Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi"

Transkript

1 Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi

2 2

3 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan elde edilen gelirlere ilişkin ortaya çıkabilen beyanname verme zorunluluğu ve/veya vergi yükleri yatırımları etkileyebilecek önemli bir konudur. Özellikle de mevduat, repo, hisse senedi, menkul kıymet yatırım fonu, HB ve DT gibi farklı nitelikteki para ve sermaye piyasası yatırım araçları gelirlerinin vergilendirilmesi ve beyan esaslarının farklılık göstermesi, bu gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelerin çoğunun yatırımcı tarafından anlaşılması zor ve karmaşık bir yapıya sahip olması yatırım yaparken bu hususların bilinmesi gerekliliğini artırmaktadır. Bilindiği üzere, para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım olarak nitelendirilebilecek menkul sermaye gelirlerinin beyan ve vergilendirme esasları 2006 yılı başında değişikliğe uğrayarak, 2006 yılı başından itibaren banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen bazı menkul sermaye gelirlerinde kaynakta vergi kesintisi ( stopaj ) esası getirilmişti.böylelikle, stopaj esası ile vergilendirilen bu tür menkul sermaye gelirlerinin beyana tabi olmaması sağlandı. Bununla beraber, söz konusu kapsama girmeyen menkul sermaye gelirleri için ise ( tarihi itibariyle elde bulundurulan menkul kıymetlerden, tarihi öncesi ihraç edilen menkul kıymetlerden, T.C Eurobonlardan, yabancı ülkelerde elde edilen menkul sermaye gelirleri v.b) mevcut genel esaslar dahilinde istisna ve indirimler sonrasında beyanname ile beyan edilmesi esası devam etmektedir. Bu çerçevede, en başta dikkat edilmesi gereken husus, belirli koşulların gerçekleşmiş olması durumunda, bu tür yatırımlardan 2010 yılında gelir elde edenlerin, 1-25 Mart 2011 tarihleri arasında beyanname verip, vergilerinin ilk taksitini de 31 Mart 2011 tarihine kadar ödemeleri gerektiğidir. Bu rehberin hazırlanmasında amacımız hangi gelir için beyanname verilip hangileri için verilmeyeceği, beyanname verilmesi durumunda vergisel yükümlülüklerin ne olacağı konusunda yatırımcıları bilgilendirmek oldu. Bu çerçevede, konuyla ilgili açıklamalarda özellikle herkesçe anlaşılabilir, sade bir dil kullanmaya çalıştık. Rehberde, temelde 2010 yılında para ve sermaye piyasası yatırımlarından elde edilen gelirlerin vergilendirme ve beyan esaslarına yer verilmiş olmakla birlikte 2011 yılında elde edilecek söz konusu gelirlerin vergilendirilme ve beyan esaslarına ilişkin olarak da bilgi vermeyi uygun gördük. Böylece 2011 yılında para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak gerçek kişi bireysel yatırımcıların hangi vergi yükleriyle karşılaşacaklarını önceden bilerek daha sağlıklı tercih yapmaları mümkün olacaktır. Çalışmamız ilgililere yararlı olduğu ölçüde, bizler de yatırımcıları bilgilendirme görevini yerine getirmenin mutluluğunu duyacağız. Saygılarımızla, Niyazi Çömez Vergi Ortağı 1

4 TABLO YILINDA ELDE ED LEN MENKUL SERMAYE GEL RLER N N BEYAN VE VERG LEME ESASLARI GERÇEK K KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye irketi ve Yat r m Fonu (**) Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Dar Mükellef Di er Kurumlar Tam Mükellef Di er Kurum Dar Mükellef Sermaye irketleri, Yat r m Fonu ve Yat r m Ortakl klar (***) Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde stopaj %0 d r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonunun al m sat m ndan sa lanan kazançtan %10 oran nda stopaj yap l r. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz, beyan da edilmez. Di erlerinden: Di erlerinden elde edilen kazançlar de er art kazanc olarak beyana tabi. Kazanc n, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE art % 10 veya daha fazla olursa ( öncesi iktisap edilenlerde ÜFE art %10 alt nda olsa dahi)maliyet revizesi sonras tutar beyana tabi. Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde %0 stopaj uygulan r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonu al m sat m ndan sa lanan kazançtan %10 oran nda stopaj yap l r. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz, beyan da edilmez. Di erlerinden: Kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez. Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde %0 stopaj uygulan r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonu al m sat m ndan sa lanan kazançtan % 0 oran nda stopaj yap l r. Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz. Kurum kazanc na dahil. Di erlerinden: Kurum kazanc na dahil. Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde %0 stopaj uygulan r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonu al m sat m ndan sa lanan kazançtan %10 oran nda stopaj yap l r. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Di erlerinden: Kurum kazanc na dahil. Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde %0 stopaj uygulan r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonu al m sat m ndan sa lanan kazançtan % 0 oran nda stopaj yap l r. Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinden: Kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez. Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde %0 stopaj uygulan r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonu al m sat m ndan sa lanan kazançtan %10 oran nda stopaj yap l r. Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinden: Kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez tarihi sonras ihraçl lar Banka, arac kurum veya ihraçç lar taraf ndan %10 oran nda stopaj kesilir. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi. TL cinsinden elde edilenlere uygulanacak 2010 y l enflasyon (%93,4) indiriminden sonraki tutar, beyan e i i hesaplamas nda dikkate al nan di er gelirlerle birlikte TL yi geçerse tamam beyan edilir. (*****) tarihi sonras ihraçl lar Banka, arac kurum veya ihraçç lar taraf ndan %10 oran nda stopaj kesilir. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir tarihi sonras ihraçl lar DT, HB ile banka ve arac kurum arac l ile di er tahvil ve bonolardan elde edilenler % 0 oran nda stopaja tabi. Banka ve arac kurum arac l ile elde edilmeyen özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir tarihi sonras ihraçl lar DT, HB ile banka ve arac kurum arac l olsun olmas n di er tahvil ve bonolardan elde edilenler % 10 oran nda stopaja tabi. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir tarihi sonras ihraçl lar DT, HB ile banka ve arac kurum arac l ile di er tahvil ve bonolardan elde edilenler % 0 oran nda stopaja tabi. Banka ve arac kurum arac l ile elde edilmeyen özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi öncesi ve sonras ihraçl lar için Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlardan mahsup edilir) tarihi sonras ihraçl lar DT, HB ile banka ve arac kurum arac l olsun olmas n özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi öncesi ve sonras ihraçl lar için Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). 2 Mükellef Gelir Menkul K ymet Yat r m Fonlar (A ve B Tipi) Kat lma Belgeleri Kâr Pay ve Borsa Yat r m Fonu Al m-sat m Kazanc Her Nevi Tahvil ve Bono Faizleri (****) Hazine Bonosu (HB) Devlet Tahvili (DT) Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Varl a Dayal Menkul K ymet

5 Hazine Müste arl ile Tam Mükellef Kurumlar Taraf ndan Yurt D nda hraç Edilen Eurobond Faizleri(****) Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Beyan e i i hesaplamas nda dikkate al nan di er gelirlerle TL yi a arsa tamam beyana tabi. (*****) Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Stopaj nihai vergidir. Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Repo Gelirleri, Mevduat Faizleri (Borsa Para Piyasas Takasbank ta elde edilenler dahil), Faizsiz Kredi Veren Kurumlar n (Kat l m Bankalar / ÖFK) Ödedikleri Kâr Pay (****) Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez. Yurtd ndaki bankalardan ve yurtiçindeki bankalar n yurtd ubeleri ile offshore dan elde edilen repo, mevduat gelirleri ile faizsiz kredi veren kurumlar n ödedikleri kar paylar nda Türkiye de stopaj yok, di er stopaja tabi tutulmayan gelirlerle birlikte toplam TL yi a arsa tamam beyan edilir. (****) Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez. Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir.) Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kar Pay Kar da t m yapan kurum taraf ndan %15 oran nda stopaj yap l r. (G.Y.O., M.K.Y.O., Giri im Sermayesi Y.O. kar da t m nda %0 oran nda stopaj yap l r.) Kar n sermayeye ilavesi halinde stopaj yap lmaz. Kurum nezdindeki stopaj öncesi (brüt) tutar n yar s istisna, kalan tutar beyan e i i hesaplamas nda dikkate al nan di er gelirlerle TL yi a arsa tamam beyan edilir. (*****) Kâr pay üzerinden da tan kurum nezdinde yap lan stopaj n tamam beyannamedeki vergiden mahsup edilir. Bedelsiz hisse senedi olarak da t lan temettüler ile 1998 ve öncesi kazançtan da t lanlar beyan d istisna kazanc ndan da t lanlar n net tutar n n 1/9 fazlas n n yar s dikkate al n r. Beyan edilen tutar n 1/5 i mahsup edilir. 1/1/2006 öncesi edinilen Y.O hisse senetlerinden al nan kâr pay na enflasyon indirimi (%93,4) uygulan r. Kar da t m yapan kurum taraf ndan % 15 oran nda stopaj yap l r. (G.Y.O., M.K.Y.O., Giri im Sermayesi Y.O. kar da t m nda %0 oran nda stopaj yap l r.) Kar n sermayeye ilavesi halinde stopaj yap lmaz. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez. Stopaja tabi de il. tirak kazançlar istisnas uygulanarak vergi d b rak l r (yat r m ortakl klar kâr paylar istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Vergiden muaf olanlara da t lanlarda %15, di erlerinde stopaja tabi de il. tirak kazançlar istisnas uygulanarak vergi d b rak l r (yat r m ortakl klar kâr paylar istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Kar da t m yapan kurum taraf ndan %15 oran nda stopaj yap l r. (G.Y.O., M.K.Y.O., Giri im Sermayesi Y.O. kar da t m nda %0 oran nda stopaj yap l r.) Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler kurum kazanc na dahil edilir ve i tirak kazançlar istisnas uygulanarak vergi d b rak l r (yat r m ortakl klar kar paylar istisnadan yararlanamaz).(kvk md 5/1(a)(1)) Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Kar da t m yapan kurum taraf ndan %15 oran nda stopaj yap l r. ((G.Y.O., M.K.Y.O., Giri im Sermayesi Y.O. kar da t m nda %0 oran nda stopaj yap l r.) Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler kurum kazanc na dahil edilir ve i tirak kazançlar istisnas uygulanarak vergi d b rak l r (yat r m ortakl klar kar paylar istisnadan yararlanamaz).(kvk md 5/1(a)(1)) Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. 3

6 % 0 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez tarihinden sonra iktisap edilenler; MKB de i lem gören menkul k ymet yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %10, MKB de i lem gören di er hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez. MKB nda i lem görmeyen ve SPK ya kay tl olsa bile banka ve arac kurumlar vas tas yla elde edilmeyen al m sat m kazanc (örne in yabanc hisse senetleri sat ndan) beyana tabidir. Beyana tabi kazanc n tespitinde, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE art %10 veya daha fazla olursa maliyet revizesi sonras tutar beyan edilir. 1 y ldan fazla elde tutulan MKB nda i lem gören hisse senetlerinden elde edilen kazançlar stopaja tabi de il, beyan edilmez. 2 y ldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden (hisse senedi veya geçici ilmuhaberlerin bas l olmas art yla) elde edilen kazançlar istisnad r. Borsada i lem görmeyenlerin ivazs z olarak iktisap edilenlerinden elde edilen kazançlar beyana ve stopaja tabi de il tarihinden önce iktisap edilenler; Stopaja tabi de il. MKB nda i lem görenler ile Türkiye de tam mükellef olan kurumlar n hisse senedi veya geçici ilmühaberleri bas l olanlar için elde tutma süreleri a lm oldu undan elde edilen kazanç istisna Di erleri beyana tabi. Kazanc n, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE ile maliyet revizesi sonras (ÜFE art %10 alt nda olsa dahi) tutar n n TL tutar a an k sm beyana tabi. (******) tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %10 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez tarihinden önce ihraç edilmi % 0 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez tarihinden sonra iktisap edilenler; MKB nda i lem gören menkul k ymet yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %10, MKB nda i lem gören di er hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez. MKB nda i lem görmeyen ve SPK ya kay tl olsa bile banka ve arac kurumlar vas tas yla elde edilmeyen al m sat m kazanc (örne in yabanc hisse senetleri sat ndan) beyana tabidir. 1 y ldan fazla elde tutulan MKB nda i lem gören hisse senetlerinden elde edilen kazançlar stopaja tabi de il, beyan edilmez. 2 y ldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden (hisse senedi veya geçici ilmuhaberlerin bas l olmas art yla) elde edilen kazançlar istisnad r. Borsada i lem görmeyenlerin ivazs z olarak iktisap edilenlerinden elde edilen kazançlar beyana ve stopaja tabi de il. Kur fark ndan do an kazanç vergi d tarihinden önce iktisap edilenler; Stopaja tabi de il. MKB nda i lem görenler ile Türkiye de tam mükellef olan kurumlar n hisse senedi veya geçici ilmühaberleri bas l olanlar için elde tutma süreleri a lm oldu undan elde edilen kazanç istisna Di erleri beyana tabi. Kur fark ndan do an kazanç vergi d. Geri kalan kazanc n TL tutar a an k sm beyana tabi. (******) tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %10 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez tarihinden önce ihraç edilmi % 0 oran nda stopaja tabi. Kurum kazanc na dahil. MKB nda i lem gören tüm hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi, di erlerinde stopaj yok. Kurum kazanc na dahil. KVK n n 5/1-e bendindeki artlar n yerine getirilmesi halinde kazanc n %75 i kurumlar vergisinden istisna olur tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %0 oran nda stopaj tabi. Kurum kazanc na dahil tarihinden önce ihraç edilmi olanlar % 0 oran nda stopaja tabi. Kurum kazanc na dahil. MKB nda i lem gören menkul k ymet yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %10, MKB nda i lem gören di er hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi, di erlerinde stopaj yok Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. KVK n n 5/1-e bendindeki artlar n yerine getirilmesi halinde kazanc n %75 i kurumlar vergisinden istisna olur tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %10 oran nda stopaj tabi. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i % 0 oran nda stopaja tabi. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). MKB nda i lem gören tüm hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi. o Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. o Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). MKB nda i lem görmeyen ve SPK ya kay tl olsa bile banka ve arac kurum arac l olmaks z n al m sat m yap lan hisse senetlerinden sa lanan kazançlar beyana tabi. Kur fark ndan do an kazanç vergi d. Ancak kur fark n n vergilenmemesi için kazanc n sadece bu ekilde iktisap edilen menkul k ymetler ve i tirak hisselerinin sat kazanc ve/veya bunlar n temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunmas artt r tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %0 oran nda stopaja tabi. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki % 0 oran nda stopaja tabi. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). MKB nda i lem gören menkul k ymet yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %10, MKB nda i lem gören di er hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi, o Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. o Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). MKB nda i lem görmeyen ve SPK ya kay tl olsa bile banka ve arac kurum arac l olmaks z n al m sat m yap lan hisse senetlerinden sa lanan kazançlar beyana tabi. Kur fark ndan do an kazanç vergi d. Ancak kur fark n n vergilenmemesi için kazanc n sadece bu ekilde iktisap edilen menkul k ymetler ve i tirak hisselerinin sat kazanc ve/veya bunlar n temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunmas artt r tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %10 oran nda stopaja tabi. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun 4 MKB nda i lem gören Arac Kurulu Varantlar dan Elde Edilen Kazançlar Hisse Senedi Al m Sat m Kazanc Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Özel Sektör Tahvili, Finansman Bonosu, Varl a Dayal Menkul K ymet Al m Sat m

7 Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Stopaja tabi de il. Kurum kazanc na dahil. olanlar Stopaja tabi de il. Kur fark ndan do an kazanç vergi d. Geri kalan kazanc n TL tutar a an k sm beyana tabi. (******) tarihinden önce ihraç edilmi olanlar Stopaja tabi de il. Beyana tabi. Kur fark n n vergilenmemesi için kazanc n sadece bu ekilde iktisap edilen menkul k ymetler ve i tirak hisselerinin sat kazanc ve/veya bunlar n temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunmas artt r tarihinden önce ihraç edilmi olanlar Stopaja tabi de il. Kurum kazanc na dahil. Kazançlar olanlar Stopaja tabi de il. Kazanc n, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE ile maliyet revizesi sonras (ÜFE art %10 un alt nda olsa dahi) tutar n n TL tutar a an k sm beyana tabi. (******) tarihinden önce ihraç edilmi olanlar Stopaja tabi de il. Beyana tabi. Kur fark n n vergilenmemesi için kazanc n sadece bu ekilde iktisap edilen menkul k ymetler ve i tirak hisselerinin sat kazanc ve/veya bunlar n temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunmas artt r. Stopaja tabi de il. Hazine müste arl taraf ndan ihraç edilenlerden elde edilenler beyan edilmez. Di erlerinde kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez. Stopaja tabi de il. Hazine müste arl taraf ndan ihraç edilenlerden elde edilenler beyan edilmez. Di erlerinde kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez. Stopaja tabi de il. Kurum kazanc na dahil. Stopaja tabi de il. Kurum kazanc na dahil. Stopaja tabi de il. Hazine müste arl taraf ndan ihraç edilenlerden elde edilenler beyan edilmez. Di erlerinde kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez. Stopaja tabi de il tarihinden sonra ihraç edilmi olanlarda maliyet revizesi ancak ÜFE art n n %10 un üzerinde olmas durumunda yap l r ve tamam beyan edilir tarihinden önce ihraç edilmi olanlar n elden ç kar lmas nda, kazanc n, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE ile maliyet revizesi sonras (ÜFE art %10 un alt nda olsa dahi) tutar n n TL tutar a an k sm beyana tabi. (******) Hazine Müste arl ile Tam Mükellef Kurumlar Taraf ndan Yurt D nda hraç Edilen Eurobondlar n Al m Sat mkazançlar VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla veya bunlar arac l yla yap lanlar %0 stopaja tabi. o Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayal kontratlardan elde edilen kazançlar % 0 oran nda stopaja tabi. o Di er kontratlardan sa lanan kazançlar % 10 oran nda stopaja tabi. Banka ve benzeri finans kurumlar n n VOB d nda banka ve arac kurum arac l yla yapt klar i lemlerden elde ettikleri kazançlar stopaja tabi de il. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla veya bunlar arac l yla yap lanlar %0 stopaja tabi. Banka ve benzeri finans kurumlar n n VOB d nda banka ve arac kurum arac l yla yapt klar i lemlerden elde ettikleri kazançlar stopaja tabi de il. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). VOB da yap lan hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayal kontratlardan elde edilen kazançlar %0, VOB da yap lan di er kontratlardan elde edilen kazançlar % 10 oran nda stopaja tabi. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. Ödenen stopaj, beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. VOB da yap lan i lemlerden elde edilen kazançlar % 0 oran nda stopaja tabi. Kurum kazanc na dahil. VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla veya bunlar arac l yla yap lanlar stopaja tabi; o Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayal kontratlardan elde edilen kazançlar % 0 oran nda stopaja tabi. o Di er kontratlardan sa lanan kazançlar % 10 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez. VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla yap lmayan veya bunlar arac l olmaks z n yap lanlar beyana tabi. VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla veya bunlar arac l yla yap lanlar stopaja tabi; o Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayal kontratlardan elde edilen kazançlar % 0 oran nda stopaja tabi. o Di er kontratlardan sa lanan kazançlar % 10 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez. VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla yap lmayan veya bunlar arac l olmaks z n yap lanlar beyana tabi. Vadeli lem ve Opsiyon lemlerinden Elde Edilen Kazançlar (*) Uluslararas vergi anla malar dikkate al nmal d r. (**)Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmü komandit irketler ile Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar (***)Kanuni ve i merkezlerinin her ikisi de Türkiye de bulunmayan Türkiye de kurulu anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmü komandit irketlere benzer nitelikteki yabanc kurumlar ile Türkiye'de münhas ran menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac getirileri ile de er art kazançlar elde etmek ve bunlara ba l haklar kullanmak amac yla faaliyette bulunan s n rl sorumlu ortakl klar, ülke fonlar, kurum ve kurulu fonlar ve yat r m kurulu lar gibi yabanc kurumsal yat r mc lar n tümü. (****) Yurt d nda elde edilenlerin Türkiye de stopaja ve istisna uygulamas na konu olmayan di er menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar yla birlikte toplam TL yi a m yorsa beyan edilmez, a yorsa tamam beyan edilir. (*****) Beyan s n r, varsa Türkiye de stopaja tabi tutulmu di er menkul sermaye iratlar (mevduat faizi, repo, yat r m fonu kâr pay, ÖFK kâr pay hariç) ve gayrimenkul sermaye iratlar n n (örn. i yeri kira geliri) e er yararlan yorsa enflasyon indirimi ve istisna sonras tutarlar eklenmek suretiyle dikkate al n r. Birden sonraki i verenden elde edilen brüt ücret, TL yi a arsa ücretler ile MS ve GMS nin tamam beyan edilir (******) TL nin hesab na 1/1/2006 öncesinde ihraç (hisse senetlerinde iktisap)edilmi her nevi menkul k ymetin yan s ra GVK Mük. Md. 80, 2 ila 6 no lu bentteki kazançlar dahildir. 5

8 TABLO YILINDA ELDE ED LEN MENKUL SERMAYE GEL RLER N N BEYAN VE VERG LEME ESASLARI GERÇEK K KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye irketi ve Yat r m Fonu (**) Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Dar Mükellef Di er Kurumlar Tam Mükellef Di er Kurum Dar Mükellef Sermaye irketleri, Yat r m Fonu ve Yat r m Ortakl klar (***) Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde %0 stopaj uygulan r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonunun al m sat m ndan sa lanan kazançtan %10 oran nda stopaj yap l r. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz, beyan da edilmez. Di erlerinden: Di erlerinden elde edilen kazançlar de er art kazanc olarak beyana tabi. Kazanc n, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE art % 10 veya daha fazla olursa ( öncesi iktisap edilenlerde ÜFE art %10 alt nda olsa dahi)maliyet revizesi sonras tutar beyana tabi. Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde %0 stopaj uygulan r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonu al m sat m ndan sa lanan kazançtan %10 oran nda stopaj yap l r. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz, beyan da edilmez. Di erlerinden: Kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez. Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde %0 stopaj uygulan r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonu al m sat m ndan sa lanan kazançtan % 0 oran nda stopaj yap l r. Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz. Kurum kazanc na dahil. Di erlerinden: Kurum kazanc na dahil. Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde %0 stopaj uygulan r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonu al m sat m ndan sa lanan kazançtan %10 oran nda stopaj yap l r. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Di erlerinden: Kurum kazanc na dahil. Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde %0 stopaj uygulan r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonu al m sat m ndan sa lanan kazançtan % 0 oran nda stopaj yap l r. Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinden: Kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez. Türkiye de kurulu tam mükellef menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonlar ndan elde edilen: Menkul k ymet yat r m fonu ve borsa yat r m fonu nezdinde %0 stopaj uygulan r. Kat l m belgelerinin fona iadesinden ve borsa yat r m fonu al m sat m ndan sa lanan kazançtan %10 oran nda stopaj yap l r. Fon portföyünün %51 ve daha fazlas MKB nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n 1 y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas ndan sa lananlar üzerinden stopaj yap lmaz. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinden: Kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez tarihi sonras ihraçl lar Banka, arac kurum veya ihraçç lar taraf ndan %10 oran nda stopaj kesilir. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi. TL cinsinden elde edilenlere uygulanacak 2011 y l enflasyon indiriminden sonraki tutar, beyan e i i hesaplamas nda dikkate al nan di er gelirlerle birlikte TL yi geçerse tamam beyan edilir. (*****) tarihi sonras ihraçl lar Banka, arac kurum veya ihraçç lar taraf ndan %10 oran nda stopaj kesilir. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir tarihi sonras ihraçl lar DT, HB ile banka ve arac kurum arac l ile di er tahvil ve bonolardan elde edilenler % 0 oran nda stopaja tabi. Banka ve arac kurum arac l ile elde edilmeyen özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir tarihi sonras ihraçl lar DT, HB ile banka ve arac kurum arac l olsun olmas n di er tahvil ve bonolardan elde edilenler % 10 oran nda stopaja tabi. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir tarihi sonras ihraçl lar DT, HB ile banka ve arac kurum arac l ile di er tahvil ve bonolardan elde edilenler % 0 oran nda stopaja tabi. Banka ve arac kurum arac l ile elde edilmeyen özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi öncesi ve sonras ihraçl lar için Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlardan mahsup edilir) tarihi sonras ihraçl lar DT, HB ile banka ve arac kurum arac l olsun olmas n özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi tarihi öncesi ihraçl lar DT ve HB faiz gelirleri %0 oran nda; özel sektör tahvili, varl a dayal menkul k ymet, finansman bonosu faiz geliri %10 oran nda stopaja tabi öncesi ve sonras ihraçl lar için Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). 6 Mükellef Gelir Menkul K ymet Yat r m Fonlar (A ve B Tipi) Kat lma Belgeleri Kâr Pay ve Borsa Yat r m Fonu Al m-sat m Kazanc Her Nevi Tahvil ve Bono Faizleri (****) Hazine Bonosu (HB) Devlet Tahvili (DT) Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Varl a Dayal Menkul K ymet

9 Hazine Müste arl ile Tam Mükellef Kurumlar Taraf ndan Yurt D nda hraç Edilen Eurobond Faizleri(****) Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Beyan e i i hesaplamas nda dikkate al nan di er gelirlerle TL yi a arsa tamam beyana tabi. (*****) Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Stopaj nihai vergidir. Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Hazine Müste arl taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden % 0 stopaj kesintisi yap l r. Di erleri taraf ndan ihraç edilenlerin faizlerden tahvilin vadesine göre stopaj kesintisi yap l r: o 1 y la kadar olanlardan % 10, o 1 y l ile 3 y l aras olanlardan %7, o 3 y l ile 5 y l aras olanlardan %3, o 5 y l ve daha uzun olanlardan %0, Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Repo Gelirleri, Mevduat Faizleri (Borsa Para Piyasas Takasbank ta elde edilenler dahil), Faizsiz Kredi Veren Kurumlar n (Kat l m Bankalar / ÖFK) Ödedikleri Kâr Pay (****) Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez. Yurtd ndaki bankalardan ve yurtiçindeki bankalar n yurtd ubeleri ile offshore dan elde edilen repo, mevduat gelirleri ile faizsiz kredi veren kurumlar n ödedikleri kar paylar nda Türkiye de stopaj yok, di er stopaja tabi tutulmayan gelirlerle birlikte toplam TL yi a arsa tamam beyan edilir. (****) Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez. Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Türkiye den elde edilenler %15 oran nda stopaja tabidir. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir.) Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kar Pay Kar da t m yapan kurum taraf ndan %15 oran nda stopaj yap l r. (G.Y.O., M.K.Y.O., Giri im Sermayesi Y.O. kar da t m nda %0 oran nda stopaj yap l r.) Kar n sermayeye ilavesi halinde stopaj yap lmaz. Kurum nezdindeki stopaj öncesi (brüt) tutar n yar s istisna, kalan tutar beyan e i i hesaplamas nda dikkate al nan di er gelirlerle TL yi a arsa tamam beyan edilir. (*****) Kâr pay üzerinden da tan kurum nezdinde yap lan stopaj n tamam beyannamedeki vergiden mahsup edilir. Bedelsiz hisse senedi olarak da t lan temettüler ile 1998 ve öncesi kazançtan da t lanlar beyan d istisna kazanc ndan da t lanlar n net tutar n n 1/9 fazlas n n yar s dikkate al n r. Beyan edilen tutar n 1/5 i mahsup edilir. 1/1/2006 öncesi edinilen Y.O. hisse senetlerinden al nan kâr pay na enflasyon indirimi uygulan r. Kar da t m yapan kurum taraf ndan % 15 oran nda stopaj yap l r. (G.Y.O., M.K.Y.O., Giri im Sermayesi Y.O. kar da t m nda %0 oran nda stopaj yap l r.) Kar n sermayeye ilavesi halinde stopaj yap lmaz. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez. Stopaja tabi de il. tirak kazançlar istisnas uygulanarak vergi d b rak l r (yat r m ortakl klar kâr paylar istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Vergiden muaf olanlara da t lanlarda %15, di erlerinde stopaja tabi de il. tirak kazançlar istisnas uygulanarak vergi d b rak l r (yat r m ortakl klar kâr paylar istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Kar da t m yapan kurum taraf ndan %15 oran nda stopaj yap l r. (G.Y.O., M.K.Y.O., Giri im Sermayesi Y.O. kar da t m nda %0 oran nda stopaj yap l r.) Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler kurum kazanc na dahil edilir ve i tirak kazançlar istisnas uygulanarak vergi d b rak l r (yat r m ortakl klar kar paylar istisnadan yararlanamaz).(kvk md 5/1(a)(1)) Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Kar da t m yapan kurum taraf ndan %15 oran nda stopaj yap l r. ((G.Y.O., M.K.Y.O., Giri im Sermayesi Y.O. kar da t m nda %0 oran nda stopaj yap l r.) Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler kurum kazanc na dahil edilir ve i tirak kazançlar istisnas uygulanarak vergi d b rak l r (yat r m ortakl klar kar paylar istisnadan yararlanamaz).(kvk md 5/1(a)(1)) Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. 7

10 % 0 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez tarihinden sonra iktisap edilenler; MKB de i lem gören menkul k ymet yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %10, MKB de i lem gören di er hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez. MKB nda i lem görmeyen ve SPK ya kay tl olsa bile banka ve arac kurumlar vas tas yla elde edilmeyen al m sat m kazanc (örne in yabanc hisse senetleri sat ndan) beyana tabidir. Beyana tabi kazanc n tespitinde, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE art %10 veya daha fazla olursa maliyet revizesi sonras tutar beyan edilir. 1 y ldan fazla elde tutulan MKB nda i lem gören hisse senetlerinden elde edilen kazançlar stopaja tabi de il, beyan edilmez. 2 y ldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden (hisse senedi veya geçici ilmuhaberlerin bas l olmas art yla) elde edilen kazançlar istisnad r. Borsada i lem görmeyenlerin ivazs z olarak iktisap edilenlerinden elde edilen kazançlar beyana ve stopaja tabi de il tarihinden önce iktisap edilenler; Stopaja tabi de il. MKB nda i lem görenler ile Türkiye de tam mükellef olan kurumlar n hisse senedi veya geçici ilmühaberleri bas l olanlar için elde tutma süreleri a lm oldu undan elde edilen kazanç istisna Di erleri beyana tabi. Kazanc n, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE ile maliyet revizesi sonras (ÜFE art %10 alt nda olsa dahi) tutar n n TL tutar a an k sm beyana tabi. (******) tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %10 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez tarihinden önce ihraç edilmi % 0 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez tarihinden sonra iktisap edilenler; MKB nda i lem gören menkul k ymet yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %10, MKB nda i lem gören di er hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez. MKB nda i lem görmeyen ve SPK ya kay tl olsa bile banka ve arac kurumlar vas tas yla elde edilmeyen al m sat m kazanc (örne in yabanc hisse senetleri sat ndan) beyana tabidir. 1 y ldan fazla elde tutulan MKB nda i lem gören hisse senetlerinden elde edilen kazançlar stopaja tabi de il, beyan edilmez. 2 y ldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden (hisse senedi veya geçici ilmuhaberlerin bas l olmas art yla) elde edilen kazançlar istisnad r. Borsada i lem görmeyenlerin ivazs z olarak iktisap edilenlerinden elde edilen kazançlar beyana ve stopaja tabi de il. Kur fark ndan do an kazanç vergi d tarihinden önce iktisap edilenler; Stopaja tabi de il. MKB nda i lem görenler ile Türkiye de tam mükellef olan kurumlar n hisse senedi veya geçici ilmühaberleri bas l olanlar için elde tutma süreleri a lm oldu undan elde edilen kazanç istisna Di erleri beyana tabi. Kur fark ndan do an kazanç vergi d. Geri kalan kazanc n TL tutar a an k sm beyana tabi. (******) tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %10 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez tarihinden önce ihraç edilmi % 0 oran nda stopaja tabi. Kurum kazanc na dahil. MKB nda i lem gören tüm hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi, di erlerinde stopaj yok. Kurum kazanc na dahil. KVK n n 5/1-e bendindeki artlar n yerine getirilmesi halinde kazanc n %75 i kurumlar vergisinden istisna olur tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %0 oran nda stopaj tabi. Kurum kazanc na dahil tarihinden önce ihraç edilmi olanlar % 0 oran nda stopaja tabi. Kurum kazanc na dahil. MKB nda i lem gören menkul k ymet yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %10, MKB nda i lem gören di er hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi, di erlerinde stopaj yok Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. KVK n n 5/1-e bendindeki artlar n yerine getirilmesi halinde kazanc n %75 i kurumlar vergisinden istisna olur tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %10 oran nda stopaj tabi. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i % 0 oran nda stopaja tabi. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). MKB nda i lem gören tüm hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi. o Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. o Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). MKB nda i lem görmeyen ve SPK ya kay tl olsa bile banka ve arac kurum arac l olmaks z n al m sat m yap lan hisse senetlerinden sa lanan kazançlar beyana tabi. Kur fark ndan do an kazanç vergi d. Ancak kur fark n n vergilenmemesi için kazanc n sadece bu ekilde iktisap edilen menkul k ymetler ve i tirak hisselerinin sat kazanc ve/veya bunlar n temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunmas artt r tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %0 oran nda stopaja tabi. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki % 0 oran nda stopaja tabi. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). MKB nda i lem gören menkul k ymet yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %10, MKB nda i lem gören di er hisse senetlerinin sat ndan elde edilen kazançlar %0 oran nda stopaja tabi, o Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. o Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). MKB nda i lem görmeyen ve SPK ya kay tl olsa bile banka ve arac kurum arac l olmaks z n al m sat m yap lan hisse senetlerinden sa lanan kazançlar beyana tabi. Kur fark ndan do an kazanç vergi d. Ancak kur fark n n vergilenmemesi için kazanc n sadece bu ekilde iktisap edilen menkul k ymetler ve i tirak hisselerinin sat kazanc ve/veya bunlar n temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunmas artt r tarihinden sonra ihraç edilmi olanlar %10 oran nda stopaja tabi. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun 8 MKB nda i lem gören Arac Kurulu Varantlar dan Elde Edilen Kazançlar Hisse Senedi Al m Sat m Kazanc Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Özel Sektör Tahvili, Finansman Bonosu, Varl a Dayal Menkul K ymet Al m Sat m

11 Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. Stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Stopaja tabi de il. Kurum kazanc na dahil. olanlar Stopaja tabi de il. Kur fark ndan do an kazanç vergi d. Geri kalan kazanc n TL tutar a an k sm beyana tabi. (******) tarihinden önce ihraç edilmi olanlar Stopaja tabi de il. Beyana tabi. Kur fark n n vergilenmemesi için kazanc n sadece bu ekilde iktisap edilen menkul k ymetler ve i tirak hisselerinin sat kazanc ve/veya bunlar n temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunmas artt r tarihinden önce ihraç edilmi olanlar Stopaja tabi de il. Kurum kazanc na dahil. Kazançlar olanlar Stopaja tabi de il. Kazanc n, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE ile maliyet revizesi sonras (ÜFE art %10 un alt nda olsa dahi) tutar n n TL tutar a an k sm beyana tabi. (******) tarihinden önce ihraç edilmi olanlar Stopaja tabi de il. Beyana tabi. Kur fark n n vergilenmemesi için kazanc n sadece bu ekilde iktisap edilen menkul k ymetler ve i tirak hisselerinin sat kazanc ve/veya bunlar n temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunmas artt r. Stopaja tabi de il. Hazine müste arl taraf ndan ihraç edilenlerden elde edilenler beyan edilmez. Di erlerinde kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez. Stopaja tabi de il. Hazine müste arl taraf ndan ihraç edilenlerden elde edilenler beyan edilmez. Di erlerinde kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez. Stopaja tabi de il. Kurum kazanc na dahil. Stopaja tabi de il. Kurum kazanc na dahil. Stopaja tabi de il. Hazine müste arl taraf ndan ihraç edilenlerden elde edilenler beyan edilmez. Di erlerinde kazanç Türkiye de elde edilmedikçe Türkiye de vergilendirilmez. Stopaja tabi de il tarihinden sonra ihraç edilmi olanlarda maliyet revizesi ancak ÜFE art n n %10 un üzerinde olmas durumunda yap l r ve tamam beyan edilir tarihinden önce ihraç edilmi olanlar n elden ç kar lmas nda, kazanc n, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE ile maliyet revizesi sonras (ÜFE art %10 un alt nda olsa dahi) tutar n n TL tutar a an k sm beyana tabi. (******) Hazine Müste arl ile Tam Mükellef Kurumlar Taraf ndan Yurt D nda hraç Edilen Eurobondlar n Al m Sat mkazançlar VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla veya bunlar arac l yla yap lanlar %0 stopaja tabi. o Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayal kontratlardan elde edilen kazançlar % 0 oran nda stopaja tabi. o Di er kontratlardan sa lanan kazançlar % 10 oran nda stopaja tabi. Banka ve benzeri finans kurumlar n n VOB d nda banka ve arac kurum arac l yla yapt klar i lemlerden elde ettikleri kazançlar stopaja tabi de il. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla veya bunlar arac l yla yap lanlar %0 stopaja tabi. Banka ve benzeri finans kurumlar n n VOB d nda banka ve arac kurum arac l yla yapt klar i lemlerden elde ettikleri kazançlar stopaja tabi de il. Türkiye de i yeri arac l ile elde edilmeyenler yönünden stopaj nihai vergidir. Dar mükellef kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana tabi (stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). VOB da yap lan hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayal kontratlardan elde edilen kazançlar %0, VOB da yap lan di er kontratlardan elde edilen kazançlar % 10 oran nda stopaja tabi. Borsa yat r m fonlar, emeklilik yat r m fonlar, menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n elde etti i kazançlardan %0 oran nda stopaj yap l r. Kurum kazanc na dahil. Ödenen stopaj, beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. VOB da yap lan i lemlerden elde edilen kazançlar % 0 oran nda stopaja tabi. Kurum kazanc na dahil. VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla veya bunlar arac l yla yap lanlar stopaja tabi; o Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayal kontratlardan elde edilen kazançlar % 0 oran nda stopaja tabi. o Di er kontratlardan sa lanan kazançlar % 10 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez. VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla yap lmayan veya bunlar arac l olmaks z n yap lanlar beyana tabi. VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla veya bunlar arac l yla yap lanlar stopaja tabi; o Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayal kontratlardan elde edilen kazançlar % 0 oran nda stopaja tabi. o Di er kontratlardan sa lanan kazançlar % 10 oran nda stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez. VOB da ve tezgahüstü piyasalarda banka ve arac kurumlarla yap lmayan veya bunlar arac l olmaks z n yap lanlar beyana tabi. Vadeli lem ve Opsiyon lemlerinden Elde Edilen Kazançlar (*) Uluslararas vergi anla malar dikkate al nmal d r. (**)Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmü komandit irketler ile Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar (***)Kanuni ve i merkezlerinin her ikisi de Türkiye de bulunmayan Türkiye de kurulu anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmü komandit irketlere benzer nitelikteki yabanc kurumlar ile Türkiye'de münhas ran menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac getirileri ile de er art kazançlar elde etmek ve bunlara ba l haklar kullanmak amac yla faaliyette bulunan s n rl sorumlu ortakl klar, ülke fonlar, kurum ve kurulu fonlar ve yat r m kurulu lar gibi yabanc kurumsal yat r mc lar n tümü. (****) Yurt d nda elde edilenlerin Türkiye de stopaja ve istisna uygulamas na konu olmayan di er menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar yla birlikte toplam TL yi a m yorsa beyan edilmez, a yorsa tamam beyan edilir. (*****) Beyan s n r, varsa Türkiye de stopaja tabi tutulmu di er menkul sermaye iratlar (mevduat faizi, repo, yat r m fonu kâr pay, ÖFK kâr pay hariç) ve gayrimenkul sermaye iratlar n n (örn. i yeri kira geliri) e er yararlan yorsa enflasyon indirimi ve istisna sonras tutarlar eklenmek suretiyle dikkate al n r. Birden sonraki i verenden elde edilen brüt ücret, TL yi a arsa ücretler ile MS ve GMS nin tamam beyan edilir (******) TL nin hesab na 1/1/2006 öncesinde ihraç (hisse senetlerinde iktisap)edilmi her nevi menkul k ymetin yan s ra GVK Mük. Md. 80, 2 ila 6 no lu bentteki kazançlar dahildir. 9

12 10

13 İçindekiler 1. Genel Bilgi Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı? Menkul Sermaye Geliri Genel Bilgi Menkul Sermaye Gelir Unsurları Menkul Sermaye Geliri Ne Zaman Elde Edilmiş Sayılır? Menkul sermaye iratları Menkul Kıymet Değer Artışı Kazancı (menkul kıymet alım-satım kazancı) Geçici 67 Kapsamında Stopaja Tabi, Beyana Tabi Olmayan Menkul Sermaye Gelirleri 14 (Menkul Sermaye İradı ve Değer Artış Kazançları) Ticari ve Mesleki Kazanç Sahiplerinin Menkul Sermaye İratlarının (MSİ) Durumu Hisse Senedi ve Ödünç Menkul Kıymet Komisyonları Genel Olarak Hisse Senedi Alım Satım Kazançları /12/2005 tarihinde sahip olunan hisse senetleri /1/2006 sonrasında iktisap edilen hisse senetleri Beyan edilmeyecek hisse senedi alım-satım kazançları Beyan edilecek hisse senedi alım-satım kazançları Hisse senedi alım-satım kazancında elde bulundurma süresinin ve vergi matrahının tespiti Elde bulundurma süresinin belirlenmesinde hisse senetlerinin iktisap tarihinin tespiti Sermaye artırımları dolayısıyla sahip olunan bedelsiz hisse senetlerinin maliyet bedeli Geçici ilmühaberler Kayden izlenen hisse senetleri Hisse Senedi Kâr Paylarının (Temettü) Beyanı ve Vergilenmesi Genel olarak Bedelsiz hisse senetlerinin durumu Ödünç Menkul Kıymet Komisyonları 36 11

14 3. Yatırım Ortaklığı ( YO ) Hisse Senetlerinin Kâr Paylarının Beyanı ve Vergilenmesi /12/2005 Tarihinde Sahip Olunan YO Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kâr Payı /1/2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen YO Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kâr Payı Aracı Kuruluş Varantları Genel Olarak Vergilendirilmesi Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Genel Olarak /1/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilmiş DT ve HB den Elde Edilen Gelirler Faiz geliri Alım satım kazancı /1/2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilen DT ve HB den Elde Edilen Gelirler Faiz geliri Alım satım kazancı Stopaj Matrahının Tespiti Özel Sektör Tahvili /1/2006 Öncesinde İhraç Edilen Özel Sektör Tahvilleri Faiz geliri Alım satım kazancı /1/2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilen Özel Sektör Tahvilleri Faiz geliri Alım satım kazancı Eurobondlar Genel Olarak /1/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Eurobondlardan Elde Edilen Gelirler Faiz geliri Alım satım kazancı /1/2006 tarihinden İtibaren İhraç Edilen Eurobondlardan Elde Edilen Gelirler Faiz geliri Alım satım kazancı Türkiye de Yerleşik Kurum ve Kuruluşlarca Yurtdışında İhraç Edilen Eurobondlar 61 ( Özel Sektör Eurobondları ) Faiz Gelirleri Alım-satım kazancı Yabancı Kurum ve Kuruluşlarca İhraç Edilen Eurobondlar Faiz Gelirleri Alım satım kazancı 62 12

15 8. Mevduat ve Repo Yatırım Fonları Katılma Belgesi Kâr Payları Borsa Para Piyasasında (Takasbank ta) Elde Edilen Faizler Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında ( VOB ) Yapılan İşlemlerden Elde Edilen Kazançlar ile 71 Banka veya Aracı Kurum Vasıtasıyla VOB dışında Yapılan Türev işlemlerden Elde Edilen Kazançlar VOB da Elde Edilen Gelirlerde Stopaj Matrahının Tespiti VOB dışında Türkiye de bir banka veya aracı kurumla yapılan Türev İşlemlerden Elde Edilen 74 Gelirlerde Stopaj Matrahının Tespiti Yurtdışındaki organize piyasalarda veya yurtdışındaki banka ve aracı kurumlarla yapılan 74 Türev İşlemlerden Elde Edilen Gelirlerinin Durumu 12. Türkiye de Yerleşik Olmayan (Dar Mükellef) Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Genel Olarak Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Özel Amaçlı Araçlardan (ADR, GDR, DR) Elde Ettikleri 78 Kazançların Vergilendirilmesi 13. Beyannamenin Verilmesi ve Vergilerin Ödenmesi Genel Olarak Aile Bireylerinin Gelirlerinin Beyanı Vergi Tarifesi Beyan Edilen Gelir Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubu TUİK Üretici Fiyatları Endeksi ( ÜFE ) 87 13

16 14

17 Kısaltmalar GVK VUK MSİ GMSİ MKK YO DT HB TCMB TUİK İMKB BPP ÖFK VOB TEFE ÜFE Gelir Vergisi Kanunu Vergi Usul Kanunu Menkul Sermaye İradı Gayrimenkul Sermaye İradı Merkezi Kayıt Kuruluşu Yatırım Ortaklığı Devlet Tahvili Hazine Bonosu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Borsa Para Piyasası Özel Finans Kurumu Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Üretici Fiyatları Endeksi 15

18 16

19 1. Genel Bilgi 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı? Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı bu rehber, 2010 yılında menkul sermaye yatırımlarından faiz, kâr payı, repo geliri ile hisse senedi, bono ve tahvil gibi menkul kıymetlerden alım satım kazancı elde eden gerçek kişi bireysel yatırımcılar için hazırlanmıştır yılında elde edilen söz konusu gelirlerin vergilendirilme esaslarına da ayrıca yer verilmiştir. Türkiye de vergilendirme vatandaşlık değil yerleşiklik esasına dayanmaktadır.dolayısıyla, Rehberde yukarıda sayılan gelirlerin Türkiye de yerleşik olan ve olmayan gerçek kişi bireysel yatırımcılar tarafından elde edilmesinde veya edinilmesinde vergilendirilmenin nasıl olacağı ele alınmıştır. Türkiye de yerleşik kişiler tam mükellef olarak; Türkiye de yerleşik olmayan kişiler ise dar mükellef olarak vergilendirilmektedirler. Tam mükellefi yet tüm dünyada elde edilen gelirlerden Türkiye de vergilendirilme sonucunu doğururken, dar mükellefi yette yalnızca Türkiye de elde edilen gelirlerden vergilendirme yapılır. Aşağıda sayılanlar tam mükellefi yet esasında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında elde ettikleri bütün gelirler için Türk vergi mevzuatına göre vergilendirilirler: - Medeni Kanuna göre ikametgâhı Türkiye de bulunanlar, - Bir takvim yılı içinde Türkiye de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (geçici ayrılmalar Türkiye de oturma süresini kesmez), - Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, bu kazanç ve iratları üzerinden ayrıca Türkiye de vergilendirilmezler.) Aşağıda yazılı yabancılar ülkemizde altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye de yerleşmiş sayılmadıkları için tam mükellef kabul edilmezler. Dolayısıyla bu kişiler dar mükellef sayılarak, sadece Türkiye de elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilirler: - Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler, - Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye de alıkonulmuş veya kalmış olanlar. Yukarıdaki kriterlere göre Türkiye de yerleşik sayılmayan kişiler dar mükellef olarak nitelendirilir ve bu kişiler dar mükellefi yet esasında sadece Türkiye de elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilirler. Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşamakta olan Türk vatandaşları Türkiye de yerleşik sayılmadıklarından, dar mükellef olarak sadece Türkiye de elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilirler. Rehber de yer verilen açıklamalar Türkiye de yerleşik tam mükellef gerçek kişilerin durumu esas alınarak yapılmıştır. Türkiye de yerleşik olmayan dar mükellefl erin Türkiye de elde ettikleri gelirlerinin vergilendirilmesi tam mükellefl ere göre önemli farklılıklar gösterir. Dar mükellefl erin vergileme esasları için ayrı bir bölümde açıklama yapılmıştır. Aksine bir belirleme yapılmadığı takdirde Rehberdeki tüm açıklamalar tam mükellef gerçek kişiler için yapılmış sayılmalıdır. Gerçek kişilerin vergilendirilmesinde öncelikle elde edilen gelirin vergilendirilecek bir gelir olduğu yani gelirin unsuru olduğu Gelir Vergisi Kanunu nda ( GVK ) yer almalıdır. Önem arz eden diğer bir husus elde edilen gelirin hangi gelir unsuru olduğudur. GVK nda gelirin unsurları 1

20 2 - Ticarî kazançlar, - Ziraî kazançlar, - Ücretler, - Serbest meslek kazançları, - Gayrimenkul sermaye iratları, - Menkul sermaye iratları, - Diğer kazanç ve iratlar ( değer artış kazancı ve arizi kazanç ) olarak sıralanmıştır. Rehber de menkul kıymet yatırımlarına yer verildiğinden yukarıda sayılan gelir unsurlarından menkul sermaye iradı ( MSİ ) ve diğer kazanç ve iratlara yönelik açıklamalarımız yer almaktadır. Gelirin vergilendirilmesinde gelirin elde edilmesi esas olup, her bir gelir unsuru için gelirin elde edilme esası ve dolayısıyla vergilendirme zamanı farklı olabilmektedir. Rehber de her bir gelir unsuru için elde edilmenin ve dolayısıyla vergilendirmenin zamanına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Elde edilen gelir unsuru itibariyle stopaj yapılabilmektedir. Stopaj yapılan gelir bazı durumlarda bu şekilde nihai olarak vergilendirilmiş olmakta, bazı durumlarda ise beyana tabi olmakta,kesilen stopaj ise beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmektedir. Stopajın nihai vergi olmadığı durumlarda, beyanname verilmesi belirli bir miktarı aşan gelirin elde edilmesine bağlı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda beyan sınırının aşılıp aşılmadığı, aynı gruba giren gelirlerin toplamı dikkate alınarak belirlenmektedir. Gelirin beyana tabi olması durumunda vergi matrahının hesabında dikkate alınabilecek bazı indirimler söz konusudur. Örneğin, mükellefi n şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ilişkin ödenen bireysel emeklilik sistemine ve şahıs sigortalarına ödenen primlerin belli bir kısmı, yine mükellefi n kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının bir kısmı, bazı bağış ve yardımlar gibi. Beyanname verilmesini gerektiren gelirler için gelir vergisi matrahı üzerinden 2010 yılında elde edilenler için TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlası % TL'nin TL'si için TL, fazlası % TL'den fazlasının TL'si için TL, fazlası % 35 Beyanname verilmesini gerektiren gelirler için gelir vergisi matrahı üzerinden 2011 yılında elde edilenler için 9.400TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlası % TL'nin TL'si için TL (ücretlerde TL'nin TL'si için TL), fazlası % TL'den fazlasının TL'si için TL(ücretlerde TL'den fazlasının TL'si için TL), Fazlası % 35 vergi hesaplanır. Tam mükellefi yette gelirin beyana tabi olması durumunda beyanname gelirin elde edildiği takvim yılını izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir; Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Rehberdeki açıklamalar her bir yatırım aracından elde edilen gelir için ayrı ayrı verilmiştir. Farklı yatırım araçlarından gelir elde edildiği durumda her bir yatırım aracından elde edilen gelirin beyan durumu birlikte değerlendirilmeli, beyanı gerekenler aynı beyannamede birleştirilmelidir.

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2015 ve 2016 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2015 ve 2016 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2015 ve 2016 Yılı Vergi Rehberi 1 Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2016 ve 2017 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2016 ve 2017 Yılı Vergi Rehberi 1 Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2016 ve 2017 Yılı Vergi Rehberi Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

jéåâìä=péêã~óé=déäáêäéêák

jéåâìä=péêã~óé=déäáêäéêák Vergi jéåâìä=péêã~óé=déäáêäéêák OMMT=v¼ä¼=sÉêÖá=oÉÜÄÉêá aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk prkrş= Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

jéåâìä=péêã~óé déäáêäéêá

jéåâìä=péêã~óé déäáêäéêá Vergi jéåâìä=péêã~óé déäáêäéêá OMMU=v¼ä¼=sÉêÖá=oÉÜÄÉêá Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen a) Anonim,

Detaylı

Ocak 2010 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerinin 2010 Yılı Vergi Rehberi

Ocak 2010 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerinin 2010 Yılı Vergi Rehberi Ocak 2010 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerinin 2010 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin

Detaylı

MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012

MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012 MENKUL KIYMET VERGİLENDİRME TABLOSU 2012 kurum kurum* Hisse senedi alım-satım kazancı (menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senedi hariç, gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedi dahil) (1.1.2006 sonrasında

Detaylı

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından; edilen tarafından (3) elde edilen (1 yıldan fazla

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz.

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz. Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin vade tarihine kadar elde tutulmasından elde edilen faiz gelirleri

Detaylı

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir Hisse Senetleri Kar Payları -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere Tam mükellef kurumlardan elde edilen nakit kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutar diğer gelirlerle

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Faruk Sabuncu Partner 15 Mart 2006, Swissotel, İstanbul *connectedthinking PwC İçerik İstisnalar* Vergi Kesintisi Vergi Mahsubu * Yurtdışı

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/31

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/31 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 08.03.2016 Sayı : 2016/8 Değerli Müşterimiz, 2015 yılında tam mükellef gerçek kişiler ve tam mükellef kurumlarca elde edilen bazı gelirlerin vergilendirilmesi ve beyanına ilişkin

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ PAY SENEDİ ALIM- önce iktisap edilen) PAY SENEDİ ALIM- sonra iktisap edilen) TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF**

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ PAY SENEDİ ALIM- önce iktisap edilen) PAY SENEDİ ALIM- sonra iktisap edilen) TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF**

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Türk finansal araçlarına

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri. 2009 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri. 2009 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2009 Yılı Vergi Rehberi Ocak 2009 Sunu Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geni kitlelerin parasını deerlendirdii para ve sermaye

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 YILI MENKUL KIYMET NIN VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER 2015 MEVDUAT FA ZLER (*) (TL, DTH, ENDEKSL ) (ÖZEL F NANS LARI ile KAR ve ZARAR ORTAKLI

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Bu raporumuzda, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2011 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014 Rehber, gerçek kişilerin menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili genel bilgi vermek amacıyla 15 Ekim 2014 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi yasalarının ilgili hükümleri dikkate

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

100 Soruda 2012 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2012 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2012 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 1 Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu'nda, bu kıymetlerin

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

Bireylerin Menkul Kıymet ve Gayrimenkullerden Elde Ettikleri Gelirlerin Vergilendirilmesi (2014)

Bireylerin Menkul Kıymet ve Gayrimenkullerden Elde Ettikleri Gelirlerin Vergilendirilmesi (2014) Bireylerin Menkul Kıymet ve Gayrimenkullerden Elde Ettikleri Gelirlerin Vergilendirilmesi (2014) 2 Bu doküman, 18.01.2010 tarihinde yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde uygulamacılara genel bilgi vermek

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014

YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr

Detaylı

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi İçindekiler Sayfa no I. Mükellefiyet ve menkul kıymet gelir türleri...3 A. Mükellefiyet...3 B. Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler...3 II. Beyana ve tevkifata

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENĐ HAZĐRAN 2010

YATIRIM FONU BÜLTENĐ HAZĐRAN 2010 TEKSTĐLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENĐ HAZĐRAN 2010 Uğur Konuk Tekstil Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Te:0 212 276 25 70 ukonuk@tekstilbank.com.tr Gözde Yılmaztürk Tekstil Menkul

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi İçindekiler Sayfa no I. Mükellefiyet ve menkul kıymet gelir türleri...3 A. Mükellefiyet...3 B. Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler...3 II. Beyana ve tevkifata

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

Menkul Kıymet ve Borsa Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklı ı Hisse Senedi. Repo, Mevduat Faizi (Döviz ve TL)

Menkul Kıymet ve Borsa Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklı ı Hisse Senedi. Repo, Mevduat Faizi (Döviz ve TL) 09 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLER NDEN ELDE ED LEN KAZANÇLARIN DAR MÜKELLEF GERÇEK K LER AÇISINDAN VERG LEND R LMES Gelir Türü Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve bir ba ka de ere endeksli olanlar dahil)

Detaylı

MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (2014 YILI)

MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (2014 YILI) MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (2014 YILI) GELİR VERGİSİ Gelir Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği

Detaylı

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı