ŞİFRELEME (C# KODLARI) (dersteki haliyle duruyor, düzenlenmedi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİFRELEME (C# KODLARI) (dersteki haliyle duruyor, düzenlenmedi)"

Transkript

1 ŞİFRELEME (C# KODLARI) (dersteki haliyle duruyor, düzenlenmedi) Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:textbox ID="TextBox1" runat="server"></asp:textbox> <asp:button ID="Button1" runat="server" onclick="button1_click" Text="Kodla" /> <br /> <br /> <asp:label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label> <br /> <br /> <asp:button ID="Button2" runat="server" onclick="button2_click" Text="Kod Çöz" /> <asp:label ID="Label2" runat="server" Text="Label"></asp:Label> </div> </form> </body> </html> ******************** using System; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq;

2 public partial class _Default : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) //Kodlama (şifreleme) protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) Label1.Text = base64encode(textbox1.text); //Kod çözme (Şifre Çözme) protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) Label2.Text = base64decode(label1.text); // Kodlayan Alt Fonksiyon public string base64encode(string data) try byte[] encdata_byte = new byte[data.length]; encdata_byte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(data); string encodeddata = Convert.ToBase64String(encData_byte); return encodeddata; catch (Exception e) throw new Exception("Error in base64encode" + e.message); //Kod çözen alt fonksiyon public string base64decode(string data) try System.Text.UTF8Encoding encoder = new System.Text.UTF8Encoding(); System.Text.Decoder utf8decode = encoder.getdecoder(); byte[] todecode_byte = Convert.FromBase64String(data); int charcount = utf8decode.getcharcount(todecode_byte, 0, todecode_byte.length); char[] decoded_char = new char[charcount]; utf8decode.getchars(todecode_byte, 0, todecode_byte.length, decoded_char, 0); string result = new String(decoded_char); return result; catch (Exception e) throw new Exception("Error in base64decode" + e.message);

3 Bifid Şifreleme (İki Boyutlu Şifreleme) by Volkan Atasever 11. Kasım :22 Bifid şifreleme de, 5x5 bir matris alınır, satır ve sütunlar numaralandırılır. Bu matris bizim rasgele oluşturacağımız matristir. 5x5 olabileceği gibi,7x7 veya 8x8 gibi orantılı büyüklüklerde matris oluşturabiliriz. Mesajı sabit sayıda harf içeren parçalara ayrılır, daha sonra her harfin altına satır ve kolon numaraları yazılır. Bu sayede matrisimizde satır ve sütun rakamlarını kullanmış oluruz. Gruplamalar matrisin satır veya sütun büyüklüğü kadardır. ve daha sonra her grup içinde kalarak sayıları sırasıyla şeklinde okuyup ikili rakamlardan oluşan şeklindeki parçalara ayrılır. Ve bu parçaların tablodaki harf karşılıkları bize gizli bir mesaj verecektir. Şifrelenmiş rakamımız bu sayede elimize geçmiş olacaktır. Bu şifreleme için kullandığım arayüz aşağıdadır. Konsol uygulaması olarak sade bir arayüz kullandım. class Program

4 static void Main(string[] args) string d; do Bifid bfd = new Bifid(); Console.WriteLine("\nBifid Şifreleme"); Console.WriteLine("Açmak için 1"); Console.WriteLine("Şifreleme için 2"); Console.WriteLine("Çıkmak için 5"); d=console.readline(); if(d=="1") string msj; string don; Console.WriteLine("Decrypt yapılacak mesajı girin"); msj = Console.ReadLine(); don=bfd.encryptdecrypt(msj, false); Console.Write(don); else if(d=="2") string msj; string don; Console.WriteLine("Encrypt yapılacak mesajı girin"); msj = Console.ReadLine(); don = bfd.encryptdecrypt(msj, true); Console.WriteLine(don);

5 else if(d=="5") break; else Console.WriteLine("Lütfen seçim yağınız çıkış için 5"); while(d!="5"); Bifid Algoritması için bifid şifreleme sınıfım; public class Bifid string[,] KeyMatrix = new string[5, 5]; public Bifid() BuildKeyMatrix(); private void BuildKeyMatrix() int k = 65; for (int i = 0; i < 5; i++) for (int j = 0; j < 5; j++) if (k == 74) k++; // j yi alma (j ascii = 64) KeyMatrix[i, j] = ((char)k).tostring();

6 k++; public string EncryptDecrypt(string Text, bool Encrypt) int k = 0; string CharofMessage = string.empty; StringBuilder sb1 = new StringBuilder(); StringBuilder sb2 = new StringBuilder(); StringBuilder sbout = new StringBuilder(); bool HasGotChar = false; while (k < Text.Length) CharofMessage = Text.Substring(k, 1); for (int i = 0; i < 5; i++) for (int j = 0; j < 5; j++) if (string.compare(keymatrix[i, j], CharofMessage, true) == 0) sb1.append(i.tostring()); if (Encrypt) sb2.append(j.tostring()); else

7 sb1.append(j.tostring()); HasGotChar = true; break; if (HasGotChar) HasGotChar = false; break; k++; k = 0; if (Encrypt) sb1.append(sb2.tostring()); while (k < sb1.length) sbout.append(keymatrix[convert.toint32(sb1[k].tostring()), Convert.ToInt32(sb1[k + 1].ToString())]); else k += 2;

8 int SplitNum = (sb1.length) / 2; while (k < SplitNum) sbout.append(keymatrix[convert.toint32(sb1[k].tostring()), Convert.ToInt32(sb1[k + SplitNum].ToString())]); k++; return sbout.tostring(); Bu sınıfta üç temel işlem gerçekleşmektedir. 5x5 boyutundaki matrisin oluşumu. Mesajın şifrelenmesi ve mesajın çözülmesi. Kaynaklar: [1] Öğr. Gör. Erdal Güvenoğlu nun Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Ders notları [2]http://programmingpraxis.com/2009/10/13/bifid-cipher/ ************* VERİ ŞİFRELEME Bu yazıda ele alınan yöntem ile veri şifreleme olayı gerçekleştirilecektir. Şifreleme olayını sağlayacak olan.dll dosyası oluşturulacaktır. Yani projemiz Class Library tipinde olacaktır. Projemiz içerisinde iki tane Class ımız bulunacak. Bunlardan birisi veriyi şifrelemeyi sağlayan sifrekoy sınıfı, diğeri şifreli veriyi eski haline döndürecek olan sifrecoz sınıfıdır. İlk olarak sifrekoy sınıfımızdan başlayalım Bu sınıfımız içerisine dışarıdan parametre olarak bir veri gelecek ve sınıf içerisindeki işlemler sonucunda geriye verinin şifrelenmiş hali dönecektir. Peki şifreleme olayı nasıl gerçekleşecek? Bir örnek üzerinde açıklamamız gerekirse; diyelim ki bir üye kayıt sayfasında üyenin girdiği parola veri tabanına şifrelenmiş

9 bir şekilde kaydedilecek. Üyemizin belirlediği parolanın karabük olduğunu varsayalım. Biz karabük verisini şifreleyerek sadece 1 ve 0 lardan meydana gelen anlaşılmaz bir veri haline getireceğiz. Bunun için parolanın her bir karakterini ayrı ayrı işleyeceğiz. Bir döngü içerisinde sırayla tüm karakterler üzerinde işlem yapacağız. İlk olarak işlem yaptığımız karakterin ascii kodunu bulacağız. Ardından bu değeri f(x)=255-x fonksiyonuna sokarak sahip olduğu ascii kodunun ilk şifreleme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Buradaki f(x)=255-x olmasının nedeni en büyük ascii kodunun 255 olmasından kaynaklanmaktadır. Bu fonksiyondan 0 ile 255 arasında bir sayı çıkabilmektedir. Yani her bir karakteri 8 bitlik(1 ve 0 lardan meydana gelen) hale dönüştüreceğiz.bunun yerine başka bir fonksiyon da belirleyebiliriz elbette, fakat kaç bitlik veri ile uğraşacağımızı doğru hesap edip olabilecek hataların önüne geçmeliyiz. İşlem gören karakterin ascii kodunun f(x) fonksiyonuna soktuktan sonra elde ettiğimiz değeri ikilik taban çevireceğiz ve bu haliyle kayıt edeceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; ikilik tabandaki verinin hane sayısıdır. Eğer elde ettiğimiz veri 8 karakterden az ise başına 0 koyarak 8 haneye ulaşmalıyız. Çünkü bu şifreyi çözerken 8 bitlik veriler halinde işlem yapacağız. sifrekoy sınıfımızda 3 tane fonksiyonumuz ve bu sınıf içerisinde global olarak tanımladığımız değişkenimiz bulunmaktadır. Değişkenimiz, sadece bu sınıf içerisinde kullanılabilecektir ve dışarıdan gelecek olan şifrelenmemiş veriyi temsil edecektir; private string sifresizveri; Yukarıda bahsedildiği gibi private deyimi sayesinde bu değişken sadece bu sınıf içerisinde kullanılabilecektir. Şimdi sınıfımızın kurucu fonksiyonuna gelelim. Kurucu fonksiyonlar sınıfın ismini alırlar ve geriye değer döndürmezler. Bizim sifrekoy sınıfımızda da sifresizveri değişkenimize ilk değer atamasının gerçekleştirilmesi için kurucu fonksiyonumuzu yazalım; public sifrekoy(string gelen) sifresizveri = gelen; Kurucu fonksiyonumuz sayesinde sifresizveri değişkenimize dışarıdan gelecek olan gelen değişkeni atanacaktır.

10 Şimdi sıra şifrelemeyi gerçekleştirecek olan verisifrele() fonksiyonumuzu yazmaya geldi. Bu fonksiyonumuza dışarıdan da erişmemiz gerekeceği için erişim düzeyi public olmalıdır. public string verisifrele() char karakter; string cikandeger = null; int Ascii, sifreliascii; for (int i = 0; i!= sifresizveri.length; i++) karakter = Convert.ToChar(sifresizVeri.Substring(i,1)); Ascii = (int)karakter; sifreliascii = Ascii; cikandeger += binarycevir(sifreliascii); return cikandeger; Fonksiyon incelendiğinde, sırayla verinin tüm karakterleri üzerinde işlem yapıldığı fark edilmektedir. Önce işlem yapılacak karakter belirleniyor ardından bu karakterin ascii kodu bulunup, bu değer f(x)=255-x fonksiyonuna sokulmaktadır. Bundan sonra da elimizdeki veri binarycevir fonksiyonuna gönderilerek, ikilik tabandaki hali elde edilmektedir. Her karakterin şifreli halleri ardı ardına eklenerek son hali geri döndürülmektedir. private string binarycevir(int gelen) string binaryters = null; while (gelen >= 2) binaryters += Convert.ToString(gelen%2); gelen = gelen / 2; binaryters += Convert.ToString(gelen); string binaryduz = null; for (int i = 0; i!= binaryters.length; i++) binaryduz += binaryters.substring(binaryters.length-1-i,1); while (binaryduz.length < 8) binaryduz += "0"; return binaryduz; binarycevir fonksiyonumuza baktığımızda ise bu fonksiyonunu paylaşımının private olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi bu fonksiyonun sadece bu sınıf içerisinden çağırılmasıdır. Yani dışarıdan bu fonksiyonu çağırmamıza gerek yoktur. Şifreleme işlemimizi gerçekleştirdikten sonra şimdi de, şifrelenmiş bir veriyi eski haline döndürelim. sifrecoz sınıfımızla dışarıdan gelen şifreli veriyi eski haline döndüreceğiz. Bu sınıfımızda iki tane fonksiyonumuz ve yine sadece bu sınıf içerisinde kullanabileceğimiz bir değişkenimiz olacaktır. private string sifreliveri;

11 sifreliveri değişkenimize değer atamamızı sağlayan kurucu fonksiyonumuz; public sifrecoz(string gelen) sifreliveri = gelen; Son olarak da şifreyi çözmemizi sağlayacak olan sifreyikir() fonksiyonumuz; public string sifreyikir() string cikandeger = null; string byteveri; int ilkbit = 0; int Ascii; int veriuzunlugu = sifreliveri.length; while(ilkbit<=veriuzunlugu-8) byteveri=sifreliveri.substring(ilkbit,8); int sifreliascii=0; for(int i=0;i!=8;i++) sifreliascii+=(convert.toint16(byteveri.substring(i,1)))*convert.toint16 (Math.Pow(2,Convert.ToInt16(byteVeri.Length-1-i))); Ascii = sifreliascii; cikandeger = cikandeger + Convert.ToString((char)Ascii); ilkbit += 8; return cikandeger; Bu fonksiyon içerisinde, şifreli verimiz 8 bitlik bloklar halinde işleme alınarak önce onluk sayı sistemine dönüştürülüyor. Ardından bu sayı 255 ten çıkarılarak karakterimizin gerçek ascii kodunu elde etmiş oluyoruz. Ascii kodunu string bir ifadeye dönüştürerek, sırayla tüm karakterleri ardı ardına ekliyoruz ve gerçek verimizi elde ediyoruz. Projenin tüm kodları aşağıda verilmiştir. using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace sifre public class sifrecoz public sifrecoz(string gelen) sifreliveri = gelen; public string sifreyikir() string cikandeger = null; string byteveri; int ilkbit = 0; int Ascii; int veriuzunlugu = sifreliveri.length; while(ilkbit<=veriuzunlugu-8)

12 byteveri=sifreliveri.substring(ilkbit,8); int sifreliascii=0; for(int i=0;i!=8;i++) sifreliascii+=(convert.toint16(byteveri.substring(i,1)))*convert.toint16 (Math.Pow(2,Convert.ToInt16(byteVeri.Length-1-i))); Ascii = sifreliascii; cikandeger = cikandeger + Convert.ToString((char)Ascii); ilkbit += 8; return cikandeger; private string sifreliveri; public class sifrekoy public sifrekoy(string gelen) sifresizveri = gelen; public string verisifrele() char karakter; string cikandeger = null; int Ascii, sifreliascii; for (int i = 0; i!= sifresizveri.length; i++) karakter = Convert.ToChar(sifresizVeri.Substring(i,1)); Ascii = (int)karakter; sifreliascii = Ascii; cikandeger += binarycevir(sifreliascii); return cikandeger; private string binarycevir(int gelen) string binaryters = null; while (gelen >= 2) binaryters += Convert.ToString(gelen%2); gelen = gelen / 2; binaryters += Convert.ToString(gelen); string binaryduz = null; for (int i = 0; i!= binaryters.length; i++) binaryduz += binaryters.substring(binaryters.length-1-i,1); while (binaryduz.length < 8) binaryduz += "0"; return binaryduz; private string sifresizveri;

13 Projemizi derleyip kaydettikten sonra artık.dll dosyamız kullanıma hazırdır. Oluşturduğumuz.dll nin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir Windows application projesi oluşturalım. Burada bir veriyi önce şifreleyelim sonra da bu şifreyi çözdürerek gösterelim. Formumuzu aşağıdaki gibi tasarlayalım; Girilen Veri kutusuna bir veri girip Şifrele butonuna bastığımızda Şifrelenmiş Veri kutusunda verinin şifreli halini görüntüleyelim. Bundan sonra Şifreyi Çöz butonuna bastığımızda da Şifresi Çözülmüş Veri kutusunda şifreyi çözerek görüntüleyelim. İlk olarak projemize referans olarak.dll dosyamızı eklemeliyiz ve ardından da using sifre ile proje içerisinden çağırmalıyız. Şimdi Şifrele butonumuzun kodlarını yazalım; private void buttonsifrele_click(object sender, EventArgs e) sifrekoy a = new sifrekoy(textboxgirilenveri.text); textboxsifrelenmisveri.text = a.verisifrele(); Görüldüğü gibi iki satırlık kod ile ilk kutudaki veriyi şifreledik. Projemizi çalıştırdığımızda; ac verinin şifrelenmiş hali altındaki textbox içerisinde görüntülenmektedir. Şimdi Şifreyi Çöz butonumuza gerekli kodları yazarak şifreli veriyi çözerek Şifresi Çözülmüş Veri kutusunda görüntüleyelim; private void buttonsifrecoz_click(object sender, EventArgs e) sifrecoz a = new sifrecoz(textboxsifrelenmisveri.text); textboxcozulmusveri.text = a.sifreyikir(); Projemizi çalıştırıp, ilk kutuya verimizi girip sırayla butonlara bastığımızda;

14 256 BİTLİK ŞİFRELEME ALGORİTMASI //UYE GIRİŞ BUTONU******************************************* protected void ButtonButtonUyeGiris_Click(object sender, EventArgs e) Nesneler Nesne = new Nesneler(); LabelGiris.Text = Nesne.UyeGirisiKontrol(TextBoxKullaniciAdi.Text, TextBoxSifre.Text); //ÜYE GİRİŞİ YAP ========================================================= public string UyeGirisiKontrol(string KullaniciAdi, string Sifre) Nesneler Nesne = new Nesneler(); //String Sorgu = string.format("select UyeID, UyeTipi, UyelikDurumu FROM UyelerID WHERE KullaniciAdi ='0' AND Sifre ='1'", KullaniciAdi, Sifre); String Sorgu = string.format("select * FROM UyelerID"); OleDbDataReader Okuyucu = Nesne.BilgileriReaderaOku(Sorgu); while (Okuyucu.Read()) // okunacak kayıt varsa kullaniciadi ve şifre doğru demektir.. string SifreCozulmusKullaniciAdi= Sifreleme(Okuyucu["KullaniciAdi"].ToString(),false); string SifreCozulmusSifre = Sifreleme(Okuyucu["Sifre"].ToString(), false); if (SifreCozulmusKullaniciAdi == KullaniciAdi && SifreCozulmusSifre == Sifre) //Kullanici Adi şifrelenerek kaydedildiğinden önce şifreyi çözüyor. if (bool.parse(okuyucu["uyelikdurumu"].tostring()) == true) //Eğer şifre iptal edilmemişse girişe izin verecek.

15 HttpCookie Cerez = new HttpCookie("Cerez"); if (Okuyucu["UyeTipi"].ToString() == "FirmaUye") Cerez.Values["FirmaID"] = Okuyucu["UyeID"].ToString(); HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(Cerez); int FirmaID = int.parse(httpcontext.current.request.cookies["cerez"]["firmaid"]); //Çerezden FirmaID sini tekrar okuyup diğer sayfaya gönderecek Nesne.AdminIstatistikleriniKaydet(FirmaID); HttpContext.Current.Response.Redirect(string.Format("~/FirmaZiyaretci/Firma AnaSayfa.aspx?FirmaID=0", FirmaID)); else if (Okuyucu["UyeTipi"].ToString() == "ZiyaretciUye") Cerez.Values["ZiyaretciID"] = Okuyucu["UyeID"].ToString(); HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(Cerez); int ZiyaretciID = int.parse(httpcontext.current.request.cookies["cerez"]["ziyaretciid"]); //Çerezden FirmaID sini tekrar okuyup diğer sayfaya gönderecek Nesne.AdminIstatistikleriniKaydet(ZiyaretciID); HttpContext.Current.Response.Redirect(string.Format("~/ZiyaretciSayfalari/Z iyaretcianasayfa.aspx?ziyaretciid=0", ZiyaretciID)); else if (Okuyucu["UyeTipi"].ToString() == "AkademikUye") Cerez.Values["AkademikID"] = Okuyucu["UyeID"].ToString(); //FirmaID sini çereze atıyor.. HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(Cerez); int AkademikID = int.parse(httpcontext.current.request.cookies["cerez"]["firmaid"]); //Çerezden FirmaID sini tekrar okuyup diğer sayfaya gönderecek Nesne.AdminIstatistikleriniKaydet(AkademikID); HttpContext.Current.Response.Redirect(string.Format("~/AkademikSayfalar/Aka demikanasayfa.aspx?akademikid=0", AkademikID)); else return "Üye tipinde hata vardır. Hata kodu:102!"; else return "Şifrenin Kullanımı Durdurulmuş!"; break; Nesne.Kapat(); return "Veritabanında böyle bir üye kayıtlı degildir! Hata kodu:103!";

16 //Sifreleme Yapacak/Çözecek ====================================================== public string Sifreleme(string Metin, bool islem) string SifreIfadesi = "abc"; //Şifreleme anahtarı 1-çok gizli tut Herhangi bir metin olabilir string BaslangicVektoru = "abc"; //Şifreleme anahtarı 2-çok gizli tut 16 byte olmalıdır Örnek: if (islem == true) //Sifreleme Yapacak SifrelemeSinifi AlgoritmaAnahtari = new SifrelemeSinifi(SifreIfadesi, BaslangicVektoru); string SifrelenmisMetin = AlgoritmaAnahtari.Sifrele(Metin); return SifrelenmisMetin; else //Şifreyi Çözecek SifrelemeSinifi AlgoritmaAnahtari = new SifrelemeSinifi(SifreIfadesi, BaslangicVektoru); string CozulmusMetin = AlgoritmaAnahtari.SifreCoz(Metin); return CozulmusMetin; /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////// //******************************* ŞİFRELEME İÇİN HAZIRLANAN NESNELER ******************************** public class SifrelemeSinifi private static string DEFAULT_HASH_ALGORITHM = "SHA1"; private static int DEFAULT_KEY_SIZE = 256; private static int MAX_ALLOWED_SALT_LEN = 255; private static int MIN_ALLOWED_SALT_LEN = 4; private static int DEFAULT_MIN_SALT_LEN = MIN_ALLOWED_SALT_LEN; private static int DEFAULT_MAX_SALT_LEN = 8; private int minsaltlen = -1; private int maxsaltlen = -1; private ICryptoTransform encryptor = null; private ICryptoTransform decryptor = null; public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi) : this(sifreifadesi, null) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, -1) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, minsaltlen, -1)

17 public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen, int maxsaltlen) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, minsaltlen, maxsaltlen, -1) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen, int maxsaltlen, int keysize) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, minsaltlen, maxsaltlen, keysize, null) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen, int maxsaltlen, int keysize, string hashalgorithm) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, minsaltlen, maxsaltlen, keysize, hashalgorithm, null) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen, int maxsaltlen, int keysize, string hashalgorithm, string saltvalue) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, minsaltlen, maxsaltlen, keysize, hashalgorithm, saltvalue, 1) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen, int maxsaltlen, int keysize, string hashalgorithm, string saltvalue, int passworditerations) // Save min salt length; set it to default if invalid value is passed. if (minsaltlen < MIN_ALLOWED_SALT_LEN) this.minsaltlen = DEFAULT_MIN_SALT_LEN;

18 else this.minsaltlen = minsaltlen; passed. // Save max salt length; set it to default if invalid value is if (maxsaltlen < 0 maxsaltlen > MAX_ALLOWED_SALT_LEN) this.maxsaltlen = DEFAULT_MAX_SALT_LEN; else this.maxsaltlen = maxsaltlen; // Set the size of cryptographic key. if (keysize <= 0) keysize = DEFAULT_KEY_SIZE; does // Set the name of algorithm. Make sure it is in UPPER CASE and // not use dashes, e.g. change "sha-1" to "SHA1". if (hashalgorithm == null) hashalgorithm = DEFAULT_HASH_ALGORITHM; else hashalgorithm = hashalgorithm.toupper().replace("-", ""); // Initialization vector converted to a byte array. byte[] initvectorbytes = null; // Salt used for password hashing (to generate the key, not during // encryption) converted to a byte array. byte[] saltvaluebytes = null; // Get bytes of initialization vector. if (BaslangicVektoru == null) initvectorbytes = new byte[0]; else initvectorbytes = Encoding.ASCII.GetBytes(BaslangicVektoru); // Get bytes of salt (used in hashing). if (saltvalue == null) saltvaluebytes = new byte[0]; else saltvaluebytes = Encoding.ASCII.GetBytes(saltValue); // Generate password, which will be used to derive the key. PasswordDeriveBytes password = new PasswordDeriveBytes( SifreIfadesi, saltvaluebytes, hashalgorithm, passworditerations); bytes. // Convert key to a byte array adjusting the size from bits to byte[] keybytes = password.getbytes(keysize / 8); // Initialize Rijndael key object. RijndaelManaged symmetrickey = new RijndaelManaged(); mode. // If we do not have initialization vector, we cannot use the CBC // The only alternative is the ECB mode (which is not as good). if (initvectorbytes.length == 0) symmetrickey.mode = CipherMode.ECB; else

19 symmetrickey.mode = CipherMode.CBC; // Create encryptor and decryptor, which we will use for cryptographic // operations. encryptor = symmetrickey.createencryptor(keybytes, initvectorbytes); decryptor = symmetrickey.createdecryptor(keybytes, initvectorbytes); // public string Sifrele(string SifrelenecekMetin) return Sifrele(Encoding.UTF8.GetBytes(SifrelenecekMetin)); public string Sifrele(byte[] plaintextbytes) return Convert.ToBase64String(EncryptToBytes(plainTextBytes)); public byte[] EncryptToBytes(string SifrelenecekMetin) return EncryptToBytes(Encoding.UTF8.GetBytes(SifrelenecekMetin)); public byte[] EncryptToBytes(byte[] plaintextbytes) // Add salt at the beginning of the plain text bytes (if needed). byte[] plaintextbyteswithsalt = AddSalt(plainTextBytes); // Encryption will be performed using memory stream. MemoryStream memorystream = new MemoryStream(); // Let's make cryptographic operations thread-safe. lock (this) // To perform encryption, we must use the Write mode. CryptoStream cryptostream = new CryptoStream( memorystream, encryptor, CryptoStreamMode.Write); // Start encrypting data. cryptostream.write(plaintextbyteswithsalt, 0, plaintextbyteswithsalt.length); // Finish the encryption operation. cryptostream.flushfinalblock(); // Move encrypted data from memory into a byte array. byte[] ciphertextbytes = memorystream.toarray(); // Close memory streams. memorystream.close(); cryptostream.close(); // Return encrypted data.

20 return ciphertextbytes; // public string SifreCoz(string SifrelenmisMetin) return SifreCoz(Convert.FromBase64String(SifrelenmisMetin)); public string SifreCoz(byte[] ciphertextbytes) return Encoding.UTF8.GetString(DecryptToBytes(cipherTextBytes)); public byte[] DecryptToBytes(string SifrelenmisMetin) return DecryptToBytes(Convert.FromBase64String(SifrelenmisMetin)); public byte[] DecryptToBytes(byte[] ciphertextbytes) byte[] decryptedbytes = null; byte[] plaintextbytes = null; int decryptedbytecount = 0; int saltlen = 0; MemoryStream memorystream = new MemoryStream(cipherTextBytes); decryptedbytes = new byte[ciphertextbytes.length]; // Let's make cryptographic operations thread-safe. lock (this) // To perform decryption, we must use the Read mode. CryptoStream cryptostream = new CryptoStream( memorystream, decryptor, CryptoStreamMode.Read); // Decrypting data and get the count of plain text bytes. decryptedbytecount = cryptostream.read(decryptedbytes, 0, decryptedbytes.length); // Release memory. memorystream.close(); cryptostream.close(); plain // If we are using salt, get its length from the first 4 bytes of // text data. if (maxsaltlen > 0 && maxsaltlen >= minsaltlen) saltlen = (decryptedbytes[0] & 0x03) (decryptedbytes[1] & 0x0c) (decryptedbytes[2] & 0x30) (decryptedbytes[3] & 0xc0);

21 salt). // Allocate the byte array to hold the original plain text (without plaintextbytes = new byte[decryptedbytecount - saltlen]; // Copy original plain text discarding the salt value if needed. Array.Copy(decryptedBytes, saltlen, plaintextbytes, 0, decryptedbytecount - saltlen); // Return original plain text value. return plaintextbytes; // private byte[] AddSalt(byte[] plaintextbytes) // The max salt value of 0 (zero) indicates that we should not use // salt. Also do not use salt if the max salt value is smaller than // the min value. if (maxsaltlen == 0 maxsaltlen < minsaltlen) return plaintextbytes; // Generate the salt. byte[] saltbytes = GenerateSalt(); // Allocate array which will hold salt and plain text bytes. byte[] plaintextbyteswithsalt = new byte[plaintextbytes.length + saltbytes.length]; // First, copy salt bytes. Array.Copy(saltBytes, plaintextbyteswithsalt, saltbytes.length); // Append plain text bytes to the salt value. Array.Copy(plainTextBytes, 0, plaintextbyteswithsalt, saltbytes.length, plaintextbytes.length); return plaintextbyteswithsalt; private byte[] GenerateSalt() // We don't have the length, yet. int saltlen = 0; random. // If min and max salt values are the same, it should not be if (minsaltlen == maxsaltlen) saltlen = minsaltlen; // Use random number generator to calculate salt length. else saltlen = GenerateRandomNumber(minSaltLen, maxsaltlen); // Allocate byte array to hold our salt. byte[] salt = new byte[saltlen]; // Populate salt with cryptographically strong bytes. RNGCryptoServiceProvider rng = new RNGCryptoServiceProvider(); rng.getnonzerobytes(salt); // Split salt length (always one byte) into four two-bit pieces and

22 // store these pieces in the first four bytes of the salt array. salt[0] = (byte)((salt[0] & 0xfc) (saltlen & 0x03)); salt[1] = (byte)((salt[1] & 0xf3) (saltlen & 0x0c)); salt[2] = (byte)((salt[2] & 0xcf) (saltlen & 0x30)); salt[3] = (byte)((salt[3] & 0x3f) (saltlen & 0xc0)); return salt; private int GenerateRandomNumber(int minvalue, int maxvalue) // We will make up an integer seed from 4 bytes of this array. byte[] randombytes = new byte[4]; // Generate 4 random bytes. RNGCryptoServiceProvider rng = new RNGCryptoServiceProvider(); rng.getbytes(randombytes); // Convert four random bytes into a positive integer value. int seed = ((randombytes[0] & 0x7f) << 24) (randombytes[1] << 16) (randombytes[2] << 8) (randombytes[3]); // Now, this looks more like real randomization. Random random = new Random(seed); // Calculate a random number. return random.next(minvalue, maxvalue + 1); ****************************

23 Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default4.aspx.cs" Inherits="Default4" Title="Untitled Page" %> <asp:content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server"> </asp:content> <asp:content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server"> <asp:label ID="Label2" runat="server" Text="Şifrelenecek Olan Bilgi"></asp:Label> <asp:textbox ID="txtSifrelenecekBilgi" runat="server"></asp:textbox> <asp:button ID="btnYaziyiSifrele" runat="server" onclick="btnyaziyisifrele_click" Text="ŞİFRELE" /> <br /> <br /> <br /> <asp:label ID="Label1" runat="server" Text="Oluşturulan Şifreli Bilgi"></asp:Label> <asp:textbox ID="txtSifrelenmisBilgi" runat="server"></asp:textbox> <asp:button ID="btnSifreliBilgiyiCoz" runat="server" Text="ŞİFREYİ ÇÖZ" onclick="btnsifrelibilgiyicoz_click" /> <br /> <br /> <br /> Sifre Cozulmuş Bilgi <asp:textbox ID="txtSifreCozulmusBilgi" runat="server"></asp:textbox>

24 <br /> </asp:content> using System; using System.Collections; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; using System.Text; public partial class Default4 : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) protected void btnyaziyisifrele_click(object sender, EventArgs e) string SifrelenecekBilgi = txtsifrelenecekbilgi.text; string SifrelenmisBilgi = SifreleFonksiyonu(SifrelenecekBilgi); txtsifrelenmisbilgi.text = SifrelenmisBilgi; // Şifreleyen Alt Fonksiyon public string SifreleFonksiyonu(string Bilgi) try //byte[] encdata_byte = new byte[bilgi.length]; byte[] Dizi = new byte[bilgi.length]; //İkilik Dizi Tanımlıyoruz. Dizi = Encoding.UTF8.GetBytes(Bilgi); //Şifreleme Yapıyor. using System.Text; Kütüphanesi eklenmelidir. string SifrelenmisBilgi = Convert.ToBase64String(Dizi); // return SifrelenmisBilgi; catch (Exception e) throw new Exception("Sifrelemede Hata:" + e.message); //Sifrelemede hata olustugunda Hata mesajıyla birlikte gösterecektir. protected void btnsifrelibilgiyicoz_click(object sender, EventArgs e)

25 txtsifrecozulmusbilgi.text = SifreCozucuFonksiyon(txtSifrelenmisBilgi.Text); public string SifreCozucuFonksiyon(string Bilgi) try System.Text.UTF8Encoding SifreCozucu = new System.Text.UTF8Encoding(); System.Text.Decoder CozulmusBilgi = SifreCozucu.GetDecoder(); byte[] IkilikKod = Convert.FromBase64String(Bilgi); int KarekterSayisi = CozulmusBilgi.GetCharCount(IkilikKod, 0, IkilikKod.Length ); char[] KoduCozulmusKarekterler = new char[karektersayisi]; CozulmusBilgi.GetChars(IkilikKod, 0, IkilikKod.Length, KoduCozulmusKarekterler, 0); string result = new String(KoduCozulmusKarekterler); return result; catch (Exception e) throw new Exception("Kod Cozerken Hata Olustu: " + e.message); Encrypting data with the Blowfish algorithm By Bill Gatliff, Courtesy of Embedded Systems Programming Jul (11:00 AM) URL: Many embedded systems depend on obscurity to achieve security. We often design systems to download unsigned or unencrypted firmware upgrades or store unencrypted user data, a practice we justify because it's invisible to the end user and makes our lives easier. The stealthy practice, however, is no longer kosher. With the help of this public-domain encryption algorithm, we can clean up our act. Modern embedded systems need data security more than ever before. Our PDAs store personal and contact lists; GPS receivers and, soon, cell phones keep logs of our movements; [1] and our automobiles record our driving habits. [2] On top of that, users demand products that can be reprogrammed during normal use, enabling them to eliminate bugs and add new features as firmware upgrades become available.

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ KAYDETME YÖNTEMİ Kayıt işlemi yaparken 3 tane yöntem kullanılacaktır. Bu yöntemler Örnek içerisinde ayrı ayrı

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME Veritabanına kayıt işlemleri 4 farklı işlemden oluşur Bunlar Görüntüleme (SELECT), Kayıt

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ ÖRNEK 1 default.aspx

Detaylı

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız.

Detaylı

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI ARABA HAREKET ETTİRME using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text;

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME Default.aspx

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA) İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

Detaylı

A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA

A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA 1. Sayfamızda hiç kod yazmadan bilgileri görüntüleyelim. Bu amaçla iki tane nesneyi sayfamıza ekleyelim. 2. AccesDataSource ayarlayalım. 1 Sayfaya

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com AJAX KULLANIMI

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com AJAX KULLANIMI AJAX KULLANIMI Web sayfaları çalışırken Server a her gidişte yeni sayfanın tüm bilgileri yeniden yüklenir. Bu durum hem serverdan alınan bilgilerin fazla olmasını (dolayısı ile download trafiğini artırır)

Detaylı

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ Asp.NET mimarisinin temelini oluşturan CLASS yapısını kullanarak veri tabanı işlemlerini nasıl daha az kodla ve daha stabil yapabiliriz bunu göreceğiz. Mevzu

Detaylı

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır.

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır. Admin Paneli (Yeni Kitap Kayıt İşlemi) Admin.aspx sayfamıza yeni bir HyperLink kontrolü ekliyoruz. NavigateUrl sine aşağıdaki bağlantıyı oluşturuyoruz. Böylece, Link tıklandığında yeni_kitap_kayit.ascx

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME

BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME

Detaylı

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek Bir önceki yazımda teorik olarak bu iki kontrole ait eventlerden söz etmiştim. Şimdi uygulama yapma zamanı. Bunun için daha önceki yazılarımıza devam

Detaylı

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié DERSİN WEB SİTESİ: http://nucleus.istanbul.edu.tr/~bilprog2/ DeğiĢkenler ve Data Türleri

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ WEB TEKNOLOJİLERİ VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ 23 Mart 2012 / Cuma Yeni bir site açıyoruz. Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ Namespace

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

"Şirket" Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü

Şirket Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü "Şirket" Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü BAŞARI Mobile tarafından desteklenmektedir. 1. Genel Bakış Bu döküman ile Şirket Adı nın ve Basari Mobile

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Veri Yapıları ve Algoritmalar 2006-2007 2.dönem

Veri Yapıları ve Algoritmalar 2006-2007 2.dönem Veri Yapıları ve Algoritmalar 2006-2007 2.dönem Öğretim Elemanları: Dr. A. Şima Etaner-Uyar Dr. Gülşen Cebiroğlu-Eryiğit Dersle ilgili bilgiler Ders Kitabı Data Structures and Algorithms in Java, 4th Ed.,

Detaylı

GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ

GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ Aşağıda belli bir yere kadar programlanmış olan Gezgin satıcı problemine ait kodları inceleyerek programın geri kalan kısmını tamamlayınız. Seçme, Çaprazlama ve Mutasyon

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

C#.Net & Linq (Language Integrated Query)

C#.Net & Linq (Language Integrated Query) C#.Net & Linq (Language Integrated Query) Adım-1 Adım-2 Adım-3: aşağıdaki ekran gelir. Bu ekrandan Server Explorer seçeneği ile SQL sunucuya bağlanılırsa Adım-4 deki gibi bir ekran gelir Adım-4: Soldaki

Detaylı

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add 29 Aralık 2011 / Perşembe Visual studio dan veri tabanından veri çekmek için önce bir aspx dosyası açıp,,accessde yeni veri tabanı dosyası açıyoruz. Dikkat : Dosyanın uzantısı.mdb olacak. Masa üstünde

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

ByteArrayOutputStream

ByteArrayOutputStream ByteArrayOutputStream java.io java.lang.object java.io.outputstream java.io.bytearrayoutputstream Kılgıladığı Arayüzler: Closeable, Flushable, AutoCloseable public class ByteArrayOutputStream extends OutputStream

Detaylı

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat 1. Kısım Çoktan Seçmeli (48 puan) 1) Aşağıdaki JAVA kod parçası çalıştırıldığında

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

1 Aralık 2011 / Perşembe

1 Aralık 2011 / Perşembe 1 Aralık 2011 / Perşembe Örnek :İki adet panel var.eğer 1nci panelde şifre Mustafa ise kendimiz bir session değişkeni oluşturup tamam yazdıracağız.değilse Şifre hatalı yazdıracağız. protectedvoid Page_Load(object

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering COMPE 350 Numerical Methods Fall, 2011 Instructor: Fügen Selbes Assistant: İsmail Onur Kaya Homework: 1 Due date: Nov 14, 2011 You are designing a spherical

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 203 Veri Yapıları ve Algoritmalar I

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 203 Veri Yapıları ve Algoritmalar I Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 203 Veri Yapıları ve Algoritmalar I GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : İzzet TAMER Ofis : MUH 311 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14:10 15:00, Salı:

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ.

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ. 20 Ocak 2012 / Cuma Yeni uygulama Yönetim adlı bir klasör oluşturacağız. Yönetim klasörü içerisine bir masterpage oluşturacağız. (tabloyla) Örneğin; Ana Sayfa Albüm ekle Fotoğraf ekle Content Place Holder(Değişecek

Detaylı

RSA ANAHTAR DAĞITIMI VE RSA İLE DİJİTAL İMZA OLUŞTURMA

RSA ANAHTAR DAĞITIMI VE RSA İLE DİJİTAL İMZA OLUŞTURMA RSA ANAHTAR DAĞITIMI VE RSA İLE DİJİTAL İMZA OLUŞTURMA İlk defa 1977 yılında Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman tarafından oluşturulan RSA algoritması geliştiricilerinin soyisimlerinin ilk harfleriyle

Detaylı

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 İçerik Yazılım Kodlama ve İsimlendirme Standartları... 2 1. Amaç... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Kapsam... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3.

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

INTRODUCTION TO JAVASCRIPT JAVASCRIPT JavaScript is used in millions of Web pages to improve the design, validate forms, detect browsers, create cookies, and much more. JavaScript is the most popular scripting

Detaylı

User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla. Siteye User Control Eklemek : 22 Mart 2012 / Perşembe

User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla. Siteye User Control Eklemek : 22 Mart 2012 / Perşembe 22 Mart 2012 / Perşembe Yeni web sitesi açtık Üye giriş sayfası yapacağız. User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla WebForm kullanılmasını sağlayan

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

REQUEST QUERY STRING. Sayfalar: default.aspx ve sorgu_sayfasi.aspx. default.aspx sayfası: sorgu_sayfasi.aspx sayfası:

REQUEST QUERY STRING. Sayfalar: default.aspx ve sorgu_sayfasi.aspx. default.aspx sayfası: sorgu_sayfasi.aspx sayfası: REQUEST QUERY STRING Kullanıcıdan gelen düzenlenmiş verileri sunucuya iletir. Diğer bir ifade ile internet tarayıcısından sunucuya veri aktarır. Aynı işlemi farklı yollarla yapabiliriz. İlk olarak Redirect

Detaylı

CENG/BILM 341 FINAL REVIEW. Dr. Esma Yıldırım

CENG/BILM 341 FINAL REVIEW. Dr. Esma Yıldırım CENG/BILM 341 FINAL REVIEW Dr. Esma Yıldırım Ques@on 1 Ques@on: An array of threads are working for filling and emptying a buffer that can hold mul@ple elements. There are two types of threads in the system.

Detaylı

Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz

Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz 16 Mart 2012 / Cuma Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz Gridview içerisindeki verileri Excel dosyasına dönüştürmek

Detaylı

Multiplication/division

Multiplication/division Multiplication/division Oku H&P sections 4.6-4.8 Bir kac integer multiplication algorithm Bir integer division algorithms Floating point math 10/22/2004 Bilgisayar Mimarisi 6.1 10/22/2004 Bilgisayar Mimarisi

Detaylı

// hataları işaret eden referans

// hataları işaret eden referans System sınıfı java.lang.object java.lang.system public final class System extends Object System sınıfı, java.lang paketi içindedir. Platformdan bağımsız olarak sistem düzeyindeki eylemleri belirleyen dingin

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

HTML 4. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş Dersin Course Page:

HTML 4. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş  Dersin Course Page: HTML 4. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 18.02.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 Çerçeveler (Frames) Çerçeve kullanımı her ne kadar

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4134 Görsel Programlama III Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK CV_EKLE isimli bir veritabanı oluşturun. CV isimli tabloyu aşağıdaki şekilde oluşturun. Aşağıdaki kod ile bir stored procedure oluşturun. Bunun için

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Website Analizi marmarisarackiralama.net

Website Analizi marmarisarackiralama.net Website Analizi marmarisarackiralama.net Generated on April 13 2016 11:10 AM Site Puanı 58/100 SEO Content Title Marmaris Arac Kiralama,Rent A Car,Oto kiralama,içmeler kiralık araba,dalaman airport transfers

Detaylı

Website review dersbook.com

Website review dersbook.com Website review dersbook.com Generated on August 29 2015 04:10 AM The score is 58/100 SEO Content Title DersBook Eğitimde Sosyal Paylaşım Eğitimde Sosyal Paylaşım Length : 62 Perfect, your title contains

Detaylı

TEMPLATES. Binnur Kurt kurt@cs.itu.edu.tr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi. C++ ile Nesneye Dayalı Programlama 1

TEMPLATES. Binnur Kurt kurt@cs.itu.edu.tr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi. C++ ile Nesneye Dayalı Programlama 1 PARAMETRİKÇOKŞEKİLLİLİK: TEMPLATES Binnur Kurt kurt@cs.itu.edu.tr Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi C++ ile Nesneye Dayalı Programlama 1 Sınıf Yapısı Kalıtım Çok Şekillilik Templates

Detaylı

VeriTabanı Uygulamaları

VeriTabanı Uygulamaları VeriTabanı Uygulamaları Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veri tabanları ve veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Eğer bunlara kolayca hakim olan, yöneten teknolojilere sahipse o uygulama gerçekten

Detaylı

BAĞLANTILI SĐSTEMLER ĐLE MODEL BĐR YERLEŞKE A MODEL CAMPUS WITH CONNECTED SYSTEMS

BAĞLANTILI SĐSTEMLER ĐLE MODEL BĐR YERLEŞKE A MODEL CAMPUS WITH CONNECTED SYSTEMS BAĞLANTILI SĐSTEMLER ĐLE MODEL BĐR YERLEŞKE A MODEL CAMPUS WITH CONNECTED SYSTEMS Öğrenci Cem ALTIN, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Sinop Öğrenci Mete BĐRĐZ, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Week 5 Examples and Analysis of Algorithms

Week 5 Examples and Analysis of Algorithms CME111 Programming Languages I Week 5 Examples and Analysis of Algorithms Assist. Prof. Dr. Caner ÖZCAN BONUS HOMEWORK For the following questions (which solved in lab. practice), draw flow diagrams by

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta Ön bilgi: Özyineli fonksiyon tanımlanabilmeli. Dizilerin fonksiyon parametresi veya geri dönüş değeri olarak kullanımı bilinmeli. 1. Klavyeden girilen sayı n olmak üzere [1..n] aralığındaki sayıların toplamı

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DUYARGA AĞLARINDA HABERLEŞME ALGORİTMASI TASARIMI VE TINYOS ÜZERİNDE GERÇEKLEMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DUYARGA AĞLARINDA HABERLEŞME ALGORİTMASI TASARIMI VE TINYOS ÜZERİNDE GERÇEKLEMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DUYARGA AĞLARINDA HABERLEŞME ALGORİTMASI TASARIMI VE TINYOS ÜZERİNDE GERÇEKLEMESİ Bitirme Ödevi Orçun Ertuğrul 040020324 Mehmet Kaplan 040030013

Detaylı

Đçindekiler. GVP için Hash Data Oluşturmak...2 FORM...5 VB.NET...6 C#...6 ASP...7 PHP...9 FORM...9 VB.NET... 10 C#... 10 ASP... 11 PHP...

Đçindekiler. GVP için Hash Data Oluşturmak...2 FORM...5 VB.NET...6 C#...6 ASP...7 PHP...9 FORM...9 VB.NET... 10 C#... 10 ASP... 11 PHP... Đçindekiler GVP için Hash Data Oluşturmak...2 Đhtiyaç duyulan alanlar...2 Dikkat edilmesi gereken noktalar...3 SHA1 Algoritmasını içeren JavaScript örneği:...4 Security Data (Aşama 1) örnek kodlar:...5

Detaylı

Sol tarafta yer alan Click here to activate your account linkini seçiniz.

Sol tarafta yer alan Click here to activate your account linkini seçiniz. Öğrenci Bilgi Sistemi (OASIS) Kayıt İşlemleri OASIS kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için; öncelikle kayıt işlemleri esnasında Öğrenci İşleri tarafından verilen öğrenci numarası ve e-posta adresinin

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer.

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer. Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME NT4 bağlantısına çok benzer. Direkt Kablo desteğini Windows95/98'e yükledikten sonra, Windows95 for Direct Cable Client

Detaylı

Linux 'ta PGP Kullanımı. Fatih Özavcı IT Security Consultant

Linux 'ta PGP Kullanımı. Fatih Özavcı IT Security Consultant Linux 'ta PGP Kullanımı Fatih Özavcı IT Security Consultant f.ozavci@btg.com.tr http://www.btg.com.tr holden@siyahsapka.com http://www.siyahsapka.com PGP Pretty God Privacy 1990 Yılında Philip Zimmermann

Detaylı

Squid i Follow X-Forwarded-For headers Yaması İle Patchlemek

Squid i Follow X-Forwarded-For headers Yaması İle Patchlemek /******************************************************** * Gökhan ALKAN * gokhan [at] enderunix [dot] org * EnderUNIX Yazılım Gelistirme Takımı * http://www.enderunix.org * * Sürüm : 1.0 * Tarih : 27.06.2006

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş.

isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş. isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş. Say n Müşterimiz, i-anahtar ınızı kullanıma açmak için: 1. İnternet Şubemizde Güvenlik / i-anahtar / İlk Kullanıma Açma menüsünü kullanınız.

Detaylı

Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) barisgokce.com

Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) barisgokce.com Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) Hazırlayan : Öğr. Grv.. Barış GÖKÇE Đletişim im : www.barisgokce barisgokce.com Diziler Aynı tipteki bir veri gurubunun bir değişken içinde saklanmasıdır. Veriler Hafızada

Detaylı

Bölüm 4: İş Parçacıkları. Operating System Concepts with Java 8 th Edition

Bölüm 4: İş Parçacıkları. Operating System Concepts with Java 8 th Edition Bölüm 4: İş Parçacıkları 14.1 Silberschatz, Galvin and Gagne 2009 Bölüm 4: İş Parçacıkları Genel Bakış Çoklu İş Parçacığı Modelleri İş Parçacığı Kütüphaneleri İş Parçacıkları ile İlgili Meseleler İşletim

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 8 DB içerisinde CLR Bileşenleri" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı SQL Server ve.net CLR SQL Server içerisinde

Detaylı

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir.

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. PART 5 5. Denetleyici Türleri Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. Java Erişim Kontrol Denetleyicileri (Access Control Modifiers) Erişim Harici Denetleyiciler

Detaylı

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI.

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI. WEEK 4 BLM33 NUMERIC ANALYSIS Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 NONLINEAR EQUATION SYSTEM Two or more degree polinomial

Detaylı

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1 ADO.NET Web üzerinden veritabanına bağlanmak ve veri işlemleri gerçekleştirmek için ADO.NET teknolojinden faydalanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. ADO.NET her ne kadar ADO teknolojine benzesede aslında

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox!

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox! Learn how to get started with Dropbox: 1 2 3 4 Keep your files safe Take your stuff anywhere Send large files Work on files together Welcome to Dropbox! 1 Keep your files safe Dropbox lets you save photos,

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama Ders Notları

Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama Ders Notları 8- Turbo Pascal Programlama İle Dosya İşlemleri Dosya işlemleri bilgisayar programlamada verilerin tekrar kullanılması açısından çok önemlidir. Yazılan bilgisayar programlarında elde edilen sonuçlar eğer

Detaylı

Website review escblog.net

Website review escblog.net Website review escblog.net Generated on July 20 2015 03:14 AM The score is 48/100 SEO Content Title Esc Blog - Android Oyun İnceleme Bloğu Length : 38 Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

SAYI SİSTEMLERİ. 1. Sayı Sistemleri. Sayı Sistemlerinde Rakamlar

SAYI SİSTEMLERİ. 1. Sayı Sistemleri. Sayı Sistemlerinde Rakamlar SAYI SİSTEMLERİ 1. Sayı Sistemleri Sayı sistemleri; saymak, ölçmek gibi genel anlamda büyüklüklerin ifade edilmesi amacıyla kullanılan sistemler olarak tanımlanmaktadır. Temel olarak 4 sayı sistemi mevcuttur:

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Big Endian & Little Endian K.Atilla Toker İzmir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 11-2009 Ver:01

Big Endian & Little Endian K.Atilla Toker İzmir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 11-2009 Ver:01 Bilgisayar i Mimarisii i Big Endian & Little Endian K.Atilla Toker İzmir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 11-2009 Ver:01 İZMIR ÜNIVERSITESI İZMIR ÜNIVERSITESI MYO BILGISAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

İZDÜŞÜM. İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri

İZDÜŞÜM. İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri ÖĞR. GÖR.ÖMER UÇTU İZDÜŞÜM İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri İzdüşümün Tanımı ve Önemi İz düşüm: Bir cismin

Detaylı