BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu"

Transkript

1 BÖLÜM 7 7. ÇİZİMİN DÜZENLENMESİ Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu 7.1. ERASE Seçilen nesneleri siler. ERASE komutu ile, çizime son şeklini vermek, fazla çizilen elemanları kaybetmek amacıyla Autocad2000 de çok kullanılan bir komuttur. Nesne seçimi bir veya birden fazla elemandan oluşabilir. Yanlışlıkla silinmiş olan elemanlar OOPS komutu ile geri alınabilir. Modify toolbar: Modify menu: Erase Shortcut menu: Silinecek nesneleri seçin, çizim alanında iken mouse un sağ tuşuna tıklayarak açılacak menüden ERASE komutunu seçin. Komut Satırından: Erase Command: _erase Select objects: Specify opposite corner: 4 found (silinecek nesneleri seçin P1 ve P2 köşelerini) basın) Select objects: (nesneleri silmek ve komuttan çıkmak için ENTER tuşuna

2 Şekil 7.2. Erase komutunun kullanılması a) Nesnenin oluşturulması b) Erase komutunun kullanılması 7.2. OOPS Silinen nesneleri geri alır. Komut Satırından: oops Yanlışlıkla silinmiş nesneleri geri kazanmak için kullanılır. ERASE, BLOCK, WBLOCK, komutları ile silinen nesneler OOPS komutu ile tekrar kazanılır. Command: oops (en son işlemi geri alacaktır daha önceki işlemleri geri kazanmak için komut kullanımına devam etmelisiniz) Şekil 7.3. Oops Komutunun Kullanımı 7.3. COPY Nesnelerin kopyalanmasını sağlar. Modify toolbar: Shortcut menu: Çizim alanında mouse a sağ tıklayarak açılacak menüden Copy komutunu seçin. Komut Satırından: copy

3 Select objects: Nesneleri seçin ve ENTER tuşuna basın Specify base point or displacement, or [Multiple]: Çoklu kopyalamak için M veya tekli kopyalamak için ENTER tuşuna basın ve bir başlangıç noktası tanımlayın Command: _copy Select objects: Kopyalanacak nesneleri seçin Select objects: Nesneleri seçtikten sonra ENTER tuşuna basın Specify base point or displacement, or [Multiple]: tekli kopyalama için başlangıç noktasını tanımlayınız.(p1) displacement or <use first point as displacement>: Kopyalanacak yerin merkez noktasını tanımlayın. (P2) Şekil 7.4. Copy Komutunun Kullanımı COPY (Multiple): Çoklu kopyalama Nesnelerin birden fazla kopyalanmasını sağlar. Command: Copy Select objects: (Kopyalanacak nesneleri seçin) Select objects: (Nesneleri seçtikten sonra ENTER basın) Specify base point or displacement, or [Multiple]: M (Çoklu kopyalamalar için M tuşuna basın)

4 Specify base point:(kopyalamanın başlangıç noktasını tanımlayınız) displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla) displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla) displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla) displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla) displacement>: (Komuttan çıkmak için ENTER tuşuna basın) Şekil 7.5. Copy Komutunun Kullanımı 7.4. MIRROR Nesneleri aynalar. MIRROR komutu, seçilen çizim elemanlarının seçilecek eksen doğrultusunda simetriğini almak için kullanılan bir komuttur. Çizimi hızlandırmak için simetrik nesnelerin tamamını çizmek uzun zaman alabilir, daha hassas ve hızlı çizimler oluşturmak için nesnelerin simetriği alınabilir. Modify toolbar: Modify menu: Mirror Komut Satırından: Mirror

5 Command: Mirror Select objects: 1 found (1. nesneyi seçin P1) Select objects: 1 found, 2 total (2. nesneyi seçin P2) Select objects: 1 found, 3 total (3. nesneyi seçin P3) Select objects: 1 found, 4 total (4. nesneyi seçin P4) Select objects: 1 found, 5 total (5. nesneyi seçin P5) Select objects: (devam etmek için ENTER tuşuna basın) Specify first point of mirror line: (Aynalama için birinci eksen noktasını tanımlayın) line: (ikinci eksen noktasını tanımla) Delete source objects? [Yes/No] <N>:(Aynalanacak nesnenin silinmesini istemiyor iseniz N, silinmesini istiyorsanız Y msodunu seçin) Şekil 7.7. Mirror Komutunun Kullanımı 7.5. OFFSET Nesneleri öteleme hareketi yapar. Modify toolbar: Modify menu: Offset Komut Satırından: Offset

6 Offset komutu girildikten sonra, offsetlenecek nesnenin offsetleme miktarı tanımlanır, offsetlenecek nesneler seçildikten sonra offsetleme yönü tayin edilir. Command: Offset Specify offset distance or [Through] < >: 15 (offsetleme mesafesi) Select object to offset or <exit>: (nesneleri seçme) Specify point on side to offset: (offsetleme yönü) Select object to offset or <exit>: komutu tamamlamak için ENTER e bas. Şekil 7.8. Offset Komutunun Kullanımı Birleşik özelliğe sahip nesnelerin, dairelerin offsetlenmesinde aynı merkezli öteleme hareketi yapar. Şekil 7.9. Offset Komutunun Kullanımı Offset komutunda, öteleme uzaklığını belirtmek için çizim alanı üzerinde var olan noktalardan yararlanılabilir ARRAY Bir düzlemde çizimlerin kopyalanmasını sağlar. Çizim nesnelerinin birbirlerinden bağımsız olarak kopyalanmasını sağlar. Birden fazla nesnenin seçilmesine de imkan sağlar. Seçilen nesnelerin bir eksen etrafında veya bir dizi halinde kopyalanmasını sağlar.

7 Modify toolbar: Modify menu: Array Komut Satırından: Array Select objects: Kopyalanacak nesne veya nesneleri seçin Enter the type of array [Rectangular/Polar] <current>: Options (seçenekler): Rectangular (dikdörtgen biçiminde) Polar (kutupsal) Command: _Array Select objects: 1 found (Altıgen nesneyi seçin) Select objects: (ENTER e basın) Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p (dairesel çoğaltma için P (Polar) seçeneğini tıklayın) Specify center point of array: (döndürme merkezini tanımlayın) Enter the number of items in the array: 8 (çoğaltılacak nesne sayısı) Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: (döndürme açısını tanımlayın) Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: (döndürmeyi kabul için Y girin) Şekil Array Komutunun Kullanımı

8 7.7. MOVE Nesneleri bir yerden başka bir yere taşır. Move komutu, ile seçilen bir veya daha fazla elemanın bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını sağlayan bir komuttur. Modify toolbar: Modify menu: Move Shortcut menu: taşıma için nesneleri seçin, mouse çizim alanında iken sağ tuşa tıklayın açılacak menüden Move komutunu seçin. Komut Satırından: Move Command: Move Select objects: 1 found (taşınacak nesneleri seçin) Select objects: (devam etmek için ENTER tuşuna basın) Specify base point or displacement: (taşımanın ikinci noktasını tanımlayın) or <use first point as displacement>: (taşımada birinci noktayı kullan) 7.8. ROTATE Şekil Move Komutunun Kullanımı Nesneleri bir merkez nokta etrafında döndürür.

9 Modify toolbar: Modify menu: Rotate Shortcut menu: Döndürmek için nesneleri seçin, çizim alanında iken Mouse un sağ tuşuna tıklayın açılacak menüden Rorate komutunu seçin. Komut Satırından: Rotate Şekil Rotate Komutunun Kullanımı Command: Rotate Current positive angle in UCS: Güncel pozisyon Select objects: Döndürülecek nesneyi seçin Select objects: Döndürülecek nesneyi seçin Select objects: Seçme işlemini tamamlamak için ENTER e basın Specify base point: Döndürme merkez noktasını tanımlayın Specify rotation angle or [Reference]: Döndürme referansını veya döndürme açısını tanımlayın Rotation Angle Rotation Angle seçeneği ile seçilen nesneler tanımlanacak olan açı ile merkez nokta etrafında döndürülür. Specify the reference angle <0>: Döndürme açısını tanımlayın veya ENTER e basın. Specify the new angle: Yeni açıyı tanımlayın

10 Reference Reference seçeneği ile bir referans açısı tayin edilir ve döndürülecek nesneler bu referans açısına göre döndürülür. Specify rotation angle or [Reference]: r Specify the reference angle <0>: 45 Specify the new angle: 90 Bir Nesneyi Döndürmek İçin 1 Modify menuden, Rotate komutunu seç 2 Döndürmek için nesneleri seç (1). 3 Döndürmek için asıl döndürme merkez noktasını tanımla (2). 4 Döndürme açısını tanımlayınız (3). Şekil Rotate Komutunun Kullanımı 7.9. SCALE Nesneleri X, Y ve Z eksenlerinde orantılı olarak büyültür veya küçültür. Modify toolbar: Modify menu: Scale Shortcut menu: Ölçeklenecek olan nesneleri seçin, Mouse çizim alanında iken sağ tuşuna tıklayın ve açılacak menüden Scale komutunu seçin. Komut Satırından: Scale

11 Scale komutu bir nesnenin büyüklüğünü belirli bir ölçek katsayısı ile değiştirmek için kullanılan bir komuttur. Nesnelerin ölçeklenme değerini iki farklı yöntemle tanımlanabilir Specify scale factor Specify scale factor (Ölçekleme değerini tanımlayınız) seçeneği ile ölçekleme yaparken nesneler seçilir, merkez nokta tanımlanır ve ölçekleme değeri girilir. Ölçekleme değeri nesnenin ilk pozisyonunu 1 değeri olarak kabul eder. 1 den küçük girilecek değerler nesnenin o oranda küçülmesini, 1 den büyük girilecek değerler ise nesnenin büyümesini sağlar. Command: Scale Select objects: 1 found Select objects: Specify base point: Specify scale factor or [Reference]: 2 Select objects: 1 found Select objects: Specify base point: Specify scale factor or [Reference]: 0.5 Şekil Scale Komutunun Kullanımı

12 Reference Reference seçeneği ile iki nokta arasındaki uzunluğu referans alarak ta büyültme veya küçültme yapılabilir. Döndürme asıl noktasını tanımladıktan sonra R seçeneğini girin Specify reference length seçeneği ile referans uzunluğunu tanımlayın, Specify new length seçeneği ile olması gereken yeni uzunluğu tanımlayın. Command: Scale Select objects: 1 found Select objects: Specify base point: Specify scale factor or [Reference]: r Specify reference length <1>: Specify new length: STRETCH Nesneleri germek veya taşımak. Modify toolbar: Modify menu: Stretch Komut Satırından: Stretch Stretch komutu ile seçili nesneleri asıl merkez tanımlayarak germek veya nesneleri taşımak için kullanılır. Nesnenin belli bir kısmını herhangi bir doğrultuda çekip uzatmaya, kısaltmaya, büyültmeye veya küçültmeye yarar. Nesne seçme işlemi uzatılacak kısmı içine alacak bir pencere biçiminde olmalıdır.

13 Şekil Strehch Komutunun Kullanımı Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon. Bir pencere veya poligon şeklinde uzatılacak nesneyi seçin. Select objects: Specify opposite corner: 4 found Seçili nesnelerin gösterimi Select objects: Seçme işlemini tamamlamak için ENTER e basın Specify base point or displacement: Uzatma asıl merkez noktasını tanımlayın Specify second point of displacement: İkinci noktayı tanımlayın. Bir nesneyi uzatmak için. 1 Modify menuden, Stretch komutunu seçin. 2 Uzatılacak nesneleri seçin. (1 ve 2). 3 Uzatma asıl merkez noktasını tanımlayın (3). 4 Uzatma ikinci noktasını tanımlayın (4). Şekil Strehch Komutunun Kullanımı

14 Bir Nesneyi Uzatarak Taşımak İçin 1 Uygun bir seçme yöntemi kullanarak, taşınacak nesneleri seçin (1 ve 2). 2 'ortho modunu girin, Ortho modu açık konumda olsun. 3 Nesneyi sürükle ve nesnenin yeni pozisyonunun yerini tıkla (3 and 4). Şekil Strehch Komutunun Kullanımı Grips Modları İle Bir Nesne Uzatmak İçin 1 Nesneyi seçin, sonra Grips leri belirleyin. 2 Bir Grip i asıl merkez nokta olarak tanımlayınca Grip parlar. 3 Uzatmak istediğiniz nesnenin yeni konumunu tanımlayın. Bir Grip İle Çoklu Çizimlerin Uzatılması 1 Çizgileri birlikte seçin sonra Grips leri belirleyin (1 and 2). 2 SHIFT tuşuna basın ve son Grips leri birlikte seçin, Grips ler parlayacaktır (3 and 4). 3 SHIFT tuşunu bırakın ve asıl merkez noktasını belirleyecek bir Grips i seçin (3). 4 Nesneler için yeni yerlerini tanımlayın. Şekil Strehch Komutunun Kullanımı

15 7.11. LENGTHEN Doğru yay gibi nesnelerin boyutunu değiştirir. Modify toolbar: Modify menu: Lengthen Komut Satırından: Lengthen LENGTHEN komutu PLINE, ARC, LINE, gibi komutlarla oluşturulan nesnelerin boyutlarını değiştirmek için kullanılır. EXTEND komutuna benzer, kullanım bakımından farklılık gösterir. Options (seçenekler): Object Selection (nesneyi seçmek) Delta (mesafe) Percent (yüzdelik) Total (toplam miktar) Dynamic (hareket) LENGTHEN komutu kullanılırken, komutu girdikten sonra seçeneklerden biri onaylanır, DELTA seçeneği girilirse uzatma sınırını tanımlamanız istenir, sınır daha önce çizilen bir nesne veya komutu girdikten sonra çizebileceğiniz bir nesne olabilir. PERCENT seçeneğinde uzatılacak nesnenin yüzdelik değeri girilmesini isteyen bir seçenek çıkar burada verilecek değer AutoCAD tarafından yüzdelik bir değer olarak dönüştürülür. 100 den küçük değerlerde seçilecek nesnenin boyutu küçülür, 100 den büyük değerlerde ise nesne boyutu büyür. TOTAL seçeneğinde nesne verilmek istenen gerçek boyut girilir. DYNAMIC seçeneğinde, seçilen nesnenin istenen mesafeye sürüklenmesini sağlar.

16 Command: Lengthen Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: dy Select an object to change or [Undo](nesne seç) Specify new end point: (yeni noktayı tanımla) Select an object to change or [Undo]:(nesne seç) Specify new end point: (yeni noktayı tenımla) Select an object to change or [Undo]: (komuttan çıkmak için ENTER gir) Şekil Lengthen Komutunun Kullanımı TRIM Nesneler üzerinde budama yapar. Modify toolbar: Modify menu: Trim Komut Satırından: Trim Trim komutu, birbirleriyle kesişen çizim öğelerinin kesişen noktaları arasında kalan ve istenmeyen kısımlarını siler. Budama işleminin gerçekleştirilebilmesi için atılacak kısmın mutlaka bir çizgiyle sınırlandırılmış olması gerekir. Trim komutu ile budama yapılırken önce budama işlemini sınırlandıran nesneler seçilir, ENTER tuşuna basılarak seçme işlemi tamamlanır, mouse ile nesneler arasında budanacak kısımlar işaretlenir. Budama işlemini tamamlamak için ENTER tuşuna ve mouse kullanılabilir.

17 Command: Trim Current settings: Projection=UCS Edge=Extend Select cutting edges... Select objects: 1 found Budama İşlemi İçin 1 Modify menuden, Trim komutunu seç. 2 Budama sınırlarını tanımlayan nesneleri belirle (1 ve 2) ve ENTER tuşuna bas. 3 Nesneler arasında kalan, budamak istediğin kısmı mouse ile tıkla (3) ve işlemi tamamlamak için ENTER tuşuna bas. Şekil Trim Komutunun Kullanımı Options: (seçenekler) Object to Trim Project Edge Undo Budamak İçin Nesnelerin Kesişme Gerekliliği 1 Modify menuden, Trim komutunu seç. 2 Budama kenarını belirle (1) ve ENTER tuşuna bas. 3 E (Edge) seçeneği gir. 4 e (Extend) seçeneğini gir, veya ENTER tuşuna bas 5 Budanacak nesnelerin budanacak yönlerini tıklayın (2) ve işlemi bitirmek için ENTER tuşuna basın.

18 Şekil Trim Komutunun Kullanımı Budama İşlemi İçin Örnek Resimler Şekil Trim Komutuna Örnekler CHAMFER Nesnelerin kenarlarına pah kırmak. Aynı katmanda bulunan iki nesneye pah kırmak istersen, AutoCAD pahı o katmanda oluşturur. Aksi halde AutoCAD pahı güncel katmanda oluşturur. Burada aynı zamanda renk, çizgi tipi, çizgi kalınlığı gibi değişkenlerin seçimi yapılır.

19 Modify toolbar: Modify menu: Chamfer Komut Satırından: chamfer Şekil Chamfer Komutunun kullanımı (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = current, Dist2 = current Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: CHAMFER komutu birbirini kesen veya uzantısı birbirini kesen iki doğruya pah kırmak için kullanılır. Pah kırılacak çizim elemanlarının ikisinin de aynı düzlemde bulunması gerekir. LİNE ve PLİNE komutu gibi farklı komutlarla çizilmiş elemanlara pah kırılamaz ancak PLİNE ile çizilen elemanın EXPOLDE komutuyla parçalanması ve nesne parçalarının doğrulara ayrılması ile mümkündür. Pah kırılacak çizgi elemanlarının arasında bir yay mevcutsa, pah kırma işleminden sonra yay kaybolur. Options (seçenekler): First Line (pah kırılacak birinci çizgi) Polyline (birleşik çizgilere pah kırma) Distance (pah kırma değerleri) Angle (açılı değer belirterek pah kırma) Trim (budama ile pah kırma) Method (pah kırma yöntemi) CHAMFER komutunu kullanmadan önce aşağıdaki şekli çiziniz.

20 (Normal çizim) (CHAMFER komutundan sonra) Şekil Chamfer Komutunun Kullanımı Command: Chamfer (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = , Dist2 = Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d Specify first chamfer distance < >: 15 Specify second chamfer distance < >: 15 Command: CHAMFER (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = , Dist2 = Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: t Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Select second line: Cosmmand: CHAMFER (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = , Dist2 = Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: a Specify chamfer length on the first line < >: 12

21 Specify chamfer angle from the first line <0>: 45 Command: CHAMFER (TRIM mode) Current chamfer Length = , Angle = 45 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Select second line: Command: CHAMFER (TRIM mode) Current chamfer Length = , Angle = 45 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Select second line: BREAK Nesnelerin parçalarını temizler, nesnelerin bölünmesini sağlar. Modify toolbar: Modify menu: Break Komut Satırından: Break Select object: Nesne seçim modunu kullan veya birinci kırma noktasını (1) tanımlayınız. Specify second break point or [First point]: İkinci kırma noktasını (2) tanımlayınız veya f girin First Point Komutu kullanabilmek için kırılması istenen nesnenin üzerinde birinci kırma noktasının seçilmesi.

22 Second Break Point AutoCAD2000 te Break (kırma) komutunu kullanmak için ikinci kırma noktasını tanımlayın. Şekil Break Komutunun Kullanımı Specify first break point: Specify sec ond break point: Şekil Break Komutu Uygulamaları FILLET Seçilen nesnelere pah kırar. FILLET komutu, ile iki doğru, çember, yay, bileşik çizgi elemanının uç noktalarını verilen yarıçap yada yayla birleştirir. Modify toolbar: Modify menu: Fillet Komut Satırından: Fillet Pah kırma işleminde nesnelerin seçilen noktalarının pah kırılacak tarafına yakın olması gerekir. Aksi halde AutoCAD2000 hata mesajı vererek işlemi iptal edecektir. Pah kırılacak nesnelerin mevcut çalışma düzleminde (UCS de) olması gerekir. Nesnelerin farklı Z kalınlığına sahip olmamaları gerekir. FILLET

23 komutunda yarıçap değeri 0 (sıfır) girildiğinde seçilen nesneleri pahsız olarak birleştirir. Şekil Fillet Komutunun Kullanımı FILLET komutunda, girilen yarıçap değeri komuta tekrar girilip değiştirilene kadar aynı değerle işleme devam eder. POLYLINE komutuyla çizilmiş veya bu özelliğe sahip çizim elemanlarının bütün köşelerine aynı yarıçapta pah kırılacak ise Polyline seçeneği ile tek bir işlem de yapılabilir. Çizimde bulunan çember ile çizgiye pah kırma sırasında arada bulunan çizgiler kaybolur. Bunu önlemek için FILLET komutundan sonra TRIM seçeneğini kullanın aradaki çizgilerin kaybolmasını istemiyorsanız NO TRIM seçeneğini girin. Çizgilerin kaybolması önlenecektir. Options(seçenekler): First Object (birinci nesne) Polyline (bileşik çizgi) Radius (radüs) Trim (budama) Şekil Fillet Komutunun Kullanımı

24 Örnek için aşağıdaki şekli çizin ve Fillet komutu ile son şeklini verin Şekil Fillet Komutunun Uygulanması (Fillet komutundan önce) (Fillet komutundan sonra) Command: Fillet Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = t Enter Trim mode option [Trim/No trim] <No trim>: n r Specify fillet radius < >: 10 Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius =

25 Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius =

26 Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = r Specify fillet radius < >: 25 Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = Command:FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = EXPLODE Bileşik nesneleri parçalara ayırmak. EXPLODE komutu, blok veya grup özelliğindeki yazı, ölçülendirme, bileşik çizgi, meşh, blok gibi objeleri bileşenlerine ayırmak için kullanılır. Modify toolbar: Modify menu: Explode Komut Satırından: Explode Blok: AutoCAD, çizimlerinizin daha önceden bloklanmış olması ve tekrar kullanımı sırasında çizim üzerinde nesne elemanlarına parça, parça işlem yaptırmaz. Çizim üzerinde işlem yapabilmek için nesnenin patlatılması gerekir.

27 Şekil Explode Komutunun Kullanımı Command: Explode Select objects: 1 found (nesneleri seçin) Select objects: (nesneleri patlatmak ve komuttan çıkmak için ENTER tuşuna basın) Bir Bloğu Patlatmak İçin 1 Modify menüden, Explode komutunu seç. 2 Patlatılacak Bloğu seç. 3 Blok nesneleri patlayacak ve birbirinden bağımsız çizim nesnelerine dönüşecektir EXTEND Nesneleri uzatma. EXTEND komutu, 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimlerde nesneleri sınır çizgisine kadar uzatma için kullanılır. Bu komutu kullanmadan önce sınır çizgilerinin oluşturulması gerekir. Komut girildikten sonra uzatılacak nesnenin yakın noktasından seçme işlemi yapılır. Modify toolbar: Modify menu: Extend Komut Satırından: extend EXTEND komutu girildikten sonra Extend/No extend <Extend>: seçenekleri ile karşılaşırız. Extend seçeneği girildiğinde uzatma sınırı olarak seçilen çizim elemanlarını sonsuz boyda kabul edilecek, No Extend seçeneği

28 girildiğinde uzatma sınırı olarak çizim elemanlarını gerçek boylarında kabul edilecektir. Options(seçenekler): Object to Extend (uzatma nesnesi) Project (çıkıntı oluşturmak) Edge (kenar) Undo (geri) Command: Extend Current settings: Projection=UCS Edge=Extend Select boundary edges...(uzatma sınır çizgisini seçiniz) Select objects: 1 found( nesneleri seçin) Select objects: (nesne seçimini kabul etmek için ENTER e basın) Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: e Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <Extend>: e Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: (uzatılacak nesneyi seçin) Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: (uzatılacak nesneyi seçin) Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: (uzatılacak nesneyi seçin) Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: (uzatılacak nesneyi seçin) Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:(işleme devam edin veya komuttan çıkmak için ENTER tuşuna basın.) Şekil Extend Komutunun Kullanımı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları 378 Bölüm 12: araçları (Kalem ve şekil araçları) vektör şekilleri oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak verir. Şekillerle, şekil katmanlarında ve yollar olarak çalışabilirsiniz; ayrıca boyama araçlarıyla

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

CityEngine 2012.1. Yardım Dokümanı. Bölüm 5 YOL AĞLARI. Esri Türkiye www.esriturkey.com.tr

CityEngine 2012.1. Yardım Dokümanı. Bölüm 5 YOL AĞLARI. Esri Türkiye www.esriturkey.com.tr CityEngine 2012.1 Yardım Dokümanı Bölüm 5 YOL AĞLARI Esri Türkiye www.esriturkey.com.tr İçindekiler 1. Yol Ağlarının Tanımı... 1 Genel... 1 Bloklar / Yapı Adaları... 1 2. Yol Ağlarının Manuel Olarak Oluşturulması

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

METATRADER Kullanım Kılavuzu

METATRADER Kullanım Kılavuzu METATRADER Kullanım Kılavuzu 1/99 İÇERİK Yeni Hesap Kaydı (Demo hesabına ilk giriş).4 Program Kurulumu.7 Mevcut Hesaba Giriş..11 MetaTrader Çalışma Alanı.14 Piyasa Gözlemi..16 Sembol Pencereleri 17 İzleme

Detaylı

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Ekran üzerindeki metin ve semboller Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe Bir sonraki

Detaylı

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OpenOffice.org'nin Sistem Menüsünden Başlangıcı OpenOffice.org çoğu zaman işletim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır. Sistem menünüz (başlangıç) birçok program için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ İ L E Ç A L I Ş M A K. Ç i z i m A r a ç Ç u b u ğ u : Belgenize çizim nesneleri eklemek için başka bir yardımcı programa ihtiyacınız yok. Word sizin için kolaylıkla düz çizgiler,

Detaylı

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No :7-9 Başakşehir/ İSTANBUL

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş BÖLÜM -12- Matlab a Giriş 153 12. Matlab a Giriş 12.1. Giriş Temelde MATLAB aşağıda şekilde görülen menülere sahiptir. Programı çalıştırdığınızda Command Window, Current Directory, Workspace ve Command

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Şekil ve Konum Toleransları

Şekil ve Konum Toleransları Şekil ve Konum Toleransları (GEOMETRIC TOLERANCES, Tolerances of shape/form and location/position) Örnek: Punta mili işlenirken, tam silindirik şekil elde edilememişse (farklı çaplar elde edilmişse) şekil

Detaylı

ÖRNEK APARTMAN PROJESİNİN BEP-TR ÇÖZÜMÜ

ÖRNEK APARTMAN PROJESİNİN BEP-TR ÇÖZÜMÜ ÖRNEK APARTMAN PROJESİNİN BEP-TR ÇÖZÜMÜ 76,095 m 2 lik Dairelerden Oluşan BİR APARTMAN PROJESİNİN EKB SİNİN HAZIRLANMASI TEL ÇERÇEVENİN HAZIRLANMASI BEP TR programı sadece 17 adet plan tipini kabul etmektedir.

Detaylı

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu Gelişmiş İşlevlerden Tam Yararlanma 1 Kopya kağıdını otomatik olarak orijinal belgeyle aynı boyutta olacak şekilde seçme: Otomatik Kağıt Seçimi modu (3-2

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-10/SZ-20 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce,

Detaylı

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu 2009 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı