Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı"

Transkript

1 ANKARA-2015 I

2 Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Ankara, 2015 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanmış ve bastırılmıştır. Her türlü yayın hakkı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Kısmen dahi olsa alınamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu T.C.Sağlık Bakanlığı Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı, Basıldığı İl ve Yayın Tarihi şeklinde olmalıdır. Ücretsizdir. Parayla satılamaz. Kapak Tasarımı: Hülya GÜNGÖR II

3 EDİTÖRLER Uzm. Dr. Merve AKIN Dr. Cevher CESUR HAZIRLAYANLAR İlknur ŞENGÜN Özlem BULUT Fatma İSPİR NAMLIKAYA Saadet TURHAL Cemalettin AK Aynur BABUR Ayşe KEYSAN SAKACI Birsen CANOL TUNCER Birsen GÖK Gülümen GÖK Hasan AYDOĞAN Murat SÖZEN Mustafa KAYABAŞI Rüşdiye DERELİ Songül YİĞİT III

4 IV

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ BÖLÜM KODLANMAYACAK İŞLEMLER BÖLÜM GÜNÜBİRLİK İŞLEMLER BÖLÜM YATAN HASTALARDA KODLANACAK İŞLEMLER BÖLÜM UYGULANDIĞI TARİHİN BELİRTİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER LİSTESİ BÖLÜM UYGULANDIĞI SAYININ BELİRTİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER LİSTESİ... 4 V

6 VI

7 ÖNSÖZ Son yıllarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yansıması olarak, sağlık hizmetlerinin üretiminde gözle görülür artış meydana gelmiştir. Kaynakların sabit olması ile birlikte artan sağlık hizmeti talebine cevap verebilmek için, kısıtlı kaynakların verimli ve etkili kullanımı noktasında yeni yöntemlerin geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Sağlık harcamalarını kontrol etmek zorunluluğu bulunan ödeyiciler, aynı zamanda maliyet kontrolünü de sağlayarak verimliliği ve kaliteyi optimumda tutan sistemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duymuşlardır. Söz konusu verimliliğin maksimum olması ve kaliteden ödün verilmemesi amaçlı özellikle gelişmiş ülkelerde TİG-DRG geri ödeme sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Sağlık kurumlarının performans ve verimliliğinin değerlendirilmesi, kısıtlı kaynakların adil olarak dağıtımının sağlanması ve kıyaslanmalarının sağlanması, sağlık istatistikleri ve analizlerinin yapılması başta olmak üzere sağlığın pek çok alanında TİG-DRG verileri aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır yılı başlangıcı itibariyle TİG çalışmaları Kurumumuz bünyesinde de kullanılmaya başlanmıştır. Sağlığın pek çok alanında aktif olarak kullanılacak olan TİG verilerinin doğruluğunun sağlanması, veri kalitesinin artırılması ve kullanıcıların validasyonunu sağlayarak ortak dil kullanımının geliştirilmesi amaçlı çalışmalar Kurumumuz bünyesinde başlatılmıştır. Mevcut durumun tespitine yönelik yapılan bu çalışmaların sonucu, en sık tespit edilen hata grupları arasında işlemlere yönelik hatalar tespit edilmiştir. Benzer klinik özellikleri gösteren, aynı süre içerisinde tedavi olan hastaların kodlamasında, farklı uygulamaların yapıldığı ve aynı işlemler uygulanan hastaların yatan hasta, günübirlik hasta, İBaG ve poliklinik hastası olarak sisteme farklı farklı kaydedildiği tespit edilmiştir. Bu durumda hiç şüphesiz ki sağlık tesislerinin performans ve verimliliklerinin değerlendirilmesi, geri ödeme ve sağlık istatistiklerinin oluşturulmasında yanlış sonuçlar elde edilmesine neden olmaktadır. Kodlama standartlarında bu işlemlerin uygulandıkları hastalara yönelik veri gönderim türünün de net olarak ifade edilmemesi ve ülkemiz gerçeklerine göre hasta tipleri arasında farklılıkların olması, bu çalışmanın yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Toplam 5 bölümde hazırlanan çalışma; kodlanacak ve kodlanmayacak işlemler ile günübirlik ve yatan hasta olarak kaydedilecek işlemler olarak gruplara ayrılmıştır. Ayrıca özellikli işlemler için tarih ve sayı belirtilmesi gereken işlemler tespit edilmiş olup toplam 5 bölüm halinde çalışma tamamlanmıştır. Bu alanda yapılan ilk çalışma özelliği taşıyan Teşhis İlişkili Gruplar TİG İşlem Kodlama Klavuzu ile ilgili kullanıcılarımızdan gelen görüş ve önerilere göre belirli periyotlar halinde revizyonu gerçekleştirilecektir. Bu çalışma, işlemlerin kodlanması ve hasta tipinin belirlenmesi konusundaki yanlış uygulamaların düzeltilmesine ve kodlama birliği ile standardizasyonun sağlanmasına önemli bir kaynak olmasını diler, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Uzm. Dr. Merve AKIN Kurum Başkan Yardımcısı 1

8 2

9 GİRİŞ Bu bölümde yer alan işlem kodları 2004 yılında yayınlanan ICD 10-AM 4. basımında ki kodlara göre hazırlanmıştır. Buna göre sistemde toplam 6060 işlem bulunmaktadır. Halen Teşhis İlişkili Gruplar çalışmaları kapsamında kullandığımız bu versiyonda yer alan işlemlerin kodlanması ile ilgili klinik kodlamacılar arasında yorum farklılıkları olduğu ve bunun sonucu sisteme hasta gönderiminde aynı özellikleri taşıyan hastaların bazı kodlamacılar tarafından yatan hasta bazı kodlamacılar tarafından günübirlik hasta ve bazı kodlamacılar tarafından ise poliklinik ve İBaG hastası olarak sisteme kaydedildikleri tespit edilmiştir. Tespit edilen bu durum sağlık tesislerinin geri ödemelerinde, sağlık tesislerinin performans ve verimliliğinin ölçümünde ve sağlık istatistiklerinin oluşumunda hatalara neden olmaktadır. Bu çalışmada 6060 işlemin hepsi tek tek değerlendirilmiş olup, ülkemizde bu işlemlerin uygulama şekillerine göre ayaktan, günübirlik ve yatan hastalar için kullanılması muhtemel işlem grupları oluşturulmuştur. Grupların oluşturulmasında klinik kodlamacı tecrübelerinin yanı sıra, her branş için uzman hekimlerin görüşleri alınmış ve bu çalışma sonuçlarına göre işlemler gruplandırılmıştır. Bu sonuçlara göre işlemler başlıca 3 ana başlık altında toplanmıştır. Buna göre; a) Kodlanmayacak İşlemler Listesi: ICD 10-AM 4. Basımında yer alan işlem kodlarından toplam 972 si yatan ve günübirlik olarak sisteme gönderilen hastalarda uygulansa dahi kodlanmaması gerekir. Diğer 5088 işlem kodu ise yatan ve günübirlik hastalarda uygulandığında kodlanacaktır. b) Günübirlik İşlemler Listesi: Kodlanması gereken 5088 işlem kodundan 1402 si aynı gün içinde (sıfır gün) yapıldığı takdirde sisteme günübirlik hasta olarak kodlanacaktır. Bu işlem listesinin dışında kalan ve sıfır gün olan hasta kayıtlarının ise sisteme yatan hasta olarak gönderilmeleri gerekmektedir. Günübirlik hasta dışında olan sıfır gün yatan hastalara örnek olarak, aynı gün içinde ex olan hastalar, aynı gün sevk olan hastalar ve aynı gün içerisinde taburcu olabilecek olan nitelikli işlemler (anjio vs) uygulanan hastalar verilebilir. c) Yatan Hastalarda Kodlanacak İşlemler Listesi: Kodlanacak işlem grubunda yer alan diğer 3686 işlem kodu ise sadece sisteme yatan olarak kaydedilen hastalar için kodlanmalıdır. Bu liste içerisinde yer alan 3686 işlemden bazıları aynı gün-sıfır gün yapılabilir özelliktedir. Bu durumda bulunan işlemler için yatış tipi olarak yatan hasta seçilmelidir. Ayrıca unutmamak gerekir ki günübirlik işlemler listesinde yer alan 1402 işlem kodu hem günübirlik hastalarda hem de bir gün ve üzeri yatan hastalarda kodlanabilir. İşlemlere ilişkin liste yukarıda belirtilen kurallara göre gruplara ayrılmış olup, belirli periyotlarda güncellenmeleri yapılacaktır. 3

10 4

11 1. Bölüm Kodlanmayacak İşlemler 5

12 1. BÖLÜM KODLANMAYACAK İŞLEMLER Kurumumuz bünyesinde yapılan değerlendirme ve analiz sonuçlarına göre sağlık tesisleri bazında en sık görülen hata çeşitlerinin başında kodlanmaması gereken işlemlerin kodlanmasıyla ilgili hatalar yer almaktadır. Bu hataların önlenmesi için işlem kodları kodlanacak ve kodlanmayacak işlemler olarak gruplandırılmıştır. ICD 10-AM 4. Basımında yer alan işlem kodlarından toplam 972 si yatan ve günübirlik olarak sisteme gönderilen hastalarda uygulansa dahi kodlanmaması gerekir. İşlemlere yönelik kodlama yapılırken dikkat edilimesi gereken hususlardan birisi de, bu bölümde yer alan kodlanmayacak işlem kodlarının bazı özel durumlarda kodlanabileciğidir. Örnek 1: mesane kateterizasyonu kodu normalde kodlanmaması gereken bir işlemdir. Ancak bu işlem hasta kateterle taburcu edildiği durumda kodlanması gerekmektedir. Örnek 2: kolesistografi kodu tek başına kodlanmazken, tomografi kodu ile birlikte olursa kodlanması gerekmektedir. Örnek 3: Kodlanmayacak listesinde yer alan işlemler, lokal haricindeki diğer anestezi türleri ile birlikte gerçekleştirilirse kodlanır. Örneklerden de anlaşılacağı gibi işlemlerin kodlanıp kodlanmayacağı ile ilgili duruma karar verilirken işlemin açıklamasına da mutlaka bakmak ve şartlarını karşılıyorsa kodlamak gerekmektedir. 6

13 KOD TANIM AÇIKLAMA Elektroensefalografi Elektroensefalografi Büyük Eşit 3 Saat Süreyle Temporosfenoidal Elektroensefalografi Elektromiyografi [EMG] Sinirde İletim Çalışmaları Sinirde Elektromiyografi ile İletim Çalışmaları veya 3 Sinirde İletim Çalışmaları veya 3 Sinirde Elektromiyografi ile İletim Çalışmaları Büyük Eşit 4 Sinirde İletim Çalışmaları Büyük Eşit 4 Sinirde Elektromiyografi ile İletim Çalışmaları Sinirler ve Kasların Tek Fibrillerinin Elektromiyografi ile İletim Çalışmaları Kantitatif Komputer Analizi ile Elektromiyografi Tekrarlayan Nöromusküler İletim Çalışmaları Tekrarlayan Nöromusküler İletim Çalışmaları ile Kantitatif Komputerize Analiz Elektromiyografi Glokom için Provokatif Test Glokom için Tonografi Elektroretinografi [ERG] Elektro-Okülografi [EOG] Model Elektroretinografi Karanlık Adaptasyon Çalışması Optik Fundus Muayenesi Tam Kantitatif Komputerize Perimetri, Bilateral Tam Kantitatif Komputerize Perimetri, Unilateral Kornea Etki Sitolojisi Aracılığıyla Göz Muayenesi Beyin Kökü Evok Cevap Odyometri Ekstratimpanik Yöntem Aracılığıyla Elektrokohleografi EEG Kapsamında Olan Kodlar EMG Kapsamında Olan Kodlar Oftalmik Test, Ölçüm, İnceleme Oftalmik Test, Ölçüm, İnceleme Transtimpanik Yöntem Aracılığıyla Elektrokohleografi Diğer Odyometri Hava İletim Odyometri, Standart Teknik KBB Test, Ölçüm, İnceleme Vizüel Destek Kullanarak Hava İletim Odyometrisi Hava ve Kemik İletim Odyometrisi, Standart Teknik 7

14 Vizüel Destek Kullanarak Hava ve Kemik İletim Odyometrisi Konuşma Ayrımı Testi Arka Fon Sesi ile Konuşma Ayrımı Testi Gliserolle İndüklenen Kohlear Fonksiyon Değişiklikleri Ölçümü Standart Prob Tonu Kullanarak Timpanometri Yüksek Frekans Prob Tonu Kullanarak Timpanometri Tıkırtı Evok Otoakustik Emisyonlar Değerlendirmesi Bozuk Ürün Otoakustik Emisyonlar Değerlendirmesi Diğer Otoakustik Emisyonlar Değerlendirmesi 8 KBB Test, Ölçüm, İnceleme KBB Test, Ölçüm, İnceleme Elektronistagmografi [ENG] KBB Test Bronkospirometri Transdiyafragmatik veya Özofajeal Basınçları İçeren Respiratuar Kas Gücü Ölçümü Multipl Akciğer Volümü İçeren Respiratuar Kas Gücü Ölçümü Respiratuar Kas Dayanıklılık veya Yorgunluk Ölçümü Plasebo ve Antikolinesteraz İlaçların İntravenöz Enjeksiyonu Öncesi ve Sonrasında Respiratuar Kas Gücü Ölçümü Respiratuar Durumu Değerlendirmek için Egzersiz Testi Egzersiz Testi ile Spirometri Frenik Sinir Fonksiyonu Ölçümü Pulmoner Gerilim Ölçümü Arteriyal Karbondioksit Basıncı veya Kardiyak Output, Yeniden Solunum Yöntemi Anterior Burun Delikleri veya Farenks Direnci Ölçümü Gaz Değişimi Ölçümü Karbonmonoksit Diffüz Etme Kapasitesi Ölçümü Total Akciğer Volümü Ölçümü Havayolu ve Pulmoner Rezistans Ölçümü Progresif Hiperkapni ve Hipoksiye Karşı Ventilatuar ve/veya Oklüzyon Basınç Cevapları Ölçümü Multipl İnert Gaz Eliminasyon Teknikleri Kullanarak Ventilasyon Perfüzyon Oranları Ölçümü Pulmoner Fonksiyonun Büyük Eşit 6 Saat Süreyle Sürekli İzlenmesi Respiratuvar Sistem Test, Ölçüm Ve İnceleme İnhalasyon Provokasyon Testi Respiratuvar Sistem Test,

15 ventilasyon Dağılımı Testleri Ölçüm Ve İnceleme Taklit Edilen Yükseklik Testi Diğer Respiratuar Fonksiyon Ölçümü Ekspirasyon veya İnspirasyon Sırasında Akım ve Volüm Arasındaki İlişkinin Sürekli Ölçümü Kardiyak İntrakavite Kan Basıncı İzleme Pulmoner Arteriyal Basınç İzleme Santral Venöz Basınç İzleme Sistemik Arteriyel Basınç İzleme Periferal Damarların Dalga Formlarının İstirahatte 1 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Periferal Damarların Dalga Formlarının İstirahatte 2 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Periferal Damarların Dalga Formlarının İstirahatte Büyük Eşit 3 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Egzersiz Öncesi Periferal Damarların Dalga Boylarının Muayene Kaydı ve Egzersiz Sonrası Basınç Ölçümü Dijital Sıcaklığın Ölçülmesi Karotis veya vertebral Damarların Dalga Formlarının 1 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Karotis veya vertebral Damarların Dalga Formlarının 2 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Karotis veya vertebral Damarların Dalga Formlarının Büyük Eşit 3 Teknik Aracılığıyla Muayene ve Kayıtları Diğer Elektrokardiyografi [EKG] Elektrokardiyografi [EKG] Derivasyonu ile Fonokardiyografi Fonokardiyografi ile Elektrokardiyograf [EKG] Derivasyonu ile Apeks Kardiyogram Ambulatuar Sürekli EKG Kaydı Holter Ambulatuar Sürekli EKG Kaydı Hasta Tarafından Aktive Edilen Ambulatuar EKG İzleme, Her Aktivasyondan Önce En Az 20 Saniye ve Sonra 15 Saniye Kayıt Hasta Tarafından Aktive Edilen Ambulatuar EKG İzleme, Her Aktivasyondan Sonra En Az 30 Saniye Kayıt Kardiyovasküler Stres Testi Sinyal Ortalamalı EKG Kaydı Kan Boyası - Dilüsyon İndikatör Testi 9 Kardiyovasküler Sistem Test, Ölçüm, İnceleme Dik Yatık Masa Testi Kardiyovasküler Test

16 Anal Manometri Anorektal Duyu Ölçümü Rektosfinkter Refleksi için Yapılan Pudendal ve Spinal Sinir Motor Gizliliği Ölçümü Pelvik Taban ve Anal Sfinkter Kas Elektromiyografisi Sindirim Sistemi Test, Ölçüm, İnceleme İdrar Akım Çalışması Genitoüriner Sistem Test Sistometrografi Ölçüm İnceleme Rektal Basınç Ölçümü ile Sistometrografi Üretral Sfinkter Elektromiyografi ile Sistometrografi Bir veya Daha Fazla Ölçüm ile Sistometrografi Mesane Yıkama Testi Çalışması Küçük Eşit 20 Allerjen Kullanarak Deri Duyarlılık Testi Küçük Eşit 20 Allerjen Kullanarak Deri Duyarlılık Testi Standart Yama Testi Takımında Totalden Daha Az Sayıda Allerjen Kullanarak Epikutan Yama Testi Standart Yama Testi Takımındaki Tüm Allerjenleri Kullanarak Epikutan Yama Testi Küçük Eşit 50 Allerjen Kullanarak Epikutan Yama Testi Büyük Eşit 51 Allerjen Kullanarak Epikutan Yama Testi Dual Enerji X-Ray Absorptiometri Kullanarak Kemik Densitometrisi Karbonla İşaretlenmiş Üre Solunum Testi Yardımlı Üreme Hizmetleri, Süperovulasyonu Uyarmak için İlaçlar Kullanarak Ovulasyon İzleme Hizmetleri, Süperovulasyon Tedavi Döngüler ve Yapay İnseminasyon için Yardımlı Üreme Hizmetleri, Stimüle Edilmemiş Ovulasyon veya Klomifen Sitrat Yoluyla Stimüle Edilmiş Ovulasyon Kullanarak Yardımlı Üreme Teknolojileri için Planlama ve Tedavi Yenidoğanda Diagnostik Amaçlı Kan Toplanması Genitoüriner Sistem Test Ölçüm İnceleme (Yatan Hastalarda Kodlanır, Günübirlik Kodlanmaz) Diğer Test, Ölçüm Ve İncelemeler Radyografi Kapsamında Diğer Test, Ölçüm Ve İncelemeler Üreme İçin Tıbbı Laboratuvar Hizmetleri Kan Yapıcı Organ Test İnceleme Ölçüm Gastrik Hipotermi Mide Lavajı Kapsamında Transfüzyon için Kan Toplanması Kan Bağışı Terapötik Veneseksiyon Kan Alma Amaçlı Diagnostik Amaçlı Kan Toplanması Kan Yapıcı Organ Test İnceleme Ölçüm 10

17 İmplante Edilebilir İnfüzyon Aygıtı veya Pompasının Yüklenmesi İmplante Edilebilir İnfüzyon Aygıtı veya Pompasının Bakımı (Tek Başına) Ambulatuar İlaç Dağıtım Aygıtının Yüklenmesi Ambulatuar İlaç Temin Aygıtının Bakımı (Tek Başına) Psoralens ve Diğer Bir Bölgenin Ultraviyole A Tedavisi Diğer Bir Bölgede Ultraviyole B Fototerapi Diğer Bir Bölgenin Dar Bant Ultraviyole B Tedavisi Elde Psoralens ve Ultraviyole A Tedavisi Ayakta Psoralens ve Ultraviyole A Tedavisi El ve Ayakta Psoralens ve Ultraviyole A Tedavisi Elde Ultraviyole B Tedavisi Ayakta Ultraviyole B Tedavisi El ve Ayakta Ultraviyole B Tedavisi Elde Dar Bant Ultraviyole B Ayakta Dar Bant Ultraviyole B El ve Ayakta Dar Bant Ultraviyole B Gastrik Lavaj Direkt Subdermal Hormon İmplantasyonu Kanül Aracılığıyla Hormon İmplantasyonu Birleşik Sağlık Müdahaleleri Deri Ve Subkutan Doku Uvb Ve Puva Terapisi Diğer Terapötik Müdahaleler İntussusepsiyonun Sıvı Azaltması Sindirim Sistemi Terapötik İntussusepsiyonun Gaz Azaltması Müdahale Servikal Sütürün Çıkarılması Jinekoloji Çıkarma İşlemi Eksternal Fetal İzlem Retrobulbar veya Peribulbar Anestezik Ajan Uygulaması Yara Pansumanı Deri Lezyonu Kriyoterapisi, Tek Lezyon Deri Lezyonu Kriyoterapisi, Multipl Lezyon Deri ve Kartilajı İçeren Lezyon Kriyoterapisi, Tek Lezyon Deri ve Kartilajı İçeren Lezyon Kriyoterapisi, Multipl Lezyon Lokal Haricindeki Diğer Anestezi Türleri İle Birlikte Bu İşlem Gerçekleştirilirse Kodlanır Kriyo Kriyo Ajanın Deri Lezyonu içine Uygulanması Enjeksiyon Baş veya Boyun Telenjiyektazilerine Diyatermi 11

18 Baş veya Boyun Telenjiyektazilerine Ajan Uygulanması Ajanın Pilonidal Sinüs veya Kist içine Uygulanması Enjeksiyon Mikroskobik Olarak Kontrol Edilen Bir Dizi Deri Lezyonu Eksizyonu Anal Seton Yerleştirilmesi Anal Seton Ayarlanması Anal Seton Çıkarılması Anorektal İnceleme İnceleme İntraoperatif Kolonik Lavaj Lavaj Anorektal Bölgeye Formalin Uygulaması Lavaj venüler Yayılmalara Mikro Enjeksiyonlar Skleroterapi Amaçlı Variköz Venlere Çoğul Enjeksiyonlar Enjeksiyon Bypass veya Replasman Grefti için Uzuvdan Ven Temin Edilmesi Yama Grefti Çin Uzuvdan Ven Temin Edilmesi Jinekolojik İnceleme İnceleme Vajinoskopi İnceleme Mesane Kateterizasyonu Tek Bölmeli Kalıcı Elektrodun Perkütan Çıkarılması Tek Bölmeli Kalıcı Elektrodun Çıkarılması Geçici Elektrodun Çıkarılması Hipotermik Arrest Sırasında Retrograd Serebral Perfüzyon Perfüzyon Kardiyopleji Kardiyopulmoner Bypass için Kanül Ayarlanması Kulak Tuvaleti, Tek Taraflı Kulak Tuvaleti, İki Taraflı Timpanik Membran İnspeksiyonu, Tek Taraflı Timpanik Membran İnspeksiyonu, İki Taraflı Nazal Kavite ve/veya Postnazal Boşluk İncelemesi Burun Üzerinde Diğer Tanısal İşlemler Yalnızca Hasta Kateterle Taburcu Edilirse Kodlayın, Suprapubik Kateterizasyonu Kodlayın Kulak-Burun İnceleme İşlemleri Nazendoskopi Burun İnceleme Oftalmolojik İnceleme Göz İnceleme Doku Genişletici içine Enjeksiyon Enjeksiyon Yakı Ceket Uygulaması Non İnvazif Terapötik 12

19 Hale Uygulaması Müdahale Anestezi İle Hale ve Torasik Ceket Uygulaması Yapılırsa Kodlanır Omurga Manipulasyonu Bileşik Sağlık Müdehalesi Ajanın Eklem veya Diğer Sinoviyal Kavite içine Uygulanması, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Enjeksiyon Oral Mukoza Lezyonu Kriyoterapisi Kriyo Baş Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Orbital İçerik Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Boyun Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Abdomen Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Üriner Kanal Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Erkek Pelvis Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Skrotum Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Diğer Bölgenin İntraoperatif Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Meme Ultrasonu, Unilateral Ultrasonlar Kodlanmaz Meme Ultrasonu, Bilateral Ultrasonlar Kodlanmaz Prostat, Mesane Tabanı ve Üretra Transrektal Ultrasonu Fetal Anomalinin Saptanması için Ultrason Fetal Büyüme Ölçümü için Ultrason Gebelikle Bağlantılı Diğer Durumlar için Abdomen veya Pelvis Ultrasonu Umbilikal Kan Akımı Ölçüm Ultrasonu Kadın Pelvis Ultrasonu El veya El Bileği Ultrasonu Önkol veya Dirsek Ultrasonu Omuz veya Üst Kol Ultrasonu Göğüs veya Abdominal Duvar Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Kalça Ultrasonu Kasık Ultrasonu Kalça Ultrasonu Uyluk Ultrasonu Diz Ultrasonu Alt Bacak Ultrasonu Ayak Bileği veya Ayak Ultrasonu Deri ve Subkutan Doku Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz 13

20 İntraoperatif Kas İskelet Ultrasonu Omurga ve Spinal Kord Ultrasonu Humerus Radyografisi Dirsek Radyografisi Önkol Radyografisi El Bileği Radyografisi El Radyografisi Dirsek ve Humerus Radyografisi Dirsek ve Önkol Radyografisi El, El Bileği ve Önkol Radyografisi Femur Radyografisi Diz Radyografisi Bacak Radyografisi Ayak Bileği Radyografisi Ayak Radyografisi Femur ve Diz Radyografisi Diz ve Bacak Radyografisi Bacak ve Ayak Bileği Radyografisi Bacak, Ayak Bileği ve Ayak Radyografisi Ayak Bileği ve Ayak Radyografisi Omuz veya Skapula Radyografisi Klavikula Radyografisi Kalça Eklemi Radyografisi Pelvis Radyografisi Femur Fraktürü İnternal Fiksasyonu Radyografisi Kafatası Radyografisi Sefalometri Paranazal Sinüs Radyografisi Mastoid Kemik Radyografisi Petröz Temporal Kemik Radyografisi Diğer Fasiyal Kemik Radyografisi Mandibula Radyografisi Tükürük Bezi Radyografisi Burun Radyografisi X-Ray Radyografiler Kodlanmaz X-Ray Radyografiler Kodlanmaz 14

21 Göz Radyografisi Temporomandibular Eklem Radyografisi Diş Radyografisi Diş Radyografisi, Tüm Ağız Floroskopik Görüntüleme ile Palatofaringeal Çalışma Palatofaringeal Çalışma Larinks Radyografisi Ortopantomografi Servikal Omurga Radyografisi Torasik Omurga Radyografisi Lumbosakral Omurga Radyografisi Omurga Radyografisi, 4 Bölge Sakrokoksigeal Omurga Radyografisi Omurga Radyografisi, 2 Bölge Omurga Radyografisi, 3 Bölge El Bileği ve Diz Kemik Yaşı Radyografik Çalışması Tüm İskelet Radyografisi Göğüs Radyografisi Floroskopik Görüntüleme ile Göğüs Radyografisi Torasik Giriş veya Trakea Radyografisi Sternum Radyografisi Kaburgaların Radyografisi, Unilateral Kaburgaların Radyografisi, Bilateral Sternum ve Kaburgaların Radyografisi, Unilateral Sternum ve Kaburgaların Radyografisi, Bilateral Üriner Kanal Radyografisi Antegrad Piyelografi Retrograd Piyelografi Retrograd Sistografi Retrograd Üretrografi Retrograd İşeme Sistoüretrografi Abdomen Radyografisi Farinks, Özofagus, Mide veya Duodenum Opak Yemeği Farinks, Özofagus, Mide veya Duodenum Opak Yemeği ile Göğüs Radyografisi Görüntülemesi X-Ray Radyografiler Kodlanmaz X-Ray Radyografiler Kodlanmaz 15

22 Özofagus, Mide ve Duodenum Opak Yemeği ile Kolon içinde Takip Özofagus, Mide ve Duodenum Opak Yemeği ve Kolon içinde Takip ile Göğüs Radyografisi Görüntülemesi İnce Bağırsak Opak Yemeği İnce Bağırsak Opak Eneması Diğer Opak Enema Kolesistografi Direkt Kolanjiyografi, Postoperatif Damla İnfüzyon Kolanjiyografi Defekografi Yabancı Cisim Lokalizasyonu için Radyografi Meme Radyografisi, Bilateral Termografi ile Meme Radyografisi, Bilateral Meme Radyografisi, Unilateral Termografi ile Meme Radyografisi, Unilateral Memenin Meme Duktografisi, Unilateral Memenin Meme Duktografisi, Bilateral Radyografik Pelvimetri X-Ray Diskografi Dakriyosistografi Histerosalpingografi Bronkografi Flebografi Miyelografi Kontrast ile Tükürük Bezi Radyografisi Vazo-Epididimografi Göğüs Duvarı Sinografisi Abdominal Duvar Sinografisi Retroperiton Sinografisi Diğer Sinografi Artrografi Floroskopik Görüntüleme Sırasında Hava Üfleme X-Ray Floroskopi X-Ray X-Ray Radyografiler Kodlanmaz Tomografi İle Birlikte Olduğu Durumlarda Kodlanır X-Ray Radyografiler Kodlanmaz X-Ray Radyografiler Kodlanmaz 16

23 Kafatası, Beyin veya Serebral Meninksler Üzerinde Diğer Tanısal İşlemler Lomber Serebrospinal Sıvı Dreni Çıkarılması Spinal Kanal veya Spinal Kord Yapıları Üzerinde Diğer Tanısal İşlemler Üzerinde Spinal Kanal veya Spinal Kord Yapıları Üzerinde Diğer İşlemler Periferal Nörostimülatör Çıkarılması Sinirler Diğer Tanısal İşlemler Sempatolitik Ajan Uygulanması Subkutan İşlem Sonrası Analjezik İnfüzyonu Otoskopi Geçici Epikardiyal Elektrod Yerleştirilmesi Geçici Transkütan Elektrod Konulması Rektal Prolaps Manuel Evde Diyaliz için Eğitim ve Öğretim Hemodiyaliz Yeterliliği için Test Periton Diyalizi Yeterliliği Çin Test Cerrahi Olmayan Tanısal Girişimler Spinal Meninklerin Küretaj Ve Debridmanı Amaçlı Yapılırsa Kodlanır. Cerrahi Olmayan Tanısal Girişimler Acs 0936 Kalp Pilleri Geçici Kalp Pili Elektrotları (Pacing Wires) Kalp Ameliyatı İle Birlikte Uygulandığında, Bu Uygulamayı Kodlamayın. Benzer Şekilde, Geçici Kalp Pili Elektrotlarının Ayarı, Yeniden Konumlandırılması, Manipülasyonu veya Çıkarılması İşlemleri de Kodlanmaz Acs 0936 Kalp Pilleri Geçici Kalp Pili Elektrotları (Pacing Wires) Kalp Ameliyatı İle Birlikte Uygulandığında, Bu Uygulamayı Kodlamayın. Benzer Şekilde, Geçici Kalp Pili Elektrotlarının Ayarı, Yeniden Konumlandırılması, Manipülasyonu veya Çıkarılması İşlemleri de Kodlanmaz 17

24 Traksiyon, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Ajanın Yumuşak Doku içine Uygulanması, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Maksilla Sekestrektomisi Mandibula Sekestrektomisi Sternum Sekestrektomisi Kaburga Sekestrektomisi vertebra Sekestrektomisi Spinal Kord Tutulumu ile vertebra Sekestrektomisi Klavikula Sekestrektomisi Skapula Sekestrektomisi Humerus Sekestrektomisi Radius Sekestrektomisi Ulna Sekestrektomisi Karpus Sekestrektomisi Metakarpus Sekestrektomisi El Falanksı Sekestrektomisi Pelvik Kemikler Sekestrektomisi Femur Sekestrektomisi Tibia Sekestrektomisi Fibula Sekestrektomisi Tarsus Sekestrektomisi Metatarsus Sekestrektomisi Ayak Falanksı Sekestrektomisi Yapılan İşlem Tek Traksiyon İse Kodlanır İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz İşlem Bileşenidir, Kodlanmaz 18

25 Ajanın Deri ve Subkutan Doku içine Uygulanması Döğmeye Lazer Memenin Elle Muayenesi Meme Stereotaktik Lokalizasyon Meme Aspirasyonu Farmakoterapi Tedavi Planı, Primer Süreç Farmakoterapi Tedavi Planı, Sekonder Süreç İmmobilizasyon Aygıtı Oluşturulması ve Montajı, Basit İmmobilizasyon Aygıtı Oluşturulması ve Montajı, Orta İmmobilizasyon Aygıtı Oluşturulması ve Montajı, Karmaşık Uyarlanmış Blokların Oluşturulması ve Montajı Tedavi Aksesuarlarının Oluşturulması ve Montajı İmplante Edilen Anal Pacemakerın Test Edilmesi Sindirim Sistemi Test Kontrast Mikturasyon Sistoüretrografi ile Birlikte Sistometrografi Genitorüriner Sistem İnceleme Ensefalografi Radyografi Yumuşak Doku Radyografisi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Termografi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Radyografi ileal Konduitografi Radyografi İndirekt Sistografi Radyografi Diğer Bölge Ultrasonu Ultrasonlar Kodlanmaz Diğer Bölge Radyografisi Radyografi Diğer Fizyolojik Değerlendirme Değerlendirme Alkol Rehabilitasyonu Alkol Detoksifikasyonu Alkol Rehabilitasyonu ve Detoksifikasyonu İlaç Rehabilitasyonu İlaç Detoksifikasyonu İlaç Rehabilitasyonu ve Detoksifikasyonu Kombine Alkol ve İlaç Rehabilitasyonu Kombine Alkol ve İlaç Detoksifikasyonu Kombine Alkol ve İlaç Rehabilitasyonu ve Detoksifikasyonu Video ve Radyotelemetreli Elektroensefalografik [EEG] İzlem Diğer Uyku Bozukluğu Fonksiyon Testleri Testler Psikososyal Terapiler Eeg 19

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50.00 2 S200001

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete: 22.05.2014-29007 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

anatomia İSKELET MODELLERİ A10102 İnsan İskeleti 85 cm Tamamen doğal hareket tarzı ve kullanıcı dostu, yarım boy 85 cm uzunluğunda, ekonomik ve öğretici bir insan iskeleti modelidir. İnsan iskeleti ile

Detaylı

Lügat abdominal (subdiyafragmatik) itme manevrası afazik agonal solunum abdüksiyon ağır kurtarma abrezyon abruptio placentae ağız

Lügat abdominal (subdiyafragmatik) itme manevrası afazik agonal solunum abdüksiyon ağır kurtarma abrezyon abruptio placentae ağız Lügat abdominal (subdiyafragmatik) itme manevrası göbeğin hemen üstünden ve ksifoidin epey altından, üst batına üst havayolu obstrüksiyonunu açmak için 6-10 manuel itişten oluşan seri; Heimlich manevrası

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KALİBRASYON 523EO0204 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu TEŞEKKÜR.. Aydınlatılmış Onam Formu oluşturulması hazırlık çalışmalarında emeği geçen Onam komisyonunda yer alan meslektaşlarımız A.R. İlker CEBECİ ye, Faik Serhat ÖZSOY a, Mahmud FAYTROUNY ye, Meltem

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) 20 Ocak 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27116 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) Bilindiği üzere, (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra Tebliğ olarak

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

MADDE 2 Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4 Mayıs 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/03/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER Hazırlayanlar

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı