Sayı:64-15 Şubat Kanuni Sultan Süleyman ( ) miyet sağlamaktı. Şarlken,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı:64-15 Şubat 2012. Kanuni Sultan Süleyman (1495-1566) miyet sağlamaktı. Şarlken,"

Transkript

1 8 Kanuni Sultan Süleyman ( ) Kanûnî Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 Pazarte si günü Trabzon da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun dur. Hafsa Hatun Osmanlı ya da Çerkezdir. Kanûnî Sultan Süleyman yuvarlak yüzlü, ela gözlü, geniş alınlı, uzun boylu ve seyrek sakallıydı. Kanûnî Sultan Süleyman devri, Türk hakimiyetinin doruk noktasına ulaştığı bir devir olmuştur. Babası Yavuz Sultan Selim, onu küçük yaşlardan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı. Benzeri görülmemiş bir terbiye ve tahsil gördü. İlk eğitimini annesinden ve ninesi Gülbahar Hatun dan (Yavuz Sultan Selim in annesi) aldı. Yedi yaşına gelince tahsil için İstanbul a, dedesi Sultan İkinci Bayezid in yanına gönderildi. Şehzade Süleyman, burada Karakızoğlu Hayreddin Hızır Efendi den tarih, fen, edebiyat ve din dersleri alırken, savaş teknikleri konusunda da öğrenim görüyordu. 15 yaşına kadar babası Yavuz Sultan Selim in yanında kalan Şehzade Süleyman, kanunlar gereği sancak istemesi üzerine, önce Şarki Karahisar a oradan da Bolu, kısa bir süre sonra da Kefe sancakbeyliğine tayin edildi (1509). Yavuz Sultan Selim in 1512 de tahta geçmesi üzerine İstanbul a çağırılan Şehzade Süleyman, babasının kardeşleriyle mücadeleleri sırasında İstanbul da kalarak babasına vekalet etti. Bu sırada Saruhan sancakbeyliğinde de bulundu. Babası Yavuz Sultan Selim in ölümü üzerine, 30 Eylül 1520 de 25 yaşındayken Osmanlı tahtına geçti. Kendisinden başka erkek kardeşi olmadığı için tahta geçişi kolay ve çatışmasız oldu. Çok ciddi ve kendinden emin bir padişah olan Kanûnî Sultan Süleyman, azim ve irade sahibiydi. Yapacağı işlerde hiç acele etmez, gayet geniş düşünür ve verdiği emirden asla geri dönmezdi. İş başına getireceği adamlara, kabiliyet derecelerine göre görev verirdi. Zigetvar kuşatmasını idare ederken, 7 Eylül 1566 yılında 71 yaşında vefat etti. Kendisine Kanûnî denmesi, yeni kanunlar icad etmesinden değil, mevcut kanunları yazdırtıp çok sıkı bir şekilde tatbik etmesinden dolayıdır. Kanûnî Sultan Süleyman adaleti seven bir padişahtı. Mısır dan gelen vergiyi haddinden fazla bulup, yaptırdığı araştırma sonunda halkın zulme uğradığını düşünmesi ve Mısır Valisini değiştirmesi bunun açık kanıtıdır. Kanûnî Sultan Süleyman, tahta çıktığı sırada Osmanlı Devle- ti dünyanın en zengin ve en güçlü devleti konumundaydı. Babasının ölümü ve kendisinin padişah olması, Arslan öldü, yerine kuzu geçti diye düşünen Avrupalıları sevindiriyordu. Ancak Avrupalılar, çok geçmeden hayal kırıklığına uğradılar. İÇ İSYANLAR Kanûnî Sultan Süleyman, padişahlığının ilk yıllarında bazı iç isyanlarla uğraştı. Mısır ın fethinden sonra Yavuz Sultan Selim in Şam Valisi olarak atadığı Canbirdi Gazeli nin çıkardığı isyan bunlardan ilkidir. Amacı Memlük devletini yeniden kurmak olan Canbirdi Gazeli, 1521 yılının Ocak ayında Dulkadiroğullarından Şehsuvaroğlu Ali Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından bozguna uğratılarak yakalandı ve idam edildi. Kanûnî Sultan Süleyman, sonraki yıllarda yine Mısır da sadrazamlık hakkının kendisinde olması gerektiğini savunan Ahmet Paşa, Anadolu da Safevilerin desteğiyle ortaya çıkan Kalender Çelebi ve vergi sistemini bahane ederek ayaklanan Baba Zünnun (1527) isyanlarıyla uğraştı. Çıkan tüm bu isyanlar Osmanlı kuvvetleri tarafından başarıyla bastırıldı. BELGRAD IN FETHİ Kanûnî Sultan Süleyman tahta çıktığında Avrupa nın en güçlü devleti Roma-Germen İmparatorluğu (Almanya) idi. Almanya İmparatoru Şarlken Macaristan a ha- Başyazar Yardımcısı İsa Abdulkahhar DİZGİ ROMAN BEKİR rek Şarlken in donanmasını yendi. Hem Fransa yı hem de Fransuva yı kurtardı. MOHAÇ SAVAŞI Şarlken in büyük bir tehlike olmaya başladığını gören Kanûnî Sultan Süleyman, Fransuva nın da ısrarı üzerine Şarlken e karşı savaş açmaya karar verdi. Osmanlı ordusu Tuna nehrini geçerek Macaristan a girdi. 29 Ağustos 1526 da Macar ordusuyla Mohaç ta yapılan savaşta Macar ordusu iki saatte dağıldı. Mohaç Savaşı parlak ve şanlı bir zaferle neticelendi. Budin (Budapeşte) alındı. Macaristan, Osmanlı Devletine bağlı bir krallık haline geldi ve başına Macar soylularından Jan Zapolya getirildi. VİYANA KUŞATMASI Macaristan ın Türkler tarafından fethi Avusturya ile Türkleri karşı karşıya getirdi. Mohaç Savaşı ndan sonra Macaristan bir tampon bölge haline gelmişti. Avusturya Arşidükü Ferdinand, Macaristan ın Osmanlı hakimiyetine girmesini istemiyordu. Ferdinand, Şarlken in de desteğiyle Jan Zapolya yı tanımadı ve Budin e girdi. Karşı sefere çıkan Kanûnî Sultan Süleyman Budin i geri aldı. Savaşmayı göze alakim olmak için Macar kralı mayan Ferdinand ve Şarlile yakın akrabalık ilişkileri ken Avusturya nın başkenti kurmuştu. Macar Kralı İkinViyana ya kaçtılar ve Viyana ci Lui, Şarlken e güvenerek kuşatıldı (26 Eylül 1529). Kış vergilerini ödemiyor kenmevsimi yaklaştığı için 16 disine gönderilen Osmanlı Ekim günü kuşatma kaldırılelçilerini öldürtüyordu. Fatih dı. Osmanlı Devleti, Viyana Sultan Mehmed, Avrupa da kuşatmasından bir sonuç düzenlediği seferlerde Sırbis- elde edememesine rağmen, tan ı almıştı. Ancak stratejik Macaristan daki durumunu bir öneme sahip Macaristan güçlendirmiş ve Avrupa nın alınamamıştı. Kanûnî Sulkarşı saldırı yapmasını entan Süleyman Macaristan ı gellemiştir. Macaristan üzealmak üzere harekete geçti. rindeki emellerinden vazgeçbelgrad, karadan ve Tuna meyen Ferdinand, Kanûnî ye ırmağındaki Osmanlı donan- bir elçi göndererek Macarisması tarafından kuşatıldı. tan ın kendisine verilmesini Şehir, gayet iyi savunulmaistedi. Buna karşılık vergi sına rağmen teslim olmak vermeyi kabul ediyordu. Bu zorunda kaldı (29 Ağustos talebi karşısında olumsuz 1521). Belgrad Muhafızlığına cevap alan Ferdinand Budin i Balı Paşa getirildi. Bu sefer kuşattı. sonunda İstanbul a gönderimacaristan SEFERLERİ len bazı Belgradlılar kurulan Kanûnî Sultan Süleyman, Belgrad köyüne yerleştirilbunun üzerine Almanya sedi. Belgrad ın fethi, Kanûnî ferine çıktı. Budin i geri alıp Sultan Süleyman ın ilk fethiestergon a kadar ilerleyen dir. Belgrad, bundan sonraki Osmanlı kuvvetleri, Avusturyıllarda Osmanlı Devleti nin ya ve Almanya içlerine akınavrupa ya açılan en büyük lar düzenledi. Yedi ay süren kapısı oldu. Bu sebeple Almanya seferi sırasında Belgrad a Darü l-cihad deavusturya da bir çok kasaba, nildi. şehir ve kale fethedildi. AvusŞARLKEN ve AVRUPA turya, yapılan bu savaşlar Alman İmparatoru Şarlken in sonunda harap ve bitkin bir amacı tüm Avrupa da hakihale geldi. Bunun üzerine miyet sağlamaktı. Şarlken, Ferdinand barış istedi. İmfikirlerine karşı çıkan Fransa zalanan İstanbul Antlaşması Kralı Fransuva yı esir aldı. ile Ferdinand ve Şarlken in Fransa Kralının annesi Dühem Macaristan hem de şes Dangolen, Kanûnî ye bir tüm Avrupa yı ele geçirme mektup yazarak yardım iste- çabaları sonuçsuz kaldı (22 di. Bunun üzerine Kaptan-ı Temmuz 1533). Ferdinand ın Derya Barboros Hayreddin Macaristan üzerinde ki emelpaşa Fransa nın Akdeniz lerinden vazgeçmeye niyeti kıyısındaki şehri Nis e gide- BAŞYAZAR yoktu. Jan Zapolya ölmüş, yerine oğlu Sigismund geçmişti. Bundan istifade eden Ferdinand Budin i kuşattı. Bunun üzerine 1540 yılında Kanûnî tekrardan Macaristan seferine çıktı ve çok güçlü bir orduyla birlikte Budin e girdi. Sigismund u Erdel Beyliği ne atadı ve Macaristan ı Osmanlı Devleti ne bağlı Budin eyaleti haline getirdi. Süleyman Paşa bu bölgenin beylerbeyliğine atandı. Avusturya nın elinde sadece kuzey Macaristan kaldı. Kanûnî döneminin önemli siyasi olaylarından olan Osmanlı-Macaristan, Almanya, Avusturya ilişkileri Kanûnî nin ölümüne kadar devam etti. ZİGETVAR KALESİ Anadolu daki iç isyanlarla ve Doğu da İran Devleti ile uğraşan Kanûnî Sultan Süleyman, 1566 da son seferine yine Macaristan üzerine çıktı. Zigetvar kalesi kuşatıldı, ancak kuşatma devam ederken Kanûnî Sultan Süleyman vefat etti. Osmanlı Devletini zaferden zafere taşıyan Kanûnî Sultan Süleyman ın ölüm haberine rağmen kale fethedildi (7 Eylül 1566). KAPİTÜLASYONLAR İlk defa 1352 yılında Cenevizlilere verilen Kapitülasyonlar, darülharb kabul edilen yabancı ülke tüccarına Osmanlı topraklarında ticaret yapma hakkı veriyordu. Ancak Osmanlı Devleti ticaret imtiyazlarını siyasi ve diplomatik menfaatleri çerçevesinde kullanarak ittifak yapacağı devletlere vermişti yılında Fransa ile dostluk havası içerisinde iken Fransızların hazırladığı Kapitülasyon taslağı Osmanlı padişahınca tasdik edilmemişti. Bu taslağa göre eşit şartlar ve mütekabiliyet esası getiriliyordu. Halbuki Osmanlı Devleti padişahın tek taraflı yemini Ahdi ile verildiğinden Ahidname diye adlandırılmıştı ve her padişah değiştiğinde yenilenmesi gerekiyordu. İlk Fransız Kapitülasyonu, Kıbrıs seferi öncesinde 1569 yılında verildi. Katolik dünyasına ve Papa ambargosuna karşı ittifak sağlamak için Protestan olan İngiltere ye 1580 de, Hollanda ya 1612 de Kapitülasyonlar verildi. Kapitülasyonlarda ticaret yapma hakkının yanı sıra, tüccarın hakları, gümrük vergileri, mahkeme usülleri, yol izinleri, emniyetlerine dair hususlar detaylı olarak belirtildi. Osmanlı devleti zayıfladıkça Kapitülasyon verilen devletlerde giderek çoğaldı ve bunu bir baskı aracı haline getirdiler. Birinci Dünya Savaşı nın ilanı ile birlikte 1914 yılında tüm protestolara rağmen Kapitülasyonlar tek taraflı olarak kaldırılmıştır. Adres: Erbil, Minare Mahallesi, Aşgal Caddesi

2 7 Sayı:64-15 Şubat 2012 Kalp Krizi Nedir? H. Sevcan Kasapoğlu - Serdarlı Kalp krizi (miyokard enfarktüsü) kalp kasının bir bölümünün o bölgeye yetersiz kan akışından dolayı ölmesi (kalıcı hasara uğraması) sonucu meydana gelir. Kalbi besleyen damarların kan akımının çeşitli nedenlerle ani azalmasına veya kesilmesine bağlı olarak gelişen ve o damarın beslediği kalp kasında çeşitli derecede hücre ölümü ile sonuçlanan ve kalp krizi olarak bilinen bir hastalıktır Hastaların kalp krizinden kaybedilmelerinin önlenmesi olayın ilk anından itibaren en kısa zamanda hastaneye ulaşmasına bağlıdır Her 5 ani ölümün biri kalp krizinden dolayı gerçekleşmektedir. Kalp krizi yetişkinlerdeki ani ölümün başlıca nedenlerinden biridir. Nedenler ve Risk Faktörleri Kalp krizlerinin çoğu koroner arterlerde (kalp kasına kan ve oksijen taşıyan atardamarlar) oluşan pıhtılar (trombüs) sebebiyle meydana gelir. Pıhtılar genelde ateroskleroz sonucu meydana gelen değişiklikler yüzünden daralmış koroner arterlerde oluşur. Arter duvarının içindeki aterosklerotik plak bazen çatlar ve bu da pıhtı oluşumunu tetikler. Koroner arterlerdeki pıhtılar kalp kasına kan ve oksijen akışını engeller, bu da o bölgedeki kalp hücrelerinin ölümüne sebep olur. Hasar gören kalp kası kasılma yeteneğini kaybeder ve kalbin geri kalan kısmı hasar gören bu bölümün işini de yapmak zorunda kalır. Koroner arter hastalıklarının ve kalp krizinin risk faktörleri genel olarak kalp damar hastalıkları risk faktörlerinin aynısıdır: hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diyabet, sigara içmek ve ailede erken yaşta koroner kalp hastalığı görülmesidir. Belirtilen risk faktörlerinin çoğu fazla kiloyla ilgilidir. Dar olan bir damarın üzerinde pıhtı oluşumunu her hangi bir neden başlatabilir. Bazen ani ve bunaltıcı stres buna neden olabilir. Son birkaç senede, koroner arter hastalığı için, artmış homosistein, C-reaktif protein ve fibrinojen seviyeleri gibi yeni risk faktörleri saptanmıştır. Yüksek homosistein, beslenmeye folik asit ilavesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu yeni risk faktörlerinin pratik değeri üzerine çalışmalar hala devam etmektedir ve halen homosistein seviyesinin düşürülmesinin olumlu etkileri olduğuna ait kesin kanıtlar yoktur. Kalp Krizinin Tanısı (teşhisi): Kalp krizi geçirmekte olan hastaların temel şikayeti göğüs ağrısıdır: Göğüs ağrısı: Göğüs kemiğinin arkasındaki göğüs ağrısı kalp krizinin en önemli belirtisidir; fakat, özellikle diyabet hastalarında ve yaşlılarda, bu ağrı çok belirsiz olabilir yada hiç hissedilmeyebilir (sessiz kalp krizi). Erbil in eski haltercisi Beşir Usta: Türkmen Kulübü nün kurucularındanım Ağrı sıklıkla göğüsten omuz yada kollara, ense, dişler, çene, karın veya sırta doğru yayılır. Bazen ağrı sadece bu bölgelerden birinde hissedilir. Göğüs Ağrısının özellikleri: Ağrı 20 dakikadan fazla genellikle saatlerce sürer ve genelde dinlenme yada nitrogliserinle geçmez, Ağrı, şiddetli ve künt vasıftadır. Fakat keskin veya belirsiz olabilir, Ağrı, sıkıştıran, ağırlık, baskı yapıcı tarzda olabilir, Göğüste daralma hissi uyandırabilir, Göğüsde fil oturuyormuş gibi veya Hazımsızlık olarak da hissedilebilir. Beraberinde sıklıkla soğuk terleme ve ölüm korkusu da vardır. Kendi başına yada göğüsteki ağrıyla birlikte hissedilebilen diğer belirtiler Erbil in tanınmış eski haltercilerinden Beşir Muhammet, Türkmen Kulübü nün kurucularındandır Erbil doğumlu Beşir Usta, başarılarla dolu bir sicile sahip. Aynı zamanda birtakım halterci de yetiştirmiş olan Beşir Usta, haltere de Brusk takımında başladığını Vaktiyle teknik direktörsüz halter yaptıklarını ifade eden Beşir Usta, kurucuları arasında olduğu Türkmen Kulübü nde Esat Kasap ve Şerdil Tahsin le beraber çalıştığını belirtti. Kulübü, Türkiye de temsil ettiğini dile getiren Beşir Usta, kulüpten üç yıl sonra ayrıldığını Kulüplerinin Tacil mahallesinde bulunduğu günlerde Abdülkadir Bezirgan ın adamları tarafından çalındığını ifade eden Beşir Usta, bunun üzerine mahkemeye başvurmaları sonucu birkaç suçlunun tutuklandığını Halter federasyonu başkan yardımcılığı, Erbil takımı teknik direktörlüğü ve Türkmen Kulübü idare heyeti üyeliği gibi görevlerde de bulunmuş olan Beşir Usta, bugün olduğu gibi geçmişte de sahipsiz olduklarına dikkat çekti. Şampiyonluklara, masraflarını kendi cebinden ödeyerek katıldığını ifade eden Beşir Usta, araba tamircisi olarak çalıştıktan sonra arkadaşı İdris Tofik le birlikte bir spor salonu açtı. Çalıştırdıkları salonun aydınlatılması amacıyla kullandıkları jeneratör için ayda 200 bin dinarlık yakıt aldıklarını ifade eden Beşir Usta, yetkililerden salonları için elektrik temin etmelerini istedi. Beşir Usta ayrıca salon kirasının da indirilmesini istedi. Askerlik, Suriyeli futbolcunun profesyonel olma hayalini suya düşürdü Karzan Hevleri-Erbil Asya Ligi nde oynayan Erbil futbol takımının, Suriyeli futbolcu Taha Deeab ı renklerine katma girişimi sonuçsuz kaldı. Suriye nin İttihad Al-Alawi takımında top koşturan Deeab in, askerliğini tamamlamadığı için Erbil de oynamasına izin verilmedi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan bir yetkili, Suriyeli futbolcu Deeab la imza aşamasına geldiklerini ancak söz konusu futbolcunun, askerliğini tamamlamadığı için takımının Erbil e gelmesine izin vermediğini Erbil Futbol Kulübü yetkilisi Mahmut Aziz, Suriye de profesyonel olma yolunda askerliğin engel teşkil ettiğini ifade etti. Takım olarak Deeab ın tecrübelerine çok ihtiyaç duyduklarını dile getiren Aziz, Erbil teknik direktörünün de Deeab ı çok beğendiğini Irak ta profesyonel olma yolunda askerliğin engel teşkil etmediğini hatırlatan Erbil Futbol Kulübü yetkilisi Mahmut Aziz, Erbil in Asya ve Irak Liglerinde başarılı olmak istediğini Erbil Futbol Kulübü nün diğer bir yetkilisi Bejan İbrahim de Deeab ı renklerine katmayı çok istiyordu. Askerliğin, profesyonel olma önünde engel teşkil ettiğini ilk kez duyduğunu ifade eden İbrahim, başarılı sporcuların önünün açılması gerektiğini Profesyonel sporcuların kendi ülkelerinin adını tüm dünyaya duyurduklarını ifade eden üniversiteli bir genç ise Avrupa da böyle bir uygulamanın olmadığını Son olarak spor yazarı Saman Zahir, ülkelerinin profesyonelliğe adım atan sporculara destek olması gerektiğini savundu. Bu konuda FİFA nın müdahil olmasını isteyen Zahir, sporcuların profesyonel olma yolundaki tüm engellerinin kaldırılması gerektiğini Spor muhabirimiz Karzan Kanabi yılın en iyi muhabiri seçildi Gazetemizin spor muhabiri Karzan Kanabi, bu yıl Erbil in en iyi muhabiri olarak seçildi. Karzan Hevleri olarak tanınan Kanabi, Kürdistan Demokratik Gençler Birliği Erbil Merkezi tarafından yapılan oylamada en çok oyu toplayarak yılın en iyi spor muhabiri seçildi. Kulüp temsilcileri, gazeteci ve sporcuların katıldığı oylamada birinci olan Karzan Kanabi, sonuçtan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan bir yetkili, oylamanın özgür bir ortamda yapıldığını Oylamadan sorumlu Rojgar Kadir, seçmenlerin adaylarını özgürce seçtiklerine dikkat çekti. Bilindiği gibi spor muhabirimiz Karzan Kanabi, 2007 de Bölge Spor ve Gençlik Bakanlığı tarafından da en iyi muhabir olarak seçilmişti.

