TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ ve Hibe Programları SAĞLIK BAKANLIĞI 20 Kasım 2013 YILDIRIM GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı

2 Türkiye deki AB Mali Programları Uygulanmış AB Destekli Projeler Hibe Programları Nasıl İşler? Sunum İçeriği Yakın Dönemde Duyurulacak Hibe Programları

3 TÜRKİYE DEKİ AB MALİ PROGRAMLARI NASIL İŞLİYOR? NE SUNUYOR?

4 Adaylık Sürecince AB-TR Mali İşbirliği AB tarafından ülkemize üç farklı kaynak aracılığı ile destek sağlanmaktadır Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) Birlik Programları * Hayatboyu Öğrenme Programı * Gençlik Programı * Kültür Programı * Progress Programı * 7. Çerçeve Programı * Rekabetçilik ve Yenilikçilik Prog. Avrupa Yatırım Bankası

5 Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) Ortak Bir Gelecek İçin Birlikte Çalışıyoruz Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi değerlerin desteklenip güçlendirilmesi Ekonomik ve sosyal modernizasyonun sağlanması Aday ülkenin AB ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesi

6 Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) Arnavutluk Bosna-Hersek Makedonya İzlanda Kosova Karadağ Sırbistan Türkiye

7 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Öncelik Alanları Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Bakanlığı Kurumsal Yapılanma Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma

8 Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) nın Yıllara Göre Dağılımı Bileşenler Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 256,702, ,125, ,550, ,809, ,268, ,499, ,500,014 Sınır Ötesi İşbirliği 2,097,280 2,874,709 3,049,190 3,090,174 5,131,977 2,174,617 2,218,109 Bölgesel Kalkınma 167,500, ,800, ,700, ,100, ,400, ,836, ,882,353 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,200,000 52,900,000 55,600,000 63,400,000 77,600,000 83,930,000 91,167,077 Kırsal Kalkınma 20,700,000 53,000,000 85,500, ,300, ,500, ,785, ,184,796 Alt Toplam 497,200, ,700, ,400, ,700, ,900, ,225, ,952,349 TOPLAM : 4.9 MİLYAR AVRO

9 IPA-I Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bu Bileşen Kapsamında Finanse Edilen Proje Alanları: AB müktesebatına uyum ve kurumsal yapılanma, Kamu yönetimi reformu, Adalet ve içişleri reformu, Sivil toplumun gelişimi ve temel haklar, Çevre politikası, Eğitim ve sağlık sistemi reformu Mali kontrol

10 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma KUŞ GRİBİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ ORGAN NAKLİNDE AB'YE UYUM İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ belirli aralıklarla ortaya çıkan kuş gribi vakalarının halk sağlığı açısından oluşturduğu ciddi tehdidin bertaraf edilmesi Organ naklinde kalite ve güvenliğin en üst düzeye çıkarılması SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

11 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bu projenin hedefi; mevzuatımızı AB müktesebatıyla uyumlu hale getirmek, kadavradan organ naklini artırmaya yönelik sağlık personeli ve halkın organ nakli konusundaki bilgi ve farkındalığını artırmak, organ naklinde kalite ve güvenliği en üst düzeye çıkartmak ORGAN NAKLİNDE AB'YE UYUM İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ iki yıl sürecek proje kapsamında mevzuat uyumu dışında, "160 eğitici ve anestezi, nöroloji, beyin cerrahi uzmanına eğitim verilecek iki uluslararası sempozyum düzenlenecek, organ naklinde söz sahibi Avrupa Birliği ülkelerine işbirliği ziyaretleri düzenlenecek yılda iki kez medya, din adamı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik çalıştay yapılacak Organ naklinde kalite ve güvenliğin en üst düzeye çıkarılması SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

12 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma KUŞ GRİBİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ Proje, her biri kuş gribi ile mücadelenin farklı alanlarını hedef alan dört çalışma paketine ayrılıyor: Strateji ve Mevzuat: Kuş gribi ile ilgili stratejilerinin, Türkiye de yaşanan kuş gribi vakalarından alınan dersler ve uluslararası deneyim göz önünde bulundurularak geliştirilmesi Araştırmalar/ Gözlemleme ve Bilgi Sistemleri: Kuş gribi hastalığının potansiyel taşıyıcısı olan yabanî kuşlar hakkında sürveyans çalışmaları yapılması Veteriner Teşkilatı ve Koordinasyonunun Güçlendirilmesi: Bu çalışma paketinde, veterinerlik sistemini güçlendirmek için çeşitli eğitimler ve tatbikatlar belirli aralıklarla ortaya çıkan kuş gribi vakaları, halk sağlığı açısından oluşturduğu ciddi tehdidin bertaraf edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgilendirme ve Kontrol Tedbirleri: Kuş gribi konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin yürütüldüğü bu çalışma paketi kapsamında, avcılar için kılavuz hazırlanması

13 IPA Kapsamında Türkiye ye Sağlanan Destek Pilot Proje Uygulamaları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Hibe Programları Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb.

14 Pilot Proje Uygulamaları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Hibe Programları Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Kapsayıcı Bütüncül Örnek Teşkil Edecek Öncü Çarpan Etkisi Yaratacak Tetikleyici

15 PİLOT PROJE UYGULAMALARI KANSER TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİNİN KURULMASI PROJESİ Proje kapsamında pilot illerde sağlık çalışanlarının kanser taraması ve iletişim/danışma konularında eğitilmeleri; mamografi, USG, mikroskop, kolposkop cihazlarının satın alınması hedef grupların kanser taramasından geçirilmesi kanser konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleriyle birlikte kanser konusunda farkındalığı arttıracak etkinlikler düzenlenmesi Proje Bütçesi : Avro Türkiye'de de kansere bağlı ölüm hızlarının azalmasına katkıda bulunmak SAĞLIK BAKANLIĞI Uygulama Yeri: Ankara, İstanbul, Balıkesir, Erzurum, Adana, Antalya, Sivas, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Edirne

16 AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI Pilot Proje Uygulamaları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Hibe Programları Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş makro projelere yerel kuruluşlarının da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir.

17 HİBE PROGRAMLARINA DESTEK NASIL SAĞLANIR?

18 HİBE PROGRAMLARI KAPSAMINDA DESTEKLER NASIL SAĞLANIR? Yerel Düzeydeki projeler Hibe Programları aracılığıyla desteklenmektedir. Hibe Programının Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) HİBE PROGRAMLARI Dernekler, Vakıflar, Kamu kurum/kuruluşları, Belediyeler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sendikalar, İşveren Örgütleri, Üniversiteler ÇSGB İKG PRO döneminde uygulanan 62 farklı hibe programı kapsamında 3176 projeye yaklaşık 394 Milyon Avro destek sağlanmıştır.

19 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır? IPA IV- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin Azaltılması Projesi Toplam Bütçe: 15 Milyon Avro Toplam Hibe Bütçesi: 12 Milyon Avro GAPSEL Hibe Programı Belediye, il veya bölgesel kamu kurumu olmak, örneğin: İl Özel İdareleri, İl Müdürlükleri ve Mahalli İdare Birlikleri

20 GAPSEL Hibe Programı Şanlıurfa Sağlık İl Müdürlüğü Sel Gibi Sağlık Proje faaliyetleri: Harran da 100 Tarım işçisi aileye Selden ve Bulaşıcı Hastalıklara karşı Korunma, Kişisel Hijyen, Beslenme ve İlk Yardım konularında bilinçlendirilmesi Tarım İşçisi ailelere İlk Yardım Setleri, Hijyen Paketleri ve Eğitim Setleri dağıtım Toplam Hibe: Avro

21 GAPSEL Hibe Programı Batman Sağlık İl Müdürlüğü Suya Sabuna Dokun Proje faaliyetleri: Selden en çok etkilenen 10 mahallede bulunan 6 ilköğretim okulunda ki öğrencilere ve velilerine Kişisel hijyen eğitimi verilmesi. Kişisel hijyen konulu tiyatro oyunun sahnelenmesi Senaryo ve kısa film yarışması: Hijyen kültürünün tüm Batman halkına ulaştırılması için görsel işitsel kitle iletişim araçlarının kullanılarak kampanya düzenlenmesi. Toplam Hibe: Avro

22 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

23 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur? Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) Hibe Programı Sahibi Kuruluş Proje Uygulama Başkanlığı Proje Başvuruları

24 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur? Başvuru Süreci - Özet Hibe Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Sözleşmelerin imzalanması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi

25 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur? 1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama 4.Aşama Önbaşvuru Ön Teklif (5 sf.) Ön Teklif Kontrol Rehberi Başvuru Sahibinin Beyanı Kontrol Listesi Başvuru Tam Başvuru Formu (20-30 sf.) Bütçe Tablosu Mantıksal Çerçeve Tablosu Projede Çalışacak Kişilerin Özgeçmişleri Başvuru Sahibinin Beyanı Kontrol Listesi Değerlendirme ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (www.csgb.gov.tr veya ) MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya Finansman Kararı

26 HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI (Sözleşme Tutarına Göre) SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI( ) YÜZDESİ 1 İstanbul 184 5, ,69 5,78 2 Ankara 194 6, ,00 5,72 3 Kayseri 148 4, ,14 5,25 4 Van 201 6, ,89 5,13 5 Konya 177 5, ,65 4,50 6 Samsun 131 4, ,41 3,86 7 Trabzon 114 3, ,82 3,45 8 Sivas 98 3, ,94 3,20 9 Elazığ 55 1, ,95 2,65 10 Tokat 62 1, ,98 2,59 11 Malatya 51 1, ,84 2,23 12 Diyarbakır 50 1, ,06 2,21 13 Kastamonu 59 1, ,72 2,10 14 Çorum 60 1, ,59 2,09 15 Karaman 44 1, ,92 2,04 61 Balıkesir 15 0, ,73 0,25 47

27 HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI (Faydalanıcı Kuruluşlara Göre) SÖZLEŞME HİBE SIRASI KURULUŞ YÜZDESİ YÜZDESİ ADEDİ TUTARI( ) 1 Belediyeler , ,24 25,62 2 KOBİ'ler , ,55 12,27 3 Dernekler , ,59 11,39 4 Odalar , ,88 10,12 5 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 90 2, ,23 5,87 6 Vakıflar 212 6, ,84 5,81 7 İl Özel İdareleri 73 2, ,35 4,89 8 Üniversiteler 113 3, ,36 4,53 9 Birlikler 128 4, ,32 3,70 10 Diğerleri 99 3, ,31 3,17 11 Sendikalar 53 1, ,70 2,16 12 Meslek Liseleri 64 2, ,82 2,11 13 Kooperatifler 73 2, ,65 1,57 14 Çiftçi Grupları 65 2, ,70 1,36 15 Muhtarlıklar 36 1, ,56 1,31 16 Yüksek Okullar 45 1, ,82 1,18 17 Kamu Kurumları 27 0, ,44 1,03 18 İlköğretim Okulları 49 1, ,68 0,99 19 Halk Eğitim Merkezleri 20 0, ,80 0,57 20 Liseler 6 0, ,08 0,20 21 Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 4 0, ,43 0,08 22 Anaokulu 4 0, ,67 0,07 48

28 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HİBE PROGRAMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

29 HİBE PROGRAMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

30 HİBE PROGRAMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

31 HİBE PROGRAMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

32 HİBE PROGRAMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

33 HİBE PROGRAMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

34 HİBE PROGRAMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

35 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİM MODÜLÜ

36

37 YAKIN DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN AB HİBE PROGRAMLARI

38 YAKIN DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN AB HİBE PROGRAMLARI Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu Hibe Programı Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına ve sosyal korumaya erişimlerinin kolaylaştırılması, işgücü piyasasına erişimleri önündeki engellerin kaldırılması 30 Milyon Avro Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı Hayat boyu öğrenme için gerekli olan beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi, bireylerin eğitime ulaşmalarını destekleyerek istihdam imkanlarını arttırmak için kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturulması 7,25 Milyon Avro

39 BİRLİK PROGRAMLARI

40 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN KATILIM SAĞLADIĞI BAZI BİRLİK PROGRAMLARI: Hayatboyu Öğrenme Gençlik Programı Kültür Programı 7. Çerçeve Programı Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı Progress Programı

41 AB BİRLİK PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI

42 AB BİRLİK PROGRAMLARI Avrupa Birliği Eğitim Programları Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programları Comenius (Okul Eğitimi) Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) Toplam 31 ülkeyi kapsıyor. Toplam bütçesi 8 Milyar Avro Erasmus (Yüksek Öğretim) Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) Türkiye de Eğitim Programlarının koordinasyon görevini ULUSAL AJANS (www.ua.gov.tr) yürütmektedir.

43 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI KİMLER YARARLANABİLİR? Üniversiteler KOBİ ler Yerel Yönetimler Kamu Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Amaçları: Mesleki Eğitim de Beceri ve Yeterliliklerin Artırılması Faydalı Metotların Yaygınlaştırılması İstihdamın Artırılması

44 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

45 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri PLM IVT VETPRO Hareketlilik (Mobility) Nedir? Meslekî eğitim almakta olanların veya Meslekî eğitimden sorumlu olan kişilerin, sağlanan hibeleri kullanarak, belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda, AB ye üye bir ülkedeki mesleki eğitim kurumu ya da işletmeye belirli süreler içerisinde gönderilmesidir. *IVT: Temel mesleki eğitim almakta olanlar *PLM: İş hayatındaki kişiler; yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar *VETPRO: Mesleki eğitimden sorumlu kişiler

46 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri İŞ HAYATINDAKİ KİŞİLER (PLM) Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak, AB ye üye bir ülkede yer alan kurum/kuruluş ya da işletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı çalışma tecrübesinin artırılmasıdır Kimler Yararlanabilir? Üniversiteler, STK lar Çalışma hayatındaki kişiler (yeni mezunlar, çalışanlar, işsizler vb.) okullar, yerel ve merkezi kuruluşlar ve işletmeler özellikle işletmeler ve diğer tüzel kişilikler Amacı Nedir? Kimler Başvuru Yapabilir?

47 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri İŞ HAYATINDAKİ KİŞİLER (PLM) RİSKLİ BEBEKLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE GÜVENLİ TABURCULUK Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Proje yenidoğan ünitelerinde çalışan ve henüz işe başlamış, mesleki deneyimlerini arttırmak isteyen hemşireler ile yeni mezun hemşirelere yönelik olarak tasarlanmıştır. Hedef kitlenin yenidoğan ünitelerini ziyaret etmeleri, buralarda riskli yenidoğan hemşirelik bakım uygulamalarını gözlemlemeleri ve deneyimlemeleri amaçlanmaktadır. Proje Ortağı : Çek Cumhuriyeti ve Letonya Toplam Hibe: Avro

48 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri İŞ HAYATINDAKİ KİŞİLER (PLM) AB ÜLKELERİNDE ACİL SERVİS ÇALIŞMALARINDA HEMŞİRELİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ UYGULAMALARI Bolu il Sağlık Müdürlüğü Avrupa'daki Acil Sağlık Hizmetlerinin işleyişi, hastaneye ulaşmadan önce acil müdahale gereken hastaların acil çağrı merkezlerine ulaşım yöntemleri, tedavi ve bakım yöntemleri, acil hastaya yaklaşım ve işlemler zinciri, iletişim kuralları, hastanın nakledilirken gerçekleştirilmesi gereken şartlar, ambulans sistemlerinin yapısı, ekip ve ekipmanları vb. konuların Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamalarını incelemek, Proje Ortağı : Almanya, Macaristan, Belçika, Çek Cum. Toplam Hibe: Avro

49 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri MESLEKİ EĞİTİMDEN SORUMLU KİŞİLER(VETPRO) VETPRO türü projelerin temel amacı, mesleki eğitim alanındaki metot ve uygulamaların veya yeterliklerin gözlemlenmesi, transferi ve bilgi değişimidir. Amacı Nedir? Kimler Yararlanabilir? Yöneticiler, mesleki eğitim programı planlayıcıları, insan kaynakları yöneticileri, eğitimciler ve mesleki rehberlik uzmanları vb. Üniversiteler, işletmeler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri vb. Kimler Başvuru Yapabilir?

50 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri MESLEKİ EĞİTİMDEN SORUMLU KİŞİLER(VETPRO) AVRUPA DA KAYAK VE DAĞCILIK SPORUNDA MEYDANA GELEN KAZALARDA; ARAMA, KURTARMA VE İLK YARDIM Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dağcılık ve kayak sporuna bağlı yaralanmalarda, organizasyon şeması, personel eğitimi, tıbbi alt yapıları ve teknik donanımlarının yerinde görülerek, Türkiye nin dağcılık ve kayak sporunda önemli merkezlerinden biri olan Erciyes kayak merkezine yönelik yapılan çalışmalara katkı sağlamak Proje Ortağı : Avusturya Toplam Hibe: Avro

51 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Yenilik Transferi YENİLİK TRANSFERİ (TOI) Mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önceden yapılmış Leonardo da Vinci projeleri ya da başka yenilikçi proje sonuçlarının/çıktılarının yeni ülkelere, bölgelere ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir. Amacı Nedir? Kimler Yararlanabilir? Üniversiteler, Mesleki Bu projeler program katılımcısı en az üç ülkeden kurumların ortaklığıyla yapılmaktadır. Eğitim veren kuruluşlar, Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel kuruluşlar, KOBİ ler, STK lar Kimler Başvuru Yapabilir?

52 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Yenilik Transferi Projeleri YENİLİK TRANSFERİ (TOI) İtfaiye ve Ambulans Hizmetlerinde Özel Kurtarma Teknikleri Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Toplam Hibe: Avro

53 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Diğer Örnekler Ortaklık Projesi Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Proje Adı: TOOLS FOR INTERCULTURAL EDUCATION OF NURSES IN EUROPE Hibe: Avro Yılı: 2013 Hareketlilik Projeleri Kurum: OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Proje Adı: AB STANDARTLARINDA MULTİDİSİPLİNER PALYATİF BAKIM VE HASTA OKULU Hibe: Avro Yılı: VETPRO Kurum: ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Proje Adı: DİŞ HEKİMLERİNİN AVRUPA TECRÜBELERİ Hibe: Avro Yılı: PLM Kurum: İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Proje Adı: GEÇMİŞTEN GELECEĞE: AVRUPADA HALK SAĞLIĞI VE TIP BİLİMLERİ MÜZELERİ Hibe: Avro Yılı: VETPRO

54 Örnek Projelere Nasıl Ulaşabilirim?

55 7. ÇERÇEVE PROGRAMI

56 7. ÇERÇEVE PROGRAMI Çerçeve Programları (ÇP), AB nin neredeyse tüm disiplinlerini içine alan araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklediği temel mali araç niteliğini taşımaktadır. 53,2 Milyar Avro bütçeli 7. Çerçeve Programının ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.

57 7. ÇERÇEVE PROGRAMI 7. Çerçeve Programının Hedefleri Avrupa'nın bilim ve teknoloji temelinin güçlendirilmesi; Ekonomik ve sosyal uyumun desteklenmesi; Küresel düzeyde endüstriyel rekabetin desteklenmesi; Üniversite-sanayi işbirliğinin teşvik edilmesi ve AB üye ülkeleri ve aday ülkeleri arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi.

58 7. ÇERÇEVE PROGRAMI Programlara katılabilecek kurum ve kuruluşlar Sanayi kuruluşları KOBİ'ler KOBİ birlikleri Üniversiteler Araştırma Enstitüleri / Araştırma Merkezleri Kamu Kurumlar Sivil Toplum Kuruluşları (STK lar) Uluslararası Organizasyonlar Bireysel Araştırmacılar

59 (7.ÇP) Yapısı Özel Programlar İşbirliği Özel Programı (32,4 milyar ) Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları (4,7 milyar ) Euratom Fikirler Özel Programı (7,4 milyar ) Kapasiteler Özel Programı (4,1 milyar ) JRC

60 (7.ÇP) Yapısı Özel Programlar İşbirliği Özel Programı (32,4 milyar ) Tematik Alanları aşağıdaki gibidir: 1- Sağlık 2- Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji 3- Bilgi ve İletişim Teknolojileri 4- Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri 5- Enerji 6- Çevre (İklim Değişikliği dahil) 7- Ulaştırma (Havacılık dahil) 8- Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler 9- Uzay 10- Güvenlik Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojiler. İnsan sağlığı konusundaki çevrimsel araştırmalar Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasının optimizasyonu Sağlık Alanındaki diğer yatay konular

61 (7.ÇP) İşbirliği Özel Programı

62 (7.ÇP) İşbirliği Özel Programı

63 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İlginiz için teşekkürler Yıldırım GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Tel: E-posta:

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI ISTANBUL TICARET ODASı AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI YAYIN NO: 2007-50 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI. Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı.

ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI. Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı. ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı 19 Ocak 2013 1 KURUMSAL BİLGİ Başta Erasmus olmak üzere Avrupa da 1987 yılından beri

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü 1 HT-TTM Proje Ofisi Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi bünyesinde bulundurduğu proje destek ofisi ile Hacettepe Üniversite sindeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı