AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI"

Transkript

1 AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

2 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NİN VERGİLENDİRME ALANINDAKİ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKİYE NİN KATILIMI Nihal SAMSUN KARABACAK 1

3 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları, Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı na aittir. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı ilgili yasanın hükümlerine göre, izin olmaksızın çoğaltılamaz, yazılı, sözlü, görselişitsel kitle iletişim araçları yoluyla yayınlanamaz, depolanamaz, kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Yayının içeriğinden yazar sorumludur. Ankara, 2010 Tasarım: İvme

4 İÇİNDEKİLER I. FISCALIS Programı Hakkında Genel Bilgi... 5 II. Türkiye nin FISCALIS Programı na Katılımı III. FISCALIS Faaliyetlerine Katılım ve Mali Kurallar Kaynakça...16 EK1: Fiscalis 2013 Programı Kapsamında (1 Nisan 2008 den bu yana) Katılım Sağlanan Faaliyetler EK2: Fiscalis 2010 Yılı Çalışma Programı EK3: Fiscalis 2013 Programı Kararı Türkiye Fiscalis Ekibi İrtibat Bilgileri Şekil 1: Fiscalis Programı Faaliyetlerine Katılım Durumu Avrupa Birliği nin Vergilendirme Alanındaki Fiscalis Programı Ve Türkiye nin Ka lımı 3

5 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nihal SAMSUN KARABACAK YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 1976 yılında Kırklareli nde doğdu yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi yılının Şubat ayında Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı nda AB Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı yılında Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği Çerçevesinde Üye ve Aday Ülkelerin Kamu Maliyesi ve Bütçelerinin Gözetimi başlıklı tez çalışması ile AB Uzmanlığı unvanına hak kazandı. Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği EkonomiMaliye bölümündeki Yüksek Lisans çalışmasını, 2005 yılında Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerine Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye başlıklı tez çalışması ile tamamladı. Ankara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen Uluslararası İlişkiler Uzmanlık kursuna katılım sağladı ve kurs sonunda hazırladığı Tek Pazardan Tek Para Birimine: Avrupa Tek Pazarına Geçiş ve Maastricht Antlaşması başlıklı çalışması birincilik ödülüne layık görüldü. Bu süre zarfında, Mali Kontrol ve Mali ve Bütçesel Hükümler fasılları ile Fiscalis Programı na odaklandı ve AB bütçesi konusunda eğiticilerin eğitimi programını tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen yazarın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı yayınlarına ve ebültenine katkılarının yanında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 4

6 I. FISCALIS Programı Hakkında Genel Bilgi Avrupa Birliği nin aday ülkelere yönelik katılım öncesi stratejisinin unsurlarından biri de, gerekli kriterleri karşılayan aday ülkelerin AB nin Program ve Ajanslarına katılmalarının sağlanmasıdır. Bu Programlardan biri de, vergilendirme alanındaki Fiscalis Programı dır. AB sınırları içerisindeki iç pazarın etkin işleyişinin sağlanmasında en önemli araçlardan biri vergilendirmedir. İç pazarda vergilendirme sisteminin işleyişi, özellikle de vergi kaçırma ve vergiden kaçınma ile mücadele, rekabetin bozulmasının önlenmesi ve idareler ile mükellefler üzerindeki yükün azaltılması açısından önem taşımaktadır. Buradan yola çıkarak, ulusal idareler arasında işbirliği, bilgi değişimi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak amacıyla, vergilendirme alanında Fiscalis adı altında bir AB Programı oluşturulmuştur. Fiscalis Programı nın temelleri, dolaylı vergilendirme alanında çalışan kamu personelinin mesleki eğitimi için oluşturulan Mattheus programı ile atılmıştır yılında başlayan bu program 1998 yılında ilk Fiscalis Programı nın başlamasına kadar geçen zamanda Üye Devletler arasında bilgi ve personel değişimini sağlamıştır yılları arasında yürürlükte olan ilk Fiscalis Programı, yine dolaylı vergilendirme alanında işbirliğine yönelik faaliyetlere katkı sağlamıştır. Bunun ardından, yıllarını kapsayan Fiscalis 2007 Programı yürürlüğe girmiş ve kapsam genişletilerek, dolaylı vergilerin yanı sıra doğrudan vergilendirme ve sigorta primi vergileri alanlarında da faaliyetler yürütülmüştür. Tüm bu Programların iç pazarda vergilendirme sistemlerinin etkin işleyişine büyük katkı sağladığı konusunda hemfikir olan AB yetkilileri, programın devam etmesi yönünde karar almış ve şu an yürürlükte olan ve 1 Nisan Mart 2013 dönemini kapsayan Fiscalis 2013 Programı başlatılmıştır. Fiscalis 2013 Programına ilişkin 1482/2007/EC sayılı Karar, 15 Aralık 2007 tarihli AB Resmi Gazetesi nde yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın tamamına Ek3 te yer verilmektedir. Avrupa Birliği nin Vergilendirme Alanındaki Fiscalis Programı Ve Türkiye nin Ka lımı Programın ana hedefleri, Özellikle KDV alanında vergi kaçakçılığı ile mücadele; AB bünyesinde en iyi idari prosedürlerin ve uygulamaların geliş rilmesi ve Ulusal vergi idareleri arasında bilgi değişiminin sağlanması olarak belirlenmiş r. 5

7 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Program, katılım öncesi stratejiden yararlanan aday ülkelere ve potansiyel aday ülkelere de açıktır. Halihazırda katılımcı ülkeler, 27 Üye Devletin yanı sıra Türkiye, Hırvatistan, Makedonya ve Sırbistan dır. Program Kapsamında Düzenlenen Faaliyetler Program faaliyetleri 4 ana başlık al nda gerçekleş rilmektedir: Katma Değer Vergisi Özel Tüke m Vergisi (alkol ve tütün ürünleri, enerji ürünleri) Gelir ve sermaye üzerinden alınan vergiler Sigorta primleri üzerinden alınan vergiler 6 Program çerçevesinde düzenlenen etkinliklere sadece katılımcı ülkelerin vergilendirme alanında çalışan kamu görevlileri katılabilmektedir. Fiscalis Programı kapsamında yukarıda sayılan her bir ana başlık altında aşağıdaki türlerde faaliyetler gerçekleştirilmektedir: 1) Seminerler ve Çalıştaylar: Seminer ve çalıştaylar, ulusal idarelerde çalışan kamu görevlileri, Komisyon temsilcileri ve gerektiğinde diğer uzmanların katılımı ile, belirli konularda bilgi alışverişi için bir temel teşkil etmektedir. Seminerlerin sonucunda yürürlükteki AB müktesebatını geliştirmeyi veya değiştirmeyi, ya da idareler arası işbirliğini güçlendirmeyi sağlayacak tavsiyeler ortaya çıkabilmektedir. Çalıştaylar da aynı nitelikte olmakla birlikte seminerlere göre daha kısa sürmekte ve daha az katılımcı ile gerçekleşmektedir. Seminerler ve çalıştaylar AB müktesebatı ya da bunun uygulanması konusunda düzenlenmekte ve bu faaliyetlere her ülkeden belirli sayıda temsilci davet edilmektedir. Programın içeriğine göre bazılarına tüm katılımcı ülkeler, bazılarına ise yalnızca Üye Devletler katılım sağlamaktadır. Seminerlerde genellikle İngilizce, Fransızca, Almanca ve ev sahibi ülkenin dilinde simültane çeviri imkânı sağlanırken, çalıştaylar sadece İngilizce olarak yapılmaktadır. 2) Çalışma Ziyaretleri: Komisyon ve üye devletler, vergilendirme alanında çalışan kamu

8 görevlileri için çalışma ziyaretleri düzenlemektedir. Her bir ziyaret Fiscalis kapsamındaki belirli bir hedefe odaklanmaktadır. Çalışma ziyaretleri ülkedeki vergi sistemini tanıtmaya yönelik genel, veya sadece belirli bir konuya odaklanmış spesifik grup programları şeklinde olabileceği gibi, talep üzerine, bir ülkedeki belirli alanda uygulamayı öğrenmeye yönelik daha dar kapsamlı ve ihtiyaca özel hazırlanan ziyaretler şeklinde de düzenlenebilir. Çalışma ziyaretlerinin süresi değişmekle birlikte genellikle 510 gün arasında olmaktadır. Bir ülkenin ilgili yılda çalışma ziyareti düzenleyip düzenlemeyeceği veya ziyaretin konusu, süresi, vb. gibi bilgiler her yıl ilgili ülkenin tercihine göre belirlenmektedir. Çalışma ziyaretlerine, seminerler gibi her ülkeden belli sayıda kişinin katılımı söz konusu değildir, katılımcı sayısı ve katılımcı profili düzenleyen ülke tarafından belirlenmektedir. Ziyareti düzenleyen ev sahibi ülke, diğer ülkelerden iletilen başvuru formlarını incelemekte ve düzenlenen programla ilgisine göre başvuran kişiler arasından seçim yapmaktadır. Çalışma ziyaretleri genellikle İngilizce olmakla birlikte, bazı ülkeler programları kendi dillerinde yapabilmektedir. 3) Çok Taraflı Kontroller (Multilateral Controls): Katılımcı ülkelerden, biri üye devlet olan en az iki vergi idaresinin işbirliği ile gerçekleştirilen çok taraflı kontroller, üye devletlerdeki çok uluslu şirketlerin vergi denetiminin koordine edilmesi amacını taşımaktadır. Bu faaliyetlere üye ülkelerin yanı sıra, bu tür faaliyetlere imkan veren ikili veya çok taraflı anlaşma imzalamış olan aday ülkeler katılabilmektedir. Çok taraflı kontrollere ilişkin yasal dayanaklar, KDV için, 1798/2003 sayılı Konsey Tüzüğü, doğrudan vergiler için, 2004/56/AT sayılı Konsey Direktifi ile değişikliğe uğrayan 77/799/AET sayılı Direktif, ÖTV için 2073/2004 sayılı Konsey Direktifi ve 25/01/1988 tarihli karşılıklı idari işbirliği hakkında OECD Anlaşması ve OECD model anlaşmanın 26 ncı maddesi uyarınca imzalanan ikili anlaşmalardır. Ülkemiz henüz Fiscalis kapsamında bu tür bir faaliyete katılım sağlamamıştır. 4) İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri: Bu başlık altında, Komisyon ve katılımcı ülkeler, CCN/CSI (Common Communications Network)/(Common Systems Interface) 1, VIES (VAT Information Exchange System), EMCS (Excise Movement and Control System) gibi bilgi ve iletişim sistemlerini işlevsel hale getirmek için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu sistemlerin altyapısı, KDV ve ÖTV sistemlerinin uygulanması ve özellikle idarelerin etkinliğinin sağlanması 1 CCN/CSI ağları, vergilendirme ve gümrükler alanında yetkili kurumlar arasındaki tüm işlemlerin elektronik araçlarla gerçekleştirilmesini sağlamak üzere AB tarafından geliştirilen ortak bir platformdur. 7 Avrupa Birliği nin Vergilendirme Alanındaki Fiscalis Programı Ve Türkiye nin Ka lımı

9 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sistemler, üyelikle birlikte işler hale geldiğinden, ülkemiz henüz katılım sağlamamakla birlikte, bu sistemlerin üyelikten önce kurulması gerekmektedir. 5) Eğitim Faaliyetleri: Program kapsamında, ulusal alanda çalışan kamu görevlileri için ortak eğitim sistemi oluşturulması ve üye ülkelerin birinde çalışan görevlilerin diğerlerinin eğitim faaliyetlerine katılabilmesi ve ortak araçlar geliştirilmesi ile doküman paylaşımı amaçlanmaktadır. Bu alanda ayrıca, elektronik öğrenim modülleri de geliştirilmektedir. Eğitim faaliyetleri, Fiscalis kapsamında yeni başlayan bir uygulama olup, genellikle elektronik ortamda AB müktesebatının uygulanmasına yönelik konuları içerdiğinden, ülkemizden henüz katılım sağlanmamaktadır. 6) Proje Grupları Proje grupları, belirli bir takım sonuçlara yönelik olarak, önceden belirlenmiş spesifik hedefler doğrultusunda sınırlı sayıda katılımcıdan oluşmaktadır. İlgili alanda en iyi olan ülkelerden gelen katılımcılar, belirli bir süre faaliyet göstermekte ve proje grubu süresinde çok sayıda toplantı düzenlemektedir. Proje grubu toplantıları İngilizce olarak yapılmaktadır. 7) Diğer Faaliyetler: Bunların dışında, Fiscalis yönetimine ilişkin koordinasyon toplantıları gibi faaliyetler gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara katılımcı ülkelerin Fiscalis ekiplerinden bir temsilci davet edilmektedir. İngilizce olarak gerçekleştirilen bu faaliyetlere Ulusal Fiscalis Koordinatörlüğünü yürüten Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı katılım sağlamaktadır. 8

10 Program faaliyetleri sonucunda, Vergilendirme ve vergi dene mi alanlarında AB mükteseba nın uygulanması hakkında ortak bir standardın yakalanması, Üye ülkeler arasında etkin, verimli ve kapsamlı bir işbirliği ortamı oluşturulması, Hem idarenin hem de mükelleflerin ih yaçlarını dikkate alan iyi uygulamaların geliş rilmesi ve yaygınlaş rılması ve Aday ülkelerin ka lım sürecinde AB mükteseba na uyumu ve idari kapasitesinin geliş rilmesi için gerekli ih yaçlarının karşılanması sağlanmaktadır. Fiscalis Programı bugüne kadar katılımcı ülkelerin vergilendirme alanındaki idareleri ve kamu personeli arasında, özellikle iletişim ve bilgi değişim sistemlerini kullanmak suretiyle, işbirliğini artırarak temel amacına ulaşmıştır. Bunun yanı sıra, Fiscalis bünyesinde düzenlenen seminer, proje grubu, çalıştay, çalışma ziyareti ve çok taraflı kontrollere katılım, aynı alanda çalışan kamu personeli arasında bir ağ oluşmasına katkıda bulunmuştur. Program kapsamında en fazla faaliyet KDV ve ÖTV alanlarında gerçekleşmektedir. Doğrudan vergilendirme alanındaki faaliyetler nispeten daha az gerçekleşmiş olup, ilerleyen zamanlarda artması beklenmektedir. Sigorta primlerinin vergilendirmesi alanında ise, katılımcı ülkelerden talep gelmediği için henüz bir faaliyet düzenlenmemiştir. Fiscalis 2013 kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından her yıl spesifik hedefler belirlenmekte ve Üye Devletlerin onayına sunulmaktadır yılına ilişkin taslak Yıllık Çalışma Programı nda yer alan başlıklar ve kapsadığı alanlara aşağıda yer verilmektedir Çalışma Programının tamamı Ek2 de yer almaktadır. Bu çerçevede 2010 yılında aşağıdaki konularda faaliyetler düzenlenmektedir: 1 Dolandırıcılıkla mücadele, gönüllü mükellef uyumu ve evergi dairesi stratejisi; 2 Vergi idareleri arasında idari işbirliği, çok taraflı kontroller ve İletişim ve Bilgi Değişimi Sistemleri, 3 AB müktesebatının doğru bir şekilde uygulanması, diğer ülkelerin vergi idarelerinin mevzuat ve çalışma prosedürleri hakkında bilgi edinilmesi ve konuyla ilgili uluslararası gelişmelerin takibi, Avrupa Birliği nin Vergilendirme Alanındaki Fiscalis Programı Ve Türkiye nin Ka lımı 9

11 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 4 Vergi mükelleflerinin tanımlanması, denetim teknikleri, risk yönetimi, vergi tahsilatı, 5 Sigorta primlerinin vergilendirilmesi alanında Üye Devletler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, 6 Programa katılan aday ve potansiyel aday ülkelerin katılım sürecinde vergilendirme alanındaki müktesebata uyum ve idari kapasitelerinin artırılması için gerekli önlemlerin alınması, 7 Program yönetimi, ortak eğitim programları ve iletişim ve bilgi paylaşımı. II. Türkiye nin FISCALIS Programı na Katılımı Türkiye, katılım öncesi stratejiden yararlanan bir aday ülke olarak, Fiscalis Programı na 2003 yılından bu yana katılmaktadır. Türkiye nin Fiscalis 2007 Programı na katılımına dair Mutabakat Zabtı 2003/5797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Fiscalis 2013 Programı nın, önceki programla aynı nitelikte olması sebebiyle, Ülkemiz ile Avrupa Komisyonu arasında varılan mutabakat sonucunda, Fiscalis 2013 Programına da aynı koşullar altında katılım sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle, söz konusu programa katılıma ilişkin olarak ayrıca bir Mutabakat Zaptı imzalanmamış olup, 2003 yılına ait söz konusu belge geçerliliğini korumaktadır. Fiscalis 2013 Programı, 1 Nisan 2008 itibariyle başlamıştır. Programın yürütülmesi için Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nda bir Fiscalis Ekibi görev yapmaktadır. Fiscalis Ekibinin başında, Fiscalis Ulusal Koordinatörü olarak belirlenen AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı yer almaktadır. Fiscalis Koordinatörü, Programın Avrupa Birliği kurallarına göre yürütülmesinden, faaliyetlerine ilgili temsilcilerin katılmasından ve bu kişilere Fiscalis bütçesinden ödeme yapılmasından, ayrıca Avrupa Komisyonuna yıllık olarak faaliyet raporu, mali rapor, çalışma ziyaretleri raporu, değerlendirme raporları ve talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sunulmasından sorumludur. Fiscalis Programı bünyesinde düzenlenen faaliyetlere katılımın masrafları, her yıl Avrupa Komisyonu ile birlikte belirlenen ve tamamı Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı bütçesinden ödenen yıllık katkı payından karşılanmaktadır 2. Fiscalis Programı kapsamında 2003 yılından bu yana düzenlenen faaliyetlere Maliye Bakanlığı nın ilgili Birimlerinin personeli tarafından katılım sağlanmaktadır. Bugüne kadar, seminer, çalıştay, proje grubu, 2 Mutabakat Zap nda yıllık katkı payının Avro olduğu, ancak iki tara n aralarında anlaşması halinde belirlenen miktarın ya rılabileceği belir lmektedir. Ya rılan katkı payının %7 si idari masraf olarak Komisyon tara ndan kesilmektedir.

12 koordinasyon toplantısı ve çalışma ziyaretlerine yaklaşık 200 temsilci katılım sağlamıştır. Türkiye ayrıca, Program bünyesinde kurulan ve 8 katılımcı ülkeden oluşan Ödeme Kaydedici Cihazlar (cash registers) proje grubunda da Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilmiştir. Bugüne kadar katılım sağlanan faaliyetler ve katılımcı sayısı yıl bazında Şekil 1 de yer almaktadır. Şekil 1: Fiscalis Programı Faaliyetlerine Katılım Durumu (Yıllık1 Nisan31 Mart Dönemleri İtibariyle) Avrupa Birliği nin Vergilendirme Alanındaki Fiscalis Programı Ve Türkiye nin Ka lımı Fiscalis 2013 Programı kapsamında Maliye Bakanlığı özellikle KDV, ÖTV, vergi denetimi ve edenetim, transfer fiyatlandırma, vergi dolandırıcılığı ile mücadele, ikili anlaşmalar ve karşılıklı bilgi değişimi ve işbirliği konularında düzenlenen faaliyetlere katılım sağlamaktadır. Bu şekilde, AB nin vergilendirme alanındaki müktesebatı ve diğer katılımcı ülkelerin uygulamaları hakkında bilgi birikimi oluşturulmaktadır. Ülkemiz ayrıca, 2008 ve 2009 yıllarında Ankara da iki Fiscalis çalışma ziyaretine ev sahipliği yapmıştır. Çalışma ziyaretlerinin ilki 2024 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiş; çeşitli AB ülkelerinden gelen ve vergilendirme alanında çalışan 10 temsilci ülkemizdeki vergilendirme sistemi hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmiştir. Söz konusu ziyaretlerin ikincisi ise 59 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve çeşitli AB ülkelerinden gelen ve vergilendirme alanında çalışan toplam 16 temsilciye geniş kapsamlı bir eğitim verilmiştir. Ankara da gerçekleşen her iki programda da, aşağıdaki başlıklarda sunumlar yapılmış, ayrıca bir vergi dairesi ile birlikte 11

13 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı katılımcıların çalıştığı alanlarda Gelir İdaresi Başkanlığı nın ilgili birimleri ziyaret edilmiştir. Türkiye deki temel ekonomik aktörler Türk vergi sisteminin kurumsal ve yasal çerçevesi Vergilendirme alanında stratejik planlama Vergilendirme alanında karşılıklı yardım mekanizmaları Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi Kurumlar Vergisi, Transfer Fiyatlandırma, Gelir Vergisi Vergi Denetimi, edenetim Bu programlar ile, AB ye üye ve aday diğer ülkelerin ülkemizdeki vergi sistemi ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olması ve burada aynı konularda çalışan meslektaşları ile bir araya gelmek suretiyle bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması sağlanmaktadır. Fiscalis Programı ndan etkin bir şekilde yararlanılması, Avrupa Birliği ile yürütülen müzakere sürecinde vergilendirme faslında yürütülen çalışmaları da desteklemektedir. Fiscalis 2013 Programının başladığı 1 Nisan 2008 tarihinden bu yana katılım sağlanan faaliyetin konuları Ek 1 de yer almaktadır. III. FISCALIS Faaliyetlerine Katılım ve Mali Kurallar Fiscalis Programı kapsamında düzenlenen faaliyetler, doğrudan Fiscalis koordinatörlerine bildirilmekte ve iletilen davet yazısında faaliyetin tarihi, yeri, konusu, gündemi, katılımcı profili ve sayısı ile mali kurallara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu çerçevede, herhangi bir faaliyete katılımın öngörülmesi durumunda, katılımcıların isim, unvan, irtibat bilgileri ve uçuş bilgilerinin katılımcılar tarafından değil, doğrudan Fiscalis koordinatörleri tarafından ev sahibi ülkenin koordinatörüne ve Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Fiscalis 2013 Programı kapsamındaki faaliyetlere katılımın tüm masrafı (uçak bileti, otel, günlük harcırah vb.) Avrupa Birliği kuralları doğrultusunda Fiscalis bütçesinden karşılanmaktadır. Avrupa Sayıştayı ve Avrupa Komisyonu, bu hesaplar üzerinde denetim yapma yetkisine sahiptir. Aşağıda daha ayrıntılı anlatılan Fiscalis mali kuralları çerçevesinde, katılım masrafları için ulusal bütçeden bir hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca, katılımcıya önceden bir avans ödemesi yapılmamakta, faaliyet dönüşünde gerekli belgelerin ibrazı sonucu geri ödeme yapılmaktadır. 12

14 Fiscalis Programı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere katılım sağlayacak olan temsilci, faaliyet dönüşünde geri ödenmek üzere, gidişdönüş ulaşım biletlerini kendi temin etmelidir. Bu çerçevede, genel ilke olarak, en uygun ve maliyet açısından en ekonomik seyahat şeklini tercih etmelidir. Faaliyet dönüşünde gerekli faturalar ibraz edildikten sonra Avrupa Birliği Fiscalis Programı kurallarına uygun olarak hazırlanmış bilgisayar programında katılım masrafı hesaplanmakta ve katılımcıya Avro cinsinden geri ödenmektedir. Faaliyete ilişkin masrafların Avro ya çevrilmesinde Avrupa Merkez Bankası tarafından yayınlanan aylık kurların dikkate alınması zorunludur. Faaliyet sonrasında geri ödeme için gerekli belgeler (tamamı orijinal olmalıdır): Otel faturası Uçak bile faturası Uçak bile Uçak biniş kartları Havaalanına gidişdönüş toplu taşıma aracı biletleri (ör. Havaş vb.) Faaliye n havaalanı olmayan bir şehirde gerçekleşmesi veya birden fazla şehirde gerçekleşmesi durumunda şehirlerarası tren/otobüs biletleri Yazılı beyan (otel fiya na kahval nın dahil olup olmadığı ve herhangi bir öğünün ev sahibi ülke tara ndan ücretsiz olarak sağlanıp sağlanmadığına ilişkin) İs snai durumlarda havaalanına gidişdönüş taksi veya shu le faturası (uçağın kalkış ve varış saatlerinin çok erken/geç olması durumu) Vize alınmasını gerek ren hallerde vize için ödenen ücre gösteren makbuz/belge Avrupa Birliği nin Vergilendirme Alanındaki Fiscalis Programı Ve Türkiye nin Ka lımı 13

15 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Geri Ödemenin Hesaplanmasına Konu Olan Bileşenler ve Bunlara İlişkin Kurallar: Fiscalis Programı katılımcılarına yapılan geri ödeme üç unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; günlük harcırah, seyahat masrafları ve konaklama masraflarıdır. a. Günlük Harcırah Fiscalis Programı kapsamında her ülkeye ilişkin harcırah miktarları farklıdır. Harcırah miktarı, gün bazında değil, gidişdönüş saatleri arasında geçen süreye göre otomatik olarak bilgisayarda hesaplanmaktadır. Günlük harcırah, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, şehir içi ulaşımı ve bunun gibi diğer harcamaları kapsamaktadır. Katılımcıların, bu harcamalara ilişkin herhangi bir belge sunmaları gerekmemektedir. Otelin gecelik fiyatına kahvaltının da dahil olması veya bazı öğünlerin ev sahibi ülke tarafından ücretsiz olarak sağlanması durumunda günlük harcırahta bazı kesintiler yapılacaktır. Katılımcıların, faaliyet dönüşünde otel fiyatına kahvaltının dahil olup olmadığı ve ev sahibi ülke tarafından herhangi bir öğünün ücretsiz olarak sağlanıp sağlanmadığı konusunda Fiscalis Koordinatörü nü bilgilendirmesi zorunludur. Bunun için katılımcının yazılı beyan formunu imzalayarak iletmesi gerekmektedir. b. Seyahat Masrafları Seyahat için en uygun ve en ekonomik ulaşım şekli tercih edilmelidir. Havayoluyla seyahat; Uçuş süresi (tek bir uçuş için) dört saate kadar ise, olabilecek en düşük fiyatta, ekonomi sınıfında, Uçuş süresi (tek bir uçuş için) dört saat ve daha fazla ise veya doktor tarafından belgelenen fiziksel bir ihtiyaç olması durumunda, olabilecek en düşük fiyatta, businessclass ta yapılabilmektedir. Hem kendi ülkemizde hem de seyahat edilen ülkede havaalanına gidişgeliş için uygun ve elverişli olan her durumda toplu taşıma veya ortak ulaşım tercih edilmelidir. Bunların geri ödenmesi için bu seyahatlerin bilet veya fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Taksi ve shuttle masrafları ancak istisnai durumlarda geri 14

16 ödenmektedir. Bunun için de mutlaka makbuz ibraz edilmelidir. Şehir içi ulaşım masrafları, bir yerleşim birimi içerisindeki, (ör. otel ile etkinliğin gerçekleştirileceği yer arasındaki) ulaşıma ilişkin masraflardır. Bu masraflar, günlük harcırah kapsamında kabul edilmekte, ayrıca geri ödenmemektedir. Program aynı ülkede iki ayrı şehirde gerçekleştiriliyorsa, bu iki şehir arasındaki seyahat için de bilet üzerindeki fiyat iade edilebilmektedir. Seyahat koşullarının hafta sonunda da konaklamayı gerektirmesi halinde ilave günlük harcırah ve konaklama, en ekonomik maliyet şartının sağlanması durumunda ödenebilmektedir. Katılımcının kendi isteğiyle seyahatini uzatması durumunda, günlük harcırah hesaplamasına esas olan gidişdönüş saatleri en az maliyetli alternatife göre belirlenir. c. Konaklama Otel rezervasyonu, aksi belirtilmediği takdirde, katılımcı adına ev sahibi ülke tarafından yapılmaktadır. Bu çerçevede, katılımcının gidiş dönüş gün ve saatlerini başvuru esnasında doğru şekilde iletmesi önem taşımaktadır. Bazı durumlarda katılımcıların otel için ayrı bir form doldurup iletmeleri istenebilmektedir. Katılımcıya konaklama masrafları her bir ülke için belirlenmiş olan azami miktara göre geri ödenmektedir. Katılımcı, otelden ayrılırken ödemesini yapmakta, gecelik oda ücreti faaliyet dönüşü kendisine geri ödenmektedir (telefon, minibar, vs. katılımcıya aittir). Bunun için de mutlaka otel faturası ibraz edilmelidir. Bazı durumlarda, faaliyetin ilk gün öğleden sonra başlaması veya son gün öğlen bitmesi halinde, katılımcıların seyahat ve kalış sürelerini buna göre belirlemeleri istenmektedir. Fiscalis faaliyetlerine katılımın ardından bu belgelerle birlikte Fiscalis Koordinatörlüğüne sunulan toplantı notları ve değerlendirmeler, Programın faydalarının ölçülebilmesini sağlamakta ve Avrupa Komisyonu na sunulan yıllık raporların hazırlanmasına katkı sağlamaktadır. Avrupa Birliği nin Vergilendirme Alanındaki Fiscalis Programı Ve Türkiye nin Ka lımı 15

17 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kaynakça: Commission of the European Communities, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Final Evaluation of the Fiscalis Programme , Brussels, , COM(2008) 623. final Decision No 1482/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing a Community programme to improve the operation of taxation systems in the internal market, Official Journal of the European Union, , L 330 European Commission, DirectorateGeneral for Taxation and Customs Union, Draft Annual Work Programme 2010, Brussels, TAXUD/A2/NP/D(2009) European Commission, DirectorateGeneral for Taxation and Customs Union, Participating in Customs and Fiscalis Cooperation Programmes 2013, Brussels, 2009 European Commission, DirectorateGeneral for Taxation and Customs Union, Fiscalis Programme, <http://ec.europa.eu/ Fiscalis> Fiscalis Koordinatörler Toplantılarında Yapılan Sunumlar 16

18 EK1: Fiscalis 2013 Programı Kapsamında (1 Nisan 2008 den bu yana) Katılım Sağlanan Faaliyetler 67 Mayıs 2008, Malta, edenetim Çalıştayı 1920 Mayıs 2008, Çek Cumhuriyeti, Fiscalis Çalışma Ziyaretleri Koordinasyon Toplantısı 1012 Haziran 2008, Finlandiya, Doğrudan Vergilendirme Alanında Karşılıklı Yardım ve Bilgi Değişimi Semineri 2627 Haziran 2008, Hırvatistan, İkili Anlaşmalar Prosedürleri Semineri 812 Eylül 2008, Finlandiya Çalışma Ziyareti (KDV) 1519 Eylül 2008, Finlandiya Çalışma Ziyareti (ÖTV) 1719 Eylül 2008, İsveç, Elektronik KDV İadesi Prosedürleri Semineri 29 Eylül8 Ekim 2008, Lüksemburg Çalışma Ziyareti 79 Ekim 2008, Macaristan, EMCS Semineri 1324 Ekim 2008, Belçika Çalışma Ziyareti 1416 Ekim 2008, Polonya, Alkol ve Alkollü İçecekler Üreten KOBİ lere Yönelik ÖTV Hükümleri Semineri 2931 Ekim 2008, Avusturya, Çok Taraflı Kontroller Platformu Semineri 37 Kasım 2008, Portekiz Çalışma Ziyareti 37 Kasım 2008, Çek Cumhuriyeti Çalışma Ziyareti (KDV) 1014 Kasım 2008, Danimarka Çalışma Ziyareti 14 Kasım 2008, Brüksel, Fiscalis Komite Toplantısı 18 Aralık 2008, Brüksel, Gümrükler ve Vergilendirme AB İletişim Ağı 4. Toplantısı 23 Ocak 2009, Hollanda, KDV Dolandırıcılığı ile Mücadele Semineri 26 Şubat 2009, İtalya Çalışma Ziyareti (ÖTV) 34 Şubat 2009, İtalya, Gümrükler ve Vergilendirme Konularında AB İletişim Ağı Çalıştayı 1920 Şubat 2009, Belçika, Program Koordinatörleri için Çalıştaylar Avrupa Birliği nin Vergilendirme Alanındaki Fiscalis Programı Ve Türkiye nin Ka lımı 17

19 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18 2 Nisan 2009, Brüksel, Fiscalis Komite Toplantısı 6 8 Nisan 2009, İtalya, Doğrudan Vergilendirme Alanında Karşılıklı Yardım ve Bilgi Değişimi Semineri Mayıs 2009, Hırvatistan, Fiscalis Çalışma Ziyaretleri Koordinasyon Toplantısı 1115 Mayıs, Slovenya, Çalışma Ziyareti (ÖTV) 1314 Mayıs 2009, Lüksemburg, Edenetim Alanında İşbirliği Çalıştayı Mayıs 2009, Yunanistan, Tütün Vergilendirme Politikasının Genel Sağlık Üzerindeki Etkisi Semineri 8 Haziran 2009, Brüksel, Gümrükler ve Vergilendirme AB İletişim Ağı 5. Toplantısı 911 Haziran 2009, Finlandiya, KDV den Kaçınmayla Mücadele Semineri 2428 Ağustos 2009, Danimarka, Çalışma Ziyareti (Transfer Fiyatlandırma) 711 Eylül 2009, Finlandiya, Çalışma Ziyareti (KDV ve Gelir Vergisi) 2425 Eylül 2009, Hırvatistan, Transfer Fiyatlandırma Semineri 29 Eylül1 Ekim 2009, Norveç, Vergi İnceleme Yetkilileri Toplantısı 59 Ekim 2009, Polonya Çalışma Ziyareti (Risk Analizi) 59 Ekim 2009, İsveç, Çalışma Ziyareti (Vergi Tahsilatı) 515 Ekim 2009, Belçika, Çalışma Ziyareti (Fransızca KDV ve Doğrudan Vergilendirme) 2630 Ekim 2009, Danimarka, Çalışma Ziyareti (KDV ve gelir kontrolü) 2325 Kasım 2009, Hollanda, Efaturaların denetimi Çalıştayı 2327 Kasım 2009, Hollanda, Çalışma Ziyareti (Transfer Fiyatlandırma) 2527 Kasım 2009, İsveç, Merkezi İrtibat Ofisleri Semineri 30 Kasım2 Aralık 2009, İtalya, KDV Semineri 810 Aralık 2009, Fransa, Eticar et İşlemlerinin Vergi Denetimi Semineri

20 35 Mart 2010, Romanya, KDV Semineri 8 Mart 2010, Belçika, Fiscalis 2013 Komite Toplantısı 1519 Mart 2010, Polonya, Çalışma Ziyareti (Vergi Dolandırıcılığı ile Mücadele) 7 Mayıs 2010, Belçika, Fiscalis 2013 Komite Toplantısı 1718 Mayıs 2010, İrlanda, Transfer Fiyatlandırma Semineri 2526 Mayıs 2010, İsveç, Fiscalis Çalışma Ziyaretleri Koordinasyon Toplantısı 23 Haziran 2010, Estonya, Edenetim temas kişileri Çalıştayı 910 Haziran 2010, İrlanda, Mükellef Uyumu Kapsamında Risk Yönetimi Toplantısı 1718 Haziran 2010, Hırvatistan, Fiscalis Yıllık Çalışma Programı Çalıştayı 2729 Eylül 2010, Yunanistan, ÖTV ye Tabi Malların Bandrol ile İzlenmesi Semineri 30 Eylül8 Ekim 2010, İsveç, Çalışma Ziyareti (KDV) 48 Ekim 2010, Danimarka, Çalışma Ziyareti (ÖTV) 48 Ekim 2010, Çek Cumhuriyeti, Çalışma Ziyareti (Bilgi Değişimi/ Karşılıklı Yardımlaşma) 1115 Ekim 2010, Portekiz, ÖTV Çalıştayı 1822 Ekim 2010, İtalya, Çalışma Ziyareti (ÖTV) 2022 Ekim 2010, Portekiz, Çalışma Ziyareti (KDV) 2127 Ekim 2010, İspanya, Çalışma Ziyareti (Vergi Yönetimi) 910 Kasım 2010, İngiltere, Çalışma Ziyareti (Dolandırıcılıkla Mücadele) 1519 Kasım 2010, Romanya, Çalışma Ziyareti (Transfer Fiyatlandırma) 22 Kasım 2010, Belçika, Fiscalis 2010 Komite Toplantısı 2426 Kasım 2010, Slovenya, Merkezi İrtibat Görevlileri Semineri 24 Kasım 9 Aralık 2010, Belçika, CCN/CSI Sistemleri Konulu IT Eğitimleri 28 Kasım3 Aralık 2010, Avusturya, Çalışma Ziyareti (CLO Merkezi İrtibat Görevlileri) Avrupa Birliği nin Vergilendirme Alanındaki Fiscalis Programı Ve Türkiye nin Ka lımı 19

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU Duygu PAPUR İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü 1951

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL

İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL Sunum Planı Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi ve İnternet Yönetişimi IGF lerin Genel Özellikleri Yapılan Çalışmalar Önerileriniz

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Basic Project Activities: Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Ministry For Eu Affairs Provinces Preparing for the European Union Programme Kırıkkale on the Path to the EU 1 Avrupa

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır: ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329 Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329 *BE5F84AE* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 41360429-100- Konu : 2013-2014 Erasmus personel Ders Verme Hareketliliği SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 ACENTE İŞLETMESİ VE BÜRO YÖNETİMİ BSD13213 3 3+0 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin Yatırımcı Tazmin Sistemlerine İlişkin Direktif Directive on Investor Compensation Schemes Holger Weustenfeld, BaFin 1 Directive on investorcompensation schemes Directive 97/9/EC of the European Parliament

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler M. Serhat Yücel, FRM Solvency II Teknik İhtisas Komitesi Yerel bilgi. Küresel Güç. 1 Gündem o o o o Solvency II ve Tarihçesi Sayısal Etki Çalışmaları

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ...

TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ... TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ... KOGİDER Kobi Girişimci İş Dünyası Derneği Derneğimiz Avrupa Birliği Komisyonuna kobilerin katılacağı Belçika

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TRANSFER İYATLANDIRMASI YORUM VE UYGULAMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TRANSFER İYATLANDIRMASI YORUM VE UYGULAMALAR AVRUPA BİRLİĞİ NDE TRANSFER İYATLANDIRMASI YORUM VE UYGULAMALAR Doç. Dr. Semih ÖZ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 22 Kasım 2012 ANTALYA 1 Interpration and Application of Transfer Pricing

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Val IT Murat Lostar BTYD 2010 Bilgi Paradoksu Bilgi Teknolojileri nin (BT) değeri (bütçesi) her gün sorgulanıyor yine de BT bütçeleri sürekli

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

VERGİ POLİTİKASI ANALİZ ARACI OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ GELİR RASYOSU

VERGİ POLİTİKASI ANALİZ ARACI OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ GELİR RASYOSU VERGİ POLİTİKASI ANALİZ ARACI OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ GELİR RASYOSU Dr. Hasan AYKIN I. GİRİŞ Katma Değer Vergisi (KDV), 1980 lerin ortalarından itibaren pek çok ülkede temel vergi kalemi niteliği kazanmıştır.

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28877

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU İSTATİSTİKLER BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ YURTDIŞINDAN BİLİM İNSANI DAVET PROGRAMI ESASLARI

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ YURTDIŞINDAN BİLİM İNSANI DAVET PROGRAMI ESASLARI EK:2 Akademi Konseyi nin 26 Mart 2014 Tarih ve 237/4 No lu Kararının Ekidir TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ YURTDIŞINDAN BİLİM İNSANI DAVET PROGRAMI ESASLARI Amaç MADDE 1- Bu esaslar, Akademi Üyelerinin yurtdışından

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus Avrupa Birliği ( AB ) iç pazarı, kurucu antlaşmaca içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE Ders Dili: DersTürkçe İsmi: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ English AVRUPA KÜLTÜRÜ VE KURUMLARI Ders İngilizce İsmi: EUROPEAN CULTURE & INSTITUTIONS Dersi Verecek: Dersin Türü:

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28878

Detaylı

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu)

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) Summary READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) will continue and transfer the innovation of the earlier Leonardo Language project for

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER

AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER GİRİŞ Avrupa Birliği nin Bazı Hukuki Düzenlemelerinin Türkçe ye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber, Avrupa Birliği

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

Meeting on The Establishment of HACCP Training Modules on Food and Feed Safety in the Light of European Standards Acronym BestFOOD

Meeting on The Establishment of HACCP Training Modules on Food and Feed Safety in the Light of European Standards Acronym BestFOOD Meeting on The Establishment of HACCP Training Modules on Food and Feed Safety in the Light of European Standards Acronym BestFOOD TPM-01: Turkey Organised in co-operation with Eskişehir Directorate of

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI 2020 SEYAHAT DESTEĞİ 1. Desteğin Tanımı ve Kapsamı U2020 Seyahat Desteği,

Detaylı

Jci Türkiye 2015 Ödül Programı JCI Adana Eğitimcilerini Yetiştiriyor JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program

Jci Türkiye 2015 Ödül Programı JCI Adana Eğitimcilerini Yetiştiriyor JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2015 Ödül Programı JCI Adana Eğitimcilerini Yetiştiriyor JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=46137 1/8 Page

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler.

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler. İŞLE İLGİLİ SEYAHAT GİDERLERİNİN VE HARCIRAHLARIN VERGİSEL BOYUTU AYSEL ARSLAN S. M. MALİ MÜŞAVİR I. GENEL BİLGİ İşletmelerde çeşitli nedenlerle seyahat ve konaklama harcamaları ortaya çıkabilmektedir.

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER GİRİŞ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER GİRİŞ AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER GİRİŞ Avrupa Birliği nin Bazı Hukuki Düzenlemelerinin Türkçe ye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber, Avrupa Birliği

Detaylı

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries)

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) Tuba Altun, CMB 1 Contents Contents İçindekiler 1. General framework

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

ERASMUS.? Erasmus Programi nedir?? Erasmus da neler var?

ERASMUS.? Erasmus Programi nedir?? Erasmus da neler var? ERASMUS? Erasmus Programi nedir?? Erasmus da neler var? Erasmus Programi Nedir?? Erasmus 1 Üniversitelerarasi isbirligi? Erasmus 2 Ögrenci ve ögretim elemanlari için yurtdisi bireysel egitim destekleri?

Detaylı

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1)

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1) GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD Dissemination Activity in Turkey (1) The Portuguese Team engaged in three dissemination activities Country responble Turkey Country

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı