GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UD YAPIMCILARI, UD YAPIMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UD YAPIMCILARI, UD YAPIMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANABİLİM DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UD YAPIMCILARI, UD YAPIMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER Danışman Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇAKIRER Hazırlayan Tolga OTER KONYA 2007

2

3

4

5 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UD YAPIMCILARI, UD YAPIMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER TOLGA OTER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANABİLİM DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. H. Serdar ÇAKIRER 2007, sayfa: Jüri Prof. Yusuf AKBULUT Yrd. Doç. Dr. H. Serdar ÇAKIRER Yrd. Doç. Dr. Sema SEVİNÇ i

6 Bu çalışmanın amacı ud sazının tarihçesini, geçmişten günümüze kadar gelen süreçteki yapımcılarını ve ud yapım tekniklerini belirli başlıklar halinde, genel özelikleriyle anlatmaktadır. Bu doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada, önce ud sazını tanıtmak maksadıyla, tarihçesi ve genel yapısıyla ilgili bilgiler verilmiş, aynı zamanda icra yönünden gelişimi ve önde gelen icracılarına değinilmiştir. Ardından ud yapımcılarının hayatları hakkında bilgiler verilmiş ve yaptıkları udlar da kullandıkları etiket bilgileri belirtilmiştir. Klasik ud yapım yöntemi anlatıldıktan sonra, belli başlı ud yapımcılarının yaptığı udlar incelenmiş ve yapım konusunda ortaya çıkan farklı yöntemler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, ud sazının, yapım ve yapımcılarının her yönüyle tanınmasında, bir başvuru eseri olma işlevi görecektir. Anahtar kelimeler: Türk musikisi, ud, çalgı yapım ii

7 ABSTRACT MASTER DEGREE THESİS THE MANUFACTURERS OF UD FROM THE PAST TO TODAY, THE TECHNİQUES OF THE UD S MANUFACTURE TOLGA OTER SELÇUK UNIVERSITY SOCIAL SCIENCE INSTITUTE MUSIC MAIN SCIENCE TURKISH ART MUSIC SCIENCE ADVISER Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇAKIRER 2007, Page: Jury: Prof. Yusuf AKBULUT Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇAKIRER Yrd. Doç. Dr. Sema SEVİNÇ iii

8 The aim of this study is to explain the general specialities of the history of lute, the manufacturers of them from the past to today and the techniques of ud under the specific titles. About this aim, to introduce to the ud, we gave some information about it s history and general structure, also we refered to the develop of them and its wellknown artists. After that, we gave some information about the life of uds with the knowledge of their uds. After the explaining the method of classic ud manufacturing, we examined main ud manufacturers uds and tried to determine the different methods about manufacturing uds. This study will be an application work by taking an act about ud, manufacturing uds and their producers from the every corner. Key Words: Turkish music, ud, instrument manufacturing. iv

9 TEŞEKKÜR Beni bu çalışmayı yapmaya yönlendiren, danışman hocam Yrd. Doç. Dr n n. Serdar ÇAKIRER e, ud yapımını ve daha bir çok şeyi öğrendiğim değerli ustam Osman EŞEN e, ve benden her konuda yardımlarını esirgemeyen sevgili eşim Serda OTER e teşekkürlerimi sunarım. TOLGA OTER v

10

11 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii TEŞEKKÜR... v TABLOLAR LİSTESİ... ix 1.1. Problem Problem cümlesi Alt Problemler Araştırmanın amacı Araştırmanın önemi Sınırlılıklar METODOLOJİ Araştırmanın Yöntemi Evren ve örneklem UD UN TARİHÇESİ UD İCRASININ GELİŞİMİ BELLİ BAŞLI UD İCRACILARI Udun Yapısı Udun Yapısını Oluşturan Bölümler Gövde Sap Gövde Kapak tahtası (Göğüs - Ses Tablası - kapak ) Balkonlar Kafesler Köprü Mızraplık Dilimler (Yapraklar Çemberler) Filetolar Takozlar Ayna ve bilezik Sap Masif taşıyıcı Perdelik (klavye tuşe) Sap sırtı Eşik (Küçük eşik Üst eşik Baş eşik) Burguluk masif taşıyıcısı Gaga Burgu yuvaları Burgular GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UD YAPIMCILARI BARON BARONAK ( ) MANOL (EMMANUİL VENYOS) ( ) UZUNYAN ARTİN (HARUTYUN) (1845 -?) MİHRAN KERESTECİYAN ( ) KAPUDAĞLI İLYA (KANAKİS) ( ) NİHAT İHVAN (1870 -?) KOSTİ KARAGÖZ (1870 -?) KİRKOR KÂHYAYAN ( ) vi

12 4.9. VASİL ( ) HASKÖYLÜ (MIGIRDIÇ) (1875 -?) SELİM KUTMANÎ ( ) GARABET MİKAİLYAN (1876 -?) TEVFİK KUTMANÎ (1880 -?) ARŞAK ÇÖMLEKÇİYAN ( ) HAMZA ( ) ARŞAK KÖSEYAN (1884 -?) KARABET KASRIBİTTAZOĞLU (1884 -?) MURAT (SÜMBÜL) USTA ( ) ÜSKÜDARLI MUSTAFA ( ) İSKENDER KUTMANİ (1886 -?) ONNİK ZADURYAN ( ) GALİP SÖZEN (1890 -?) CEVDET KOZANOĞLU ( ) LEVON BOĞOSYAN GÖZENOĞLU ( ) ONNİK GARİPYAN (KÜÇÜKÜNER) (1900 -?) BAHRİYELİ HACI BEY (1900 -?) HAÇİK ARAMYAN (1900 -?) UDCU RIZA (1900 -?) MUSTAFA SAZER (1903? 1981) HADİ EROĞLUER ( ) KUMKAPILI ZİYA USTA (1910? -?) ÂGÂH İDEM (1910? -?) FEVZİ DALOĞLU (1920) SABRİ GÖKTEPE ( ) REŞAT UCA (1933 ) MUSTAFA BİÇİCİOĞLU TEOMAN KAYA (1934) HİLMİ TAŞATAN (1938) SACİT GÜREL (1939) CAFER AÇIN (1939) EJDER GÜLEÇ (1939) İHSAN ÖZGEN (1942) HÜSEYİN OKTAR (1944) SÜREYYA PİRİLER (1944) FARUK TÜRÜNZ (1944) ÜMİT BALCISOY (1945) OSMAN EŞEN (1946) TURHAN DEMİRELİ (1948) SEDAT ODABAŞI (1951) MUSTAFA COPÇUOĞLU (1964) AYTAÇ AKARÇAY (1964) SEFER YÜCEL AÇIN (1968) BULGULAR YORUM Yapımcılara Göre Ud Yapımında Kullanılan Malzemeler ve Teknikler Tekne takozu yapımında kullanılan ağaçlar Tekne Yapımında Kullanılan Ağaçlar Ses Tablası (kapak) ve Balkonların Yapımında Kullanılan Ağaçlar Burgu Yapımında Kullanılan Ağaçlar vii

13 Alt (Büyük) Eşik Yapımında Kullanılan Ağaçlar Üst (Küçük) Eşik Yapımında Kullanılan Malzemeler Kafes Yapımında Kullanılan Ağaçlar ve Malzemeler Burguluk, Gaga, Ayna ve Sap Dilimlerinin Yapımında Kullanılan Ağaçlar Sap Yapımında Kullanılan Ağaçlar Mızraplık Yapımında Kullanılan Malzemeler Fileto Yapımında Kullanılan Ağaçlar Klavye (tuşe) Yapımında Kullanılan Ağaçlar Cila İçin Kullanılan Malzemeler GELENEKSEL UD YAPIM TEKNİĞİ UD YAPIMINDA KULLANILAN BAZI YÖNTEMLER Tekne yapımında kullanılan yöntemler Klasik Tekne Yapım Yöntemi Sap yapımında kullanılan yöntemler Kırlangıç tekniği Kavalye tekniği Kama tekniği Balkon yapımında kullanılan yöntemler Klasik Balkon Yapım Yöntemi Balkon Akortlama Yöntemi Kapak Birleştirmede Kullanılan Yöntemler Klasik Kapak Birleştirme Yöntemi Cila uygulamasında kullanılan yöntemler Gomalak (El cilası) uygulaması Selülozik Vernik uygulaması Polyester uygulaması SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA viii

14 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Yapımcılara göre tekne takozu yapımında kullanılan ağaçlar tablosu Tablo 2 Tekne yapımında kullanılan ağaçlar tablosu Tablo 3 Ses tablası (kapak) ve balkonların yapımında kullanılan ağaçlar Tablo 4 Burgu yapımında kullanılan ağaçlar Tablo 5 Alt (Büyük) eşik yapımında kullanılan ağaçlar Tablo 6 Üst (Küçük) eşik yapımında kullanılan malzemeler Tablo 7 Kafes yapımında kullanılan ağaçlar ve malzemeler Tablo 8 Sap yapımında kullanılan ağaçlar Tablo 9 Mızraplık yapımında kullanılan malzemeler Tablo 10 Fileto yapımında kullanılan ağaçlar Tablo 11 Klavye (tuşe) yapımında kullanılan ağaçlar Tablo 12 Cila için kullanılan malzemeler Tablo 13 Tekne yapımında kullanılan yöntemler Tablo 14 Sap yapımında kullanılan yöntemler Tablo 15 Balkon yapımında kullanılan yöntemler Tablo 16 Kapak birleştirmede kullanılan yöntemler Tablo 17 Cila uygulamasında kullanılan yöntemler ix

15 1.GİRİŞ İnsanlığın var oluşundan beri, dünya üzerinde pek çok çeşitte çalgılar icat edilmiş ve kullanılmıştır. Bu çalgılar uzun zaman içerisinde gelişimlerini devam ettirerek günümüze kadar ulaşmıştır. İnsanlıkla paralel giden bu uzun gelişim süresinde, yapımcılar, çalgılardan en iyi verimi almak için, zamanın her türlü imkanlarını kullanmışlardır. Günümüzde kullanılan çalgılar, gelişimlerini büyük ölçüde tamamlamışlardır. Ancak, çalgılardan daha kaliteli ses elde etme arzusu hiçbir zaman bitmemiş ve bitecek gibi de görünmemektedir. Dünyada pek çok çalgı çeşidi bulunmaktadır. Fakat bu çalgıların dayandığı ilkeler pek azdır. Şekilleri ve çalım biçimleri farklıdır, çeşitli maddelerden yapılmışlardır; ama hepsinde sesi oluşturan etkenler; ya bir tel, ya bir hava sütunu, ya bir zar, ya da bir ağaç levhadır. Yapımcılar, bu malzemeleri ve becerilerini kullanarak sazlarını şekillendirmişlerdir. Bilindiği gibi çalgı yapım sanatı, diğer birçok geleneksel sanatımızda olduğu gibi, usta çırak ilişkisiyle günümüze kadar süregelmiştir (Zeren, 1997, s. 19). Tarihi çok eskilere dayanan ve Türk musikisinin en önde gelen sazlarından biri olan ud, her zaman bu musiki içerisinde aranılan saz olma niteliğini göstermiş, gerek icra gerekse yapım yönüyle birçok sanatçının yetişmesinde ilham kaynağı olmuştur. Öncelikle ülkemizde ud yapım sanatına hizmet etmiş ve hala hizmet eden belli başlı yapımcılar hakkında kısa bilgiler verilen bu çalışmada, farklı yapımcılar tarafından yapılmış udlar incelenerek yapımcıların tercih ettiği yöntemlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu temel ilkelerden yola çıkarak araştırmanın problem cümlesini, amacını, yöntemini şu şekilde oluşturmak mümkün olacaktır. 1

16 1.1. Problem Problem cümlesi Geçmişten bugüne kadar ülkemizde ud yapımı var mıdır? Alt Problemler Tanınmış ud yapımcıları kimlerdir? Ud sazı yapımında kullanılmış belirli bir teknikten ne derece söz edilebilir? 1.2. Araştırmanın amacı Musikimizin en eski ve en rağbet gören sazlarından biri olan udun, yapımcılarını tanıtmak ve ud yapımında kullanılan teknikleri belirlemektir Araştırmanın önemi Bu araştırma, ülkemizde ud yapım sanatına hizmet etmiş sanatçıların araştırılması açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda ud yapımında kullanılan farklı tekniklerin gözden geçirilmesi, bir standarda bağlanması ve en belirleyici olarak da Türkiye de ilk defa yapılması bakımından önem arz etmektedir Sınırlılıklar Bu araştırma, geçmişten günümüze kadar adından söz ettirmeyi başarmış ud yapımcıları ve yaşayan 6 ud yapımcısı ile yapılan anketle sınırlandırılmıştır. 2

17 2.METODOLOJİ 2.1. Araştırmanın Yöntemi Araştırma için gerekli bilgilere kaynak tarama yöntemi ile ulaşılmıştır. Kaynaklardan, ud sazının tarihçesi, sazın icrasının gelişimi ve önde gelen icracıların bilgileri elde edilmiştir. Ayrıca, araştırmada geçmişten günümüze kabul görmüş ud yapımcılarının hayatları anlatılmış ve sazlarında kullandıkları etiket bilgilerine yer verilmiştir. Geleneksel ud yapım tekniği ayrıntılarıyla tarif edilmiş, bunun yanı sıra belli başlı 6 ud yapımcısıyla yapılan anket sonuçları değerlendirilerek farklı teknikler de belirtilmiştir Evren ve örneklem Araştırmanın evrenini, geçmişten günümüze kadar ülkemizde bilinen ud yapımcıları ve şimdiye kadar ud yapımında kullanılmış teknikler, örneklemini ise; 6 ud yapımcısı oluşturmaktadır. 3

18 3. UD UN TARİHÇESİ Ud kelimesinin aslı Arapçadır: Sarısabır veya ödağacı anlamındaki el-oûd dan gelmektedir. Baştaki el- kelimesinin, bazı dillerde olup bazılarında olmayan belirgin tanım edatı olduğunu bilen Türkler bu edatı atmış, geriye kalan oûd kelimesini de gırtlak yapıları eyn e uygun olmadığı için ud şekline getirmişlerdir. Dillerinde tanım edatı olan batılılarsa, yy lar arasındaki Haçlı Seferleri sırasında tanıyıp Avrupa ya götürdükleri bu sazı, luth (Fransızca), lute (İngilizce), laute (Almanca), liutto (Atalyanca), alaud (İspanyolca) gibi hep L ile başlayan isimler vermişlerdir. Hatta saz yapımcılığı anlamındaki bizde de kullanılan lüthiye kelimesi, Fransızca luth den gelmektedir. Aslı luthier dir. İspanya nın Müslüman Araplarca fethinden itibaren 18. yy. a kadar gözde bir saz olan ud için Batı musıkisinde de birçok parça bestelenmiştir. Batı nın meşhur saz şairlerinin sazları da ud veya lâvtaydı. Dolayısıyla ud imalciliğiyle Avrupa da pek çok ün yapmış usta bulunmaktaydı. Ud sazını ilk defa yedinci yy. da Horasan dan Bağdad a çalışmaya gelen Türk işçilerin elinde görmüş olan Araplar, göğsünün yapılmış olduğu sarısabır ağacından (aloexyion agallocum) dolayı el-oûd adını vermişlerse de saz Türklerin bin yıllık Kopuz undan başka bir şey değildir; nitekim Hunlardan beri ozanları ve kopuzcuları olmayan hiçbir Türk ordusu yoktu. Udun Macarca daki adı Kobza dır ve Türk Kopuzunun biraz değiştirilmişinden ibarettir. Nitekim Dede Korkut da da yine kopuzdan türemiş olan kobzaşmak fiili karşılıklı saz çalmak demektir. Ud, Kopuz adıyla Asya dan Anadolu ya oradan da Rumeli ye kadar gelmiş aynı zamanda musikişinas olan Yunus Emre nin şiirlerinde dahi kutsal nitelikli yerini almıştır. Osmanlı Sarayının düğün ve benzeri şenlikleri münasebetiyle yazılan minyatürlü sürnamelerde kopuzun iki değişik boyu olan ud ve şehrud diğer sazlar arasında ön planda görülmektedir (Tanrıkorur, 2001,s ). 4

19 3.2. UD İCRASININ GELİŞİMİ Türk Musikisi nin en zarif ve en asil ikilisi olan Ney ve Tanbur un Osmanlı Sarayı nda uda üstünlük kurması sebebiyle, 16 ilâ 19. yy. lar arasında ud itibar kaybına uğramış, aksine ona sazların kraliçesi adını veren Araplarca baş tacı edilmiştir. Uda 19. yy. ın sonlarında Türk Toplumu nda yeni itibarını kazandıran, bu arada 6. bam telini de ilave eden, udî-viyolenselist Şakir Paşa dır. Onu Nevres Bey izlemiş, onun arkasından da farklı ekollerden Ali Rıf at, Musa Süreyya, İbrahim Ziya (Özbekkan) Beyler, Şerif Muhiddin Targan, Selânikli Ahmed, Serop ve Küçük Sarkis Efendiler, Şerif İçli, Yorgo Bacanos, Şekip Memduh, Hrant Emre, Kadri Şençalar, Cinuçen Tanrıkorur gibi isimler gelmiştir ki udu bir daha hiç azalmayacak bir aşkla Türk Halkına sevdirmişlerdir. Bu sanatkarları klasik fantezist-atılımcı ve piyasa tarzı gibi ana ekole ayırarak incelemek mümkündür. Nevres Bey den Şerif İçli ye kadar olanı klasik, Targan ve Bacanos u fantezistatılımcı, Selânikli Ahmed den Kadri Şençalar a kadar olanları da piyasa tarzı ekolleri olarak sınıflandırabiliriz (Tanrıkorur, 2001, s ). Bundan yola çıkarak tanbur zevkine dayalı üslup geliştiren Cinuçen Tanrıkorur u, apayrı bir ekol olarak değerlendirebiliriz BELLİ BAŞLI UD İCRACILARI Şakir Paşa Nevres Bey Ali Rıf at Musa Süreyya İbrahim Ziya (Özbekkan) Şerif Muhiddin Targan Selânikli Ahmed Serop Efendi Küçük Sarkis Efendi Şerif İçli Yorgo Bacanos Şekip Memduh 5

20 Hrant Emre Kadri Şençalar Cinuçen Tanrıkorur Osman Nuri Özpekel M. Emin Bitmez Samim Karaca Coşkun Sabah Bayram Coşkuner Sedat Oytun Mutlu Torun Necati Çelik Serhan Aytan Yurdal Tokcan Tunca Yüksel Mehmet Uçak 6

21 3.4. Udun Yapısı Ud, istenen seslerin elde edildiği sap ve bu sesleri kuvvetlendiren gövde ile, ses veren tellerde den oluşan mızrap lı, perdesiz bir enstrümandır. Yarım armuda bezeyen gövdenin ön yüzü ses tablası, armudiliği veren arka kısmı tekne dir. Bir ucu gövdeye bağlı olan ve parmak basılan perdeliği taşıyan düz sap ın ucunda, eğri sap burguluk bulunur. Göğüs üzerindeki köprüye bağlanan tellerin uçları, eşikten geçerek her birine ait burgulara sarılır (Torun, 2000, s.17) Udun Yapısını Oluşturan Bölümler Gövde Kapak Göğüs tahtası Balkonlar Kafesler Köprü (alt eşik) Mızraplık Tekne Dilimler Filetolar Takozlar Ayna Bilezik Sap Düz sap Masif taşıyıcı Perdelik Sap sırtı Eşik 7

22 Burguluk Masif taşıyıcı Kaplama Gaga Burgu yuvaları Burgular 3.6. Gövde Bağlama, tanbur, gitar, yaylılar (kemençe,keman,viyolonsel vs.) gibi udun da sesi çoğaltan bir ses haznesi vardır. Ud da dilimlerin yapıştırılmasıyla oluşan tekne, oldukça büyük bir ses haznesi meydana getirir. Gövde Kapak ve tekne olmak üzere iki ana elemandan oluşur Kapak tahtası (Göğüs - Ses Tablası - kapak ) Enstrümanın en hassas kısmıdır. Çıkan sesin kalite ve volümünde birinci derecede etkilidir. Göğüs tahtasının iyice kurutulmuş olması, tellere paralel yönde konulan damarların muntazam olması gerekir Balkonlar Kapak tahtasının altında, damarlara dik yönde konmuş küçük çıtalara balkon denir. İnce bir plak olan göğüs tahtasının altında, bina döşemeleri altındaki kirişler gibi mukavemet sağlarlar. Çıkacak ses üzerinde çok etkilidirler. Malzeme, ölçü ve yerlerinin değişikliği, elde edilen ses açısından farklı sonuçlar yaratır Kafesler Göğüs tahtasının orta kısmında bir büyük, iki küçük daire şeklinde delikler bulunur. Bu delikler, kafesle kapatılır. Gövde içinden gelen titreşim, bu kafeslerin özenle hazırlanmış boşluklarından çıkar. Kafes deseninin sık veya seyrek oluşu sese etki eder. Bazı küçük udlarda (zenne ud) ve Arap udlarında, yalnız bir büyük kafes bulunur. Kafeslerin yapıştırıldığı deliklerin etrafında, göğüs tahtası oyularak yerleştirilen ince çember şeritlere fileto adı verilir. 8

23 Köprü Göğse sıcak tutkalla yapıştırılan, tellerin bir ucunun bağlandığı elemandır. Her tel için açılmış olan deliklerden geçen tel uçları, değişik düğümlerden biri atılarak bağlanır. Teller akort edildiğinde, köprüye binen çekme kuvveti, 50 kg. dan fazladır. Bu kuvvet, köprünün üstünü sap yönünde çektiğinden, köprünün alt kısmı, mızraplığın bulunduğu bölgeyi içe doğru iter. Bu bilindiğinden, balkonlar, bu yüklemeyi taşıyacak şekilde yerleştirilir Mızraplık Mızrap, tellere köprü ile büyük kafes arasındaki bölgede vurur. Bazı vuruşlarda, mızrabın ucu tellerden sonra göğse dokunabilir. Kapak tahtasını korumak için bu kısma mızraplık denilen parça yapıştırılır. Tellerin çekme gücüyle mızraplık civarında oluşan çöküklük, mızrabın göğüse çarpmasını önlediği için faydalıdır Dilimler (Yapraklar Çemberler) Udun armuda benzeyen sırt tarafı, çok sayıda dilim in yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. Dilimlerin arasında fileto adı verilen ince şeritler vardır. Ud yapımında, kalıp üzerinde önce orta dilim konur ve sırayla yanlara devam edilir. Bu sebeple dilimler tek sayıda olur. 19 ile 25 dilim arası normaldir. Daha fazla, dilimli tekneler de yapılmıştır. Dilim sayısı az ise tekne kesiti köşeli olur. Dilim sayısı çoğaldıkça kesit giderek daireye yaklaşır. Ancak, parçalar çok küçüleceğinden verim düşer. Çünkü teknenin iç yüzeyinde, dilimlerin bağlandığı kısımlara kağıt şeritler yapıştırılır; sayı çoğalınca, dilimden fazla kağıt alanı oluşur. Bu da titreşimin yansımasını azaltır Filetolar Dilimler arasına şerit şeklinde konan parçalardır. Kafes kenarına konan filetolar göğüs damarının bağlantısını sağlarlar. Teknede ise amaç estetiktir. Aynı şekilde, kapağın tekneye oturduğu kısımlar boyunca ve çepçevre, 4-5 mm. Genişliğinde açılan yuvaya da filetolar yerleştirilir. Bunlar da sağlamlık sağlar. 9

24 Takozlar Teknenin dilimleri kalıp üzerinde birleştirilirken kalıbın uç ve arka tarafında, birer takoz konur ve dilimler uçlarından bu takozlar üzerinde birleştirilir. Sap tarafındaki takoz içinde bırakılan yuvaya sapın ucundan bir kısım, kırlangıç geçme ile oturtulup yapıştırılır. Klasik yapımda, bu takozun üzerindeki göğüs tahtasının bir kısmı, kalp şeklinde oyulur ve klavye ile aynı malzemeden bir parça yapıştırılır Ayna ve bilezik Takozlar üzerine yapışan dilimlerin bitim noktasında, arka tarafa, dilimlerin üzerini kapatan ayna adı verilen parça yapıştırılır. Hem dilimlerin birleşme hatalarını kapatır, hem de dilimler ve filetoların birleşimini sağlamlaştırır. Dilimlerin sap ile birleştiği kısmı kapatan ince ağaç parçasına bilezik adı verilir Sap Kanun, harp gibi bazı sazlarda her telden bir ses elde edilir. Tel sayıları fazladır. Yaylı sazlarda ve mızraplıların çoğunda, tel sayısı azdır. Saplarındaki belirli noktalara basarak, yani titreşen tel boyu uzatılıp kısaltılarak bir telden pek çok ses çıkartılabilir. Bunlardan bir kısmı, bağlama, tanbur gibi uzun saplıdır. Ud, kısa saplı olanlardandır. Bu kısa düz sapın ucunda, burguların takıldığı eğri sap bulunur Masif taşıyıcı Dıştan görünmeyen, öndeki düz yüzü klavye (perdelik) ile, arkadaki bombeli tarafı kaplama ile örtülü olan bu eleman tekne içindeki takoza oturtulup yapıştırılır Perdelik (klavye tuşe) Sapın ön yüzü düzdür. Tellere basan parmaklar, onları sapa değdirir, Böylece telin köprü ile basan parmak arasındaki kısmı titreşir. Titreşen tel boyu kısaldıkça, ses incelir. Parmak basılan bu kısma, baskı ile tellerin oynamaması için abanoz, pelesenk gibi sert ağaçlardan yapılan perdelik yapıştırılır. Çok iyi tesviye edilir. Perdeli sazlarda, metal perde elemanı veya perde bağı vardır. Parmak, perde yanında bir noktaya basınca, tel perdeye tam temas edip sabitleştiği için perde ile köprü arasındaki tel titreşir. İstenen perdenin hemen yanı veya biraz gerisine basılması, çıkan sesin frekansını değiştirmez. Çünkü sabitleşme noktası perdedir. Ud gibi perdesiz olan sazlarda, parmak ucunun tam yerine basması gerekir. Bu baskı biraz ileri veya geriye isabet ederse müzik dilinde falso adı verilen yanlış sesler çıkar. 10

25 Sap sırtı Sapın arka tarafı, sol el başparmağının dayanacağı yerdir. Genellikle yarım elips kesitlidir. Bu tarafa ince dilimli ağaç parçaları yapıştırılır Eşik (Küçük eşik Üst eşik Baş eşik) Köprüye bağlanıp göğsü ve sapı kateden teller, burguluğa varmadan eşikten geçerler. Parmak basılmazsa, telin köprü ile eşik arasında kalan kısmı titreşir, Sapla burguluğun birleştiği yerde bulunan eşik klavyeden 1 mm. yukarıya çıkacak şekilde yapılır. Her tel, eşik üzerinde kendisi için açılmış yuvaya oturur. Yuva altının klavyeye 0,5 mm. kadar yaklaşması gerekir. Teller yüksekte kalırsa parmaklar zor basar, daha yüksek olursa, entonasyon bozulur. Parmak basılan yerden, istenen ses çıkmaz. Alçak olursa, teller sapa sürtüneceğinden cızırtı yapar Burguluk masif taşıyıcısı Burguluk teknenin malzemesinden yapılır. Ancak, tekne gevrek ve sert ağaçlardan yapılmışsa, burguluğun iç kısmına sert ağaçlarla takviye yapılır ve teknede kullanılan malzeme ile kaplanır Gaga Burguluğun uç noktasında, bitişi sağlayan, yaylı sazlardaki salyangoz benzeri bir gaga vardır Burgu yuvaları Her telin akordu, sarıldığı burgunun döndürülmesiyle yapılır. Eğri sapın yanaklarındaki konik yuvalara giren burgu gövdesinin her noktası ile temas etmesi gerekir. Bu sağlanmazsa gerilen telin karşı kuvveti ile burgu, yuvada sabit halde kalamaz Burgular Onbir telin her biri, altısı üstte, beşi altta kulağı olan burgulara sarılır. Burguların elle tutulan kısmına kulak denir. Ud icracısını, özellikle yeni başlayanları en fazla sıkıntıya sokan şey, burguların akort kaçırması, yani yerleştiği gibi durmayıp kayması veya tersine akort ederken yuvasında sıkışarak dönmemesidir. 11

26 4. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UD YAPIMCILARI 4.1. BARON BARONAK ( ) Başlıca kemençe olmak üzere tanbur, ud ve lâvta da yapmıştır. Ermeni asıllıdır. İstanbul un samatya semtinde doğmuştur. Hayata dülger olarak başlamış, sonra doğramacılık ve daha sonra da lüthiyelik yapmıştır. Sultan Aziz devrinde ( ) sarayda Saz usta başılığı yaptığı da rivayet edilmiştr. Bilhassa kemençe üzerindeki yapım ustalığı kendisinden sonraki lüthiyeleri de etkilemiştir (Üngör, 2000, s.10) MANOL (EMMANUİL VENYOS) ( ) İstanbul Ortaköy de doğmuştur. Rum asıllıdır. İlk mesleği mobilya cilacılığıdır. Akabinde doğramacılık yapmış ve sonradan çalgı yapımına başlamıştır (1870). Dükkanı Beyoğlu İstiklal caddesinde idi. Özellikle ud yapımında kazandığı ün günümüze kadar süre gelmiştir. Lâvta da yapmıştır. En seçkin çırakları olarak Bahriyeli Mustafa ve Victor de Kavalla bilinmektedir. Manol udları udîler arasında hala değerini sürdürmektedir. Manol ud yapısının en belirgin görünüş özelliği: sırt filetolarında kullandığı ince ve birbirine bitişik sarı-siyah filetolardır. Manol udlarının sırt filetoları genellikle 19 veya 21 parçalıdır. Bu filetolarda maun ağacı kullanılmıştır. Yazar Sermet Muhtar Alus ( ), tarihli Akşam Gazetesinde aynen şöyle yazıyor: Galata da tramvay caddesinde, yüz yıllık işkembecinin iki üç kapı berisinde küçük bir dükkandaymış. Ben pek çocuktum hatırlamıyorum Udlarının en ucuzu beş adet sarı lira, nakışlıları sekiz-on lira Manol usta 1915 tarihinde İstanbul da ölmüştür (Üngör, 2000, s.10). Ud etiketi: Manoli den inşa olunmuştur. Deralliyede Galata Sandıkçılar caddesi no: UZUNYAN ARTİN (HARUTYUN) (1845 -?) İstanbul da doğmuştur. Ermeni asıllıdır. Daha ziyade kanun ve tanbur yapımıyla ün kazanmıştır. ud da yapmıştır (Üngör, 2000, s. 11). Ud etiketi: Artin ve Ohannes Uzunyan uzun çarşı, hicrî (1875) 12

27 4.4. MİHRAN KERESTECİYAN ( ) Niğde de doğmuştur. Ermeni asıllıdır. İlk mesleği demir yolu gardöfrenliğidir. Otuz yaşına kadar bu meslekte çalıştıktan sonra İstanbul a gelerek Beyazıt da çadırcılar içinde marangozluğa başlamıştır. Yine Beyazıt da dükkanı bulunan lüthiye Aziz Mehmet Efendi den lüthiyeliği öğrenmiş ve başta ud olmak üzere kemençe, santur ve keman da yapmıştır. İstanbul da Kadıköyü nde ölmüştür (Üngör, 2000, s. 11) KAPUDAĞLI İLYA (KANAKİS) ( ) Bandırma ya bağlı Kapudağ da doğmuştur. Rum asıllıdır. Önce Mandolin ve Gitar yaparak başlamış ve sonra 25 yaşlarında İstanbul a gelerek Kapalıçarşı da dükkan açmış ve o zamanın en yaygın çalgısı olan ud yapımına başlamıştır. Ayrıca lavta da yapmıştır. Beyaz zemin üzerine baskılı, fotoğraflı etiket kullanmıştır. Etiketlerine opus numarası da yazmıştır da Selanik te ölmüştür (Üngör, 2000, s ) Ud etiketi: Düyûnumumiye karşısında çifte saraylar çarşısında no: 55 (Ud no: 718) 4.6. NİHAT İHVAN (1870 -?) Şam ın Osmanlı İmparatorluğu na bağlı olduğu yıllarda ud yapımcılarının bir hayli fazla olduğu bu şehrimizde en ünlü lüthiyelerden biriydi. udlarına opus numarası koymuştur. Göğüs kafesi fildişi oymalı altı köşeli çiçek desenli yıldız, orta yerinde: Nihat İhvan, yazılıdır. Aynı tip iki uddan biri Şerif Muhiddin Targan da diğeri Ethem Rûhi Üngör de ( 116 opus numaralı)dır (Üngör, 2000, s. 12). Ud etiketi: Nihat İhvan damas, 31 Temmuz 1901 no: KOSTİ KARAGÖZ (1870 -?) Hakkında hayatıyla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ud etiketi: Uzunçarşı başında Mercan Karakolu karşısı, 1901 (Üngör, 2000, s. 12) 4.8. KİRKOR KÂHYAYAN ( ) İstanbul da dünya ya gelmiştir. Ermeni asıllıdır. Babasının mesleği olan doğramacılıkla işe başladıktan sonra ud yapımına başlamıştır. İstanbul Mercan Çakmakçılarbaşı ndaki dükkanda ud yapımını sürdürmüştür. Yetiştirdiği lüthiyelerden en ünlüleri: Onnik Garipyan (küçüküner) ve Levon Boğosyan Gözenoğlu dur. 13

28 Kirkor Kâhyayan Üsküdar Fıstıkağacı nda otururdu. Jirayir adında bir oğlu ve Efil adında bir kızı vardır (Üngör, 2000, s. 12) VASİL ( ) İstanbul da doğmuştur. Rum asıllıdır. Ustası Baron dur. ud, lâvta, kemençe ve tanbur yapmıştır. Özellikle tanburları çok değer kazanmıştır. Beyaz zemin üzerine baskılı etiket kullanmıştır. İstanbul da ölmüştür (Üngör, 2000, s. 12) HASKÖYLÜ (MIGIRDIÇ) (1875 -?) İstanbul da Hasköy de doğmuştur. Ermeni asıllı kanun ve ud yapımcısıdır. Özellikle kanunlarıyla ünlüdür (Üngör, 2000, s. 12). Ud etiketi: Mıgırdıç tan inşa olunmuştur. Uzunçarşıbaşı nda no:, SELİM KUTMANÎ ( ) Türk musikisi nota yayıncılığında en önde gelen Kutmanî kardeşlerin Selin, Tevfik, İskender in en büyüğü olup diğer kardeşlerinden önce İsanbul Beyazıt a gelip maliye karşısı no: 139 dükkanda nota yayınına başlamış ve bu arada da başta ud olmak üzere çeşitli çalgılar imal ettirip firma etiketiyle satışa sürmüştür (Üngör, 2000, s.12) GARABET MİKAİLYAN (1876 -?) Hayatı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ud etiketi: Garabet Mikailyan Mayıs 1906 (Üngör, 2000, s. 12) TEVFİK KUTMANÎ (1880 -?) Şam lı Kutmanî kardeşlerin ortancası olan Tevfik Kutmanî de Beyazıt Vezneciler no: 51 de Âlât-ı Mûsıkîye Mağazası adlı işyerinde nota yayınlarıyla birlikte firma etiketiyle başta ud ve diğer Türk Musikisi çalgılarını imal ettirerek satmıştır (Üngör, 2000, s. 12). Ud etiketi: Udçu Tevfik Beyazıt Sultanhamam sokak no: (1902/1903) ARŞAK ÇÖMLEKÇİYAN ( ) İstanbul da doğmuştur. Ermeni asıllıdır. Udî olup ünlü Kemânî Nubar Tekyay ın babasıdır. Beyazıt Mercan Uzunçarşıbaşı nda Caferiye hanındaki işyerinde nota yayıncılığına başlangıç tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ancak yayınladığı onüç adet fasıl fasükülündeki dokuz numaralı Sûznâk faslında bulunan 1922 tarihi nazara alındığında yayın başlangıcının 14

29 1910 lara kadar uzandığı tahmin edilebilir. Çömlekçiyan nota yayıncılığı ile birlikte ud imal ettirerek firması adına satış da yapmıştır. İstanbul da ölmüştür (Üngör, 2000, s. 12). Ud etiketi: Tahminen yüzyılımızın başlarında yaşamış ud yapımcılarının günümüz lüthiyelerinden Teoman Kaya tarafından tesbit edilmiş olan tarihsiz ud etiketleri kayıtları: Konyalı Viçen, Kadıköy Veznecilerde Meşher-i Mûsıkî Udî Sami ve Şeriki Alet Edevat Mûsıkî Mağazası Leonidas Yorgo Slancatis: Darüssaade Nişancada Kumrulu Mescid no: 19. İstanbul Topkapılı Kostantin S. Hristides ve T. Trupenyan Bâbıâli no: 80 Selahaddin Usta Ayasofya no : 57 İstanbul Muhammed Memduh Kocamustafa Paşa no: 336 İstanbul Udî Manolizâde Leon İncesaz İmalathanesi her nevi âlât-ı mûsıkîye ve fürühat tamir olunur. Şehzâdebaşı vezneciler Udcu Artin Hatun Selamet Pasajı no: 10 bodrum kat Osmanbey İstanbul Muhammed Halil Muhammed (Selanik te yapılmıştır) Genç Hammas Esbep Agopyan Tokat H. Ohanyan, Çarşıkapı Işıklı Han kat: 2 İstanbul Tarihliler: İhvan Nihat, Şam 1900 Selim Hubbi, Şam 1900 Anton Tabbah, Halep 1901 Garabet Bedrosyan, Şam

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UD YAPIMCILARI VE UD YAPIMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UD YAPIMCILARI VE UD YAPIMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 27, Sayfa 307-323, 2009 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UD YAPIMCILARI VE UD YAPIMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER H. Serdar Çakırer¹, Tolga Oter² ¹Selçuk

Detaylı

Çalgı Müziği. Çalgı Çeşitleri

Çalgı Müziği. Çalgı Çeşitleri Çalgı Müziği Çalgı Çeşitleri Çalgı Müziği Müzik aletleri ile yapılan müziğe çalgı müziği denir. Çalgı müziği, tek veya birden fazla çalgının bir araya gelmesiyle yapılır. Bütün müzik aletleri, çeşitlerine

Detaylı

KONYA İLİ REBAB VE KLASİK KEMENÇE USTALARININ (LUTHİERLERİ) İNCELENMESİ

KONYA İLİ REBAB VE KLASİK KEMENÇE USTALARININ (LUTHİERLERİ) İNCELENMESİ DOI: 10.7816/kalemisi-04-08-06 kalemisi, 2016, Cilt 4, Sayı 8, Volume 4, Issue 8 KONYA İLİ REBAB VE KLASİK KEMENÇE USTALARININ (LUTHİERLERİ) İNCELENMESİ Nuran ACAR 1 ÖZ Türk el sanatları kapsamında Çalgı

Detaylı

KEMAN IN YAPIMI ASLINDA KEMAN BİR REZONANS KUTUSUDUR. BİR KOL, DÖRT TEL VE TELLERİ TUTAN PARÇALARDAN MEYDANA GELMİŞ, BASİT YAPILI BİR ÇALGIDIR. YAYLI

KEMAN IN YAPIMI ASLINDA KEMAN BİR REZONANS KUTUSUDUR. BİR KOL, DÖRT TEL VE TELLERİ TUTAN PARÇALARDAN MEYDANA GELMİŞ, BASİT YAPILI BİR ÇALGIDIR. YAYLI KEMAN 8\F KEMAN IN YAPIMI ASLINDA KEMAN BİR REZONANS KUTUSUDUR. BİR KOL, DÖRT TEL VE TELLERİ TUTAN PARÇALARDAN MEYDANA GELMİŞ, BASİT YAPILI BİR ÇALGIDIR. YAYLI SAZLARIN KRALI SAYILAN BU HARİKULADE SESLİ

Detaylı

THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2)

THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2) THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2) Singers and instrumentalists active between 1895 and 1916 (based on the article Yüzyýlýmýzýn Baþlarýnda Ýstanbul un Musiki Hayatý by Ruhi Kalender. Edited by Hugo Strötbaum)

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -31 AMAÇ MÜZİK ALETLERİ YAPIMI Bu faaliyette verilecek

Detaylı

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi GROBETON Temeldeki tesviye betonu, beton yol,

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar

OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar İletişim Yayınları 45 Oğuz Atay Bütün Eserleri Dizisi 3 ISBN-13: 978-975-470-210-1 1985 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-26. BASKI 1985-2016, İstanbul 27. BASKI 2017, İstanbul

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap...

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap... Durusu Park Çatı Strüktürü Yapısal Lamine Ahşap... Ahşap Kubbe - Türkmenistan Tarihi Eser - Sultantepe, Üsküdar Yapısal Lamine Ahşap Yüksek teknoloji ürünü Yapısal lamine ahşap, büyük budaklar, reçine

Detaylı

GİRİŞ. Müzik Aletleri Yapımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı nda;

GİRİŞ. Müzik Aletleri Yapımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı nda; T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Türkiye de geçmişte müzik aletleri yapımı alanında yeterli eğitim yapılmaması nedeniyle bu alanda öğretim

Detaylı

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK KAPI AÇILIŞLARI _YANLIŞ KAPI AÇILIŞLARI _DOĞRU KAPI AÇILIŞLARI I. DOĞRU II.YANLIŞ

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

AHŞAP KAPILAR 12.10.2011. Öğr. Grv. Mustafa KAVAL

AHŞAP KAPILAR 12.10.2011. Öğr. Grv. Mustafa KAVAL AHŞAP KAPILAR Öğr. Grv. Mustafa KAVAL KAPI KASASI Kapı Kasa Doğrama Elemanlarını Birleştirme Kapı elemanlarının duvara bağlantısını sağlayan, duvardaki boşluk içinde çerçeve şeklinde yapılan kısma kapı

Detaylı

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI TANIM Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik ve ses uygulamalarını yapan, temel teknik resim ve tüm alandaki ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun ağacı seçerek bu ağaçları

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

Biz Martı Ailesi olarak 1964 yılından beri sadece okul mobilya satmıyoruz, kalite satıyoruz.

Biz Martı Ailesi olarak 1964 yılından beri sadece okul mobilya satmıyoruz, kalite satıyoruz. 2 3 Biz Martı Ailesi olarak 1964 yılından beri sadece okul mobilya satmıyoruz, kalite satıyoruz. Bizim geniş bir ürün yelpazemiz içinde okul mobilyalarımızın esasları evrensel boyutta bilgi üretimini arttıracak

Detaylı

UD ÇALGISININ İCRACI İÇİN OLUŞTURDUĞU YAPISAL SORUNLARDAN EŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ. Zeki YILDIRIM. Türk Müziği Anabilim Dalı. Türk Müziği Programı

UD ÇALGISININ İCRACI İÇİN OLUŞTURDUĞU YAPISAL SORUNLARDAN EŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ. Zeki YILDIRIM. Türk Müziği Anabilim Dalı. Türk Müziği Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UD ÇALGISININ İCRACI İÇİN OLUŞTURDUĞU YAPISAL SORUNLARDAN EŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ Zeki YILDIRIM Türk Müziği Anabilim Dalı Türk Müziği Programı OCAK

Detaylı

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Çatı kaplaması için kullanılan malzemeler şunlardır.

Detaylı

Keman kursu nedir ne değildir ve nasıl bir keman alınmalıdır?

Keman kursu nedir ne değildir ve nasıl bir keman alınmalıdır? Keman kursu nedir ne değildir ve nasıl bir keman alınmalıdır? Eğitim sezonun başlamasıyla beraber eğitim almak veya çocuğuna eğitim aldırmak isteyen veliler haklı olarak keman eğitimi ve keman satın alma

Detaylı

OPTİMA PLUS KASA PERVAZ ÜRÜN VE ÜRETİM STANDARTLARI

OPTİMA PLUS KASA PERVAZ ÜRÜN VE ÜRETİM STANDARTLARI OPTİMA ÜRÜN VE ÜRETİM STANDARTLARI KANAT Ağaç parçalarının liflerine ayrılarak özel kimyasal ve tutkal kullanımı ile çeşitli proseslerden geçirilmesi suretiyle imal edilen, ahşabın doğallık ve sıcaklık

Detaylı

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler Bir önceki dersin tekrarı yapılır, anlaşılmayan konuların tekrarı özet şeklinde anlatılır ve verilen ödevden alınan sonuçların sınıfta anlattırılarak arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. BÖLÜM I Teknik

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen BÖLÜM 11 AHŞAP Ahşap İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden olan ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir yapı malzemesidir. Ahşap 2 Ahşabın Yapıda Kullanım Alanları

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇİZİMLER Vaziyet Planı (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (1/10 veya

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÇATI TEKNİKLERİ

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÇATI TEKNİKLERİ İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALAR ÇAT TEKNİKLERİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Prof. Doç. Dr. Mehmet Dr. Ali SARBYK İNŞAAT TEKNOLOJİSİUYGULAMALAR Tanım Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl IV, Sayı 2-2, Temmuz 2012 Kültürümüzde Marangozluk, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

www.kalipsan-aks.com.tr AVANGART AYAKLAR LÜKENS MOTİFLİ AYAK 15 cm 12 cm Siyah / Black Ceviz / Walnut Venge / Wenge Krom / Chrome LÜKENS MOTİFLİ ORTA 17 cm 12 cm Siyah / Black Ceviz / Walnut Venge / Wenge

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

12.10.2011 PENCERELER. Öğr. Grv. Mustafa KAVAL

12.10.2011 PENCERELER. Öğr. Grv. Mustafa KAVAL AHŞAP PENCERELER Öğr. Grv. Mustafa KAVAL 1 Birleştirme şekilleri Ahşap pencere kasalarında birleştirme işlemi köşe, ara ve orta kayıtlarda aşağıdaki şekillerde yapılır 2 3 Köşede zıvana ek Köşede hampaylı

Detaylı

KOLON VE KİRİŞ KALIBI

KOLON VE KİRİŞ KALIBI KOLON VE KİRİŞ KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KOLON VE PERDE KALIPLARI Kirişlerden gelen yükü temele ileten

Detaylı

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞİM MEYDAN VE ÇARŞI MEYDAN KOŞUYOLU PARKI KOŞUYOLU YAŞAM PARKI KOŞUYOLU KALP HASTANESİ 1951-1954

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli ÇELİK YAPILAR 2. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Haddelenmiş Çelik Ürünleri Nelerdir? Haddelemeyi tekrar hatırlayacak olursak; Haddeleme

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATALAR Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE ÜRÜN LİSTESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE ÜRÜN LİSTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE ÜRÜN LİSTESİ 24/02/2014 Elbise Dolabı (1) 1 Birinci Sınıf Suntalam, 2 kapaklı 3 çekmeceli olarak üretilmiştir. Suntalam Kitaplık

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

ENDÜSTRİYEL GÜÇ DAĞITIM AŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ DAĞITIM AŞ YILDIRIMDAN KORUMA VE TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ T E R M İT K A Y N A K U YG U LA M A S I Hazırlayan HÜSEYİN ALÇIOĞLU Elektrik Mühendisi REV00 10 Aralık 2010 SOKAK NO:19/A BEKİRPAŞA-İZMİT / KOCAELİ Termit kaynak

Detaylı

Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma

Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2 (2002) 155-161 Yorgo Bacanos un Ud İcrasındaki Aralıklar ve Arel Ezgi- Uzdilek Ses Sistemi ne Göre Bir Karşılaştırma The Intervals in the Ud performance

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI BAĞLAMA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI BAĞLAMA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜZİK ALETLERİ YAPIMI BAĞLAMA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE, ÇALGI YAPIM GELENEĞİNİ YAŞATAN KÜLTÜR TEMSİLCİLERİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)*

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE, ÇALGI YAPIM GELENEĞİNİ YAŞATAN KÜLTÜR TEMSİLCİLERİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)* RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com 10.12975/rastmd.2017.05.02.000112 GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE, ÇALGI YAPIM GELENEĞİNİ YAŞATAN KÜLTÜR TEMSİLCİLERİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)*

Detaylı

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b.

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b. AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yerlere göre uygulanan sütun çeşitlerindendir? a. Taşıyıcı sütun b. Döşeme sütunu c. Tavan sütunu d. Kapı sütunu 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI 2016 Yılı Girişli Öğrencilerin 5 Yıllık Müfredatı DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI KODU DERS ADI DÖNEM T U K AÇIKLAMA KHZ101 KHZ103 KHZ105 KHZ107 TÜRK SANAT MÜZİĞİ NAZARİYAT VE SOLFEJİ TÜRK HALK MÜZİĞİ

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER (Plaklar) Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 FİNAL DERS NOTU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 FİNAL DERS NOTU HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 FİNAL DERS NOTU Yrd. Doç. Dr. Ömer Can SATIR Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ II Ders No : 03103304 Teorik : 1 Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Dersin Kodu sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ARA SINAV Yazar ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

ÇALGI YAPIM USTALARI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

ÇALGI YAPIM USTALARI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ ÇALGI YAPIM USTALARI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Nihat Ozan KÖROĞLU 1 ÖZ Çalgı yapımcılığı müziğe olan ilgi, alaka ve bir şeyler üretme merakı sonucunda ortaya çıkan ve müzik camiasının çalgı ihtiyacını

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 FİNAL DERS NOTU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 FİNAL DERS NOTU HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 FİNAL DERS NOTU Yrd. Doç. Dr. Ömer Can SATIR Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI ÜRÜN KATALOĞU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI ÜRÜN KATALOĞU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI ÜRÜN KATALOĞU 1. sınıf kayın masiften üretilmiş, natürel ipek mat verniği uygulaması yapılmıştır. *Kumaş aksesuar

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

Katı Cisimlerin Yü zey Alanı Ve Hacmi

Katı Cisimlerin Yü zey Alanı Ve Hacmi Katı Cisimlerin Yü zey Alanı Ve Hacmi Dikdörtgenler Prizması Hacmi ve Yüzey Alanı Paralelkenar Prizmanın Hacmi Kürenin Hacmi ve Kürenin Yüzey Alanı Kürenin temel elemanları; bir merkez noktası, bu merkez

Detaylı

HACI ARİF BEY ( )

HACI ARİF BEY ( ) HACI ARİF BEY (1831-1885) Asıl adı Mehmet Arif olan Hacı Arif Bey 1831 yılında İstanbul un Eyüp sultan semtinde doğdu.ilkokul çağlarında sesinin güzelliği çevresinin dikkatini çekmiş,o zamanlar pek genç

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

Alper AKDENİZ 1, Yusuf AKBULUT 2, Mustafa USLU 3 USTA UD İCRACILARININ UD EĞİTİMİNDEKİ ÜSLUP VE EKOL TERCİHLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Alper AKDENİZ 1, Yusuf AKBULUT 2, Mustafa USLU 3 USTA UD İCRACILARININ UD EĞİTİMİNDEKİ ÜSLUP VE EKOL TERCİHLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Alper AKDENİZ 1, Yusuf AKBULUT 2, Mustafa USLU 3 USTA UD İCRACILARININ UD EĞİTİMİNDEKİ ÜSLUP VE EKOL TERCİHLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Özet Ud eğitiminin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi;

Detaylı

nızam kenarlarına kullanılan malzemedir.

nızam kenarlarına kullanılan malzemedir. Yeni Çatı Yapımı Çatı Aktarma ve Onarım Aydınlık Pencere Sistemleri ONDULİNE Yağmur Dereleri Su İzolasyonu Çatı ve Teras İzolasyonu Kiremit Çatı Yapımı Su İzolasyonu Isı İzolasyonu Çelik Konstrüksiyon

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR KALIP VE İSKELE Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına KALIP denir.

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

IV. BÖLÜM MIZRAK UÇLARI. gerçekçi dekorlar) dekore edilmiş olabilir. Bazı durumlarda uzunlamasına bir ya da iki

IV. BÖLÜM MIZRAK UÇLARI. gerçekçi dekorlar) dekore edilmiş olabilir. Bazı durumlarda uzunlamasına bir ya da iki IV. BÖLÜM MIZRAK UÇLARI Mızrak uçları, çoğu kez ren geyiği boynuzundan (kemik ve fildişi örnekleri de mevcut) bir ucu sivri, diğer ucu (taban ya da alt) odundan bir sapa tutturmayı sağlamak için çeşitli

Detaylı

BATI MÜZİK ÇALGILARI ÜFLEMELİ ÇALGILAR

BATI MÜZİK ÇALGILARI ÜFLEMELİ ÇALGILAR BATI MÜZİK ÇALGILARI ÜFLEMELİ ÇALGILAR FAGOT Fagot, ahşap nefesli çalgıdır. Fagot, çift kamışlı ve tek parçalı bir enstrüman olan Curtal'dan, 16. yüzyıl'da Avrupa'da türemiştir. Ses aralığı 3,5 oktav olan

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI REQUIRED DRAWINGS Vaziyet Planı (Site Plan) (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (Details) (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (Half Frame) (1/10 veya 1/5) Vaziyet Planı

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Necdet Yaşar Müzik Yaşamı Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Müziğe bağlama çalarak başladı. Mesut Cemil'in tambur çalışını dinledikten sonra, 20 yaşında tanbura

Detaylı

Bisiklet garajı Bikeport

Bisiklet garajı Bikeport Bisiklet garajı Bikeport Rüzgar ve kötü hava şartlarına karşı koruma. Bisiklet garajı Bikeport Bisikletinizi her defasında bodruma veya kilere taşımaktan bıktınız mı? Kendi kendinize monte edebileceğiniz

Detaylı

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER AKÇAAĞAÇLAR Çoğunlukla kışın yaprağını döken boylu veya kısa boylu ağaçlardır. Yapraklar ve tomurcuklar sürgünlerde karşılıklı yer alır. Yapraklar sade, loplu veya tüysüdür.

Detaylı

Masif Ham KAPI:SH, Kapı

Masif Ham KAPI:SH, Kapı Masif Ham Kapı KAPI:SH, siz değerli kapı imalatçılarına yeni bir fırsat sağlıyor. Kapılarınızı sipariş ettikten sonra yedi işgünü içerisinde ham olarak alıyor, üzerine kendi ustalığınızı koyarak cila işlemlerini

Detaylı

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında 1 / 10 liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 21 Mart

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

TEKNİK İMALAT DOSYASI

TEKNİK İMALAT DOSYASI TEKNİK İMALAT DOSYASI TEMMUZ 015 İÇİNDEKİLER 0. 1 sayfa no Sistem Tanıtımı 1.1-1.5 Kesim Ölçüleri.1 -.3 Profillerin Hazırlanması 3.1-3.8 4.1-4.11 Kaynak ve Köşe Temizleme 5.1-5.10 Ortakayıt Hazırlama 6.1-6.3

Detaylı

Daha iyi uyku Minimalistik, düz formu ve iki adet gece masası ile bu yatak modaya çok uygun.

Daha iyi uyku Minimalistik, düz formu ve iki adet gece masası ile bu yatak modaya çok uygun. Sade tasarımlı yatak Daha iyi uyku Minimalistik, düz formu ve iki adet gece masası ile bu yatak modaya çok uygun. 1 Giriş «Sade ve düz», mobilya tasarımında hala geçerliliğini koruyan bir trenddir. Sadece

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI ÇALGI PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI ÇALGI PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI ÇALGI PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAYFA NO PROGRAMIN AMACI.. 1 GİRİŞ SINAVI... 1 ÇALGILAR VE KONTENJAN... 2 DERSLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ALDEM ÇELİK PLATFORM IZGARALARI TEKNİK DÖKÜMANI

ALDEM ÇELİK PLATFORM IZGARALARI TEKNİK DÖKÜMANI ALDEM ÇELİK PLATFORM IZGARALARI TEKNİK DÖKÜMANI KAPSAMI : Endüstriyel zemin uygulamalarında kullanılmak üzere lamaların lamalara veya kare burgu çubukların lamalara kaynatılması ve pres bası yöntemiyle

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. AHŞAP DOĞRAMALAR 1. Menteşeler markalanırken üstten ortalama olarak kaç cm mesafe bırakılır? A) 15 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 23 cm 2. Lambalı menteşelerde binme boşluğu olarak ne kadar tolerans bırakılır?

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

MAFA YAPI. Mafa Yapı artık anlayışlı, güler yüzlü ve çözüm üreten personeliyle her zaman yanınızda

MAFA YAPI. Mafa Yapı artık anlayışlı, güler yüzlü ve çözüm üreten personeliyle her zaman yanınızda MAFA YAPI 2 3 Hakkımızda Firmamız Çelik Kapı, İç Mekan Kapıları, Yangın Çıkış Kapıları, Hastane Kapıları, Mutfak, Banyo ve Her Türlü İnşaat Mobilyası, Laminat ve Lamine Parke ve PVC Pencere, Balkon, Kapı

Detaylı