Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN"

Transkript

1 Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN

2 Isıl enerji kullanarak şekil verme İş parçasından malzeme kaldırmak için yoğunlaştırılmış ısıl enerji kullanan yöntemlerdir. Isı enerjisi kaynağı olarak elektriksel boşalma, elektron ışını, lazer ışını gibi çeşitli yöntemler kullanılır. Bütün yöntemlerde malzeme yüzeyinde oluşacak odak noktasında ulaşılan sıcaklıklar, bilinen bütün malzemelerin erime ve buharlaşma sıcaklığının üzerindedir. Bu nedenle ısıl enerji kullana yöntemlerle bilinen bütün malzemeleri işlemek mümkündür. Bazı yöntemler: 1. Elektro erozyon 2. Telli elektro erozyon 3. Lazer 4. Plazma

3 Elektro erozyon ile işleme Elektro erozyon, Elektro (Elektriksel) Deşarj İmalat (Electrodischarge (Electrical Discharge) Machining EDM) veya kıvılcım erozyonu (spark erosion veya eroding) olarak da bilinir. Elektriksel Deşarj İmalat (EDM) iletken bir malzemenin aşındırılması amacıyla bir dizi elektrik boşalması (kıvılcım) kullanılan bir yöntemdir. 50 khz ile 500 khz arasında tekrarlanan yüksek gerilim darbeleri; grafit, pirinç, bakır veya tungsten den imal edilmiş elektrotlara uygulanır. Takım geometrisinin iş parçasını oyması prensibi ile çalışır. Oyma işlemi küçük ve çok sayıda elektriksel kıvılcımlar vasıtasıyladır.

4 Plazma Bu gün insanlığın iki büyük sorunu vardır. Bunlardan birincisi hammadde, ikincisi ise enerji sorunudur. Enerji sorununa çözüm olarak yakın geçmişte atom enerjisi alternatif olarak görülmüş, ancak bugün için klasik atom enerjisi elde etme yöntemi (çekirdek parçalama) gerek canlılar için tehlike kaynağı, gerekse hammaddesinin sınırlı oluşu nedeniyle nihai bir çözüm getirememiştir. Nihai çözüme alternatif olarak, ancak plazma sayesinde mümkün olabilen çekirdek füzyonu görülebilmektedir. Hammadde sorununda ise bulunacak yeni yöntemler ile, daha az hammaddeden daha fazla yaralanabilmek önerilmektedir. Örneğin plazmadan faydalanarak klasik yöntemlerle elde edilemeyen malzemelerin elde edilmesi veya plazma kaynağı ile ekonomik ve kaliteli kaynak konstrüksiyonların gerçekleştirilmesi gibi. Maddenin kendine has özelliği olan katı, sıvı, gaz ve plazma hali olmak üzere 4 hali vardır. Bunlar arasındaki esas fark sahip oldukları enerjidir. Yani maddenin herhangi bir konumdaki enerjisini değiştirerek maddeyi diğer bir konuma geçirmek mümkündür. Plazma hali yakın bir geçmişe sahip olup, kendine has özellikleri olması sebebiyle maddenin 4. halini adını almasına neden olmuştur. Plazma, içerisinde iyon, elektron, uyarılmış atom, foton ve nötral atom veya molekül içeren bir karışımdır. Plazma doğada güneş ve bazı yıldızlarda, yıldırımda ve elektrik boşalmalarında, günlük hayatta ise flüoresan lambalarda görülür.

5 Plazma Bir atoma iyonizasyon enerjisinden daha büyük bir enerji verilirse atom iyonize olur. Bu işlem eğer bir gaz kütlesi için gerçekleşirse plazma elde edilmiştir. Plazma için gerekli olan enerjiyi gaz kütlesine mekanik, ısı, ışın magnetik ve elektrik enerjisi şeklinde vermek mümkündür. Elektriksel boşalma mekanizması kısaca, bir elektrik gerilim kaynağı, gaz içinde bulunan iki iletken plaka içerisine bağlanırsa belirli şartlar gerçekleştiğinde, uygulanan gerilim, plakalar arasındaki gazın delinme gerilimi üzerinde ise bu iki plaka arasından bir elektrik akımı akar. Buradan akan akımın büyüklüğüne göre, ortaya çıkan elektrik boşalma sistemleri sınıflandırılır. Anode Plasma + Cathode

6 Elektro erozyon teorileri EDM prosesinde malzeme kaldırılması, iki elektrot arasında meydana gelen kıvılcımın erozyon (aşınma) etkisi prensibine dayanır. Karmaşık bir olgu olan erozyon etkili kıvılcım ı açıklamaya çalışan başlıca 3 teori şu şekildedir; Elektro-Mekanik Teori Bu teoriye göre malzeme partiküllerinin abrazyonu, çok yoğun elektrik alan sebebiyle meydana gelir. Bu elektrik alan, malzemenin kafes yapısındaki kohezif kuvvetlerin aşılması neticesinde malzeme partiküllerini ayırır. Termo-Mekanik Teori Bu teoriye göre, malzeme kaldırma işlemi, alev jetlerinin ergitme etkisi ile meydana gelir. Bu jetler, boşalmanın çeşitli elektriksel etkileri ile oluşur. Ancak bu teori, deneysel datalarla çelişir ve kıvılcım erozyonu etkilerini açıklamada yetersiz kalır. Termo-Elektrik Teori Bu teori, deneysel kanıtlarla en iyi desteklenendir. Teoriye göre, EDM de metal kaldırılması,boşalma geriliminin yüksek yoğunluğu ile meydana gelen yüksek sıcaklıklar neticesinde gerçekleşir. Her ne kadar en iyi desteklenen olsa da bu teori, yorumundaki zorluklar nedeniyle kesin ve tam olarak kabul edilemez.

7 EDM Proses Mekanizması 1. Elektrik yüklenmiş bir elektrot iş parçasına yaklaştırılır. Arada dielektrik sıvı olarak bilinen yalıtkan ortam mevcuttur. Ortam yalıtkan olsa da, yeterince büyük bir elektrik potansiyeli sıvıyı elektrottan iş parçasına bir elektrik akımı geçmesine müsaade edecek iyonik (yüklü) parçacıklara ayırır. Sıvı içinde bulunan grafit ve metalik partiküller, bu transfere iki şekilde katkı yapar;

8 EDM Proses Mekanizması Partiküller (elektrik iletkenleri) dielektrik sıvının iyonize olmasına yardım eder ve akımı doğrudan taşıyabilir. Ayrıca bu partiküller sıvının elektriksel ayrışmasını katalizleyebilir. Elektrik alanı, elektrot ile iş parçası arasındaki mesafenin en az olduğu yerde en güçlüdür. Grafik potansiyelin (voltaj) arttığını ancak akımın sıfır olduğunu göstermektedir.

9 EDM Proses Mekanizması 2. İyonik (yüklü) parçacıkların sayısı arttıkça, elektrik alanın en güçlü kısmında yer alan dar bir kanal boyunca sıvının yalıtkanlık özelliği azalır. Voltaj maksimum değerine ulaşmıştır ancak akım hala sıfırdır.

10 EDM Proses Mekanizması 3. Sıvı daha az yalıtkan bir hal alır ve bir akım meydana gelir. Voltaj azalmaya başlar.

11 EDM Proses Mekanizması 4. Akım arttıkça ısı da hızla artar ve voltaj düşmeye devam eder. Sıcaklık, sıvının, iş parçasının ve elektrotun bir kısmını buharlaştırır ve elektrot ile iş parçası arasında bir deşarj kanalı oluşmaya başlar.

12 EDM Proses Mekanizması 5. Bir buhar baloncuğu dışa doğru genleşmeye çalışır ancak genişleme, deşarj kanalına doğru biriken iyonlar nedeniyle sınırlı kalır. Bu iyonlar, meydana gelen oldukça yoğun elektro-manyetik alan tarafından etkilenirler. Akım artmaya, voltaj ise düşmeye devam eder.

13 EDM Proses Mekanizması 6. Bu aşamada, voltaj ve akım sabit hale gelir. Balonun içindeki sıcaklık ve basınç maksimum değerine ulaşır ve bir miktar metal kaldırılmış olur. Deşarj sütununun tam altındaki metal tabakası erimiş durumdadır ancak buhar balonunun basıncı nedeniyle yerinden ayrılmamıştır. Deşarj kanalı, buharlaşmış metal, dielektrik sıvı ve karbondan oluşan ve içinden büyük bir akım geçen süper ısınmış bir plazmadır.

14 EDM Proses Mekanizması 7. Bu kademede, hem akım hem de voltaj sıfıra düşer. Sıcaklık hızla azalır, buhar balonunun çökmesi nedeniyle erimiş metal iş parçasından uzaklaşır.

15 EDM Proses Mekanizması 8. Taze dielektrik sıvı, balondan boşalan bölgeye dolarak debrileri uzaklaştırır ve iş parçasının yüzeyini soğutur. Ayrılmış ergiyik metal katılaşarak yeniden döküm ismi verilen hali alır.

16 EDM Proses Mekanizması 9. Kaldırılmış metal küçük küreler şeklinde katılaşarak dielektrik sıvı içine dağılır. Kalan buhar yüzeye çıkar. İki darbe arasında yeterince beklenmez ise, debriler kıvılcımı kararsız hale getirebilir. Bu durum bir doğru akım arkı oluşturarak elektrota veya iş parçasına zarar verebilir.

17 EDM de takım EDM de neden takım iş parçasına göre daha az aşınır? Katottan kopan elektronlar iş parçasından kopan iyonlara göre çok küçük kütleleri olduklarından elektrik alanı içerisinde daha büyük hız kazanırlar (çok büyük momentum) ve karşı yüzeyde etkili olurlar. Takım aşınmasında etkili parametreler 1. İş parçası işleme hızı arttıkça takım aşınması artar. 2. İşleme alanı küçüldükçe takım aşınması artar. 3. İnce kesitli takım kullanılırsa takım aşınması artar. 4. İşleme derinliği arttıkça takım aşınması artar. Takım Hacimsel aşınma Takım malzemeler: Bakır, pirinç, tungsten, tungsten-bakır, bakır-grafit, çinko bazlı alaşımlar Elektro erozyon ile işlemede takım maliyeti toplam işleme maliyetinin yaklaşık %80 ini oluşturur. Bu nedenle doğru boyutta ve doğru sayıda takım imalatı büyük önem taşır.

18 EDM niçin yaygındır? 1. Takım ve iş parçası arasında fiziksel tema olmaz. 2. İş parçası elektriksel olarak iletken olmak şartıyla, fiziksel ve mukavemet özelliklerinin işlemede etkisi yoktur. 3. Takıma işlenecek şekli vermek kaydıyla çok karmaşık geometriler işlenebilir. 4. İşlenmiş yüzeydeki ısıdan etkilenmiş bölge ihmal edilir. 5. Minimum seviyede operatör bilgi birikimi ister

19 Dielektrik sıvı Dielektrikler 1. İnce hidrokarbon )gaz yağı, parafin, transformatör yağı) 2. İnce silikon esaslı yağlar. Dielektriğin görevleri: 1. Gerilim uygulandığında en kısa zamanda iyonize olarak elektriği iletmek 2. Boşalım sonrası en kısa zamanda yalıtkanlık kazanarak daha sonraki boşalımların farklı yerlerde oluşumunu sağlamak 3. Ortamı soğutmak 4. İşleme artıklarını ortamdan uzaklaştırmak 5. Akışkanlığı sayesinde işleme ortamı detaylarına kolayca ulaşabilmeyi sağlama Dielektrik uygulaması olmadığında veya yetersiz kaldığında ortamdaki işleme artıkları uzaklaştırılamadığından kısa devre ve ark tipi vurum oluşumları gerek takım gerekse iş parçası yüzeyinde yanma meydana getirir.

20 Dielektriğin uygulanması Dielektrik sıvı tezgaha; İş parçasının içerisinden emiş Takım içinde emiş Tank içinden besleme Elektrodtlar arası püskürtme Takım içinden püskürtme iş parçası içinden püskürtme şeklinde verilir. ELEKTROT A İŞPARÇASI B A ( - ) Ø B

21 Yüzey katmanları Erimiş ve kısmi katılaşmış bölge Beyaz bölge (çok sert, martenzitik yapı) Tavlanmış bölge (yumuşak) Ana metal Koniklik oluşumu dielektrik sıvının kirlenmesi ve bu bölgelerde oluşan yoğun elektriksel boşalımlarla ilgilidir. Birçok klaıpçılık uygulamasında avantaj olarak kabul edilir.

22 EDM uygulamaları 1. Çok sert ve mukavemetli parçaların işlenmesi 2. Karmaşık geometrili kalıpların işlenmesi 3. Mikro işlemede 4. Dar kanal ve küçük çaplı delik işlemede 5. Konik delik delmede 6. Silindirik olmayan deliklerin açılmasında kullanılır. Sektörlerde 1. Kalıpçılık teknolojisinde %50 2. Parti bazında iş yapan orta-küçük imalat atölyelerinde %30 3. Uzay ve havacılık sanayinde %10 4. Otomotiv endüstrisinde %5 5. Diğer %5 uygulanır. Getirdiği yenilikler 1. Eskimiş kalıpların elden geçmesi 2. Tek parça kalıp yapma imkanı 3. İşçilikte %60tasarruf 4. Eski kalıp-zımba setinde zımba iyi durumda ise takım olarak kullanılarak yeni bir kalıp yapma imkanı 5. Isıdan etkilenmiş yüzey çok sığdır. Bu nedenle kalıp performansı etkilenmez. 6. EDM ile oluşan doğal koniklik kalıptan parçanın kolay çıkmasını sağlar.

23 EDM nin dezavantajları 1. İşleme hızının düşük olması 2. Yüzeyin kratersi yapıda olması 3. Takım aşınması 4. İŞ parçasının elektriksel olarak iletken olması zorunluluğu 5. Karmaşık geometrili takımları işleme zorluğu

24 Tel Erozyon Tel erozyon ile işleme elektro erozyonla işlemenin (EDM) özel bir şeklidir. Burada elektrot, sürekli olarak ilerletilen iletken bir teldir. Tel erozyonda talaş, doğru akım vurumlu bir güç kaynağı vasıtasıyla oluşan elektrik kıvılcımlarının erozyonu ile kaldırılır.

25 Tel Erozyon Kıvılcımlar dielektrik sıvı içerisinde birbirine yakın yerleştirilen tel elektrot ve işparçası arasında oluşur. Tel erozyon ile işleme tekniğinin üstünlüğü, elektrik iletkenliği özelliğe sahip her türlü malzeme sertlik değeri ne olursa olsun işlenebilmekte, ayrıca kalın malzemelerin (~200mm) ve karmaşık profillerin işlenebilmesine imkan sağlamaktadır. Özellikle kalıp imalatında kullanımı yaygındır. Tezgah ve kesime bağlı olarak tolerans 0.01 mm ye kadar inebilmektedir. Kesme boşluğu ise, tel çapı ve aşındırma bölgesi (akıma bağlı ~1/2 tel çapı) kadardır. Bu nedenle dişi ve erkek kalıp yapımında büyük kolaylık sağlar

26 Tel Erozyon Tel Elektro Erozyonla Kesme İşlemi, Elektro Erozyonla İşleme nin özel bir şekli olup elektrot olarak bobin şeklinde makaraya sarılan iletken tel sürekli olarak ilerletilerek, nümerik kontrollü bir tabla ile işe göre hareket ettirilmektedir. Tel Erozyon tezgâhlarında, tel elektrodu gibi çok basit bir takım yardımıyla çok yüksek hızlarda bile 3 boyutlu karmaşık parçaların büyük bir kısmı imal edilebilmektedir. İş parçası ve tel malzemesinin uygun seçilmesi halinde dakikada 300 mm² ve hatta daha yüksek kesme değerlerine ulaşabilmektedir. Bu tezgâhlarda, farklı elektriksel kutuplara bağlanan tel elektrot (Tel erozyon tezgâhında bakır tel (+), tabla ise (-) yüklüdür. Kesim; telin parçaya değmesi ile meydana gelen ark ile oluşur. Ark anında 8000~12000 C ısı oluşur), iş parçasına yaklaştırıldığında elektriksel boşalımlarla yüksek bir sıcaklık meydana gelmekte ve yerel metal ergime yolu ile talaş kaldırılmaktadır. Talaş kaldırma hızı, her bir kıvılcımdaki enerji miktarı ve her kıvılcımın zaman aralığına göre değişmektedir.(aşağıda Tel Elektro Erozyonla Kesme İşleminin Şematik resmi görülmektedir. )

27 Tel Erozyon uygulama alanları Damgalar, tornalama takımları, torna için templateler, düşey elektro erozyon için elektrotlar, broşlar ve çeşitli kalıpların yapımında kullanılır. Tel erozyon metallurji alanında birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Örneğin kimyasal değişikliğin belirlenmesi için döküm parçadan küçük bir parçanın çıkartılması, kaynak kesitlerinin incelenmesi, mekanik testler (çekme, yorulma, aşınma, vb) için numunelerin hazırlanması gösterilebilir.

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden ALUMĠNYUM- EN GENÇ METAL Aluminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyum'dan sonra en çok bulunan üçüncü element olmasına rağmen, endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılma ya başlanması

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey Sertleştirme Đşleminin Önemi SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey sertleştirme işleminde düşük karbonlu çeliklerden imal edilmiş parçalar, karbon verici ortamlar içinde tavlanırlar.bu işlemde parçaların

Detaylı

TEMPER EL KiTABI ÖNSÖZ Cam Merkezi olarak Temper Fırını yatırımı yapmış olan müşterilerimize her an başvuracakları bir kılavuz olması ve sanayicilerimize üretirken kazanmalarına, daha az enerji ile daha

Detaylı

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji Daha temiz motorlar için ileri teknoloji aha az yakıt ve yağ ağ tüketimi CO2 emisyonlarını azaltma Daha az yakıt ve yağ tüketimi C Daha az yakıt ve yağ tüketimi CO2 emisyon Daha temiz ve daha dayanıklı

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir.

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir. 1. Tarihsel Bakış 2. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Önemi 4. Malzemelerin Sınıflandırılması 5. Malzemenin Önemi Gazlı İçecek Kapları 6. İleri Malzemeler 7. Modem Malzeme

Detaylı

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı