Turkish Master Glossary

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish Master Glossary"

Transkript

1 Master Glossary Symbols... 2 A... 2 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z This Caterpillar Glossary is for reference and dealer training only and is not associated with any specific dialect. Caterpillar does not make any representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the translations. The document is subject to change without notice.

2 SYMBOLS "CAUTION" "Chomp marks" "DANGER" "Smushed" "WARNING" (forward/neutral/reverse) (JIT) Production system U Factor +battery +battery circuit +battery signal 1E2111 Inspection-Weld Control-Special 1st Pass Yield 20-day Frozen Sequence "ĠKAZ" "Çizilme izleri" "TEHLĠKE" "EzilmiĢ" "UYARI" (ileri/nötr/geri) (JIT) Üretim sistemi U Faktörü +akü 21st 21 +akü devresi +akü sinyali 1E2111 Ġnceleme-Kaynak Kontrolü-Özel 1. GeçiĢ Randımanı 20 Günlük Hazırlık Sıralaması 24 volt DC power supply 24 volt DC güç kaynağı 24 Volt to 12 Volt Converter 24 Volt'tan 12 Volt'a DönüĢtürücü 3 cylinder engine 3 silindirli motor 360 degree omni-directional receiver 360 derece her yönde alıcı 45 N10 lb pull test 45 N10 lb çekme testi 45 tensile fracture 45 gerilme kırığı 5S 5S 6 Sigma 6 Sigma 6 Sigma Lean Transactional Yalın 6 Sigma ĠĢlemleri 64 Pin Connector 64 Pimli Konektör 6SigmaLean Yalın 6Sigma 8 Wastes 8 Wastes 906H Compact Wheel Loader 906H Kompakt Lastik Tekerlekli Yükleyici A A/F Dynamic Setting A/F Dinamik Ayarı abnormal abnormal contact abnormal noise abnormal pressure abnormal pulse width abnormal sensor signal abnormal signal abnormal stress raiser abnormal time period abnormal update rate anormal anormal temas anormal gürültü anormal basınç anormal çekim geniģliği anormal sensör sinyali anormal sinyal anormal gerilim arttırıcı anormal süre anormal güncelleme oranı Master Glossary 2 of 123

3 abrasion abrasion resistance property abrasion sleeve abrasive paper abrasive substance abrupt stop absolute humidity absolute temperature AC meter key AC signal frequency accel rate acceleration ramp rate accelerometer measurement acceptable cylinder drift acceptable quality level acceptable voltage drop acceptable water requirement access cover access level key access ramp access restriction access road accessing configuration accessory belt accounting distribution number accounting hotline AccuGrade Display AccuGrade for Compactors System AccuGrade Grade Control System AccuGrade Laser Reference System AccuGrade Laser System AccuGrade Office Software AccuGrade Site Reference System for Backhoe Loader accumulated hours accumulated receipt accumulator accuracy tolerance ACERT technology acid acid etch marking machine aģınma aģınma direnci özelliği aģınma manģonu zımpara kağıdı aģındırıcı madde ani duruģ mutlak nem mutlak sıcaklık AC ölçer tuģu AC sinyal frekansı hızlanma oranı hızlanma rampası oranları hızölçer ölçümü kabul edilebilir silindir kayması kabul edilebilir kalite seviyesi kabul edilebilir voltaj düģüģü kabul edilebilir su gereksinimi servis kapağı eriģim seviyesi anahtarı eriģim rampası eriģim kısıtlaması bağlantı yolu konfigürasyona eriģiliyor aksesuar kayıģı muhasebe dağıtım numarası muhasebe destek hattı AccuGrade Ekranı Kompaktör Sistemi için AccuGrade AccuGrade Eğim Kontrol Sistemi AccuGrade Lazer Referans Sistemi AccuGrade Lazer Sistemi AccuGrade Ofis Yazılımı Bekolu Yükleyici için AccuGrade Saha Referans Sistemi çalıģma saatleri toplam alıģ akümülatör doğruluk toleransı ACERT teknolojisi asit asitle yakarak iģaretleme makinesi Master Glossary 3 of 123

4 acid etching action alarm action lamp active engine fault active error active float active inventory record active material active operator profile active power active problem active software active truck active warning indication active work tool activity point activity point information actual capacity actuation actuation oil actuation pressure actuator actuator actuator housing actuator linkage actuator piston actuator rod actuator rotor assembly actuator spool supply port actuator vane adapter cable adapter plate adapter sleeve adaptive trim ADD COLD mark add inclusive geographic fence addendum additive additive package adhesive indicator Adhesive wear asitle yakma uyarı alarmı uyarı lambası aktif motor arızası aktif hata aktif serbest hareket aktif envanter kaydı aktif malzeme aktif operatör profili aktif güç aktif sorun aktif yazılım aktif kamyon aktif uyarı göstergesi aktif çalıģma aleti faaliyet noktası faaliyet noktası bilgileri gerçek kapasite tahrik tahrik yağı tahrik basıncı aktuatör aktuatör aktuatör muhafazası aktuatör bağlantısı aktuatör pistonu aktuatör kolu aktuatör rotoru grubu aktuatör makara besleme ağzı aktuatör kanadı adaptör kablosu adaptör plakası adaptör manģonu uyarlamalı ayar SOĞUK EKLE iģareti kapsayıcı coğrafi çit ekle ek katkı maddesi katkı maddesi paketi yapıģtırıcı göstergesi YapıĢtırıcı aģınması Master Glossary 4 of 123

5 adjustment control adjustment plug adjustment procedure adjustment screw advance ship notice Advanced Diesel Engine Management Advanced Materials Technology advanced modular cooling system Advanced Product Quality Planning advanced signal passage adverse ground condition advertised power Advisor Advisor display module Advisor Monitoring System Aeration Aerosol Starting Aid aftercooler Aftercooler Core aftermarket fuel additive aftermarket product aftertreatment disable lamp Aftertreatment Regeneration Device aftertreatment regeneration force switch aggressiveness level Agricultural Tractor Air Bleeder air bubble air cleaner air cleaner differential pressure air cleaner housing Air Compressor air conditioner compressor pulley air conditioner condenser Air Conditioner Flushing Unit Cart Air Conditioner Flushing Unit Portable air conditioner group air conditioning condenser Air Conditioning Condensing Unit air conditioning fitting air conditioning switch ayar kontrolü ayar tapası ayarlama prosedürü ayar vidası ön sevkiyat bildirimi GeliĢmiĢ Dizel Motor Yönetimi GeliĢmiĢ Malzeme Teknolojisi geliģmiģ modüler soğutma sistemi GeliĢmiĢ Ürün Kalite Planlaması geliģmiģ sinyal geçiģi bozuk zemin koģulları bildirilen güç DanıĢman DanıĢman ekran modülü DanıĢman Görüntüleme Sistemi Havalandırma Spreyli MarĢ Desteği son soğutucu Son Soğutucu Peteği satıģ sonrası yakıt katkı maddesi satıģ sonrası ürün son iģlem devre dıģı bırakma lambası Son ĠĢlem Rejenerasyon Cihazı son iģlem rejenerasyon baģlatma anahtarı güç uygulama seviyesi Zirai Traktör Hava Alma Deliği hava kabarcığı hava filtresi hava filtresi fark basıncı hava filtresi muhafazası Hava Kompresörü klima kompresörü kasnağı klima yoğunlaģtırıcısı Klima Yıkama Ünitesi Arabası Portatif Klima Yıkama Ünitesi klima grubu klima yoğunlaģtırıcısı Klima YoğunlaĢtırma Ünitesi klima bağlantısı klima anahtarı Master Glossary 5 of 123

6 air conditioning thermostat switch contact Air Cooled Condenser Air Diffuser air filter air filter change indicator group air filter service indicator air flow restriction device air gap Air Hammer air inlet elbow air inlet filter air inlet heater air inlet pipe air inlet shutoff circuit air inlet system air intake air intake shutoff detection installation status Air Intake Systems Application and Installation Guide air lock air pipe Air Pollution air prelube pump air restriction Air Return air ride suspension Air Shut-off air supply temperature air suspension seat air system pressure air temperature gauge air temperature indicator air temperature sensor fault air wrench Airborne Fluids Air-Cooled Condenser aircraft navigation system airflow indicator group Air-Fuel Ratio Air-Fuel Ratio Control air-to-air aftercooler klima termostat anahtarı kontağı Hava Soğutmalı YoğunlaĢtırıcı Hava Dağıtıcı hava filtresi hava filtresi değiģtirme göstergesi grubu hava filtresi servis göstergesi hava akıģı kısıtlama cihazı hava boģluğu Havalı Çekiç hava giriģ dirseği hava giriģ filtresi hava giriģ ısıtıcısı hava giriģ borusu hava giriģi kesme devresi hava giriģ sistemi hava emiģi hava emiģi kesme tespit montajı durumu Hava EmiĢ Sistemleri Uygulama ve Montaj Kılavuzu hava kilidi hava borusu Hava Kirliliği hava ön yağlama pompası hava kısıtlaması Hava Geri DönüĢü havalı sürüģ süspansiyonu Hava Kesme hava beslemesi sıcaklığı havalı süspansiyonlu koltuk hava sistemi basıncı hava sıcaklığı ölçüm cihazı hava sıcaklık göstergesi hava sıcaklık sensörü arızası havalı anahtar Havada TaĢınan Sıvılar Hava Soğutmalı YoğunlaĢtırıcı uçak navigasyon sistemi hava akıģ göstergesi grubu Hava-Yakıt Oranı Hava-Yakıt Oranı Kontrolü havadan havaya son soğutucu Master Glossary 6 of 123

7 air-to-air aftercooler tester alarm driver alarm LED indicator alarm mute key ALARM SILENCE position alarm silence switch alarm status Aldehyde alert indicator alert symbol align, to alignment pin All Wheel Steer mode allen head bolt allen head screw Allen socket allowable tolerance Allowance allowed gear Allowed Hours Factor Alloy steel Alloying elements Alnico Magnet alternate antifreeze mixture alternate base stock alternate viscosity alternating current Alternating Current Metering Module alternator alternator b+ terminal alternator case ground alternator drive belt alternator drive pulley alternator pulley Altitude Adjustment aluminum complex thickener aluminum hydroxide aluminum skirt Amatrol ambient ambient temperature havadan havaya son soğutucu test cihazı alarm sürücüsü alarm LED göstergesi alarm sessizleģtirme tuģu ALARM SUSTURMA konumu alarm susturma anahtarı alarm durumu Aldehit ikaz lambası ikaz sembolü hizalamak hizalama pimi Dört Tekerden ÇekiĢ modu alyan kafalı cıvata alyan kafalı vida Alyan lokma izin verilen tolerans Tolerans izin verilen vites Ġzin Verilen Saat Faktörü AlaĢım çelik AlaĢım elementleri Alniko Mıknatıs alternatif antifriz karıģımı alternatif baz yağ alternatif viskozite alternatif akım Alternatif Akım Ölçme Modülü alternatör alternatör b+ terminali alternatör muhafaza zemini alternatör tahrik kayıģı alternatör tahrik kasnağı alternatör kasnağı Rakım Ayarı alüminyum kompleks kalınlaģtırıcı alüminyum hidroksit alüminyum etek Amatrol ortam ortam sıcaklığı Master Glossary 7 of 123

8 American National Standards Institute American Society of Testing Materials ammeter ammonium hydroxide Amperage Ampere Ampere-hour Ampere-hour Capacity Amphenol cable analog clock analog sensor analog throttle demand sensor analyzer Andon Andon systems Aneroid angle assembly Angled lighting Angularity animal tallow anneal, to Annealing Annual Rectification Assessment Audit Annular annunciator Anodizing machine Anti Slip Paint Anticipating Control antifreeze Antifriction Bearing anti-reaction valve Anti-Seize Compound antistall feature anti-static lens paper application firmware Applied Failure Analysis appraisal cost appropriate Approximate Refill Capacities approximate sine wave signal arctic climate Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü Amerikan Gereç Deneme Derneği ampermetre amonyum hidroksit Amperaj Amper Amper-saat Amper-saat Kapasite Amphenol kablo analog saat analog sensör analog gaz talep sensörü analizör Andon Andon sistemleri Kadranlı Barometre açı grubu Açılı aydınlatma Açısallık hayvan donyağı tavlamak Tavlama Yıllık Düzeltme Değerlendirme Denetimi Dairesel uyarı cihazı Anotlama makinesi Kaymaz Boya Sezgisel Kontrol antifriz Sürtünme Önleme Yatağı anti-reaksiyon valfi YapıĢmaz BileĢen bayılma önleme özelliği anti-statik mercek kağıdı uygulama yazılımı Uygulamalı Hata Analizi değerleme maliyeti uygun YaklaĢık Doldurma Kapasiteleri yaklaģık sinüs dalgası sinyali kutupsal iklim Master Glossary 8 of 123

9 arctic switch Arizona Proving Ground arm pad armature aromatic fossil fuel articulated dump truck Articulated Truck articulation angle sensor articulation cylinder articulation hitch pin articulation joint articulation lock valve articulation pivot point asbestos A-Series machine asphalt compactor asphalt paver Aspirating Psychrometer aspiration assemble Assemble to Order Assembly Assembly Area Assembly Documentation Asset Watch Atmosphere Atmosphere Setpoint Atmospheric Pressure attachment control Attachment Installation Guidelines attachment pedal Attrition audible alarm feature Austempering Austenite Austenitic stainless steel Austenitizing auto blade pitch AUTO LUBE INTERVAL menu AutoCAD Autodig System kutupsal anahtar Arizona Proving Ground kol yastığı armatür aromatik fosil yakıt belden kırmalı boģaltma kamyonu Belden Kırmalı Kamyon belden kırma açısı sensörü belden kırma silindiri belden kırma mafsalı pimi belden kırma mafsalı belden kırma kilit valfi belden kırma pivot noktası asbest A-Serisi makine asfalt kompaktörü asfalt döģeyici Aspiratörlü Psikrometre havalandırma toplama SipariĢ için Toplama Montaj Montaj Alanı Montaj Dokümantasyonu Mal Ġzleme Atmosfer Atmosfer Ayar Noktası Atmosferik Basınç ataģman kumandası AtaĢman Montaj Kılavuzları ataģman pedalı AĢınma sesli alarm özelliği Ostenit tavlama Ostenit Ostenitli paslanmaz çelik Ostenitleme otomatik bıçak atımı OTOMATĠK YAĞLAMA ARALIĞI menüsü AutoCAD Oto Kazı Sistemi Master Glossary 9 of 123

10 autolube system setting automatic articulation centering control automatic belt tensioner Automatic Defrost Automatic Differential Lock Automatic Engine Control automatic engine speed control Automatic Expansion Valve Automatic Line Stop Automatic Retarder Control Automatic retarder control switch Automatic Synchronizer Automatic Transfer Switch automatic travel speed change function Automatic Valve Automatic Vibratory Control Autonomation auxiliary Auxiliary control lever auxiliary control valve Auxiliary Electrical Control Auxiliary Function auxiliary pedal control auxiliary power panel auxiliary pump auxiliary start receptacle auxiliary tool mode auxiliary valve average incoming quality average outgoing quality average outgoing quality limit avoidance zone Axial axial eccentricity Axial Fan Axial fatigue fracture Axial load axle breaker relief valve axle housing assembly axle interlock valve axle propel pump otomatik yağlama sistem ayarı otomatik belden kırma merkezleme kumandası otomatik kayıģ gerdirici Otomatik Buğu Çözme Otomatik Diferansiyel Kilidi Otomatik Motor Kumandası otomatik motor devri kumandası Otomatik GenleĢme Valfi Otomatik Hat Durdurma Otomatik Geciktirici Kumandası Otomatik geciktirici kumanda anahtarı Otomatik Senkronizör Otomatik Aktarma Anahtarı otomatik seyahat hızı değiģtirme fonksiyonu Otomatik Valf Otomatik TitreĢimli Kumanda Otonomasyon yardımcı Yardımcı kumanda kolu yardımcı kumanda valfi Yardımcı Elektrik Kumandası Yardımcı ĠĢlev yardımcı pedal kumandası yardımcı güç paneli yardımcı pompa yardımcı marģ prizi yardımcı alet modu yardımcı valf gelen ortalama kalitesi giden ortalama kalitesi giden ortalama kalite sınırı kaçınma bölgesi Eksenel eksensel tuhaflık Eksenel Fan Eksenel yorgunluk kırığı Eksenel yük aks kırıcı düģürme valfi aks muhafazası grubu aks ara kilit valfi aks tahrik pompası Master Glossary 10 of 123

11 azeotropic mixture eģkaynar karıģım B b+ terminal b+ terminali backfire Backhoe Bucket Backhoe Loader backlash Backpressure backup alarm Back-Up Power backup ring backup switch backup system BACKWARD position Bainite Balance Chart Balanced Valve Ball Check Valve ball joint band clamp Banded Structure Bar bar knob bare quick coupler barrel assembly Barrier cream base circle Base Criteria Base Load Unit Base Loading base stock baseline dimension Baseline Forecast baseline value battery box battery cable battery circuit battery electrolyte Battery Element battery load tester Battery powered unit battery saver and cleaner geri tepme Bekolu Kepçe Bekolu Yükleyici boģluk Geri basınç geri vites alarmı Destek Güç destek plakası destek anahtarı destek sistemi GERĠ konumu Beynit Denge ġeması Dengeli Valf Bilyeli Çek Valfi bilyeli mafsal bant kelepçesi Bantlı Yapı Çubuk çubuklu düğme sade hızlı kaplin dıģ muhafaza gurubu Engelleme kremi taban dairesi Temel Kriterler Temel Yükleme Ünitesi Temel Yükleme baz yağ taban hattı boyutu Taban Hattı Tahmini taban hattı değeri akü kutusu akü kablosu akü devresi akü elektroliti Akü Elementi akü yükü test cihazı Aküden güç alan ünite akü koruyucu ve temizleyici Master Glossary 11 of 123

12 battery tester battery voltage Beach marks bearing bearing bore bearing clearance bearing cone bearing cup bearing housing bearing journal bearing mount compound bearing puller Bearing Puller Adapter bearing race bearing sleeve bearing tab bed milling machine Bell Housing (Clutch Housing) bellow below ground surface belt Belt tension gauge bench grinder bend, to bending fatigue fracture Bending load Bendix-Type Starter Drive (Inertia Starter Drive) Bernoulli s Principle Bernoulli s Theorem Bessemer Process Best Practice Best Practices Library bevel gear bevel gear generator bevel pinion beveling machine bias spring bidirectional shift function Bill of Material billet akü test cihazı akü gerilimi Kumul izleri yatak yatak iç çapı yatak açıklığı yatak konisi rulman zarfı rulman muhafazası yatak muylusu yatak monte tutyası yatak çekici Yatak Çekici Adaptörü rulman kafesi yatak manģonu yatak tırnağı yatak freze tezgahı Çan Muhafazası (Debriyaj Muhafazası) körük zemin yüzeyi altında kayıģ KayıĢ gerginliği ölçüm cihazı tezgah taģlayıcı bükmek bükme yorgunluk kırığı Bükme yükü Bendix Tipi MarĢ Motoru Tahriki (Atalet MarĢ Motoru Tahriki) Bernoulli Ġlkesi Bernoulli Teorisi Bessemer ĠĢlemi En Ġyi Uygulama En Ġyi Uygulama Kütüphanesi mahruti diģli mahruti diģli jeneratörü konik diģli pahlama makinesi çapraz yay çift yönlü vites değiģtirme iģlevi Malzeme Listesi demir çubuk Master Glossary 12 of 123

13 Billing Demand Bimetal Strip Binder Biological Hazard Black acid etching Black Belt Black oxide scale Black Smoke Black Start blade slope Blast furnace blast zone blasting Blended or Heavy Fuel Blister Block Handler Block Rate Schedules Block Wall blow blowby blower blower blower motor Blue Brittleness body position sensor body support pad bolt bolt circle bolt hole bolt lock Bond layer Bond separation boom assembly boom control valve boom cylinder boom drift reduction valve Boom Lifting boom lock hook boom lowering check valve boom-stick-bucket combination boost pressure sensor Faturalama Talebi Çift Metalli ġerit BirleĢtirici Biyolojik Tehlike Siyah asitle yakma Siyah KuĢak Siyah oksit ölçeği Siyah Duman Siyah ÇalıĢtırma bıçak eğimi Maden eritme ocağı patlama bölgesi patlatma KarıĢtırılmıĢ veya Ağır Yakıt Kabarcık Blok Tutamağı Blok Oranı Programları Blok Duvarı üfleme gaz sızıntısı üfleyici üfleyici üfleyici motoru Mavi Gevreklik gövde konum sensörü gövde destek yastığı cıvata cıvata halkası cıvata deliği cıvata kilidi BirleĢtirme tabakası BirleĢtirme ayrımı bom grubu bom kontrol valfi bom silindiri bom kaçırma azaltma valfi Bom Kaldırma bom kilit kancası bom indirme çek valfi bom-çubuk-kepçe kombinasyonu takviye basınç sensörü Master Glossary 13 of 123

14 bore Bore Runout bore, to Boring Bar boring machine Bosch Metering System Bottom Dead Center bottom line relief valve Bottoming Cycle Bound Electrons Boyle s Law of Physics bracket assembly brake accumulator Brake application Brake Control Valve Brake Mean Effective Pressure Brake Specific Fuel Consumption Brake Thermal Efficiency brass Brazing machinery breaker relief valve break-in breakout force breakout harness breather breather outlet hose clamp Bridge Crane bridge milling machine Brine Brinell Hardness Brinelling British Gallon brittle Brittle fracture Brittle material Broad Voltage Bronze Brownout brush Brushless bucket delik Delik AĢınması delmek Delme Çubuğu delme makinesi Bosch Ölçüm Sistemi Alt Ölü Merkez alt hat emniyet valfi Maksimum Ġletim Çevrimi Bağlı Elektronlar Boyle un Fizik Kanunu destek grubu fren akümülatörü Fren uygulaması Fren Kontrol Valfi Fren Ortalama Etkin Basıncı Fren Özgün Yakıt Tüketimi Fren Termal Verimi pirinç Sert lehim makinesi kırıcı düģürme valfi alıģtırma koparma kuvveti koparma kablo demeti hava deliği hava deliği çıkıģ hortumu kelepçesi Köprü Vinci köprü freze tezgahı Tuzlu su Brinell Sertliği Yüzey aģınması Ġngiliz Galonu gevreklik Gevreklik kırığı Gevrek malzeme GeniĢ Gerilim Bronz Voltaj düģüklüğü fırça Fırçasız kepçe Master Glossary 14 of 123

15 bucket digging force bucket lift lever bucket linkage bucket pivot bearing Buffer Stock Build-to-Order build-to-plan sequence built-in vibration dampening mechanism bulkhead nut bulldozer blade bulldozer blade control lever bulldozer blade pitch Bulldozer Power Angling Tilt Hinge Pin bunching Buoyancy Burden Hours Burned forging Burning burnishing machine burr burst Bus bus bar Bus Capacity bushing bushing bore bypass check valve bypass valve kepçe kazma kuvveti kepçe kaldırma kolu kepçe bağlantısı kepçe pivot yatağı Tampon Stok SipariĢe göre Ġmalat plana göre imalat sıralaması dahili titreģim sönümleme mekanizması ara bölme somunu buldozer bıçağı buldozer bıçağı kumanda kolu buldozer bıçağı atımı Buldozer Elektrikli Açılı Yatırma MenteĢe Pimi öbekleme Suyun kaldırma kuvveti Genel ĠĢ Saatleri Yanık dövme Yakma cilalama makinesi çapak patlak Master Glossary 15 of 123 Bus bara Bus Kapasitesi burç burç deliği baypas çek valfi baypas valfi C C4.2 engine C4.2 motoru cab Cab Dome Light cable assembly cable strap cable ties Cage cage bolt Calcium Sulfate calibrate calibration calibration procedure calibration value kabin Kabin Tavan Lambası kablo grubu kablo kayıģı kablo bağları Kafes kafes cıvatası Kalsiyum Sülfat kalibre etmek kalibrasyon kalibrasyon iģlemi kalibrasyon değeri

16 California Air Resources Board caliper Calorie Calorific Value Calorimeter cam Cam Nose cam plate Cam ring ripple Cam-Ground Piston camshaft camshaft bearing camshaft gear camshaft journal camshaft lobe CAN data link cancel key Cantilever Crane cap bolt Capacitor Capacity (electric utility) Capacity Credits Capacity Factor Capacity-Net Cooling Captive O-ring (CORG) installation tool carbody Carbon carbon alloy Carbon cutting Carbon Dioxide Carbon Monoxide Carbon Potential Carbon Potential Setpoint Carbonitriding Carbonize carburetor Carburetor Icing Carburizer Flowscope Panel Carburizing Carburizing temperature card slot door Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu kaliper Kalori Kalori Değeri Kalorimetre kam Kam Burnu kam plakası Kam halkası dalgalanması Kam-Zemin Pistonu kam mili kam mili yatağı kam mili diģlisi kam mili muylusu kam mili lobu CAN veri bağlantısı iptal tuģu Dirsekli Vinç Ģapkalı cıvata Kapasitör Kapasite (elektrik Ģebekesi) Kapasite Kredileri Kapasite Faktörü Kapasite-Net Soğutma Sabit O-ring (CORG) takma aleti araç gövdesi Karbon karbon alaģım Karbon kesme Karbondioksit Karbon monoksit Karbon Potansiyeli Karbon Potansiyeli Ayar Noktası Karbon nitritleme KarbonlaĢtırma karbüratör Karbüratör Buzlanması Karbonlayıcı AkıĢ Oranı Paneli Karbonlama Karbonlama sıcaklığı kart yuvası kapağı Master Glossary 16 of 123

17 carrier carrier carrier assembly cartridge valve Case case and frame Case crushing Case depth case drain filter case drain line case drain oil Case hardening Cast iron Cast iron ring band Cast metal cast steel cross tube casting Cat Cat Arctic DEO SYN Cat Arctic TDTO Cat Arctic TDTO SYN Cat BIO HYDO (HEES) CAT compression brake CAT Connect Cat data link CAT Data Link Cable Cat Data Link Circuit Cat Data Link communication Cat dealer Cat DEO Multigrade CAT Electronic Technician Cat ET Cat High Speed Ball Bearing Grease taģıyıcı taģıyıcı taģıyıcı grubu kartuģ valfi Mahfaza mahfaza ve Ģasi Mahfaza ezilmesi Mahfaza derinliği karter tahliye filtresi karter tahliye hattı karter tahliye yağı Mahfaza sertleģtirme Döküm demir Döküm demir halka bandı Döküm metal döküm çelik çapraz boru döküm Cat Cat Arctic DEO SYN Cat Arctic TDTO Cat Arctic TDTO SYN Cat BIO HYDO (HEES) CAT kompresyon freni CAT Connect Cat veri bağlantısı CAT Veri Bağlantısı Kablosu Cat Veri Bağlantısı Devresi Cat Veri Bağlantısı iletiģimi Cat temsilcisi Cat DEO Çok mevsimlik CAT Elektronik Teknisyeni Cat ET Cat Yüksek Hızlı Bilyeli Yatak Gresi Cat HYDO Advanced 10 Cat HYDO Advanced 10 Cat Log Loading Grapple Cat TDTO-TMS cat underground loader buckets catalytic converter Caterpillar Caterpillar Americas Company Caterpillar Asia PTE. Ltd. Cat Kütük Yükleme Kıskacı Cat TDTO-TMS cat yeraltı yükleyici kepçeleri katalitik konvertör Caterpillar Caterpillar Americas Company Caterpillar Asia PTE. Ltd. Master Glossary 17 of 123

18 Caterpillar Biodegradable Hydraulic Oil Caterpillar Business Unit Caterpillar Communications Adapter II Caterpillar dealer Caterpillar Dealer Information System Caterpillar Dealer Information System/Dealer Business System Caterpillar Desert Gold Caterpillar Diesel Engine Oil Caterpillar Electronic Technician Caterpillar Export Services Caterpillar Extended Life Coolant Caterpillar Global Change Management Caterpillar Heat Treat facilities Caterpillar Logistics Services Caterpillar Machine Caterpillar Machine Engine Caterpillar Machine Engine Planned Capacity Caterpillar Monitoring System Caterpillar Natural Gas Engine Oil Caterpillar of Australia Ltd. Caterpillar On-highway Diesel Engine Caterpillar Product Link System Caterpillar Production System Caterpillar Production System Division Caterpillar Production System Manual Caterpillar S O S Services program Caterpillar Yellow cause-and-effect diagram cavitation Cavitation erosion CDL CE CE plate weight Cell Cementite center bypass passage Centerline cracking Central Cooling Central Heating Caterpillar Biyolojik Olarak Çözülebilir Hidrolik Yağ Caterpillar ĠĢletme Ünitesi Caterpillar ĠletiĢim Adaptörü II Caterpillar temsilcisi Caterpillar Temsilcisi Bilgi Sistemi Caterpillar Temsilcisi Bilgi Sistemi/Temsilci ĠĢletme Sistemi Caterpillar Desert Gold Caterpillar Dizel Motor Yağı Caterpillar Elektronik Teknisyeni Caterpillar Ġhracat Hizmetleri Caterpillar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı Caterpillar Küresel DeğiĢim Yönetimi Caterpillar Isı ĠĢleme tesisleri Caterpillar Lojistik Hizmetleri Caterpillar Makine Caterpillar Makine Motoru Caterpillar Makine Motoru Planlanan Kapasitesi Caterpillar Görüntüleme Sistemi Caterpillar Doğal Gaz Motor Yağı Caterpillar of Australia Ltd. Caterpillar Arazi Dizel Motoru Caterpillar Product Link Sistemi Caterpillar Üretim Sistemi Caterpillar Üretim Sistemi Bölümü Caterpillar Üretim Sistemi Kılavuzu Caterpillar S O S Servisleri programı Caterpillar Yellow sebep-sonuç Ģeması oyuk Oyuk erozyonu CDL - Cat Veri Bağlantısı CE CE plakası ağırlığı Hücre Sementit merkez baypas geçidi Merkez çizgi çatlaması Merkezi Soğutma Merkezi Isıtma Master Glossary 18 of 123

19 Centrifugal force Cetane chamfer chamfering machine change button Changeover change-over valve Changes and Modifications Channeling Chaplet charge air cooler charging circuit charging current charging unit chase waste chassis check ball check engine lamp check piston check valve Chemical Binder chemical cleaner Chemical Hazard chemical inhibitor chemical splash chevron chipping chisel c-hook Chordal fracture CID-FMI code circuit circuit circuit breaker circuit diagram circuit pressure cladding machine clam shell bucket clamp clamp clamping force Merkezkaç kuvveti Setan kanalcık kanal açma makinesi değiģtirme düğmesi GeçiĢ geçiģ valfi DeğiĢiklikler ve Modifikasyonlar Kanal açma Boncuk dizisi yükleme havası soğutucusu Ģarj devresi Ģarj akımı Ģarj ünitesi atık temizleme Ģasi çeki bilyesi motor kontrol lambası çek pistonu çek valfi Kimyasal BirleĢtirici kimyasal temizleyici Kimyasal Tehlike kimyasal engelleyici kimyasal sıçraması V yontma keski c-kanca Telsel kırık CID-FMI kodu devre devre devre kesici devre Ģeması devre basıncı kaplama makinesi çift çeneli kepçe kelepçe kelepçe kelepçeleme gücü Master Glossary 19 of 123

20 Clean Air Act clearance Cleavage Cleavage fracture Cleavage plane Cleaved clench pressure clench pressure circuit clockwise direction close time Closing Rating cloud point clutch Clutch Plate Temper CO laser CO2 laser Coarse fatigue Coastal protected Coat or plate machine cock code of conduct Coefficient of Expansion Coefficient of friction Coefficient of Performance Coefficient of thermal expansion Cogeneration Cohesive Strength coil coil coil coil coil assembly nut coil resistance Coil Wedge Coincident Demand Coke cold cylinder cutout Cold Drawing Cold Finishing Cold Forging Cold forming Temiz Hava Kanunu açıklık Yarılma Yarılma kırığı Yarılma düzlemi Yarık kavrama basıncı kavrama basıncı devresi saat yönü kapanma süresi Kapanma Oranı bulutlanma noktası debriyaj Debriyaj Plakası Tavlama CO lazer CO2 lazer Kaba çatlak Nem korumalı Kaplama veya plaka makinesi bir tarafa eğmek davranıģ kuralları GenleĢme Katsayısı Sürtünme katsayısı Performans Katsayısı Isıl genleģme katsayısı BirleĢik üretim Bağlı Güç bobin bobin bobin bobin bobin grubu somunu bobin direnci Bobin Takozu Talep Tesadüfü Kok soğuk silindir kesme Soğuk Çekme Soğuk ĠĢlem Soğuk Dövme Soğuk Ģekillendirme Master Glossary 20 of 123

21 Cold heading cold mode Cold Planer Cold Rolling Cold shut cold starting aid Cold testing equipment Cold working cold-soaked start Color-coded Electrical System column-and-knee milling machine Columnar strength combination puller combined function hydraulic system combined pump oil combiner valve combustion combustion blower combustion chamber combustion cycle combustion gas Combustion-Chamber Volume Comfort Air-Conditioning Command Control Steering Commercial Engine commercial heavy-duty antifreeze commercial oil Common Service common supply Common Weld Quality Plan communication adapter communication adapter display communication adapter tool Communications Adapter Commutator compact instrument cluster film Compact Wheel Loader compact wheel loader compactor Competitive Parts Reports component Soğuk kafa Ģekillendirme soğuk çalıģma modu Soğuk Freze Soğuk Haddeleme Soğuk kapatma soğuk marģ desteği Soğuk test donanımı Soğuk çalıģma, soğuk-ıslak marģ Renk Kodlu Elektrik Sistemi sütun ve diz freze tezgahı Dikey mukavemet kombinasyon çekici bileģik iģlevli hidrolik sistem bileģik pompa yağı birleģtirici valf yanma yanma üfleyicisi yanma odası yanma çevrimi yanıcı gaz Yanma Odası Hacmi Konfor Kliması Komut Kontrollü Direksiyon Ticari Motor ticari ağır hizmet antifriz ticari yağ Ortak Hizmet ortak besleme Ortak Kaynak Kalite Planı iletiģim adaptörü iletiģim adaptörü ekranı iletiģim adaptörü aleti ĠletiĢim Adaptörü Çevirici kompakt gösterge grubu filmi Kompakt Tekerlekli Yükleyici kompakt tekerlekli yükleyici kompaktör Rakip Parça Raporları parça Master Glossary 21 of 123

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

Dr. Abdullah DEMİR tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Abdullah DEMİR tarafından hazırlanmıştır. Abbr English Türkçe C Degrees Celsius Derece, Celsius F Fahrenheit Fahrenheit 1/min Per minute, usually RPM Devir/Dakika 10V Ten Valve On Valfli / Supaplı 16V Sixteen Valve Onaltı Valfli/Supaplı 1L Axle

Detaylı

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden C and F bkz. cost and freight c frame hamut,şasi,çerçeve, c frame pivot hamut mihveri,çerçeve ekseni c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir

Detaylı

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA Terminoloji Sözlüğü トルコ 語 日 本 語 Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık olarak 4.000 kelimenin üzerinde Türkçe-İngilizce

Detaylı

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen

Detaylı

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü Dictionary for Parking Industry Dr. Abdullah DEMİR Etüt Plan ve Proje Müdürü Haziran, 2009 ÖNSÖZ Konfüçyüs der ki; Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.

Detaylı

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

www.dogacelektronik.com GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ

www.dogacelektronik.com GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ www.dogacelektronik.com GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ SAYILAR 2V - (Two Valve) Đki supap 4EAT - (4 speed Electronic Automatic Transmission) 4 hızlı otoatik

Detaylı

PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE

PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PROBUS 850 TBX (YURT İÇİ) PARÇA No. PART No. 54RS110272 PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PROBUS 850 TBX (YURT İÇİ) FABRİKA VE GENEL MÜDÜRLÜK SATIŞ ve SERVİS FACTORY SALES

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU

BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU 2-Sided Printing 9-Pin Printer A/D-D/A Adaptors A/V Abbreviate Abnormal End Abort Abort Sequence Above Selection Absolute Absolute Address Absolute Colorimetric is

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi 1. EK: ÖRNEK DĠLEKÇE SHT-TBÖT REV 02 (08.2015)././ SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA Ref : Sayı Konu İlgi : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

Detaylı

ingilizce ~ TORKCE ELEKTRiK - ELEKTRONiK TEKNiK TERiMLER KLAVUZU

ingilizce ~ TORKCE ELEKTRiK - ELEKTRONiK TEKNiK TERiMLER KLAVUZU ingilizce ~ TORKCE ELEKTRiK - ELEKTRONiK TEKNiK TERiMLER KLAVUZU OERLEYEN TURAN SENCiL. TMMOB ELEKTRiK MUHENOisLERi OOASI ------------~----- - - - - - "". I Hergun bir yerden gocmek ne ;y/, Hergiin bir

Detaylı

Illustrated Parts Catalogue VW 1302 / 1303 Copyright (c) Volkswagen AG, Wolfsburg

Illustrated Parts Catalogue VW 1302 / 1303 Copyright (c) Volkswagen AG, Wolfsburg Illustrated Parts Catalogue VW 1302 / 1303 Copyright (c) Volkswagen AG, Wolfsburg Resimli Parça Kataloğu VW 1302/1303 Copyright (c) Uğur Özcan 1 Main Group 1/Ana Grup 1 Engine/ Motor 01 - Engine, complete

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Macunlama ve Yardımcı Makineleri Sealing and Auxiliary Machines Profil Hazırlama Makineleri

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır.

Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır. Erdoğan Tekin, lise öğreniminden sonra devlet öğrencisi olarak İngiltere de metalbilim öğrenimi gördü. Leeds Üniversitesi nden çeliklerin menevişlenmesi üzerine doktorasını aldı. 1964 te yurda dönüşünde

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves... İÇİNDEKİLER INDEX PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...1 VT Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar....2 VT Series Pneumatic Actuated Valves...2 Diğer Pnömatik Kontrol

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (7 th AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS) 26-27 Mayıs 2014, Bursa (May 26-27

Detaylı

PIERBURG Ürünlere özel bakış

PIERBURG Ürünlere özel bakış PIERBURG Ürünlere özel bakış Geleneği olan teknik ve servis SOLEX PALLAS APG DVG ZENITH STROMBERG 1930 1940 1950 1960 1970 YENİLEME PAZARI SOLEX Karbüratör servis PIERBURG Servis Karbüratör üretimi, Berlin

Detaylı

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI Teknik İngilizce Terimler - Technical English Terminology Hazırlayan: Doç. Dr. Hasan Demirel 1 Gang 2 Way Switch Tekli vavyen anahtar: 1 Gang

Detaylı

ANDREA DUVIA JOSEPH BONAFIN TURBODEN BİLDİRİ. Bu bir MMO yayınıdır MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ

ANDREA DUVIA JOSEPH BONAFIN TURBODEN BİLDİRİ. Bu bir MMO yayınıdır MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BAVYERA'DAKİ TURBODEN

Detaylı