ÜÇ FARKLI POST-CORE SiSTEMiNiN SIKIŞMA KESME KUVVETLERiNE DAYANIMLARININ in ViTRO OLARAK incelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇ FARKLI POST-CORE SiSTEMiNiN SIKIŞMA KESME KUVVETLERiNE DAYANIMLARININ in ViTRO OLARAK incelenmesi"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2000 ÜÇ FARKLI POST-CORE SiSTEMiNiN SIKIŞMA KESME KUVVETLERiNE DAYANIMLARININ in ViTRO OLARAK incelenmesi *Dr. Hakan AKAN **Doç. Dr. Bülent KESiM ÖZET Endodontik tedavili dişlerin değişik post-core sistemleri ile restorasyonu mümkündür. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni alternatifler sunulmaktadır. Maddelerin mekanik özelliklerinin bilinmesi, dişhekiminin ağızda uzun süre kullanılabilecek restorasyonu seçmesine yardımcı olacaktır. Bu çalışmada 60 adet mandibular premolar diş otopolimerizan akrilik rezin içine yerleştirilerek 3 farklı gruba ayrıldı. Tüm gruplarda 1.5 mm. boyunda, 1 mm. genişliğinde ferrule hazırlanıldı. Ferrule ile birlikte diş boyutlan 14 mm. olarak hazırlanıldı. Altın döküm post-core, Cosmopost-Cosmoingot ve Flexipost- Ticore örneklerden gruplar oluşturuldu. Örnekler kronlar ile restore edildi. Dişlerin bukkal tüberkülünün lingual eğimine, dişin uzun aksına 135'(lik açı yapacak şekilde 0.5 cm/dakika hızla sıkışmakesme tipi kuvvetler uygulandı. Yapılan varyans analizi sonucunda gruplar arasındaki farklılığın 0.01 düzeyinde önemli olduğu bulundu. Farklı grupların belirlenmesi için yapılan Duncan Testi sonucunda Döküm Altın post-core grubunun ortalamasının Cosmopost-Cosmolngot ve Flexipost- Ticore gruplarından istatiksel olarak önemli ölçüde yüksek olduğu bulundu (p<0.05 seviyesinde). Cosmopost-Cosmolngot ve Flexipost- Ticore grupları ortalamaları arasındaki fark ise istatistiksel olarak önemsiz bulundu. Anahtar Kelimeler:Post-Core, Flexipost- Ticore, Cosmopost"Cosmoingot GİRİŞ Endodontik tedavili dişler daha az mineralize dokuya sahip olduğundan vital dişlere oranla daha zayıftırlar. Bu nedenle fonksiyonel kuvvetler altında kırılganlıkları artmaktadır. Post-core sistemi, yapısal olarak zayıflamış dişleri desteklemek için kullanılan tekniklerden biridir. Günümüzde aşırı madde kaybına uğramış endodontik tedavili dişlerin postcore sistemi ile restore edilmesi yaygın olarak kullanllmaktadır. 20 Post; kök kanalı içerisinde bulunan ve core yapıya destek sağlayan kısımdır. Core ise post yapının koronalinde bulunan, krona retansiyon ve resistans sağlayan kısımdır. 1 Bu ikili sisteme postcore adı verilir. Post-Core yapımında çeşitli restoratif materyaller kullanılabilir yılında, Fauchard kök kanallarına post uygulamasını ilk tanımlamıştır yıllarında post materyali olarak ahşap kullanılmıştır. Daha sonra metaller kullanılmaya başlanmıştır de Lefoulon kökün mum ile ölçüsünü alarak post uygulamasını yapmıştır yılında Sir John Tomes SUMMARY Restoration of endodontically treated teeth with different post-core systems is possible. New alternatives are presented to the market due to technological improvements. The dentist will be able to chose the best among the systems with the information regarding the mechanical properties of the materials. In this study, 60 mandibular premolar teeth were divided into 3 groups and placed into self cure acrylic resin. 1.5 mm. high and 1 mm. wide ferrule was prepared for all groups. Total tooth lenght was 14 mm. Gold-cast post-core, Cosmopost- Cosmoingot and Flexipost- Ticore samples were prepared and grouped. Samples were restorated with full metal crowns. Compressive-shear type forces were applied to the lingual aspects of the buccal tubercules of the teeth with an angle of 135Q to the long axis of the tooth and with a crosshead speed of 0.5 cm/min. Analysis of variance revealed the difference between the groups was significant at 0.01Ievel. Duncan test revealed that the gold-cast post-core group mean was significantly higher than the other two groups ( p< 0.05). The difference between the means of Cosmopost-Cosmoingot and Flexipost- Ticore groups was found to be insignificant. Key Words:Post-Core, Flexipost- Ticore, Cosmopost- Cosmoingot mes ilk defa post uzunluğu ve çapı ile ilgili bilgiler vermiştir. 19. yy. ın sonlarında tek parçalı porselen fasetli kronlar tanımlanmıştır; Richmond kron (1880) ve Logan kron (1884). Daha sonraki teknolojik gelişmeler sonucu hazır döküm Post-Core'lar tek parçalı post kronların yerini almıştır. Prefabrik Post-Core ve kompozit core maddeleri 1960 yılından sonra geliştirilmiştir. 33 Post-Core sistemleri iki ana sınıfa ayrılabilir; -Döküm post-core sistemleri -Prefabrik postcore sistemleri Döküm postların avantajı; az preparasyon ile kök kanalına uyumlu restorasyonların elde edilmesidir. Döküm postlarda, genellikle Tip III ve Tip iv dental altın alaşımı kullanılmakla birlikte Co-Cr, Ni- Cr, Ti vb. soy olmayan metal alaşımları da kullanılmaktadır. 2,24,28 Ayrıca, lösit ile güçlendirilmiş cam seramik maddeleride kullanılmıştır. 14 Prefabrik post yapımında soy metal alaşımları, paslanmaz çelik, titanyum ve titanyum alaşımları kullanılmıştır. Korozyona dirençleri ve biyolojik *Serbest Dişhekimi **S.Ü.Dişhekimliğl Fakültesi Öğretim Üyesi 31

2 uyumlulukları nedeniyle titanyum dişhekimliğinin çeşitli alanlarında kullanılmaktadır. 12 Metal postların dişeti bölgesinde oluşturdukları estetik problemler, metal olmayan postların geliştirilmesine yol açmıştır. Bu amaçla titanyum, polietilen ve karbon fibrilleri ile güçlendirilmiş prefabrik rezin postlar kullanılmıştır. 3 Ancak karbon fiber postların radyaopak olması, koyu renkleri ve ışık geçirgenliğinin bulunmaması gibi dezavantajları görülmüştür. 29 Dişeti bölgesindeki estetik sorunların ortadan kaldırılması amacıyla seramik postlar denenmiştir.ancak seramik postların en büyük dezavantajı kesme kuvvetlerine karşı olan yetersiz dayanıklılıklarıdır. Bu sorunu çözmek amacıyla son olarak seramik postlar zirkonya ile güçlendirilerek dişhekimliğine tanıtılmıştır. Bu postlar, dişierin rengine uygun parlaklık sağlar ve dişeti kenarında oluşan gölgelenmeyi önler. 11. Literatürde, post-core sistemleri ile ilgili birçok çalışma vardır ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar klinik kullanıma rehberlik yapmaktadır. Ancak yine de post-core sistemlerinde kullanılan teknik veya maddelere bağlı olarak sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle yeni teknikler ve maddeler geliştirmek amacı ile çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı; endodontik tedavili dişlerde aynı ferrule seviyelerinde hazırlanan 3 farklı post-core sisteminin sıkışma-kesme kuvvetlerine dayanımlarının in vitro şartlarda karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Resim 1: Paraskopta dişlerin preparasyonu cilt: 3, SAYı: 1 MATERYAL ve METOT Çalışmada, standart post yerleşimini sağlamak amacı ile benzer boyutta ve kısa süre önce çekilmiş, 60 adet alt birinci küçük azı dişi kullanıldı ve deney öncesinde serum solüsyonunda bekletiidiler. Dişler rastgele seçilerek her biri 20 örnek içeren üç farklı gruba ayrıldı. Kanallar, apikalde 4 mm. guttapercha kalacak şekilde sealapex kanal dolgu patı ile lateral kondensasyon tekniği kullanılarak dolduruldu. Örnekler, mine-sement birleşiminin 2 mm. apikalinden standart kalıpta otopolimerizan akrilik bloklara alındı. Hazırlanan örnekler Paraskop cihazına yerleştirildi. Dişlerin kök boyları 14 mm. uzunlukta ve koronal yüzeyleri yere paralel olacak şekilde düz olarak prepare edildi. Elmas fissür frez kullanılarak 0.8 mm. genişliğinde, shoulder basamak hazırlandı. Aksiyel yüzlerde, 1.5 mm. yükseklikte ve paralel duvarlı ferrule hazırlandı. Kanal ağızlarının değişik çaplarından dolayı hazırlanan ferrule'un genişliği en az 1 mm. olacak şekilde ayarlandı (Resim 1 ve 2). Resim 2: Ferrule hazırlanmış örnek Altın Döküm Post-Core örnekler hazırlanırken standardizasyonu sağlamak amacı ile 1,3 mm. Çaplı hazır plastik pinler ve rehber frezleri bulunan WKS System (Peridenta Prudukte, T. Schmidt- Dental, Hamburg, Germany) kullanıldı Apikalde 4 mm. guttapercha kalacak şekilde ve 10 mm. derinlikte kanal preparasyonu tamamlandı. Hazır plastik pinler kanal içerisine yerleştirildi ve modelaj mumu ile core kısmın modelajı yapıldı. Core kısımların modelajı, prepare edilmiş diş şeklinde, 6 yaklaşım açısı verilerek yapıldı. Toplam koronal yükseklik 7 mm. ve okluzal yüz yere paralel olacak 32

