UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY"

Transkript

1 Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Kasım - Şubat 2013 November - February 2014 Sector / Sektör : 44 ISSN Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramic Federation UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY Türkiye nin seramik ihracatı 2023 te üçe katlanacak; Turkish ceramic exports will be three times that of the present by 2023 Candan Dizdar Terwiel ile Seramik Sanatı Üzerine On Ceramic Art with Candan Dizdar Terwiel

2

3 Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 3

4 içindekiler Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ile sektörün elde ettiği kazanımlar Gains of the industry by Turkish Ceramic Industry Strategy document SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ CERAMIC RESEARCH CENTER Çanakçılar Şirketler Grubuna TSF den Onur Ödülü Honor Award from TSF to Çanakçılar Group of Companies Creavit ile Doğadan Banyoya Seriler: Jaws & Bull Series from Nature to the Bathroom with Creavit: Jaws & Bull DUMLUPINAR DA KARMA SERGİ AT DUMLUPINAR GROUP SHOW UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet Gürsoy 4 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February

5 contents Prof. Dr. Erdal ÇELİK ile Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine On University-Industry Collaboration with Prof. Dr. Erdal ÇELIK Türkiye nin en büyük seramik showroom u NG Kütahya Seramik ile Konya da açıldı Turkey s largest ceramic showroom opens in Konya with NG Kütahya Seramik Türkiye nin seramik ihracatı 2023 te üçe katlanacak Turkish ceramic exports will be three times that of the present by 2023 MERT VE MACERACI AYI GÜVENLİ BANYOM U ANLATIYOR MERT AND ADVENTUROUS BEAR TELL ABOUT MY SAFE BATHROOM İNŞAAT 2023 ADANA DA DEVAM EDİYOR CONSTRUCTION 2023 ONGOING IN ADANA KALE GRUBU NUN 19 UNCU KARO FABRİKASININ TEMELİ ATILDI THE FOUNDATION OF KALE GROUP S 19TH FLOOR TILE PLANT LAID Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 5

6 TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU Yayına hazırlık / Prepared for publication by Genel Yayın Yönetmeni / Managing Editor Bülent Tatlıcan - Yayın Koordinatörü / Editorial Coordinator Aylin Muhaddisoğlu - Yayın Danışmanı / Production Consultant Mimar / Architect Heval Zeliha Yüksel Görsel Yönetmen/Art Editor Mehmet Akif Dilmen - Fotoğraf Editörü / Photography Editor Murat Sarıaslan (Santral) İngilizce Çeviriler/ English Translations Ali Turan Aksoy İletişim / Communications Tel: Gsm: Araba yolu cad. No:10/B Sarıyer / İSTANBUL Baskı / Publishing FRS Matbaacılık Mas- Sit Matbaacılar Sitesi 5. Cad. 34 Bağcılar İstanbul Kapaktaki Eser: İLHAN MARASALI Bu dergi Seramik Tanıtım Grubu nun katkılarıyla yayınlanmaktadır. This journal is published with contributions from Turkish Ceramics Promotion Group Yazım Kuralları Seramik malzemelerle ilgili (Cam, Çimento, Emaye dahil) orijinal araştırma, davetli makale, derleme, teknik rapor ve haber türündeki yazılar bilgisayarda yazılmış olarak PC Word belgesi formatında e-posta ile iletilmeli, ayrıca kağıt çıktısı da Türkiye Seramik Federasyonu adresine gönderilmelidir. Yazar, makalesinde yer alacak görseller 304 dpi çözünürlükte elektronik olarak taranıp CD de teslim etmelidir. Eger bu mümkün değilse mutlaka dia ve kart baskı (10x15 cm) şeklinde gönderilmelidir. Yazılarda kullanılan şekil, şema grafikler Word Belgesi içine yapıştırılmamalı, her biri tek bir resim belgesi olarak CD ile gönderilmelidir. Kullanılan kaynaklar metin içinde numaralandırılmalı, metin sonunda mutlaka toplanmalıdır. Bilim ve sanat makalelerinde özet kısmının olması zorunludur. Gönderilecek makalelerin maksimum 1500 sözcüğü geçmemesi gerekmektedir. Gönderilen ya da istenen her yazının kabul edilip edilmemesi ya da düzeltme istenmesinde Yayın Kurulu tam yetkilidir. Sanatsal ve Bilimsel başlığı altında değerlendirilecek makaleler mutlaka en az bir hakem tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu nca incelenmektedir. Dergideki yazılardan kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına iade edilmez. Özgün ya da derleme yazılardaki bilgiler ve görüşler yazarın sorumluluğundadır. Ticari reklamlar firmaların sorumluluğundadır. 6 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

7 chairman s message / başkanın mesajı Değerli Okurlar, 2013 yılını geride bıraktık. Bu süreçte seramik sektörünün uluslararası pazarlardaki gelişmesini incelediğimizde, miktarsal büyümenin devam edeceğini ve katma değeri daha yüksek ürünlere yönelerek birim fiyat artışı oluşacağını söyleyebiliriz. İç pazarın olumlu gelişmesi, önümüzdeki dönemde ihracatı azaltmayacak, mevcut fazla kapasiteler kolayca devreye alınabilecektir. Buna bağlı olarak da üreticilerimiz teknolojik ve estetik açıdan daha üstün ürünlere yönelecektir ki bu oldukça olumlu bir gelişmedir. Avrupa daki ekonomik krizde İtalya, Portekiz ve İspanya nın iç pazarda yaşadığı aşırı daralma, bizlerin de pazarı olan Orta/Kuzey Avrupa ve İngiltere ye, bu ülkelerden aşırı mal arzlarına neden oldu. Bu da üreticilerimizin hamle yapmasını engelledi. Her geçen gün artan nitelikli Çin ürünleri, anti-damping yasalarıyla engellense de bu ürünlerin Avrupa pazarlarına girdiğini unutmamak gerekir. Uzakdoğu pazarları çok güçlü yerel üreticiler, gümrük duvarları ve lojistik nedenlerle sektörde fırsat olarak görülmüyor. Buna karşılık Kuzey Amerika, özellikle ABD karo için bir fırsat bölgesi olarak öne çıkıyor. Afrika ile ilgili olarak da derneğimiz ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği (OAİB) çalışmalar yürütüyor. Türk seramiğinin marka algısının geliştirilmesi, en az orta segmenete yönelik ürünler üretmekten ve kalıcı pazarlara yatırım yapmaktan geçiyor. Sektördeki oyuncuların miktar yerine ürün niteliklerini artıran yatırımlara yönelmesi, Türk seramiğini, ucuz ürün algısından bir kademe üste taşıyacaktır. Bu noktada, Turquality desteklerinin üreticiler için büyük bir yardım, Eximbank kredilerinin ise önemli bir destek unsuru olduğunu da unutmamak gerekir ün tüm birey ve kurumların hayatına yeni ve olumlu açılımlar getirmesini diliyorum. Ahmet Yamaner SERFED Başkanı / Chairman of SERFED Dear Readers; We left behind year Examining the development of the ceramic industry in international markets in this period, we can say that quantitative growth will continue and that there will be an increase in unit prices, moving towards higher value added values. The positive progress in the domestic market will not decrease exports in the upcoming period, with present excess capacity being activated easily. Hence, our manufacturers will move towards products that are higher technologically and aesthetically, which will be a quite positive development. The excessive contraction experienced by Italy, Portugal and Spain in domestic markets in the economic recession in Europe was cause for over-supply from these countries to Central/Northern Europe and Britain, which are also our markets. This prevented our manufacturers making moves. Chinese ware with increasingly better quality are prevented by anti-dumping laws; yet one must not forget that these products are penetrating European markets. Far Eastern markets do not appear to be opportunities for our industry due to very powerful local manufacturers, customs barriers and logistical reasons. However, North America, specifically USA, stand out as an area of opportunity for tiles. Our association and Central Anatolia Exporters Union (OAIB) are engaged in studies in connection with Africa. The advancement of the brand perception of Turkish ceramic depends on producing ware at least catering to the middle segment and investing in the permanent markets. If the players in the industry opt for investments increasing product quality instead of quantity, Turkish ceramic will be taken to one higher level than the perception of cheap product. At this point, we should not forget that Turquality support is a great help for manufacturers, with Eximbank loans serving as an important element of support. I wish that 2014 brings new and positive approaches to the lives of all individuals and companies!... Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 7

8 bizden / from us TÜRKİYE SERAMİK SEKTöRÜ STRATEjİ BElGESİ İlE SEKTöRÜN ElDE ETTİğİ KAZANıMlAR GAiNS of ThE industry BY TURKiSh CERAMiC industry STRATEGY DoCUMENT TüRK SERAMİK SEKTÖRüNüN REKABET GüCüNü, KATMA DEğERİNİ ve İhRACATiNi ARTiRMAK, SoRUNLARiNA ÇÖzüM BULMAK AMACiYLA BİLİM, SANAYİ ve TEKNoLojİ BAKANLiği KooRDİNASYoNUNDA İLGİLİ TüM KAMU KURUM ve KURULUşLARi, üniversiteler, SİvİL ToPLUM KURULUşLARi ve SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN KATiLiMiYLA hazirlanan TüRKİYE SERAMİK SEKTÖRü STRATEjİ BELGESİ ve EYLEM PLANi TARİhLİ ve SAYiLi RESMİ GAzETE DE YAYiMLANMiş olup, SÖz KoNUSU BELGENİN UYGULAMA, İzLEME ve DEğERLENDİRME SüRECİ DEvAM ETMEKTEDİR. TURKiSh CERAMiC industry STRATEGY DoCUMENT AND ACTioN PLAN DRAFTED WiTh ThE PARTiCiPATioN of ALL RELEvANT PUBLiC AGENCiES, UNivERSiTiES, NGoS AND industry REPRESENTATivES UNDER CooRDiNATioN BY MiNiSTRY of SCiENCE, industry AND TEChNoLoGY To increase ThE CoMPETiTivENESS, value ADDED AND ExPoRTS of ThE TURKiSh CERAMiC industry SEEKiNG To FiND SoLUTioNS FoR its PRoBLEMS WAS PUBLiShED in official GAzETTE of , No AND ThE APPLiCATioN, MoNiToRiNG AND EvALUATioN PRoCESS FoR ThE DoCUMENT is ongoing. 6 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

9 from us / bizden Türk Seramik Sektörünün İmajını Yükseltmek ve Küresel Pazar Payını Artırmak vizyonu çerçevesinde; yıllarını kapsayan Türkiye Seramik Sektörü Stratejisi, İç ve Dış Pazarda Sağlıklı Büyümeyi Sağlamak ve Türk Seramik Sektörünün Rekabet Gücünü Artırmak genel amacına sahiptir. Belgenin Uygulama, İzleme ve Değerlendirme sürecine yönelik Yönlendirme Kurulu ikinci toplantısı 29/08/2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Daire Başkanı V. Sayın H. Ali ÖZEN başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet YAMANER, Federasyon Genel Sekreteri Germiyan SAATÇİOĞLU, Seramik Araştırma Merkezi (SAM) Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Alpagut KARA, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman TEKELİ ve Eylem Planında sorumlu kuruluş olarak yer alan kurumların yetkili temsilcileri katılım sağlamıştır. Toplantıda Şube Müdürü Ziynet Berna ORHAN tarafından son altı aylık döneme ait değerlendirmeleri içeren bir sunum gerçekleştirilmiştir. Belgenin uygulamaya sürecine girmesi ile seramik sektörünün elde ettiği kazanımlar aşağıda yer almaktadır: Türkiye Seramik Endüstrisi Hammadde Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Seramik Sektörü ve Makina Sektörü bir araya getirilerek işbirliği imkanları araştırılmıştır. Eskişehir - Bilecik - Kütahya Seramik İş Kümesi Projesine başlanılmıştır. Ocak-Haziran 2013 döneminde Seramik sektörü yatırımları için 11 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Seramik Sektöründe faaliyet gösteren 2 firmaya Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. Seramik Sektörüne yönelik olarak toplam bütçesi 6 Milyon TL olan 38 proje desteklenmiştir. Seramik Sektörü ile ilgili Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında toplam 8 adet proje desteklenmiştir. İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlar Kitabı hazırlık çalışmalarına Sektör müdahil edilmiştir. Az su tüketen seramik ürünleri ile ilgili SUVER (Su Verimliliği) Projesi başlatılması kararı alınmıştır. Kentsel Dönüşüm Projesinin Seramik Sektörü için yaratacağı fırsatların araştırılmasına karar verilmiştir. Seramik fabrikalarına iltisak hattı döşenmesi konusunda etüd proje yapım çalışmaları TCDD tarafından başlatılmıştır. Ömerli - Gebze - Dilucu Demiryolu Projesi TCDD tarafından etüd edilmektedir. Seramik Sektörüne 1 Ocak-31 Mayıs 2013 döneminde 112,4 milyon ABD Doları tutarında ihracat kredisi kullandırılmıştır Seramik Sektöründe faaliyet gösteren 4 firmanın Enerjide Verimlilik Artırıcı Projelerinin Desteklenmesi başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınmıştır. Toplantıda, sunum sonrası eylemlere ait gelişmelerin değerlendirildiği Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Taslak Raporunun görüşülmesine geçilmiştir. Rapordaki gelişmeler, Uzman Yardımcı Tuğba ALBAYRAK ve sorumlu kuruluş temsilcileri tarafından aktarılmıştır. Toplantıya katılım sağlayan ilgili kurum ve kuruşların eylemler hakkındaki değerlendirmeleri alınmıştır. Turkish Ceramic Industry Strategy covering under the vision of Raising the Image and Increasing the Global Market of Turkish Ceramic Industry has the general objective of Ensuring Healthy Growth in Local and International Markets and to Increase the Competitiveness of Turkish Ceramic Industry. The second meeting of the guiding committee, which is part of the application, monitoring and evaluation process of the document was held chaired by Department Head Mr. H. Ali Ozan at Ministry of Science, Industry and Technology on 29/08/2013. The meeting was attended by Turkish Ceramic Federation Chairman of the Board Ahmet YAMANER, Federation Secretary General Germiyan SAATÇIOĞLU, Ceramic Research Center (SAM) R&D Coordinator Prof. Dr. Alpagut KARA, Gazi University Member of Faculty Prof. Dr. Süleyman TEKELI and authorized representatives of agencies which are listed as responsible organizations in the Action Plan. A presentation was made at the conference by Branch Manager Ziynet Berna ORHAN, containing assessments regarding the most recent six-month period. The gains of the ceramic industry with the application of the document are listed as follows: Preparatory work for Turkish Ceramic Industry Raw Material strategy plan was started. Ceramic Industry and Machine Industry were brought together searching possibilities of collaboration. Eskişehir - Bilecik Kütahya Ceramic Business Cluster Project was started. Eleven project incentive certificates were issued for ceramic industry investments in January-June 2013 period. Two firms engaged in the ceramic sector were issued R&D Center certificates. Thirty-eight projects with a total budget of 6 million TL were given support oriented to the ceramic industry. Eight projects were given support under the Techno-entrepreneur Capital Support under the initiative of Turkish Ceramic Industry. Sector was made part of preparatory work for construction and installation unit rates book. Decision was made to start the SUVER (Water Efficiency) Project in connection with less water consuming ceramic ware. Decision was made to search opportunities to be created for the ceramic industry by urban transformation project. TCDD has started to design studies on laying of connection railways to ceramic plants. Ömerli - Gebze Dilucu Railway Project is being studied by TCDD. Export credits of million USD were made available to the ceramic industry in January 1 May 31, 2013 period. Support for energy efficiency increasing projects for 4 firms engaged in the ceramic industry were placed under review and assessment. Application, Monitoring and Evaluation Draft Report was discussed at the conference after the presentation where developments regarding actions were assessed. The developments in the report were conveyed by assistant expert Tuğba ALBAYRAK and representatives of responsible organizations. Views of participating agencies and organizations on actions were taken. Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 9

10 bizden / from us SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ CERAMIC RESEARCH CENTER Üniversite işbirliği ile sağlanabilecek seramik sanayinin ihtiyaç duyacağı hizmetleri sunmak, üniversitelerde yürütülen araştırmaları endüstriyel ve teknolojik gelişmeler yönünde ve sanayicinin gereksinim duyduğu konularda kurgulayarak bu konularda bilgi birikimi sağlamak ve endüstriyel araştırma konularında deneyimli mezunlar yetiştirmek, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitenin araştırma potansiyelini artırmak ve üniversite sanayi işbirliğinde süreklilik sağlamak amacıyla TÜBİTAK Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) kapsamında 1998 yılında kurulmuştur yılında seramik sektöründe faaliyet gösteren 19 ortak ve Anadolu Üniversitesi nin eşit ortaklığında şirketleşerek üniversite-sanayi ortaklı bir yapıya kavuşan SAM A.Ş., kuruluş amaçları doğrultusunda sanayi ağırlıklı bir yönetim anlayışına sahiptir. Yedi üyeli Yönetim Kurulu nun altı üyesi sanayiden, bir üyesi ise Anadolu Üniversitesi ndendir. Mevcut durumda Türkiye deki seramik üreticilerinin %85 inden fazlasıyla (yaklaşık 55 firma) işbirliği içerisindedir. Faaliyetlerine Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde devam eden SAM, Anadolu Üniversitesi ile imzaladığı bir protokol ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü altyapısını da kullanmaktadır. SAM artan rekabet ortamında sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ihtiyacını karşılamaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen ortak yarar projeleri ile seramik sektörüne kayda değer oranda katma değer sağlanmıştır. Bunların yanında doğrudan hesaplanamayan teknolojik destek hizmetleri ve danışmanlıklardan sağlanan üretim kayıplarının önlenmesi veya giderilmesi gibi hizmetlerle sektöre önemli katkılar sağlanmıştır. Seramik konusunda araştırmalar yürüten SAM; seramik karo, sağlık gereçleri, refrakter, sofra eşyaları, seramik boya, hammadde üreticilerine hitap etmektedir. Çalışma Alanları Seramik sektörünün rekabetini artıracak üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirme, Sektörün ürün kalitesi veya standartlarını artırma, Ar-Ge çalışmalarında ihtiyaç duyduğu test/analiz, eğitim ve diğer hizmetleri sağlama/sağlanması için girişimde bulunma, Sektöre teknolojik destek ve eğitim hizmetleri verme, seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar düzenleme, gerektiğinde eğitici/ bilgilendirici yayınlar çıkartma, Sektöre analiz ve akredite standart test hizmetleri verme, Sektöre ulusal/uluslararası teknik düzenlemeler ile ilgili çalışmalarında destek olma Hizmet ve İş Çözümleri Seramik sektörü için Ar-Ge içeriği yüksek olan ortak yarar projeleri, İkili özel projeler, Yeniliğe yönelik projeler, Test-analiz hizmetleri, Eğitim, danışmanlık, akredite test hizmetleri Seramik sektörü üreticileri ile üniversitede veya araştırma merkezlerinde çalışan araştırıcılara sağlanan destek yanında, seramik sektöründe üretim yapan fabrikaların Ar-Ge veya üretim birimlerinde çalışan teknik personele talepleri doğrultusunda eğitim hizmetleri verilmektedir. Ceramic Research Center was founded in 1998 under the TÜBITAK University-Industry Joint Research Centers Program (ÜSAMP) for the purpose of offering services required by ceramic industry which can be provided through university collaboration, setting up the research conducted in universities in direction with industrial and technological advances and on topics required by the industry to ensure knowledge to be stored on such topics; to develop experienced graduates in the field of industrial research, to increase research potentials of universities by Master s and Ph.D. studies students and to ensure continuity in university-industry collaboration. SAM A.Ş., which gained a university-industry partnered structure by incorporating under equal partnership of 19 shareholders engaged in the ceramic industry and Anadolu University in 2007, has an industry weighted management concept in line with its objects of foundation. Six of the sevenmember board of directors come from the industry and one from Anadolu University. Presently, more than 85 percent of manufacturers in Turkey (approximately 55 firms) are collaborating. SAM, pursuing these activities in Eskişehir Technology Development Zone also uses the infrastructure of Material Sciences and Engineering Department under a protocol signed with Anadolu University. In this increasing competitive environment, SAM satisfies the research, technology, development and innovation demand of the industry. Through joint benefit projects realized so far, its significant value added was provided to the ceramic industry. In addition, important contribution was provided to the industry with services like technologic support which cannot be directly calculated and prevention or elimination of production losses through consulting services. Conducting research in the field of ceramic; SAM caters to ceramic tile, sanitary ware, refractories, tableware, ceramic colorant and raw material manufacturers. Fields of Engagement Developing innovations on products and production techniques to increase competitiveness of the ceramic industry, Increasing product quality or standards of the industry, taking initiative or providing/securing tests/analysis, training and other services required in R&D work, Providing technological support and training services to the industry, Organizing seminars, conferences, panels and similar meetings as necessary to publish educational/informative publications, Providing analysis and accredited standard test services to the industry, Supporting the industry in work relating to national/international, technical regulations. Services and Business Solutions Joint benefit projects with high R&D content for ceramic industry, Bilateral special projects, Innovation oriented projects, Test-analysis services, Training, consulting, accredited testing services: In addition to support provided to ceramic industry manufacturers or researchers working at university or research centers, training is provided in line with demand to technical staff working in R&D or production units of ceramic production plants. 10 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

11 Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 11

12 bizden / from us TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU SERAMİK SEKTÖRÜ YENİ YIL BALOSU TURKISH CERAMICS FEDERATION NEW YEAR S BALL FOR THE CERAMIC INDUSTRY Türkiye Seramik Federasyonu her yıl düzenlemekte olduğu Seramik Sektörü Yeni Yıl Balosunu, bu yıl da sektör bireylerini bir araya getirmek ve keyifli bir gece geçirmelerini temin etmek için 06 Aralık 2013 Cuma günü Moda Deniz Kulübü nde gerçekleştirdi. Sektördeki değerli sanayicilerimizin ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla etkinlik gerçekleşti. Gecede kokteyl ve akşam yemeğinin ardından Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yamaner bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz yılın bir değerlendirmesini yapan Yamaner, sektörün duayenlerinden Çanakçılar Seramik firması Yönetim Kurulu Üyesi ve Onursal Başkanı Sayın Mehmet Çanakçı ya ve Toprak Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halis Toprak a seramik onur ödülleri takdim etti. Turkish Ceramics Federation held the Ceramics Industry New Year s Ball it holds every year, this year at Moda Deniz Club Friday, December 06, 2013, bringing together industry individuals, allowing them to have a delightful evening. The event was held with the participation of esteemed industrialists and senior level executives of the industry. In the event, Turkish Ceramics Federation Chairman of the Board Ahmet Yamaner gave a speech after the cocktail party and dinner. Doing a recap of the previous year, Yamaner presented Ceramic Honor Awards to Mr. Mehmet Şahinkaya, Çanakcılar Seramik firm Member of the Board Honorary Chairman and Toprak Seramik Chairman of the Board Halis Toprak, two doyennes of the industry. 12 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

13

14 haber / news Çanakçılar Şirketler Grubuna TSF den Onur Ödülü Honor Award from TSF to Çanakçılar Group of Companies Türkiye Seramik Federasyonu nun sektörün sanat, bilim, sanayi, teknoloji, tasarım, uygulama ve Ar- Ge gibi alanlarında öne çıkan bireylere verdiği onur ödülüne bu yıl Çanakçılar Şirketler Grubu Onursal Başkanı Mehmet Çanakçı layık görüldü. Düzenlenen özel gecede seramik sektörünün duayenlerinden Mehmet Çanakçı ya ödülü TSF Başkanı Ahmet Yamaner tarafından takdim edildi. This year, Çanakkale Group of Companies Honorary Chairman Mehmet Çanakçı was found worthy of the honor award offered by Turkish Ceramics Federation to individuals outstanding in disciplines of the industry like art, science, industry, technology, design, application and R&D. His award was presented by TSF President Ahmet Yamaner to Mehmet Çanakçı, one of the doyennes of the ceramic industry in the special function held. Çanakçılar Şirketler Grubu, vitrifiye seramik sağlık gereçleri ve banyo - ofis mobilyaları sektörünün Türkiye deki lider firmalarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Çanakçılar Şirketler Grubu nun; şemsiyesi altında ürünleriyle dünyaya açılan Creavit in yanı sıra Doxa ve Armica markaları da faaliyet gösteriyor lı yıllarda küçük bir atölyede mozaik tuvalet taşı üretimi ile başlayan markanın başarı yolculuğu 1980 li yıllarda başlayan fabrikasyon süreciyle beraber, vitrifiye seramik sağlık gereçleri üretimini her geçen yıl daha da büyüterek günümüze ulaşıyor. Çanakçılar Group of Companies is operating as one of the leading firms in Turkey of the vitreous china ceramic sanitary ware and bathroom office furniture industry. In addition to Creavit, which opens to the world with its product under the umbrella of Çanakkale Group of Companies, Doxa and Armica also operate under the same roof. The journey to success of the brand which started in 1960s with production of toilet stones in a small workshop, has come to the present increasing its vitreous china ceramic sanitary ware production each passing year, with the mass production process which started in 1980s. 14 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

15 news / haber TSF tarafından onur ödülüne layık görülen Çanakçılar Şirketler Grubu Onursal Başkanı Mehmet Çanakçı yı ve Çanakçılar ın kuruluşunu daha yakından tanımak isteyenler için başarı öyküsünün anlattığı bir kitabı bulunuyor. Rüzgâra Karşı... Bir Başarı Öyküsü bazen tatlı tatlı esen, bazen de yıkıp geçen rüzgara karşı yılmadan sürdürülen bir başarı yolculuğu anlatılıyor. Ünlü işadamı Mehmet Çanakçı, çok zorlu iklimlerden, çok zorlu coğrafyalardan geçip bu günlere geldiğini anlatırken: Bu müessese, imkansızlıklar ve çok zor şartlarda fedakarlıklarla, hayal aleminden mucize gibi doğdu... diyor. Bazen öyle şeyler gelir ki insanın başına, kendimize olan güvenimizi kaybederiz. Başarısız olacağımızı, üstlendiğimiz işin altından kalkamayacağımızı düşünürüz. Oysa bu güvensizlik duygusunun hepsi kendi aklımızın ürünüdür diyen Çanakçı, asla yılmamak gerektiğini de şu sözleriyle dile getiriyor: Elbette çok çabalayıp yine de kazanamadığınız hatta kaybettiğiniz zamanlar olacaktır, ama asla yılmamalı ve vazgeçmemelisiniz. Vazgeçmek yenilgiyi kabul etmektir çünkü. Kitabında, pozitif düşünmeyi öneren ve pozitif düşünen insanların hayattan daha çok zevk aldığının altını çizen Mehmet Çanakçı, kitabına şu sözlerle nokta koyuyor: Değişime uyum sağlamak çok önemli. Yaşadığımız çağ, hızla geçip giden bir tren gibi... O treni doğru istasyonda yakalayıp binemezseniz, bir daha aynı şansa sahip olamayabilirsiniz. Özellikle Vitrifiye Seramik Sağlık Gereçleri sektöründe ulaştığı büyüklükle Türkiye pazarının ilk üç firmasından biri olan Creavit, yılda 1,5 milyon adet seramik sağlık gereci üretiyor. Üretiminin %40 ını dünya pazarlarına ihraç eden marka, Portekiz den Çin e kadar 60 farklı ülkeye de kaliteli hizmeti ulaştırıyor ve servis sağlıyor m2 lik açık alan içerisinde yer alan m2 lik kapalı alan üzerine kurulmuş olan, Zonguldak Gökçebey Vitrifiye Üretim Tesisleri, üretim kapasiteleri göz önüne alındığında, yılda 1,5 milyon adet seramik sağlık gereci üretimiyle tek bir merkezde kurulu en büyük üç tesisten biri olarak hizmet veriyor yılında kurulan, açık alanı m2, toplam kapalı alanı m2 olan ikinci kuşak Zonguldak Çaydeğirmeni üretim tesislerinde ise; banyo mobilyaları, gömme rezervuar ve klozet kapakları, ofis mobilyaları, banyo, lavabo ve mutfak bataryaları üretiminin tamamı karşılanıyor. Dünyanın ilk Doğa Fabrikası Her alanda lider olmayı kendine misyon edinen Çanakçılar Şirketler Grubu, sosyal sorumluluk projeleri kadar eğitim ve sanata yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Markanın kurum kültürünün bir parçası olarak hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi; Botanik Alan ve Hayvanat Bahçesi, Doğa Fabrikası konsepti ile dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Zonguldak Gökçebey deki Çanakçılar Tesislerindeki m2 lik açık işletme alanının 30 dönümlük bölümünde yer alan Botanik Alan ve Hayvanat Bahçesi nde 75 farklı türden 850 hayvan ve yüzlerce çeşit bitki yaşıyor. Yine bu alan içerisinde yer alan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel müzeler statüsünde bulunan Çanakçılar Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlıyor. Markanın bir dünya markası olmak eğitimden geçer vizyonuyla hayata geçirdiği Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu ise 2006 yılından beri eğitim hizmet veriyor. E-kitap linki: Mehmet Çanakçı, Honorary Chairman of Çanakçılar Group of Companies, who was given an honor award by TSF has a book where he describes this success story for those who want to get to know him and Çanakçılar organization more. Against the Wind A Success Story tells of a journey to success which was pursued against the wind which sometimes blows softly, and sometimes smashing everything on its way. Renowned businessman Mehmet Çanakçı, when explaining that on the way to these days, they went through very tough climates and very tough geographies, says, This organization was born like a miracle with sacrifices from a world of dreams under greatly difficult conditions. Sometimes, such things happen that we lose our confidence in ourselves. We think that we will be unsuccessful, that we cannot cope with what we want to do. But all this feeling of lack of confidence is the product of our own mind. Çanakçı adds that you should never give up and says: Of course, there will be times when you cannot win or even lose despite your efforts. But you should never give up. Because giving up is accepting losing. Underlining positive thinking, stressing that people who think positive get more pleasure from life in his book, Mehmet Çanakçı ends his book with the following words: It s very important to adapt to change. The age we live in is like a train which goes by fast If you can t catch that train and board it at the right station, you may never get the same chance again. Creavit, which is one of the top three firms of the Turkish market, especially with the magnitude it has reached in the Vitreous China Ceramic Sanitary Ware industry, manufactures 1.5 million pieces of ceramic sanitary ware a year. The brand, which exports 40 % of its production to world markets, brings high quality service to 60 different countries ranging from Portugal to China. Zonguldak Gökçebey Vitreous China Manufacturing Plants, set up over an indoor space of 60,000 m2 within an outdoor space of 140,000 m2, serve as one of the largest tree plants set up in a single center with its 1.5 million pieces of ceramic sanitary ware production a year in terms of production capacity. In the second generation Zonguldak Çaydeğirmeni production plants, on the other hand, founded in 2006 with an outdoor space of 80,000 m2 and total indoor space of 36,000 m2, the entirety of bathroom furniture, embedded tanks and toilet bowl lids, office furniture, bathroom, basin and kitchen tap production is met. The First Nature Plant of the World Çanakkale Group of Companies, which has made its mission to lead in every field, comes to attention with its educational and art projects as much as its social responsibility related projects. The social responsibility project launched by the brand as part of its corporate culture, Botanic Space and Zoo has the property of being a first in the world with its Nature Plant concept. 850 animals from 75 different species and hundreds of different species of plants are living in the botanic space and zoo, which covers a 30-donum section of the outdoor operating area of 120,000 m2 in Çanakçılar plants at Zonguldak Gökçebey. Çanakkale Archaeology and Ethnography Museum, which is under the Special Museum status of Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, which is also on the same grounds, may be visited free of charge. Bülent Ecevit University Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Vocational Higher School, launched by the brand with its vision of to become a world brand comes with education, on the other hand, has been offering educational services since E-book link: Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 15

16 kısa kısa / short news Creavit ile Doğadan Banyoya Seriler: Series from Nature to the Bathroom with Creavit: Jaws & Bull Creavit, 2013 Sonbahar&Kış Koleksiyonunda yer alan yeni ürünlerinde gözünü doğaya çeviriyor. İsmini ve ilhamını doğadan alan, Creavit Bull ve Creavit Jaws Banyo Takımları, sıradanlığa meydan okuyan tasarımlarıyla öne çıkıyor. Doğadan banyoya bu tasarım yolculuğunda Creavit Bull yeniden doğuşlara gönderme yaparken, Creavit Jaws derin denizlerin gizemine götürüyor. Creavit Bull ile Banyonuz Yeniden Doğuyor İlhamını doğadan alan ilk ürün olan Creavit Bull Banyo Takımı nda çağlar boyunca yeniden doğuşun, dönüşümün ve verimliliğin sembolü olan boğa figüründen yola çıkılıyor. Banyolara özel bir ruh getiren bu mistik figür, bütün görkemiyle yeni başlangıçlara gönderme yapıyor. Maskülen, iddialı ve sıra dışı tasarımlarıyla öne çıkan üründe lavabo, asma ve tek klozet ile zenginleştirilerek banyolarınızın havasını değiştiriyor. 50x65 cm ölçülerindeki lavabo, Creavit armatürler ve metal aksesuarlarla tamamlandığında çok daha çarpıcı bir etki bırakıyor. Creavit Jaws Derin Denizlerin Gizemine Götürüyor Doğadan aldığı ilhamla banyolara büyülü dokunuşlar getiren ürünlerden bir diğeri Creavit Jaws Banyo Takımı gözünü denizlerin efsanevi kralına çeviriyor. Doğanın kusursuz eserlerinden biri olan köpek balığı bu etkileyici tasarımın çıkış noktasını oluşturuyor. Derin denizlerin gizemli dünyasında bir yolculuğa çıkaran bu ürünlerle banyolara heyecan ve adrenalin geliyor. Estetiğin yeniden yorumlanmasıyla tasarlanan lavabo ve asma klozetten oluşan banyo takımı banyolara özel bir hava katıyor. Creavit turns its eyes to nature with the new products in its 2013 Fall&Winter Collection. Creavit Bull and Creavit Jaws Bathroom Sets named after and inspired by nature, stand out with their designs challenging the ordinary. While Creavit Bull makes references to rebirths, in this journey of design from nature to the bathroom, Creavit Jaws takes us to the mystery of the deep seas. Your Bathroom is Reborn with Creavit Bull Creavit Bull Bathroom Set which is the first product inspired by nature starts from the figure of the bull, the symbol of rebirth, transformation and productivity through ages. This mystic figure bringing a special spirit to bathrooms makes references to new beginnings with all its magnificence. In the product coming to the forefront with its masculine, challenging and extraordinary designs, the basin is enriched with suspended and standalone toilet bowls, transforming the atmosphere of your bathrooms. The basin of 50x65 cm size leaves a much more striking effect when completed with Creavit mixer taps and metal accessories. Creavit Jaws Takes One to the Mystery of Deep Seas Yet another product which brings magic touches to bathrooms with inspiration from nature, Creavit Jaws Bathroom Set turns it eyes to the legendary king of the seas. The shark, one of the perfect creations of nature, forms the starting point of this impressive design. Excitement and adrenalin flow to bathrooms with these products, taking one to a journey in the mysterious world of the deep seas. The bathroom set comprising basins and suspended bowls designed with reinterpretation of aesthetics introduces a special atmosphere to bathrooms. 16 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

17

18 kısa kısa / short news Ege Seramik ten Ahşabın Sıcaklığını Yansıtan Seriler Series Reflecting the Warmth of Wood from Ege Seramik Ege Seramik, doğa kadar gerçek doğa kadar dayanıklı ahşap koleksiyonu ile evinizin her köşesine taşınıyor. Ege Seramik portföyünde yer alan ahşap görünümlü seramikler estetik ve dekoratif bir anlayışla sırlı granit malzemenin dayanıklılığını bir arada sunuyor. Kullanıldığı mekana doğal bir zenginlik sağlayan ahşap görünümlü zeminler minimalist, modern ve vintage gibi birçok tarzla bütünleşiyor koleksiyonunda farklı ebat ve renk alternatiflerine sahip Adonis ve Marvel Wood serileri, iç ve dış mekanda rahatlıkla kullanılabiliyor. Digital Tile ürünü olarak üretilen Marvel Wood serisi, renklendirilmiş ahşap dokusuyla kullanıldığı ortama canlılık katıyor. Seri, rölyefle desteklenerek daha doğal görünüme kavuşuyor. Adonis serisi ise, sırlı granit olarak üretiliyor. Ceviz, Akçaağaç, Meşe ve Merbau renk seçeneklerine sahip seri, banyolarında farklı ahşap dokulara sahip olmak isteyenler için ideal fırsatlar sunuyor. Ege Seramik is carried to every corner of your home with its wood collection, that is, as real as nature and as resilient as nature. The wooden look ceramic ware contained in Ege Seramik s portfolio offer an aesthetic and decorative concept together with the endurance of glazed granite. The wooden look floors introducing a natural richness to the space they are used in, integrate with numerous styles like minimalist, modern or vintage. Adonis and Marvel Wood series with different size and color choices may be used easily in interiors and exteriors in the 2013 collection. Marble Wood series manufactured as a digital tile product as vitality to settings with its colored wooden look. The series embraces a more natural look supported with reliefs. Adonis series, on the other hand, comes in as glazed granite. The series with Walnut, Maple, Oak and Merbau color choices offers ideal opportunities for those wishing to own different wooden textures in their bathrooms. 18 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

19

20 fuar / fair Cersaie Fuarı nın yenilikçi yüzü Cersai Trade Fair s innovative face Kale Kale Grubu, dünyanın en büyük seramik ve banyo aksesuarları fuarı Cersaie de, en yeni seramik koleksiyonları ile banyo tasarımlarını sergiledi. Çanakkale Seramik, Kalebodur ve Kale markalarının yanı sıra İtalya da satın aldığı Edilcuoghi, Edilgres ve Campani markalarıyla uluslararası seramik pazarının en önemli oyuncularından biri haline gelen Kale Grubu, seramik ülkesi İtalya daki Cersaie Fuarı nın yenilikçi yüzü oldu. Kale Group exhibited its brand-new ceramic collections and bathroom designs at Cersaie, the world s largest ceramic and bathroom accessories trade fair. In addition to Çanakkale Seramik, Kalebodur and Kale brands, with Edilcuoghi, Edilgres and Campani brands purchased from Italy, becoming one of the most important players of the international ceramic market, Kale Group was the innovative face of Cersaie Trade Fair in the ceramic country Italy. 20 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture 3 INDEX mira 8 lar 12 sera lar 16 vera lar 22 dora lar 26 satiros lar 30 gordion lar 34 kibele lar 38 midas Banyo Takımı Bathroom Set 42 tek parçalar single pieces BANYOLARINIZDA Kİ YAŞAM; ARTIK DAHA

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures.

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures. İnsanlara, gu zelliğe açılan pencereler sunmaktır sanat... Hayata farklı pencerelerden bakanları ortak zevklerde buluşturabilmektir. Biz; Ali Pekgu zel tarafından kurulan Yamaçlar Dekorasyon olarak, 1970

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

www.yusevmobilya.com YUSEV MOBİLYA Kurulduğu günden bu yana kaliteyi ve güveni esas alan şirketimiz her geçen gün büyüyerek hizmette kalite ve güven esasına dayanarak büyümeyi hedeflemektedir. Tasarımda

Detaylı

Fitto...4. Netto...16

Fitto...4. Netto...16 COLLECTION 1 MASA TABLALARI / TABLES Fitto...4 FittoPlus...6 FittoVia...10 FittoSolo...12 FittoDigi...14 Netto...16 Morpho...18 Multino...20 Admiro...22 Lamitto...24 SANDALYELER / CHAIRS Mystosit...26

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Geçmişin tecrübesini, geleceğin ihtiyaçlarına entegre ederek, hep daha iyisi için 17 yıldır hizmetinizdeyiz

Geçmişin tecrübesini, geleceğin ihtiyaçlarına entegre ederek, hep daha iyisi için 17 yıldır hizmetinizdeyiz Geçmişin tecrübesini, geleceğin ihtiyaçlarına entegre ederek, hep daha iyisi için 17 yıldır hizmetinizdeyiz www.profilsan.com.tr Siz değerli müşterilerimiz; Sınırsız tasarımlar yapabilmemiz için Profilsan

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION TAKDİM INTRODUCTION AREL DERİ 1960 yılında başladığı mobilya dekorasyon üretimini 48 yıldır başarı ile devam ettirmektedir. Değişen zamanın yenilik ve gelişimini takip eden firmamız 2000 yılında deri ile

Detaylı

DOLCE & KIMERA Collection

DOLCE & KIMERA Collection DOLCE & KIMERA Collection Kale Dolce & Kimera 1 Suyla teması unutulmaz bir zevke dönüştürün. dolce & kimera Transform every encounter with water into pure delight. dolce & kimera 2 Kale Dolce & Kimera

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

decosit masa & sandalye 2017 Collection

decosit masa & sandalye 2017 Collection decosit masa & sandalye 2017 Collection 1 Masa & Sandalye Table & Chair 2 3 1990 yılında başladı... Masa sandalye imalatı yapan firmamız her geçen gün artan ürün kalitesi ve müşteri portföyü ile bugünlere

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Plastik Dübeller Plastic Dowel

Plastik Dübeller Plastic Dowel DİZAYN EKOL PLASTİK mobilya sektörü başta olmak üzere plastik aksesuar ve bağlantı ekipmanları üretimi alanında faaliyet göstermek üzere İnegölde kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz yenilik

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

Reflection of Perfection Mükemmelliğin Yansıması

Reflection of Perfection Mükemmelliğin Yansıması 1 Subject to technical modifications and amendments. All decors shown are reprudroduction. Due to the variables in the printing process,colours may vary slightly from the actual product. Teknik değişiklik

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

FARKLI, MODERN, YARATICI, İNSANA HİZMET EDEN TASARIMLAR. Leonardo da Vinci

FARKLI, MODERN, YARATICI, İNSANA HİZMET EDEN TASARIMLAR. Leonardo da Vinci Hayat oldukça basittir. Bazı şeyler yaparsın. Çoğu başarısız olur. Bazıları işe yarar. Daha çok işe yarayan şeyi yaparsın. Eğer gerçekten işe yararsa, diğerleri hemen kopyalar. Sonra, başka bir şey yaparsın.

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI 17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI TCDD Turkish State Railways Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Detaylı

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries.

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries. Değerli Müşterimiz, 2009 senesinde kurulan Korova Yapı Sanayi ve Dış Ticaret LTD Şti, Latika markası altında Yunanistan başta olmak üzere yurt dışında iç ve dış mekan mobilya üretiminde önemli bir rol

Detaylı

DİZAYN EKOL PLASTİK, katılmış olduğu yurt iç ve yurt dışı fuarlar ile DİZAYN EKOL markasını duyurmaya çalışmaktadır.

DİZAYN EKOL PLASTİK, katılmış olduğu yurt iç ve yurt dışı fuarlar ile DİZAYN EKOL markasını duyurmaya çalışmaktadır. DİZAYN EKOL PLASTİK, mobilya sektörü başta olmak üzere plastik aksesuar ve bağlantı ekipmanları üretimi alanında faaliyet göstermek üzere İnegöl de kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz yenilik

Detaylı

INDEX 4/7 8/11 12/15 16/19 20/23 24/27 28/31 32/37 38/39 40/43 44/45 46/49 50/51

INDEX 4/7 8/11 12/15 16/19 20/23 24/27 28/31 32/37 38/39 40/43 44/45 46/49 50/51 2 Day after day, We are moving with gained the contribution of our experience, also every new day we are moving forward with a new idea and new design philosophy. We continue on our way in furniture sectory

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection 1987 yılında İnegöl de Zülay Mobilya adıyla bir aile şirketi olarak kurulan, ahşap mobilya üretimiyle hizmet veren firmamız 2008 yılında

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi We About US MULTISILVER Alüminyum / Aluminum Multisilver SM - 01 15 cm Ayak / 15 cm Foot SM - 01 Multisilver SM - 05 U Bağlantı / U Link SM - 05 Multisilver SM - 02 10 cm Ayak / 10 cm Foot SM - 02 Multisilver

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Çözüm ortağınız. Project Partner

Çözüm ortağınız. Project Partner NEO TEK PROJE Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle çözüm üreten Bir

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN

www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN Yankı Göktepe www.yankigoktepe.com 1 970 yılında doğdu. Orta öğrenimini International School of Naples İtalya da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ECE AFACAN Kendi hayal gücümde oluşturduğum yüzleri sergiliyorum. Üç boyutlu maskeler ve resimler Yüz yüze karşımıza çıkıyorlar. Ece Afacan Ece Afacan, 1985 yılında Ankara da doğdu. 13 yaşındayken Atatürk

Detaylı

HAKKIMIZDA Tatlıdiller Şekerleme ; Bir asırlık şeker markası.. Merhum Mehmet Tatlıdil ve kardeşinin 1952 yılında Konya da kurduğu firmayı, 1990 yılında Mehmet Tatlıdil in vefatının ardından, ortaklıktan

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

NOVELTIES. www.isveabagno.it

NOVELTIES. www.isveabagno.it NOVELTIES 2015 www.isveabagno.it İtalyan Isvea dan Yeni Tasarımlarla En Yeniler... 52 yıllık deneyimiyle İtalyan Isvea beklentilerin önüne geçen tasarımlarına devam ediyor. Tarz sahibi olan, yaratıcı,

Detaylı