3 6 Müzisyen Talat Arif: Sanatçı hiç kimseye ve hiçbir kuruma bağlı veya ait olamaz Heriş Erbilli, masraflarını kendisi karşılayarak yeni bir albüm çıkardı Röp- Gurbetçi müzisyen Talat Arif gazetemize verdiği röportajda Sanatçı hiç kimseye ve hiçbir kuruma bağlı veya ait olamaz dedi. Faaliyetlerinden söz eden Arif, Kendi ülkemde, sevgili şehrimde yabancılık çekiyorum diye konuştu. : Sanattan uzaklaşma nedenlerinizi bizimle paylaşır mısınız? T. Arif: Ben ve sanatım her zaman beraberdik ve hala da beraberiz. Ancak sevgili vatanımdan uzaklaşmışım ve şuan neden yaşadığımı araştırıyorum. Bu aralar hayat yaratma gücümü kaybetmiş gibiyim. Çünkü sanatçı yaratma özgürlüğü elinden alınmışsa hiçbir şey yaratamaz. Kendi ülkemde, sevgili şehrimde yabancılık çekiyorum. Kim bizlerden gerçekleri söyleme özgürlüğünü alma gücüne sahiptir? Özgürce sanat yapamıyorsam, benim özgürlüğüm elimden alınmış demektir. Ben özgürce sanat yapabileceğim bir dünya hayal ediyorum ve bunun için uğraşıyorum. : Uzun süredir yurtdışında yaşıyorsunuz, nelerle uğraşıyorsunuz? T. Arif: Özgürce yeni hayatlar yaratmaktayım, çünkü özgür sanatçı gelişmiş hayat yaratma gücüne sahiptir. Almanya da sanat ve sanatçıya gösterilen saygıya gerçekten hayranım. Kimsenin seviyesiz eleştirisine, yüksek ses ve yasaklarına maruz kalmıyorsun. Onun yerine yapıcı eleştiri, sanat ve sanatçıya saygı sesi ile hitap ediliyor. Çünkü herkes o seviyeye gelmiş ve anlamış ki, bir sanatçı sanatı ile bir milletin geleceğini görür, yaratır ve geleceği sanatına döker. Sanatçı hiç kimseye ve hiçbir kuruma bağlı veya ait olamaz. Dostluk perdesi altında veya kurumlara bağlı olarak yalanlar uyduramaz. Bunlara inanmadığım ve saygı göstermediğim için kendime geçici olarak bir ortam yaratmaya kalktım ve buradan sanat yapmak için mücadelemi başlattım. : Son dönemdeki çalışmalarınız hakkında bize bilgi verir misiniz? T. Arif: Çalışmalarımın hepsi internet ortamındaki youtube sitesinde yayınlanıyor. Sanatseverler, bilim adamları ve kültürel kurumlardan şahsıma ve sanatıma gösterilen saygı ve övgü beni yeterince tatmin etmiştir. Son dönemlerde gerçekleştirdiğim bazı çalışmaları saymam gerekirse, bunların bazılarını müzik, bazılarını ise Almanca ve Kürtçe şiirler oluşturur. Bunlar; Heimat( Vatan),in meinem Land(Benim ülkemde), Inschrift ( Nakış), Gemaeinsamt (Hep beraber), Die Welt der infremdung (Gurbet Dünyasında- ),Kurdistan, Shahidan (Şehitler), Saxakani Kurdistan (Kürdistan Dağları), Hale hat (Kaçın geldi). : Arkadaşlarınız kimlerdir, özellikle eskilerden? T. Arif: Aslında çok fazla isim var, size aklıma gelenleri saymam gerekirse; Tahsin Taha, Fuad Ahmet, Muhammet Ahmet, Muhammet Ceza, Bakuri, Camal Hidayet, Seyit Ahmet, Vurya Ahmet, Cevdet Şakir, Şirzat Serspi, Şirzat Enver, Erbil sanat ekibinde çalışanlar ve Okul Faaliyetleri Müdürlüğü üyeleri. : Sanat camiası nasıl bir camiadır? T. Arif: Sanat camiası kalabalık bir camiadır ve sanat grup işidir. Bu yüzden sanatçıların her zaman çok çevresi olur, ancak hepsi sizin arkadaşınız olamaz. Öyle ki, bazı dönemler vardır ki arkadaş saydığınız kişiler bile bakarsınız taş gibi bir kalbe sahiptir ve size karşı yaptıkları affedilemezdir. Size karşı düşmanca hisler taşır; hep alır hiç vermez. Yaralar, zevk alır, içi dışı bir değildir. Yükselmek için birilerini kötüler, dediğini hiç yapmaz ve büyük bir münafıklık örneği sizi çok sever!. : Kürdistan Bölgesi nde, özellikle Erbil deki durumu nasıl görüyorsunuz? T. Arif: Bugünkü tarihi özgürlüğü elde etmek için gerçekten çok uzun süre fedakârlıkta bulunduk. Bugün Kürdistan da yaşayan, etnik kökeni ve dini ne olursa olsun tüm toplumlar kardeşçe yaşıyor ve bir bütünler. İçeriden veya dışarıdan gelen herhangi bir yanlışlık hepimize zarar verebilir. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız, hoşgörüyle birbirimize yaklaşarak aramızda yardımlaşmalıyız. Yoksa bu uzun süre boyunca verilen emekler boşa gider. Kendimize şu soruyu soralım; acaba kendimize karşı dürüst müyüz? Eğer cevabımız evet ise bunu işlerimizle ispatlamalıyız. : İleriye dönük herhangi bir projeniz var mı? T. Arif: Elbette, yakında bahar kutlamaları için çalışmalar hazırlıyorum. Hiçbir zaman çalışmadan durmayacağız. Biz bu yaşa gelirken geçmişi bugüne bağladık ve bugünü de yarına bağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Ses sanatçısı Muhammet Neccar dan yeni bir klip çalışması Ses sanatçısı Heriş Erbilli, 11 şarkıdan oluşan yeni bir albüme imza attı. Erbilli nin masraflarını kendi karşılayarak çıkardığı albüm, Haba ve Mışko kasetçiliklerinde satılıyor. Sevmişem seni adlı albümünde kendisine yardım eden söz yazarlarına teşekkür eden ses sanatçısı Heriş Erbilli, şarkı sözlerinin İmat Neccar, Hüsam Hasret, Yunus Tütüncü ve Geylan Altıparmak a ait olduğunu Albümdeki 11 şarkıdan 10 unun bestesinin Yunus Tütüncü ye, birisinin ise kendisine ait olduğunu ifade eden Erbilli çıkardığı albümün masraflarını kendisinin karşıladığını Ses sanatçısı Heriş Erbilli, Yunus Tütüncü nün kendisine yardım ettiğini, Fahrettin Erbilli nin ise müzik çalışmalarında destek verdiğini belirtti. Ses sanatçısı Muhammet Neccar, Türk ilahi okuyucusu Ali Ercan ın Medine ye varamadım adlı ilahisinin klibini çekti. Mevlit Kandili nedeniyle klip çeken ses sanatçısı Neccar, 12 şarkılı yeni bir albüm çıkaracağının müjdesini de verdi. Yeni albümü için şairler Hüsam Hasret, Murat Yaşar, Şemsettin Veli Erbilli ve Riyaz Demirci den şarkı sözü alan Muhammet Neccar, kendisine yardımda bulunan Türkmen Kardeşlik Ocağı na teşekkür etti.genç ses sanatçısı Neccar, Türkmen Kültür ve Sanat Dairesi Müdürü Ümit Halife nin de kendisine yardım sözü verdiğini Eski sanatçılar ödüllendirilecek -Özel Sanat ve Kültür Genel Müdürlüğü, düzenleyeceği törende sanata hizmetlerinden dolayı bir takım eski sanatçıları ödüllendirecek. Sanatçılar Erbil'den seçilecek. Sanat ve Kültür Genel Müdürü Ferheng Gafur, gazetemize yaptığı açıklamada müdürlük olarak Erbil'de sanat sürecine hizmet eden eski sanatçıları ödüllendirmek için bir tören düzenleyeceklerini Gafur, müdürlük olarak tüm alanlarıyla sanata önem verdiklerini

4 5 Sayı:64-15 Şubat 2012 İTHAL MALLAR GELENEKSEL MESLEKLERİMİZİ ÖLDÜRÜYOR! Son zamanlarda sanayi ürünlerinin, ithal malların ve teknolojinin de günlük hayatımıza girmesi ile birlikte geleneksel mesleklerimiz kan kaybetmeye devam ediyor. Yüzlerce yıllık geleneklerimiz yavaş yavaş ölüyor. Bu durum, birçok meslek sahibinin yıllardır sayesinde ekmek kazandığı mesleğini terk etmesine de sebep oluyor. Marangozluk yapan Karhi İsmail Neccar, oturma takımı, dolap ve gardrop gibi yurtdışından hazır malların ithal edilmesinin, marangozluk mesleğini bitirme noktasına getirdiğini söylüyor. Birçok marangozun mesleğinden vazgeçtiğini ifade eden Neccar, 1987 den beri marangozluk yaptığını ancak bugün yurtdışından getirilen ithal malların işlerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. İthal malların görüntü olarak güzel olsa da pratik olmadığını ifade eden Neccar, artık insanların kendilerine iş siparişi vermediğini belirtiyor. Malların çoğunun Türkiye, Çin ve Malezya dan ithal edildiğine işaret eden Neccar, işsizlik nedeniyle çoğu marangoz ustalarının mesleklerinden vazgeçtiklerini kaydediyor. Yerli ustaların neden dünyadaki modelleri takip etmedikleri yönündeki sorumuzu yanıtlayan esnaf Karhi İsmail Neccar, yeni modellerin büyük maliyetli olduğunu söylüyor. Neccar, Yeni tarzda bir yatak odası 5 bin dolara mal oluyor diyor. Ailesi 70 yıldan beri marangozluk yapan Rubar Neccar, mesleği babasından öğrendiğini söylüyor. Ancak ithal malların mesleklerini öldürdüğünü ifade eden Rubar Neccar, artık mobilya tamirciliği yapmakla uğraştığını ifade ediyor. Rubar Neccar, Bize artık kimse sipariş vermiyor, mobilya tamiratı gibi ufak tefek işlerle uğraşıyoruz diyor. Marangozluk gibi terzilik de yok olmak üzere. Hacı Kamuran Terzi, bu mesleği 20 yıldan beri yapıyor. Ancak ithal giysiler nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldı. Bu durum eğer böyle devam ederse birçok meslek yok olup gider diyen Terzi, mesleklerini devam ettirebilmek için bölge hükümetini kendilerine atölye inşa etmeye çağırdı. Meslek atölyelerinin inşa esilmesinin birçok işsize ekmek kapısı açacağını ifade eden Kamuran Terzi, hükümetin vatandaşları dinlememesinden yakındı. Eskiden Adnan Hayat ve Diler Mama nın en güzel takım elbiseleri diktiklerini dile getiren Terzi, Şimdi en güzel takım elbisenin fiyatı 50 dolar diye konuştu. Erbil büyük çarşısında terzi olarak çalışan Hacı Dilaver Bezirgan da bu durumdan şikâyetçi. Bezirgan, İthal Malların çoğu Türkiye, Çin ve Malezya dan ithal ediliyor. Bu durum işsizlik nedeniyle çoğu marangoz ustaları mesleklerinden vazgeçti hazır giyimler terziliği bırakın yavaşlatmayı neredeyse yok etti diyerek tepkisini dile getirdi. Birçok terzinin mesleği bıraktığını ifade eden Bezirgan, hükümete kendilerini vergi vermekten muaf tutması çağrısında bulundu. Yerel televizyonlarda yayınlanan SMS mesajları toplumun huzurunu bozuyor Yerel televizyonlarda yayınlanan SMS mesajları toplumun huzurunu kaçırmaya başladı. Ancak bu televizyon yetkilileri SMS mesajlarına engel olamadıklarını söylüyorlar. Kalat adlı yerel televizyon kanalının müdürü Zana Halil, kanallarında kısa mesaj servisini durdurduklarını Halil, bu mesajları gönderenlerin kültür düzeyinin çok düşük olduğunu belirtti. SMS mesajlarının toplum huzurunu bozduğunu ifade eden Kalat televizyon kanalı müdürü Zana Halil, SMS mesajlarının televizyon için bir gelir kaynağı olduğunu Televizyonda yayınlanan her mesajdan 4 cent kazandıklarını ifade eden Halil, kalan 6 centin telefon şirketine gittiğini Televizyon kanalı olarak kendilerine kâr getirse de, SMS servisini durdurduklarını Erbil de yayın yapan Hataw yerel televizyonu müdürü Havkar Hamaraş, SMS mesajlarının kendileri için büyük sorunlara yol açtığına dikkat çekti. Hamaraş, buna rağmen televizyon için iyi bir gelir kaynağı olan SMS leri gönderenlerin hemen hemen hepsini gençlerin oluşturduğunu Hamaraş, her gece 2 ila 3 bin arasında SMS yayınladıklarını Hataw televizyon kanalı müdürü Havkar Hamaraş, Kültür Bakanlığı nın SMS mesajlarına sansür uygulamadığını da SMS mesajlarını yayınlayan başka bir televizyon kanalı olan Effekt, günde 4 ila 5 bin mesaj yayınlıyor. Kanalın müdürü Nevzat İsmail, bu mesajları yayınlamanın olumlu ve olumsuz taraflarının bulunduğunu Bu mesajlarla, insanların özel günler ve bayramlarda birbirlerini kutlayabilmesi ve yeni arkadaşlar edinebilmesinin SMS in olumlu tarafı olduğunu ifade eden İsmal, işin olumsuz tarafı ise bazı insanların çirkin sözler yazması olduğunu İsmail, zararlı olmaması için bu mesajları denetim altına aldıklarını ve filtrelediklerini Edinilen bilgiye göre Effekt Tv, SMS yayınlayan televizyonlar arasında birinci sırada geliyor. Ferhat Cemal, 25 yaşında, Erbil de yaşayan ve 5 yıllık evli bir vatandaş. Dört yaşında bir çocuğu olan Cemal in eşi, SMS yüzünden bir gençle ilişki kurmuş. Haberi duyan Cemal mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açmış. Kendi evi ve arabası olan genç, SMS in evliliğini bitirdiğini Havjin Hamahan adlı 25 yaşındaki bayan, bir televizyonda yayınlanan SMS in kendisine pahalıya mal olduğunu Hamahan, Bir akşam a televizyonunda 25 yaşında bir kızla evlenmek isteyen bir erkeğin mesajını okudum ve hemen telefonla kendisini aradım. Kendisiyle görüştükten sonra çok pişman oldum. Erkek, eğer ses çıkarırsam numaramı yayınlayacağı tehdidinde bulundu. Ben de korkudan kendisiyle ilişki kurmak zorunda kaldım dedi. Bayan Havjin Hamahan, telefon yoluyla tanıştığı gençle henüz yüz yüze gelmediğini Sosyolog Sangar Yusuf, televizyonlarda yayınlanan SMS mesajlarının aile yapısına zarar verdiğini Buna izin verilmemesi gerektiğini savunan Yusuf, bu mesajları yayınlayan televizyonların takip altına alınması gerektiğini Parlamento İlişkiler Kültür ve Enformasyon Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Verte, bazı televizyonların gelenek görenek ve aile yapısıyla ters düşen yayınlar yaptığına dikkat çekti. Aynı zamanda İslami Hareketi Grup üyesi de olan Verte, televizyon yasası gibi bir yasanın bulunmadığına dikkat çekti. Hükümeti bu tür yayınları denetim altına almaya çağırdı. Öte yandan Kültür Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Halgurt Cündiyani, bakanlık olarak geçen yıl görsel medyayı düzenleyen talimatlar çıkardıklarını Cündiyani, ancak medya sürecini tıkayacağı endişesiyle söz konusu talimatların bir hafta sonra iptal edildiğini Cündiyani görüş bildirmek için talimatları yetkili makamlara tekrar gönderdiklerini Kaynak: Awene Gazetesi, sayı Şubat 2012

5 4 Kürdistan İslami Birliği yetkilisi Abubekir Ali: Kürdistan Bölgesi nde ırki değil ulusal politikalar benimsenmeli Röp: Kürdistan İslami Birliği nin Siyasi Büro Üyesi Abubekir Ali, bölgede Kürtler gibi Türkmenlerin de eşit hak ve görevlere sahip olması gerektiğini savundu. Kürdistan Bölgesi nde ırka dayalı politikalar değil, ulusal politikalar benimsenmesi gerektiğini ifade eden Kürt yetkili Ali, Başbakan Yardımcısının Türkmen olmasının çok doğal olduğunu : Kürdistan İslami Birliği, Türkmen haklarını ne kadar savunuyor? A.Ali: Parti olarak, Türkmenleri Kürdistan toplumunun önemli bir unsuru olarak görüyoruz. Bu bağlamda Kürtler gibi Türkmenler de eşit hak ve görevlere sahip olmalı. Çünkü hepimiz Kürdistan toplumunu oluşturuyoruz. Dolayısıyla bölgemizdeki genel politika ırki değil, ulusal olmalıdır. Türkmenler bölgede bir takım haklar elde etmişlerdir. Ancak haklarının tamamına kavuşabilmeleri için tartışmalı bölgelerin geri dönmesini beklememiz lazım. Türkmenlerin, Kürdistan Bölgesi realitesine sağlıklı bir şekilde yaklaşım gösterememeleri başlıca bir sorundur. Bölgedeki çevrelere gelince, bunların Türkmen hak ve taleplerine yaklaşımları olumlu olmalıdır. Türkmenlerin parlamentoda, hükümette, bölge başkanlığında ve diğer kurumlarda nüfus ağırlıklarına göre temsil edilmesini destekliyoruz. : Sizce Türkmenlere bir bakanlık ve 5 milletvekilliği vermek az değil mi? A.Ali: Bizim sorunumuz, bugüne kadar bir anayasaya sahip olmamamızdır. Bu hakları anayasal olarak teminat altına almak için her şeyden önce bir anayasaya sahip olmamız gerekir. Bana göre, başbakanın veya bölge başkanının yardımcılarından birisinin Türkmen olması çok normaldir. Türkmenler, kendilerine karşı tecrit ve ayrım politikası uygulandığını düşünmesinler. Böyle bir düşünceye kapılmalarını da istemiyoruz. Çünkü Türkmenlere karşı yapılan herhangi bir haksızlık, Kürtlere karşı yapılmış bir haksızlık demektir. Bölgedeki Türkmen, Kürt ve diğer toplumların huzur ve barış içinde bir yaşam sürdürecekleri konusunda çok iyimserim. : Parti olarak Türkmen bölgelerinde, Türkmen sempatizan ve üyeleriniz var mı? A.Ali: Aslında Türkmen üyelerimiz çoktu. Ancak hem biz hem de kendileri şunu iyi gördük ki; Türkmenler bağımsız bir siyasi yapı içerisinde kendi haklarını savunmalılar, böyle daha verimli olacaklarını düşündük. Parti olarak içtüzüğümüzde, Türkmenlerin Kürdistan Bölgesi nde haklara ve eşitliğe sahip olduğunu tespit ediyoruz. : Bölge ve Irak seçimlerinde Türkmen adaylarınız olacak mı? A.Ali: Biz herkese açığız. Türkmeneli Partisi Erbil Kol Sorumlusu Salar Erbil: Irak çapında hiçbir taraftan para yardımı almayan tek parti biziz 2005 ten beri bütçemiz yok ve kendi imkânlarımızla ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Parti olarak başkanımızın emekli maaşıyla geçiniyoruz Röp: Türkmeneli Partisi Erbil Kol Sorumlusu Salar Erbil, gazetemize verdiği mülakatta partilerinin Erbil de şube açma planından söz etti. Sahadaki siyasi değişikliklerin, partilerini bu kentte şube açmaya sevk ettiğini ifade eden Erbil, Bölge Sanayi ve Ticaret Bakanı Sinan Çelebi nin görevinde çok başarılı olduğunu : Parti olarak Erbil de şube açmak istediğiniz söyleniyor, doğru mu? S.Erbil: Evet doğru te bazı siyasi nedenlerle Erbil de durdurduğumuz faaliyetlerimize yeniden başlamak istiyoruz. Bugün şartlar değiştiği için Erbil de yeniden bulunmak istiyoruz. : Erbil de üye ve sempatizanlarınız var mı? S.Erbil: Elbette var. Ancak bunların illa ki partimize üye olmaları veya teşkilatlarımızda yer almaları şart değil. Biz kitlesel ve halkımızın menfaati için kurulmuş bir partiyiz. : Sizce genel merkezleri Kerkük te bulunan Türkmen partileri neden Erbil de şube açmak istiyor? S.Erbil: Bu durum, bölgede cereyan eden siyasi değişikliklere bağlı olsa gerek. Biz burada şube açmak istiyoruz ve bölgeye dönüyoruz demiyoruz, çünkü biz bu toprakların evlatlarıyız. Yine de siyasette sabit bir şey yok. : Parti olarak hiçbir yerden para almıyorsunuz. Acaba bu durum faaliyetlerinizi olumsuz etkilemiyor mu? S.Erbil: Elbette paranın olması iyi bir şey. Ama para yok diye ilkelerinizden vazgeçemezsin. Faaliyetlerimiz arzuladığımız gibi değil, çünkü 2005 ten beri bütçemiz yok ve kendi imkânlarımızla ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Şunu açık ve net olarak söyleyebilirim ki, Irak çapında hiçbir taraftan para almayan tek parti biziz. Parti olarak başkanımızın emekli maaşıyla geçiniyoruz. : Kurulacak 7. kabine hakkında ne düşünüyorsunuz? Acaba yeni kabinenin, Türkmenlerin hak ve taleplerinin sağlanması konusunda diğer kabinelerden farkı var mı? S.Erbil: Yeni kabinenin kurulması bölgede önemli bir gelişmedir. Yeni hükümet başkanından veya KDP den hükümete katılmamız yönünde henüz resmi bir talep gelmedi. Bölgenin ana unsuru olan Türkmenler olarak yeni kabinede yer alıyoruz. Eğer bize gelin siz de katılın denilirse o zaman bunu değerlendiririz. Kabineye kim katılırsa katılsın, önemli olan Türkmenleri temsil edecek kişinin bu yere uygun olmasıdır. Mesela Bakanımız Sayın Sinan Çelebi işi ve başarılarıyla kendini ispat etmiştir. : Bölge hükümetinin şartına göre, bölgede şube açan bir partinin Kürdistan Bölgesi nin varlığını kabul etmesi ve tanıması gerekir. Parti olarak içtüzüğünüzü değiştirmek mi istiyorsunuz? S.Erbil: Şu üzücüdür ki, birçok insanın partilerin içtüzüklerinden bilgileri yok. Geçmişteki şartlar bugünkünden farklı politikalar gerektiriyordu. Bugün Irak Anayasası nda federasyondan söz ediliyor. Biz istesek de istemesek de Kürdistan Bölgesi federal bir bölgedir. Bizim illa ki programımızda Kürdistan yazmamız şart değil. Ama Erbil de faaliyet göstermemiz, bu bölgeyi tanıdığımız anlamına geliyor. : Bildiğiniz gibi Irak parçalanmak üzere. Şiiler ve Sünniler kendilerine ait bölgeler kurmak istiyor. Acaba bu denklemde Türkmenlerin yeri nedir? Türkmeneli Partisi yetkilisi Salar Erbil:Irak ın parçalan masına taraf olmamakla birlikte, bu yönde olası bir gelişmeye karşı, geleceğimizi kardeş Kürtlerle görüyoruz S.Erbil: Parti olarak tüm ihtimallere karşı projelerimiz hazır durumda. Irak ın parçalanmasına taraf olmamakla birlikte, bu yönde olası bir gelişmeye karşı, geleceğimizi kardeş Kürtlerle görüyoruz.

6 3 Sayı:64-15 Şubat 2012 Eski Türkmen peşmergeler yardım bekliyor Eski Türkmen peşmergeler, bölge hükümetinin ayrım yaptığını düşünüyor. Göz ardı edildiklerini ifade eden Türkmen peşmergeler, bölge hükümetinin tüm milletlere mensup peşmergelere eşit mesafede olmadığını belirtiyorlar. Erbil in eski peşmergelerinden Hadi Abdurrahman, peşmergeliği para ve imtiyaz için seçmediklerine dikkat çekti. Peşmergelik yaptığı için görevinden iki kez çıkarıldığını ifade eden Abdurrahman, buna rağmen herhangi bir karşılık görmediğini Irak Başbakan Yardımcısı Dr. Roj Nuri Şaveys ve mevcut Kerkük Valisi Dr. Necmettin Kerim le yan yana peşmergelik yaptığını dile getiren Türkmen eski peşmerge, ekonomik olarak çok zor günler geçiriyor. Peşmergelik nedeniyle görevinden atılan Nazım Saiğ, henüz eski görevine kavuşamadığını Seksenli yıllarda polisken peşmerge saflarına geçen Erbilli eski Türkmen peşmerge Saiğ, o zamanlarda Barzan bölgesinde görev yaptığını Ailesine hükümet tarafından iki yıl baskı yapıldıktan sonra devrimin onayıyla evine döndüğünü ifade eden Saiğ, döndüğünde yerinin değiştirilerek sınır bölgesine taşındığını belirtti. Ardından 1989 da Baas rejiminin kararıyla görevinden temelli çıkarıldığını belirten Saiğ, ayaklanmadan sonra polislik görevine dönebilmek için yaptığı müracaatın reddedildiğini Halen gazeteci olarak çalışan Nazım Saiğ, polislik görevine dönebilmek için Bölge İçişleri Bakanı na yazı yazdığını Ancak gazetecilik yaptığı için hem hükümetin hem de iktidar partisinin dönme talebine cevap vermediğini dile getiren Saiğ, Gazeteci ve Türkmen aktivist olduğum için, eski görevime dönmemi engelliyorlar diye konuştu. Peşmergelik yüzünden işinden olduğunu ifade eden Türkmen gazeteci Nazım Saiğ, Beni en azından iyi bir dereceyle emekliye ayırmalıydılar dedi. Ancak, bazı eski Türkmen peşmergeler maaş ve imtiyazlara muhtaç değil. Maaşı ve kendisine arsa tahsis edilmesini reddeden Türkmen peşmerge Hacı Ömer, maaşa muhtaç başkalarının olduğunu 1976 da Komünist Partisi ne geçen Hacı Ömer, burada birkaç yıl siyasette çalıştıktan sonra partiden 1996 da ayrıldığını Hacı Ömer, partili arkadaşlarının ara sıra kendisini ziyaret ettiklerini Halinden memnun Türkmen peşmerge de yok değil. Komünist Partisi nin kendisine arsa tahsis ettiğini ifade eden Abdullah Tofik, başkan Barzani nin emriyle emekliye ayrıldığını ve geçen yıl tedavi olabilmesi için kendisine 10 milyon dinar ödendiğini yılları arasında peşmergelik yaptığını ifade eden Abdullah Tofik, bu sürede çok zorluklar yaşadığını ve gizli teşkilatta çalıştığını Eski Türkmen peşmergelerin durumunu, parlamentonun Peşmerge Komisyonu Başkan Yardımcısı Sabah Beytullah a sorduk. Komisyon olarak tüm milletlere eşit mesafede olduklarını ifade eden Beytullah, peşmergelerin hayat şartlarını iyileştirmek için Peşmerge Bakanlığı na defalarca ziyarette bulunduklarını hatırlattı. Emeklilik yasasıyla çalışılmasını talep eden Komisyon Başkan Yardımcısı, yasanın yürürlüğe konulması durumunda eski peşmergelerin geçim sıkıntılarının biteceğini Peşmergeler arasında ayrım yapmadıklarını dile getiren Beytullah, Hangi milletten olursa olsun peşmerge peşmergedir diyerek Türkmen peşmergelerin tüm devrimlerdeki rolüne işaret etti. Türkmen Cephesi şehit ve özürlü aileleri, maaşlarına zam istiyor Türkmen Cephesi şehit ve özürlü aileleri ayda sadece 100 dolar maaş alıyor, bu paranın bir haftaya bile yetmediğini ifade eden bu aileler maaşlarına zam istiyor. Ancak Türkmen Cephesi Erbil sorumlusu, kendileri de aldıkları yardımlarla geçindikleri için bu ailelere zam veremeyeceklerini Bir Türkmen partisi olarak 17 yıl önce kurulan Türkmen Cephesi, halk için verdiği mücadele uğrunda şehit ve kurbanlar vermiştir. Ancak şehit ve özürlü ailelerine az miktarda maaş bağlandığı için eleştirilen Türkmen Cephesi, elindeki maddi imkânların kısıtlı olduğunu söylüyor. Bir şehit babası olan Halil İbrahim adındaki Türkmen vatandaş, 1996 da oğlunun bir grup Türkmen le birlikte eski Baas rejimi tarafından tutuklandığını Ellerindeki belgelerin, oğlunun 1997 de Bağdat ta idam edildiğini gösterdiğini ifade eden şehit babası, Oğlum Türkmen Cephesi nde muhasebeci olarak çalışıyordu dedi. Hükümetin kendilerine şehit maaşı tahsis etmediğini ifade eden şehit babası Halil İbrahim, Türkmen Cephesi nden ayda 100 dolar gibi cüzi bir para aldıklarını hatırlattı yılı öncesinde bu maaşın 60 dolar olduğunu ancak sonra zamlanarak 100 dolar olduğunu ifade eden şehit babası şöyle konuştu, Zamanında Türkmen Cephesi yetkilileri bizi sık sık ziyaret ederdi, ancak bugün bu ziyaretler kesildi. Kerkük teki Türkmen Cephesi yetkilileri Erbil i göz ardı ediyorlar. Ancak buna rağmen biz şehit aileleriyle güven tazelemeye çalışıyorlar. Türkmen Cephesi nin eski başkanı Dr. Sadettin Ergeç döneminde şehit aileleri için hiçbir şey yapılmadı. Aksine bize bölge hükümeti daha fazla yardım etti. Türkmen şehitleri, hem Bağdat hem de bölge yönetimleri tarafından savaş şehitleri olarak kabul edilmiyorlar. Bu da aileleri kaygılandırıyor. Şehit eşi olan Bayan Aydın Abdülaziz, Türkmen Cephesi nin kendilerine maaşlarını düzenli olarak ödemediğini İster 10, ister 2 çocuğun olsun, maaşın değişmiyor diyen Bayan Aydın Abdülaziz, yetkililerle görüşemediklerini Maaşlarını düzenli olarak almadıklarını ifade eden şehit eşi, Bazen maaş almaya gittiğimizde bizi oradaki hademeler karşılıyor dedi. Bayan Aydın Abdülaziz, uzun süre kirada kaldıktan sonra babasından kalan mirasla ev alabildiklerini Şehit kardeşi bir bayan ise, çok sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade ederek aldıkları maaşın 10 gün bile yetmediğini Adının açıklanmasını istemeyen Türkmen şehit kardeşi, şehit aileleri olarak kendileri için hiçbir şey yapılmadığını Zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden şehit kardeşi, Milli törenlerde bile bizi hatırlamıyorlar diyerek yakındı. Türkmen Cephesi özürlüleri de şikâyetçi de Erbil de meydana gelen çatışmada sakatlanan Semir Üzeyirağalı, 17 yıldır özürlü olmasına rağmen kendisine yetecek kadar bir maaş tahsis edilmediğini Altı kişilik bir aileye sahip olduğunu ifade eden Üzeyirağalı, Kiracı olduğum için bu maaş bana yetmiyor. Türkmen Cephesi yetkilileri de bizi unutmuş diye konuştu. Bu eleştiriler karşısında konuşan bir Türkmen yetkili, Türkmen Cephesi nin de yardımlarla geçindiğini Türkmen Cephesi Erbil Kol Sorumlusu Azat Küreci, Irak ın kaynaklarından sadece Kürt ve Arapların yararlandığına dikkat çekti. Tüekmen Cephesi şehit ailelerinin aldığı 100 dolarlık maaş 10 gün bile yetmiyor Şehitlerinin haklarını aramak için bölgedeki yetkililere müracaat ettiklerini ifade eden Küreci, Yetkililer bize 1996 şehitlerinden söz etmeyiniz diyorlar. Çünkü bu yetkililer kendi ayıplarının ortaya çıkmasını istemiyorlar dedi. Bürolarını Erbil de yeni açtıklarını kaydeden Küreci, görüştükleri şehit ailelerine her türlü desteği ve yardımı kendilerine sağlayacaklarını ilettiklerini Şehit ailelerine ödenen maaşın az olduğunu kabul eden Türkmen Cephesi Erbil Kol Sorumlusu Azat Küreci, 40 şehit ailesi ve 60 özürlüye yardım ettiklerini hatırlattı. Küreci, Verdiğimiz maaş çok az. Ama zam yetkimiz yok diye konuştu.

7 2 KDSP Sekreteri Muhammet Hacı Mahmut: Türkmenler ne kadar birlik olurlarsa, ağırlıkları da o kadar artar Röp- Kürdistan Demokratik Sosyalist Partisi Sekreteri Muhammet Hacı Mahmut, Türkmenlerin birlik olmamasını eleştirdi. Türkmenler ne kadar birlik olurlarsa, ağırlıkları da o kadar artar diyen Mahmut, insanların artık bilinçli ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olduklarını Mahmut, Bu durum, meselelerin kapalı kapılar ardında kalmamasını sağladı diye konuştu. : Türkmenlerin siyasi karar alma sürecinden dışlanmalarını ve kamu kurumlarında temsil edilmemelerini neye bağlıyorsunuz? H.Mahmut: Bunun sebebi kendileridir. Çünkü Türkmen çevreleri tek ses değiller ve siyasi sahadan uzaklar. Şuna inanıyorum ki, Türkmenler ne kadar birlik olurlarsa, ağırlıkları da o kadar artar. : Partinizde Türkmen üye ve sempatizan var mı? H.Mahmut: Elbette var. Dağ mücadelesi günlerinde de Türkmen peşmerge vardı. Çatışmalarda yaralanan Türkmen peşmergemiz vardı. : Bir önceki parlamento dönemindeki Türkmen milletvekilleri kendi halkları için çalışıyorlar mıydı? H.Mahmut: Çalıştıklarını görüyordum. : Sokağa nasıl bakıyorsunuz, halk iktidarla ne kadar uyum içerisinde? H.Mahmut: Şimdi halk çok bilinçli ve dünyada olup bitenleri takip ediyor. Bu durum, meselelerin kapalı kapılar arkasında kalmamasını sağladı. Türkmenlere gelince, bu toplumun birlik olmasını ve iktidardan ilgi görmesini istiyorum. Örneğin vaktiyle parlamentoda, parlamento başkan yardımcısının ve başbakanın Türkmen olmasını önermiştim. : Bağdat ta Kürtler kendilerine birçok hak talep ederlerken neden aynı hakları Türkmenler için de istemiyorlar? H.Mahmut: Dediğim gibi Türkmenler, kendileri birlik içinde değil. Bunlar eğer tek ses olsalar ve Kürtlerle birlikte hareket etseler, haklarının fazlasına kavuşacaklar. : Partiniz Türkmen davasını ne kadar savunuyor? H.Mahmut: Partimizin arşivine bakarsanız, Türkmen davasına karşı görüşümü öğrenebilirsiniz. Türkmenler bu ülkenin bir parçası oldukları için ilgi görmeleri ve karar alma sürecinde yer almaları gerekir. : Türkiye nin bölgedeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? H.Mahmut: Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak çok önemli. Çünkü hem bize komşudur hem de Avrupa yla aramızda bir köprüdür. Bu ülke hem siyasi hem de ticari olarak büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla Kürdistan toplumu olarak bu ülkeyle her alanda ilişki kurmalıyız. : Türkmen partileriyle ilişkileriniz nasıldır? H.Mahmut: İlişkilerimiz çok iyidir. Osman Müfti, 2012 yılına üç yeni eserle merhaba dedi Şair, çevirmen ve yazar Osman Mütfi, yeni yıla ikisi tercüme, birisi şiir olmak üzere üç yeni eserle merhaba dedi. Erbil in tanınmış edebiyatçılarından Osman Reşat Müfti, Arap dünyasının gelmiş geçmiş en ünlü şairi Abü-Altayyip ElMütenebbi ye ithafen yazdığı şiirle Arap dilindeki becerisini ortaya koyuyor. Türkçesi El-Mütenebbi ye mektup anlamında olan Risale ila El-Mütenebbi adlı şiirinde Müfti, El-Mütenebbi nin sadece Arapların değil, tüm insanlığın mirası olduğunu düşünüyor. Bu noktadan hareketle şiiri kaleme aldığını ifade eden Müfti, Kürt yazar ve aydınların Arap edebiyatına ve İslam dinine büyük katkıda bulunduklarına dikkat çekiyor. Osman Müfti, ikinci eserinde büyük Kürt şair Şeyh Rıza Talabani nin Farsça kaleme 8 Mart okullarda milli gün ilan edildi Eğitim Bakanlığı nın kararına göre, 8 Mart okullarda milli gün ilan edildi. Bu karara göre öğrenciler kendi milli kıyafetlerini giyebilecekler. Konuyla ilgili gazetemize konuşan bir eğitim yetkilisi, söz konusu kararın zorunlu olmadığını hatırlattı. Türkmen Eğitimi Genel Müdürü Fahrettin Bahaattin, Eğitim Bakanlığı nın kararının Türkmen okullarını da kapsadığını Bahaattin, öğrencilerin 8 Mart ta isterlerse milli kıyafetlerini giyebileceklerini Türkmen eğitim yetkilisi Fahrettin Bahaattin, kararın öğrencilerin kendi milli kimliklerini idrak etmesi amacıyla alındığını almış olduğu kasideyi Arapçaya çeviriyor. Eserinde Müfti ayrıca Talabani nin hayatı hakkında bilgi veriyor ve yazdığı şiir hakkında bir giriş de yapıyor. Üçüncü eserinde Türkçeden Arapçaya bir kasideyi çeviren ve açıklayan yazar ve şair Osman Müfti, Türkçede de tecrübesini konuşturuyor. Müfti nin çevirdiği ve Envar Kaşife adını taşıyan şiir Türkmen şair Seyit Salih Kerküklü ye ait. Erbil Kalesi nin tanınmış ve dindar bir ailesine mensup olan Osman Müfti nin babası Reşat Müfti, Erbil de uzun yıllar hatiplik ve kadılık yaptı. Reşat Müfti aynı zamanda Kürdistan Bölgesi Din Adamları Meclisi Başkanlığını da yaptı. Babasından Kur an okumayı, Farsça, Türkçe ve Arapçayı öğrenen Osman Müfti nin şiir konularında ve dini konularda birçok eseri bulunuyor. Müfti, Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı nda danışman olarak çalışıyor. Gazeteci ve fotoğrafçı Nebil Hıdır Kasap, Mısır ın Opera Salonu nda sergi düzenledi Gurbetçi gazeteci ve fotoğrafçı Nebil Hıdır Kasap, 9 Şubat 2012 günü Mısır'ın başkenti Kahire'deki Opera Salonu nda sergi düzenledi. Irak'ın Mısır Büyükelçisi Nizar Hayrullah tarafından açılışı yapılan sergiyi çok sayıda ziyaretçi gezdi. Muhabir ve diplomatların yanı sıra Mısır'da ikamet eden Iraklıların da ziyaret ettiği sergide konuşan Iraklı diplomat Nizar Hayrullah, fotoğrafçı Nebil Kasap'ın sergi için Mısır'ı seçmesinin iyi bir seçim olduğunu Fotoğrafçı Kasap ise yaptığı konuşmada kendisini yalnız bırakmayan Irak'ın Mısır Büyükelçisi Nizar Hayrullah ve büyükelçilik çalışanlarına teşekkür etti. Opera Salonu nda sergi açmaktan duyduğu sevinci dile getiren Kasap, serginin Iraklı sanatçıların hem sanat hem de kültür alanında kat ettikleri büyük mesafeye işaret ettiğini Kasap, sergisinde Irak'ın farklı dönemlerinden çekilmiş resimlere ve ülkedeki doğal manzaralara yer verdi.

8 Ünlü sözler Bir bardak su bir canı ölümden kurtarır Sel ise bir köyü, bir şehri yok eder ve binlerce can alır. Sen o bardak su ol... güçlü sel olma Bölgedeki millet ve din mensuplarının geleceği parlak 4 Türkmen Cephesi şehit aileleri maaşlarını az buluyor 3 8 Martta Türkmen öğrenciler milli kıyafetle ders yapabilir 2 Türkmen temsilcilerinden yeni hükümete destek Kanuni Sultan Süleyman'ın hayat hikayesi 9 Neçirvan Barzani'den Türkmenlere uydu kanalı sözü Kürdistan Bölge Hükümeti Başbakanlık görevine aday olan Neçirvan Barzani, Türkmen temsilcilerini kabulünde uydu kanalı sözü verdi. Aralarında Türkmen milletvekilleri ve ileri gelenlerinin de bulunduğu Türkmen heyeti 6 Şubat 2012 günü başbakan adayı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Heyetin desteğini alan Barzani, Türkmenler için özel bir uydu kanalı kuracaklarına dair söz verdi. Görüşmeye katılan Türkmen ileri gelenlerinden Avukat Sanan Ahmet Ağa, görüşmenin öneminin altını çizdi. Irak ve komşu ülkelerdeki istikrarsızlığa işaret eden Ağa, "Milletimizin ve ülkemizin bu zor şartlardan kurtulması için birlik olmalıyız" dedi. Hükümet kurmakla görevlendirilen Barzani'nin göreve hazır olduğunu kendilerine ifade ettiğini dile getiren Ağa, görüşmede yeni hükümet başkanının vatandaşların sorunlarını çözmeye, huzur ve istikrar sağlamaya yönelik çalışacağını söylediğini Görüşmede Barzani'yle, Türkmenlerin talep ve beklentilerini paylaştıklarını ifade eden Türkmen ileri geleni Sanan Ağa, Barzani'nin Türkmenlerin tüm taleplerine olumlu yaklaşacaklarını ifade ettiğini Ağa, "Biz de Erbil ve Kürdistan Bölgesi halklarının hizmetlerden yararlanabilmesi için Barzani'ye destek olmalıyız" diye konuştu. Türkmen Erbil Listesi Başkanı Şerdil Tahsin de görüşmeye katılanlar arasındaydı. Gazetemize konuşan Tahsin, heyet olarak Neçirvan Barzani'ye desteklerini ifade ettiklerini Barzani ile her alanda çalışabileceklerini de ifade eden Türkmen Milletvekili Tahsin, Barzani'nin Türkmenlerin tüm talep ve beklentilerine cevap vereceklerini ve kendileri için bir uydu kanalı kuracaklarına dair söz verdiğini Türkmen partilerine de seslenen Tahsin, "Bu partiler eğer gerçekten kendi halklarının menfaati için çalışmak istiyorlarsa diyalog masasına otursunlar ve tek ses olsunlar" diye konuştu. Bölge hükümeti Türkiye de temsilcilik açmak istiyor Bölge hükümetinin dışişleri ofis sorumlusu, Türkiye nin Erbil de konsolosluk açması, bölge hükümetinin bu ülkede temsilcilik açmasına zemin hazırladığını Ofis sorumlusu Felah Mustafa, xendan.com a yaptığı açıklamada, Türkiye ile aralarındaki ilişkilerin her geçen gün ivme kazandığını ifade etti. Mustafa, buna Türkiye nin bölgede konsolosluk açmasını gerekçe olarak gösterdi. Türkiye nin bu adımı, bölge hükümetinin bu ülkede temsilcilik açması için bir zemindir diyen Kürt yetkili Mustafa, Arap Birleşik Emirlikleri diplomatlarının Erbil de konsolosluk açabilmek için çalıştıklarına dikkat çekti. Mustafa, Arap Birleşik Emirlikleri nin bölgede konsolosluk açma talebine hem Irak hem de bölgedeki makamların onay verdiğini hatırlattı. Bölge hükümetinin dışişleri ofis sorumlusu Felah Mustafa, Polonya, Romanya ve Kuveyt in de bölgede konsolosluk açmak için başvurduklarını Bilek İstanbul Hotel Otel 4.Levent Eski Büyükdere caddesi üzerinde ana arterlere yakın merkezi bir noktadadır.atatürk Hava Alanına 45 km uzaklıkta Sabiha Gökçen Hava Alanına uzaklığı 45 km,metro istasyonuna 100 m uzaklıkta bulunmaktadır. Temmuz 2005 te kapılarını hizmete hizmet e sunmuş olup. Ağırlıklı olarak business misafirlere hizmet vermektedir. Toplam 117 oda olmak üzere, 99 standart, 9 junior suit, 9 suit ve 5 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bunların dışında Flora Restaurant, Black Bar, Health Club ve Business Center,Kapalı Otopark mevcuttur.açık Büfe ve A la carte hizmet veren 250 Kişilik Flora Restaurant, Türk ve Dünya mutfaklarından zengin menüsü, özenle hazırlanmış servisi ile seçkin lezzetler sunmaktadır.. Kongre ve ziyafet organizasyonlarına yönelik olarak son teknoloji ile donatılmış toplantı salonlarının her birinde direkt kablosuz internet bağlantısı, Barkovizyon, yazı tahtası, kürsü, DVD/VCD Player, kablolu-kablosuz mikrofon, kablosuz yaka mikrofonu, ses mikseri ve projektör bulunmaktadır. Sağlık ve Spor Kulüb'ümüz her türlü ihtiyacınız için tasarlandı. Rahatlamanızı sağlayacak her türlü imkan, günlük stresi atmanızda yardımcı olacak bir masaj, hamamda keselenmek, sauna ve jakuzide yeniden dinçleşmek. Profesyonel masör ve masözlerimizden hizmet alabilirsiniz. Bilgi için Bilek Istanbul Hotel Tel : Fax: Gsm: Website:

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi KALP KRİZİ Kalp krizi (miyokard

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -HAZİRAN 2011- Sayı: 2 1 Haziran: Irak Türkmen Cephesi nin Kerkük İl Başkanlığı

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı - Haziran 2012- Sayı: 14 4 Haziran 2012: Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu,

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

FUAR RAPORU Irak ın Ticaret Merkezi Erbil, ticari potansiyeliyle tüm yatırımcıları şaşırttı.

FUAR RAPORU Irak ın Ticaret Merkezi Erbil, ticari potansiyeliyle tüm yatırımcıları şaşırttı. FUAR RAPORU Irak ın Ticaret Merkezi Erbil, ticari potansiyeliyle tüm yatırımcıları şaşırttı. IRAK ULUSLARARASI FURN EXPO, 27-30 Haziran 2012 tarihlerinde Erbil Uluslararası Fuar Alanı`nda ziyaretçileri

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - VATANDAŞLARIMIZA DAHA KALİTELİ, NİTELİKLİ HİZMETİ VERMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Detaylı

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı.

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. CHP Milletvekili Adaylarını Tanıttı CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. Kahvaltıya yerel basının yanı sıra CHP'den milletvekili adayları M. Akif

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU Türkiye ulusal düzeyde ölüm nedenleri arasında ilk sırayı 205.457 ölümle kardiyovaskülerhastalıklar (tüm ölüm nedenlerinin %47,73 ü) almaktadır. Kardiyovasküler

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA...

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... http://www.dw.de/müslüman-kadın-futbolcular-berlinde-buluş... GÜNDEM / ALMANYA ALMANYA Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu 'Discover Football'

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu.

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu. 2-3 MART 2013 www.reisgida.com.tr Hedefimiz terör... BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Çözüm sürecinin hedefi, terörü sona erdirmek, mili birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek, gündemimizden terör belasını

Detaylı

ERBIL-IRAQ ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ FUARI 30 MAYIS02 HAZİRAN FUAR RAPORU. www.iraqflowerexpo.com info@iraqflowerexpo.

ERBIL-IRAQ ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ FUARI 30 MAYIS02 HAZİRAN FUAR RAPORU. www.iraqflowerexpo.com info@iraqflowerexpo. ERBIL-IRAQ ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ FUARI 30 MAYIS02 HAZİRAN 2013 FUAR RAPORU ULUSLARARASI FLOWEREXPO, 30 May-02 Haziran 2013 tarihleri arasında Erbil Uluslararası Fuar Alanı`nda ziyaretçileri

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01. Günlük Haber Bülteni 01.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu

IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Irak ta 7 Mart 2010 seçimlerinin ardından hükümet kurma konusunda siyasi çekişmenin etkileri halen devam

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Kampın iyi bir. Kendimi İspatlamak İstiyorum

Kampın iyi bir. Kendimi İspatlamak İstiyorum 11 TEMMUZ 2013 Kendimi İspatlamak İstiyorum Kampın iyi bir şekilde devam ettiğini söyleyen Muhammed şunları söyledi: Başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum. Geçen sezon başı benim için iyi geçmişti.

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Mart - Nisan 2012- Sayı: 11-12 10 Mart: Kerkük vilayeti sorumluları arasında Kerkük

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı

SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONEL ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI ÖNEMSİYORUZ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI MURAT

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

4. BODRUMART SANAT GÜNLERİ

4. BODRUMART SANAT GÜNLERİ 4. BODRUMART SANAT GÜNLERİ Siyah Beyaz Gündem BodrumART ın dört senedir Ekim-Kasım aylarında geleneksel haline getirdiği SANAT Merkezi n de düzenleniyor. GÜNLERİ Trafo Hakan Aykan Sanat Daha önce ressam

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

FUAR RAPORU. 30 Mayıs02 Haziran 2. ULUSLARARASI ISITMA,SOĞUTMA, KLİMA, HAVALANDIRMA, YALITIM, TESİSAT VE ARITMA SİSTEMLERİ FUARI

FUAR RAPORU. 30 Mayıs02 Haziran 2. ULUSLARARASI ISITMA,SOĞUTMA, KLİMA, HAVALANDIRMA, YALITIM, TESİSAT VE ARITMA SİSTEMLERİ FUARI 2. ULUSLARARASI ISITMA,SOĞUTMA, KLİMA, HAVALANDIRMA, YALITIM, TESİSAT VE ARITMA SİSTEMLERİ FUARI 30 Mayıs02 Haziran 2013 FUAR RAPORU www.iraqhvacexpo.com info@iraqhvacexpo.com 2. ULUSLARARASI HVACEXPO,

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15. Haziran 2013 FUAR RAPORU

2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15. Haziran 2013 FUAR RAPORU 2. ULUSLARARASI MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE HALI FUARI 12-15 Haziran 2013 FUAR RAPORU 2. ULUSLARARASI FURNEXPO, 12-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Erbil Uluslararası Fuar Alanı`nda ziyaretçileri ile buluştu.

Detaylı

STANDART ODA. 32 LED TV-Ulusal ve Uluslararası TV kanalları

STANDART ODA. 32 LED TV-Ulusal ve Uluslararası TV kanalları LOKASYO N İstanbul un tekstil bölgesindeki otel; Kale Outlet Center ve Meydan Alışveriş Merkezi, Güngören tramvay istasyonuna yürüyüş mesafesinde olup, CNR Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı ve Tüyap Fuar

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi 6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi Kahramanmaraş ın Ekinözü İlçesine bağlı Alişar Köyünde 54 Yaşındaki Mehmet Göyün 6 Çocuğu ile birlikte tek göz kerpiç odanın içinde verdiği yaşam Mücadelesi yürekleri

Detaylı

Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi

Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 12 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi Amway Avrupa tarafından yaptırılan 2011

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Adaylık iş ve işlemleri, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca yürütülmektedir.

Adaylık iş ve işlemleri, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca yürütülmektedir. CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL/İLÇE BAŞKANLIKLARI NA 1 Kasım 2015 Günü yapılacak Milletvekili Genel Seçiminde, milletvekili adaylarının hangi usul ve esaslarla belirleneceği konusu, 23 Ağustos 2015 tarihli

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul EK:1 İHTİYAÇ VE BAŞARI BURSU FORMU Formda istenen bilgileri büyük harfle yazınız. ÖĞRENCİ VE AİLESİ HAKKINDA BİLGİLER Fotoğraf 1. Öğrencinin : Adı: Soyadı: Sınıfı:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

FUAR RAPORU HvacExpo Dünya pazarındaki yenilikleri Irak ın Ticaret Merkezi Erbil de, sektör profesyonelleriyle buluşturdu...

FUAR RAPORU HvacExpo Dünya pazarındaki yenilikleri Irak ın Ticaret Merkezi Erbil de, sektör profesyonelleriyle buluşturdu... FUAR RAPORU HvacExpo Dünya pazarındaki yenilikleri Irak ın Ticaret Merkezi Erbil de, sektör profesyonelleriyle buluşturdu... Fuar açılışına Katılan Yetkililer; Kuzey Irak Planlama Bakanı Sayın Ali Osman

Detaylı

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor.

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Ticari, turistik ve diğer vize türlerine nasıl dağılıyor bu sayı? Ticari vizeler toplam rakamın yaklaşık

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı