UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY"

Transkript

1 Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Kasım - Şubat 2013 November - February 2014 Sector / Sektör : 44 ISSN Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramic Federation UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY Türkiye nin seramik ihracatı 2023 te üçe katlanacak; Turkish ceramic exports will be three times that of the present by 2023 Candan Dizdar Terwiel ile Seramik Sanatı Üzerine On Ceramic Art with Candan Dizdar Terwiel

2

3 Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 3

4 içindekiler Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ile sektörün elde ettiği kazanımlar Gains of the industry by Turkish Ceramic Industry Strategy document SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ CERAMIC RESEARCH CENTER Çanakçılar Şirketler Grubuna TSF den Onur Ödülü Honor Award from TSF to Çanakçılar Group of Companies Creavit ile Doğadan Banyoya Seriler: Jaws & Bull Series from Nature to the Bathroom with Creavit: Jaws & Bull DUMLUPINAR DA KARMA SERGİ AT DUMLUPINAR GROUP SHOW UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet Gürsoy 4 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February

5 contents Prof. Dr. Erdal ÇELİK ile Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine On University-Industry Collaboration with Prof. Dr. Erdal ÇELIK Türkiye nin en büyük seramik showroom u NG Kütahya Seramik ile Konya da açıldı Turkey s largest ceramic showroom opens in Konya with NG Kütahya Seramik Türkiye nin seramik ihracatı 2023 te üçe katlanacak Turkish ceramic exports will be three times that of the present by 2023 MERT VE MACERACI AYI GÜVENLİ BANYOM U ANLATIYOR MERT AND ADVENTUROUS BEAR TELL ABOUT MY SAFE BATHROOM İNŞAAT 2023 ADANA DA DEVAM EDİYOR CONSTRUCTION 2023 ONGOING IN ADANA KALE GRUBU NUN 19 UNCU KARO FABRİKASININ TEMELİ ATILDI THE FOUNDATION OF KALE GROUP S 19TH FLOOR TILE PLANT LAID Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 5

6 TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU Yayına hazırlık / Prepared for publication by Genel Yayın Yönetmeni / Managing Editor Bülent Tatlıcan - Yayın Koordinatörü / Editorial Coordinator Aylin Muhaddisoğlu - Yayın Danışmanı / Production Consultant Mimar / Architect Heval Zeliha Yüksel Görsel Yönetmen/Art Editor Mehmet Akif Dilmen - Fotoğraf Editörü / Photography Editor Murat Sarıaslan (Santral) İngilizce Çeviriler/ English Translations Ali Turan Aksoy İletişim / Communications Tel: Gsm: Araba yolu cad. No:10/B Sarıyer / İSTANBUL Baskı / Publishing FRS Matbaacılık Mas- Sit Matbaacılar Sitesi 5. Cad. 34 Bağcılar İstanbul Kapaktaki Eser: İLHAN MARASALI Bu dergi Seramik Tanıtım Grubu nun katkılarıyla yayınlanmaktadır. This journal is published with contributions from Turkish Ceramics Promotion Group Yazım Kuralları Seramik malzemelerle ilgili (Cam, Çimento, Emaye dahil) orijinal araştırma, davetli makale, derleme, teknik rapor ve haber türündeki yazılar bilgisayarda yazılmış olarak PC Word belgesi formatında e-posta ile iletilmeli, ayrıca kağıt çıktısı da Türkiye Seramik Federasyonu adresine gönderilmelidir. Yazar, makalesinde yer alacak görseller 304 dpi çözünürlükte elektronik olarak taranıp CD de teslim etmelidir. Eger bu mümkün değilse mutlaka dia ve kart baskı (10x15 cm) şeklinde gönderilmelidir. Yazılarda kullanılan şekil, şema grafikler Word Belgesi içine yapıştırılmamalı, her biri tek bir resim belgesi olarak CD ile gönderilmelidir. Kullanılan kaynaklar metin içinde numaralandırılmalı, metin sonunda mutlaka toplanmalıdır. Bilim ve sanat makalelerinde özet kısmının olması zorunludur. Gönderilecek makalelerin maksimum 1500 sözcüğü geçmemesi gerekmektedir. Gönderilen ya da istenen her yazının kabul edilip edilmemesi ya da düzeltme istenmesinde Yayın Kurulu tam yetkilidir. Sanatsal ve Bilimsel başlığı altında değerlendirilecek makaleler mutlaka en az bir hakem tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu nca incelenmektedir. Dergideki yazılardan kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına iade edilmez. Özgün ya da derleme yazılardaki bilgiler ve görüşler yazarın sorumluluğundadır. Ticari reklamlar firmaların sorumluluğundadır. 6 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

7 chairman s message / başkanın mesajı Değerli Okurlar, 2013 yılını geride bıraktık. Bu süreçte seramik sektörünün uluslararası pazarlardaki gelişmesini incelediğimizde, miktarsal büyümenin devam edeceğini ve katma değeri daha yüksek ürünlere yönelerek birim fiyat artışı oluşacağını söyleyebiliriz. İç pazarın olumlu gelişmesi, önümüzdeki dönemde ihracatı azaltmayacak, mevcut fazla kapasiteler kolayca devreye alınabilecektir. Buna bağlı olarak da üreticilerimiz teknolojik ve estetik açıdan daha üstün ürünlere yönelecektir ki bu oldukça olumlu bir gelişmedir. Avrupa daki ekonomik krizde İtalya, Portekiz ve İspanya nın iç pazarda yaşadığı aşırı daralma, bizlerin de pazarı olan Orta/Kuzey Avrupa ve İngiltere ye, bu ülkelerden aşırı mal arzlarına neden oldu. Bu da üreticilerimizin hamle yapmasını engelledi. Her geçen gün artan nitelikli Çin ürünleri, anti-damping yasalarıyla engellense de bu ürünlerin Avrupa pazarlarına girdiğini unutmamak gerekir. Uzakdoğu pazarları çok güçlü yerel üreticiler, gümrük duvarları ve lojistik nedenlerle sektörde fırsat olarak görülmüyor. Buna karşılık Kuzey Amerika, özellikle ABD karo için bir fırsat bölgesi olarak öne çıkıyor. Afrika ile ilgili olarak da derneğimiz ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği (OAİB) çalışmalar yürütüyor. Türk seramiğinin marka algısının geliştirilmesi, en az orta segmenete yönelik ürünler üretmekten ve kalıcı pazarlara yatırım yapmaktan geçiyor. Sektördeki oyuncuların miktar yerine ürün niteliklerini artıran yatırımlara yönelmesi, Türk seramiğini, ucuz ürün algısından bir kademe üste taşıyacaktır. Bu noktada, Turquality desteklerinin üreticiler için büyük bir yardım, Eximbank kredilerinin ise önemli bir destek unsuru olduğunu da unutmamak gerekir ün tüm birey ve kurumların hayatına yeni ve olumlu açılımlar getirmesini diliyorum. Ahmet Yamaner SERFED Başkanı / Chairman of SERFED Dear Readers; We left behind year Examining the development of the ceramic industry in international markets in this period, we can say that quantitative growth will continue and that there will be an increase in unit prices, moving towards higher value added values. The positive progress in the domestic market will not decrease exports in the upcoming period, with present excess capacity being activated easily. Hence, our manufacturers will move towards products that are higher technologically and aesthetically, which will be a quite positive development. The excessive contraction experienced by Italy, Portugal and Spain in domestic markets in the economic recession in Europe was cause for over-supply from these countries to Central/Northern Europe and Britain, which are also our markets. This prevented our manufacturers making moves. Chinese ware with increasingly better quality are prevented by anti-dumping laws; yet one must not forget that these products are penetrating European markets. Far Eastern markets do not appear to be opportunities for our industry due to very powerful local manufacturers, customs barriers and logistical reasons. However, North America, specifically USA, stand out as an area of opportunity for tiles. Our association and Central Anatolia Exporters Union (OAIB) are engaged in studies in connection with Africa. The advancement of the brand perception of Turkish ceramic depends on producing ware at least catering to the middle segment and investing in the permanent markets. If the players in the industry opt for investments increasing product quality instead of quantity, Turkish ceramic will be taken to one higher level than the perception of cheap product. At this point, we should not forget that Turquality support is a great help for manufacturers, with Eximbank loans serving as an important element of support. I wish that 2014 brings new and positive approaches to the lives of all individuals and companies!... Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 7

8 bizden / from us TÜRKİYE SERAMİK SEKTöRÜ STRATEjİ BElGESİ İlE SEKTöRÜN ElDE ETTİğİ KAZANıMlAR GAiNS of ThE industry BY TURKiSh CERAMiC industry STRATEGY DoCUMENT TüRK SERAMİK SEKTÖRüNüN REKABET GüCüNü, KATMA DEğERİNİ ve İhRACATiNi ARTiRMAK, SoRUNLARiNA ÇÖzüM BULMAK AMACiYLA BİLİM, SANAYİ ve TEKNoLojİ BAKANLiği KooRDİNASYoNUNDA İLGİLİ TüM KAMU KURUM ve KURULUşLARi, üniversiteler, SİvİL ToPLUM KURULUşLARi ve SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN KATiLiMiYLA hazirlanan TüRKİYE SERAMİK SEKTÖRü STRATEjİ BELGESİ ve EYLEM PLANi TARİhLİ ve SAYiLi RESMİ GAzETE DE YAYiMLANMiş olup, SÖz KoNUSU BELGENİN UYGULAMA, İzLEME ve DEğERLENDİRME SüRECİ DEvAM ETMEKTEDİR. TURKiSh CERAMiC industry STRATEGY DoCUMENT AND ACTioN PLAN DRAFTED WiTh ThE PARTiCiPATioN of ALL RELEvANT PUBLiC AGENCiES, UNivERSiTiES, NGoS AND industry REPRESENTATivES UNDER CooRDiNATioN BY MiNiSTRY of SCiENCE, industry AND TEChNoLoGY To increase ThE CoMPETiTivENESS, value ADDED AND ExPoRTS of ThE TURKiSh CERAMiC industry SEEKiNG To FiND SoLUTioNS FoR its PRoBLEMS WAS PUBLiShED in official GAzETTE of , No AND ThE APPLiCATioN, MoNiToRiNG AND EvALUATioN PRoCESS FoR ThE DoCUMENT is ongoing. 6 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

9 from us / bizden Türk Seramik Sektörünün İmajını Yükseltmek ve Küresel Pazar Payını Artırmak vizyonu çerçevesinde; yıllarını kapsayan Türkiye Seramik Sektörü Stratejisi, İç ve Dış Pazarda Sağlıklı Büyümeyi Sağlamak ve Türk Seramik Sektörünün Rekabet Gücünü Artırmak genel amacına sahiptir. Belgenin Uygulama, İzleme ve Değerlendirme sürecine yönelik Yönlendirme Kurulu ikinci toplantısı 29/08/2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Daire Başkanı V. Sayın H. Ali ÖZEN başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet YAMANER, Federasyon Genel Sekreteri Germiyan SAATÇİOĞLU, Seramik Araştırma Merkezi (SAM) Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Alpagut KARA, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman TEKELİ ve Eylem Planında sorumlu kuruluş olarak yer alan kurumların yetkili temsilcileri katılım sağlamıştır. Toplantıda Şube Müdürü Ziynet Berna ORHAN tarafından son altı aylık döneme ait değerlendirmeleri içeren bir sunum gerçekleştirilmiştir. Belgenin uygulamaya sürecine girmesi ile seramik sektörünün elde ettiği kazanımlar aşağıda yer almaktadır: Türkiye Seramik Endüstrisi Hammadde Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Seramik Sektörü ve Makina Sektörü bir araya getirilerek işbirliği imkanları araştırılmıştır. Eskişehir - Bilecik - Kütahya Seramik İş Kümesi Projesine başlanılmıştır. Ocak-Haziran 2013 döneminde Seramik sektörü yatırımları için 11 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Seramik Sektöründe faaliyet gösteren 2 firmaya Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. Seramik Sektörüne yönelik olarak toplam bütçesi 6 Milyon TL olan 38 proje desteklenmiştir. Seramik Sektörü ile ilgili Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında toplam 8 adet proje desteklenmiştir. İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlar Kitabı hazırlık çalışmalarına Sektör müdahil edilmiştir. Az su tüketen seramik ürünleri ile ilgili SUVER (Su Verimliliği) Projesi başlatılması kararı alınmıştır. Kentsel Dönüşüm Projesinin Seramik Sektörü için yaratacağı fırsatların araştırılmasına karar verilmiştir. Seramik fabrikalarına iltisak hattı döşenmesi konusunda etüd proje yapım çalışmaları TCDD tarafından başlatılmıştır. Ömerli - Gebze - Dilucu Demiryolu Projesi TCDD tarafından etüd edilmektedir. Seramik Sektörüne 1 Ocak-31 Mayıs 2013 döneminde 112,4 milyon ABD Doları tutarında ihracat kredisi kullandırılmıştır Seramik Sektöründe faaliyet gösteren 4 firmanın Enerjide Verimlilik Artırıcı Projelerinin Desteklenmesi başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınmıştır. Toplantıda, sunum sonrası eylemlere ait gelişmelerin değerlendirildiği Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Taslak Raporunun görüşülmesine geçilmiştir. Rapordaki gelişmeler, Uzman Yardımcı Tuğba ALBAYRAK ve sorumlu kuruluş temsilcileri tarafından aktarılmıştır. Toplantıya katılım sağlayan ilgili kurum ve kuruşların eylemler hakkındaki değerlendirmeleri alınmıştır. Turkish Ceramic Industry Strategy covering under the vision of Raising the Image and Increasing the Global Market of Turkish Ceramic Industry has the general objective of Ensuring Healthy Growth in Local and International Markets and to Increase the Competitiveness of Turkish Ceramic Industry. The second meeting of the guiding committee, which is part of the application, monitoring and evaluation process of the document was held chaired by Department Head Mr. H. Ali Ozan at Ministry of Science, Industry and Technology on 29/08/2013. The meeting was attended by Turkish Ceramic Federation Chairman of the Board Ahmet YAMANER, Federation Secretary General Germiyan SAATÇIOĞLU, Ceramic Research Center (SAM) R&D Coordinator Prof. Dr. Alpagut KARA, Gazi University Member of Faculty Prof. Dr. Süleyman TEKELI and authorized representatives of agencies which are listed as responsible organizations in the Action Plan. A presentation was made at the conference by Branch Manager Ziynet Berna ORHAN, containing assessments regarding the most recent six-month period. The gains of the ceramic industry with the application of the document are listed as follows: Preparatory work for Turkish Ceramic Industry Raw Material strategy plan was started. Ceramic Industry and Machine Industry were brought together searching possibilities of collaboration. Eskişehir - Bilecik Kütahya Ceramic Business Cluster Project was started. Eleven project incentive certificates were issued for ceramic industry investments in January-June 2013 period. Two firms engaged in the ceramic sector were issued R&D Center certificates. Thirty-eight projects with a total budget of 6 million TL were given support oriented to the ceramic industry. Eight projects were given support under the Techno-entrepreneur Capital Support under the initiative of Turkish Ceramic Industry. Sector was made part of preparatory work for construction and installation unit rates book. Decision was made to start the SUVER (Water Efficiency) Project in connection with less water consuming ceramic ware. Decision was made to search opportunities to be created for the ceramic industry by urban transformation project. TCDD has started to design studies on laying of connection railways to ceramic plants. Ömerli - Gebze Dilucu Railway Project is being studied by TCDD. Export credits of million USD were made available to the ceramic industry in January 1 May 31, 2013 period. Support for energy efficiency increasing projects for 4 firms engaged in the ceramic industry were placed under review and assessment. Application, Monitoring and Evaluation Draft Report was discussed at the conference after the presentation where developments regarding actions were assessed. The developments in the report were conveyed by assistant expert Tuğba ALBAYRAK and representatives of responsible organizations. Views of participating agencies and organizations on actions were taken. Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 9

10 bizden / from us SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ CERAMIC RESEARCH CENTER Üniversite işbirliği ile sağlanabilecek seramik sanayinin ihtiyaç duyacağı hizmetleri sunmak, üniversitelerde yürütülen araştırmaları endüstriyel ve teknolojik gelişmeler yönünde ve sanayicinin gereksinim duyduğu konularda kurgulayarak bu konularda bilgi birikimi sağlamak ve endüstriyel araştırma konularında deneyimli mezunlar yetiştirmek, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitenin araştırma potansiyelini artırmak ve üniversite sanayi işbirliğinde süreklilik sağlamak amacıyla TÜBİTAK Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) kapsamında 1998 yılında kurulmuştur yılında seramik sektöründe faaliyet gösteren 19 ortak ve Anadolu Üniversitesi nin eşit ortaklığında şirketleşerek üniversite-sanayi ortaklı bir yapıya kavuşan SAM A.Ş., kuruluş amaçları doğrultusunda sanayi ağırlıklı bir yönetim anlayışına sahiptir. Yedi üyeli Yönetim Kurulu nun altı üyesi sanayiden, bir üyesi ise Anadolu Üniversitesi ndendir. Mevcut durumda Türkiye deki seramik üreticilerinin %85 inden fazlasıyla (yaklaşık 55 firma) işbirliği içerisindedir. Faaliyetlerine Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde devam eden SAM, Anadolu Üniversitesi ile imzaladığı bir protokol ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü altyapısını da kullanmaktadır. SAM artan rekabet ortamında sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ihtiyacını karşılamaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen ortak yarar projeleri ile seramik sektörüne kayda değer oranda katma değer sağlanmıştır. Bunların yanında doğrudan hesaplanamayan teknolojik destek hizmetleri ve danışmanlıklardan sağlanan üretim kayıplarının önlenmesi veya giderilmesi gibi hizmetlerle sektöre önemli katkılar sağlanmıştır. Seramik konusunda araştırmalar yürüten SAM; seramik karo, sağlık gereçleri, refrakter, sofra eşyaları, seramik boya, hammadde üreticilerine hitap etmektedir. Çalışma Alanları Seramik sektörünün rekabetini artıracak üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirme, Sektörün ürün kalitesi veya standartlarını artırma, Ar-Ge çalışmalarında ihtiyaç duyduğu test/analiz, eğitim ve diğer hizmetleri sağlama/sağlanması için girişimde bulunma, Sektöre teknolojik destek ve eğitim hizmetleri verme, seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar düzenleme, gerektiğinde eğitici/ bilgilendirici yayınlar çıkartma, Sektöre analiz ve akredite standart test hizmetleri verme, Sektöre ulusal/uluslararası teknik düzenlemeler ile ilgili çalışmalarında destek olma Hizmet ve İş Çözümleri Seramik sektörü için Ar-Ge içeriği yüksek olan ortak yarar projeleri, İkili özel projeler, Yeniliğe yönelik projeler, Test-analiz hizmetleri, Eğitim, danışmanlık, akredite test hizmetleri Seramik sektörü üreticileri ile üniversitede veya araştırma merkezlerinde çalışan araştırıcılara sağlanan destek yanında, seramik sektöründe üretim yapan fabrikaların Ar-Ge veya üretim birimlerinde çalışan teknik personele talepleri doğrultusunda eğitim hizmetleri verilmektedir. Ceramic Research Center was founded in 1998 under the TÜBITAK University-Industry Joint Research Centers Program (ÜSAMP) for the purpose of offering services required by ceramic industry which can be provided through university collaboration, setting up the research conducted in universities in direction with industrial and technological advances and on topics required by the industry to ensure knowledge to be stored on such topics; to develop experienced graduates in the field of industrial research, to increase research potentials of universities by Master s and Ph.D. studies students and to ensure continuity in university-industry collaboration. SAM A.Ş., which gained a university-industry partnered structure by incorporating under equal partnership of 19 shareholders engaged in the ceramic industry and Anadolu University in 2007, has an industry weighted management concept in line with its objects of foundation. Six of the sevenmember board of directors come from the industry and one from Anadolu University. Presently, more than 85 percent of manufacturers in Turkey (approximately 55 firms) are collaborating. SAM, pursuing these activities in Eskişehir Technology Development Zone also uses the infrastructure of Material Sciences and Engineering Department under a protocol signed with Anadolu University. In this increasing competitive environment, SAM satisfies the research, technology, development and innovation demand of the industry. Through joint benefit projects realized so far, its significant value added was provided to the ceramic industry. In addition, important contribution was provided to the industry with services like technologic support which cannot be directly calculated and prevention or elimination of production losses through consulting services. Conducting research in the field of ceramic; SAM caters to ceramic tile, sanitary ware, refractories, tableware, ceramic colorant and raw material manufacturers. Fields of Engagement Developing innovations on products and production techniques to increase competitiveness of the ceramic industry, Increasing product quality or standards of the industry, taking initiative or providing/securing tests/analysis, training and other services required in R&D work, Providing technological support and training services to the industry, Organizing seminars, conferences, panels and similar meetings as necessary to publish educational/informative publications, Providing analysis and accredited standard test services to the industry, Supporting the industry in work relating to national/international, technical regulations. Services and Business Solutions Joint benefit projects with high R&D content for ceramic industry, Bilateral special projects, Innovation oriented projects, Test-analysis services, Training, consulting, accredited testing services: In addition to support provided to ceramic industry manufacturers or researchers working at university or research centers, training is provided in line with demand to technical staff working in R&D or production units of ceramic production plants. 10 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

11 Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 11

12 bizden / from us TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU SERAMİK SEKTÖRÜ YENİ YIL BALOSU TURKISH CERAMICS FEDERATION NEW YEAR S BALL FOR THE CERAMIC INDUSTRY Türkiye Seramik Federasyonu her yıl düzenlemekte olduğu Seramik Sektörü Yeni Yıl Balosunu, bu yıl da sektör bireylerini bir araya getirmek ve keyifli bir gece geçirmelerini temin etmek için 06 Aralık 2013 Cuma günü Moda Deniz Kulübü nde gerçekleştirdi. Sektördeki değerli sanayicilerimizin ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla etkinlik gerçekleşti. Gecede kokteyl ve akşam yemeğinin ardından Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yamaner bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz yılın bir değerlendirmesini yapan Yamaner, sektörün duayenlerinden Çanakçılar Seramik firması Yönetim Kurulu Üyesi ve Onursal Başkanı Sayın Mehmet Çanakçı ya ve Toprak Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halis Toprak a seramik onur ödülleri takdim etti. Turkish Ceramics Federation held the Ceramics Industry New Year s Ball it holds every year, this year at Moda Deniz Club Friday, December 06, 2013, bringing together industry individuals, allowing them to have a delightful evening. The event was held with the participation of esteemed industrialists and senior level executives of the industry. In the event, Turkish Ceramics Federation Chairman of the Board Ahmet Yamaner gave a speech after the cocktail party and dinner. Doing a recap of the previous year, Yamaner presented Ceramic Honor Awards to Mr. Mehmet Şahinkaya, Çanakcılar Seramik firm Member of the Board Honorary Chairman and Toprak Seramik Chairman of the Board Halis Toprak, two doyennes of the industry. 12 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

13

14 haber / news Çanakçılar Şirketler Grubuna TSF den Onur Ödülü Honor Award from TSF to Çanakçılar Group of Companies Türkiye Seramik Federasyonu nun sektörün sanat, bilim, sanayi, teknoloji, tasarım, uygulama ve Ar- Ge gibi alanlarında öne çıkan bireylere verdiği onur ödülüne bu yıl Çanakçılar Şirketler Grubu Onursal Başkanı Mehmet Çanakçı layık görüldü. Düzenlenen özel gecede seramik sektörünün duayenlerinden Mehmet Çanakçı ya ödülü TSF Başkanı Ahmet Yamaner tarafından takdim edildi. This year, Çanakkale Group of Companies Honorary Chairman Mehmet Çanakçı was found worthy of the honor award offered by Turkish Ceramics Federation to individuals outstanding in disciplines of the industry like art, science, industry, technology, design, application and R&D. His award was presented by TSF President Ahmet Yamaner to Mehmet Çanakçı, one of the doyennes of the ceramic industry in the special function held. Çanakçılar Şirketler Grubu, vitrifiye seramik sağlık gereçleri ve banyo - ofis mobilyaları sektörünün Türkiye deki lider firmalarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Çanakçılar Şirketler Grubu nun; şemsiyesi altında ürünleriyle dünyaya açılan Creavit in yanı sıra Doxa ve Armica markaları da faaliyet gösteriyor lı yıllarda küçük bir atölyede mozaik tuvalet taşı üretimi ile başlayan markanın başarı yolculuğu 1980 li yıllarda başlayan fabrikasyon süreciyle beraber, vitrifiye seramik sağlık gereçleri üretimini her geçen yıl daha da büyüterek günümüze ulaşıyor. Çanakçılar Group of Companies is operating as one of the leading firms in Turkey of the vitreous china ceramic sanitary ware and bathroom office furniture industry. In addition to Creavit, which opens to the world with its product under the umbrella of Çanakkale Group of Companies, Doxa and Armica also operate under the same roof. The journey to success of the brand which started in 1960s with production of toilet stones in a small workshop, has come to the present increasing its vitreous china ceramic sanitary ware production each passing year, with the mass production process which started in 1980s. 14 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

15 news / haber TSF tarafından onur ödülüne layık görülen Çanakçılar Şirketler Grubu Onursal Başkanı Mehmet Çanakçı yı ve Çanakçılar ın kuruluşunu daha yakından tanımak isteyenler için başarı öyküsünün anlattığı bir kitabı bulunuyor. Rüzgâra Karşı... Bir Başarı Öyküsü bazen tatlı tatlı esen, bazen de yıkıp geçen rüzgara karşı yılmadan sürdürülen bir başarı yolculuğu anlatılıyor. Ünlü işadamı Mehmet Çanakçı, çok zorlu iklimlerden, çok zorlu coğrafyalardan geçip bu günlere geldiğini anlatırken: Bu müessese, imkansızlıklar ve çok zor şartlarda fedakarlıklarla, hayal aleminden mucize gibi doğdu... diyor. Bazen öyle şeyler gelir ki insanın başına, kendimize olan güvenimizi kaybederiz. Başarısız olacağımızı, üstlendiğimiz işin altından kalkamayacağımızı düşünürüz. Oysa bu güvensizlik duygusunun hepsi kendi aklımızın ürünüdür diyen Çanakçı, asla yılmamak gerektiğini de şu sözleriyle dile getiriyor: Elbette çok çabalayıp yine de kazanamadığınız hatta kaybettiğiniz zamanlar olacaktır, ama asla yılmamalı ve vazgeçmemelisiniz. Vazgeçmek yenilgiyi kabul etmektir çünkü. Kitabında, pozitif düşünmeyi öneren ve pozitif düşünen insanların hayattan daha çok zevk aldığının altını çizen Mehmet Çanakçı, kitabına şu sözlerle nokta koyuyor: Değişime uyum sağlamak çok önemli. Yaşadığımız çağ, hızla geçip giden bir tren gibi... O treni doğru istasyonda yakalayıp binemezseniz, bir daha aynı şansa sahip olamayabilirsiniz. Özellikle Vitrifiye Seramik Sağlık Gereçleri sektöründe ulaştığı büyüklükle Türkiye pazarının ilk üç firmasından biri olan Creavit, yılda 1,5 milyon adet seramik sağlık gereci üretiyor. Üretiminin %40 ını dünya pazarlarına ihraç eden marka, Portekiz den Çin e kadar 60 farklı ülkeye de kaliteli hizmeti ulaştırıyor ve servis sağlıyor m2 lik açık alan içerisinde yer alan m2 lik kapalı alan üzerine kurulmuş olan, Zonguldak Gökçebey Vitrifiye Üretim Tesisleri, üretim kapasiteleri göz önüne alındığında, yılda 1,5 milyon adet seramik sağlık gereci üretimiyle tek bir merkezde kurulu en büyük üç tesisten biri olarak hizmet veriyor yılında kurulan, açık alanı m2, toplam kapalı alanı m2 olan ikinci kuşak Zonguldak Çaydeğirmeni üretim tesislerinde ise; banyo mobilyaları, gömme rezervuar ve klozet kapakları, ofis mobilyaları, banyo, lavabo ve mutfak bataryaları üretiminin tamamı karşılanıyor. Dünyanın ilk Doğa Fabrikası Her alanda lider olmayı kendine misyon edinen Çanakçılar Şirketler Grubu, sosyal sorumluluk projeleri kadar eğitim ve sanata yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Markanın kurum kültürünün bir parçası olarak hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi; Botanik Alan ve Hayvanat Bahçesi, Doğa Fabrikası konsepti ile dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Zonguldak Gökçebey deki Çanakçılar Tesislerindeki m2 lik açık işletme alanının 30 dönümlük bölümünde yer alan Botanik Alan ve Hayvanat Bahçesi nde 75 farklı türden 850 hayvan ve yüzlerce çeşit bitki yaşıyor. Yine bu alan içerisinde yer alan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel müzeler statüsünde bulunan Çanakçılar Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlıyor. Markanın bir dünya markası olmak eğitimden geçer vizyonuyla hayata geçirdiği Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu ise 2006 yılından beri eğitim hizmet veriyor. E-kitap linki: Mehmet Çanakçı, Honorary Chairman of Çanakçılar Group of Companies, who was given an honor award by TSF has a book where he describes this success story for those who want to get to know him and Çanakçılar organization more. Against the Wind A Success Story tells of a journey to success which was pursued against the wind which sometimes blows softly, and sometimes smashing everything on its way. Renowned businessman Mehmet Çanakçı, when explaining that on the way to these days, they went through very tough climates and very tough geographies, says, This organization was born like a miracle with sacrifices from a world of dreams under greatly difficult conditions. Sometimes, such things happen that we lose our confidence in ourselves. We think that we will be unsuccessful, that we cannot cope with what we want to do. But all this feeling of lack of confidence is the product of our own mind. Çanakçı adds that you should never give up and says: Of course, there will be times when you cannot win or even lose despite your efforts. But you should never give up. Because giving up is accepting losing. Underlining positive thinking, stressing that people who think positive get more pleasure from life in his book, Mehmet Çanakçı ends his book with the following words: It s very important to adapt to change. The age we live in is like a train which goes by fast If you can t catch that train and board it at the right station, you may never get the same chance again. Creavit, which is one of the top three firms of the Turkish market, especially with the magnitude it has reached in the Vitreous China Ceramic Sanitary Ware industry, manufactures 1.5 million pieces of ceramic sanitary ware a year. The brand, which exports 40 % of its production to world markets, brings high quality service to 60 different countries ranging from Portugal to China. Zonguldak Gökçebey Vitreous China Manufacturing Plants, set up over an indoor space of 60,000 m2 within an outdoor space of 140,000 m2, serve as one of the largest tree plants set up in a single center with its 1.5 million pieces of ceramic sanitary ware production a year in terms of production capacity. In the second generation Zonguldak Çaydeğirmeni production plants, on the other hand, founded in 2006 with an outdoor space of 80,000 m2 and total indoor space of 36,000 m2, the entirety of bathroom furniture, embedded tanks and toilet bowl lids, office furniture, bathroom, basin and kitchen tap production is met. The First Nature Plant of the World Çanakkale Group of Companies, which has made its mission to lead in every field, comes to attention with its educational and art projects as much as its social responsibility related projects. The social responsibility project launched by the brand as part of its corporate culture, Botanic Space and Zoo has the property of being a first in the world with its Nature Plant concept. 850 animals from 75 different species and hundreds of different species of plants are living in the botanic space and zoo, which covers a 30-donum section of the outdoor operating area of 120,000 m2 in Çanakçılar plants at Zonguldak Gökçebey. Çanakkale Archaeology and Ethnography Museum, which is under the Special Museum status of Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, which is also on the same grounds, may be visited free of charge. Bülent Ecevit University Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Vocational Higher School, launched by the brand with its vision of to become a world brand comes with education, on the other hand, has been offering educational services since E-book link: Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014 seramik 15

16 kısa kısa / short news Creavit ile Doğadan Banyoya Seriler: Series from Nature to the Bathroom with Creavit: Jaws & Bull Creavit, 2013 Sonbahar&Kış Koleksiyonunda yer alan yeni ürünlerinde gözünü doğaya çeviriyor. İsmini ve ilhamını doğadan alan, Creavit Bull ve Creavit Jaws Banyo Takımları, sıradanlığa meydan okuyan tasarımlarıyla öne çıkıyor. Doğadan banyoya bu tasarım yolculuğunda Creavit Bull yeniden doğuşlara gönderme yaparken, Creavit Jaws derin denizlerin gizemine götürüyor. Creavit Bull ile Banyonuz Yeniden Doğuyor İlhamını doğadan alan ilk ürün olan Creavit Bull Banyo Takımı nda çağlar boyunca yeniden doğuşun, dönüşümün ve verimliliğin sembolü olan boğa figüründen yola çıkılıyor. Banyolara özel bir ruh getiren bu mistik figür, bütün görkemiyle yeni başlangıçlara gönderme yapıyor. Maskülen, iddialı ve sıra dışı tasarımlarıyla öne çıkan üründe lavabo, asma ve tek klozet ile zenginleştirilerek banyolarınızın havasını değiştiriyor. 50x65 cm ölçülerindeki lavabo, Creavit armatürler ve metal aksesuarlarla tamamlandığında çok daha çarpıcı bir etki bırakıyor. Creavit Jaws Derin Denizlerin Gizemine Götürüyor Doğadan aldığı ilhamla banyolara büyülü dokunuşlar getiren ürünlerden bir diğeri Creavit Jaws Banyo Takımı gözünü denizlerin efsanevi kralına çeviriyor. Doğanın kusursuz eserlerinden biri olan köpek balığı bu etkileyici tasarımın çıkış noktasını oluşturuyor. Derin denizlerin gizemli dünyasında bir yolculuğa çıkaran bu ürünlerle banyolara heyecan ve adrenalin geliyor. Estetiğin yeniden yorumlanmasıyla tasarlanan lavabo ve asma klozetten oluşan banyo takımı banyolara özel bir hava katıyor. Creavit turns its eyes to nature with the new products in its 2013 Fall&Winter Collection. Creavit Bull and Creavit Jaws Bathroom Sets named after and inspired by nature, stand out with their designs challenging the ordinary. While Creavit Bull makes references to rebirths, in this journey of design from nature to the bathroom, Creavit Jaws takes us to the mystery of the deep seas. Your Bathroom is Reborn with Creavit Bull Creavit Bull Bathroom Set which is the first product inspired by nature starts from the figure of the bull, the symbol of rebirth, transformation and productivity through ages. This mystic figure bringing a special spirit to bathrooms makes references to new beginnings with all its magnificence. In the product coming to the forefront with its masculine, challenging and extraordinary designs, the basin is enriched with suspended and standalone toilet bowls, transforming the atmosphere of your bathrooms. The basin of 50x65 cm size leaves a much more striking effect when completed with Creavit mixer taps and metal accessories. Creavit Jaws Takes One to the Mystery of Deep Seas Yet another product which brings magic touches to bathrooms with inspiration from nature, Creavit Jaws Bathroom Set turns it eyes to the legendary king of the seas. The shark, one of the perfect creations of nature, forms the starting point of this impressive design. Excitement and adrenalin flow to bathrooms with these products, taking one to a journey in the mysterious world of the deep seas. The bathroom set comprising basins and suspended bowls designed with reinterpretation of aesthetics introduces a special atmosphere to bathrooms. 16 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

17

18 kısa kısa / short news Ege Seramik ten Ahşabın Sıcaklığını Yansıtan Seriler Series Reflecting the Warmth of Wood from Ege Seramik Ege Seramik, doğa kadar gerçek doğa kadar dayanıklı ahşap koleksiyonu ile evinizin her köşesine taşınıyor. Ege Seramik portföyünde yer alan ahşap görünümlü seramikler estetik ve dekoratif bir anlayışla sırlı granit malzemenin dayanıklılığını bir arada sunuyor. Kullanıldığı mekana doğal bir zenginlik sağlayan ahşap görünümlü zeminler minimalist, modern ve vintage gibi birçok tarzla bütünleşiyor koleksiyonunda farklı ebat ve renk alternatiflerine sahip Adonis ve Marvel Wood serileri, iç ve dış mekanda rahatlıkla kullanılabiliyor. Digital Tile ürünü olarak üretilen Marvel Wood serisi, renklendirilmiş ahşap dokusuyla kullanıldığı ortama canlılık katıyor. Seri, rölyefle desteklenerek daha doğal görünüme kavuşuyor. Adonis serisi ise, sırlı granit olarak üretiliyor. Ceviz, Akçaağaç, Meşe ve Merbau renk seçeneklerine sahip seri, banyolarında farklı ahşap dokulara sahip olmak isteyenler için ideal fırsatlar sunuyor. Ege Seramik is carried to every corner of your home with its wood collection, that is, as real as nature and as resilient as nature. The wooden look ceramic ware contained in Ege Seramik s portfolio offer an aesthetic and decorative concept together with the endurance of glazed granite. The wooden look floors introducing a natural richness to the space they are used in, integrate with numerous styles like minimalist, modern or vintage. Adonis and Marvel Wood series with different size and color choices may be used easily in interiors and exteriors in the 2013 collection. Marble Wood series manufactured as a digital tile product as vitality to settings with its colored wooden look. The series embraces a more natural look supported with reliefs. Adonis series, on the other hand, comes in as glazed granite. The series with Walnut, Maple, Oak and Merbau color choices offers ideal opportunities for those wishing to own different wooden textures in their bathrooms. 18 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

19

20 fuar / fair Cersaie Fuarı nın yenilikçi yüzü Cersai Trade Fair s innovative face Kale Kale Grubu, dünyanın en büyük seramik ve banyo aksesuarları fuarı Cersaie de, en yeni seramik koleksiyonları ile banyo tasarımlarını sergiledi. Çanakkale Seramik, Kalebodur ve Kale markalarının yanı sıra İtalya da satın aldığı Edilcuoghi, Edilgres ve Campani markalarıyla uluslararası seramik pazarının en önemli oyuncularından biri haline gelen Kale Grubu, seramik ülkesi İtalya daki Cersaie Fuarı nın yenilikçi yüzü oldu. Kale Group exhibited its brand-new ceramic collections and bathroom designs at Cersaie, the world s largest ceramic and bathroom accessories trade fair. In addition to Çanakkale Seramik, Kalebodur and Kale brands, with Edilcuoghi, Edilgres and Campani brands purchased from Italy, becoming one of the most important players of the international ceramic market, Kale Group was the innovative face of Cersaie Trade Fair in the ceramic country Italy. 20 seramik Kasım 2013-Şubat 2014 / November 2013-February 2014

TECE MİMARLIK CARLO SCARPA OLIVETTI SHOWROOM TASARIM BİENALİ HILTON GOLDEN HORN HOTEL

TECE MİMARLIK CARLO SCARPA OLIVETTI SHOWROOM TASARIM BİENALİ HILTON GOLDEN HORN HOTEL Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Kasım 2012-Şubat 2013 November 2012-February 2013 Architecture / Mimari : 41 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye

Detaylı

İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı nın Çalışmaları Iznik Training and Education Foundation Activities

İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı nın Çalışmaları Iznik Training and Education Foundation Activities Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Kasım 2012-Şubat 2013 November 2012-Febuary 2012 Sektörel : 41 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Aralık 2011-Şubat 2012 / December 2011-February 2012 Architecture / Mimari : 38 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye

Detaylı

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Sektörel : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

22.UNICERA coşkusu. Excitement of Unicera 22. Tarihi yüklenmiş gemiler: Yenikapı batıkları. Türk seramikçileri hedefe odaklandı

22.UNICERA coşkusu. Excitement of Unicera 22. Tarihi yüklenmiş gemiler: Yenikapı batıkları. Türk seramikçileri hedefe odaklandı Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi/Journal of Turkish Ceramics Federation Nisan-Haziran/April-June 2010 No:32 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 22.UNICERA coşkusu Excitement of Unicera 22 Türk

Detaylı

Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi

Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Haberler / News Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi Fire of Anatolia Charms at the Cersaie Trade Fair Türk seramiklerinin dünyada markalaşma faaliyetlerini

Detaylı

Seramikte bahar mevsimi

Seramikte bahar mevsimi Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation Ocak-Mart /January-March 2011 No:35 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 Seramikte bahar mevsimi Spring season in Ceramics

Detaylı

buluşması seramiğin Eskişehir Çağdaş

buluşması seramiğin Eskişehir Çağdaş Ocak-Mart/January-March 2010 No:31 Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation Ocak-Mart/January-March 2010 No:31 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 Çağdaş seramiğin

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

MAKSDER BAŞKANI, Munis Tezbaşaran dedi ki...

MAKSDER BAŞKANI, Munis Tezbaşaran dedi ki... ŞUBAT / FEBRUARY 2013 / Sayı 1 Türkçe - English Orman Sanayi İşadamları Türkiye Satış Fiyatı 5 Tl dir GAZETESİ www.orsiad.com.tr Sektörün Geleçeği ZOW Essentials seminerinde çizildi... Mimar, iç mimar

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

2015/1 KITA Ulaşkırma Hizmetleri Tic. A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır.

2015/1 KITA Ulaşkırma Hizmetleri Tic. A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır. 2015/1 KITA Ulaşkırma Hizmetleri Tic. A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır. İÇİNDEKİLER /CONTENTS HİNDİSTAN IN EN ÖNEMLİ LİMANI: KOLKATA KOLKATA: THE MOST IMPORTANT PORT OF INDIA 16 AKTÜEL ARKEOLOJİ ANADOLU YU

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi YILYEAR: 13 SAYIISSUE: 59 MAYISMAY- HAZİRANJUNE 2011 CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi CLEPA shaped its future in Istanbul TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS &

Detaylı

Elvan Ailemiz in Değerli Üyeleri,

Elvan Ailemiz in Değerli Üyeleri, başkandan from the chairman Yeni Bir Faza Geçtik... Elvan Ailemiz in Değerli Üyeleri, Yeni yılın ilk sayısıyla yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. 2014 le ilgili gündemimize geçmeden önce

Detaylı

Geleceğe iz bırakan başarılar

Geleceğe iz bırakan başarılar G SB 2008-2009 Faaliyet Raporu Geleceğe iz bırakan başarılar 08 09 Editör Editor Yayın kurulu Broadcasting Board : PR Aktif İletişim Hizmetleri : Sertaç Ürkmez, Gamze Nayman, Meral Ünver Kapak & Sayfa

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

7 DEN 70 E HAYAT VAR HAYAT FOR YOUNG AND OLD ALIKE AN ASSERTIVE ENTRANCE INTO THE ADULT DIAPER MARKET: JOLY FARK YARATAN REKLAM.

7 DEN 70 E HAYAT VAR HAYAT FOR YOUNG AND OLD ALIKE AN ASSERTIVE ENTRANCE INTO THE ADULT DIAPER MARKET: JOLY FARK YARATAN REKLAM. Hayat Holding Tüketici Grubu nun yayınıdır. Para ile satılmaz. Eylül - 2013 Sayı: 03 7 DEN 70 E HAYAT VAR HASTA BEZİ PAZARINA İDDİALI GİRİŞ: JOLY bingo dan molfix ten PaPia ve teno ÇEVRE DOSTU ÜRÜN HAYAT

Detaylı

Otomotiv Tedarik Sanayi Uzak Doğu ya Uzanıyor

Otomotiv Tedarik Sanayi Uzak Doğu ya Uzanıyor YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 72 TEMMUZJULY- AĞUSTOSAUGUST 2013 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS Firma Tanıtım Sayfaları Company Introduction

Detaylı

Son 10 yılın büyüme şampiyonu (*) istikrarlı yükselişini sürdürüyor... Last 10 years growth champion (*) continues to grow steadily...

Son 10 yılın büyüme şampiyonu (*) istikrarlı yükselişini sürdürüyor... Last 10 years growth champion (*) continues to grow steadily... 2015-1 10-12 14-19 AYIN KONUĞU AĞAÇ GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI SN. ONUR GÜVEN Şirketimiz çalışanlarının kişisel gelişim ve eğitimine çok değer vermektedir. Tüm çalışanlar sürekli gelişmelerini sağlamak adına

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:91 A Ğ USTOS/AUGUST 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DÜNYA YÖNÜNÜ ARARKEN TÜRKİYE

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı