Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı"

Transkript

1 ANKARA-2015 I

2 Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Ankara, 2015 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanmış ve bastırılmıştır. Her türlü yayın hakkı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Kısmen dahi olsa alınamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu T.C.Sağlık Bakanlığı Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı, Basıldığı İl ve Yayın Tarihi şeklinde olmalıdır. Ücretsizdir. Parayla satılamaz. Kapak Tasarımı: Hülya GÜNGÖR II

3 EDİTÖRLER Uzm. Dr. Merve AKIN Dr. Cevher CESUR HAZIRLAYANLAR İlknur ŞENGÜN Özlem BULUT Fatma İSPİR NAMLIKAYA Saadet TURHAL Cemalettin AK Aynur BABUR Ayşe KEYSAN SAKACI Birsen CANOL TUNCER Birsen GÖK Gülümen GÖK Hasan AYDOĞAN Murat SÖZEN Mustafa KAYABAŞI Rüşdiye DERELİ Songül YİĞİT III

4 IV

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ BÖLÜM KODLANMAYACAK İŞLEMLER BÖLÜM GÜNÜBİRLİK İŞLEMLER BÖLÜM YATAN HASTALARDA KODLANACAK İŞLEMLER BÖLÜM UYGULANDIĞI TARİHİN BELİRTİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER LİSTESİ BÖLÜM UYGULANDIĞI SAYININ BELİRTİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER LİSTESİ... 4 V

6 VI

7 ÖNSÖZ Son yıllarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yansıması olarak, sağlık hizmetlerinin üretiminde gözle görülür artış meydana gelmiştir. Kaynakların sabit olması ile birlikte artan sağlık hizmeti talebine cevap verebilmek için, kısıtlı kaynakların verimli ve etkili kullanımı noktasında yeni yöntemlerin geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Sağlık harcamalarını kontrol etmek zorunluluğu bulunan ödeyiciler, aynı zamanda maliyet kontrolünü de sağlayarak verimliliği ve kaliteyi optimumda tutan sistemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duymuşlardır. Söz konusu verimliliğin maksimum olması ve kaliteden ödün verilmemesi amaçlı özellikle gelişmiş ülkelerde TİG-DRG geri ödeme sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Sağlık kurumlarının performans ve verimliliğinin değerlendirilmesi, kısıtlı kaynakların adil olarak dağıtımının sağlanması ve kıyaslanmalarının sağlanması, sağlık istatistikleri ve analizlerinin yapılması başta olmak üzere sağlığın pek çok alanında TİG-DRG verileri aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır yılı başlangıcı itibariyle TİG çalışmaları Kurumumuz bünyesinde de kullanılmaya başlanmıştır. Sağlığın pek çok alanında aktif olarak kullanılacak olan TİG verilerinin doğruluğunun sağlanması, veri kalitesinin artırılması ve kullanıcıların validasyonunu sağlayarak ortak dil kullanımının geliştirilmesi amaçlı çalışmalar Kurumumuz bünyesinde başlatılmıştır. Mevcut durumun tespitine yönelik yapılan bu çalışmaların sonucu, en sık tespit edilen hata grupları arasında işlemlere yönelik hatalar tespit edilmiştir. Benzer klinik özellikleri gösteren, aynı süre içerisinde tedavi olan hastaların kodlamasında, farklı uygulamaların yapıldığı ve aynı işlemler uygulanan hastaların yatan hasta, günübirlik hasta, İBaG ve poliklinik hastası olarak sisteme farklı farklı kaydedildiği tespit edilmiştir. Bu durumda hiç şüphesiz ki sağlık tesislerinin performans ve verimliliklerinin değerlendirilmesi, geri ödeme ve sağlık istatistiklerinin oluşturulmasında yanlış sonuçlar elde edilmesine neden olmaktadır. Kodlama standartlarında bu işlemlerin uygulandıkları hastalara yönelik veri gönderim türünün de net olarak ifade edilmemesi ve ülkemiz gerçeklerine göre hasta tipleri arasında farklılıkların olması, bu çalışmanın yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Toplam 5 bölümde hazırlanan çalışma; kodlanacak ve kodlanmayacak işlemler ile günübirlik ve yatan hasta olarak kaydedilecek işlemler olarak gruplara ayrılmıştır. Ayrıca özellikli işlemler için tarih ve sayı belirtilmesi gereken işlemler tespit edilmiş olup toplam 5 bölüm halinde çalışma tamamlanmıştır. Bu alanda yapılan ilk çalışma özelliği taşıyan Teşhis İlişkili Gruplar TİG İşlem Kodlama Klavuzu ile ilgili kullanıcılarımızdan gelen görüş ve önerilere göre belirli periyotlar halinde revizyonu gerçekleştirilecektir. Bu çalışma, işlemlerin kodlanması ve hasta tipinin belirlenmesi konusundaki yanlış uygulamaların düzeltilmesine ve kodlama birliği ile standardizasyonun sağlanmasına önemli bir kaynak olmasını diler, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Uzm. Dr. Merve AKIN Kurum Başkan Yardımcısı 1

8 2

9 GİRİŞ Bu bölümde yer alan işlem kodları 2004 yılında yayınlanan ICD 10-AM 4. basımında ki kodlara göre hazırlanmıştır. Buna göre sistemde toplam 6060 işlem bulunmaktadır. Halen Teşhis İlişkili Gruplar çalışmaları kapsamında kullandığımız bu versiyonda yer alan işlemlerin kodlanması ile ilgili klinik kodlamacılar arasında yorum farklılıkları olduğu ve bunun sonucu sisteme hasta gönderiminde aynı özellikleri taşıyan hastaların bazı kodlamacılar tarafından yatan hasta bazı kodlamacılar tarafından günübirlik hasta ve bazı kodlamacılar tarafından ise poliklinik ve İBaG hastası olarak sisteme kaydedildikleri tespit edilmiştir. Tespit edilen bu durum sağlık tesislerinin geri ödemelerinde, sağlık tesislerinin performans ve verimliliğinin ölçümünde ve sağlık istatistiklerinin oluşumunda hatalara neden olmaktadır. Bu çalışmada 6060 işlemin hepsi tek tek değerlendirilmiş olup, ülkemizde bu işlemlerin uygulama şekillerine göre ayaktan, günübirlik ve yatan hastalar için kullanılması muhtemel işlem grupları oluşturulmuştur. Grupların oluşturulmasında klinik kodlamacı tecrübelerinin yanı sıra, her branş için uzman hekimlerin görüşleri alınmış ve bu çalışma sonuçlarına göre işlemler gruplandırılmıştır. Bu sonuçlara göre işlemler başlıca 3 ana başlık altında toplanmıştır. Buna göre; a) Kodlanmayacak İşlemler Listesi: ICD 10-AM 4. Basımında yer alan işlem kodlarından toplam 972 si yatan ve günübirlik olarak sisteme gönderilen hastalarda uygulansa dahi kodlanmaması gerekir. Diğer 5088 işlem kodu ise yatan ve günübirlik hastalarda uygulandığında kodlanacaktır. b) Günübirlik İşlemler Listesi: Kodlanması gereken 5088 işlem kodundan 1402 si aynı gün içinde (sıfır gün) yapıldığı takdirde sisteme günübirlik hasta olarak kodlanacaktır. Bu işlem listesinin dışında kalan ve sıfır gün olan hasta kayıtlarının ise sisteme yatan hasta olarak gönderilmeleri gerekmektedir. Günübirlik hasta dışında olan sıfır gün yatan hastalara örnek olarak, aynı gün içinde ex olan hastalar, aynı gün sevk olan hastalar ve aynı gün içerisinde taburcu olabilecek olan nitelikli işlemler (anjio vs) uygulanan hastalar verilebilir. c) Yatan Hastalarda Kodlanacak İşlemler Listesi: Kodlanacak işlem grubunda yer alan diğer 3686 işlem kodu ise sadece sisteme yatan olarak kaydedilen hastalar için kodlanmalıdır. Bu liste içerisinde yer alan 3686 işlemden bazıları aynı gün-sıfır gün yapılabilir özelliktedir. Bu durumda bulunan işlemler için yatış tipi olarak yatan hasta seçilmelidir. Ayrıca unutmamak gerekir ki günübirlik işlemler listesinde yer alan 1402 işlem kodu hem günübirlik hastalarda hem de bir gün ve üzeri yatan hastalarda kodlanabilir. İşlemlere ilişkin liste yukarıda belirtilen kurallara göre gruplara ayrılmış olup, belirli periyotlarda güncellenmeleri yapılacaktır. 3

10 4

11 1. Bölüm Kodlanmayacak İşlemler 5

12 1. BÖLÜM KODLANMAYACAK İŞLEMLER Kurumumuz bünyesinde yapılan değerlendirme ve analiz sonuçlarına göre sağlık tesisleri bazında en sık görülen hata çeşitlerinin başında kodlanmaması gereken işlemlerin kodlanmasıyla ilgili hatalar yer almaktadır. Bu hataların önlenmesi için işlem kodları kodlanacak ve kodlanmayacak işlemler olarak gruplandırılmıştır. ICD 10-AM 4. Basımında yer alan işlem kodlarından toplam 972 si yatan ve günübirlik olarak sisteme gönderilen hastalarda uygulansa dahi kodlanmaması gerekir. İşlemlere yönelik kodlama yapılırken dikkat edilimesi gereken hususlardan birisi de, bu bölümde yer alan kodlanmayacak işlem kodlarının bazı özel durumlarda kodlanabileciğidir. Örnek 1: mesane kateterizasyonu kodu normalde kodlanmaması gereken bir işlemdir. Ancak bu işlem hasta kateterle taburcu edildiği durumda kodlanması gerekmektedir. Örnek 2: kolesistografi kodu tek başına kodlanmazken, tomografi kodu ile birlikte olursa kodlanması gerekmektedir. Örnek 3: Kodlanmayacak listesinde yer alan işlemler, lokal haricindeki diğer anestezi türleri ile birlikte gerçekleştirilirse kodlanır. Örneklerden de anlaşılacağı gibi işlemlerin kodlanıp kodlanmayacağı ile ilgili duruma karar verilirken işlemin açıklamasına da mutlaka bakmak ve şartlarını karşılıyorsa kodlamak gerekmektedir. 6

13 KOD TANIM AÇIKLAMA Elektroensefalografi Elektroensefalografi Büyük Eşit 3 Saat Süreyle Temporosfenoidal Elektroensefalografi Elektromiyografi [EMG] Sinirde İletim Çalışmaları Sinirde Elektromiyografi ile İletim Çalışmaları veya 3 Sinirde İletim Çalışmaları veya 3 Sinirde Elektromiyografi ile İletim Çalışmaları Büyük Eşit 4 Sinirde İletim Çalışmaları Büyük Eşit 4 Sinirde Elektromiyografi ile İletim Çalışmaları Sinirler ve Kasların Tek Fibrillerinin Elektromiyografi ile İletim Çalışmaları Kantitatif Komputer Analizi ile Elektromiyografi Tekrarlayan Nöromusküler İletim Çalışmaları Tekrarlayan Nöromusküler İletim Çalışmaları ile Kantitatif Komputerize Analiz Elektromiyografi Glokom için Provokatif Test Glokom için Tonografi Elektroretinografi [ERG] Elektro-Okülografi [EOG] Model Elektroretinografi Karanlık Adaptasyon Çalışması Optik Fundus Muayenesi Tam Kantitatif Komputerize Perimetri, Bilateral Tam Kantitatif Komputerize Perimetri, Unilateral Kornea Etki Sitolojisi Aracılığıyla Göz Muayenesi Beyin Kökü Evok Cevap Odyometri Ekstratimpanik Yöntem Aracılığıyla Elektrokohleografi EEG Kapsamında Olan Kodlar EMG Kapsamında Olan Kodlar Oftalmik Test, Ölçüm, İnceleme Oftalmik Test, Ölçüm, İnceleme Transtimpanik Yöntem Aracılığıyla Elektrokohleografi Diğer Odyometri Hava İletim Odyometri, Standart Teknik KBB Test, Ölçüm, İnceleme Vizüel Destek Kullanarak Hava İletim Odyometrisi Hava ve Kemik İletim Odyometrisi, Standart Teknik 7

14 Vizüel Destek Kullanarak Hava ve Kemik İletim Odyometrisi Konuşma Ayrımı Testi Arka Fon Sesi ile Konuşma Ayrımı Testi Gliserolle İndüklenen Kohlear Fonksiyon Değişiklikleri Ölçümü Standart Prob Tonu Kullanarak Timpanometri Yüksek Frekans Prob Tonu Kullanarak Timpanometri Tıkırtı Evok Otoakustik Emisyonlar Değerlendirmesi Bozuk Ürün Otoakustik Emisyonlar Değerlendirmesi Diğer Otoakustik Emisyonlar Değerlendirmesi 8 KBB Test, Ölçüm, İnceleme KBB Test, Ölçüm, İnceleme Elektronistagmografi [ENG] KBB Test Bronkospirometri Transdiyafragmatik veya Özofajeal Basınçları İçeren Respiratuar Kas Gücü Ölçümü Multipl Akciğer Volümü İçeren Respiratuar Kas Gücü Ölçümü Respiratuar Kas Dayanıklılık veya Yorgunluk Ölçümü Plasebo ve Antikolinesteraz İlaçların İntravenöz Enjeksiyonu Öncesi ve Sonrasında Respiratuar Kas Gücü Ölçümü Respiratuar Durumu Değerlendirmek için Egzersiz Testi Egzersiz Testi ile Spirometri Frenik Sinir Fonksiyonu Ölçümü Pulmoner Gerilim Ölçümü Arteriyal Karbondioksit Basıncı veya Kardiyak Output, Yeniden Solunum Yöntemi Anterior Burun Delikleri veya Farenks Direnci Ölçümü Gaz Değişimi Ölçümü Karbonmonoksit Diffüz Etme Kapasitesi Ölçümü Total Akciğer Volümü Ölçümü Havayolu ve Pulmoner Rezistans Ölçümü Progresif Hiperkapni ve Hipoksiye Karşı Ventilatuar ve/veya Oklüzyon Basınç Cevapları Ölçümü Multipl İnert Gaz Eliminasyon Teknikleri Kullanarak Ventilasyon Perfüzyon Oranları Ölçümü Pulmoner Fonksiyonun Büyük Eşit 6 Saat Süreyle Sürekli İzlenmesi Respiratuvar Sistem Test, Ölçüm Ve İnceleme İnhalasyon Provokasyon Testi Respiratuvar Sistem Test,

15 ventilasyon Dağılımı Testleri Ölçüm Ve İnceleme Taklit Edilen Yükseklik Testi Diğer Respiratuar Fonksiyon Ölçümü Ekspirasyon veya İnspirasyon Sırasında Akım ve Volüm Arasındaki İlişkinin Sürekli Ölçümü Kardiyak İntrakavite Kan Basıncı İzleme Pulmoner Arteriyal Basınç İzleme Santral Venöz Basınç İzleme Sistemik Arteriyel Basınç İzleme Periferal Damarların Dalga Formlarının İstirahatte 1 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Periferal Damarların Dalga Formlarının İstirahatte 2 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Periferal Damarların Dalga Formlarının İstirahatte Büyük Eşit 3 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Egzersiz Öncesi Periferal Damarların Dalga Boylarının Muayene Kaydı ve Egzersiz Sonrası Basınç Ölçümü Dijital Sıcaklığın Ölçülmesi Karotis veya vertebral Damarların Dalga Formlarının 1 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Karotis veya vertebral Damarların Dalga Formlarının 2 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Karotis veya vertebral Damarların Dalga Formlarının Büyük Eşit 3 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Diğer Elektrokardiyografi [EKG] Elektrokardiyografi [EKG] Derivasyonu ile Fonokardiyografi Fonokardiyografi ile Elektrokardiyograf [EKG] Derivasyonu ile Apeks Kardiyogram Ambulatuar Sürekli EKG Kaydı Holter Ambulatuar Sürekli EKG Kaydı Hasta Tarafından Aktive Edilen Ambulatuar EKG İzleme, Her Aktivasyondan Önce En Az 20 Saniye ve Sonra 15 Saniye Kayıt Hasta Tarafından Aktive Edilen Ambulatuar EKG İzleme, Her Aktivasyondan Sonra En Az 30 Saniye Kayıt Kardiyovasküler Stres Testi Sinyal Ortalamalı EKG Kaydı Kan Boyası - Dilüsyon İndikatör Testi 9 Kardiyovasküler Sistem Test, Ölçüm, İnceleme Dik Yatık Masa Testi Kardiyovasküler Test

16 Anal Manometri Anorektal Duyu Ölçümü Rektosfinkter Refleksi için Yapılan Pudendal ve Spinal Sinir Motor Gizliliği Ölçümü Pelvik Taban ve Anal Sfinkter Kas Elektromiyografisi Sindirim Sistemi Test, Ölçüm, İnceleme İdrar Akım Çalışması Genitoüriner Sistem Test Sistometrografi Ölçüm İnceleme Rektal Basınç Ölçümü ile Sistometrografi Üretral Sfinkter Elektromiyografi ile Sistometrografi Bir veya Daha Fazla Ölçüm ile Sistometrografi Mesane Yıkama Testi Çalışması Küçük Eşit 20 Allerjen Kullanarak Deri Duyarlılık Testi Küçük Eşit 20 Allerjen Kullanarak Deri Duyarlılık Testi Standart Yama Testi Takımında Totalden Daha Az Sayıda Allerjen Kullanarak Epikutan Yama Testi Standart Yama Testi Takımındaki Tüm Allerjenleri Kullanarak Epikutan Yama Testi Küçük Eşit 50 Allerjen Kullanarak Epikutan Yama Testi Büyük Eşit 51 Allerjen Kullanarak Epikutan Yama Testi Dual Enerji X-Ray Absorptiometri Kullanarak Kemik Densitometrisi Karbonla İşaretlenmiş Üre Solunum Testi Yardımlı Üreme Hizmetleri, Süperovulasyonu Uyarmak için İlaçlar Kullanarak Ovulasyon İzleme Hizmetleri, Süperovulasyon Tedavi Döngüler ve Yapay İnseminasyon için Yardımlı Üreme Hizmetleri, Stimüle Edilmemiş Ovulasyon veya Klomifen Sitrat Yoluyla Stimüle Edilmiş Ovulasyon Kullanarak Yardımlı Üreme Teknolojileri için Planlama ve Tedavi Yenidoğanda Diagnostik Amaçlı Kan Toplanması Genitoüriner Sistem Test Ölçüm İnceleme (Yatan Hastalarda Kodlanır, Günübirlik Kodlanmaz) Diğer Test, Ölçüm Ve İncelemeler Radyografi Kapsamında Diğer Test, Ölçüm Ve İncelemeler Üreme İçin Tıbbı Laboratuvar Hizmetleri Kan Yapıcı Organ Test İnceleme Ölçüm Gastrik Hipotermi Mide Lavajı Kapsamında Transfüzyon için Kan Toplanması Kan Bağışı Terapötik Veneseksiyon Kan Alma Amaçlı Diagnostik Amaçlı Kan Toplanması Kan Yapıcı Organ Test İnceleme Ölçüm 10

17 İmplante Edilebilir İnfüzyon Aygıtı veya Pompasının Yüklenmesi İmplante Edilebilir İnfüzyon Aygıtı veya Pompasının Bakımı (Tek Başına) Ambulatuar İlaç Dağıtım Aygıtının Yüklenmesi Ambulatuar İlaç Temin Aygıtının Bakımı (Tek Başına) Psoralens ve Diğer Bir Bölgenin Ultraviyole A Tedavisi Diğer Bir Bölgede Ultraviyole B Fototerapi Diğer Bir Bölgenin Dar Bant Ultraviyole B Tedavisi Elde Psoralens ve Ultraviyole A Tedavisi Ayakta Psoralens ve Ultraviyole A Tedavisi El ve Ayakta Psoralens ve Ultraviyole A Tedavisi Elde Ultraviyole B Tedavisi Ayakta Ultraviyole B Tedavisi El ve Ayakta Ultraviyole B Tedavisi Elde Dar Bant Ultraviyole B Ayakta Dar Bant Ultraviyole B El ve Ayakta Dar Bant Ultraviyole B Gastrik Lavaj Direkt Subdermal Hormon İmplantasyonu Kanül Aracılığıyla Hormon İmplantasyonu Birleşik Sağlık Müdahaleleri Deri Ve Subkutan Doku Uvb Ve Puva Terapisi Diğer Terapötik Müdahaleler İntussusepsiyonun Sıvı Azaltması Sindirim Sistemi Terapötik İntussusepsiyonun Gaz Azaltması Müdahale Servikal Sütürün Çıkarılması Jinekoloji Çıkarma İşlemi Eksternal Fetal İzlem Retrobulbar veya Peribulbar Anestezik Ajan Uygulaması Yara Pansumanı Deri Lezyonu Kriyoterapisi, Tek Lezyon Deri Lezyonu Kriyoterapisi, Multipl Lezyon Deri ve Kartilajı İçeren Lezyon Kriyoterapisi, Tek Lezyon Deri ve Kartilajı İçeren Lezyon Kriyoterapisi, Multipl Lezyon Lokal Haricindeki Diğer Anestezi Türleri İle Birlikte Bu İşlem Gerçekleştirilirse Kodlanır Kriyo Kriyo Ajanın Deri Lezyonu içine Uygulanması Enjeksiyon Baş veya Boyun Telenjiyektazilerine Diyatermi 11

18 Baş veya Boyun Telenjiyektazilerine Ajan Uygulanması Ajanın Pilonidal Sinüs veya Kist içine Uygulanması Enjeksiyon Mikroskobik Olarak Kontrol Edilen Bir Dizi Deri Lezyonu Eksizyonu Anal Seton Yerleştirilmesi Anal Seton Ayarlanması Anal Seton Çıkarılması Anorektal İnceleme İnceleme İntraoperatif Kolonik Lavaj Lavaj Anorektal Bölgeye Formalin Uygulaması Lavaj venüler Yayılmalara Mikro Enjeksiyonlar Skleroterapi Amaçlı Variköz Venlere Çoğul Enjeksiyonlar Enjeksiyon Bypass veya Replasman Grefti için Uzuvdan Ven Temin Edilmesi Yama Grefti Çin Uzuvdan Ven Temin Edilmesi Jinekolojik İnceleme İnceleme Vajinoskopi İnceleme Mesane Kateterizasyonu Tek Bölmeli Kalıcı Elektrodun Perkütan Çıkarılması Tek Bölmeli Kalıcı Elektrodun Çıkarılması Geçici Elektrodun Çıkarılması Hipotermik Arrest Sırasında Retrograd Serebral Perfüzyon Perfüzyon Kardiyopleji Kardiyopulmoner Bypass için Kanül Ayarlanması Kulak Tuvaleti, Tek Taraflı Kulak Tuvaleti, İki Taraflı Timpanik Membran İnspeksiyonu, Tek Taraflı Timpanik Membran İnspeksiyonu, İki Taraflı Nazal Kavite ve/veya Postnazal Boşluk İncelemesi Burun Üzerinde Diğer Tanısal İşlemler Yalnızca Hasta Kateterle Taburcu Edilirse Kodlayın, Suprapubik Kateterizasyonu Kodlayın Kulak-Burun İnceleme İşlemleri Nazendoskopi Burun İnceleme Oftalmolojik İnceleme Göz İnceleme Doku Genişletici içine Enjeksiyon Enjeksiyon Yakı Ceket Uygulaması Non İnvazif Terapötik 12

19 Hale Uygulaması Müdahale Anestezi İle Hale ve Torasik Ceket Uygulaması Yapılırsa Kodlanır Omurga Manipulasyonu Bileşik Sağlık Müdehalesi Ajanın Eklem veya Diğer Sinoviyal Kavite içine Uygulanması, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Enjeksiyon Oral Mukoza Lezyonu Kriyoterapisi Kriyo Baş Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Orbital İçerik Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Boyun Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Abdomen Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Üriner Kanal Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Erkek Pelvis Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Skrotum Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Diğer Bölgenin İntraoperatif Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Meme Ultrasonu, Unilateral Ultrasonlar Kodlanmaz Meme Ultrasonu, Bilateral Ultrasonlar Kodlanmaz Prostat, Mesane Tabanı ve Üretra Transrektal Ultrasonu Fetal Anomalinin Saptanması için Ultrason Fetal Büyüme Ölçümü için Ultrason Gebelikle Bağlantılı Diğer Durumlar için Abdomen veya Pelvis Ultrasonu Umbilikal Kan Akımı Ölçüm Ultrasonu Kadın Pelvis Ultrasonu El veya El Bileği Ultrasonu Önkol veya Dirsek Ultrasonu Omuz veya Üst Kol Ultrasonu Göğüs veya Abdominal Duvar Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Kalça Ultrasonu Kasık Ultrasonu Kalça Ultrasonu Uyluk Ultrasonu Diz Ultrasonu Alt Bacak Ultrasonu Ayak Bileği veya Ayak Ultrasonu Deri ve Subkutan Doku Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz 13

20 İntraoperatif Kas İskelet Ultrasonu Omurga ve Spinal Kord Ultrasonu Humerus Radyografisi Dirsek Radyografisi Önkol Radyografisi El Bileği Radyografisi El Radyografisi Dirsek ve Humerus Radyografisi Dirsek ve Önkol Radyografisi El, El Bileği ve Önkol Radyografisi Femur Radyografisi Diz Radyografisi Bacak Radyografisi Ayak Bileği Radyografisi Ayak Radyografisi Femur ve Diz Radyografisi Diz ve Bacak Radyografisi Bacak ve Ayak Bileği Radyografisi Bacak, Ayak Bileği ve Ayak Radyografisi Ayak Bileği ve Ayak Radyografisi Omuz veya Skapula Radyografisi Klavikula Radyografisi Kalça Eklemi Radyografisi Pelvis Radyografisi Femur Fraktürü İnternal Fiksasyonu Radyografisi Kafatası Radyografisi Sefalometri Paranazal Sinüs Radyografisi Mastoid Kemik Radyografisi Petröz Temporal Kemik Radyografisi Diğer Fasiyal Kemik Radyografisi Mandibula Radyografisi Tükürük Bezi Radyografisi Burun Radyografisi X-Ray Radyografiler Kodlanmaz X-Ray Radyografiler Kodlanmaz 14

21 Göz Radyografisi Temporomandibular Eklem Radyografisi Diş Radyografisi Diş Radyografisi, Tüm Ağız Floroskopik Görüntüleme ile Palatofaringeal Çalışma Palatofaringeal Çalışma Larinks Radyografisi Ortopantomografi Servikal Omurga Radyografisi Torasik Omurga Radyografisi Lumbosakral Omurga Radyografisi Omurga Radyografisi, 4 Bölge Sakrokoksigeal Omurga Radyografisi Omurga Radyografisi, 2 Bölge Omurga Radyografisi, 3 Bölge El Bileği ve Diz Kemik Yaşı Radyografik Çalışması Tüm İskelet Radyografisi Göğüs Radyografisi Floroskopik Görüntüleme ile Göğüs Radyografisi Torasik Giriş veya Trakea Radyografisi Sternum Radyografisi Kaburgaların Radyografisi, Unilateral Kaburgaların Radyografisi, Bilateral Sternum ve Kaburgaların Radyografisi, Unilateral Sternum ve Kaburgaların Radyografisi, Bilateral Üriner Kanal Radyografisi Antegrad Piyelografi Retrograd Piyelografi Retrograd Sistografi Retrograd Üretrografi Retrograd İşeme Sistoüretrografi Abdomen Radyografisi Farinks, Özofagus, Mide veya Duodenum Opak Yemeği Farinks, Özofagus, Mide veya Duodenum Opak Yemeği ile Göğüs Radyografisi Görüntülemesi X-Ray Radyografiler Kodlanmaz X-Ray Radyografiler Kodlanmaz 15

22 Özofagus, Mide ve Duodenum Opak Yemeği ile Kolon içinde Takip Özofagus, Mide ve Duodenum Opak Yemeği ve Kolon içinde Takip ile Göğüs Radyografisi Görüntülemesi İnce Bağırsak Opak Yemeği İnce Bağırsak Opak Eneması Diğer Opak Enema Kolesistografi Direkt Kolanjiyografi, Postoperatif Damla İnfüzyon Kolanjiyografi Defekografi Yabancı Cisim Lokalizasyonu için Radyografi Meme Radyografisi, Bilateral Termografi ile Meme Radyografisi, Bilateral Meme Radyografisi, Unilateral Termografi ile Meme Radyografisi, Unilateral Memenin Meme Duktografisi, Unilateral Memenin Meme Duktografisi, Bilateral Radyografik Pelvimetri X-Ray Diskografi Dakriyosistografi Histerosalpingografi Bronkografi Flebografi Miyelografi Kontrast ile Tükürük Bezi Radyografisi Vazo-Epididimografi Göğüs Duvarı Sinografisi Abdominal Duvar Sinografisi Retroperiton Sinografisi Diğer Sinografi Artrografi Floroskopik Görüntüleme Sırasında Hava Üfleme X-Ray Floroskopi X-Ray X-Ray Radyografiler Kodlanmaz Tomografi İle Birlikte Olduğu Durumlarda Kodlanır X-Ray Radyografiler Kodlanmaz X-Ray Radyografiler Kodlanmaz 16

23 Kafatası, Beyin veya Serebral Meninksler Üzerinde Diğer Tanısal İşlemler Lomber Serebrospinal Sıvı Dreni Çıkarılması Spinal Kanal veya Spinal Kord Yapıları Üzerinde Diğer Tanısal İşlemler Üzerinde Spinal Kanal veya Spinal Kord Yapıları Üzerinde Diğer İşlemler Periferal Nörostimülatör Çıkarılması Sinirler Diğer Tanısal İşlemler Sempatolitik Ajan Uygulanması Subkutan İşlem Sonrası Analjezik İnfüzyonu Otoskopi Geçici Epikardiyal Elektrod Yerleştirilmesi Geçici Transkütan Elektrod Konulması Rektal Prolaps Manuel Evde Diyaliz için Eğitim ve Öğretim Hemodiyaliz Yeterliliği için Test Periton Diyalizi Yeterliliği Çin Test Cerrahi Olmayan Tanısal Girişimler Spinal Meninklerin Küretaj Ve Debridmanı Amaçlı Yapılırsa Kodlanır. Cerrahi Olmayan Tanısal Girişimler Acs 0936 Kalp Pilleri Geçici Kalp Pili Elektrotları (Pacing Wires) Kalp Ameliyatı İle Birlikte Uygulandığında, Bu Uygulamayı Kodlamayın. Benzer Şekilde, Geçici Kalp Pili Elektrotlarının Ayarı, Yeniden Konumlandırılması, Manipülasyonu veya Çıkarılması İşlemleri de Kodlanmaz Acs 0936 Kalp Pilleri Geçici Kalp Pili Elektrotları (Pacing Wires) Kalp Ameliyatı İle Birlikte Uygulandığında, Bu Uygulamayı Kodlamayın. Benzer Şekilde, Geçici Kalp Pili Elektrotlarının Ayarı, Yeniden Konumlandırılması, Manipülasyonu veya Çıkarılması İşlemleri de Kodlanmaz 17

24 Traksiyon, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Ajanın Yumuşak Doku içine Uygulanması, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Maksilla Sekestrektomisi Mandibula Sekestrektomisi Sternum Sekestrektomisi Kaburga Sekestrektomisi vertebra Sekestrektomisi Spinal Kord Tutulumu ile vertebra Sekestrektomisi Klavikula Sekestrektomisi Skapula Sekestrektomisi Humerus Sekestrektomisi Radius Sekestrektomisi Ulna Sekestrektomisi Karpus Sekestrektomisi Metakarpus Sekestrektomisi El Falanksı Sekestrektomisi Pelvik Kemikler Sekestrektomisi Femur Sekestrektomisi Tibia Sekestrektomisi Fibula Sekestrektomisi Tarsus Sekestrektomisi Metatarsus Sekestrektomisi Ayak Falanksı Sekestrektomisi Yapılan İşlem Tek Traksiyon İse Kodlanır İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz 18

25 Ajanın Deri ve Subkutan Doku içine Uygulanması Döğmeye Lazer Memenin Elle Muayenesi Meme Stereotaktik Lokalizasyon Meme Aspirasyonu Farmakoterapi Tedavi Planı, Primer Süreç Farmakoterapi Tedavi Planı, Sekonder Süreç İmmobilizasyon Aygıtı Oluşturulması ve Montajı, Basit İmmobilizasyon Aygıtı Oluşturulması ve Montajı, Orta İmmobilizasyon Aygıtı Oluşturulması ve Montajı, Karmaşık Uyarlanmış Blokların Oluşturulması ve Montajı Tedavi Aksesuarlarının Oluşturulması ve Montajı İmplante Edilen Anal Pacemakerın Test Edilmesi Sindirim Sistemi Test Kontrast Mikturasyon Sistoüretrografi ile Birlikte Sistometrografi Genitorüriner Sistem İnceleme Ensefalografi Radyografi Yumuşak Doku Radyografisi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Termografi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Radyografi ileal Konduitografi Radyografi İndirekt Sistografi Radyografi Diğer Bölge Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Diğer Bölge Radyografisi Radyografi Diğer Fizyolojik Değerlendirme Değerlendirme Alkol Rehabilitasyonu Alkol Detoksifikasyonu Alkol Rehabilitasyonu ve Detoksifikasyonu İlaç Rehabilitasyonu İlaç Detoksifikasyonu İlaç Rehabilitasyonu ve Detoksifikasyonu Kombine Alkol ve İlaç Rehabilitasyonu Kombine Alkol ve İlaç Detoksifikasyonu Kombine Alkol ve İlaç Rehabilitasyonu ve Detoksifikasyonu Video ve Radyotelemetreli Elektroensefalografik [EEG] İzlem Diğer Uyku Bozukluğu Fonksiyon Testleri Testler Psikososyal Terapiler Eeg 19

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

Bu dokümanın klinik kodlama yapan tüm personel ile paylaşılması zaruridir.

Bu dokümanın klinik kodlama yapan tüm personel ile paylaşılması zaruridir. Tüm Klinik Kodlamacılar Ve İlgili Hastane Yöneticilerinin Dikkatine! Gammaknife/Gamma bıçağı, EFÇ eşliğinde gerçekleştirilen kriyoablasyon işlemleri, robotik/robot destekli cerrahi, tomoterapi işlemleri

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Kısa İçindekiler ÜNİTE I HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEMEL EYLEMLER 1 ÜNİTE II SAĞLIKLI FİZYOLOJİK YANITLARIN SÜRDÜRÜLMESİ 309

Kısa İçindekiler ÜNİTE I HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEMEL EYLEMLER 1 ÜNİTE II SAĞLIKLI FİZYOLOJİK YANITLARIN SÜRDÜRÜLMESİ 309 Kısa İçindekiler ÜNİTE I HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEMEL EYLEMLER 1 Bölüm 1 Yaşamsal Bulgular 3 Bölüm 2 Sağlık Tanılaması 45 Bölüm 3 Güvenlik 94 Bölüm 4 Asepsi ve Enfeksiyon Kontrolü 123 Bölüm 5 İlaç Uygulamaları

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ DOSYASI ÖĞRENCİ TANITIM Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrenci Numarası: I: Bu bölüm İl Uygulama Koordinatörü tarafından öğrencinin uygulama hastanesine sevki için doldurulacaktır. Uygulama

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI ASİSTAN KARNESİ ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ASİSTAN KARNESİ... 2 AİLE HEKİMLİĞİ... 3 İÇ HASTALIKLARI...

Detaylı

POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI. Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul

POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI. Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul Polisomnografi için hastanın hazırlanması Hasta, polisomnografi tetkiki için;

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

UYGULAMA FAALİYET RAPORU

UYGULAMA FAALİYET RAPORU UYGULAMA FAALİYET RAPORU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİNİN Programı : Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Uygulama Dersi :... MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

TEŞHİSLE İLİŞKİLİ GRUPLAR VE BRANŞ BAZLI AYAKTAN GRUPLAR TEMELİNDE 50 HASTANEDE YAPILAN KASIM 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI

TEŞHİSLE İLİŞKİLİ GRUPLAR VE BRANŞ BAZLI AYAKTAN GRUPLAR TEMELİNDE 50 HASTANEDE YAPILAN KASIM 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI TEŞHİSLE İLİŞKİLİ GRUPLAR VE BRANŞ BAZLI AYAKTAN GRUPLAR TEMELİNDE 50 HASTANEDE YAPILAN KASIM 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER: Ana Tanılardan En Çok Kullanılan İlk Otuz (30) Adedi:... 3 İşlemler Arasında

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

BÖLÜM 1 Emzirme: Normal Emme ve Yutma

BÖLÜM 1 Emzirme: Normal Emme ve Yutma İÇİNDEKİLER Giriş... x Çeviri Editörünün Ön Sözü...xii Resimsel İçerik Tablosu...xiii BÖLÜM 1 Emzirme: Normal Emme ve Yutma 1 Normal Emme... 1 Anatomi...2 Emme ya da Biberon Kullanma: Memeden Emme ya da

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı /06/00 Giriş Tanım Klinik Laboratuvar Giriş Çok sık görülmez. Hasta yönetimi zordur. Retroperitoneal,

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM VI (İNTERN) ACİL TIP STAJ PROĞRAMI GRUP E 01.07.2015 Öykü alınması ve fizik bakı, dosya kaydı 02.07.2015 Travma tahtası uygulaması 03.07.2015

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I.

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I. Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Çoklu Travma sonrası mortalite üç dönemde Hastane öncesi Major kafa yada vasküler yaralanma Halk sağlığı önlemleri Travmadan dakikalar,saatler

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU 25 EKİM 2017 Organizasyon Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Koordinatör ve Eğitmenler (Kurs Koordinatörü) Kurs

Detaylı

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0 2 5 Enstitünün Belirlediği

Detaylı

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:.

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. Tüm Uyku Teknologları Derneği Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu Tarih: A) ÇALIŞANLAR 1. Uyku laboratuarının Adı:? Adres:? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. 2. Uyku laboratuarı Yönetimi:? Uyku

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Muayene Ve Konsültasyonlar 1.1 Muayene- Konsultasyon adet

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ ALANI RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ ALANI RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU DERSİN ADI : İŞLETMELERDE RADYOLOJİK ANATOMİ-1 BECERİ EĞİTİMİ Sınıfı 11 Öğrenci Grubu ÖĞRENCİLERİN ADI SOYADI Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Radyolojik Anatomi ve kontrast maddeler bilgisi Baş, gövde,

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU VE HEDEFLERĠ İç hastalıklarının tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip eden ve yaşama geçiren,

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ. Ve Hast. Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği ANKARA HASTANEMİZDE EVDE SAĞLIK HİZMETİ Hastanemizde,

Detaylı

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer SN Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Emekli Sadığı GSS Diğer 1 520020 Acil poliklinik Muayenesi 2 520030 Normal poliklinik Muayenesi 3 520080 1. Basamak Poliklinik Muayenesi 4 530030 Apse/Hematom

Detaylı

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA 1 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 12 7,00 3 401.020 Uzman diş hekimi muayenesi 15 9,00 4 401.030 Konsültan dişhekimi muayenesi 7 4,00

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: GENEL CERRAHİ STAJI BAŞLAMA TARİHİ GENEL CERRAHİ

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu Türk Uyku Tıbbı Derneği Avrupa Uyku Araştırmaları Birliği Tarafından Avrupa Uyku Tıbbı Merkezleri için Belirlenmiş Akreditasyon Başvuru Formu Tarih: A. ÇALIŞANLAR: 1. Uyku Tıbbı Merkezinin Adı: a. Adres:

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: İÇ LIKLARI STAJI BAŞLAMA TARİHİ İÇ LIKLARI STAJI BİTİŞ

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ Biyoloji dersinden 8.sınıflar için Belediye Yarışması TOPLAM PUAN 100 Çözümler 1. Verilen resimde insan vücuduna bulunan dokuz tane organik sistem gösterilmiştir. Her birinin

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI. Dr. Ömer ERDEM

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI. Dr. Ömer ERDEM Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI Dersin adı: İleri Görüntüleme Teknikleri Dersin veriliş şekli: Anlatım, Gösteri, Uygulama Dersin genel

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel

ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel REHABİLİTASYONA GİRİŞ Prof.Dr.Sibel Çubukçu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Konjenital Skolyozda Kırmızı Bayraklar

Konjenital Skolyozda Kırmızı Bayraklar 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi NECDET ALTUN Konjenital skolyoz / Pandora nın Kutusu Embriyojenik hata Omurgada Vertebralar İntraspinal Toraksta Diğer organ ve sistemlerde Tanı Süreç

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. DR. MEHTAP DURAK ARKA PLAN Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık 12.500 yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. Yaralanma nedenleri arasında motorlu taşıt kazaları ilk sırayı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 TL 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 4,00 TL 4 401050 (Mülga:RG-24/12/2014-29215/21-b md. 401051 (EK:RG-24/12/2014-29215/21-a md. Periapikal

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

Endotrakeal Entübasyon

Endotrakeal Entübasyon Endotrakeal Entübasyon Hazırlayan Doç. Dr. Erkan GÖKSU Yönetiminin amacı Primer amaçlar: bütünlüğünü korumak Oksijenizasyonu sağlamak Ventilasyonu sağlamak Aspirasyonu engellemek Sekonder Resüsitasyon

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Odaklı Çalıştay Dokümanı

TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Odaklı Çalıştay Dokümanı 1. TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Odaklı Çalıştay Dokümanı Kadın Doğum ve Yenidoğan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı 1.TİG

Detaylı

2017 YILI EĞİTİM PLANI

2017 YILI EĞİTİM PLANI 207 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU C71 Beyin malign neoplazmı D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı G11 Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı G20 Parkinson hastalığı G24.8 Distoni, diğer

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Köpek MUAYENE İŞLEMLERİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Köpek MUAYENE 30,00 İÇ HASTALIKLARI

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Köpek MUAYENE İŞLEMLERİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Köpek MUAYENE 30,00 İÇ HASTALIKLARI İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Köpek 02.01.01.000 MUAYENE İŞLEMLERİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Köpek 02.01.01.001 MUAYENE 30,00 İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Köpek 02.01.01.002 KONTROL MUAYENE 15,00

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

1. gün ( ) Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30 09:25 GR'de poliklinik uygulamaları Oturum başkanı 08:30 08:40 GR'de

1. gün ( ) Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30 09:25 GR'de poliklinik uygulamaları Oturum başkanı 08:30 08:40 GR'de 1. gün (19.01.2016) Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30 09:25 GR'de poliklinik uygulamaları 08:30 08:40 GR'de poliklinik kurmanın yolları ve altyapı hazırlığı 08:45 08:55 Günlük poliklinik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2015 2016 DEĞERLENDİRME REHBERİ Sevgili öğrencimiz, Klinik Uygulama Dersi nde, lisans eğitimi süresince kazandığınız bilgi ve becerilerinizi birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerini karşılamada

Detaylı

2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI

2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI 2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI Kalite Yönetimi DÖF Sonuçlandırma Oranı Gülistan UYAR Acil Durum Yönetimi Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı. Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları. Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları

EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı. Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları. Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları Defibrilatör Defibrilatör Cihazının Özellikleri Defibrilatör

Detaylı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi SUT ta Palyatif Bakım

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.0.THG.012.00.03-216/99/ Konu : Yoğun Bakım Hemşireliği 13.05.2008/ 17438 Eğitim Programı Uygulama Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 3. İLERİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KURSLARI KURS PROGRAMI 1. GÜN Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30-09:25 GR'de poliklinik uygulamaları 08:30-08:40 GR'de poliklinik kurmanın yolları ve

Detaylı

Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı

Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı DERSİN TANIMI : Bu ders öğrenciye; anne sağlığının önemini kavratarak anneyi etik değerlerle ailesi ve yaşadığı toplum içinde bir bütün olarak ele

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, tüm yaş gruplarındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK VE İLAÇ KULLANIMI ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ PROSEDÜRÜ

AKILCI ANTİBİYOTİK VE İLAÇ KULLANIMI ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/6 1. AMAÇ: Antibiyotik profilaksisi, erken postoperatif dönemde cerrahi alanda meydana gelebilecek enfeksiyonu önlemek amacıyla yapılır. Böylece antibiyotiklerin gereksiz ve uygunsuz kullanımını

Detaylı

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin, uygun zamanda, yeterli

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER Bulantı-Kusma Gebe kadınların 1/2 sinde bulantı, 1/3 ünde kusma genelde ilk üç ay içinde görülür. Gebeliğin sonuna doğru, bebeğin mideyi yukarı

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 5.GRUP AFYON, AKSARAY, BARTIN, BİLECİK, ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, MANİSA, SİVAS, TOKAT, UŞAK, YOZGAT İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2002-31.12.2002

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Türkiye de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Araştırmacı Bakışı

Türkiye de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Araştırmacı Bakışı Türkiye de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Araştırmacı Bakışı Prof. Dr. Ayşe A. Küçükdeveci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ayse.kucukdeveci@gmail.com

Detaylı