ŞİFRELEME (C# KODLARI) (dersteki haliyle duruyor, düzenlenmedi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİFRELEME (C# KODLARI) (dersteki haliyle duruyor, düzenlenmedi)"

Transkript

1 ŞİFRELEME (C# KODLARI) (dersteki haliyle duruyor, düzenlenmedi) Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:textbox ID="TextBox1" runat="server"></asp:textbox> <asp:button ID="Button1" runat="server" onclick="button1_click" Text="Kodla" /> <br /> <br /> <asp:label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label> <br /> <br /> <asp:button ID="Button2" runat="server" onclick="button2_click" Text="Kod Çöz" /> <asp:label ID="Label2" runat="server" Text="Label"></asp:Label> </div> </form> </body> </html> ******************** using System; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq;

2 public partial class _Default : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) //Kodlama (şifreleme) protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) Label1.Text = base64encode(textbox1.text); //Kod çözme (Şifre Çözme) protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) Label2.Text = base64decode(label1.text); // Kodlayan Alt Fonksiyon public string base64encode(string data) try byte[] encdata_byte = new byte[data.length]; encdata_byte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(data); string encodeddata = Convert.ToBase64String(encData_byte); return encodeddata; catch (Exception e) throw new Exception("Error in base64encode" + e.message); //Kod çözen alt fonksiyon public string base64decode(string data) try System.Text.UTF8Encoding encoder = new System.Text.UTF8Encoding(); System.Text.Decoder utf8decode = encoder.getdecoder(); byte[] todecode_byte = Convert.FromBase64String(data); int charcount = utf8decode.getcharcount(todecode_byte, 0, todecode_byte.length); char[] decoded_char = new char[charcount]; utf8decode.getchars(todecode_byte, 0, todecode_byte.length, decoded_char, 0); string result = new String(decoded_char); return result; catch (Exception e) throw new Exception("Error in base64decode" + e.message);

3 Bifid Şifreleme (İki Boyutlu Şifreleme) by Volkan Atasever 11. Kasım :22 Bifid şifreleme de, 5x5 bir matris alınır, satır ve sütunlar numaralandırılır. Bu matris bizim rasgele oluşturacağımız matristir. 5x5 olabileceği gibi,7x7 veya 8x8 gibi orantılı büyüklüklerde matris oluşturabiliriz. Mesajı sabit sayıda harf içeren parçalara ayrılır, daha sonra her harfin altına satır ve kolon numaraları yazılır. Bu sayede matrisimizde satır ve sütun rakamlarını kullanmış oluruz. Gruplamalar matrisin satır veya sütun büyüklüğü kadardır. ve daha sonra her grup içinde kalarak sayıları sırasıyla şeklinde okuyup ikili rakamlardan oluşan şeklindeki parçalara ayrılır. Ve bu parçaların tablodaki harf karşılıkları bize gizli bir mesaj verecektir. Şifrelenmiş rakamımız bu sayede elimize geçmiş olacaktır. Bu şifreleme için kullandığım arayüz aşağıdadır. Konsol uygulaması olarak sade bir arayüz kullandım. class Program

4 static void Main(string[] args) string d; do Bifid bfd = new Bifid(); Console.WriteLine("\nBifid Şifreleme"); Console.WriteLine("Açmak için 1"); Console.WriteLine("Şifreleme için 2"); Console.WriteLine("Çıkmak için 5"); d=console.readline(); if(d=="1") string msj; string don; Console.WriteLine("Decrypt yapılacak mesajı girin"); msj = Console.ReadLine(); don=bfd.encryptdecrypt(msj, false); Console.Write(don); else if(d=="2") string msj; string don; Console.WriteLine("Encrypt yapılacak mesajı girin"); msj = Console.ReadLine(); don = bfd.encryptdecrypt(msj, true); Console.WriteLine(don);

5 else if(d=="5") break; else Console.WriteLine("Lütfen seçim yağınız çıkış için 5"); while(d!="5"); Bifid Algoritması için bifid şifreleme sınıfım; public class Bifid string[,] KeyMatrix = new string[5, 5]; public Bifid() BuildKeyMatrix(); private void BuildKeyMatrix() int k = 65; for (int i = 0; i < 5; i++) for (int j = 0; j < 5; j++) if (k == 74) k++; // j yi alma (j ascii = 64) KeyMatrix[i, j] = ((char)k).tostring();

6 k++; public string EncryptDecrypt(string Text, bool Encrypt) int k = 0; string CharofMessage = string.empty; StringBuilder sb1 = new StringBuilder(); StringBuilder sb2 = new StringBuilder(); StringBuilder sbout = new StringBuilder(); bool HasGotChar = false; while (k < Text.Length) CharofMessage = Text.Substring(k, 1); for (int i = 0; i < 5; i++) for (int j = 0; j < 5; j++) if (string.compare(keymatrix[i, j], CharofMessage, true) == 0) sb1.append(i.tostring()); if (Encrypt) sb2.append(j.tostring()); else

7 sb1.append(j.tostring()); HasGotChar = true; break; if (HasGotChar) HasGotChar = false; break; k++; k = 0; if (Encrypt) sb1.append(sb2.tostring()); while (k < sb1.length) sbout.append(keymatrix[convert.toint32(sb1[k].tostring()), Convert.ToInt32(sb1[k + 1].ToString())]); else k += 2;

8 int SplitNum = (sb1.length) / 2; while (k < SplitNum) sbout.append(keymatrix[convert.toint32(sb1[k].tostring()), Convert.ToInt32(sb1[k + SplitNum].ToString())]); k++; return sbout.tostring(); Bu sınıfta üç temel işlem gerçekleşmektedir. 5x5 boyutundaki matrisin oluşumu. Mesajın şifrelenmesi ve mesajın çözülmesi. Kaynaklar: [1] Öğr. Gör. Erdal Güvenoğlu nun Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Ders notları [2]http://programmingpraxis.com/2009/10/13/bifid-cipher/ ************* VERİ ŞİFRELEME Bu yazıda ele alınan yöntem ile veri şifreleme olayı gerçekleştirilecektir. Şifreleme olayını sağlayacak olan.dll dosyası oluşturulacaktır. Yani projemiz Class Library tipinde olacaktır. Projemiz içerisinde iki tane Class ımız bulunacak. Bunlardan birisi veriyi şifrelemeyi sağlayan sifrekoy sınıfı, diğeri şifreli veriyi eski haline döndürecek olan sifrecoz sınıfıdır. İlk olarak sifrekoy sınıfımızdan başlayalım Bu sınıfımız içerisine dışarıdan parametre olarak bir veri gelecek ve sınıf içerisindeki işlemler sonucunda geriye verinin şifrelenmiş hali dönecektir. Peki şifreleme olayı nasıl gerçekleşecek? Bir örnek üzerinde açıklamamız gerekirse; diyelim ki bir üye kayıt sayfasında üyenin girdiği parola veri tabanına şifrelenmiş

9 bir şekilde kaydedilecek. Üyemizin belirlediği parolanın karabük olduğunu varsayalım. Biz karabük verisini şifreleyerek sadece 1 ve 0 lardan meydana gelen anlaşılmaz bir veri haline getireceğiz. Bunun için parolanın her bir karakterini ayrı ayrı işleyeceğiz. Bir döngü içerisinde sırayla tüm karakterler üzerinde işlem yapacağız. İlk olarak işlem yaptığımız karakterin ascii kodunu bulacağız. Ardından bu değeri f(x)=255-x fonksiyonuna sokarak sahip olduğu ascii kodunun ilk şifreleme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Buradaki f(x)=255-x olmasının nedeni en büyük ascii kodunun 255 olmasından kaynaklanmaktadır. Bu fonksiyondan 0 ile 255 arasında bir sayı çıkabilmektedir. Yani her bir karakteri 8 bitlik(1 ve 0 lardan meydana gelen) hale dönüştüreceğiz.bunun yerine başka bir fonksiyon da belirleyebiliriz elbette, fakat kaç bitlik veri ile uğraşacağımızı doğru hesap edip olabilecek hataların önüne geçmeliyiz. İşlem gören karakterin ascii kodunun f(x) fonksiyonuna soktuktan sonra elde ettiğimiz değeri ikilik taban çevireceğiz ve bu haliyle kayıt edeceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; ikilik tabandaki verinin hane sayısıdır. Eğer elde ettiğimiz veri 8 karakterden az ise başına 0 koyarak 8 haneye ulaşmalıyız. Çünkü bu şifreyi çözerken 8 bitlik veriler halinde işlem yapacağız. sifrekoy sınıfımızda 3 tane fonksiyonumuz ve bu sınıf içerisinde global olarak tanımladığımız değişkenimiz bulunmaktadır. Değişkenimiz, sadece bu sınıf içerisinde kullanılabilecektir ve dışarıdan gelecek olan şifrelenmemiş veriyi temsil edecektir; private string sifresizveri; Yukarıda bahsedildiği gibi private deyimi sayesinde bu değişken sadece bu sınıf içerisinde kullanılabilecektir. Şimdi sınıfımızın kurucu fonksiyonuna gelelim. Kurucu fonksiyonlar sınıfın ismini alırlar ve geriye değer döndürmezler. Bizim sifrekoy sınıfımızda da sifresizveri değişkenimize ilk değer atamasının gerçekleştirilmesi için kurucu fonksiyonumuzu yazalım; public sifrekoy(string gelen) sifresizveri = gelen; Kurucu fonksiyonumuz sayesinde sifresizveri değişkenimize dışarıdan gelecek olan gelen değişkeni atanacaktır.

10 Şimdi sıra şifrelemeyi gerçekleştirecek olan verisifrele() fonksiyonumuzu yazmaya geldi. Bu fonksiyonumuza dışarıdan da erişmemiz gerekeceği için erişim düzeyi public olmalıdır. public string verisifrele() char karakter; string cikandeger = null; int Ascii, sifreliascii; for (int i = 0; i!= sifresizveri.length; i++) karakter = Convert.ToChar(sifresizVeri.Substring(i,1)); Ascii = (int)karakter; sifreliascii = Ascii; cikandeger += binarycevir(sifreliascii); return cikandeger; Fonksiyon incelendiğinde, sırayla verinin tüm karakterleri üzerinde işlem yapıldığı fark edilmektedir. Önce işlem yapılacak karakter belirleniyor ardından bu karakterin ascii kodu bulunup, bu değer f(x)=255-x fonksiyonuna sokulmaktadır. Bundan sonra da elimizdeki veri binarycevir fonksiyonuna gönderilerek, ikilik tabandaki hali elde edilmektedir. Her karakterin şifreli halleri ardı ardına eklenerek son hali geri döndürülmektedir. private string binarycevir(int gelen) string binaryters = null; while (gelen >= 2) binaryters += Convert.ToString(gelen%2); gelen = gelen / 2; binaryters += Convert.ToString(gelen); string binaryduz = null; for (int i = 0; i!= binaryters.length; i++) binaryduz += binaryters.substring(binaryters.length-1-i,1); while (binaryduz.length < 8) binaryduz += "0"; return binaryduz; binarycevir fonksiyonumuza baktığımızda ise bu fonksiyonunu paylaşımının private olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi bu fonksiyonun sadece bu sınıf içerisinden çağırılmasıdır. Yani dışarıdan bu fonksiyonu çağırmamıza gerek yoktur. Şifreleme işlemimizi gerçekleştirdikten sonra şimdi de, şifrelenmiş bir veriyi eski haline döndürelim. sifrecoz sınıfımızla dışarıdan gelen şifreli veriyi eski haline döndüreceğiz. Bu sınıfımızda iki tane fonksiyonumuz ve yine sadece bu sınıf içerisinde kullanabileceğimiz bir değişkenimiz olacaktır. private string sifreliveri;

11 sifreliveri değişkenimize değer atamamızı sağlayan kurucu fonksiyonumuz; public sifrecoz(string gelen) sifreliveri = gelen; Son olarak da şifreyi çözmemizi sağlayacak olan sifreyikir() fonksiyonumuz; public string sifreyikir() string cikandeger = null; string byteveri; int ilkbit = 0; int Ascii; int veriuzunlugu = sifreliveri.length; while(ilkbit<=veriuzunlugu-8) byteveri=sifreliveri.substring(ilkbit,8); int sifreliascii=0; for(int i=0;i!=8;i++) sifreliascii+=(convert.toint16(byteveri.substring(i,1)))*convert.toint16 (Math.Pow(2,Convert.ToInt16(byteVeri.Length-1-i))); Ascii = sifreliascii; cikandeger = cikandeger + Convert.ToString((char)Ascii); ilkbit += 8; return cikandeger; Bu fonksiyon içerisinde, şifreli verimiz 8 bitlik bloklar halinde işleme alınarak önce onluk sayı sistemine dönüştürülüyor. Ardından bu sayı 255 ten çıkarılarak karakterimizin gerçek ascii kodunu elde etmiş oluyoruz. Ascii kodunu string bir ifadeye dönüştürerek, sırayla tüm karakterleri ardı ardına ekliyoruz ve gerçek verimizi elde ediyoruz. Projenin tüm kodları aşağıda verilmiştir. using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace sifre public class sifrecoz public sifrecoz(string gelen) sifreliveri = gelen; public string sifreyikir() string cikandeger = null; string byteveri; int ilkbit = 0; int Ascii; int veriuzunlugu = sifreliveri.length; while(ilkbit<=veriuzunlugu-8)

12 byteveri=sifreliveri.substring(ilkbit,8); int sifreliascii=0; for(int i=0;i!=8;i++) sifreliascii+=(convert.toint16(byteveri.substring(i,1)))*convert.toint16 (Math.Pow(2,Convert.ToInt16(byteVeri.Length-1-i))); Ascii = sifreliascii; cikandeger = cikandeger + Convert.ToString((char)Ascii); ilkbit += 8; return cikandeger; private string sifreliveri; public class sifrekoy public sifrekoy(string gelen) sifresizveri = gelen; public string verisifrele() char karakter; string cikandeger = null; int Ascii, sifreliascii; for (int i = 0; i!= sifresizveri.length; i++) karakter = Convert.ToChar(sifresizVeri.Substring(i,1)); Ascii = (int)karakter; sifreliascii = Ascii; cikandeger += binarycevir(sifreliascii); return cikandeger; private string binarycevir(int gelen) string binaryters = null; while (gelen >= 2) binaryters += Convert.ToString(gelen%2); gelen = gelen / 2; binaryters += Convert.ToString(gelen); string binaryduz = null; for (int i = 0; i!= binaryters.length; i++) binaryduz += binaryters.substring(binaryters.length-1-i,1); while (binaryduz.length < 8) binaryduz += "0"; return binaryduz; private string sifresizveri;

13 Projemizi derleyip kaydettikten sonra artık.dll dosyamız kullanıma hazırdır. Oluşturduğumuz.dll nin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir Windows application projesi oluşturalım. Burada bir veriyi önce şifreleyelim sonra da bu şifreyi çözdürerek gösterelim. Formumuzu aşağıdaki gibi tasarlayalım; Girilen Veri kutusuna bir veri girip Şifrele butonuna bastığımızda Şifrelenmiş Veri kutusunda verinin şifreli halini görüntüleyelim. Bundan sonra Şifreyi Çöz butonuna bastığımızda da Şifresi Çözülmüş Veri kutusunda şifreyi çözerek görüntüleyelim. İlk olarak projemize referans olarak.dll dosyamızı eklemeliyiz ve ardından da using sifre ile proje içerisinden çağırmalıyız. Şimdi Şifrele butonumuzun kodlarını yazalım; private void buttonsifrele_click(object sender, EventArgs e) sifrekoy a = new sifrekoy(textboxgirilenveri.text); textboxsifrelenmisveri.text = a.verisifrele(); Görüldüğü gibi iki satırlık kod ile ilk kutudaki veriyi şifreledik. Projemizi çalıştırdığımızda; ac verinin şifrelenmiş hali altındaki textbox içerisinde görüntülenmektedir. Şimdi Şifreyi Çöz butonumuza gerekli kodları yazarak şifreli veriyi çözerek Şifresi Çözülmüş Veri kutusunda görüntüleyelim; private void buttonsifrecoz_click(object sender, EventArgs e) sifrecoz a = new sifrecoz(textboxsifrelenmisveri.text); textboxcozulmusveri.text = a.sifreyikir(); Projemizi çalıştırıp, ilk kutuya verimizi girip sırayla butonlara bastığımızda;

14 256 BİTLİK ŞİFRELEME ALGORİTMASI //UYE GIRİŞ BUTONU******************************************* protected void ButtonButtonUyeGiris_Click(object sender, EventArgs e) Nesneler Nesne = new Nesneler(); LabelGiris.Text = Nesne.UyeGirisiKontrol(TextBoxKullaniciAdi.Text, TextBoxSifre.Text); //ÜYE GİRİŞİ YAP ========================================================= public string UyeGirisiKontrol(string KullaniciAdi, string Sifre) Nesneler Nesne = new Nesneler(); //String Sorgu = string.format("select UyeID, UyeTipi, UyelikDurumu FROM UyelerID WHERE KullaniciAdi ='0' AND Sifre ='1'", KullaniciAdi, Sifre); String Sorgu = string.format("select * FROM UyelerID"); OleDbDataReader Okuyucu = Nesne.BilgileriReaderaOku(Sorgu); while (Okuyucu.Read()) // okunacak kayıt varsa kullaniciadi ve şifre doğru demektir.. string SifreCozulmusKullaniciAdi= Sifreleme(Okuyucu["KullaniciAdi"].ToString(),false); string SifreCozulmusSifre = Sifreleme(Okuyucu["Sifre"].ToString(), false); if (SifreCozulmusKullaniciAdi == KullaniciAdi && SifreCozulmusSifre == Sifre) //Kullanici Adi şifrelenerek kaydedildiğinden önce şifreyi çözüyor. if (bool.parse(okuyucu["uyelikdurumu"].tostring()) == true) //Eğer şifre iptal edilmemişse girişe izin verecek.

15 HttpCookie Cerez = new HttpCookie("Cerez"); if (Okuyucu["UyeTipi"].ToString() == "FirmaUye") Cerez.Values["FirmaID"] = Okuyucu["UyeID"].ToString(); HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(Cerez); int FirmaID = int.parse(httpcontext.current.request.cookies["cerez"]["firmaid"]); //Çerezden FirmaID sini tekrar okuyup diğer sayfaya gönderecek Nesne.AdminIstatistikleriniKaydet(FirmaID); HttpContext.Current.Response.Redirect(string.Format("~/FirmaZiyaretci/Firma AnaSayfa.aspx?FirmaID=0", FirmaID)); else if (Okuyucu["UyeTipi"].ToString() == "ZiyaretciUye") Cerez.Values["ZiyaretciID"] = Okuyucu["UyeID"].ToString(); HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(Cerez); int ZiyaretciID = int.parse(httpcontext.current.request.cookies["cerez"]["ziyaretciid"]); //Çerezden FirmaID sini tekrar okuyup diğer sayfaya gönderecek Nesne.AdminIstatistikleriniKaydet(ZiyaretciID); HttpContext.Current.Response.Redirect(string.Format("~/ZiyaretciSayfalari/Z iyaretcianasayfa.aspx?ziyaretciid=0", ZiyaretciID)); else if (Okuyucu["UyeTipi"].ToString() == "AkademikUye") Cerez.Values["AkademikID"] = Okuyucu["UyeID"].ToString(); //FirmaID sini çereze atıyor.. HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(Cerez); int AkademikID = int.parse(httpcontext.current.request.cookies["cerez"]["firmaid"]); //Çerezden FirmaID sini tekrar okuyup diğer sayfaya gönderecek Nesne.AdminIstatistikleriniKaydet(AkademikID); HttpContext.Current.Response.Redirect(string.Format("~/AkademikSayfalar/Aka demikanasayfa.aspx?akademikid=0", AkademikID)); else return "Üye tipinde hata vardır. Hata kodu:102!"; else return "Şifrenin Kullanımı Durdurulmuş!"; break; Nesne.Kapat(); return "Veritabanında böyle bir üye kayıtlı degildir! Hata kodu:103!";

16 //Sifreleme Yapacak/Çözecek ====================================================== public string Sifreleme(string Metin, bool islem) string SifreIfadesi = "abc"; //Şifreleme anahtarı 1-çok gizli tut Herhangi bir metin olabilir string BaslangicVektoru = "abc"; //Şifreleme anahtarı 2-çok gizli tut 16 byte olmalıdır Örnek: if (islem == true) //Sifreleme Yapacak SifrelemeSinifi AlgoritmaAnahtari = new SifrelemeSinifi(SifreIfadesi, BaslangicVektoru); string SifrelenmisMetin = AlgoritmaAnahtari.Sifrele(Metin); return SifrelenmisMetin; else //Şifreyi Çözecek SifrelemeSinifi AlgoritmaAnahtari = new SifrelemeSinifi(SifreIfadesi, BaslangicVektoru); string CozulmusMetin = AlgoritmaAnahtari.SifreCoz(Metin); return CozulmusMetin; /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////// //******************************* ŞİFRELEME İÇİN HAZIRLANAN NESNELER ******************************** public class SifrelemeSinifi private static string DEFAULT_HASH_ALGORITHM = "SHA1"; private static int DEFAULT_KEY_SIZE = 256; private static int MAX_ALLOWED_SALT_LEN = 255; private static int MIN_ALLOWED_SALT_LEN = 4; private static int DEFAULT_MIN_SALT_LEN = MIN_ALLOWED_SALT_LEN; private static int DEFAULT_MAX_SALT_LEN = 8; private int minsaltlen = -1; private int maxsaltlen = -1; private ICryptoTransform encryptor = null; private ICryptoTransform decryptor = null; public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi) : this(sifreifadesi, null) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, -1) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, minsaltlen, -1)

17 public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen, int maxsaltlen) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, minsaltlen, maxsaltlen, -1) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen, int maxsaltlen, int keysize) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, minsaltlen, maxsaltlen, keysize, null) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen, int maxsaltlen, int keysize, string hashalgorithm) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, minsaltlen, maxsaltlen, keysize, hashalgorithm, null) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen, int maxsaltlen, int keysize, string hashalgorithm, string saltvalue) : this(sifreifadesi, BaslangicVektoru, minsaltlen, maxsaltlen, keysize, hashalgorithm, saltvalue, 1) public SifrelemeSinifi(string SifreIfadesi, string BaslangicVektoru, int minsaltlen, int maxsaltlen, int keysize, string hashalgorithm, string saltvalue, int passworditerations) // Save min salt length; set it to default if invalid value is passed. if (minsaltlen < MIN_ALLOWED_SALT_LEN) this.minsaltlen = DEFAULT_MIN_SALT_LEN;

18 else this.minsaltlen = minsaltlen; passed. // Save max salt length; set it to default if invalid value is if (maxsaltlen < 0 maxsaltlen > MAX_ALLOWED_SALT_LEN) this.maxsaltlen = DEFAULT_MAX_SALT_LEN; else this.maxsaltlen = maxsaltlen; // Set the size of cryptographic key. if (keysize <= 0) keysize = DEFAULT_KEY_SIZE; does // Set the name of algorithm. Make sure it is in UPPER CASE and // not use dashes, e.g. change "sha-1" to "SHA1". if (hashalgorithm == null) hashalgorithm = DEFAULT_HASH_ALGORITHM; else hashalgorithm = hashalgorithm.toupper().replace("-", ""); // Initialization vector converted to a byte array. byte[] initvectorbytes = null; // Salt used for password hashing (to generate the key, not during // encryption) converted to a byte array. byte[] saltvaluebytes = null; // Get bytes of initialization vector. if (BaslangicVektoru == null) initvectorbytes = new byte[0]; else initvectorbytes = Encoding.ASCII.GetBytes(BaslangicVektoru); // Get bytes of salt (used in hashing). if (saltvalue == null) saltvaluebytes = new byte[0]; else saltvaluebytes = Encoding.ASCII.GetBytes(saltValue); // Generate password, which will be used to derive the key. PasswordDeriveBytes password = new PasswordDeriveBytes( SifreIfadesi, saltvaluebytes, hashalgorithm, passworditerations); bytes. // Convert key to a byte array adjusting the size from bits to byte[] keybytes = password.getbytes(keysize / 8); // Initialize Rijndael key object. RijndaelManaged symmetrickey = new RijndaelManaged(); mode. // If we do not have initialization vector, we cannot use the CBC // The only alternative is the ECB mode (which is not as good). if (initvectorbytes.length == 0) symmetrickey.mode = CipherMode.ECB; else

19 symmetrickey.mode = CipherMode.CBC; // Create encryptor and decryptor, which we will use for cryptographic // operations. encryptor = symmetrickey.createencryptor(keybytes, initvectorbytes); decryptor = symmetrickey.createdecryptor(keybytes, initvectorbytes); // public string Sifrele(string SifrelenecekMetin) return Sifrele(Encoding.UTF8.GetBytes(SifrelenecekMetin)); public string Sifrele(byte[] plaintextbytes) return Convert.ToBase64String(EncryptToBytes(plainTextBytes)); public byte[] EncryptToBytes(string SifrelenecekMetin) return EncryptToBytes(Encoding.UTF8.GetBytes(SifrelenecekMetin)); public byte[] EncryptToBytes(byte[] plaintextbytes) // Add salt at the beginning of the plain text bytes (if needed). byte[] plaintextbyteswithsalt = AddSalt(plainTextBytes); // Encryption will be performed using memory stream. MemoryStream memorystream = new MemoryStream(); // Let's make cryptographic operations thread-safe. lock (this) // To perform encryption, we must use the Write mode. CryptoStream cryptostream = new CryptoStream( memorystream, encryptor, CryptoStreamMode.Write); // Start encrypting data. cryptostream.write(plaintextbyteswithsalt, 0, plaintextbyteswithsalt.length); // Finish the encryption operation. cryptostream.flushfinalblock(); // Move encrypted data from memory into a byte array. byte[] ciphertextbytes = memorystream.toarray(); // Close memory streams. memorystream.close(); cryptostream.close(); // Return encrypted data.

20 return ciphertextbytes; // public string SifreCoz(string SifrelenmisMetin) return SifreCoz(Convert.FromBase64String(SifrelenmisMetin)); public string SifreCoz(byte[] ciphertextbytes) return Encoding.UTF8.GetString(DecryptToBytes(cipherTextBytes)); public byte[] DecryptToBytes(string SifrelenmisMetin) return DecryptToBytes(Convert.FromBase64String(SifrelenmisMetin)); public byte[] DecryptToBytes(byte[] ciphertextbytes) byte[] decryptedbytes = null; byte[] plaintextbytes = null; int decryptedbytecount = 0; int saltlen = 0; MemoryStream memorystream = new MemoryStream(cipherTextBytes); decryptedbytes = new byte[ciphertextbytes.length]; // Let's make cryptographic operations thread-safe. lock (this) // To perform decryption, we must use the Read mode. CryptoStream cryptostream = new CryptoStream( memorystream, decryptor, CryptoStreamMode.Read); // Decrypting data and get the count of plain text bytes. decryptedbytecount = cryptostream.read(decryptedbytes, 0, decryptedbytes.length); // Release memory. memorystream.close(); cryptostream.close(); plain // If we are using salt, get its length from the first 4 bytes of // text data. if (maxsaltlen > 0 && maxsaltlen >= minsaltlen) saltlen = (decryptedbytes[0] & 0x03) (decryptedbytes[1] & 0x0c) (decryptedbytes[2] & 0x30) (decryptedbytes[3] & 0xc0);

21 salt). // Allocate the byte array to hold the original plain text (without plaintextbytes = new byte[decryptedbytecount - saltlen]; // Copy original plain text discarding the salt value if needed. Array.Copy(decryptedBytes, saltlen, plaintextbytes, 0, decryptedbytecount - saltlen); // Return original plain text value. return plaintextbytes; // private byte[] AddSalt(byte[] plaintextbytes) // The max salt value of 0 (zero) indicates that we should not use // salt. Also do not use salt if the max salt value is smaller than // the min value. if (maxsaltlen == 0 maxsaltlen < minsaltlen) return plaintextbytes; // Generate the salt. byte[] saltbytes = GenerateSalt(); // Allocate array which will hold salt and plain text bytes. byte[] plaintextbyteswithsalt = new byte[plaintextbytes.length + saltbytes.length]; // First, copy salt bytes. Array.Copy(saltBytes, plaintextbyteswithsalt, saltbytes.length); // Append plain text bytes to the salt value. Array.Copy(plainTextBytes, 0, plaintextbyteswithsalt, saltbytes.length, plaintextbytes.length); return plaintextbyteswithsalt; private byte[] GenerateSalt() // We don't have the length, yet. int saltlen = 0; random. // If min and max salt values are the same, it should not be if (minsaltlen == maxsaltlen) saltlen = minsaltlen; // Use random number generator to calculate salt length. else saltlen = GenerateRandomNumber(minSaltLen, maxsaltlen); // Allocate byte array to hold our salt. byte[] salt = new byte[saltlen]; // Populate salt with cryptographically strong bytes. RNGCryptoServiceProvider rng = new RNGCryptoServiceProvider(); rng.getnonzerobytes(salt); // Split salt length (always one byte) into four two-bit pieces and

22 // store these pieces in the first four bytes of the salt array. salt[0] = (byte)((salt[0] & 0xfc) (saltlen & 0x03)); salt[1] = (byte)((salt[1] & 0xf3) (saltlen & 0x0c)); salt[2] = (byte)((salt[2] & 0xcf) (saltlen & 0x30)); salt[3] = (byte)((salt[3] & 0x3f) (saltlen & 0xc0)); return salt; private int GenerateRandomNumber(int minvalue, int maxvalue) // We will make up an integer seed from 4 bytes of this array. byte[] randombytes = new byte[4]; // Generate 4 random bytes. RNGCryptoServiceProvider rng = new RNGCryptoServiceProvider(); rng.getbytes(randombytes); // Convert four random bytes into a positive integer value. int seed = ((randombytes[0] & 0x7f) << 24) (randombytes[1] << 16) (randombytes[2] << 8) (randombytes[3]); // Now, this looks more like real randomization. Random random = new Random(seed); // Calculate a random number. return random.next(minvalue, maxvalue + 1); ****************************

23 Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default4.aspx.cs" Inherits="Default4" Title="Untitled Page" %> <asp:content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server"> </asp:content> <asp:content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server"> <asp:label ID="Label2" runat="server" Text="Şifrelenecek Olan Bilgi"></asp:Label> <asp:textbox ID="txtSifrelenecekBilgi" runat="server"></asp:textbox> <asp:button ID="btnYaziyiSifrele" runat="server" onclick="btnyaziyisifrele_click" Text="ŞİFRELE" /> <br /> <br /> <br /> <asp:label ID="Label1" runat="server" Text="Oluşturulan Şifreli Bilgi"></asp:Label> <asp:textbox ID="txtSifrelenmisBilgi" runat="server"></asp:textbox> <asp:button ID="btnSifreliBilgiyiCoz" runat="server" Text="ŞİFREYİ ÇÖZ" onclick="btnsifrelibilgiyicoz_click" /> <br /> <br /> <br /> Sifre Cozulmuş Bilgi <asp:textbox ID="txtSifreCozulmusBilgi" runat="server"></asp:textbox>

24 <br /> </asp:content> using System; using System.Collections; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; using System.Text; public partial class Default4 : System.Web.UI.Page protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) protected void btnyaziyisifrele_click(object sender, EventArgs e) string SifrelenecekBilgi = txtsifrelenecekbilgi.text; string SifrelenmisBilgi = SifreleFonksiyonu(SifrelenecekBilgi); txtsifrelenmisbilgi.text = SifrelenmisBilgi; // Şifreleyen Alt Fonksiyon public string SifreleFonksiyonu(string Bilgi) try //byte[] encdata_byte = new byte[bilgi.length]; byte[] Dizi = new byte[bilgi.length]; //İkilik Dizi Tanımlıyoruz. Dizi = Encoding.UTF8.GetBytes(Bilgi); //Şifreleme Yapıyor. using System.Text; Kütüphanesi eklenmelidir. string SifrelenmisBilgi = Convert.ToBase64String(Dizi); // return SifrelenmisBilgi; catch (Exception e) throw new Exception("Sifrelemede Hata:" + e.message); //Sifrelemede hata olustugunda Hata mesajıyla birlikte gösterecektir. protected void btnsifrelibilgiyicoz_click(object sender, EventArgs e)

25 txtsifrecozulmusbilgi.text = SifreCozucuFonksiyon(txtSifrelenmisBilgi.Text); public string SifreCozucuFonksiyon(string Bilgi) try System.Text.UTF8Encoding SifreCozucu = new System.Text.UTF8Encoding(); System.Text.Decoder CozulmusBilgi = SifreCozucu.GetDecoder(); byte[] IkilikKod = Convert.FromBase64String(Bilgi); int KarekterSayisi = CozulmusBilgi.GetCharCount(IkilikKod, 0, IkilikKod.Length ); char[] KoduCozulmusKarekterler = new char[karektersayisi]; CozulmusBilgi.GetChars(IkilikKod, 0, IkilikKod.Length, KoduCozulmusKarekterler, 0); string result = new String(KoduCozulmusKarekterler); return result; catch (Exception e) throw new Exception("Kod Cozerken Hata Olustu: " + e.message); Encrypting data with the Blowfish algorithm By Bill Gatliff, Courtesy of Embedded Systems Programming Jul (11:00 AM) URL: Many embedded systems depend on obscurity to achieve security. We often design systems to download unsigned or unencrypted firmware upgrades or store unencrypted user data, a practice we justify because it's invisible to the end user and makes our lives easier. The stealthy practice, however, is no longer kosher. With the help of this public-domain encryption algorithm, we can clean up our act. Modern embedded systems need data security more than ever before. Our PDAs store personal and contact lists; GPS receivers and, soon, cell phones keep logs of our movements; [1] and our automobiles record our driving habits. [2] On top of that, users demand products that can be reprogrammed during normal use, enabling them to eliminate bugs and add new features as firmware upgrades become available.

NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ

NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ MENÜ KONTROLÜ Asp.Net bize hazır olarak kullanabileceğimi menü kontrolü verir. Bu kontrolle çok daha pratik menüleri hızlı bir şekilde hazırlayabiliriz. Bu işlem için

Detaylı

DUDLEY KNOX LIBRARY NAVAL PC lduate SCHOOL MONTERFY. CALIFOR1IIA 03943

DUDLEY KNOX LIBRARY NAVAL PC lduate SCHOOL MONTERFY. CALIFOR1IIA 03943 Author(s) Akinsel, Serdar Title Reduction in bandwidth by using variable le Publisher Issue Date 1985 URL http://hdl.handle.net/10945/21522 This document was downloaded on August 18, 2015 a DUDLEY KNOX

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DSL-N66U. Çift bantlı Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Yönlendirici

Kullanma Kılavuzu DSL-N66U. Çift bantlı Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Yönlendirici Kullanma Kılavuzu DSL-N66U Çift bantlı Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Yönlendirici TR 8322 ilk Baskı Nisan 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

HTML. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228. 1. Bölüm

HTML. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228. 1. Bölüm HTML 1. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 12.02.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 Konumuz HTML / The HTML Nedir HTML? Hyper Text Markup

Detaylı

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H T Ü R K Ç E E N G L I S H GU230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBB0356519 (1.0)

Detaylı

Verizon 2014 DBIR Değerlendirme Raporu

Verizon 2014 DBIR Değerlendirme Raporu 11 Haziran 2014 Değerli Müşterimiz, Barikat ArGe olarak; bilişim güvenliği alanında önemli bulduğumuz çalışmaları Türkiye yerel parametreleri dikkate alarak değerlendiriyor ve yorumluyoruz. Bu dokümanımızda;

Detaylı

Elektronik mektup adresi, çoğunlukla, kişinin kullanıcı kodu ve kullandığı sistemin Internet/bitnet vb adresinden oluşur.

Elektronik mektup adresi, çoğunlukla, kişinin kullanıcı kodu ve kullandığı sistemin Internet/bitnet vb adresinden oluşur. ELEKTRONİK MEKTUP (e-mail) Elektronik Mektup Nedir, Nasıl Kullanılır? Bilgisayar ağlarının oluşturulma nedenlerinden biri, kişilerin, bir yerden diğerine (hızlı ve güvenli bir şekilde) elektronik ortamda

Detaylı

The owner, on the behalf of Yıldız Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi adına, Sahibi Prof.Dr. İsmail YÜKSEK

The owner, on the behalf of Yıldız Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi adına, Sahibi Prof.Dr. İsmail YÜKSEK The owner, on the behalf of Yıldız Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi adına, Sahibi Prof.Dr. İsmail YÜKSEK Bekir AKTAŞ (G.Y.T.E.) Mahmut AKŞİT (Sabancı Ün.) Sabri ALTINTAŞ (Boğaziçi Ün.)

Detaylı

RT-AC66U Çift Bant. Kullanma Kılavuzu. 3x3 802.11AC Gigabit Yönlendiricisi

RT-AC66U Çift Bant. Kullanma Kılavuzu. 3x3 802.11AC Gigabit Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-AC66U Çift Bant 3x3 802.11AC Gigabit Yönlendiricisi Ultra ince ve stilli RT-AC66U'da eşsiz aynı anda kablosuz HD dolaşımı için 2.4GHz ve 5GHz dual bant bulunmaktadır; 24/7 dosya paylaşımı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-N12 Serisi Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi TR7901 Birinci Baskı Aralık 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DSL-N12U. 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu DSL-N12U. 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu DSL-N12U 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi TR7218 Ikinci Baskı Şubat 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun

Detaylı

Kullanma Kılavuzu RT-N14U. Kablosuz N300 Yönlendirici

Kullanma Kılavuzu RT-N14U. Kablosuz N300 Yönlendirici Kullanma Kılavuzu RT-N14U Kablosuz N300 Yönlendirici TR7879 Ikinci Baskı Kasım 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde tanımlanan yazılım

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

ASP.NET DERS NOTLARI

ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET İN KURULUMU Asp.Net sayfalarını çalıştırabilmek için şunlara ihtiyaç vardır. a).net Framework (Microsoft işletim sistemini net uyumlu yapmak için kullanılır) b) En az IIS 5.X

Detaylı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış SARIKAYA Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bilgisayar Bilimleri Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr.

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 15 A

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 15 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

BR-6428nS V2 BR-6428nC Hızlı Kurulum Kılavuzu

BR-6428nS V2 BR-6428nC Hızlı Kurulum Kılavuzu BR-6428nS V2 BR-6428nC Hızlı Kurulum Kılavuzu 09-2013 / v1.1 Paket İçeriği Ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen paket içeriğini kontrol ediniz. Eğer herhangi bir eksik parça var ise satın aldığınız

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

A Branch-and-Price Algorithm for the Robust Airline Crew Pairing Problem

A Branch-and-Price Algorithm for the Robust Airline Crew Pairing Problem Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2014, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 1, 37-74. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 A Branch-and-Price Algorithm for the Robust

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) (İlkbahar Dönemi) İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ TESTİ 18 MART 2012 T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAKÜLTESİ MESAJLARIN ŞİFRELENMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM VE ANDROİD UYGULAMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAKÜLTESİ MESAJLARIN ŞİFRELENMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM VE ANDROİD UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAKÜLTESİ MESAJLARIN ŞİFRELENMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM VE ANDROİD UYGULAMASI, Bitirme Ödevi Arzu Çakmak 040070233 Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

ĐNTERNET ORTAMINDA LĐNUX TABANLI GÜVENLĐ DATA TRANSFERĐ. Hazırlayan. Şevket Keser. Danışman

ĐNTERNET ORTAMINDA LĐNUX TABANLI GÜVENLĐ DATA TRANSFERĐ. Hazırlayan. Şevket Keser. Danışman ĐNTERNET ORTAMINDA LĐNUX TABANLI GÜVENLĐ DATA TRANSFERĐ Hazırlayan Şevket Keser Danışman Öğrt. Gör. Ecir Uğur Küçüksille ISPARTA 2003 2 T.C SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ELEKTRONĐK-BĐLGĐSAYAR

Detaylı

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0)

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0) T Ü R K Ç E E N G L I S H GB190 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : (1.0) GB190 KULLANIM

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı