FİRMA DENGESİ VE KAR MAKSİMİZASYONU KOŞULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİRMA DENGESİ VE KAR MAKSİMİZASYONU KOŞULU"

Transkript

1

2 FİRMA DENGESİ VE KAR MAKSİMİZASYONU KOŞULU

3 1. FİRMA DENGESİNDE AMAÇ Satış miktarını en yüksek düzeye çıkarma, ortaklarına yeterli gelir sağlama, piyasada isim yapma, firmayı mümkün olduğu kadar büyütme, piyasada varlığını sürdürme, pazar payını koruma vb. amaçlar sayılabilir. Sadece kâr Maksimizasyonu amacının göz önüne alınması, analizleri basitleştirmektedir

4 FİRMA DENGESİ KOŞULU Toplam Hasılatına TR, toplam maliyetine (total cost) TC, firmanın toplam kârı ya da toplam zararı(π): π = TR - TC dir. Firmanın toplam satış hasılatı (TR) ise, firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisine (buna firmanın talep eğrisi ya da kısaca firmanın satış eğrisi de denilebilir) bağlıdır. Toplam hasılat (total revenue, TR), firmanın sattığı mal miktarı ile satış fiyatının çarpımına eşittir TR 1 =p 1 *q 1 dir. Parça başına Hasılat da denilen ortalama hasılat (average revenue, AR), satılan mal birimi başına düşen hasılat miktarını ifade eder. AR 1 = TR 1 / q 1 dir.

5 Marjinal hasılat (marginal revenue, MR ), satılan son birim malın toplam hasılatta neden olduğu artıştır. MR = TR/ q Firmanın toplam kârının (π) maksimum olabilmesi için toplam Hasılat (TR) ile toplam maliyet (TC) arasındaki pozitif farkın en yüksek olduğu üretim düzeyinin saptanması gerekir. MR = MC koşulunun gerçekleştiği üretim miktarında firmanın kârının maksimuma eriştirebilmesi için, MC'nin eğiminin MR'nin eğiminden büyük olması gerekmektedir. Toplam hasılat (TR) ile toplam maliyet (TC) arasındaki farkın en fazla olduğu üretim miktarın da, son birimin satışından elde edilen hasılat (MR) ile son birimin firmaya yüklediği maliyet (MC) birbirine eşit olmaktadır.

6 Eğer firmanın gerçekleştirdiği üretim düzeyinde "MR > MC" ise, üretimin bir birim daha artırılması halinde, firma daha kârlı duruma gelecektir. Bu durumda üretime devam kârlı olduğundan, kâr henüz en yüksek düzeye çıkmamış demektir. Eğer firmanın eriştiği üretim düzeyinde "MR < MC" ise, firmanın son birim satışından elde ettiği gelir, söz konusu birimin üretim maliyetinden az olduğundan, firmanın kârı, üretimin artırılması halinde giderek azalmaktadır. MR = MC koşulu gerçekleştiğinde, firmanın kârı maksimum düzeye çıkmış olmaktadır. Firma dengesi, kâr Maksimizasyonunun gerçekleşmemesi halinde de söz konusu olabilir.

7 3. FİRMA DENGESİ VE ZAMAN Kısa Dönem: firmanı üretim kapasitesi sabittir. Ancak mevcut kapasite ile sınırlı olarak firma üretimini artırıp azaltabilir. Uzun Dönem: tüm üretim faktörlerinin ve dolayısıyla tüm üretim masraflarının değiştirilmesinin mümkün olduğu bir zaman aralığıdır. Firma üretim tesis ölçeğini de değiştirerek arzuladığı gibi azaltabilir ya da artırabilir.

8 FİRMA DENGESİ VE SEKTÖR (ENDÜSTRİ) DENGESİ Belirli bir üretim alanında, aynı gereksinmeye yanıt veren mal ya da hizmetleri üreten firmaların toplamına "endüstri" ya da "sektör" denir. Endüstri dengesi hiçbir yeni firmanın o endüstri dalına girmek istememesi ve o endüstriye dahil firmaların hiçbirinin endüstriyi terk etmek ya da üretim tesis ölçeğini değiştirmek istememesi halini ifade eder. Endüstri dengesi sağlandığında, endüstrideki firma sayısı sabittir. Endüstri dengesinin oluşabilmesi için, o endüstri içindeki tüm firmaların üretim birimi başına aynı kârı elde etmeleri gerekir. Bu kâra, sıfır ekonomik kar anlamında "normal kâr" denir. Normal kâr, o endüstride çalışan firmaların başka endüstrilere kaymasını önleyecek kadar yeterli fakat yeni firmaları o endüstriye cezp etmeyecek kadar önemsiz olan bir kâr miktarıdır.

9 TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA DENGESİ

10 Tam rekabet piyasası, alıcı ve satıcılar arasında, rekabetin en iyi şekilde sağlandığı "ideal" bir piyasa tipidir. Firmanın denge koşulu; π = TR - TC max ya da TR = Pxq MR = MC Firmanın hangi fiyattan ne kadar mal satacağını belirlemesi, karşı karşıya olduğu talep eğrisine bağlıdır.

11 1. PİYASA TALEBİ VE TEK FİRMANIN TALEBİ Tek satıcının karşı karşıya olduğu talep eğrisi (firmanın talep eğrisi) piyasa talep eğrisinden farklıdır. Tek firma ne kadar üretirse üretsin, kendisi için veri olan piyasa fiyatından, tüm ürününü satabilecektir. Piyasa fiyatının üzerindeki herhangi bir fiyattan satış yapması ise olanaksızdır. Firmanın Pp piyasa fiyatının altındaki herhangi bir fiyattan satış yapmasına gerek yoktur.

12 Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatı ve Talep Eğrisi Fiyat S Fiyat P e D O Q (Miktar) (Bin Ton) O Q (Miktar) (Kg) (a) Piyasa (b) Firma

13 Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatı ve Talep Eğrisi Fiyat S Fiyat t P p P p t D O Q (Miktar) (Bin Ton) O Q (Miktar) (kg) (a) Piyasa (b) Firma

14 A- Toplam Hâsılat 2. FİRMANIN HÂSILATI Satış fiyatı (p) ile satılan miktarın (q) çarpımına eşit olan toplam hasılatı TR = P.q Denge fiyatı, P 1 iken - toplam hasılat TR 1 = P i.q şeklini alır. Bu ifadede değişkenlerden biri sabit olduğundan, TR 1 eğrisi orijinden geçen bir doğru şeklindedir. Orijinden geçiş nedeni, satış miktarı sıfır (q = 0) iken toplam hasılatın da sıfır (TR 1 = P 1i.O = 0) olmasıdır. Toplam hasılatın doğrusal niteliği ise fonksiyonun birinci dereceden olmasının sonucudur.

15

16 B- Ortalama Hâsılat Firmanın parça başına satış gelirini ifade eden ortalama hasılat (AR) satış fiyatına eşittir. Ortalama hasılat, toplam hasılatın (TR) satış miktarına (q) bölümüne eşittir. Toplam hasılat ise, fiyatla satış miktarı çarpımına eşit olduğuna göre: AR= = =p 1 i yani ortalama hasılat = satış fiyatı olmaktadır. Firmanın talep eğrisi aynı zamanda firmanın ortalama Hasılat eğrisine özdeş olmaktadır.

17 C. MARJİNAL HASILAT Firmanın bir birim daha fazla satması halinde toplam hasılattaki artışı ifade eden marjinal hasılat(mr)satış fiyatına eşittir. Tam rekabet piyasasında firmanın toplam hasılat eğrisi orijinden geçen bir doğru şeklindedir ve toplam hasılat eğrisinin eğimi, aynı zamanda piyasa fiyatına, marjinal hasılata ve ortalama hasılata eşittir.

18 3. TAM REKABET PİYASASINDA TEK FİRMANIN KISA DÖNEM DENGESİ Farklı kâr ya da zarar varsayımlarından hareketle denge üretim düzeyinde; Normalin üzerinde kâr elde eden (anormal kâr, aşırı kâr ya da aynı anlamda ekonomik kâr), Normal kâr elde eden (aşırı kârı sıfır olan ya da sıfır ekonomik kâr elde eden), Zarar etmesine karşın üretimini sürdürebilen (zarar minimizasyonu durumu), ve nihayet zarar nedeniyle faaliyetini durdurmak zorunda kalan, örnek firmaların dengelerini ayrı ayrı açıklayacağız.

19 Birinci yaklaşım denge üretim miktarının toplam hasılat ile toplam maliyetten hareketle; "π=tr- TC (Max)" koşulunun yerine getirilmesi. İkinci yaklaşım Marjinal hasılat ve marjinal maliyetten hareketle denge üretim miktarının saptanmasıdır. "MR = MC koşulunun yerine getirilmesi.

20 A. Anormal Kâr EldeEden Firmanın Kısa Dönem Dengesi a. Toplam Hasılat ve Toplam Maliyete Göre Firma Dengesi Belirli bir üretim (ve satış) miktarında, firmanın toplam kârı (π), toplam hasılat (TR) ile toplam maliyeti (TC) arasındaki pozitif farka eşittir. π = TR - TC (Max). Toplam maliyetin toplam hasılata eşit olduğu A noktasında firma ne kâr ne de zarar etmektedir. Firmanın zararının sıfır olduğu, fakat firmanın üretime devam etmesi halinde, kâra geçeceği qj üretim düzeyine karşılık gelen bu A noktasına, "kâra geçiş noktası" (başa baş noktası) denir. Firmanın her üretim miktarında TR ile TC arasındaki negatif farklar zararlarını, pozitif farklar ise kârlarını göstermektedir. Üretimin sıfır olduğu noktadan itibaren her üretim düzeyinde TR ile TC arasındaki düşey mesafeler yatay eksene kaydırıldığında firmanın çeşitli üretim düzeylerinde zarar ya da kâr durumlarını gösteren kâr-zarar eğrisi elde edilecektir.

21

22 FİRMA GELİRLERİ VE MALİYETLERİ (TAM REKABET PİYASASI) Üretim Fiyat Toplam Gelir Toplam Maliyet KAR Marjinal Gelir Marjinal Maliyet Ortalama Maliyet

23 Kar Maksimizasyonunun Nasıl Sağlanacağı 2 Farklı Yöntemle Analiz Edilebilir I. Toplam Maliyet Toplam Gelir Eğrileri ile TR ile TC eğrileri arasındaki farkın maksimum olduğu durum Toplam Kar Eğrisi II. Marjinal Maliyet Marjinal Gelir Eğrileri ile MR = MC (Eğrilerin kesişim noktası)

24 Piyasa Fiyatını Veri Alan Bir Firmanın Toplam Gelirleri 6000 Miktar (Birim) Fiyat = AR = MR (TL) TR ( ) Quantity

25 Piyasa Fiyatını Veri Alan Bir Firmanın Toplam Gelirleri 6000 Miktar (Birim) Fiyat = AR = MR (TL) TR (TL) TR ( ) Quantity

26 Piyasa Fiyatını Veri Alan Bir Firmanın Toplam Gelirleri 6000 Miktar (Birim) Fiyat = AR = MR (TL) TR (TL) TR TR (TL) Miktar

27 Piyasa Fiyatını Veri Alan Bir Firmanın Toplam Gelirleri 6000 TR 5000 TR ( ) Quantity

28 TR TC TC TR Q 1 Q Q 0 2 Q

29

30

31 Firma Dengesi P S TL MC AC P e AR AC D = AR = MR D O O Q e Q (Milyon) (a) Endüstri Q (Bin) (b) Firma

32 Firma Dengesi (Aşırı Kar) Fiyat (TL) 60 MC D Kaçırılan Kar Fırsatı q 1 < q * A Kaybedilen Kar q 2 > q * AC AR=MR=P q 1 : MR > MC q 2 : MC > MR q 0 : MC = MR C B AVC q * : MR = MC ve P > ATC or (P - ABCD AC) x q * q 0 q 1 q * q 2 Çıktı (Q)

33 b- Marjinal Hasılat ve Marjinal Maliyete Göre Denge Kararı Ortalama hasılattan ortalama maliyet çıkarıldığında parça başına kârı ifade eden, ortalama kâr (Aπ) elde edilir. Ortalama kâr: (Aπ) = (AR) - (AC) dir. Firma hiç üretim yapmadığında toplam zararı sabit masrafların tümü kadardır. Firma üretimini sürdürdüğünde zararlı olmaktan çıkıp, üretimini sürdürürse kârlı duruma geçmeye başladığı noktaya kâra geçiş noktası denilmektedir Firma MR = MC 'nin söz konusu olduğu D noktasında dengeye gelerek, q 2 kadar mal üretip P piyasa fiyatından satarak kârını maksimum kılmaktadır.

34 B- Normal Kâr Elde Eden Firmanın Dengesi Piyasa fiyatı firmanın ortalama maliyetinin minimum olduğu düzeye gelirse, aşırı (anormal) kâr sıfır olmaktadır. Ancak, böyle bir durumda tam rekabet piyasasına özgü normal kâr (sıfır aşırı kâr) denilen yeni bir kâr kavramından söz edilir. Firmanın toplam hâsılatı ancak toplam maliyetini karşıladığından anormal kâr sıfırdır. Uzun dönemde firma ve endüstri dengesi gerçekleştiğinde, her firma optimal üretim tesis ölçeğinde ve tam kapasitede faaliyette bulunurken, normal kâr elde ederler. Kısa dönemde endüstride normal kar elde eden bir firmanın bulunması, tıpkı aynı endüstride aşırı kâr elde eden ya da zarar elde eden firmaların varlığı gibi, geçici bir durumdur.

35 Firma Dengesi (Normal Kar) Fiyat (TL) MC AC q * : MR = MC Ve P < ATC Zarar = P- AC) x q * or ABCD P = MR=AR AVC q * Çıktı (Q)

36 C. Firmanın Zarar Etmesine Karşın Üretimini Sürdürmesi Hali (Zarar Minimizasyonu) ve Kapatma Noktası Eğer piyasa fiyatı, ortalama maliyetin minimum olduğu düzeyin de altında ise; kısa dönemde, maliyetlerini bile karşılayamadığından zarar eden böyle bir firma, iki seçenek ile karşı karşıyadır: Zarara karşın üretimi sürdürmek ya da üretime son vermek. Firma üretime son verdiğinde kaybı, sabit masraflarının tümü olacaktır. Eğer piyasa fiyatı ortalama değişir masrafların en düşük düzeyinden yüksekse, firma üretim yapması halinde değişir masrafların tümünü ve sabit masrafların da bir kısmını kurtarıyor demektir. Kısa dönemde firma, eğer piyasa fiyatı minimum ortalama maliyetten daha düşükse, zarar etmesine karşın üretimini sürdürebilecektir. Eğer piyasa fiyatı, ortalama değişir masrafların minimum olduğu düzeyin altına düşerse, firma için artık üretime devamın hiçbir yaran yoktur. Ortalama değişir masrafların minimum olduğu K noktası, firmanın üretimini durdurması (başka bir deyişle firmanın kapanması) için piyasa fiyatının en düşük seviyesinin ne olması gerektiğini gösterdiğinden bu noktaya kapatma noktası denilmektedir.

37 Firma Dengesi (Zarar Minimizasyonu) Fiyat (TL) MC AC C B q * : MR = MC Ve P < ATC Zarar = P- AC) x q * or ABCD D F A E P = MR=AR AVC Bu üretici zararla üretime devam etmeli mi? q * Çıktı (Q)

38 D- Firmanın Üretimini Durdurması Piyasa fiyatı, firmanın ortalama değişir masraflarının minimum düzeyinin de altında olabilir. Bu durumda piyasa fiyatı firmanın üretim esnasında katlanacağı değişir masrafları bile karşılayamayacak kadar düşüktür. (AVC min > P dir) Firma sabit masrafların karşılığını alamadığı gibi üretimini sürdürmesi halinde katlanacağı değişir masrafların bir bölümünü de kurtaramayabilir. İşte böyle bir durum karşısında firmanın faaliyetlerini durdurması gerekir.

39 Uzun Dönemde Firmanın Denge Koşulu (SR)MC (SR)AC LRAC D L AR = MR LRAC = (SR)AC = (SR)MC = MR = AR O Q

40 E- Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi P = MR = AR firma piyasa fiyatının marjinal maliyete eşit olduğu d 1 noktasında, kendisine maksimum kâr sağlayan üretim miktarını (q 1 kadar) sağlamaktadır. Marjinal maliyet eğrisi firmanın çeşitli fiyatlardan ne kadar üretip satacağını göstermektedir. Firmanın kısa dönem arz eğrisi ile Marjinal maliyet eğrisi özdeştir. Firmanın kısa dönem arz eğrisi de Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişir masraf eğrisi üzerinde kalan kısmı olmaktadır. Tam rekabet piyasası koşullarında faaliyette bulunan tek firmanın kısa dönem arz eğrisi, bu firmanın ortalama değişir masraf eğrisi üzerinde kalan Marjinal maliyet eğrisine özdeştir.

41 Kısa Dönem Arz Eğrisinin Elde Edilişi P S TL MC = S a D P 1 = MR 1 1 b D P 2 = MR 2 2 c D 3 = MR 3 P 3 D 1 D 3 D 2 O Q (milyon ton) O Q (bin ton) (a) Endüstri (b) Firma

42

43

44

45 F- Kısa Dönem Endüstri Arz Eğrisi Bir endüstrinin arz eğrisi (ya da belirli bir mal için piyasa arz eğrisi), endüstride faaliyette bulunan tüm firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına eşittir. Tam rekabet piyasasında, firmanın AVC eğrisi üzerinde kalan MC eğrisinin aynı zamanda firmanın kısa dönem arz eğrisini ifade ettik.

46 G. Kısa Dönem Firma ve Endüstri Dengesi Normalin üzerinde kâr elde eden firmaların ve zarar etmesine karşın üretimini sürdürmek zorunda kalan firmaların daima piyasada (endüstride), bulunabileceği kısa dönemde, geçici ve rastlantılı durumlar dışında, endüstri dengesi gerçekleşemez.

47 4- TAM REKABET PİYASASINDA UZUN DÖNEM FİRMA VE ENDÜSTRİ DENGESİ Eğer endüstride aşırı kâr elde eden firmaya da firmalar varsa, bu kârdan yararlanmak için bir yandan endüstrideki firmalardan bir bölümü üretim ölçeklerini artıracaklar, öte yandan yeni firmalar söz konusu endüstriye gireceklerdir. Eğer endüstride zarar eden firmalar varsa, bu firmaların endüstriyi terk etmeleriyle piyasa fiyatı yeniden yükselecektir. Kısa dönemdeki aşın kâr ya da zarar durumu, uzun dönemde piyasaya yeni firmaların giriş çıkışları ya da mevcut firmaların üretim ölçeklerini artırıp azaltmaları sonucu ortadan kalkmaktadır. Böylece endüstrideki firmaların tümü normal kârla yetinmek zorunda kalırken, hem firma hem de endüstri dengesi sağlanmış olacaktır.

48 A. Tüm Firmaların Masraf Yapılarının Aynı Olması Endüstrideki firmaların tümünün sadece normal kâr elde edebildiği bu durumda, endüstri yeni firmalar için cazip olmadığı gibi, zarar eden ve dolayısıyla endüstriyi terk edecek firma ya da firmalar da olmadığından, firma dengesi yanında endüstri dengesi de gerçekleşmiş olacaktır. Uzun dönemde firma ve endüstri dengesinin sağlandığı d u noktasında: Uzun dönem firma denge koşulu olan LMC = SMC = MR ve endüstri denge koşulu olan LAC = SAC = AR eşitlikleri gerçekleşmektedir. Dolayısıyla uzun dönem firma ve endüstri denge koşulu şu şekilde formüle edilir; p = LMC = SMC = MR = LAC=SAC = AR (Firma Dengesi=Endüstri Dengesi) p= MC = MR = AC = AR (Firma Dengesi=Endüstri Dengesi)

49 Girişimcilerin fiyatı nispeten daha düşük olan üretim faktörlerini öncelikle talep etmeleri, endüstrideki tüm üretim faktörlerinin fiyatı birbirine eşitleninceye kadar devam edecektir. Dolayısıyla tam rekabet piyasasında uzun dönem firma ve endüstri dengesi gerçekleştiğinde, P= SAC = LAC eşitliklerinin gerçekleştiği denge üretim miktarında, her firmanın ortalama maliyeti, üretim faktörlerinin alternatif maliyetlerinin toplamına eşit olacaktır. Endüstri dengesi gerçekleştiğinde sadece normal kâr elde eden firmalara "Marjinal firma" adı verilir. Normal kârdan daha yüksek bir kâr elde edebilen firmaya "Marjinal üstü firma" normal karı bile kurtaramayan firmalara ise "Marjinal altı firma" denilmektedir.

50 B- Üretim Faktörleri Fiyatının Değişken Olması Varsayımında: Artan, Sabit, Azalan Maliyetli Endüstriler ve Endüstri Arz Eğrisi Tam rekabet piyasasında uzun dönemde firma ve endüstri dengesi gerçekleştiğinde, endüstride faaliyette bulunan tüm firmalar optimal üretim tesis ölçeğinde, tam kapasitede faaliyette bulunmaktadırlar. Aşın kârdan yararlanmak isteyen firmaların endüstriye girişleri sonucunda üç farklı durumla karşılaşılması söz konusudur. Birinci durum, talebin artması sonucu yeni firmaların endüstriye girişiyle negatif dışsal ekonomilerin ortaya çıkması sonucu girdi fiyatlarının yükselmesi ve maliyetlerin artmasıdır (Artan Maliyetli Endüstriler) İkinci durum, faktör fiyatlarında hiçbir değişiklik olmaması ve dolayısıyla faktör talebi artışının maliyetleri etkilememesidir (Sabit Maliyetli Endüstriler) Üçüncü durum ise, talebin artmasının dışsal ekonomilerin ortaya çıkması nedeniyle faktör fiyatlarının ve dolayısıyla maliyetlerin azalmasıdır (Azalan Maliyetti Endüstriler) Her üç durumda da endüstriye girişler aşın kâr ortadan kalkana kadar devam eder, ancak yeni fiyatların düzeyi ve endüstri arz eğrisi, faktör fiyatlarındaki değişikliklere göre farklılıklar gösterir.

51 a. Artan Maliyetli Endüstriler Uzun dönemde ; P 1 =LMC = SMC = MR1 = LAC = SAC = AR 1 (Firma Dengesi) (Endüstri Dengesi) Faktörlerin fiyatlarındaki artışlar hem endüstrideki mevcut firmaların, hem de endüstriye yeni giren firmaların, üretim maliyetlerinin yükselmesine neden olacaktır. Endüstrinin genişlemesiyle bu şekilde üretim maliyetleri yükselen endüstrilere, artan maliyetli endüstriler denilmektedir. Endüstri arz eğrisi endüstri genişledikçe, endüstriye yeni katılan firmaların LAC eğrilerinin minimum noktalarının seyrini göstermektedir.

52 b. Sabit Maliyetli Endüstriler Üretim faktörlerine olan talebin artması sonucunda, üretim faktörleri fiyatları değişmiyorsa, endüstri arzı artarken firmaların maliyetleri değişmeyeceğinden, arzdaki artış piyasa fiyatının ilk fiyat düzeyine inmesine kadar devam edecektir. Endüstri kalabalıklaştıkça, olumlu ya da olumsuz dışsal ekonomilerin ortaya çıkmadığı bu gibi endüstrilere, sabit maliyetli endüstriler denilmektedir.

53 c. Azalan Maliyetli Endüstriler Endüstri üretim düzeyi arttıkça, üretim faktörlerinin fiyatlarının ve dolayısıyla üretim maliyetinin düşmesi, endüstri uzun dönem denge fiyatının, ilk fiyatın altına düşmesine neden olacaktır. Endüstri arz eğrisi endüstri genişledikçe, endüstriye yeni katılan firmaların LAC eğrilerinin minimum noktalarının seyrini göstermektedir. Azalan Maliyetli endüstrilerde endüstri arz eğrisi. Sol yukarıdan sağ aşağıya doğru azalmaktadır. Bu yönseme endüstride, arzın artırılması durumunda, uzun dönemde, üretimin daha düşük maliyetle geçekleştirebileceğinin mümkün olabileceğini göstermektedir. Bu şekilde, endüstrinin kalabalıklaşması sonucunda üretim faktörlerine olan talebin artmasının üretim faktörleri fiyatlarının düşmesine neden olduğu ekonomilere azalan maliyetli endüstriler denilmektedir.

54 5. Tam rekabet piyasasının eleştirisi Kaynak Dağılımında Etkinlik (Kaynak Tahsisinde Optimalitenin Sağlanması Tam rekabet piyasasında uzun dönemde, firma ve endüstri dengesi gerçekleştiğinde, her firma en uygun üretim tesis ölçeğinde (SAC0 eğrisinin tesis ölçeği) ve tam kapasitede (q 1 kadar) üretimde bulunduğundan, üretim maliyetinin minimum düzeye düşürülmesi sağlanmış olmaktadır. Bu durumda tüketiciler piyasadan gereksinme duydukları mal ve hizmetleri parça başına en düşük maliyete eşit fiyatlardan satın almaktadırlar. Bir başka deyişle, piyasa fiyatı uzun dönem ortalama maliyetin minimum olduğu düzeye eşit olmaktadır. Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması: Girişimci ve üretim faktörleri sahiplerinin uzun dönemde herhangi bir alanda faaliyette bulunmalarından dolayı öteki alanlarda faaliyette bulunanlara göre bir ilave gelir elde edemeyecekleri tam rekabet piyasasında gelir dağılımında adalet sağlanmış olmaktadır. Reklamlardan Kaynaklanan İsraf: Tam rekabet piyasasına reklama gerek olmamasının nedeni, malın homojen ve firmaların piyasa fiyatını etkilemeyecek kadar çok sayıda olmasıdır. Bir tek firma, reklam yaparak homojenliği bozamayacağı gibi, piyasa fiyatım etkileyemeyeceğine ve tüm malını piyasa fiyatından satabileceğine göre, reklam firma için karşılığı alınamayan bir ilave masraf niteliğinde olmaktadır.

9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.8. TAM REKABET PİYASALARI A.8.1. Temel Varsayımları Atomisite Koşulu: Piyasada alıcı ve satıcılar,

Detaylı

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization EKO 205 Mikroiktisat Kar Maksimizasyonu Profit Maximization Tartışılacak Konular Tam Rekabet Piyasaları Kar Maksimizasyonu Marjinal Hasıla, Marjinal Maliyet ve Kar Kısa Dönemde Çıktı Düzeyinin Belirlenmesi

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

TAM REKABET PİYASASI

TAM REKABET PİYASASI TAM REKABET PİYASASI 2 Bu bölümde, tam rekabet piyasasında çalışan firmaların fiyatlarını nasıl oluşturduklarını, ne kadar üreteceklerine nasıl karar verdiklerini ve piyasadaki fiyat ile miktarın nasıl

Detaylı

Bölüm 13: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 2. Sağlık Ekonomisi

Bölüm 13: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 2. Sağlık Ekonomisi Bölüm 13: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 2 Sağlık Ekonomisi 1 Tam rekabetçi piyasa özelliklerini kısaca hatırlayalım: Çok sayıda alıcı/satıcı. Homojen ürün. Giriş ve çıkışlar serbest. Tam

Detaylı

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL Problem 1 (KMS-2001) Bir endüstride iktisadi kârın varlığı, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A)

Detaylı

ÜRETİM ve MALİYETLER. Üretim Fonksiyonu 14.12.2011. Kısa Dönemde Üretim Fonksiyonu. Doç.Dr. Erdal Gümüş

ÜRETİM ve MALİYETLER. Üretim Fonksiyonu 14.12.2011. Kısa Dönemde Üretim Fonksiyonu. Doç.Dr. Erdal Gümüş .. Üretim Fonksiyonu ÜRETİM ve MALİYETLER Doç.Dr. Erdal Gümüş Üretim fonksiyonu: Üretim girdileri ile çıktı ilişkisini ifade eden bir fonksiyondur. Başka bir tanım: teknoloji veri iken belirli miktarlardaki

Detaylı

1. Kısa Dönemde Maliyetler

1. Kısa Dönemde Maliyetler DERS NOTU 05 MALİYET TEORİSİ: KISA VE UZUN DÖNEM Bugünki dersin işleniş planı: 1. Kısa Dönemde Maliyetler... 1 2. Kâr Maksimizasyonu (Bütün Piyasalar İçin)... 9 3. Kâr Maksimizasyonu (Tam Rekabet Piyasası

Detaylı

Ekonominin Esasları TEKEL PİYASASI TEKEL PİYASASI. Tekel Piyasası

Ekonominin Esasları TEKEL PİYASASI TEKEL PİYASASI. Tekel Piyasası Ekonominin Esasları Tekel Piyasası TEKEL PİYASASI Tekel Üretimin % 25 inden fazlasının tek bir firma ya da birbirine bağlı firmalar grubunun elinde olduğu endüstri. Pür tekel Sadece bir satıcının bulunduğu

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

Tekelci Rekabet Piyasası

Tekelci Rekabet Piyasası Tekelci Rekabet iyasası 1900 lü yılların başlarında, ürünlerin homojen olmaması, reklamın giderek 2 artan önemi, azalan maliyet durumlarının yaşanması tam rekabet piyasasına karşı yapılan tartışmaları

Detaylı

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET...

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... 2 1.1. ENDÜSTRİ VE FİRMANIN TALEP ESNEKLİĞİ... 2 2. TAM REKABETTE FİRMANIN SEÇİMLERİ... 3 2.1. HASILAT VE KAR... 3 2.2. KARI MAKSİMİZE EDEN ÇIKTI... 4 2.3. KISA DÖNEMDE

Detaylı

Tam Rekabet Piyasaları (Perfectly competitive markets) Tam rekabet piyasası şu varsayımlara dayanır:

Tam Rekabet Piyasaları (Perfectly competitive markets) Tam rekabet piyasası şu varsayımlara dayanır: BÖLÜM 8 / TAM REKABET PİYASASI VE KA R MAKSİMİZASYONU Tam Rekabet Piyasaları (Perfectly competitive markets) Tam rekabet piyasası şu varsayımlara dayanır: o Sonsuz sayıda alıcı ve satıcı vardır. Her bir

Detaylı

2018/1. Dönem Deneme Sınavı.

2018/1. Dönem Deneme Sınavı. 1. Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonominin konuları arasında yer almamaktadır? A) Tüketici maksimizasyonu B) Faktör piyasası C) Firma maliyetleri D) İşsizlik E) Üretici dengesi 2. Firmanın üretim miktarı

Detaylı

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 ID: Z Mikro 2 Ara 2010 Çoktan Seçmeli Sorular Cümleyi en iyi biçimde tamamlayan veya sorunun yanıtı olan seçeneği yanıt anahtarına işaretleyiniz. 1. Çapraz satış

Detaylı

Tartışılacak Konular. Tekel. Tekel Gücü (Monopoly Power) Tekel Gücünün Kaynakları. Tekel Gücünün Sosyal Maliyeti. Bölüm 10Chapter 10 Slide 2

Tartışılacak Konular. Tekel. Tekel Gücü (Monopoly Power) Tekel Gücünün Kaynakları. Tekel Gücünün Sosyal Maliyeti. Bölüm 10Chapter 10 Slide 2 Monopol ve Monopson Tartışılacak Konular Tekel Tekel Gücü (Monopoly Power) Tekel Gücünün Kaynakları Tekel Gücünün Sosyal Maliyeti Bölüm 10Chapter 10 Slide 2 Tartışılacak Konular Monopson (Monopsony) Monopson

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 8.Bölüm: Tam Rekabet Piyasası. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 8.Bölüm: Tam Rekabet Piyasası. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi I 8.Bölüm: Tam Rekabet Piyasası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. Tam Rekabet Piyasası Ekonomi teorisinde

Detaylı

MAL PİYASASI (Tam Rekabet Piyasası)

MAL PİYASASI (Tam Rekabet Piyasası) : Fiyat, R, MR : Fiyat : Fiyat, R, MR 2.12.211 ML İYI (Tam Rekabet iyasası) oç.r. Erdal Gümüş ML İYI Mal piyasasında üretim ve fiyatlama kararları nasıl oluşmaktadır? Yapısal özelliklerine göre piyasa

Detaylı

1. MONOPOLÜN TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ

1. MONOPOLÜN TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ MONOPOL 1. MONOPOLÜN TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Monopol, ikamesi güç malın üretim ya da satışının bir tek firma tarafından yapılmasıdır. Tek satıcı karşısında n tane alıcının olduğu varsayılır. "Satıcı

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

İktisada Giriş I. 31 Ekim 2016

İktisada Giriş I. 31 Ekim 2016 İktisada Giriş I 31 Ekim 2016 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi Fiyat ile talep edilen miktar arasındaki ilişkiye Talep Kanunu adı verilir. Bir malın satıcısı tek alıcının değil, o malı almak isteyen

Detaylı

Bölüm 7 Monopol ve Monopson

Bölüm 7 Monopol ve Monopson Bölüm 7 Monopol ve Monopson Tartışılacak Konular Tekel Tekel Gücü (Monopoly Power) Tekel Gücünün Kaynakları Tekel Gücünün Sosyal Maliyeti Tartışılacak Konular Monopson (Monopsony) Monopson Gücü Tekel Gücünün

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL 1. Monopolist için fiyat marjinal hasılanın üzerindedir. Çünkü, A) Ortalama ve marjinal hasıla eğrileri birbirine eşittir B) Azalan verimler kanunu geçerli

Detaylı

ÜRETİM MALİYETLERİ Muhasebe Maliyeti İktisadi Maliyet Ayrımı iktisadi maliyet açık maliyet

ÜRETİM MALİYETLERİ Muhasebe Maliyeti İktisadi Maliyet Ayrımı iktisadi maliyet açık maliyet İktisadi analizde üretim maliyeti, fırsat maliyeti anlamında tanımlanır. Bu bağlamda X malı üretiminde kullanılan bir A girdisinin fırsat maliyeti, A girdisinin en iyi alternatif üretim alanında elde edeceği

Detaylı

10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.9. TEKEL (MONOPOL) Piyasada bir satıcı ve çok sayıda alıcının bulunmasıdır. Piyasaya başka

Detaylı

Bölüm 8: TAM REKABET PİYASASI. Firmaların piyasalarda nasıl davranacağı, piyasa yapısı ile yakından ilişkilidir.

Bölüm 8: TAM REKABET PİYASASI. Firmaların piyasalarda nasıl davranacağı, piyasa yapısı ile yakından ilişkilidir. 49 Bölüm 8: TAM REKABET PİYASASI Firmaların piyasalarda nasıl davranacağı, piyasa yapısı ile yakından ilişkilidir. Ekonomi teorisine göre piyasalar yapılarına göre 4 ana gruba ayrılır. 1. Tam rekabet piyasası

Detaylı

Açık Maliyetler Örtük Maliyetler:

Açık Maliyetler Örtük Maliyetler: MALİYETLER Açık Maliyetler: Üretim faktörlerini elde etmek için yapılan gerçek ödemeleri ifade eder. Muhasebeleştirilen maliyetlerdir. Örtük Maliyetler: Gerçekte ödeme yapılmayan, ancak bir alternatiften

Detaylı

Case & Fair & Oster. Bölüm 16 Dışsallıklar, Kamusal Mallar ve Sosyal Tercih

Case & Fair & Oster. Bölüm 16 Dışsallıklar, Kamusal Mallar ve Sosyal Tercih ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR: Cümleyi en iyi tamamlayan ya da sorunun cevabı olan seçeneği işaretleyiniz. Not: FC: Sabit maliyet (Fixed cost) VC: Değişken maliyet (Variable cost) TC: Toplam maliyet (Total cost)

Detaylı

Üretim Girdilerinin lması

Üretim Girdilerinin lması Üretim Girdilerinin Fiyatlandırılmas lması 2 Tam Rekabet Piyasasında Girdi Talebi Tek Değişken Girdi Durumu İlk olarak firmanın tek girdisinin işgücü () olduğu durumu inceleyelim. Değişken üretim girdisi

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları İKT 207: Mikro iktisat Faktör Piyasaları Tartışılacak Konular Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları Monopol Gücünün Olduğu Faktör

Detaylı

2009 S 4200-1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir? ) Stok değişken B) içsel değişken C) kım değişken D) Dışsal değişken E) Fonksiyonel değişken iktist TEORisi 5. Yatay eksende

Detaylı

MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları)

MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları) MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları) Eksik Rekabet Piyasaları Doç.Dr. Erdal Gümüş Eksik Rekabet Piyasaları Tam rekabet piyasası arzu edilen bir piyasa olmakla birlikte, pratikte uygulama alanı başarıyla

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI MİKRO İKTİSAT DOÇ. DR. YÜKSEL BAYRAKTAR MALİYETLER 7. Kısa ve Uzun Dönem Firma Maliyetleri 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri

Detaylı

BÖLÜM 11 TAM REKABETTE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA

BÖLÜM 11 TAM REKABETTE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA BÖLÜM 11 TAM REKABETTE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA BÖLÜM -6: FİRMA TEORİSİ TAM REKABET PİYASASI Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri: 1. Tek başlarına fiyatı etkileyemeyen çok sayıda alıcı ve satıcı vardır:

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT Piyasa Dengesi YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 203 MİKRO İKTİSAT - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 PİYASA DENGESİ Bu bölümde piyasa kavramı, piyasa türleri ve piyasa mekanizmasının işleyişi

Detaylı

Chapter 4 Spesifik faktörler ve Gelir Dağılımı

Chapter 4 Spesifik faktörler ve Gelir Dağılımı Chapter 4 Spesifik faktörler ve Gelir Dağılımı Chapter Organizasyonu Giriş Spesifik Faktör Modeli Spesifik Faktörler Modelinde Uluslararsı Ticaret Gelir Dağılımı ve the Ticaretin Kazanımları Ticaretin

Detaylı

7. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

7. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 7. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.7. MALİYET TEORİSİ: YENİDEN Sabit Maliyetler (FC): Üretim miktarından bağımsız olan maliyetleri

Detaylı

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden İktisata Giriş Test - 1 1. Doğada insan ihtiyaçlarına oranla kıt olan elde etmek için çaba sarf edilen ve fiyatı olan mallara ne ad verilir? A) Serbest mallar B) İktisadi mallar C) Nihai mallar D) Üretici

Detaylı

7Amaçlarımız İKTİSADA GİRİŞ-I. Anahtar Kavramlar. İçindekiler

7Amaçlarımız İKTİSADA GİRİŞ-I. Anahtar Kavramlar. İçindekiler İKTİSADA GİRİŞ-I 7Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Dört temel piyasa yapısını sıralayabilecek ve piyasaların temel özelliklerini özetleyebilecek, Tam rekabet piyasası için gerekli koşulları

Detaylı

Ünite 2. Kısa Dönem Üretim Maliyetleri. Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MAL PİYASASI. Doç. Dr. Selahattin KAYNAK

Ünite 2. Kısa Dönem Üretim Maliyetleri. Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MAL PİYASASI. Doç. Dr. Selahattin KAYNAK Kısa Dönem Üretim Maliyetleri Ünite 2 Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MAL PİYASASI Doç. Dr. Selahattin KAYNAK 1 Ünite 2 KISA DÖNEM ÜRETIM MALIYETLERI Doç. Dr. Selahattin KAYNAK İçindekiler

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta İktisada Giriş I 17 Ekim 2016 II. Hafta Ordinalist Yaklaşım Fayda ölçülemez ancak kayıtsızlık eğrileri ve bütçe doğrusu yardımı ile sıralanabilir. Farksızlık eğrisi tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan

Detaylı

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı.

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Bölüm 4 ve Bölüm 5 Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Talep Piyasada satıcıların faaliyetleri arzı, alıcıların faaliyetleri

Detaylı

UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASI

UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASI DERS NOTU 08 UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASI Bugünki dersin işleniş planı: Bazı Temel Noktalar... 1 I. Kısa Dönem Koşullar ve Uzun Dönem Yönelimler... 3 A. Ekonomik Kâr Eden Firma (Kârı Maksimize

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

AZALAN VERİMLER KANUNU

AZALAN VERİMLER KANUNU ÜRETİM FONKSİYONU Üretim fonksiyonu, bir malın üretiminde kullanılan üretim faktörleriyle (girdi), üretilen miktar (çıktı) arasındaki ilişkiyi ifade eder. Eğer A malının üretiminde; üretim faktörü Emek

Detaylı

ÇIKTI VE MALİYETLER 2

ÇIKTI VE MALİYETLER 2 ÇIKTI VE MALİYETLER 2 1. FIRMANIN AMAÇLARI VE SINIRLAMALARI 2 1.1. FIRMANIN AMACI 2 1.1.1. Neoklasik Kuram 2 1.1.2. Davranışsal Kuram 3 1.1.3. Yönetimsel Kuramlar 3 1.1.4. Neoklasik Karşı Görüşler 4 1.2.

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. S a y f a 1 / 6

ÇALIŞMA SORULARI. S a y f a 1 / 6 1. LM eğrisini oluşturan noktalar neyi ifade etmektedir? LM eğrisinin nasıl elde edildiğini grafik yardımıyla açıklayınız. 2. Para talebinin gelir esnekliği artarsa LM eğrisi nasıl değişir? Grafik yardımıyla

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE)

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Ünite 10: TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Tam rekabetçi bir piyasada halen çalışmakta olan firmalar kısa dönemde normal kârın üzerinde kâr elde ediyorlarsa piyasaya yeni firmalar

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI 36

Doç.Dr. Yaşar SARI 36 Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 106 Talep Esnekliği ile Tüketici Harcamaları Arasındaki İlişki: Firmalar mallarına olan talebin esnekliğini özellikle fiyat politikaları açısından bilmek durumundadır.

Detaylı

Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir.

Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir. 4. ÜRETİM ve MALİYETLER Üretim, mevcut üretim faktörlerinin kullanılması ile insan ihtiyaçlarının karşılayacak ürün veya hizmet meydana getirme çabasıdır. Başka bir tanım ile üretim, ürünlerin faydasını

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl)

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ, MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 11.01.2010 SAAT: 13:00 GRUP: B Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) Çoktan

Detaylı

İktisat bilimi açısından optimizasyon, amacımıza en uygun olan. seçeneğin belirlenmesidir. Örneğin bir firmanın kârını

İktisat bilimi açısından optimizasyon, amacımıza en uygun olan. seçeneğin belirlenmesidir. Örneğin bir firmanın kârını OPTİMİZASYON İktisat bilimi açısından optimizasyon, amacımıza en uygun olan seçeneğin belirlenmesidir. Örneğin bir firmanın kârını maksimize edecek olan üretim miktarının belirlenmesi; bir bireyin toplam

Detaylı

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam A 1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi eş-ürün eğrisi ile ilgili değildir? a. Girdilerin pozitif marjinal fiziki ürüne sahip olması b. Girdilerin azalan marjinal fiziki ürüne sahip olması c. Girdilerin

Detaylı

MAN509T YÖNETİM EKONOMİSİ

MAN509T YÖNETİM EKONOMİSİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MAN509T YÖNETİM EKONOMİSİ PROF. DR. SUAT TEKER 1 ÇALIŞMA SORULARI 1. Firmaların üretim ve üretim süreci ile ilgili karar alırken, kâr

Detaylı

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Ekonomi 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Fiyat Mekanizması:Talep,

Detaylı

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından 3.Ders Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından önemli unsurlardır. Spor endüstrisi içerisinde yer

Detaylı

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem A GRUBU KADROLAR İÇİN KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ Komisyon KPSS İKTİSAT Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-208-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Akademi Bu kitabın

Detaylı

Mikro Final. ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI Saat: 10:45

Mikro Final. ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI Saat: 10:45 MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI 21.01.2011 Saat: 10:45 Mikro1 2010 Final Çoktan Seçmeli Sorular Sorunun yanıtı olan veya cümleyi

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 10.Bölüm: Monopolcü Rekabet. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 10.Bölüm: Monopolcü Rekabet. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi I 10.Bölüm: Monopolcü Rekabet Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 10.1.Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri

Detaylı

Yönetimsel Iktisat Final

Yönetimsel Iktisat Final Yönetimsel Iktisat Final 1) Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı mal grubuna girer? a) kahve için: süt süt tozu b) beyaz peynir kaşar peynir c) Diş Fırçası Macun d)çay Kahve 2) Talepte bir artış, arzda

Detaylı

3. BÖLÜM: ÜRETİCİ DAVRANIŞI VE ARZ

3. BÖLÜM: ÜRETİCİ DAVRANIŞI VE ARZ 3. BÖLÜM: ÜRETİCİ DAVRANIŞI VE ARZ 1 Üretici ya da firma diyeceğimiz karar birimi üretimi organize eden temel birimdir. Firma kendi işyerinde çalışan tek bir kişiden oluşabileceği gibi, çok sayıda işçi

Detaylı

Case & Fair & Oster. Bölüm 4 Talep ve Arz Uygulamaları

Case & Fair & Oster. Bölüm 4 Talep ve Arz Uygulamaları ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR: Cümleyi en iyi tamamlayan ya da sorunun doğru cevabı olan seçeneği işaretleyiniz. 1. Talep eğrisi üzerinde aşağıdakilerden hangisi sabit tutulur? a. malın fiyatı b. gelir c. miktar

Detaylı

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI Harcama yöntemine göre yapılan GSYİH hesaplaması GSYİH = C + I + G şeklinde idi. Biz burada GSYİH ile MG arasındaki farkı bir

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

Ders içeriği (8. Hafta)

Ders içeriği (8. Hafta) Ders içeriği (8. Hafta) 8.Maliyet teorisi 8.1. Kısa Dönem Maliyet Eğrileri 8.1.1.Sabit Maliyet 8.1.2. Değişen Maliyet 8.1.3. Toplam Maliyet 8.1.4. Ortalama ve marjinal maliyetler 8.2. Uzun Dönem maliyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ 1. İKTİSATIN TEMELLERİ... 9 1.1. İKTİSADIN TANIMI... 9 1.2.

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri.

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri. Giriş Temel ekonomik birimler olan tüketici ve üretici için benzer kavram ve kurallar kullanılır. Tüketici için fayda ve fiyat kavramları önemli iken üretici için hasıla kâr ve maliyet kavramları önemlidir.

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

Temelleri. Doç.Dr.Ali Argun Karacabey

Temelleri. Doç.Dr.Ali Argun Karacabey Doğrusal Programlamanın Temelleri Doç.Dr.Ali Argun Karacabey Doğrusal Programlama Nedir? Bir Doğrusal Programlama Modeli doğrusal kısıtlar altında bir doğrusal ğ fonksiyonun değerini ğ maksimize yada minimize

Detaylı

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilirler C) Subjektiftir D) Kesinlikle parayla ifade edilmelidirler

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

OLİGOPOL PİYASALAR: OYUN TEORİK YAKLAŞIM MATEMATİKSEL İKTİSAT DERSİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

OLİGOPOL PİYASALAR: OYUN TEORİK YAKLAŞIM MATEMATİKSEL İKTİSAT DERSİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ OLİGOPOL PİYASALAR: OYUN TEORİK YAKLAŞIM MATEMATİKSEL İKTİSAT DERSİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İÇERİK Oligopol Piyasasının Tanımı ve Çeşitleri Saf Oligopol Piyasası Rekabet Çözümü Cournot Çözümü

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

IKT Kasım, 2008 Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü. DERS NOTU 5 (Bölüm 7-8) ÜRETİCİ TEORİSİ

IKT Kasım, 2008 Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü. DERS NOTU 5 (Bölüm 7-8) ÜRETİCİ TEORİSİ DERS NOTU 5 (Bölüm 7-8) ÜRETİCİ TEORİSİ Bugünkü ders planı: 1. Kârını Maksimize Eden Firma Davranışı...1 2. Üretim Fonksiyonu ve Üretici Dengesi...5 3. Maliyeti Minimize Eden Denge Koşulu...15 4. Maliyet

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT Esneklikler YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 203 MİKRO İKTİSAT - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 ESNEKLİKLER Talep Esneklikleri Talep esneklikleri: Bir malın talebinin talebi etkileyen

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

K ve L arasında ikame yoktur. Bu üretim fonksiyonu Şekil

K ve L arasında ikame yoktur. Bu üretim fonksiyonu Şekil MALİYET TEORİSİ 2 Maliyet fonksiyonunun biçimi, üretim fonksiyonunun biçimine bağlıdır. Bir an için reçel üreticisinin, bir birim kavanoz ve bir birim meyve toplayıcısı ile bir birim çıktı elde ettiği

Detaylı

İktisada Giriş I. Vize Çalışma Soruları

İktisada Giriş I. Vize Çalışma Soruları İktisada Giriş I. Vize Çalışma Soruları Ders Kitabı: Ekonominin İlkeleri, Case-Fair-Oster, Palme Yayıncılık Sınav Esneklik başlıklı 5. Bölüme kadardır. Kitabımızın bölüm sonu sorularından da sorumluyuz.

Detaylı

ARZ, TALEP VE TAM REKABET PİYASASINDA DENGE BÖLÜM 7

ARZ, TALEP VE TAM REKABET PİYASASINDA DENGE BÖLÜM 7 ARZ, TALEP VE TAM REKABET PİYASASINDA DENGE BÖLÜM 7 TALEP Herhangi bir maldan belirli bir sürede ve farklı fiyatlar karşısında satın alınmak istenen miktardır. Talepten söz edebilmek için tüketici isteklerinin

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

MATEMATiKSEL iktisat

MATEMATiKSEL iktisat DİKKAT!... BU ÖZET 8 ÜNİTEDİR BU- RADA İLK ÜNİTE GÖSTERİLMEKTEDİR. MATEMATiKSEL iktisat KISA ÖZET KOLAY AOF Kolayaöf.com 0362 233 8723 Sayfa 2 içindekiler 1.ünite-Türev ve Kuralları..3 2.üniteTek Değişkenli

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir.

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. IS-LM modeli ; J.M.KEYNES tarafından ortaya atılmıştır. Buna göre ekonomide; 1. MAL PİYASASI

Detaylı

TAM REKABET PİYASASINDA

TAM REKABET PİYASASINDA TAM REKABET PİYASASINDA MALİYE POLİTİKASI 1. GötürüG Usulde Vergilerin Firma Üzerine Etkileri 2 Bu tür vergi, firmanın kâr, satış geliri ve üretim miktarı gibi değişkenlerinden bağımsızdır. Kısa Dönemde

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

Ders içeriği (7. Hafta)

Ders içeriği (7. Hafta) Ders içeriği (7. Hafta) 7.Üretim Teorisi 7.1. Uzun dönem ve ölçeğe göre getiri (Ölçeğin verimi) 7.2. Üretim fonksiyonu 7.3. Azalan Verim Kanunu 7.4. Tek ve iki değişkenli üretim fonksiyonları Ek Kaynak:

Detaylı

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri DERS NOTU 02 PİYASA TALEP VE ARZ KAVRAMLARI PİYASA DENGESİ Bugünki dersin işleniş planı: I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri... 1 1. Mal ve hizmet piyasaları... 1 2. Faktör Piyasaları... 2 II. Talep Kavramı...

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 1. Toplam Talep (AD) doğrusunun eğimi hangi faktörler tarafından ve nasıl belirlenmektedir? Açıklayınız. (07.03.2016; 09.00) 2.

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 9.Bölüm: Monopol Piyasası. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 9.Bölüm: Monopol Piyasası. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi I 9.Bölüm: Monopol Piyasası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 9.1.Monopol Piyasasının Özellikleri Monopol

Detaylı