TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 117 Nisn 1994 ICS Bskı ÇLİK YAPILAR-HAFİF-SOĞUKTA ŞKİL VRİLMİŞ PROFİLLRL OLUŞTURULAN-HSAP KURALLARI Ligh Wigh Sl Sruurs-Cmpsd f Cld Frmd Sl Mmrs-Dsing Ruls TÜRK STANDARDLARI NSTİTÜSÜ Niy Cddsi N.11 Bknlıklr/ANKARA

2 Bugünkü knik v uygulmy dynılrk hzırlnmış ln u sndrdın, zmnl ry çıkk glişm v dğişikliklr uydurulmsı mümkün lduğundn ilgililrin yyınlrı izlmlrini v sndrdın uygulnmsınd krşılşıklrı ksklıklrı nsiümüz ilmlrini ri driz. Bu sndrdı luşurn Hzırlık Gruu üysi dğrli uzmnlrın mklrini; srılr üzrind görüşlrini ildirmk suriyl yrdımı ln ilim, kmu v özl skör kuruluşlrı il kişilrin dğrli kkılrını şükrnl nrız. Kli Sism Blgsi İmlâ v hizm skörlrind fliy gösrn kuruluşlrın sismlrini TS N ISO 9000 Kli Sndrdlrın uygun lrk kurmlrı durumund TS rfındn vriln lgdir. Türk Sndrdlrın Uygunluk Mrksı (TS Mrksı TS Mrksı, üzrin vy mlâjın knulduğu mllrın vy hizmin ilgili Türk Sndrdın uygun lduğunu v mmull vy hizml ilgili ir prlm ry çıkığınd Türk Sndrdlrı nsiüsü nün grnisi lınd lduğunu ifd dr. TSK Kli Uygunluk Mrksı (TSK Mrksı TSK Mrksı, üzrin vy mlâjın knulduğu mllrın vy hizmin hnüz Türk Sndrdı lmdığındn ilgili milllrrsı vy diğr ülklrin sndrdlrın vy nsiü rfındn kul diln knik özlliklr uygun lduğunu v mmull vy hizml ilgili ir prlm ry çıkığınd Türk Sndrdlrı nsiüsü nün grnisi lınd lduğunu ifd dr. DİKKAT! TS işri v ynınd yr ln syı k şın ikn (TS 4600 gii, mmulün Türk Sndrdın uygun ürildiğin dir üriinin ynını ifd dr. Türk Sndrdlrı nsiüsü rfındn hrhngi ir grni söz knusu dğildir. Sndrdlr v sndrdizsyn knusund dh gniş ilgi nsiümüzdn sğlnilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

3 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 İÇİNDKİLR 0 - KONU, TARİF, KAPSAM KONU TARİFLR Rijilşirilmiş Düzlm Şkilli Bsõnç lmnõ Rijilşirilmmiş Düzlm Şkilli Bsõnç lmnõ Çk Rijilşirilmiş Düzlm Şkilli Bsõnç lmnõ Gnişlik- Klõnlõğõ Ornõ kin Gnişlik kin Ksi KAPSAM MALZM... - BOYUTLANDIRMA MTOT ÖZL KONTROL İSTMYN LMANLAR Bsõnç Çuuklrõ BASINCA ÇALIŞAN RİJİTLNMİŞ DÜZLM CİDARLARIN HSABI BOYUTLANDIRMADA SINIR GRİLMLRİ BİRLŞİM LMANLARI... K-A... 4 ATIF YAPILAN STANDARD... 6

4 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 ÇLİK YAPILAR-HAFİF-SOĞUKTA ŞKİL VRİLMİŞ PROFİLLRL OLUŞTURULAN-HSAP KURALLARI 0 - KONU, TARİF, KAPSAM KONU Bu sndrd, sğuk şkil vrilmiş prfillrl luşuruln hfif çlik ypõlrõn hsp kurllrõn dirdir TARİFLR Rijilşirilmiş Düzlm Şkilli Bsõnç lmnõ Rijilşirilmiş düzlm şkilli sõnç lmnõ, kndi düzlmi içind kiyn ünifrm sõnç grilmsi lõndki; grilm dğrulusun prll knrlrõ ir gövd lvhsõ, flnş, ir knr rijilşirii, ir r rijilşirii vy nzrin rijilşirilmiş düzlm şkilli ir lmndõr (Şkil 1'd R il işrli lnlr Rijilşirilmmiş Düzlm Şkilli Bsõnç lmnõ Rijilşirilmmiş düzlm şkilli sõnç lmnõ, kndi düzlmi içind kiyn ünifrm sõnç grilmsi lõndki; grilm dğrulusun prll sd ir knrõ, Mdd 0..1'd lirildiği gii rijilşirilmiş düzlm şkilli lmndõr (Şkil 1'd RM il işrli lnlr Çk Rijilşirilmiş Düzlm Şkilli Bsõnç lmnõ Çk rijilşirilmiş düzlm şkilli sõnç lmnõ, kndi düzlmlri içind kiyn ünifrm sõnç grilmsi dğrulusun prll lmk üzr, iki knrõnd mvu gövd lvhlrõ vy knr rijilşiriilr (Şkil 1'd KR il işrli lnlr k lrk; Mdd..'d liriln şrlr uyn r rijilşiriilri d ln, düzlm şkilli sõnç lmnlrõdõr (Şkil 1'd ÇR il işrli lnlr Gnişlik- Klõnlõğõ Ornõ Gnişlik- klõnlõğõ rnõ, u sndrdd / lrk ifd diln v nksiin r ğrilik yrõ çplõ gçiş ölglri il iririn irlşn düzlm prçlrõnõn gnişliğinin klõnlõğõn rnõdõr kin Gnişlik kin gnişlik, Mdd.. v Mdd.. uyrõn yrl urkulm siyl zlõln v ' gnişliklrinin, v ' il ifd diln zlõlmõş dğrlridir. ŞKİL 1 - Rijilşirilmiş, Rijilşirilmmiş v Çk Rijilşirilmiş Bsõnç lmnlrõ 1

5 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 Bsõn çlõşn prfil ŞKİL - kin nksilr kin Ksi kin ksi, düzlm şkilli sõnç lmnlrõndn luşn ir nksiin, u düzlm şkilli sõnç lmnlrõnõn kin gnişliklrindn luşn hlidir (Şkil. NOT - kin ksi, rijilşiriilrin A r lnlrõ d A r kin ln dğrin indirgnir v A r kin lnõnõn, rijilşiriinin ğõrlõk mrkzind plndõğõ kul dilir (Şkil KAPSAM Bu sndrd, lvh frmundki ypõ çliğinin sğuk şkillndirilmsi suriyl iml diln in idrlõ lmnlrõn; önmli rnd drli yüklr mruz klmyn şõyõõ sismlrin, şõyõõ lmnõ lrk kullnõlmlrõ için yulndõrõlmsõn i ükm iç yrõ çplrõ sõnõrlrõ içind kullnõliln (Şkil, lsik riy dylõ hsp kurllrõnõ kpsr. Plsik riy dylõ hiçir hsp kurlõnõ kpsmz. ŞKİL - Bükm İç Yrõçpõ

6 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 mm için R mx = 8 mm > mm için R mx = 4 Burd; = lvh klõnlõğõ R mx = ükm iç yrõçpõnõn n üyük dğri 1 - MALZM Bu sndrdd, kimyvi v mknik özliklr kõmõndn TS 16 1 "Gnl Ypõ Çliklri" sndrdõ kpsmõnd liriln kynklnilir çlik inslrinin klisin uyn çlik mlzm kullnõlmlõdõr. - BOYUTLANDIRMA.1 - MTOT Kullnõlk yulndõrm mdu öndn ksi lirilmdikç TS 648 Çlik Ypõlrõn Hsp v Ypõm Kurllrõ sndrdõnd nrml çlik ypõlr için vrilnlr uygun lmlõdõr.. - ÖZL KONTROL İSTMYN LMANLAR nksi yulrõ il ilgili şrlrõ sğlyn lmnlrd, nrml çlik ypõlr için TS 648 sndrdõnd liriln knrllrin ypõlmsõ yrlidir. Byulrl ilgili frmüllrd ir idrõn gnişliğini, klõnlõğõnõ v çliğin lsiklik sõnõrõnõ gösrmkdir Bsõnç Çuuklrõ Burulm urkulmsõnõn önlnmsi için şğõdki şrlrdn n z irinin sğlnmsõ grkir Ksiin ğõrlõk v kym mrkzlrinin çkõşmsõ (Şkil 4. ŞKİL 4 - Biririn Dik Çif Simri ksnli Prfillr Ksiin yulrõn gör, ğõrlõk mrkzi il kym mrkzi rsõndki uzklõğõn küçük klmsõ v urkulmnõn u iki nkdn gçn düzlmd grçklşmsi (U, mg, gövdlri düzlmind urkuln T prfillr v. (Şkil 5. ŞKİL 5 - U Prfillr 1 Bu sndrd mnind õf ypõln sndrdlrõn numrlrõ, yyõm rihlri, Türkç v İngiliz isimlri kpk rksõnd vrilmişir.

7 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn Ypõnõn diğr kõsõmlrõn ğlnõ siyl urulmnõn önlnmsi Nrinliğin 75 lmsõ durumund klõnlõğ ilişkin şrlr, [Mp] Bş uu ulunn idrlrd 15 5 ( Hr iki knrõ şi rijilik idrlrd 45 5 ( Hr iki knrõ frklõ rijilik idrlrd ( Nrinliğin > 75 lmsõ durumund klõnlõğ ilişkin şrlr Bş Uu Bulunn Cidrlrd 0, λ 5 ( Hr iki knrõ şi rijilik idrlrd 0,6 λ 5 ( Hr iki knrõ frklõ rijilik idrlrd 0, 0,4. λ 5 1 ( ğilm Çuuklrõnõn Bsõnç Bşlõklrõ Bş uu ulunn şlõklrd ( İki gövdyi irlşirn şlõklrd 4

8 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn ( Gövd v rijilnmiş ir uç rsõndki şlõk kõsõmlrõnd (.9. - BASINCA ÇALIŞAN RİJİTLNMİŞ DÜZLM CİDARLARIN HSABI Bir düzlm sõnç lmnõnõn rijilnmiş kul dililmsi için nrml grilmlr prll knrlrõnõn hr ikisinin d y gövdy, y ir knr kõvrõmõn vy l mmni lirli ir sõnõrõn üzrind ln rijilşiriiy ğlõ lmsõ muridir. Düzlmlr rsõ çõ rsõnd klmlõdõr. ŞKİL 6 - Knr Rijilşirii Rijilşirii lmnõn ğõrlõk mrkzindn gçn v rijilşiriln lmn prll ln ksnin gör l mmni Ir, Ir 1,84 4 9, 4 ( / 144 (.10 lmlõdõr. Rijilşiriilrdn iri vy hr ikisi kndilri rijilşirilmmiş idrlr is, unlrõn gnişliklri n z,8 4,8 ( / (.11 kdr lmlõdõr (Şkil 6. Bu şrlr Çizlg 1'd vrilmişir. 5

9 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 ÇİZLG 1 - Kndilri Rijilşirilmmiş Cidrlr İçin Şrlr / ,8 5,4 6, 6,7 7,1 7,8 l r 9, 4 1, 4 19,4 4 4,6 4 9, 4 40, 4 / > 60 8,5 9,4 10, 10,9 l r 50,5 4 69,9 4 89, ,6 4 1,8 Bu şrlrõ grçklşirmyn knr lmnlr rijilşirii syõlmzlr v idr rijilnmiş kul dilmz Gnişlik/Klõnlõk Ornõnõn Mksimum Dğrlri Bsõn çlõşn düzlm idr hr iki knrõndn d, rijilşirilmmiş kynklõ vy ükülmüş idrlr ğlnõyrs 60 (.1 lmlõdõr. - Bükülmüş ir knrdn dh kin ir rijilşiriiy ğlnõyrs (Şkil (.1 lmlõdõr. ŞKİL 7 - Kuvvli Knr Rijilşirii Bsõn çlõşn düzlm idr, ir rfõndn rijilnmiş ir idr ğlõ ikn diğr rfn - rijilşirilmmiş ir idr vy üklüm dynõyrs, 60 (.14 - dh kili ir rijilyiiy ğlõ is, 6

10 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn (.15 - rijilnmiş ir düzlm idr ğlnõyrs, 500 (.16 lmlõdõr... - Ar-Rijilşiriisiz Düzlm Şkilli Bsõnç lmnlrõ İki Rijilşirilmiş Knr Arsõndki Düzlm Şkilli Bsõnç lmnlrõnd kin Gnişlik Grilm hsõnd: 0,95 iç in = ( , < lõnmlõdõr. 500 iç in = 0,95 (.18 Dplsmn hsõnd: 1, iç in = (.19 1, < 500 iç in = 1, (.0 lõnmlõdõr. Frklõ lrk, kr v dikdörgn nksili üplrin flnşlrõnd; Grilm hsõnd: 1,1 iç in = (.1 11, < iç in = 1,1 (. lõnõr. Dplsmn hsõnd: 1,4 iç in = (. 14, < iç in = 1,4 (.4 lõnõr. 7

11 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn İki Rijilşirilmiş Knrlrõndn Birind Knr Rijilşirii Oln Düzlm Şkilli lmnlrd kin Gnişlik 0,95 iç in = (.5 095, < 60 iç in = 0,95 (.6 60 < lõnõr. 90 iç in = 0, (.7 / 60 is knr rijilyiilrin lnõ mmn gözönün lõnõr: A r = A r 60 < 90 is A A r r = 1 - lõnmlõdõr. 1-0 ( Sõk Ar Rijilşirii İhiv dn Düzlm Şkilli Bsõnç lmnlrõnd kin Gnişlik Ar rijilşirii rlõklrõ şi lmlõdõr. Böyl ' gnişliklri d şi lur. Bunun dõşõnd ' 60 is ' < 0,95 (.9 ' ' > 60 is ' 0, lmlõdõr. (.0 Kndi ğõrlõk mrkzindn gçn v düzlm şkilli sõnç lmnõnõn düzlmin prll ksn gör, r rijilşiriilrin l mmni I r,66 18,4 4 4 ' (.1 lmlõdõr. Bu durumd, r rijilşirii ykmuş gii, plm idrõn gnişliği il çlõşõlõr, nk grçk klõnlõğõ yrin kin klõnlõğõ kullnõlõr. = Is (. Burd; = Düzlm şkilli sõnç lmnõnõn iki knrõ rsõnd çõlõm uzunluğu, I s = Düzlm şkilli sõnç lmnõnõn rijilşiriilr dhil plm l mmni dõr. 8

12 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn Syrk Ar Rijilşirii İhiv dn Düzlm Şkilli Bsõnç lmnlrõ Bu durumd, ' 60 is mx ' > 0,95 (. ' dir. ' > 60 is mx ' > 0, (.4 I r, ğõnõd ' yrin ' mx lõnmk şrõyl Mdd..'d vriln sõnõrõn üsünd lmlõdõr. ğr ylnõz ir r rijilşirii vrs, u düzlm şkilli sõnç lmnõnõn rsõnd ulunmlõdõr. ğr ylnõz iki r rijilşirii vrs, unlr knrlrdn şi uzklõk ulunmlõdõr. ğr ikidn çk r rijilşirii vrs ylnõz knrlrdn şi uzklõklõ ikisi kin lrk kul dilmlidir, İki rijilşirilmiş düzlm şkilli lmn rsõndki düzlm şkilli sõnç lmnõnd k ir r rijilşiriisi vrs, kin ' gnişliği 095, < ' 60 is ' = 0,95 (.5 ' > 60 is ' = 095, - ' 10 6 (.6 Rijilşirii lnõ için ' 60 is A r = A r (.7 60 < ' 90 is A A r r = 1- ' ' ' (.8 ' > 90 is A A lõnõr. r r = ' ' ( İki rijilşirilmiş düzlm şkilli lmn rsõndki düzlm şkilli sõnç lmnõnd iki kin r rijilşirii vrs (Şkil-8. ŞKİL 8 - Ar Rijilşiriili Düzlm Şkilli Bsõnç lmnõ (' 1 =' Hrir r düzlm şkilli sõnç lmnõ için kin ' gnişliklri lirlnir. 9

13 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn , ' < i 60 is ' i = 0,95 (.40 ' i ' i > 60 is ' = i 0, (.41 lõnõr. Ar rijilşiriilrin kin lnlrõ is ' 1 = ' r 60 is A = 1 (.4 A r 60 < ' 1 90 is A A r r = 1 - ' ' ' 1 1 (.4 ' 1 > 90 is A A r r = ' ' 1 1 (.44 ğõnõlrõndn lirlnir Bir rijilşirilmiş düzlm şkilli lmn v ir knr rijilşirii rsõndki düzlm şkilli sõnç lmnõ gnld iki rijilşirilmiş düzlm lmn rsõnd kln düzlm şkilli sõnç lmnõnd lduğu gii hrk dilir. Ank: - Ylnõz, rijilşirilmiş düzlm şkilli lmn rfõn düşn k ir r rjilşiriiy kinlik nõnmlõdõr. - Knr rijilşiriisi ksii r rijilşirii ykmuş gii lirlnmlidir (Mdd... Mdd.'d yr ln ifdlrdki, kin gnişlik ss lõnrk hsplnn ksi üzrindki çlõşn sõnç grilmsidir. Bu ür lmnlr vy unlrdn luşn ksilr rüzgr vy dprm siyl luşn grilmlr mruz is, kin gnişliği, rüzgr vy dprm yüklri siyl luşn grilmnin 0,75 kõ gözönünd uulrk hsplnmlõdõr. Mdd.4.'d liriln rõrõlmõş sõnõr grilmlrin kullnõlmsõ hlind is kin gnişliği, dprm vy rüzgr yüklri siyl luşn grilmnin 0,75 kõ diğr yüklr siyl luşn grilm il plnrk ld diln dğr gözönünd uulmk suriyl hsplnõr..4 - BOYUTLANDIRMADA SINIR GRİLMLRİ Byulndõrmd, u mddd vriln sõnõr grilmlr kullnõlmlõdõr lmnr Sõnõr Grilm Çkm çuuklrõnõn n nksilri üzrind v ğilm çuuklrõnõn nçk grilmlnn nksi nklrõnd, çlõşn grilm m = 0,6 grilmsini gçmmlidir. Burd mlzmnin km grilmsidir Rüzgr, Dprm v Kmin Yüklr Rüzgr vy Dprm Yüklri Yük şõyõõ lmnlr vy unlrõn irry glmsiyl luşn şõyõõ sismlr, ğr sd rüzgr vy dprm yüklrindn luşn grilmlrin kisi lõnd islr, %, rnõnd rõrõlmõş sõnõr grilmlr gör yulndõrõlõr. Bu rõm irlşim lmnlrõnõn yulndõrõlmsõnd d hs kõlilir. 10

14 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn Kmin Yüklr Yük şõyõõ lmnlr vy unlrõn irry glmsiyl luşn şõyõõ sismlr, rüzgr vy dprm yüklrinin diğr yüklrl irlik kimsi hlind, ölü v hrkli yüklr için lirlnmiş sõnõr grilmlrin %, rnõnd rõrõlmõş dğrlriyl yulndõrõlõr. Fk u şkild yulndõrõln ksi, hrkli v ölü yüklrin irlik kimsi hlind grkndn dh küçük lmmlõdõr Bsõnç Grilmsi kisindki Rijilşirilmmiş lmnlr ' m (Mp sõnõr sõnç grilmsi /'nin 170/ 'dn üyük lmdõğõ hld; m = 0,60 ( /'nin 170/ 'dn üyük fk 80/ 'dn üyük lmdõğõ hld; m =. [0,767-(9.96/10 ( / ] ( /'nin 80/ 'dn üyük fk 5'n üyük lmdõğõ hld; m = 5600/( / ( /'nin 5 il 60 rsõnd lmsõ hlind; L ksili sõnç çuuklrõnd m = 5600/( / (.48 Diğr ksilrd m = 19 -.( / ( Ynl urkulmy Krşõ Tuulmmõş Kirişlr Ynl urkulmy krşõ uulmmõş kiriş şlõklrõnd luşilk n üyük sõnç grilmsi, Mdd.4. v Mdd.4. il şğõd vriln sõnõr grilmlri gçmmlidir ğr ğilm mmni, gövd lvhsõ içind yrln ksn gör simrik I şklindki ksilrin vy simrik [ şklindki ksilrin gövd lvhsõn dik sl ksni rfõnd kiyrs: 18, π C LW 0,6 π C > > di y x lmsõ hlind, sõnõr grilm m = Ö yndn, LW x d I y - 54, π C 1,8π C L W d I x y (.50 (.51 (.5 lmsõ hlind, sõnõr grilm m = 0,6 π C di y LW lrk vrilir. x (.5 Bu ölümd vrilnlr sd I, Z, [ ksili kirişlr içindir. 11

15 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn Ksi gmrik mrkzindn gçip gövd lvhsõn dik ksn rfõnd ğilmy çlõşn nky gör simrik ksili kirişlrd: 09, π C π > LW x 0,18 C > d Iy lmsõ hlind, sõnõr grilm m = -,7 π C şklind, ö yndn, L W d l LyWx > 0,9π C d Iy lmsõ hlind, sõnõr grilm x y (.54 (.55 (.56 m = 0, π lrk vrilir. Bu frmüllrd; C di y L W x (.57 L = lmnõn ynl urkulmy krşõ uulmmõş yu (m I y = Ksiin sõnç grilmsi kisindki kõsmõnõn, ksi gmrik mrkzindn gçn gövd lvhsõn prll ksn rfõndki l mmni (m 4 W x = Tüm ksiin kuvvli sl ksni rfõnd sõnç şlõğõn gör mukvm mmni (m C = ğilm ksyõsõ lup, mniyli rf klrk ir şi lõnilği gii şğõdki frmül il d hsplnilir: M C = 1,75 1,05 M 1 M 0, 1 M Bu dğr.'n üyük lmmlõdõr. Bu frmüld; M 1, ynl urkulmy krşõ uulmmõş kiriş prçsõnõn uç mmnlrindn küçüğü, M is üyük lnõdõr. Bu mmnlr kiriş ksiinin kuvvli sl ksni rfõnd kimkdir. M 1 /M rnõ, rs işrli iki ğrilikli ğilm hlind pziif, k ğrilikli ğilm hlind is ngifir. ğr, ynl urkulmy krşõ uulmmõş kiriş uzunluğu üzrindki hrhngi ir nkdki ğilm mmni, u uzunluğun uçlrõndki M 1 v M mmnlrindn dğr üyük is C ksyõsõ ir şi lõnmlõdõr. ksnl sõnç grilmsi v ğilm grilmsin ynõ nd mruz kln kirişlr içind C yin ir şi lõnmlõdõr. = lsisi mdülü (Mp d = Kiriş yükskliği (m dõr Kiriş Gövdlrind Müsd diln Grilmlr Gövd Kym Grilmsi Gövd zyisõz ksi lnõ üzrind τ mksimum rlm kym grilmsi (Mp şğõdki dğrlri gçmmlidir h/ 1450/ için, τ m = 409,8 h/ (.59 1

16 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 lmlõ, fk τ = 0,4 dğrini gçmmlidir h/ > 1450 τ m = (h / (.60 lmlõdõr. Burd; = gövd klõnlõğõ, (m h = gövd düzlmind ölçüln flnşlr rsõndki miz msf, (m = km sõnõr grilmsi, (Mp dir. Kiriş gövdsinin irdn fzl lvhdn luşmsõ hlind, hr ir gövd lvhsõ ksm kuvvindn hkkõn düşni şõyn kndi şõn ir lmn lrk dğrlndirilmlidir Gövd Lvhsõnd ğilm Grilmsi Kiriş gövdsind, gövd düzlmind kiyn ğilm mmnindn dlyõ g (Mp sõnç grilmsi, =0,6 grilmsini, v gm = (Mp gm (.61 (h / grilmsini şmmlõdõr ğilm v Kym Grilmlrinin Birlik Mydn Gldiği Hl ğilm v kym grilmlrinin hr ikisin d mruz ln gövd lvhlrõ, u grilmlr Mdd v Mdd.4.5.'d vriln müsd diln grilm dğrlrini şmõyk şkild yulndõrõlmlõ v u grilmlr ( g / gm (τ /τ m 1 (.6 şrõnõ sğlmlõdõr. Burd; gm = 68400, /m (h / τ m = Mdd.4.5.1'd vriln müsd diln kym grilmsi dğridir (nk 0,4 urd kullnõlmmlõdõr. g = Flnş il gövd r ksiind hsplnmõş ln sõnç grilmsi (Mp τ = Hsplnmõş ln rlm kym grilmsi (Mp dir Tkil Yüklrin ki Nklrõ Alõndki Kiriş Gövdlrind Burkulm Gövd yükskliği/ klõnlõğõ, h/ 150 ln kviysiz kiriş gövd lvhlrõnd uruşm lmmsõ için, kil yüklrin v msn rksiynlrõnõn dğri şğõd vriln P mx dğrini şmmlõdõr. h/ > 150 lmsõ hlind kiriş gövdsin kil yükün dğrudn gövd lvhsõn krõlmsõnõ mümkün kõln ir yl izlnmlidir (örnğin gövd kviysi kullnmk Tk Bir Tkviysiz Gövd Lvhsõ Oln Kirişlr Dõş msn rksiynlrõ vy knsl kirişlrin uçlrõndki kil yüklr için; iç köş ğrilik yrõçpõ lvh klõnlõğõndn küçük vy nçk şi lmsõ hlind; P mx = 0,70 x 10 - [984,0 (N/ - 0,0 (N/ (h/ - 0,011 (h/] (.6 1

17 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 x [1.-0. ( /] x ( / Mp İç msn rksiynlrõ vy çõklõk üzrind hrhngi ir yrd yr ln kil yüklr için: İç köş ğrilik yrõçpõ lvh klõnlõğõndn küçük vy n şi lmsõ hlind, P mx = 0,70x10 - [05-.0 (N/ - 0,009 (N/ (h/ - 0,5 (h/] (.64 x [1.-0. ( /] ( / 4'y kdr dõş köş ğrilik yrõçpõ hlind, yukrõdki frmüld vrin P mx dğri ( R/ il çrpõlmlõdõr İki U Prfili Sõr Sõr irlşirilrk Oluşuruln I Kirişlri İçin: Dõş msn rksiynlrõ vy knsl kirişlrin uçlrõndki kil yüklr için; P mx = 10-4 ( N/ (.65 (Mp, (m, P mx (MN İç msn rksiynlrõ vy çõklõk üzrind hrhngi ir yrd yr ln kil yüklr için; P mx = 10-4 ( N/ (.66 (Mp, (m, P mx (MN Yukrõdki frmüllrl vriln üün P mx dğrlri, üs v l flnşlr irlşn k ir gövd lvhsõ içindir. Birdn fzl u ür gövd lvhlrõndn luşn gövdlr için, P mx hr ir gövd lvhsõ için yrõ yrõ hsplnrk plnmlõdõr. Kiriş uun ykõn kiyn yüklr için; knsl kirişlrd srs uçn n ykõn "gövd lvhsõn kiyn grçk yük şridi" knrõn msf v knr msnlr ykõn yr ln kil yüklr için, msn rksiynunun gövd lvhsõn ynsõyn yük şridinin knrõ il n ykõn kil yükn gövd lvhsõn ynsõyn yük şridinin knrõ rsõndki msf 1.5h'n üyüks.64 v.66 frmüllri gçrlidir. Aksi hld (.6 v (.65 frmüllri gçrlidir. Bu frmüllrd; P mx : İzin vriln kil yük vy msn rksiynu dğri (MN : Gövd lvhsõ klõnlõğõ (m N : Grçk yük ki şridi gnişliği (m dir. NOT - Yukrõdki frmüllrd N, h'dn üyük lõnmlõdõr. h : Gövd lvhsõ düzlmind ölçüln, flnşlr rsõ msf (m r : İç knr ğrilik yrõçpõ (m : Akm sõnõr grilmsi (Mp dir ksnl Bsõnç Kuvvi kisindki lmnlr Sõnõr Grilm ğilmli-burulmlõ Burkulm kisinin Olmdõğõ Ksilr Çif simri ksnli, kplõ vy silindirik ksilrl ğilmli-urulmlõ urkulmy mruz lmdõğõ hsp il gösrilmiş diğr ksi şkillri v urulmy krşõ uulmuş lmnlr için P/A rlm ksnl sõnç grilmsi, m grilmsinin şğõd vriln dğrini gçmmlidir. 14

18 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 KL/r < λ Kr Q is; m1 = 1 Q - (Q π KL (.67 r λ Kr KL / r > is; Q = 1 m 1 (KL / r (.68 Bu frmüllrd; λ Kr = π / P : ksnl sõnç kuvvi A : Yrl urkulm siyl zlõlmmõş ksiin lnõ : lsisi mdülü K : kin urkulm yu fkörü L : lmnõn urkulmy krşõ uulmmõş yu r : Yrl urkulm siyl zlõlmmõş ksiin l yrõçpõ : Çlik mlzmsinin km grilmsi Q : Aşğõd çõklndõğõ gii hsplnk ln ir fkör. - Tmmn rijilşirilmiş lmnlrl luşuruln sõnç çuuklrõnd Q; u lmnlrõn kin gnişliklri il hsplnn kin nksi lnõnõn, kin gnişlik gözönünd uulmdn hsplnnn ksi lnõn rnõdõr. kin ln hsõnd çlõşn grilm yrin Mdd.4.1'd vriln lmnr yulndõrm grilmsi kullnõlmlõdõr. - Tmmn, rijilndirilmmiş lmnlrdn luşuruln sõnç çuuklrõnd Q; ksii luşurn lvh lmnlrõndn n zyõfõnõn ( n üyük lvh gnişliği/ klõnlõğõ rnõn ship lnõ sõnõr sõnç grilmsinin lmnr sõnõr grilmy rnõdõr. Sõnõr sõnç grilmsi Mdd.4.'d lmnr sõnõr grilmsi is Mdd.4.1'd vrilmişir. - Rijilşirilmiş v rijilşirilmmiş lmnlrõn krõşõmõndn mydn gln sõnç çuuklrõnd Q; ( v ('d nõmlnn Q ksyõlrõnõn çrpõmõn şiir. Ank ('d hsplnn Q ksyõsõ u hld m sõnõr sõnç grilmsi gözönünd uulrk hsplnmlõdõr ğr Q = 1, klõnlõğõ mm vy dh klõn v KL/r < λ kr is sõnõr sõnç grilmsi, m1 = 5 1-8( λ (KL / r ( λ (KL / r Kr Kr - (KL / r 8( λ Kr Tk Simri ksnli v Simri ksnsiz Açõk nksi Ship Olup, ğilmli-burkulm kisin Mruz Kliln v Q Ksyõsõ Bir şi Bsõnç Çuuklrõ Bu ür çuuklrd P/A rlm sõnç grilmsi Mdd 'd vriln m sõnõr grilmsini gçmmli, yrõ şğõd vriln m sõnõr grilmsindn dh üyük lmmlõdõr. Q BO > 0,5 için: m = 0,5 - BO 0,5 için: 767, BO 15

19 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 m = 0,5 BO Burd; m = ksnl sõnç kuvvi hlind sõnõr grilm BO = ksnl sõnç kuvvi hlind şğõdki gii hsplnmsõ grkn lsik urulmlõ urkulm grilmsi dir Tk Simri ksnli Ksilr nksii k simri ksnin (x-ksnin ship lmnlrd, BO, x, 'nin hr ikisindn d küçük lup, şğõdki frmül il hsplnõr: BO = 1 β ( - ( x x - 4B x u frmüld; x = ( KL / r x = 1 Ar 0 GJ C ( KL w β = 1 - (x /r A = n ksi lnõ r = r x r y x 0 = kym mrkzin gör ksiin plr l yrõ çpõ r x, r y = Ksiin sl ksnlrin gör l yrõçplrõ- = lsisi mdülü G = Kym mdülü K = kin urkulm yu L = Bsõnç çuuğunun urkulmy krşõ uulmmõş uzunluğu x = x-sl ksni dğrulusund ksi kym mrkzi il ğõrlõk mrkzi rsõndki msf J = Ksiin s. Vnn urulm sii ünifrm klõnlõk n d lvhdn luşn in idrlõ ksilrd J = (1/ (l 1 1 l...l i i...l n n i = i numrlõ lvhnõn klõnlõğõ l i = i numrlõ lvhnõn rlm çizgisinin uzunluğu C w = Ksiin çrpõlm sii (K-A Simrik Olmyn Ksilr Hm ir ksn gör, hm d ir nky gör simrik lmyn ksilrd, BO rsynl ir nliz mduyl lirlnmli vy u ür nksi ship sõnç çuuklrõ dny i uulmlõdõr Mdd 'd Vriln Bsõnç Çuuklrõnd Q Ksyõsõ Birdn Küçüks Bu durumd Mdd 'd vriln sslr mniyli rf klõnrk, u frmüllrdki, Q il yr dğişirilrk kullnõlilir. Q ksyõsõnõn Mdd 'd vriln rifi u hl için d gçrlidir. Bu ür lmnlrõn yük şõm kpsilri dny ypõlrk d ulunilir Bsõnç Çuuklrõnõn Düzlm Burkulm Bylrõ vy Kirişlrin Ynl Burkulm Bylrõnõn Kõslõlmsõ İçin Kullnõln Bsõnç Çuuklrõ vy Ypõnõn Tümsl Yük Tşõm Kpsisin Birini Drd Kkõsõ Olmyn Bsõnç Çuuklrõ Bu çuuklrd L/r rnõ 10'dn üyüks (Bu çuuklrd K = 1 lõnmlõdõr ksnl sõnç kuvvi kisi lõnd sõnõr grilm şğõd vriln frmül il hsplnmlõdõr. 16

20 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 s = 1, - L 400r Bu frmüld grilmsi, Mdd vy Mdd 'dn uygun lnõn gör hsplnmlõdõr Nrinlik İçin Üs Sõnõr Bsõnç çuuklrõnd KL/r rnõ 00 dğrini, mnj sõrsõnd is KL/r rnõ 00 dğrini gçmmlidir ksnl Bsõnç Kuvvi v ğilm Mmninin Birlik kidiği lmnlr Çif Simri ksnli vy Burulmlõ Burkulm il ğilmli-burulmlõ Burkulmnõn kisiz Olduğu Ksilr Bu özllik nksii lup, ksnl sõnç kuvvi il irlik ğilm mmnin mruz lmnlr şğõd vriln şrlr sğlnk şkild yulndõrõlmlõdõr. C m1 1- ' Cmyy 1- my ' y mx x x mx 1.0 ğr, x y 1.0 m1 m1x m1y 015. is yukrõdki frmüllr yrin şğõdki frmül kullnõlilir: m1 x y 1.0 mx my NOT - Bu frmüllrdki x v y indislri, rfõnd ğilm mmninin kidiği ksi sl ksnlrini gösrmkdir Q ksyõsõ Bir şi Olup, ğilmli-burulmlõ Burkulmnõn kili Olildiği Tk Simri ksnli Ksilr Bu özlik nksii lup, ksnl sõnç kuvvi il irlik ksi simri düzlmi içind kiyn ir ğilm mmninin kisi lõnd ln lmnlr, şğõd vriln dör grup şrn kndisin n uygun lnõ sğlnk şkild yulndõrõlmlõdõr m1 m1.cm < ' 1 m1 17

21 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 ğr, m1 < 0.15 is yukrõdki frmüllr yrin şğõdki frmül kullnõlilir: m1 1.0 m ğr sõnç kuvvi, ksiin ğõrlõk mrkzindn kimiyr fk; kym mrkzi il ksi ğõrlõk mrkzinin üzrind ulunduğu ksi simri ksninin ksi ğõrlõk mrkzinin kym mrkzin gör rs rfõnd kln prçsõ üzrindki ir nkdn; çuuk ksnin prll dğrulud kiyrs P/A = rlm sõnç grilmsi şğõd vriln m sõnõr grilmsini gçmmlidir. B > 0.5 hlind; m = 0,5-767, B B 0.5 hlind; m = 0,5 B ; Bu frmüllrdki B grilmsi; B BO T C B 1-1 B = 1.0 frmülündn hsplnmlõdõr T v simrik lmyn I ksilr dõşõndki k simri ksnli ksilrd, ğr sõnç kuvvi ksiin ğõrlõk mrkzindn kimiyr fk, ksi simri ksninin, kym mrkzi il ksi ğõrlõk mrkzi rsõnd kln prçsõ üzrindki ir nkdn çuuk ksnin prll dğrulud kiyrs v ğr m1, m 'dn üyük is = P/A rlm sõnç grilmsi şğõd vriln m sõnõr grilmsini gçmmlidir. m = m ( km - m x T v simrik lmyn I ksili çuuklrd ksnl sõnç kuvvi Mdd hlindki gii kiyr v m1 > m is = P/A rlm sõnç grilmsi şğõd vriln m sõnõr grilmsini gçmmlidir. m = m ( km1 - m x Bsõnç kuvvi, ksiin mrkzindn kimiyr fk; ksi simri ksninin, kym mrkzinin ksi ğõrlõk mrkzin gör rs rfõnd kln prçsõ üzrindki ir nkdn; çuuk ksnin prll dğrulud kiyrs, = P/A rlm sõnç grilmsi şğõd vriln m sõnõr grilmsini gçmmlidir. B > 0.5 hlind; m = 0,5-767, B B 0.5 hlind; 18

22 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 m = 0,5 B ; Bu frmüllrdki B grilmsi şğõd vriln frmül uyrõn hsplnmlõdõr. B C B 1 - = 1.0 x B 1 - Mdd.4.8.'d, x v y ksnlri ksi sl ksnlri lup, yrõ x ksni ksi simri ksnidir v unun pziif yönü kym mrkzindn uzklşn yöndür. Ayrõ Mdd.4.8'd vriln C m = Dğri, şğõd çõklndõğõ gii hsplnmsõ grkn ir ksyõdõr: Düğüm nklrõ kndi düzlmind ynl dplsmn krşõ uulmmõş çrçvlrin sõnç kuvvin mruz lmnlrõnd C m = 0,85 Düğüm nklrõ kndi düzlmind ynl dplsmn krşõ uulmuş çrçvlrin düğüm nklrõ rsõnd ksnin dik ynl yüklr yr lmyõp, uçlrõ mfsllõ lmyn sõnç lmnlrõnd; 1 C m = 0,6-0,4 M M frmülüyl hsplnmlõ fk dğri 0,4 n dh küçük lmmlõdõr. Bu frmüld M 1 /M, lmnõn gözönünd uuln ğilm düzlmind ynl dplsmn krşõ uulmmõş prçsõnõn uçlrõnd yr ln mmnlrdn küçüğünün üyüğün rnõdõr. M 1 /M rnõnõn işri, lmn iki ğrilikli ğilm kisi lõnd is pziif, k ğrilikli ğilm kisi lõnd is ngifir. Düğüm nklrõ kndi düzlmind ynl dplsmn krşõ uulmuş çrçvlrin, düğüm nklrõ rsõnd ksnin dik ynl yüklr mruz sõnç lmnlrõnd C m ksyõsõnõn dğri uygun ir mdll yklşõk lrk hsplnilği gii, unun yrin şğõd vriln dğrlr d kullnõlilir; - Uçlrõ mfsllõ lmyn sõnç lmnlrõnd, C m = 0,85 - Uçlrõ mfsllõ ln sõnç lmnlrõnd, C m = 1,0 C B = Dğri, şğõd çõklndõğõ gii hsplnmsõ grkn ir ksyõ; - Düğüm nklrõ kndi düzlmind ynl dplsmn krşõ uulmmõş çrçvlrin sõnç kuvvin mruz lmnlrõnd, C B = 0,85 - Düğüm nklrõ kndi düzlmind ynl dplsmn krşõ uulmuş çrçvlrin; düğüm nklrõ rsõnd ksnin dik ynl yüklr yr lmyõp, uçlrõ mfsllõ lmyn sõnç lmnlrõnd C B = 0,6-0,4 M M frmülüyl hsplnmlõdõr. 1 Burd M 1 /M, lmnõnõn göz önünd uuln ğilm düzlmind ynl dplsmn krşõ uulmmõş prçsõnõn uçlrõnd yr ln mmnlrdn küçüğünün üyüğün rnõdõr. M 1 /M rnõnõn işri, lmn iki ğrilikli ğilm kisi lõnd is pziif, k ğrilikli ğilm kisi lõnd is ngifir. Böyl ir ml hsplnmõş ir çizlg TS 648 d vrilmişir. 19

23 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 d m km1 km m1 m grilmsi. m m1 ' = Asl ksnin mksimum sõnç grilmsinin yr ldõğõ ksi nksõn msfsidir. (ğr u ksi nksõ kym mrkzi rfõnd is işri ngifir. = Ksiin yükskliği = ksnl yükün ksi ğõrlõk mrkzin gör ksnrikliği (ğõrlõk mrkzinin kym mrkzi rfõnd is ngifir. = P/A mksimum rlm sõnõr sõnç grilmsi = ksnrik yükün kym mrkzindn kimsi hlind (Mdd v (Mdd şrlrõnõn hr ikisi d sğlnk şkild lirlnmiş rlm sõnõr sõnç grilmsi. = ksnrik yükün kym mrkzindn kimsi hlind (Mdd 'd vriln şrõ sğlnk şkild lirlnmiş rlm sõnõr sõnç grilmsi. = ksnl sõnç kuvvi lõnd Mdd uyrõn L = 0 için hsplnn sõnõr sõnç grilmsi. = ksnl sõnç kuvvi lõnd simri düzlmi içindki urkulm hli için Mdd uyrõn hsplnn sõnõr sõnç grilmsi. = ksnl sõnç kuvvi lõnd Mdd uyrõn hsplnn sõnõr sõnç = Sd ğilm mmni kisi lõnd u sndrdõn izin vrdiği mksimum sõnç grilmsi (Mdd.4.1, Mdd.4. v Mdd.4.4 = Sd ğilm mmni kisi lõnd v ynl urkulm kisi gözönünd uulmdn u sndrdõn izin vrdiği mksimum sõnç grilmsi (Mdd.4.1 v.4. 1π = (Mdd.4. uyrõn 1/ rnõnd rõrõlilir ( KL / r I x I y = ksnl grilm = ksnl yük/(ksiin kyõpsõz lnõ = Mksimum ğilm grilmsi=ğilm mmni/(uygun ksi mukvm mmni. (Burd rijilşirilmiş sõnç lmnõ içrn nksi ship lmnlrd, mukvm mmni kin gnişlik gözönünd uulrk hsplnmlõdõr. = Ksiin sõnç grilmsi ln ölgsinin ksi simri ksnin (x-ksni gör l mmni = Ksiin ğõrlõk mrkzindn gçn x simri ksnin u mrkzd dik ln y ksnin gör ll mmni 1 j = [ A A ] I y x da xy da - x K L = ğilm düzlmi içind kin urkulm yu fkörü = ğilm düzlmi içind urkulmy krşõ uulmmõş lmn yu M = A x ± ( / j j r0 x Ksi ğõrlõk mrkzinin kym mrkzi rfõnd sõnç grilmsi mydn girn lsik kriik mmn j j r 0 / x Ksi ğõrlõk mrkzinin kym mrkzi rfõnd çkm grilmsi mydn girn lsik kriik mmn = Ksiin rfõnd ğilm mydn gln sl ksnin gör l yrõçpõ = Sd ğilm kisi lõnd ksiin sõnç grilmsi ln ölgsinin ksi simri ksnin (x-ksni gör l yrõçpõ = Ksiin simri ksnin (x-ksni ğõrlõk mrkzind dik sl ksnin (y-ksni gör, sõnç grilmsi ln ölgsi için hsplnmõş mukvm mmni. = Kym mrkzinin x krdinõ (ngifir. = M, M mmnin yrõln mksimum sõnç grilmsidir. l M T = A x ( r r x W y x y 0

24 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 Bşlõklrõ frklõ ln I ksilrd yklşõk lrk π x di LWy frmülü il hsplnilir. T = M T, M T mmnin yrõln mksimum sõnç grilmsidir. l y Bşlõklrõ frklõ ln I ksilrd T yklşõk lrk, π di LW y x frmülü il hsplnilir. 1 = B B rfõndn yrõln mksimum sõnç ğilm grilmsi r y ( = x B r y = B π ( KL / r = Orlm lsik ğilmli-urulmlõ urkulm grilmsi. Yni ğilmli-urulmlõ urkulmy sp ln ksnl sõnç kuvvinin, ksiin kyõpsõz lnõn ölümüdür. A,,r r y, x,, BO Mdd 'd vrilmişir Q Ksyõsõ Birdn Küçük Olup ğilmli-burulmlõ Burkulmnõn kili Olildiği Tk Simri ksnli Ksilr Bu özlik nksii lup, ksnl sõnç kuvvi il irlik, ksi simri düzlmi içind kilyn ir ğilm mmninin kisi lõnd ln lmnlr; mniyli rf klmk suriyl yrin Q kullnõlrk Mdd.4.8. uyrõn yulndõrõlilir. Q, Mdd 'd vrilmişir. Bu ür lmnlrõn yük şõm kpsilri dny ypõlrk d ulunilir Simrik Olmyn Şkild Yüklü Tk Simri ksnli Ksilr ksnl sõnç kuvvi il irlik, ksi simri düzlmi dõşõnd kiyn ir ğilm mmninin kisi lõnd ln k simri ksnli ksi ship şõyõõ lmnlrõn yük şõm kpsilri dny ypõlmk suriyl lirlnir ksnl Bsõnç Kuvvi vy ğilm Mmni kisindki Silindirik Tüp lmnlr nksiinin çpr klõnlõğõnõn rsõndn gçn çmr çpõ D'nin klõnlõğõn rnõ 00/ (Mp dğrindn dh üyük lmyn lmnlrd sõnç grilmsi lmnr sõnõr grilmsini gçmmlidir. D/ rnõ 000/ (Mp dn dh üyük, fk 91400/ (Mp dğrindn dh üyük lmyn lmnlrd sõnç grilmsi, 1

25 UDK :59.74 TÜRK STANDARDI TS 117/Nisn 1994 r = , 99 D/ dğrini gçmmlidir. (Mp Sd ksnl yük kisi vrs. P/A rlm sõnç grilmsi Mdd 'd Q=1 için vriln m1 sõnõr grilmsini gçmmlidir..5 - BİRLŞİM LMANLARI Bulnlu Birlşimlr Sğuk şkil vrilmiş in idrlõ çlik şõyõõ lmnlrõn irlşimind kullnõln ulnlu irlşimlrin şkil v hsõnd, şğõd vriln kurllr uyulmlõdõr Kuvv prll Dğrulud, Bulnlr Arsõ v Knr Minimum Msflr Kuvv prll dğrulud dizilmiş ln ulnlr rsõ msf il ir ulnun grilm ik iği yönd irlşirdiği lmnõn knrõn msfsi 1,5 d vy P/(0,6 dn küçük lmmlõdõr. Burd; d = Bulnun çpõ P = Buln rfõndn krõln kuvv = Birlşiriln lmnlrdn n insinin klõnlõğõ = Akm sõnõr grilmsi dir Fydlõ nksi Alnõ Üzrindki Çkm Grilmsi Bir ulnlu irlşimd irlşiriln prçlrõn fydlõ nksilri üzrind hsplnn çkm grilmsi 0,6 vy, (1,0-0,9r-rd/s 0,6 dğrini gçmmlidir. Burd; r = Ksi uln vy ulnlr krõln yükün, u ksi rfõndn krõln yük rnõdõr. ğr 0, dn küçüks sõfõr şi lõnilir. s = Kuvv dğrulusun dik dğrulud ulnlr rsõ msf lup, k uln hlind irlşiriln prçlrõn gnişliğin şi lõnõr Bulnlu Birlşimlrd zilm Grilmsi (d zilm lnõ üzrind hsplnn grilm.1 dğrini gçmmlidir. Burd irlşiriln lmnlrõn km sõnõr grilmsidir Kynklõ Birlşimlr Sğuk şkil vrilmiş in idrlõ çlik şõyõõlrõn irlşimlri şğõd liriln kynk ürlrindn uygun lnõ sçilrk ypõlmlõdõr. - rgim kynklrõ Kü kynklr Köş kynklrõ - Dirnç kynklrõ Nk kynğõ Bu kynk ürlrinin uygulnmsõ v yük şõm kpsilrinin hsõ için uyulmsõ grkn kurllr TS 57'd vrilmişir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ BÖLÜM LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ GİRİŞ Dnklm sismlrin linr cbir drsindn şin olmlısınız Anck bu ür dnklmlrd hrhngi bir difrnsiyl büyüklük vy ürv bulunmz Bşk bir dyişl cbirsl dnklm sismi, y (

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

ORTA NOKTASINDAN P YÜKÜNE MARUZ HER İKİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ METAL MATRİKSLİ KOMPOZİT BİR KİRİŞ İÇİN ELASTİK GERİLME ANALİZİ

ORTA NOKTASINDAN P YÜKÜNE MARUZ HER İKİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ METAL MATRİKSLİ KOMPOZİT BİR KİRİŞ İÇİN ELASTİK GERİLME ANALİZİ AMUKKAE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ Sİ K FAKÜTESİ AMUKKAE UNIVERSITY ENGINEERING COEGE MÜHENDİ Sİ K BİİMERİ DERGİ S İ JOURNA OF ENGINEERING SCIENCES YI CİT SAYI SAYFA : 00 : 0 : : 8-86 ORTA NOKTASINDAN YÜKÜNE

Detaylı

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52 . İşlm.. İşlm Kvrmı Etkinlik.5 A,,, B,, v C,,5, kümlri vriliyor.. AxB kümsini yzınız.. AxB n C y f ğıntısı f x, y x il y n, küçük olmynı içimin tnımlnıyor. AxB f C f ğıntısını ynki gii ir Vnn şmsı il göstriniz.

Detaylı

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan. Mgntic Mtrils 4. Drs: Prmnytizm-2 Numn Akdoğn kdogn@gyt.du.tr Gbz Institut of Tchnology Dprtmnt of Physics Nnomgntism nd Spintronic Rsrch Cntr (NASAM) Kuntum mkniği klsik torinin özlliklrini dğiştirmdn,

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 0 Haziran www.guvn-kua.h VİNÇTE ÇEİ ONSTRÜSİON ÖZET _09 M. Güvn UT Smbollr v anaklar için "_00_ClikonsruksionaGiris.do" a bakınız. oordina ksnlri "GENE GİRİŞ" d blirildiği gibi DIN 8800 T gör alınmışır.

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

Takviyeli Kirişlerin Çift Perdeli Sistem Modeli ile Yaklaşık Analizi

Takviyeli Kirişlerin Çift Perdeli Sistem Modeli ile Yaklaşık Analizi ECAS00 Uluslararası Yapı v Dprm Mühnisliği Smpozyumu, 4 Ekim 00, Orta Doğu Tknik Ünivrsitsi, Ankara, Türkiy Takviyli Kirişlrin Çift Prli Sistm Moli il Yaklaşık Analizi S.Tanvir WASTİ Orta Doğu Tknik Ünivrsitsi,

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ LYS / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ Dnm. ^ h ^ h ^h ^^h h ^^h h. ^ h ^ h ^ h Cvp C m. ^ h ^ h Cvp C 9 9 9, ulunur.. Cvp A Cvp B. İfdlri trf trf topllım.. n n n _ n n,,,,, için ifd tmsı olur. 9 ulunur. ^ h

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ

KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ Kuru birlşim olarak yapılan kolon kiriş birlşim bölglrin, kirişlr kolonlara vya guslr oturtulur ikn korniyr, profil başlığı v lastomr gibi bir ara malzm üstün oturtulur. Bu malzmlr

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi, Cilt 19, Sayı 6, 013, Sayfalar 66-74 Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi Pamukkal Univrsity Journal of Enginring Scincs DIŞ MERKEZ ÇAPRAZLI BİR

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matmatk Dnm Sınavı. Bir saıı,6 il çarpmak, bu saıı kaça bölmktir? 6. a, b, c saıları sırasıla,, saıları il trs orantılı a b oranı kaçtır? a c 7. v pozitif tamsaılardır.! ifadsi bir asal saıa şittir.

Detaylı

SORU ÖRNEKLERİ GENEL YETENEK

SORU ÖRNEKLERİ GENEL YETENEK SORU ÖRNEKLERİ şğõd, Kmu Personel Seçme Sõnvõnd (KPSS) uygulnck testlerdeki soru tiplerine ilişkin örnekler yer lmktdõr. u örneklerin hzõrlnmsõndki temel mç KPSS ye girecek dylr, sorulck sorulrõn niteliği

Detaylı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı 01.04.0 TAMBURLAR Kaldırma makinalarında kullanılan tamburların yapısı aşağıdaki şkild görülmktdir. 1 4 Tambur dişlisinin tambura montajı 5 6 1 01.04.0 Tamburların yataklanma v tahrik skillri aşağıdaki

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

Örnek...4 : Örnek...5 : Örnek...6 : Örnek...7 : ( 3x2 + x 3) dx=? Örnek...1 : Örnek...2 : Örnek...8 : ln2 (e 2x +e x )dx=? ln1. Örnek...

Örnek...4 : Örnek...5 : Örnek...6 : Örnek...7 : ( 3x2 + x 3) dx=? Örnek...1 : Örnek...2 : Örnek...8 : ln2 (e 2x +e x )dx=? ln1. Örnek... KURALLARI. f ( )= f ( ). f ( )= Örnk... : ( + 7+ )=? 7. k. f ( ) =k. f ( ) Örnk... : sin =?. (f ( )±g ( ))= f ( )± g( ). c f ( )= f ( )+f ( ), c c< 6. (-).min(f())< f ( )=

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

Otomatik Kontrol. Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi. Prof.Dr.Galip Cansever. Dişli Takımları Elektromekaniksel Sistemler. Ders #5

Otomatik Kontrol. Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi. Prof.Dr.Galip Cansever. Dişli Takımları Elektromekaniksel Sistemler. Ders #5 Dr #5 Ooik onrol Fizikl Silrin Modllni Dişli Tkılrı Elkroknikl Silr Prof.Dr.Glip Cnvr 6 Fbrury 007 Ooik onrol Prof.Dr.Glip Cnvr Mknikl Silrin Trnfr Fonkiyonlrı Dişli Tkılrı Vili biikllri düşünli. Yokuş

Detaylı

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler Kirişli döşmlr Dört tarafından irişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşlulu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr bir tarafı irişli üç tarafı boşta döşm (Konsol döşm) Đi tarafı irişli ii

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

GEMO DS217A. Genel Özellikler: İLERİ / GERİ SAYICI

GEMO DS217A. Genel Özellikler: İLERİ / GERİ SAYICI İLERİ / GERİ SAYICI DS7A Gnl Özlliklr: x6 n, çift tli, çift kontklı, ilri/gri yıcı Fz frklı giriş il ilri/gri ym Şifr korumlı Sçilbilir ym frknı 0.0000 il 9.99999 rınd çilbiln klibryon çrpnı. il 5. bmk

Detaylı

MUKAVEMET I SUNU DERS NOTLARI 2011. EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü.

MUKAVEMET I SUNU DERS NOTLARI 2011. EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü. skiģhir Osmangai Ünivrsitsi Mühndislik Mimarlık Fakültsi ĠnĢaat Mühndisliği Bölümü MUKVMT I SUNU DRS NOTLRI 0 Hakan ROL H. Slim ġngl Yunus ÖZÇLĠKÖRS MUKVMT I TML ĠLKLR KSĠT ZORLMLRI GRĠLM ġkġl DĞĠġTĠRM

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EMÜ-419 OTOMATİK KONTROL LABORATUARI DENEY 5

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EMÜ-419 OTOMATİK KONTROL LABORATUARI DENEY 5 FIRT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EMÜ419 OTOMTİK KONTROL LORTURI DENEY 5 PID KONTROLÖR KRKTERİSTİKLERİNİN İNELENMESİ VE NLOG OLRK POZİSYON KONTROL SİSTEMLERİNDE

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ HAZIRLAYAN: EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-2014

Detaylı

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 2 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 3 sjbslmsivi@gmilm 1 Bir işlmi bzı bilgilri şğıdki gibidir: (Bi TL) Öki Döm Cri Döm Alıılr 940 610 Alk Slri

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma *

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma * İMO Tknik Drgi, 21 4935-4958, Yazı 323 Yuvarlakada Kavşakların Kapasitlri Üzrin Bir Tartışma * Srhan TANYEL* Nadir YAYLA** ÖZ Çalışmada, İzmir d bulunan dört kavşağa ait gözlmlrdn yararlanılarak, çok şritli

Detaylı

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ F Mtal v Rklam Ürünlri San Tic AŞ YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEM F TAL v NTİCAŞ Zmin Üstü Bağlantılı EGANT Srisi C50 Elgant srisi yüksk mimari standarttaki yapıların, dğrin, sağlamlığı v sttiği il dğr

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 08 Haziran 2010 Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çvr v Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak TİMAK-Taarım İmalat Analiz Kongri 6-8 Nian 006 - BALIKESİ KAYIŞ KASNAK MEKANİZMALAINDA KAYMA OLAYINI ETKİLEYEN AKTÖLEİN ANALİZİ M. Ndim GEGE Maina Mühndiliği Bölümü Mühndili aülti -Balıir/Türi Özt Kaış

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ T.C. Çvr v Şircilik Bknlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ ANKARA, 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Tknik Rrin Amcı... 1 1.2. Tnımlr v Kısltmlr... 1 1.3. Tknik Rrin Kullnımı... 5 2.

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

DS-72A. Genel Özellikler: ĠLERĠ / GERĠ SAYICI

DS-72A. Genel Özellikler: ĠLERĠ / GERĠ SAYICI DS-7A ĠLERĠ / GERĠ SAYICI Gnl Özlliklr: x6 n, çift tli, çift kontklı, ilri/gri yıcı Fz frklı giriş il ilri/gri ym Şifr korumlı Sçilbilir ym frknı 0.0000 il 9.99999 rınd çilbiln klibryon çrpnı. il 5. bmk

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm]

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm] DN EN 439-1/EC 439-1 uyrın kıs vr irni şmsı DN EN 439-1 uyrın tip tsti Sistm tip tsti sürsin Rittl r sistmlri il tmsili Rittl RiLini ypı ilşnlri üzrin şğıki tstlr yürütülmüştür: İzolsyon özlliklri lgsi

Detaylı

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1 - GÜZ P,Q,R fokiolrı poliom olmk üzr d d P Q R d d v P d d Q d P d R P p q dklmi içi P şrıı ğl = okı di ok dir, çözümlri di okıı civrıd şklid rrız. =+-+- +... = = okı; p=q/ P, q= R/ P fokiolrı okıd liik

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Mühndislr İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Doç. Dr. Tahsin Engin Prof. Dr. Yunus A. Çngl Sakara Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü Elül 8 SAKARYA - - Mühndislr İçin Difransil Dnklmlr İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Tiri ml rklrii rlıklı vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd 2 000 Döm içi Ml Alışı 50 000 Alış İd 3 000 Tiri Ml Hs Al Tp 5 000 Tiri Ml Hs Brç Klı 52 000 Yriçi

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Çubukta açılan delikler

Çubukta açılan delikler YTÜ İş Müh. Böl. Çlik Ypıl I D Nolı Y. Doç. D. Dvim ÖZHENDEKCİ ÇEKME ÇUBUKLRI Ki zou olk ylız l oğulu çmy muz kl ll çm çuuklı i; kf ili çm çuuklı, il, kıl, v. u ü şıyıı ll ö öilili. Çm çuuklı y çok çlı

Detaylı

Yapı-Zemin Etkileşimi Dikkate Alınarak Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan 3 Boyutlu Dinamik Analizi

Yapı-Zemin Etkileşimi Dikkate Alınarak Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan 3 Boyutlu Dinamik Analizi Yapı Tknljilri Elktrnik Drgisi Cilt: 5, N: 1, 009 (5-36) Elctrnic Jurnal f CnstructinTcnlgis Vl: 5, N: 1, 009 (5-36) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknljikarastirmalar.cm -ISSN:1305-631X Makal (Articl) Yapı-Zmin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Onuncu Ulual Kimya Mühndiliği Kongri, 3-6 Eylül 2012, Koç Ünivriti, İtanbul ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Abdulwahab GIWA, Sülyman KARACAN

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 007 SORULARI Doğuş Ünivrsitsi Matmatik Kulübü tarafından düznlnn matmatik olimpiyatları, fn lislri takım yarışması sorularından bazıları

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELĠK Çvr vs Orman Bakanlığından: 8/6/2010 tarili v 27605 sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan dğişiklik TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ

Detaylı

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim.

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim. Dğrli Bayrampaşalılar, Atila AYDINER İçind bulunduğumuz v Bilgi Çağı olarak tanımlanan bu dönmd, büyük dvltlrin v büyük özl sktör yapılanmalarının n önmli gidr kalmini bilgi v tknoloji harcamaları oluşturuyor.

Detaylı

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0. Su Ürünlri Drgisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 305-314 İzmir-Bornova 1998 Örtü Tora Yöntmi il Örnklnn Sürütm Ağlarında Sçicilik Paramtrlrinin Hsaplanması Üzrin Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.0) Akın T.

Detaylı

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ Tüm T3 Sitm prçlrıı Edütriyl Trım v Fydlı Mdl tcilllri, İgiltr, ABD, Kd, Avrup Birliği Ülklri, Hidit, Çi, Ruy d ilgili yl kurumlr trfıd, Türkiy d i Türk Ptt Etitüü

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ LYS / MTEMTİK ENEME ÇÖZÜMLERİ nm -. ^ + h ^ - + h ^h - 7 ^^h - h 7 ^^h - h 7. 7- ^+ ch 7- ^+ ch 7- ^+ h + + + c + c + 7 7 7 - + - + - + c + c + vp 7c + c + + c + m- +. + + + 8^7+ h + + 7 + ^7+ h vp 7 7-9

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

BÖLÜM X DEVRE ANALİZİNDE LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ

BÖLÜM X DEVRE ANALİZİNDE LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ Devre Terii Der Nu Dr. Nurein AC ve Dr. Engin Ceml MENGÜÇ BÖÜM X DEE ANAİZİNDE APACE DÖNÜŞÜMÜ Devre nlizinde plce; lineer i kyılı diferniyel denklemleri, lineer plinm denklemlerine dönüşürür. Aynı zmnd

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5.6. Santrifüj Pompalarda Karaktristik Eğrilr Santrifüj pompalar, pistonlu pompalardan farklı olarak sabit bir işltm hızında, pompa ölçülrind, proj dğrlrin v mm koşullarına

Detaylı

TOPRAKLAMA VE BAGLANTI ELEMANLARI EARTHING AND FIXING MATERIAL

TOPRAKLAMA VE BAGLANTI ELEMANLARI EARTHING AND FIXING MATERIAL TOPRAKLAMA VE BAGLANTI ELEMANLARI E M İ T M E T A L C A B L E T R A Y S Y S T E M S TOPRAKLAMA VE BAGLANTI ELEMANLARI TOPRAKLAMA VE BAGLANTI ELEMANLARI Syf No Pg No TPR 01 TPR 02 TPR 03 TPR 04 Bğlntı Klmnslri

Detaylı

ÇOKGENLER HAKKINDA GENEL HATIRLATMALAR

ÇOKGENLER HAKKINDA GENEL HATIRLATMALAR ÇONLR IN NL TIRLTMLR nr sısı (n) 3 d d zl oln kplı gomtrik şkillr çokgn dnir n NRLI İR ONV ÇON; 1) İç çılr toplmı (n )180 ) ış çılr toplmı 360 3) öşgn sısı n ( n 3) onvks çokgn (ışük) onkv çokgn (İçük)

Detaylı

KURA DAYALI ĠSTĠKRAR PROGRAMI SENDROMU: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ 1

KURA DAYALI ĠSTĠKRAR PROGRAMI SENDROMU: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ 1 KURA DAYALI ĠSĠKRAR PROGRAMI SEDROMU: ÜRKĠYE ÖREĞĠ MÜBARĠZ HASAOV Hap Ünivrsisi, İİBF, İkisa Bölümü, Byp, Ankara. E-Mail: muhasn@yahoo.om DOÇ. DR. ALÖVSA MÜSLÜMOV Doğuş Ünivrsisi, İİBF, Ekonomi v Finans

Detaylı

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

( ) ( ) Be. β - -bozunumu : +β - + ν + Q - Atomik kütleler cinsinden : (1) β + - bozunumu : nötral atom negatif iyon leptonlar

( ) ( ) Be. β - -bozunumu : +β - + ν + Q - Atomik kütleler cinsinden : (1) β + - bozunumu : nötral atom negatif iyon leptonlar 6.. BETA BOZUUU Çkirdğin pozitif vya ngatif lktron yayması vya atomdan bir lktron yakalaması yolu il atom numarası ± 1 kadar dğişir. β - -bozunumu : ( B 4 4 ( B 4 nötral atom Atomik kütllr insindn : (

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

2011 LYS MATEMATİK Soruları

2011 LYS MATEMATİK Soruları 0 LYS MATEMATİK Sorulrı. 0, ( 0, ) işlminin sonuu kçtır? A) B) C) 0 D) E). x y = oluğun gör, x + 4y 4x y y + x ifsinin ğri kçtır? A) 4 B) C) 8 D) 9 E). v < x < v oluğun gör, x şğıkilrn hngisi olilir? 4

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faculty of Enginring and Architctur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 3, 437-444, 2013 Vol 28, No 3, 437-444, 2013 AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri Lisans Yrlşirm Sınavı (Lys ) 8 Haziran Mamaik Soruları v Çözümlri. (,5) işlminin sonucu kaçır?, A) 5 B) C) 5 D) E) Çözüm (,5), 5 ( ) ( ) 5 ( ) ( ).( ) 5 ( ) 5 5 6 . < < olduğuna gör, aşağıdakilrdn hangisi

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları gnl olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürkl brlşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı

Detaylı