EHL-İ BEYT KUTSAL IŞIĞIN ADI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EHL-İ BEYT KUTSAL IŞIĞIN ADI"

Transkript

1 EHL-İ BEYT KUTSAL IŞIĞIN ADI HAZIRLAYAN: (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI 1

2 EHL-İ BEYT KUTSAL IŞIĞIN ADI İslam ım diyen herkese vasiyet edilen ve sevilmesi istenen kutsalların kurandaki yerini ayetlerle bilmek, o kutsalları tanımak dini ve inançsal bir sorumluluktur. Onların tek amacı, insanlara insanca değerlerle donanmayı ve insanca değerle yaşamayı öğretmekti. Ehl-i Beyt sadece İslam dünyası için değil, insanlık âlemi için de büyük bir öneme sahiptirler, çünkü onlar insanlığın kutsal temsilcileriydiler. Yaşamlarıyla insanlığa hizmet etmiş ve gecede yolunu kaybedenlere ışık olmuşlardır. Onlar ki, kendilerine teslim olanları arıtmış, çiğken pişkine, hamdan hasa, eğriden, doğruya çevirmişlerdir. Onlar ki, ışığıyla kâinatı aydınlatanlardır. Onlar ki, yüreği kinle dolu olanların yüreklerine sevgiyi, gözlerinde kem bakanların bakışlarına hoşgörüyü, bencil olanlara paylaşmayı, insanlar arasında barışçıl yaşamayı, merhameti ve şefkati öğretmiş insanca değerle donatmışlardır. Onlar ki, güzel düşünüp güzel davranmayı ilke edinenlerin ilkesi olmuşlardır. Hamdı sana yüce Rab Selam sana iki cihan serveri Muhammed Mustafa Selam sana keremler sultanı Ali yyel Murteza Selamlar sana kadınlar Seyidesi Fatıma-tül Zehra Selam sana barış temsilcisi Hasan ı Müçteba Selam sana Piri Piryan şehitler Şahı Hüseyin i Deşti Kerbela Yüce Rab, bizlere yol gösterici olarak bu kutsalları gönderdiğin için sana şükranlarımızı sunuyoruz. 2

3 KUR-AN DA EHL-İ BEYT HZ. MUHAMMED HZ. ALİ HZ. FATIMA HZ. HASAN HZ. HÜSEYİN Ehl-i Beyt, bütün İslam âlemine ayet ve hadislerle Muhammed Mustafa nın bir vasiyeti ve takip edilecek ışıktır. Ehl-i Beyt Aleviliğin temel kuralıdır. Ehl-i Beyt siz bir İslam ve Alevilik düşünülemez. Kur-an da belirtilecek ve herkesçe kabul görülen ayetlerle sabittir ki, bu kutsalların Allah katında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu görmemiz açısından büyük önem taşır. Allah katında kutsal olan bu yüce insanlar, elbette ki bize de kutsal ve rehberdirler. AHZAB SÜRESİ 33. AYET: Ey ehlibeyt Allah sizden her türlü pisliği, suçu, şüpheyi gidermek ve sizi tam bir temizlikle tertemiz hale getirmeyi diler. Bu ayet TATHİR Ayeti olarak geçer. TATHİR (Temizlenmek) manasına gelir. Tathir den kasıt ise yaşamı boyunca tek bir günahın yükümlülüğünü taşımayanlar için kullanılmasıdır. Bu ayetlerle bildirilmek istenen, Ehl-i Beyt hakkında duyulan kuşkuların, şüphelerin yanlış olduğu, bu yüce insanların bütün varlığıyla temiz olduğudur. Onlar ki ruhlarını ve bedenlerini kirletmeyenlerdir. Onlar ki ruhlarının temizliğiyle ruhları arıtıp, temizleyenlerdir. Bu ayet, Şehr Bin Hüseyb tarafından Ümmi Seleme den rivayet edilir. Bir gün sevgili Peygamberimiz Fatıma anaya Hz. Ali yi, Hasan ve Hüseyin i çağırmasını rica etti. Onlar gelince hepsini yanına çağırdı. Bu kutsalları abasını altına alarak, elini onların başının üstüne koyarak şunları söyledi. Allah ım her Peygamberin değer biçilmez bir ailesi ve yakınları vardır. Bunlar da benim ev halkım, ailem, yakınlarım ve Ehl-i Beyt imdir. Onlardan bütün kuşkuları gider ve tertemiz kıl, bereketini onların üzerinde kıl. Ümmü Seleme: onları izlerken, bende onlara yaklaştım. Abanın bir köşesini kaldırarak, abanın altına girmek, onlara katılmak istedim. Bunu gören Peygamber güzel bir şekilde abayı elimden aldı. Bende ona ben senin ailen 3

4 değimliyim? Diye sordum. Bunun üzerine bana şöyle dedi: Senin sonun hayır üzerinedir, ama bunlar benim gerçek ailemdir. Benim Ehl-i Beyt im bunlardır. Bundan anlaşılıyor ki Ümmü Seleme ve diğer hanımları ayetle ifade edilen Ehl-i Beyt değillerdir. ENFAL SÜRESİ 75. AYET: Allah ın takdirinde sabit olduğu üzere bir kısım yakınlar bir kısımdan daha fazla velayete sahiptirler. ŞURA SÜRESİ 23. AYET (MEVEDDET AYETİ): Bu Allah ın inanan ve iyi işlerde bulunan kullarına müjdesi, deki sizden ecir (dünya malı ve nimetlerinden) istemiyorum. İstediğim ancak yakınlarıma (Ehlibeytime) sevgidir. El meveddetin karşılığı ise muhabbet, sevgi anlamına gelir. Bu mana ise, yürekten sevip amel etmektir. Hz. Muhammed Medine ye Hicretten sonra, geçim sıkıntısı içinde bulunduğu bir zamanda Medine halkının varını, yoğunu ona vermeye kalkışmaları nedeniyle inmiştir. Bu ayetteki yakınlar Peygamberin Ehl-i Beyt idir. Hiçbir Peygamber ilettiğine karşılık istememiştir. Yalnız Ehl-i Beyt ine sevgi istemiştir. Bu ayet indiğinde Ashap Hz. Muhammed e Ey Allah ın güzel Resulü Rabbin bizlere muhabbet ve sevgi vacip kıldığı zatlar kimlerdir? Sorusuna Sevgili Peygamberimiz bunlara Ali, Fatıma ve çocukları Hasan, Hüseyin dir, diye cevap vermiştir. Meveddetin muhabbet anlamına geldiğini, yürekten sevgiyle sevmek olduğunu ve Ehl-i Beyt i yüreğimizin derinliğinden sevmemiz gerektiğini anlatan bir ayettir. Bilakis bu ayeti bilmemiz büyük önem taşır. İmam Caferi sadık şu sözleriyle bu ayetin önemini ne kadar güzel açıklıyor. Bizi muhabbetle seven taraftarlarımız bizim sevincimize sevinir, hüznümüzle hüzünlenirler. Hz. Muhammed in söylediği ve nakledilen rivayet şöyledir: Yüce Allah, Peygamberleri çeşitli ağaçlardan yaratmıştır. Ben ve Ali yi aynı ağaçtan yaratmıştır. Ben o ağacın kökü, Ali gövdesi, Fatıma dalları, Hasan ve Hüseyin meyveleri, sevenlerimiz ise yapraklarıdır. Kim o ağaç dallarının birine tutunursa yola kavuşur. Kim ondan yüz çevirirse kaybedenlerden olur. 4

5 YÜREĞİMİZİN DERİNLİKLERİNDEKİ SEVGİYLE SEVDİK SİZİ. AŞKINIZIN ATEŞİYLE KAVRULDU YÜREĞİMİZ. HER GÜNDE VE GECEDE YAŞLAR DÖKÜLDÜ GÖZLERİMİZDEN ZİKRETTİKÇE İSMİNİZİ. AL-İ İMRAN SÜRESİ 61. AYET (MÜBAHALE AYETİ): Sana (İsa nın Allah katında mertebesi kul olduğu ve Hıristiyan inancının batıl olduğu hakkında) bilgi geldikten sonra gene seninle tartışmaya kalkışana artık deki. Gelin, biz oğullarımızı, siz de oğullarınızı, biz kadınlarımızı, sizde kadınlarınızı, biz kendimizi sizde kendinizi çağıralım. Sonra mübahalede bulunalım; artık Allah ın lanetini yalancıların üzerinde havale edelim. Mübahale: iki kişinin veya iki grubun karşı karşıya gelerek lanetleşmesidir. Yalancı olanı, doğru olmayanın Allah ın rahmetinden yoksun olmasını dilemesidir. Necran daki Hıristiyanlar; kur-an da İsa Peygamber ve Hıristiyanlıkla ilgili söylenenlere karşı çıkıp, vergi vermek istediler. Bundan dolayı Necranlı Hıristiyanlardan üç kişi (Akip, Muhsin, Oskof) Peygamberin yanına gelerek şu soruları sordular: Musa nın babası kimdir? Hz. Peygamber İmran dır, diye cevap verdi. Yusuf un babası kimdir? Hz. Peygamber: Yakup tur, dedi. Oskof heyecanla şöyle dedi: Babam ve annem sana kurban olsun. Senin babanın adı nedir? Hz. Peygamber: Abdullah İbn Abdulmuttalib. Oskof Peki, İsa nın babası kimdir Hz. Peygamber: O Allah ın kulu ve Resulüdür, dedi. Oskof itiraz ederek: Cesetsiz ruh olmaz. Onların bu sorusundan sonra şu ayet nazil olmuştur. 5

6 ALİ İMRAN SÜRESİ 59.AYET: Muhakkak ki Allah katından İsa nın babasız gelmesi, âdemin durumu gibidir. Allah Âdem i topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi oda hemen oluverdi. Oskof bu ayet üzerine: Ya Muhammed, biz bu sözleri ne Tevrat ta, ne İncil de, nede Zebur da görmedik. O anda yüce Allah, Resulüne Mübahale emrini bildiren ayeti nazil etti. Oskof Hz. Muhammed e homurdanarak: Görüş günümüz ne zaman dedi. Sevgili peygamberimiz: İnşallah yarın sabah Hz. Muhammed o gün Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ile birlikte, Necranların bulunduğu yere gittiler. Dikkat edilecek olunursa, Hz. Muhammed Ehl-i Beyt inden başkasının götürmemiştir. Ne amcaları, ne zevceleri, nede Haşim oğullarından birini götürmemiştir. Necranlılar, Hz. Muhammed i ve Ehl-i Beyt ini görünce, mübahaleden korkup pişman olmuşlardır. Hıristiyan önderlerinden biri onlara şöyle demiştir. Allah a and olsun ki, ben öyle simalar görüyorum ki; eğer Rabb a yönelip dua etseler, dağları yerinden oynatırlar. MAİDE SÜRESİ 55. AYET (VELAYET AYETİ): Sizin veliniz ancak Allah tır ve Resulüdür ve iman edenlerdir ki onlar namaz kılar ve rükû halindeyken zekât verirler. Yahudilerden bir grup, İslam dinini kabul edip Müslüman oldular. İçlerinden Abdullah İbn-i Selam, Esed ve Salebi İbn-i Süreyya, Hz. Muhammed in huzuruna gelip şöyle dediler: Ey Allah ın Resulü Musa kendisinden sonra Yahudilere Yuşa İbn-i Nun-u vasi Seçmiş ve tayin etmişti. Peki, sizin vasi be halifeniz kim olacak? Hz. Muhammed dilenciye: Sana kimse bir şey verdimi? Evet, bu yüzüğü verdi. Hz. Peygamber: Bu yüzüğü sana kim verdi? Dilenci: Bu yüzüğü bana mescitte namaz kılan kişi verdi ve Hz. Ali yi işaret ederek 6

7 Yüzüğü kendisine vereni gösterdi. Hz. Peygamber: Bu yüzüğü sabah verirken ne hal üzerindeydi. Dilenci Rükû halinde idi Hz. Muhammed bir coşku bir sevinç içinde kendisinden sonra vasi ve velinin Hz. Ali olduğunu söyledi. Mescide bulunanlar hep birden; Allah, Rabbimiz İslam, dinimiz Muhammed, Peygamberimiz Ali, Velimiz diye İslamiyet te teslimiyetlerini bildirdiler. Yüce Rab bu ayetiyle Hz. Ali nin velayetini dile getirmiştir. Ancak temiz olanlar Veli olabilir. Temiz olanlar ancak bir topluluğa yol gösterebilirler, çünkü onların işleri doğruluk üzeridir. Onlar yalnız hak ve adalet üzerindedirler. İşte İslamiyet in vasi ve velisi Ali dir. Hz. Muhammed bir hadisinde, Ya Ali sen tutulacak sağlam kulp ve benden sonra bütün müminlerin İmamı ve Velisisin. Ben kimin Mevlası isem sende onun Mevlasısın. Seni yalnız temiz rahimden doğanlar sever ve seni yalnız zinadan doğanlar sevmez. Yine Peygamber: Ya Ali sen Allah a giden doğru yolsun demiştir. İNSAN SÜRESİ 8. AYET: Onlar içleri çektiği halde yiyeceklerini yoksullara, öksüzlere ve esirlere verirler. Bunun karşılığında da bir teşekkür bile beklemezler yalnız Allah rızası için yaptık derler. Ne mutlu Rabbin yolunda bir lokmasını yoksullarla paylaşana. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanırlar. Hz. Ali ve Fatıma Ana da, evlatlarının şifa bulması için üç gün oruç nezir ederler. Hasan ve Hüseyin iyileşir. Şahı Merdan ve Fatıma anada evde bulunan buğdayın üçte birini un yapıp, ekmek yapar. İftarlarını açacakları zaman bir yoksul kapıyı çalar. O kutsal evin sahiplerine Selam olsun ey Muhammed in Ehl-i Beyt i ben yoksul ihtiyaç sahibiyim. Sizden bir parça yemek vermenizi rica ediyorum. Yüce Allah sizlere merhamet kapısını açsın ve sizi cennet nimetleriyle nimetlendirsin. 7

8 Kapıya gelen yoksulun bu durumunu kendi nefislerinden önde tutar ve hepsi kendi paylarını yoksula verirler. O akşam yalnız su ile iftarlarını ederler. İkinci gün yine aynı şekilde iftarlarını açacakları sırada kapıya bir yetim gelir ve kendilerinden yardım ister. O kutsal hanenin sahipleri canları çektikler halde yiyeceklerini o yetime verirler. Üçüncü gün ise kapıya bir esir gelir. Acıkmış olduğunu, kendisini doyurmalarını söyler. Rabbin kutsalları o günde yiyeceklerini o esire verir yalnız su ile oruçlarını açarlar. Rabbin yolunda onun rızası için verilenin mükâfatı elbet onun yanındadır. Siz yoksula, fakire yardım ediniz ki, Allah ta size yardım etsin. Ödülünü Rabbinden almak isteyenler, onun karşılığını beklemezler. Yalnız biz Allah rızası için doyuruyor, giydiriyor, yardım ediyoruz, derler. Ehl-i Beyt son derece mütevazı bir yaşam ile yaşamıştır. Bir parça fazla yiyeceklerini muhtaç sahipleriyle paylaşmışlardır. İnsanlığa bir örnek olan, Ehl-i Beyt in yaşam biçimi paylaşımcı, bölüşümcü, eşitlikçi bir ruh yapısını oluşturmaya yöneliktir. Ehl-i Beyt in yaşam biçimi yoksulluğa çağrı niteliğinde değildir. Tam aksine yoksulluğu ortadan kaldırmak için elinde var olanın mallarını gönüllü bir şekilde bölüşmeyi, paylaşmayı önerir. Kur-an ın en değerli davranış biçimi olarak insanlığa önerisidir. Ehl-i Beyt in hedeflediği sistem hakkaniyetçi bir sistemdir. Kimsenin kimseyi ezmediği, kimsenin kimseyi sömürmediği, herkesin çalışıp üretime katıldığı, üretileni de paylaştığı sistemdir. 8

9 GADİRU HUM OLAYI MAİDE SÜRESİ 67. AYET (TEBLİĞ AYETİ): Ey Peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmasan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah, seni insanlardan korur doğrusu, Allah kâfirlere yol göstermez. Bu ayet dikkatli okunduğunda Peygamberin insanlara iletmesi istenilen önemli bir mesaj olduğunu, ama bu mesajı açıklamada çekimser kaldığı anlaşılmaktadır. Buna karşın Allah seni korur, güvencesi veriyor. O zaman kimdir, Peygambere ve İslam dinine zarar verebilecekler. Acaba Peygamber kendi yaşamından dolayımı tereddütte kalmış, yoksa o güzel dinin önüne engel çıkartanların fitne, fesadından mı çekinmiştir. Hz. Peygamberin vefatından sonra bu fitne ortaya çıkacak, İslam ı ikiye bölecek, çok insanın kanının akmasına neden olacaktır. Ehlisünnet âlimlerinin de kabul ettiği bu ayet, Hz. Resulullah ın Kâbe yi son ziyareti ve bu ayet Gadir Hum denilen yerde nazil olmuştur. Bu ayetten sonra da bütün Müslümanlar bir araya toplandıktan sonra, deve semerlerinden yüksekçe bir yer hazırlanmıştır. Sevgili Peygamberimiz Gadir Hum da Allah a şükredip senalarda bulunduktan sonra, veda hutbesini okumuş en son olarak; Ey insanlar Ahiret e göçmekte aranızdan ayrılmama yakın bir zaman içinde bulunuyorum. Orada benimle bir araya geldiğiniz de sizden paha biçilmez iki şey isteyeceğim, bunlardan biri yüce Allah ın kitabı, ikincisi ise Benim Ehl-i Beyt imdir. Kalabalığa şu soruyu sordu. Ben inanan her erkeğin ve kadının mevlası mıyım? Oradakiler: Evet, Resulullah dediler. Hz Peygamber Hz. Ali yi yanına çağırdı. Hz Ali yi yanına alarak elini tutup yukarıya kaldırdı ve şöyle dedi: Ben kimin Mevla sı isem Ali de onun Mevla sıdır, diyerek Hz. Ali yi kendi Yerine müminlerin velisi olarak tayin etti. Hz Peygamber: Allah ım Ali yi seveni sev, sevmeyeni sevme, ona yardımcı olana yardım et. Gerçeği her yerde ona yoldaş kıl diye dua etti. Hz. Muhammed in bu konuşmasından sonra, herkes Müminlerin Emir i Hz. Ali yi kutlamaya başladı. Tebrikçiler arasında da Ebu Bekir ve Ömer de vardı, hatta 9

10 bunlar herkesten önce gelip Hz. Ali yi kutlayıp, ne mutlu sana Ey Ali, bizim ve her mümin erkek ve kadının Mevla sı oldun, dediler. MAİDE SUREİ 3. AYET: Aynı yerde zaman içinde inmiştir. Bu gün dininizi kâmil ettim, size nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam ı seçtim. BAKARA SÜRESİ 207. AYET: İnsanların öylesi vardır ki, Allah ın rızasına kavuşmak için canını verir ve Allah kullarını pek esirgeyendir. Bu ayeti kerime, Peygamberimiz Muhammed Mustafa nın Mekke den Medine ye göç edeceği gece Hz. Ali nin onun yatağına girmesi ve canını onun uğrunda seve seve verebilecek fedakârlıkta olduğunun kanıtıdır. Hz. Ali şöyle demiştir: Bin canım olsa da bini sana feda olsun. AHZAP SÜRESİ 25. AYET: Allah kâfirleri hiddetleriyle def etti. Hiçbir hayır elde edemediler ve Allah savaş konusunda inananlar yetti. Gerçekten Allah pek güçlü olandır, üstün bulunandır. Bu ayet Medine nin kuşatılması sırasında Selman ı Pak ın önerisiyle şehrin çevresine hendek kazılmasıyla ismini alan hendek savaşında Hz. Ali nin yiğitliğine inanan ayettir. Mekkelilerin ordusunda bulunan Abdü Ved oğlu Amr ve bir bölüm namlı savaşçı hendeği geçerek, Müslümanlara meydan okumuş, karşılarına savaşçı istemişlerdi. Amr ın karşısına çıkmak gerçekten cesaret istiyordu. Hz Ali Peygamberden izin alıp, Amr ın karşısına çıkmıştır. Amr ı öldürmüş Mekkelilerin yüreklerine korku salmıştı. Bu olay üzerine sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed şöyle demiştir: Ali nin Hendek gününde ki bir kılıç vuruşu ümmetimin kıyamete kadar yapacağı ibadetlerden üstündür. ŞUARA SURESİ 214. AYET: Ey Muhammed önce en yakın akrabalarını uyar (dine çağır) Bu ayetin en belirgin özelliği, İslam a ilk çağrılanların Peygamberin ailesi olduğu ifade edilmesidir. Bu Allah ın bir emridir. Bu sebeple ilk Müslüman olanlar ve ret edenler bu aileden olmuşlardır. Bundan kasıt ise Ebu Bekir in ilk Müslüman olan kişi olduğu görüşü çürütülmüş ve Kur-an a ters düştüğü açıkça görülmüştür. NAHL SURESİ 214. AYET: Bilmiyorsanız, zikr ehline sorun artık Bu ayette ki zikir EHL-İ BEYT İN KENDİSİDİR. 10

11 EHLİBEYT İLE İLGİLİ HADİSLER 1-) Benim Ehl-i Beyt im Nuh un Gemisi gibidir. Ona binenler nasıl selamet bulmuşsa, Ehl-i Beyt ime bağlananlarda kurtuluşa ererek, selamet bulacaktır. Kim ki iman eder, Peygamberlerin getirdiği ilahi yasanın gereklerini yerine getirir, hırsını, nefsini yener, onlara tabi olursa kurtulur. Ya ilahi Ehl-i Beyt im Nurlu yolundan ayırma bizleri. 2-) Ehl-i Beyt imi seven beni sever, beni seven Hakk ı sever. Ehl-i Beyt imi sevmeyen beni sevmez, beni sevmeyende Hakk ı sevmez. Demek ki Ehl-i Beyt i sevenler güzel Muhammed i sever, Güzel Muhammed i sevende yüce yaradanı sever. Ehl-i Beyt in sevgisi kişiyi Hakk a götürür. 3-) İki cihan serveri, Âlemlerin Rahmeti, Gönüller Sultanı Muhammed Mustafa Gadir Hum da ümmetine iki emanet bırakıyor. Ben sizin aranızda paha biçilmez iki emanet bırakıyorum: Biri Allah ın ilahi yasası olan kitabı Kur-an, Diğeri de Ehl-i Beyt imdir. Bunlar hiçbir zaman birbirinden ayrılmazlar. Kıyamette birlikte bana gelirler. Emanete hıyanet edenler ebedi yaşamın güzelliklerine muaffak olamazlar. Hele ki bu emanetler o güzel Peygamberin emanetleriyse, vay o emanete hıyanet eden kişiye, topluluğa onlar gerçeklik yurdundan kovulanlar olacaklardır. 4-) Enbiyaların Sultanı, Evliyaların Şehri, Cebrail in hizmet ettiği yüce Peygamber bir hadisinde. Ben ilmin şehriyim Ali de onun kapısıdır. Şehre girmek isteyen Şahın kapısına gelecek, orda ikrar verecek, ilimle irfanını açacak, bakacak ki bir Sultan var şehrin içinde Nur saçmakta buraya gelen Ehl-i Beyt e dâhil olacak, çünkü burası Ehl-i Beyt in evi, sevenlerin bir araya geldiği Rabb ın Nuruyla aydınlığa kavuştuğu, kendinde Muhammed i Ali yi gördüğü şehirdir. Gönül şehridir. 11

12 HZ.MUHAMMED İN EHL-İ BEYT İ İLE İLGİLİ (MEVEDET) Kâinat ın sahibi yüce Allah, Peygamberleri muhtelif Secerelerden yaratmıştır, ama beni ve Ali yi bir Secere ve ağaçtan yaratmıştır. Ben o ağacın kökleri mesabesindeyim. Ali ise o ağacın gövdesi, Fatıma ise o ağacın meyve vermesine bir vesiledir. Hasan ve Hüseyin de bu ağacın meyveleridir. Bize tabi olanlarda bu ağacın yapraklarıdır. Bu ağacın dallarından birine tutunan kurtuluşa erer, onu terk eden, ondan uzaklaşan kimse de helak olur. Birisi tam üç bin yıl Allah a ibadet dahi etse, riyazet ve ibadet sebebiyle su kırbası gibi kup kuru da olsa bizim aileyi sevmediği sürece Allah onu yüzü üstü ateşe atacaktır. Ehl-i Beyt ime zulüm eden, itretime eziyet etmekle bana eziyet eden kimseye cennet haram kılınmıştır. Her kim ölürde kalbinde Ehl-i Beyt imin sevgi ve muhabbeti olursa, şehit olarak dünyadan göçmüştür. Her kim Muhammed in Ehl-i Beyt inin sevgisi ile ölürse, günahları bağışlanmış olarak ölmüştür. Ehl-i Beyt imin sevgisi ile ölen kimse dünyadan tevbe olarak göçmüştür. Her kim Muhammed in Ehl-i Beyt inin sevgisi ile ölürse, imanı Kamilleşen bir mümin olarak ölmüştür. Her kim Ehl-i Beyt imin sevgisi ile ölürse, Azrail ve sonra da Nekir ve Münker onu cennetle müjdeler. Her kim Ehl-i Beyt in sevgisi ile ölürse, gelini damadın evine uğurlaması gibi o da cennete uğurlanır. Her kim Ehl-i Beyt in sevgisi ile ölürse, kabirde onun için cennete iki kapı açılır. Her kim Ehl-i Beyt in sevgisi ile ölürse, Allah onun kabrini rahmet Meleklerinin ziyaretgâhı haline getirir. Ali ve Muhammed sevgisi ile ölürse, Peygamberin Sünnetine ve Hakk cemaatin yoluna uyarak ölmüştür. Her kim Ehl-i Beyt in düşmanı olarak ölürse, kâfir olarak dünyadan göçmüştür. Her kim Ehl-i Beyt e düşmanlık ettiği halde ölürse, kıyametten mahşere geldiğinde alnına şöyle yazılacaktır, bu şahıs Allah ın rahmetinden mahrumdur. 12

13 KEREM KANİ EVLİYALARIN ŞAHIN DAN BİR MAZUME Senden iste sendedir. Gizli olan hazineler. Yer, gök, varlık, yokluk, hepsi sendedir. Neyi görmek ister isen kendine bak Sen yaradılmışların aynasısın Bu cihan vücut, sen vücudun canısın. Hakk ın istediği senin canındır. Gönüldeki pası sil, Hakk ın bak Gönül aynasının pasını sil, Hakk ı gör. On da görünen her şey buradadır. Sen sende her şeyi bilmeye geldin Uyan, kendine gel, ey serseri kâfir. Hakk ın istediği senin canındır. ŞAN OLSUN EHL-İ BEYT İN NURLU YOLU ŞAHIMIZ ALİ YOLUMUZ EHL-İ BEYT 13

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere!

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere! 6. SINIF Cem İbadeti Cem, Alevilikte temel ibadet biçimlerinden biridir. Cem ibadeti cemevinde topluca yapılır. Cem, Alevi inancına göre, Kur an-ı Kerim deki Salât buyruğunun uygulanma biçimidir. Cem ibadeti

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir.

Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. SAHABE NİN FAZİLETİ Sahabe;arkadaş,dost,sahip anlamlarına gelmektedir. Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. Veysel Karani

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz.

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. 122.EY İSRAİLOĞULLARI! Size lütfettiğim o nimetleri hatırlayın (bir zamanlar) sizin diğer

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 İN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 3. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. avut demircilik, Hz.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Havari YUHANNA'NIN. 1.Mektubu

Havari YUHANNA'NIN. 1.Mektubu Havari YUHANNA'NIN.Mektubu Başlangıçtan beri var olanı, Hayat Kelâmı'nı size ilan ediyoruz. O'nu işittik, gözlerimizle gördük, seyredip ellerimizle dokunduk. 2 Çünkü Hayat Olan açıkça göründü. O'nu gördük

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi Prof. Dr. Mehmet Emin AY Bursa İl Müftüsü 6 Şubat 2014 Perşembe İslam Dini nin Temel kaynakları olan Kur an-ı Kerim de ve Peygamberimizin Hadislerinde, Orman kavramıyla

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak:

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak: Cenab-ı Hak: En iyi işleri yaparak kendini büsbütün Allah a teslim eden ve daima doğru yoldan giden İbrahim in dinine uyan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim i kendine dost

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı