PATOLOJİ TEST REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATOLOJİ TEST REHBERİ"

Transkript

1 ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ E.A.H. PATOLOJİ TEST REHBERİ Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ 2012 PATOLOJİ LABORATUVARI 0

2 İÇİNDEKİLER LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TÜM TEST VE UYGULAMALAR ÖRNEK TÜRÜ ÖRNEK KABUL KRİTERLERİ ÖRNEK RET KRİTERLERİ ÖRNEKLERİN ETİKETLENMESİ ÖRNEK ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR ÖRNEKLERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE UYGUN ŞEKİLDE TRANSFERİ ÖN HAZIRLIK İŞLEMİ GEREKTİREN TESTLERE AİT BİLGİLER ÖRNEKLERİN ÇALIŞMA ZAMANI SONUÇ VERME SÜRELERİ... 7 PATOLOJİ LABORATUVARININ İŞLEYİŞİ MAKROSKOBİK VE MİKROSKOBİK DEĞERLENDİRME... 7 a)kasetleme Prosüdürü... 7 b)bloklama Ve Kesit Alma... 8 c)parça-blok Listeleme Prosedürü... 8 d)kesitlerin Boyama Öncesi Hazırlanışı... 9 e)hemotoksilen - Eozin Boyası HİSTOKİMYASAL BOYAMA... 9 a)pap Boyası... 9 b)mgg Boyası... 9 c) Doku Giemsa Boyası d) Amyloid Boyası e) Demir Boyası (Bio-Optica) f) Mason Trikrom Boyası (Bio-Optica) g) Zıehl-Neelsen Boyası (Bio-Optica) (Ezn) h) Wılson Dısease Staın (Bakır Boyası) (Bio-Optica) ı) Silver İmpregnation For Reticulum (Bio-Optica) i) Enzymatıc Dıgestıon Dıastase (Bio-Optica) j) Pas Periodic Acıd Schiff (Bio-Optica) k)kemik İliği Yaymada Pas Boyası l) Oilred-O Boyası m)evg Boyası (Wieigert-Van Gieson) İMMUNHİSTOKİMYASAL YÖNTEM a) Sitolojik Materyallerin İmmünhistokimya Boyama Hazırlanışı b)kesitlerin İmmünhistokimya Boyama Öncesi Hazırlanışı c)immünhistokimya Boyama İçin Kontrol Kesit Hazırlanması d)immünhistokimyasal Boyama

3 4-BAZI ÖZEL MATERYALLERİN ÇALIŞMA PROTOKOLLERİ a)bos Materyali b)bos Materyalinin Sitosantrifüjde İşlenişi c)bos Materyalinin Normal Santrifüjde İşlenişi d)fuchs-rosenthal Kamara Kullanımı İle Birlikte Bos Prosedürü e)kemik İliği Takibi f)lenf Nodu Takibi g)karaciğer İğne Biyopsisi Takibi h)plevra Ve Batın Sıvılarında Hücre Bloğu Hazırlanması KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI (KALİTE İNDİKATÖRLERİ) PATOLOJİ RAPORLARININ HAZIRLANMASI: PANİK TANI BİLDİRİM TALİMATI PATOLOJİ SONUÇLARININ HASTAYA VE HEKİME ULAŞTIRILMASI İNTRAOPERATİF KONSÜLTASYON (FROZEN SECTİON) Örneğin kabul ve ret kriterlerini Dondurma işlemi / Kesme ve boyama ile ilgili işlemler Sonucun bildirilmesini KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ GELEN MATERYALLER İÇİN KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ GÖNDERİLEN MATERYALLER İÇİN KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ ARŞİVLEMEYE YÖNELİK DÜZENLEME DOKU TAKİP SOLÜSYONLARI VE BANYO SULARI LABORATUVAR SÜREÇLERİNE YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ REFERANSLAR

4 LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TÜM TEST VE UYGULAMALAR 1- ÖRNEK TÜRÜ Patoloji laboratuvarına gelen örnekler beş başlık altında toplanır: 1. Ameliyatla alınan (eksizyon, rezeksiyon, amputasyon) doku ve organ örnekleri 2. Biopsi ile alınan (iğne, insızyonel, eksızyonel) doku ve organ örnekleri 3. Sitolojik materyaller a) Yayma(servikal smear, meme başı, fırça gibi) ile gelen hazır preparatlar b) İnce iğne aspirasyon biopsisi ile alınan preparatlar c) Ponksiyon, aspirasyon ve lavaj gibi vücut boşluklarından alınan sıvılar d) İdrar e) Balgam 4. İntraoperatif konsültasyon(frozen) amacıyla alınan doku ve organlar 5. Tahnit 1.Ameliyat Materyalleri: Tiroid, meme, dalak, tonsil, adenoid, karaciğer, böbrek, uterus, over-tuba, appendiks, safra kesesi, GIS vb. organlara ait total-parsiyel rezeksiyon, eksizyonel biyopsi materyallerini içerir. Bu grup altında mesane ve açık ameliyat materyalleri ile kemik doku küretaj materyalleri de bulunmaktadır. 2.Küçük Biyopsi Materyalleri: Deri biyopsileri (punch, eksizyonel), karaciğer iğne-wedge biyopsi materyali, GIS endoskopik biyopsi materyalleri, Lenf nodu biyopsisi, diğer organ biyopsilerini içerir. 3.Sitoloji Materyalleri: Hazır yayma preparatlar ve sıvı formda tüpte ya da enjektörde gönderilmiş materyallerden oluşur. -Hazır yayma preparatlar alınan materyalin direkt klinik tarafından lama yayıldığı olgulardır. -İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ( tiroid, meme, lenf nodu, transtorasik akciğer, diğer organ ince iğne aspirasyon materyalleri) -Sıvı formda gönderilen materyaller ( tüp ya da enjektörde) - Plevra-periton ve perikard sıvısı - BOS ( beyin omurilik sıvısı) - Her türlü kist sıvıları ( tiroid, meme, ) - İdrar 4.Frozan Materyalleri: Frozen işlemi ameliyat sırasında yapılan acil bir işlem olup dokuların hızla dondurulup kesit alınarak incelenmesi esasına dayanır. Frozen işlemi sadece operasyon vb. tedavi şeklini belirlemede, yol ayrımı gereken durumlarda kullanılır, kesin tanı için rutin incelemenin yerini tutmaz, bu husus klinik doktorları tarafından unutulmamalıdır. 5.Hücre Bloğu Materyalleri: Direkt klinik tarafından gönderilen aspirasyon materyalinin doku takibi yapılabilecek derecede katı kıvamda olması ya da sıvı materyalin santrifüj işlemi sonunda dipte bu nitelikte materyal oluşması sonucunda uygulanan bir işlemdir. Sitoloji işlemi olarak kabul edilir ancak biyopside olduğu gibi yapılan işlem doku takip işlemidir. 2- ÖRNEK KABUL KRİTERLERİ 1. Laboratuvara gelen materyallere yapılacak ilk işlem, laboratuvar defterinden sırası gelen protokol numarasını tespit etmektir. 3

5 2. Materyale verilen bu protokol numarası üzerinden laboratuvar kayıt defterine, hasta istem kağıdına, kabul edilen materyalin gönderildiği kabın üzerine ve Patos Bilgisayar Programına hasta kaydı yapılır. 3. Laboratuvar kayıt defterine sırasıyla; protokol numarası, materyalin laboratuvara geliş tarihi ve saati, hastanın adı-soyadı, hastanın yaşı ve cinsiyeti, hastaya ait bir adet barkod, gönderen servis adı, gönderilen materyalin cinsi ve ön tanı bilgilerini içeren hasta kaydı yapılır. 4. Hasta istem kağıdının sağ üst köşesine sırasıyla; protokol numarası, materyalin laboratuvara geliş tarihi, sonuç teslim tarihi, gönderilen materyalin adedi ve hangi laboratuvar çalışanı tarafından teslim alındığı bilgileri altalta yazılarak kayıt yapılır. 5. Kabul edilen materyalin gönderildiği kabın üzerine; protokol numarası, hasta adı-soyadı ve materyalin laboratuvara geliş tarihi bir etiket üzerine yazılarak yapıştırılır. 6. Patos bilgisayar programına hastanın protokol numarası ile giriş yapılır, hastanın barkod bilgileri, materyalin alınış tarihi, laboratuvara geliş tarihi, materyalin alındığı doku-organ, alınma şekli, ön tanı bilgileri yazılır. 7. Materyaller laboratuvara mümkün olan en kısa sürede ulaşmalıdır. Özellikle formol içerisinde olmayan, laboratuvara taze olarak ulaştırılması gereken materyaller ve Frozen materyalleri hiç vakit kaybedilmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır. 8. Kabul edilen materyal katı ise gönderildiği kabın üzerine ad, soyad, protokol numarası, materyalin gönderildiği tarih ve saat yazılmış olan bir etiket hazırlanarak yapıştırılır. 9. Kabul edilen materyal sıvı ise sitolojik değerlendirme ile ilgili gereken yaymalar ya da santrifüj işlemleri bekletilmeden uygulanır. 10. Eğer sıvı materyalden artan miktar olursa bununda gönderildiği tüp üzerine yine ad, soyad, protokol numarası, materyalin gönderildiği tarih ve saat yazılmış olan bir etiket hazırlanarak yapıştırılır. 11. Artan sıvı materyal üzerine artan materyalin miktarı kadar collection fluid (hücre koruyucu solüsyon) ilave edilerek buzdolabında saklanır. 3- ÖRNEK RET KRİTERLERİ 1. Laboratuvara gelen bir materyalin kabul edilebilmesi için materyalin (sıvıya da katı) uygun bir kap içerisinde gönderilmiş olması gerekir. (Örneğin BOS materyalleri yabancı cisim içermeyen, sterilize edilmiş cam tüplerde ağzı kapalı olarak gönderilmelidir.) Katı materyaller %10 luk formol çözeltisi içerisinde, formol çözeltisi dokuyu tümüyle kapatacak miktarda olacak şekilde gönderilmelidirler. ( %10 luk formol çözeltisi; 1litre stok formol çözeltisinin üzeri çeşme suyu ile 10 litreye tamamlanarak hazırlanır). 2. Materyalin yanında patoloji istem kağıdı ve 2 adet hastaya ait barkod bulunmalıdır. 3. Patoloji istem kağıdında hastaya ait bilgiler tam ve doğru olmalıdır. Hasta kimliği, yapılan işlem, numune niteliği, sayısı istem kağıdında bulunan bilgilerle uyuşmalıdır. İstem üzerinde mutlaka doktor kaşesi bulunmalıdır. 4. Uygun kapta getirilmeyen, patoloji istem formlarında eksiklikler ve hatalar bulunan ya da barkodu olmayan numuneler laboratuvara kabul edilmeyeceklerdir. Mevcut eksikliklerin klinik tarafından giderilmesi sağlanacaktır. 4- ÖRNEKLERİN ETİKETLENMESİ Patoloji laboratuvarında sitoloji ve biyopsi materyalleri iki ayrı gruba ayrılarak numaralandırılır. 1. Numaralandırma sistemi her yılın ilk iş gününden itibaren başlayan geliş sırasına göre sıralanan bir sistemdir. Numara başında biyopsi için B harfi, sitoloji için S harfi ve sonunda ait olduğu yıl bulunur. ÖR: B S Aynı hastaya ait birden fazla materyal ya numara ya da harf ile alt gruplara ayrılarak sınıflanır. 5- ÖRNEK ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR 1. Cerrahi patoloji materyalleri büyüklüklerine uygun kaplarda %10 formoldehit içinde gönderilir. 4

6 2. Biyopsi kaplarının ağzı, dokudan daha büyük olmalı, biyopsi materyali bulunduğu kaptan rahat çıkartılabilmektedir. 3. Örnekler bekletilmeden gönderilmelidir. 4. Balgam, idrar, seröz sıvılar, kist, aspirasyon sıvıları fiksatif solüsyona konmadan, sızdırmaz kaplarda, en kısa sürede gönderilir. 5. İnce İğne aspirasyon biyopsileri, üzerlerine hasta isimleri yazılmış lamlara yayılarak ve havada kurutularak gönderilir. 6. Tüm materyallerin mesai saatleri içinde gönderilmesi en uygun durumdur. Mesai saatleri içinde gönderilemeyen seröz boşluk sıvıları, kist Aspirasyon sıvıları buzdolabında +4C de saklanmalıdır. 7. Hastadan alınan frozen (taze doku biyopsisi, organ ya da sitolojik materyal) kesinlikle formaldehidsiz kapalı kaplarda, istem kâğıdı (istem kâğıdında; ameliyat yapılan odanın telefon numarası, hastanın kimlik ve klinik bilgileri yer almalıdır) ile birlikte gönderilir. 6-ÖRNEKLERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE UYGUN ŞEKİLDE TRANSFERİ (uygun ısı, süre, taşıma kabı vs. belirtilerek), Hastalardan alınan histopatolojik / sitolojik örneklerinin alınması ve korunması ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulmalıdır Standart Histopatolojik Örnekler : Alınan doku kendi hacminin en az 5 misli %10 luk formol içine konulmalıdır. Bu işlemin örnek çıkar çıkmaz hiç vakit geçirmeden yapılması gerekir. Materyalin içine konulacağı kap, kendi hacminin ve üstüne eklenecek formolün hacmini alacak büyüklükte olmalıdır. Dokunun en ince boyutu 1 cm den fazla ise, solüsyonun doku içine tam olarak nüfuz edebilmesi için inceltilmesi gerekir. Örneğin, laboratuvara ulaşma zamanı 3 saatten uzun ise bu durumda Patoloji Laboratuarı ile temas edilmesi uygundur. Doku örnekleri formole konduktan sonra en geç 24 saat içinde laboratuara ulaştırılmalıdır. Gönderi sırasında konteyner üzerine %10 luk formol içerdiği ve bu maddenin, tehlikeli-zehirli madde olduğunu ifade eden uygun etiketlerle belirtilmelidir. Gönderi sırasında hem konteyner, hem de gönderme formuna hasta adı-soyadı, doğum tarihi, T.C Kimlik numarası, gönderiyi yapan doktorun adı-soyadı mutlaka yazılmalıdır. Büyük rezeksiyon materyallerinde transfer 3 saatten uzun sürecek ise organların usulüne uygun şekilde açılması gerekir. Bu durumda Patoloji Laboratuarı ile temas edilmesi ve verilecek Talimatlara uygun davranılması gerekir. Eğer laboratuar ile temas imkanı yoksa, örnekler formol içine konularak transfer edilene kadar buzdolabına (+4) konulmalıdır. Özellikli Doku Örnekleri: a. Frozen kesit (intraoperatif patoloji konsültasyonu) için gönderilecek dokular: Bkz. İntraoperatif patoloji konsültasyonu prosedürü (frozen section). b. Lenf Nodları; Lenfoma veya Lösemi gibi 1-3 adet arası çıkarılan, hematolenfoid sistem hastalıkları kuşkusu olan lenf nodunun bütün olarak çıkarılması uygundur. Çıkarılan lenf nodu serum fizyolojik içinde ve maksimum 2 saatte laboratuvara ulaştırılmalıdır. Gönderi formuna serum fizyolojik içinde olduğu kırmızı kalemle SF içinde yazılarak belirtilmelidir. Eğer örnek 2 saatte ulaştırılamayacak ise uzun eksenine dikey olacak şekilde küçük bir kesi ile kapsül bütünlüğü bozularak %10 luk formol içine konulmalıdır. SİTOLOJİ ÖRNEKLERİ GÖNDERME KOŞULLARI 1.VÜCUT SIVILARI: a)efüzyon sıvıları (Plevral, Peritoneal, Perikardiyal); 1. Bu sıvılar alındıktan sonra sızdırmaz kapaklı ve temiz, şeffaf bir konteyner içine alınarak en geç 3 saat içinde oda sıcaklığında laboratuara ulaştırılabilecekse olduğu gibi gönderilebilir. 5

7 2. Gönderme süresi 3 saatten çok olacaksa, buzdolabındaki +4 derecede 12 saate kadar bekletilebilir (en geç 12 saat içinde transferi uygundur). 3. Daha uzun süre beklemesi gereken örnekler varsa, bunlar üzerlerine kendi hacimleri kadar fiksatif solüsyonu konularak 24 saate kadar bekletilebilir (Fiksatif solüsyon temini için labotuvarla temasa geçilmelidir) b)meme Başı Akıntısından Yayma; Meme başından masaj yöntemiyle elde edilen akıntıdan 2-3 mm çapında bir damla oluşturulur. Akıntı damlasına, temiz bir lam değdirilip, lama aktarılan sıvı, kan yaymalarına benzer şekilde yayılır. c)beyin Omurilik sıvısı (BOS): Koşullar ne olursa olsun en geç 1 saat içinde laboratuara transfer edilir. Bu gönderi mesai dışı olacak ise, bu durum hakkında laboratuara önceden bilgi verilir. 2.İNCE İĞNE ASPİRASYON ÖRNEKLERİ: Aspire edilen örnek, bekletilmeden temiz lamlara püskürtülüp ikinci bir lam yardımıyla ince bir tabaka halinde yayılır ve yatay olarak havada kurutulur. Sonrasında, aspirasyon iğnesi koruyucu solüsyon [Phosphate buffer solüsyonu (PBS) ya da uygun görüldüğünde %10 luk formaldehit solüsyonu] içerisine alınır. Aspire küçük doku partikülleri ya da pıhtı içeriyor ise; bunlar direkt olarak koruyucu solüsyon içerisine konulmalı, ezilerek yaymaya çalışılmamalıdır. Aspire edilen örnek, yayılamayacak kadar çok miktarda ya da çok akışkan ise; birkaç yayma hazırlandıktan sonra geri kalanı temiz bir saklama-taşıma kabına konularak en kısa sürede patoloji laboratuarına ulaştırılır (buzdolabında (+4/-8 derecede) en fazla 24 saat bekletilebilir). Hazırlanan yaymalar ve hücre süspansiyonu en kısa sürede laboratuara gönderilmelidir. İİA işlemi sırasında Hasta başı Materyal Yeterlilik Değerlendirmesi yapıldığı durumlarda, Uzman patolog aspire edilen materyalin kesin tanı için yeterliliğini sağlayacak şekilde gerekli prosedürleri gerçekleştirir. İlgili hemşire istek formunda istenen incelemelerin elektronik ortama aktarılmasını sağladıktan sonra taşıyıcı eleman aracılığı ile patoloji laboratuarına iletir. Örneklerin alınması, hemşireye iletilmesi, taşıyıcı elemanlarca patoloji laboratuarına teslim edilmesi sırasında patolojik örneklerin teslim formu, teslim alan/teslim eden şahıslarca imzalanır. Patoloji sekreteri örneği teslim almadan önce numune kabı ile Patoloji istek formu üzerinde yapışık olan hasta barkotlarını karşılaştırır, her ikisinde de barkot olduğundan emin olur ve her iki barkot da aynı kişiye ait bilgilerin bulunduğunu doğrular. Patoloji sekreteri gönderilmiş örnekteki hasta ismini ve hasta protokol numarasını elektronik ortamdaki ileri tetkik modülündeki istenen inceleme bilgileri ile karşılaştırır, eksik ve veya hatalar varsa ilgili sorumlu hemşire ile temasa geçerek düzeltilir. Hastayı kabul edecek patoloji uzmanı seçimi yapıldıktan sonra hastanın patoloji laboratuarına kabul işlemi onanır. Laboratuara kabulü onanmış hasta, biyopsi/sitoloji protokol defterine kayıt yapılır ve patoloji protokol numarası verilir. Örneğin patoloji protokol numarası, patoloji sekreteri tarafından basılan barkot ile birlikte hem patoloji istek form unun üzerine hem de numune kabının üzerine yapıştırılır. Patoloji protokol numarası hastanın örneğine ait tüm incelemelerde ve arşivleme sürecinde geçerli olur. 7- ÖN HAZIRLIK İŞLEMİ GEREKTİREN TESTLERE AİT BİLGİLER İntraoperatif konsultasyon (frozen çalışma) için ilgili klinisyenin çalışma isteğini belirtmesi ve laboratuvarımızdaki teknik ekipman ve personelin hazır durumda olmasını sağlayacaktır. 8- ÖRNEKLERİN ÇALIŞMA ZAMANI BİYOPSİ VE AMELİYAT MATERYALİ: 1. gün: Materyalin kabulü ve fiksasyon 6

8 2. gün: Makroskobik inceleme ve doku takibi (12-24 saat) 3. gün: Bloklama ve Dondurma 4. gün: Mikrotomda kesit alma ve kesitlerin deparafinizasyonu 5. gün: Rutin boyama (H&E) 6-8.gün:Mikroskobik inceleme ve ileri tanı için ek histo ve immunohistokimyasal çalışma 9.gün: Raporlama 10.gün: Rapor teslimi SİTOLOJİK MATERYAL: 1.gün:Materyalin kabulü, yayma preperatların hazırlanması ve fiksasyon (30-60 dk) 2.gün:Rutin boyama (H&E, PAP, MGG, vs.) 3.gün :Mikroskobik inceleme ve tanı koyma 4.gün: Raporlama 5.gün: Rapor teslimi FROZEN MATERYAL: Materyal laboratuvara ulaştığı anda inceleme başlar, dokunun özelliğine göre 5-20 dakika içinde tanı verilir. Verilen tanı ameliyathaneler uzak olduğu için öncelikle telefonla materyali gönderen doktora ulaştırılır. Takibinde ön rapor yazılır, kalan materyalin rutin incelenmesi sonunda 5-10 gün içinde kesin raporu ile birlikte servisine gönderilir. 9-SONUÇ VERME SÜRELERİ Sitolojik materyal için 10 iş günü Biyopsi ve Ameliyat materyali için 15 iş günü PATOLOJİ LABORATUVARININ İŞLEYİŞİ 1- MAKROSKOBİK VE MİKROSKOBİK DEĞERLENDİRME Sitoloji materyalleri görevli doktor kontrolündeki teknisyen tarafından incelemeye hazır hale getirilir.biyopsi materyalleri görevli doktor tarafından geldiği gün ve yeterli takip olmayan dokularda ertesi gün olmak üzere muayene edilir. Görevli doktor tarafından tamamı ya da dokuların büyük kısmını örnekleyen parçalar alınarak bir gece boyunca devam eden doku takip işlemine alınır. Standart makroskobik örnekleme klavuzlarına göre makroskopik inceleme yapılır. Bu işlem sonucunda alınan parçalar kasetlere konulur. Bu işlem esnasında parçaların kesit alınılacak olan tarafları alta getirilerek kaset içerisine yerleştirilmelerine özen gösterilir. Dik yatacak ve lümen aranacak parçalar için özel notlar alınır (kasetleme prosüdürü aşağıda anlatılmıştır). Takip işlemi biten dokulara görevli teknisyenler tarafından bloklama, kesit ve boya işlemi uygulanır (Ayrıntılar aşağıda özetlenmiştir.) İncelemeye hazır sitoloji ve biyopsi materyalleri görevli doktor tarafından mikroskobik incelemeye alınır. Bazı biyopsilerde tanı verebilmek için yeni kesitler, bazılarında histokimyasal ve immunhistokimyasal boyama işlemleri gerekebilir. Bu işlemlerin hangisinin gerekli olduğu görevli patoloji uzmanı tarafından ilk inceleme sonunda belirlenir, bu biyopsilerin raporlama işlemi bu boyalar incelendikten sonra gerçekleşebilir. Boyama işlemleri bazen tekrar gerektirebilmektedir (Boyama işlemleri aşağıda özetlenmiştir). a)kasetleme Prosüdürü 1. GROS işlemi sırasında laboratuvara kabul edilen katı materyallerden uzman doktor tarafından alınan parçalar kasetlere konularak işleme alınırlar. 2. Bu kasetler materyalden alınacak parça sayısına göre belirlenir ve üzerlerine hasta ile ilgili bilgiler kaydedilir. 3. Kasetlerin üzerine hastanın protokol numarası ve birden çok parça alınacak hastalar için bu parçaların sıralamasını belirten harfler yazılır. Bu harfler A dan başlayarak her kasete bir sonraki harf verilmek suretiyle devam ettirilir. 7

9 4. Parçaların kesitlerde görülmesi istenen yüzleri kasetlere konarken alt tarafa doğru getirilir. 5. Dik yatacak veya lümen aranacak parçalar için istem kağıdı üzerine not alınır. 6. GROS işlemi süresince parça-blok listesi de tutularak hangi kasete kaç parça alındığı bu listeye yazılır. 7. GROS işlemi bitiminde kasetler sıkıca kapatılarak parçaların Doku Takip-Tespit cihazında kaybolması engellenir. Çok küçük parçalar için bez keseler kullanılarak parça kaybının önüne geçilir. 8. Kapatılan kasetler Doku Takip-Tespit cihazının sepetine yerleştirilir. Bu sepet vakit kaybetmeden Doku Takip-Tespit cihazına takılır ve Doku Takip-Tespit işlemi başlatılır. Böylece parçaların kuruyarak zarar görmesi engellenmiş olur. b)bloklama Ve Kesit Alma 1. Kasetler akşam saatlerinde Doku Takip-Tespit Cihazının sepetine yerleştirilirler. Sepete konulan kasetlerin seviyesi sepetin daldırılacağı kimyasal çanaklarının sıvı seviyesini geçmemelidir. Bu kimyasal doldurulan çanaklar Doku Takip-Tespit cihazına aittir ve bunlardaki sıvı seviyesi sık sık kontrol edilmelidir. Kimyasalların kirlilik durumuna göre bunlar 15gün ile 30 gün arasında değiştirilirler. 2. Sepet Doku Takip-Tespit cihazına yerleştirilerek cihaz akşamdan çalıştırılır. Bu işlem yaklaşık 12 saat sürer. 3. Ertesi gün sabah Doku Takip-Tespit cihazından alınan kasetler doku gömme cihazında işleme alınırlar. Bu işlem sabah 8:30 da başlar, kaset sayısına göre ortalama 1-2 saat sürebilir. Bu işlem yapılırken bir taraftan da yapılan işleme göre parça-blok listesi hazırlanır. Eksik veya fazla parça çıkması gibi sorunlar not alınır. 4. Doku gömme cihazında blok haline getirilen kasetler en az 30 dakika soğumaya bırakılır. 5. Bloklar soğuduklarında çevrelerinde kalan fazla parafin temizlenerek mikrotom cihazındaki blok tutucu kafaya yerleştirilebilecek hale gelmesi sağlanır 6. Mikrotom cihazında bloklardan kesitler alınır. Bu işleme sabah saat 10:30 gibi başlanır. Bu işlem de blok sayısına göre ortalama 1-2 saat sürer. 7. Doku gömme işlemine başlarken bir yandan da benmari havuzu temiz su ile doldurularak çalıştırılır. Bu şekilde önceden ısıtılarak Cº ye ayarlanmış benmari havuzuna bırakılan kesitler lam yardımıyla havuzdan alınır. Farklı hastalara ait bloklardan kesitler alındıkça benmari havuzundaki su temiz bir gazlı bez su yüzeyinde gezdirilerek temizlenir. Bu sayede aynı gün kesitleri alınan hastalar arasındaki bulaş riski ortadan kalkmış olur. 8. Kesitlerin alındığı lamlara, ait oldukları bloğun numarası doğru ve tam olarak yazılmalıdır. Ayrıca parça-blok listesine alınan kesit sayısı (HE boyası ve boyasız) kaydedilmelidir. 9. Hazırlanan preparatlar sepetlere dizilerek 70 Cº lik etüve yerleştirilir ve 1 saat bekletilir.sepetlerin 70 Cº lik etüve yerleştirilmesi ortalama olarak saat 12:00 ye denk gelir.daha sonra öğlen arasında kesitlerin boyama öncesi hazırlanışı protokolü uygulanmaya devam edilir. 10. Endoskopik materyallerin birkaçı birarada kasetlense bile mutlaka tek tek bloklanmalıdırlar. c)parça-blok Listeleme Prosedürü 1. Parça-blok listeleme işlemi için çizelge halinde hazır olarak bulunan parça-blok listeleme şablonu alınır. 2. Hastaların protokol numarası yazılarak öncelikle GROS işlemi sırasında kayıt yapılır. 3. Doku Takip-Tespit cihazından çıkan kasetlere bloklama işlemi yapılırken yine parça-blok listesine kayıt yapılır. Kasetlerden çıkan parça sayısı ile GROS işleminde alınan parça sayısı karşılaştırılır. Eksiklikler not edilir. 4. Bloklardan kesit alınırken yine parça-blok listesine kayıt yapılır. Her bloktan alınan kesit sayısı parça-blok listesine not edilir. Ayrıca bu kesitlerden boya yapılacak olanların yapılacakları boya çeşitleri, boyanmayacak olan kesitlerin adeti belirtilerek kayıt yapılır. 5. Kesitler boyanıp, kapatılıp, mikroskopik incelemeye uygun hale geldiğinde mapeye numara sırasına göre, mapenin sol üst köşesinden başlayarak sağa doğru dizilirler. Hazırlanan parça-blok listesi de preparatların dizildiği mapeye eklenir. 8

10 d)kesitlerin Boyama Öncesi Hazırlanışı 1. Hazırlanan kesitler 1 saat 70 Cº lik etüvde bekletilerek parafinin erimesi sağlandıktan sonra ksilol kabına alınır 2. Kalan parafinin uzaklaşması için 2 ayrı ksilol kabında toplam 1 saat bekletilir 3. Kalan ksilolün preparatlardan uzaklaştırılması için 2 ayrı alkol kabında toplam 30 dakika bekletilir 4. Kalan alkolün uzaklaştırılması için preparatlar 5 dakika akan çeşme suyunda yıkanarak histokimya ve diğer boyamalar için hazır hale gelir. e)hemotoksilen - Eozin Boyası 1. Kesitlerin boyama öncesi hazırlanışı bölümünde son basamak olarak anlatıldığı üzere preparatlar 5 dakika akan çeşme suyunda yıkanır 2. Sudan çıkarılan preparatlar iyice silkelenir 3. Preparatlar 3 dakika hematoksilende bekletilir 4. Preparatlar 5 dakika akan çeşme suyunda bekletilir 5. Preparatlar asit alkole 1 kez batırılıp çıkarılır 6. Daha sonra 5 dakika akan çeşme suyunda bekletilirler 7. Preparatlar 1 kez %2 lik amonyağa batırılır 8. Daha sonra 5 dakika akan çeşme suyunda bekletilir 9. 5 dakika alkolde bekletilir dakika 30 saniye eozin de bekletilir 11. Preparatlar 4 ayrı alkol kabına batırılıp çıkarılır 12. Preparatların havada iyice kuruması beklenir 13. Kuruyan preparatlar 2 ayrı kapta bulunan ksilolde en az 30 dakika bekletilir 14. Entellan kullanılarak preparatların üzeri lamel ile kapatılır. İşlemde kullanılan çözeltilerin hazırlanışı; 1. Hematoksilen solüsyonu kullanıma hazır olarak mevcuttur. 2. Amonyak çözeltisi; %2 lik olarak hazırlanarak kullanılır. 3. Asit-Alkol çözeltisi; 1l Asit-Alkol çözeltisi hazırlamak için %96 lık alkolden 700ml, 300 ml distile su ve 5 ml hidroklorik asit ilave edilerek hazırlanır. 4. Eozin solüsyonu hazır olarak mevcuttur. 2- HİSTOKİMYASAL BOYAMA Kesitlerin boyama öncesi hazırlanışı işleminde anlatıldığı üzere 3. aşamaya gelen preparatlar üzerlerinde kalan alkolün uzaklaştırılması için distile su içerisine birkaç kez batırılıp çıkartılarak yıkanırlar. Bu işlem sonrasında preparatlar histokimyasal boyamaya hazır hale gelirler. a)pap Boyası 1. Hematoksilen-Eozin boyasında 9. basamak uygulandıktan sonra PAP boyama işlemine başlanır 2. Preparatlar 7 dakika OG6 boyasında bekletilir 3. 3 dakika alkolde bekletilir 4. EA50 boyasında 5 dakika bekletilir 5. Sırasıyla 4 ayrı alkol kabına batırılıp çıkartılır 6. Preparatlar iyice kuruması için dışarda bırakılır 7. Kuruyan preparatlar 2 ayrı kapta bulunan ksilolde en az 30 dakika bekletilir 8. Entellan kullanılarak preparatların üzeri lamel ile kapatılır. OG6 ve EA50 boyaları hazır solüsyon olarak mevcuttur. b)mgg Boyası 1. MGG boyası için preparatların havada en az 1 saat tespit edilmiş olması gerekmektedir 2. MGG boyasının ilk aşmasında My-Grünwalds boyasında 3 dakika bekletilir 9

11 3. Preparatlar çeşme suyuna tutularak üzerlerindeki boya akıtılır 4. Önceden hazırlanmış %10 luk Giemsa boyasında 7 dakika bekletilir 5. Preparatlar çeşme suyuna tutularak üzerlerindeki boya akıtılır 6. Preparatlar kuruması için 30 dakika havada bırakılır 7. Entellan kullanılarak preparatların üzeri lamel ile kapatılır. My-Grünwalds boyası hazır solüsyon olarak mevcuttur. %10 luk Giemsa çözeltisi hazırlamak için; 225ml distile suya laboratuvarda hazır solüsyon olarak bulunan Giemsa boyasından 25ml eklenir. c) Doku Giemsa Boyası 1. Kesitlerin boyama öncesi hazırlanışı işleminde anlatıldığı üzere akan çeşme suyunda 5 dakika yıkanarak boyamaya hazır hale gelen preparatlar, önceden hazırlanmış %20 lik Giemsa solüsyonunda 45 dakika bekletilir 2. Preparatlar akan çeşme suyunda 5 dakika yıkanır 3. Preparatlar %96 lık alkole birkaç kez batırılıp çıkarılarak renk ayarlaması yapılır 4. Preparatlar havada dik olarak 30 dakika kurumaya bırakılır 5. Preparatlar 2 ayrı kapta bulunan ksilolde toplam 15 dakika bekletilir 6. Entellan kullanılarak preparatların üzeri lamel ile kapatılır. Helikobakter için modifiye Giemsa boyası yapılır. Bu boyamada: Kesitler deparafinizasyon ve hidrasyon işlemlerine tabi tutulduktan sonra yani boyanmaya hazır hale geldikten sonra %2,5 luk Giemsa da 40 dakika bekletilir. Daha sonra normal doku Giemsası işleminin ikinci basamağından aynı şekilde devam edilir. Kullanılan çözeltilerin hazırlanışı; Doku Giemsa boyamasında kullanılan %20 lik Giemsa solüsyonundan 100 ml hazırlamak için; 20 ml Giemsa boyası ile 80 ml distile su karıştırılır. Modifiye Giemsa boyamasında kullanılan %2,5 luk Giemsa solüsyonundan 100 ml hazırlamak için; 2,5 ml Giemsa (Merc9024) boyası ve 100 ml distile su karıştırılır. (mililitre yi ölçmek için 1000µl lik mikropipet kullanılır) d) Amyloid Boyası 1. Amyloid boyası mutlaka kontrolü ile çalışılmalıdır. Kontrol kesiti hazır olarak elimizde mevcuttur ve her amyloid boyası yapıldığında tekrar tekrar kontrol olarak kullanılabilir. Ancak kontrol kesit tekrar kullanılmadan önce mutlaka Asit-Alkol ile muamele edilerek soldurulmalıdır. 2. Kesitlerin boyama öncesi hazırlanışı işleminde anlatıldığı üzere akan çeşme suyunda 5 dakika yıkanarak boyamaya hazır hale gelen preparatların üzeri Kristal viyole solüsyonu ile kaplanır 3. Preparatlar bu şekilde dakika bekletilirler. 4. Preparatlar akan çeşme suyunda 5 dakika yıkanırlar. 5. Preparat çeşme suyu dolu bir şaleye konarak derhal uzmana ulaştırılır. 6. Preparatların solmadan mikroskopik incelemeye tabi tutulması sağlanır. İşlemde kullanılan çözeltiler; Stok çözeltisi hazırlanması için; 100 cc %96 lık alkolle, 14 gr Kristal viyole toz boyası (herhangi bir marka) karıştırılır. Bu çözelti stok çözeltisi olup süresiz olarak kullanılabilir. Kristal viyole solüsyonu hazırlanması için; Stok çözeltiden 10 cc alınır, bunun üzeri distile su ile 300 ml ye tamamlanır. Her kullanımda yeni Kristal viyole solüsyonu hazırlanması gerekmektedir. e) Demir Boyası (Bio-Optica) ml'lik bir kaba; 30 ml distile su, 4 ml Reagent B ve A şişesinin tamamı ilave edilir 2. Kesitler hazırlanan bu solüsyonda 20 dakika bekletilir 3. Distile su ile yıkanır 4. Kesitlerin her birine 10 damla Reagent C damlatılarak 5 dakika bekletilir 10

12 5. Distile su ile yıkanır. 6. Kesitler 1-2 kez alkol kabına batırılıp çıkarılır 7. Havada 30 dakika kuruması beklenir 8. Ksilolde dakika bekletilir 9. Entellan kullanılarak kesitlerin üzerine lamel yapıştırılır. f) Mason Trikrom Boyası (Bio-Optica) 1. Kesitlerin üzerine 6 damla Reagent A ve 6 damla Reagent B konarak 10 dakika bekletilir 2. Boya yıkanmadan, kesit üzerinden akıtmak suretiyle giderilir 3. Kesitlerin üzerine 10 ar damla Reagent C konularak 4 dakika bekletilir. 4. Distile suya 3-4 saniye batırılıp çıkarılarak yıkanır 5. Üzerlerine 10 ar damla Reagent D konularak 4 dakika bekletilir 6. Distile su ile yıkanır biraz uzun olabilir. 7. Üzerlerine 10 ar damla Reagent E konularak 10 dakika bekletilir 8. Boya yıkanmadan kesit üzerinden akıtılır 9. Kesitlerin üzerine 10 damla Reagent F konularak 5 dakika bekletilir. 10. Distile su ile yıkanır 11. Kesitler 2-3 kez alkole batırılır sondakialkode 1 dakika bekletilir. 12. Havada 30 dakika kuruması beklenir 13. Ksilolde dak bekletilir 14. Entellan yardımıyla kesitlerin üzerine lamel yapıştırılır. g) Zıehl-Neelsen Boyası (Bio-Optica) (Ezn) 1. Kesitlerin üzerine 10 damla Carbonfuchsin damlatılarak dokunun üzerinin tamamen kapatılması sağlanır. 2. Lam altından çakmakla ısıtılabilecek pozisyonda olabilmesi için uygun bir aparat üzerine alınır. 3. Çakmak ateşi dikkatli bir şekilde camın altından tutulur. Bu işlem sırasında camın çatlamamasına ve boyanın kaynamamasına özen gösterilmelidir. 4. Lam üzerinden duman çıkması sağlanınca ısıtma işlemi sona erer. 5. Lam 10 dakika bekletilir dakika akan çeşme suyunda yıkanır sn süresince metilen mavisine batırılıp çıkarılır dakika akan çeşme suyunda yıkanır. 9. Kesitler 1-2 kez alkole batırılır 10. Havada 30 dakika kuruması beklenir 11. Ksilolde dak bekletilir 12. Entellan yardımıyla kesitlerin üzerine lamel yapıştırılır. Metilen mavisi çözeltisi; a) 1 gr metilen mavisi b) 50 ml distile su c) 20 ml sülfirik asit d) 30 ml %96 lık alkol bagetle karıştırılır e) Çözelti hazırlanırken mutlaka bu sıra izlenmelidir. f) Hazırlanan bu solüsyon tekrar tekrar kullanıma uygundur. h) Wılson Dısease Staın (Bakır Boyası) (Bio-Optica) a) 50 ml lik bir kap alınır. Bu kaba 40 ml distile su ve 20 damla Reagent C ilave edilerek karıştırılır. Böylece Rhodinane solüsyonu hazırlanmış olur b) Distile sudan geçirilerek boyamaya hazır hale getirilmiş olan kesitler hazırlamış olduğumuz bu Rhodinane solüsyonuna konur ve 37Cº lik etüvde 20 saat bekletilir. Preparatların etüve konulduğu saat bir yere not edilerek 20 saat sonrası hesaplanır ve ertesi gün bu saate preparatlar etüvden çıkartılır 11

13 c) Ertesi gün preparatlar etüvden çıkartıldıktan sonra Buffer solüsyonunda 3 kez yıkanır. Buffer solüsyonu hazırlanması için 100 ml lik bir kap alınır. Bu kaba 80 ml distile su, bunun üzerine 20 damla Reagent A ve 20 damla Reagent B damlatılır.3 ayrı bufferdan geçirilir. d) Preparatların üzerine Reagent D den damlatılır ve 5 dakika bekletilir e) ayrı Buffer solüsyonunda yıkanır f) Kesitler 1-2 kez alkole batırılır g) Havada kuruması beklenir h) Ksilolde dak bekletilir i) Entellan yardımıyla kesitlerin üzerine lamel yapıştırılır. ı) Silver İmpregnation For Reticulum (Bio-Optica) a) Kesitlere dokunun üzerini örtecek kadar, eşit miktarda Reagent A ve b) Reagent B damlatılır (ortalama 5 er damla) 5 dakika bekletilir c) Distile su ile yıkanır d) Reagent C damlatılır 3 dakika bekletilir (Parlaklaşma gözlenene kadar süre uzatılabilir) e) 2 ayrı distile suda yıkanır. f) Reagent D damlatılır 3 dakika bekletilir g) 2 ayrı distile su ile yıkanır h) Reagent E damlatılır 3 dakika bekletilir i) Distile su ile yıkanır j) Reagent F damlatılır 5 dakika bekletilir ayrı distile su ile yıkanır k) Reagent G damlatılır 5 dakika l) Akan çeşme suyunda 5 dakika yıkanır m) Kesitler 1-2 kez alkole batırılır n) Havada kuruması beklenir o) Ksilolde dak bekletilir p) Entellan yardımıyla kesitlerin üzerine lamel yapıştırılır. i) Enzymatıc Dıgestıon Dıastase (Bio-Optica) a) Kapsül B, A şişesinin içerisine dökülür. İyice çalkalanılır, köpük oluşabilir b) Oluşan solüsyon bir kaba alınır. Kesit her tarafı solüsyonla kaplanacak şekilde solüsyona batırılır. 40 Cº de 30 dakika veya oda sıcaklığında 1 saat bekletilir c) Distile su ile yıkanır d) PAS boyama işlemine geçilir. j) Pas Periodic Acıd Schiff (Bio-Optica) a) Preparatlara Reagent A damlatılır 10 dakika bekletilir b) Distile su ile yıkanır c) Reagent B damlatılır 20 dakika bekletilir d) Distile su ile yıkanır e) Reagent C damlatılır 2 dakika bekletilir f) Yıkamadan akıtılır g) Reagent D damlatılır 2 dakika bekletilir h) Distile su ile yıkanır i) Reagent E damlatılır 3 dakika bekletilir j) Akan çeşme suyunda 5 dakika yıkanır k) Kesitler 1-2 kez alkole batırılır l) Havada kuruması beklenir m) Ksilolde dak bekletilir n) Entellan yardımıyla kesitlerin üzerine lamel yapıştırılır. k)kemik İliği Yaymada Pas Boyası a) Havada kurutulmuş lam 1 dk. Formalin Alkol solusyonunda bekletilir. 12

14 b) 5 dakika distile suda yıkanır. c) 3.% 0,5 lik Periodik asitte 5 dk. oda ısısında bekletilir.(0,5 gr. Periodik asit 100 ml. Distile su) d) Distile su ile 5 dakika yıkanır. e) Schiff s regant ile 15 dakika bekletilir. f) Çeşme suyunda 5 dakika + distile suda 5 dakika yıkanır. g) Hematoksilen ile 2 dakika boyanır. h) Çeşme suyunda 5 dakika yıkanır. i) Asit alkolde batırılıp çıkarılır.(1-3 sn.) j) Çeşme suyunda 5 dakika yıkanır. k) 11.% 2 lik amonyak batırılıp çıkarılır.(1-3 sn.) l) Çeşme suyunda 5 dakika yıkanır. m) Distile suda 2 dakika yıkanır. n) Preparatlar 4. ayrı alkol kabına batırılıp çıkarılır. o) Havada kuruması beklenir. p) Kuruyan preparatlar 2 ayrı ksilolde en az 15 dakika bekletilir. q) Entellan ile kapatılır. Kullanılan solüsyonlar; Formalin-Alkol Fiksatif solüsyonu,1/1 oranında günlük taze olarak hazırlanır. Periodik asit solüsyonu elimizde hazır olarak bulunmaktadır. Schiff s reagent solüsyonu elimizde hazır olarak bulunmaktadır. l) Oilred-O Boyası Frozen cihazında alınan kesitlerden Oilred-O boyası yapılacak olanlar %70 lik alkol kabına hızla batırılıp çıkartıldıktan sonra Oilred-boyama prosedürüne tabi tutulurlar. Bu metodda; a) Oilred-O solüsyonunda 1 saat bekletilir b) %70 lik alkole daldırılıp çıkartılır c) Akan çeşme suyunda 2 dakika yıkanır d) Harris Hematoksilen de 1-2 dakika bekletilir e) Akan çeşme suyunda 2 dakika yıkanır f) %1 amonyaklı suda mavi renk alana kadar bekletilir g) Akan çeşme suyunda 2 dakika yıkanır h) Su bazlı entellan ile kapatılır. Oilred-O solüsyonu; aseton, distile su, alkol ve Oilred-O toz materyali karıştırılarak hazırlanır. m)evg Boyası (Wieigert-Van Gieson) a) Preparatlar deparafinizasyon işleminden sonra distile suya alınır. (10 dk. bekletilir.) b) Reagent A dan dokunun üzerine örtecek kadar damlatılır. (5 dk bekletilir.) c) Distile suda 5 dk yıkanır. d) Boş petri kutusunun dibine 750 mikron Reagent B damlatılır. Preparatın üzerine Reagent C damlatılarak 30 dk bekletilir. e) 2 ayrı distile suda 5 dk bekletilir. f) Reagent D damlatılır. 2 dk bekletilir. g) 10 dk 2 ayrı distile suda yıkanır. h) Reagent E ve Reagent F bir tüpte bire bir oranında karıştırılarak preparatın üzerine dökülür. 15 dk bekletilir. i) 2 ayrı distile suda yıkanır. j) Preparatın üzerine Reagent G damlatılır. ( 10 dk bekletilir. ) k) Hızla 2 ayrı distile suda yıkanır. En son alkolde 1 dk bekletilir. l) Havada kurutulur. m) 7 şer dk iki ayrı ksilolde bekletilir. n) Entellan ile kapatılır. 13

15 3- İMMUNHİSTOKİMYASAL YÖNTEM a) Sitolojik Materyallerin İmmünhistokimya Boyama Hazırlanışı Sitolojik materyaller aynı BOS materyalinin sitosantrifüjde işlenişi bölümünde olduğu gibi adezivli lam üzerinde hazırlanır. Hazırlanan bu preparatlar havada kurutulurlar Havada kurutulan bu preparatlar saf asetonda 15 dakika bekletilirler. Preparatlar asetondan çıkarıldıktan sonra kurumadan aliminyum folyo ile sarılırlar. Böylece preparatların gün ışığından zarar görmesi ve kuruması engellenir. Aliminyum folyo ile sarılan preparatlar buzdolabının buzluk kısmına kaldırılır. Tercihen 1 hafta içerisinde immünhistokimya boyanırlar. İmmünhistokimya boyama işlemini yapabilmek için buzluktaki kesitlerin oda ısısına gelmesi beklenir. Oda ısısına gelen preparatlar bekletilmeden İmmünhistokimya boyama işleminin Hidrojen peroksit aşamasına tabi tutulurlar. Sitolojik materyallerden hazırlanan preparatlar asla ön işleme sokulmazlar, yani sitratla kaynatılmazlar. b)kesitlerin İmmünhistokimya Boyama Öncesi Hazırlanışı İmmünhistokimya boyasında diğer boyama yöntemlerinden farklı olarak, preparatlar cerrahi materyalin işlenişi bölümünde anlatıldığı şekilde hazırlandıktan sonra 70 Cº lik etüve konulmazlar Akşamdan preparatlar 37Cº lik etüve bırakılarak bir gece bekletilir Sabahleyin ilk olarak preparatlar 70Cº lik etüvde 1 saat bekletilir Kalan parafinin uzaklaştırılması için toplam 1 saat 2 ayrı ksilol kabında bekletilir Kalan ksilolün uzaklaştırılması için toplam 30 dakika 2 ayrı alkol kabında bekletilir Kalan alkolün uzaklaştırılması için preparatlar birkaç kez distile sudan geçirilerek distile suda toplam 5 dakika bekletilir ve boyanmaya hazır hale gelir. Sabah saat 11:00 civarında bu işlemler tamamlanmış olur. c)immünhistokimya Boyama İçin Kontrol Kesit Hazırlanması İmmünhistokimyasal boyamada mutlaka kontrol kesit kullanılır. İmmünhistokimya boyaları ve bunların özel kontrol dokuları immünhistokimya defterinde liste halinde hazır olarak mevcuttur. Kesit alınırken boyanacak dokudan ve yapılacak boyaya ait özel kontrol dokusundan aynı lam üzerine altalta dokular alınır. Böylece kesitlerde boyanacak dokular ve onların kontrolleri immünhistokimya boyama işlemine beraber olarak hazırlanırlar. d)immünhistokimyasal Boyama a) Kesitlerin immünohistokimyasal boyama öncesi hazırlanışı bölümünde anlatılan işlemler gerçekleştirildikten sonra immünohistokimyasal boyama işlemine başlanır b) Distile su içerisindeki preparatlardaki kesitlerin etrafı Dakopen (Pappen) ile çizilerek boyama işlemi esnasında boyanın kesitten uzaklaşması önlenir. c) İmmünohistokimyasal boyamada kullanılan 2 farklı solüsyon vardır. Bunlardan Sitrat buffer solüsyonunu hazırlamak için, 90cc distile suya 10cc sitrat buffer ilave edilir. Diğer bir solüsyon olan PBS in (Phosphate Buffered Saline) hazırlanabilmesi için, 1lt distile suya 11.6 g lık PBS poşeti boşaltılır. İhtiyaca göre poşet içeriği 4 e bölünerek 250 ml distile su ile de solüsyon hazırlanabilir. Bu solüsyonlar buzdolabında saklanması koşulu ile 1 hafta kullanılabilir. d) CD3, CD15, CD20, CD30, CD34, CD68, Ki-67 ve Keratinimmünohistokimyasal boyaları sitrat buffer la işleme tabi tutulurlar. Yapılan işlemde, yukarıda sayılan boyalara ait preparatlar sitrat buffer içerisine konarak mikrodalga fırında 750 watta 1 dakika kaynatılır. Daha e) sonra oda sıcaklığında şalenin ağzı yarım açık olarak 15 dakika bekletilir. f) İşlemli ve işlemsiz preparatlar distile suda yıkandıktan sonra %3 lük H2O2 de 5 dakika bekletilir. 14

16 g) PBS de 5 dakika yıkanır. h) Ultra V Blok damlatılarak 10 dakika bekletilir. i) Bu aşamadan sonra kesitlerin üzerine her boyaya ait Primer Antikor damlatılarak 1-1,5 saat inkübasyona bırakılır. İnkübasyon ortamına sıcak su ilave edilerek nemli bir ortam oluşmasına dikkat edilir. j) PBS de 5 dakika bekletilir. k) Biotinylated (sarı) solüsyon damlatılarak 10 dakika bekletilir. l) PBS de 5 dakika yıkanır. m) Streptavidin Peroksidaz (pembe) solüsyon damlatılarak 10 dakika bekletilir. n) PBS de 5 dakika bekletilir. o) Kullanıma hazır Kromojen damlatılarak 5-20 dakika arası bekletilir. İnkübasyon ortamının ışık almamasına dikkat edilir. p) PBS de 5 dakika bekletilir. q) Hematoksilen çözeltisinde 1 dakika bekletilir. r) Akan çeşme suyunda 5 dakika bekletilir. s) Preparatların üzeri suda eriyen balsamla kapatılır. 4-BAZI ÖZEL MATERYALLERİN ÇALIŞMA PROTOKOLLERİ a)bos Materyali BOS materyali çok çabuk sitoliz özelliği olan kıymetli bir materyaldir. BOS materyali ile ilgili işlemin BOS alındıktan sonra ilk yarım saat içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Kayıt işlemi bitirildikten sonra bekletilmeden işleme alınmalıdır. BOS materyali işleme alınmadan önce rengi ve niteliği gözlemlenerek kaydedilir. Normalde BOS berrak olmalıdır. Pembe-sarı renkler kanamaya işaret edebilir. BOS materyali çalışılırken pipete çekilen materyal miktarları ölçülerek toplam BOS miktarı hesaplanır, belirtilen diğer özelliklerle birlikte hazırlanan preparat sayısı da ilave edilerek istem kağıdına kaydedilir. Eğer BOS materyalinden artan miktar olursa bununda gönderildiği tüp üzerine yine ad, soyad, protokol numarası, materyalin gönderildiği tarih ve saat yazılmış olan bir etiket hazırlanarak yapıştırılır. Artan BOS materyali üzerine artan materyalin miktarı kadar collection fluid (hücre koruyucu solüsyon) ilave edilerek buzdolabında saklanır. b)bos Materyalinin Sitosantrifüjde İşlenişi 1) BOS materyalinin bakılacağı lamlar adezivli lam olmalıdır. Bu lamların üzerine hastanın protokol numarası ve uygulanacak boyanın adı yazılır. 2) Sitofunnel aparatlarına lamlar yerleştirilir. Aparatlar santrifüje dizilir. 3) Gönderilen materyal mikropipet yardımıyla eşit miktarda sitofunnel aparatlarına paylaştırılır. Bu işlem yapılırken herbir sitofunnel aparatına konulan materyal miktarının 500µl yi geçmemesine özen gösterilir. 4) Sitosantrifüjde 3 dk. 600 devirde çevrilir. 5) Çevirme işlemi bittikten sonra sitofunnel dan çıkarılan lamlar yapılacak boyaya göre işleme alınır. 6) BOS materyali isteğe göre 3 farklı türde boyaya tabi tutulabilir. Bunlar HE, PAP ve MGG boyalarıdır. 7) HE ve PAP boyaları için hazırlanan preparatlar alkolde tespit edilmelidir. MGG boyası içinse hazırlanan preparatların havada tespit olması gerekir. c)bos Materyalinin Normal Santrifüjde İşlenişi 1) Materyalin getirildiği korucu solüsyon (Specimen Preservative ) 1 dakika süresince vortekslenir. 2) Bu solüsyonun tamamı santrifüj tüpüne aktarılarak 1500 devirde 10 dakika santrifüj edilir. 3) Tüp lavaboya boşaltılıp, kurutma kağıdına ters çevirilerek vurulur. 4) Tüpün içerisine 10 mikrolitre selüler base ilave edilir. 5) Tüp 1 dakika vortekslenir. 6) Mikropipet yardımıyla tüp içerisindeki sıvı 2 ayrı lama eşit miktarda aktarılır. (BOS için özel lamlar mevcuttur (adezivli lam), BOS sıvısı lamın ortasına damlatılır ve bir baget yardımıyla yayılır. Lamın altı yayma sınırlarını belirtecek şekilde (asetatsız cama yazar) bir kalemle işaretlenir. 15

17 7) Yayma yapılan lamların kuruması beklenir. Bu esnada lamların üzerine protokol numaraları ve yapılacak olan boya çeşidi mutlaka belirtilmelidir. d)fuchs-rosenthal Kamara Kullanımı İle Birlikte Bos Prosedürü 1) Adezivli lamların üzerine hastanın protokol numarası ve uygulanacak boyanın adı yazılır. Sitofunnel aparatlarına lamlar yerleştirilir. Aparatlar santrifüje dizilir. 2) Materyal bekletilmeden 1 dm kamara üzerine kapatılıp, lamel kapatılarak sayım gerçekleştirilir. Tüm kareler x20 büyütmede sayılıp toplam sayı 6 ya bölünerek mm³ teki hücre sayısı hesaplanır. Normotif değer : lökosit 0-4/mm³ ; eritrosit 0/mm³ 3) Gönderilen materyal mikropipet yardımıyla eşit miktarda sitofunnel aparatlarına paylaştırılır. 4) Aparata konulacak miktar sayıma bağlıdır. Eğer az sayıda lökosit mevcutsa herbir tüpe µl konur. Eğer hücre sayısı fazla ise veya eritrositler mevcutsa µl konulmalıdır. (100 µl nin altı, 400 µl nin üstü iyi sonuç vermez) 5) Lökosit sayısının yüksek olduğu durumda Patoloji uzmanına haber verilerek materyal miktarı yeterli ise Flow Sitometri için BOS ayrılır. 6) Sitosantrifüjde 3 dk. 600 devirde çevrilir. 7) Çevirme işlemi bittikten sonra sitofunnel dan çıkarılan lamlar yapılacak boyaya göre işleme alınır. 8) BOS materyali isteğe göre 3 farklı türde boyaya tabi tutulabilir. Bunlar HE, PAP ve MGG boyalarıdır. 9) HE ve PAP boyaları için hazırlanan preparatlar alkolde tespit edilmelidir. MGG boyası içinse hazırlanan preparatların havada tespit olması gerekir. e)kemik İliği Takibi 1) Kemik iliği biyopsisi ve kemik iliği aspirasyon yaymaları laboratuvara birlikte gönderilirler. 2) Kemik iliği biyopsisi Hollande solusyonu içerisinde gönderilir. 3) Kemik iliği aspirasyon yaymalarının ise yarısı alkolde tespit edilerek, yarısı havada kurutularak gönderilmelidir. (Alkol tespitli kemik iliği yaymaları HE ve diğer bazı boyalarda, havada kurutulan kemik iliği yaymaları ise MGG boyasında kullanılırlar.) 4) Kemik iliği 4-12 saat Hollande solusyonunda bekleyebilir. 5) Daha sonra kemik iliği 15 dk. Çeşme suyunda yıkanır. 6) Kemik iliği biyopsisi sertlik durumuna göre %20 lik formik asitte 12 saat kadar bekletilir. Kemik iliği biyopsisinin yeterince yumuşadığına kanaat getirilince 15 dk. süreyle akan çeşme suyunda yıkamaya alınır. 7) Daha sonra materyal kasete alınarak doku takip cihazında formol kısmı atlanarak takibe alınır. 8) Kemik iliği biyopsisinden alınacak olan kesitlerin sıralaması ve bu kesitlere yapılacak olan boyalar şunlardır ; 1(HE), 2( ), 3(Masson Trikrom), 4( ), 5(Retikülin), 6( ), 7(Prusya Mavisi), 8( ), 9(HE), 10( ) f)lenf Nodu Takibi 1) Lenf nodları laboratuvara taze olarak ulaştırılmalıdır (tercihen buz üzerinde). 2. Uzman hekim tarafından makroskopik inceleme hemen yapılarak imprint alınmalıdır. 2) Alınan imprint preparatlara HE ve MGG boyaları uygulanır. 3) Kalan doku Hollande solusyonuna alınır.4 saat bu solusyonda bekletilir. 4) Doku takip cihazında formol kısmı atlanarak takibe alınır. g)karaciğer İğne Biyopsisi Takibi 1) Materyal laboratuvara %10 luk formol içerisinde iletilir. 2) Cerrahi materyallerin işlenişi bölümünde anlatıldığı üzere muamele görür. 3) Karaciğer iğne biyopsisinden alınacak olan kesitlerin sıralaması ve bu kesitlere yapılacak olan boyalar şunlardır ; 1(HE), 2( ), 3(Retikülin), 4( ), 5(Masson Trikrom), 6( ), 7(Pas-diastaz), 8( ), 9(Demir), 10( ), 11(Wilsons), 12(H.E.) 16

18 h)plevra Ve Batın Sıvılarında Hücre Bloğu Hazırlanması 1) Plevra, toraks ve batın sıvılarında gözle görülür tane partiküller bulunmasa bile elimizde 10 cc ve üzeri materyal olduğunda hücre bloklama işlemi yapılır. 2) Bu işlem yapılmadan önce materyalin en az 5 cc si ayrılarak santrifüj edilir ve kalın damla yayma yapılır 3) Arta kalan en az 5 cc lik kısım ise hücre bloklama işleminde kullanılabilir. 4) Bu işlem için öncelikle materyal 3000 rpm de 3 dakika santrifüj edilir. 5) Santrifüj işleminden sonra tüp çalkalanmadan, üstte kalan süpernatanın 2 cc si tüpte bırakılacak şekilde geri kalan süpernatan tüpten alınır. 6) Bu 2cc lik materyalin üzerine yine 2 cc %96 lık alkol ilave edilir. 7) Hazırlanan bu tüp 1 gece oda ısısında bekletilir. 8) Ertesi gün bu tüpün içeriği keseye boşaltılır 9) Kese ya eosine batırılarak ya da pastör pipetiyle kese üzerine eosin damlatılarak boyanır 10) Kese normal doku takibi işlemine alınır. Sıvı olarak patoloji laboratuvarına gönderilen tüm materyallerden içerisinde katı partiküller olanlar var ise bu materyallerde santrifüj edilir. Oluşan pelet kese içerisine alınarak doku takip işlemine tabi tutulur. 5-SİTOLOJİK MATERYALLERİN İNCELENMESİ a) Sitoloji materyalleri kayıt -kabulden örnek nakil talimatına uygun olarak patoloji çalışanı tarafından laboratuvarına iletilir. b) Sitoloji materyalleri teknisyen tarafından mikroskopik değerlendirme için uygun teknik ile Maygrunvald Giemsa,HxE ve PAP ile boyanır. c) Havada kurutulan lamlar May-Grunvald Giemsa ile boyanır. d) Alkolde fikse olan preparatlar PAP ve Hematoksilen x Eozin ile boyanır. e) Sıvı olarak gönderilen bol hacimli materyal (periton, plevra,idrar gibi) laboratuvara kabul edildikten sonra santrifüj edilir ve lamlar üzerine yayılır,bir kısmı havada kurutulur May-Grunvald Giemsa ile boyanır,bir kısmı ise %96 lık alkolde fikse edildikten sonra PAP veya HxE ile boyanır. f) Hazırlanan sitolojik preparatlar değerlendirilmek üzere mikroskopi kısmına iletilir. g) Tüm lamlar patoloji uzmanı tarafından tarandıktan sonra sonuç rapor hazırlanır. 6- KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI (KALİTE İNDİKATÖRLERİ) Kayıt-kabul problemlerinin değerlendirilmesi Frozen kesitlerin değerlendirilmesi Cerrahi patoloji dokuların gözden geçirilmesi Raporlama sistemleri Tanıların güvenirliliği Beklenmeyen olay bildirimi Kayıp ya da zarar görmüş spesmen kayıtları Laboratuvar kalite güvenirliliği Laboratuvar giderlerinin kontrolü Laboratuvar çıktılarının kontrolü Sekreterya problemlerinin belirlenmesi Kaliteli bir preparat hazırlama aşamasında laboratuvar cihazlarını, kullanılan sarf malzemeleri ve çalışanlarını denetleme amacını gütmektedir. Bunun için Patoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Formu hazırlanmıştır. Bu forma; Olgu sayısı, Doku kaybı, Yanlış lam/ blok kotlama, Yanlış doku gömme, Yanlış lam kapama, Doku tespit kalitesi, Kesit kalitesi 17

19 Boya kalitesi günlük olarak işlenmektedir. 7- PATOLOJİ RAPORLARININ HAZIRLANMASI: Patoloji uzmanı tarafından değerlendirilen ve hazırlanan raporlar bölüm sekreteri tarafından bilgisayar ortamında HBYS programında yazılır. Yazılan bu rapor örnekten sorumlu Patoloji Uzmanı tarafından kontrol edilerek gerekli düzeltmeler yapılarak onaylanır. 2 adet çıktı alınarak bir tanesi bölüm içindeki rapor arşivine diğeri ise hastaya ve/veya hastanın hekimine ulaştırılır. 8- PANİK TANI BİLDİRİM TALİMATI Aşağıda listede belirtilen tanılardan herhangi biri tesbit edildiğinde panik tanıyı bildiren ve bildirilen doktor ismi tarih ve saat belirtilerek kayıt altına alınır. PANİK TANI KRİTERLERİ LİSTESİ Patoloji laboratuvarı için panik tanılar : *Lökositoklastik Vaskülit *Gebelik sonlandırılması *Küretaj materyalinde villus ve trofoblast olmaması *Endometriyum küretajında yağ dokusu varlığı *Plevra ve akciğer biopsisinde başka organ parçası bulunması *Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı uyumsuzluğu *İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile son tanısı arasında uyumsuzluk *Beklenmeyen malignite *Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olması *İmmün yetmezlikli hastada: BOS ve BAL sıvısında bakteri, mantar ve viral inklüzyon varlığı *Kemik iliği veya kalp kapakçığında bakteri Panik Tanı Durumunda Yapılanlar; Hastanın kimlik bilgileri, Gönderilen materyalin ne olduğu ve laboratuvara kabul tarihi Hastanın klinik doktoru Patolojik bulgu ya da tanı, Raporu düzenleyen patoloji uzmanı, Panik Tanı Bildirim Çizelgesine işlenerek kayıt altına alınır. Bilgisayar otomasyon sistemi ile klinik servislere panik tanılar bildirilir. Ve telefonla klinik doktoruna haber verilir. Hastanın yaşamı için tehdit oluşturabilecek acil olarak klinik hekimi bildirilmesi gereken patolojik bulgu ve tanı durumlarında düzenlenmektedir. Bu amaçla Panik Tanı Bildirim Çizelgesi hazırlanmıştır. Bu çizelgeye; Hastanın adı-soyadı, T.c kimlik no, Materyal kabul tarihi, Biyopsi numarası, Gönderilen materyal, Klinik ön tanı, Gönderen doktor, Patolojik tanı, Patoloji uzmanı Panik tanı bildirim tarihi işlenmektedir. 9- PATOLOJİ SONUÇLARININ HASTAYA VE HEKİME ULAŞTIRILMASI Hazırlanan ve imzalanan raporlar hasta veya hasta yakınları tarafından alınır. Serviste yatan hasta raporları görevli eleman ile servise gönderilir. 18

PATOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

PATOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KOD:PAT.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 Sayfa No: 1 / 9 1-AMAÇ : Patoloji Laboratuarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM : Bu talimat, Patoloji Laboratuarını kapsar.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 11 İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Kapsam 3. Sorumlular 4. Uygulama: 4.1. Laboratuar Kuralları: 4.2. Materyal Kabulü: 4.3. Makroskobik Değerlendirme: 4.3.1. Biopsi Materyalleri: 4.3.2. Sitoloji Materyalleri:

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller yasemin sezgin Patoloji laboratuarında incelenen materyaller Tanısal amaçla gönderilen biyopsiler Operasyon materyalleri Otopsilerden elde edilen organ ve dokular Araştırma materyalleri Biyopsi, lezyon

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ Sayfa No 1/7 1. ÖRNEK TÜRLERİ Ameliyatla alınan (eksizyon, rezeksiyon, amputasyon) doku ve organ örnekleri Biopsi ile alınan (iğne, insızyonel, eksızyonel) doku ve organ örnekleri Sitolojik materyaller

Detaylı

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON Sağlık Teknikeri Hande ÇOLAKOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji AD SIVI ve DOKULARIN FISH UYGULAMASI ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ FISH Çalışmalarında Ön Uygulama

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 25.09.2012 PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.2, 3.3.5, 3.5, 3.12.1, 3.13, 3.14.5-3.3.1, 3.12.2,

Detaylı

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 8 1. HİZMET KAPSAMI: Patoloji Anabilim Dalı her yaşta, ayaktan ve yatan hastalara tanı hizmeti sunmaktır. Bu hizmet haftada 5 ( beş ) gün ve günde 8 ( sekiz

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı VİZYONUMUZ Üstün mesleki bilgi ışığında yüksek profesyonel standartlarda tıbbı sanat icra etmek MİSYONUMUZ Her hasta için özenli, titiz

Detaylı

BİOLAB LABORATUVARLAR GRUBU PATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

BİOLAB LABORATUVARLAR GRUBU PATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ BİOLAB LABORATUVARLAR GRUBU PATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ İÇİNDEKİLER 1) AMAÇ VE KAPSAM 2) TANIM 3) VERİLEN HİZMET TÜRLERİ 4) ÖRNEK TÜRLERİ 5) ÖRNEK ALIMI VE TRANSPORTU İLE İLGİLİ KURALLAR 6) ÖRNEKLERİN

Detaylı

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Enver Yarıkkaya Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7-11 KASIM 2012 ANTALYA PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI DR. HALİDE NUR ÜRER YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK PROSEDÜR

PATOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 14 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Laboratuarında ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; gelen hastalara ait materyallerin,

Detaylı

ARB BOYAMA NASIL YAPILIR

ARB BOYAMA NASIL YAPILIR ARB BOYAMA NASIL YAPILIR EZN (ARB) BOYAMA = Ehrlich Ziehl Neelsen = ASİDE DİRENÇLİ BOYAMA Tüberküloz bakterileri gibi dış yüzeyidne mikolik asit içeren bakteriler gram boyama ile boyanamazlar bu bakteriler

Detaylı

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır.

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. 20.1 Materyalin laboratuvara kabulünden mikroskopik incelemeye kadar geçen süreçlere ilişkin bir prosedür bulunmalıdır.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları. Doç.Dr.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları. Doç.Dr. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları Doç.Dr. Engin DEVECİ İmmunohistokimya Hücre ve doku içinde bulunan bazı enzimlerin ya

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Beyin ölümü kararı verilmiş donörlerden (vericilerden) usulüne uygun olarak başka kişiye nakledilmek üzere organların

Detaylı

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ Örnekleme Çalışmaları: Önemli Noktalar DNA ÇALIŞMASI Projenin

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı; UÜ-SK bebek beslenme ünitesi ve gavaj mutfaklarında yatarak tanı ve/veya tedavi hizmeti alan hastaların (bebek, çocuk ve erişkin) beslenme ve beslenme tedavileri için

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 6 BOYAMA TEKNİKLERİ Mikrobiyolojide çeşitli organizmaları ve bunların farklı bölgelerini boyamak için

Detaylı

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme g rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Klinik in Alınmas nması Sürüntü (boğaz, göz, yara) Alınma YöntemiY Boğaz Bir silgiç

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 26.11.2011 01 10.04.2012 1 / 5 KYS.19 TA 01 1-AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, ham madde olarak kabulü yapılan çiğ sütün ve süttozunun antibiyotik içerip içermediğini kontrol etmek. 2-KAPSAM VE GEÇERLİLİK Bu

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir.

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Bouyoucos Hidrometre Yöntemi Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Süspansiyonun hazırlanmasından sonra topraktaki her bir fraksiyon için belirli bir süre beklendikten

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Doç. Dr. Alper KAÇAR DÖK.NO:PAT.RH.01 YAYIN TARĠHĠ:26.08.2013 REVĠZYON NO/TARĠHĠ:00/--

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

Somatik Hücre Sayımı 1

Somatik Hücre Sayımı 1 Somatik Hücre Sayımı 1 01. Genel Bilgiler 02. Standart Analiz Yöntemi 02.01. Boya Çözeltisinin Hazırlanışı 02.02. Şablon Lamın Hazırlanması 02.03. Boyama 02.04. Sayım 02.05. Sonucun Hesaplanması 02.05.01.

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: KLN-PR-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesidir. 2.KAPSAM: Laboratuarda verilecek tüm hizmetleri,

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PATOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013 PATOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Doküman No:PAT-RH-02 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi:18.12.2013 Sayfa 2 / 17 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ Sayfa No 1/21 İÇİNDEKİLER: 1. AMAÇ. 2. KAPSAM. 3. PATOLOJİ BÖLÜMÜ 4. ÖRNEK GÖNDEREN BİRİMLERİN VE MERKEZLERİN TANIMI: A. BİRİMİNİZE VE MERKEZİNİZE UYGUN ÖRNEK GÖNDERME YÖNTEMİ İÇİN İNCELEYİNİZ. 5. ÖRNEK

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI 1.0 AMAÇ: Hastalara, tanı ve tedavi hizmeti verilirken hastaya ait kimlik bilgilerinin doğru tanımlanması ve kimlik doğrulanması yapılarak; doğru hastaya, doğru işlem ve doğru tedavi yapılmasını sağlamak.

Detaylı

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal Su Numunesi Alınması NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal analizler, nitelik ve miktar olarak insan sağlığını bozabilen, suyu içilmez bir hale getiren veya kirlenmenin ikinci derecede etkilerini

Detaylı

1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amaç ve kapsamı, Numune kabulü Dağıtımı ve muhafazası Prosedürü (VKMAE. Pr. 09) nde belirtilmiştir.

1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amaç ve kapsamı, Numune kabulü Dağıtımı ve muhafazası Prosedürü (VKMAE. Pr. 09) nde belirtilmiştir. Sayfa/Tp.Sayfa: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amaç ve kapsamı, Numune kabulü Dağıtımı ve muhafazası Prosedürü ( Pr. 09) nde belirtilmiştir. 2. SORUMLULUKLAR İlgili sorumluluklar Numune kabulü Dağıtımı

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA TALİMATI

TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA TALİMATI 2016 1. AMAÇ VE KAPSAM: Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarında Tıbbi Patoloji Klinikleri çalışma düzeni ile ilgili süreçleri

Detaylı

Western Blot (veya immünblot), protein ekspresyonunu doğrulamak için standart laboratuvar

Western Blot (veya immünblot), protein ekspresyonunu doğrulamak için standart laboratuvar İçerik Giriş...2 Western Blot Yöntemi...2 Protein Örneklerinin Hazırlanması...2 Dikey Jel Sistemi Kullanımı...3 Kuru Transfer Sistem Kullanımı...4 Bloklama...6 Protein Tespiti...6 Kemilüminesans Tanımlama

Detaylı

Patoloji laboratuvarını kurduk: (Daha) Đyi bir kesit

Patoloji laboratuvarını kurduk: (Daha) Đyi bir kesit Patoloji laboratuvarını kurduk: (Daha) Đyi bir kesit ve yayma için i in ne yapmalıyız? 8-99 Mayıs s 2010, ĐZMĐR Bu sunumda yer alan resimler yazarın n izni olmadan kullanılamaz. lamaz. DÖKÜM-BLOKLAMA ĐŞLEMĐ

Detaylı

PATOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR TEST REHBERİ TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HAZIRLAYAN: EDİTÖR: Uzm.Dr.Neslihan ZENGİN. Kalite Yönetim Birimi

PATOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR TEST REHBERİ TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HAZIRLAYAN: EDİTÖR: Uzm.Dr.Neslihan ZENGİN. Kalite Yönetim Birimi 5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ PATOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Neslihan ZENGİN EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek İhtisas

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.02

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.02 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 1 / 19 1. AMAÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Laboratuvarında ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; gelen hastalara

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı Emriye GEÇER Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı İlaç Güvenliği Sözel İstem Uygulamaları Advers Etki Bildirimi Tıbbi Sarf Malzemede Beklenmeyen Etkiler ve Hatalı

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ECZ.PR.01 30.05.2011 11.12.2013 03 1/6 1.AMAÇ: Tanı ve tedavi hizmetleri için hastalara ilaç sağlayabilmek ilaç ve sarf malzemelerin alınması, muhafazası ve dağıtımını standart hale getirmek. 2.KAPSAM:

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : MGG Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5024-100, 5024-500T, 5024-1000, 5024-2000T 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Vücut sıvılarındaki hücrelerin

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ

TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ 25.Ulusal Patoloji Kongresi Patoloji Tekniker Oturumu 17 Ekim 2015-Bursa TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Nusret ERDOĞAN Marmara Üniversitesi SHMYO Pat. Lab. Tek.Böl. Marmara Üniversitesi

Detaylı

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16. Hafta ( 29.12 02 / 01 / 2015 ) 1.) ARTERİYEL KAN ALMA TEKNİĞİ 2.)KAPİLLER KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 27 4 Arteriel Kataterden Kan gazı analizinde kullanılmak amacıyla

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alsiyan Mavisi ph: 2,5 Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5053-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Doku kesitlerinde asit mukopolisakkaridlerin

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ EKİM 2009 PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ Hastane hizmetinde kalite güvencesinin sağlanması ve

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Wheatley Trikrom Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5028-100, 5028-500 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Protozoon kistleri ve trofozoitlerinin

Detaylı

Sayfa No 1/6 1.AMAÇ : Personel Şube (Sicil Servisi) İşlemlerinin ÇKYS-İKYS den yapılmasını sağlamak 2.UYGULAMA SORUMLUSU : Personel Şube Sicil Servisi Çalışanları 3.1.UYGULAMA ŞEKLİ : 3.1-Çalışanlara ait

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

DÖKÜM (GÖMME) İŞLEMİ. Süleyman Tosun Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D

DÖKÜM (GÖMME) İŞLEMİ. Süleyman Tosun Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D DÖKÜM (GÖMME) İŞLEMİ Süleyman Tosun Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D Döküm İşleminin Tanımı (Gömme) Gömme işlemi (Bloklama/döküm), doku takibi biten dokuları, daha sonra katılaşacak sıvı bir

Detaylı

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: IYK_T REVİZYON DURUMU

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: IYK_T REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 29.02.2013 Distile suyun crashcart üzerinde sürekli 01 bulundurulacağı ve kontrol formundan takip edileceğine ilişkin 5.10.4 maddesi eklendi. 5.10.3.

Detaylı

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş Histoloji ve Embriyolojiye Giriş Prof.Dr.Yusuf NERGİZ Histolojiye Giriş Sunum Planı Histolojinin Tanımı,Amacı Histolojinin Tıptaki Önemi,Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi İnsan Vücudunun Organizasyonu Hücreler

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

PR.01 Yürürlük Tarihi 30.06.2006 Rev. No/Tarihi 06/190911 Sayfa 1 / 7. Kod

PR.01 Yürürlük Tarihi 30.06.2006 Rev. No/Tarihi 06/190911 Sayfa 1 / 7. Kod Sayfa 1 / 7 1. AMAÇ Deney hizmeti ve iş akışının düzenli olmasını, verilerin kayıt, kontrol, raporlama, muhafazası ve/veya iptali süreçlerinde, doğruluk, güvenlik ve izlenebilirliğini sağlar. 2. SORUMLULAR

Detaylı

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ Yürürlük i:11.10.2012 Revizyon i:03.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyon açıklaması - Revize edildi. - İptal edildi. - Yeni eklendi. KAPSAM: Endoskopi Ünitesi Hazırlayan Mahmut ATAŞ Endoskopi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ANESTEZİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikrobiyolojik tanı yöntemleri 1. Direkt tanı yöntemleri

Detaylı

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Vücut ısısını düşürmek, bölgenin ısısını düşürerek gelen kan akımını azaltmak, doku metabolizmasını yavaşlatmak, vazokontrüksiyon ve anestezik etki yaratarak ağrı duygusunu azaltmaktır.

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYOTERAPİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYOTERAPİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedürün amacı; Radyoterapi endikasyonu konmuş ve simülasyon randevusu verilmiş olan hastalar tedaviye girene kadar yapılacak işlemlerinin doğru ve eksiksiz yapılması için

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA EK-8 SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 4724 9.7.PATOLOJİ Patoloji raporu ile birlikte faturalandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde her bir lezyon için ya da her bir anatomik bölgeden olduğuna ilişkin

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

SDS-PAGE Jel Elektroforezi İÇERİK

SDS-PAGE Jel Elektroforezi İÇERİK İÇERİK Tanım...2 SDS-PAGE jel elektroforez metodu...3 SDS-PAGE jel elektroforezi yürütme ortamının hazırlanması...4 Protein örneklerinin yüklenmesi...8 Jelin yürütülmesi...9 Jelin boyanması ve boyanın

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Rose Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5027-100, 5027-500, 5027-1000 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Sperm morfolojisinin hızlı boyama

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TEST ADI SONUÇ VERME ARB (Aside Dirençli Bakteri) Boyalı Direkt Bakı Erlich- Ziehl Neelsen boyamalı preparatta mikroskobik inceleme (acil ise her saat). Her gün 14:30,

Detaylı

PATOLOJİDE KALİTE KONTROL. Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab.

PATOLOJİDE KALİTE KONTROL. Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab. PATOLOJİDE KALİTE KONTROL Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab. GİRİŞ Patoloji Laboratuvarında uygulanan kalite yönetimi sistemi, bir tıbbi laboratuvarın işlevini yerine

Detaylı

1.0 AMAÇ: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetleri Bölümünün genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak.

1.0 AMAÇ: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetleri Bölümünün genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak. 1.0 AMAÇ: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetleri Bölümünün genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak. 2.0 KAPSAM: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetlerini kapsar. 3.0 SORUMLULAR: Başhekim

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6

Detaylı

II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ

II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ 1. Çeşmelerden Su Numunesi Alınması Çeşmenin musluk başlığındaki aparatlar varsa çıkarılır ve musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve/veya

Detaylı

R50.06 PATOLOJİK MUAYENE BİRİMLERİNİN AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER

R50.06 PATOLOJİK MUAYENE BİRİMLERİNİN AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER . R50.06 PATOLOJİK MUAYENE BİRİMLERİNİN AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER Rev.00 02-2011 PATOLOJİK MUAYENE BİRİMLERİNİN AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER 1-KAPSAM Bu rehber doküman, anatomik patoloji ve otopsi patolojisi

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü.

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü. Doç.Dr.Engin DEVECİ HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği çalışmaları gibi konularda hücre

Detaylı

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012 Suşehri Devlet astanesi Baştabipliği LABORATUVARA GÖNDRİLCK ÖRNKLR YÖNLİK TALİMATI RV.NO: 01 RV.TAR. 03.12.2012 1.0 AMAÇ : Laboratuar testleri için örnek alma, örnek uygunluğunu değerlendirme ve kabul

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Su Kalitesinin İzlenebilirliği Uygun koşullarda ve doğru usulde numune alımı Su kalitesinin tespiti Uygun koşullarda doğru metotlarla analiz Neden Numune Alınır?

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı