Şekil ve Grafiklerin L A TEXile C. izimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekil ve Grafiklerin L A TEXile C. izimi"

Transkript

1 Şekil ve Grafiklerin L A TEXile C. izimi Ali Filiz Adnan Mendres Üniversitesi Matematik Bölümü 0900 Adın Özet Bir c.ok bilimsel dergiler ve kitapların basılmasında L A TEX ile azılmış dosalar istenmektedir. Özellikle uluslar arası bilimsel dergiler makalelerin L A TEX ile azılmasını istemektedirler. E ger makalede grafik ve şekiller varsa bu dosaları arıca göndermek zorundaız. Aslında L A TEX ile grafik ve şekil c.izmek biraz emek istemektedir. Burada grafik ve şekillerin L A TEX ile c.izilmesine c.eşitli örmekler verilecektir. Giriş L A TEX ile azılan dosanın uzantısı *.te oldu gu zaman elektronik mail ile dosa gönderilmesinde veri kabı aşanmamaktadır. Anı zamanda azılan tüm azılar metin tipinde oldu gundan te uzantılı dosaların boutu resim uzantılı dosalar göre daha az er tutmaktadır. Bu durum dosanın gönderilme süresini kısaltmaktadır. Bir *.te uzantılı dosa L A TEX ile derlendi ginde kendisi ile birlikte duruma göre uzantıları *.dvi, *.ps, *.au, *.te.bak *.pdf ve *.toc dosaları üretir. *.te dosası kalmak şartı ile di ger dosalar silindi ginde vea bir ere aktarıldı gında *.te dosası c.alıştırıldı gında silinen dosalar tekrar oluşturulur. Bizim dosamızın adı comu.te olsun. Bu dosa üzerinde aşa gıdaki L A TEX in c.alışma prensibini L A TEX komutları ile şekiller ile ifade edelim: Buradan Başla Edit File 3 comu.te LaTeX 3 comu.dvi Önizleme vea dvips Yazıcı

2 Yukarıdaki şekilde verildi gi gibi oklar takip edilirse, azaca gımız dosa bir editör programında (not defteri, emacs, WinEdt vb.) azılır ve comu.te dosası olarak kadedilir. comu.te dosası L A TEX ile derlenir ve comu.dvi oluşur. Bu dosa a hataları ile birlikte azıcıa gönderilir vea azıcıdan önce bir baskı önizleme apılıp, varsa hatalara bakılır ve hatalar düzeltilir ve ilk baştaki sürec. tekrar edilir. Hatalar düzeltildikten sonra istersek azıcıdan bir c.ıktısını alırız. L A TEX e Dışarıdan Şekiller vea Grafiklerin Eklenmesi Başka bir programda oluşturulan bir grafik vea şekil L A TEX e eklemek ic.in öncelikle C, C++ programına benzer bic.imde \usepackage{graphic} graphic.st grafik paket dosası (kütüphanesi) eklenmelidir. Aksi halde program hata mesajı verir ve istenilen grafik görülmez. Elimizde gr4.eps dosası bulunsun. Bunu gr4.eps dosasını orjinal bic.imde L A TEX ic.ine aşa gıdaki bic.imde azarız. \begin{figure} \includegraphics{gr4.eps} \caption{bir eps grafi~ginin orjinal hali} \label{gr4} \end{figure}

3 Figure : Bir eps grafi ginin orjinal hali 3

4 Her zaman grafikleri böle tam safa kaplaacak şekillde erleştirmek istenmeebilir. Dergi editörleri vea aın evleri şekil boutlarında vea safa saısında kısıtlamalar apabilirler. Bu durumda, grafik ile ne ifade etmek istedi gi tam olarak anlaşılıor ve hemen altında a da kenarında ac.ıklama apılmak istenior ise ve 4cm üksekli ginde 4cm genişli ginde olsun, ortada olsun ve 45 derecelik ac.ı ile dönsün isteniorsa aşa gıdaki şekilde azarız: \begin{figure}[thbp] \centering \includegraphics[height=4cm,width =4cm,angle=45]{gr4.eps} \caption{bir eps grafi~gi. $4\times 4$ cm ve 45 derecelik döndürme ile} \label{gr4} \end{figure} Figure : Bir eps grafi gi. 4 4 cm ve 45 derecelik döndürme ile Elimizde dört adet resim dosası bulunsun.bunlar jpg, tif vea gif uzantılı olabilir. Bunları önce ps vea eps uzantılı dosalara c.evirelim (dosaları bir birine c.eviren herhangi bir program kullanılabilir). Bunların orjinal boutları ne olursa olsun. Biz bunları cm ebatlarda safanın en ugun erine azmak istersek Figür (3) gibi olur. Bir c.ok kişi harici bir programla c.izim apıp bunu includegraphics Figure 3: Dört adet ps dosasının an ana dizilmesi gibi bir paket kullanarak L A TEXin ic.ine almakla bazı dezavantajları kabullenmiş oluor. Birincisi L A TEX dosası artık tek bir dosa olmaktan c.ıkıor ve c.izim dosaları ile beraber taşınmak zorunda kalınıor. ikincisi Herhangi bir c.izim dosası aktarılamsı unutulursa program hata mesajı vermektedir. 4

5 Şimdi de asıl amacımız olan L A TEX in kendi imkanları ile grafik oluşturmaa c.alışalım. Bunun ic.in \begin{picture}...\end{picture} arasına ugun komutlar azılmalıdır. Anı noktadan farklı önlere do gru giden okları c.izelim: Aşa gıda = tanh() fonksionunun grafi gi verilmiştir. β = v/c = tanhχ χ Köşeleri A(0,0), B(3,0), C(0, ve D(3,) noktalarında bulunan dikdörtgeni c.izelim ve köşelerinde noktaların koornitlarını azdıralım: C(0,) D(3,) A(0,0) B(3,0) Tarladan toplanan pamu gun ipli ge dönüştürülüp kumuş apılması ve son olarak ceket apılması aşamasını grafik ile gösterelim: İplik Kumaş Ceket Pamuk Aşa gıda \begin{picture}...\end{picture} komutları ile c.izilmiş farklı grafikler ve şekiller verilmiştir. 5

6 6 6 tl [t] tr Kutu Kutu kutu [l] bl kutu ic) [b] Kutu [r] br A α α c t L } {{ } v t L h = c τ L A B h Kütle merkezi Yer c.ekimi 6

7 ct A E A A A E A P P P P P ct A α = α α E 3 Do gru E Deklemi α E B B A B A f() π π akış θ + Figure 4: Fourier serisinin grafi gi Herhangi bir üc.genin alanını veren formül aşa gıdaki şekilde verelim: 7

8 C a b B A c u := a + b + c Alan = u(u a)(u b)(u c) 3 matri Kullanımı Fen Bilgisi kitabında hepimizin bildi gi ve gördü gü ve suun dolaşımını şekil ile vermek isteelim: \matri{ {\tt{okonus}} & *+++[F-]{H_O} & {\tt{atmosfer}} } Yukarıda\tt ifadesi metin a şeklinde olaca gını, ^3pc ifadsinde 3 erine 5 vea 7 rakamını azarsak aın daha da büüdü günü görece giz. Buharlaşma Okonus H O Atmosfer Okonuslara dönüş Adın dan C. anakkale e gelirken u gramak zorunda oldu gumuz büükşehir İzmir oldu guna göre bunu farklı bir şekil ile verelim Adın İZMİR C. anakkale A Cebir derslerinde aşa gıdaki ifadelerden biri gerekli olabilir: B C A B /A B /B A A B B A U X Z Y p X P h g X f Y 0 Y q g f Z 8

9 A f B g;h g f;g C h D λω λ λω λ λc λp λpω λp S a/0 b/0 b/ a/0 a/ 4 pspicture Paketi ile Grafik C. izimi Burada c.izece gimiz ifadeler \begin{pspicture}...\end{pspicture} arasına azılmalıdır. Öncelikle \begin{pspicture}(-,-3)(3,4) ile c.izilecek olan grafi gin ebatları belirlenmelidir. Di ger durumlar istenilen şekilde düzenlenebilir. \pspolgon komutu bir c.okgen c.iziminde kullanılır. \psaes koordinat eksenkleri c.izilir. \psline komutu ile iki noktadan gec.en do gru c.izilir. \psplot{-.5}{.5}{ ep} komutu ile = parabolü.5.5 arasında olaca gını belirtir. \psplot{-0.}{.5}{ sub} ifadesi ile = do grusunun grafi gi c.izilmiştir. \psplot{0}{.0}{ ep div} komutu ile = parabolünün grafi gi verilmiştir. Aşa gıda c.eşitli örnekler verilmiştir

10 3 A(, ) 3 O(0, 0) A(7/4, 7/4) 3 3 = p 3 3 (0, 0) p O(0, 0) A(, ) 0

11 (, 4) = (0, 0) (, 0) (0, 0) = = (0, 0) (, 0) = Burada L A TEX ile c.eşitli grafiklerin c.izimleri farklı paketler ile nasıl c.izilebilece gi verilmiştir. E [kev / ] Z

12 M L L References [] M. Goossens, F. Mittelbach, A. Samarin, The LATEX Companion, ISSN ,998. [] M. Goossens, S. Rahtz, F. Mittelbach, The LATEX Graphics Companion, 999. [3] John D. Hobb, User s Manual, [4] Donald E. Knuth, The METAFONT book, ADDISON-WESLEY, 99, ISBN und ISBN (soft). [5] Leslie Lampert, LATEX - A Document Preparation Sstem, ADDISON-WESLEY, 994 (3th Printing November 00), ISBN [6] Helmut Kopka, LATEX - Eine Einführung, ADDISON-WESLEY, 99, ISBN [7] Helmut Kopka, Erweiterungsmöglichkeiten, ADDISON-WESLEY, 99, ISBN [8] Keith Reckdahl, Using Imported Graphics in LaTeXe, ftp://ftp.dante.de/te-archive/info/epslate.ps, ftp://ftp.dante.de/te-archive/info/epslate.pdf.

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

İnce bir LATEX 2ε Elkitabı

İnce bir LATEX 2ε Elkitabı İnce bir LATEX 2ε Elkitabı veya, 116 dakikada L A TEX 2ε Yazarlar: Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl İngilizceden değişikliklerle Türkçeleştiren: Bekir Karaoğlu Sürüm 4.20,

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2 Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama Sağlama işlemi apma Adana Ankara İzmir zümresine katılan meslektaşlarımızla birlikte piasada cevabı hatalı verilen sorular azıldığını tespit ederek anı hatanın tekrarı

Detaylı

KENDİ CD Nİ KENDİN YAP: MÜZİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN KULLANIŞLI ÇÖZÜMLER

KENDİ CD Nİ KENDİN YAP: MÜZİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN KULLANIŞLI ÇÖZÜMLER www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli KENDİ CD Nİ KENDİN YAP: MÜZİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN KULLANIŞLI ÇÖZÜMLER Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 35 TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 1. Giriş M. Orhan Altan Zekai C. Can Zekai C. Can Gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı kırsal kesimde toprak üstündeki

Detaylı

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ İ L E Ç A L I Ş M A K. Ç i z i m A r a ç Ç u b u ğ u : Belgenize çizim nesneleri eklemek için başka bir yardımcı programa ihtiyacınız yok. Word sizin için kolaylıkla düz çizgiler,

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

1. Görsel Tasarım 1. Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak,

1. Görsel Tasarım 1. Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, 1. Görsel Tasarım 1 ÖĞRENĠM KAZANIMLARI: Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, Görsel tasarım ilkelerinden Bütünlük,

Detaylı

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ Makale Yazım Kılavuzu 1. Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1 1.0. Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği)

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

ColumnREADY: İnternet Gazeteleri Köşe Yazılarını Hazırlama Uygulama Yazılımı

ColumnREADY: İnternet Gazeteleri Köşe Yazılarını Hazırlama Uygulama Yazılımı Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri ColumnREADY: İnternet Gazeteleri Köşe Yazılarını Hazırlama Uygulama Yazılımı Mehmet Fatih Karaca 1, Salih Görgünoğlu 2 1 Gaziosmanpaşa

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

SONUÇ GÖSTERGELERİNİN RAPORLANMASI ÜRETİCİ BİRİMLER İÇİN REHBER

SONUÇ GÖSTERGELERİNİN RAPORLANMASI ÜRETİCİ BİRİMLER İÇİN REHBER SONUÇ GÖSTERGELERİNİN RAPORLANMASI ÜRETİCİ BİRİMLER İÇİN REHBER 2014 HASAT SEZONU İTİBARI İLE GEÇERLİDİR Genel Bakış Bu belge BCI tarafından ÜB leri Yıllık Sonuç Göstergelerinin toplanması ve raporlanması

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

SONUÇ GÖSTERGELERİNİN RAPORLANMASI - ORTA ÖLÇEKLİ ÇİFTLİKLER İÇİN KILAVUZ

SONUÇ GÖSTERGELERİNİN RAPORLANMASI - ORTA ÖLÇEKLİ ÇİFTLİKLER İÇİN KILAVUZ SONUÇ GÖSTERGELERİNİN RAPORLANMASI - ORTA ÖLÇEKLİ ÇİFTLİKLER İÇİN KILAVUZ 2014 HASAT SEZONUNDAN İTİBAREN GEÇERLİDİR GENEL BAKIŞ Bu belge, BCI tarafından Sonuç Göstergelerinin yıllık olarak toplanması ve

Detaylı

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş BÖLÜM -12- Matlab a Giriş 153 12. Matlab a Giriş 12.1. Giriş Temelde MATLAB aşağıda şekilde görülen menülere sahiptir. Programı çalıştırdığınızda Command Window, Current Directory, Workspace ve Command

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı