BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI"

Transkript

1 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI 2010 Ekim ayında Japonya nın Nagoya kentinde gerçekleştirilen BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) 10. Taraflar Konferansı nda yılları arasının Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Onyılı olarak ilan edilmesine karar verilmiş ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Biyoçeşitlilik Onyılı ilan edilmiştir. Sözleşme nin 10. Taraflar Toplantısında 2020 yılına kadar dünyada biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması temel amacıyla Biyoçeşitlilik Stratejik Planı ve kısaca Aichi Hedefleri olarak anılan 2020 Biyoçeşitlilik Hedefleri kabul edilmiştir: BİYOÇEŞİTLİLİK STRATEJİK PLANI VE AİCHİ BİYOÇEŞİTLİLİK HEDEFLERİ Doğa ile uyum içinde yaşamak Biyoçeşitlilik Stratejik Planı nın amacı, müşterek vizyon, görev ve stratejik amaçları ve tüm tarafların ve ilgi gruplarının tabana dayalı faaliyetlerine ilham verecek hedefleri ( Aichi Biyoçeşitlilik hedefleri ) içeren bir stratejik yaklaşım vasıtasıyla Sözleşme nin etkin bir şekilde uygulamasını desteklemektir. Stratejik Plan, aynı zamanda, ulusal ve bölgesel hedeflerin belirlenmesi için ve Sözleşme hükümlerinin, iş programları ve Küresel Bitki Koruma Stratejisi dahil olmak üzere Taraflar Konferansı kararlarının ve Genetik Kaynaklara Erişim ve Bunların Kullanımından Elde Edilen Faydaların Eşit ve Adil Paylaşımı Hakkında Nagoya Protokolünün uygulanmasında uyumun geliştirilmesi için esnek bir çerçeve sağlayacaktır. Plan ayrıca, ilgi gruplarının dikkatini çekme ve ilgisini uyandırma kapasitesine sahip iletişim araçlarının geliştirilmesi, böylece biyoçeşitliliğin daha kapsamlı ulusal ve bölgesel gündemlerde hakim anlayış haline getirilmesinin hızlandırılması için temel oluşturacaktır. Biyogüvenlik Protokolü için, Sözleşme için olan bu planı tamamlayacak nitelikte ayrıca bir stratejik plan onaylanmış bulunmaktadır Sözleşme metni ve özellikle Sözleşme nin üç amacı, Stratejik Plan için ana temeli sağlar. I. PLANIN GEREKÇESİ 3. Biyolojik çeşitlilik ekosistem işlevlerini destekler ve ekosistemlerin tedarik ettiği hizmetler insanların refahı için elzemdir. Gıda güvencesi, insan sağlığı, temiz hava ve su temini sağlar; yerel geçim kaynaklarına ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunur, fakirliğin azaltılması dahil olmak üzere Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması için vazgeçilmezdir. 4. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşme sinin üç amacı vardır: biyolojik çeşitliliğin korunması; bileşenlerinin sürdürülebilir kullanımı; ve, genetik kaynaklardan elde edilen faydaların eşit ve adil paylaşımı. Sözleşmenin 2002 yılında kabul edilen ilk Stratejik Planında, Taraflar Sözleşme nin üç amacının daha etkin ve uyumlu bir şekilde uygulama ve 1 Karar BS-V/16, ek

2 fakirliğin azaltılmasına ve dünyadaki her tür yaşamın menfaatine katkı olarak, 2010 yılına kadar, küresel, bölgesel ve ulusal seviyelerde mevcut biyoçeşitlilik kaybı hızını önemli ölçüde azaltma taahhüdünde bulunmuştur. Küresl Biyoçeşitliliğe Bakış ın (GBO-3) üçüncü baskısında, ulusal raporlardan, göstergelerden ve araştırmalardan yararlanılarak, 2010 hedeflerine doğru ilerleme değerlendirilmekte ve biyoçeşitliliğin geleceği ile ilgili senaryolar sunulmaktadır Biyoçeşitlilik hedefi pek çok seviyelerde faaliyet telkin etmiştir. Ancak, bu faaliyetler, biyoçeşitlilik üzerindeki baskıyı ele almaya yetecek düzeyde olmamıştır. Ayrıca, biyoçeşitlilik konuları kapsamlı politikalara, stratejilere, programlara ve faaliyetlere yeterince entegre edilmemiş, bundan dolayı biyoçeşitlilik kaybına neden olan faktörler önemli ölçüde azaltılmamıştır. Günümüzde, biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri ve insan refahı arasındaki bağlantı kısmen anlaşılmış olsa da, biyoçeşitliliğin değeri kapsamlı politikalara ve teşvik yapılarına hala yansıtılmış durumda değildir. 6. Tarafların çoğu, mali, insan ve teknik kaynakların eksikliğini Sözleşmenin uygulanmasına kısıtlayıcı etmen olarak belirlemektedir. Sözleşme kapsamında teknoloji transferi oldukça kısıtlı durumdadır. Politika ve karar verme için gerekli bilimsel bilginin yetersizliği Sözleşme nin uygulanmasında bir diğer engeldir. Fakat, bilimsel belirsizlik eylemsizliğin özrü olarak kullanılmamalıdır Biyoçeşitlilik hedefine, en azından küresel seviyede, ulaşılamamıştır. İnsan faaliyetleri sonucunda biyoçeşitlilik üzerindeki baskı aynı kaldıkça veya yoğunluğu arttıkça, genlerin, türlerin ve ekosistemlerin çeşitliliği azalmaya devam etmektedir. 8. Ortak bilimsel fikir, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde, çeşitli eşik seviyeleri veya uç noktalar aşıldıkça insan toplulukları için şiddetli sonuçlar doğurma riski ile, bu yüz yıl boyunca habitat kaybının ve hızlı yok olma oranının devam edeceğini öngörmektedir. Mevcut eğilimleri tersine çevirmek için acilen faaliyete geçilmemesi halinde, biyoçeşitliliğin desteklediği, ekosistemlerden türetilen çok çeşitli hizmetler hızlı bir şekilde kaybedilecektir. En şiddetli etkiler fakirler üzerinde olsa ve bu sebeple Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabaları boşa gitse de, hiç kimse biyoçeşitlilik kaybının etkilerinden kurtulamayacaktır. 9. Diğer taraftan, senaryo analizleri, krizin aşılması için çok çeşitli seçenekler göstermektedir. Biyoçeşitliliği korumak ve değer vermek için belirlenmiş olan hareket, daha iyi sağlık, daha büyük gıda güvencesi ve daha az fakirlik dahil, pek çok yolla insanlara fayda sağlayacaktır. Bu, aynı zamanda, ekosistemlerin daha fazla karbon depolamasına ve yutmasına olanak sağlayarak iklim değişikliğini yavaşlatmaya, ekosistemlerin sağlığına katkıda bulunarak ve onları daha az kırılgan yaparak insanların iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Biyoçeşitliliğin daha iyi korunması, böylece, küresel topluluk için riskin azaltılmasına yönelik tasarruflu ve uygun maliyetli bir yatırımdır. 10. Bu olumlu sonuca ulaşmak, bu Stratejik Planın amaçlarına yansıtılmış olan çok yönlü faaliyetleri gerektirir. Bunlar aşağıdakiler içermektedir: a. İletişim, eğitim, haberdarlık, uygun teşvik tedbirleri ve kurumsal değişim yoluyla, hükümet ve toplum içinde biyoçeşitlilikle ilgili endişelerin genel kabulü sağlanarak, üretim ve tüketim şekilleri dahil olmak üzere, biyoçeşitlilik kaybının temel nedenlerini ele alan faaliyetlerin başlatılması; b. Biyoçeşitlilik üzerindeki doğrudan baskıları azaltmak için hemen eyleme geçilmesi. Tarım, orman, balıkçılık, turizm, enerji ve diğer sektörlerin

3 taahhütleri başarı için elzem olacaktır. Biyoçeşitliliğin korunması ile diğer sosyal amaçlar arasında tercih yapma durumu olduğunda, mekansal planlama ve etkin tedbirler alma gibi yaklaşımlar kullanılarak, çatışma genellikle en az seviyeye indirilebilir. Yaşamsal ekosistemleri ve sağladıkları hizmetleri tehdit eden çoklu baskılar olduğunda, sistemi kısa vadede rahatlatmaya en uygun olan, aşırı kullanım veya kirlilik gibi baskıları azaltmak, böylece, başta iklim değişikliği olmak üzere, sistemi çizgiyi aşma noktasından bozulma durumuna (uçurumdan aşağıya) itecek daha zorlu baskıyı önlemek için acil eylem gereklidir; c. Biyoçeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini güvence altına almak ve gerektiğinde restore etmek için doğrudan eylemlere devam edilmesi. Bir taraftan biyoçeşitlilik kaybının temel nedenlerini azaltmaya yönelik uzun vadeli faaliyetler yürürlüğe konurken, diğer taraftan, korunan alanlar, habitat restorasyonu, tür kurtarma programları ve diğer hedefli koruma müdahaleleri yoluyla, acil eylemler, kritik ekosistemler dahil olmak üzere, biyoçeşitliliği korumaya yardımcı olabilir; d. Ekosistemlerin temin ettiği hizmetlerin devamını sağlamaya ve bu hizmetlere erişimi, özellikle doğrudan bu hizmetlere bağımlı olan fakir halk için, temin etmeye yönelik çaba sarf edilmesi. Ekosistemlerin restorasyonu ve idamesi genel olarak iklim değişikliğini ele almak için uygun maliyetli bir yollar sağlar. Böylece, iklim değişikliği biyoçeşitlilik için ek bir temel tehdit olmasına rağmen, bu tehdidin ele alınması biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için pek çok fırsatın kapısını açar; e. Kapasite geliştirme; bilgi üretimi, kullanımı ve paylaşımı; ve, gerekli mali ve diğer kaynaklara erişim için destek mekanizmaların geliştirilmesi. Ulusal planlama süreçleri, biyoçeşitliliğin hakim anlayış haline getirilmesinde ve sosyal ve ekonomik gündemler için öneminin vurgulanmasında daha etkili hale getirilmelidir. Sözleşme organları, uygulamanın gözden geçirilmesinde ve Taraflara destek ve rehberlik sağlamasında daha etkili hale getirilmelidir. II. VİZYON 11. Stratejik Planın vizyonu 2050 ye kadar, biyoçeşitliliğin, ekosistem hizmetlerini idame ettirecek, sağlıklı bir dünyayı destekleyecek ve tüm insanlar için gerekli olan faydaları sağlayacak biçimde, kıymetlendirildiği, korunduğu, restore edildiği ve akıllıca kullanıldığı Doğa ile uyum içinde yaşayan bir dünya oluşturmaktır. III. STRATEJİK PLANIN ÜSTLENDİĞİ GÖREV 12. Stratejik planın görevi 2020 ye kadar ekosistemlerin dirençliliğini ve temel hizmetleri sağlamaya devam etmesini garanti altına almak, böylece, dünyada yaşam çeşitliliğini güvence altına almak, insan refahına katkıda bulunmak ve fakirliği azaltmak için biyoçeşitlilik kaybını durdurmaya yönelik etkili ve acil harekete geçmektir. Bunu sağlamak için, biyoçeşitlilik üzerindeki baskılar azaltılacak, ekosistemler restore edilecek, biyolojik kaynaklar sürdürülebilir bir şekilde kullanılacak, genetik kaynaklardan elde edilen faydalar eşit ve adil bir şekilde paylaşılacak, yeterli mali kaynaklar temin edilecek, kapasiteler geliştirilecek, biyoçeşitlilik konuları ve biyoçeşitliliğin değeri hakim anlayış haline getirilecek,

4 uygun politikalar etkili bir şekilde uygulanacak ve karar alma süreci güvenilir bilime ve ihtiyatlılık yaklaşımına dayandırılacaktır. IV. STRATEJİK AMAÇLAR VE AICHI BİYOÇEŞİTLİLİK HEDEFLERİ 13. Stratejik Plan beş stratejik amaç altında düzenlenmiş olan, 2015 veya 2020 için 20 ana başlık altında hedefleri ( Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri ) kapsamaktadır. Amaçlar ve hedefler hem (i) küresel seviyede ulaşılmak istenen büyük amaçları, hem de (ii) ulusal veya bölgesel seviyede hedefler belirlenmesi için esnek bir çerçeveyi oluşturmaktadır. Taraflar, bir taraftan küresel hedeflere ulaşılmasına ulusal katkılarını akılda tutarken, diğer taraftan, ulusal ihtiyaçlarını ve önceliklerini hesaba katarak, bu esnek çerçeve kapsamında kendi hedeflerini belirlemeye davet edilmektedir. Her ülkenin her bir küresel hedef için ulusal hedef geliştirmesi gerekmez. Bazı ülkeler, halihazırda, belli hedeflerle oluşturulan küresel eşik seviyesine ulaşmış olabilir. Bazıları için ise, hedefler ülkelerinin sahip olduğu şartlarla ilgili olmayabilir. Stratejik amaç A. Biyoçeşitliliği hükümet ve toplum içinde hakim anlayış haline getirerek, biyoçeşitlilik kaybının temel nedenlerinin ele alınması Hedef 1: En geç 2020 itibariyle, insanlar biyoçeşitliliğin değerinden ve onu korumak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için atmaları gereken adımlardan haberdardır. Hedef 2: En geç 2020 itibariyle, biyoçeşitlilik değerleri, ulusal ve yerel kalkınma ve fakirliğin azaltılması stratejilerine ve planlama süreçlerine entegre edilmiştir ve uygun olduğunda ulusal bütçeye ve raporlama sistemine dahil edilmektedir. Hedef 3: En geç 2020 itibariyle, sübvansiyonlar dahil olmak üzere, biyoçeşitliliğe zarar veren teşvikler, olumsuz etkileri en aza indirgemek veya önlemek için, ortadan kaldırılmış, aşamalı olarak azaltılmış veya düzeltilmiştir; biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için olumlu teşvikler, ulusal sosyo-ekonomik şartlar hesaba katılarak, Sözleşme ile ve diğer ilgili uluslar arası yükümlülüklerle uyumlu ve tutarlı biçimde, geliştirilmiştir ve uygulanmaktadır. Hedef 4: En geç 2020 itibariyle, Hükümetler, iş çevreleri ve her seviyede ilgi grupları, sürdürülebilir üretime ve tüketime erişmeye yönelik adımlar atmış veya bunun için planlar uygulamıştır ve doğal kaynakların kullanım etkilerini güvenli ekolojik sınırlar içinde tutmuştur. Stratejik amaç B. Biyoçeşitlilik üzerindeki doğrudan baskıların azaltılması ve sürdürülebilir kullanımın desteklenmesi Hedef 5: 2020 itibariyle, ormanlar dahil tüm doğal habitatların kaybedilme hızı en azında yarıya indirilmiş, mümkün olduğu yerde sıfırlanmıştır ve bozulma ve parçalanma önemli ölçüde azaltılmıştır. Hedef 6: 2020 itibariyle, tüm balık ve omurgasız stokları ve sucul bitkiler, sürdürülebilir, yasaya uygun ve ekosisteme dayalı yaklaşımlar uygulanarak yönetilmekte ve hasat edilmektedir, öyle ki, aşırı balıkçılık önlenmektedir, tükenme olan tüm türler için kurtarma planları ve tedbirleri yürütülmektedir, balıkçılık tehdit altındaki türler ve hassas ekosistemler üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip değildir ve balıkçılığın stoklar, türler ve ekosistemler üzerindeki etkileri güvenli ekolojik sınırlar içindedir. Hedef 7: 2020 itibariyle, tarım, kültür balıkçılığı ve ormancılık uygulamalarına maruz alanlar, biyoçeşitliliğin korunması sağlanarak, sürdürülebilir bir şekilde yönetilmektedir.

5 Hedef 8: 2020 itibariyle, artık bitki besin maddesi dahil olmak üzere kirlilik, ekosistem işleyişi ve biyoçeşitlilik için zararlı olmayan seviyelere taşınmıştır. Hedef 9: 2020 itibariyle, yabancı yayılımcı türler ve giriş yolları belirlenmiş ve önceliklendirilmiştir, öncelikli olanlar kontrol altına alınmış ve önlenmiştir, girişlerini ve yerleşmelerini önlemek için giriş yollarını yönetmeye yönelik tedbirler yürürlüktedir. Hedef 10: 2015 itibariyle, iklim değişikliğinden veya okyanus asitlenmesinden etkilenen mercan resifleri ve diğer hassa ekosistemler üzerinde çoklu insan kaynaklı baskılar, bu ekosistemlerin bütünlüğünü ve işleyişini idame ettirecek ölçüde, en aza indirilmiştir. Stratejik amaç. C: Ekosistemleri, türleri ve genetik çeşitliliği güvence altına alarak biyoçeşitliliğin durumunun iyileştirilmesi Hedef 11: 2020 itibariyle, başta biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri açısından özel öneme sahip alanlar olmak üzere, karasal alanların ve iç su alanlarının en az %17 si ile kıyı ve deniz alanlarının %10 u, etkin ve adilane yönetilen, farklı ekolojik özellikleri temsil eden ve birbirine iyi bağlanmış korunan alanlar sistemleri ve diğer alana dayalı etkin koruma tedbirleri vasıtasıyla korunmaktadır ve daha geniş karasal ve denizel tabiat alanlarına entegre edilmiştir. Hedef 12: 2020 itibariyle, tehdit altında olduğu bilinen türlerin yok olması önlenmiştir ve başta en fazla düşüşe sahip olanlar olmak üzere bu türlerin korunma durumları iyileştirilmiş ve devamlılığı sağlanmıştır. Hedef 13: 2020 itibariyle, sosyo-ekonomik ve kültürel değere sahip diğer türler de dahil olmak üzere, kültür bitkilerinin, çiftlik hayvanlarının, evcil hayvanların ve bunların yabani akrabalarının genetik çeşitliliği idame ettirilmektedir ve genetik erozyonun an aza indirilmesine ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmiştir ve uygulanmaktadır. Stratejik amaç D: Herkes için biyoçeşitlilikten ve ekosistemlerden doğan faydaların çoğaltılması Hedef 14: 2020 itibariyle, suyla ilgili olanlar ve sağlığa, geçime ve refaha katkıda bulunanlar dahil, temel hizmetleri sağlayan ekosistemler, kadınların, yerli ve yerel toplulukların, fakirlerin ve savunmasızların ihtiyaçları hesaba katılarak, restore edilmiştir ve korunmaktadır. Hedef 15: 2020 itibariyle, ekosistem dirençliliği ve biyoçeşitliliğin karbon stoklarına katkısı, bozulmuş ekosistemlerin en az %15 inin restorasyonu dahil, restorasyon ve koruma yoluyla artırılmıştır, böylece, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum ile çölleşme ile mücadeleye katkı sağlamaktadır. Hedef 16: 2015 itibariyle, Genetik Kaynaklara Erişim ve Bunların Kullanımından Doğan Faydaların Eşit ve Adil Paylaşımı Hakkında Nagoya Protokolü yürürlüğe girmiştir ve ulusal mevzuatla uyumlu bir şekilde işlevseldir. Stratejik amaç E: Katılımcı planlama, bilgi yönetimi ve kapasite geliştirme yoluyla uygulamanın geliştirilmesi Hedef 17: 2015 itibariyle, her bir Taraf ülke, etkin, katılımcı ve güncel ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planını geliştirmiş, politika aracı olarak onaylamış ve uygulamaya başlamıştır. Hedef 18: 2020 itibariyle, ulusal mevzuata ve ilgili uluslar arası yükümlülüklere tabi olarak, yerli ve yerel toplulukların biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili geleneksel bilgilerine, yeniliklerine ve uygulamalarına ve biyolojik kaynakların geleneksel kullanım şekline itibar edilmektedir ve bunlar tüm ilgili seviyelerde yerli ve yerel

6 toplulukların tam ve etkin katılımı ile Sözleşmenin uygulanmasına tam olarak entegre edilmiş ve yansıtılmıştır. Hedef 19: 2020 itibariyle, biyoçeşitlilik, onun değeri, işleyişi, durumu ve eğilimleri ile kaybedilmesinin sonuçlarına ilişkin bilgi, bilimsel temel ve teknolojiler geliştirilmiştir, yaygın olarak paylaşılmaktadır, transfer edilmektedir ve uygulanmaktadır. Hedef 20: En geç 2020 itibariyle, tüm kaynaklardan ve Kaynakların Harekete Geçirilmesi Stratejisinde birleştirilmiş ve kararlaştırılmış sürece uygun olarak, Biyoçeşitlilik Stratejik Planının etkin uygulanması için mali kaynakların harekete geçirilmesi, mevcut seviyeye göre önemli ölçüde artırılmalıdır. Bu hedef, Taraf ülkeler tarafından geliştirilecek ve raporlanacak kaynak ihtiyacı değerlendirmelerine bağlı değişikliklere tabi olacaktır. V. UYGULAMA, İZLEME, GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME 14. Uygulama yöntemleri: Stratejik Plan, bölgesel ve küresel seviyelerde destekleyici eylemlerle birlikte, öncelikli olarak ulusal ve alt ulusal seviyedeki faaliyetler vasıtasıyla uygulanacaktır. Bu Stratejik Planın uygulanma yöntemleri, Sözleşmenin 20. Maddesi hesaba katılarak, Sözleşme altındaki ilgili yükümlülüklere uygun olarak mali kaynakların tedarik edilmesini içerecektir. Stratejik Plan ulusal ve bölgesel hedeflerin belirlenmesi için esnek bir çerçeve sunar. Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejileri ve Eylem Planları, ulusal hedefler de dahil, Stratejik Planın ulusal koşullara aktarılması ve biyoçeşitliliğin hükümetin ve toplumun tüm sektörlerine entegrasyonu için anahtar araçlardır. Tüm ilgi gruplarının katılımı, uygulamanın her seviyesinde, desteklenmeli ve kolaylaştırılmalıdır. Yerel seviyede Stratejik Planın uygulanmasına katkı sağlayan yerli ve yerel topluluk girişimleri ve faaliyetleri desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Uygulama yöntemleri ulusal ihtiyaçlara ve koşullara göre ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bununla beraber, ülkeler, uygun uygulama yöntemleri belirlerken birbirinin deneyimlerinden yararlanmalıdır. İdari Sekreteryanın Biyoçeşitlilik Stratejik Planı hakkında hazırladığı belgede, bu anlayışla, olası uygulama yöntemleri örnekleri sunmaktadır: geçici teknik gerekçe, olası göstergeler ve Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri için önerilen aşamalar 2. Uygulamanın, Genetik Kaynaklara Erişim ve Bu Kaynakların Kullanımından Doğan Faydaların Eşit ve Adil Paylaşımı Hakkında Nagoya Protokolü ve genetik kaynakların kullanımından doğan faydaların eşit ve adil paylaşımına olanak sağlayacak uluslar arası erişim ve yarar paylaşımı rejiminin diğer unsurları ile daha fazla destekleneceği tahmin edilmektedir İş Programı: Sözleşme nin tematik iş programları şunlardır: iç su biyoçeşitliliği, kıyı ve deniz biyoçeşitliliği, tarımsal biyoçeşitlilik, orman biyoçeşitliliği, kurak ve yarınemli alanların biyoçeşitliliği, dağ biyoçeşitliliği ve ada biyoçeşitliliği. Çeşitli kesişen konularla birlikte 4, bu iş programları Stratejik Planın uygulanmasında detaylı bir rehberlik sağlar ve aynı zamanda kalkınma ve fakirliğin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Bunlar, ulusal biyoçeşitlilik stratejilerinin ve eylem planlarının güncelleştirilmesinde dikkate alınacak anahtar araçlardır. 2 Onaylanan hedefler ve Karar X/2 ile uyumlu olarak güncelleştirilmiş belge UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1. olarak mevcuttur. 3 Uluslararası erişim ve yarar paylaşımı rejimi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Genetik Kaynaklara Erişim ve Bu Kaynakların Kullanımından Doğan Faydaların Eşit ve Adil Paylaşımı Hakkında Protokol ile bunları tamamlayıcı, Gıda ve Tarım için Bitki Genetik Kaynakları Uluslar arası Antlaşması, Genetik Kaynaklara Erişim ve Bu Kaynakların Kullanımından Doğan Faydaların Eşit ve Adil Paylaşımı Hakkında Bonn Rehberi gibi diğer araçlardan oluşmaktadır (karar X/1, giriş). 4 Programların ve girişimlerin tam listesi adresinde mevcuttur.

7 16. Örneğin, Tarafların Devlet Başkanlarının, Hükümetlerinin ve parlamenterlerinin biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin değerini anlamalarını sağlamak için çalışarak politik desteğin genişletilmesi bu Stratejik Plan ve Sözleşme nin amaçları için gereklidir. Sözleşme nin Tarafları, Stratejik Planın ve Aichi Biyoçeşitlilik Hedeflerinin başarılmasını destekleyen ulusal biyoçeşitlilik hedefleri tespit etmeye ve bu hedeflere ulaşmak için, yerli ve yerel toplulukların ve diğer paydaşların tam ve etkin katılımı ile hükümetin karar-alma sürecine biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin değerini uygun olduğu ölçüde entegre eden kapsamlı ulusal bütçenin geliştirilmesi gibi, tedbirler ve faaliyetler belirlemeye teşvik edilmelidir. 17. Stratejik Planın etkin uygulanması, faaliyetlerin gereken dereceye yükseltilmesi, biyoçeşitliliğin hükümetin, toplumun ve ekonominin sektörleri içinde hakim anlayış haline gelmesini sağlamak için gerekli sahipliğin kazanılması ve çok taraflı çevre anlaşmalarının ulusal uygulamasında görevdeşlik bulunması için her seviyede ortaklıklara gereksinim vardır. Birleşmiş Milletler sisteminin programları, fonları ve ihtisas kurumlarıyla, diğer sözleşmelerle, çok taraflı ve iki taraflı kurumlarla, kuruluşlarla, kadınlarla, yerli ve yerel topluluklarla ve hükümet dışı örgütlerle ortaklıklar, ulusal seviyede Stratejik Planın uygulanmasını desteklemek için gerekli olacaktır. Uluslar arası seviyede, Sözleşme ile diğer sözleşmeler, uluslar arası örgütler ve süreçler, sivil toplum ve özel sektör arasında ortaklıklar gereklidir. Özellikle, a. Sözleşme nin, yeni Stratejik Planı vasıtasıyla, sürdürülebilir kalkınmaya, fakirliğin azaltılmasına ve diğer Binyıl Kalkınma Hedeflerine katkı sağlamasını garantilemek; b. Farklı sektörlerde Planın uygulanması için işbirliğini garantilemek; c. İş dünyasının biyoçeşitlilik dostu uygulamalarını desteklemek; d. Çok taraflı çevre sözleşmelerinin uygulamalarında tutarlılığı ve görevdeşliği desteklemek 5 için çaba sarf edilmesine ihtiyaç olacaktır. 18. Taraflar Ülkelerce Raporlama: Taraflar, Stratejik Planı uygulamak için kabul ettikleri ulusal hedefleri veya taahhütleri ve politika araçları ile bu hedeflere ulaşmak için öngördükleri aşamalar hakkında Taraflar Konferansını bilgilendirecek, beşinci ve altıncı ulusal raporları vasıtasıyla hedefler ve aşamalar kapsamında kaydettikleri ilerlemeyi raporlayacaklardır. Öngörülen aşamalar ve göstergeler, Stratejik Plana ilişkin karar X/2 nin 3(b), (e) ve 17(g) paragraflarında ve amaçlar, hedefler ve ilişkili göstergeler hakkında karar X/7 de düzenlenmiş olan süreçlere uygun olarak geliştirilecektir. Parlamenterler, düzenli olarak vatandaşların ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vererek, uygun olduğunda Hükümetlerin daha kapsamlı bir değerlendirme üretmesine yardımcı olmak için, Sözleşme nin ulusal ve alt ulusal seviyelerde uygulanmasının gözden geçirilmesinde rol oynamalıdır. 19. Taraflar Konferansı tarafından gözden geçirme: Taraflar Konferansı, Sözleşme nin diğer organlarının, özellikle Sözleşme nin Uygulanmasını Gözden Geçirmek Üzere Açık Uçlu Geçici Çalışma Grubu nun, desteğiyle, Stratejik Planın uygulanmasını düzenli olarak gözden geçirecektir ve aktif öğrenme yoluyla uyarlanabilir yönetim prensibi doğrultusunda, Tarafların Sözleşme nin uygulanmasında edindiği tecrübelerle biçimlendirilmiş yeni rehberi tedarik ederek Taraflarınca etkin uygulamayı 5 Çok taraflı çevre sözleşmelerinin ve ilgili araçların uygulamalarında tutarlılığın sağlanmasına yönelik TEMETEA modülleri bunu desteklemek için faydalı bir araç olabilir.

8 destekleyecektir. Taraflar Konferansı, Stratejik Planda sıralanan Aichi Biyoçeşitlilik Hedeflerine yönelik ilerlemeyi gözden geçirecektir ve geçici teknik gerekçenin, olası göstergelerin ve Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri 6 için önerilen aşamaların ve tedbirlerin revizyonu dahil olmak üzere, hedeflere ulaşmakta karşılaşılan engellerin aşılması için, uygun olduğunda, uygulama, izleme ve gözden geçirmeyi destekleyen mekanizmaların güçlendirilmesi için tavsiyelerde bulunacaktır. Bu görevi kolaylaştırmak için, Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Danışma Organı (SBSTTA), biyoçeşitliliğin ve onun değerinin durumunu değerlendirmek için kullanılmak üzere ortak biyoçeşitlilik ölçütleri seti geliştirmelidir. VI. DESTEKLEYİCİ MEKANİZMALAR 20. Etkin ulusal hareket için kapasite geliştirme: Pek çok Taraf, özellikle, başta en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada Devletleri, çevresel olarak en hassas ülkeler ve ekonomileri geçişte olan ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler, ulusal hedeflerin geliştirilmesi ve bunların Stratejik Plan ve Taraflar Konferansı rehberliği (karar IX/8) doğrultusunda yenilenen ve güncelleştirilen ulusal biyoçeşitlilik stratejilerine ve eylem planlarına entegrasyonu için desteğe ihtiyaç duyabilir. Küresel ve bölgesel kapasite geliştirme programları teknik destek sağlayabilir ve dönemi için GEF kaynaklarının biyoçeşitlilik için kullanılması ile ilgili dört yıllık program öncelikleri çerçevesi doğrultusunda (karar IX/31) finansal mekanizma ile desteklenen ulusal faaliyetleri tamamlayıcı, eş düzeyde takası kolaylaştırabilir. Stratejik Planın ulusal ve alt ulusal seviyelerde uygulanması kapsamında, Sözleşme nin cinsiyet eylem planına uygun olarak cinsiyet eşitliğinin genel kabulü için ve yerli yerel topluluklar için kapasite geliştirme desteklenmelidir. 21. Stratejik Plan, Sözleşme nin iş programları, ulusal biyoçeşitlilik stratejilerinin ve eylem planlarının uygulanması ve diğer ulusal, bölgesel ve uluslar arası faaliyetler vasıtasıyla uygulanacaktır. 22. Takas (bilgi-alışverişi) mekanizması ve teknoloji transferi: Sözleşme nin uygulanmasında ortaklaşa yer alan bu mekanizmalarda çok iyi deneyim kazanılmıştır ve pek çok faydalı iyi uygulama örnekleri, araçlar ve rehberler geliştirilmiştir. Bu topluluğun ötesinde faydalı ek bilgi mevcuttur. Bu bilgileri ve deneyimleri bir araya getirmek ve Sözleşme nin daha iyi uygulanmasını desteklemek ve sağlamak için takas mekanizması vasıtasıyla kullanıma sunmak için, veritabanı ve uygulayıcılar ağı dahil olmak üzere, biyoçeşitlilik bilgi ağı geliştirilecektir. 7 Etkin web siteleri ile uzmanlar ağı oluşturan ulusal takas mekanizması ağları geliştirilmelidir ve her bir Taraf ülkede Sözleşme nin uygulanması için ihtiyaç duyulan bilgiye, uzmanlığa ve deneyime erişim sağlanacak biçimde idame ettirilmelidir. Ulusal takas mekanizması ağları Sözleşme Sekreteryası tarafından yönetilen merkezi takas mekanizmasına bağlanmalı ve bunlar arasında bilgi alışverişi sağlanmalıdır. 23. Mali kaynaklar: Yenilikçi mekanizmaların oluşturulması için geliştirilmek ve işlenmek üzere önerilen somut girişimler, hedefler ve göstergeler dahil olmak üzere, kaynakların harekete geçirilmesi stratejisi, bu Stratejik Planın uygulanmasını desteklemekte yeterli, öngörülebilir ve zamanlı yeni ve ek mali kaynakları sağlamak 6 Geçici teknik gerekçe, olası göstergeler ve Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri için önerilen aşamalara ilişkin not UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1. kodlu belge olarak sunulmuştur. 7 İleride kurulacak olan Biyoçeşitlilik Teknoloji Girişimi bu amaca uygundur (karar X/6)

9 için, Sözleşme nin 20. Maddesinin 2. ve 4. paragraflarının etkin uygulanmasını başarmaya yönelik bir yol haritası sunmaktadır İşbirliğini geliştirmek için ortaklıklar ve girişimler: Stratejik Planın ulusal seviyede uygulanmasını desteklemek için, Birleşmiş Milletler sisteminin programları, fonları ve ihtisas kuruluşlarıyla, sözleşmeler ve diğer ikili ve çok taraflı kuruluşlarla, kurumlarla, hükümet dışı örgütlerle 9 ve yerli ve yerel topluluklarla işbirliği geliştirilecektir. Bölgesel biyoçeşitlilik stratejilerini desteklemek ve biyoçeşitliliği daha geniş girişimlere entegre etmek için ilgili bölgesel organlarla da işbirliği geliştirilecektir. Güney-Güney işbirliği 10, alt ulusal hükümetler, şehirler ve yerel otoritelere yükümlülük verilmesinin desteklenmesi11, iş dünyası ve biyoçeşitlilik12, parlamentolar arası diyalog dahil parlamenterlere yükümlülük verilmesinin desteklenmesi gibi Sözleşme nin girişimleri Stratejik Planın uygulanmasına katkı sağlayacaktır. 25. Araştırma, izleme ve değerlendirme için destek mekanizmalar: Aşağıdakiler Stratejik Planın etkin uygulanmasını temin etmek için anahtar unsurlardır: a. Biyoçeşitliliğin küresel seviyede izlenmesi: biyoçeşitliliğin durumunun ve gidişatının izlenmesi, verilerin idamesi ve paylaşımı, göstergelerin ve üzerinde anlaşılmış biyoçeşitlilik ve ekosistem değişimi ölçümlerinin geliştirilmesi ve kullanılması için çalışma yapmaya ihtiyaç vardır13; b. Biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin durumunun, gelecek senaryolarının ve cevapların etkinliğinin düzenli olarak değerlendirilmesi: Bu, Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Danışma Organının rolünün genişletilmesi ve önerilen biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri hükümetlerarası platformu vasıtasıyla sağlanabilir; c. Biyoçeşitlilik ve ekosistem işleyişi ve hizmetleri ve bunların insan refahı ile ilişkisi hakkında devam eden araştırma; 14 d. Yerli ve yerel toplulukların biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili bilgi, yenilik ve uygulamalarının yukarıdaki konulara katkıları; e. Kapasite geliştirme ve vakitli, yeterli, öngörülebilir ve sürdürülebilir mali ve teknik kaynaklar. 8 Bakınız karar X/3 9 Bunlara, diğerlerinin yanı sıra UNEP, UNDP, Dünya Bankası, FAO ve IUCN dahildir dönemi için biyoçeşitlilik hakkında Güney-Güney işbirliği çok yıllık eylem planı hakkında IX/25 ve X/23 nolu kararlara da bakınız 11 Biyoçeşitlilik hakkında alt ulusal hükümetler, şehirler ve yerel otoriteler iş planına ilişkin X/22 nolu karar, Yerel Otoriteler ve Biyoçeşitlilik Hakkında Aichi/Nagoya Bildirimi ne de bakınız (http://www.cop10.jp/citysummit/english/images/top/declaration.pdf). 12 Karar VIII/17, IX/26 ve X/21 13 GEO-Biyoçeşitlilik Gözlem Ağı, daha fazla geliştirilerek ve yeterli kaynak sağlanarak, Küresel Biyoçeşitlilik Bilgi Servisi ve Biyoçeşitlilik Göstergeleri Ortaklığı ile birlikte, bu işi kolaylaştırabilir. 14 Bu, diğerlerinin yanı sıra, DIVERSITAS, Ekosistem Değişimi ve Toplum Programı, Uluslar arası Bilim Konseyinin (ICSU) diğer küresel değişim araştırma programları ile sağlanmaktadır.

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE)

AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE) AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesinin (UNFCCC) Hükümleri Kapsamında Avrupa Düzeyi Ağaçlandırma Rehberi Bu rehber, 12-13 Kasım 2008

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI MÜCADELE ADIMLARI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI MÜCADELE ADIMLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI MÜCADELE ADIMLARI 16 Haziran 2009 Four Seasons Sultanahmet-İstanbul bv.karbonhizmetleri@tr.bureauveritas.com Kyoto Sonrası Dönemde Küresel Dinamikler Bahar Ubay İDKG Proje Yöneticisi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Strateji Analizi 1/20

Strateji Analizi 1/20 Strateji Analizi Deniz GümüşelG REC TürkiyeT 1/20 Strateji Nedir? Strateji Analizi Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol. Strateji Analizi Nedir? Paydaşların, sorun ve hedeflerin aratırıldığı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

Avrupa Birliği ERA-NET Programı BiodivERsA-2 Projesi

Avrupa Birliği ERA-NET Programı BiodivERsA-2 Projesi Avrupa Birliği ERA-NET Programı BiodivERsA-2 Projesi Avrupa da Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Programları için Ortak Stratejiler ve İşbirliği Dr. Esin DİLBİRLİĞİ Koordinatör 26 Mart 2014 ANKARA Sunu Planı:

Detaylı

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY); ürünün sürdürülebilir olduğu ormancılık faaliyetleridir 3

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY); ürünün sürdürülebilir olduğu ormancılık faaliyetleridir 3 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Sürdürülebilir Orman Yönetimi nedir? Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri ele almak için, Sürdürülebilir Orman Yönetiminin ne olduğunu

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/0740.14-2/SER/005 H2020 Genel Eğitim Toplumsal Sorunlar Toplumsal Sorunlar H2020, Avrupa 2020 stratejisinin politika önceliklerini yansıtan, Avrupa'da vediğer

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

NEC hakkında gerekli bilgi

NEC hakkında gerekli bilgi NEC hakkında gerekli bilgi TR 2008 IB-EN-02 1 Kaynak: CCE İçerik NEC Çerçevesi & Yasal Uyumlaştırma Envanter & Projeksiyonlar Ulusal Program (Eylem Planı & Yol Haritası) 2 NEC Çerçevesi (1): Tek Direktif

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak;

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak; İnsanlar için Orman, Geçim Kaynakları ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Üzerine Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Kararı (UNFF9)- 4 Şubat Cuma 2011 1) Tüm Orman Türlerinin Yönetimi, Korunması ve

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

PORTOROZ DEKLERASYONU TASLAĞI

PORTOROZ DEKLERASYONU TASLAĞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI 3 EKİM 2005 AKDENİZ EYLEM PLANI Akdeniz Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması İle İlgili Sözleşme ve Protokollere Taraf Olan Ülkelerin 14. Olağan Toplantısı PORTOROZ

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Sera Gazı Envanter Sistemi nin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye de UES

Detaylı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı Kamu Yönetiminde Y Reform: Mevcut Durum ve Beklentiler bağlam lamında Türkiye Yerel Gündem G 21 Programı Anayasa daki yerinden y önetim netim ilkesi, yerel öz- y önetim netim ilkesini ya şama geçirmek

Detaylı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1994) Ulusal sera gazı envanterini hazırlamak ve bildirimini yapmak İklim değişikliğinin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu FARKLILKLARIN SUDA YAKINLAŞMASI Yerel İdareler 5. Dünya Su Forumu İstanbul

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ VE ULUSAL UYGULAMA DENEYİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ VE ULUSAL UYGULAMA DENEYİMİ 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ VE ULUSAL UYGULAMA DENEYİMİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK=BİYOLOJİK KAYNAK Ekosistem Tür Gen 2 3 Bozulmamış

Detaylı

Prof. Dr. Günay ERPUL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje Danışmanı

Prof. Dr. Günay ERPUL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje Danışmanı Arazi Bozulumunun Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması (GCP/GLO/337/GFF) (Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 21. TARAFLAR KONFERANSI NDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA KABUL EDİLEN PARİS ANLAŞMASI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 21. TARAFLAR KONFERANSI NDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA KABUL EDİLEN PARİS ANLAŞMASI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 21. TARAFLAR KONFERANSI NDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA KABUL EDİLEN PARİS ANLAŞMASI 2015 in çevreyle ilgili en önemli gelişmesi, 12 Aralık 2015 te, Paris te, iklim değişikliği konusunda

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

1,5 YIL 2007 DE KULLANILAN YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN OLUŞMASI İÇİN GEREKEN SÜRE

1,5 YIL 2007 DE KULLANILAN YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN OLUŞMASI İÇİN GEREKEN SÜRE YÖNETİCİ ÖZETİ 2010 - Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Yılı Yeni türlerin keşfinin sürdüğü, ancak kafesteki kaplan sayısının doğada yaşayan kaplan sayısını geçtiği yıl (Shu-Jin Luo, 2008) Biyolojik çeşitlilik

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

Uluslararası Gelişmeler

Uluslararası Gelişmeler Kopenhag Öncesi ve Sonrasında Uluslararası Gelişmeler Kapasitelerin Artırılması Projesi Bahar Ubay 1 İçerik İklim Değişikliği Rejimi Kilometre Taşları UNFCCC ve Politika Grupları İki Eksenli Müzakere Süreci

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı