Stratejik Planlama ve Pazarlama Süreci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stratejik Planlama ve Pazarlama Süreci"

Transkript

1 Stratejik Planlama ve Pazarlama Süreci

2

3 Vizyonunuz nedir?

4 Vizyon Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir

5 Vizyon İleriyi görme gücüdür Arzulanan bir geleceğin resmidir

6 Vizyonun En temel Amacı: Motivasyon ve ortak amaca hizmet enerjisi oluşturmaktır

7 Vizyonun Amacı: Neredeyim? (Ben kimim? Neyim?) Ve Nereye gitmek istiyorum? Kuruluş amacını dikkate alarak, ayakta kalabilmek için hangi yöne gitmeliyim? Gelişim yönüm nereye dönük olmalı? Sorularına cevap arar.

8 Vizyon illüzyon olmamalı, somut ögeleri olmalıdır!

9 Vizyon Örnekleri Ulusoy Holding Her Şey Zamanında

10 MİSYON, işletmenin kendisi için tanımladığı rol ve görevlerdir.

11 Misyon işletmelerin kutup yıldızıdır. İşletme yöneticilerinin zaman zaman durarak, Biz kimiz?, Kime hizmet ediyoruz?, Müşterimize ne fayda sağlıyoruz?, şu anda ne ile uğraşıyoruz? diye sormaları gerekir

12

13 PLANLAMA işletmenin misyon ve hedeflerinin açık bir biçimde belirlenmesi ile başlar.

14 Planlama Nedir? Planlama daha sonra yapılacaklara, nasıl ve ne zaman yapılacaklarına bugünden karar verilmesidir. 2-14

15 PAZARLAMADA YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA: Durum analizi yap Hedefleri belirle Strateji ve taktikleri seç UYGULAMA: Örgütle Adamla Yönet DEĞERLENDİRME: Performansı hedeflerle karşılaştır Geribesleme, yönetim gelecekteki planlarını ve uygul amalarını değişen çevreye göre adapte edebilir

16 PLANLAMANIN KAPSAMI Planlama uzun mu yoksa kısa vadeli mi olmalıdır?

17 PLANLAMANIN KAPSAMI Planlama uzun ya da kısa vadeli olabilir. Stratejik planlama genellikle üç, beş hatta daha fazla yıldan oluşan bir dönemi kapsar ve hem üst yönetimin hem de planlamadan sorumlu kişilerin katılımını gerektirir. Kısa vadeli planlama ise genel olarak bir yıl ya da daha az bir süreyi kapsar ve orta ve alt düzey yöneticilerin sorumluluğundadır. Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. 2-17

18

19 PLANLAMANIN KAPSAMI ir işletmenin pazarlama stratejilerinin planlanması üç farklı düzeyde ele alınarak oluşturulur. Stratejik işletme planı Stratejik pazarlama planı Yıllık pazarlama planı

20 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama; İşletmenin tümünü kapsayan ve değişen çevre koşulları içinde, işletme kaynaklarının genişletilmesi ve ortaya çıkan fırsatlar ile örgütün kaynakları arasında optimal bir uyumun sağlanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi ile ilgili bir yönetim ve karar süreci olarak tanımlanmaktadır. 2-20

21 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama; İşletmenin amaçları ve olanakları ile değişen pazarlama fırsatları arasında stratejik uyum oluşturma ve geliştirme sürecidir 2-21

22 Stratejik Planlama Yapılmazsa Alice: Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı Alice: Nereye gideceğim çok da fark etmez Kedi: O zaman hangi yolu takip edeceğin de fark etmez

23

24 STRATEJİK PLANLAMA DÖRT TEMEL SORUNUN YANITLANMASINI SAĞLAR: 4N Olarak da adlandırılıyor. Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz? NEREDEYİZ? NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? STRATEJİK PLANLAMA BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

25 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planı olmayan, yanlış düzenlenmiş organizasyon Stratejik planı olan, fakat çalışanların plana uymadığı organizasyon Stratejik planı olan, çalışanların plana uyduğu bir organizasyon

26 Temel bir yönetim sürecinin şematik gösterimi Analiz Planlama Uygulama Kontrol Hedefleri belirleme Strateji ve taktik seçimi Organizasyon Personel tedarik Üretim Hedef ve performans karşılaştırma Geri besleme

27 Pazarlama Yöneticisi Ne İş Yapar?

28 Pazarlama Yöneticisi İşletmelerde pazarlama araştırmaları, hedef pazar seçimi, mal ve hizmet planlaması, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma, ve müşteri hizmetleri gibi pazarlamaya ilişkin faaliyetleri yerine getiren/koordine eden yöneticidir.

29 HEDEFLER işletme misyonunu gerçekleştirmek için nelerin başarılması gerektiğini gösterirler. POLİTİKALAR misyon ve hedeflere ulaşmak için belirlenen yollar olarak tanımlanabilirler.

30 Pazarlama planlaması, işletme amaçları doğrultusunda hazırlanan ileriye dönük pazarlama hedefleri ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak olan pazarlama stratejileri, taktikleri ve programlarının hazırlanması işlemidir.

31 Pazarlama planı, bir pazarlama stratejisinin ve bu stratejiyi gerçekleştirmek için zamanla bağlantılı detaylı yazılı bir bildirimdir.

32

33

34

35

36

37

38

39 Yukarıdaki ürünü ilgili firma ergenliğin sonlarındaki 20 li yaşların başındaki genç bayanlardır. Ürünleri ise farklı tip saça uygun çeşitli şampuanlar, saç kremleri, jeller ve saç spreyleridir.

40 Hedef pazarlamada pazarlama karması sadece spesifik müşterilere uygun olması için oluşturulurken bunun aksine kitlesel pazarlamada tipik üretim yönlü yaklaşım benimsenip benzer pazarlama karması ile belirsiz bir şekilde herkes amaçlanır

41 Bebek ayakkabıları için çok farklı müşteri tipi olduğunu ve her bir grubun birbirinden farklı ihtiyaçları olduğunu görerek üretim yaptı.

42 Pek çok firma aynı anda birden fazla pazarlama stratejisi uygulamaktadır. Procter&Gamble firmasının, çamaşır detarjanı kullanıcılarını hedefleyen en az üç farklı stratejisi vardır

43

44 Ekonomide, teknoloji, rekabetteki sürekli değişimler sonucunda farklılaşan müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazarlama karmalarını Ford 100 seneden fazla bir zamandır pazarlama stratejisini yeniden gözden geçirmektedir

45 Yenilikçiler taklit edilmesi zor pazarlama stratejileri geliştirmesine yardım edecek cazip fırsatları bulması gerekir.

46 Pazarlama yöneticileri tüm pazar fırsatlarını hedefe yönelik bir pazarlama stratejisi oluşturmak için daraltır

47 Pazar bölümlendirmesinin amacı, sizce ne olabilir?

48 Pazar bölümlendirmesinin amacı, müşteriler arasındaki farkları ortaya çıkararak pazarı daha küçük alt pazarlara bölmektir.

49 Pazar bölümü istek ve gereksinmeleri biri birine benzeyen bir müşteri kümesidir. Pazar bölümü, fiyat, kalite gibi belirli bir pazarlama bileşeni karşısında aynı tepkiyi gösteren müşterilerden oluşur.

50 Yaş ve Fiyata Duyarlılığa Göre Pazar Bölümleri Genç Yaşlı Duyarlı Fiyata karşı duyarlı gençler Fiyata karşı duyarlı yaşlılar Duyarsız Fiyata karşı duyarsız gençler Fiyata karşı duyarsız yaşlılar Pazar bölümlendirmesi için müşterilerin coğrafi konumu, yaş, cinsiyet, gelir gibi ölçülebilen değişkenler kullanılabileceği gibi, yeniliklere açık-kapalı, az-çok kullanan gibi psikolojik ve davranışsal değişkenlerden de yararlanılabilir.

51 Takip Edilecek Fırsat Çeşitleri Pazara Nüfus Etme: Daha agresif pazarlama karması ile firmanın mevcut ürününün mevcut pazardaki satışını artırmaya çalışmak

52 Takip Edilecek Fırsat Çeşitleri Pazara Geliştirme: Firmanın mevcut ürünlerinin yeni pazarlara olan satışının arttırılmaya çalışmasıdır.

53 Takip Edilecek Fırsat Çeşitleri Ürün Geliştirme: Yeni veya geliştirilmiş ürünlerin mevcut müşterilere sunulması demektir.

54 Takip Edilecek Fırsat Çeşitleri Çeşitlendirme: Tamamen farklı iş kollarına girmek demektir

55

56

57 Yüksek Yıldızlar Soru İşaretleri BÜYÜME HIZI Düşük İnekler Köpekler Yüksek PAZAR PAYI Düşük Şekil 2.1:Büyüme Hızı-Pazar Payı Matrisi (Boston Consulting Group Matrix) Büyüme hızı-pazar payı matrisi hangi alanlara, ürünlere yatırım yapılması gerektiğini, hangilerinin işletmeye yük olmaya başladığını ve elenmesi gerektiğini gösterir.

58 BOSTON DANIŞMA GRUBU(BDG) PAZAR PAYI-BÜYÜME MATRİSİ Pazar Büyüme Oranı Yüksek Yıldızlar (Stars) Sorunlular-Soru İşaretleri (Question Marks) Düşük Nakit İnekleri (Cash Cows) Köpekler-Nakit yutucular (Dogs) Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. Yüksek Düşük Nisbi (Göreli) Pazar Payı

59 BOSTON DANIŞMA GRUBU(BDG) PAZAR PAYI-BÜYÜME MATRİSİ Stars/Yıldızlar Yüksek büyüme hızı ve yüksek pazar payı Pazar payını korumak ve rakiplerini geçebilmek için yoğun yatırım gerektirirler Kazançlarını yeniden bu gruptaki işletmelerle ilgili yatırımlarda kullanmalıdırlar Koruma stratejisi

60 BOSTON DANIŞMA GRUBU(BDG) PAZAR PAYI-BÜYÜME MATRİSİ Cash Cows/Nakit İnekleri Büyüme hızı düşük, pazar payı yüksek Önemli miktarda nakit akışı sağlarlar Fazla büyüyemeyen pazar olduğundan kaynaklar soru işaretlerine ya da yıldızlara kaydırılabilir Koruma stratejisi (yatırım yapma gereksinimi az)

61 BOSTON DANIŞMA GRUBU(BDG) PAZAR PAYI-BÜYÜME MATRİSİ Pazar Büyüme Oranı Yüksek Yıldızlar (Stars) Sorunlular-Soru İşaretleri (Question Marks) Düşük Nakit İnekleri (Cash Cows) Köpekler-Nakit yutucular (Dogs) Copyright 2007, Prentice Hall, Inc. Yüksek Nisbi (Göreli) Pazar Payı Düşük

62 BOSTON DANIŞMA GRUBU(BDG) PAZAR PAYI-BÜYÜME MATRİSİ Question Marks/Soru işaretleri Büyüme hızı yüksek, pazar payı düşük Pazar paylarını artırabilmek için nakite ihtiyaçları vardır Yatırımla yıldıza dönüşebilir ya da köpeklere dönüşüp elenebilirler Büyüme stratejisi

63 BOSTON DANIŞMA GRUBU(BDG) PAZAR PAYI-BÜYÜME MATRİSİ Dogs/köpekler-Nakit yutucular Düşük büyüme hızı, düşük pazar payı. Hasat stratejisi (giderleri kısma) ya da çekilme stratejisi (portföyden çıkarma)

64 İşletmelerin pazarlardaki konumları; Pazar lideri (Market leader) Meydan okuyucu (Challenger) İzleyici (Follower) Köşe tutucu (Nicher) İşletmelerin pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde göz önünde bulunduracakları rakipler, pazarlardaki konumlarına göre farklılık gösterir.

65 Meydan Okumanın Bir Sınırı Var Mıdır?

66 GE Pazar Çekiciliği/İşletme Konumu Modeli Pazar Çekiciliği Düşük Orta Yüksek Çok çekici Çekici Kabul edilebilir Çekici Kabul edilebilir Kaçınılması gerekli Kabul edilebilir Kaçınılası gerekli Kaçınılması gerekli. Güçlü Orta Zayıf İşletmenin konumu

67 Shell in Yönlü Politika Matrisi Rekabet kabiliyeti Güçlü Orta Zayıf Yatırımı kes Kademeli çekilme Nakit üreticisi Kademeli çekilme Sürdür veya büyümeye çalış Büyüme potansiyeli arama Risk yüklen Daha fazla gayret Liderliği muhafaza et Çekici değil Ortalama Çekici İşletmenin Sektörel Karlılık Konumu

68 ÇEVRESEL DEĞİŞKENLER Pazarlama bileşenlerinin işletmenin kontrolü altında olmasına karşın, çevresel değişkenler olarak adlandırılan yasalar, örf ve adetler, rekabet, sosyo-ekonomik yapı gibi faktörler en azından kısa dönemde değiştirilemezler.

69 PAZARLAMA DEĞİŞKENİ, PAZARLAMA BİLEŞİMİ Hedef pazarda arzu edilen tepkiyi sağlamak amacı ile bir araya getirilen ve işletmenin kontrolü altındaki ürün, fiyat, kalite, satış koşulları gibi faktörlere pazarlama değişkeni, bunların oluşturduğu karmaya pazarlama bileşimi adı verir.

70 Şekil 2.4: Hedef Pazar, Pazarlama Bileşimi, Çevre Değişkenleri Rekabet Fiyat Yasal Çevre Yer Mal Hedef Pazar Sosyoekonomik veya Çevre hizmet Demografi'k Tutundurma Çevre Teknolojik

71 Fiyat Şekil 2.5: Reklam -Talep Fiyat Şekil 2.6: Fiyat-Talep P1 T2 T1 P1 P2 P3 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Miktar Miktar Talebi arttırabilmek, bir başka deyişle talep eğrisini sağa kaydırabilmek için fiyat sabit tutulurken, daha fazla reklam yapılabilir veya reklam bütçesi korunurken fiyat düşürülerek daha fazla satma olanağı elde edilebilir.

72 Planlama Uygulama Kontrol Misyon ve Hedefler Ulaşılan Sonuçlar Plan ve Stratejilerin Uygulaması Hedefler Pazarlama Stratejileri Fark PAZARLAMA KONTROLÜ pazarlama strateji ve planlarının sonuçlarını ölçen, değerleyen ve belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almayı sağlayan bir süreçtir.

73 Sükseli ürünler ile pazara hakim olma devri kapanıyor. Örneğin Starbucks ondokuzbin içecek çeşidi sunuyor. itunes adlı sitede seçim yapabileceğiniz 3,5 milyon şarkı var. (Pazarlamanız Çağa Ayak uyduruyor mu? Köfte Üstüne Krem Şanti Yazarı : Seth GODIN,,, Elma Yayınev, s. i )

74 Pazarlama Planı Örneği

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ayşe CİNGÖZ * Asuman AKDOĞAN ** ÖZ Stratejik insan kaynakları yönetimi

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

Türkçe - turkki KILAVUZ. Finlandiya'da Girişimci Olmak

Türkçe - turkki KILAVUZ. Finlandiya'da Girişimci Olmak Türkçe - turkki KILAVUZ Finlandiya'da Girişimci Olmak Önsöz Önsöz Kendi işini kurmak, göçmenler için Finlandiya'da iş bulmanın iyi bir yoludur. Halen, bu ülkede yurtdışından gelenler tarafından kurulmuş

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ YENİ REKABET KOŞULLARINDA KOBİ'LERİN DEĞİŞEN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZARLAMA SORUNLARI:KONYA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr.Şemsettin USLU* Arş.Gör.Mutlu UYGUN* * ÖZET Küreselleşme sürecinin, teknolojik değişim

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ?

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ YEM Yayın - 20 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? Yap -Endüstri Merkezi Renk Ayr m ve Bask : Doruk Grafik San. Tic. Ltd. fiti. Adres: Yüzy

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı