Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız Ünvan ve Görevler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız Ünvan ve Görevler"

Transkript

1 Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız Ünvan ve Görevler Tıp Doktoru:1976, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Asistan Doktor: , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi: Göz Hastalıkları Kürsüsü Uzman Operatör Doktor: 1980, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kürsüsü Uzman Operatör Doktor: İstanbul Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi: 1980 Uzman Operatör Doktor: Elazığ Asker Hastanesi: 1981 Başasistan: Haseki Hastanesi Göz Kliniği: Şef Yardımcısı: Haseki Hastanesi Göz Kliniği: Doçent: 1990, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Klinik Şefi (Vekil): Haseki Hastanesi Göz Kliniği: 1992 Şef Yardımcısı: Şişli Etfal Hastanesi Göz Kliniği: Doktora (PhD): 2005, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV-Sinema A.D. Profesör: 2011; Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. İdari Görevler 1) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu Başkanı: / 20 yıl. 2) İstanbul Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu Başkanı: / 4 yıl. 3) Haseki Hastanesi Göz Kliniği Şef Yardımcısı: / 13 yıl. 4) Haseki Hastanesi Göz Kliniği Şef Vekili: 1992 / 1 yıl. 5) Şişli Etfal Hastanesi Göz Kliniği Şef Yardımcısı: / 3 yıl. 6) Şişli Etfal Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı: Eylül 2001 Ağustos 2002 / 1 yıl. 7) Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Başkanı / 2013 Eğitim Lisans İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü: 1983 Yüksek lisans İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi: 1976 Tıpta Uzmanlık İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kürsüsü: Ocak 1980 Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo TV Sinema Anabilim Dalı: Şubat 2005 Yurtiçi meslek içi eğitim Yurtdışı meslek içi eğitim 1) Uygulamalı Lazer Fotokoagülasyonu ve Anjiyografi Eğitimi / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / 2 Şubat - 30 Mart 1987, İstanbul. 1) Diabetic Retinopathy and Laser Photocoagulation / St. Mary s Hospital / February and March 1986, Colchester, England. 2) Vitreoretinal Surgery / Cambridge Health Authority Addenbrooke s Hospital, Department of Ophthalmology / April 1986, Cambridge, England. 3) Retina and Vitreoretinal Surgery / Moorfields Eye Hospital / October 1986, London, England. 4) Extracapsular Cataract Surgery and Intraocular Lens Implantation / Royal Victoria Hospital / 1st October 10th December 1987, Bournemouth, England. 5) Phacoemulsification Technique and YAG Laser Surgery / Shearing Eye Institute / August 3 24, 1995, Las Vegas, Nevada, USA. 6) Vitrectomy Surgery / Retina Consultants of Nevada / August 8-29, 1995, Las Vegas, Nevada, USA.

2 Tezler Tıpta Kronik Basit Glokomda Tıbbi Tedavi ile Cerrahi Tedavi (Trabekülektomi) nin Geç Sonuçlarının Uzmanlık Karşılaştırılması (1980)/ 85 sayfa ve ekleri, 97 kaynak. Tez Özeti Bu çalışmada kronik basit glokomlu 31 hastanın 44 gözü tıbbi tedavi ile ortalama 26±6,8ay, 27 hastanın 37 gözü cerrahi tedavi (trabekülektomi) den sonra ortalama 22,7±8,2 ay izlenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Olgularda glokom cinsi, yaş ve izleme süreleri açısından aralarında anlamlı bir fark olmamakla birlikte, izleme süreleri sonunda sonuçlar farklı bulunmuştur. Cerrahi ile tedavi edilenlerde göziçi basıncı tıbbi tedavi grubundakinden çok daha anlamlı şekilde düşmüştür (ε-testi: P<0, ). Görme keskinliklerinin korunması tıbbi tedavi grubunda cerrahi tedavi grubundan anlamlı şekilde iyidir ( : P=0,01). Görme alanı defektlerinde ilerlemenin durdurulmasının cerrahi tedavi grubunda daha belirgin olduğu dikkati çekmektedir. Tıbbi tedavi grubunda ise anlamlı olmamakla (χ2 testi: 0,20<P<0,30) birlikte bir görme alanı kaybı artması söz konusudur. Sonuçlarımızın ışığı altında göziçi basıncının regüle edilemediği durumlarda veya bu bulguyla birlikte diğer glokom defektlerinin bulunmasında cerrahi tedavinin öncelikle planlanmasının gerektiğini ve cerrahi komplikasyonların görme keskinliğinde dramatik düşme yapmadığını ve diğer görme fonksiyonlarının korunabildiğini belirtmek mümkündür. Doktora Tez Özeti Kültür Taşıyıcısı Olarak Türk Halk Müziği (TRT ve Özel Radyo Örnekleri) / 258 sayfa ve ekleri, 105 kaynak ÖZET Bu araştırmada, Türk Halk Müziği nin kültür içindeki yeri, bir folklor öğesi olarak önemi, çeşitli açılardan sınıflandırılması etraflıca incelenmeye vesınıflandırılmasında farklı bir görüş ortaya konmaya çalışılmıştır. Geniş halkkitlelerine seslenebilen iletişim araçlarından biri olan radyoların, yayınladıkları TürkHalk Müziği (THM) ile kültürün taşınmasında önemli rolleri olduğu halde, TRT veözel radyoların THM yayınlarının yetersiz olduğu düşüncesiyle, konu araştırılmıştır.bu amaçla, İstanbul daki radyolar bir hafta boyunca rastlantısal, ancak günün farklısaatlerinde dinlenerek, o sırada yayınladıkları sözel veya müziksel yayınlar ve türlerikaydedilmiştir. Dört TRT istasyonu da dâhil, dinlenebilen 85 radyo içinde, yalnızca%8,5 oranında THM yayını saptanmıştır. Diğer yandan, TRT radyolarında müzikyayınlarının dağılımı incelenmiş, Radyo-3 hariç, diğerlerinde THM nin çeşitlioranlarda yer aldığı belirlenmiştir. Ancak, Türk toplumunun kültürel iletişimiaçısından bu yayınların yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. İstanbul daki özelradyolar göz önüne alındığında, yalnızca sekizinin, müzik yayınlarında THM ni diğertürlerden daha fazla oranda yayınladıkları belirlenmiş, bir kısmının ise, RTÜK ün%2,5 oranında THM yayınlanma gerekliliğini yerine getirmediği saptanmıştır. Ayrıcabazı otoritelerin, TRT ve özel radyolardaki THM yayınlarıyla ilgili görüşleri alınmış,özel radyoların da THM programlarını, TRT gibi, yetişmiş prodüktör ve sunucularlayapması ve kültürümüzün korunması konusunda duyarlı olmaları gerektiği kanaatinevarılmıştır. Devlet, Türk ulusunun varlığı ve geleceği açısından, Türk Halk Müziği negerçek değerini vermelidir. ABSTRACT In this study, main role of Turkish Folk Music in the cultural life, itsimportance as a folkloric element and its classification were evaluated in detail, andit was classified based on a different concept. This study was initiated with the ideaof insufficiency of the Turkish Folk Music broadcasts at Turkish Radio andtelevision Association (TRT) and the commercial channels despite the fact thatradios do reach to larger population and they play great role for culturalenhancement. For this purpose, I listened to receivable 85 broadcasting channelsincluding both TRT channels and the commercial ones for a week in a random orderbut, in a different time schedule every day. During the listening, the verbal and themusical broadcasts were recorded. The proportion of Turkish Folk Music broadcastwas only 8.5% of the musical broadcasts of 85 radio channels including four TRTchannels. On the other hand, according to the TRT s program booklet publishedannually, it was determined that the Turkish Folk Music was broadcasted at differentpercentages within all the TRT channels except the Radio-3. However, ourconclusion was that these percentages were insufficient for the cultural interaction ofthe Turkish society. The Turkish Folk Music was primarily broadcasted on only eightof the commercial radio channels in Istanbul. Some of the channels did not meet thecriteria of the Radio and Television Supreme Council (RTÜK) to broadcast theturkish Folk Music in a proportion of 2.5%. In addition, the opinions and the ideas ofsome authorities about the Turkish Folk Music broadcasts in TRT and thecommercial broadcasting channels were evaluated. The conclusion was that thecommercial broadcasting channels should have experienced producers andspeakers like those TRT have for broadcasting of the Turkish Folk Music programsand should be sensitive about protecting and preserving our culture. Turkishauthorities should promote the Turkish Folk Music to protect unity and future ofnation.

3 Yayınlar Kitap ve Kitap Bölümleri Kitap: İLETİŞİM VE SANAT: 1) Büyükyıldız HZ. Türk Halk Müziği Ulusal Türk Müziği-Kültür Taşıyıcılığı,Tarihçesi, Sınıflandırmaları. Papatya Yayıncılık, İstanbul, 1. Basım: Eylül 2009, 2. Basım: Kasım 2009, 174 sayfa. Kitap Bölümleri: TIP: 1) Büyükyıldız HZ. Retina (Kitapta Bölüm). Oftalmolojide Sorularla Eğitim II. Ed.: Keskinbora HK. Nobel Kitabevi, İstanbul, 2005, s ) Büyükyıldız HZ. Toksik Retinopatiler ve Fototoksisite (Kitapta bölüm). Tıbbi Retina. TOD Eğitim Yayınları No: 10, 2009, s ) Büyükyıldız HZ. Işık nedir? (Kitapta bölüm). Optik Refraksiyon Rehabilitasyon, Temel Bilgiler. 1. Bölüm. TOD Eğitim Yayınları No: 12, İstanbul, 2010, s ) Büyükyıldız HZ. Kırılma (Refraksiyon). (Kitapta bölüm). Optik Refraksiyon Rehabilitasyon, Temel Bilgiler. 2. Bölüm. TOD Eğitim Yayınları No: 12, İstanbul, 2010, s ) Büyükyıldız HZ. Yansıma (Refleksiyon). (Kitapta bölüm). Optik, Refraksiyon, Rehabilitasyon. Temel Bilgiler. 3. Bölüm. TOD Eğitim Yayınları No: 12, İstanbul, 2010, s ) Büyükyıldız HZ. Saçınım/Kırınım (Difraksiyon). (Kitapta bölüm). Optik Refraksiyon Rehabilitasyon, Temel Bilgiler. 4. Bölüm. TOD Eğitim Yayınları No: 12, İstanbul, 2010, s Kitap editörlüğü: 1) Vitreo-Retinal Cerrahi. Ed. Mirzataş Ç, Büyükyıldız HZ. Doğuş Matbaası, İstanbul, 1990 Kitapta bölüm çevirisi: 1) Büyükyıldız HZ. İkinci Ek: Oftalmolojik Tanıda Bilgisayarlı Aksiyel Tomografi (CT Scan). (Kitapta bölüm çevirisi): Bengisu Ü, Sezen F. Göz Hastalıkları. s (Vaughan D, Asbury T. General Ophthalmology. 8th ed. Lange Med. Pub., California, 1977' den çeviri), Güven Kitabevi, Ankara, (Çeviri Kurulu: Bengisu Ü, Sezen F, Erda S, Öngör E, Büyükyıldız HZ, Közer L, Soylu T, Usta YB). 2) Büyükyıldız HZ. Üçüncü Ek: Sık Kullanılan Göz İlaçları. (Kitapta bölüm çevirisi): Bengisu Ü, Sezen F. Göz Hastalıkları. s (Vaughan D, Asbury T. General Ophthalmology. 8th ed. Lange Med. Pub., California, 1977' den çeviri), Güven Kitabevi, Ankara, (Çeviri Kurulu: Bengisu Ü, Sezen F, Erda S, Öngör E, Büyükyıldız HZ, Közer L, Soylu T, Usta YB). 3) Büyükyıldız HZ. Dördüncü Ek: Görme Standardları. Endüstriyel Görme Değerlendirmesi. (Kitapta bölüm çevirisi): Bengisu Ü, Sezen F. Göz Hastalıkları. s (Vaughan D, Asbury T. General Ophthalmology. 8th ed. Lange Med. Pub., California, 1977' den çeviri), Güven Kitabevi, Ankara, (Çeviri Kurulu: Bengisu Ü, Sezen F, Erda S, Öngör E, Büyükyıldız HZ, Közer L, Soylu T, Usta YB). SCI, SCIE, SSCI kapsamındaki uluslararası dergilerdeki makaleleri TIP: 1) Buyukyildiz HZ, Demirci G, Gulkilik G. Optical coherence tomography in posterior microphthalmos with papillomacular fold and high hyperopia in two siblings. Ann Ophthalmol (Skokie). 2008; 40(1): ) Büyükyildiz HZ, Gulkilik G. Lasik complication due to laser firing failure and its management. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010; 9:1 3 3) Büyükyildiz HZ, Gulkilik G, Kumcuoglu, YZ. Early serous macular detachment after phacoemulsification

4 surgery. J Cataract Refract Surg 2010; 36: Diğer uluslararası dergilerdeki makaleleri 1) Buyukyildiz HZ, Ayoglu B, Kal IE, Akdag U. Intraocular lens removal; indications and results. Asia-Pacific J. Ophthalmol. 1999; 11: Ulusal hakemli dergilerdeki makaleleri TIP: Özgün araştırma, makale ve derlemeler: 1) Sezen F, Büyükyıldız HZ. Bilateral ambliopi olgularında alternan okluzyontedavisi. T Oft Gaz 1979: 8: (XIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre'sinde tebliğ edilmiştir. Antalya, 1978). 2) Büyükyıldız HZ. Endirekt oftalmoskopi. T Oft Gaz 1984: 14: ) Büyükyıldız HZ, Tabar ÖF, Ferugi A. Konverjans yetersizliğinde sinoptofor eksersizleri. T Oft Gaz 1986; 16: ) Büyükyıldız HZ. Türk oftalmolojisinde terminoloji hataları (II). T Oft Gaz1987; 17: (XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Kıbrıs, 1984). 5) Büyükyıldız HZ. Retina dekolmanı sonrası kornea astigmatizmindeki değişimler. T Oft Gaz 1988; 18: ) Büyükyıldız HZ, Ayoğlu B, Sanisoğlu H. Katarakt cerrahisinde koterle hemostaz gerekli midir? T Oft Gaz 1994; 24: ) Büyükyıldız HZ. Hipermetropik ve bileşik hipermetropik astigmatik lasik cerrahisi uygulanan gözlerde kornea merkezî kalınlığının Orbscan pakimetrik değerlendirilmesi. T Oft Gaz 2006; 36: (TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir. Antalya, 2005). 8) Büyükyıldız HZ. Gözlük camları, cam materyalleri, kişiye özel gözlükcamları. Turk J Ophthalmol 2011; 41(1): ) Büyükyıldız HZ. Gözlük camı kaplamaları ve renkli camlar. Turk J Ophthalmol, 2012; 42(5): (TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi nde panel konuşması olarak sunulmuştur.girne, Kıbrıs, 8 Ekim 2011). Vaka takdimi türü yayınlar: 10) Büyükyıldız HZ. Optik sinir kolobomlu bir mikroftalmi olgusu. T Oft Gaz 1983;13: ) Büyükyıldız HZ, Pekel H. Axenfeld sendromu. T Oft Gaz 1984;14: ) Tabar ÖF, Büyükyıldız HZ. Macular pucker ve distal falanks valgus deformitesiyle beraber iki Laurence- Moon-Biedel-Bardet sendromu (LMBB-S) olgusu. T Oft Gaz 1986; 16: ) Tabar ÖF, Ünlüçerçi HC, Özcan S, Büyükyıldız HZ. Spontan lens rüptürü. Haseki Tıp Bült 1986; 24: ) Büyükyıldız HZ, Başar D. Ablatio falciformis retinae congenita. T Oft Gaz 1987; 17: (TOD İstanbul Şubesi Nisan 1987 toplantısında tebliğ edilmiştir). 15) Büyükyıldız HZ, Özcan S, Atay ÖF. Lakrimal glanddan kaynaklanan bir pleomorfik adenom olgusu. T Oft Gaz 1987; 17: (TOD İstanbul Şubesi Nisan 1987 toplantısında tebliğ edilmiştir). 16) Büyükyıldız HZ, Tabar ÖF. Arcus juvenilis. T Oft Gaz 1987; 17: ) Büyükyıldız HZ, Müftüoğlu G. Konjenital retinal septum (Ablatio falciformis retinae congenita). T Oft Gaz 2006; 36:

5 (TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur. Antalya, 2005). 18) Büyükyıldız HZ, Or H. Çuvaldızla olusan sklero-koriyo-retinal glob perforasyonunun cerrahi düzeltme ve retinal argon lazer ışık koagülasyonuyla kombine tedavisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2007, 16: (Uluslararası VII. Travma Kongresi nde / VII. International Symposium on Ocular Trauma ISOT/ poster olarak sunulmuştur. 28 Haziran 01 Temmuz 2006, Roma, İtalya). Ulusal Diğer Dergilerdeki Makaleleri: TIP: 1) Büyükyıldız HZ, Ünlüçerçi HC. İki stries angioides vak'ası. Haseki Tıp Bült 1985; 23: ) Ünlüçerçi HC, Örten A, Büyükyıldız HZ. Coats sendromu. Haseki Tıp Bült 1985; 23: ) Ünlüçerçi HC, Büyükyıldız HZ, Tabar ÖF. Göziçi lens uygulaması. Haseki Tıp Bült 1986; 24: (Haseki Hastanesi genel eğitim seminerinde tebliğ edilmiştir. İstanbul, 1986). 4) Büyükyıldız HZ, Alpay H, Coşkun R. Kliniğimiz rutininde hastalıkların dağılımı. Haseki Tıp Bült 1988; 26: ) Mirzataş Ç, Büyükyıldız HZ. Ptosis cerrahisi. Haseki Tıp Bült 1989; 27: ) Büyükyıldız HZ, Tabar ÖF. Retina dekolmanında cerrahi tedavi sonuçları. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Tabar ÖF, Büyükyıldız HZ. Ekstern ankiloblefaronla birlikte ankyloblefaron filiforme adnatum. Cerrahi düzeltimi. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Mirzataş Ç, Kara İ, Şenbabaoğlu M, Büyükyıldız HZ. Progresif ekstern oftalmopleji olgularında klinik seyir ve histopatolojik değişimler. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Mirzataş Ç, Şenbabaoğlu M, Büyükyıldız HZ. Bir rubella sendromu olgusunda lens materyelyelinden virus izolasyonu çalışması. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Kal İE, Büyükyıldız HZ, Katarakt ameliyatlarında ipek ve vicryl (polyglactin 910) sütürlerin kornea astigmatizmi üzerine etkilerinin kıyaslanması. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Mirzataş Ç, Büyükyıldız HZ, Kara İ, Şenbabaoğlu M. Bilateral familyal ekstern oftalmopleji olgularında klinik ve histopatolojik değişimler. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Kal İE, Büyükyıldız HZ. Katarakt ameliyatlarında ipek ve naylon sütürlerin kornea astigmatizmi üzerine etkilerinin kıyaslanması. Haseki Tıp Bült 1990; 28: ) Kantarcı E, Kal İE, Büyükyıldız HZ. Kronik dakriyosistitlerde "U" flepli dakriyosistorinostomi. Haseki Tıp Bült 1991; 29: ) Yiğit U, Kal İE, Büyükyıldız HZ. Kronik dakriyosistitlerde bikanaliküler silikon tüp uygulama sonuçlarımız. Haseki Tıp Bült 1991; 29: ) Kal İE, Ünlüçerçi HC, Büyükyıldız HZ. Descemet membranı dekolmanı. Haseki Tıp Bült 1992; 30: İLETİŞİM VE SANAT: 1) Büyükyıldız, HZ, Telli, V., Aydın, H., Özkalıpçı, S., Demiröz, A., Küçükoğlu, S.: Hisarlı Ahmet ( ). Folklor Halkbilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 4(34), Ekim-Aralık 1984, s ) Büyükyıldız, HZ, Ölmez, B., Bent M.: Doç. Dr. Mustafa Arlı ile Telkâri sanatı üzerine konuştuk. Folklor Halkbilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 4(34), Ekim-Aralık 1984, s ) Büyükyıldız, HZ, Bent, M. Âşık Davut Sulari ile röportaj. Folklor. Halkbilim Dergisi. Cilt 4., Sayı 35, Ekim 1986, s ) Büyükyıldız, HZ. Türk Müziğini Hangi Ülkede Dinleyeceğiz? Milliyet, Düşünenlerin Düşüncesi, 26 Şubat 1994, s.18.

6 5) Ataman, SY (Yayına Haz. Buyukyildiz, HZ): Folklor araştırmaları açısından halk oyunlarımız ve ateş kültü ile ilgili oyunlar. Folklor Edebiyat. C.14, Sayı 56, 2008, s ) Büyükyıldız, HZ. Toprağımızdan sesler / Türk halk müziği, Ophthalmology Life. Sayı 12, Bahar 2011, s Uluslararası toplantılarda sunulan bildirileri Uluslararası toplantılarda sunulan ve kongre kitaplarında özet metin olarak yayımlanan bildiri ve posterler: TIP: 1) Buyukyildiz HZ, Mirzataş Ç. Corneal astigmatic changes following scleral buckling procedures. XI. Session des Journées Medicales Balkaniques. Livre des Resumes. Istanbul, 1989, p. 82 (Presented as a free paper in XI. Session des Journées Medicales Balkaniques in Istanbul, Turkey, Mai 1989). 2) Buyukyildiz HZ. Laser treatment in branch retinal vein occlusion. Mediterranean Retina Meeting. Book of Abstracts. Antalya, Turkey, p.43 (Presented as a free paper in the Mediterranean Retina Meeting, Antalya, Turkey, June 25 27, 2004). 3) Buyukyildiz HZ. Central corneal thickness changes after hyperopic and compound hyperopic astigmatic lasik surgery. 9th ESCRS Winter Refractif Surgery Meeting. Book of Abstracts, Rome, 2005, p.45 (Presented as an electronic poster in 9th ESCRS Winter Refractif Surgery Meeting in Rome, Italy, 4 6 February 2005). 4) Buyukyildiz HZ. Comparison the central corneal thicknesses measured by Orbscan and an ultrasonic pachymetry in hyperopic and compound hyperopic astigmatic LASIK surgery. XXIII. Congress of ESCRS. Book of Abstracts, Lisbon, 2005, p.27 (Presented as a free paper in XXIII. Congress of ESCRS in Lisbon, Portugal, September 2005). 5) Buyukyildiz HZ. Complication occurred due to excimer laser machine during the LASIK surgery and its management. 10th ESCRS Winter Refractif Surgery Meeting. Book of Abstracts, Monte Carlo, 2006, p.15 (Presented in 10th ESCRS Winter Refractif Surgery Meeting in Monte Carlo, Monaco, February 2006). 6) Buyukyildiz HZ, Or H. Small explosive traumas may cause more fatal results in globe perforations than foreign body traumas. VII International Symposium on Ocular Trauma. Abstract Book, Rome, (Presented as a free paper in VII International Symposium on Ocular Trauma in Rome, Italy, June 28 July 1, 2006). 7) Buyukyildiz HZ. Cataract extraction and intraocular lens implantation because of pupillary block syndrome due to the traumatic cataract after the reparation of a corneal perforation. VII International Symposium on Ocular Trauma. Abstract Book, Rome, (Presented as a free paper in VII International Symposium on Ocular Trauma in Rome, Italy, June 28 July 1, 2006). 8) Buyukyildiz HZ, Or H.: Combined treatment by surgical reparation and retinal argon laser photocoagulation of the scleral and chorioretinal perforation with a packing needle. VII International Symposium on Ocular Trauma. Course-Poster Abstract Book, Rome, (Presented as a poster in VII International Symposium on Ocular Trauma in Rome, Italy, June 28 July 1, 2006). 9) Buyukyildiz HZ. Choroideremia wıth bilateral macular coloboma. 7th Euretina Congress, Book of Abstracts, Monte Carlo, Monaco, (Presented as a free paper in Monte Carlo, Monaco, May 2007). 10) Buyukyildiz HZ, Kumcuoğlu YZ. Postphaco early cystoıd macular edema. ESCRS, XXV. Congress of ESCRS. Book of Abstracts, Stockholm, p. (Presented as a free paper in XXV. Congress of ESCRS in Stockholm, Sweden September 2007). 11) Buyukyildiz HZ, Müftüoğlu G. Bevacizumab for idiopathic juxtafoveal choroidal neovascularization in a young woman. 8th Euretina Congress, Online Book of Abstracts, Wien, Austria, (Presented as a poster in 8th Euretina Congress, Wien, Austria, May2008).

7 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin olarakyayımlananbildiriler: İLETİŞİM VE SANAT: 1) Büyükyıldız, HZ. Küreselleşme hareketlerinin ulusal müzik kültürüne etkileri. Müzikte Temsil ve Müziksel Temsil I. Kongresi Bildirileri. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ekim 2010, s (The influence of the globalization movements on national music culture. International Congress on Representation in Music and Musical Representation, İstanbul, 7-8 October Book of Abstracts, p.26. (Uluslararası Müzikte Temsil ve Müziksel Temsil Kongresi nde tebliğ edilmiştir. İstanbul, 2005). Bildiri metni ayrıca internette yayınlanmıştır. Ulusal toplantılarda sunulan bildiriler Ulusal toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler: TIP: 1) İdil MK, Urgancıoğlu M, Büyükyıldız HZ, Usta YB. Hexachlorophene entoksikasyonu. XII. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Matbaa Teknisyenleri Bas, İstanbul, 1980, s (XII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. Kıbrıs, 1977). 2) Sezen F, Büyükyıldız HZ. Bilateral ambliopi olgularında alternan okluzyon tedavisi. T Oft Gaz 1979: 8: (XIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre'sinde tebliğ edilmiştir. Antalya, 1978). 3) Büyükyıldız HZ, Akarçay K, Başar D. İlkokul çağı refraksiyon dağılımı. XIV. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Matbaa Teknisyenleri Bas, İstanbul, 1980, s (XIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. İstanbul, 1979). 4) Büyükyıldız HZ. Kronik basit glokomda tıbbi tedavi geç sonuçları. XV. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Uludağ Üniv Bas, Bursa, 1983, s (XV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. Bursa, 1981). 5) Büyükyıldız HZ, Gücükoğlu A. Kronik basit glokomda tıbbi tedavi ile cerrahi tedavi (trabekülektomi)'nin geç sonuçlarının karşılaştırılması. XV. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Uludağ Üniv Bas, Bursa, 1983, s (XV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. Bursa, 1981). 6) Büyükyıldız HZ, Aydın İ, Büyükyıldız G. Flünitrazepamın göziçi basıncına etkisi. XVII. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Koza Matbaası, Adana, 1985, s (XVII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. Erzurum, 1983). 7) Büyükyıldız HZ. Türk oftalmolojisinde terminoloji hataları (I). Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Öztek Matbaası, Ankara, s (XVIII: Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Kıbrıs, 1984). 8) Büyükyıldız HZ. Türk oftalmolojisinde terminoloji hataları (II). T Oft Gaz 1987; 17: (XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Kıbrıs, 1984). 9) Büyükyıldız HZ, Urgancıoğlu M. Charlin sendromu. XIX. Ulusal T Oftalmol Kong. Bült. Matbaa Teknisyenleri Bas, İstanbul, 1986, s (XIX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. İstanbul, 1985). 10) Büyükyıldız HZ, Ünlüçerçi HC, Kohen D. Elephanthiasis nostras. XIX. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Matba Teknisyenleri Bas, İstanbul, 1986, s (XIX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. İstanbul, 1985). 11) Büyükyıldız HZ, Ünlüçerçi HC, Kohen D, Ersoy G, Tabar ÖF. Kliniğimizde uygulanan ön kamara lens emplantasyonu sonuçları. XX. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Uludağ Üniv Bas, Bursa, 1989, s (XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre'sinde tebliğ edilmiştir. Bursa, 1986).

8 12) Büyükyıldız HZ, Başar D. Ablatio falciformis retinae congenita. T Oft Gaz 1987;17: (TOD İstanbul Şubesi Nisan 1987 toplantısında tebliğ edilmiştir). 13) Büyükyıldız HZ, Özcan S, Atay ÖF. Lakrimal glanddan kaynaklanan bir pleomorfik adenom olgusu. T Oft Gaz 1987; 17: (TOD İstanbul Şubesi Nisan 1987 toplantısında tebliğ edilmiştir). 14) Tabar ÖF, Büyükyıldız HZ. Ön kamara açı destekli IOL'lerde ön kamara açısı goniyopatolojileri ve IOL lup konfigürasyonları. XXI. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Karınca Matbaası, İzmir, s (XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. İzmir, 1987). 15) Büyükyıldız HZ, Özcan S, Tabar ÖF. Kliniğimizde uygulanan planlı ekstra-kapsüler katarakt ekstraksiyonu (PECCE) olgularının sonuçları. XXI. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Karınca Matbaası, İzmir, s (XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. İzmir, 1987). 16) Büyükyıldız HZ. Vitreo-retinal cerrahide silikon yağı.(panel konuşması). Türk Oftalmol. Dern. XII. Bahar Sempozyumu Bült. Vitreo-Retinal Cerrahi. Ed. Mirzataş Ç, Büyükyıldız, HZ. Doğuş Matbaası, İstanbul, s (TOD XII. Bahar Sempozyumu nda panel konuşması olarak sunulmuştur. İstanbul, 1989). 17) Büyükyıldız HZ, Ayoğlu B, Kal İE. Modifiye kapsüloreksis. XXVI. UlusalT Oftalmol Kong Bült. Ön-Mat AŞ, Bursa, s (XXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Bursa, 1992). 18) Büyükyıldız HZ, Kal İE, Ayoğlu B, Akdağ Ü, Şencan S. Kliniğimizde göziçi lensi çıkarılan olgularımız. XXVI. Ulusal T Oftalmol Kong Bült. Ön-Mat AŞ, Bursa, s (XXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Bursa, 1992). 19) Büyükyıldız HZ. Hipermetropik ve bileşik hipermetropik astigmatik lasik cerrahisi uygulanan gözlerde kornea merkezî kalınlığının Orbscan pakimetrik değerlendirilmesi. T Oft Gaz 2006; 36: (TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir. Antalya, 2005). 20) Büyükyıldız HZ. Gözlük camı kaplamaları ve renkli camlar. Turk J Ophthalmol, 2012; 42(5): (TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi nde panel konuşması olarak sunulmuştur. Girne, Kıbrıs, 2011). Özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster: TIP: 21) Büyükyıldız HZ, Or H. Patlayıcı maytap travmasına bağlı glob perforasyonlarının yabancı cisim travması perforasyonlarına göre prognozu farklı mıdır? TOD 40. Ulusal Oftalmol. Kong. Program ve Özet Kitabı, s.153 (TOD 40. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tebliğ edilmiştir. Antalya, 2006). 22) Erenberk A, Yiğit U, Pekel H, Sur N, Büyükyıldız HZ. Viskoelastik maddelerin göziçi basıncına etkileri. XXVII. Ulusal T Oftalmol Kong Bült Özet Kitabı. Marmaris, s. 30 (XXVII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde poster olarak sunulmuştur. Marmaris, 1993). 23) Uzunoğlu F, Büyükyıldız HZ. Bir sklerokeratit olgusu. TOD 37. Ulusal Oftalmol Kong Program ve Özet Kitabı. İstanbul, s. 257 (TOD 37. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde poster olarak sunulmuştur. İstanbul, 2003). 24) Büyükyıldız HZ. Bilateral makula kolobomlu koroideremi. TOD 41. Ulusal Oftalmol Kong Program ve Özet Kitabı. Antalya, s (TOD 41. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde poster olarak sunulmuştur. Antalya, 2007). Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özet metin olarak yayımlanan bildiriler: TIP / İLETİŞİM VE SANAT: 25) Büyükyıldız, HZ. Tükenmişliğe çarelerde müziğin yeri. 2. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği (HOKİT) Kongresi Bülteni. İstanbul, 2011, s (2. Ulusal HOKİT kongresinde tebliğ edilmiştir Eylül 2011, İstanbul).

9 Yayımlanmamış toplantı sunumları: TIP: 26) Büyükyıldız HZ. Gözlük camları, güneş gözlükleri, kaplamalar. (Panelist). TOD XIV. Yaz Sempozyumu. 29 Haziran -1 Temmuz 2001, Marmaris. 27) Büyükyıldız HZ. Gözlük camları, güneş gözlükleri, kaplamalar. (Panelist). (Aynı konu, kongre düzenleme kurulunun isteğiyle XXXV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi nde tekrar sunulmuştur Eylül 2001, İzmir). 28) Büyükyıldız HZ. Bazı göz hastalıklarına özgü ve ameliyat sonrası gözlükler. (Panelist). TOD 39. Ulusal Kongresi. Antalya, ) Büyükyıldız HZ. Optik Fizik, Binoküler görme fonksiyon testleri. (Konuşmacı). TOD İzmir şubesi aylık toplantısı, , İzmir). 30) Büyükyıldız HZ. Monofokal gözlük camları. (Panelist): TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Antalya, ) Büyükyıldız HZ. Kişiye özel gözlükler. (Konuşmacı). TOD İzmir şubesi aylık toplantısı, , İzmir). 32) Büyükyıldız HZ. Objektif muayene yöntemleri (Otorefraktometri, keratometri, topografi, skiyaskopi) (Panelist). TOD 30.Ulusal Oftalmoloji Kursu. 2 Nisan 2010, Ankara. 33) Büyükyıldız HZ. Gözlük camları. Optik, Refraksiyon ve Rehabilitasyon Kursları (Kurs eğitmeni). TOD 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu. 3 Nisan 2010, Ankara. 34) Büyükyıldız HZ. Uygulamalı refraksiyon muayenesi. Optik, Refraksiyon ve Rehabilitasyon Kursları / Foropter (Kurs Eğitmeni, 3 kurs). TOD 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu. 3 Nisan 2010, Ankara. 35) Büyükyıldız HZ. Kaplamalarla ilgili bilinmesi gerekenler. TOD 45. Ulusal Kongresi. Optik, Refraksiyon ve RehabilitasyonPaneli (Panelist). 5-9 Ekim 2011, Girne, Kıbrıs. 36) Büyükyıldız HZ. Polarize testler. TOD 2. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu (Kurs Eğitmeni). Ege Üniv. Tıp Fak. İzmir, 2-4 Mart ) Büyükyıldız HZ. Polarize testler. TOD 3. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu (Kurs Eğitmeni). Ege Üniv. Tıp Fak. İzmir, Eylül ) Büyükyıldız HZ. Gözlük camı kaplamaları (Antiröfle kaplama, sertlik kaplaması, temizlik kaplaması, antifog kaplama) ve polarize camlar: Özellikleri ve kimlere ne zaman verilmelidir? TOD 46. Kongresi, ORR kursu, Antalya, ) Büyükyıldız HZ. Gözlük camları ve son teknoloji. (Konferans), TOD 34. Kış Sempozyumu, Bursa, ) Büyükyıldız HZ. Düokrom testi ve polarize testler (binoküler denge, düokrom denge, forya, stereopsis). TOD 4. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu (Kurs Eğitmeni). Ege Üniv. Tıp Fak. İzmir, Mart ) Büyükyıldız HZ. Gözlük verirken nelere dikkat edelim? (Panelist). TOD Ankara Şubesi aylık bilimsel toplantısı, Ankara, ) Büyükyıldız HZ. Polarize testler (binoküler denge, düokrom denge, forya, stereopsis). TOD 5. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu (Kurs Eğitmeni). Ege Üniv. Tıp Fak. İzmir, Eylül Diğer yayınlar ve çalışmalar: İLETİŞİM VE SANAT Yayımlanmış Panel: 1) Deliorman, L, Uysal, S, Tüfekçi, N, Ataman, SY. Türkiye de devletin müzik politikası. Panel. I. Bölüm. Haz. ve Yöneten: Büyükyıldız, HZ. Folklor. Halkbilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 2-3(32-33), Haziran-Eylül 1984, s (Panel, İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu adına Başkan Dr. Zeki Büyükyıldız tarafından İşletme Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 23 Mayıs 1983).

10 2) Deliorman, L, Uysal, S, Tüfekçi, N, Ataman, SY. Türkiye de devletin müzik politikası. Panel. II. Bölüm. Haz. ve Yöneten: Büyükyıldız, HZ. Folklor. Halkbilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 4(34), Ekim-Aralık 1984, s (Panel, İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu adına Başkan Dr. Zeki Büyükyıldız tarafından İşletme Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 23 Mayıs 1983). 3) Deliorman, L, Uysal, S, Tüfekçi, N, Ataman, SY. Türkiye de devletin müzik politikası. Panel. III. Bölüm. Haz. ve Yöneten: Büyükyıldız, HZ. Folklor. Halkbilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 35, Ekim 1986, s (Panel, İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu adına Başkan Dr. Zeki Büyükyıldız tarafından İşletme Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 23 Mayıs 1983). Yayınlanmamış Panel: 1) Konu: Halk Müziğinde Yeni Yaklaşımlar Ne Getiriyor, Ne götürüyor? Müzdak Toplantıları -3, Atatürk Kütüphanesi. 3 Nisan 1994?, Taksim, İstanbul, Yöneten: H. Zeki Büyükyıldız Konuşmacılar: Zeki Büyükyıldız, Orhan Hakalmaz, Efkan Kula, Erol Parlak, Süleyman Yıldız 2) Sadi Yaver Ataman ın Türk Kültür Hayatına Etkileri. Halk Kütüphanesi, Safranbolu, 3. Haziran Yöneten. Süleyman Şenel Zeki Büyükyıldız konuşmacı olarak Konferanslar: 1) Büyükyıldız, HZ. Hocam Sadi Yaver Ataman. Sadi Yaver Ataman 3. Anma Günleri. Safranbolu, 01 Haziran ) Büyükyıldız, HZ. Hocam Sadi Yaver Ataman. Sadi Yaver Ataman 4. Anma Gecesi. Safranbolu, 21 Eylül ) Büyükyıldız, HZ. Çeşitli Yönleriyle Hocam Sadi Yaver Ataman: Truva Folklor Derneği Sadi Yaver Ataman Anma Gecesi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Ataköy, İstanbul, Radyo Yayınları: Sözlü Açıklamalı TRT programları: Programın adı: HALK MÜZİĞİ PINARLARIMIZ Süre: 20 dakika Yapımcı: H. Zeki Büyükyıldız 1) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - I: Hisarlı Ahmet - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - II: Hisarlı Ahmet - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - III: Refik Başaran - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - IV: Refik Başaran - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - V: Âşık Davut Sularî - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu,

11 6) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - VI: Âşık Davut Sularî - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - VII: Osman Pehlivan - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - VIII: Osman Pehlivan - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - IX: Sille li İbrahim. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - X: Ahmet Gazi Ayhan - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - XI: Ahmet Gazi Ayhan - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - XII: Mustafa Şimşek - I. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, ) Büyükyıldız, HZ. Halk Müziği Pınarlarımız - XIII: Mustafa Şimşek - II. (Sözlü Yayın). TRT İstanbul Radyosu, Sözlü Açıklamalı Özel Radyo (Yaşam Radyo) Programları: Programın adı: TÜRKÜ DOSTLARI Süre: 60 dakika Yapımcı ve Sunucu: H. Zeki Büyükyıldız 1) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - I: Ulusal Kimlik Ulusal Müzik ve Türkü Örnekleri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 2) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - II: Genel Türk Halk Müziği ve Muharrem Ertaş ın tanıtımı. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 3) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - III: Türküler Hakkında - 1. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 4) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - IV: Türküler Hakkında 2 / Yemen ağıtı ve hikâyesi. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 5) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - V: Hacı Taşan ın tanıtımı. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul,

12 (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 6) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - VI: Bağlama ve ailesi - 1. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 7) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - VII: Bağlama ve ailesi - 2. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 8) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - VIII: Tülin Berbergil ve Necmi Berbergil ile sohbet ve türkü örnekleri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 9) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - IX: Folklor konusu olarak Türk Halk Müziği ve Oyunları. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 10) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - X: Türkiye de müzik eğitiminin sorunları - 1. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 11) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XI: Sadi Yaver Ataman ın tanıtımı. Sözlü Yayın. Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 12) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları XII: Türkiye de müzik eğitiminin sorunları - 2. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 13) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XIII: Türk Halk Çalgıları. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 14) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XIV: Hisarlı Ahmet in tanıtım. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 15) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XV: Refik Başaran ın tanıtımı. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 16) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XVI: Türk Halk Müziğinin tanımı ve türleri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 17) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XVII: Türkü ve Kültürümüz. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 18) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XVIII: Turna Türküleri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı ve tarihlerinde tekrar yayınlanmıştır). 19) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XIX: Zeybekler -1. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 20) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XX: Zeybekler -2. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 21) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXI: Folklorumuzda Otantiklik. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 22) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXII: TRT de bilimsel yayın. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul,

13 (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 23) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXIII: Osman Pehlivan ın tanıtımı. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 24) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXIV: Bağlamanın korunması /-Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar- türküsünün öyküsü. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 25) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXV: Müzik-Toplum Etkileşimi - 1. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 26) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXVI: Türk dili ve 19 Mayıs kutlamaları. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 27) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXVII: Şarkı söyleyemeyen aydınlar. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 28) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXVIII: Müzik-Toplum Etkileşimi - 2. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 29) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXIX: Müziğin dile - Dilin müziğe etkileri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 30) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXX: Yurdun dört bucağından - Karabük ve Safranbolu. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 31) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXXI: Safranbolu ve Folkloru. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 32) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXXII: Kırklareli li Faruk Yılmaz ve Niğde li Mehmet Ali Koçak ın tanıtımı. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). 33) Büyükyıldız, HZ. Türkü Dostları - XXXIII: Önceki programlar hakkında kısa bilgiler ve türkü örnekleri. (Sözlü Yayın). Yaşam Radyo, İstanbul, (Canlı olarak sunduğum programın band kaydı tarihinde tekrar yayınlanmıştır). TRT Radyolarında Sanat İcrası: 1) Programın adı : Çevremizde Folklor Çalışmaları (TRT İstanbul Radyosu, 1984) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğunun Tanıtımı (H. Zeki Büyükyıldız ve Orhan Dağlı ile röportaj) vesanat İcrası (4 eser) Şef: Orhan Dağlı Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 1. Kadıoğlu zeybeği 2. Zobalarında guru meşe yanıyor / Acıpayam 3. Ah öleyim vah öleyim / Ankara 4. Divane âşık gibidolaşırım yollarda / Maçka 2) Programın adı : Halk Müziğimiz (TRT İstanbul Radyosu, 1988) Yapımcı : Süleyman Şenel İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Topluluklarının Tanıtımı (H. Zeki Büyükyıldız ile röportaj) ve Sanat İcrası (5 eser) Şef: Adnan Ataman Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 3) Programın adı : Öğrenci Topluluklar (TRT 2, ) Yapımcı x: İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğunun Tanıtımı (H. Zeki Büyükyıldız ile röportaj) ve Sanat İcrası (6 eser) Şef: Adnan Ataman

14 Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 4) Programın adı : Amatör Topluluklar (TRT İstanbul Radyosu, ) Yapımcı : Bünyamin Aksungur İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu ve Bağlama Takımının Tanıtımı (H. Zeki Büyükyıldız ile röportaj) ve Sanat İcrası (5 eser) Şef: H.Zeki Büyükyıldız 1. Hozurdayor aşağı imaret arısı / Kastamonu 2. Et koydum tencereye / Söğüt 3. Bartın kaşık havası / Bartın 4. Erzurum da bir kuş var / Eğin 5. Ben giderim Batum a / Sinop 5) Programın adı : Amatör Topluluklar (TRT 1, ) Yapımcı : Ali Gürlü İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğunun Tanıtımı (H. Zeki Büyükyıldız ile röportaj) ve Sanat İcrası (5 eser) Şef: H. Zeki Büyükyıldız 6) Folklor Kurumu Bağlama Takımı: 1999 Sanat İcrası (eser) Şef: H. Zeki Büyükyıldız 7) Folklor Kurumunun Tanıtımı: 2003 Yapımcı. Ali Gürlü Sanat İcrası (Bağlama Takımı) Şef: H. Zeki Büyükyıldız 1. Delhadır başındayım / Simav 2. Elif dedim be dedim / Kütahya 3. Harman yeri sürseler / Urfa 4. Sürüler içinde sürmeli koyun / Keskin 5. Konya divan ayağı (enstrümantal) / Konya 6. Arpa buğday daneler / Orta Anadolu 8) Programın Adı: Anılar Aynalar (TRT Radyo-4, ) Yapımcı. Ali Gürlü Konuk Sanatçı: H. Zeki Büyükyıldız I Sanat İcrası: 5 eser 1. Taş harmanın mazısı / Safranbolu (Solo) 2. Hozurdayor aşağı imaret arısı / Kastamonu (Bağlama takımı) 3. İnce Mehmet /Aydın (Solo) 4. Et koydum tencereye / Söğüt (Bağlama takımı) 5. Konya divan ayağı / Konya (Solo, enstrümantal) 9) Programın Adı: Anılar Aynalar (TRT Radyo-4, ) Yapımcı. Ali Gürlü Konuk Sanatçı: H. Zeki Büyükyıldız II Sanat İcrası: 6 eser 1. Delhadır başındayım //Kütahya (Solo) 2. Ayağına giymiş sedef nalini / Konya (Solo) 3. Kayadan iner akrap / Safranbolu (Bağlama takımı) 4. Çadır kurdum eğr ovanın düzüne / Safranbolu (Solo) 5. Sögüt dallerinde beslenen bülbül / Kütahya (Solo) 6. Bize gam yutturdu devran-ı felek / Kayseri (Solo) 10) Programın Adı: Anılar Aynalar (TRT Radyo-4, ) Yapımcı. Ali Gürlü Konuk Sanatçı: H. Zeki Büyükyıldız III Sanat İcrası: 6 eser 1. Elif dedim be dedim / Kütahya(Bağlama takımı) 2. Fincanın dibi noktalı / Kütahya (Solo) 3. Saidem / Kastamonu(Solo) 4. Kömürlük dağına yağıyor yağmur / Bulancak (Solo) 5. Angara (Ankara) yolları / Safranbolu (Solo) 6. Ver ateşi yalan dünya ko yansın / Rumeli (Solo) 11) Programın Adı: Bizim Eller Bir Destan (TRT Radyo-4, ) Yapımcı. Ali Gürlü Konuk Sanatçı: H. Zeki Büyükyıldız Sanat İcrası: 5 eser 1. Çadır gurdum eğr ovanın düzüne / Safranbolu

15 2. Evlerinin önü çevirme çardağı / Kayseri 3. Gesi bağları / Kayseri 4. Karar koyun yayılır / Kastamonu 5. Salkım söğüdün altında / Rumeli Görüntülü (TV) Müzik Yayını (Sanat İcrası): 1) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Bağlama Takımı Sanat İcrası: 8 eser; Görüntülü Band Yayını (TRT İstanbul Televizyonu TV2, 15 Haziran 1992) Şef: H. Zeki Büyükyıldız 1. Kayadan iner akrap / Safranbolu 2. Bartın kaşık havası / Bartın (enstrümantal) ve bağlı olarak Erzurum da bir kuş var / Eğin 4. Bergama zeybeği / Bergama (enstrümantal) 5. Et koydum tencereye / Söğüt 6. Yörük yaylasında yaylayamadım / Rumeli 7. Balıkesir zeybeği / Balıkesir (enstrümantal) 8. Ben giderim Batum a / Sinop 2) Programın adı: Açık Görüş (TV 9 4 Haziran 1998) Yapımcı: Tuna Serim H. Zeki Büyükyıldız ile Göz Hastalıkları ve Türk Halk Müziği üzerine söyleşi ve solo 3 anonim eser icrası. 1. Ayağına giymiş sedef nalini / Konya 2. Konya divan ayağı / Konya (entrümantal) 3. Bize gam yutturdu devran-ı felek / Kayseri 3) Programın adı : Göz Önünde (TRT TV2, ) H. Zeki Büyükyıldız ile Sadi Yaver Ataman ve 5. Sanat Şenliği hakkında söyleşi ve sanat icrası:1 eser 1. Taş harmanın mazısı / Safranbolu 4) Programın adı : Sadi Yaver Ataman 100 Yaşında 5. Sanat Şenliği Solo sanat icrası (Ses ve Saz): H. Zeki Büyükyıldız (TRT TV4, ): 1 eser 1. Bize gam yutturdu devran-ı felek / Kayseri(banddan) TV Müzik Sohbeti: 1) Programın Adı. Yaşama Sanatı (Cine 5, ). Yapımcı: Prof. Dr. Nükhet Güz Katılımcılar: Arif Sağ ve H. Zeki Büyükyıldız Yönettiği veya Katıldığı Konserler: 1) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu konserleri Kuruluşundan (1975) 1991 yılına kadar Harbiye Muhsin Ertuğrul tiyatrosu, İTÜ Maden Fakültesi Maçka salonunda ve Atatürk Kültür Merkezi nde yapılan toplulukkonserlerinde bağlama takımı şefi olarak performans. 2) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu konseri İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Salonu, Bayezıd, İstanbul, 07 Mayıs 1993 Çalıştırıcı ve Koro Şefi: H. Zeki Büyükyıldız 1. Devrent deresini duman bürüdü / Denizli 2. Aşağıdan gelir eli develi / Zara 3. Gönül gurbet ele varma / Antep 4. Bülbüller düğün eyler / Urfa 5. Mevla m birçok dert vermiş / Malatya 6. Yastadır ey deli gönül / Şarkışla (Solist: Gülşen Çakır) 7. Ela gözlüm ben bu elden gidersem / Erzurum 8. Hatırına düşmez sormaz halimden / Zile 9. Seherde bir bağa girdim / Tercan 10. Gam kasavet keder/ Yozgat 11. Yamadan gel yamadan / Samsun 12. Aşağıdan gelen gelin nereli / Sivrihisar

16 3) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu konseri İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Salonu, Bayezıd, İstanbul, 04 Mayıs 1994 Çalıştırıcı ve Koro Şefi: H. Zeki Büyükyıldız 1. Kırmızı buğday ayrılmıyor çeçinden / Manisa 2. Eklemedir koca konak ekleme / Aydın 3. Yaş nane kuru nane / Kastamonu 4. Şu karşı yaylada göç kater kater / Tercan 5. Sarardım ben sarardım / Sıvas 6. Havada bulut yok / Elazığ 7. Gönül gel seninle muhabbet edelim / Erzincan 8. Tamburam rebap oldu / Urfa 9. Çökertme den çıktım / Bodrum 10. Gönül gurbet ele varma / Antep 11. Yandım çavuş / İstanbul 12. Su sızıyor / Ankara 13. Karanfil oylum oylum / Kütahya 4) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu konseri İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Salonu, Bayezıd, İstanbul,03 Mayıs 1995 Çalıştırıcı ve Koro Şefi: H. Zeki Büyükyıldız 1. Şu karşıki dağda kar var duman yok / Hatay 2. Ceviz oynamaya geldim odana / Bünyan 3. Sana da yaptırayım Naciye m fildişi tarak / Rumeli 4. Güvercin uçuverdi / Ankara 5. Kavakta turna sesi var / İstanbul 6. Eklemedir koca konak / Aydın 7. Çökertme den çıktım / Bodrum 8. Ela gözlüm ben bu elden gidersem / Erzurum 9. Sarardım ben sarardım / Sıvas 10. Yeşil ördek gibi / Zara 11. Mevla m birçok dert vermiş / Malatya 12. Dam üstüne çul serer / Divriği (Solist: Ümran Turan) 13. Penceresi cam cama Muallim / Orta Anadolu (Solist: Canan Çopur) 14. Çıt çıt çedene / Akdağmadeni (Solist:Murat Kaya) 15. Su sızıyor / Ankara 16. Yandım çavuş / İstanbul 5) Türkiye Gazetesi Ticaret Meslek Lisesi Türk Halk Müziği Topluluğu konseri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Bahçelievler, İstanbul, 22 Mayıs 1996 Çalıştırıcı ve Koro Şefi: H. Zeki Büyükyıldız 1. Ela gözlüm ben bu elden gidersem / Erzurum 2. Tamburam rebap oldu / Urfa 3. Bülbüller düğün eyler / Urfa 4. Pınar senin ne belalı başın var / Nevşehir 5. Benüsene gideyim / Diyarbakır 6. Çıt çıt çedene / Akdağmadeni (Solist: Filiz Karakoç) 7. Püsküllüdür püsküllü ala gürgenin dalı /Giresun 8. Allı yazma başında / Sakarya 9. Ver ateşi yalan dünya koy yansın / Rumeli 10. Vardar ovası / Rumeli 11. Gemilerde talim var / İstanbul (Solist: Nilay Gülyüz) 12. Sular durulyr derler / Çarşamba 13. Kaçma güzel kaçma / Çankırı 6) Zeki Büyükyıldız ve Arkadaşları: Küçük konser Sadi Yaver Ataman 3. Anma Günleri. 01.Haziran 2002, Safranbolu 7) Zeki Büyükyıldız ve Arkadaşları: Meydan konseri Sadi Yaver Ataman 3. Anma Günleri 02. Haziran 2002, Safranbolu 8) Folklor Kurumu Bağlama Takımı konseri Metro Kültür merkezi, Taksim, İstanbul, 10 Ocak Sanat icrası: 15 eser Şef: H. Zeki Büyükyıldız 1. Ben kendimi gülün dibinde buldum / Kütahya

17 2. Testi doldurdum çaydan / Antalya 3. Ey bostancı / İstanbul 4. Arpa buğday daneler / Orta Anadolu 5. Delhadır başındayım / Simav 6. Çemberim dalda kaldı / Afyon 7. Konya divan ayağı / Konya 8. Feracemi al isterim / Burdur 9. Ankara zeybeği / Ankara 10. Sürüler içinde sürmeli koyun / Keskin 11. Harman yeri sürseler / Urfa 12. Pamukçu bengisi / Balıkesir 13. Gökteki yıldızın üçü terazi / Avanos 14. Yol üstüne kurdum kara kazanı / Bafra 15. Kömürlük dağına yağıyor yağmur / Bulancak 9) Folklor Kurumu Bağlama Takımı konseri Fatih Üniversitesi, Beylikdüzü, İstanbul, Haziran 2003 Sanat icrası: Şef: H. Zeki Büyükyıldız 10) Sadi Yaver Ataman 100 Yaşında 5. Sanat Şenliği Atatürk Kültür Merkezi, Taksim, İstanbul, Solo sanat icrası (Ses ve Saz): H. Zeki Büyükyıldız (Canlı performans, 1 eser) 1. Bize gam yutturdu devran-ı felek / Kayseri 11) Bu Toprağın Sesi Türk Halk Müziği Konseri Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu, Karabük, 06 Mart 2012 Solist (Ses ve Saz): Prof.Dr.H. Zeki Büyükyıldız (Canlı performans, 15 eser) 1. Çadır gurdum eğr ovanın düzüne (Eğri Ahmet Seymen havası) / Safranbolu 2. Evlerinin önü çevirme çardağı / Kayseri 3. Sarı zeybek / Batı Anadolu 4. Ben gidersem sazım sen kal dünyada / Sivas 5. Fincanın etrafı yeşil / Diyarbakır 6. Gülün yaprağı bir kat / Erzurum 7. Merdivanım kırk ayak / Çiçekdağ 8. Ağam İstanbul u mesken mi tuttun? / Kayseri 9. Sana da yaptırayım Naciye m fildişi tarak / Rumeli 10. Kız bahçende gül var mı? / Kastamonu 11. Daş harmanın mazısı / Safranbolu 12. Harman yeri sürseler / Urfa 13. Suda balık oynuyor / Kırşehir 14. Ankara divan ayağı / Ankara 15. Yürü güzel yürü ömrümün varı (Ankara koşması) / Ankara 12) Türk Halk Müziği BİZ Korosu Konseri Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu, Karabük, 23 Kasım 2012 Çalıştırıcı ve Koro Şefi: Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız 1. Hekimoğlu / Fatsa 2. Öğretmene varamadım / Tokat 3. Dereler buz bağladı / Doğu Anadolu 4. Havada bulut yok (yemen ağıtı) / Elâzığ 5. Mevlam birçok dert vermiş / Malatya 6. Yine mektup aldım gül yüzlü yardan / Divriği Solist: İsmail Gürpınar 7. Yeşil ördek gibi / Zara 8. Şu dalmadan geçtin mi? (Yörük Ali) / Nazilli 9. Ordu'nun dereleri / Ordu 10. Türkmen gızı / Safranbolu 11. Seherde bir bağa girdim / Tercan 12. Allı yazma başında / Sakarya Düzenlediği Sanat Organizasyonları: 1) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu konserleri: 1975 yılında H. Zeki Büyükyıldız tarafından kurulan ve 1995 yılına kadar başkanlığını yaptığı topluluğun Harbiye Muhsin Ertuğrul tiyatrosunda, İTÜ Maden Fakültesi Maçka salonunda, Atatürk Kültür Merkezi nde, İstanbul Üniversitesi salonlarında çok sayıda konserlerinin organizasyonu.

18 2) H. Zeki Büyükyıldız 1994 yılında, Fethiye li Ramazan Güngör ü İstanbul a davet ederek TRT İstanbul Radyosu nda detaylı bir arşiv bandı kaydının yapılmasını sağladı yılında sanatçıyı İstanbul a tekrar davet ederek, çeşitli TV programları yanında, Kalan Müzik ten stüdyo çalışmalarını sağlayarak CD ve kasetinin çıkarılmasına önayak oldu. 3) Sadi Yaver Ataman 1. Kültür ve Sanat Şenliği Safranbolu, 2-4 Haziran 1995 Düzenleme Kurulu Başkanı: H. Zeki Büyükyıldız 4) 1996 yılında Kastamonu lu Davulcu (merhum) Karayılan ın oğlu Yılmaz Dağlıoğlu, Karayılan ın zurnacısı Hasan Öztürk ve Davulcu Ziya Aynacıoğlu dan oluşan Kastamonu Davul-Zurna Ekibi nin TRT İstanbul Radyosu nda arşiv bandı kaydının yapılmasını organize etti. 5) Sadi Yaver Ataman 2. Kültür ve Sanat Şenliği Safranbolu, Haziran 1997 Düzenleme Kurulu Başkanı: H. Zeki Büyükyıldız 6) Talip Özkan Konseri İstanbul, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Düzenleyen: H. Zeki Büyükyıldız, Süleyman Şenel ve Altan Urgancı. 7) Sadi Yaver Ataman 3. Anma Günleri Safranbolu, 1-2 Haziran 2002 Düzenleme Kurulu Başkanı: H. Zeki Büyükyıldız 8) Sadi Yaver Ataman 4. Anma Günleri Safranbolu, Eylül 2004 Düzenleme Kurulu Başkanı: H. Zeki Büyükyıldız 9) Sadi Yaver Ataman 100 Yaşında 5. Sanat Şenliği İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi, Düzenleme Kurulu Başkanı: H. Zeki Büyükyıldız Barkovizyon Gösterisi 1) Konu: Sadi Yaver Ataman Hazırlayan: H. Zeki Büyükyıldız Sadi Yaver Ataman 100 yaşında 5. Sanat Şenliği, Atatürk Kültür Merkezi; Taksim, İstanbul, Derlemeleri: 1) Türkünün adı: İndim yârin bahçesine. Yöresi: Söğüt Kaynak kişi: Mustafa Şimşek Derleyen: H. Zeki Büyükyıldız Notalayan: Yücel Paşmakçı Derleme tarihi:- TRT nota arşivi No ) Türkünün adı: Çadır gurdum eğr ovanın düzüne Yöresi: Safranbolu Kaynak kişi: Mehmet Taşdelen Derleyen. H. Zeki Büyükyıldız Notalayan: H. Zeki Büyükyıldız Derleme tarihi: 1997 Yayın tarihi: TRT Radyo-4, Anılar Aynalar programı 3) Türkünün adı: Angara (Ankara) yolları Yöresi: Safranbolu Kaynak kişi: H. Zeki Büyükyıldız ve Emine Sağlam Derleyen : H. Zeki Büyükyıldız Notalayan: H. Zeki Büyükyıldız Derleme tarihi: 1973 Yayın tarihi: TRT Radyo-4, Anılar Aynalar programı

19 4) Türkünün adı: Yüce dağ başından Yöresi: Fethiye Kaynak kişi: Ramazan Güngör Derleyen. H. Zeki Büyükyıldız Notalayan: H. Zeki Büyükyıldız Derleme tarihi: 1994 Yayın tarihi: TRT Radyo4 Anılar Aynalar programında duyuruldu Uluslararası Sanat İcrası: 1) Eastbourne International Folk Festival (Eastbourne -İngiltere Yerel Radyosu, 6 Mayıs 1987) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu canlı radyo yayını (Festival nedeniyle topluluğun ve programın tanıtımı) Toplu Sanat İcrası (2 eser) Şef: Adnan Ataman Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 2) Eastbourne International Folk Festival (Worthing İngiltere, Pavillion Theater, 7 Mayıs 1987) Solo Sanat İcrası (1 eser: Ankara divan ayağı; enstrümantal): H. Zeki Büyükyıldız 3) Eastbourne International Folk Festival (Worthing İngiltere, Pavillion Theater, 7 Mayıs 1987) İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu Festival konseri Sanat İcrası : Şef: Adnan Ataman Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 4) Radnevo Second International Folklore Festival of Intrumental Music Orchestras (Radnevo - Bulgaristan, Eylül 1999) Folklor Kurumu Türk Halk Müziği İcra Grubu Sanat İcrası: Konser salonu ve açık hava konserleri Şef: H. Zeki Büyükyıldız 5) Radnevo 4th. International Folklore Festival at the Instrumental groups (Radnevo - Bulgaristan, Eylül 2002) Folklor Kurumu Türk Halk Müziği İcra Grubu Sanat İcrası: Konser salonu ve açık hava konserleri Saz: H. Zeki Büyükyıldız 6) Stara Zagora Belediyesi Halk Konseri (Stara Zagora Bulgaristan, Ağustos 2003) Folklor Kurumu Türk Halk Müziği İcra Grubu Sanat İcrası: Açık hava konseri Saz Takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız 7) Kikinda International Folk Festival (Kikinda - Sırbistan, Ağustos 2003) Folklor Kurumu Türk Halk Müziği İcra Grubu Sanat İcrası: Konser salonu ve meydan konserleri Şef: Tekin Kumaş Saz: H. Zeki Büyükyıldız 8) Radnevo 7th. International Folklore Festival at the Instrumental groups (Radnevo - Bulgaristan, Eylül 2003) Folklor Kurumu Türk Halk Müziği İcra Grubu Sanat İcrası: Konser salonu ve açık hava konserleri Saz takımı şefi: H. Zeki Büyükyıldız TIP: 1) Türk Oftalmoloji Dergisi 2) Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 3) Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging Hakemlik yapılan dergi ve konferanslar İLETİŞİM VE SANAT: 1) Halkbilim Teşvik Ödülü Ödül ve destekler Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği ve Motif Dergisi / 1998.

20 TIP: 1) İstanbul Tabip Odası 2) Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi Mesleki üyelikler 3) Türk Oftalmoloji Derneği Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi 4) Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi 5) Türk Oftalmoloji Derneği Optik, Refraksiyon ve Rehabilitasyon Birimi (Yönetim Kurulu üyesi) 6) EURETINA (Eurepean Society of Retina Specialists) 7) Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Dersin Adı Göz Anatomisi ve Optik Göz Anatomisi ve Optik Folklor Nazariyatı Halk Müziği Müzik Tarihi Geleneksel Türk Halk Müziği Bu Güne Kadar Verdiği, Devam Ettirdiği Dersler Açıklama Sağlık Bakanlığı 9. Optik Kursu / Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1983 (4 ay) Sağlık Bakanlığı 10. Optik Kursu / Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1984 (4 ay) İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Toplulukları / Öğretim görevlisi: (10 yıl) İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi / Öğretim üyesi: (4 yıl) İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi / Öğretim üyesi: (2 yıl) Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü / Öğretim üyesi: 2012

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

Sayı 15 - Nisan 2007 KONGRE. Türk Nöroflirürji Derne i 21. Bilimsel Kongresi

Sayı 15 - Nisan 2007 KONGRE. Türk Nöroflirürji Derne i 21. Bilimsel Kongresi TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Mehmet Zileli 2. Başkan Dr. Etem Beşkonaklı Sekreter Dr. Ağahan Ünlü Muhasip Dr. İlhan Elmacı Veznedar Dr. Tuncer Süzer YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ Dr.

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL 102619015 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI CANAN AYKENT 2007 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın

Detaylı

VII. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ 1. 5 23/25 2013 KARABÜK SAYFA

VII. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ 1. 5 23/25 2013 KARABÜK SAYFA Unvan ve Görevler SEYHAN SONAR ÖZKAN, Doçent Dr. Göz Hastalıkları Uzmanı İdari Görevler Göz Kliniği İdari Sorumlusu, Ameliyathane Sorumlusu Eğitim Sorumlusu Eğitim Lisans Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı. Üniversitemiz Erasmus öğrenci değişimine başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı. Üniversitemiz Erasmus öğrenci değişimine başladı haber Nisan 2013 Sayı 6 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI RENKLİ BİR TÖRENLE BAŞLADI 14 MART TIP BAYRAMI NI COŞKU İLE KUTLADIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNE ULUSLARARASI KONGREDE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ İlk

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir www.prusasanat.com Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Nisan Mayıs Haziran 2015 PRUSA A B PRUSA Nisan Mayıs Haziran 2015 Künye ve İçindekiler

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The

Detaylı

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü FORUM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Feyzi ULUĞ DÜZENLEME KURULU EŞ BAŞKANLARI Adem ÇİLEK Prof.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü, 1 Ekim 1967 tarihinde kurulmuş ve ilk mezunlarını 1972 yılında vermiştir. Ülkemizde bir üniversitede kurulan

Detaylı

KONGRE KOORDİNATÖRÜ. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ. Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU. Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü)

KONGRE KOORDİNATÖRÜ. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ. Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU. Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü) KONGRE KOORDİNATÖRÜ Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü) KONGRE BAŞKANLARI Prof. Dr. Turan SAĞER & Prof. Dr. Gürbüz

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

Eğitim ve iletişim bizim işimiz

Eğitim ve iletişim bizim işimiz 5.SAYFADA Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Borsa İstanbulun Açılışına Katıldı: Eğitim ve iletişim bizim işimiz Borsa İstanbulun açılışı için 5 Nisan günü düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Davut Aydın da katıldı.

Detaylı

SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R

SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R Ulusal Kongrenin Genel Bir Değerlendirmesi: Lazopeptitlerin Keşfine Doğru.. Türk Farmakoloji Derneği XXVII. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Şirketler Arge Yatırımlarını Artırsın

Şirketler Arge Yatırımlarını Artırsın Mezunlarımıza Mesleki Danışmanlık Hizmeti Ayşe Şasa Vefat Etti Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 1941 yılında İstanbul da doğan Şasa nın, bir çok

Detaylı

Avrasya Hospital in Başarı Öyküsü...

Avrasya Hospital in Başarı Öyküsü... Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:14 Say : 48 www.avrasyahospital.com.tr Vitaminler Kaşıntı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Çocuklarda Obeziteye Dikkat! Gebelikte Ultrasonografinin Yeri ENDOSKOPİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ekim-Kasım-Aralık 2012 Sayı: 55. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN

İÇİNDEKİLER. Ekim-Kasım-Aralık 2012 Sayı: 55. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ANMA-KUTLAMA OMÜ 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni 2 Canik Başarı Üniversitesinin Akademik Yılı Törenle Başladı 5 Cumhuriyetin 89. Yılı Törenlerle Kutlandı 6

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I.Derneğimizin 31 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Genel Kurulunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını

Detaylı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Üye Bülteni TPRECD YÖNETİM KURULU 1 1 Sabuncuoğlu Şerefeddin in Cerrahiyet-i al Haniye adlı eserinden (d. 1385 - ö. 1468) Osmanlı döneminde tıp alanında

Detaylı

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses İlkbahar 2015 Sayı 26 Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Dergisi HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 201 3 içindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr.

Detaylı

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI Mehmet Halil AKKIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

à Başkent Üniversitesi Anadolu Osb Polikliniği Açıldı à Bilimin Işığı, Astana da Parladı

à Başkent Üniversitesi Anadolu Osb Polikliniği Açıldı à Bilimin Işığı, Astana da Parladı 15 2015 à Bilimin Işığı, Astana da Parladı Türkiye ve Dünya da bir çok ilkin altına imza atmış olan isim; Prof. Dr. Mehmet Haberal ın 14 Aralık 2014 de kurduğu Türk Dünyası Transplantasyon Derneği nin,

Detaylı

2012: Üniversitemiz için dinamik, heyecanlı ve yoğun bir

2012: Üniversitemiz için dinamik, heyecanlı ve yoğun bir Kampüse yeni yıl anketi 2013 e 3 gün kaldı Muhabirlerimiz sizler için bir Yeni Yıl Anketi yaptı. Üniversitemizde öğretim üyesi, sekreter, kat veya güvenlik görevlisi olarak hizmet veren ya da öğrenci olan

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur. Mustafa Kemal Atatürk Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı