Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız Ünvan ve Görevler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız Ünvan ve Görevler"

Transkript

1 Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız Ünvan ve Görevler Tıp Doktoru:1976, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Asistan Doktor: , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi: Göz Hastalıkları Kürsüsü Uzman Operatör Doktor: 1980, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kürsüsü Uzman Operatör Doktor: İstanbul Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi: 1980 Uzman Operatör Doktor: Elazığ Asker Hastanesi: 1981 Başasistan: Haseki Hastanesi Göz Kliniği: Şef Yardımcısı: Haseki Hastanesi Göz Kliniği: Doçent: 1990, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Klinik Şefi (Vekil): Haseki Hastanesi Göz Kliniği: 1992 Şef Yardımcısı: Şişli Etfal Hastanesi Göz Kliniği: Doktora (PhD): 2005, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV-Sinema A.D. Profesör: 2011; Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. İdari Görevler 1) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu Başkanı: / 20 yıl. 2) İstanbul Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu Başkanı: / 4 yıl. 3) Haseki Hastanesi Göz Kliniği Şef Yardımcısı: / 13 yıl. 4) Haseki Hastanesi Göz Kliniği Şef Vekili: 1992 / 1 yıl. 5) Şişli Etfal Hastanesi Göz Kliniği Şef Yardımcısı: / 3 yıl. 6) Şişli Etfal Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı: Eylül 2001 Ağustos 2002 / 1 yıl. 7) Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Başkanı / 2013 Eğitim Lisans İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü: 1983 Yüksek lisans İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi: 1976 Tıpta Uzmanlık İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kürsüsü: Ocak 1980 Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo TV Sinema Anabilim Dalı: Şubat 2005 Yurtiçi meslek içi eğitim Yurtdışı meslek içi eğitim 1) Uygulamalı Lazer Fotokoagülasyonu ve Anjiyografi Eğitimi / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / 2 Şubat - 30 Mart 1987, İstanbul. 1) Diabetic Retinopathy and Laser Photocoagulation / St. Mary s Hospital / February and March 1986, Colchester, England. 2) Vitreoretinal Surgery / Cambridge Health Authority Addenbrooke s Hospital, Department of Ophthalmology / April 1986, Cambridge, England. 3) Retina and Vitreoretinal Surgery / Moorfields Eye Hospital / October 1986, London, England. 4) Extracapsular Cataract Surgery and Intraocular Lens Implantation / Royal Victoria Hospital / 1st October 10th December 1987, Bournemouth, England. 5) Phacoemulsification Technique and YAG Laser Surgery / Shearing Eye Institute / August 3 24, 1995, Las Vegas, Nevada, USA. 6) Vitrectomy Surgery / Retina Consultants of Nevada / August 8-29, 1995, Las Vegas, Nevada, USA.

2 Tezler Tıpta Kronik Basit Glokomda Tıbbi Tedavi ile Cerrahi Tedavi (Trabekülektomi) nin Geç Sonuçlarının Uzmanlık Karşılaştırılması (1980)/ 85 sayfa ve ekleri, 97 kaynak. Tez Özeti Bu çalışmada kronik basit glokomlu 31 hastanın 44 gözü tıbbi tedavi ile ortalama 26±6,8ay, 27 hastanın 37 gözü cerrahi tedavi (trabekülektomi) den sonra ortalama 22,7±8,2 ay izlenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Olgularda glokom cinsi, yaş ve izleme süreleri açısından aralarında anlamlı bir fark olmamakla birlikte, izleme süreleri sonunda sonuçlar farklı bulunmuştur. Cerrahi ile tedavi edilenlerde göziçi basıncı tıbbi tedavi grubundakinden çok daha anlamlı şekilde düşmüştür (ε-testi: P<0, ). Görme keskinliklerinin korunması tıbbi tedavi grubunda cerrahi tedavi grubundan anlamlı şekilde iyidir ( : P=0,01). Görme alanı defektlerinde ilerlemenin durdurulmasının cerrahi tedavi grubunda daha belirgin olduğu dikkati çekmektedir. Tıbbi tedavi grubunda ise anlamlı olmamakla (χ2 testi: 0,20<P<0,30) birlikte bir görme alanı kaybı artması söz konusudur. Sonuçlarımızın ışığı altında göziçi basıncının regüle edilemediği durumlarda veya bu bulguyla birlikte diğer glokom defektlerinin bulunmasında cerrahi tedavinin öncelikle planlanmasının gerektiğini ve cerrahi komplikasyonların görme keskinliğinde dramatik düşme yapmadığını ve diğer görme fonksiyonlarının korunabildiğini belirtmek mümkündür. Doktora Tez Özeti Kültür Taşıyıcısı Olarak Türk Halk Müziği (TRT ve Özel Radyo Örnekleri) / 258 sayfa ve ekleri, 105 kaynak ÖZET Bu araştırmada, Türk Halk Müziği nin kültür içindeki yeri, bir folklor öğesi olarak önemi, çeşitli açılardan sınıflandırılması etraflıca incelenmeye vesınıflandırılmasında farklı bir görüş ortaya konmaya çalışılmıştır. Geniş halkkitlelerine seslenebilen iletişim araçlarından biri olan radyoların, yayınladıkları TürkHalk Müziği (THM) ile kültürün taşınmasında önemli rolleri olduğu halde, TRT veözel radyoların THM yayınlarının yetersiz olduğu düşüncesiyle, konu araştırılmıştır.bu amaçla, İstanbul daki radyolar bir hafta boyunca rastlantısal, ancak günün farklısaatlerinde dinlenerek, o sırada yayınladıkları sözel veya müziksel yayınlar ve türlerikaydedilmiştir. Dört TRT istasyonu da dâhil, dinlenebilen 85 radyo içinde, yalnızca%8,5 oranında THM yayını saptanmıştır. Diğer yandan, TRT radyolarında müzikyayınlarının dağılımı incelenmiş, Radyo-3 hariç, diğerlerinde THM nin çeşitlioranlarda yer aldığı belirlenmiştir. Ancak, Türk toplumunun kültürel iletişimiaçısından bu yayınların yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. İstanbul daki özelradyolar göz önüne alındığında, yalnızca sekizinin, müzik yayınlarında THM ni diğertürlerden daha fazla oranda yayınladıkları belirlenmiş, bir kısmının ise, RTÜK ün%2,5 oranında THM yayınlanma gerekliliğini yerine getirmediği saptanmıştır. Ayrıcabazı otoritelerin, TRT ve özel radyolardaki THM yayınlarıyla ilgili görüşleri alınmış,özel radyoların da THM programlarını, TRT gibi, yetişmiş prodüktör ve sunucularlayapması ve kültürümüzün korunması konusunda duyarlı olmaları gerektiği kanaatinevarılmıştır. Devlet, Türk ulusunun varlığı ve geleceği açısından, Türk Halk Müziği negerçek değerini vermelidir. ABSTRACT In this study, main role of Turkish Folk Music in the cultural life, itsimportance as a folkloric element and its classification were evaluated in detail, andit was classified based on a different concept. This study was initiated with the ideaof insufficiency of the Turkish Folk Music broadcasts at Turkish Radio andtelevision Association (TRT) and the commercial channels despite the fact thatradios do reach to larger population and they play great role for culturalenhancement. For this purpose, I listened to receivable 85 broadcasting channelsincluding both TRT channels and the commercial ones for a week in a random orderbut, in a different time schedule every day. During the listening, the verbal and themusical broadcasts were recorded. The proportion of Turkish Folk Music broadcastwas only 8.5% of the musical broadcasts of 85 radio channels including four TRTchannels. On the other hand, according to the TRT s program booklet publishedannually, it was determined that the Turkish Folk Music was broadcasted at differentpercentages within all the TRT channels except the Radio-3. However, ourconclusion was that these percentages were insufficient for the cultural interaction ofthe Turkish society. The Turkish Folk Music was primarily broadcasted on only eightof the commercial radio channels in Istanbul. Some of the channels did not meet thecriteria of the Radio and Television Supreme Council (RTÜK) to broadcast theturkish Folk Music in a proportion of 2.5%. In addition, the opinions and the ideas ofsome authorities about the Turkish Folk Music broadcasts in TRT and thecommercial broadcasting channels were evaluated. The conclusion was that thecommercial broadcasting channels should have experienced producers andspeakers like those TRT have for broadcasting of the Turkish Folk Music programsand should be sensitive about protecting and preserving our culture. Turkishauthorities should promote the Turkish Folk Music to protect unity and future ofnation.

3 Yayınlar Kitap ve Kitap Bölümleri Kitap: İLETİŞİM VE SANAT: 1) Büyükyıldız HZ. Türk Halk Müziği Ulusal Türk Müziği-Kültür Taşıyıcılığı,Tarihçesi, Sınıflandırmaları. Papatya Yayıncılık, İstanbul, 1. Basım: Eylül 2009, 2. Basım: Kasım 2009, 174 sayfa. Kitap Bölümleri: TIP: 1) Büyükyıldız HZ. Retina (Kitapta Bölüm). Oftalmolojide Sorularla Eğitim II. Ed.: Keskinbora HK. Nobel Kitabevi, İstanbul, 2005, s ) Büyükyıldız HZ. Toksik Retinopatiler ve Fototoksisite (Kitapta bölüm). Tıbbi Retina. TOD Eğitim Yayınları No: 10, 2009, s ) Büyükyıldız HZ. Işık nedir? (Kitapta bölüm). Optik Refraksiyon Rehabilitasyon, Temel Bilgiler. 1. Bölüm. TOD Eğitim Yayınları No: 12, İstanbul, 2010, s ) Büyükyıldız HZ. Kırılma (Refraksiyon). (Kitapta bölüm). Optik Refraksiyon Rehabilitasyon, Temel Bilgiler. 2. Bölüm. TOD Eğitim Yayınları No: 12, İstanbul, 2010, s ) Büyükyıldız HZ. Yansıma (Refleksiyon). (Kitapta bölüm). Optik, Refraksiyon, Rehabilitasyon. Temel Bilgiler. 3. Bölüm. TOD Eğitim Yayınları No: 12, İstanbul, 2010, s ) Büyükyıldız HZ. Saçınım/Kırınım (Difraksiyon). (Kitapta bölüm). Optik Refraksiyon Rehabilitasyon, Temel Bilgiler. 4. Bölüm. TOD Eğitim Yayınları No: 12, İstanbul, 2010, s Kitap editörlüğü: 1) Vitreo-Retinal Cerrahi. Ed. Mirzataş Ç, Büyükyıldız HZ. Doğuş Matbaası, İstanbul, 1990 Kitapta bölüm çevirisi: 1) Büyükyıldız HZ. İkinci Ek: Oftalmolojik Tanıda Bilgisayarlı Aksiyel Tomografi (CT Scan). (Kitapta bölüm çevirisi): Bengisu Ü, Sezen F. Göz Hastalıkları. s (Vaughan D, Asbury T. General Ophthalmology. 8th ed. Lange Med. Pub., California, 1977' den çeviri), Güven Kitabevi, Ankara, (Çeviri Kurulu: Bengisu Ü, Sezen F, Erda S, Öngör E, Büyükyıldız HZ, Közer L, Soylu T, Usta YB). 2) Büyükyıldız HZ. Üçüncü Ek: Sık Kullanılan Göz İlaçları. (Kitapta bölüm çevirisi): Bengisu Ü, Sezen F. Göz Hastalıkları. s (Vaughan D, Asbury T. General Ophthalmology. 8th ed. Lange Med. Pub., California, 1977' den çeviri), Güven Kitabevi, Ankara, (Çeviri Kurulu: Bengisu Ü, Sezen F, Erda S, Öngör E, Büyükyıldız HZ, Közer L, Soylu T, Usta YB). 3) Büyükyıldız HZ. Dördüncü Ek: Görme Standardları. Endüstriyel Görme Değerlendirmesi. (Kitapta bölüm çevirisi): Bengisu Ü, Sezen F. Göz Hastalıkları. s (Vaughan D, Asbury T. General Ophthalmology. 8th ed. Lange Med. Pub., California, 1977' den çeviri), Güven Kitabevi, Ankara, (Çeviri Kurulu: Bengisu Ü, Sezen F, Erda S, Öngör E, Büyükyıldız HZ, Közer L, Soylu T, Usta YB). SCI, SCIE, SSCI kapsamındaki uluslararası dergilerdeki makaleleri TIP: 1) Buyukyildiz HZ, Demirci G, Gulkilik G. Optical coherence tomography in posterior microphthalmos with papillomacular fold and high hyperopia in two siblings. Ann Ophthalmol (Skokie). 2008; 40(1): ) Büyükyildiz HZ, Gulkilik G. Lasik complication due to laser firing failure and its management. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010; 9:1 3 3) Büyükyildiz HZ, Gulkilik G, Kumcuoglu, YZ. Early serous macular detachment after phacoemulsification

4 surgery. J Cataract Refract Surg 2010; 36: Diğer uluslararası dergilerdeki makaleleri 1) Buyukyildiz HZ, Ayoglu B, Kal IE, Akdag U. Intraocular lens removal; indications and results. Asia-Pacific J. Ophthalmol. 1999; 11: Ulusal hakemli dergilerdeki makaleleri TIP: Özgün araştırma, makale ve derlemeler: 1) Sezen F, Büyükyıldız HZ. Bilateral ambliopi olgularında alternan okluzyontedavisi. T Oft Gaz 1979: 8: (XIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre'sinde tebliğ edilmiştir. Antalya, 1978). 2) Büyükyıldız HZ. Endirekt oftalmoskopi. T Oft Gaz 1984: 14: ) Büyükyıldız HZ, Tabar ÖF, Ferugi A. Konverjans yetersizliğinde sinoptofor eksersizleri. T Oft Gaz 1986; 16: ) Büyükyıldız HZ. Türk oftalmolojisinde terminoloji hataları (II). T Oft Gaz1987; 17: (XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Kıbrıs, 1984). 5) Büyükyıldız HZ. Retina dekolmanı sonrası kornea astigmatizmindeki değişimler. T Oft Gaz 1988; 18: ) Büyükyıldız HZ, Ayoğlu B, Sanisoğlu H. Katarakt cerrahisinde koterle hemostaz gerekli midir? T Oft Gaz 1994; 24: ) Büyükyıldız HZ. Hipermetropik ve bileşik hipermetropik astigmatik lasik cerrahisi uygulanan gözlerde kornea merkezî kalınlığının Orbscan pakimetrik değerlendirilmesi. T Oft Gaz 2006; 36: (TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir. Antalya, 2005). 8) Büyükyıldız HZ. Gözlük camları, cam materyalleri, kişiye özel gözlükcamları. Turk J Ophthalmol 2011; 41(1): ) Büyükyıldız HZ. Gözlük camı kaplamaları ve renkli camlar. Turk J Ophthalmol, 2012; 42(5): (TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi nde panel konuşması olarak sunulmuştur.girne, Kıbrıs, 8 Ekim 2011). Vaka takdimi türü yayınlar: 10) Büyükyıldız HZ. Optik sinir kolobomlu bir mikroftalmi olgusu. T Oft Gaz 1983;13: ) Büyükyıldız HZ, Pekel H. Axenfeld sendromu. T Oft Gaz 1984;14: ) Tabar ÖF, Büyükyıldız HZ. Macular pucker ve distal falanks valgus deformitesiyle beraber iki Laurence- Moon-Biedel-Bardet sendromu (LMBB-S) olgusu. T Oft Gaz 1986; 16: ) Tabar ÖF, Ünlüçerçi HC, Özcan S, Büyükyıldız HZ. Spontan lens rüptürü. Haseki Tıp Bült 1986; 24: ) Büyükyıldız HZ, Başar D. Ablatio falciformis retinae congenita. T Oft Gaz 1987; 17: (TOD İstanbul Şubesi Nisan 1987 toplantısında tebliğ edilmiştir). 15) Büyükyıldız HZ, Özcan S, Atay ÖF. Lakrimal glanddan kaynaklanan bir pleomorfik adenom olgusu. T Oft Gaz 1987; 17: (TOD İstanbul Şubesi Nisan 1987 toplantısında tebliğ edilmiştir). 16) Büyükyıldız HZ, Tabar ÖF. Arcus juvenilis. T Oft Gaz 1987; 17: ) Büyükyıldız HZ, Müftüoğlu G. Konjenital retinal septum (Ablatio falciformis retinae congenita). T Oft Gaz 2006; 36:

5 (TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur. Antalya, 2005). 18) Büyükyıldız HZ, Or H. Çuvaldızla olusan sklero-koriyo-retinal glob perforasyonunun cerrahi düzeltme ve retinal argon lazer ışık koagülasyonuyla kombine tedavisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2007, 16: (Uluslararası VII. Travma Kongresi nde / VII. International Symposium on Ocular Trauma ISOT/ poster olarak sunulmuştur. 28 Haziran 01 Temmuz 2006, Roma, İtalya). Ulusal Diğer Dergilerdeki Makaleleri: TIP: 1) Büyükyıldız HZ, Ünlüçerçi HC. İki stries angioides vak'ası. Haseki Tıp Bült 1985; 23: ) Ünlüçerçi HC, Örten A, Büyükyıldız HZ. Coats sendromu. Haseki Tıp Bült 1985; 23: ) Ünlüçerçi HC, Büyükyıldız HZ, Tabar ÖF. Göziçi lens uygulaması. Haseki Tıp Bült 1986; 24: (Haseki Hastanesi genel eğitim seminerinde tebliğ edilmiştir. İstanbul, 1986). 4) Büyükyıldız HZ, Alpay H, Coşkun R. Kliniğimiz rutininde hastalıkların dağılımı. Haseki Tıp Bült 1988; 26: ) Mirzataş Ç, Büyükyıldız HZ. Ptosis cerrahisi. Haseki Tıp Bült 1989; 27: ) Büyükyıldız HZ, Tabar ÖF. Retina dekolmanında cerrahi tedavi sonuçları. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Tabar ÖF, Büyükyıldız HZ. Ekstern ankiloblefaronla birlikte ankyloblefaron filiforme adnatum. Cerrahi düzeltimi. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Mirzataş Ç, Kara İ, Şenbabaoğlu M, Büyükyıldız HZ. Progresif ekstern oftalmopleji olgularında klinik seyir ve histopatolojik değişimler. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Mirzataş Ç, Şenbabaoğlu M, Büyükyıldız HZ. Bir rubella sendromu olgusunda lens materyelyelinden virus izolasyonu çalışması. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Kal İE, Büyükyıldız HZ, Katarakt ameliyatlarında ipek ve vicryl (polyglactin 910) sütürlerin kornea astigmatizmi üzerine etkilerinin kıyaslanması. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Mirzataş Ç, Büyükyıldız HZ, Kara İ, Şenbabaoğlu M. Bilateral familyal ekstern oftalmopleji olgularında klinik ve histopatolojik değişimler. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Kal İE, Büyükyıldız HZ. Katarakt ameliyatlarında ipek ve naylon sütürlerin kornea astigmatizmi üzerine etkilerinin kıyaslanması. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Kantarcı E, Kal İE, Büyükyıldız HZ. Kronik dakriyosistitlerde "U" flepli dakriyosistorinostomi. Haseki Tıp Bült 1991; 29: ) Yiğit U, Kal İE, Büyükyıldız HZ. Kronik dakriyosistitlerde bikanaliküler silikon tüp uygulama sonuçlarımız. Haseki Tıp Bült 1991; 29: ) Kal İE, Ünlüçerçi HC, Büyükyıldız HZ. Descemet membranı dekolmanı. Haseki Tıp Bült 1992; 30: İLETİŞİM VE SANAT: 1) Büyükyıldız, HZ, Telli, V., Aydın, H., Özkalıpçı, S., Demiröz, A., Küçükoğlu, S.: Hisarlı Ahmet ( ). Folklor Halkbilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 4(34), Ekim-Aralık 1984, s ) Büyükyıldız, HZ, Ölmez, B., Bent M.: Doç. Dr. Mustafa Arlı ile Telkâri sanatı üzerine konuştuk. Folklor Halkbilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 4(34), Ekim-Aralık 1984, s ) Büyükyıldız, HZ, Bent, M. Âşık Davut Sulari ile röportaj. Folklor. Halkbilim Dergisi. Cilt 4., Sayı 35, Ekim 1986, s ) Büyükyıldız, HZ. Türk Müziğini Hangi Ülkede Dinleyeceğiz? Milliyet, Düşünenlerin Düşüncesi, 26 Şubat 1994, s.18.

6 5) Ataman, SY (Yayına Haz. Buyukyildiz, HZ): Folklor araştırmaları açısından halk oyunlarımız ve ateş kültü ile ilgili oyunlar. Folklor Edebiyat. C.14, Sayı 56, 2008, s ) Büyükyıldız, HZ. Toprağımızdan sesler / Türk halk müziği, Ophthalmology Life. Sayı 12, Bahar 2011, s Uluslararası toplantılarda sunulan bildirileri Uluslararası toplantılarda sunulan ve kongre kitaplarında özet metin olarak yayımlanan bildiri ve posterler: TIP: 1) Buyukyildiz HZ, Mirzataş Ç. Corneal astigmatic changes following scleral buckling procedures. XI. Session des Journées Medicales Balkaniques. Livre des Resumes. Istanbul, 1989, p. 82 (Presented as a free paper in XI. Session des Journées Medicales Balkaniques in Istanbul, Turkey, Mai 1989). 2) Buyukyildiz HZ. Laser treatment in branch retinal vein occlusion. Mediterranean Retina Meeting. Book of Abstracts. Antalya, Turkey, p.43 (Presented as a free paper in the Mediterranean Retina Meeting, Antalya, Turkey, June 25 27, 2004). 3) Buyukyildiz HZ. Central corneal thickness changes after hyperopic and compound hyperopic astigmatic lasik surgery. 9th ESCRS Winter Refractif Surgery Meeting. Book of Abstracts, Rome, 2005, p.45 (Presented as an electronic poster in 9th ESCRS Winter Refractif Surgery Meeting in Rome, Italy, 4 6 February 2005). 4) Buyukyildiz HZ. Comparison the central corneal thicknesses measured by Orbscan and an ultrasonic pachymetry in hyperopic and compound hyperopic astigmatic LASIK surgery. XXIII. Congress of ESCRS. Book of Abstracts, Lisbon, 2005, p.27 (Presented as a free paper in XXIII. Congress of ESCRS in Lisbon, Portugal, September 2005). 5) Buyukyildiz HZ. Complication occurred due to excimer laser machine during the LASIK surgery and its management. 10th ESCRS Winter Refractif Surgery Meeting. Book of Abstracts, Monte Carlo, 2006, p.15 (Presented in 10th ESCRS Winter Refractif Surgery Meeting in Monte Carlo, Monaco, February 2006). 6) Buyukyildiz HZ, Or H. Small explosive traumas may cause more fatal results in globe perforations than foreign body traumas. VII International Symposium on Ocular Trauma. Abstract Book, Rome, (Presented as a free paper in VII International Symposium on Ocular Trauma in Rome, Italy, June 28 July 1, 2006). 7) Buyukyildiz HZ. Cataract extraction and intraocular lens implantation because of pupillary block syndrome due to the traumatic cataract after the reparation of a corneal perforation. VII International Symposium on Ocular Trauma. Abstract Book, Rome, (Presented as a free paper in VII International Symposium on Ocular Trauma in Rome, Italy, June 28 July 1, 2006). 8) Buyukyildiz HZ, Or H.: Combined treatment by surgical reparation and retinal argon laser photocoagulation of the scleral and chorioretinal perforation with a packing needle. VII International Symposium on Ocular Trauma. Course-Poster Abstract Book, Rome, (Presented as a poster in VII International Symposium on Ocular Trauma in Rome, Italy, June 28 July 1, 2006). 9) Buyukyildiz HZ. Choroideremia wıth bilateral macular coloboma. 7th Euretina Congress, Book of Abstracts, Monte Carlo, Monaco, (Presented as a free paper in Monte Carlo, Monaco, May 2007). 10) Buyukyildiz HZ, Kumcuoğlu YZ. Postphaco early cystoıd macular edema. ESCRS, XXV. Congress of ESCRS. Book of Abstracts, Stockholm, p. (Presented as a free paper in XXV. Congress of ESCRS in Stockholm, Sweden September 2007). 11) Buyukyildiz HZ, Müftüoğlu G. Bevacizumab for idiopathic juxtafoveal choroidal neovascularization in a young woman. 8th Euretina Congress, Online Book of Abstracts, Wien, Austria, (Presented as a poster in 8th Euretina Congress, Wien, Austria, May2008).

7 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin olarakyayımlananbildiriler: İLETİŞİM VE SANAT: 1) Büyükyıldız, HZ. Küreselleşme hareketlerinin ulusal müzik kültürüne etkileri. Müzikte Temsil ve Müziksel Temsil I. Kongresi Bildirileri. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ekim 2010, s (The influence of the globalization movements on national music culture. International Congress on Representation in Music and Musical Representation, İstanbul, 7-8 October Book of Abstracts, p.26. (Uluslararası Müzikte Temsil ve Müziksel Temsil Kongresi nde tebliğ edilmiştir. İstanbul, 2005). Bildiri metni ayrıca internette yayınlanmıştır. Ulusal toplantılarda sunulan bildiriler Ulusal toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler: TIP: 1) İdil MK, Urgancıoğlu M, Büyükyıldız HZ, Usta YB. Hexachlorophene entoksikasyonu. XII. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Matbaa Teknisyenleri Bas, İstanbul, 1980, s (XII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. Kıbrıs, 1977). 2) Sezen F, Büyükyıldız HZ. Bilateral ambliopi olgularında alternan okluzyon tedavisi. T Oft Gaz 1979: 8: (XIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre'sinde tebliğ edilmiştir. Antalya, 1978). 3) Büyükyıldız HZ, Akarçay K, Başar D. İlkokul çağı refraksiyon dağılımı. XIV. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Matbaa Teknisyenleri Bas, İstanbul, 1980, s (XIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. İstanbul, 1979). 4) Büyükyıldız HZ. Kronik basit glokomda tıbbi tedavi geç sonuçları. XV. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Uludağ Üniv Bas, Bursa, 1983, s (XV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. Bursa, 1981). 5) Büyükyıldız HZ, Gücükoğlu A. Kronik basit glokomda tıbbi tedavi ile cerrahi tedavi (trabekülektomi)'nin geç sonuçlarının karşılaştırılması. XV. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Uludağ Üniv Bas, Bursa, 1983, s (XV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. Bursa, 1981). 6) Büyükyıldız HZ, Aydın İ, Büyükyıldız G. Flünitrazepamın göziçi basıncına etkisi. XVII. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Koza Matbaası, Adana, 1985, s (XVII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. Erzurum, 1983). 7) Büyükyıldız HZ. Türk oftalmolojisinde terminoloji hataları (I). Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Öztek Matbaası, Ankara, s (XVIII: Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Kıbrıs, 1984). 8) Büyükyıldız HZ. Türk oftalmolojisinde terminoloji hataları (II). T Oft Gaz 1987; 17: (XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Kıbrıs, 1984). 9) Büyükyıldız HZ, Urgancıoğlu M. Charlin sendromu. XIX. Ulusal T Oftalmol Kong. Bült. Matbaa Teknisyenleri Bas, İstanbul, 1986, s (XIX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. İstanbul, 1985). 10) Büyükyıldız HZ, Ünlüçerçi HC, Kohen D. Elephanthiasis nostras. XIX. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Matba Teknisyenleri Bas, İstanbul, 1986, s (XIX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. İstanbul, 1985). 11) Büyükyıldız HZ, Ünlüçerçi HC, Kohen D, Ersoy G, Tabar ÖF. Kliniğimizde uygulanan ön kamara lens emplantasyonu sonuçları. XX. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Uludağ Üniv Bas, Bursa, 1989, s (XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre'sinde tebliğ edilmiştir. Bursa, 1986).

8 12) Büyükyıldız HZ, Başar D. Ablatio falciformis retinae congenita. T Oft Gaz 1987;17: (TOD İstanbul Şubesi Nisan 1987 toplantısında tebliğ edilmiştir). 13) Büyükyıldız HZ, Özcan S, Atay ÖF. Lakrimal glanddan kaynaklanan bir pleomorfik adenom olgusu. T Oft Gaz 1987; 17: (TOD İstanbul Şubesi Nisan 1987 toplantısında tebliğ edilmiştir). 14) Tabar ÖF, Büyükyıldız HZ. Ön kamara açı destekli IOL'lerde ön kamara açısı goniyopatolojileri ve IOL lup konfigürasyonları. XXI. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Karınca Matbaası, İzmir, s (XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. İzmir, 1987). 15) Büyükyıldız HZ, Özcan S, Tabar ÖF. Kliniğimizde uygulanan planlı ekstra-kapsüler katarakt ekstraksiyonu (PECCE) olgularının sonuçları. XXI. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Karınca Matbaası, İzmir, s (XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. İzmir, 1987). 16) Büyükyıldız HZ. Vitreo-retinal cerrahide silikon yağı.(panel konuşması). Türk Oftalmol. Dern. XII. Bahar Sempozyumu Bült. Vitreo-Retinal Cerrahi. Ed. Mirzataş Ç, Büyükyıldız, HZ. Doğuş Matbaası, İstanbul, s (TOD XII. Bahar Sempozyumu nda panel konuşması olarak sunulmuştur. İstanbul, 1989). 17) Büyükyıldız HZ, Ayoğlu B, Kal İE. Modifiye kapsüloreksis. XXVI. UlusalT Oftalmol Kong Bült. Ön-Mat AŞ, Bursa, s (XXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Bursa, 1992). 18) Büyükyıldız HZ, Kal İE, Ayoğlu B, Akdağ Ü, Şencan S. Kliniğimizde göziçi lensi çıkarılan olgularımız. XXVI. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Ön-Mat AŞ, Bursa, s (XXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Bursa, 1992). 19) Büyükyıldız HZ. Hipermetropik ve bileşik hipermetropik astigmatik lasik cerrahisi uygulanan gözlerde kornea merkezî kalınlığının Orbscan pakimetrik değerlendirilmesi. T Oft Gaz 2006; 36: (TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir. Antalya, 2005). 20) Büyükyıldız HZ. Gözlük camı kaplamaları ve renkli camlar. Turk J Ophthalmol, 2012; 42(5): (TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi nde panel konuşması olarak sunulmuştur. Girne, Kıbrıs, 2011). Özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster: TIP: 21) Büyükyıldız HZ, Or H. Patlayıcı maytap travmasına bağlı glob perforasyonlarının yabancı cisim travması perforasyonlarına göre prognozu farklı mıdır? TOD 40. Ulusal Oftalmol. Kong. Program ve Özet Kitabı, s.153 (TOD 40. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Antalya, 2006). 22) Erenberk A, Yiğit U, Pekel H, Sur N, Büyükyıldız HZ. Viskoelastik maddelerin göziçi basıncına etkileri. XXVII. Ulusal T Oftalmol Kong Bült Özet Kitabı. Marmaris, s. 30 (XXVII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde poster olarak sunulmuştur. Marmaris, 1993). 23) Uzunoğlu F, Büyükyıldız HZ. Bir sklerokeratit olgusu. TOD 37. Ulusal Oftalmol Kong Program ve Özet Kitabı. İstanbul, s. 257 (TOD 37. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde poster olarak sunulmuştur. İstanbul, 2003). 24) Büyükyıldız HZ. Bilateral makula kolobomlu koroideremi. TOD 41. Ulusal Oftalmol Kong Program ve Özet Kitabı. Antalya, s (TOD 41. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde poster olarak sunulmuştur. Antalya, 2007). Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özet metin olarak yayımlanan bildiriler: TIP / İLETİŞİM VE SANAT: 25) Büyükyıldız, HZ. Tükenmişliğe çarelerde müziğin yeri. 2. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği (HOKİT) Kongresi Bülteni. İstanbul, 2011, s (2. Ulusal HOKİT kongresinde tebliğ edilmiştir Eylül 2011, İstanbul).

9 Yayımlanmamış toplantı sunumları: TIP: 26) Büyükyıldız HZ. Gözlük camları, güneş gözlükleri, kaplamalar. (Panelist). TOD XIV. Yaz Sempozyumu. 29 Haziran -1 Temmuz 2001, Marmaris. 27) Büyükyıldız HZ. Gözlük camları, güneş gözlükleri, kaplamalar. (Panelist). (Aynı konu, kongre düzenleme kurulunun isteğiyle XXXV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tekrar sunulmuştur Eylül 2001, İzmir). 28) Büyükyıldız HZ. Bazı göz hastalıklarına özgü ve ameliyat sonrası gözlükler. (Panelist). TOD 39. Ulusal Kongresi. Antalya, ) Büyükyıldız HZ. Optik Fizik, Binoküler görme fonksiyon testleri. (Konuşmacı). TOD İzmir şubesi aylık toplantısı, , İzmir). 30) Büyükyıldız HZ. Monofokal gözlük camları. (Panelist): TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Antalya, ) Büyükyıldız HZ. Kişiye özel gözlükler. (Konuşmacı). TOD İzmir şubesi aylık toplantısı, , İzmir). 32) Büyükyıldız HZ. Objektif muayene yöntemleri (Otorefraktometri, keratometri, topografi, skiyaskopi) (Panelist). TOD 30.Ulusal Oftalmoloji Kursu. 2 Nisan 2010, Ankara. 33) Büyükyıldız HZ. Gözlük camları. Optik, Refraksiyon ve Rehabilitasyon Kursları (Kurs eğitmeni). TOD 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu. 3 Nisan 2010, Ankara. 34) Büyükyıldız HZ. Uygulamalı refraksiyon muayenesi. Optik, Refraksiyon ve Rehabilitasyon Kursları / Foropter (Kurs Eğitmeni, 3 kurs). TOD 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu. 3 Nisan 2010, Ankara. 35) Büyükyıldız HZ. Kaplamalarla ilgili bilinmesi gerekenler. TOD 45. Ulusal Kongresi. Optik, Refraksiyon ve RehabilitasyonPaneli (Panelist). 5-9 Ekim 2011, Girne, Kıbrıs. 36) Büyükyıldız HZ. Polarize testler. TOD 2. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu (Kurs Eğitmeni). Ege Üniv. Tıp Fak. İzmir, 2-4 Mart ) Büyükyıldız HZ. Polarize testler. TOD 3. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu (Kurs Eğitmeni). Ege Üniv. Tıp Fak. İzmir, Eylül ) Büyükyıldız HZ. Gözlük camı kaplamaları (Antiröfle kaplama, sertlik kaplaması, temizlik kaplaması, antifog kaplama) ve polarize camlar: Özellikleri ve kimlere ne zaman verilmelidir? TOD 46. Kongresi, ORR kursu, Antalya, ) Büyükyıldız HZ. Gözlük camları ve son teknoloji. (Konferans), TOD 34. Kış Sempozyumu, Bursa, ) Büyükyıldız HZ. Düokrom testi ve polarize testler (binoküler denge, düokrom denge, forya, stereopsis). TOD 4. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu (Kurs Eğitmeni). Ege Üniv. Tıp Fak. İzmir, Mart ) Büyükyıldız HZ. Gözlük verirken nelere dikkat edelim? (Panelist). TOD Ankara Şubesi aylık bilimsel toplantısı, Ankara, ) Büyükyıldız HZ. Polarize testler (binoküler denge, düokrom denge, forya, stereopsis). TOD 5. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu (Kurs Eğitmeni). Ege Üniv. Tıp Fak. İzmir, Eylül Diğer yayınlar ve çalışmalar: İLETİŞİM VE SANAT Yayımlanmış Panel: 1) Deliorman, L, Uysal, S, Tüfekçi, N, Ataman, SY. Türkiye de devletin müzik politikası. Panel. I. Bölüm. Haz. ve Yöneten: Büyükyıldız, HZ. Folklor. Halkbilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 2-3(32-33), Haziran-Eylül 1984, s (Panel, İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu adına Başkan Dr. Zeki Büyükyıldız tarafından İşletme Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 23 Mayıs 1983).

10 2) Deliorman, L, Uysal, S, Tüfekçi, N, Ataman, SY. Türkiye de devletin müzik politikası. Panel. II. Bölüm. Haz. ve Yöneten: Büyükyıldız, HZ. Folklor. Halkbilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 4(34), Ekim-Aralık 1984, s (Panel, İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu adına Başkan Dr. Zeki Büyükyıldız tarafından İşletme Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 23 Mayıs 1983). 3) Deliorman, L, Uysal, S, Tüfekçi, N, Ataman, SY. Türkiye de devletin müzik politikası. Panel. III. Bölüm. Haz. ve Yöneten: Büyükyıldız, HZ. Folklor. Halkbilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 35, Ekim 1986, s (Panel, İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu adına Başkan Dr. Zeki Büyükyıldız tarafından İşletme Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 23 Mayıs 1983). Yayınlanmamış Panel: 1) Konu: Halk Müziğinde Yeni Yaklaşımlar Ne Getiriyor, Ne götürüyor? Müzdak Toplantıları -3, Atatürk Kütüphanesi. 3 Nisan 1994?, Taksim, İstanbul, Yöneten: H. Zeki Büyükyıldız Konuşmacılar: Zeki Büyükyıldız, Orhan Hakalmaz, Efkan Kula, Erol Parlak, Süleyman Yıldız 2) Sadi Yaver Ataman ın Türk Kültür Hayatına Etkileri. Halk Kütüphanesi, Safranbolu, 3. Haziran Yöneten. Süleyman Şenel Zeki Büyükyıldız konuşmacı olarak Konferanslar: 1) Büyükyıldız, HZ. Hocam Sadi Yaver Ataman. Sadi Yaver Ataman 3. Anma Günleri. Safranbolu, 01 Haziran ) Büyükyıldız, HZ. Hocam Sadi Yaver Ataman. Sadi Yaver Ataman 4. Anma Gecesi. Safranbolu, 21 Eylül ) Büyükyıldız, HZ. Çeşitli Yönleriyle Hocam Sadi Yaver Ataman: Truva Folklor Derneği Sadi Yaver Ataman Anma Gecesi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Ataköy, İstanbul, Radyo Yayınları: Sözlü Açıklamalı TRT programları: Programın adı: HALK MÜZİĞİ PINARLARIMIZ Süre: 20 dakika Yapımcı: H. Zeki Büyükyıldız 1) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - I: Hisarlı Ahmet - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - II: Hisarlı Ahmet - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - III: Refik Başaran - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - IV: Refik Başaran - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - V: Âşık Davut Sularî - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu,

11 6) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - VI: Âşık Davut Sularî - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - VII: Osman Pehlivan - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - VIII: Osman Pehlivan - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - IX: Sille li İbrahim. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - X: Ahmet Gazi Ayhan - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - XI: Ahmet Gazi Ayhan - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - XII: Mustafa Şimşek - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - XIII: Mustafa Şimşek - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, Sözlü Açıklamalı Özel Radyo (Yaşam Radyo) Programları: Programın adı: TÜRKÜ DOSTLARI Süre: 60 dakika Yapımcı ve Sunucu: H. Zeki Büyükyıldız 1) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - I: Ulusal Kimlik Ulusal Müzik ve Türkü Örnekleri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 2) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - II: Genel Türk Halk Müziği ve Muharrem Ertaş ın tanıtımı. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 3) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - III: Türküler Hakkında - 1. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 4) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - IV: Türküler Hakkında 2 / Yemen ağıtı ve hikâyesi. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 5) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - V: Hacı Taşan ın tanıtımı. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul,

12 (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 6) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - VI: Bağlama ve ailesi - 1. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 7) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - VII: Bağlama ve ailesi - 2. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 8) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - VIII: Tülin Berbergil ve Necmi Berbergil ile sohbet ve türkü örnekleri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 9) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - IX: Folklor konusu olarak Türk Halk Müziği ve Oyunları. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 10) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - X: Türkiye de müzik eğitiminin sorunları - 1. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 11) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XI: Sadi Yaver Ataman ın tanıtımı. Sözlü Yayın. Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 12) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları XII: Türkiye de müzik eğitiminin sorunları - 2. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 13) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XIII: Türk Halk Çalgıları. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 14) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XIV: Hisarlı Ahmet in tanıtım. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 15) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XV: Refik Başaran ın tanıtımı. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 16) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XVI: Türk Halk Müziğinin tanımı ve türleri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 17) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XVII: Türkü ve Kültürümüz. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 18) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XVIII: Turna Türküleri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı ve tarihlerinde tekrar yayınlanmıştır). 19) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XIX: Zeybekler -1. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 20) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XX: Zeybekler -2. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 21) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXI: Folklorumuzda Otantiklik. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 22) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXII: TRT de bilimsel yayın. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul,

13 (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 23) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXIII: Osman Pehlivan ın tanıtımı. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 24) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXIV: Bağlamanın korunması /-Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar- türküsünün öyküsü. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 25) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXV: Müzik-Toplum Etkileşimi - 1. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 26) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXVI: Türk dili ve 19 Mayıs kutlamaları. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 27) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXVII: Şarkı söyleyemeyen aydınlar. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 28) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXVIII: Müzik-Toplum Etkileşimi - 2. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 29) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXIX: Müziğin dile - Dilin müziğe etkileri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 30) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXX: Yurdun dört bucağından - Karabük ve Safranbolu. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 31) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXXI: Safranbolu ve Folkloru. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 32) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXXII: Kırklareli li Faruk Yılmaz ve Niğde li Mehmet Ali Koçak ın tanıtımı. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 33) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXXIII: Önceki programlar hakkında kısa bilgiler ve türkü örnekleri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). TRT Radyolarında Sanat İcrası: 1) Programın adı : Çevremizde Folklor Çalışmaları (TRT İstanbul Radyosu, 1984) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğunun Tanıtımı (H. Zeki Büyükyıldız ve Orhan Dağlı ile röportaj) vesanat İcrası (4 eser) Şef: Orhan Dağlı Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 1. Kadıoğlu zeybeği 2. Zobalarında guru meşe yanıyor / Acıpayam 3. Ah öleyim vah öleyim / Ankara 4. Divane âşık gibidolaşırım yollarda / Maçka 2) Programın adı : Halk Müziğimiz (TRT İstanbul Radyosu, 1988) Yapımcı : Süleyman Şenel İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Topluluklarının Tanıtımı (H. Zeki Büyükyıldız ile röportaj) ve Sanat İcrası (5 eser) Şef: Adnan Ataman Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 3) Programın adı : Öğrenci Topluluklar (TRT 2, ) Yapımcı x: İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğunun Tanıtımı (H. Zeki Büyükyıldız ile röportaj) ve Sanat İcrası (6 eser) Şef: Adnan Ataman

14 Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 4) Programın adı : Amatör Topluluklar (TRT İstanbul Radyosu, ) Yapımcı : Bünyamin Aksungur İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu ve Bağlama Takımının Tanıtımı (H. Zeki Büyükyıldız ile röportaj) ve Sanat İcrası (5 eser) Şef: H.Zeki Büyükyıldız 1. Hozurdayor aşağı imaret arısı / Kastamonu 2. Et koydum tencereye / Söğüt 3. Bartın kaşık havası / Bartın 4. Erzurum da bir kuş var / Eğin 5. Ben giderim Batum a / Sinop 5) Programın adı : Amatör Topluluklar (TRT 1, ) Yapımcı : Ali Gürlü İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğunun Tanıtımı (H. Zeki Büyükyıldız ile röportaj) ve Sanat İcrası (5 eser) Şef: H. Zeki Büyükyıldız 6) Folklor Kurumu Bağlama Takımı: 1999 Sanat İcrası (eser) Şef: H. Zeki Büyükyıldız 7) Folklor Kurumunun Tanıtımı: 2003 Yapımcı. Ali Gürlü Sanat İcrası (Bağlama Takımı) Şef: H. Zeki Büyükyıldız 1. Delhadır başındayım / Simav 2. Elif dedim be dedim / Kütahya 3. Harman yeri sürseler / Urfa 4. Sürüler içinde sürmeli koyun / Keskin 5. Konya divan ayağı (enstrümantal) / Konya 6. Arpa buğday daneler / Orta Anadolu 8) Programın Adı: Anılar Aynalar (TRT Radyo-4, ) Yapımcı. Ali Gürlü Konuk Sanatçı: H. Zeki Büyükyıldız I Sanat İcrası: 5 eser 1. Taş harmanın mazısı / Safranbolu (Solo) 2. Hozurdayor aşağı imaret arısı / Kastamonu (Bağlama takımı) 3. İnce Mehmet /Aydın (Solo) 4. Et koydum tencereye / Söğüt (Bağlama takımı) 5. Konya divan ayağı / Konya (Solo, enstrümantal) 9) Programın Adı: Anılar Aynalar (TRT Radyo-4, ) Yapımcı. Ali Gürlü Konuk Sanatçı: H. Zeki Büyükyıldız II Sanat İcrası: 6 eser 1. Delhadır başındayım //Kütahya (Solo) 2. Ayağına giymiş sedef nalini / Konya (Solo) 3. Kayadan iner akrap / Safranbolu (Bağlama takımı) 4. Çadır kurdum eğr ovanın düzüne / Safranbolu (Solo) 5. Sögüt dallerinde beslenen bülbül / Kütahya (Solo) 6. Bize gam yutturdu devran-ı felek / Kayseri (Solo) 10) Programın Adı: Anılar Aynalar (TRT Radyo-4, ) Yapımcı. Ali Gürlü Konuk Sanatçı: H. Zeki Büyükyıldız III Sanat İcrası: 6 eser 1. Elif dedim be dedim / Kütahya(Bağlama takımı) 2. Fincanın dibi noktalı / Kütahya (Solo) 3. Saidem / Kastamonu(Solo) 4. Kömürlük dağına yağıyor yağmur / Bulancak (Solo) 5. Angara (Ankara) yolları / Safranbolu (Solo) 6. Ver ateşi yalan dünya ko yansın / Rumeli (Solo) 11) Programın Adı: Bizim Eller Bir Destan (TRT Radyo-4, ) Yapımcı. Ali Gürlü Konuk Sanatçı: H. Zeki Büyükyıldız Sanat İcrası: 5 eser 1. Çadır gurdum eğr ovanın düzüne / Safranbolu

15 2. Evlerinin önü çevirme çardağı / Kayseri 3. Gesi bağları / Kayseri 4. Karar koyun yayılır / Kastamonu 5. Salkım söğüdün altında / Rumeli Görüntülü (TV) Müzik Yayını (Sanat İcrası): 1) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Bağlama Takımı Sanat İcrası: 8 eser; Görüntülü Band Yayını (TRT İstanbul Televizyonu TV2, 15 Haziran 1992) Şef: H. Zeki Büyükyıldız 1. Kayadan iner akrap / Safranbolu 2. Bartın kaşık havası / Bartın (enstrümantal) ve bağlı olarak Erzurum da bir kuş var / Eğin 4. Bergama zeybeği / Bergama (enstrümantal) 5. Et koydum tencereye / Söğüt 6. Yörük yaylasında yaylayamadım / Rumeli 7. Balıkesir zeybeği / Balıkesir (enstrümantal) 8. Ben giderim Batum a / Sinop 2) Programın adı: Açık Görüş (TV 9 4 Haziran 1998) Yapımcı: Tuna Serim H. Zeki Büyükyıldız ile Göz Hastalıkları ve Türk Halk Müziği üzerine söyleşi ve solo 3 anonim eser icrası. 1. Ayağına giymiş sedef nalini / Konya 2. Konya divan ayağı / Konya (entrümantal) 3. Bize gam yutturdu devran-ı felek / Kayseri 3) Programın adı : Göz Önünde (TRT TV2, ) H. Zeki Büyükyıldız ile Sadi Yaver Ataman ve 5. Sanat Şenliği hakkında söyleşi ve sanat icrası:1 eser 1. Taş harmanın mazısı / Safranbolu 4) Programın adı : Sadi Yaver Ataman 100 Yaşında 5. Sanat Şenliği Solo sanat icrası (Ses ve Saz): H. Zeki Büyükyıldız (TRT TV4, ): 1 eser 1. Bize gam yutturdu devran-ı felek / Kayseri(banddan) TV Müzik Sohbeti: 1) Programın Adı. Yaşama Sanatı (Cine 5, ). Yapımcı: Prof. Dr. Nükhet Güz Katılımcılar: Arif Sağ ve H. Zeki Büyükyıldız Yönettiği veya Katıldığı Konserler: 1) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu konserleri Kuruluşundan (1975) 1991 yılına kadar Harbiye Muhsin Ertuğrul tiyatrosu, İTÜ Maden Fakültesi Maçka salonunda ve Atatürk Kültür Merkezi nde yapılan toplulukkonserlerinde bağlama takımı şefi olarak performans. 2) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu konseri İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Salonu, Bayezıd, İstanbul, 07 Mayıs 1993 Çalıştırıcı ve Koro Şefi: H. Zeki Büyükyıldız 1. Devrent deresini duman bürüdü / Denizli 2. Aşağıdan gelir eli develi / Zara 3. Gönül gurbet ele varma / Antep 4. Bülbüller düğün eyler / Urfa 5. Mevla m birçok dert vermiş / Malatya 6. Yastadır ey deli gönül / Şarkışla (Solist: Gülşen Çakır) 7. Ela gözlüm ben bu elden gidersem / Erzurum 8. Hatırına düşmez sormaz halimden / Zile 9. Seherde bir bağa girdim / Tercan 10. Gam kasavet keder/ Yozgat 11. Yamadan gel yamadan / Samsun 12. Aşağıdan gelen gelin nereli / Sivrihisar

16 3) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu konseri İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Salonu, Bayezıd, İstanbul, 04 Mayıs 1994 Çalıştırıcı ve Koro Şefi: H. Zeki Büyükyıldız 1. Kırmızı buğday ayrılmıyor çeçinden / Manisa 2. Eklemedir koca konak ekleme / Aydın 3. Yaş nane kuru nane / Kastamonu 4. Şu karşı yaylada göç kater kater / Tercan 5. Sarardım ben sarardım / Sıvas 6. Havada bulut yok / Elazığ 7. Gönül gel seninle muhabbet edelim / Erzincan 8. Tamburam rebap oldu / Urfa 9. Çökertme den çıktım / Bodrum 10. Gönül gurbet ele varma / Antep 11. Yandım çavuş / İstanbul 12. Su sızıyor / Ankara 13. Karanfil oylum oylum / Kütahya 4) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu konseri İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Salonu, Bayezıd, İstanbul,03 Mayıs 1995 Çalıştırıcı ve Koro Şefi: H. Zeki Büyükyıldız 1. Şu karşıki dağda kar var duman yok / Hatay 2. Ceviz oynamaya geldim odana / Bünyan 3. Sana da yaptırayım Naciye m fildişi tarak / Rumeli 4. Güvercin uçuverdi / Ankara 5. Kavakta turna sesi var / İstanbul 6. Eklemedir koca konak / Aydın 7. Çökertme den çıktım / Bodrum 8. Ela gözlüm ben bu elden gidersem / Erzurum 9. Sarardım ben sarardım / Sıvas 10. Yeşil ördek gibi / Zara 11. Mevla m birçok dert vermiş / Malatya 12. Dam üstüne çul serer / Divriği (Solist: Ümran Turan) 13. Penceresi cam cama Muallim / Orta Anadolu (Solist: Canan Çopur) 14. Çıt çıt çedene / Akdağmadeni (Solist:Murat Kaya) 15. Su sızıyor / Ankara 16. Yandım çavuş / İstanbul 5) Türkiye Gazetesi Ticaret Meslek Lisesi Türk Halk Müziği Topluluğu konseri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Bahçelievler, İstanbul, 22 Mayıs 1996 Çalıştırıcı ve Koro Şefi: H. Zeki Büyükyıldız 1. Ela gözlüm ben bu elden gidersem / Erzurum 2. Tamburam rebap oldu / Urfa 3. Bülbüller düğün eyler / Urfa 4. Pınar senin ne belalı başın var / Nevşehir 5. Benüsene gideyim / Diyarbakır 6. Çıt çıt çedene / Akdağmadeni (Solist: Filiz Karakoç) 7. Püsküllüdür püsküllü ala gürgenin dalı /Giresun 8. Allı yazma başında / Sakarya 9. Ver ateşi yalan dünya koy yansın / Rumeli 10. Vardar ovası / Rumeli 11. Gemilerde talim var / İstanbul (Solist: Nilay Gülyüz) 12. Sular durulyr derler / Çarşamba 13. Kaçma güzel kaçma / Çankırı 6) Zeki Büyükyıldız ve Arkadaşları: Küçük konser Sadi Yaver Ataman 3. Anma Günleri. 01.Haziran 2002, Safranbolu 7) Zeki Büyükyıldız ve Arkadaşları: Meydan konseri Sadi Yaver Ataman 3. Anma Günleri 02. Haziran 2002, Safranbolu 8) Folklor Kurumu Bağlama Takımı konseri Metro Kültür merkezi, Taksim, İstanbul, 10 Ocak Sanat icrası: 15 eser Şef: H. Zeki Büyükyıldız 1. Ben kendimi gülün dibinde buldum / Kütahya

17 2. Testi doldurdum çaydan / Antalya 3. Ey bostancı / İstanbul 4. Arpa buğday daneler / Orta Anadolu 5. Delhadır başındayım / Simav 6. Çemberim dalda kaldı / Afyon 7. Konya divan ayağı / Konya 8. Feracemi al isterim / Burdur 9. Ankara zeybeği / Ankara 10. Sürüler içinde sürmeli koyun / Keskin 11. Harman yeri sürseler / Urfa 12. Pamukçu bengisi / Balıkesir 13. Gökteki yıldızın üçü terazi / Avanos 14. Yol üstüne kurdum kara kazanı / Bafra 15. Kömürlük dağına yağıyor yağmur / Bulancak 9) Folklor Kurumu Bağlama Takımı konseri Fatih Üniversitesi, Beylikdüzü, İstanbul, Haziran 2003 Sanat icrası: Şef: H. Zeki Büyükyıldız 10) Sadi Yaver Ataman 100 Yaşında 5. Sanat Şenliği Atatürk Kültür Merkezi, Taksim, İstanbul, Solo sanat icrası (Ses ve Saz): H. Zeki Büyükyıldız (Canlı performans, 1 eser) 1. Bize gam yutturdu devran-ı felek / Kayseri 11) Bu Toprağın Sesi Türk Halk Müziği Konseri Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu, Karabük, 06 Mart 2012 Solist (Ses ve Saz): Prof.Dr.H. Zeki Büyükyıldız (Canlı performans, 15 eser) 1. Çadır gurdum eğr ovanın düzüne (Eğri Ahmet Seymen havası) / Safranbolu 2. Evlerinin önü çevirme çardağı / Kayseri 3. Sarı zeybek / Batı Anadolu 4. Ben gidersem sazım sen kal dünyada / Sivas 5. Fincanın etrafı yeşil / Diyarbakır 6. Gülün yaprağı bir kat / Erzurum 7. Merdivanım kırk ayak / Çiçekdağ 8. Ağam İstanbul u mesken mi tuttun? / Kayseri 9. Sana da yaptırayım Naciye m fildişi tarak / Rumeli 10. Kız bahçende gül var mı? / Kastamonu 11. Daş harmanın mazısı / Safranbolu 12. Harman yeri sürseler / Urfa 13. Suda balık oynuyor / Kırşehir 14. Ankara divan ayağı / Ankara 15. Yürü güzel yürü ömrümün varı (Ankara koşması) / Ankara 12) Türk Halk Müziği BİZ Korosu Konseri Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu, Karabük, 23 Kasım 2012 Çalıştırıcı ve Koro Şefi: Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız 1. Hekimoğlu / Fatsa 2. Öğretmene varamadım / Tokat 3. Dereler buz bağladı / Doğu Anadolu 4. Havada bulut yok (yemen ağıtı) / Elâzığ 5. Mevlam birçok dert vermiş / Malatya 6. Yine mektup aldım gül yüzlü yardan / Divriği Solist: İsmail Gürpınar 7. Yeşil ördek gibi / Zara 8. Şu dalmadan geçtin mi? (Yörük Ali) / Nazilli 9. Ordu'nun dereleri / Ordu 10. Türkmen gızı / Safranbolu 11. Seherde bir bağa girdim / Tercan 12. Allı yazma başında / Sakarya Düzenlediği Sanat Organizasyonları: 1) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu konserleri: 1975 yılında H. Zeki Büyükyıldız tarafından kurulan ve 1995 yılına kadar başkanlığını yaptığı topluluğun Harbiye Muhsin Ertuğrul tiyatrosunda, İTÜ Maden Fakültesi Maçka salonunda, Atatürk Kültür Merkezi nde, İstanbul Üniversitesi salonlarında çok sayıda konserlerinin organizasyonu.

18 2) H. Zeki Büyükyıldız 1994 yılında, Fethiye li Ramazan Güngör ü İstanbul a davet ederek TRT İstanbul Radyosu nda detaylı bir arşiv bandı kaydının yapılmasını sağladı yılında sanatçıyı İstanbul a tekrar davet ederek, çeşitli TV programları yanında, Kalan Müzik ten stüdyo çalışmalarını sağlayarak CD ve kasetinin çıkarılmasına önayak oldu. 3) Sadi Yaver Ataman 1. Kültür ve Sanat Şenliği Safranbolu, 2-4 Haziran 1995 Düzenleme Kurulu Başkanı: H. Zeki Büyükyıldız 4) 1996 yılında Kastamonu lu Davulcu (merhum) Karayılan ın oğlu Yılmaz Dağlıoğlu, Karayılan ın zurnacısı Hasan Öztürk ve Davulcu Ziya Aynacıoğlu dan oluşan Kastamonu Davul-Zurna Ekibi nin TRT İstanbul Radyosu nda arşiv bandı kaydının yapılmasını organize etti. 5) Sadi Yaver Ataman 2. Kültür ve Sanat Şenliği Safranbolu, Haziran 1997 Düzenleme Kurulu Başkanı: H. Zeki Büyükyıldız 6) Talip Özkan Konseri İstanbul, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Düzenleyen: H. Zeki Büyükyıldız, Süleyman Şenel ve Altan Urgancı. 7) Sadi Yaver Ataman 3. Anma Günleri Safranbolu, 1-2 Haziran 2002 Düzenleme Kurulu Başkanı: H. Zeki Büyükyıldız 8) Sadi Yaver Ataman 4. Anma Günleri Safranbolu, Eylül 2004 Düzenleme Kurulu Başkanı: H. Zeki Büyükyıldız 9) Sadi Yaver Ataman 100 Yaşında 5. Sanat Şenliği İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi, Düzenleme Kurulu Başkanı: H. Zeki Büyükyıldız Barkovizyon Gösterisi 1) Konu: Sadi Yaver Ataman Hazırlayan: H. Zeki Büyükyıldız Sadi Yaver Ataman 100 yaşında 5. Sanat Şenliği, Atatürk Kültür Merkezi; Taksim, İstanbul, Derlemeleri: 1) Türkünün adı: İndim yârin bahçesine. Yöresi: Söğüt Kaynak kişi: Mustafa Şimşek Derleyen: H. Zeki Büyükyıldız Notalayan: Yücel Paşmakçı Derleme tarihi:- TRT nota arşivi No ) Türkünün adı: Çadır gurdum eğr ovanın düzüne Yöresi: Safranbolu Kaynak kişi: Mehmet Taşdelen Derleyen. H. Zeki Büyükyıldız Notalayan: H. Zeki Büyükyıldız Derleme tarihi: 1997 Yayın tarihi: TRT Radyo-4, Anılar Aynalar programı 3) Türkünün adı: Angara (Ankara) yolları Yöresi: Safranbolu Kaynak kişi: H. Zeki Büyükyıldız ve Emine Sağlam Derleyen : H. Zeki Büyükyıldız Notalayan: H. Zeki Büyükyıldız Derleme tarihi: 1973 Yayın tarihi: TRT Radyo-4, Anılar Aynalar programı

19 4) Türkünün adı: Yüce dağ başından Yöresi: Fethiye Kaynak kişi: Ramazan Güngör Derleyen. H. Zeki Büyükyıldız Notalayan: H. Zeki Büyükyıldız Derleme tarihi: 1994 Yayın tarihi: TRT Radyo4 Anılar Aynalar programında duyuruldu Uluslararası Sanat İcrası: 1) Eastbourne International Folk Festival (Eastbourne -İngiltere Yerel Radyosu, 6 Mayıs 1987) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu canlı radyo yayını (Festival nedeniyle topluluğun ve programın tanıtımı) Toplu Sanat İcrası (2 eser) Şef: Adnan Ataman Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 2) Eastbourne International Folk Festival (Worthing İngiltere, Pavillion Theater, 7 Mayıs 1987) Solo Sanat İcrası (1 eser: Ankara divan ayağı; enstrümantal): H. Zeki Büyükyıldız 3) Eastbourne International Folk Festival (Worthing İngiltere, Pavillion Theater, 7 Mayıs 1987) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu Festival konseri Sanat İcrası : Şef: Adnan Ataman Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 4) Radnevo Second International Folklore Festival of Intrumental Music Orchestras (Radnevo - Bulgaristan, Eylül 1999) Folklor Kurumu Türk Halk Müziği İcra Grubu Sanat İcrası: Konser salonu ve açık hava konserleri Şef: H. Zeki Büyükyıldız 5) Radnevo 4th. International Folklore Festival at the Instrumental groups (Radnevo - Bulgaristan, Eylül 2002) Folklor Kurumu Türk Halk Müziği İcra Grubu Sanat İcrası: Konser salonu ve açık hava konserleri Saz: H. Zeki Büyükyıldız 6) Stara Zagora Belediyesi Halk Konseri (Stara Zagora Bulgaristan, Ağustos 2003) Folklor Kurumu Türk Halk Müziği İcra Grubu Sanat İcrası: Açık hava konseri Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 7) Kikinda International Folk Festival (Kikinda - Sırbistan, Ağustos 2003) Folklor Kurumu Türk Halk Müziği İcra Grubu Sanat İcrası: Konser salonu ve meydan konserleri Şef: Tekin Kumaş Saz: H. Zeki Büyükyıldız 8) Radnevo 7th. International Folklore Festival at the Instrumental groups (Radnevo - Bulgaristan, Eylül 2003) Folklor Kurumu Türk Halk Müziği İcra Grubu Sanat İcrası: Konser salonu ve açık hava konserleri Saz takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız TIP: 1) Türk Oftalmoloji Dergisi 2) Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 3) Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging Hakemlik yapılan dergi ve konferanslar İLETİŞİM VE SANAT: 1) Halkbilim Teşvik Ödülü Ödül ve destekler Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği ve Motif Dergisi / 1998.

20 TIP: 1) İstanbul Tabip Odası 2) Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi Mesleki üyelikler 3) Türk Oftalmoloji Derneği Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi 4) Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi 5) Türk Oftalmoloji Derneği Optik, Refraksiyon ve Rehabilitasyon Birimi (Yönetim Kurulu üyesi) 6) EURETINA (Eurepean Society of Retina Specialists) 7) Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Dersin Adı Göz Anatomisi ve Optik Göz Anatomisi ve Optik Folklor Nazariyatı Halk Müziği Müzik Tarihi Geleneksel Türk Halk Müziği Bu Güne Kadar Verdiği, Devam Ettirdiği Dersler Açıklama Sağlık Bakanlığı 9. Optik Kursu / Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1983 (4 ay) Sağlık Bakanlığı 10. Optik Kursu / Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1984 (4 ay) İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Toplulukları / Öğretim görevlisi: (10 yıl) İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi / Öğretim üyesi: (4 yıl) İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi / Öğretim üyesi: (2 yıl) Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü / Öğretim üyesi: 2012

SADİ YAVER ATAMAN. Krokus 3 C agrandizörü FOK banyoları. Siyah-Beyaz. Fotoğraf Yarışması. Birincilik Ödülü (Kâzım Zâim)

SADİ YAVER ATAMAN. Krokus 3 C agrandizörü FOK banyoları. Siyah-Beyaz. Fotoğraf Yarışması. Birincilik Ödülü (Kâzım Zâim) SADİ YAVER ATAMAN Krokus 3 C agrandizörü FOK banyoları Siyah-Beyaz Fotoğraf Yarışması Birincilik Ödülü (Kâzım Zâim) 04/06/1929 TEĞMEN, 1940? 1968 Kızları Güvenay ve Sevinç ile Folklor Kurumu THM Grubu

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Asistan karnesi, uzmanlık eğitimi süresince bir asistanın katıldığı tüm cerrahi ve medikal uygulamalar ile alınan teorik eğitim ve tüm akademik aktivitelerin kayıt ve izlemi için hazırlanmıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :Üsküdar Üniversitesi.Güney Kampüsü Mahir İz cad.altunizade-üsküdar/istanbul :05322155927 :ibrahim.sahbaz@uskudar.edu.tr

Detaylı

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ----

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ---- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri YENER 2. Doğum Tarihi :15 Nisan1952 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derecesi Alan Üniversite Yıl Yüksek öğrenim Lisans Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 1 Çocukluk Yılları 3 Temmuz 1942 11 Eylül 1944 Annesi, Ağabeyi ve Kız Kardeşleri 11 Eylül 1942 de Erzurum da

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Tel: +90 (224) 2940962 e-mail: cigdemyigit07@gmail.com Ankara da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda şarkı söyleyerek başladı. 1992 yılında Gazi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964 26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Adı Soyadı Dr. Kemal YILDIRIM Doğum Yeri/Yılı Gaziantep (Merkez), 1964 Lisans Yüksek Lisans Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail. Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.com EĞİTİM 1988-1998 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seher YURT İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :29/11/1972 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Glokomlu Hastaların Teşhis, Tedavi ve Periyodik Takip Sonuçları; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 1990

Glokomlu Hastaların Teşhis, Tedavi ve Periyodik Takip Sonuçları; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 1990 PİRAYE ZEYNEP KÜRKÇÜOĞLU ÖZGEÇMİŞİ Doğum yeri ve tarihi : 27 Mayıs 1962, Erzurum, Türkiye Medeni hal : Bekar Adres : Mesa Koru Sitesi Kamelya Blok No: 64 Çayyolu - Ankara/Türkiye Telefon : +90 532 786

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: 20.06.1980 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Başkent Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: kubra.olkun@okan.edu.tr

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com 1972 Bursa doğumlu olan Öğretim Görevlisi Z.Göknur Kara 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü nden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER:

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE GÜZEL SANATLAR ALANLARINDA YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA, DOÇENTLİĞE ATANMA İLE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ 4.04.01 SENATO 01 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Ortodonti Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Ortodonti Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: FATMA ASLI OĞUZ İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: asli.oguz@okan.edu.tr 2.

Detaylı

2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)"

2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) 2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)" S. NO NO 1 2015000088 EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR YERİ Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Eğitici Eğitimi (Formatör)

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 0236 242 0 45 / 762 Faks 0236 : 0236 232 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres :Yalı Mah. Camii Sok. Dragos Sitesi A Blok. D:17 Kat:5 Maltepe /İstanbul Telefon Mail :(0216) 626 10 50 / 2742 :mustafakara@maltepe.edu.tr

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU Adayın Adı : Soyadı : Son Atanma Tarihi : T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU SON ATANDIĞI TARĠNTEN SONRAKĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA, YAYIN VE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arif KOYTAK

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arif KOYTAK Yrd.Doç.Dr. İbrahim Arif KOYTAK 1. Adı Soyadı: İbrahim Arif KOYTAK 2. Doğum Tarihi: 30.11.1976 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (Uzman Doktor) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Marmara

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce EMRAH YAZAR Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi:06.09.1988 Uyruk:TC Cinsiyet:Erkek Askerlik Durumu:Tecilli Yabancı Dil:İngilizce Adres:Yeditepe Mah. Renk Konutları A Blok Kat:1 Daire:102 Şahinbey/Gaziantep

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA CİHAN TABAK YARDIMCI DOÇENT DOKTOR E-Posta Adresi : cihantabak@harran.edu.tr Telefon (İş) : 0 414 318 3000-1401 Telefon (Cep) : Faks : Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı