TT SANAL SANTRAL VE ST HİZMETİNDE TEÇHİZAT KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TT SANAL SANTRAL VE ST HİZMETİNDE TEÇHİZAT KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 TT SANAL SANTRAL VE ST HİZMETİNDE TEÇHİZAT KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi, Katılım Koşulları nın ve Taahhütnamesi nin ayrılmaz bir eki konumundaki Abonelik Listesi nde ( Liste ) yer alan, Abone nin Kampanya ya dahil etmek istediği ve Kampanya koşullarına uyan, hizmet numarası, talepte bulunulan teçhizat sayısı, taahhüt süresi, Kampanya ya katılım tarihi gibi bilgileri belirtilen her bir TT SANAL SANTRAL/ST Hizmeti ( Hizmet ) için ayrı ayrı hüküm ifade edecektir. Liste, işbu Katılım Koşulları nın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir parçasıdır. Liste deki bir TT SANAL SANTRAL/ST Hizmeti nin Kampanya dışına çıkması halinde, bu durum Liste deki diğer TT SANAL SANTRAL/ST Hizmetleri ni etkilemeyecek, diğer TT SANAL SANTRAL/ST Hizmetleri açısından işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi geçerliliğini korumaya devam edecektir. Liste, Taraflar ca imzalanacak ve imzalı bir sureti (imza tarihini de içerecek şekilde) Abone ye verilecektir. Kampanya ya Başvuru süresince Abone nin talebi doğrultusunda Liste ye eklemeler yapılabilecek veya Kampanya ya Başvuru Süresi boyunca ya da Taahhüt Süresi boyunca abonelik iptali/sözleşme feshi gibi nedenlerle Liste de iptaller yapılabilecektir. Ekleme ve iptal talebini içeren her bir başvuru talebi ve bu talebi içeren dilekçe/form işbu Katılım Koşulları nın ve Taahhütname nin eki konumundadır. Liste nin değişiklikler sonucunda güncellenmiş her hali de işbu Katılım Koşulları nın ve Taahhütnamesi nin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Katılım Koşulları ve Taahhütname (Kampanya dan TT SANAL SANTRAL Hizmeti için yararlanılacaksa) Liste de belirtilen TT SANAL SANTRAL Hizmetleri ne ilişkin Abonelik Sözleşmeleri nin/ Hizmet Formları nın; (Kampanya dan ST Hizmeti için yararlanılıcaksa) ST Hizmet Formları nın ayrılmaz bir ekidir. Bu İşbu Katılım Koşulları nda ve Taahhütname de geçen Hizmet ibaresi Liste de yer alan tüm TT SANAL SANTRAL/ST Hizmetleri ni ayrı ayrı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. İşbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi her bir Hizmet açısından, Hizmet in Liste de belirtilen taahhüt süresi ve Abone nin Hizmet e ilişkin olarak yararlandığı Teçhizat türü ve sayısı gözetilerek uygulama alanı bulacaktır. KAMPANYA KOŞULLARI: 1. Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) aboneleri 31/07/2016 tarihine kadar başvurmaları durumunda TT Sanal Santral ve ST Hizmetinde Teçhizat Kampanyası na ( Kampanya ) katılabilirler: Türk Telekom un mevcut veya yeni tüzel kişi abonesi olmak, TT SANAL SANTRAL/ST Hizmeti ne ve bu Hizmet kapsamında sahip olunacak tüm dış hat tarifeleri İş Avantaj 3 Yöne 300/600/1000/1500/2000/5000 veya İş Avantaj Her Yöne 300/600/1000/1500/2000/5000 veya Kamuya Özel 300/600/1000/1500/2000/5000 veya Kamuya Özel Her Yöne 300/600/1000/1500/2000/5000 olacak şekilde başvurmak ve bu kapsamda, (Kampanya dan TT SANAL SANTRAL Hizmeti için yararlanılacaksa) TT Sanal Santral Abonelik Sözleşmesi ni/tt Sanal Santral Hizmet Formu nu, (Kampanya dan ST Hizmeti için yararlanılacaksa) ST Hizmet Formu nu imzalamış olmak, Kampanya ya katılım tarihi itibariyle 36 (otuz altı)/ 48 (kırk sekiz) ay boyunca Türk Telekom un abonesi olarak kalmaya ve dış hat tarifelerini İş Avantaj 3 Yöne 300 / İş Avantaj Her Yöne 300 / Kamuya Özel 3 Yöne 300 / Kamuya Özel Her Yöne 300 paketleri içerisinde Kampanya ya katıldığı tarife paketi olan paketten daha düşük bir tarife paketine geçirmemeye yönelik taahhütnameyi imzalamış olmak Sayfa 1/8

2 Abone tarafından Kampanya için başvuruda bulunularak Hizmet e ilişkin Abonelik Sözleşmesi nin/ Hizmet Formu nun imzalanması ve Türk Telekom tarafından Hizmet in aktivasyonunun başlatılmasının akabinde Hizmet e ilişkin ilk faturalama tarihi ilgili TT SANAL SANTRAL/ST Hizmeti açısından Kampanya ya katılım tarihi olarak kabul edilecektir. 2. Abone, Kampanya kapsamına dahil olan her bir Hizmet açısından aşağıda içerikleri belirtilen iki taahhüt seçeneğinden birini tercih edebilecektir: 36 (otuz altı) ay taahhüt seçeneği: Abone nin Hizmet e yönelik olarak sahip olunan tüm dış hatlar açısından İş Avantaj 3 Yöne 300 / İş Avantaj Her Yöne 300 / Kamuya Özel 3 Yöne 300 / Kamuya Özel Her Yöne 300 tarifeleri içerisinde Kampanya ya katılırken tercih edeceği tarife paketinin altına düşmeyecek şekilde 36 (otuzaltı) ay boyunca Hizmet e ilişkin aboneliğini devam ettirme taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranması koşuluyla Taahhüt Süresi boyunca (Kampanya dan TT SANAL SANTRAL Hizmeti için yararlanılıyorsa) TT SANAL SANTRAL Hizmeti kapsamındaki iç hat sayısı kadar Uç Telefon veya Analog IP Dönüştürücü portunun; (Kampanya dan ST Hizmeti için yararlanılıyorsa) ST Hizmeti kapsamındaki gerekli sayıda switch ve router portunun (Ek teki Teçhizat Listesi nde koyu harflerle belirtilmiş olan) teçhizat kullanım ücretinin, Abone den alınmaması seçeneğidir. 48 (kırk sekiz) ay taahhüt seçeneği: Abone nin Hizmet e yönelik olarak sahip olunan tüm dış hatlar açısından İş Avantaj 3 Yöne 300 / İş Avantaj Her Yöne 300 / Kamuya Özel 3 Yöne 300 / Kamuya Özel Her Yöne 300 tarifeleri içerisinde Kampanya ya katılırken tercih edeceği tarife paketinin altına düşmeyecek şekilde 48 (kırsekiz )ay boyunca Hizmet e ilişkin aboneliğini devam ettirme taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranması koşuluyla Taahhüt Süresi boyunca (Kampanya dan TT SANAL SANTRAL Hizmeti için yararlanılıyorsa) TT SANAL SANTRAL Hizmeti kapsamındaki iç hat sayısı kadar Uç Telefon veya Analog IP Dönüştürücü portunun ve switch portunun; (Kampanya dan ST Hizmeti için yararlanılıyorsa) ST Hizmeti kapsamında gerekli sayıda switch ve router portunun (Ek teki Teçhizat Listesi nde koyu harflerle belirtilmiş olan) teçhizat kullanım ücretinin Abone den alınmaması seçeneğidir. 3. Kampanya kapsamında Türk Telekom tarafından, taahhüdüne uygun davranması koşuluyla ücretsiz olarak Abone nin kullanımına verilecek Teçhizat ların özellikleri, marka ve modelleri Türk Telekom tarafından belirlenecektir. Abone nin ilave ekipman talebi olması halinde, Abone ücreti karşılığı ek cihazları temin edebilecektir. 4. (Kampanya dan TT SANAL SANTRAL Hizmeti için yararlanılıyorsa)kampanya kapsamında Türk Telekom tarafından Abone nin Hizmet kapsamındaki iç hat sayısı kadar Uç Telefon ya da Analog IP Dönüştürücü Portun dan hangisinin temin edileceği, uçta yer alan telefonun niteliğine göre belirlenecektir. 5. Abone nin Taahhüt Süresi (36/48 ay) tamamlanmadan Kampanya dan çıkma talebinde bulunması, Abone nin yararlandığı TT SANAL SANTRAL/ST Hizmeti nin Taahhüt Süresi dolmadan herhangi bir nedenle iptal olması/aboneliğin sona ermesi veya aboneliğinden vazgeçilmesi,, abone nin iligli Abonelik Sözleşmesi ni/hizmet Formu nu feshetmesi veya Türk Telekom tarafından ilgili Abonelik Sözleşmesi nin/hizmet Formu nun Abone den kaynaklı bir nedenle feshedilmesi veya Abone tarafından Hizmet kapsamında sahip olunan herhangi bir dış hattın tarifesinin Kampanya ya başvurduğu tarifesinin altında bir tarife paketine geçirmek istemesi, Abone nin TT SANAL SANTRAL/ST Hizmeti ne ilişkin olarak kendisine tahakkuk ettirilen aylık ücretleri tam olarak ve zamanında ödememesi, yararlandığı Hizmet i devretmesi/devretmek istemesi, abonelik türünü değiştirmesi, işbu Katılım Koşullarının ve Taahhütnamesi nin hükümlerini yerine getirmemesi gibi durumların gerçekleşmesi nedeniyle Abone nin ilgili Hizmet açısından Kampanya kapsamı dışına çıkarılması halinde ( Kampanya Kapsamı Dışında Kalınan Haller ) aşağıdaki kurallar geçerlidir: Sayfa 2/8

3 a) Abone, aa) 36 veya 48 aylı Taahhüt Süresi seçeneğinden birini tercih etmiş ise ve Kampanya Kapsamı Dışında Kalınan Hal, Abone nin 36 aylık Taahhüt Süresi ni tercih etmiş olması durumunda söz konusu Taahhüt Süresi tamamlanmadan/48 aylık Taahhüt Süresi ni tercih etmiş olması durumunda ise ilk 36 ay tamamlanmadan gerçekleşmiş ise, teçhizatların kullanıldığı ay sayısı veya kampanyanın bitimine kalan ay sayısından küçük olanın 36 aylık Taahhüt seçeneğindeki aylık kullanım ücreti ile çarpılması sonucunda ortaya çıkan meblağı ab) 48 aylık Taahhüt Süresi seçeneğini tercih etmiş ise ve Kampanya Kapsamı Dışında Kalınan Hal Taaahhüt Süresi nin 36. ayının tamamlandığı tarih ile 48. ayının tamamlandığı tarih aralığında gerçekleşmiş ise taahhütnamnin bitimine kalan ay sayısının teçhizatların 48 aylık Taahhüt seçeneğindeki aylık kullanım ücreti ile çarpılması sonucunda ortaya çıkan meblağı Türk Telekom a tek seferde ödemekle yükümlüdür. b) Abone, Kampanya Kapsamı Dışında Kalınan Hal in gerçekleşmesi durumunda Teçhizat(lar)ı (Ek teki Teçhizat Listesi nde koyu harflerle belirtilmiş olan) satış fiyatları üzerinden satın almayı tercih ederse, o taktirde 5(aa) ve (ab) bentlerinde belirtilen ücretleri ödeme yükümlülüğü bulunmayacaktır. Abone nin Kampanya Kapsamı Dışında Kalınan Hallerden biri gerçekleşmemiş olsa dahi teçhizatları (Ek teki Teçhizat Listesi nde koyu harflerle belirtilmiş olan) satış fiyatları üzerinden satın alma hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun almış olduğu tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları ( Kurul Kararı ) uyarınca, taahhüt süresi tamamlanmadan Abone nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, Kampanya dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş olan SS Paketi ücretleri toplamının ( Kalan Aylar Faydası ), Abone nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar kendisinden alınmamış olan teçhizat kullanım ücretleri toplamından ( Sağlanan Fayda ) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda yı değil, Kalan Aylar Faydası nı Türk Telekom a tek seferde ödemekle yükümlüdür*. (* Türk Telekom un, yargı kararıyla Kurul Kararı nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda yı isteme hakkını saklı tutar.) 6. Abone nin taahhüdüne uygun davranması durumunda Abone den Kampanya kapsamında Hizmet in sunulabilinmesi için Türk Telekom tarafından temin edilen Teçhizat(lar) için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak, Abone, TT SANAL SANTRAL/ST Hizmeti ne ilişkin olarak kendisine tahakkuk ettirilen bağlantı ücretini, aylık ücretleri ve (teçhizat kullanım ücreti dışında) tarifesinde yazan diğer ücretleri tam olarak ve zamanında Türk Telekom a ödemekle yükümlüdür. 7. Abone den, taahhüdüne uygun davranması koşuluyla, Taahhüt Süresinin bitiminden itibaren de aboneliğin devam etmesi durumunda teçhizat/teçhizatlar açısından herhangi bir ücret alınmayacaktır. 8. Abone, aboneliği devam ettiği sürece TT SANAL SANTRAL/ST hizmetine ilişkin Teçhizat(lar)ın bakım giderleri Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. 9. Abone nin Taahhüt Süresi boyunca Türk Telekom ile Hizmet e ilişkin olarak akdettiği Abonelik Sözleşmesi ni/hizmet Formu nu (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi ni) ve/veya işbu Kampanya Katılım Koşullarını ve Taahhütnamesi ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda, bu talep Türk Telekom tarafından karşılanmayacak ve Abone ye bu konuda bilgi verilecektir. Abone nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda işbu Koşulların 5. maddesi uygulama alanı bulacaktır. 10. Abone, Kampanya dan çıkma, Hizmet e ilişkin aboneliğini sona erdirme, gibi Kampanya kapsamından Sayfa 3/8

4 çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği nde belirtilen diğer usullerle Türk Telekom a iletmekle yükümlüdür. 11. Abone nin Taahhüt Süresi içerisinde Hizmet e ilişkin Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu nu (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi ni) devretmeksizin işbu Katılım Koşullarını ve Taahhütnamesi ni devretmek istemesi durumunda, Hizmet e ilişkin Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi) yürürlükte kalmaya devam eder, Abone Kampanya kapsamından çıkarılır, işbu Katılım Koşulları nın 5. maddesi uygulama alanı bulur. 12. Abone, Türk Telekom dan almakta olduğu TT SANAL SANTRAL/ST Hizmeti nin Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere naklini talep edebilir. Abone nin, Taahhüt Süresi içerisinde nakil talebinde bulunması durumunda, söz konusu talep teknik imkanlar ölçüsünde Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Nakil talep edilen yerde Hizmet in Türk Telekom tarafından sağlanabiliyor olması durumunda, Türk Telekom tarafından, nakil olunan yerde Teçhizat kurulumu gerçekleştirilecek ve hat(lar) çalışır halde Abone nin kullanımına sunulacak ve Abone, Taahhüt Süresi nin kalan kısmı kadar tahhüdüyle bağlı kalmaya ve Kampanya kapsamında kendisine sağlanan teçhizat kullanım ücretlerinin alınmaması uygulamasından yararlanmaya devam edecektir. 13. Nakil talep edilen yerde teknik imkansızlıklar nedeniyle Türk Telekom tarafından Hizmet in sürekli olarak verilememesi nedeniyle, Abone nin TT SANAL SANTRAL/ST Hizmeti ne ilişkin aboneliğini iptal ettirmesi durumunda Abone den işbu Katılım Koşulları nın 5. maddesinde belirtilen ücretler talep edilmeyecektir. Bu durumda, Abone, işbu Kampanya süresince kendisine tahsis edilen tüm Teçhizatları Türk Telekom un belirteceği süre içerisinde çalışır şekilde sağlam ve tam olarak Türk Telekom a iade etmekle yükümlüdür. Tüm nakil taleplerinde Abone nin ikametgâh belgesini nakil talebi ile birlikte Türk Telekom a ibraz etmesi gerekmektedir. 14. İşbu Koşullar ın ve Taahhütname nin imzalanmasından doğan başta damga vergisi olmak üzere her türlü vergi ve diğer mali yükümlülükler (harç, resim, masraf vb.) Liste kapsamında işbu Koşullara ve Taahhütname ye dahil edilen her bir Hat açısından ayrı ayrı olmak üzere Abone tarafından karşılanacaktır. Abone nin kanun hükümleriyle muaf tutulduğu durumlarda ise ilgili vergi ve buna benzer mali yükümlülük Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, com.tr/tt/portal/guncel/detay/guncel-damga-vergisi-orani adresinde belirtilmiştir. 15. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından www. turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve mevzuat gereği yapılması gereken diğer bildirim yöntemleri vasıtasıyla Abone lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz. Kampanya nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle Kampanya Başvuru Süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen uygulamadan kaldırılması durumunda, işbu Koşullar ın 5. maddesinin (aa) ve (ab) bendi hükmü uygulama alanı bulmayacak ve söz konusu madde hükmünde belirtilen ücretler Abone ye yansıtılmayacaktır. 16. Abone nin Kampanya dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar ın 5. maddesinde sözü edilen Kurul Kararları; daha sonrasında ise Kurul Kararları na aykırı olmayacak şekilde abonenin Türk Telekom ile imzalamış olduğu TTSANAL SANTRAL Hizmet Formu nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi ni) bütün hükümleri, İşbu Katılım Koşulları ve Taahhütname den kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır. 17. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom da kalacak, aslı gibidir şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone ye verilecek şekilde düzenlenmiştir Sayfa 4/8

5 TAAHHÜTNAME Türk Telekom tarafından düzenlenen Kampanya kapsamında yukarıda yer alan Kampanya Katılım Koşulları nı okuduğumu, aynen kabul ettiğimi, Koşullar ın ve işbu Taahhütname nin Ek te yer alan (ve zaman içerisindeki yapılacak güncellemeleri de içerecek şekilde) Liste de yer verilen tüm Hizmet ler ve Hizmet kapsamındaki hatlar açısından bağlayıcı olduğunu, Ek teki Liste de yer verilen ve hizmet numarası/numaraları belirtilen TT SANAL SANTRAL /ST Hizmeti ne/hizmetleri ne ilişkin olarak tercih ettiğim taahhüt süresinin, dış hat ve iç hat sayısının ve taahhüt süresi boyunca kullanım ücreti alınmadan Türk Telekom tarafından temin edilen Teçhizat türünün (Uç Telefon, Analog IP Dönüştürücü Port, Switch Portu, Router) ve sayısının Liste de belirtilenler olduğunu, Liste de yer alan Hizmet/Hizmetler açısından Liste de (ilgili Hizmet e ilişkin olarak) belirtilen Taahhüt Süresi boyunca Hizmet e/hizmetlere ilişkin aboneliğimi, tüm dış hatlarımın tarifesini Kampanya kapsamın olan ve Kampanya ya katıldığım tarihte tercih ettiğim tarife paketinden daha düşük bir tarife paketine veya Kampanya kapsamı dışındaki bir tarife paketine geçirmeyeceğimi, Hizmet açısından Kampanya Katılım Tarihi nden itibaren Taahhüt Süresi boyunca Hizmete ilişkin olarak Türk Telekom tarifelerinde yer alan bağlantı ücretini ve aylık kullanım ücretlerini zamanında ve tam olarak ödeyeceğimi, Taahhüt Süresi nin tamamlanmasından önce (Türk Telekom tarafından teknik imkansızlıklar nedeniyle Hizmet in sürekli olarak verilememesi durumu hariç) Katılım Koşullarının 5., 9. ve 11.maddesinde belirtilen sebeplerle ilgili Hizmet açısından Kampanya dan çıkmam veya Hizmet e ilişkin aboneliğimin sona ermesi durumunda, Koşullar ın 5. maddesinin (b) beninde belirtildiği şekilde Ek teki Teçhizat Tablosu nda koyu harflerle belirtilen teçhizat bedellerini ödeyerek teçhizatları satın alma seçeneğini tercih etmemem durumunda, Taahhüt Süresi ve Kampanya Kapsamı Dışında Kalınan Halin gerçekleştiği ay göz önünde bulundurularak, Ek teki Teçhizat tablosunda belirtilen ücretler baz alınarak Koşullar ın 5. maddesinin (aa) ve (bb) bendinde belirtilen hesaplamaya göre ortaya çıkacak ücretlerin tamamını ( Sağlanan Fayda ) ; Koşullar ın 5. maddesinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası nın uygulanma şartlarının oluşması durumunda, İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda nın değil Kalan Aylar Faydası nın tamamını ( Koşullar ın 5. maddesinde belirtildiği şekliyle İhlal Halinde Ödenecek Ücreti) (ve Sağlanan Fayda nın/kalan Aylar Faydası nın zamanında ödenmemesi durumunda ayrıca T.C. Merkez Bankası kısa vadeli avanslar için uygulanan avans faizi dahil tüm fer ilerini) ilke talepte defaten Türk Telekom un belirteceği süre içerisinde (Türk Telekom tarafından ayrı olarak bu şekilde bir süre belirtilmedi ise, adıma düzenlenen ve Kampanya dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) ilk talepte ve defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın Türk Telekom a ödeyeceğimi, gayri kabili rucü olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim Sayfa 5/8

6 Ekler: Ek 1: Teçhizat Tablosu Ek 2: Hizmet Listesi Ek 3: Tarife Tablosu Ek 1: Teçhizat Tablosu Alternatif Müşteri Telefonları Peşin 36 Aylık Kira Bedeli 48 Aylık Kira Bedeli Kurulumsuz-Bakımsız Kurulum+Bakım Kurulum+Bakım Kurulum+Bakım CP-7911G 264,50 TL 433,07 TL 10,25 TL 9,07 TL 7960G 627,60 TL 796,17 TL 18,80 TL 16,64 TL 7925G 919,92 TL 1.088,49 TL 25,68 TL 22,73 TL Ata ,72 TL 211,72 TL 5,04 TL 4,46 TL IP Telefonlar ,05 TL 444,16 TL 10,51 TL 9,30 TL IP Telefonlar 1140 E 554,51 TL 746,62 TL 17,63 TL 15,61 TL 24 port ata analog gateway VG ,39 TL 5.562,70 TL 131,00 TL 115,94 TL IPPHONE CP-7931-C-K9= 375,55 TL 449,23 TL 10,63 TL 9,41 TL IPPHONE CP-7942-C-K9= 425,96 TL 499,63 TL 11,82 TL 10,46 TL IPPHONE CP-6921-C-K9= 236,93 TL 310,60 TL 7,37 TL 6,52 TL IPPHONE CP-6941-C-K9= 282,29 TL 355,97 TL 8,44 TL 7,47 TL IPPHONE CP-6945-C-K9= 388,15 TL 461,83 TL 10,93 TL 9,67 TL IPPHONE CP-7962-C-K9= 526,78 TL 600,45 TL 14,19 TL 12,56 TL IPPHONE CP-6961-C-K9= 312,54 TL 386,21 TL 9,15 TL 8,10 TL IPPHONE CP-7965-C-K9= 652,80 TL 726,48 TL 17,16 TL 15,19 TL IPPHONE CP-8961-C-K9= 604,92 TL 678,59 TL 16,03 TL 14,19 TL Ipphone Cisco 7925G-E-K9 703,21 TL 776,89 TL 18,34 TL 16,24 TL IPPHONE CP-8941-C-K9= 428,48 TL 502,16 TL 11,88 TL 10,51 TL IPPHONE CP-8945-C-K9= 529,30 TL 602,97 TL 14,25 TL 12,61 TL IPPHONE CP-9951-C-CAM-K9= 914,93 TL 988,61 TL 23,33 TL 20,65 TL IPPHONE CP-9971-C-CAM-K9= 1.083,81 TL 1.157,48 TL 27,30 TL 24,17 TL IPPHONE CP-7937G 1.424,07 TL 1.497,74 TL 35,31 TL 31,25 TL IPTelefonlar (Renkli) CP-7945G= 705,73 TL 779,41 TL 18,40 TL 16,29 TL IPTelefonlar (Renkli) 7960 G 627,60 TL 701,27 TL 16,56 TL 14,66 TL IPTelefonlar (Basic) CP-7911G= 264,65 TL 338,32 TL 8,02 TL 7,10 TL Wireless IP Telefon ,57 TL 943,24 TL 22,26 TL 19,70 TL IP Telefon 7970G 952,74 TL 1.026,42 TL 24,22 TL 21,43 TL 2 port ata analog gateway Ata ,72 TL 373,03 TL 8,84 TL 7,82 TL IPPHONE IP-Phone Exp. Module ,04 TL 597,35 TL 14,12 TL 12,50 TL IPPHONE IP Color Key Exp. Module 478,89 TL 640,20 TL 15,13 TL 13,39 TL IPPHONE CP-PWR-CORD-CE 10,08 TL 171,39 TL 4,09 TL 3,62 TL IPPHONE CP-PWR-CUBE-3 46,63 TL 207,94 TL 4,95 TL 4,38 TL IPPHONE CP-PWR-CUBE-4 68,05 TL 229,36 TL 5,46 TL 4,83 TL CP-BATT-7925G-STD=Cisco 7925G 75,29 TL 236,60 TL 5,63 TL 4,98 TL Battery CP-PWR-7925G-CE=Cisco 7925G 45,09 TL 206,40 TL 4,91 TL 4,35 TL Power Supply CP-7937-MIC-KIT 378,07 TL 539,38 TL 12,75 TL 11,29 TL CP-7937-PWR-SPL 63,01 TL 224,32 TL 5,34 TL 4,72 TL Expantion Modül ,35 TL 758,66 TL 17,92 TL 15,86 TL Sayfa 6/8

7 Ek 2: Hizmet Listesi / / TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCEL HİZMET LİSTE Adet Hizmet Türü (TT Sanal Santral/ST) Hizmet numarası Dış Hat ve İç Hat sayısı Taahhüt Süresi Tarife Paketi Temin Edilen Teçhizat türü ve sayısı Kampanya ya Katılım Tarihi Ek 3. Tarife Tablosu i. Abone nin, işbu Kampanya nın yanısıra 30 Temmuz 2015 tarihinden önce başvurduğu ve taahhüt süresi devam eden başka bir kampanyadan da yararlanıyor olması ve böylelikle işbu Kampanya kapsamındaki tarifesinin halihazırda başka bir taahhütlü kampanya kapsamında olması durumunda, işbu Kampanya kapsamında Abone ye sunulacak olan fayda 30 Temmuz 2015 tarihinden önce yürürlükte olan tarife ücretlerine göre hesaplanacaktır. ii. Bu Kampanya ya ilişkin Taahhüt Süresi içerisinde, Abone nin üst tarife paketine geçmek istemesi, taahhüdünü uzatması veya yeni bir taahhüde başvurması durumunda, şayet bu başvurudan önce Türk Telekom tarafından tarifelerde fiyat değişikliği gerçekleştirilecek olur ise, aşağıdaki tablodaki tarife ücretlerine göre değil, o dönem yürürlükte olan tarife ücretlerine göre kampanya faydası hesaplanıp Abone ye sunulacaktır. Tarife Paketi Paket Ücreti (TL) Şehir içi, Şehirler arası, Uluslararası Aramalar; I. Kademe PSTN, 444, Yurtiçi GSM yönlerine Paket Aşım Dakika Ücreti (TL) Kamuya Özel BİZ 100 İş Avantaj BİZ ,90 0,365 Kamuya Özel BİZ 200 İş Avantaj BİZ ,90 0,365 Kamuya Özel BİZ 300 İş Avantaj BİZ ,90 0,365 Kamuya Özel BİZ 600 İş Avantaj BİZ ,90 0,365 Kamuya Özel BİZ 1000 İş Avantaj BİZ ,90 0,365 Kamuya Özel BİZ 1500 İş Avantaj BİZ ,90 0,365 Kamuya Özel BİZ 2000 İş Avantaj BİZ ,90 0, Sayfa 7/8

8 Tarife Paketi Paket Ücreti (TL) Şehir içi, Şehirler arası, Uluslararası Aramalar; I. Kademe PSTN, 444, Yurtiçi GSM yönlerine Paket Aşım Dakika Ücreti (TL) Kamuya Özel Her Yöne 100 İş Avantaj Her Yöne ,90 0,365 Kamuya Özel Her Yöne 200 İş Avantaj Her Yöne ,90 0,365 Kamuya Özel Her Yöne 300 İş Avantaj Her Yöne ,90 0,365 Kamuya Özel Her Yöne 600 İş Avantaj Her Yöne ,90 0,365 Kamuya Özel Her Yöne 1000 İş Avantaj Her Yöne ,90 0,365 Kamuya Özel Her Yöne 1500 İş Avantaj Her Yöne ,90 0,365 Kamuya Özel Her Yöne 2000 İş Avantaj Her Yöne ,90 0,365 Kamuya Özel Her Yöne 5000 İş Avantaj Her Yöne ,90 0,365 KİŞİSEL VERİ İZNİ (*) Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle aşağıda belirtilen izni verebilirsiniz. Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi amacıyla, yasalara uygun şekilde tüm hatlarımıza ve devrelerimize ilişkin aboneliğim(iz) süresince abonelik, konum ve kullanım bilgilerim(iz)in Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanılmasına ve bu şirketler arasında paylaşılmasına izin veriyorum. * Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu nu doldurarak geri alabilirsiniz Abone Unvanı/Adı : Yetkili Kişi Adı Soyadı : Abone/Yetkili Kişi İmza Sayfa 8/8

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki şartları

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJ LIYA 15 AY %45 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları ve Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Ev Avantaj

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ IPAD AIR ONLY WIFI TABLET 47-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) sabit telefon hizmetinde İş Avantaj

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin

Detaylı

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) bireysel ve tüzel aboneleri,

Detaylı

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.)

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 300 / 3000 HER YÖNE DK. KAMPANYALARI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom )

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RAHATT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RAHATT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RAHATT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24/36 AY SÜRELİ KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24/36 AY SÜRELİ KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24/36 AY SÜRELİ KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) yeni ve mevcut Taahhütlü Toplu

Detaylı

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ile Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu nu imzalamış olmamız ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile yeni hat alma

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

ÜÇÜ BİR YERDE PAKETLERİ 24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

ÜÇÜ BİR YERDE PAKETLERİ 24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ ÜÇÜ BİR YERDE PAKETLERİ 24 AYLIK ABONELİK NAMESİ ABONELİK TÜRÜ Yeni Abone (PSTN bağlantısı olan veya olmayan yeni müşteri) Mevcut Taahhütsüz Abone (mevcut taahhütsüz ADSL veya Yalın ADSL abonesi) ÜÇÜ BİR

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TİVİBU EV HİZMET NO İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Dahil Olunan Paket (işaretlenmelidir) Paket Adı Kampanyalı Fiyat İndirim Tutarı

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TURKCELL SUPERONLINE olarak

Detaylı