hatalı ölçümler vermektedir. Bu yüzden sıcaklık-voltaj-mesafe denklemi çıkarılırken 20 cm ve sonrası ölçümler dikkate alınmıştır, Şekil 3. Yine aynı şekil üzerinde verilen eğriler için (5) tarzı bir eşdeğerlik aranmıştır. Mesafe voltaj arasında şu bağıntı bulunmuştur : 14 T<18 derece aralığında T<20 derece aralığında.. 20 T<23 derece aralığında.. 23 T<25 derece aralığında.. 25 T 27 derece aralığında.. (6) ve ve ve ve ve Yani mesafe ve sıcaklık arasında gözle görünür bir ilişki vardır. Kolaylık olması sebebiyle tüm ölçüm menzili kullanılmamış, üst limit olarak 90 cm alınmıştır. Önce 25 o C ortam sıcaklığında bir dizi deney yapılmış ve sonuçlar bir mesafe-voltaj ifadesine dönüştürülmüştür. Bulunan bu denklem mikrokontrolcü üzerine yüklenmiş ve tüm deneyler bu denklem üzerinden yapılmıştır. Kullanılan sensör için tüm veriler imalatçısı tarafından sadece 25 o C için verilmiştir. Kullanılan dijital termometrenin özellikleri ise şu şekildedir; IV. Sonuçlar Ölçüm aralığı 50 ile 300 C arasında Çözünürlüğü 0.1 C Doğruluğu ±1 dir. Bu bildiride ölçüm belirsizliğine sıcaklığın etkisi araştırılmıştır. Sıcaklığın mesafe üzerinde tesirinin yüksek olduğu görülmüştür. Kullanılan Sharp mesafe sensörü özellikle akademik ortamda araştırma amaçlı robot imalatında sıkça kullanılan ve yarı endüstriyel bir sensördür. Sensörün yaygın kullanımı dikkate alındığında ortam sıcaklığına dikkat edilmesi araştırma sonuçlarına ve robot yarışmalarındaki performansa direk yansıyacaktır. Eğer çip üzerine yüklenen formül soğuk bir ortamda elde edilmişse sıcak ortamlarda sonuçların sağlıksız olacağı aşikardır. Şekil 2 nin incelenmesi oldukça ilginç bazı diğer hususları da ortaya çıkarmaktadır. 60 cm civarındaki mesafede tüm sıcaklıklarda sensör aynı mv çıkış değerini vermektedir. Sistem bu mesafeden sonra, yani 60 cm ve üzeri değerlerde sıcaklığa hassasiyetini 5

6 arttırmakta ve her türlü oynamanın sağlıksız sonuçlar ürettiği görülmektedir. Sözgelişi 14 o C ve 65 cm mesafede sensör yaklaşık 900 mv çıktı vermektedir.aynı çıktıyı 27 o C de hedeften 85 cm mesafede iken de vermektedir.yani 20 cm lik bir hata sözkonusudur. Yapılan deneylerle farklı mesafe ve sıcaklığa bağlı voltaj değerleri elde edilmiştir. Bu değerler mesafenin sıcaklık ve voltaja bağlı ifade edilmesinde kullanılmıştır. Denklemle ifade edilecek değerlerin daha doğru bir yaklaşım olması için, sıcaklık aralığına bağlı beş farklı denklem elde edilmiştir. Buna karşın hala, gerçek değerlerden bir miktar sapma görülmektedir. Örneğin, 14 derecede 20 cm olması gereken voltaj değerinde, cm mesafe sonucu çıkmaktadır. Örneğin, 18 derecede 35 cm olması gereken voltaj değerinde, cm mesafe sonucu çıkmaktadır.. Örneğin, 20 derecede 55 cm olması gereken voltaj değerinde, cm mesafe sonucu çıkmaktadır. Örneğin, 23 derecede 80 cm olması gereken voltaj değerinde, cm mesafe sonucu çıkmaktadır. Örneğin, 25 derecede 50 cm olması gereken voltaj değerinde, cm mesafe sonucu çıkmaktadır. Yapılan denemelerde maximum ±%30 sapma görülmektedir. Araştırmacıların doğru ölçümler için özellikle ortam sıcaklığını dikkate almaları gerekmektedir.bu minvalde denklem 5 önem arzetmektedir.zira mesafenin mv cinsinden ifade edilmesinin yanı sıra sıcaklık değeri açıkça konmuş ve tüm ölçümler otomatik olarak kalibre edilmektedir.bu bilgi sensör imalatçı kullanım kılavuzlarında eksik olup mutlaka dikkate alınmalıdır. Measurements. University Science Books. p. 94, ISBN X. [8] Sadıkhov, E. (1995). Ölçüm Belirsizligi. Gebze-Kocaeli, pp [9] Trochim, W. (2006). Measurement Error. [online] Socialresearchmethods.net. Available at: [Accessed 23 Jan. 2015] Kaynakça [1] Elster, C., Link, A. and Bruns, T. (2007). Analysis of dynamic measurements and determination of timedependent measurement uncertainty using a second-order model. Meas. Sci. Technol., 18(12), pp [2] Zhang, J. and Yan, Y. (2001). On-line validation of the measurement uncertainty of a sensor using wavelet transforms. IEE Proceedings - Science, Measurement and Technology, 148(5), pp [3] Alan M. Lytle, Development of aprobabilistic Sensor Model for a 3D Imaging System 24th International Symposiumon Automation & Robotics in Construction(ISARC 2007), Construction Automation Group, I.I.T Madras [4] Carullo, A. and Parvis, M. (2001). An ultrasonic sensor for distance measurement in automotive applications. IEEE Sensors Journal, 1(2), p.143. [5] Muntwyler, S., Beyeler, F. and Nelson, B. (2009). Three-axis micro-force sensor with sub-micro-newton measurement uncertainty and tunable force range. Journal of Micromechanics and Microengineering, 20(2) [6] Figliola, R. and Beasley, D. (2012). Theory and design for mechanical measurements by Richard S. Figliola and Donald E. Beasley, 5th edition. [Moorpark, California]: Content Technologies, Inc., pp [7] John Robert Taylor (1999). An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical 6

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur.

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur. Isermann, Rolf. 2006. Section 2.2 Sensors, pp. 32-52, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

Mermer Blok Kalitelerinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirlenmesi ÖZET

Mermer Blok Kalitelerinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirlenmesi ÖZET Mermer Blok Kalitelerinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirlenmesi Özgür Akkoyun 1 ve Z. Fuat Toprak 2 (1) Dicle Üniversitesi MMF Maden Mühendisliği Bölümü, 21280 Diyarbakir, Turkey oakkoyun@dicle.edu.tr

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI 571 TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI Özlem KİREN GÜRLER *, Şenay ÜÇDOĞRUK ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, DİE 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerini kullanarak,

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 3 CİLT SYI (63-7) BULNIK MNTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULNMSI rş. Grv. Emre KIYK nadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Y.O., Eskişehir ekiyak@anadolu.edu.tr

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING Yakup TURGUT a,

Detaylı

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 12 Sayı: 3-4 Sayfa: (2-17) Makina Mühendisleri Odası SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE TEKNOLOJİLERİNDE SON GELİŞMELER: AKUSTİK EMİSYON LATEST DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF NDT TECHNOLOGIES: ACOUSTIC EMISSION

TAHRİBATSIZ MUAYENE TEKNOLOJİLERİNDE SON GELİŞMELER: AKUSTİK EMİSYON LATEST DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF NDT TECHNOLOGIES: ACOUSTIC EMISSION 3rd International Non-Destructive Testing Symposium and Exhibition, Istanbul Turkey, April 2008 For all papers of this publication click: www.ndt.net/search/docs.php3?mainsource=58 TAHRİBATSIZ MUAYENE

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Sayı: Bahar 0 / s.65-78 FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ Doç.Dr.Dicle

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 989 Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

EFFECT of OIL PRICES on FIRM INVESTMENTS: EXAMPLE of TURKISH PETROCHEMICAL FIRMS

EFFECT of OIL PRICES on FIRM INVESTMENTS: EXAMPLE of TURKISH PETROCHEMICAL FIRMS PETROL FİYATLARININ İŞLETME YATIRIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE PETROKİMYA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ 1 Özet EFFECT of OIL PRICES on FIRM INVESTMENTS: EXAMPLE of TURKISH PETROCHEMICAL FIRMS Hüseyin DAĞLI 2 Uğur

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, MANİSA Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, MANİSA Prof. Dr. Cengiz YILMAZ YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) Sektör Bazında İşlem Gören Hisse Senetlerinin Alım-Satım Kararlarında En

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı