yatay F 3 F 1. çubuğa 3m kütleli X cismi ve kütlesi bilinmeyen Y cismi şekildeki gibi asõldõğõnda yatay denge sağlanõyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "46. 48. yatay F 3 F 1. çubuğa 3m kütleli X cismi ve kütlesi bilinmeyen Y cismi şekildeki gibi asõldõğõnda yatay denge sağlanõyor."

Transkript

1 46 48 F O F 1 F m ip ip N R ip yty I Sürtünmesiz yty bir düzlemde hreketsiz tutuln noktsl cismi serbest bõrkõldõğõnd, üzerine uygulnn dört kuetin etkisiyle, deki O yönünde hreket ediyor Bu kuetlerden üçü deki F,F 1 2,F tür Bun göre, cismine etki eden dördüncü kuet I de erilenlerden hngisi olbilir? ( cismi e tüm kuetler ynõ yty düzlemdedir) A) 1 B) 2 C) D) 4 E) noktsõndn sõlõ, ğõrlõğõ önemsenmeyen, eşit bölmeli çubuğ m kütleli cismi e kütlesi bilinmeyen cismi şekildeki gibi sõldõğõnd yty denge sğlnõyor Çubuğun sõlm noktsõ ye kydõrõldõğõnd yty dengenin bozulmmsõ için, 2m kütleli Z cismi çubuğun neresine sõlmlõdõr? A) N noktsõn B) N ile nin rsõn C) noktsõn D) ile R nin rsõn E) R noktsõn 49 N 47 N O N Şekildeki gibi eşit krelere bölünmüş düzgün e türdeş lehnõn kütle merkezi O dur Bu lehnõn,,, N krelerinden hngi ikisi birlikte çõkrõlõrs, kütle merkezi O yönünde yer değiştirir? A) ile B) ile C) ile N D) ile E) ile N,,, N noktsl cisimleri, sürtünmesiz yty düzlemde şekilde belirtilen noktlrdn sõrsõyl,,, N lrõ ile ynõ nd hrekete bşlõyor Bun göre, bu cisimlerden hngi ikisi birbiriyle çrpõşbilir? A) ile B) ile C) ile N D) ile N E) ile N Diğer syfy geçiniz 2

2 0 F 2 F yty F1 F 2 F 4 d d I II ütlesi önemsenmeyen mkrlrdn oluşn şekil- deki I, II, III, IV düzeneklerinde, cismi sõrsõyl F,F, 1 2 F,F 4 kuetleriyle dengeleniyor Bun göre, bu kuetlerin F 1, F2, F, F4 büyüklüklerinden hngi ikisi birbirine eşittir? III IV cismi, yol prlel, sbit F kuetinin etkisiyle şekildeki yty yolunu t sürede lõyor olun ylnõz bölümü sürtünmeli olduğun göre, cisminin - zmn grfiği şğõdkilerden hngisi gibi olbilir? A) B) A) F1 ile F 2 B) F1ile F C) F1 ile F 4 D) F2 ile F E) F2 ile F 4 0 t 2t t zmn 0 t 2t t zmn C) D) 1 θ yer 0 t 2t t zmn 0 t 2t t zmn Bir cisim, şekildeki sürtünmeli eğik düzlemde, üzerine yol prlel olrk uygulnn sbit F kuetinin etkisinde hreket ediyor noktsõndki õ oln bu cisim noktsõnõ geçiyor Bun göre, yolun bölümünde cismin, I inetik enerjisi rtr II ere göre potnsiyel enerjisi rtr E) 0 t 2t t zmn III Sõcklõğõ rtr yrgõlrõndn hngileri kesinlikle doğrudur? A) lnõz I B) lnõz II C) lnõz III D) I e II E) II e III Diğer syfy geçiniz

3 4 sõõsõ h sõõsõ 2 yer yüzeyi I yer yüzeyi su deki cm kbõn kre prizm biçimli kesimi sõõsõyl, küp biçimli kesimi de sõõsõyl tümüyle doludur Birbirine krõşmyn bu sõõlrdn nin özkütlesi inkinden büyüktür deki durumd, sõõsõnõn yere göre potnsiyel enerjisi E, sõõsõnõnki de E tir p I deki gibi ters çerilirse, E e E değerleri için ne söylenebilir? (Cm kbõn kesimleri rsõnd bölme yoktur) yty su su su yty 1 2 I E E A) Artr Artr B) Artr Azlõr C) Azlõr Artr D) Değişmez Artr E) Değişmez Değişmez Bir U borusundki suyun denge konumu, e musluklrõ kplõ iken deki gibidir musluğu çõlõp denge sğlndõktn sonr kptõlõyor e sonr d musluğu çõlõyor Bu işlemler sonund kptki suyun denge konumu, I de erilen 1, 2, durumlrõndn hngileri gibi kesinlikle olmz? A) lnõz 1 B) lnõz 2 C) lnõz D) 1 e 2 E) 2 e Diğer syfy geçiniz 4

4 Bir cisim, sõõsõn konduğund hcminin 2 ü, 7 Isõc ylõtõlmõş bir kb, 60 ο C tki suyundn, sõõsõn konduğund d 4 i sõõy btõyor 0 o C tki suyundn e 40 ο C tki Z suyundn eşit kütlelerde konuyor Bu cisim e sõõlrõndn oluşturulbilecek herhngi bir türdeş krõşõm konduğund, cismin sõõy btn kesiminin hcminin, tüm hcmine ornõ için ne söylenebilir? A) B) C) D) 2 ten küçüktür 2 e eşittir 2 4 ten büyük, ten küçüktür 4 e eşittir Isõl denge sğlndõktn sonr,,, Z nin ilk sõcklõklrõnõn değişip değişmediği konusund ne söylenebilir? in nin Znin ilk sõcklõğõ ilk sõcklõğõ ilk sõcklõğõ A) Değişmemiştir Değişmemiştir Değişmemiştir B) Artmõştõr Azlmõştõr Azlmõştõr C) Artmõştõr Artmõştõr Azlmõştõr D) Azlmõştõr Değişmemiştir Artmõştõr E) Azlmõştõr Artmõştõr Artmõştõr E) 4 ten büyüktür 8 perde 6 α 2α rnlõk bir ortmd noktsl õşõk kynğõ ile,, toplrõ bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir Bun göre, perdede oluşn gölge şğõdkilerden hngisine benzer? Şekildeki gibi birer uçlrõndn dur tutturulmuş, boylrõ eşit e dişli çubuklrõnõn rsõndki, õsõc ylõtkn çrkõ serbestçe dönebilmektedir nin uzm ktsyõsõ α, ninki de 2 α dõr A) B) C) Bun göre, I çubuklrõn ikisini de T kdr õsõtm, II yi T kdr õsõtm, yi T kdr soğutm, III yi T kdr õsõtm, yi T kdr soğutm D) E) işlemlerinden hngileri çrkõnõn ok yönünde dönmesini sğlr? A) lnõz I B) lnõz II C) lnõz III D) I y d II E) I y d III Diğer syfy geçiniz

5 d d yty düzlem O Noktsl cismi ile, düzlem ynlrõ şekildeki gibi yerleştiriliyor O noktsõndn bkn bir göz, noktsl cisminin ynlrdki görüntülerinden en çok kç tnesini görebilir? A) 1 B) 2 C) D) 4 E) Sürtünmesiz yty düzlemde, rtõ (+) elektrik yüklü, iletken,, küreleri şekildeki konumd tutulmktdõr küresi serbest bõrkõldõğõnd hreket etmediğine göre, I nin elektrik yükü ninkinden büyüktür II nin elektrik yükü ninkinden büyüktür III nin elektrik yükü ninkinden büyüktür yrgõlrõndn hngileri kesinlikle doğrudur? A) lnõz I B) lnõz II C) lnõz III D) I e II E) II e III 60 h Ι R h 1 62 D 1 D 2 N D 1 D 2 N 4 2 D D 4 D D D 4 D Ι õşõk õşõnõ, düşey kesitleri şekildeki gibi oln e sydm ortmlrõnd R yolunu izliyor Bu õşõn, R noktsõndn sonr kesikli çizgilerle belirtilen yollrdn hngisini izler? A) 1 B) 2 C) D) 4 E) + - I deki derede D 1, D 2, D, D 4, D diyotlrõ elektrik kõmõnõ tek yönde geçirdiklerinden deredeki özdeş lmblrdn ylnõz e N õşõk erir Üreteç dereye I deki gibi bğlnsydõ,,,, N lmblrõndn hngileri õşõk erirdi? A) lnõz e B) lnõz e C) lnõz e N D) lnõz, e E) lnõz, e N Diğer syfy geçiniz 6

6 6 R R 64 N giriş V çõkõş V 1 I Özdeş üreteçlerle deki dere kurulduğund, R direncinden geçen kõmõn büyüklüğü i oluyor Aynõ üreteçlerle I deki dere kurulurs, R direncinden geçen kõmõn büyüklüğü e yönü ne olur? (Üreteçlerin iç dirençleri önemsenmeyecektir) giriş V N I çõkõş V 2 Büyüklüğü önü A) i den ye B) 2i den ye C) i den ye D) i den ye E) 2i den ye,,, N bobinlerinden oluşn e trnsformtörlerinin girişine V lterntif gerilimi uygulnõyor Trnsformtörler deki gibi bğlndõğõnd çõkõşt V gerilimi, I deki gibi bğlndõğõnd d 1 V gerilimi elde ediliyor 2,,, N bobinlerinin srõm syõlrõ birbirinden frklõ olduğun göre, I II III V > V 1 2 V < V 1 2 V = V 1 2 yrgõlrõndn hngileri doğru olbilir? A) lnõz I B) lnõz II C) I y d II D) I y d III E) II y d III Diğer syfy geçiniz 7

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY 10. Sınıf FİZİ SORU BANASI Aydın ABA Copright Evrensel İletişim ayın Dağıtım San. Tic. td. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSE İETİŞİM TD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği STTİK Mekanik ) Rijid cisimler mekaniği ) Şekil değiştiren cisimler mekaniği ) kışkanlar mekaniği Kuvvetler altında şekil değiştirmeyen cisme rijid cisim denir. ütün cisimler kuvvetler etkisinde az veya

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR 1. Yukarıdaki şekilde de

Detaylı

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye,

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, CANLANDIRMALI FİZİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA M.Ş.BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, İçindekiler 1. SABİT İVMELİ HAREKET 2. BASİT AC DEVRELERİ 3. BOHR

Detaylı

Ünite 4 SES Sayfa No SES

Ünite 4 SES Sayfa No SES Ünite 4 SES SES Sayfa No Dalgaları... 184 Test 1... 184 Test 2... 185 Dalgalarının Özellikleri... 186 Test 3... 188 Test 4... 190 Etkinlik (1 5)... 192 193 Müzik ve Fen... 194 Test 5... 194 Test 6... 196

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN KUMANDASI ANKARA 2008 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz.

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz. ÇALIŞMA SORULARI Üniform yoğunluğa sahip plaka 270 N ağırlığındadır ve A noktasından küresel mafsal ile duvara bağlanmıştır. Ayrıca duvara C ve D noktasından bağlanmış halatlarla desteklenmektedir. Serbest

Detaylı

DEVR-i DA M MAK NeLeRi

DEVR-i DA M MAK NeLeRi Nas l Çal flmaz? DEVR-i DA M MAK NeLeRi Newton yasalar bir cismin, relativistik olmayan h zlardaki davran fl n betimler. Birinci yasa; üzerindeki net kuvvet s f r olan bir cismin sabit h zla hareket etti

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek 1. İş Nedir? Bir cisim, bir kuvvet etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa, bu kuvvet cisim üzerinde iş yapmış olur. Günlük yaşantımızdan işe birçok örnek verebiliriz. Bir arabanın itilmesi, bir

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı