A New Predator Species Carassius gibelio (BLOCH, 1782) in Marmara Region: Succesful or Not

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A New Predator Species Carassius gibelio (BLOCH, 1782) in Marmara Region: Succesful or Not"

Transkript

1 MARMARA BÖLGESİ NDE YENİ BİR İSTİLACI TÜR Carassius gibelio (BLOCH, 1782): BAŞARILI MI, BAŞARISIZ MI? Ali Serhan TARKAN 1, Özcan GAYGUSUZ 1, Çiğdem GÜRSOY 2, Hasan ACIPINAR 3, Gökçen BİLGE 4 1 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cad. No: 200 Laleli-İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 34850, Avcılar-İstanbul 3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale 4 Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 35100, Bornova, İzmir ÖZET: 2003 Ekim-2004 Eylül tarihleri arasında İznik Gölü ve Ömerli Baraj Gölü ne aşılanan Carassius gibelio nun yaş, büyüme, üreme, fekondite, cinsi olgunluğa erişme büyüklükleri ve cinsiyet oranı gibi bazı biyolojik özellikleri ile bolluğundaki yıllık değişimler incelenmiştir. Bu bulgular ile bu balığın olası istilacı özelliğinin, özellikle yeni girdiği ortamlardaki başarısının sebepleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ömerli Baraj Gölü ndeki gümüşi havuz balığı populasyonundan elde edilen örnekler I-VI yaş arası dağılım gösterirken, İznik Gölü nden yakalanan bireyler I-IV yaş arasında dağılım göstermişlerdir. Ömerli Baraj Gölü nde dişi/erkek oranı 14,17/1 iken aynı oran İznik Gölü nde 1,58/1 olarak saptanmıştır. Bu araştırma İznik Gölü nde hem erkek hem de dişi bireylerin pozitif allometrik bir büyüme gösterdiğini, ancak Ömerli Baraj Gölü ndeki tüm bireylerin ise isometrik bir büyüme gösterdiğini ortaya koymuştur. Her iki gölde de üreme zamanı Nisan dan başlayarak Haziran ayına kadar devam etmektedir ve cinsi olgunluğa ilk yaşlarında erişmektedirler. Ömerli Baraj Gölü nde yumurta sayılarının 1250 (16,3 cm) ile (31,8 cm) arasında değiştiği ve boy artışı ile yumurta sayılarının da artığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ömerli Baraj Gölü, İznik Gölü, Gümüşi havuz balığı, büyüme, üreme, istilacı tür ABSTRACT: A New Predator Species Carassius gibelio (BLOCH, 1782) in Marmara Region: Succesful or Not Some biological properties including growth rate, spawning season, sex ratio, size at maturity, and fecundity of prussian carp between October 2003 and September 2004 in Ömerli Dam Lake and Lake İznik were investigated to understand underlying mechanisms in plasticity responses that promotes a rapid increase in the number and distribution of this species. The age composition was between I-VI in Ömerli Dam Lake and I-IV in Lake İznik. Female:male ratio was 14.17/1 in Ömerli Dam Lake while it was 1.58/1 in Lake İznik. Length-weight relationship showed that Ömerli Dam Lake population grows isometrically, however Lake İznik population indicated positive allometry. For both studied Prussian carp populations, spawning period was from April to June and age at the maturity was their first year of life. Fecundity values ranged between 1250 (16.3 cm) and (31.8 cm). Keywords: Ömerli Dam Lake, Lake İznik, prussian carp, growth, reproduction, invasive species 195

2 MARMARA BÖLGESİ NDE YENİ BİR İSTİLACI TÜR TARKAN, GAYGUSUZ, GÜRSOY, ACIPINAR, BİLGE 1. GİRİŞ Sucul organizmaların aşılanması ve yetiştirilmesi tarih öncesi zamanlardan beri özellikle ılıman iklime sahip ülkelerde iyi bilinmektedir. Bu işlem genellikle değerli türlerin dağılım alanlarını genişletmek ve sucul ekosistemlerin balıkçılık üretimlerini artırmak için yapılır. Günümüzde bazı ülkelerde çeşitli göl ve rezervuarların %30-40 lık bir kısmını aşılama türler oluşturmaktadır (Karpevich, A.F., 1998). Ancak, yeni türlerin aşılanması her zaman bir ekosistemin üretkenliğinde önemli bir artışa yol açmaz. Bununla beraber, ekonomik değeri az olan bazı balık türlerinin değerli türlerin yerini almasına bile yol açabilir. Avcı karaktere sahip bazı aşılanmış balık türleri, çoğunlukla beslendikleri diğer balık türlerinin populasyonlarını azaltırlar hatta bazı durumlarda yok olmalarına bile yol açabilirler, bu sayede de tür çeşitliliğini azaltırlar ve balık topluluklarının kompozisyonunu değiştirirler. Aynı zamanda dikkatlice planlanmış ve kontrol edilmiş aşılamalarda bile büyük bir ekolojik ve ekonomik tehlike söz konusu olabilir, çünkü, doğal ekosisteme bu türlü müdahaleler, besin zincirinde ve bütün ekosistemde şiddetli değişimlere yol açabilir. Bu gibi nedenlerden dolayı, aşılama projeleri, potansiyel ekosistem değişimlerini ve olası negatif etkileri dikkate almalıdır. Carassius gibelio (gümüşi havuz balığı) başlıca Rusya, Avrupa, Kore ve Kuzeydoğu Çin de yayılım gösterir (Zou, Z. et al., 2001). Bu balığın doğal yayılım alanı hala tartışma konusudur ve yalnızca Kuzey Avrupa için doğal olabilir (Kottelat, M., 1997). Orta ve Doğu Avrupa da ve Balkanlarda da geniş bir yayılıma sahiptir (Szczerbowski, J. A., 2001). Gümüşi havuz balığı 1988 de ilk olarak Trakya bölgesinde Gala Gölü nden rapor edilmiştir (Baran, I. ve Ongan, T., 1988). Daha sonra bu balık Marmara Bölgesi nin genelinde ve Anadolu dan da bildirilmiştir. (Özuluğ, M., 1999; Özuluğ vd., 2005a; Özuluğ vd., 2005b; Şaşı, H. ve Balık, S., 2003; Balık vd., 2004). Gümüşi havuz balığı istilacı bir balık türüdür (Özuluğ vd., 2004) ve doğal balık toplulukları için zararlı bir balık türü olarak bilinir (Kalous, L. et al., 2004). Bu balık, durgun, yavaş akışlı sularda kolaylıkla baskın balık türü olabilir ve bütün ekosistemdeki nütrient akışını değiştirebilir (Paulovits, G. et al., 1998). Gümüşi havuz balığı ayrıca diğer bazı doğal balık türleri (örneğin kızılkanat, Scardinius erythrophthalmus ve eğrez Vimba vimba) için kuvvetli bir rekabetçi olabilir (Özuluğ vd., 2005a). Bu gibi nedenlerden dolayı, bu çalışmada Ömerli Baraj Gölü nde ve İznik Gölü nde yaşayan ve son yıllarda sayılarında önemli bir artışın tespit edildiği gümüşi havuz balığının bazı önemli biyolojik özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmadaki amacımızı başlıca üç madde de toplayabiliriz; (1) Gümüşi havuz balığının iki önemli içsu ortamından büyüme oranı, üreme zamanları, cinsiyet oranları, cinsi olgunluğa erişme büyüklükleri ve fekondite gibi önemli özellikleri hakkındaki ilk bilgileri sağlamak; (2) bu balık türünün dağılımındaki ve sayılarındaki hızlı artışa sebep olan mekanizmaları anlamak için bu çalışmanın sonuçları ile bu balık üzerine daha önce yapılmış diğer çalışmaları karşılaştırmak; (3) bu türün dağılımındaki artışın gelecekteki potansiyel etkilerini tartışmak. Çalışma Bölgeleri; İznik Gölü: İznik Gölü Marmara Bölgesi nin doğu kısmında yer alır ve Türkiye nin

3 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA büyük gölüdür. Göl, tarımsal alanlar, meyve bahçeleri ve köyler ile çevrelenmiştir. Göl, kısmen arıtılmış lağım suları, pestisit ve gübreleri de içeren tarımsal atıklardan etkilenmektedir. Son yıllarda, gölde çeşitli algal çoğalmalar görülmüş ve yüzlerce balık ölmüştür. Gölün en önemli balık türünü özellikle Yunanistan ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerine ihraç edilen gümüş balığı, Atherina boyeri oluşturmaktadır. Balıkçılar ile yapılan görüşmelere göre gümüşi havuz balığı göle 5-6 yıl önce aşılanmıştır. Ömerli Baraj Gölü: Ömerli Baraj Gölü İstanbul un en büyük baraj gölüdür ve şehrin Kuzeydoğusunda yer alır. Baraj Gölü şehrin içme suyu ihtiyacının %48 lik bir kısmını karşılar ve ortalama m 3 su her gün gölden deşarj edilir. Son yıllarda Ömerli Baraj Gölü çeşitli lağım suları, endüstriyel atık suları ve toprak kaymaları nedeniyle ağır şekilde kirlenmiştir. Bu tip etkiler gölde toksik cyanobakterilerin aşırı artışına neden olmuş ve bu artış binlerce balığın ölümüne neden olmuştur. Bu olumsuz olay üzerine İSKİ algal çoğalmaları kontrol altında tutabilmek için gölde bakırsülfat uygulaması başlatmıştır (Albay vd., 2003). Başlıca ufak derelerden gelen evsel ve endüstriyel atıksulardan dolayı göl mesotrofik karakterdedir yılında bir balıkçı tarafından yaklaşık civarında gümüşi havuz balığı Kayalı Baraj Gölü nden göle aşılanmıştır. Günümüzde gümüşi havuz balığı Ömerli Baraj Gölü nde en bol bulunan balık türüdür ve bunu sırasıyla kızılkanat, eğrez ve sazan balıkları izlemektedir. 2. MATERYAL VE METOT 2003 Ekim ile 2004 Eylül tarihleri arasında Ömerli Baraj Gölü nden 258 Gümüşi havuz balığı bireyi galsama ağları (10,18,22,28,32,36,42,50 mm) ve elektroşok cihazı, İznik Gölü nden ise 344 birey ığrıp ağı yardımıyla yakalanmıştır. Örneklerin laboratuarda boy ve ağırlık ölçümleri yapılmış, ağırlık ölçümleri gram cinsinden, boy ölçümleri ise balığın total boyu kullanılarak cm cinsinden alınmıştır. Balık örneklerinin karınları açılarak büyük çoğunluğunun eşeyleri makroskobik, küçük bireylerin ise binoküler mikroskop altında saptanmıştır. Yaş tayini için yanal çizgi ile dorsal yüzgeç arasından alınan pullar polycarbon bir plastik tabaka üzerine basılmış ve yaşlar bir Microfish okuma cihazı ile okunmuştur. Örneklerin boy-ağırlık ilişkileri W=aLb büyüme formülü ile incelenmiştir (Lagler, K.F. 1956). Gonad gelişimindeki mevsimsel değişiklikler, bireylerin aylık ortalama gonadosomatik indeks (% GSI) değerlerinin, %GSI = Gonad ağırlığı(g) / vücut ağırlığı(g) x 100 formülüne (Lagler, K.F. 1956) göre hesaplanması yoluyla belirlenmiştir. Cinsi olgunluğa erişme boyunun hesaplamasında P = 1/{1+exp[ r(l LT 50 )]} (Saila, S. B. et al., 1988) formülü kullanılmıştır. 3. BULGULAR Ömerli Baraj Gölü ndeki gümüşi havuz balığı populasyonundan elde edilen örnekler I- VI yaş arası dağılım gösterirken, İznik Gölü nden yakalanan bireyler I-IV yaş arasında dağılım göstermişlerdir. Ömerli Baraj Gölü nde ve İznik Gölü nde gümüşi havuz 197

4 MARMARA BÖLGESİ NDE YENİ BİR İSTİLACI TÜR TARKAN, GAYGUSUZ, GÜRSOY, ACIPINAR, BİLGE balıklarının ilk yaşlarında boyca büyümeleri en yüksek düzeyde olmuştur (Tablo 1). Ömerli Baraj Gölü ndeki dişi bireyler 12,5 cm (40,5 g) ile 35,7 cm (860,6 g), erkek bireyler 13,8 cm (43,3 g) ile 30 cm (452,6 g) boyları arasında değişirken, İznik Gölü ndeki dişi bireyler 6,1 (3,3 g) ile 30,2 cm (565,2 g), erkek bireyler 5,2 cm (1,98 g) ile 26,1 cm (313,3 g) boyları arasında değişmektedir. Ömerli Baraj Gölü nde dişi bireyler oldukça baskın olup dişi/erkek oranı 14,17/1 olarak saptanmıştır. Fakat aynı baskınlık İznik Gölü nde görülmemiş ve dişi/erkek oranı 1,58/1 olarak saptanmıştır. Ömerli Baraj Gölü nde erkek bireylerin azlığından dolayı bu göl ile ilgili hesaplamalarda sonuçlar yalnızca toplam (dişi+erkek) olarak verilmiştir. İki gölden yapılan yaş tayinleri sonucunda ortaya çıkan her bir yaştaki ortalama boylar arasında istatiksel bir fark bulunamamıştır (t-test, p>0,05). Her iki gölde de gümüşi havuz balık bireylerinden elde edilen boy-ağırlık eşitlikleri, İznik Gölü nde hem erkek hem de dişi bireylerin pozitif allometrik bir büyüme gösterdiğini, ancak Ömerli Baraj Gölü ndeki tüm bireylerin ise isometrik bir büyüme gösterdiğini ortaya koymuştur (Şekil. 1). Üreme periyodunu saptamak için dişi ve erkek bireylerin aylara göre gonadosomatik indeks değerleri hesaplanmıştır. Buna göre her iki gölde de maksimum GSI değeri, dişi ve erkek bireyler için İznik Gölü nde Mayıs ayında tespit edilirken, Ömerli Baraj Gölü nde Nisan ayında tespit edilmiştir (Şekil 2). Bu da bize her iki gölde de üreme zamanının Nisan dan başlayarak Haziran ayına kadara devam ettiğini göstermektedir. Eşeysel olgunluğa erişme boyları ise İznik Gölü nde erkekler ve dişiler için sırasıyla 12,62 ve 12,32 iken, Ömerli Baraj Gölü nde bu değer 13,45 olarak bulunmuştur (Şekil 3). Bu boylar ise her iki göl içinde ilk yaşa karşılık gelmektedir. İznik Gölü ndeki olgun yumurtalı bireylerin eksikliği nedeniyle yumurta verimlilikleri sadece Ömerli Baraj Gölü populasyonu için incelenmiştir. Bu gölde yumurta sayılarının 1250 (16,3 cm) ile (31,8 cm) arasında değiştiği ve boy artışı ile yumurta sayılarının da artığı saptanmıştır (Şekil 4). Tablo 1. Gümüşi havuz balığı örneklerinin İznik Gölü ve Ömerli Baraj Gölü nde yaşlara göre total boy değerleri (cm) ve Standard sapmalar (cm) İznik Ömerli Dişi+Erkek Dişi Erkek I 13,75 ± 1,71 13,35 ± 1,49 14,02 ± 1,84 II 19,67 ± 2,28 21 ± 2,47 21,85 ± 3,58 III 25,33 ± 1,25 26 ± 5,13 26,1 ± 5,93 IV 30,05 30,05 I 12,61 ± 1,21 II 20,41 ± 2,49 III 26,74 ± 1,50 IV 30,88 ± 4,55 V 33,12 ± 6,58 VI 35,7 198

5 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA Şekil 1. Ömerli Baraj Gölü ve İznik Gölü nde yaşayan gümüşi havuz balığının boy-ağırlık ilişkileri 199

6 MARMARA BÖLGESİ NDE YENİ BİR İSTİLACI TÜR TARKAN, GAYGUSUZ, GÜRSOY, ACIPINAR, BİLGE Şekil 2.Ömerli Baraj Gölü ve İznik Gölü nde yaşayan gümüşi havuz balığının gonodasomatik indeks (GSI %) değerleri Şekil 3. Ömerli Baraj Gölü ve İznik Gölü nde yaşayan gümüşi havuz balığının cinsi olgunluğa erişme büyüklükleri 200

7 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA Şekil 4. Ömerli Baraj Gölü nde yaşayan gümüşi havuz balığının fekondite total boy ilişkisi. 4. TARTIŞMA VE SONUÇ Ömerli Baraj Gölü nde Özuluğ vd. (2005a) nin sürekli aynı balıkçılık eforu ve yöntemi kullanarak yaptıkları çalışmada, 2002 yılında yakalanan 230 gümüşi havuz balığı birey sayısı, 2005 yılında 794 sayısına ulaşmıştır yılında gölde baskın olarak bulunan kızılkanat, eğrez balıkları bu 3 sene sonrasında gümüşi havuz balığı sayılarının oldukça gerisinde kalmışlardır. Gümüşi havuz balığı 3 sene sonrasında %245 artarken kızılkanat %44, eğrez ise %52 oranında azalmıştır (Özuluğ vd., 2005a). Gümüşi havuz balığı Türkiye de ilk görüldüğü 1988 yılından sonra özellikle Trakya Bölgesi nde oldukça geniş bir yayılım alanına sahip olmuştur (Özuluğ vd., 2004). Ancak balığın Türkiye deki dağılım alanı bununla sınırlı kalmamış, Türkiye nin en doğu kısımlarını da içine alacak şekilde Anadolu daki birçok içsu ortamından rapor edilmiştir. Bu dağılım iki yolla olmuş olabilir; bu tür doğal olarak nehir sistemleri boyunca Trakya dan gelmiş olabilir yada insanlarca aşılanarak yayılmış olabilir. İkinci sebep daha mantıklı gözükmektedir, çünkü göllerde ve nehirlerde yapılan balık stoklama çalışmaları Türkiye de çok yaygındır. Yöresel balıkçılarla yaptığımız görüşmeler, gümüşi havuz balığının insan tarafından birçok ortama istemli olarak aşılandığını doğrulamıştır. Özellikle son birkaç yılda gümüşi havuz balığı Ömerli Baraj Gölü ve İznik Gölü nde baskın balık türü olmuştur. Benzer durumlar aynı balık türü için Türkiye de başka bölgelerden de bildirilmiştir (Şaşı, H ve Balık, S., 2003; Özuluğ vd., 2004). Bu tür oldukça geniş bir dağılım alanına sahip olması ve ekosistem üzerindeki önemli etkilerine rağmen hakkında çok az biyolojik çalışma yapılmıştır. Yaptığımız çalışma sonucunda ortaya çıkan en ilginç sonuç balığın cinsiyet oranlarında olmuştur. Ömerli Baraj Gölü nde dişilerin sayısı erkeklerinkine oranla 14 kat daha fazla olmasına rağmen İznik Gölünde bu oran 2 yi bile bulmamaktadır. Bu durum, bu balık için daha önce görülen triploid gynogenetik dişilerin varlığına işaret edebilir (Kalous, L., 2004). Gynogenetik dişiler kendi cinslerinden bir erkek bireyin veya başka bir sazangilin erkek bireylerinin spermlerini sadece yumurtanın uyarılması ve üremenin başlaması için kullanırlar ancak spermler üremede herhangi bir genetik etki sağlamazlar (Penaz, M. et al., 1979). Bununla birlikte, Pipoyan, S.Kh. and Rukhkyan, R. G. (1998) ise bu balıklarda gynogenetik oluşumun sadece triploid bireylerde değil aynı zamanda diploid bireylerde de oluşabileceğini ortaya koymuştur. Bu türün çalıştığımız göllerde genetik karakterlerinin 201

8 MARMARA BÖLGESİ NDE YENİ BİR İSTİLACI TÜR TARKAN, GAYGUSUZ, GÜRSOY, ACIPINAR, BİLGE tam olarak ortaya konması, cinsiyet oranlarındaki farklılıkları ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Çalışılan iki gölde de gümüşi havuz balığı boy ve ağırlık olarak ilk yaşlarında en büyük artışı göstermişlerdir. Daha sonraki yaşlarda meydana gelen büyüme oranındaki azalma balıkların çoğunda görülen cinsi olgunluğa erişme sonrasında enerjinin gonad oluşumu için harcanması nedeniyle olabilir. Her iki gölde de balığın her yaşta ulaştığı boylar ve yaşlar bu balıkla ilgili Türkiye den yapılan diğer çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Şaşı, H. ve Balık, S., 2004; Balık vd., 2004). Ancak daha Kuzey enlemlerdeki populasyonları ile karşılaştırıldığında özellikle ilk yaşlarda olmak üzere bu çalışmadaki gümüşi havuz balığı populasyonları daha hızlı bir büyüme göstermiştir (Pihu, E. et al., 2003; Penaz, M. and Dulmaa, A., 1987). Ömerli Baraj Gölü ndeki gümüşi havuz balığı populasyonu ise yaş ve boy olarak İznik Gölü ndekine oranla daha yüksek değerlere ulaşmıştır. Bu ise, Ömerli Baraj Gölü nde yıl boyu uygulanan avlanma yasağı ve predatör balıkların yokluğuna bağlanabilir (Özuluğ vd., 2005a). Ayrıca balıkçılar ile yapılan görüşmelerde İznik Gölü ne bu balığın aşılanmasının Ömerli Baraj Gölü ne göre daha sonra olduğu saptanmıştır, bu yüzden İznik Gölü ndeki populasyonun daha genç olması beklenebilir. Boy-ağırlık ilişkilerine baktığımız zaman ise gümüşi havuz balığının İznik Gölü nde Ömerli Baraj Gölü ne oranla daha iyi bir büyüme gösterdiğini söyleyebiliriz. Her iki gölde de cinsi olgunluğa erişme büyüklükleri her iki cinsiyet içinde ilk yaşta meydana gelmiştir. Daha Kuzey enlemlere göre daha erken olan bu üreme boyu, bu balığın girdiği yeni ortamlarda kısa sürede baskın hale gelmesi ve sürdürülebilir populasyonlar oluşturması için önemli bir avantaj olarak düşünülebilir. Populasyonun devamı için diğer önemli bir etken olan fekondite değerleri ise bu balığın Eğirdir Gölü ndeki populasyonuna göre daha düşüktür (Balık vd. 2004). Sonuç olarak, gümüşi havuz balığı Ömerli Baraj Gölü ve İznik Gölü nde, erken cinsi olgunluğa erişme, uzun üreme periyodu, yüksek fekondite, dişilerin baskınlığı, kısa yaşam döngüsü, ilk yaşlardaki hızlı büyüme oranı gibi özelliklerle karakterize edilmektedir. Bu özellikler, gümüşi havuz balığının, bulunduğu çevresel ortama karşı yüksek oranda esnek bir yapıda olabileceği ve bu sayede de birçok sucul ekosisteme kolaylıkla adapte olabileceğini göstermiştir. Özellikle, bu çalışmadaki göllerde ve Türkiye deki birçok su kütlesinde, bu tür olasılıkla ginogenesis ile üremektedir ve bu tip üreme bu balığın dağılımı ve sayısındaki hızlı artışını sağlayan çok önemli bir adaptasyon sağlamaktadır. Bu tür, doğal balık faunası üzerine ciddi bir rekabetçi tür, nutrient akışına ise önemli bir düzenleyici olarak rol alabilir. Bu yüzden, gümüşi havuz balığı gibi istilacı balık türlerini yeni ortamlara aşılamadan önce bu balığın biyolojisi, genetik özellikleri, diğer türlerle ile olan etkileşimleri ve yeni girdiği ortamlardaki etkileri, biyoçeşitliliği iyi korumak ve endemik tatlısu balık türlerini koruma altına almak için çok iyi anlaşılmalıdır. Aşılanmış balıkların birçok olumsuz etkisi bugüne kadar yapılan çeşitli araştırmalardan çok iyi bilindiği için, gümüşi havuz balığı gibi kontrol altına alınmamış ve adaptasyon yeteneği çok yüksek olan yabancı türlerin dağılımlarını kontrol altında tutmak, bu amaçla da her türlü stoklamanın genellikle en az olacak şekilde yapılması yada gerekiyorsa da tamamen kaçınılması gerekmektedir. 202

9 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA 5. KAYNAKLAR Albay, M., Akcaalan, R., Aykulu, G., Tufekci, H., Beattie, A. K. and Codd, G. A. (2003). Occurrence of toxic cyanobacteria before and after copper sulphate treatment in a water reservoir, Istanbul, Turkey. Algolog. Studies, 109: Balık, İ., Özkök, R., Çubuk, H., Uysal, R Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) population in Lake Eğirdir. Turk J. Zool. 28: Baran, I., Ongan,T Gala Gölü nün limnolojik özellikleri, balıkçılık sorunları ve öneriler. Gala Gölü ve Sorunları Sempozyumu, Doğal Hayatı Koruma Derneği Bilimsel Yayınlar Serisi, İstanbul, s Kalous, L., Memiş, D., Bohlen, Jörg, Finding of triploid Carassius gibelio (Bloch, 1780) (Cypriniformes, Cyprinidae), in Turkey. Cybium 28: Karpevich, A.F., Acclimatization of hydrobionts and scientific bases of aquaculture, Izbrannye trudy, vol.2, Moskow: Pamyatniki Istor. Mysli, VNIRO,. Kottelat, M European Freshwater Fishes. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR), with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia 52 (Suppl. 5): Lagler, K.F Freshwater Fishery Biology W.M.C. Brown Company Publishers Dubuque, Iowa Özuluğ, M A taxonomic study on the fish fauna in the Basin of Büyükçekmece Dam Lake. Tr.J. of Zoology Özuluğ, M., Meriç, N., Freyhof, J The distribution of Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey). Zoology in the Middle East 31: Özuluğ, M., Acıpınar, H., Gaygusuz, Ö., Gürsoy, Ç and Tarkan, A.S. 2005a. Effects of human factor on the fish fauna in a drinking-water resource (Ömerli Dam Lake-Istanbul, Turkey). Res.J. Agric. & Biol.Sci. 1: Özuluğ, M., Altun, Ö., Meriç, N. 2005b. On the fish fauna of Lake İznik (Turkey). Turk J. Zool. 29: Paulovits, G., Tatrai, I., Matyas, K., Korponai, J. & Kovats, N., Role of Prussian carp (Carassius auratus gibelio Bloch) in the nutrient cycle of the Kis-Balaton Reservoir. Int. Rev. Hydrobiol., 83, Suppl.: Penaz, M., Dulmaa, A Morphology, population structure, reproduction and growth in Mongolian populations of Carassius auratus gibelio (Pisces:Cyprinidae). Folia Zool. 36, Penaz, M., Rab, P., & Prokes, M Cytological analysis, gynogenesis and early development of Carassius auratus gibelio. Acta Sc. Nat. Brno, 13:1-33. Pihu, E., Saat, T., Turovski, A Gibel carp Carassius gibelio (Bloch). In: Fishes of Estonia. H. Ojaveer. E. Pihu and T. Saat (Eds). Estonian Academy Publishers Tallinn, pp Pipoyan, S.Kh. and Rukhkyan, R.G Reproduction and Development of Carassius auratus gibelio in water bodies of Armenia. Journal of Ichthyology, 38: Saila, S. B., Recksiek, C.W., Prager, M. H Fishery Science Application System. A Compendium of Microcomputer Programs and Manual of Operation. Developments in Aquaculture and Fisheries Science (Oxford) 18: Şaşı, H., Balık, S The distribution of three exotic fishes in Anatolia. Turk J. Zool. 27: Şaşı, H., Balık, S Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Karas Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1783) yaş, büyüme ve cinsiyet oranları. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 3. seksiyon Sözlü, Poster ve Serbest Bildiri Özetleri Haziran 2004 Çukurova Üniversitesi ADANA Szczerbowski, J. A Carassius Jarocki, p In: P.M. Banarescu & H.J. Paepke (Eds.), The Freshwater Fishes of Europe. Zou, Z., Cui, Y., Gui, J. and Yang, Y Growth and feeding utilization in two strains of gibel carp, Carassius auratus gibelio: patterns effects in a gynogenetic fish. J. Appl. Ichthyol., 17:

10 204

Determination of Condition Factor and Length-Weight Relationship of the Prucian Carp, Carassius Gibelio (Bloch, 1782) Inhabiting Seyhan Dam Lake

Determination of Condition Factor and Length-Weight Relationship of the Prucian Carp, Carassius Gibelio (Bloch, 1782) Inhabiting Seyhan Dam Lake Determination of Condition Factor and Length-Weight Relationship of the Prucian Carp, Carassius Gibelio (Bloch, 1782) Inhabiting Seyhan Dam Lake Sibel Alagoz Erguden (Corresponding author) School of Imamoglu

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):72-80, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ.

BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Derya BOSTANCI *, Nazmi POLAT **, Şevket KANDEMİR *** Savaş YILMAZ

Detaylı

Current Status of Invasive Prussian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Seyhan Basin and Its Potential Effects on Basin Ecosystem

Current Status of Invasive Prussian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Seyhan Basin and Its Potential Effects on Basin Ecosystem Current Status of Invasive Prussian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Seyhan Basin and Its Potential Effects on Basin Ecosystem Sibel Alagoz Erguden Vocational School of Imamoglu, Cukurova University,

Detaylı

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET: Şakir ÇINAR 1, Hıdır ÇUBUK 2, Remziye ÖZKÖK 1,Levent TÜMGELİR 1,Soner ÇETİNKAYA 1 K.Gonca

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 41-48, 26 18 (1), 41-48, 26 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Mehmet Zülfü

Detaylı

Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri LIMNOFISHJournal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(2): 5965 (2016) Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri Ali İLHAN *, Hasan Musa SARI

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ NDE EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ GÖL SAHASINDAKİ DAĞILIMLARI

EĞİRDİR GÖLÜ NDE EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ GÖL SAHASINDAKİ DAĞILIMLARI Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007011 1 (2):88-96 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ EĞİRDİR GÖLÜ NDE EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1 (26), 61-65 Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin

Detaylı

The Comparative age determination of Carassius auratus ( L., 1758) living in Keban Dam Lake

The Comparative age determination of Carassius auratus ( L., 1758) living in Keban Dam Lake Keban Baraj Gölünde Yaşayan Carassius auratus (L., 1758) da Karşılaştırmalı Yaş Tayini The Comparative age determination of Carassius auratus ( L., 1758) living in Keban Dam Lake Erdal DUMAN Fırat Üniv.,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gökçen Bilge Doğum Tarihi: 7 Nisan 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Su Ürünleri Ege Üniversitesi 1999 Y. Lisans Su Ürünleri

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 6-12, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Keban Baraj Gölü Ağın ve Örencik Bölgelerinden

Detaylı

Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması

Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 28 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 28 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 289 293 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat

Detaylı

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S.

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. Ulusal Su Günleri, ANTALYA 27 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ TATLISU KEFALİ (Leuciscus lepidus HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN BÜYÜME

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM Hıdır ÇUBUK 1, İsmet BALIK 2, Şakir ÇINAR 3, Remziye ÖZKÖK 3, Levent TÜMGELİR 3 Ramazan KÜÇÜKKARA 3, K.Gonca EROL 3, Rahmi UYSAL 3, Meral YAĞCI 3 1- ESKİŞEHİR TARIM

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET Remziye ÖZKÖK 1, Hıdır ÇUBUK 2, Levent TÜMGELİR 1, Rahmi UYSAL 1, Şakir ÇINAR 1, Ramazan KÜÇÜKKARA

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 259 265 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli)

Detaylı

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI Ahmet ALTINDAĞ 1 Seyhan AHISKA 1 1 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü P.K. 06100 Ankara, Türkiye ÖZET: Kesikköprü Baraj Gölü ndeki ( Ankara

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(4): 391-399 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010042 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ SEYHAN BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ADANA) Chondrostoma

Detaylı

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Boy- Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri Savaş YILMAZ*, Nazmi POLAT*, Okan YAZICIOĞLU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(1): 32-38 (212) DOI: 1.3153/jfscom.2125 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 137-234X 212 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ ADIGÜZEL BARAJ GÖLÜ (DENİZLİ) BIYIKLI BALIK

Detaylı

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Özcan Gaygusuz Doğum Tarihi/Yeri: 1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli

Detaylı

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007015 1 (3): 124-129 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN) NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN) NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN) NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Savaş YILMAZ *, Mahmut YILMAZ **, Nazmi POLAT * *Ondokuz

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan MERT 1 Mustafa KOYUN 2 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl.

Detaylı

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ *

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * ÖZET Ünal ERDEM 1, Efsun ATASOY 2, Yılmaz EMRE 3, Salim ÇELİKTAŞ 4 1-MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

ULUABAT GÖLÜNDE (BURSA) YAŞAYAN Scardinius erythrophthalmus L.,1758 (KIZILKANAT BALIĞI) POPULASYONUNUN BÜYÜME PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI

ULUABAT GÖLÜNDE (BURSA) YAŞAYAN Scardinius erythrophthalmus L.,1758 (KIZILKANAT BALIĞI) POPULASYONUNUN BÜYÜME PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI ULUABAT GÖLÜNDE (BURSA) YAŞAYAN Scardinius erythrophthalmus L.,1758 (KIZILKANAT BALIĞI) POPULASYONUNUN BÜYÜME PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET Volkan KOYUNCU 1 Yalçın ŞAHİN 2 Özgür EMİROĞLU* 2 1-TARIM

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 37-42, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 37-42, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.85550

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 391 398 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barbus capito pectoralis

Detaylı

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):1-12, 2012 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.,

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri

Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 47-55, 2011 23 (1), 47-55, 2011 Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Darlık Deresi ve Kollarının (Şile-İstanbul) Balık Türü Çeşitliliği

Darlık Deresi ve Kollarının (Şile-İstanbul) Balık Türü Çeşitliliği Darlık Deresi ve Kollarının (Şile-İstanbul) Balık Türü Çeşitliliği Özcan GAYGUSUZ 1 *, Çiğdem GÜRSOY GAYGUSUZ 2,3, Zeynep DORAK 1 1 İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Ordu Cd. No: 8 Laleli Fatih

Detaylı

CURİ DERESİ (ORDU) BALIKLARI VE İSTİLACI BİR BALIK TÜRÜ Carassius gibelio (Bloch, 1782)

CURİ DERESİ (ORDU) BALIKLARI VE İSTİLACI BİR BALIK TÜRÜ Carassius gibelio (Bloch, 1782) ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE CURİ DERESİ (ORDU) BALIKLARI VE İSTİLACI BİR BALIK TÜRÜ Carassius gibelio (Bloch, 1782) Derya BOSTANCI 1, Resul İSKENDER 1, Selma HELLİ 2, Nazmi

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(2), 69-74, 2014 Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 25-32 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi (Ege Denizi)

Detaylı

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 4: 261 266 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tödürge Gölü ndeki (Sivas)

Detaylı

19 (3), , (3), , 2007

19 (3), , (3), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 325-332, 2007 19 (3), 325-332, 2007 Yayla Gölü ndeki (Buldan-Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)

Detaylı

Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3( 2010),229-234 Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Habil Uğur KOCA*,

Detaylı

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 9-3,(2005)- Eğirdir Gölü nde Galsama Ağları ile Sudak (Sander Lucioperca (Linnaeus, 1758)) ve Gümüşi Havuz Balığı (Carassius Gibelio (Bloch, 1782))

Detaylı

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ÖZET Sevil DEMİRCİ 1, Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK 2 1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 25-39 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Cyprinus carpio L.,1758

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 337 341 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (1): 19 25 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İznik Gölü (Bursa) Sazan

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

Karacaören II Baraj Gölü (Burdur, Isparta) nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch., 1782) nın Parazit Faunası

Karacaören II Baraj Gölü (Burdur, Isparta) nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch., 1782) nın Parazit Faunası Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(2): 38-42 (2012) ISSN: 1300 4891 E-ISSN: 1308 7517 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Karacaören II Baraj Gölü (Burdur, Isparta) nde Yaşayan Havuz Balığı

Detaylı

İstilacı Balıkların Yerel Balıklara Etkisini Anlamak: Beslenme Çalışmaları Örneği. Uğur KARAKUŞ Ali Serhan TARKAN

İstilacı Balıkların Yerel Balıklara Etkisini Anlamak: Beslenme Çalışmaları Örneği. Uğur KARAKUŞ Ali Serhan TARKAN İstilacı Balıkların Yerel Balıklara Etkisini Anlamak: Beslenme Çalışmaları Örneği Uğur KARAKUŞ Ali Serhan TARKAN Aşılama Bir organizmanın direk veya dolaylı olarak istemli veya istemsiz (kaza ile) doğaya

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2010-Fen-057 (Doktora) TÜRKİYE VE KIBRIS ADASINDA DAĞILIŞ GÖSTEREN KÖR YILAN, Typhlops

Detaylı

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (34): 503 515 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme*

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme* Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 67-71 (24) Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) * Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ISPARTA ÖZET

Detaylı

Marmara Denizi Mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri*

Marmara Denizi Mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 33-37 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK 1*, Ramazan ŞEVİK 2, Necmettin DOĞAN 3 1 Harran Üniversitesi Fen

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 19-32 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Sander lucioperca

Detaylı

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23 Cilt/Volume 2, Sayı/Issue (1-2): 25 29 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short Note İzmir

Detaylı

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) ndeki Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758) Populasyonunun Bazı Üreme Özellikleri

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) ndeki Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758) Populasyonunun Bazı Üreme Özellikleri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):34-46, 213 ISSN: 139-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) ndeki Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 9/3 (2016) 64-69

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 9/3 (2016) 64-69 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 9/3 (2016) 64-69 Research article/araştırma makalesi Determination of meristic and morphometric characteristics

Detaylı

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri Yunus Araştırma Bülteni 014 (4): 73-84 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araştırma Makalesi Research Article Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Detaylı

Serpil Yılmaz Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7258 abecer@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey

Serpil Yılmaz Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7258 abecer@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 5A0055 Savaş Kılıç ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Arzu Becer Özvarol Received: August 2010 Serpil Yılmaz Accepted:

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 333 342 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü Sazan

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü ndeki (Adana) Sudakların (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü ndeki (Adana) Sudakların (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 77 84 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü ndeki

Detaylı

Kızılırmak Nehri Delice Irmağı nda Yaşayan Capoeta tinca (Heckel, 1843) nın Büyüme Özellikleri *

Kızılırmak Nehri Delice Irmağı nda Yaşayan Capoeta tinca (Heckel, 1843) nın Büyüme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 13-24 Kızılırmak Nehri Delice Irmağı nda ayan Capoeta tinca (Heckel, 1843) nın Büyüme Özellikleri * Growth Properties of Capoeta tinca (Heckel,

Detaylı

Endemik bir tatlı su balığı, Squalius pursakensis 'in Seydisuyu (Sakarya Havzası)'ndaki Biyo-ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi.

Endemik bir tatlı su balığı, Squalius pursakensis 'in Seydisuyu (Sakarya Havzası)'ndaki Biyo-ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Endemik bir tatlı su balığı, Squalius pursakensis 'in Seydisuyu (Sakarya Havzası)'ndaki Biyo-ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi Şule Sülün YÜKSEK LİSANS TEZİ Biyoloji Anabilim Dalı Ocak 2014 Investigation

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

Yalıköy Deresi (Ordu) Balık Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Yalıköy Deresi (Ordu) Balık Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:2, 2016,146-157/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:6, No:2,2016,146-157 Yalıköy Deresi (Ordu) Balık Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma Derya BOSTANCI 1*,Muammer

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 21 (1), 53-6, 29 21(1), 53-6, 29 Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon

Detaylı

Fish Fauna and Fisheries in Lake Eğirdir: Changes from 1950s, When Pikeperch (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) was Introduced to Today

Fish Fauna and Fisheries in Lake Eğirdir: Changes from 1950s, When Pikeperch (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) was Introduced to Today EĞİRDİR GÖLÜ BALIK FAUNASI VE BALIKÇILIĞI: SUDAK BALIĞININ (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) AŞILANDIĞI 1950 Lİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMLER İsmet BALIK 1* Hıdır ÇUBUK 2 Remziye ÖZKÖK 2 Rahmi UYSAL

Detaylı

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (12): 83 89 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Demirköprü Baraj Gölü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Araştırma Su Ürünleri İstanbul Üniversitesi 2000-2007

Derece Alan Üniversite Yıl Araştırma Su Ürünleri İstanbul Üniversitesi 2000-2007 Ad-SOYAD Doç. Dr. Ali Serhan Tarkan ARAŞTIRMA ALANLARI Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Balık Biyolojisi, Ekoloji, Yabancı tatlısu balıklarının doğal fauna ve floraya etkileri, Tatlı su ve

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 1 EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Gülnaz ÖZCAN Su Ürünleri

Detaylı

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 163 167 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

IŞIKLI BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ÇİVRİL- DENİZLİ/TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius L., 1758) POPULASYONUNUN ÜREME ÖZELLİKLERİ

IŞIKLI BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ÇİVRİL- DENİZLİ/TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius L., 1758) POPULASYONUNUN ÜREME ÖZELLİKLERİ 3(3): 22-23 (29) DOI: 1.3153/jfscom.2927 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 137-234X 29 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ IŞIKLI BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ÇİVRİL- DENİZLİ/TÜRKİYE)

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1(2007) 37-57 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri The Growth Features of Cyprinus carpio L., 1758

Detaylı

Mogan Gölü balık faunası

Mogan Gölü balık faunası Araştırma Makalesi BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 19(1), 91-103, (2017) DOI: 10.25092/baunfbed.321040 J. BAUN Inst. Sci. Technol., 19(1), 91-103, (2017) Mogan Gölü balık faunası Ali GÜL 1,, Semra BENZER

Detaylı

Distribution of Fish Species in the Van Lake Basin

Distribution of Fish Species in the Van Lake Basin YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2016, 26(4): 563-568 Geliş Tarihi (Received): 30.08.2016 Kabul Tarihi (Accepted): 28.11.2016 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van Gölü Havzası Balıkları

Detaylı

Gelingüllü Baraj Gölü ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758) nin büyüme özelliklerindeki

Gelingüllü Baraj Gölü ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758) nin büyüme özelliklerindeki BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 125-134 Aralık 2007 Gelingüllü Baraj Gölü ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758) nin büyüme özelliklerindeki değişimler Şerife Gülsün KIRANKAYA 1,#, Fitnat Güler

Detaylı

Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, Sonuç Bildirgesi

Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, Sonuç Bildirgesi Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, Sonuç Bildirgesi Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı çalıştayı, 20 Üniversite den 70 öğretim Üyesi ve elemanının,

Detaylı

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini*

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini* Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(2), 95-103, 2014 26(2), 95-103, 2014 Özet Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı

Detaylı

TURNASUYU DERESİ (ORDU) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ

TURNASUYU DERESİ (ORDU) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:2, 2015,1-9/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:2,2015,1-9 TURNASUYU DERESİ (ORDU) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ ÖZET Derya BOSTANCI 1* Resul İSKENDER 1 Selma HELLİ

Detaylı

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2 (2003) 23-40 Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları Growh

Detaylı

Eğirdir Gölü nden Su Çeken Devlet Su İşleri nin(dsi) Pompalarından Kaçan Balık Türleri ve Yoğunlukları

Eğirdir Gölü nden Su Çeken Devlet Su İşleri nin(dsi) Pompalarından Kaçan Balık Türleri ve Yoğunlukları MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makufebed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(Ek Sayı 1): 188-193 (2016) The Journal of Graduate School of

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fiırat Unv. Journal of Science 27(2), 29-36, 2015 27(2), 29-36, 2015 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Özet Songül

Detaylı

Ünal Erdem Accepted: July ISSN : Bartin-Turkey

Ünal Erdem Accepted: July ISSN : Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 5A0042 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Ahmet Gökmen Kurtoğlu Received: June 2009 Ünal Erdem Accepted: July 2010

Detaylı

Özlüce Baraj Gölü nde Yaşayan Capoeta umbla (Heckel, 1843) nın Bazı Populasyon Parametreleri

Özlüce Baraj Gölü nde Yaşayan Capoeta umbla (Heckel, 1843) nın Bazı Populasyon Parametreleri KSU J. Agric Nat 21(2):229-238, 2018 Özlüce Baraj nde Yaşayan Capoeta umbla (Heckel, 1843) nın Bazı Populasyon Parametreleri Mücahit EROĞLU 1, Mustafa DÜŞÜKCAN 1, Mehmet Zülfü ÇOBAN 2 1 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Deniz ERGÜDEN, Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN, Gökhan GÖKÇE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ derguden@cu.edu.tr ÖZET Seyhan Baraj Gölü nde (Adana)

Detaylı

Çakmak Baraj Gölü (SAMSUN) Balık Faunası 1

Çakmak Baraj Gölü (SAMSUN) Balık Faunası 1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 443-448, 2007 19 (4), 443-448, 2007 Çakmak Baraj Gölü (SAMSUN) Balık Faunası 1 Selma UĞURLU ve Nazmi POLAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4), 635-644, 2003 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi Özet Muhsine

Detaylı