Çocuk ve Yetişkin Delegelerin Birlikte Gerçekleştireceği DÜNYANIN İLK ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ Şubat 2011 Tarihinde İstanbul da Gerçekleşecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk ve Yetişkin Delegelerin Birlikte Gerçekleştireceği DÜNYANIN İLK ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ 25-27 Şubat 2011 Tarihinde İstanbul da Gerçekleşecek"

Transkript

1 Basın Duyurusu 22 ġubat 2011 Çocuk ve Yetişkin Delegelerin Birlikte Gerçekleştireceği DÜNYANIN İLK ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ Şubat 2011 Tarihinde İstanbul da Gerçekleşecek KONGRE NĠN PAYDAġLARI Çocuk Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Ġstanbul Üniversitesi işbirliğinde ve Prof. Dr. Aydın Gülan ın Kongre Başkanlığında düzenlenen l.türkiye Çocuk Hakları Kongresi, TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali ġahin in himayelerinde, Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf ın desteklerinde ġubat 2011 tarihlerinde Ġstanbul da Haliç Kongre Merkezi nde gerçekleşecek. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi nin Onur Konuğu Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kongre nin üçüncü günü 27 Şubat 2011 Pazar günü saat de Kongre de çocuklarla buluşacak. Kongre de görev yapacak 81 ilin çocuk delegeleri I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ni Sayın Başbakan a sunacak. KONGRE DE ÇOCUK ve YETĠġKĠN DELEGELER BĠRLĠKTE GÖREV YAPACAK 118 Çocuk Delege 82 bildiri, 4 proje, 30 poster sunumu yapacak 113 yetişkin delege 87 bildiri, 7 proje, 6 poster sunumu yapacak Kongre ye 280 çocuk delege katılacak Kongre nin yetişkin delege sayısı 240 Kongre de 81 ilin çocuk hakları komite başkanları, demokrasi ve öğrenci meclisi başkanları, çocuk meclisleri temsilcileri, çocukların kurduğu derneklerin temsilcileri görev yapacak. 56 sivil toplum kuruluşu, 81 ilin yerel yönetim temsilcileri, 108 üniversitenin temsilcileri, 81 ilin valilik temsilcileri, 26 özerk ve hükümet kuruluşu temsilcileri, seçime katılacak 22 siyasi partinin gözlemci temsilcileri Kongre de buluşacak. 1

2 KONGRE NĠN ĠZLENMESĠ Türkiye nin ilk çocuk hakları Kongresi ücretsiz düzenleniyor. Kongre nin bütün süreçleri çocuk ve yetişkinler tarafından izlenebilecek. KONGRE NĠN YÖNETĠMĠ I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi çocuk ve yetişkin eş başkanlar tarafından yönetilecek. KONGRE NĠN DAVETLĠLERĠ Kongreyi izlemek amacıyla 30 ülkenin Türkiye Büyükelçilikleri ve İstanbul Başkonsolosluklarına davet mektubu gönderildi. Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşların Türkiye Temsilcileri de Kongreyi izlemek üzere davet edildi. KONGRE NĠN ARMAĞANI I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ( ) I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi nde yıllarını kapsayacak I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi birinci taslağı 3 gün boyunca çocuk ve yetişkin delegelerce müzakere edilerek sonuçlandırılacak. I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ( ) belgesinde neler yer alıyor? Stratejinin öngördüğü çocuk hakları yaklaşımı: ÇOCUK HAKLARI HAYALİMİZ Çocuğun yararını bütün yararlardan üstün tutarak; çocuklarla birlikte ailenin, toplumun ve devletin etkin katılımına dayalı, çocuk hakları kültürü temelinde bir çocukluğun yaşandığı Türkiye. Belgenin hazırlanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin in himayelerinde Türkiye de ilk kez Şubat 2011 tarihlerinde gerçekleşecek olan l.türkiye Çocuk Hakları Kongresi nin paydaşları Çocuk Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇE ), İstanbul Üniversitesi kurumsal işbirliği ve TÜBİTAK TÜSSİDE danışmanlığında gerçekleştirildi. 2

3 TÜBİTAK TÜSSİDE nin strateji çalıştayında Ekim 2010 tarihinde çocukla ilgili kurumları, STK temsilcileri, üniversite öğretim üyelerinin ve diğer paydaşların; Ekim 2010 tarihinde çocukların; Kasım 2010 Ankara, Kasım 2010 İstanbul Odak Grup toplantılarıyla alan uzmanlarının görüşleri alındı ve Strateji Belgesinin tüm aşamalarında çocuk görüşünün alınmasına öncelikle önem verildi. Strateji Belgesinin bu ilk taslağı 28 Ocak 2011 tarihinde çocuk ve yetişkin görüşlerine sunuldu. Alınacak geri bildirimler doğrultusunda oluşturulacak metin Kongre delegeleri ile birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Belgede, paydaşların Türkiye çocuk hakları hayali ve bu hayalin gerçekleştirilmesi için önerdikleri yol en genel kapsamı ile ele alındı. Bu nedenle belge, bir hükümet programı yaklaşımıyla değil, ülke ölçekli genel bir stratejik anlayış ile hazılandı. I.Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi nin hayata geçirilmesi noktasında, demokratik gelişimin bir gereği ve göstergesi olarak, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Söz konusu görevler belgede temalar itibariyle öngörülen stratejiler ve eylemler başlıkları altında açıklanmıştır. Strateji Belgesinin döneminde uygulanabilir duruma gelmesi için, 2011 yılı içinde hazırlık ve projelendirme çalışmaları ile yasal ve idari düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. I.TÜRKĠYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJĠSĠ NĠN ĠÇERĠĞĠ DEĞERLER ve ĠLKELER A. Değerler 1. Çocuğun Masum Olduğunu Kabul Etmek ( Çocukların Eşit Haklara Sahip Olduğunu Kabul Etmek ) 2. Çocuğa Saygı ve Çocuklar İçin Demokrasi 3. Aileye Saygı ve Ailenin Desteklenmesi B. Çocuk Hakları Ölçütleri ve Ġlkeleri 1. Çocuğun Yararını Üstün Tutmak 2. Çocuk Hakları Sözleşmesi nin ölçütlerine ve ilkelerine dayalı bir strateji geliştirmek. (çocuğun yararını her türlü yarardan daha önemli ve öncelikli görmek ve buna göre davranmak ). 3. Çocuk Hakları İlkelerini Esas Almak a. Çocuğun yaşama ve sağlığını koruma hakkı b. Gelişme ve yeteneklerini geliştirme hakkı c. Korunma ve bakılma hakkı d. Çocuk görüşünün alınması (katılım) hakkı e. Çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi 3

4 STRATEJĠK AMAÇLAR 1. Çocuğa Saygı 2. Çocuğun Görüşünün Değeri (Çocuğun Katılım Hakkı) 3. Çocuk Hakları Eğitimi ve Öğretimi 4. Medeni Haklar ve Özgürlükler 5. Eğitim, Öğretim, Bilim, Sanat ve Spor 6. Aile ve Çocuğa Yönelik Destek ve Özel Koruma Hizmetleri 7. Çocuk Adalet Sistemi 8. Çocuk Sağlığını ve Refahını Sağlamaya Yönelik Hizmetler 9. Çocuk Dostu Bir Medya 10. Denetleme ve İzleme STRATEJĠLER ve EYLEMLER 1. Çocuğa Saygı 2. Çocuk Görüşünün Değeri (Çocuğun Katılım Hakkı) 3. Çocuk Hakları Eğitimi ve Öğretimi 4. Medeni Haklar ve Özgürlükler 5. Eğitim, Öğretim, Bilim, Sanat ve Spor 6. Aile ve Çocuğa Yönelik Destek ve Özel Koruma Hizmetleri (Çocuk Yoksulluğu, Güç Koşullardaki Çocuklar ve Çocuk İş Gücü İstismarının Önlenmesi) 7. Çocuk Adalet Sistemi 8. Çocuk Sağlığını ve Refahını Sağlamaya Yönelik Hizmetler 9. Çocuk Dostu Bir Medya 10. Denetleme ve İzleme I. TÜRKĠYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJĠSĠ NĠN ÖNERĠLERĠ Aile ve Çocuk Bakanlığı Çocuk Koruma Sistemi Sosyal Hizmetlerin Ülke Ölçekli Yaygınlaştırılması Modeli Çocuk Adalet Sistemi Çocuk Meclisleri Türkiye Çocuk Meclisi Çocuğa Yönelik Çocuğun İyilik Hali Endeksi Sistemi Çocuk Yoksulluğunun Önlenmesi Çocuk İş Gücü İstismarının Önlenmesi Türkiye Çocuk Konseyi (akil insanlardan oluşacak) Türkiye Çocuk Veri Bankası Çocuk Dostu Bir Medya Düzeni Çocuk Hakları İzleme ve Denetleme Sistemi Yasaların ve Anayasanın Çocuk Haklarına Uyumlu Duruma Getirilmesi Türkiye Çocuk Fonu l.türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ( ) belgesi metnine veya internet adresinden ulaşılabilir. 4

5 KONGREDE BĠR DAKĠKA BĠR DÜNYA TELEVĠZYON DĠZĠSĠ Kongrede Bir Dakika Bir Dünya Çocuk Hakları Dizisi ne yer verilecek: Çocuk Vakfı, Çocuk Hakları Okulu, TRT Çocuk ve l.türkiye Çocuk Hakları Kongresi işbirliğinde çocuklar tarafından çekimleri yapılan Bir Dakika Bir Dünya adlı 25 bölümlük çocuk hakları programı Kongre de izlenebilecek. Bir Dakika Bir Dünya Çocuk Hakları Dizisi nin içerik başlıkları ve bölümlerini hazırlayan çocukların adları şöyle: Aras Özölçer / Çocuk Olma ve Çocukluğunu Yaşama Hakkı Yağmur Belen / Çocuk Olma ve Çocukluğunu Yaşama Hakkı Ġrem Naz Kuzum / Çocuk Olma ve Çocukluğunu Yaşama Hakkı BarıĢ Utku Cıncık / Çocuk Olma ve Çocukluğunu Yaşama Hakkı Selinay Duman / Yaşama, Hayatta Kalma ve Sağlığını Koruma Hakkı Samet Kurt / Yaşama, Hayatta Kalma ve Sağlığını Koruma Hakkı Zehra & BüĢra Göçmez / Yaşama, Hayatta Kalma ve Sağlığını Koruma Hakkı Dilruba Yılmaz / Yaşama, Hayatta Kalma ve Sağlığını Koruma Hakkı Toprak Metin / Gelişme / Eğitim Hakkı Yasemin Yıldırım / Gelişme / Eğitim Hakkı Ege Feyzioğlu / Gelişme / Eğitim Hakkı Emre Eratıcı / Gelişme / Eğitim Hakkı Batuğhan Yılmaz / Gelişme / Eğitim Hakkı Zeynep Topsakal & Eymen Ece Oruç / Korunma ve Bakılma Hakkı Simay ġen / Korunma ve Bakılma Hakkı /Özel Yaşam Emre Çetinkaya / Korunma ve Bakılma Hakkı /Özel Yaşam Caner Küçükelçi / Korunma ve Bakılma Hakkı Efe Singin / Çocuğun Görüşünün Alınması / Katılım Mert Arslanoğlu / Çocuğun Görüşünün Alınması / Katılım Orhan Koç / Çocuğun Görüşünün Alınması / Katılım A.Enes Dilsiz / Çocuğun Görüşünün Alınması / Katılım Mina Ġbrahimoğlu / Ayrım Gözetmeme Hakkı Beste Ġkiz / Ayrım Gözetmeme Hakkı Ahu Aydın / Ayrım Gözetmeme Hakkı Atakan Çolak / Ayrım Gözetmeme Hakkı Bir Dakika Bir Dünya Dizisi Kongre de bir program çerçevesinde yayınlanarak ve diziyi çeken çocuklarla atölye çalışması gerçekleşecek. 5

6 I. HAKLARI ÇALINMIġ ÇOCUKLAR KISA FĠLM YARIġMASI SUNUMLARI Kongre de, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi çerçevesinde 2010 yılında düzenlenen 1. Hakları ÇalınmıĢ Çocuklar Kısa Film YarıĢması na gönderilen filmlerden 4 ünün sunumu gerçekleşecek. Atalay TaĢdiken, Can Soysal, Ġhsan Kabil, Mustafa Ruhi ġirin, Semih Kaplanoğlu ndan oluşan Seçici Kurul, Bilal Çakay ın SALINCAK adlı filmini ödüllendirmişti ve ödül 20 Kasım 2010 Dünya Çocuk Hakları Günü nde açıklanmıştı. Ödül, plaketi 25 Şubat 2011 Cuma günü açılış programı çerçevesinde TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali ġahin tarafından filmin yönetmeni Bilal Çakay a verilecek. İlk yarışmanın maddi ödülü 10,000 TL. Kongre nin 2. günü 26 Şubat 2011 Cumartesi Bilal Çakay ın ödül alan SALINCAK filmi ile, Muhammet Abdülgafur ġahin in GÜVERCİN ; Engin Yıldız ın EVDEKİ OYUNCU ; Mehmet Genç in TOPAÇ filmleri gösterime sunulacak KONGRE NĠN YAYINLARI Kongre nedeniyle çocuk hakları kültürü bağlamında 20 kitap yayımlandı. l. TÜRKĠYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESĠ KĠTAPLARI LĠSTESĠ: 1.Kitap Haklarımla Çocuğum!.. -BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitabı- 2.Kitap Haklarımı Çalmayın!.. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi -Çocuklar İçin Uyarlama- 3. Kitap Sesimizi Kim Duyacak! Çocuk Görüşü Raporu- 4. Kitap Sevinci Eksik ġiirler Çocuk Hakları Şiir Kitabı Ahmet Günbaş, Ayla Çınaroğlu, Aytül Akal, Bestami Yazgan, Betül Tarıman, Bilgin Adalı, Ertuğrul Deveci, Eşref Karadağ, Gökhan Akçiçek, H. Salih Zengin, Hasan Lâtif Sarıyüce, Mavisel Yener, Mevlâna İdris Zengin, Mustafa Baki Efe, Mustafa Ruhi Şirin, Nursel Çetin, Özlem Kılınçarslan Sözbilir, Refik Durbaş, Salih Mercanoğlu, Sennur Sezer, Vural Kaya, Zeynep Uzunbay 6

7 5. Kitap Aynaya Gülerek Bak Çocuk Hakları Hikâye Kitabı Aysel Gürmen, Ayşe Yamaç, Betül Tarıman, Dursun Ege Göçmen, Gülten Dayıoğlu, H. Salih Zengin, Handan Derya, Hidayet Karakuş, Kevser Ruhi, Mavisel Yener, Mehmet Güler, Melek Güngör, Mevlâna İdris Zengin, Miyase Sertbarut, Mustafa Balel, Muzaffer İzgü, Müge İplikçi, Nemika Tuğcu, Pakize Özcan, Sadık Yemni, Seza Kutlar Aksoy, Süleyman Bulut, Şule Tankut Jobert, Zeynep Uzunbay 6. Kitap Aynam Çocuk Sesli Bir Deniz Çocuk ve Çocukluk Şiir Kitabı Abdülkadir Budak, Arif Ay, Atakan Yavuz, Betül Tarıman, Cafer Keklikçi, Cahit Koytak, Gülseli İnal, Hakan Şarkdemir, Haydar Ergülen, Hayriye Ünal, Hüseyin Akın, Mehmet Aycı, Mevlâna İdris Zengin, Mustafa Ruhi Şirin, Nurettin Durman, Refik Durbaş, Refik Durbaş, Salih Mercanoğlu, Şaban Abak, Şeref Bilsel, Veysel Çolak 7. Kitap Resimli Alfabedir Çocuk Çocuk ve Çocukluk Hikâye Kitabı Abdullah Ataşçı, Adnan Özyalçıner, Alim Kahraman, Ayşe Sarısayın, Ethem Baran, Feyza Hepçilingirler, Gaye Boralıoğlu, Kâmil Yeşil, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Mihriban İnan Karatepe, Mustafa Kutlu, Müge İplikçi, Necati Güngör, Necati Mert, Necati Toruner, Nursel Duruel, Özcan Karabulut, Sadık Yalsızuçanlar, Sibel Eraslan, 8. Kitap Dünyadan Büyüktür Çocuk!.. Çocuk ve Çocukluk Deneme Kitabı A.Turan Alkan, Ali Büyükaslan, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Ayla Oktay, Prof. Dr. Bengi Semerci, Av. Betül Onursal, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Erol Göka, Prof. Dr. Ertan Eğribel, Esin Küntay, Evren Ercan, Dr.Fatih Erdoğan, Prof.Dr.Haluk Yavuzer, Prof.Dr.Hüseyin Peker, İhsan Kabil, Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Prof.Dr. İsmail Doğan, Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, Mustafa Ruhi Şirin, Necmettin Turinay, Prof. Dr. Nermin Çelen, Nuran Direk,Oya Abacı, Sadık Yalsızuçanlar, Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal, Prof. Dr. Şükrü Hatun, Tacettin Diker, Tekin Özertem, Tilbe Saran 9. Kitap Çocuk Hakları Açısından Çocuk Ġhmali ve Ġstismarı El Kitabı -Anne Baba ve Öğretmenler İçin- Hazırlayan: Prof. Dr. Mücahit Öztürk Yrd. Doç. Dr. Aylin Dikmen Özarslan, Prof. Dr. Esin Küntay, Ezgi Koman, Prof. Dr. Gönül Balkır, Haluk İnce, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, Mehmet Dinç, Uz. Dr. Muhammed Mehtar, Uz. Dr. Murat Coşkun, Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar, Doç. Dr. Recep Çiğdem, Yrd. Doç. Dr. Sabri Hergüner, Seda Salihoğlu, Süheyla Aliustaoğlu 10. Kitap Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları El Kitabı -Anne Baba ve Öğretmenler İçin- Hazırlayan: Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Prof. Dr. Ali Seyyar, Dr. Aydan Aydın, Emine Ayyıldız, Prof.Dr. H. Serap İnal, Handan Doğan, Doç. Dr. İlknur Maviş, Prof. Dr. İsmail Doğan,Yard. Doç. Dr. M. Naci Kula, Ar. Gör.Mahmut Çitil, Dr. Selda Çağlar, Prof. Dr.Tamer İnal, Tarık Akay, Doç. Dr. Yeşim Fazlıoğlu 7

8 11. Kitap Üstün Yetenekli Çocukların Hakları El Kitabı -Anne Baba ve Öğretmenler İçin- Faruk Levent 12. Kitap Çocuk Hakları ve Medya El Kitabı -Anne Baba, Öğretmen ve Medya Çalışanları İçin- Artun Avcı, Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül, Dr. Derya Nacaroğlu, Doç. Dr. Erol Nezih Orhon, Ezgi Koman, Gülcan Seçkin, Gülgün Müftü, H.Esra Arcan, Doç. Dr. Kemal İnal, Prof. Dr. Mine Gencel Bek, Mustafa Ruhi Şirin ( editör ), Doç. Dr. Nilgün Tutal Cheviron, Doç. Dr. Nilüfer Timisi, Doç. Dr. Nurdan Akıner, Dr. Pınar Seden Meral, Ragıp Duran, Dr. Serdar Karakaya, Prof. Dr. Şermin Tekinalp, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk 13. Kitap I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Çocuk Bildirileri Kitabı Yaş Grubu- 14. Kitap I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi YetiĢkin Bildirileri Kitabı / I 15. Kitap I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi YetiĢkin Bildirileri Kitabı / II 16. Kitap I.Türkiye Çocukları Hakları Kongresi Stratejisi ( ) Birinci Taslak 17. Kitap I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Tutanağı ve Kararlar Kitabı (25-27 Şubat, 2011-İstanbul) 18. Kitap I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ( ) (27 Şubat 2011, İstanbul) 19. Kitap Her Çocuk Haklarıyla Doğar!.. Resimli Çocuk Hakları Kültürü Kitabı 20. Kitap Güzel Bir Dünyada YaĢama Hakkım Var!.. Hakları Çalınmış Çocuklar Fotoğraf Albümü 8

9 9

10 KONGRE NĠN SERGĠLERĠ Kongede iki sergi açılacak: 1. BM Çocuk Hakları SözleĢmesi nin 40 maddesinin 40 çizer tarafından resimlendiği Her Çocuk Haklarıyla Doğar!.. Resimli Çocuk Hakları Kültürü Sergisi Çocuk Hakları Sözleşmesi nin 40 maddesinin 40 maddesini resimleyen 40 çizerin adları: Anıl Tortop, Arda Kaya, Ayşe İnan Alican, Betül Akzambaklar, Betül Sayın, Buket Topakoğlu, Cem Kızıltuğ, Ebru Öztaylan, Elif Songür Dağ, Elif Varol Ergen, Emel Kehri, Ender Dandul, Ersin Şahin, Ferit Avcı, Füsun İyicil, Gamze Baltaş, Hatice Akbıçak Günel, İsmail Kaya, Lebriz Rona, Mehmet Kehri, Mustafa Delioğlu, Mükremin Seçim, Nazan Erkmen, Necdet Yılmaz, Nural Birden, Osman Kehri, Osman Turhan, Özcan Şener, Saadet Ceylan, Serap Deliorman, Serpil Şakar, Sevgican Pekmezci, Sibel Demirtaş, Soner Hizarcı, Sönmez Karakurt, Sumru Ekşioğlu, Şafak Tavkul, Şükran Kırcı, Ülkü Ovat, Ümit Öğmel Düzenleyen: Çocuk Vakfı, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi 2. Güzel Bir Dünyada YaĢama Hakkım Var!.. Hakları Çalınmış Çocuklar Fotoğraf Sergisi Türkiye de ilk kez çocuk hakları temalı yayımlanan albümde fotoğrafı yer alan sanatçıların adları: Ahmet Topuzdağ, Ajlan Uraz, Ara Güler, Arzu Yılmaz, Ayla Onat,Behiç Günalan, Beyhan Özdemir, Burak Şenbak, Coşkun Aral, Enver Şengül, Erdin Hasdemir, Esin Koç, Figen Yazan, Haluk Uygur, Hürriyet Akın, İsmail Küçük, Kumral Kepkep Merih Akoğul, Nevcihan Güroğlu, Serkan Turaç, Timurtaş Onan, Tufan Kartal 10

11 Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkım Var!.. sergisinde ve albümünde yer alan 39 fotoğrafa yazı yazan isimler: Adnan Özyalçıner, Ahmet Turan Alkan, Arif Ay, Aslı Tohumcu, Ayşe Sarısayın, Beşir Ayvazoğlu, Betül Tarıman, Cahit Koytak, Cevdet Karal, Esin Küntay, Ethem Baran, Fatih Erdoğan, Gülten Dayıoğlu, H. Salih Zengin, Hakan Şarkdemir Haydar Ergülen, Hüseyin Akın, İskender Pala, Kâmil Yeşil, Mavisel Yener Mehmet Güler, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Mevlâna İdris Zengin, Mustafa Balel Mustafa Ruhi Şirin, Necati Güngör, Necati Mert, Nemika Tuğcu, Nursel Duruel Özcan Karabulut, Refik Durbaş, Sadık Yalsızuçanlar, Sevinç Çokum, Seza Kutlar Aksoy, Sibel Eraslan, Süleyman Bulut, Şaban Abak, Veysel Çolak,Yalvaç Ural Düzenleyen: Çocuk Vakfı, İFSAK, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE NĠN DÜZENLENECEĞĠ YER I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Şubat 2011 tarihinde Haliç Kongre Merkezi nde gerçekleşecek. KONGRE NĠN SPONSORLARI ve DESTEKÇĠLERĠ I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi nin sponsorları ve destekleyicileri: Tanıtma ve Destek Sponsoru T.C. BaĢbakanlık Tanıtma Fonu İletişim Ana Sponsoru Türk Telekom TT Çocuk Kongre Destek Sponsoru Ġstanbul Ticaret Odası Albarakatürk Kongreye Ulaşım Sponsoru THY Ulusoy Lojistik Destek Sponsoru MNG Kargo Görsel Tasarım Sponsoru Genna MCG 11

12 Görüntü Kaydı Sponsoru 7 Renk ĠletiĢim Mekan Sponsoru Haliç Kongre Merkezi Kongre nin Teşekkürü LCA Lokomotif ĠletiĢim Sanatları Eramat Matbaası MTT ĠletiĢim ve Reklam Hizmetleri ĠLETĠġĠM: Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi Çocuk Hakları Okulu Zafer Sokağı No: 17 Nişantaşı İstanbul Telefon: Belgegeçer: Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 12

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz herkesi çocuklardan yana taraf olmaya çağırıyoruz I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ KONGRE PROJESİ Çocu ların Cumhuriyeti için çocuk hakları Çocuk Vakfı Broşür Dizisi : 21 Kongre Broşür

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

25. İSTANBUL KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI 28 EKİM 2006 CUMARTESİ. Interexpo Salonu

25. İSTANBUL KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI 28 EKİM 2006 CUMARTESİ. Interexpo Salonu 28 EKİM 2006 CUMARTESİ Interexpo Salonu Saat: 14:00-15:30 Söyleşi: Uğur Dündar dan Günümüze Soruşturmacı ve Araştırmacı Gazetecilik Konuşmacılar: Belma Akçura, Haluk Şahin, Nedim Şener, Uğur Dündar Düzenleyen:

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı. 14-15 kasım 2013, istanbul

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı. 14-15 kasım 2013, istanbul I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı 14-15 kasım 2013, istanbul v Yayıma Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin Doç. Dr. Abdülhamit Avşar Ahmet Akçakaya Yasemin Ünal YAYINLARI

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

Haklarımı Çalmayın!. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi. - Çocuklar İçin Uyarlama -

Haklarımı Çalmayın!. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi. - Çocuklar İçin Uyarlama - Haklarımı Çalmayın!. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi - Çocuklar İçin Uyarlama - Çocuk Vakfı Yayınları:112 I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yayın Dizisi: 15 Yayıma hazırlayan : Mustafa Ruhi Şirin Kapak :

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI MALPRAKTİS DAVALARINDA İÇ HUKUKTA TÜKETİLMESİ GEREKEN YOLLAR AÇISINDAN DİKKAT ÇEKİLDİ KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLAR KURULTAYI 57

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI MALPRAKTİS DAVALARINDA İÇ HUKUKTA TÜKETİLMESİ GEREKEN YOLLAR AÇISINDAN DİKKAT ÇEKİLDİ KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLAR KURULTAYI 57 HİÇ BİR TEHDİT BİZİ HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİYİ ŞEHİT SAVCI KİRAZ 02 SAVUNMAKTAN ALIKOYAMAZ 05 SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 10 04 06 09 10 11 MESLEKTAŞIMIZA YAPILAN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ. ACIMIZ BÜYÜK.

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI

TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI Çalıştay Sonuçları GÜNDEM ÇOCUK Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin

Detaylı

2012 den Satırbaşları

2012 den Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2012 İçindekiler 2012 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 10 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 2- ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4- SUNUŞ 5- EKİBİMİZ 7-2013 HEDEFLERİ 8- KİLOMETRE TAŞLARI 10- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 11- YÖNETİM KURULU

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı haziran 2012 sayı 27 ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı En Başarılı Belediye Başkanı sf.22 Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu sf.18 AK Parti Ümraniye İlçe Kongresi sf.10

Detaylı

İstanbul Dişhekimleri Odası

İstanbul Dişhekimleri Odası İstanbul Dişhekimleri Odası 13. Dönem 2010-2012 Çalışma Raporu Nisan 2012 İstanbul Dişhekimleri Odası 13. Dönem 2010-2012 Çalışma Raporu Nisan 2012 İçindekiler Cumhuriyet Cad. Safir Apt. No. 203 Kat 2

Detaylı

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA TMMOB TMMOB ESKİŞEHİR ŞUBESİ 202-20 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 20 yılının üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, TMMOB hakça bir yaşam ve barışın egemen olduğu Türkiye ümidimizin

Detaylı

STRATEJİ BELGESİ ODAK GRUP ÇALIŞMA RAPORU...3 1. ODAK GRUP VİZYON İFADELERİ...5 2. İLKE VE DEĞERLER...6 3. ODAK GRUP STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ...

STRATEJİ BELGESİ ODAK GRUP ÇALIŞMA RAPORU...3 1. ODAK GRUP VİZYON İFADELERİ...5 2. İLKE VE DEĞERLER...6 3. ODAK GRUP STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ... İÇİNDEKİLER STRATEJİ BELGESİ ODAK GRUP ÇALIŞMA RAPORU...3 1. ODAK GRUP VİZYON İFADELERİ...5 2. İLKE VE DEĞERLER...6 3. ODAK GRUP STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ...8 4. ODAK GRUP PERFORMANS ÖLÇÜLERİ...11 5. ODAK

Detaylı

Seslenis. Mayıs 2012 Yıl: 11 Sayı: 122 Ücretsizdir Ayda bir çıkar

Seslenis. Mayıs 2012 Yıl: 11 Sayı: 122 Ücretsizdir Ayda bir çıkar Seslenis Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Mayıs 2012 Yıl: 11 Sayı: 122 Ücretsizdir Ayda bir çıkar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

Sinema Destekleme Kurulu'nun 2012/2 Sayılı Kararı

Sinema Destekleme Kurulu'nun 2012/2 Sayılı Kararı Sinema Destekleme Kurulu'nun 2012/2 Sayılı Kararı Destekleme Kurulu, gündemindeki projeleri değerlendirmek üzere 27-28 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara da toplanarak, yapılan başvuruları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023

Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Bölüm 1: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Sektörlü Yaklaşım Özet Kitap ANKARA, 2014 Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

Daha güvenilir bir Gölbaşı için

Daha güvenilir bir Gölbaşı için SAYFA 01 Yavuz Aydın Trabzon dan aday... Gölbaşı Bizim Çatı Otel ve Restaurant işletme sahiplerinden Yavuz Aydın MHP'den aday Gölbaşı Bizim Çatı Otel ve Restaurant İşletme sahibi Yavuz Aydın Milliyetçi

Detaylı