Üçüncü Akdeniz Orman Haftası Görev Raporu (Taslak) (17-21 Mart 2013) Tlemcen-Cezayir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üçüncü Akdeniz Orman Haftası Görev Raporu (Taslak) (17-21 Mart 2013) Tlemcen-Cezayir"

Transkript

1 Üçüncü Akdeniz Orman Haftası Görev Raporu (Taslak) (17-21 Mart 2013) Tlemcen-Cezayir 1

2 İçindekiler Resimler Giriş Resmi oturumlar dışında yapılan toplantılar: Türk Heyetinin Düzenlediği Yan Etkinlikler ve İkili Görüşmeler Mart Bakanlar Düzeyi Toplantısı Değerlendirme Akdeniz Orman Haftası ve Silva Mediterranea nın Geleceği Hakkında Ekler Toplantıya Katılan Türkiye Heyetinin Tam Listesi Silva Mediterranea BaĢkanı Ġsmail Belen in AçılıĢta Yaptığı KonuĢma Üst Seviye Panelde Yapılan KonuĢma Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin AKMAN ın KonuĢması Türkçe Metin Ġngilizce Metin Fransızca Metin Akdeniz Ormancılığı Öncelikleri (Ana Politikaları-AP) AP 1- Ürün ve Hizmetlerin Sürdürülebilir Üretiminin GeliĢtirilmesi Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 2- Ormanların Kırsal Kalkınmadaki Rolünün Güçlendirilmesi Beklenen Sonuçlar Öneriler AP 3- Arazi Mülkiyeti ve Orman Yönetiminin Peyzaj Düzeyinde GeliĢtirilmesi Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 4- Orman Yangınları Önleme Tedbirlerinin GeliĢtirilmesi Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 5- Biyolojik ÇeĢitlilik ve Orman Genetik Kaynaklarının Yönetimi Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 6- Bozuk Orman Peyzajının Restorasyonu

3 Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 7- Bilgi Eğitim ve ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi Beklenen Sonuçlar: Öneriler AP 8- Uluslararası ĠĢbirliğinin Güçlendirilmesi Beklenen Sonuçlar: Politika Önerisi: Öneriler Kurumsal seviyede Akdeniz Ormanları ĠĢbirlikçi Ortaklığı Seviyesinde AP 9- Mevcut Finans Planlarının UyumlaĢtırılması ve Yeni Mekanizmaların GeliĢtirilmesi Beklenen Sonuçlar: Öneriler Tlemcen Deklarasyonu Deklarasyon-Ġngilizce Deklerasyon-Türkçe Poster ve Bildiriler Dr. Metin Türker Tarafından Dile Getirilen Hususlar Prof. Dr. Sezgin Özden in Poster Sunumu Yrd. Doç. Dr. Kayhan Menemencioğlu nun Poster Sunumu ÇEM Genel Müdürlüğü poster sunumu WWF-Türkiye Doğa Koruma Sorumlusu Selin Devranoğlu

4 Resimler Resim 1 Tlemcen Ģehrinin bir çok yerine asılı bulunan konferans duyurusu... 8 Resim 2: AçılıĢ KonuĢmaları- Soldan Sağa- Kürsüde Spiker, Silva Mediterranea BaĢkanı Ġsmail Belen, Tlemcen Ġli Genel Sekreteri, Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri, Cezayir Orman Genel Müdürü... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Resim 3 Türkiye Arı YetiĢtiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu BaĢkanı Bahri Yılmaz ve ÇEM Uzman Yardımcısı Sibel Nihal BaĢkalkan arıcılıkla ilgili çalıģmaları aktardı Resim 4 Toplantı katılımcılarından bir sahne... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Resim 5 Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Resim 6 Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman ve Büyükelçi Adnan Keçeci Türkiye heyetinin bazıları ile birlikte.... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Resim 7 Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman Türkiye heyeti baģkanı olarak konuģmasını yaparken... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4

5 YÖNETİCİ ÖZETİ Ağırlıklı olarak FAO nun (BM Gıda ve Tarım TeĢkilatı) teknik danıģma organlarından biri olan ve halen baģkanlığı ülkemiz tarafından yürütülen Akdeniz Ormanları Meseleleri Komitesi (SilvaMed) tarafından organize edilen Üçüncü Akdeniz Orman Haftası Mart 2013 tarihlerinde Cezayir in Tlemcen Ģehrinde gerçekleģtirilmiģtir. Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Sayın Rachid Benaissa nın Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na hitaben gönderdiği davetiye üzerine toplantıya ülkemizden Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Nurettin Akman baģkanlığında, 23 kiģilik bir heyet ile iģtirak edilmiģtir. Toplantılarda Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden yaklaģık 300 katılımcı hazır bulunmuģtur. Dr. Nurettin Akman BaĢkanlığındaki Türkiye heyetinde; TC Cezayir Büyükelçisi Adnan Keçeci, ÇEM, OGM, DSĠ, MGM, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi, UNDP Türkiye Ülke Ofisi, STK temsilcileri ve Çankırı Karatekin Orman Fakültesinden 2, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesinden 1 öğretim üyesi yer almıģtır. Heyetin tüm listesi Ekte verilmiģtir. Akdeniz Haftası Programı kapsamında; Toplantının açılıģ konuģmaları; Silvamed BaĢkanı (ÇEM Genel Müdür Yardımcısı) Ġsmail Belen, Tlemcen ili Genel Sekreteri ve Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılmıģtır. Ardından, Akdeniz Ormanları Stratejik çerçevesi hakkında bilgi verilmiģ ve görüģler alınmıģtır. Bilahare yapılan panele ülkemiz heyetinden Silvamed BaĢkanı Ġsmail Belen ve WWF Türkiye ofisinden Selin Devranoğlu katılım sağlamıģtır. Oturumda; Türkiye Arı YetiĢtiricileri Birliği Yönetim Kurulu BaĢkanı Bahri Yılmaz ve ÇEM Genel Müdürlüğü nden Sibel Nihal BaĢkalkan Türkiye de yapılan arıcılık çalıģmalar hakkında sunum yapmıģtır. Oturumda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker, gerçekleģtirilen çalıģmalar hakkında sunum yapmıģ, UNDP Türkiye Ülke Ofisi nden Nuri Özbağdatlı; OGM ile birlikte hazırlanan Türkiye'de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi isimli büyük ölçekli GEF projesi hakkında bilgi vermiģtir. 5

6 Oturum için, ülkemizden ÇEM Genel Müdürlüğünce poster sunumu yapılmıģtır. Buna ilaveten, 5 poster sunumu ( Çankırı Karatekin Üniversitesi (2), Orman Genel Müdürlüğü, WWF Türkiye Ofisi, UNDP Türkiye) daha gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca, ülkemizi tanıtıcı bir stant açılmıģ, oturumlar sonrası yan etkinliklere katılım sağlanmıģtır. Oturumda; Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu Seyhan havzasında yapılan iklim değiģimi uyum (adaptasyon) çalıģmaları hakkında sunum yapmıģtır. 20 Mart 2013 ÇarĢamba günü, Tlemcen Milli Park ına gerçekleģtirilen gezide, farklı noktalarda durularak, milli park hakkında kısa bilgiler verilmiģ, arazi incelemesi yapılmıģtır. 21 Mart 2013 PerĢembe günü; Üst Seviye Toplantıya Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman ile birlikte T.C. Cezayir Büyükelçisi Adnan Keçeci iģtirak etmiģlerdir. Sayın Akman, burada yaptığı konuģmada ülkemizin ormancılık alanında uluslararası iģbirliğine verdiği önem üzerinde durmuģ, BirleĢmiĢ Milletler Ormancılık Forumu Onuncu Oturumu nün 8-19 Nisan 2013 tarihlerinde Ġstanbul da düzenleneceğini hatırlatarak, 8-9 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleģtirilecek Bakanlar Toplantısı için Türkiye nin davetini yinelemiģtir. Toplantılar Sonucunda; 1. Akdeniz Ormancılığı Stratejik Çerçevesi, 2. Tlemcen Deklerasyonu kabul edilmiģ, 3. Dördüncü Akdeniz Orman Haftasının 2015 yılında Barselona da yapılması kararlaģtırılmıģtır. Toplantıya Bakan Yardımcısı düzeyinde ve geniģ bir heyetle katılım sağlanması, Cezayir tarafınca büyük bir memnuniyetle karģılanmıģ, ülkemiz heyetinin toplantıda yaptığı katkılar Türkiye nin ormancılık konusunda uluslararası alanda oynadığı etkin rolü pekiģirmiģtir. Toplantılarda, sonuçta kabul edilen belgelerin de özü olarak, Akdeniz havzasında yüzyıllardır insanların ormanlar ve ağaçlarla iç içe yaģadığının altı çizilerek, ormanların aģırı kullanımı 6

7 nedeniyle arazinin tahribatı, su kıtlığı ve kuraklıkların yıpranmayı hızlandırıģı gibi sorunların üstesinden gelme konusunda iģbirliğinin zaruri olduğu vurgulanmıģtır. Ayrıca, Akdeniz bölgesinin en önemli sorunlarından biri olan orman yangınları ile mücadelede bölge ülkeleri ile iģbirliği, tabiatı tahrip etmeden yangına müdahale, yangına dayanıklı doğal türlerin korunup geliģtirilmesi, bölgeye has genetik kaynakların uluslararası iģbirliği ile korunması ve geliģtirilmesi için ortak projeler yürütülmesi, tahrip edilmiģ ekosistemlerin rehabilite edilmesi, tarihi bölgelerdeki özel dokunun korunması, kırsal nüfus ile orman alanı arasındaki iliģki ve kırsal kalkınma alanında ormancılığın sağlayabileceği katkılar üzerinde durulmuģtur. 7

8 1. Giriş Birincisi 2010 yılında Türkiye de, ikincisi 2011 yılında Fransa da organize edilen Akdeniz Orman Haftası nın üçüncüsü Mart 2013 tarihlerinde Cezayir de yapılmıģtır. Bu vesile ile; Bakanların da iģtirak ettiği Üst Seviye Toplantısı organize edilmiģ, Ġlk teģebbüsleri 2010 yılında ülkemiz tarafından baģlatılan ve 2012 yılı Kasım ayında BM Genel Kurulu tarafından ilan edilen 21 Mart Dünya Orman Günü kutlamaları yapılmıģ, fidan dikimi gerçekleģtirilmiģ, Akdeniz Ormancılığı Stratejik Çerçevesi ve Politika Öncelikleri isimli belge kabul edilmiģ, Akdeniz Ormancılığına iliģkin Tlemcen Deklarasyonu kabul edilmiģtir. Akdeniz Orman Haftası ağırlıklı olarak BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım TeĢkilatı nın (FAO) teknik danıģma organlarından biri olan Akdeniz Ormanları Meseleleri Komitesi (Silva Medieterranea) tarafından organize edilmektedir. KuruluĢu 1911 yılına uzanan Silva Mediterrenea nın dönem baģkanlığına, tarihinde ilk defa olmak üzere, 2012 yılında ülkemiz seçilmiģtir. Avrupa, Afrika ve Yakındoğu Bölgesinden 27 ülke ve Avrupa Birliği örgüte üyedir. (http://www.fao.org/forestry/silvamed/66625/en/) Resim 1 Tlemcen şehrinin birçok yerine asılı bulunan konferans duyurusu 8

9 Üçüncü Akdeniz Orman Haftasına, baģta Cezayir olmak üzere; Belçika, Hırvatistan, Mısır, Etiyopya, Fransa (20), Ġtalya (23), Ürdün, Lübnan (13), Moritanya, Fas (28), Portekiz, Ġspanya (10), Ġsviçre, Tunus (21) ve Türkiye den (23) toplam 300 civarında katılım gerçekleģmiģtir. Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin AKMAN BaĢkanlığındaki Türkiye heyetinde; TC Cezayir Büyükelçisi Adnan Keçeci, ÇEM, OGM, DSĠ, MGM, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi, UNDP Türkiye Ülke Ofisi, STK temsilcileri ve Çankırı Karatekin Orman Fakültesinden 2, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesinden 1 öğretim üyesi yer almıģtır. Heyetin tüm listesi Ek-1 de verilmiģtir. Program 17 Mart 2013 Pazar günü Tlemcen Ġli Genel Sekreteri, Silva Mediterranea BaĢkanı ve Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreterinin açılıģ konuģmaları ile baģlamıģtır. Ülkemizi temsilen Silva Mediterranea BaĢkanlığını yürüten Ġsmail Belen in açılıģta yaptığı konuģma metni ekler bölümünde (Ek-2) takdim edilmiģtir. Resim 2 Açılış Konuşmaları- Soldan Sağa- Kürsüde Spiker, Silva Mediterranea Başkanı İsmail Belen, Tlemcen İli Genel Sekreteri, Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri, Cezayir Orman Genel Müdürü AçılıĢı takiben Akdeniz Ormancılığı Stratejik Çerçevesi 1 isimli belge hakkında sunum yapılmıģ ve buna iliģkin katılımcı görüģ ve önerileri alınmıģtır. Pazar günü öğleden sonra bu 1 9

10 stratejinin uygulanması konusunda panel düzenlenmiģ olup, Silva Mediterranea BaĢkanı olarak panele katılan Ġsmail Belen in konuģma notları Ekte arz edilmiģtir. WWF Türkiye Ofisinden Doğa Koruma Sorumlusu Selin Devranoğlu da panelist olarak katılmıģ ve stratejinin uygulanmasında STK ların rolü hakkında görüģlerini bildirmiģtir. Pazartesi günü yapılan birinci oturumda Türkiye Arı YetiĢtiricileri Birliği Yönetim Kurulu BaĢkanı Bahri Yılmaz, Akdeniz Bölgesi için son derece önemli bir ürün olan çam balı baģta olmak üzere Türkiye de yapılan arıcılık çalıģmaları hakkında sunum yapmıģtır. Resim 3 Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Yılmaz ve ÇEM Uzman Yardımcısı Sibel Nihal Başkalkan arıcılıkla ilgili çalışmaları aktardı. Ġkinci oturumda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker panelist olarak yer almıģ ve Bakanlığı tarafından yapılan çalıģmaları paylaģmıģtır. 10

11 Resim 4 Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker Bu oturumun diğer bölümünde UNDP Türkiye Ülke Ofisi nden Sürdürülebilir Orman Yönetimi DanıĢmanı Nuri Özbağdatlı; Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan Türkiye'de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi isimli büyük ölçekli GEF projesi hakkında bilgi vermiģtir. Dördüncü oturumda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu sunum yapmıģ ve Seyhan havzasında yapılan iklim değiģimi uyum (adaptasyon) çalıģmalarını aktarmıģtır. Resim 5 Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu 11

12 Resim 6 UNDP Türkiye Ülke Ofisi nden Nuri Özbağdatlı Etkinliğin raporlamasının yapıldığı BeĢinci Oturum Silva Mediterranea BaĢkanı tarafından yönetilmiģ, bölümlerin raportörleri tarafından hazırlanan belgeler sunulmuģ ve Bakanların/Üst Seviye toplantının onayına sunulacak olan Tlemcen Deklarasyonu müzakere edilmiģ ve Ekte sunulan metin birkaç küçük teknik düzenleme ile kabul edilmiģtir. Bunlara ek olarak; Türkiye heyeti; ÇEM Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi, WWF Türkiye tarafından hazırlanan poster sunumları ile toplantıya iģtirak etmiģ, Ayrıca Silva Mediterranea altında yürüyen projelerden; o Almanya Uluslararası ĠĢbirliği Örgütü (GIZ) tarafından desteklenen Akdeniz ve Ortadoğu Bölgesindeki (MENA) Ormancılık Politikalarının Ġklim DeğiĢikliğine Uyumu Projesine 2, 2 12

13 o ve Fransız Küresel Çevre KuruluĢu (FFEM) tarafından desteklenen Akdeniz Orman Ekosistemlerinin Ürün ve Hizmet Üretiminin Küresel DeğiĢiklikler Bağlamında ĠyileĢtirilmesi Projesine 3 ait toplantılara katılmıģlardır. o Bu bağlamda, MENA projesi kapsamında iklim değiģimine dönük olarak kapasite geliģtirme faaliyetlerine devam edilmesi ve bu faaliyetlerin UNDP tarafından yürütülen Akdeniz Ormanları Entegre Yönetimi Projesi uygulama sahalarında yoğunlaģtırılmasının faydalı olacağı benimsenmiģtir. Resim 7 Ülkemiz heyetince açılan stantlar 1.1. Resmi oturumlar dışında yapılan toplantılar: 17 Mart Pazar akģamı, toplantının son oturumunun ardından saat 19:00'da projenin 2. bileģenine iliģkin yapılması gereken çalıģmalar ve iģ takvimi hakkında 1 saatlik bir bilgilendirme toplantısı yapılmıģ olup, toplantıya Türk heyetinden FFEM projesi ulusal odak noktası A. Ayata Kelten, 1. bileģen uzmanı Dr. ġ. Gökdemir, 2. bileģen uzmanı Dr. G. Kaya, 3. bileģen uzmanı Dr. E. Yılmaz ve 4. bileģen uzmanı Dr.N. Erkan katılmıģlardır. 18 Mart Salı akģamı, saat 19:30'da FFEM projesine iliģkin bir "yan etkinlik" gerçekleģtirilmiģtir. Bu yan etkinliğe Türk heyetinden ÇEM Genel Müdür Yardımcısı Ġsmail Belen, UNDP Türkiye Ülke Ofisi nden Nuri Özbağdatlı, FFEM projesi ulusal 3 13

14 odak noktası A.Ayata Kelten, 1. bileģen uzmanı Dr.ġ. Gökdemir, 2. bileģen uzmanı Dr. G. Kaya, 3. bileģen uzmanı Dr. E. Yılmaz, 4. bileģen uzmanı Dr. N. Erkan ve WWF-Türkiye Doğa Koruma Sorumlusu S. Devranoğlu katılmıģlardır. 19 Mart ÇarĢamba akģamı, saat 19:00-19:30 arasında projenin 3. bileģenine iliģkin yapılması gereken çalıģmalar ve iģ takvimi hakkında kısa bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Türk heyetinden FFEM projesi ulusal odak noktası A. Ayata Kelten, 1. bileģen uzmanı Dr. ġ. Gökdemir, 2. bileģen uzmanı Dr. G. Kaya, 3. bileģen uzmanı Dr. E. Yılmaz ve 4. bileģen uzmanı Dr. N. Erkan katılmıģlardır. Bu toplantılarda FFEM projesi bileģenlerinin çalıģma takvimi, görev ve sorumluluklar gibi konularda proje koordinatörleri tarafından sunumlar yapılmıģ, proje döngüsü ile ilgili eksik kalan yönler tartıģılmıģtır. 14

15 1.2. Türk Heyetinin Düzenlediği Yan Etkinlikler ve İkili Görüşmeler Resim 8 Türk Heyeti Toplantı Halindeyken Cezayir li yetkililer ve diğer katılımcılar ile ikili görüģmelerde bulunulmuģ ve yaptıkları çalıģmalar hakkında bilgiler alınmıģtır. Bunun yanında sunumlarda, proje fikir beyanlarında ve karar alma mekanizmasında ülkemizin görünürlüğü sağlanmıģtır. Akdeniz ülkeleri ormancılık yetkilileri ve örgüt temsilcileriyle ikili fikir alıģveriģinde bulunulmuģtur. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı (ÇEM ve OGM) yayınlarından oluģan bir stant açılmıģ ve panoda sergilenmiģtir. Grup iletiģimi ve bu iletiģimin yaygınlaģtırılması için facebook grubu kurulmuģtur. Grup içi ve diğer ülkelerin katılımcılarıyla iletiģimi sürdürülebilmesi için sosyal medyadan faydalanılmıģtır. Cezayir Ticaret MüĢavirliği ile iletiģime geçilmiģ, Akdeniz Orman Haftası nedeniyle Türkiye Heyetinin Cezayir de olduğu ve programa iģtirak eden heyet ve konu hakkında bilgi verilmiģtir. MüĢavirlikten de Cezayir- Türkiye Ticari konularında bilgi edinilmiģtir. Model Orman çalıģmaları Orman Genel Müdürlüğü adına Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığınca takip edilmektedir. Akdeniz Model Orman Ağı (MMFN) Sekreteri Pilar Valbuena, Cezayir Tlemcen Model Orman BaĢkanı Omar Aissaoui ve Cezayir Model Ormanı temsilcileri ile toplantılar düzenlenmiģtir. Resim 9 Akdeniz Model Orman ağı ile ilgili olarak Cezayir tarafı ile görüşme yapıldı 15

16 Bu toplantılarda Yalova Model Ormanının tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verilmiģ, ortak gerçekleģtirilmesi düģünülen projelerle ilgili görüģ alıģveriģlerinde bulunulmuģtur. Ayrıca Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığının yürüttüğü kapasite geliģtirme programları çerçevesinde iģ birliği yapılabilecek konu baģlıkları belirlenmeye çalıģılmıģtır. Bunun Yanında Mart 2013 tarihleri arasında yapılacak olan MEDForum toplantısı gündem konuları üzerine görüģülmüģtür Mart Bakanlar Düzeyi Toplantısı 21 Mart 2013 PerĢembe günü Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı baģkanlığında düzenlenen üst seviye toplantıya Orman ve Su ĠĢleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin AKMAN ve TC Cezayir Büyükelçisi Adnan KEÇECĠ de iģtirak etmiģtir. Resim 10 Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman ve Büyükelçi Adnan Keçeci Türkiye heyetinin bazıları ile birlikte Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Sayın Rashid Benaissa ile birlikte programa iģtirak eden Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin AKMAN ın yaptığı konuģmanın Türkçe, 16

17 Ġngilizce ve Fransızca metinleri ekte takdim edilmiģtir. Türkçe olarak yapılan konuģmanın önceden hazırlanan Ġngilizce (ÇEM Uzman Yardımcısı Sibel Nihal BaĢkalkan) ve Fransızcaya çevirileri aynı anda simültane olarak dinleyicilere ulaģtırılmıģ ve basılı metinler de dağıtılmıģtır. AçılıĢı takiben Tlemcen deklarasyonu kabul edilmiģ, Dördüncü Akdeniz Orman Haftasının ev sahipliği için müracaat eden Ġspanya nın teklifi kabul edilerek bir sonraki toplantının 2015 yılında Barcelona da yapılması kararlaģtırılmıģ, ardından basın toplantısı ile toplantı sonlandırılmıģtır. Resim 11 Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman Türkiye heyeti başkanı olarak konuşmasını yaparken Bunu takiben Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin AKMAN ve Büyükelçi Adnan KEÇECĠ; Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Sayın Rashid Benaissa ile birlikte fidan dikim törenine katılmıģ, yerel medyaya mülakat vermiģ ve bu toplantı için hazırlanan özel uçakla birlikte Cezayir Ģehrine dönmüģlerdir. Cezayir Ģehrinde Büyükelçilik ziyaret edilmiģ, ardından Cezayir Zooloji Parkı ve Rekreasyon Alanı ziyaret edilmiģtir lü yıllarda Fransızlar tarafından inģa edilmeye baģlanan bu 17

18 alanın çok sayıda bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yaptığı görülmüģ ve Ankara Atatürk Orman Çifliği ile iģbirliği yapılabileceği değerlendirilmiģtir. Resim 12 Cezayir Zooloji Parkı ve Rekreasyon Alanı ziyaret Resim 13 Cezayir Zooloji Parkı ve Rekreasyon Alanından Görüntüler 2. Değerlendirme 2.1.Akdeniz Orman Haftası ve Silva Mediterranea nın Geleceği Hakkında Birincisi 2010 yılında Türkiye de yapılan Akdeniz Orman Haftasının üçüncüsü Mart tarihlerinde Cezayir in Tlemcen Ģehrinde organize edilmiģ ve büyük bir baģarı ile tamamlanmıģtır. 18

19 Türkiye nin gerek teknik, gerek akademik ve gerekse siyasi olarak üst seviyede katılım sağlaması büyük bir takdirle karģılanmıģtır. Akdeniz Orman Haftası temel olarak FAO Akdeniz Ormancılığı Meseleleri Komitesi (http://www.fao.org/forestry/silvamed/en/) tarafından organize edilmiģ olup, bu komitenin dönem baģkanlığı ülkemizin uhdesindedir. Avrupa, Yakındoğu ve Afrika dan 27 ülkenin üye olduğu (http://www.fao.org/forestry/silvamed/32024/en/) ve kuruluģu1911 yılına uzanan tarihi ile ormancılık alanındaki en köklü uluslar arası örgütlerden birisi olan Silva Mediterranea nın Dönem BaĢkanlığının ülkemiz tarafından yürütülmesinin ülkemiz ormancılığının uluslar arası alanda temsil edilmesi ve hak ettiği değeri alması açısından büyük bir fırsat oluģturduğu mütalaa edilmiģtir. Bu dönem baģkanlığı için DıĢiĢleri Bakanlığı ve Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının koordinasyonunda; FAO, UNDP Türkiye Ülke Ofisi, Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri ve Özel Sektörün katılımı ile en fazla üç ay içinde bir Eylem Planı hazırlanması ve uygulanmasının zaruret kesp ettiği mütalaa edilmiģtir. 19

20 3. Ekler 3.1.Toplantıya Katılan Türkiye Heyetinin Tam Listesi Üçüncü Akdeniz Orman Haftası Türkiye Katılımcı Listesi ( ) Sıra Adı Soyadı Kurumu Görevi No 1 Dr. Nurettin AKMAN Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı 2 Adnan KEÇECĠ TC Cezayir Büyükelçiliği Büyükelçi 3 Ġsmail BELEN Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı- ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) Genel Müdür Yardımcısı- FAO Akdeniz Ormancılığı Meseleleri Komitesi (Silva Mediterranea) BaĢkanı 4 Mustafa ÇETĠN ÇEM Uzman Yardımcısı 5 Sevilay ÖZÇELĠK ÇEM Uzman Yardımcısı 6 Sibel Nihal ÇEM Uzman Yardımcısı BAġKALKAN 7 Ali TEMERĠT Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı- Orman Genel Müdürlüğü (OGM) BaĢmühendis- FAO Yakındoğu Ormancılık ve Mera Komisyonu BaĢkanı 8 Kamil KILIÇ OGM Mühendis 9 Prof. Dr. Aydın Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi/ TÜFEKÇĠOĞLU Rektör Yardımcısı 10 Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 11 Yrd. Doç. Dr. Kayhan MENEMENCĠOĞLU Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi/ Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü 12 Dr. ġükran OGM ġube Müdürü GÖKDEMĠR 13 Dr. Güven KAYA OGM BaĢmühendis 14 Dr. NeĢat ERKAN OGM Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürü- Antalya 15 Dr. Ersin YILMAZ OGM Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürü- Mersin 16 AyĢe Ayata KELTEN OGM Mühendis 17 YaĢar DĠNÇSOY Orman ve Su ĠĢleri Mühendis Bakanlığı- DSĠ Genel Müdürlüğü 18 Ömer Faruk ÇĠLOĞLU Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı- Meteoroloji Genel Meteorolojinin Sesi Radyosu Müdürü 20

21 Müdürlüğü 19 Bahri YILMAZ Türkiye Arı YetiĢtiricileri Merkez Birliği 20 Dr. Hikmet ÖZTÜRK Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı- TEMA 21 Dr. Metin TÜRKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu BaĢkanı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm BaĢkanı Genel Müdür Yardımcısı 22 Nuri ÖZBAĞDATLI UNDP Türkiye Ülke Ofisi Sürdürülebilir Orman Yönetimi DanıĢmanı 23 Selin DEVRANOĞLU WWF Türkiye Doğa Koruma Sorumlusu Not: Bu listeye ilaveten Büyükelçilik MüsteĢarı Barbaros Erdem ve Üçüncü Katip Bilal Yılmaz baģta olmak üzere Büyükelçiliğin tüm mensupları her aģamada heyete destek olmuģ, randevuları ve diğer teknik hazırlıkları büyük bir özveri ve baģarı ile tamamlamıģlardır. 21

22 3.2.Silva Mediterranea Başkanı İsmail Belen in Açılışta Yaptığı Konuşma 4 3rd Mediterranean Forest Week March, 17-21, 2013 Tlemcen, Algeria Speech Text Opening Speech March 17, :00-10:45 Ġsmail BELEN 5 President Silva Mediterranea Mr. President, Dear Participants, Ladies and Gentlemen,.. Being glad with the opening of the Third Mediterranean Forest Week, I greet you all with my due respect as the president of the Silva Mediterranea, one of the prominent international organizations operating in the field of forestry in the Mediterranean Region. Having been established in 1911, Silva Mediterranea turned into a technical consultancy body focusing on the Mediterranean Region in cooperation with the Forestry Commissions of FAO for Europe, Africa and Near East and has conducted several successful projects. One of these successful projects, supported by Silva Mediterranea is Mediterranean Forest Week 4 Metnin Ġngilizce tercümesi UNDP Türkiye Ülke Ofisi tarafından hazırlanmıģtır. 5 Mr. İsmail BELEN, is a Forest Engineer graduated from Karadeniz Technical University Forestry Faculty, Turkey. He has masters degrees on Natural and Applied Sciences and Public Management. Currently he is going for Doctorate at the Institute of Public Administration for Turkey and Middle East. He worked several years at field as Forest Ranger. He worked as department Head at the General Directorate of Afforestation, as Deputy Director General for General Directorate of Forestry and Chief of the Cabinet to the Minister of Environment and Forestry. Currently he is working as Deputy Director General for General Directorate of Combating Desertification. For contact; or 22

23 (MFW). MFW, the first of which was held in Turkey in 2010, was held in France in 2011 for the second time and the third MFW was organized in Tlemcen, Algeria. That s to say that MFW has been held in the continents of Asia, Europe and Africa, which constitute the Silva Mediterranea. I am sure this is the reflection of the region's cultural diversity Additionally, celebration of the first International Forest Day, which was declared in November 2012 by the General Assembly of the United Nations upon the request of FAO, here in Tlemcen, will be recorded as one of the corner stones in the history of forestry. We are proud that Turkey and Algeria, two members of the Silva Mediterranea, played an active role at the process for Declaration of March 21 as the International Forest Day 6. I would also like to repeat that UNFF10 (United Nations Forum on Forests), one of the most important conferences in the field of forestry will soon be held in Turkey, a member of the Silva Mediterranea. As we know very well, in accordance with its multi-year programme of work for the period , the Forum, at its ten session, is scheduled to consider, under the overall theme Forest and economic development, with the following sub-themes; Forest Products and services, National forest programmes and other sectoral policies and strategies, Reducing risk and impacts of disasters Benefits of forests and trees to urban communities. During this week we will discuss these above mentioned overall and sub-themes and more for Mediterranean region and we will be able to disseminate and share with other countries during UNFF1o. Distinguished Participants, Today, the Silva Mediterranea works actively with 27 member countries and one international organization (European Union). By means of the projects initiated recently, the Silva Mediterranea became more efficient and started to receive assistance from donor agencies such as European Commission, Development Agency of Germany (GIS), Development Agency of France (AfD), Turkish Cooperation Agency (TIKA). The Collaborative Partnership on Mediterranean Forests, which was opened for signature in 2010 in Ġstanbul, has today gained a tremendous momentum. I would like to take this opportunity to express my thanks to the former presidents Mr. Spas TODOROV of Bulgaria, Mr. Abdulhafi HOUMY of Morocco for their successful works and to Mr. Christophe BESACIER, who has been working like a one-man army for the Secretariat of the Silva Mediterranea. Distinguished Participants, The Third Mediterranean Forest Week will be recorded as an event where significant documents were developed and ratified. Within this framework the following activities will be conducted; Launch the State of the Mediterranean Forests (SoMF), The Strategic Framework of the Mediterranean Forests(SFMF) 6 23

24 Adopt the Declaration of Tlemcen Prepare a presentation to be presented at UNFF10, to be held in Turkey, from April 8-19, Mr. President, Distinguished Participants, The representatives of the member countries and organizations especially the Ministry of Agriculture and Rural Development of Algeria and the General Directorate of Forestry came together for several times and conducted intense activities for organization of the Mediterranean Forest Week. I, as the President of the Silva Mediterranea, would like to express my deepest gratitude to members of this Committee and the General Directorate of Forestry of Algeria, the officials of the Park of Tlemcen and the local authorities of Tlemcen for their wonderful cooperation. I thank you. 3.3.Üst Seviye Panelde Yapılan Konuşma 3rd Mediterranean Forest Week March, 17-21, 2013 Tlemcen, Algeria Speech Text Session O-Round Table on the Strategic Frame Work Mediterranean Forests March 17, :30-16:00 Ġsmail BELEN President Silva Mediterranea At this roundtable my speech will be about two main issues; How this Strategic Framework on Mediterranean Forests can help us to determine the vision for Silva Mediterranea? How we determine a road map for Silva Mediterranea benefitting from this document? 7 24

25 The conditions required for implementation of a document, laws, legislation are as follows: The documents should be prepared jointly, with participation of all stakeholders Should be based on real data and realistic interpretations When launching it has to provide benefits to all parties. It has to has punishment and reward system If we examine this document and the policies with in this perspective; Stakeholders; Members; Silva Mediterranea has nearly 30 countries and an Regional Organisation o State Agencies; Different Ministries (Forestry, Agriculture, Tourism, Development, International Cooperation, Foreign Affairs, Environment, Cooperation Agencies like AfD, TIKA, GIS,..), National Assemblies, o NGO s, Media,Researcher-Academicians o Private Sector (Paper, Paperboard and Woodpulp Industry, Wood Raw Material, Wood Based Panel Industry, Wood Energy, Furnishers, Carbon Traders, Small Scale Forests Enterprises, Sawmills, Workforce, drinking water companies, mining companies, ecotourism companies, livestock companies, shepherds etc.) o Individuals; The people who are using the forest for grazing, The people who are collecting non wood forest products from forest like mushrooms, chestnut, linden, The people who are needing forest for fresh air, sport, hunting, beautiful landscape. Forest without people like the house without people. No need to palace, no need to pavilion without you. International Organisations; (Official and Non Official) Plan Blue, CIHEAM, AIFM, CTFC, EFIMED, MMFN, FAO, UNFF, Forest Europe Nature Itself: (Forests, Animals, Flowers, Rivers, Birds, Squirrels etc.) There is not only man in the world. Nature has no voice. But if we are not hearing the voice of a bird, if we are not seeing a beauty and sweetness of flowers and not smelling her fragrance what kind of people we are. Real data and realistic interpretations Benefits to all parties Punishment and reward system What can we do for this Strategic Framework? 25

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ... 5

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR publıcatıon of caspıan strategy ınstitute MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16 Refah ve İstikrar Projesi ŞAH DENiZ 2 SOÇİ 22. KIŞ OLİMPİYATLARI SOCHI 22

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK Sayfa 6 da. Sayfa 2 de. İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi. Directorate General of Migration Management held a meeting with provincial directorates. Göç İdaresinden Sorumlu Vali Yardımcıları

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 II. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ 27 ŞUBAT - 2 MART TARİHLERİNDE ANTALYA DA YAPILDI II. INTERNATİONAL

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

EK IV İÇİN ONUNCU TARAFLAR TOPLANTISI ( COP 10 ) HAZIRLIK BÖLGESEL TOPLANTISI

EK IV İÇİN ONUNCU TARAFLAR TOPLANTISI ( COP 10 ) HAZIRLIK BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK IV İÇİN ONUNCU TARAFLAR TOPLANTISI ( COP 10 ) HAZIRLIK BÖLGESEL TOPLANTISI 12-14 EYLÜL 2011 BONN/ALMANYA TOPLANTI RAPORU

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kurak Alanlarda Küresel Değişimlere Dayanıklı Peyzajların Oluşturulması Çalıştayı Görev Raporu (Dakar-Senegal) 24-28 Şubat 2013 2013 Ç ö l l e ş m e v e E r o z y o n l a M

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:105 EKİM/OCTOBER 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE BÜYÜME NİHAYET İŞSİZLİĞİ GERİ

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Türkiye yüzünü bakliyat sektörüne mi dönüyor? Hububat ve bakliyat işleme sektörü bazında dünya gündemine baktığımızda, hububat her zaman bakliyattan bir adım önde durmaktadır.

Detaylı