3 şekilde modelaj tamamlandı. Modelajı tamamlanan post-core modellerinintip III dental alaşımı ile (Gold EWL-G, Bego Bremer Goldschlaagerei Wilh. Herbst GmbH & Co., Bremen, Germany) dökümleri yapıldı. Dökümden çıkan postcore'lar 250 mikronluk alüminyum oksit kumu ile revetmandan temizlendi. Post-core'ların ajustesinden sonra 50 mikronluk alüminyum oksit ile kumiandı. Kanal boşluklarına, 30 saniye % 37'lik hidroflorik asit uygulandı. Kanal boşluğu su ile iyice yıkandıktan sonra kağıt koni yardımı ile kurutuldu. Simantasyon işleminde dual cure rezin siman (Variolink II Professional Kit, Vivadent Ets., Schaan, Liechtenstein) kullanıldı. Döküm post-core' lar parmak basıncı uygulanarak kanala simante edildi. Çalışmada ikinci olarak yivli yüzeyli, paralel kenarlı, yarık gövdeli (split-shank), koronal kısmı 4.5 mm., köke yerleşen kısmı 10 mm. uzunlukta 1 nolu 2, 13,20 prefabrik Flexipost kullanıldı. Core maddesi olarak (Ticore , Essential Dental Systems Inc., USA) titanyum ile güçlendirilmiş Ticore bir kompozit rezin kullanıldı. 2,3 Marjinal kesimleri hazırlanan örnekler post'un yerleşeceği kanal boşluğu apikalde 4 mm. guttapercha kalacak şekilde, 10 mm. derinlikte prepare edildi. Sekonder drill ile koronal post başlığı yuvası hazırlandı. 1 No'lu postlar external wrench yardımı ile kanalda denenerek kanal boşluğunda yivler oluşturuldu. Kanal boşluklarına 30 saniye % 37 lik hidroflorik asit uygulanıldı. Kanal boşluğu su ile iyice yıkandı ve kurutuldu. Işık ve kimyasal yolla polimerize olan dual-cure kompozit rezin siman 10 s,aniye homojen bir şekilde karıştırıldı ve bir lentülo yardımı ile kanala yerleştirildi. Extemal wrench yardımıyla Flexipost kanala vidalanarak yerleştirildi. Yerleştirilen postlar üzerine 7.5 mm. uzunluğunda içi boş şeffaf plastik silindirler, ferrule çevresini sarıp basamağa oturacak şekilde uyumlandı. Ticore'lar üretici firmanın önerilerine uygun olarak 1:1 oranında, plastik spatül yardımı ile, 20 saniye homojen bir şekilde karıştırıldı. Hazırlanan kompozit core maddesi şeffaf plastik içerisine hava boşluğu kalmayacak şekilde yerleştirildi. Polimerizasyonun tamamlanması için 4 dakika beklendi ve şeffaf plastik silindirler uzaklaştırıldı. Paraskop cihazında elmas fissür frez ve su soğutmalı aeratör ile üst yapının 6 lik aksiyel duvar eğimleri verildi. Koronal yükseklik 7 mm ve okluzal yüz yere paralel olacak şekilde preparasyon tamamlandı. Çalışmada üçüncü post sistemi olarak Cosmo post sistemi kullanıldı. (IPS Empress CosmoIngot, Ivoclar Aktiengeselischaft, Schaan, Liechtenstein) Cosmopostlar 1.4 mm. çapında ve 20.5 mm. uzun- luğunda, konik ve düz yüzeyli seramik postlardır. Marjinal kesimleri hazırlanan örneklerin paraskop aletinde Cosmopostların özel kanal reamer'ları ile kanal preparasyonları yapıldı. Postu n yerleşeceği kanal boşluğu, apikalde 4 mm. guttapercha kalacak şekilde, 10 mm. derinlikte prepare edildi. Kanal içerisine Cosmopost yerleştirildi ve core kısmın modelajı yapıldı. Core kısımların modelajı, 6 lik yaklaşım açısı verilerek yapıldı. Toplam koronal yükseklik 7 mm. ve okluzal yüz yere paralel olacak şekilde modelaj tamamlandı. Postun revetmandan ayrılmasına izin vermesi amacı ile petrolyum jeli ile model izole edildi. Hazırlanan modeller tijlendikten sonra içerisine cosmo-ingot'ların (IPS Empress Cosmo-Ingot, Ivoclar Aktiengeselischaft, Schaan, Liechtenstein) yerleşeceği şekilde tasarlanmış, özel teflon kaplı manşet ile revetmana alındı. Revetmanın sertleşmesi için manşet 10 dakika vakumlu fırında bekletildi. Ön ısıtma fırınında manşet 850 C ye kadar ısıtıldı. Bu sıcaklıkta 60 dakika bekletilerek mum atımı yapıldı. Daha sonra manşet 700 C deki ısı presleme fırınına (EP500, Ivoclar Aktiengeselischaft, Schaan, Liechtenstein) yerleştirildi. Fırın 900 C ye kadar ısıtıldıktan sonra 10 dakika beklendi. Daha sonra otomatik olarak presleme ünitesi devreye girdi ve 5 bar'lık basınç ile presleme tamamlanıldı. Manşet oda sıcaklığında soğumaya bırakıldı. Preslenen modeller, 2 bar basınçta 100 mikronluk alüminyum oksit ile kumlanarak manşetten uzaklaştırıldı. Elmas disk frez yardımı ile tij uzaklaştırıldı. Core'un dentine yerleşen kısmı 60 saniye % 5 lik hidroflorik asit ile pürüzlendirildi. Ultrasonik banyoda 10 dakika bekletildi. Silanizasyon ajanı (Monobond-S, Ivoclar Aktiengeselischaft, Schaan, Liechtenstein) fırça yardımı ile sürülerek 60 saniye beklendi ve hava spreyi ile kurutuldu. Işık ile polimerize olan bağlayıcı rezin yerleştirildi ve ışıktan koruyucu bir kap(lvocap, Ivoclar Aktiengeselischaft, Schaan, Liechtenstein) içerisine konuldu. Kanal boşluklarına 30 saniye % 37'lik hidroflorik asit uygulandı. Kanal boşluğu su ile iyice yıkandıktan sonra kağıt koni yardımı ile kurutuldu. Kanal içerisine fırça yardımı ile primer yerleştirildi. Hava sıkılarak 15 saniye beklendi, adhesiv sürülerek hava sıkıldı ve 10 saniye beklenildikten sonra ışık ile polimerize olan bağlayıcı rezin yerleştirildi ve hava sıkıldı. Işık uygulaması yapılmadı. Daha sonra, üretici firmanın önerisine uygun olarak 1:1 oranında ışık ve kimyasal yolla polimerize olan dual-cure kompozit rezin siman 10 saniye homojen bir şekilde karıştırıldı ve bir lentülo yardımı ile kanala yerleştirildi. Hazırlanan post-core'lar, bir presel yardımı ile parmak basıncı uygulanarak kanala yerleştirildi. Polimerizasyon öncesi, taşan si- 33

4 man uzaklaştırıldıktan sonra marjinal bölgeye gliserin jel yerleştirildi. 40 saniye ışık uygulandı, taşan simanlar sond yardımı ile kontrol edilerek uzaklaştırıldı. Bütün grupların core yapımları tamamlandı. (Resim 3) Resim 3: Simante edilmemiş halde post-core' lar Core yapımı tamamlanan örneklerin kron üst yapıları hazırlanırken No'lu şeffaf strip kronlar (Henry Schein Inc., Newyork, USA) kullanıldı. Kron yüksekliği 8 mm. olan strip kronlar ile kron modelajı standart olacak şekilde yapıldı. Modelajı tamamlanan örnekler numaralandırıldı. Ni-Cr alaşımı (Wiron 99, Bego Bremer Goldschlaagerei Wilh. Herbst GmbH & Co., Bremen, Germany) ile dökümleri yapıldl.kronların ajüstesi yapıldıktan sonra 50 mikronluk alüminyum oksit kumu ile kum- Iandı. Tüm örneklerde kronların simantasyonu için dual-cure kompozit rezin siman kullanıldı. Kronlar, hazırlanan restorasyonların üzerine parmak basıncı ile simante edildi. (Resim 4) Resim 4: Kronları simante edilmiş örnekler Örnekler 24 saat serum içerisinde bekletildikten sonra test cihazı na yerleştirildiler. Testler, testometric cihazında (Testometric Micro 500, Maywood Instruments Ltd., England) yapıldı. Dişlerin bukkal tüberkülünün lingual eğimine, dişin uzun aksına 135 lik açı yapacak şekilde 05 cm/dakika hızla sıkışma-kesme tipi kuvvetler uygulandı. (Resim 5) Resim 5: 135 C lik açı ile bukkal cusp'ın lingual eğimine, sıkışma-kesme tipinde kuvvet uygulanması. Kuvvet uygulanmasına örneklerde gözle görülür veya kulakla işitilir seviyede başarısızlık olana kadar devam edildi. Başarısızlık kronun dislokasyonu, core kırılması, dişin kırılması ve post'un kırılması şeklinde oldu. Başarısızlık anındaki değerler monitörden kilogram (Kg.) cinsinden kaydedildi. Elde edilen sonuçların istatistiksel değerlendirmesinde "Varyans Analizi" ve gruplar arası farkın önemini belirlemek için "Duncan Gruplaması" yöntemi uygulandı. 9,22 SONUÇLAR Deneyler sonucunda örneklerin hiçbirisinde post kırılması görülmemiştir. Altın döküm post-core grubunda 15 adet kök kırığı, 5 adet kron dislokasyonu görülmüştür. Cosmopost-Ingot grubunda 11 adet kök kırığı, 9 adet kron dislokasyonu görülmüştür. Flexipost-Ticore grubunda 6 adet kök kırığı, 14 adet kron dislokasyonu görülmüştür. Örneklerin başarısızlık değerleri (Kg.) tablo 1 'de gösterilmiştir. Altın Döküm Post-Core Cosmopost-Ingot Tablo 1: Örneklerin başarısızlık değerleri (Kg.) Flexipost Ticore

5 C.Ü. DişHEKiMLiĞi FAKÜLTESi DERGiSi 2000 Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesi için yapılan tek yönlü varyans analizi öncesinde, normalite testi ve varyansların homojenliği test edildi (Tablo 2). GRUPLAR n ORT. SS Altın Döküm Post-Core Cosmopost-Cosmolngot Flexipost-Ticore Tablo 2: Grupların ortalamaları (Kg.) ve standart sapmaları Verilerin normal dağılım gösterdiği ve varyansıarın homojen olduğu belirlendi. Yapılan varyans analizi sonucunda gruplar arasındaki farklılığın 0,01 seviyesinde anlamlı olduğu bulundu. Farklı grupların belirlenmesi amacı ile Duncan Testi uygulandı. Altın döküm post-core grubunun ortalaması, Cosmopost-Cosmolngot ve Flexipost- Ticore gruplarından istatiksel olarak önemli ölçüde yüksek bulundu (p<0,05 seviyesinde). Cosmopost- Cosmolngot ve Flexipost-Ticore grupları ortalamaları arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamsız bulundu. (Grafik1) (Kg.)./ Ortalama Cosmopost- Cosmolngot Grafik 1: Grupların ortalamaları (Kg.) _ Flexipost- Ticore TARTIŞMA ve SONUÇ Zillich ve corcoran (1984) 40 ile Assif ve ark (1991) 4 premolar dişlerin ortalama kök uzunluklarının 14mm., kron yüksekliklerinin ise 8 mm. olduklarını belirtmişlerdir. Freemann ve ark (1998) 15, Kök kanalının lateral kondensazyon yöntemiyle doldurulmasının apikal sızıntıyı önlediğini göstermişlerdir. Post-Core' uygulanacak dişlerde apikalde 4 mm. gutttapercha bırakılmasının apikal tıkama için 16,31,36 yeterli olduğu belirtilmiştir. Spear (1999)35,1,5 mm veya 2 mm yükseklikte hazırlanan ferrule'un dişi kırılmalara karşı koruyacağını rapor etmiştir. McLean (1998) 25, parelel hazırlanmış ferrule'un tüm posterior dişler için gerekli olduğunu, boyunun 2 mm ve' kalınlığının en az 1 mm olması gerekliliğini göstermiştir. Çalışmada kök boyları ve preparasyonları ile apikal tıkama bu kriterler göz önünde tutularak ya- pılmıştır. Post çapı kökün herhangi bir bölgesinde kök çapının 1/3'ünü geçmemelidir. Apikalde postun çapı 1 mm daha az olmalıdır. 16 Post uzunluğunun ise apikal tıkanmayı bozmaksızın kökünü kadar olması tavsiye edilmektedir. 6,32 Çalışmada 10mm uzunluğunda 1,3 mm ve 1,4 mm çapında, kullanılarak kök çapının 1/3 oranını geçmeyen postlar kullanılmıştır. Restoratif diş hekimliğinin başarısı maddenin doğru seçimi, özelliklerinin anlaşılması ve doğru yöntemin kullanılmasına bağlıdır. Bu nedenle seçilen maddenin başarısı veya başarısızlığı tedavi prognozunu etkiler. Döküm Post-Core sistemleri; aşırı derecede koniklik gösteren, geniş ve düzensiz kanallı dişlerde kullanılmaktadır. Ayrıca aşırı derecede harabiyete uğramış ve kökleri parelel olmayan arka grup dişlerde de tercih edilmektedir. Döküm postların avantajı; az preparasyon ile kök kanalına uyumlu restorasyonların elde edilmesidir. 2,24,28 Huysmans ve ark (1993) 18, son yıllarda endodontik tedavili dişlerde döküm altın post-core kullanımının azaldığını, restoratif maddeler ile birlikte kullanılan prefabrik post-core'ların popülaritesini arttırdığını rapor etmişlerdir. Christensen (1996) 8 ise yaptığı bir çalışmada dişhekimlerinin % 17'sinin döküm post-core, % 83' ünün ise prefabrik post-core'ları tercih ettiğini açıklamıştır. Prefabrik post-core sisteminin döküm post-core sistemine göre yapımının belirgin olarak daha hızlı, daha kolay ve daha ucuz olduğunu rapor etmiştir. Prefabrik post yapımında ise paslanmaz çelik (Ni-Cr) postların, fonksiyonel kuvvetlere karşı dayanıklılığın yüksek olmasından dolayı çok kullanıldığını belirtilmiştir. Fakat allerjik reaksiyonlar oluşturması sebebi ile kullanımı azalmıştır. Paslanmaz çelik yerine çoğunlukla soy alaşımlar yada Titanyum veya Titanyum alaşımları tavsiye edilmektedir 7. Stockton (1999) 36 paralel kenarlı, testere dişli ve yarıklı postların çoğu klinik durumlar için memnun edici olabileceğini açıklamıştır. Diğer sistemlere göre retansiyonu daha iyi olan paralel kenarlı, yivli ve gövdesi yarıklı post sisteminin yerleştirme esnasında pasif postlardan daha fazla stres oluşturabileceğini belirtmiştir. Metal postların üstün fiziksel özellikleri ve biyolojik uyumları olmasına rağmen metalik renkleri, ışık geçirgenliğinin olmaması ve korozyon sonucu dişetinde oluşturdukları renklenme gibi dezavantajlara sahip oldukları rapor edilmiştir. Bu problemlerin çözümünde metal olmayan, zirkonyum ile güçlendi- 35

6 lendirilmiş tam seramik postlar alternatif olarak tanıtılmıştır. 21,27 Core yapımı amacı ile de bileşiminde uygun oranda zirkonyum içeren seramik core maddesi üretilmiştir. Ayrıca core yapımı için kompozit rezinlerin de kullanılabileceği rapor edilmiştir. 38,39 Çalışmada günümüzde en çok kullanılan ve yeni geliştirilen sistemlerden döküm altın post-core sistemi, titanyum alaşımlı prefabrik Flexipost-Ticore sistemi ve zirkonyum ile güçlendirilmiş seramik Cosmopost-Cosmoingot sistemleri incelenmiştir. Rezin esaslı simanların ağız sıvıları ile nerdeyse hiç çözünmedikleri, bağlayıcı ajanlar ile dentine, asitleme tekniği ile mineye bağlandıkları belirtilmiştir. 33 Bachicha ve ark (1997) 5,yaptıkları araştırmada farklı simanlar ile farklı prefabrik postları simante ederek mikrosızıntı oranını incelemişler ve en az mikrosızıntının kompozit simanlarla elde edildiğini bulmuşlardır. Mentoza ve ark(1997) 26, rezin simanlar ile simante edilen postların kırılma dayanımlarının daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Love ve Purton (1998) 23,Yaptıklarıaraştırmada rezin simanların diğer simanlara göre daha retantif olduklarını göstermişlerdir. Çalışmada kırılmaya dayanıklılığı, ağız sıvılarından etkilenmemesi ve retantif olmalarından dolayı postlar rezin simanlar ile simante edilmişlerdir. McLean(1998) 25 endodontik dişlerin tamamında kron yapımının endike olduğunu açıklamıştır. Kronların core'lar üzerine gelen kuvvetleri eşit dağıttığın! belirtmiştir... in vitro bağlanma testinin en yaygın yönteminin sıkışma-kesme direnci testi olduğu rapor edilmiştir. Uygulanan test yönteminin benzer oral durumları yansıtması için kuvvet uygulamasının 135 derece açı ile bukkal kaspın lingual eğimine uygulanması gerektiği belirtilmiştir.10,17 Purton ve ark (1999)3, paslanmaz çelik p- Ostlar ile seramik postları karşılaştırmışlardır. Seramik postların kırılma dayanımiarının daha fazla olduğunu belirtmişlerdir.. Kern ve ark (1992)19, seramik post-core ile metal post-döküm altın core'u karşılaştırmışlardır. Seramik post-core'ların kırılma dayanımlarının da ha az olduğunu rapor etmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre; 1- Kullanılan post-core sistemleri arasında istatiksel olarak önemli bir fark bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 3., Grafik 1.). Altın döküm post-core grubu'nun kesme-sıkışma kuvvetlerine dayanıkiılığı diğer gruplardan önemli ölçüde yüksektir. 2- Zirkonya ile güçlendirilmiş seramik postcore grubu ile Flexipost-Ticore grubu arasındaki fark istatiksel olarak önemsizdir. Bu çalışmada elde edilen kuvvet (Kg.) değerleri, literatürde bildirilen değerlerin üzerinde çıkmıştır. Bu nedenle test edilen tüm grupların ağız içinde oluşan çiğneme kuvvetlerini karşılayacak düzeyde olduğu söylenebilir. Sonuç olarak endodontik tedavili dişlerde, geleneksel altın döküm post-core yöntemi sıkışmakesme kuvvetlerine karşı daha dayanıklıdır. Fakat üstün estetik özelliklere sahip olan seramik postcore'larında restoratif diş hekimliğinde kullanımlarının hızla artacağı söylenebilir. Post-core seçiminde dişin lokalizasyonu ve yapısı önemli bir kriterdir. Çalışmada altın döküm post-core sistemleri kesme-sıkışma kuvvetlerine en dayanıklı grup çıkmıştır. Bu nedenler ile çiğneme kuvvetlerinin yoğun ve şiddetli olduğu riskli bölgelerde altın döküm post-core sistemlerinin kullanılması uygun olabilir. Estetiğin önemli olduğu ön bölgelerde, özellikle de yüksek dudak çizgisine sahip olan hasta larda, metal post-core sistemleri dişeti bölgesinde ve kronun dişeti hizasında estetik problemlere neden olabilmektedir. Çalışmada, Cosmopost-Cosmoingot sistemi klinikte sıklıkla kullanılan Flexipost- Ticore sisteminden üstün mekanik özellikler sunmuştur. Cosmopost-Cosmoingot sisteminin elde ettiğimiz bulgularına dayanarak, özellikle estetiğin önemli olduğu ön bölgedeki dişlerde post-core yapımında güvenli bir şekilde kullanılabileceği söy lenebilir. 36

7 KAYNAKLAR 1. Akkayan B ve Caniklioğlu B. Farklı post tiplerinin kök kırılmalarına etkileri ve post seçim kriterleri, Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1997; 21: Alaçam T, Nalbant L ve Alaçam A. ileri restorasyon teknikleri, Polat Yayınları. 1998: Ankara. 3. Asmussen E, Peutzfeldt A and Heitmann T Stiffness, elastic limit, and strenght of newer types of endodontic posts, Journal of Dentistry. 1999; 27: Assif D, Pilo R and Marshak B (1991) Restoring teeth following crown lengthening procedures, Journal of Prosthetic Dentistry. 1991; 65: Bachicha WS, DiFiore PM, Miller DA, Laltıntenschlager EP and Pashley DH. Microleakage of Endodontically Treated Teeth Restored with Posts, Journal of Endodontics.1998; 24: Caputo AA and Standlee JP. Biomechanics in clinical dentistry, Quintessence Publishing CO.,lnc. 1987: Illinois. 7. Christensen GJ. When use to fillers, build-ups or posts and cores, Journal of American Dental Association. 1996a; 127: Christensen GJ. Posts: Necessaryand unnecessary?, Journal of American Dental Association. 1996b; 127: Cohen BI, Pagnillo MK, Newman I, Musikant Bl and Deutsch AS. Fracture sttenghts of three core restoratiye materi-, als supported with without a prefabricated split-shank post, Journal of Prosthetic Dentistry. 1997; 78: Cohen BI, Pagnillo MK, Newman I, Musikant BL and Deutsch AS. Effects of three bonding systems on the torsional resistance of titanium-reinforced composite cores supported by two post designs, Journal of Prosthetic Dentistry. 1999; 81: Cosmopost (Editor's choice), The Dental Advisor.1998; 15: Duncan JP and Pameijer CH. Retention of parallelsided titanium posts cemented with six luting agents: An in vitro study, Journal of Prosthetic Dentistry. 1998; 80: EDS Product Information Product information, Essential Dental System Inc., NJ.1991; USA. 14. Freedman G. Castable ceramic postlcores and crowns, Dental Economics. 1993; 83: Freeman MA, Nicholls JI, Kydd WL and Harrington GW. Leakage associated with load fatigue-induced preliminary failure of full crowns placed over three different post and core systems, Journal of Endodontics. 1998; 24: Goodacre CJ and Spolnik KJ. The prosthodontic management of endodontically treated teeth: A literature review. Part III. Tooth preparation considerations, Journal of Prosthodontics. 1995; Hoag EP and Dwyer TG. A comparative evaluation of three post and core techniques, Journal of Prosthetic Dentistry. 1982; 47: Huysmans MC, Peter MC, Van der Varst PG and Plasschaert AJ. Failure behaviour of faligue-tested post and cores, International Endodontic Journal. 1993; 26: Kern M, Pleimes AW and Strub JR. Stability of restorations with all-porcelain or metal post and cores, Journal of Dental Research. 1992; 71: Keyf F and Şahin E. Retentive properties of three post-core systems, Australian Dental Journal. 1994; 39: Korkmaz T ve Dayangaç L. Zirkonyum seramik post uygulaması, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1998; 1: Loney RW, KotoWcz WE and McDowell GC. Three dimensional photoelastic stress analysis of the ferrule effect in cast post and cores, Journal of Prosthetic Dentistry. 1990; 63: Love RM and Purton DG. Retention of posts with resin, glass ionomer and hybrid cements, Journal of Dentistry. 1998; 26: Martinez-Insua A, Da Silva L, Rilo B and Santana U. Comparison of the fracture resistances of pulpless teeth restored with a cast post and core or carbon-fiber post with a composite core, Journal of Prosthetic Dentistry. 1998; 80: McLean A. Predictably restoring endodontically treated teeth, Journal of Canadian Dental Assocations. 1998; Mendoza DB, Eakle S, Kahl EA and Ho R. Root reinforcement with a resin-bonded preformed post, Journal of Prosthetic Dentistry. 1997; 78: Meyenberg KH, Lüthy H and Schaarer P. Zirconia posts: A new all-ceramic concept for nonvital abutment teeth, Journal of Esthetic Dentistry. 1995; 7: Morgano SM and Milot M. Clinical success of cast metal posts and cores, Journal of Prosthetic Dentistry. 1993; 70: Purton DG and Payne JA. Comparison of carbon fiber and stainless steel root canal posts, Quintessence International. 1996; 27: Purton DG, Love RM and Chandler NP. Rigidity and retention of ceramic root canal posts, Journalaf Dental Research. 1999; 78: Raiden GC and Gendelman H. Effect of dowel space preparation on the apical seal of root canal fillings, Endodontics& DentaITraumatology.1994; 10: Shillinburg HT, Hobo S, Witsett LD, Jacobi R and Brackett SE. Fundamentals of fixed Prosthodontics, Third Edition, Quintessence Publishing Company Inc., 1997; lllinois, USA. 33. Smith CT and Schuman NS. Prefabricated postandcore systems: An overview, Compendium of Continuing Educatian in Dentistry. 1998; 19: Sorensen JA, Nayyar A, Nicholls JI, Nathanson D, Caputo A and Standlee J. Current clinical trends in restoring the endodontically treated tooth, The Journal of Clinical Dentistry. 1988; 1: Spear F. When to restore, When to remove: The single debilitated tooth, Compendium of Continuing Educatian in Dentistry.1999; 20: Stockton LW. Factors affecting retention of post systems: A literature review, Journal of Prosthetic Dentistry. 1999; 81: Ti-Core (Editor's Choice), The Dental Advisor. 1992; 2, Zalkind M and Hochman N. Esthetic considerations in restoring endodontically treated teeth with posts and cores, Journal of Prosthetic Dentistry. 1998a; 79: Zalkind M and Hochman N. Direct core buildup using a preformed crown and prefabricated zirconium oxide post, Journal of Prosthetic Dentistry. 1998b; Zillich RM and Corcoran JF. Average maximum post lenghts in endodontically treated teeth, Journal of Prosthetic Dentistry. 1984; 52: Yazışma Adresi: Doç.Dr Bülent KESiM Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D Kampüs, KONYA. 37

Geleneksel Post-Core Sistemlerine Bir Alternatif: Polietilen Fiber Post

Geleneksel Post-Core Sistemlerine Bir Alternatif: Polietilen Fiber Post DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 43-48, 2007 Geleneksel Post-Core Sistemlerine Bir Alternatif: Polietilen Fiber Post An Alternative to Conventional Post-Core

Detaylı

ZİRKONYUM SERAMİK POST UYGULAMASI

ZİRKONYUM SERAMİK POST UYGULAMASI Cumhuriyet üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı 1,1998 ZİRKONYUM SERAMİK POST UYGULAMASI Dr.Turan KORKMAZ* Doç.Dr.Levent NALBANT* ÖZET Günümüzde endodontik tedavide ki yüksek başarı

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİLİ DİŞLERDE ESTETİK POST UYGULAMALARI APPLICATION OF ESTHETIC POSTS IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH Dr. Dt. Neslihan ÇÖKÜK * ÖZET Endodontik tedavili dişlerin post ve kor sistemleri ile

Detaylı

Araş.Görv.Dt.Ersan ÇİÇEK * Araş.Görv.Dt.Esra PARLAK * Yrd.Doç.Dr., Umut TUNGA **

Araş.Görv.Dt.Ersan ÇİÇEK * Araş.Görv.Dt.Esra PARLAK * Yrd.Doç.Dr., Umut TUNGA ** Olgu Sunumu/ Case Report CAM FİBER POST UYGULAMASI: İKİ OLGU SUNUMU VE İKİ YILLIK TAKİBİ. # APPLİCATİON OF GLASS FİBER POST: TWO CASE REPORTS AND TWO YEARS FOLLOW UP Makale Kodu/Article code: 478 Makale

Detaylı

DEĞİŞİK POST TASARIMLARININ DİŞTE OLUŞAN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN"

DEĞİŞİK POST TASARIMLARININ DİŞTE OLUŞAN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN G. Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 2, Sayfa 23-28. 1995 DEĞİŞİK POST TASARIMLARININ DİŞTE OLUŞAN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN" ÖZET Sonlu elemanlar yöntemi ile üst kanin dişte

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Effects of Post On Dentin Stress Distribution In Pulpless Teeth

Effects of Post On Dentin Stress Distribution In Pulpless Teeth G. Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 2, Sayfa 17-22, 1995 PULPASIZ DİŞLERDE DİŞTE OLUŞAN STRES DAĞILIMINA POSTUN ETKİSİ Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN** ÖZET Çalışmada, endodontik tedavi sonrası guttapercha,

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Post systems in prosthetic dentistry

Post systems in prosthetic dentistry Gaziantep Medical Journal Research Article Post systems in prosthetic dentistry Protetik diş hekimliğinde post sistemleri Özge Parlar Öz 1, Aslı Seçilmiş 2, Cemal Aydın 3 1Department of Dentistry, Gaziantep

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

MEVCUT RESTORASYONLARA GÖRE POST YAPIMI

MEVCUT RESTORASYONLARA GÖRE POST YAPIMI İ. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi CİLT : 23, SAYI: 3, TEMMUZ İ989 MEVCUT RESTORASYONLARA GÖRE POST YAPIMI CONSTRUCTION OF POSTS FOR EXISTING RESTORATIONS Emine NAYIR*, Selim PAMUK*. Mehmet S. BEYLİ*

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

Olgu Sunumu/ KARAALİOĞLU, Case KAZANCI Report SINIF 2 MALOKLUZYON KONİK DİŞ ANOMALİSİ VE HİPODONTİYE SAHİP BİR HASTAYA ORTODONTİK VE PROTETİK YAKLAŞIM ORTHODONTIC AND PROSTHODONTIC APPROACH TO A PATIENT

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * **

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 143-154, 1987 SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** Doku testekli bir köprü türü olan spring köprü, çok eleştiri görmesine rağmen,

Detaylı

Endodontik Tedavili Dişlerin Restorasyonu

Endodontik Tedavili Dişlerin Restorasyonu DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 3, Sayfa: 102-113, 2007 Endodontik Tedavili Dişlerin Restorasyonu Restoration of Endodontically Treated Teeth *Stj.Dt. Pınar ALTINCI,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: SAMİM ÇETIN SEVÜK Doğum Tarihi: 27/12/1949 e-mail: csevuk@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği Fak. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Atilla Gökhan ÖZYEŞİL 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Şebinkarahisar, 18.07.1970 1.3. Bildiği Yabancı Diller: İngilizce 1.4. Eğitimi: 30.06.1981 Mithatpaşa İlkokulu, Ankara 30.06.1984

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

VİDALI KANAL PİNLERİNİN KOROZYONA DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

VİDALI KANAL PİNLERİNİN KOROZYONA DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 21-26, 1994 VİDALI KANAL PİNLERİNİN KOROZYONA DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Doç. Dr. Celil DİNÇER", Dr. Nezihi BAYIK***, Dr. Özgül KARACAER****, Prof. Dr.

Detaylı

FARKLI ÜRETİM TEKNİĞİ ve MATERYALLER KULLANILARAK ÜRETİLEN ESTETİK POST-KOR SİSTEMLERİNİN KIRILMA DAYANIKLILIĞININ İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ

FARKLI ÜRETİM TEKNİĞİ ve MATERYALLER KULLANILARAK ÜRETİLEN ESTETİK POST-KOR SİSTEMLERİNİN KIRILMA DAYANIKLILIĞININ İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÜRETİM TEKNİĞİ ve MATERYALLER KULLANILARAK ÜRETİLEN ESTETİK POST-KOR SİSTEMLERİNİN KIRILMA DAYANIKLILIĞININ İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ Dt.

Detaylı

AŞIRI KENAR EĞİMLİ PREPARASYON YAPILMIŞ VİTAL DİŞE RESTORASYON UYGULAMASI. Erol DEMİREL* Levent NALBANT** GİRİŞ VE AMAÇ

AŞIRI KENAR EĞİMLİ PREPARASYON YAPILMIŞ VİTAL DİŞE RESTORASYON UYGULAMASI. Erol DEMİREL* Levent NALBANT** GİRİŞ VE AMAÇ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 233-240, 1989 AŞIRI KENAR EĞİMLİ PREPARASYON YAPILMIŞ VİTAL DİŞE RESTORASYON UYGULAMASI Erol DEMİREL* Levent NALBANT** GİRİŞ VE AMAÇ Diş hekimliğinde uygulanan

Detaylı

KIRILMIŞ BİR ANTERİOR DİŞİN PREFABRİK POST DESTEĞİ VE KENDİ KIRIK PARÇASI İLE RESTORE EDİLMESİ: OLGU RAPORU

KIRILMIŞ BİR ANTERİOR DİŞİN PREFABRİK POST DESTEĞİ VE KENDİ KIRIK PARÇASI İLE RESTORE EDİLMESİ: OLGU RAPORU KIRILMIŞ BİR ANTERİOR DİŞİN PREFABRİK POST DESTEĞİ VE KENDİ KIRIK PARÇASI İLE RESTORE EDİLMESİ: OLGU RAPORU RESTORATION OF A FRACTURED ANTERIOR TOOTH SUPPORTED WITH PREFABRIC POST AND ORIGINAL TOOTH FRAGMENT:

Detaylı

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı

O L G U B İ L D İ R İ M İ

O L G U B İ L D İ R İ M İ O L G U B İ L D İ R İ M İ ÖN DİŞLERİNDE MİNE DEFEKTLERİ BULUNAN ÜÇ HASTANIN KOMPOZİT VE PORSELEN LAMİNATE VENEERLER KULLANILARAK ESTETİK REHABİLİTASYONU (OLGU RAPORU) THE ESTHETIC REHABILITATION OF THREE

Detaylı

OBLİK KUVVET KARŞISINDA FARKLI İKİ TİP TEK PARÇA DÖKÜM POST-KORLARDA GÖRÜLEN KÖK FRAKTÜR ŞEKİLLERİNİN İNCELENMESİ

OBLİK KUVVET KARŞISINDA FARKLI İKİ TİP TEK PARÇA DÖKÜM POST-KORLARDA GÖRÜLEN KÖK FRAKTÜR ŞEKİLLERİNİN İNCELENMESİ 1. Ü. Diş Hekimliği Fukulicsi Dergisi CİLT : 26, SAYI : 3, EYLÜL 1992 OBLİK KUVVET KARŞISINDA FARKLI İKİ TİP TEK PARÇA DÖKÜM POST-KORLARDA GÖRÜLEN KÖK FRAKTÜR ŞEKİLLERİNİN İNCELENMESİ Kahraman Gündüz Güzel

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Kanal Tedavili Dişlere Farklı Yüzey Koşulları İle Uygulanmış Postların Bağlanma Dayanımının Etkisinin Karşılaştırılması

Kanal Tedavili Dişlere Farklı Yüzey Koşulları İle Uygulanmış Postların Bağlanma Dayanımının Etkisinin Karşılaştırılması Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2017; 38_2: 110-114 Kanal Tedavili Dişlere Farklı Yüzey Koşulları İle Uygulanmış Postların Bağlanma Dayanımının Etkisinin Karşılaştırılması Comparison of Bonding Strengths

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa DEVRİM Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 145-150 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı The Use of Ceramic Abutments on the Implant Supported

Detaylı

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem IPS Empress Sistem I LaboratUVAR Güven Dayanıklılık Estetik IPS Empress Mükemmel estetik restoratif sistem SiStem ZAMAN İÇİNDE KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR SİSTEM YENİ OLANAKLAR SUNAR Yaklaşık 20 yıldır Empress

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN 1 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI, İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR, TÜRKİYE 1 YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Addres : İzmir Katip Celebi

Detaylı

PORSELEN KRON VE KÖPRÜLERİN OKLÜZAL MORFOLOJİLERİNDE HAZIR PORSELEN KONİLERİN KULLANIMI. Hüsnü YAVUZ YILMAZ* Çetin SUCA** Levent NALBANT***

PORSELEN KRON VE KÖPRÜLERİN OKLÜZAL MORFOLOJİLERİNDE HAZIR PORSELEN KONİLERİN KULLANIMI. Hüsnü YAVUZ YILMAZ* Çetin SUCA** Levent NALBANT*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 175-182, 1985 PORSELEN KRON VE KÖPRÜLERİN OKLÜZAL MORFOLOJİLERİNDE HAZIR PORSELEN KONİLERİN KULLANIMI Hüsnü YAVUZ YILMAZ* Çetin SUCA** Levent NALBANT*** Çiğneyici

Detaylı

FIBER POST SIMANTASYONUNDA TÜKÜRÜK KONTAMINASYONUNUN BAĞLANMA DEĞERLERI ÜZERINE ETKISI

FIBER POST SIMANTASYONUNDA TÜKÜRÜK KONTAMINASYONUNUN BAĞLANMA DEĞERLERI ÜZERINE ETKISI istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 45, Sayı: 3 Sayfa: 59-65, 2011 ARAŞTIRMA FIBER POST SIMANTASYONUNDA TÜKÜRÜK KONTAMINASYONUNUN BAĞLANMA DEĞERLERI ÜZERINE ETKISI EFFECT OF SALIVA

Detaylı

ÖZET all ceramic all you need

ÖZET all ceramic all you need ÖZET BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 amic all cer need u all yo IPS e.max BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 Özet IPS e.max sistemi, pres ve CAD/CAM teknolojileri için lityum disilikat (LS2) cam seramik

Detaylı

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 15-20, 1994 DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya CAN**, Tayfun ALAÇAM***, Deniz

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır N-Cement Collection Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır Variolink N GERÇEK ESTETİK Varlionk N, lityum disilikat, cam seramik ve kompozit rezin restorasyonları

Detaylı

Farklı Kor Materyallerinin Basma Dayanımlarının Karşılaştırılması

Farklı Kor Materyallerinin Basma Dayanımlarının Karşılaştırılması Derleme Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2006; 27: 159-166 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Farklı Kor Materyallerinin Basma Dayanımlarının Karşılaştırılması The Comparison of Compressive Strengths of

Detaylı

Hüseyin ERTAŞ, DDS, MSc, PhD

Hüseyin ERTAŞ, DDS, MSc, PhD Hüseyin ERTAŞ, DDS, MSc, PhD ACADEMIC CV CHAIR, DEPARTMENT OF ENDODONTICS, FACULTY OF DENTISTRY, IZMIR, TURKEY ASSISTANT PROF. DR.HÜSEYİN ERTAŞ Address : Izmir Katip Celebi University, Department of Endodontics,

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır.

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. Meta Biomed METACEM için Kullanım Talimatları Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. ENDİKASYONLAR: - Kron ve köprüler (Seramik, kompozit, porselen metali)

Detaylı

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:23, Sayı:1, Yıl: 2013, Sayfa: 89-97

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:23, Sayı:1, Yıl: 2013, Sayfa: 89-97 Olgu AĞAÇKIRAN, Sunumu/ TOPTANCI, Case Report TOTAL KRON KAYBI OLAN GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU MAKSİLLER SANTRAL KESİCİ DİŞİN ÇOK SEANSLI ENDODONTİK TEDAVİSİ VE FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT REZİN İLE RESTORASYONU:

Detaylı

ENDODONTİDE POST UYGULAMALARI

ENDODONTİDE POST UYGULAMALARI ENDODONTİDE POST UYGULAMALARI Prof. Dr. Semra SEVİMAY Günümüzde endodontik tedavinin popülaritesinin artmasıyla tedavi sonrası çok fazla madde kaybı olan dişlerin restore edilme sorunları ortaya çıkmıştır.

Detaylı

ÇEŞiTLi SiSTEMLERLE RESTORE EDiLEN AŞIRI KRON HARABiYETLİ DiŞLERDE HBP' in OLUŞTURDUĞU STRESLERiN incelenmesi

ÇEŞiTLi SiSTEMLERLE RESTORE EDiLEN AŞIRI KRON HARABiYETLİ DiŞLERDE HBP' in OLUŞTURDUĞU STRESLERiN incelenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2000 ÇEŞiTLi SiSTEMLERLE RESTORE EDiLEN AŞIRI KRON HARABiYETLİ DiŞLERDE HBP' in OLUŞTURDUĞU STRESLERiN incelenmesi Doç.Dr. Bülent

Detaylı

ENDODONT#K TEDAV#L# D#&LERDE POST UYGULAMALARI APPLICATION OF POSTS IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH. Dr. Ba.dagül HELVACIO1LU KIVANÇ*

ENDODONT#K TEDAV#L# D#&LERDE POST UYGULAMALARI APPLICATION OF POSTS IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH. Dr. Ba.dagül HELVACIO1LU KIVANÇ* ENDODONT#K TEDAV#L# D#&LERDE POST UYGULAMALARI APPLICATION OF POSTS IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH Dr. Ba.dagül HELVACIO1LU KIVANÇ* ÖZET SUMMARY Endodontik tedavili dilerin post ve kor sistemleri ile

Detaylı

Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları

Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):44-8 Derleme Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları İhsan Yıkılgan,* Oya Bala Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

ÇEŞİTLİ KOMPOZİT REZİN ESASLI RESTORASYON MATERYALLERİN DENTİN PİNLERİNE TUTUNMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ KOMPOZİT REZİN ESASLI RESTORASYON MATERYALLERİN DENTİN PİNLERİNE TUTUNMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 1, Sayfa 47-52, 1994 ÇEŞİTLİ KOMPOZİT REZİN ESASLI RESTORASYON MATERYALLERİN DENTİN PİNLERİNE TUTUNMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dilek NALBANT*, Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ**,

Detaylı

In Vitro Fracture Resistance of Endodontically Treated Roots Filled With a Bonded Filling Material or Different Types of Fiber Posts

In Vitro Fracture Resistance of Endodontically Treated Roots Filled With a Bonded Filling Material or Different Types of Fiber Posts A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(1) 11-16, 2008 BAĞLAMA ÖZELLİĞİ OLAN BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE VEYA FARKLI FİBER POST TİPLERİ İLE RESTORE EDİLEN ENDODONTİK TEDAVİLİ KÖKLERİN KIRILMA DİRENÇLERİNİN İN VİTRO

Detaylı

Kalan kron miktarının ve iki farklı fiber-post sistemlerinin endodontik tedavili dişlerin kırılma dayanımları üzerine etkisi

Kalan kron miktarının ve iki farklı fiber-post sistemlerinin endodontik tedavili dişlerin kırılma dayanımları üzerine etkisi ARAŞTIRMA Kalan kron miktarının ve iki farklı fiber-post sistemlerinin endodontik tedavili dişlerin kırılma dayanımları üzerine etkisi Hakkı Çelebi 1, Arslan Terlemez 2, Emine Begüm Büyükerkmen 1, Nimet

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POSTLAR, YAPIŞTIRICI SİMANLAR VE KOR MATERYALLERİ POSTS, LUTING CEMENTS AND CORE MATERIALS FROM PAST TO PRESENT ABSTRACT ÖZET

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POSTLAR, YAPIŞTIRICI SİMANLAR VE KOR MATERYALLERİ POSTS, LUTING CEMENTS AND CORE MATERIALS FROM PAST TO PRESENT ABSTRACT ÖZET KARAÇOLAK, Derleme/ Review TÜRKÜN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POSTLAR, YAPIŞTIRICI SİMANLAR VE KOR MATERYALLERİ POSTS, LUTING CEMENTS AND CORE MATERIALS FROM PAST TO PRESENT Dr. Gamze KARAÇOLAK* Prof. Dr. L. Şebnem

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI PORSELEN VE CAM FİBER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT POST SİSTEMLERİN DİŞ DOKULARINDA OLUŞTURDUKLARI TERMAL STRESLERİN

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

Olgu Sunumu/ TUĞUT, ÜNAL, Case KAPDAN, Report Makale Kodu/ Article code: 49 Makale Gönderilme Tarihi: 11.05.2009 Kabul Tarihi: 13.08.2009 KOMPLİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2014-2015 KLİNİK STAJ 22.08.2014 SINIF 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ PEDODONTİ ANABİLİM DALI TEDAVİ Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 40 Tüm dolgu tedavileri,

Detaylı

ENDODONTİDE KULLANILAN POST SİSTEMLERİ

ENDODONTİDE KULLANILAN POST SİSTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİDE KULLANILAN POST SİSTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Hazar Ozan KOÇ Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

FARKLI KİMYASAL YAPIDAKİ GEÇİCİ KRON MATERYALLERİNİN PULPAYA OLAN ISI İLETİMLERİ ÖZET

FARKLI KİMYASAL YAPIDAKİ GEÇİCİ KRON MATERYALLERİNİN PULPAYA OLAN ISI İLETİMLERİ ÖZET G.U. Dişhek. Pak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 65-74 1991 FARKLI KİMYASAL YAPIDAKİ GEÇİCİ KRON MATERYALLERİNİN PULPAYA OLAN ISI İLETİMLERİ Dr. Nesrin ANIL* Dt. Berrin Aksu Kara** ÖZET Bu çalışmada, farklı

Detaylı

Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi

Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi Güçlü Bağlantı, klinik kullanımı onaylanmış klinik onaylı Multilink Aut güçlü BAĞLANTI Farklı özellikleri ile birlikte günümüzde kullanılan çeşitli restorasyon

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz?

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Hasta Bilgilendirme Bize danışın! Uygulama ekibiniz size yardımcı olmaktan memnun olacaktır. Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Klinik kaşesi IPSe.max all ceramic all you need 640689/0612/e www.ivoclarvivadent.com

Detaylı

Cam Fiber... 85% Epoksi Resin... 15% Frezler... Karbon-Çelik Silikon Stoper... Silikon Paslanmaz Çelik Tel... 0,2mm Radyografi kılavuzu...

Cam Fiber... 85% Epoksi Resin... 15% Frezler... Karbon-Çelik Silikon Stoper... Silikon Paslanmaz Çelik Tel... 0,2mm Radyografi kılavuzu... Angelus Reforpost için Kullanım Talimatları REFORPOST CAM FİBER X-Ray Giriş Diş hekimliğinde endodontik tedavisi yapılmış dişlerde postlar kullanılmaktadır. Gelecekte oluşturulan restorasyonun desteklenmesi

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Family Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Anterior ve posterior restorasyonlarda eşsiz estetik. Yaklaşık 90 milyon restorasyonda klinik olarak test edilip onaylanmış dental

Detaylı

FARKLI RESTORASYON TEKNİKLERİ UYGULANMIŞ ENDODONTİK TEDAVİLİ KESİCİLERİN KIRILMA DAYANIMI

FARKLI RESTORASYON TEKNİKLERİ UYGULANMIŞ ENDODONTİK TEDAVİLİ KESİCİLERİN KIRILMA DAYANIMI FARKLI RESTORASYON TEKNİKLERİ UYGULANMIŞ ENDODONTİK TEDAVİLİ KESİCİLERİN KIRILMA DAYANIMI FRACTURE STRENGTH OF ENDODONTICALLY TREATED MAXILLARY INCISORS WITH DIFFERENT RESTORATION TECHNIQUES Selda Kutlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ZİRKONYUM OKSİT POST İLE RESTORE EDİLEN DİŞLERDE YAŞLANMA VE YÜKLEME SONRASI KORONAL MİKROSIZINTININ DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÇAĞRI URAL Doğum Tarihi: 26/07/1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

POST-CORE SİSTEMİNDE ÜST YAPI OLARAK UYGULAMAN AMALGAM VE KOMPOSİT MATERYALLERİNİN, MAKASLAMA KUVVETLERİNE KARŞI DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

POST-CORE SİSTEMİNDE ÜST YAPI OLARAK UYGULAMAN AMALGAM VE KOMPOSİT MATERYALLERİNİN, MAKASLAMA KUVVETLERİNE KARŞI DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. CiltV, Sayı 2, Sayfa 23-34, 1988 POST-CORE SİSTEMİNDE ÜST YAPI OLARAK UYGULAMAN AMALGAM VE KOMPOSİT MATERYALLERİNİN, MAKASLAMA KUVVETLERİNE KARŞI DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Yazışma Adresi : üniversitesi diş hekimliği fakültesi protetik diş tedavisi anabilim dalı 35640 İzmir/Türkiye Telefon : 0 232 325 40 40-2650 e-posta : ozlemalan@yahoo.com

Detaylı

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu, T., Ceylan, G., Saraç, D., Yapıcı,

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 121-125, 1991 BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ Erol DEMİREL* Cemal AYDIN** ÖZET Direkt tutucu parçası kırılmış bir köprünün, direkt tutucu parça içeren

Detaylı

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 4, Sayfa: 34-40, 2009 Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi CAD/CAM Clinical Applications

Detaylı

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 107-112 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Glass-Fiber

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI 1. Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir. 2. Florid salınımı yapacaktır. 3. Dentine bağlanma kuvveti en az 3 Mpa olacaktır. 4. Diş sert dokuları

Detaylı

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Mum örneğin metal yapıya dönüştürülmesi için kullanılan yardımcı madde

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gözde ÇELİK (ULUTAŞ) Doğum Tarihi: 20.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili . Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili ürünler tasarlamakta ve dizayn etmekte ve büyük oranda

Detaylı

Farklı post boylarının ve farklı siman kullanımının kron ile restore edilmiş dişlerin kırılma dayanımına etkisi *

Farklı post boylarının ve farklı siman kullanımının kron ile restore edilmiş dişlerin kırılma dayanımına etkisi * ARAŞTIRMA Farklı post boylarının ve farklı siman kullanımının kron ile restore edilmiş dişlerin kırılma dayanımına etkisi * Halil İbrahim Kılınç 1, Tuğrul Aslan 2, Kerem Kılıç 1, Özgür Er 3 Selcuk Dent

Detaylı

CAM SERAMİK ENDOKRONLARIN BİYOMEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN PREKLİNİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

CAM SERAMİK ENDOKRONLARIN BİYOMEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN PREKLİNİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CAM SERAMİK ENDOKRONLARIN BİYOMEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN PREKLİNİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. Didem HASANOĞLU AYDIN Protez (Diş)Programı

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL * Yrd. Doç. Dr. Faik TUĞUT ** Doç. Dr. Hakan DEMİR **

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL * Yrd. Doç. Dr. Faik TUĞUT ** Doç. Dr. Hakan DEMİR ** Olgu Sunumu/ ÜNAL, Case TUĞUT, Report DEMİR TRAVMATİK KOMPLİKE KURON KIRIĞI VE LATERAL LÜKSASYON TEDAVİSİNİN ÜÇ YILLIK TAKİBİ: OLGU RAPORU THREE YEARS FOLLOW UP OF TRAUMATIC COMPLICATED CROWN FRACTURE

Detaylı

GÜNCEL POST SİSTEMLERİNİN FARKLI ÜST YAPI RESTORASYONLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜNCEL POST SİSTEMLERİNİN FARKLI ÜST YAPI RESTORASYONLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNCEL POST SİSTEMLERİNİN FARKLI ÜST YAPI RESTORASYONLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ İlker ARSLAN PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM

Detaylı

Prof. Dr. Nuran Ulusoy DENTİN PİNLERİ

Prof. Dr. Nuran Ulusoy DENTİN PİNLERİ Prof. Dr. Nuran Ulusoy DENTİN PİNLERİ Diş Hekimliğinde uygulanan konservatif tedavilerde estetik sakıncaların giderilmesi, fonksiyon eksikliğinin tamamlanması kadar önem kazanmıştır. Travma ya da çürük

Detaylı

ÇEŞİTLİ KANAL POSTLARININ KUVVET İLETİMİNİN FOTOELASTİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ

ÇEŞİTLİ KANAL POSTLARININ KUVVET İLETİMİNİN FOTOELASTİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 77-88, 1986 ÇEŞİTLİ KANAL POSTLARININ KUVVET İLETİMİNİN FOTOELASTİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ Lale ZAİMOĞLU* Endodontik tedavi gören dişlerin restorasyonlarında

Detaylı

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF THREE DIFFERENT LUTING AGENT ON THE COMPRESSIF FRACTURE STRENGTH OF TURKOM CERA TM ALL

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2016-2017 KLİNİK STAJ SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF STAJ BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI BARAJI 5. SINIF BARAJ PUANI

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI

DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 162-1691 1984 DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI Hüsnü YAVUZYILMAZ* Paralelometreler; referans düzleme paralel hareket ederek dişler yada destek

Detaylı

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent.

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent. Prof. Dr. Nuran Ulusoy Diş Hekimliği Fakültesi YAYINLAR Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler SCI YAYINLAR -Kurtulmus-Yilmaz S, Cengiz E, Ulusoy N, Ozak ST, Yuksel E. The effect of home-bleaching

Detaylı

Aşırı Harabiyet Gösteren Kök Kanallarında Işık İleten Fiber Postların Farklı Simantasyon Teknikleri İle Retansiyonlarının İncelenmesi: Pull-Out Test

Aşırı Harabiyet Gösteren Kök Kanallarında Işık İleten Fiber Postların Farklı Simantasyon Teknikleri İle Retansiyonlarının İncelenmesi: Pull-Out Test Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011; 12 (2) : 57-62 Aşırı Harabiyet Gösteren Kök Kanallarında Işık İleten Fiber Postların Farklı Simantasyon Teknikleri İle Retansiyonlarının

Detaylı