Üçüncü Akdeniz Orman Haftası Görev Raporu (Taslak) (17-21 Mart 2013) Tlemcen-Cezayir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üçüncü Akdeniz Orman Haftası Görev Raporu (Taslak) (17-21 Mart 2013) Tlemcen-Cezayir"

Transkript

1 Üçüncü Akdeniz Orman Haftası Görev Raporu (Taslak) (17-21 Mart 2013) Tlemcen-Cezayir 1

2 İçindekiler Resimler Giriş Resmi oturumlar dışında yapılan toplantılar: Türk Heyetinin Düzenlediği Yan Etkinlikler ve İkili Görüşmeler Mart Bakanlar Düzeyi Toplantısı Değerlendirme Akdeniz Orman Haftası ve Silva Mediterranea nın Geleceği Hakkında Ekler Toplantıya Katılan Türkiye Heyetinin Tam Listesi Silva Mediterranea BaĢkanı Ġsmail Belen in AçılıĢta Yaptığı KonuĢma Üst Seviye Panelde Yapılan KonuĢma Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin AKMAN ın KonuĢması Türkçe Metin Ġngilizce Metin Fransızca Metin Akdeniz Ormancılığı Öncelikleri (Ana Politikaları-AP) AP 1- Ürün ve Hizmetlerin Sürdürülebilir Üretiminin GeliĢtirilmesi Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 2- Ormanların Kırsal Kalkınmadaki Rolünün Güçlendirilmesi Beklenen Sonuçlar Öneriler AP 3- Arazi Mülkiyeti ve Orman Yönetiminin Peyzaj Düzeyinde GeliĢtirilmesi Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 4- Orman Yangınları Önleme Tedbirlerinin GeliĢtirilmesi Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 5- Biyolojik ÇeĢitlilik ve Orman Genetik Kaynaklarının Yönetimi Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 6- Bozuk Orman Peyzajının Restorasyonu

3 Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 7- Bilgi Eğitim ve ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 8- Uluslararası ĠĢbirliğinin Güçlendirilmesi Beklenen Sonuçlar: Politika Önerisi: Öneriler Kurumsal seviyede Akdeniz Ormanları ĠĢbirlikçi Ortaklığı Seviyesinde AP 9- Mevcut Finans Planlarının UyumlaĢtırılması ve Yeni Mekanizmaların GeliĢtirilmesi Beklenen Sonuçlar: Öneriler Tlemcen Deklarasyonu Deklarasyon-Ġngilizce Deklerasyon-Türkçe Poster ve Bildiriler Dr. Metin Türker Tarafından Dile Getirilen Hususlar Prof. Dr. Sezgin Özden in Poster Sunumu Yrd. Doç. Dr. Kayhan Menemencioğlu nun Poster Sunumu ÇEM Genel Müdürlüğü poster sunumu WWF-Türkiye Doğa Koruma Sorumlusu Selin Devranoğlu

4 Resimler Resim 1 Tlemcen Ģehrinin bir çok yerine asılı bulunan konferans duyurusu... 8 Resim 2: AçılıĢ KonuĢmaları- Soldan Sağa- Kürsüde Spiker, Silva Mediterranea BaĢkanı Ġsmail Belen, Tlemcen Ġli Genel Sekreteri, Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri, Cezayir Orman Genel Müdürü... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Resim 3 Türkiye Arı YetiĢtiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu BaĢkanı Bahri Yılmaz ve ÇEM Uzman Yardımcısı Sibel Nihal BaĢkalkan arıcılıkla ilgili çalıģmaları aktardı Resim 4 Toplantı katılımcılarından bir sahne... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Resim 5 Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Resim 6 Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman ve Büyükelçi Adnan Keçeci Türkiye heyetinin bazıları ile birlikte.... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Resim 7 Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman Türkiye heyeti baģkanı olarak konuģmasını yaparken... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4

5 YÖNETİCİ ÖZETİ Ağırlıklı olarak FAO nun (BM Gıda ve Tarım TeĢkilatı) teknik danıģma organlarından biri olan ve halen baģkanlığı ülkemiz tarafından yürütülen Akdeniz Ormanları Meseleleri Komitesi (SilvaMed) tarafından organize edilen Üçüncü Akdeniz Orman Haftası Mart 2013 tarihlerinde Cezayir in Tlemcen Ģehrinde gerçekleģtirilmiģtir. Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Sayın Rachid Benaissa nın Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na hitaben gönderdiği davetiye üzerine toplantıya ülkemizden Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Nurettin Akman baģkanlığında, 23 kiģilik bir heyet ile iģtirak edilmiģtir. Toplantılarda Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden yaklaģık 300 katılımcı hazır bulunmuģtur. Dr. Nurettin Akman BaĢkanlığındaki Türkiye heyetinde; TC Cezayir Büyükelçisi Adnan Keçeci, ÇEM, OGM, DSĠ, MGM, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi, UNDP Türkiye Ülke Ofisi, STK temsilcileri ve Çankırı Karatekin Orman Fakültesinden 2, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesinden 1 öğretim üyesi yer almıģtır. Heyetin tüm listesi Ekte verilmiģtir. Akdeniz Haftası Programı kapsamında; Toplantının açılıģ konuģmaları; Silvamed BaĢkanı (ÇEM Genel Müdür Yardımcısı) Ġsmail Belen, Tlemcen ili Genel Sekreteri ve Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılmıģtır. Ardından, Akdeniz Ormanları Stratejik çerçevesi hakkında bilgi verilmiģ ve görüģler alınmıģtır. Bilahare yapılan panele ülkemiz heyetinden Silvamed BaĢkanı Ġsmail Belen ve WWF Türkiye ofisinden Selin Devranoğlu katılım sağlamıģtır. Oturumda; Türkiye Arı YetiĢtiricileri Birliği Yönetim Kurulu BaĢkanı Bahri Yılmaz ve ÇEM Genel Müdürlüğü nden Sibel Nihal BaĢkalkan Türkiye de yapılan arıcılık çalıģmalar hakkında sunum yapmıģtır. Oturumda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker, gerçekleģtirilen çalıģmalar hakkında sunum yapmıģ, UNDP Türkiye Ülke Ofisi nden Nuri Özbağdatlı; OGM ile birlikte hazırlanan Türkiye'de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi isimli büyük ölçekli GEF projesi hakkında bilgi vermiģtir. 5

6 Oturum için, ülkemizden ÇEM Genel Müdürlüğünce poster sunumu yapılmıģtır. Buna ilaveten, 5 poster sunumu ( Çankırı Karatekin Üniversitesi (2), Orman Genel Müdürlüğü, WWF Türkiye Ofisi, UNDP Türkiye) daha gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca, ülkemizi tanıtıcı bir stant açılmıģ, oturumlar sonrası yan etkinliklere katılım sağlanmıģtır. Oturumda; Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu Seyhan havzasında yapılan iklim değiģimi uyum (adaptasyon) çalıģmaları hakkında sunum yapmıģtır. 20 Mart 2013 ÇarĢamba günü, Tlemcen Milli Park ına gerçekleģtirilen gezide, farklı noktalarda durularak, milli park hakkında kısa bilgiler verilmiģ, arazi incelemesi yapılmıģtır. 21 Mart 2013 PerĢembe günü; Üst Seviye Toplantıya Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman ile birlikte T.C. Cezayir Büyükelçisi Adnan Keçeci iģtirak etmiģlerdir. Sayın Akman, burada yaptığı konuģmada ülkemizin ormancılık alanında uluslararası iģbirliğine verdiği önem üzerinde durmuģ, BirleĢmiĢ Milletler Ormancılık Forumu Onuncu Oturumu nün 8-19 Nisan 2013 tarihlerinde Ġstanbul da düzenleneceğini hatırlatarak, 8-9 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleģtirilecek Bakanlar Toplantısı için Türkiye nin davetini yinelemiģtir. Toplantılar Sonucunda; 1. Akdeniz Ormancılığı Stratejik Çerçevesi, 2. Tlemcen Deklerasyonu kabul edilmiģ, 3. Dördüncü Akdeniz Orman Haftasının 2015 yılında Barselona da yapılması kararlaģtırılmıģtır. Toplantıya Bakan Yardımcısı düzeyinde ve geniģ bir heyetle katılım sağlanması, Cezayir tarafınca büyük bir memnuniyetle karģılanmıģ, ülkemiz heyetinin toplantıda yaptığı katkılar Türkiye nin ormancılık konusunda uluslararası alanda oynadığı etkin rolü pekiģirmiģtir. Toplantılarda, sonuçta kabul edilen belgelerin de özü olarak, Akdeniz havzasında yüzyıllardır insanların ormanlar ve ağaçlarla iç içe yaģadığının altı çizilerek, ormanların aģırı kullanımı 6

7 nedeniyle arazinin tahribatı, su kıtlığı ve kuraklıkların yıpranmayı hızlandırıģı gibi sorunların üstesinden gelme konusunda iģbirliğinin zaruri olduğu vurgulanmıģtır. Ayrıca, Akdeniz bölgesinin en önemli sorunlarından biri olan orman yangınları ile mücadelede bölge ülkeleri ile iģbirliği, tabiatı tahrip etmeden yangına müdahale, yangına dayanıklı doğal türlerin korunup geliģtirilmesi, bölgeye has genetik kaynakların uluslararası iģbirliği ile korunması ve geliģtirilmesi için ortak projeler yürütülmesi, tahrip edilmiģ ekosistemlerin rehabilite edilmesi, tarihi bölgelerdeki özel dokunun korunması, kırsal nüfus ile orman alanı arasındaki iliģki ve kırsal kalkınma alanında ormancılığın sağlayabileceği katkılar üzerinde durulmuģtur. 7

8 1. Giriş Birincisi 2010 yılında Türkiye de, ikincisi 2011 yılında Fransa da organize edilen Akdeniz Orman Haftası nın üçüncüsü Mart 2013 tarihlerinde Cezayir de yapılmıģtır. Bu vesile ile; Bakanların da iģtirak ettiği Üst Seviye Toplantısı organize edilmiģ, Ġlk teģebbüsleri 2010 yılında ülkemiz tarafından baģlatılan ve 2012 yılı Kasım ayında BM Genel Kurulu tarafından ilan edilen 21 Mart Dünya Orman Günü kutlamaları yapılmıģ, fidan dikimi gerçekleģtirilmiģ, Akdeniz Ormancılığı Stratejik Çerçevesi ve Politika Öncelikleri isimli belge kabul edilmiģ, Akdeniz Ormancılığına iliģkin Tlemcen Deklarasyonu kabul edilmiģtir. Akdeniz Orman Haftası ağırlıklı olarak BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım TeĢkilatı nın (FAO) teknik danıģma organlarından biri olan Akdeniz Ormanları Meseleleri Komitesi (Silva Medieterranea) tarafından organize edilmektedir. KuruluĢu 1911 yılına uzanan Silva Mediterrenea nın dönem baģkanlığına, tarihinde ilk defa olmak üzere, 2012 yılında ülkemiz seçilmiģtir. Avrupa, Afrika ve Yakındoğu Bölgesinden 27 ülke ve Avrupa Birliği örgüte üyedir. (http://www.fao.org/forestry/silvamed/66625/en/) Resim 1 Tlemcen şehrinin birçok yerine asılı bulunan konferans duyurusu 8

9 Üçüncü Akdeniz Orman Haftasına, baģta Cezayir olmak üzere; Belçika, Hırvatistan, Mısır, Etiyopya, Fransa (20), Ġtalya (23), Ürdün, Lübnan (13), Moritanya, Fas (28), Portekiz, Ġspanya (10), Ġsviçre, Tunus (21) ve Türkiye den (23) toplam 300 civarında katılım gerçekleģmiģtir. Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin AKMAN BaĢkanlığındaki Türkiye heyetinde; TC Cezayir Büyükelçisi Adnan Keçeci, ÇEM, OGM, DSĠ, MGM, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi, UNDP Türkiye Ülke Ofisi, STK temsilcileri ve Çankırı Karatekin Orman Fakültesinden 2, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesinden 1 öğretim üyesi yer almıģtır. Heyetin tüm listesi Ek-1 de verilmiģtir. Program 17 Mart 2013 Pazar günü Tlemcen Ġli Genel Sekreteri, Silva Mediterranea BaĢkanı ve Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreterinin açılıģ konuģmaları ile baģlamıģtır. Ülkemizi temsilen Silva Mediterranea BaĢkanlığını yürüten Ġsmail Belen in açılıģta yaptığı konuģma metni ekler bölümünde (Ek-2) takdim edilmiģtir. Resim 2 Açılış Konuşmaları- Soldan Sağa- Kürsüde Spiker, Silva Mediterranea Başkanı İsmail Belen, Tlemcen İli Genel Sekreteri, Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri, Cezayir Orman Genel Müdürü AçılıĢı takiben Akdeniz Ormancılığı Stratejik Çerçevesi 1 isimli belge hakkında sunum yapılmıģ ve buna iliģkin katılımcı görüģ ve önerileri alınmıģtır. Pazar günü öğleden sonra bu 1 9

10 stratejinin uygulanması konusunda panel düzenlenmiģ olup, Silva Mediterranea BaĢkanı olarak panele katılan Ġsmail Belen in konuģma notları Ekte arz edilmiģtir. WWF Türkiye Ofisinden Doğa Koruma Sorumlusu Selin Devranoğlu da panelist olarak katılmıģ ve stratejinin uygulanmasında STK ların rolü hakkında görüģlerini bildirmiģtir. Pazartesi günü yapılan birinci oturumda Türkiye Arı YetiĢtiricileri Birliği Yönetim Kurulu BaĢkanı Bahri Yılmaz, Akdeniz Bölgesi için son derece önemli bir ürün olan çam balı baģta olmak üzere Türkiye de yapılan arıcılık çalıģmaları hakkında sunum yapmıģtır. Resim 3 Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Yılmaz ve ÇEM Uzman Yardımcısı Sibel Nihal Başkalkan arıcılıkla ilgili çalışmaları aktardı. Ġkinci oturumda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker panelist olarak yer almıģ ve Bakanlığı tarafından yapılan çalıģmaları paylaģmıģtır. 10

11 Resim 4 Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker Bu oturumun diğer bölümünde UNDP Türkiye Ülke Ofisi nden Sürdürülebilir Orman Yönetimi DanıĢmanı Nuri Özbağdatlı; Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan Türkiye'de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi isimli büyük ölçekli GEF projesi hakkında bilgi vermiģtir. Dördüncü oturumda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu sunum yapmıģ ve Seyhan havzasında yapılan iklim değiģimi uyum (adaptasyon) çalıģmalarını aktarmıģtır. Resim 5 Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu 11

12 Resim 6 UNDP Türkiye Ülke Ofisi nden Nuri Özbağdatlı Etkinliğin raporlamasının yapıldığı BeĢinci Oturum Silva Mediterranea BaĢkanı tarafından yönetilmiģ, bölümlerin raportörleri tarafından hazırlanan belgeler sunulmuģ ve Bakanların/Üst Seviye toplantının onayına sunulacak olan Tlemcen Deklarasyonu müzakere edilmiģ ve Ekte sunulan metin birkaç küçük teknik düzenleme ile kabul edilmiģtir. Bunlara ek olarak; Türkiye heyeti; ÇEM Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi, WWF Türkiye tarafından hazırlanan poster sunumları ile toplantıya iģtirak etmiģ, Ayrıca Silva Mediterranea altında yürüyen projelerden; o Almanya Uluslararası ĠĢbirliği Örgütü (GIZ) tarafından desteklenen Akdeniz ve Ortadoğu Bölgesindeki (MENA) Ormancılık Politikalarının Ġklim DeğiĢikliğine Uyumu Projesine 2, 2 12

13 o ve Fransız Küresel Çevre KuruluĢu (FFEM) tarafından desteklenen Akdeniz Orman Ekosistemlerinin Ürün ve Hizmet Üretiminin Küresel DeğiĢiklikler Bağlamında ĠyileĢtirilmesi Projesine 3 ait toplantılara katılmıģlardır. o Bu bağlamda, MENA projesi kapsamında iklim değiģimine dönük olarak kapasite geliģtirme faaliyetlerine devam edilmesi ve bu faaliyetlerin UNDP tarafından yürütülen Akdeniz Ormanları Entegre Yönetimi Projesi uygulama sahalarında yoğunlaģtırılmasının faydalı olacağı benimsenmiģtir. Resim 7 Ülkemiz heyetince açılan stantlar 1.1. Resmi oturumlar dışında yapılan toplantılar: 17 Mart Pazar akģamı, toplantının son oturumunun ardından saat 19:00'da projenin 2. bileģenine iliģkin yapılması gereken çalıģmalar ve iģ takvimi hakkında 1 saatlik bir bilgilendirme toplantısı yapılmıģ olup, toplantıya Türk heyetinden FFEM projesi ulusal odak noktası A. Ayata Kelten, 1. bileģen uzmanı Dr. ġ. Gökdemir, 2. bileģen uzmanı Dr. G. Kaya, 3. bileģen uzmanı Dr. E. Yılmaz ve 4. bileģen uzmanı Dr.N. Erkan katılmıģlardır. 18 Mart Salı akģamı, saat 19:30'da FFEM projesine iliģkin bir "yan etkinlik" gerçekleģtirilmiģtir. Bu yan etkinliğe Türk heyetinden ÇEM Genel Müdür Yardımcısı Ġsmail Belen, UNDP Türkiye Ülke Ofisi nden Nuri Özbağdatlı, FFEM projesi ulusal 3 13

14 odak noktası A.Ayata Kelten, 1. bileģen uzmanı Dr.ġ. Gökdemir, 2. bileģen uzmanı Dr. G. Kaya, 3. bileģen uzmanı Dr. E. Yılmaz, 4. bileģen uzmanı Dr. N. Erkan ve WWF-Türkiye Doğa Koruma Sorumlusu S. Devranoğlu katılmıģlardır. 19 Mart ÇarĢamba akģamı, saat 19:00-19:30 arasında projenin 3. bileģenine iliģkin yapılması gereken çalıģmalar ve iģ takvimi hakkında kısa bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Türk heyetinden FFEM projesi ulusal odak noktası A. Ayata Kelten, 1. bileģen uzmanı Dr. ġ. Gökdemir, 2. bileģen uzmanı Dr. G. Kaya, 3. bileģen uzmanı Dr. E. Yılmaz ve 4. bileģen uzmanı Dr. N. Erkan katılmıģlardır. Bu toplantılarda FFEM projesi bileģenlerinin çalıģma takvimi, görev ve sorumluluklar gibi konularda proje koordinatörleri tarafından sunumlar yapılmıģ, proje döngüsü ile ilgili eksik kalan yönler tartıģılmıģtır. 14

15 1.2. Türk Heyetinin Düzenlediği Yan Etkinlikler ve İkili Görüşmeler Resim 8 Türk Heyeti Toplantı Halindeyken Cezayir li yetkililer ve diğer katılımcılar ile ikili görüģmelerde bulunulmuģ ve yaptıkları çalıģmalar hakkında bilgiler alınmıģtır. Bunun yanında sunumlarda, proje fikir beyanlarında ve karar alma mekanizmasında ülkemizin görünürlüğü sağlanmıģtır. Akdeniz ülkeleri ormancılık yetkilileri ve örgüt temsilcileriyle ikili fikir alıģveriģinde bulunulmuģtur. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı (ÇEM ve OGM) yayınlarından oluģan bir stant açılmıģ ve panoda sergilenmiģtir. Grup iletiģimi ve bu iletiģimin yaygınlaģtırılması için facebook grubu kurulmuģtur. Grup içi ve diğer ülkelerin katılımcılarıyla iletiģimi sürdürülebilmesi için sosyal medyadan faydalanılmıģtır. Cezayir Ticaret MüĢavirliği ile iletiģime geçilmiģ, Akdeniz Orman Haftası nedeniyle Türkiye Heyetinin Cezayir de olduğu ve programa iģtirak eden heyet ve konu hakkında bilgi verilmiģtir. MüĢavirlikten de Cezayir- Türkiye Ticari konularında bilgi edinilmiģtir. Model Orman çalıģmaları Orman Genel Müdürlüğü adına Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığınca takip edilmektedir. Akdeniz Model Orman Ağı (MMFN) Sekreteri Pilar Valbuena, Cezayir Tlemcen Model Orman BaĢkanı Omar Aissaoui ve Cezayir Model Ormanı temsilcileri ile toplantılar düzenlenmiģtir. Resim 9 Akdeniz Model Orman ağı ile ilgili olarak Cezayir tarafı ile görüşme yapıldı 15

16 Bu toplantılarda Yalova Model Ormanının tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verilmiģ, ortak gerçekleģtirilmesi düģünülen projelerle ilgili görüģ alıģveriģlerinde bulunulmuģtur. Ayrıca Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığının yürüttüğü kapasite geliģtirme programları çerçevesinde iģ birliği yapılabilecek konu baģlıkları belirlenmeye çalıģılmıģtır. Bunun Yanında Mart 2013 tarihleri arasında yapılacak olan MEDForum toplantısı gündem konuları üzerine görüģülmüģtür Mart Bakanlar Düzeyi Toplantısı 21 Mart 2013 PerĢembe günü Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı baģkanlığında düzenlenen üst seviye toplantıya Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin AKMAN ve TC Cezayir Büyükelçisi Adnan KEÇECĠ de iģtirak etmiģtir. Resim 10 Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman ve Büyükelçi Adnan Keçeci Türkiye heyetinin bazıları ile birlikte Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Sayın Rashid Benaissa ile birlikte programa iģtirak eden Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin AKMAN ın yaptığı konuģmanın Türkçe, 16

17 Ġngilizce ve Fransızca metinleri ekte takdim edilmiģtir. Türkçe olarak yapılan konuģmanın önceden hazırlanan Ġngilizce (ÇEM Uzman Yardımcısı Sibel Nihal BaĢkalkan) ve Fransızcaya çevirileri aynı anda simültane olarak dinleyicilere ulaģtırılmıģ ve basılı metinler de dağıtılmıģtır. AçılıĢı takiben Tlemcen deklarasyonu kabul edilmiģ, Dördüncü Akdeniz Orman Haftasının ev sahipliği için müracaat eden Ġspanya nın teklifi kabul edilerek bir sonraki toplantının 2015 yılında Barcelona da yapılması kararlaģtırılmıģ, ardından basın toplantısı ile toplantı sonlandırılmıģtır. Resim 11 Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman Türkiye heyeti başkanı olarak konuşmasını yaparken Bunu takiben Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin AKMAN ve Büyükelçi Adnan KEÇECĠ; Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Sayın Rashid Benaissa ile birlikte fidan dikim törenine katılmıģ, yerel medyaya mülakat vermiģ ve bu toplantı için hazırlanan özel uçakla birlikte Cezayir Ģehrine dönmüģlerdir. Cezayir Ģehrinde Büyükelçilik ziyaret edilmiģ, ardından Cezayir Zooloji Parkı ve Rekreasyon Alanı ziyaret edilmiģtir lü yıllarda Fransızlar tarafından inģa edilmeye baģlanan bu 17

18 alanın çok sayıda bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yaptığı görülmüģ ve Ankara Atatürk Orman Çifliği ile iģbirliği yapılabileceği değerlendirilmiģtir. Resim 12 Cezayir Zooloji Parkı ve Rekreasyon Alanı ziyaret Resim 13 Cezayir Zooloji Parkı ve Rekreasyon Alanından Görüntüler 2. Değerlendirme 2.1.Akdeniz Orman Haftası ve Silva Mediterranea nın Geleceği Hakkında Birincisi 2010 yılında Türkiye de yapılan Akdeniz Orman Haftasının üçüncüsü Mart tarihlerinde Cezayir in Tlemcen Ģehrinde organize edilmiģ ve büyük bir baģarı ile tamamlanmıģtır. 18

19 Türkiye nin gerek teknik, gerek akademik ve gerekse siyasi olarak üst seviyede katılım sağlaması büyük bir takdirle karģılanmıģtır. Akdeniz Orman Haftası temel olarak FAO Akdeniz Ormancılığı Meseleleri Komitesi (http://www.fao.org/forestry/silvamed/en/) tarafından organize edilmiģ olup, bu komitenin dönem baģkanlığı ülkemizin uhdesindedir. Avrupa, Yakındoğu ve Afrika dan 27 ülkenin üye olduğu (http://www.fao.org/forestry/silvamed/32024/en/) ve kuruluģu1911 yılına uzanan tarihi ile ormancılık alanındaki en köklü uluslar arası örgütlerden birisi olan Silva Mediterranea nın Dönem BaĢkanlığının ülkemiz tarafından yürütülmesinin ülkemiz ormancılığının uluslar arası alanda temsil edilmesi ve hak ettiği değeri alması açısından büyük bir fırsat oluģturduğu mütalaa edilmiģtir. Bu dönem baģkanlığı için DıĢiĢleri Bakanlığı ve Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının koordinasyonunda; FAO, UNDP Türkiye Ülke Ofisi, Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri ve Özel Sektörün katılımı ile en fazla üç ay içinde bir Eylem Planı hazırlanması ve uygulanmasının zaruret kesp ettiği mütalaa edilmiģtir. 19

20 3. Ekler 3.1.Toplantıya Katılan Türkiye Heyetinin Tam Listesi Üçüncü Akdeniz Orman Haftası Türkiye Katılımcı Listesi ( ) Sıra Adı Soyadı Kurumu Görevi No 1 Dr. Nurettin AKMAN Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı 2 Adnan KEÇECĠ TC Cezayir Büyükelçiliği Büyükelçi 3 Ġsmail BELEN Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı- ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) Genel Müdür Yardımcısı- FAO Akdeniz Ormancılığı Meseleleri Komitesi (Silva Mediterranea) BaĢkanı 4 Mustafa ÇETĠN ÇEM Uzman Yardımcısı 5 Sevilay ÖZÇELĠK ÇEM Uzman Yardımcısı 6 Sibel Nihal ÇEM Uzman Yardımcısı BAġKALKAN 7 Ali TEMERĠT Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı- Orman Genel Müdürlüğü (OGM) BaĢmühendis- FAO Yakındoğu Ormancılık ve Mera Komisyonu BaĢkanı 8 Kamil KILIÇ OGM Mühendis 9 Prof. Dr. Aydın Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi/ TÜFEKÇĠOĞLU Rektör Yardımcısı 10 Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 11 Yrd. Doç. Dr. Kayhan MENEMENCĠOĞLU Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi/ Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü 12 Dr. ġükran OGM ġube Müdürü GÖKDEMĠR 13 Dr. Güven KAYA OGM BaĢmühendis 14 Dr. NeĢat ERKAN OGM Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürü- Antalya 15 Dr. Ersin YILMAZ OGM Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürü- Mersin 16 AyĢe Ayata KELTEN OGM Mühendis 17 YaĢar DĠNÇSOY Orman ve Su ĠĢleri Mühendis Bakanlığı- DSĠ Genel Müdürlüğü 18 Ömer Faruk ÇĠLOĞLU Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı- Meteoroloji Genel Meteorolojinin Sesi Radyosu Müdürü 20

21 Müdürlüğü 19 Bahri YILMAZ Türkiye Arı YetiĢtiricileri Merkez Birliği 20 Dr. Hikmet ÖZTÜRK Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı- TEMA 21 Dr. Metin TÜRKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu BaĢkanı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm BaĢkanı Genel Müdür Yardımcısı 22 Nuri ÖZBAĞDATLI UNDP Türkiye Ülke Ofisi Sürdürülebilir Orman Yönetimi DanıĢmanı 23 Selin DEVRANOĞLU WWF Türkiye Doğa Koruma Sorumlusu Not: Bu listeye ilaveten Büyükelçilik MüsteĢarı Barbaros Erdem ve Üçüncü Katip Bilal Yılmaz baģta olmak üzere Büyükelçiliğin tüm mensupları her aģamada heyete destek olmuģ, randevuları ve diğer teknik hazırlıkları büyük bir özveri ve baģarı ile tamamlamıģlardır. 21

22 3.2.Silva Mediterranea Başkanı İsmail Belen in Açılışta Yaptığı Konuşma 4 3rd Mediterranean Forest Week March, 17-21, 2013 Tlemcen, Algeria Speech Text Opening Speech March 17, :00-10:45 Ġsmail BELEN 5 President Silva Mediterranea Mr. President, Dear Participants, Ladies and Gentlemen,.. Being glad with the opening of the Third Mediterranean Forest Week, I greet you all with my due respect as the president of the Silva Mediterranea, one of the prominent international organizations operating in the field of forestry in the Mediterranean Region. Having been established in 1911, Silva Mediterranea turned into a technical consultancy body focusing on the Mediterranean Region in cooperation with the Forestry Commissions of FAO for Europe, Africa and Near East and has conducted several successful projects. One of these successful projects, supported by Silva Mediterranea is Mediterranean Forest Week 4 Metnin Ġngilizce tercümesi UNDP Türkiye Ülke Ofisi tarafından hazırlanmıģtır. 5 Mr. İsmail BELEN, is a Forest Engineer graduated from Karadeniz Technical University Forestry Faculty, Turkey. He has masters degrees on Natural and Applied Sciences and Public Management. Currently he is going for Doctorate at the Institute of Public Administration for Turkey and Middle East. He worked several years at field as Forest Ranger. He worked as department Head at the General Directorate of Afforestation, as Deputy Director General for General Directorate of Forestry and Chief of the Cabinet to the Minister of Environment and Forestry. Currently he is working as Deputy Director General for General Directorate of Combating Desertification. For contact; or 22

23 (MFW). MFW, the first of which was held in Turkey in 2010, was held in France in 2011 for the second time and the third MFW was organized in Tlemcen, Algeria. That s to say that MFW has been held in the continents of Asia, Europe and Africa, which constitute the Silva Mediterranea. I am sure this is the reflection of the region's cultural diversity Additionally, celebration of the first International Forest Day, which was declared in November 2012 by the General Assembly of the United Nations upon the request of FAO, here in Tlemcen, will be recorded as one of the corner stones in the history of forestry. We are proud that Turkey and Algeria, two members of the Silva Mediterranea, played an active role at the process for Declaration of March 21 as the International Forest Day 6. I would also like to repeat that UNFF10 (United Nations Forum on Forests), one of the most important conferences in the field of forestry will soon be held in Turkey, a member of the Silva Mediterranea. As we know very well, in accordance with its multi-year programme of work for the period , the Forum, at its ten session, is scheduled to consider, under the overall theme Forest and economic development, with the following sub-themes; Forest Products and services, National forest programmes and other sectoral policies and strategies, Reducing risk and impacts of disasters Benefits of forests and trees to urban communities. During this week we will discuss these above mentioned overall and sub-themes and more for Mediterranean region and we will be able to disseminate and share with other countries during UNFF1o. Distinguished Participants, Today, the Silva Mediterranea works actively with 27 member countries and one international organization (European Union). By means of the projects initiated recently, the Silva Mediterranea became more efficient and started to receive assistance from donor agencies such as European Commission, Development Agency of Germany (GIS), Development Agency of France (AfD), Turkish Cooperation Agency (TIKA). The Collaborative Partnership on Mediterranean Forests, which was opened for signature in 2010 in Ġstanbul, has today gained a tremendous momentum. I would like to take this opportunity to express my thanks to the former presidents Mr. Spas TODOROV of Bulgaria, Mr. Abdulhafi HOUMY of Morocco for their successful works and to Mr. Christophe BESACIER, who has been working like a one-man army for the Secretariat of the Silva Mediterranea. Distinguished Participants, The Third Mediterranean Forest Week will be recorded as an event where significant documents were developed and ratified. Within this framework the following activities will be conducted; Launch the State of the Mediterranean Forests (SoMF), The Strategic Framework of the Mediterranean Forests(SFMF) 6 23

24 Adopt the Declaration of Tlemcen Prepare a presentation to be presented at UNFF10, to be held in Turkey, from April 8-19, Mr. President, Distinguished Participants, The representatives of the member countries and organizations especially the Ministry of Agriculture and Rural Development of Algeria and the General Directorate of Forestry came together for several times and conducted intense activities for organization of the Mediterranean Forest Week. I, as the President of the Silva Mediterranea, would like to express my deepest gratitude to members of this Committee and the General Directorate of Forestry of Algeria, the officials of the Park of Tlemcen and the local authorities of Tlemcen for their wonderful cooperation. I thank you. 3.3.Üst Seviye Panelde Yapılan Konuşma 3rd Mediterranean Forest Week March, 17-21, 2013 Tlemcen, Algeria Speech Text Session O-Round Table on the Strategic Frame Work Mediterranean Forests March 17, :30-16:00 Ġsmail BELEN President Silva Mediterranea At this roundtable my speech will be about two main issues; How this Strategic Framework on Mediterranean Forests can help us to determine the vision for Silva Mediterranea? How we determine a road map for Silva Mediterranea benefitting from this document? 7 24

25 The conditions required for implementation of a document, laws, legislation are as follows: The documents should be prepared jointly, with participation of all stakeholders Should be based on real data and realistic interpretations When launching it has to provide benefits to all parties. It has to has punishment and reward system If we examine this document and the policies with in this perspective; Stakeholders; Members; Silva Mediterranea has nearly 30 countries and an Regional Organisation o State Agencies; Different Ministries (Forestry, Agriculture, Tourism, Development, International Cooperation, Foreign Affairs, Environment, Cooperation Agencies like AfD, TIKA, GIS,..), National Assemblies, o NGO s, Media,Researcher-Academicians o Private Sector (Paper, Paperboard and Woodpulp Industry, Wood Raw Material, Wood Based Panel Industry, Wood Energy, Furnishers, Carbon Traders, Small Scale Forests Enterprises, Sawmills, Workforce, drinking water companies, mining companies, ecotourism companies, livestock companies, shepherds etc.) o Individuals; The people who are using the forest for grazing, The people who are collecting non wood forest products from forest like mushrooms, chestnut, linden, The people who are needing forest for fresh air, sport, hunting, beautiful landscape. Forest without people like the house without people. No need to palace, no need to pavilion without you. International Organisations; (Official and Non Official) Plan Blue, CIHEAM, AIFM, CTFC, EFIMED, MMFN, FAO, UNFF, Forest Europe Nature Itself: (Forests, Animals, Flowers, Rivers, Birds, Squirrels etc.) There is not only man in the world. Nature has no voice. But if we are not hearing the voice of a bird, if we are not seeing a beauty and sweetness of flowers and not smelling her fragrance what kind of people we are. Real data and realistic interpretations Benefits to all parties Punishment and reward system What can we do for this Strategic Framework? 25

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma Doç. Dr. ġahin ANIL Evran DOĞAN, Ferya TAġCI TAGEM 1 SUNU ĠÇERĠĞĠ ARIMNet1 Projesi

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

KURAK ALANLARDA KÜRESEL DEĞIŞIMLERE DAYANIKLI ORMAN EKOSISTEMLERININ OLUŞTURULMASI

KURAK ALANLARDA KÜRESEL DEĞIŞIMLERE DAYANIKLI ORMAN EKOSISTEMLERININ OLUŞTURULMASI KURAK ALANLARDA KÜRESEL DEĞIŞIMLERE DAYANIKLI ORMAN EKOSISTEMLERININ OLUŞTURULMASI Kurak alanlarda orman restorasyonu ve ormanlaştırmadan öğrenilen derslerin dokümanlaştırılması, değerlendirilmesi ve analizi

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT Düzenleyen Hosted by Himayelerinde Under the Aupices of Destekleriyle Supported By Destekleriyle Supported By 3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

Detaylı

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site.

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site. NK CEPHE 17 yıldır Kayseri de faaliyet gösteren, dış cephe konusunda kendini kanıtlamış, Üçel Alüminyumun bir kolu olarak Neslihan IRVANA ve Kamil KOCAPAŞ tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Şirketimizin

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

ÇABUK Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı: Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı Açılışı Yapıldı

ÇABUK Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı: Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı Açılışı Yapıldı ÇABUK Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı: Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı Açılışı Yapıldı Bakanlığımız ve TİKA İşbirliğinde kurulan dostluk ormanı Nijer Devlet Başkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, tüm Bakanlar,

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü FAO-ORMANCILIK KOMİTESİ TOPLANTISI. 24-28 Eylül 2012 Roma-İTALYA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü FAO-ORMANCILIK KOMİTESİ TOPLANTISI. 24-28 Eylül 2012 Roma-İTALYA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 21 COFO FAO-ORMANCILIK KOMİTESİ TOPLANTISI 24-28 Eylül 2012 Roma-İTALYA TÜRKİYE HEYETİNCE YAPILAN FAALİYETLER KİTAPÇIĞI

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

YURT DIŞI GÖREV RAPORU

YURT DIŞI GÖREV RAPORU YURT DIŞI GÖREV RAPORU Emir: Bakanlığımızın B.18.0.DİD.0.01.0-903.07.03-112 sayı ve 29/03/2011 tarihli görev oluru Katılımcının Adı Soyadı : Dr. Neşat ERKAN Görev Yeri : Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-) Adı Soyadı Ünvan Telefon E-mail Doğum Tarihi - Yeri KİŞİSEL BİLGİLER Şule KÜÇÜKCOŞKUN Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grup Koordinatörü 0 312 3157623/1312 Direkt Hat: 0312 307 60 22 suysal@tagem.gov.tr

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

AGORA: REGPOT AB FP7 Proje Tanıtımı

AGORA: REGPOT AB FP7 Proje Tanıtımı AGORA: REGPOT AB FP7 Proje Tanıtımı Proje Adı Proje Kısaltımı Proje Türü Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri Proje İnternet Sitesi Türk Ortağın Kurumu Proje Ortakları Akdeniz Orman Araştırma Kapasitesinin

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Afrika da Sektörel ve Finansal Dönüşüm: Fırsatlar ve Riskler 5. Oturum: Türkiye nin Afrika Politikası. 25 Nisan 2014 Saat 13:00-15:00

Afrika da Sektörel ve Finansal Dönüşüm: Fırsatlar ve Riskler 5. Oturum: Türkiye nin Afrika Politikası. 25 Nisan 2014 Saat 13:00-15:00 Afrika da Sektörel ve Finansal Dönüşüm: Fırsatlar ve Riskler 5. Oturum: Türkiye nin Afrika Politikası 25 Nisan 2014 Saat 13:00-15:00 İsmail BELEN Orman Yüksek Mühendisi-Kamu Yönetimi Uzmanı Orman ve Su

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND

CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND 03-14 Mart 2013 Murat TOPLU Grup Sorumlusu Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İÇERİK - CITES NEDĠR? - CITES IN TÜRKĠYE DEKĠ KURUMSAL YAPISI - 16. TARAFLAR

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) 13 HAZİRAN 2011, PAZARTESİ 09:30-11:30 Avrupa Birliği

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

BİRİNCİ GÜN (25 Mart 2015)

BİRİNCİ GÜN (25 Mart 2015) GÜNDEM - AGENDA 09.30 10.00 Kayıt BİRİNCİ GÜN (25 Mart 2015) 10.00 10.30 Açılış konuşmaları Dr. Asghar Mohammadi FAZEL, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Çevre Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkanı Orkhan

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project International Integrated Basin Management Workshop, February 2014, İstanbul Hande BİLİR TUBITAK-BILGEM-YTE Spatial Information Technologies

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM 2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM Konu: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) ile işbirliği içerisinde

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi DEMOLA, üniversite-sanayi işbirliği ile bölgesel ve küresel yenilik yaratmayı amaçlayan uluslararası bir yenilik

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS

TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS 15th meeting of the Workshops for the implementation of the European Landscape Convention "Sustainable Landscapes and Economy" NATURE CONSERVATION

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE THURSDAY, July 8 th 9 Temmuz 2010 CUMA FRIDAY, July 9 th Swissôtel

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın,

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on 27-29 July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, Turkey. The main theme of EUREFE 17 International Conference

Detaylı

4. DAĞ ORTAKLIĞI SONUÇ RAPORU 17-20 EYLÜL 2013-ERZURUM

4. DAĞ ORTAKLIĞI SONUÇ RAPORU 17-20 EYLÜL 2013-ERZURUM 4. DAĞ ORTAKLIĞI SONUÇ RAPORU 17-20 EYLÜL 2013-ERZURUM 17-20 Eylül 2013 Tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO sekretaryasında düzenlenen 4. Dağ Ortaklığı Toplantısı Genel Müdürlüğümüz

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe Dilekler : Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. Yeni evli bir çifti Félicitations et meilleurs

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) 4 EKİM 2010, PAZARTESİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı