Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ"

Transkript

1 Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ İ L E Ç A L I Ş M A K. Ç i z i m A r a ç Ç u b u ğ u : Belgenize çizim nesneleri eklemek için başka bir yardımcı programa ihtiyacınız yok. Word sizin için kolaylıkla düz çizgiler, eğriler, ok başları, kareler, elipsler, konuşma balonları vs. her tür şekli oluşturabilir. Bunların hepsi Çizim Araç Çubuğu nda mevcut. Çizim araç çubuğundaki düğmelerin anlamlarını farenizi bu düğmelerin üzerinde bekleterek öğrenebilirsiniz. Ç i z g i, O k, D i k d ö r t g e n, O v a l ( E l i p s ) E k l e m e : Çizim araç çubuğundan ilgili düğmeye tıkladıktan sonra çizim nesnenizi, çizimin başladığı noktadan bittiği noktaya kadar sürükle-bırak tekniğiyle çizebilirsiniz. Çizgi' yi seçin. Fareyle istediğiniz noktaya bir çizgi ekleyin. Çizim araç çubuğundaki Çizgi Stili' ne tıklayıp çizginizin kalınlığını ve stilini değiştirebilirsiniz. Çizgi Stili nin hemen yanındaki Kesik Çizgi Stili' ni kullanarak çizginizi kesik çizgiye dönüştürebilirsiniz. Çizgi rengini değiştirmek için Çizgi Rengi düğmesinin üzerine tıklatarak düğmedeki rengi kullanabilir veya düğmenin hemen sağındaki aşağı oka basarak kullanılabilir renklerden birini seçebilirsiniz. Çizginize bir ok stili vermek için Kesik Çizgi Stili düğmesinin hemen yanındaki Ok Stili ni kullanabilirsiniz. Dikdörtgen veya oval gibi nesnelerin içlerini Dolgu Rengi düğmesiyle renklendirebilirsiniz

2 M e t i n K u t u s u E k l e m e : Bu aracı sayfanın herhangi bir yerine metin eklemek için kullanabilirsiniz. Bu aracı sayfanın herhangi bir yerine metin eklemek için kullanabilirsiniz. Metin kutusunu tıkladıktan sonra metni eklemek istediğiniz yere bir dikdörtgen çizer gibi kutunuzu ekleyin. Hemen çizim bitince metninizi yazabilirsiniz veya daha sonra kutu içerisindeki metni değiştirmek istediğinizde kutunun içerisine tıklayarak metin kutusuna imleci konumlandırabilirsiniz. Metin kutusu için Dolgu Rengi, Çizgi Rengi, Yazıtipi Rengi, Çizgi stili ve Kesik Çizgi Stili düğmelerini rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ç i z i m N e s n e l e r i n i n B o y u t l a n d ı r ı l m a s ı v e T a ş ı n m a s ı : Çiziminizi yeniden boyutlandırmak istediğinizde, çizimin üzerine fareyle bir kez tıklaya- rak nesneyi seçtikten sonra çizim nesnenizin çevresinde beliren tutamaçlardan farenin sol tuşuyla istediğiniz boyuta sürükleyip bırakabilirsiniz. Ş e k i l l e r O l u ş t u r m a : Çizim araç çubuğundaki Otomatik Şekil araçlarını kullanarak çeşitli şekilleri otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Otomatik Şekil menüsü, çeşitli şekil kategorileri bulundurur. Çizgilere ek olarak, bağlayıcılar, temel şekiller, ok öbekleri, akış çizgileri, yıldızlar ve büyük başlıklar ile belirtme çizgileri de vardır. Bir Otomatik Şekil çizmek için, Otomatik Şekil i tıklatın, bir kategori işaretleyin ve istediğiniz şekli tıklatın. Şekli varsayılan boyutu ile eklemek için belgeyi tıklatın veya istediğiniz boyuta sürükleyin. Bir Otomatik Şekli başka bir şekle dönüştürebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz Otomatik Şekil i seçin, Çizim araç çubuğunda Çiz i tıklatın, Otomatik Şekli Değiştir i işaretleyin ve yeni şekli seçin. Tüm Otomatik Şekil lerin boyutlandırma tutamaçları ve birçoğunda bir veya daha fazla ayarlama tutamacı vardır. (Ayarlama tutamaçlarım sarı renklerinden ayırt edebilirsiniz) Otomatik Şekil in boyutunu veya şeklini değiştirmek için tutamaçları sürükleyebilirsiniz

3 Ç i z i m n e s n e l e r i n d e n e g i b i i ş l e m l e r y a p ı l a b i l i r? Birden fazla çizim nesnesini seçtikten sonra(ctrl+farenin sol tuşu) Çizim Araç Çubuğu Çiz - Gruplandır diyerek bu nesneleri gruplandırabilir, böylece beraberce taşıyabilir ve biçimlendirebilirsiniz. Gruplandırılmış olan çizim nesneleri grubunu seçtikten sonra Çizim Araç Çubuğu Çiz - Grubu Çöz diyerek eski haline döndürebilirsiniz. Çizim Araç Çubuğu - Çiz - Yeniden Gruplandır komutuyla Grubu Çöz komutu kullanılarak ayrıştırılmış olan nesneler grubunu yeniden birleştirebilirsiniz. Birden fazla çizim nesnesiyle çalışırken üst üste konumlandırılan (örtüşen) nesneleri göreceli olarak üste veya alta getirmek için sıralamasını değiştirmek istediğiniz nesneyi seçin. Çizim Araç Çubuğu Çiz - Sıra komutuyla nesneyi sıralayın. Çizim Araç Çubuğu - Çiz - Kılavuz komutu çizim nesnelerini kolaylıkla hizalayabilmek için kullanabileceğiniz kılavuza uydur seçeneklerini ayarlar. Nesneleri kılavuza uydur kutusunu onayladığınızda görünmeyen kılavuz çizgileri etkinleşir veya devre dışı kalır. Bir nesneyi sürüklerken veya çizerken, ALT tuşuna basarak Kılavuza Uydur özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Nesneleri diğer nesnelere Otomatik uydur onay kutusu seçiliyse Şekiller in dikey ve yatay kenarları boyunca giden kılavuz çizgileriyle nesneleri otomatik olarak hizalanır. Yatay/Dikey başlangıç görünmeyen kılavuz çizgilerinin sayfada başladığı noktadır. Yatay/Dikey kılavuz aralığı görünmeyen kılavuz çizgilerinin sayfada başlangıç noktasından itibaren çizildiği aralıktır. Çizim Araç Çubuğu - Çiz - Sürükle komutuyla seçtiğiniz çizim nesnelerini hareket ettirebilirsiniz. Yukarı (/Aşağı/Sola/Sağa Ötele) komutu seçilen nesneleri küçük artımlarla Yukarı (/Aşağı/Sola/Sağa) doğru hareket ettirir

4 Birden fazla çizim nesnesini seçtikten sonra bu nesneleri birbirlerine hizalamak veya sayfada konumlandırırken düzenli dağıtmak için Çizim Araç Çubuğu - Çiz- Hizala veya Dağıt komutunu kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz çizim nesnesini Çizim Araç Çubuğu Çiz - Döndür veya Çevir komutuyla döndürebilirsiniz. Çizimi seçin, Serbest döndür komutunu verin, çizim nesnesinin çevresinde beliren yeşil renkli yuvarlak tutamaçların herhangi birini sürükleyip bırakarak nesnenizi döndürün.. Çizim Araç Çubuğu - Çiz - Nokta düzenle komutu seçilen serbest formlu çizim nesnesini veya eğrisini değiştirebilmenizi sağlar. Serbest formu yeniden şekillendirmek için şeklin ana hattını oluşturan izdüşümlerden birini sürükleyin. Serbest forma bir izdüşüm eklemek için eklemek istediğiniz yeri tıklatarak sürükleyin. Bir izdüşümü silmek için CTRL tuşuna basın ve silmek istediğiniz izdüşümü tıklatın. Otomatik şekil varsayılanlarını ayarla komutu, seçili otomatik şeklin ayarlarını varsayılan ayarlar yapar. Yeni bir otomatik şekil eklediğinizde, bu şekil otomatik olarak varsayılan ayarlarla biçimlendirilir. Örnek: Bir kare çizerek çizgi rengini mavi yapın. Hemen yanına yeni bir kare daha çizin. Yeni karenizin çizim renklerinin ilk karenizi çizdiğinizde size önerilen varsayılan renkler olduğuna dikkat edin. Birinci kareyi seçerek Çizim Araç Çubuğu - Çiz - Otomatik şekil varsayılanlarını ayarla komutunu verin. Yeni bir kare daha çizin. Yeni karenizin rengi otomatik olarak mavi olacaktır

5 B e l g e y e r e s i m e k l e m e k :. Metin içerisine grafikler, başka uygulamalarla oluşturulmuş nesneler yerleştirebilirsiniz. Ekle menüsünden Resim - Dosyadan komutunu verince karşınıza aynı adlı iletişim kutusu çıkar. Tüm yapmanız gereken resim dosyanızı bularak iletişim kutusundaki Aç düğmesine basmak. R e s i m A r a ç Ç u b u ğ u : Resim ekle Renk Daha fazl a kar ş ıtlık Daha az kar ş ıtlık Daha fazl a parlakl ık Daha az parlakl ık Kırp Sola döndü r Çizgi stili Resim s ık ış t ır Metin kayd ırma Resim biçimlendi r Saydam r engi ayarla Resmi s ıfırla Resim Ekle Butonu, ekle menüsünden resim dosyadan menüsüyle aynı işi yapmaktadır. Yani resim eklemektedir. Renk butonu, rengin siyah-beyaz ve gri tonlarını ayarlamaktadır. Daha fazla renk karşıtlığını ayarlamaktadır. Daha az renk karşıtlığını ayarlamaktadır. Resmin parlaklığını artırmaktadır. Resmin parlaklığını azaltmaktadır. Kırp butonu, eklediğimiz resmin kenarlarından kırpma işlemi yapmaktadır. Eklediğimiz resmi 90º sola doğru dönmesini sağlamaktadır. Çizgi stilini ayarlamamızı sağlar. Eklediğimiz resimlerin dpi ını ayarlamamızı sağlar. Metin kaydırma butonu, eklediğimiz resmin kenarına, kenarlarına, üste, alta vb. yazıların gelmesini sağlamaktadır

6 Resim biçimlendir butonuna tıkladığımızda açılan menü ile tüm butonlarla yapılan işlemler bu menüde de yapılabilmektedir.. Saydam rengi ayarla butonu ile seçtiğiniz renk saydam yapılmaktadır. İki resmi üst üste eklediğinizde, üstteki resimde rengin birine tıkladığınızda alttaki resim görülür. Resmi sıfırla butonu resim üzerinde yaptığınız değişiklerin ilk eklediğiniz hale dönüştürür. D o s y a y a B a ğ l a : Eğer resim dosyanızı belgenize katıştırmak istemez, (katıştırma: Bir programda oluşturulan, grafik veya denklem gibi bilgileri bir başka programa ekleme. Nesne katıştırıldıktan sonra, bilgi belgenin bir parçası olur. Nesne üzerinde yaptığınız herhangi bir değişiklik belgede yansıtılır.) resim dosyasındaki değişikliklerin belgeye aynı anda yansımasını isterseniz Ekle menüsünde, Dosyadan alt menüsündeki Resim Ekle iletişim kutusunda yer alan resmi, Ekle düğmesinin sağındaki oku, sonra da Dosyaya Bağla yı tıklatın.. Dosyanızın boyutunu azaltmak için Belgeyle kaydet onay kutusunu temizleyin. B e l g e y e h a z ı r r e s i m l e r e k l e m e k : M i c r o s o f t C l i p a r t G a l l e r y : Belgenize önceden hazırlanmış resimler, fotoğraflar, ses dosyaları veya animasyonlar eklemek isterseniz Ekle - Resim - Küçük Resim komutuyla Microsoft Clipart Gallery i kullanabilirsiniz. Clipart galerisinde dört sekme bulunur. Küçük resimler (WMF) eklemek için ClipArt(Küçük Resim), fotoğraflar ve Bit Eşlem dosyaları eklemek için Pictures(Fotoğraflar), animasyonlar eklemek için Videos(Filmler) ve ses dosyaları eklemek için Sounds(Ses) sekmesini kullanın. Tıkladığınız sekmede aradığınız konu hakkındaki dosyalara daha kolay ulaşabilmek için bir kategori seçin. Metni ara bölümünde bulmak istediğiniz konunun adını yazın ve Ara butonuna basın. Eklemek istediğiniz resmin üzerine tıklayarak resmi belgenize alın

7 İpucu: Ekle > Resim > Küçük Resim e tıkladıktan sonra çıkan menünün altındaki Clip Organizer ı tıklarsanız buradan istediğiniz resmi kopyala-yapıştır kuralıyla belgenize alabilirsiniz.. İpucu: Clipart dosyalarını eklemeden önce önizleme almak isterseniz önizleme/özel ikler seçeneğini kullanabilirsiniz. Not: WMF uzantılı dosyalar (Windows Meta File) birçok resmin üst üste konularak gruplandırılması ile oluşturulmuş resimlerdir. Bu türde resimleri aslında biz farkında olmadan sürekli kullanırız. Çünkü Windows ta resimlerle çalışırken kopyala komutunu her kullandığımızda kopyalanan resim veya resim parçası WMF formatında depolanır. B e l g e y e e k l e n e n n e s n e y i b i ç i m l e n d i r m e k : Ekle - Resim - Küçük Resim i tıklatın. Clipart sekmesinden bir resim seçerek belgenize yerleştirin. Keşke bir başka resim seçseydim diyorsanız, resme bir kez tıklatın. Yan taraftaki Küçük Resim Ekle menüsünden ekleyeceğiniz resme bir kez tıklatarak resmin değiştiğini görün. Resmin yerini değiştirmek için fareyi resmin üzerine konumlandırarak nesneyi sol tuş ile sürükleyin. Resmi büyütmek için resmin köşe ve kenarlarındaki tutamaçları kullanın. Eğer resmin en - boy oranın bozulmamasını istiyorsanız köşeleri kullanmalısınız. o Eklediğiniz resmi biçimlendirmek için resmin üzerinde farenin sağ tuşuna basarak, açılan kısayol menüsünden Resim Biçimlendir komutunu seçin. o Düzen sekmesinde bulunan Kaydırma Stilleri nden yada yatay hizalama dan uygun olanı seçerek resminizi düzenleyebilirsiniz. Kare' yi seçerseniz resminizi bir metnin içerisine sürüklediğinizde yazılar resmin çevresinde kalacaktır

8 o Renk ve Çizgiler sekmesinde resminizin artalan rengini değiştirebilir ve çevresine is- tediğiniz gibi bir çerçeve ekleyebilirsiniz. o o Boyut büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. milimetrik olarak sekmesinde resminizin boyutlandıracaktır. o Eğer Boyut sekmesinde en-boy oranını sabit tutarsanız, en-boy değerlerinden herhangi birini değiştirdiğinizde Word resmi otomatik olarak yeniden o Düzen sekmesinden Gelişmiş i tıkladığınızda Gelişmiş Düzen menüsünde Nesneyi metinle birlikte taşı kutusu onaylı ise, nesnenin bulunduğu paragrafı taşırsanız, seçili nesne de sayfa üzerinde yukarı veya aşağı taşınır. o Tutturucuyu kilitle kutusu onaylı olduğunda seçili nesne içine tutturulduğu metinle aynı sayfa içinde kalır. o Resmin bir bölümünü kesmek isterseniz, Resim sekmesinde kırpılacak kısmın büyüklüğünü Soldan - Sağdan - Üstten - Alttan kutularına girmelisiniz. R e s i m y a z ı s ı e k l e m e k : Tablolara, şekillere, denklemlere ve diğer öğelere resim yazısı eklemek için belgenizdeki tablo veya şekli seçin. Ekle menüsünden Başvuru ve daha sonra da Resim Yazısı nı tıklatın. Açılan iletişim kutusunda Resim Yazısı kutusunda seçilen öğe için başlık etiketi ve numarası görüntülenir. Buradaki numaradan sonra başlık için ek metin yazabilirsiniz, ancak başlık etiketinin ve numarasının üzerine yazamazsınız. Seçtiğiniz öğenin özelliğine göre etiketini Seçenekler-Etiket kutusunda ayarlayın. Eğer istediğiniz

9 gibi bir etiket bulamazsanız Yeni Etiket komutuyla kendi etiketinizi tanımlayabilirisiniz. Konum kutusunu kullanarak etiketin öğenin altında veya üstünde olmasını düzenleyin. Şekil 1: Resim Yazısı komutunu tıkladığımızda açılan iletişim komutu Şekil 2: Numaralandır butonuna tıkladığımızda gelen iletişim komutu B e l g e y e S ü s l ü Y a z ı l a r E k l e m e k : WordArt Gallery: Ekle > Resim > WordArt komutuyla MSWord ün bize sunduğu güzel yazı şablonlarını görebilirsiniz. İstediğiniz yazı şeklini galeriden seçin ve metninizi ekleyin. Eklediğiniz yazıyı diğer çizim nesneleri gibi boyutlandırabilir veya taşıyabilirsiniz. WordArt nesnenizi seçtiğinizde WordArt Araç çubuğu ekranda belirecektir

10 WordArt araç çubuğundaki düğmeleri Yeni bir WordArt Üzerinde çalıştığınız WordArt nesnesinin metnini WordArt yazı biçimini Hazırladığınız WordArt ın çizim nesnesi özelliklerini WordArt şeklini WordArt ı WordArt metnindeki bütün harfleri eşit yüksekliğe Yatay bir WordArt yazısını düşey, düşey bir WordArt yazısını yatay WordArt metninizin hizalanmasını WordArt metninizin karakter aralığını değiştirebilirsiniz. Birden fazla satırdan oluşan WordArt lar oluşturmak için WordArt metnindeki küçük bir değişiklik yapmanız yeterli olacaktır. Her ne kadar WordArt ınızı seçip Metni Düzenle komutunu verdiğinizde açılan iletişim kutusunda, metniniz uzun olduğu zaman birden fazla satırda gözüküyorsa da, aslında bu sadece yazılarınız pencereye sığmadığı içindir. Bu pencerede paragraf sonu işaretleri gözükmese de Word, siz nerede ENTER tuşuna basarsanız oradan itibaren yeni bir paragrafa geçer. D e n k l e m y a z m a k : M i c r o s o f t E q u a t i o n 3. 0 Matematiksel denklemlerinizi oluşturabilmeniz için Microsoft paketi içerisinde bir denklem düzenleyici programı da vardır. Matematiksel denklemlerdeki satır kavramı normalden farklı olduğu için aşağıdaki gibi denklemleri ancak Equation Editör gibi programlarla oluşturabiliriz. 1 x x sin x x x ( 5 3 ) = 5 lim / 2 Denklem düzenleyiciyi başlatmak için; Ekle menüsünden Nesne seçeneğini kullanacağız. Bu işlem Nesne Ekle penceresini açacaktır. x ( x + ) 2 3

11 - 42 -

12 Bu pencereden Microsoft Denklem i seçip Tamamı tıklarsanız Denklem Düzenleyicisi menüleri Word penceresinde yerini alacaktır. Matematiksel özel işaret ve karakterleri göstermek için aşağıdaki pencere kullanılır. D o s y a M e n ü s ü n d e n B a s k ı Ö n i z l e m e : Belgenizi ekranda görüldüğü gibi yazdırabilmek için dizgide daima TrueType yazıtiplerini kullanın. TrueType yazıtiplerini kullanıyorsanız, Word metni ekran üzerinde görüntülemek ve yazdırmak için aynı yazıtipini kullanır. TrueType yazıtipleri hangi puntoda yazılırsa yazılsınlar deformasyona uğramayan, bütün yazıcılar tarafından problemsiz olarak ekranda görüldüğü gibi yazdırılabilen yazıtipleridir. TrueType yazıtipleri Biçimlendirme Araç Çubuğu üzerinde Yazıtipi kutusundaki ve Biçim menüsündeki Yazıtipi iletişim kutusu içinde adlarının önündeki TT ( ) harfleriyle ayırt edilebilir. TrueType yazıtipleri, Windows u kurduğunuz zaman otomatik olarak yüklenir. Üstbilgi, altbilgi veya çizim nesneleri gibi nesnelerin yazdırılmış sayfa üzerinde nasıl konumlandırılacağını görmek için sayfa düzeni görünümüne geçiş yapın. Görünüm menüsündeki Yakınlaştır iletişim kutusundaki 100% boyutunda yazdırılan görüntüyle ekran görüntünüz çok benzer. Her sayfanın yazdırıldığı zaman görüneceği şekli görüntülemek için baskı önizlemeyi kullanabilirsiniz. Baskı Önizleme yapmak için Dosya menüsünden veya Standart Araç Çubuğu ndan Baskı Önizleme komutunu vermelisiniz

13 Not: Baskı Önizleme yapabilmek için bilgisayarınızda tanımlı (fiziksel olarak bağlı olup olmaması önemli değil) en az bir yazıcı olması gereklidir. Not: Baskı Önizleme yaparken Standart Araç Çubuğunun yerini Baskı Önizleme Araç Çubuğu alır. Görünümü yakınlaştırmak için Büyütücü veya Yakınlaştırma kutusunu kullanın. Büyütücü kullanırken belgeye yakından veya uzaktan bakmak için belgeye tıklamanız yeterlidir. Büyütücüyü kullanmadığınız durumlarda belge üzerinde istediğiniz değişikleri baskı önizlemeden çıkmadan yapabilirsiniz. Bu işlem özellikle belgenize eklediğiniz resimleri sayfa içerisinde düzenlerken size yardımcı olabilir. Eğer önizlemede belgeniz üzerinde düzenleme yapmaya karar verirseniz bir cetvele ihtiyacınız olacak. Baskı Önizleme Araç Çubuğu ndan Cetvel i tıklamanız yeterli olacaktır. Cetvel sadece üzerinde işlem yaptığınız sayfa kenarında görülebilir, bu nedenle cetveli görmek için bir sayfa seçmelisiniz. Araç Çubuğundaki Kapat düğmesiyle veya klavyeden ESC tuşuna basarak Baskı Önizlemeden sayfa düzeni görünümüne geçebileceğiniz gibi Yazdır düğmesiyle belgenizi hemen yazıcıya gönderebilirsiniz

14 . S a y f a Y a p ı s ı : Word de yazma işlemlerini kolaylaştırmak için yeni bir belge oluşturulduğunda otomatik ayarlar kullanılır. Bu ayarlar Normal.dot dosyası içersinde muhafaza edilir. Biz her yeni bir belge oluşturduğumuzda bilgi ve düzenlemeler buradan yüklenir. Dosya menüsündeki Sayfa Yapısı seçeneğinden belgemizin kenar boşluklarını, kağıt kaynağını, boyutunu ve yönünü(yatay-dikey) ve daha birçok özelliği buradan ayarlayabiliriz. Kenar boşlukları sekmesinde sayfanın üstünden, altından, solundan ve sağından bırakılacak boşlukları milimetrik olarak ayarlayabilirsiniz. Eğer sayfaları önlü-arkalı kullanıyorsanız, sayfalar birleştirildiğinde(ciltleme) yazılarınızın bir kısmı birleştirme esnasında cildin içerisinde kalacaktır. Bunun için Cilt Payı kısmına boşluğu ve uygulanacak kısmı girerek otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Eğer bu ayarları Normal şablonuna esas alan tüm belgelere uygulamak isterseniz Varsayılan butonunu kullanınız. Yönlendirme kısmında kağıdın yatay veya dikey nasıl kullanılacağını belirleriz. Kağıt sekmesinde kağıdın boyutunu, Kağıt kaynağı bölümünde yazıcıya kağıdın nasıl verileceğini ayarlayabiliriz

15 . Düzen sekmesinde bölüm başlangıçlarının nasıl yapılacağını (aynı sayfa, yeni sayfa, tek-çift numaralı sayfa ) üst bilgi ve alt bilgiler in tüm sayfalar için aynı mı, yoksa tek ve çift sayfalarda farklı mı olacağını, metni üst ve alt kenar boşlukları arasında dikey olarak nasıl hizalamanız istediğinizi belirtebilirsiniz. İki yana yaslı ayarı yalnızca tam sayfaları etkiler. MSWord kısmi sayfaları üst kenar boşluğuyla hizalar. Satır numaraları düğmesi uygula kutusunda seçili olan belge parçası içinde satır numaralandırmasını ekler veya kaldırır. Ü s t b i l g i v e a l t b i l g i : Belgelerinizin üst ve alt kısmına standart bilgiler ekleyerek daha profosyenel görünmesini sağlayabilirsiniz. Görünüm menüsünden Üstbilgi ve Altbilgi yi tıklatın. Üstbilgi ve altbilgi bölümü arasında geçiş yapmak için klavyedeki ok tuşlarını kullanabilir veya görüntüyü kaydırarak istediğiniz bölüme imleci konumlandırabilirsiniz. Üstbilgi ve altbilgi görünümünü kapatarak tekrar belgenize dönmek için Kapat düğmesini kullanabilir veya belgenize çift tıklatabilirsiniz. Üstbilgi ve altbilgi görünümünü kapatarak belgenize döndüğünüzde, bu bilgilerin her sayfada bulunan standart bilgiler olması ve tekrar Üstbilgi ve Altbilgi görünümüne geçmeden değiştirilememesi nedeniyle silik görülmesi normaldir

16 Üstbilgi ve altbilgi görünümüne geçtiğinizde ekrana Üstbilgi ve altbilgi Araç Çubuğu gelir. Eğer üstbilgi alanına geçtiğinizde bu araç çubuğunu ekranda göremiyorsanız Görünüm-Araç çubukları- Üstbilgi ve Altbilgi komutunu verin. Üstbilgi ve altbilgi bölümüne resim, otomatik metin, tarih-saat, sayfa numarası v.s. tüm istediklerinizi ekleyebilirsiniz. Üstbilgi ve altbilgi araç çubuğundaki Önceki Gibi düğmesi basılı olduğunda bu bölümdeki tüm sayfaların üstbilgi ve altbilgileri önceki bölümle aynı olur. Bu ilişkiyi kaldırarak her bölüme ayrı bilgiler ekleyebilirsiniz. Önceki Gibi düğmesinin sağındaki Üstbilgi ve Altbilgi Arasında Geçiş Yap düğmesiyle üstbilgi alanından altbilgi alanına geçebilirsiniz. S A Y F A N U M A R A L A R I V E A Ç I K L A M A L A R S a y f a n u m a r a l a r ı e k l e m e k : Belgenize sayfa numaraları eklemek için Ekle menüsünden Sayfa Numaraları nı seçin. Konum kutusunda sayfa numarasını eklemek istediğiniz yeri belirtin. Eğer sayfa numarasını üstbilgi ve altbilgi görünümünde iken eklerseniz, sayfa numarası bulunduğunuz konuma(üstbilgi altbilgi) eklenir. Sayfa numaralarının.

17 hizalamasını(sağda, solda, ortada, içeride, dışarıda) Hizalama kutusundan yapabilirsiniz. Belgenin veya bir bölümün ilk sayfasının üzerine sayfa numarasının yazılmasını istemiyorsanız Numarayı ilk sayfada göster kutusunu temizleyin. Biçim düğmesi kullanarak eklediğiniz sayfa numaralarını daha da özelleştirebilirsiniz. Sayfa numaralandırmasını rakamla değil, harfle veya roma rakamlarıyla yapmak isterseniz, Sayı biçimi kutusundan istediğiniz biçemi seçebilirsiniz. Eğer sayfa numaralarının yanında Bölüm numaralarının da olmasını isterseniz, Bölüm numarası ile birlikte kutusunu işaretlemelisiniz. Bölüm numaralandırması ile birlikte sayfaları numaralandırırken Bölüm başlangıç stili ve Kullanılacak ayırıcı yı da değiştirebilirsiniz. Seçili bölümlerin ilk sayfasında görünmesini istediğiniz sayfa numarasını Başlangıç kutusuna girebilir veya önceki bölümden numaralandırmaya devam edebilirsiniz. D i p n o t v e S o n n o t e k l e m e k : Yazarken okuyucuya ilave bilgiler vermek istediğimizde ilgili metne bir işaret (not başvuru imi) iliştirerek sayfa sonunda (Dipnot) veya belge sonunda (Sonnot) gerekli olan açıklamayı yaparız. Not başvuru imi, dipnot veya sonnot içindeki ek bilgileri belirtirken bir sayı, karakter veya karakter bileşimidir

18 Not: Başvuru imini eklemek istediğiniz yeri tıklatın. Ekle menüsünden Başvuru, sonra da Dipnot u tıklatın. Konum bölümünde Dipnot mu sonnot mu ekleyeceğinizi işaretleyin. Biçim bölümünde ekleyeceğiniz dipnotun sayı biçimi ni işaretleyin. Eğer dipnotları otomatik olarak numaralandırmadan, seçeceğiniz özel imlerle işaretlemek isterseniz, Özel İşaret i tıklatın. Kullanmak istediğiniz simgeyi Özel İşaret kutusuna yazabilir veya Simge düğmesiyle seçebilirsiniz. Başlangıç sayınızı da girdikten sonra numaralandırma kısmında yazmış olduğunuz belgede baştan itibaren devam etmesi için sürekli, her bölümde yeniden başlaması(1 den) için her bölümü yeniden başlat, ya da her sayfada yeniden başlaması için de her sayfayı yeniden başlat seçeneklerinden herhangi birisini işaretleyin ve Ekle veya Uygula dan uygun olanı tıklayın. Notu Dipnot bölümüne yazdıktan sonra, yazınıza devam etmek için belge üzerinde herhangi bir yeri tıklatın. İpucu: Dönüştür düğmesiyle dipnotları sonnotlara (veya tersine) dönüştürebilirsiniz

19 T A B L O İ Ş L E M L E R İ T a b l o e k l e m e k : Tablo, metin ve grafikle doldurabileceğiniz, hücre satırları ve sütunlarından oluşur. Tabloları, sayıları sütunlarda hizalamak ve sonra üzerinde sıralama ve hesaplama yapmak için kul anabiliriz. Basit bir tablo oluşturmak için; 1. Tablo menüsünden Ekle yi ve sonra Tablo yu veya standart araç çubuğundan Tablo Ekle düğmesini tıklatın. 2. Menüyü kullanırken açılan iletişim kutusunda tablonuz için tasarladığınız satır ve sütun sayısını girin. Sütunların genişliğini sayfaya sığacak şekilde ve eşit olarak ayarlamak için sütun genişliğini Otomatik olarak bırakabilir veya değiştirebilirisiniz. 3. Tablo Ekle düğmesini kullanırken istediğiniz satır ve sütun sayısını seçmek için farenizi sürükleyin. 4. Tablo ekledikten sonra tablodaki hücre sınırlarını görmek ve gizlemek için Tablo menüsünden Kılavuz çizgilerini göster/gizle yi tıklatın. 5. Varolan metni tabloya dönüştürmek için, metni seçin ve Tablo menüsünden Dönüştür ve sonra da Metni Tabloya yı tıklatın

20 6. Tabloyu değiştirmek için, tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğundaki tablo araçlarını kullanabilirsiniz. T a b l o l a r v e k e n a r l ı k l a r a r a ç ç u b u ğ u n u k u l l a n a r a k t a b l o i ş l e m l e r i y a p m a k : Standart araç çubuğundaki tablolar ve kenarlıklar düğmesine Tablolar ve Kenarlıklar Araç Çubuğu nu görebilir ve kullanabiliriz. bir kez tıklatarak Bir tablo çizmek için kalemle çizmeye benzeyen Tablo çizimi MSWord ün eski sürümlerinde olmayan bir özelliktir. Önce, Kalem i alarak tüm tablonun kenarlarını belirtmek için bir köşeden, çapraz köşeye kadar çizin, sonra içine sütun ve satır çizgilerini çizin. Tabloyu çizdikten sonra Kalem e bir kez daha tıklatarak çizimi bitirin. Bir hücre çizgisini kaldırmak için, Silgi yi tıklatın ve sonra çizgi boyunca sürükleyin. Hücreleri birleştirmek veya bölmek için, hücreleri seçin ve Hücreleri Birleştir i veya Hücreleri Böl ü tıklatın

21 . Tüm tabloların varsayılan olarak ½ nk kalınlığında, siyah renkli, tek ve katı çizgi kenarlığı vardır. Kenarlıkları değiştirmek veya kaldırmak için; Tablolar ve kenarlıklar araç çubuğundaki kenarlıklar paletini kullanarak (Çizgi Stili, Çizgi Kalınlığı ve Kenarlık Rengi araçlarını) kenarlık genişliğini, kenarlık rengini ve çizgi Stilini belirleyin. Yeni kenarlığı Tablo Çiz kalemiyle ile var olan kenarlığın üstüne çizin. Hücreleri vurgulamak için gölgelendirebilirsiniz. Hücrelerin dikey olarak hizalamasını yapabilmek için önce en az bir hücreye tıklamalı veya seçmelisiniz. Günler Dersler 1.Ders 2.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders Pazartesi Matematik Müzik Beden Eğitimi Salı Çarşamba Fen Bilgisi Bilgisayar Resim Türkçe Türkçe Vatandaşlık Perşembe İngilizce Sosyal Bilgiler İş Teknik Vatandaşlık Cuma Matematik Fen Bilgisi Müzik İngilizce Tablo 1: Ders Program Çizelgesi S e ç m e İ ş l e m l e r i : Bir hücreyi seçmek için hücreye iki kez tıklatın. Çalıştığımız hücrenin içinde bulunduğu satırı seçmek için Tablo menüsünden Satır komutunu veririz veya standart satır seçme işlemi olarak satırın başına bir kez Seç-- tıklatırız. Çalıştığımız hücrenin içinde bulunduğu sütunu seçmek için Tablo menüsünden Seç--Sütun komutunu veririz. Sütun seçmek için fareyi tablodaki ilk sütunun hemen üstüne götürüp, imlecin şekli aşağı ok a değiştiğinde bir kez tıklamak yeterlidir. Çalıştığımız tablodaki bütün hücreleri seçmek için Tablo menüsünden Seç--Tablo komutunu veririz. Tablodaki bütün satır ve sütunları seçerek de bu işlemi yapabiliriz. S ü t u n g e n i ş l i ğ i n i v e y ü k s e k l i ğ i n i d e ğ i ş t i r m e k : Tablo menüsünden Tablo özellikleri ve sonra hücre yüksekliği ve genişliği ni tıklatın

22 Satır sekmesinde tablonuzdaki satırların yüksekliğini, soldan girinti miktarını ve hizalamasını değiştirebilirsiniz. Sadece bir satırın yüksekliğini değiştirmek istediğinizde Önceki Satır ve Sonraki Satır düğmeleriyle satırınızı seçin. Eğer satır yüksekliğinde otomatik ayarları kullanmaz En az veya Tam değerlerini seçerseniz, Satır yüksekliği kutusuna istediğiniz satır yüksekliğini girmelisiniz. Tablo satırının sayfalar arasında bölünmesini önlemek için Sayfa sonlarında satır bölünebilir onay kutusunu temizleyin. Sütun sekmesini açtığınızda imlecinizin şu anda üzerinde bulunduğu sütunun ismini görürsünüz. Satır sekmesine benzer şekilde Önceki Sütun ve Sonraki Sütun düğmeleriyle sütun değiştirebilirsiniz. Seçtiğiniz sütunun genişliğini ve sütunlar arasındaki boşluğu değiştirmek için ilgili kutulardaki aşağı yukarı oklarını kullanın. Eğer tablonuz sayfanıza sığmıyorsa Otomatik Sığdır düğmesiyle tablo sınırlarını sayfa içerisine taşıyabilirsiniz. Fare ile yatay/dikey cetveli kullanarak da bu işlemleri yapabilirsiniz. Daha önce sütun genişliklerini değiştirirken yaptığımız şekilde sütunun sağ ve sol sınırlarını sürükleyip bırakarak sütun genişliklerini ayarlayın. Eğer sadece belli bir hücrenin genişliğini değiştirmek istiyorsanız önce hücreyi seçmelisiniz

23 S a t ı r v e s ü t u n e k l e m e k : Tablonuza satır eklemek için ekleme yapacağınız satırdaki bir hücreye tıklatın. Eğer tablodaki bir hücrede değilseniz satır ekleyemezsiniz. Tablo menüsünden sonra Alta Satır veya Üste Satır seçeneklerinden size uygun olanı seçin. Satırınız hemen eklenecektir. Ekle yi ve İpucu: Birden fazla satır eklemek ekleyeceğiniz için önce noktadan itibaren ekleyeceğiniz satır sayısı kadar seçin. Tablo menüsünden komutunu verin. Satır Ekle Sütun eklemek için önce ekleme yapacağınız yerdeki sütunu seçmelisiniz. taktirde Tablo menüsüne tıkladığınızda Sütun Ekle komutunu göremezsiniz. Birden fazla sütunu bir defada ekleyebilirsiniz. Aksi S a t ı r v e s ü t u n l a r ı e ş i t o l a r a k d a ğ ı t m a k : Tablo biçimini bozmadan satır ve sütunları eşit genişliğe getirmek için, önce eşit olarak dağıtmak istediğiniz satır veya sütunları seçmelisiniz. Düzenli dağıtma işlemi sonrasında, seçili olan alan sütunları(veya satırlar) arasında eşit olarak paylaştırılır. Yapmanız gereken seçtikten sonra Tablo menüsünü tıklatarak Satırları(/Sütunları) Düzgün Dağıt komutunu vermek. İpucu: Bütün tablo işlemlerinde farenin sağ tuşuyla kısayol menüsünü görebilirsiniz.

24 O t o m a t i k t a b l o b i ç i m l e n d i r :. Tablodaki herhangi bir hücreye tıkladıktan sonra Tablo menüsünden Otomatik Tablo Biçimi ni seçtiğimizde, MSWord hazır olan biçimleri, önceden tanımlı kenarlıkları ve gölgelemeyi de içerecek şekilde otomatik olarak tabloyu uygular. Tabloyu, tablo hücrelerinin içindekilerin tabloya sığacağı şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandırır. Tablo menüsündeki Başlıklar komutunu tıklatın. B a ş l ı k l a r : Eğer tablonuz bir sayfaya sığmıyorsa, tablonuz diğer sayfaya taştığında bu sayfadaki sütun başlıklarının otomatik olarak devam etmesini istiyorsanız; Tablonun ilk satırındaki sütun başlıklarını seçin. Başlıklar komutu iki durumlu bir düğme gibidir. Seçili olduğunda yanındaki onay işaretini görebilirsiniz; MSWord seçilen satırların sonraki sayfalarda tablo başlığı olarak yinelenmesini otomatik ayarlar. Bu komut yalnızca seçilen satırlar tablonun en üst satırını içeriyorsa kullanılabilir. S ı r a l a m a :

25 . Tablonuzdaki verileri istediğiniz bir ölçüte göre sıralamak isterseniz; Tablo menüsünden Sırala komutunu verin. Açılan Sırala iletişim kutusunun Sıralama Ölçütü kutularında tablonuzu sıralarken esas alacağınız sütunları belirtmelisiniz. Artan veya azalan sıralama yapabilirsiniz. İkincil sıralama ölçütünü iptal etmek için (yok) seçeneğini tıklatın. Sıralama yaparken en fazla üç ölçüt belirtebilirsiniz. Eğer tablonuzda başlık satırı tanımlaması yapmamışsınız Listemde çerçevesinde başlık satırının olup olmadığını işaretlemelisiniz.

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları 378 Bölüm 12: araçları (Kalem ve şekil araçları) vektör şekilleri oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak verir. Şekillerle, şekil katmanlarında ve yollar olarak çalışabilirsiniz; ayrıca boyama araçlarıyla

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OpenOffice.org'nin Sistem Menüsünden Başlangıcı OpenOffice.org çoğu zaman işletim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır. Sistem menünüz (başlangıç) birçok program için

Detaylı

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu 2009 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı

Birkaç tıklatma sonra, siparişiniz baskıya hazırdır. Yaşadığınız yere ve tasarladığınız ürün tipine bağlı olarak:

Birkaç tıklatma sonra, siparişiniz baskıya hazırdır. Yaşadığınız yere ve tasarladığınız ürün tipine bağlı olarak: Hoş Geldiniz! RocketLife tarafından hazırlanan HP Photo Creations, fotoğraflarınızdan profesyonel kalitede hatıralar yaratmanın hızlı ve kolay yoludur. Saniyeler içinde zarif fotoğraf albümleri, tebrik

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

METATRADER Kullanım Kılavuzu

METATRADER Kullanım Kılavuzu METATRADER Kullanım Kılavuzu 1/99 İÇERİK Yeni Hesap Kaydı (Demo hesabına ilk giriş).4 Program Kurulumu.7 Mevcut Hesaba Giriş..11 MetaTrader Çalışma Alanı.14 Piyasa Gözlemi..16 Sembol Pencereleri 17 İzleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Ekran üzerindeki metin ve semboller Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe Bir sonraki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır.

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. GİRİŞ Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. Neler Öğreneceksiniz: Bu bölümü bitiren kişi: 1.İşletim sistemleriyle ilgili

Detaylı

DYMO. İlk etiketinizi yaratın

DYMO. İlk etiketinizi yaratın 1 1 Giriş Dymo LP300 Elektronik Etiketleme Makinesi, 90 karaktere kadar yüksek kalitede,kendinden yapışkanlı etiketler yaratmanızı sağlar. Etiketleme makineniz ile 6 9 12 veya 19 mm ye kadar uzanan çeşitli

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one kullanım kılavuzu hp psc 1310 series all-in-one Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

Küçük İşletme ve Kurumsal Hesaplara Yönelik 10 Adımda Nubuto

Küçük İşletme ve Kurumsal Hesaplara Yönelik 10 Adımda Nubuto Küçük İşletme ve Kurumsal Hesaplara Yönelik 10 Adımda Nubuto Küçük işletme ve Kurumsal hesaplara yönelik 10 Adımda Nubuto XTM International Ltd. tarafından yayımlanmış, İstanbul Arel Üniversitesi Mütercim

Detaylı

T A N I T I M K I L A V U Z U

T A N I T I M K I L A V U Z U T A N I T I M K I L A V U Z U İçindekiler Güvenli kullanım uyarı ve tavsiyeleri...02 Arka panel açıklaması...03 Uzaktan kumandanın tanıtımı...04 Hızlı Erişim Menüsü...05 Ana Menü...06 Tivibu da Ara...06

Detaylı

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu Gelişmiş İşlevlerden Tam Yararlanma 1 Kopya kağıdını otomatik olarak orijinal belgeyle aynı boyutta olacak şekilde seçme: Otomatik Kağıt Seçimi modu (3-2

Detaylı

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 11 Haziran 2014 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Server için yazdırma

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR NPD4756-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 11 Bu Kılavuzun Kullanılması... 12 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 12 Yasal Olmayan Kopyalar ve Çıktılar... 13 Ürün Özellikleri...

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı