Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu"

Transkript

1 Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu

2 BLANÇO (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmi Dipnot Referansları VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 25,947,858 26,355,251 Hazır Deerler 4 3,589,193 3,166,899 Menkul Kıymetler (net) 5 286, ,765 Ticari Alacaklar (net) 7 537, ,473 Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 19,930,384 21,464,083 likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Alacaklar (net) , ,304 Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden naat Sözlemelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari/Dönen Varlıklar , ,626 Cari Olmayan / Duran Varlıklar 14,526,311 12,836,604 Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 13,449,751 11,309,809 likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) , ,975 Pozitif/Negatif erefiye (net) ,231 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) , ,599 Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 67,250 91,997 Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 40,474,169 39,191,855 (2)

3 BLANÇO (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmi Dipnot Referansları YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 16,963,805 15,666,425 Finansal Boçlar (net) 6 15,216 13,285 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 14,413,994 13,681,083 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) 7 465,170 1,157,048 likili Taraflara Borçlar (net) 9 219, ,358 Alınan Avanslar 21 1,136, ,492 Devam Eden naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri (net) Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) ,856 29,159 Uzun Vadeli Yükümlülükler 722, ,450 Finansal Borçlar (net) 6 625, ,435 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) ,118 likili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karılıkları 23 97,510 78,897 Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DII PAYLAR 0 0 ÖZSERMAYE 22,787,495 22,575,980 Sermaye 25 17,000,000 17,000,000 Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri 26 4,717,769 4,717,769 Hisse Senetleri hraç Primleri Hiss Senedi ptal Karları 0 0 Yeniden Deerleme Fonu 0 0 Finansal Varlıklar Deer Artı Fonu 0 0 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 4,717,507 4,717,507 Kar Yedekleri ,211 0 Yasal Yedekler 0 0 Statü Yedekleri 0 0 Olaanüstü Yedekler 858,211 0 Özel Yedekler 0 0 Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı Kazançları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Net Dönem Karı/Zararı 211, ,211 Geçmi Yıllar Kar/Zararları 0 0 TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 40,474,169 39,191,855 (3)

4 Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait GELR TABLOSU (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) GELR TABLOSU (YTL) Dipnot Referansları Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi Geçmi Geçmi ESAS FAALYET GELRLER 1,219,846 1,317,327 6,562,619 1,891,163 Satı Gelirleri (net) 36 3,234,333 1,297,257 3,682,609 1,156,566 Satıların Maliyeti (-) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler / faiz+temettü+kira (net) 36 (2,014,487) 20,070 2,880, ,597 BRÜT ESAS FAALYET KARI/ZARARI 1,219,846 1,317,327 6,562,619 1,891,163 Faaliyet Giderleri (-) 37 (2,300,158) (750,270) (2,426,979) (808,131) NET ESAS FAALYET KARI/ZARARI (1,080,312) 567,057 4,135,640 1,083,032 Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 1,551, ,771 1,911,473 37,888 Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (478,851) (40,537) (219,406) (72,564) Finansman Giderleri (-) ,791 (252,475) (1,480,860) (32,457) FAALYET KARI/ZARARI 211, ,816 4,346,847 1,015,899 Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı (2,086,824) (344,395) ANA ORTAKLIK DII KAR/ZARAR VERG ÖNCES KAR/ZARAR 211, ,816 2,260, ,504 Vergiler NET DÖNEM KARI/ZARARI 211, ,816 2,260, ,504 HSSE BAINA KAZANÇ (4)

5 NAKT AKIM TABLOSU (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) letme faaliyetlerinden salanan nakit akımları: 30 Eylül Eylül 2004 Net kar 211,515 2,260,023 Tashihler: Parasal zarar 0 2,086,825 Amortisman ve itfa payları 70, ,332 Forward karları -295, ,558 Kıdem tazminatı karılıı 18,613 11,777 Finansal kiralama alacakları karılıklarının ters çevrilmesi, net 0-262,240 Maddi duran varlık satı karları -5, ,332 erefiyeye ait deer düük karılıı 383,231 0 letme sermayesindeki deiikliklerden önceki faaliyet karı 382,289 3,898,827 Faturalanmı kira alacaklarında net azalı 89, ,655 Finansal kiralama alacaklarında net artı/azalı -606,243 10,428,943 Dier aktiflerde net artı -496, ,555 Ticari borçlardaki net azalı -895,291-1,437,909 Müterilerden alınan avanslarda net artı/azalı 510,014-48,182 Dier pasiflerdeki net artı/azalı 684,697-36,598 Faaliyetlerden salanan net nakit -331,966 12,896,181 Yatırım faaliyetlerinden salanan nakit akımları Maddi duran varlık alımları 1, ,597 Maddi duran varlık satıından elde edilen nakit 0 286,807 Yatırım faaliyetlerinden salanan nakit 1, ,210 Finansman faaliyetlerinden salanan nakit akımları Alınan banka kredileri 9,607,266 5,330,504 Geri ödenen banka kredileri -8,854,500-18,561,231 Satılmaya hazır menkul deerlerde artı -20,064 Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit 752,766-13,250,791 Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net azalı 422, ,400 Parasal zararın ve kur farkının nakit ve nakit benzeri deerler üzerindeki etkisi 0-324,536 Yıl baındaki nakit ve nakit benzeri deerler 3,166,899 3,351,391 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri deerler 3,589,193 2,841,455 Nakit akım tablosu ile ilgili açıklayıcı dipnotlar: 2005 yılı içinde bankalara nakit ödenen faiz 498, , yılı içinde bankalardan nakit alınan faiz 110, ,839 (5)

6 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) Öz Sermaye Enflasyon Hisse Senedi ihraç Kar Yedekleri ve Net Sermaye Düzeltmesi Farkları primi Dönem Karı/(Zararı) Öz Sermaye 31 Aralık ,000,000 45,308, ,598,720 21,710,527 Net Dönem Karı 2,260,027 2,260, Eylül ,000,000 45,308, ,338,693 23,970, Aralık ,000,000 4,717, ,211 22,575,980 Net Dönem Karı 211, , Eylül ,000,000 4,717, ,069,726 22,787,495 (6)

7 MAL TABLO DPNOTLARI (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) 1. RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi (Tekstil Finansal Kiralama veya irket) 1992'de 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine ve Dı Ticaret Müstearlıı ndan alınan izni takiben, Türkiye de faaliyet göstermek üzere kurulmutur. irket in hisselerinin bir bölümü stanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 20 ubat 1995 den beri ilem görmektedir. irket'in kayıtlı adresi, Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14 Küçükyalı, stanbul / Türkiye'dir. irketin Faaliyet Alanları irket her türlü finansal kiralama faaliyetinde bulunmaktadır. irket in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle yasal ödenmi sermayesinin ortaklar bazında dökümü ve hisse oranları aaıdaki tablodaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2004 Tarihsel Tutar % Tarihsel Tutar % GSD Holding A.. 9,256, ,256, Halka arz 7,741, ,741, Dier 1, , ,000, ,000, Yeniden ifade etme etkisi 4,717,507 4,717,507 21,717,507 21,717,507 Her ortaın sahip olduu hisse oranında oy hakkı vardır. Ancak A, B ve D grubu hissedarlar yönetim kurulu seçmede ve ayrıca A ve B grubu hissedarlar denetçi seçiminde imtiyaz sahibidir. 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri içinde çalıan ortalama personel sayısı kategorilerine göre aaıdaki tablodaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2004 Üst düzey personel 4 4 Orta düzey personel 7 7 Memur personel 8 8 Toplam (7)

8 2. MAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR Mali Tabloların Hazırlanma lkeleri Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi nin (irket) mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlanmıtır. SPK, Seri: XI, No: 25 Sayılı Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Teblii nde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayımlamıtır. Anılan teblide, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmı olan muhasebe standartları uygulanıldıında da, SPK Muhasebe Standartları na uyulmu sayılacaı belirtilmitir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı olduu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun mali tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadıını ilan etmitir. irket in 30 Eylül 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle mali tabloları, yukarıda bahsedildii üzere SPK nın izin verdii alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmıtır. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmutur. Türkiye de süregelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda, Türk Lirası nda (TL) artan sayı haneleri ile birlikte, ilemlerin ifade ve kayıt edilmesi sırasında güçlükler ortaya çıkmıtır. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlüe giren yeni bir yasa ile Yeni Türk Lirası (YTL), Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi olarak belirlenmi ve 1,000,000 TL, 1 YTL ye eit olmak üzere TL nin dolaımdan tamamen kalkmasına kadar geçecek süre için sabitlenmitir. Bu nedenle, 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle irket in mali tabloları ve geçmi dönem karılatırmalı bakiyeleri kolaylık salamak amacıyla 1,000,000 TL / YTL = 1,00 oranı kullanılarak YTL olarak sunulmutur. irket, 31 Aralık 2004 ve önceki dönemler için muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Türkiye de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlıı nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmutur. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlüe giren yasa ile irket 1 Ocak 2005 den itibaren yasal mali tablolarını Yeni Türk Lirası (YTL) olarak tutmaya balamıtır. Mali tablolar irket in yasal kayıtlarına dayandırılmı ve Yeni Türk Lirası cinsinden ifade edilmi olup, SPK Muhasebe Standartları na göre irket in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma deiikliklerine tabi tutularak hazırlanmıtır. Söz konusu düzeltmeler genel olarak Yeni Türk Lirasının alım gücündeki deiikliklerin mali tablolara yansıtılması (30 Eylül 2004 tarihli mali tabloların 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Yeni Türk Lirası nın alım gücü cinsinden ifade edilmesi), ertelenmi vergiler, kıdem tazminatı, finansal kiralama ilemlerinin muhasebeletirilmesi ve erefiyenin muhasebeletirilmesinden olumaktadır. Mali tablolar maliyet bedelleri üzerinden yansıtılmıtır. irket 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle gerekli olan bütün standartları uygulamıtır. Hiçbir standart geçerli olduu tarihten önce uygulanmamıtır. levsel ve Raporlama Para birimi irket in ilevsel ve raporlama para birimi YTL dir. Devlet statistik Enstitüsü nün yayınladıı ülke geneli toptan eya fiyat endeksine göre 31 Aralık 2004 itibariyle üç yıllık kümüle enflasyon %69.7, yıllık enflasyon oranı ise %13.8 dir. 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle üç yıllık kümüle enflasyon oranı %48.56, yıllık enflasyon oranı ise %10.91 olarak gerçeklemitir. Buna balı olarak SPK nın 17 Mart 2005 tarihli 7642 no lu duyurusuna istinaden söz konusu yeniden ifade etme ileminin uygulanmasını gerektiren objektif koulların gerçeklememi olması ve SPK nın varolan verilere dayanarak ileride de bu koulların gerçekleme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktıını öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle yeniden ifade etme ilemine tabi tutulmutur. (8)

9 2. MAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, YTL nin genel satın alma gücünde oluan deiikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisinin giderilmesi UMS 29 uyarınca yapılmıtır (Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama). UMS 29 a göre, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimiyle hazırlanan ve karılatırma amacıyla sunulan 30 Eylül 2004 dönemine ait mali tablolar 31 Aralık 2004 tarihinde geçerli endeksle düzeltilmek sureti ile ifade edilmektedir. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle son üç yıllık döneme ilikin endeks ve düzeltme katsayıları aaıdaki gibidir: Tarihler Endeks Dönüüm Faktörleri 31 Aralık , Aralık , Eylül , Aralık , Yukarıda belirtilen yeniden ifade etme ileminin esasları aaıdaki gibidir: - Karılatırma amacıyla sunulmu olan 30 Eylül 2004 tarihli mali tablolar, 1 Ocak 2005 ten itibaren yeniden ifade edilme ilemine son verilmesi sebebiyle, 31 Aralık 2004 tarihindeki geçerli ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmitir Eylül 2005 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girilerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluan girilerin ise nominal deerlerden taınmasıyla hesaplanmıtır Eylül 2004 tarihli bilançoda cari olan ölçüm biriminden taınmayan, parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil dier özkaynaklar kalemleri, ilgili dönütürme faktörleri kullanılarak öncelikle 30 Eylül 2004 tarihinde geçerli olan ölçüm biriminden ifade edilmi daha sonra 31 Aralık 2004 tarihinde geçerli olan ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmilerdir. - Enflasyonun genel olarak irket in net parasal pozisyonu üzerindeki etkisi 30 Eylül 2004 tarihinde sona eren ara döneme ait gelir tablosunda parasal kar veya zarar olarak yansıtılmıtır Aralık 2004 tarihine kadar yeniden ifade edilen maddi ve maddi olmayan varlıkların brüt defter deerleri ve 1 Ocak 2005 den sonra yapılan girilerin nominal deerlerinin toplamı üzerinden hesaplanan amortisman ve itfa giderleri ve bu varlıkların satıından kaynaklanan kar/zarar tutarları dıında 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait gelir tablosu hesapları tarihsel deerlerden, 30 Eylül 2004 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait gelir tablosu hesapları ise ilgili ay sonu dönüüm faktörleri ile yeniden ifade edilmi tutarların 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle yeniden ifade edilmesi ile sunulmutur. Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin genel bir fiyat endeksi ve dönüüm faktörleri ile yeniden ifade edilmesi, irket'in bilançolarda belirtilen tutarlarda varlıkları gerçekletirebilecei ve yükümlülükleri yerine getirecei anlamına gelmemektedir. Aynı ekilde, irket'in mali tablolarda belirtilen tutarlarda özkaynakları hissedarlarına salayacaı anlamına da gelmemektedir. (9)

10 2. MAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Yabancı Para Çevrimi Yabancı para ilemler ilemin yapıldıı dönemdeki kur ile deerlemeye tabi tutularak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihindeki kur ile deerlemeye tabi tutulmaktadır. Oluan tüm kur farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır. irket in dönem sonları itibariyle parasal aktiflerini aaıdaki gibidir: yabancı para deerlemesinde kullandıı döviz kurları Tarih EUR / YTL USD / YTL 30 Eylül Aralık Eylül irket in dönem sonları itibariyle parasal pasiflerini yabancı para deerlemesinde kullandıı döviz kurları aaıdaki gibidir: Tarih EUR / YTL USD / YTL 30 Eylül , Aralık Eylül Netletirme Finansal varlık ve yükümlülükler, netletirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve sözkonusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netletirilerek gösterilmektedir. irket, kredi alımında ödeyip borçlanma süresi boyunca giderletirdii komisyonları borçlanma tutarından netletirmitir. 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER/MUHASEBE POLTKALARI Tahminlerin Kullanılması Mali tabloların SPK ya göre hazırlanmasında irket yönetiminin, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibariyle vukuu muhtemel varlık ve yükümlülüklere ilikin açıklamaları etkileyebilecek bazı tahmin ve varsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekleen sonuçlar, tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Gelirlerin Muhasebeletirilmesi Tüm gelir ve gider kalemleri tahakkuk esasına göre muhasebeletirilmektedir. (10)

11 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER/MUHASEBE POLTKALARI (devamı) Nakit ve Nakit Benzeri Deerler Nakit ve nakit benzeri deerler, kasadaki nakit ile üç ay veya daha kısa vadeli banka mevduatlarını ve nakde dönütürülebilir, likiditesi yüksek dier kısa vadeli yatırımları içermektedir. Finansal Kiralama lemleri (Kiralayan Olarak) irket finansal kiralamaya konu olan aktifi bu ileme konu olan yatırıma eit deerde bir alacak olarak göstermektedir. Finansal gelir net yatırım üzerinden sabit dönemsel getiri salayacak ekilde yansıtılır. Menkul Kıymetler Menkul Kıymetler ilk edinildikleri tarihte, alım sırasında ortaya çıkan dier masrafları da içerecek ekilde elde etme maliyetleri ile deerlenmektedirler. irket in menkul kıymetler portföyü yatırım fonlarından olumaktadır. Menkul kıymetler alımı takiben rayiç deerleriyle taınırlar. Rayiç deere getirme esnasında oluan kar veya zarar gelir tablosuna yansıtılır. Rayiç deer, bilanço tarihi itibariyle Borsa da kote edilen kapanı piyasa alı fiyatlarıyla belirlenir. Finansal Kiralama Alacakları Karılıı irket, iletme kaynaklı alacaklarını deerlendirerek, tahsil edemeyeceine inandıı alacaklar sebebiyle maruz kalacaı zararlar için karılık tahmininde bulunur. Eer irket sözleme artlarına uygun olarak bütün alacaklarını vadelerinde tahsil edemeyeceini öngörüyorsa, bu alacaklar tahsil imkanı sınırlı hale gelmi (kayba uramı) olarak kabul edilir. Kaybın tutarı, alacaın taınan deeri ile gelecekteki nakit akımlarının, alacaın etkin faiz oranı ile iskonto edilmesi neticesinde bulunan deeri arasındaki farktır. Kayba urama ve tahsil edilememe tek baına önemli olan finansal kiralama ve kira alacakları için tek tek veya benzer alacak grupları dikkate alınarak portföy bazında belirlenir ve ölçülür. Eer deer düüklüü karılıkları sonradan gerçekleen bir olay sebebiyle azalırsa serbest kalan karılık miktarı üpheli alacak karılıı gideri hesabına kaydedilir. Serbest kalan karılık gelir olarak nitelendirilir. Alacaın taınan deeri, deer düüklüü karılıı hesabı kullanılarak tahmin edilen tahsil edilebilir tutarına indirgenmektedir. Alacaın silinmesi, alacaın tamamının veya bir kısmının tahsil edilemeyeceinin öngörülmesi ya da alacaktan vazgeçilmesi durumunda gerçeklemektedir. Aktiften silinen tutar daha önce ayrılmı olan karılıktan ve alacaın anaparasından düülerek kaydedilir. Daha önce aktiften silinmi olan alacaklarla ilgili tahsilatlar gelir kaydedilir. irket Yönetimi, portföy bazında üçüncü ahıslarla yapılan finansal kiralamalar için genel olarak ayrılan %1.5 karılıın gelecekte, potansiyel veya u anda öngörülmeyen tahsil edilemeyebilecek kira alacaklarından kaynaklanabilecek muhtemel zararları karılamak için yeterli olduunu tahmin etmektedir. Ticari Alacaklar Ticari alacaklar indirgenmi deerlerinden üpheli ticari alacak karılıkları düüldükten sonra taınmaktadır. Ticari alacaın tahsilatının mümkün olmadıı durumlarda üpheli ticari alacak karılıı için tahmin yapılır. Alınan Krediler Alınan krediler ilk aamada maliyet deerleri ile kayda alınırlar. lk kayda alınmadan sonra, geri ödenmi tutarlar düülerek, tüm finansal yükümlülükler efektif getiri metodu ile iskonto edilmi tutarlardan taınmaktadır. skonto edilmi tutar anlamadaki tüm indirim ve primler dikkate alınarak hesaplanır. (11)

12 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER/MUHASEBE POLTKALARI (devamı) Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar maliyetlerinden birikmi amortisman ve deer düüklükleri indirilerek yansıtılmıtır. Normal amortisman metodu ile ilgili aktiflerin tahmini ekonomik ömürlerine tekabül eden oranlarla hesaplanmı amortisman aaıdaki gibidir : Mobilya ve mefruat 5 Ofis ekipmanları ve taıt araçları 5 Özel maliyetler 5 (12) Yıllar Maddi duran varlıkların taınan deerlerinin gerçekleemeyeceine yönelik olay veya deiikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir deer düüklüünün olup olmadıı incelenmektedir. Söz konusu göstergelerin bulunması ve taınan deerlerin gerçekleebilir deeri aması durumunda ilgili aktifler gerçekleebilir deerlerine indirgenmektedir. Deer düüklükleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. erefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar erefiye, devir alınan ortaklıın elde etme maliyetiyle söz konusu ortaklıın net varlıklarının alım tarihindeki rayiç bedeli arasındaki farktır. 31 Aralık 2004 tarihine kadar, erefiye maksimum tahmin edilen ekonomik ömrü olan 5 yıl üzerinden normal amortisman metoduna tabi tutulmak suretiyle kaydedilmekte olup, irket 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren erefiyeyi, yine 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olan UFRS 3 Birlemeleri nin öngördüü üzere maliyetten taıma ve her mali tablo döneminde deer düüklüü açısından inceleyerek, eer varsa, deer düüklüü karılıı ayırmak suretiyle kaydetme politikasını benimsemitir. Dier maddi olmayan duran varlıklar, normal amortisman metodu ile tahmin edilen ekonomik ömürleri olan 5 yıl içerisinde itfa edilmektedir. Maddi olmayan duran varlıkların taınan deerlerinin gerçekleemeyeceine yönelik olay veya deiikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir deer düüklüünün olup olmadıı incelenmektedir. Finansal Varlıklar Finansal varlıklar ilk elde edildikleri tarihte, alım sırasında ortaya çıkan dier masrafları da içerecek ekilde elde etme maliyetleri ile deerlenmektedirler. Sözkonusu finansal varlıklar, güvenilir rayiç deer tahmini yapılamadıı için elde etme maliyetinden eer varsa deer düüklüü karılıının düülmesi ile mali tablolara yansıtılmıtır. irket'in satılmaya hazır finansal varlık portföyü bazı ilikili kuruluların hisse senetlerinden olumaktadır. Finansal varlıklardan alınan temettüler, temettü gelirlerine kaydedilir. Varlıkların Deer Düüklüü Varlıkların taıdıkları deer üzerinden paraya çevrilemeyecei durumlarda, varlıklarda deer düüklüü olup olmadıına bakılır. Varlıkların taıdıkları deer, paraya çevrilebilecek tutarı atıında deer düüklüü karılık gideri gelir tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlıın net satı fiyatı ve kullanım deerinden yüksek olanıdır. Kullanım deeri, bir varlıın kullanımından ve ekonomik ömrü sonunda satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının imdiki deerini, net satı fiyatı ise, satı hasılatından satı maliyetleri düüldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduu nakit akımı salayan grup için tahmin edilir. Geçmi dönemlerde ayrılan deer düüklüü karılıı artık geçerli deilse ya da daha düük deerde bir karılık ayrılması gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir tablosuna yansıtılır.

13 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER/MUHASEBE POLTKALARI (devamı) Borçlanma Maliyetleri Borçlanma maliyetleri olutuu tarihte giderletirilir. Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkartılması irket, finansal aktif veya finansal pasifleri sadece ve sadece finansal araçların sözlemesine taraf olduu takdirde bilançosuna yansıtmaktadır. irket finansal aktifi veya finansal aktifin bir kısmını sadece ve sadece söz konusu varlıkların konu olduu sözlemeden doan hakları üzerindeki kontrolünü kaybettii zaman kayıttan çıkartmaktadır. irket finansal pasifi sadece ve sadece sözlemede tanımlanan yükümlülüün ortadan kalkması, iptal olması veya zaman aımına uraması durumunda kayıttan çıkartmaktadır. Tüm finansal varlık alı ve satıları ilem tarihinde, bir baka deyile irket'in alımı veya satımı gerçekletireceini taahhüt ettii tarihte muhasebeletirilir. Olaan alı ve satılar, varlıın teslim süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendii alı ve satılardır. Hisse Baına Kazanç Hisse baına basit kazanç net dönem karının dönem içindeki hisselerin aırlıklı ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır. Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, hisselerin aırlıklı ortalaması hesaplanırken yeni bulunan deerin dönem baı itibariyle de geçerli olduu kabul edilir. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar irket in bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme gerektiren olaylar) mali tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arzettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. Karılıklar, arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar i) Karılıklar Karılıklar ancak ve ancak iletmenin geçmiten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüü (yasal ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle iletmeye ekonomik çıkar salayan kaynakların elden çıkması olasılıı mevcutsa ve gerçekleecek yükümlülüün miktarı güvenilir bir ekilde tahmin edilebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki deer kaybı önem kazandıında, karılıklar paranın zaman deerini (ve uygun ise yükümlülüe özel riskleri) yansıtan cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oranı ile gelecekteki nakit akımlarının iskonto edilmesi sonucu hesaplanmaktadır. skonto metodu kullanıldıında, zaman dilimini yansıtan provizyondaki artı, faiz gideri olarak dikkate alınır. ii) arta Balı Yükümlülükler ve Varlıklar arta balı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taımıyor ise mali tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. arta balı varlıklar ise mali tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduu takdirde dipnotlarda açıklanır. likili Taraflar likili taraflar tanımı, hissedarlık, sözlemeye dayalı haklar, aile ilikisi veya benzeri yollarla karı tarafı dorudan ya da dolaylı bir ekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kurulu olarak verilmitir. likili taraflara aynı zamanda sermayedarlar, irket yönetimi ve çalıanları da dahildir. likili taraf ilemleri, bedel karılıı düünülmeksizin, kaynakların ve yükümlülüklerin ilikili taraflar arasında transfer edilmesini içermektedir. (13)

14 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER/MUHASEBE POLTKALARI (devamı) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Vergi gideri/(geliri) cari ve ertelenmi vergi göz önüne alınarak net dönem karı ya da zararının belirlenmesinde kullanılan toplam bakiyeyi temsil etmektedir. Ertelenmi vergi, bilanço yükümlülüü metodu ile aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansıtılan deerleri ile vergi hesabına baz olan tutarlar arasındaki geçici farklılıkların vergi etkisi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi yükümlülüü, ertelenmi vergi yükümlülüünün doduu erefiye üzerinden ayrılan itfa ve tükenme payları ile irket birlemesi dıında bir varlık veya yükümlülüün ilk kayda alınması sırasında oluan ve bilanço kar/zararı veya vergilendirilebilir kar etkisi olmayan ilemler haricinde, vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi alacaı, ertelenmi vergi yükümlülüünün doduu erefiye üzerinden ayrılan itfa ve tükenme payları ile irket birlemesi dıında bir varlık veya yükümlülüün ilk kayda alınması sırasında oluan ve bilanço kar/zararı veya vergilendirilebilir karı etkisi olmayan ilemler haricinde, taınan ve kullanılmayan birikmi zararlar ve her türlü indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanır ve ancak bu birikmi zararlar ve geçici farklar irket tarafından öngörülebilir gelecekte kullanılabilecek durumda ise kaydedilir. Her bilanço döneminde irket, ertelenmi vergi alacaklarını gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirlerden düülemeyecei tespit edilen ertelenmi vergi alacaı için karılık ayırmaktadır. Ertelenmi gelir vergisi aktif ve pasifleri, ilgili aktifin gerçekletii veya yükümlülüün ifa edilecei zamanlarda geçerli olacaı bilinen etkin vergi oranı üzerinden veya bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları baz alınarak hesaplanır. Çalıanlara Salanan Faydalar a) Tanımlanmı Fayda Planları : irket, mevcut i kanunu gereince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iten ayrılan veya istifa ve kötü hal dıındaki nedenlerle iine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. irket, mali tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karılıını Projeksiyon Metodu kullanarak tahmini enflasyon oranlarını ve irket in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz almı ve bilanço tarihinde devlet tahvillerinin cari getiri oranı ile iskonto ederek mali tablolara yansıtmıtır. b) Tanımlanmı Katkı Planları : irket, çalıanları adına Sosyal Sigortalar Kurumu na (Kurum) yasa ile belirlenmi tutarlarda katkı payı ödemek zorundadır. irket in ödemekte olduu katkı payı dıında çalıanına veya Kurum a yapmak zorunda olduu baka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu katkı payları tahakkuk ettikleri tarihte giderletirilmektedir. Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosu gösterimi için yapılan nakit ve nakit benzeri tanımlaması kasa ve bankadaki nakit ve yoldaki paralardan olumaktadır. (14)

15 4. HAZIR DEERLER 30 Eylül Aralık 2004 Bankalardaki mevduat 3,588,924 3,166,711 Nakit Bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatın detayı aaıdaki gibidir : Bankalardaki yabancı para vadeli ve vadesiz mevduat: 3,589,193 3,166, Eylül Aralık 2004 Vadesiz mevduat 324, ,291 Vadeli mevduat 3,233,182 2,475,691 Bankalardaki YTL vadeli ve vadesiz mevduat: 3,557,491 2,735,982 Vadesiz mevduat 31,433 29,224 Vadeli mevduat 0 401,505 31, ,729 3,588,924 3,166, Eylül 2005 tarihi itibariyle yabancı para vadeli mevduatın vade tarihi 3 Ekim 2005 ile 27 Ekim 2005 tarihleri arasında,faiz oranları ise %2 ile %3.25 arasında deimektedir. (31 Aralık vadesi 3 Ocak 2005 ve faizi %1 ve %1.75 arasında deimektedir). 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle YTL vadeli mevduatımız yoktur. (31 Aralık vadesi 3 Ocak 2005, faiz oranı ise %19 dur). 5. MENKUL KIYMETLER irket'in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle menkul deerleri satılmaya hazır menkul deerler niteliinde olup rayiç deerleriyle yansıtılmıtır. 30 Eylül Aralık 2004 A tipi deiken fon 286, , , , Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle irket in menkul kıymetleri 1,514,150 (31 Aralık ,866,150 ) adet A tipi deiken fondan olumaktadır. 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 1 adet fonun deeri sırasıyla 0,189 YTL ve 0,161 YTL dir. Menkul Kıymet deer artıı dier gelirler hesabında gösterilmitir. (15)

16 6. FNANSAL BORÇLAR Orijinal Tutar 30 Eylül Aralık 2004 YTL Faiz Oranı Orijinal YTL Karılıı (%) Tutar Karılıı Faiz Oranı (%) Kısa vadeli 14,429,210 13,694,368 Sabit faizli YTL 15,216 15,216-13,285 13,285 - USD 5,072,010 6,832, ,646,361 6,266, EUR 3,998,709 6,493,503 4,17-6,01 1,878,119 3,447, Deiken faizli EUR 669,979 1,087, ,161,432 3,967, Orta/uzun vadeli 625, ,435 Deiken faizli EUR 385, , , , Toplam 15,054,569 14,301,803 Orta/uzun vadeli kredilerin geri ödemeleri aaıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2004 kinci yıl 418, ,955 Üçüncü yıl 138, ,480 Dördüncü yıl 69, , ,435 Alınan kredilerin teminatına ilikin olarak krediyi veren kurululara irket in ana ortaı ve ilikili bankaları sırasıyla 8,598,956 YTL (2004-3,937,386 YTL) ve 1,582,050 YTL ( ,587,524 YTL) tutarlarında kefalet vermitir. 7. TCAR ALACAK VE BORÇLAR a) Ticari Alacaklar 30 Eylül Aralık 2004 Faturalanmı kira alacakları 935,851 1,054,222 Dier ticari alacaklar 148, ,114 Eksi:Ayrılan karılık (546,863) (546,863) Faturalanmı kira alacakları, net 537, ,473 Finansal kiralama alacaklar karılıı hareketleri Dönem baındaki karılık 546, ,318 Ayrılan karılık - 25,758 Tahsilatlar - (102,461) Tahsilat sonrası karılık 546, ,615 Parasal kazanç - (85,752) Dönem sonundaki karılık 546, ,863 (16)

17 7. TCAR ALACAK VE BORÇLAR (devamı) b) Ticari Borçlar 30 Eylül Aralık 2004 Ticari borçlar 474,991 1,181,823 Dier ticari borçlar Borç senetleri reeskontu (10,206) (25,374) 465,170 1,157,048 Uzun vadeli ticari borçlar - 263, FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI VE FNANSAL KRALAMA LEMLERNDEN BORÇLAR 30 Eylül Aralık 2004 Bir yıldan kısa 24,496,771 25,750,021 Bir yıldan daha uzun ve be yıldan kısa 15,057,115 12,627,900 Finansal kiralama alacakları 39,553,886 38,377,921 Eksi: Kazanılmamı faiz gelirleri (4,768,165) (4,207,673) Finansal kiralamalara yapılan net yatırımlar 34,785,721 34,170,248 Eksi: üpheli alacak karılıı (1,405,586) (1,396,356) Finansal kiralama alacakları, net 33,380,135 32,773,892 Net finansal kiralama alacakları u ekilde analiz edilebilir: Bir yıldan kısa 19,930,384 21,464,083 Bir yıldan uzun ve be yıldan kısa 13,449,751 11,309,809 33,380,135 32,773, Eylül 2005 tarihi itibariyle yabancı para finansal kiralama alacaklarının etkin faiz oranı ABD doları için %10.23, ve EUR için %10.04, ve YTL için %22.70'dir (31 Aralık ABD doları için %10.68 ve EUR için %10.74 ve YTL için %29.21 dir). 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle, irket bazı müterilerden finansal kiralama alacaklarına karılık olarak 154,694,095 YTL ( ,768,540 YTL - tarihsel tutarla) tutarında ipotek, teminat mektubu, teminat çek ve senetleri almıtır. (17)

18 8. FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI VE FNANSAL KRALAMA LEMLERNDEN BORÇLAR (devamı) üpheli alacaklar karılıı hareketleri aaıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2004 Dönem baındaki karılık 1,396,356 1,311,263 Ayrılan karılık 9, ,616 Tahsilat - (164,119) Tahsilat sonrası karılık 1,405,586 1,550,760 Parasal kazanç ve kur farkı - (154,404) Dönem sonundaki karılık 1,405,586 1,396, LKL TARAFLARDAN ALACAKLAR VE LKL TARAFLARA BORÇLAR Bir kurulu dier bir kuruluu kontrol edebiliyor veya finansal ve operasyonel kararlarında önemli bir etki yaratabiliyorsa söz konusu taraflar ilikili kurulu olarak nitelendirilir. irket, olaan hisselerinin %54.45 ine sahip olan ve ana hissedarı olan GSD Holding tarafından kontrol edilmektedir. irket in nihai sahibi GSD Holding tir. Finansal tabloların gösterimi açısından bu irket ve ilikili kuruluları ilikili irketler olarak gösterilmektedir. likili kurulular aynı zamanda irket in ana sahipleri, yönetimi ve Yönetim Kurulu üyeleri ve bunların ailelerini de içermektedir. irket, faaliyetleri sırasında, ilikili kurulular ile piyasalardaki ortalama ticari artlar ve oranlarda birçok ticari ilem gerçekletirmitir. lgili dönemlerde ilikili kurulularla yapılan balıca ilemlerin ve bakiyelerin özeti aaıdaki gibidir : (a) Finansal Kiralama : Finansal Kiralama Alacaklarının dökümü aaıdaki gibidir: Finansal kiralama alacakları, net (*) Yıl içinde kazanılan faiz geliri 30 Eylül 31Aralık 30 Eylül Haziran Faturalanmı alacaklar 30 Eylül 31Aralık GSD Holding 3,493 19, GSD Dı Ticaret A , GSD Factoring Hizmetleri A GSD Yatırım Bankası A Tekstil Bankası A.. 987,307 1,027,979 61,880 91, Tekstil Factoring Hizmetleri A Delta Deri ve Giyim Sanayii A.. 28,490 32, , Birand Giyim Sanayi ve Ticaret A.. 1,412 3, , Beyaz Saray naat A.. 365, ,972 34,256 94, ,386,329 1,698,464 97, , (*) likili kurululardan finansal kiralama alacakları Not 8 deki finansal kiralama alacaklarında gösterilmitir. (18)

19 9. LKL TARAFLARDAN ALACAKLAR VE LKL TARAFLARA BORÇLAR (devamı) (b) likili Kurulularla Yapılan Dier lemler: 30 Eylül Aralık 2004 Mevduat 3,301,009 3,033,961 Alınan krediler 3,292,132 34,158 likili kurululara borçlar: Ticari borçlar 205, ,687 GSD Bankası ortak katılım gider payı 12,085 36,387 Alınan avanslar 998 1, , , Eylül 2005 tarihi itibariyle ilikili bankalardan 366,801 YTL tutarında (31 Aralık ,857 YTL) teminat mektubu alınmıtır. Bunun 176,517 YTL (31 Aralık ,351 YTL) tutarındaki kısmı Tekstilbank A.. ve 190,284 YTL tutarındaki (31 Aralık ,506 YTL) kısmı GSD Yatırım Bankası A.. den alınmı ve çeitli kamu kurumlarına ve bankalara verilmitir. Not 6 da belirtildii üzere irket bankalardan alınan kredilere karılık olarak toplam 10,181,006 YTL (31 Aralık ,524,910 YTL) tutarında ana ortaı ve ilikili bankaların kefaletini vermitir. 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle GSD Holding ve GSD Yatırım Bankası A.. sırasıyla 249,957 YTL (30 Eylül ,751 YTL) ve 252,348 YTL (30 Eylül ,784 YTL) tutarında ortak katılım giderleri faturalamılardır. Ayrıca, 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle GSD Dı Ticaret 6,899 YTL tutarında ortak katılım gideri faturalamıtır. 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle irket YTL (30 Eylül ,472 YTL) tutarında kira gideri ödemitir. irket, 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle GSD Dı Ticaret A.. den 49 YTL tutarında temettü geliri elde etmitir (30 Eylül ,696 YTL). 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.. tarafından üretilen 325,755 YTL (30 Eylül ,066 YTL ) tutarındaki sigorta poliçesi prim tutarı giderletirilmitir. (c) Türev Enstrümanları : irket, ilikili banka ile toplam 3,232,200 YTL (31 Aralık ,576,480 YTL) tutarında vadeli yabancı para alım ilemi yapmıtır (Not 15 b). (d) Yönetim Kurulu üyelerine salanan menfaatler: 30 Eylül tarihi itibariyle sona eren dönem içinde Yönetim Kurulu üyelerine salanan menfaat ve ikramiyeler 188,647 YTL (30 Eylül ,263 YTL) dir. (19)

20 10. DER ALACAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER a) Dier Alacaklar irket'in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle dier alacakları aaıda özetlenmitir. 30 Eylül Aralık 2004 Devreden katma deer vergisi 113, ,193 Verilen avanslar (*) 734,906 64,729 Dier 5,798 1,382 (*) irket in sabit kıymet alımları için verdii avanslardan olumaktadır. 854, ,304 b) Dier Yükümlülükler irketin 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi ve sosyal sigorta primlerinden oluan sırasıyla 32,647 YTL ve 29,159 YTL tutarında dier yükümlülükleri bulunmaktadır. Ayrıca irketin 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle kiracılar tarafından sehven hesaplarımıza gönderilen ve iade edilecek YTL yükümlülüümüz bulunmaktadır. 11. CANLI VARLIKLAR irket in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle canlı varlıkları bulunmamaktadır. 12. STOKLAR irket in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle stokları bulunmamaktadır. 13. DEVAM EDEN NAAT SÖZLEME ALACAKLARI VE HAKED BEDELLER irket in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle devam eden inaat sözleme alacakları ve hakedi bedelleri bulunmamaktadır. 14. ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle, ertelenmi vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmi vergi varlık ve yükümlülüünün daılımı aaıda özetlenmitir: (20) Bilanço 30 Eylül Aralık 2004 Finansal kiralama tashih etkisi 4,722,986 5,178,826 Kullanılmamı yatırım indirimleri üzerinden salanacak vergi avantajı 10,572,410 7,711,183 Kıdem tazminatı karılıı 29,253 23,669 üpheli alacak karılıı 421, ,599 Forward anlamaları zararları / (karları) (88,679) (9,900) Geçmi yıl zararları 2,748,577 2,356,131 Dier (152,058) (92,994) Eksi : Vergi aktifi karılıı (18,254,165) (15,594,514) Ertelenmi gelir vergisi aktifi, net - -

21 14. ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle, irket %30 oranıyla ertelenmi vergi hesaplamı, ancak öngörülebilir gelecekte gerçekleebilirlii kesin olmayan ertelenmi vergi aktifleri için karılık ayırmıtır. Vergiye tabi gelirin irket in etkin vergi oranları ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın 30 Eylül 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi karılıı ile mutabakatı aaıdaki gibidir: 30 Eylül 2005 Vergi öncesi olaan faaliyetlerden net kar (zarar) 211,515 %30 oranında kurumlar vergisi karılıı ( %33) 63,455 Kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilaveler 175,729 Vergiye tabi olmayan gelirler (37,607) Özkaynak kalemleri üzerindeki enflasyon muhasebesi etkisi - Kullanılmamı yatırım üzerinden salanacak vergi avantajı (2,861,228) Vergi aktifi için ayrılan/(ters çevrilen) karılık 2,659, DER CAR / DÖNEN VARLIKLAR VE DER CAR OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR a) Dier Cari / Dönen Varlıklar 30 Eylül 2, Aralık 2004 Pein Ödenmi giderler 249, ,795 Alacaklar karılıında edinilen gayrimenkuller 174, ,504 Forward ilemleri gelir tahakkuku 295,597 33,000 Dier 30, b) Türev Finansal Araçlar 749, ,626 irket faaliyetlerini sürdürürken türev finansal araçları içeren çeitli ilemler gerçekletirmektedir. Türev finansal araçlar iki taraf arasında yapılan ve ödemelerin bir veya daha fazla finansal aracın fiyatlarında, oranlarında veya göstergelerindeki dalgalanmalara balı olduu finansal sözlemelerdir. Türev finansal araçlar, forward alım anlamalarını ve yabancı para swaplarını içermektedir. Aaıdaki tablo türev finansal araçların olumlu (varlıklar) ve olumsuz (yükümlülükler) rayiç deerlerinin farazi deerleri ile birlikte vade tarihine göre analizini göstermektedir. Farazi deer, bir türev aracını oluturan varlıın, oranın veya göstergenin deeridir ve türev aracının deer deiimlerinin ölçülmesinde baz olarak alınır. Farazi deerler, kapanmamı ilemlerin yıl sonundaki hacmini gösterir ve ne piyasa riskini ne de kredi riskini yansıtır. 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle yapılan türev ilemlerinin farazi deerleri aaıdaki tabloda gösterilmektedir: Rayiç Deer Varlıklar Rayiç Deer Yükümlülükler Farazi deerin YTL karılıı 1 aya kadar 1-6 ay arası Forward alım anlaması 295,597-6,464,400-6,464,400 (21)

22 15. DER CAR / DÖNEN VARLIKLAR VE DER CAR OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR (devamı) 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle yapılan türev ilemlerinin farazi deerleri aaıdaki tabloda gösterilmektedir: Rayiç Deer Varlıklar Rayiç Deer Yükümlülükler Farazi deerin YTL karılıı 1 aya kadar 1-6 ay arası Forward alım anlaması 69,828-3,653,600-3,653,600 Forward alım anlaması - 36,828 2,922,880 2,922,880 - c) Dier Cari Olmayan / Duran Varlıklar irket in 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle dier cari olmayan/duran varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık YTL tutarında gelecek yıllara ait pein ödenen giderlerden olumaktadır). 16. FNANSAL VARLIKLAR irket in satılmaya hazır finansal varlıkları maliyet deerinden takip edilmektedir. Söz konusu finansal varlıklar, güvenilir rayiç deer tahmini yapılamadıı için elde etme maliyetinden, eer varsa, deer düüklüü karılıının düülmesi ile mali tablolara yansıtılmıtır. Satılmaya hazır finansal varlıklar aaıdaki gibidir : 30 Eylül Aralık 2004 Ortaklık Yüzdesi Ortaklık Yüzdesi Borsada ilem görmeyenler Tutar % Tutar % Tekstil Factoring Hizmetleri A. 819, , Dier 24,184 24, , , POZTF / NEGATF EREFYE 31 Aralık 2004 tarihine kadar erefiye normal amortisman metodu ile maksimum tahmin edilen ekonomik ömrü süresince amorti edilmitir. Ancak, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olan UFRS 3 irket Birlemeleri, oluan erefiyelerin üzerinden amortisman ayrılmamasını, bunun yerine her mali tablo hazırlama döneminde UMS 36 Varlıkların Deer Düüklüü ne göre erefiyedeki deer düüklüünün gözden geçirilmesini, varsa, ilgili deer düüklüünün dönem gelir tablosunda yansıtılmasını öngörmektedir. irket 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle söz konusu standartlar dorultusunda erefiyeyi deer düüklüü açısından incelemi ve bu tarih itibariyle taınmakta olan net deere karılık ayırmak suretiyle 383,231 YTL tutarında deer düüklüü karılık giderini cari dönem gelir tablosunda Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar hesabında yansıtmıtır. erefiyenin 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle hareketi aaıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2004 Dönem baı net defter deeri 383, ,556 tfa ve tükenme payları - (170,325) Deer düüklüü karılıı (383,231) (22) - 383,231

23 18. YATIRIM AMAÇLI GAYRMENKULLER irket in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır. 19. MADD VARLIKLAR Taıt Araçları Mobilya, Mefruat ve Ofis Ekipmanları Özel Maliyetler Toplam 1 Ocak 2005 dönem baı net defter deeri 150,075-56, ,599 ktisap edilenler - 4,428-4,428 Elden çıkarılanlar Amortisman gideri (26,049) (427) (19,226) (45,702) 30 Eylül 2005 bakiyesi 124,026 4,001 37, , Aralık 2004 Maliyet 390,024 1,297, ,990 1,842,858 Birikmi amortisman (239,949) (1,297,844) (98,466) (1,636,259) Net defter deeri 150,075-56, , Eylül 2005 Maliyet 390,024 1,296, ,989 1,841,364 Birikmi amortisman (265,998) (1,292,350) (117,691) (1,676,039) Net defter deeri 124,026 4,001 37, , yılı içerisinde net defter deeri sıfır olan 5,921 YTL maliyetli mobilya, mefruat ve ofis ekipmanları elden çıkarılmıtır. 20. MADD OLMAYAN VARLIKLAR Dier Maddi Olmayan Duran Varlıklar Toplam 1 Ocak 2005, dönem baı net defter deeri 91,997 91,997 ktisap edilenler - - tfa ve tükenme payları (24,747) (24,747) 30 Eylül 2005 bakiyesi 67,250 67, Aralık 2004 Maliyet 482, ,919 Birikmi itfa ve tükenme payları (390,922) (390,922) Net defter deeri 91,997 91, Eylül 2005 Maliyet 482, ,919 Birikmi itfa ve tükenme payları (415,669) (415,669) Net defter deeri 67,250 67,250 (23)

24 21. ALINAN AVANSLAR 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle irket in genel olarak devam eden sözlemeler için tahsil ettii erken ödemeler ve yeni sözlemeler için aldıı avanslardan oluan sırasıyla 1,136,506 YTL ve 626,492 YTL tutarında alınan avansı bulunmaktadır. 22. EMEKLLK PLANLARI irket in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle emeklilik planları bulunmamaktadır. 23. BORÇ KARILIKLARI a) Uzun Vadeli Borç Karılıkları Kıdem Tazminatı Karılıı Türk Kanunu na göre, irket bir senesini doldurmu olan ve irket le ilikisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emekliliini kazanan, askere çarılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maa tutarı kadardır ve bu miktar 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle, YTL (31 Aralık YTL) ile sınırlandırılmıtır. UMS 19 a uygun olarak irket in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. irket, kıdem tazminatı karılıını, UMS 19 a uygun olarak Projeksiyon Methodu nu kullanarak, irket in geçmi yıllardaki personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz alarak hesaplamı ve mali tablolara yansıtmıtır. Kıdem tazminatı karılıı, çalıanların emeklilii halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüün bugünkü deeri hesaplanarak ayrılır. Buna balı olarak, 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle yükümlülüü hesaplamak için kullanılan aktüer varsayımları aaıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2004 skonto oranı Tahmin edilen limit/ücret artıı irket in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle uzun vadeli borç karılıkları içerisinde yer alan kıdem tazminatı karılıı hareketleri aaıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2004 Balangıç bakiyesi 78,897 79,745 Dönem içinde giderletirilen tutar 18,613 9,270 Parasal kazanç - (10,118) 24. ANA ORTAKLIK DII PAYLAR/ANA ORTAKLIK DII KAR ZARAR irket in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle ana ortaklık dıı payları yoktur. 25. SERMAYE 97,510 78,897 irket'in ödenmi sermayesi 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle 17,000,000 YTL (tarihsel deer) olup, 17,000,000,000 adet her biri nominal 0.1 Yeni Kuru deerinde olan hisseden olumaktadır. irket in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı Not 1 de belirtilmitir. (24)

25 26. SERMAYE YEDEKLER Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 4,717,507 YTL tutarındadır KAR YEDEKLER VE GEÇM YIL KARLARI / ZARARLARI Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler irket in ödenmi sermayesinin (SPK nın yayınladıı teblilere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmi sermaye) %20 sine ulaıncaya kadar, kanuni net karın (SPK ya göre enflasyona göre düzeltilmi kar) %5 i olarak ayrılır. kinci tertip yasal yedekler ise ödenmi sermayenin %5 ini aan temettü daıtımlarının toplamı üzerinden %10 olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanununa göre, yasal yedekler ödenmi sermayenin %50 sini geçmedii sürece sadece zararları netletirmek için kullanılabilir, bunun dıında herhangi bir ekilde kullanılması mümkün deildir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No : 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Teblii" uyarınca 2003 yılı karından balamak üzere kar daıtımında halka açık irketler için SPK tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolardaki net kar baz alınacaktır. Halka açık irketler, temettü daıtımlarını SPK nun öngördüü ekilde aaıdaki gibi yaparlar: SPK tarafından yayımlanan Muhasebe Standartları na uygun olarak ilk kez yapılan enflasyon düzeltmesi esnasında ilk mali tablo denkletirme ileminde ortaya çıkan ve geçmi yıllar zararı nda izlenen tutarın, SPK nın kar daıtımına ilikin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmi mali tablolara göre daıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, geçmi yıllar zararı nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve daıtılmamı geçmi yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olaanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, öz sermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. SPK tarafından yayımlanan Muhasebe Standartları na uygun olarak hazırlanan mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2004 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak üzere, daıtılabilir karın en az %30 u ( %30) oranında kar daıtımı zorunluluu getirilmitir. Bu daıtım irketlerin genel kurullarının alacaı karara balı olarak nakit olarak ya da bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi daıtılması suretiyle daıtılabilir karın %30 undan aaı olmamak üzere gerçekletirilebilecektir. Daıtılabilir kar Türk Ticaret Kanunu na ve Vergi Kanunları na göre hesaplanan tutarı amamalıdır. irket in yıl sonlarındaki yasal mali tablolarındaki birikmi karlar ve cari dönem karı yukarıda bahsedilen gerekli yedekler ayrıldıktan sonra kar daıtımına tabidir. 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle yasal mali tablolarına göre geçmi yıl karları/(zararları) ve dönem karları aaıdaki gibidir : 30 Eylül Aralık 2004 Yasal yedekler - 5,463,325 Olaanüstü yedekler 1,271,073 1,972,746 Dönem net karı/(zararı) (1,227,067) (6,164,998) 44,006 1,271,073 (25)

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO Dipnot Referansları Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmi VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 25,438,799 25,150,983

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak Deiim

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak Deiim

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide Mali Tablo Dipnotları

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları 1 irket in organizasyonu ve faaliyet konusu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ( irket ) 1992

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi

GSD Holding Anonim irketi GSD Holding Anonim irketi 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi 4 Nisan

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar GSD Holding Anonim irketi 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 4 Konsolide Nakit Akım

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi

Detaylı

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili,

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2003

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu GSD Holding Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Baımsız Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilançolar 3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi

Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2 Konsolide Gelir

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir Tablosu

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Tarihi tibariyle Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilançolar 2-3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide Mali Tablo Dipnotları 5-51

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide Mali Tablolara

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 2009 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında Sınırlı Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi 31 Mart 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Konsolide Bilançolar 3-4 Konsolide Gelir Tablosu 5 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 6 Konsolide Nakit

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A..

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. LASTK SANAY VE TCARET A.. tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmi mali tablolar 0 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Tarihi tibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 31 Aralık 2006 Tarihi tibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 31 Aralık 2006 Tarihi tibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir Tablosu 5 Konsolide Finansal

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA LKN NOTLAR... 7-54 NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET

Detaylı

Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara dönem özet finansal tablolar hakkında inceleme raporu İçindekiler Sayfa İnceleme Bilanço 2 Gelir tablosu 3 Kapsamlı gelir tablosu 4 Özsermaye

Detaylı

BM Birleik Maazalar Anonim irketi. 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Baımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu

BM Birleik Maazalar Anonim irketi. 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Baımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu BM Birleik Maazalar Anonim irketi 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Baımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Özel Baımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU 1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Konsolide Bilançolar 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Mali Tablo Dipnotları 4-34 Konsolide Nakit Akım Tablosu

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU FNANSAL TABLOLAR Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A..

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL)

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı