DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ"

Transkript

1 T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ Hazırlayanlar: B. Demir Öner Saime Akdemir Erdoğan Aydın 2014

2 DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ 1. AMAÇ KL Elektrik Devreleri Laboratuvarı Deney Seti Ana Biriminin kullanımını öğrenmek Sayısal multimetre kullanarak DC gerilim, DC akım ve direnç ölçümleri yapmak. 2. KURAM 2.1 KL Elektrik Devreleri Laboratuvarı Deney Seti Ana Birimi Üst görünümü Ek 1 de verilen KL Elektrik Devreleri Laboratuvarı Deney Seti Ana Birimi, üzerinde AC ve DC güç kaynakları, fonksiyon üreteci ve ölçü aletleri bulunan ve çeşitli modüllerle ya da delikli deney tahtası birlikte kullanıldığında çok sayıda deney yapma olanağı sağlayan bir laboratuvar aygıtıdır. ELK 201 Devre Teorisi ve ELK 202 Devre Analizi derslerinin laboratuvar deneylerinde KL Deney Seti Ana Birimi ile birlikte üst görünümü Ek 2 de verilen KL Temel Elektrik Deneyleri Modülü kullanılacaktır. KL Deney Seti Ana Birimi aşağıdaki işlevsel bloklardan oluşmaktadır: (I) (II) (III) Güç Kaynağı (Power Supply) A. DC Güç Kaynağı (DC Power Source) (1) Ayarlanabilir Güç Kaynağı (Adjustable Power Supply) Çıkış gerilimi: ±3V ~ ±18 V, arasında sürekli ayarlanabilir. (2) Maksimum Çıkış Akımı: 1 A. B. Sabit DC Güç Kaynağı (Fixed DC Power Supply) Gerilim Çıkışları ve Akım Sınırları: 5 V veya 5 V; 0,3 A 12 V veya 12V; 0,3 A C. AC Güç Kaynağı (AC Power Supply) (1) Çıkış Gerilimi (V rms): 9 V ~ 0 V ~ 9 V (2) Akımı Sınırı: 0,5 A (3) Aşırı yük korumalı. Fonksiyon Üreteci (Function Generator) (1) Çıkış Dalga Şekli (Output Waveform): Sinüzoidal (Sinusoidal) Üçgen (Triangle) Kare (Squarewave) (2) Çıkış Frekansı (Output Frequency): 10Hz~100kHz, 4 kademeli, sürekli ayarlanabilir. (3) Çıkış Genliği (Output Amplitude) : 18 Vp-p (peak-to-peak: tepeden tepeye) Ölçü Aletleri (Measuring Instruments) A. Anolog Ölçü Aletleri (Analog Meters) (1) DC Voltmetre: 0 ~ 20 V (2) DC Ampermetre: 0 ~ 100 ma ve ~ 1 A (3) AC Voltmetre: 0 ~ 15 V rms (4) AC Ampermetre: 0 ~ 100 ma ve ~ 1 A B. Sayısal Ölçü Aletleri (Digital Meters) (1) 3-1/2 haneli gösterge Sayfa 2/18

3 (2) DC Gerilim Erimi (DC Voltage Range): 2 V ; 200 V (3) DC Akım Erimi (DC Current Range): 200 μa; 2 A (IV) Giriş/Çıkış Aygıtları A. Hoparlör: bir 8Ω, 0,25 W lık hoparlör (sürücü devreli) B. Potansiyometre:, 10 kω, 100 kω, 1 MΩ ve B tipi C. Harici Bağlantılar: Delikli deney tahtası (breadboard or protoboard) 2.2 Voltmetre Voltmetre, bir devrenin herhangi iki noktası arasındaki potansiyel farkını (gerilimi) ölçmek için kullanılan ölçü aletidir. Voltmetrelerin analog ve sayısal göstergeli türleri vardır. Voltmetre, gerilimi ölçülecek devre elemanı ile paralel bağlanır. Voltmetrelerin iç dirençleri genellikle çok büyük olduğundan (megaohm lar mertebesinde), devreden çektikleri akım çok küçüktür. Voltmetrenin devreden akım çekmesi yüklemesi etkisi ( loading effect) olarak tanımlanır. Voltmetrenin iç direnci ne kadar büyük olursa, yükleme etkisi ve dolayısıyla ölçüm hatası da o oranda az olur. Şekil 1(b) de, R 2 direnci üzerindeki V 2 gerilimini ölçmek için voltmetrenin devreye nasıl bağlanacağı gösterilmiştir. Bazı analog DC voltmetrelerle ölçüm yaparken, voltmetrenin ölçüm uçları devreye ters bağlanırsa, ibre ters yönde sapmaya zorlanır, bunun sonucunda ibre eğrilebilir ya da ölçü aleti zarar görebilir. Örneğin, KL deney seti ana birimi üzerindeki DC voltmetre (DC VOLTAGE METER) ters bağlanırsa, ibresi ters yönde sapmaya zorlanır. Sayısal ölçü aletleriyle DC gerilim ölçümünde, ölçüm uçlarının ters bağlanması durumunda göstergedeki gerilim değerinin önünde eksi işareti okunur. AC gerilim ölçümlerinde AC voltmetrenin bağlanma yönü önemli değildir. Ölçüm yaparken dikkat etmemiz gereken diğer önemli konu da, ölçü aleti üzerindeki uygun test soketlerinin kullanılması, fonksiyon ve ölçüm aralığı (range: erim) seçme anahtarlarının uygun konumlarda olmasıdır. Bu ayarlamaların uygun yapılmaması durumunda ölçü aleti zarar görebilir. R 1 R 1 Artı ölçüm ucu (V, kırmızı) V s V 2 R 2 V s R 2 V 2 V Voltmetre (a) Elektrik devresi Eksi ölçüm ucu (0 ya da COM, siyah) (b) Voltmetrenin devreye bağlanması Şekil 1. Devredeki V 2 geriliminin ölçümü 2.3 Avometre ve Multimetre Akım, gerilim ve direnç ölçümü aynı ölçü aleti tarafından yapılabiliyorsa, bu ölçü aletine avometre (avometer) adı verilir; bu üç ölçüme ek olarak başka özellikleri de olan (kapasitans, endüktans, diyot, transistör, frekans ve iletkenlik ölçümleri gibi) ölçü aletlerine multimetre denir. Multimetreler, analog ve sayısal olmak üzere iki tip olabilirler. Ölçülen değeri bir ölçek üzerinde sapabilen ibre (ya da benzeri bir mekanik hareket) ile gösteren ölçü aletlerine analog ölçü aletleri denir. Ölçülen değeri sayısal bir gösterge üzerinde sayısal olarak gösteren ölçü aletlerine ise sayısal ölçü aletleri adı verilir (sayısal multimetre gibi). 2.4 DC Gerilim Ölçümü Gerilim ölçmek için voltmetre, avometre, sayısal multimetre ya da osiloskop kullanabiliriz. DC gerilim ölçmek için bu ölçü aletlerinden herhangi biri, DC VOLT konumunda ve uygun ölçüm aralığında kullanılabilir. KL deney seti ana birimi üzerinde DC gerilim ölçümü yapabilen iki ölçü aleti bulunmaktadır; bunlardan bir analog DC voltmetredir (20 V erimli); diğeri DC gerilim/dc akım ölçümü yapabilen sayısal bir ölçü aletidir (2 V ve 200 V erimli). Sayfa 3/18

4 2.5 Ampermetre Ampermetre, bir iletkenden ya da bir devre elemanının içinden geçen akımı ölçmek için kullanılan ölçü aletidir; akımı ölçülecek devre elemanına seri bağlanmalıdır. Ampermetrenin devreye paralel olarak bağlanması durumunda, ya ampermetrenin sigortası atar ya da bununla kalmayıp ampermetre hasar görebilir. Şekil 2(b) de, R 1 direnci üzerindeki I akımını ölçmek için ampermetrenin devreye nasıl bağlanacağı gösterilmiştir. Ampermetre devreye seri bağlandığında, ampermetrenin iç direnci seri bağlı olduğu devrenin direncine eklenir. Bunun sonucunda, ölçülecek olan akım azalır. Bu etkiyi azaltmak için ampermetreler iç dirençleri çok küçük olacak şekilde tasarımlanırlar. Ampermetrenin iç direncinin devreye seri olarak eklenmesi sonucunda oluşacak ölçüm hatası araya girme hatası (insertion error) olarak da bilinir. Analog DC ampermetreler, genellikle akım yönüne duyarlıdırlar. DC akım ölçümlerinde, akım DC ampermetrenin her zaman artı ucundan (kırmızı ölçüm ucu) girip eksi ucundan (siyah ölçüm ucu) çıkmalıdır. KL deney seti ana birimi üzerindeki analog DC ampermetre de akım yönüne duyarlıdır; ters bağlantı yapıldığında ibre ters yöne sapar. Sayısal ampermetrelerde, ters bağlantı durumunda göstergede akım değerinin başında eksi işareti okunur; ölçü aleti hasar görmez. R 1 I R 1 I Ammeter A R 2 V s V s R 2 (a) Elektrik devresi (b) Ampermetrenin devreye bağlanması 2.6 DC Akım Ölçümü Akım ölçmek için ampermetre, avometre ya da sayısal multimetre kullanabiliriz. DC akım ölçmek için bu ölçü aletlerinden herhangi biri, DC amper konumunda ve uygun ölçüm aralığında kullanılabilir. KL deney seti ana birimi üzerinde DC akım ölçümü yapabilen iki ölçü aleti bulunmaktadır; bunlardan bir analog DC ampermetredir (100 ma ve 1 A erimli DC CURRENT METER); diğeri DC gerilim/dc akım ölçümü yapabilen sayısal bir ölçü aletidir (200 µa ve 1 A erimli). Bir voltmetre ya da osiloskop kullanarak da akım ölçümü yapılabilir. Değeri bilinen bir direnç üzerindeki gerilimi ölçüp, Ohm yasasından (I=V/R) yararlanarak devreden geçen akımı bulabiliriz. 2.7 Direnç Ölçümü Şekil 2. Devredeki I akımının ölçümü Elektriksel direnç ölçen ölçü aletlerine ohmmetre denir. Ohmmetre (ya da ohm konumuna ayarlanmış bir multimetre) kullanarak direnç ölçümünde uygulanacak adımlar şunlardır: Direnci ölçülecek olan elemanın devre ile bağlantısının olmaması gerekir; en azından bir ucunun boşta olması gerekir. Analog Ohmmetre ile ölçüm yapılacak ise, önce ohmmetrenin ölçüm uçları birbirlerine değdirilerek ibrenin sıfır ohm gösterecek şekilde sapıp sapmadığı kontrol edilir. Ohmmetre pilinin kuvvetli ya da zayıf olmasına göre ibre sıfır ohm un biraz sağında veya solunda olabilir. İbre tam sıfır ohm çizgisi üzerinde değilse, ibreyi sıfır ohm çizgisi üzerine getirmek için sıfır ayar vidası ile ayar yapılır. Uygun bir ohm erimi seçilir. Eğer direnç değeri bilinmiyorsa, en yüksek erimden başlanarak uygun erim konumuna gelinceye kadar erim azaltılır. Ohmmetrenin ölçüm uçları direncin iki ucuna sıkıca temas ettirilir. Ölçüm sırasında, ölçüm yapan kişi direncin bir ucundan tutabilir, fakat direncin iki ucundan da tutması durumunda kendi vücut direnci de ölçülen direnç ile paralel bağlı olacağından hatalı ölçüm yapılmış olur. Sayfa 4/18

5 Ölçek ( scale) üzerinde ibrenin gösterdiği değer seçilen erime karşı gelen bir çarpan ile çarpılarak direnç değeri bulunur. Örneğin, laboratuarda kullanılacak SEW marka ST-3502 model multimetre için bu değerler Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1: SEW marka ST-3502 model multimetre için çarpan değerler ve Sekil 3 deki ölçüm örneği Erim (Range) Çarpan * (Multiplier) Maksimum Ölçüm (Maxsimum Measurement) 200 Ω 10 Ω 5 kω Ω = 110 Ω 2000 Ω 100 Ω 50 kω Ω = 1100 Ω 20 kω 1 k 500 kω 11 = kω 10 k 5 MΩ kω = 110 kω 2000 kω 100 k 50 MΩ kω = 1100 kω 20 MΩ 1 M 500 MΩ 11 1 MΩ = 11 MΩ * Çarpan = Erim/20 Çeşitli Erimler için Şekil 3 deki Örneğe ait Ölçüm Sonuçları Bazı analog ohmmetrelerde erimler çarpan değerleri olarak verilir (R 1, R 10, R 100, R 1k, R 10k erimleri gibi). Bu tür ohmmetrelerle yapılan direnç ölçümlerinde, örneğin, R 10 eriminde ölçüm yapıldıysa ve Şekil 3 deki ibre sapması elde edildiyse, ölçülen direncin değeri = 110 Ω dur. 2.8 Direnç Kodları Sıfır ayar vidası Şekil 3. Analog ohmmetre göstergesi Karbon Dirençler Karbon dirençlerde direnç değeri ve tolerans dört renk bandı ile gösterilir. Karbo dirençler üzerindeki renk bantları Şekil 4 de gösterilmiş, renk kodları Çizelge 2 de verilmiştir. Şekil 4 den görüldüğü gibi, dört renk bandından üçü (A, B ve C) birbirine yakın, dördüncüsü (T) bu gruptan biraz uzaktır. A, B ve C renk bantları direncin değerini tanımlar, T renk bandı ise direncin toleransını tanımlar. Direncin toleransı değeri, üretimi hataları nedeniyle direnç değerinin üzerinde yazılı olan değerden yüzde kaç farklı olabileceğini gösterir. Örneğin, 100 luk bir direncin toleransı ±%5 ise, direncin değeri büyük bir olasılıkla 95 ile 105 Ω arasındır. Renk bantlarından direnç değerinin bulunması: Direnç Değeri = A B 10 C ohm Direnç, tolerans renk bandı (T) sağ tarafa gelecek şekilde tutulur. Soldan birinci ve ikinci renk bantlarının (A ve B) tanımladıkları sayılar yan yana sırasıyla yazılır; A ve B bantlarının tanımladığı iki rakamın yanına üçüncü renk bandı (C) ile tanımlanan sayı kadar sıfır yazılır (ya da A ve B den elde edilen sayı 10 C ile çarpılır). Elde edilen sayı ohm türünden direnç değerini verir: R=AB 10 C ohm. Sayfa 5/18

6 Karbon dirençlerin tolerans değerleri Çizelge 2 de verilmiştir. Tolerans renk bandı altın rengi ise tolerans %5, gümüş rengi ise tolerans %10, tolerans renk bandı yoksa tolerans %20 demektir. A B C T Direnç Değeri = A B 10 C ohm Tolerans = % T A 1. sayı B 2. sayı C Çarpan T Tolerans Çizelge 2 : Direnç Renk Kodları Şekil 4. Karbon direnç renk bantları Renk Pratik * Sayı Çarpan Tolerans Siyah SO = 1 Ω Kahverengi KA = 10 Ω Kırmızı K = 100 Ω Turuncu TA = 1000 Ω= Sarı SA = Ω = 10 kω Yeşil YA = Ω = 100 kω Mavi MA = Ω = 1 MΩ Mor M = Ω = 10 MΩ Gri Gİ = Ω = 100 MΩ Beyaz Bİ = Ω = 1 GΩ Bant yok %20 Gümüş %10 Altın %5 * Renk kodlarının hatırlanmasında SOKAKTA SAYAMAM GİBİ ifadesindeki sessiz harfler yardımcı olabilir. Ayrıca, sözlükte kahverenginin kırmızıdan, mavi mordan önce yer aldığını da dikkate almak gerekir. Örnek: Renk bantları soldan sağa doğru sırasıyla, kırmızı, siyah, sarı ve gümüş renklerinde olan ve Şekil 5 de gösterilen karbon direncin değerini bulunuz. Direnç değeri: R = A B 10 C = Kırmızı Siyah 10 sarı = = Ω = 200 kω Direncin Toleransı: T = Gümüş = ± %10 A B C T Metal Film Dirençler A 1. sayı Kırmızı 2 B 2. sayı Siyah 0 C Çarpan Sarı 10 4 T Tolerans Gümüş %10 Şekil 5. Örnekte kullanılan 200 k Ω luk karbon direnç Metal film dirençlerde beş renk bandı bulunur. Soldan sağa ilk üç renk bandı sayı tanımlar (A, B ve C), dördüncü bant (D) çarpanı tanımlar (10 D ), beşinci bant (T) toleransı tanımlar. Metal film dirençlerin toleransları ± %0,05 den ± %10 a kadar değişen değerlerde olabilir. Bu toleranslar çeşitli renklerle tanımlanır. Değeri Üzerine Yazılı Dirençler Bazı üreticiler direncin değerini ve toleransını direncin üzerine doğrudan ya da harf kodlu olarak yazarlar. Sayfa 6/18

7 Direncin değerini tanımlayan harfler: R = Ohm (Ω), K = kilo Ohm (kω), M = Mega Ohm (MΩ) Toleransı tanımlayan harfler: F = ± %1, G = ± %2, J = ± %5, K = ± %10, M = ± % Ω a kadar olan dirençler için R harfi kullanılır: o R den önce gelen sayı Ohm olarak direncin değerini gösterir o R den sonra gelen sayı direncin ondalık değerini gösterir o En sondaki harf toleransı gösterir o Örneğin, 5R6F = 5.6 ± %1 Ω; R25K = 0.25 ± %10 Ω. dan 1 MΩ a kadar olan dirençler için K harfi kullanılır (Örneğin, 2K0G=2.0±%2 kω; 3K9J = 3.9±%5 kω) 1 MΩ dan büyük değerdeki dirençlerde M harfi kullanılır (Örneğin, 5M0M=5.0±%20 MΩ) Dirençler, Çizelge 3 de verilen standart değerlerde ve bu değerlerin 10, 100, 1000 katı değerlerde üretilirler. Tolerans yüzdeleri E seri numarasından anlaşılır. Çizelge 3: Standart direnç değerleri E6 serisi E12 serisi E24 %20 %10 %5 E96 ±% Sayfa 7/18

8 3. ÖN ÇALIŞMA 3.1 Şekil 6 daki devrede, a) i 4, i 5 ve i 6 akımlarını ve v 4, v 5 ve v 6 gerilimini hesaplayınız. b) i 6 akımını ölçmek için ampermetrenin devreye ne şekilde ve hangi yönde bağlanacağını devre şeması çizerek gösteriniz. c) v 6 gerilimini ölçmek için voltmetrenin devreye ne şekilde ve hangi yönde bağlanacağını devre şeması çizerek gösteriniz. v 4 v 5 V s =12V R 4 i 4 R 6 i 6 i 5 v 6 R 5 Kırmızı uç A Ampermetre Siyah uç Kırmızı uç V Voltmetre Siyah uç Şekil 6. Paragraf 3.1 ve Pragraf de kullanılan devre 3.2 Çizelge 4 de renk bantları verilen karbon dirençlerin değerlerini bulunuz; birimleri ile birlikte yazınız. Çizelge 4: Ön çalışma olarak değerleri bulunacak dirençler Direnç 1. Bant 2. Bant 3. Bant 4. Bant R1 Kahverengi Siyah Siyah Altın R2 Kahverengi Siyah Kahverengi Altın R3 Kahverengi Siyah Kırmızı Altın R4 Kahverengi Siyah Turuncu Gümüş R5 Kahverengi Siyah Sarı Gümüş R6 Kahverengi Siyah Yeşil Gümüş R7 Kırmızı Mor Kahverengi Gümüş R8 Kırmızı Mor Kırmızı Yok R9 Kırmızı Mor Turuncu Yok R10 Kırmızı Mor Sarı Yok Direnç Değeri ve Birimi Toleransı (%) 3.3 Aşağıda verilen dirençlerin değerlerini, birimlerini ve toleranslarını yazınız. a) 5R6F b) 6K8G c) R45K d) 1K5M e) 1M5K 4. DENEYDE KULLANILACAK CİHAZLAR VE MALZEMELER KL deney seti ana birimi (bkz. Ek 1) KL modülü ve bağlantı kabloları (bkz. Ek 2) SEW marka ST-3500 model sayısal multimetre (bkz. Ek 3) Sayfa 8/18

9 5. DENEY 5.1 DC Gerilim Ölçümü DC Gerilim Ölçümünde Kullanılacak Ölçü Aletlerinin Tanıtımı ve Ayarlanmaları Bu bölümde, KL deney seti ana birimi üzerindeki DC gerilim kaynaklarının çıkış gerilimleri aşağıda tanımlanan üç ayrı ölçü aleti sıra ile kullanılarak ölçülecek. Aşağıdaki altı çizili olarak tanımlanan ayarları yapınız. (1) Analog DC Voltmetre: KL deney seti ana birimi üzerindeki DC VOLTAGE METER dir. Bu voltmetre 20 V a kadar DC gerilimlerin ölçümünde kullanılabilir. Voltmetrenin 20 V ucu ölçülecek gerilimin artı () ucuna, sıfır (0) ucu ise ölçülecek olan gerilimin diğer ucuna (GND ucuna ya da eksi ucuna) bağlanır. Ölçüm uçları ters bağlandığında, ibre ters yönde sapar, ölçüm yapılamaz ve ölçü aleti hasar görebilir. (2) Sayısal DC Voltmetre: KL deney seti ana birimi üzerindeki sayısal göstergeli DC voltmetredir. Bu voltmetre 0 2 V ve V olmak üzere iki ayrı erimde (ölçüm aralığı) ölçüm yapabilir V eriminde ölçüm yapmak için sayısal göstergenin sol tarafındaki iki beyaz Fonksiyon/Erim düğmesinden soldakini basılı konuma, sağdakini basılı olmayan konuma getiriniz. Ölçüm için ölçü aletinin DC VOLTAGE ucu ölçülecek olan gerilimin artı () ya da eksi ( ) ucuna, COM ucu ise ölçülecek olan gerilimin diğer ucuna bağlanır. Ölçüm uçları ters bağlandığında, göstergedeki gerilim değerinin başında eksi ( ) işareti okunur. Ters bağlantı durumunda ölçü aleti zarar görmez. (3) Sayısal Multimetre: Sayısal multimetre olarak SEW marka ST-3502 model Analog/Sayısal Multimetre kullanılacaktır. Aşağıdaki işlemleri yaparak sayısal multimetreyi DC gerilim ölçme konumuna getiriniz: DC/AC anahtarını DC konumuna getiriniz. Sağ üst köşedeki meter/galvo anahtarını meter konumuna getiriniz. Meter konumunda ibre sol baştan sağ başa kadar sapma yapabilir. Galvo konumunda ise ibre sıfır volt için ölçeğin ortasında durur, artı değerler için sağa, eksi değerler için sola sapar. Fonksiyon/Erim anahtarını 20 V a kadar ölçümler için 20 V konumuna, 20 V ile 200 V arasındaki gerilimler için 200 V konumuna getiriniz. Kırmızı ölçüm kablosunun fişli ucunu VΩHz soketine, siyah ölçüm kablosunun fişli ucunu COM soketine takınız. Ölçü aletini çalıştırmak için ON/OFF anahtarını ON konumuna getiriniz. (Multimetreyi kullanmadığınız sürelerde pilinin çabuk bitmemesi için ON/OFF anahtarını OFF konumunda tutunuz). Ölçüm yaparken, kırmızı ölçüm ucunu ölçülecek olan DC gerilimin artı () ucuna, siyah ölçüm ucunu ise ölçülecek DC gerilimin diğer ucuna sıkıca temas ettiriniz. Ölçüm uçları ters bağlandığında, ST-3502 nin ibresi yine sağa doğru sapar, fakat sayısal göstergesinde ölçülen gerilim değerinin başında eksi ( ) işareti okunur. Ters bağlantı durumunda ölçü aleti zarar görmez. Bir ölçü aletinin erimi (range), ölçülecek nicelikten büyük olmak koşulu ile, ölçülecek niceliğe ne kadar yakın değerde seçilirse, ölçü aletinin duyarlılığı (sensitivity) o derece artar, ölçme hatası o derece azalır. Sayfa 9/18

10 5.1.2 KL deney set ana biriminin güç anahtarını açınız DC Gerilim Ölçümü Uygulaması (1) Bölüm 6 daki Çizelge 5 de belirtilen DC gerilim kaynağı çıkışlarını, Paragraf de tanımlanan üç farklı ölçü aletini sıra ile kullanarak ölçünüz. Ölçüm sonuçlarını işaretleri ve birimleri ile aynı çizelgedeki ilgili yerlere kaydediniz. (2) Sayısal DC voltmetrelerle yapılan ölçümlerde ölçü aletinin ters bağlanması durumunda, göstergeden okunan değerin başına eksi ( ) işareti geldiğini gözlemleyiniz. (3) Multimetre ile yapılan ölçümlerde, 200 V eriminde 20 V dan küçük gerilimler ölçerek ölçü aletinin duyarlılığının azaldığını ve bunun sonucu olarak ölçme yanılgısının arttığını gözlemleyiniz [İbrenin daha az saptığını ve sayısal göstergenin, örneğin, 11,85 V (4 anlamlı rakam) yerine 11,9 V (3 anlamlı rakam) gösterdiğini izleyiniz] KL deney seti ana biriminin güç anahtarını kapatınız. 5.2 DC Akım Ölçümü KL modülünü KL deney seti ana birimi üzerine yerleştiriniz ve modül üzerinde blok-c yi bulunuz Şekil 7(a) daki devreyi, Şekil 7(b) de gösterildiği gibi, b-c, c-d ve f-g soket çiftlerine kısa devre fişleri takarak ve e-g soketleri arasını bağlantı kablosu ile kısa devre yaparak, KL modülü blok-c üzerinde kurunuz. V s =12V i 4 R 4 R 6 Şekil 7. DC akım ölçümü için kullanılan devre Deney seti ana biriminin güç anahtarını açınız. i 6 i 5 R 5 (a) Devre şeması V s =12V Ayarlı DC güç kaynağının V ve GND uçları arasındaki gerilimi 12 V a ayarlayınız ve güç kaynağının çıkışını ( ve ) yönlerine dikkat ederek Şekil 7(b) deki devrenin a-g uçlarına bağlayınız DC Akım Ölçümünde Kullanılacak Ölçü Aletlerinin Ayarlanmaları Bu bölümde, Şekil 7(b) deki devre üzerindeki i 4, i 5 ve i 6 akımları aşağıda tanımlanan üç ayrı ölçü aleti ile ölçülecek. Aşağıda altı çizili olarak tanımlanan ayarları yapınız. Dikkat! Ampermetre devreye paralel olarak bağlanırsa, ölçü aletinin sigortası atabilir veya ölçü aleti hasar görebilir. (1) Analog DC ampermetre: KL deney seti ana birimi üzerindeki DC CURRENT METER dir. Bu ampermetre 100 ma e kadar ve 1A e kadar DC akım ölçümü yapabilen iki ayrı ölçüm ucuna sahiptir. Bu deneyde, 100 ma e kadar akım ölçümleri için ampermetrenin 100 ma ucu ile sıfır (0) ucu nu kullanılacaktır. Ampermetre devreye seri olarak ve ölçülecek akım ampermetrenin 100 ma ucundan girecek ve sıfır (0) ucundan çıkacak şekilde Sayfa 10/18 a R 4 i 4 b c d i 5 R 6 f R 5 g (b) Blok c üzerinde kurulacak devre i 6 e Bağlantı kablosu

11 bağlanmalıdır. Ölçüm uçları ters bağlandığında, ibre ters yönde sapmaya zorlanır, ölçüm yapılamaz ve ölçü aleti hasar görebilir. (2) Sayısal Ampermetre: KL deney seti ana birimi üzerindeki sayısal göstergeli DC ampermetredir. Bu ampermetre 200 µa ve 2 A olmak üzere iki ayrı erimde (ölçüm aralığı) ölçüm yapabilir. Deneydeki akımlar 10 ma mertebesinde olacağından, bu deneyde 2A lık erim kullanılacaktır. 2 A eriminde ölçüm yapmak için sayısal göstergenin sol tarafındaki iki beyaz Fonksiyon/Erim düğmesin ikisini de basılı konuma getiriniz. Göstergenin artı () değerli ölçüm sonucu vermesi için, ölçülecek olan akım ampermetrenin DC CURRENT ucundan girecek ve COM ucundan çıkacak şekilde ampermetre devreye seri bağlanmalıdır. Ölçüm uçları ters bağlandığında, göstergedeki akım değerinin başında eksi ( ) işareti okunur. Ters bağlantı durumunda ölçü aleti zarar görmez. (3) Sayısal Multimetre: Sayısal multimetre olarak SEW marka ST-3502 model Analog/Sayısal Multimetre kullanılacaktır. Aşağıdaki işlemleri yaparak sayısal multimetreyi DC akım ölçme konumuna getiriniz: DC/AC anahtarını DC konumuna getiriniz. Sağ üst köşedeki meter/galvo anahtarını meter konumuna getiriniz. Fonksiyon/Erim anahtarını 20 ma konumuna getiriniz. Kırmızı ölçüm kablosunun fişli ucunu ma soketine, siyah ölçüm kablosunun fişli ucunu COM soketine takınız. Ölçü aletini çalıştırmak için ON/OFF anahtarını ON konumuna getiriniz. Ölçüm yaparken, kırmızı ölçüm ucunu ( ölçüm ucu) ölçülecek olan DC akımın gireceği uç, siyah ölçüm ucunu ( ölçüm ucu) ise akımın çıkacağı uç olarak seçerek ampermetreyi devreye seri olarak bağlayınız. Ölçüm uçları ters bağlandığında, ibre yine sağa doğru sapar, sayısal göstergedeki gerilim değerinin başında eksi ( ) işareti okunur. Ters bağlantı durumunda ölçü aleti zarar görmez DC Akım Ölçümü Uygulaması (1) Paragraf de tanımlanan üç ampermetreyi sıra ile kullanarak, Şekil 7(b) deki devrenin i 4, i 5 ve i 6 akımlarını bağlantı biçimi Şekil 8 de gösterildiği gibi ölçünüz. Ölçüm sonuçlarını Bölüm 6 daki Çizelge 6 ya birimleri ile birlikte kaydediniz. a a R 4 i 4 b c i 6 V s =12V R 4 i 4 b c i 6 V s =12V d i 5 ma R 6 f ma g R 6 f g (a) i 4 akımının ölçümü d i 5 (c) i 6 akımının ölçümü R 5 R 5 e e Sayfa 11/18 a i 4 R 4 b c d i 5 V s =12V R 6 f i 6 ma g (b) i 5 akımının ölçümü Kırmızı ölçüm ucu (ma soketi) ma Siyah ölçüm ucu (COM soketi) R 5 (d) Ampermetrenin ma konumundaki devre sembolü ve ölçüm uçları Şekil 8. Akım ölçümünde kullanılan Şekil 7(b) deki devrede, i 4, i 5 ve i 6 akımlarının ölçümü için ampermetrenin devreye bağlantı biçimleri e

12 (2) Sayısal DC ampermetrelerle yapılan ölçümlerde ölçü aletinin ters bağlanması durumunda, göstergeden okunan değerin başında eksi ( ) işareti geldiğini gözlemleyiniz. (3) Multimetre ile yapılan ölçümlerde, 200 ma eriminde 20 ma den küçük değerde akımları ölçerken ölçü aletinin duyarlılığının azaldığını ve bunun sonucu olarak ölçme yanılgısının arttığını gözlemleyiniz [İbrenin daha az saptığını ve sayısal göstergenin, örneğin, 4,09 ma (3 anlamlı rakam) yerine 4,1 ma (2 anlamlı rakam) gösterdiğini izleyiniz]. 5.3 Direnç Ölçümü Direnç Ölçümünde Kullanılacak Ölçü Aletinin Ayarlanması Direnç ölçümü için ST-3502 sayısal mutimetresi üzerinde aşağıdaki ayarlamaları yapınız: DC/AC anahtarının konumu önemli değildir. Sağ üst köşedeki meter/galvo anahtarını meter konumuna getiriniz Fonksiyon/Erim anahtarını 2000 Ω konumuna getiriniz. Kırmızı ölçüm kablosunun fişli ucunu VΩHz soketine, siyah ölçüm kablosunun fişli ucunu COM soketine takınız. Ölçü aletini çalıştırmak için ON/OFF anahtarını ON konumuna getiriniz Direnç Ölçümü Uygulaması (1) Multimetrenin ölçüm uçlarını birbirlerine değdirerek ölçü aletinin sıfır ohm gösterdiğini görünüz. Analog göstergenin ibresi tam sıfır üzerinde değilse, sıfır ayar vidasını ayarlayarak ibreyi sıfırın üzerine getiriniz. (2) Ohm durumuna ayarladığınız multimetreyi kullanarak, KL modülü üzerinde bulunan ve numaraları Bölüm 6 daki Çizelge 7 de verilen dirençlerin değerlerini 2000 Ω eriminde ölçünüz. Ölçüm sonuçlarını renk bantları ve tolerans değerleri ile Çizelge 7 ye kaydediniz. Erimi değiştirerek göstergedeki değişikliği izleyiniz. (3) KL modülü üzerinde bulunan R1 direncini 20k, 2000Ω ve 200Ω erimlerinde ölçünüz. Analog ve sayısal ölçüm sonuçlarını Bölüm 6 daki Çizelge 8 e kaydediniz. Direnç değerinin analog gösterge üzerindeki ibrenin gösterdiği değerin ERİM/20 ile çarparak elde edildiğine dikkat ediniz (bkz. Çizelge 1). Sayfa 12/18

13 6. Elde Edilen Sonuçlar Deneyde elde ettiğiniz ölçüm sonuçlarını cebirsel işaretleri ve birimleri ile aşağıdaki ilgili çizelgeye kaydediniz. Çizelge 5: Paragraf de tanımlanan DC gerilim ölçümü sonuçları KL Deney Seti Ana Birimi Üzerinde Ölçülecek DC Gerilim Kaynağı Çıkışı FIXED POWER (Sabit DC Gerilim) ADJUST POWER (Ayarlanabilir DC Gerilim Kaynağı) ±3 V ~ ±18 V V ~ GND V ~ GND V ~ V Erim (range) 5 V ~ GND 20 V 5 V ~ GND 20 V 12 V ~ GND 20 V 12 V ~ GND 20 V Minimum 20 V Maksimum 20 V Minimum 20 V Maksimum 20 V Minimum 200 V Maksimum 200V Ölçüm Sonuçları (işaret, değer, birim) (1) Analog DC Voltmetre (2) Sayısal DC Voltmetre (3) Sayısal Multimetre Çizelge 6: Paragraf da tanımlanan DC akım ölçümü sonuçları Şekil 8 deki Devredeki Ölçülecek i 4, i 5 ve i 6 Akımları i 4 i 5 i 6 Ölçüm Sonuçları (işaret, değer, birim) (1) Analog DC (2) Sayısal DC (3) Sayısal Multimetre Ampermetre Ampermetre Çizelge 7: Paragraf (2) de tanımlanan direnç ölçümü sonuçları Direnç 1. Bant 2. Bant 3. Bant 4. Bant Okunan değer Tolerans (%) R2 R4 R6 R8 R12 R13 R14 R16 Ölçülen değer Tolerans içinde mi? Çizelge 8: R1 direncinin çeşitli erimlerdeki ölçüm sonuçları Erim 20k 2000Ω 200Ω İbrenin Gösterdiği Değerin (D) Analog Gösterge Değeri Çarpan=ERİM/20 (Ç) 1 k Ω 100 Ω 10 Ω Direnç Değeri (R) ve Birimi (R = D Ç) Sayısal Gösterge Değeri ve Birimi Sayfa 13/18

14 7. SONUÇLARIN İRDELENMESİ 7.1 Çizelge 5 deki ölçüm sonuçlara göre, deneyde kullanılan üç farklı DC voltmetre ile yapılan ölçümlerde ölçüm sonuçları arasında farklılıklar olup olmadığını belirtiniz; farklılıklar varsa, bunların nedenlerinin neler olabileceğini kısaca açıklayınız. 7.2 Çizelge 6 daki ölçüm sonuçlara göre, deneyde kullanılan üç farklı DC ampermetre ile yapılan ölçümlerde ölçüm sonuçları arasında farklılıklar olup olmadığını belirtiniz; farklılıklar varsa, bunların nedenlerinin neler olabileceğini kısaca açıklayınız. 7.3 Çizelge 7 deki ölçüm sonuçlara göre, dirençlerin üzerlerinde belirtilen değerleri ile ölçülen değerlerini kıyaslayınız. Bu değerler arasında farklılıklar varsa, farkın tolerans içinde olup olmadığını belirtiniz. 7.4 Çizelge 8 deki sonuçlara göre, ohmmetrenin farklı erimlerinde yapılan ölçüm sonuçları arasında farklılıklar varsa, bunun nedenini kısaca açıklayınız. luk bir direnin ölçümü için en uygun erim bu üç erimden (20 Ωk, 2000 Ω, 200 Ω) hangisidir? Nedenini kısaca belirtiniz. Sayfa 14/18

15 Ek 1 KL Elektrik Devreleri Laboratuvarı Deney Seti Ana Birimi Üst Görünümü Sayfa 15/18

16 Ek-2 KL Temel Elektrik Deneyleri Modülü Üst Görünümü Sayfa 16/18

17 Ek-3 SEW Marka ST-3502 Model Analog/Sayısal Metre Üst Görünümü (1) LCD (Liquid Cyrstal Display): LCD gösterge (2) Movement pointer: Hareketli ibre (3) Ω scale: Ω ölçeği (4) Meter/Galvo switch (V, A, Ω, Hz, C x, h FE ): İbrenin sol başta durduğu metre konumu (5) Galvo: İbrenin ortada durduğu galvonometre konumu (6) Taut band meter movement assembly: Gergin şerit metre hareket takımı (7) Movement pointer zero adjust: Hareketli ibre ayar vidası (8) Transistor test socket: Transistor test soketi (9) Power ON/OFF switch: Güç açma/kapama anahtarı (10) Function/Range selection switch: Fonksiyon/İşlev seçme anahtarı (11) Test sockets: Ölçüm soketleri (12) Capacitance test socket: Kapasitans ölçüm soketleri (13) Meter/Galvo mode selection switch: Metre/Galvo mode seçme anahtarı (14) AC/DC selection switch: AC/DC seçme anahtarı (15) Mirror scale: Aynalı ölçek Sayfa 17/18

18 DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ (Bu çizelgeyi deney bitiminde laboratuvar sorumlusuna onaylatılıp teslim ediniz) Lab. Grup No.: Hazırlayanlar : ; ; Çizelge 5: Paragraf de tanımlanan DC gerilim ölçümü sonuçları KL Deney Seti Ana Birimi Üzerinde Ölçülecek DC Gerilim Kaynağı Çıkışı FIXED POWER (Sabit DC Gerilim) ADJUST POWER (Ayarlanabilir DC Gerilim Kaynağı) ±3 V ~ ±18 V V ~ GND V ~ GND V ~ V Erim (range) 5 V ~ GND 20 V 5 V ~ GND 20 V 12 V ~ GND 20 V 12 V ~ GND 20 V Minimum 20 V Maksimum 20 V Minimum 20 V Maksimum 20 V Minimum 200 V Maksimum 200V Çizelge 6: Paragraf da tanımlanan DC akım ölçümü sonuçları Şekil 8 deki Devredeki Ölçülecek i 4, i 5 ve i 6 Akımları i 4 i 5 i 6 Ölçüm Sonuçları (işaret, değer, birim) (1) Analog DC Voltmetre (2) Sayısal DC Voltmetre (3) Sayısal Multimetre Ölçüm Sonuçları (işaret, değer, birim) (1) Analog DC (2) Sayısal DC (3) Sayısal Multimetre Ampermetre Ampermetre Çizelge 7: Paragraf (2) de tanımlanan direnç ölçümü sonuçları Direnç 1. Bant 2. Bant 3. Bant 4. Bant Okunan değer Tolerans (%) R2 R4 R6 R8 R12 R13 R14 R16 Ölçülen değer Tolerans içinde mi? Çizelge 8: R1 direncinin çeşitli erimlerdeki ölçüm sonuçları Analog Gösterge Değeri Erim 20k 2000Ω 200Ω İbrenin Gösterdiği Değerin (D) Çarpan=ERİM/20 (Ç) 1 k Ω 100 Ω 10 Ω Direnç Değeri (R) ve Birimi (R = D Ç) Laboratuvar Sorumlusu Onayı: Sayısal Gösterge Değeri ve Birimi Sayfa 18/18

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 DİRENÇ DEVRELERİNDE OHM VE KİRSHOFF KANUNLARI Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-21001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. Devre elemanı üzerinden akım akmasını sağlayan

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

DENEY 5 GÖZ AKIMI YÖNTEMİ UYGULAMASI

DENEY 5 GÖZ AKIMI YÖNTEMİ UYGULAMASI T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 5 GÖZ AKIMI YÖNTEMİ UYGULAMASI Hazırlayanlar: B.

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

Ölçüm Temelleri Deney 1

Ölçüm Temelleri Deney 1 Ölçüm Temelleri Deney 1 Deney 1-1 Direnç Ölçümü GENEL BİLGİLER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik akımı akışına karşı koyan, elektriksel dirence sahiptir. Elektriksel direncin ölçü birimi ohmdur (Ω).

Detaylı

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma Deneyin Amacı: Elektrik Elektroniğin temel bileşeni olan direnç ile ilgili temel bigileri edinme, dirençlerin renk kodlarını öğrenme ve dirençlerin breadboard

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 4

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 4 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 4 SÜPERPOZİSYON (TOPLAMSALLIK) TEOREMİ Arş. Gör. Sümeyye BAYRAKDAR

Detaylı

Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanlarına direnç denir.

Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanlarına direnç denir. Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanlarına direnç denir. Gösterimi: Birimi: Ohm Birim Gösterimi: Ω (Omega) Katları: 1 Gigaohm = 1GΩ = 10 9 Ω 1 Megaohm = 1MΩ = 10 6 Ω 1 Kiloohm = 1kΩ = 10 3 Ω 1 ohm =

Detaylı

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir.

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. TEMEL BİLGİLER İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. Yalıtkan : Elektrik yüklerinin kolayca taşınamadığı ortamlardır.

Detaylı

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi: DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 12 k direnç 1 adet 2. 15 k direnç 1 adet 3. 18 k direnç 1 adet 4. 2.2 k direnç 1 adet 5. 8.2 k direnç 1 adet 6. Breadboard 7. Dijital

Detaylı

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Gerilim, Akım ve Direnç Ölçümü 2013 Şubat I. GİRİŞ Bu deneyin amacı multimetre kullanarak gerilim, akım ve direnç ölçümü yapılmasının öğrenilmesi ve bir ölçüm aletinin

Detaylı

DENEY 7 DC DEVRELERDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGULAMALARI

DENEY 7 DC DEVRELERDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGULAMALARI T.C. Maltepe Üniersitesi Mühendislik e Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü EK 01 DEVRE TEORİSİ DERSİ ABORATUVARI DENEY 7 DC DEVREERDE GÜÇ ÖÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGUAMAARI

Detaylı

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI DENEY NO: DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI Bu deneyde direnç elamanını tanıtılması,board üzerinde devre kurmayı öğrenilmesi, avometre yardımıyla direnç, dc gerilim ve dc akım

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FİZ 102 FİZİK LABORATUARI II FİZİK LABORATUARI II CİHAZLARI TANITIM DOSYASI Hazırlayan : ERDEM İNANÇ BUDAK BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ Mühendislik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT13 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5 THEVENIN VE NORTON TEOREMİ Arş.Gör. M.Enes BAYRAKDAR Arş.Gör. Sümeyye

Detaylı

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre MULTİMETRE Multimetre üzerinde dc voltmetre, ac voltmetre,diyot testi,ampermetre,transistör testi, direnç ölçümü bazı modellerde bulunan sıcaklık ölçümü ve frekans ölçümü gibi bir çok ölçümü yapabilen

Detaylı

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ 13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Akım Ölçülmesi-Ampermetreler 2. Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler Ölçü Aleti Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Ölçü aletlerinin seçiminde yapılacak ölçmeye

Detaylı

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ AMAÇLAR 6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ 1. Değeri bilinmeyen dirençleri voltmetreampermetre yöntemi ve Wheatstone Köprüsü yöntemi ile ölçmeyi öğrenmek 2. Hangi yöntemin hangi koşullar

Detaylı

DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI

DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI DENEY NO: 1 DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 direnç 1 adet 2. 100 direnç 3 adet 3. 180 direnç 1 adet 4. 330 direnç 1 adet 5.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 3

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 3 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 3 ÇEVRE (GÖZ) AKIMLARI YÖNTEMİ Arş. Gör. Sümeyye BAYRAKDAR Arş. Gör.

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 1 Temel Elektronik Ölçümler İMZA KAĞIDI (Bu sayfa laboratuvarın sonunda asistanlara teslim edilmelidir) Ön-Çalışma Lab Saatin Başında Teslim Edildi BU HAFTA İÇİN

Detaylı

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 DENEY 1-6 AC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. GENEL BİLGİLER AC

Detaylı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. Voltmetre devrenin iki noktası arasındaki potansiyel

Detaylı

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği ZENER DİYOT VE AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ Küçük sinyal diyotları, delinme gerilimine yakın değerlerde hasar görebileceğinden, bu değerlerde kullanılamazlar. Buna karşılık, Zener diyotlar delinme gerilimi

Detaylı

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

EEM 311 KONTROL LABORATUARI Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 311 KONTROL LABORATUARI DENEY 03: DC MOTOR FREN KARAKTERİSTİĞİ 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ Grup Kodu: Deney Tarihi: Raporu

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

Uygulama kağıtları ve Kısa Sınav kağıtlarına; Ad, Soyad, Numara ve Grup No (Ör: B2-5) mutlaka yazılacak.

Uygulama kağıtları ve Kısa Sınav kağıtlarına; Ad, Soyad, Numara ve Grup No (Ör: B2-5) mutlaka yazılacak. Uygulama kağıtları ve Kısa Sınav kağıtlarına; Ad, Soyad, Numara ve Grup No (Ör: B2-5) mutlaka yazılacak. Grup Adı Ön Hazırlıkta bulunan sonuçlardan uygulama kağıdına yazılması gereken değerler deneye gelmeden

Detaylı

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR 1.1 Amaçlar AC nin Elde Edilmesi: Farklı ve değişken DC gerilimlerin anahtar ve potansiyometreler kullanılarak elde edilmesi. Kare dalga

Detaylı

T.V FÖYÜ. öğrenmek. Teori: Şekil 1. kullanılır.

T.V FÖYÜ. öğrenmek. Teori: Şekil 1. kullanılır. T.V T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB.DENEY 1 FÖYÜ Deneyinn Amacı: Devre laboratuarında kullanılacak olan malzemeleri tanımak ve board üzerine devre

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ ELEKRİK DERELERİ-2 LABORAUARI II. DENEY FÖYÜ 1-a) AA Gerilim Ölçümü Amaç: AA devrede gerilim ölçmek ve AA voltmetrenin kullanımı Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, AA oltmetre, 1kΩ direnç, 220Ω direnç,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. M.

Detaylı

DENEY NO:6 DOĞRU AKIM ÖLÇME

DENEY NO:6 DOĞRU AKIM ÖLÇME DENEY NO:6 DOĞRU KIM ÖLÇME MÇ 1. Bir devrede akım ölçmek 2. kım kontrolünde direncin etkisini ölçmek 3. kım kontrolünde gerilimin etkisini ölçmek MLZEME LİSTESİ 1. 6 V çıkış verebilen bir 2. Sayısal ölçü

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI. Deney 2. Süperpozisyon, Thevenin,

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI. Deney 2. Süperpozisyon, Thevenin, TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI Deney 2 Süperpozisyon, Thevenin, Norton Teoremleri Öğrenci Adı & Soyadı: Numarası: 1 DENEY

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ Amaç: Bu deneyde terslemeyen kuvvetlendirici, toplayıcı kuvvetlendirici ve karşılaştırıcı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT DENEY 3 SERİ VE PARALEL RLC DEVRELERİ Malzeme Listesi: 1 adet 100mH, 1 adet 1.5 mh, 1 adet 100mH ve 1 adet 100 uh Bobin 1 adet 820nF, 1 adet 200 nf, 1 adet 100pF ve 1 adet 100 nf Kondansatör 1 adet 100

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. Bölüm 3 AC Devreler DENEY 3-1 AC RC Devresi DENEYİN AMACI 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. GENEL BİLGİLER Saf

Detaylı

DİRENÇLER, DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI, OHM VE KIRCHOFF YASALARI

DİRENÇLER, DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI, OHM VE KIRCHOFF YASALARI DİRENÇLER, DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI, OHM VE KIRCHOFF YASALARI AMAÇ: Dirençleri tanıyıp renklerine göre değerlerini bulma, deneysel olarak tetkik etme Voltaj, direnç ve akım değişimlerini

Detaylı

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI AMAÇ: Elektriksel ölçme ve test cihazlarını tanıyabilme; kesik devre, kısa devre ve topraklanmış devre gibi arıza durumlarında bu cihazları kullanabilme. Elektrik Test Cihazları

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 1 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 2 3 DİRENÇ ÖLÇÜMÜ DİRENÇLER VE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ Tanımlar Direnç, kısaca elektrik akımına karşı gösterilen zorluk şeklinde tanımlanır. Direnç R ile

Detaylı

DENEY 2. Şekil 2.1. 1. KL-13001 modülünü, KL-21001 ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin.

DENEY 2. Şekil 2.1. 1. KL-13001 modülünü, KL-21001 ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin. DENEY 2 2.1. AC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. AC voltmetre, AC gerilimleri ölçmek için kullanılan kullanışlı bir cihazdır.

Detaylı

5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ

5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ 5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ AMAÇLAR 1. Döner çerçeveli ölçü aletini (d Arsonvalmetre) tanımak.. Bu ölçü aletinin akım ve gerilim ölçümlerinde nasıl kullanılacağını öğrenmek. ARAÇLAR Döner çerçeveli ölçü

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ Yrd.Doç. Dr. Ünal KURT Arş. Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV Öğrenci: Adı Soyadı Numarası

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 3 Deney Adı: Seri ve Paralel RLC Devreleri Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞEMİ E MOTOR OARAK ÇAIŞTIRIMASI DENEY 4-06. AMAÇ: Senkron jeneratörün kaynağa paralel senkronizasyonu

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU No Soru Cevap 1-.. kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. 2-, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan

Detaylı

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1.

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1. KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I THEENİN ve NORTON TEOREMLERİ Bir veya daha fazla sayıda Elektro Motor Kuvvet kaynağı bulunduran lineer bir devre tek

Detaylı

2. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr

2. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr 2. HAFTA BLM223 Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN hdemirel@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 2. AKIM, GERİLİM E DİRENÇ 2.1. ATOM 2.2. AKIM 2.3. ELEKTRİK YÜKÜ

Detaylı

DENEY 1: LABORATUVARLA TANIŞMA VE DİRENÇ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ

DENEY 1: LABORATUVARLA TANIŞMA VE DİRENÇ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ DENEY 1: LABORATUVARLA TANIŞMA VE DİRENÇ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ A. DENEYİN AMACI : Laboratuvar araçları hakkında genel bilgi edinmek. Laboratuvarda uyulması gereken kuralları kavramak. Direnç renk kodlarından

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde; Voltmetrenin çekeceği güç artar. Yüksek gerilimden kaynaklanan kaçak akımların

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİLİM REGÜLASYONU DENEY 324-05

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİLİM REGÜLASYONU DENEY 324-05 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİİM REGÜASYONU DENEY 4-05. AMAÇ: Rezistif, kapasitif, ve indüktif yüklemenin -faz senkron jeneratörün gerilim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELK1003 el GÜZ DÖNEMİ ELK 1003 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ LABORATUVAR DENEY FÖYÜ ELK 105 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine

Detaylı

Introduction to Circuit Analysis Laboratuarı 1.Deney Föyü

Introduction to Circuit Analysis Laboratuarı 1.Deney Föyü 2012 Introduction to Circuit Analysis Laboratuarı 1.Deney Föyü KBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 26.03.2012 DENEY 1: MULTİMETRE KULLANIMI, KVL, KCL, DÜĞÜM ANALİZİ UYGULAMALARI AMAÇ ve KAPSAM Deneyde

Detaylı

FOTOVOLTAİK SİSTEM DENEY FÖYÜ

FOTOVOLTAİK SİSTEM DENEY FÖYÜ T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FOTOVOLTAİK SİSTEM DENEY FÖYÜ Ders: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ders Sorumlusu: Doç. Dr. İsmail Polat Eylül

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri 3. TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) 1 PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2

Detaylı

DĠJĠTAL AC KLAMPMETRE TES 3092 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

DĠJĠTAL AC KLAMPMETRE TES 3092 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP DĠJĠTAL AC KLAMPMETRE TES 3092 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP 1.GÜVENLĠK BĠLGĠSĠ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz. Aletin

Detaylı

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri DENEYİN AMACI ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri Zener ve LED Diyotların karakteristiklerini anlamak. Zener ve LED Diyotların tiplerinin kendine özgü özelliklerini tanımak.

Detaylı

Deney no;1 Deneyin adı; Güneş pilinin ürettiği gerilimin ölçülmesi. Deney bağlantı şeması;

Deney no;1 Deneyin adı; Güneş pilinin ürettiği gerilimin ölçülmesi. Deney bağlantı şeması; DENEYLER 81 Deney no;1 Deneyin adı; Güneş pilinin ürettiği gerilimin ölçülmesi. 1- Güneş pilini uygun koşullar varsa güneş ışığına çıkarınız. (Mümkün olmaması durumunda yapay ışık sistemi (projektör) kullanınız.

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE

ANALOG ELEKTRONİK - II YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE BÖLÜM 7 YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE KONU: Opamp uygulaması olarak; 2. dereceden Yüksek Geçiren Aktif Filtre (High-Pass Filter) devresinin özellikleri ve çalışma karakteristikleri incelenecektir. GEREKLİ DONANIM:

Detaylı

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 FONKSİYON ÜRETECİ KULLANIM KILAVUZU (FUNCTION GENERATOR) İçindekiler Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 Şekil Listesi Şekil 1 Fonksiyon üreteci... 2 Şekil 2 Fonksiyon

Detaylı

1.1. Deneyin Amacı: Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi.

1.1. Deneyin Amacı: Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi. 1.1. Deneyin Amacı: Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi. 1.2.Teorik bilgiler: Yarıiletken elemanlar elektronik devrelerde

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

7.2. Isıl Ölçü Aletleri. Isıl ölçü aletlerinde;

7.2. Isıl Ölçü Aletleri. Isıl ölçü aletlerinde; 7.2. Isıl Ölçü Aletleri Isıl ölçü aletlerinde; Göstergenin sapma açısı ölçü aletinin belirli bir parçasının eriştiği sıcaklığa bağlı olarak değişir. Bu sıcaklık; Ölçü aletinin belirli bir devresindeki

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ Yrd.Doç. Dr. Ünal KURT Arş. Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV Arş.Gör. Merve ŞEN KURT

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları DENEY 12-1 Aktif Yüksek Geçiren Filtre DENEYİN AMACI 1. Aktif yüksek geçiren filtrenin çalışma prensibini anlamak. 2. Aktif yüksek geçiren filtrenin frekans tepkesini

Detaylı

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI A. DENEYİN AMACI : Thevenin ve Norton teoreminin daha iyi bir şekilde anlaşılması için deneysel çalışma yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Multimetre 2. DC Güç Kaynağı 3. Değişik değerlerde

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 1 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 2 3 DİRENÇ ÖLÇÜMÜ Dirençler ve Direnç Ölçümü Direnç kısaca elektrik akımına karşı gösterilen zorluk şeklinde tanımlanır. Birimi ohm dur ve ile gösterilir. Elektrik devrelerinde

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DEVRE VE KISA DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 324-04

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DEVRE VE KISA DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 324-04 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DERE E KISA DERE KARAKTERİSTİKERİ DENEY 4-04. AMAÇ: Senkron jeneratör olarak çalışan üç faz senkron makinanın

Detaylı

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER) EEM 0 DENEY 9 Ad&oyad: R DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANTA R DEVRELERİ (FİLTRELER) 9. Amaçlar Değişken frekansta R devreleri: Kazanç ve faz karakteristikleri Alçak-Geçiren filtre Yüksek-Geçiren filtre

Detaylı

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI A. DENEYİN AMACI : Devre analizinin önemli metodlarından biri olan göz akımları metodu nun daha iyi bir şekilde anlaşılması için metodun deneysel olarak uygulanması. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri DENEY NO : 3 DENEYİN ADI : FET - Elektriksel Alan Etkili Transistör lerin Karakteristikleri DENEYİN AMACI : FET - Elektriksel Alan Etkili Transistör lerin karakteristiklerini çıkarmak, ilgili parametrelerini

Detaylı

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron

Detaylı

Multisim ile İlgili Temel Bilgiler

Multisim ile İlgili Temel Bilgiler Analog Elektronik Dr. Erhan Akdoğan Multisim ile İlgili Temel Bilgiler Düzenleyen: Ahmet Taha Koru 1 Multisim ile İlgili Temel Bilgiler Multisim Programı ile ilgili Temel Bilgiler 1. Devre Elemanlarının

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti 28.04.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti 28.04.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 7: Doğru Akım Devreleri 1. Dirençler 2. Elektrik Ölçü Aletleri 3. Kirchoff

Detaylı

FRANCK HERTZ DENEYİ (CIVA TÜPLÜ 1. BİLGİSAYAR ORTAMINDA SONUÇ ALMAK İÇİN; DENEYİN YAPILIŞI:

FRANCK HERTZ DENEYİ (CIVA TÜPLÜ 1. BİLGİSAYAR ORTAMINDA SONUÇ ALMAK İÇİN; DENEYİN YAPILIŞI: FRANCK HERTZ DENEYİ (CIVA TÜPLÜ 1. BİLGİSAYAR ORTAMINDA SONUÇ ALMAK İÇİN; DENEYİN YAPILIŞI: Şekil 6 dan Franck-Hertz kontrol ünitesinde 6 numaralı bilgisayar çıkışını RS 232 kablosuyla seri olarak bilgisayara

Detaylı

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer A. DENEYİN AMACI : Ortalama ve etkin değer kavramlarının tam olarak anlaşılmasını sağlamak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal üreteci 2. Osiloskop 3. 741 entegresi, değişik değerlerde dirençler

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ AMAÇLAR Ohm yasasına uyan (ohmik) malzemeler ile ohmik olmayan malzemelerin akım-gerilim karakteristiklerini elde etmek. Deneysel akım gerilim değerlerini kullanarak

Detaylı

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Gerilim Bölücü Bir gerilim kaynağından farklı

Detaylı

DENEY 4. Rezonans Devreleri

DENEY 4. Rezonans Devreleri ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2012-2013 Bahar DENEY 4 Rezonans Devreleri Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı Soyadı

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu Direnç Dirençler elektronik devrelerin vazgeçilmez elemanlarıdır. Yaptıkları iş ise devre içinde kullanılan diğer aktif elemanlara uygun gerilimi temin etmektir. Elektronik devreler sabit bir gerilim ile

Detaylı

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Deneyle İlgili Ön Bilgi: DENEY NO : 4 DENEYİN ADI :Transistörlü Akım ve Gerilim Kuvvetlendiriciler DENEYİN AMACI :Transistörün ortak emetör kutuplamalı devresini akım ve gerilim kuvvetlendiricisi, ortak kolektörlü devresini ise

Detaylı

YAPISINA GÖRE ÖLÇÜ ALETLERİ - ANALOG VE DİJİTAL ÖLÇÜ ALETLERİ

YAPISINA GÖRE ÖLÇÜ ALETLERİ - ANALOG VE DİJİTAL ÖLÇÜ ALETLERİ YAPISINA GÖRE ÖLÇÜ ALETLERİ 1 - ANALOG VE DİJİTAL ÖLÇÜ ALETLERİ Analog Ölçü Aletleri Analog ölçü aletlerinin çok çeşitli yapı ve çalışma prensibine sahip olanları bulunmakla birlikte bunların hepsinde

Detaylı

Alet çift izolasyon veya takviyeli izolasyonla korunmaktadır Avrupa normlarına (EN ) uygundur. SAYFA 2

Alet çift izolasyon veya takviyeli izolasyonla korunmaktadır Avrupa normlarına (EN ) uygundur. SAYFA 2 TES OTOMATİK-KADEMELİ DİJİTAL MULTİMETRE TES-2700 KULLANMA KLAVUZU TES Electrical Electronic Corp. SAYFA 1 1.GÜVENLİK BİLGİSİ * Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ

DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ HAZIRLIK BİLGİLERİ: Şekil 1.1 de işlemsel yükseltecin eviren yükselteç olarak çalışması görülmektedir. İşlemsel yükselteçler iyi bir DC yükseltecidir.

Detaylı

DENEY 6: SERİ/PARALEL KARIŞIK DEVRELERİN ANALİZİ

DENEY 6: SERİ/PARALEL KARIŞIK DEVRELERİN ANALİZİ A. DNYİN AMACI : Seri/paralel karışık devreleri analiz edip kavramak. B. KULLANILACAK ARAÇ V MALZMLR : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik değerlerde dirençler C. DNY İL İLGİLİ

Detaylı

AKIM VE GERİLİM ÖLÇME (DOĞRU AKIM)

AKIM VE GERİLİM ÖLÇME (DOĞRU AKIM) 1 AKIM VE GERİLİM ÖLÇME (DOĞRU AKIM) Ayaklı su deposu Dolap beygiri 2 Su Dolabı (Çarkı) Su Dolabı (Çarkı) 3 Doğru Akım Kavramları Doğru gerilim kaynağının gerilim yönü ve büyüklüğü sabit olmakta; buna

Detaylı

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI K.T.Ü ElektrikElektronik Müh.Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I KICHOFF'UN KIML E GEĠLĠMLE YSSININ DENEYSEL SĞLNMSI KICHOFF'UN KIML YSSI: Bir elektrik devresinde, bir düğümde bulunan kollara ilişkin akımların

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3 GERĐLĐM BÖLÜCÜ EEM 0 DEVRE TEORĐSĐ I 3. Amaçlar: Yük Olmadan Gerilim Bölücü Đşlemi: Yüksüz gerilim bölücü devrede gerilim oranlarının ölçülmesi. Gerilim bölücü formülü. Yük Altında Gerilim Bölücü: Yük

Detaylı

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi: 1 DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 70 direnç 1 adet. 1 k direnç adet. 10 k direnç adet 4. 15 k direnç 1 adet 5. k direnç 1 adet. 47 k direnç adet 7. 8 k

Detaylı

1.Hafta: Ölçme ve önemi, Ölçü sistemleri, Temel ve Türetilmiş Birimler

1.Hafta: Ölçme ve önemi, Ölçü sistemleri, Temel ve Türetilmiş Birimler 1.Hafta: Ölçme ve önemi, Ölçü sistemleri, Temel ve Türetilmiş Birimler ÖLÇMENİN TANIMI Bir büyüklüğü karakterize eden şey ölçebilme olanağıdır. Diğer bir ifade ile bir büyüklüğü ölçmek demek; o büyüklüğü

Detaylı