MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (1 Ekim Haziran 2014) Prof. Dr. Berna DENGİZ Dekan

2 GĠRĠġ VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GENEL BĠLGĠLERĠ Bu rapor, BaĢkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 1 Ekim Haziran 2014 akademik dönemi için eğitim-öğretim-araģtırma faaliyetleri yanında diğer çeģitli faaliyetlerinin bir özetini içermektedir. Raporda önce fakültemizle ilgili genel bilgi verilmekte, sonra sırasıyla ilgili alt baģlıklar altında faaliyetlerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Fakültemiz; bilimin insan yaģamındaki yeri ve önemini benimseyen, araģtırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleģtirici düģünce yapısına sahip yaratıcı ve yenilikçi bireyler yetiģtirirken, BaĢkent Üniversitesinin Bilim Bizde Toplanır ve Oradan Yayılır temel ilkesi doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, araģtırma-geliģtirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla insanlığın teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının geliģmesine ve topluma hizmetin yaygınlaģmasına katkıda bulunacak çalıģmaları da yürütmektedir öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüyle öğretime baģlayan Fakültemiz, öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü ve öğretim yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünü öğretime açmıģtır. Büyüme ve geliģmesini rasyonel ilkeler çerçevesinde yürütmekte olan Fakültemizde, öğretim yılında Üniversitemiz kurucusu ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal ın ileri görüģü ve önerisi ile Türkiye de bir ilk olan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, öğretim yılında ise Makine Mühendisliği Bölümü öğretime baģlamıģtır. BaĢkent Üniversitesinin sürekli iyileģtirme politikaları gereği Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin öğretim programları, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluģlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda güncellenmektedir. Fakültemizde, Rektörlüğümüzün desteği ve tüm çalıģanların birlikte oluģturduğumuz sinerji, iģbirliği, dayanıģma ve özverili çalıģmalar sonunda Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Lisans Programlarımız Aralık 2013 tarihinde akredite edilmiģ; MÜDEK akreditasyonu ve EUR-ACE etiketini almıģtır. MÜDEK Washington Records-ABD tarafından tanınırlık aldığı için mezunlarımız ABD nin alanında imza yetkisine sahip olma (proficiency) sınavlarına girebilme hakkına da sahip oldular. Ġzleyen yıllarda akredite edilen bölümlerimizin değerlendirmeleri iki yılda bir tekrarlanırken diğer bölümlerimiz (Biyomedikal Mühendisliği, 1

3 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği) hazırlıklarını tamamlayarak baģvurularını yapacaktır. Fakültemiz bünyesindeki programlarımızda teorik iģlenen mühendislik dersleri, uygulamalar ve deneylerle, modern laboratuvar ortamlarında deneyimli öğretim elemanı kadrosuyla, az sayıda gruplarla etkileģimli eğitim-öğretim ortamında yürütülmektedir. Öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası iģbirlikleri yaparak teorik ve uygulamalı araģtırma projelerini TÜBĠTAK, Sanayi Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluģları baģta olmak üzere çeģitli kuruluģlarla yürütmekte ve üniversite-sanayi iģbirliğine önem vermektedir. Bu deneyim ve birikim, eğitim-öğretim programlarımızda öğrencilerimize aktarılarak onların hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır. Fakültemiz, tüm öğretim elemanları ile danıģmanlık konusuna önem vermekte ve her öğrencisinin eğitim ve sosyal yaģamına destek olmaya çalıģmaktadır. BaĢkent Üniversitesi nin Ġngilizce Baraj ilkesi Mühendislik Fakültesi nin tüm programlarında uygulanır. Her öğrencinin kendi alanında yeterli Mesleki Ġngilizce düzeyine ulaģarak mezun olması sağlanır. Öğrencilerimiz teorik bilgilerini pratik yaparak pekiģtirmek amacıyla 4. ve 6. yarıyıl sonunda toplam en az 40 iģ günü olmak üzere iki yaz stajı yapmaktadırlar. Son sınıf öğrencilerimiz 7. ve 8. yarıyıllarda bir öğretim elemanı danıģmanlığında Bitirme Projeleri yapmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, üniversite-sanayi iģbirliği içinde bilim ve teknoloji üretme potansiyeline sahip çalıģmalar yaparak gerçek hayata hazırlanırlar. Bu projelerden bazıları uluslararası üniversitelerle karģılıklı iģbirliği içinde yürütülmekte bazıları ise TÜBĠTAK tarafından desteklenmektedir. Bu yıl 88 projenin 17 si TÜBĠTAK desteği aldı. Bu 17 projenin 7 si Endüstri Mühendisliği Bölümüne, 7 si Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne ve 3 tanesi de Makine Mühendisliği Bölümüne ait projelerdir. Projeler yılsonunda yapılan Bitirme Projeleri Sergisi ile akademik dünyaya, ilgili sektör temsilcilerine, organize sanayi bölgelerine ve velilere tanıtılmaktadır. BaĢkent Üniversitesi bir baģka ilki baģlatarak, öğrencilerini bitirme projelerindeki baģarılı çalıģmalarını sunmak üzere ulusal ve uluslararası toplantı ve yarıģmalara göndermektedir. Bu tür konferans, sempozyum ve yarıģmalara katılan birçok öğrenci grubu, birincilik, ikincilik ve baģarı ödülleri alarak üniversitemizi ve ülkemizi en güzel Ģekilde temsil etmiģlerdir. Bu yıl alanlarında üç yarıģmaya katılan Robot Topluluğumuz Nisan 2014 tarihlerinde Ġstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleģtirilen ĠTÜ Robot Olimpiyatları nda, Mini Sumo Robot ve Çizgi 2

4 Ġzleyen Robot kategorilerinde çeyrek finale kalarak yarıģmada fakültemiz ve üniversitemizi baģarıyla temsil etmiģlerdir. Öğrencilerimiz Avrupa Birliğine üye ülkelerin üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değiģimini sağlayan ERASMUS programından, dönem içinde veya yaz okulunda yararlanabilmekte ve üniversite eğitimleri sırasında yurtdıģı deneyimi kazanmaktadırlar. Bu bağlamda Avusturya da Viyana Teknik Üniversitesi (Ağustos 2013 itibariyle ikili anlaģma imzalandı), Almanya da Technische Universität Kaiserslautern ve Technische Universität Wien Üniversiteleri ve Portekiz de Universidade Técnica de Lisboa, INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO ile karģılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değiģimi yapmaktayız. Öğrencilerini teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten mühendisler olarak ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenmek üzere yetiģtirmeye devam eden BaĢkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bu güne dek, giriģimci olarak kendi iģlerini kuran, kamu ve özel kesimde çalıģarak kendini kabul ettirmiģ 2176 mezun vermiģtir. BaĢkent Üniversitesi mezunları ve öğretim elemanları arasından çıkan giriģimcilerin yenilikçi projeleriyle AR-GE lerini yapabilecekleri, devlet desteği ile baģlangıç yapan Ģirketlerini geliģtirebilecekleri KOSGEB-BaĢkent Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Merkezi 26 Eylül 2013 tarihinde faaliyete baģlamıģtır. ġu anda 16 ofisli 6 ofissiz destek alan Ģirketlerden 5 tanesi öğretim üyelerimize, 3 tanesi mezunlarımıza ve diğerleri de dıģardan baģvuru yapanlara aittir. KOSGEB- BaĢkent Üniversitesi TEKMER in öncelikli tematik alanı Biyomedikal ve Yenilenebilir Enerji olmakla birlikte diğer alanlardaki giriģimcilere de açıktır. Raporun bundan sonraki bölümlerinde BaĢkent Üniversitesi temel ilkeleri doğrultusunda fakültemizde tüm akademik kadro ve öğrencilerimizle yapılan çalıģmalardan özetler sunulmaktadır. Bu faaliyet raporunda yer alan çalıģmalara büyük katkısı olan bölüm baģkanı arkadaģlarıma, öğretim üyeleri ve elemanlarımıza, raporun hazırlanmasındaki katkılarından ötürü fakülte sekreterliğine ve tüm idari personelimize çok teģekkür ederim. KuruluĢundan günümüze dek fakültemizin geliģimine büyük emekleri geçen kurucu dekan Prof. Dr. Nevzat BĠLGĠN i rahmetle anar, fakültemizin bu günlere gelmesinde çok büyük emeği olan bir önceki dekan Prof. Dr. Ġmdat KARA ya tüm katkıları için teģekkür ederim. 3

5 Faaliyetlerimizin artarak sürdürülmesinde desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz bir önceki rektörümüz Prof. Dr. Kenan Araz a, yeni rektörümüz Prof. Dr. Ali HABERAL a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU, Prof. Dr. Nur ALTINÖRS, Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAġ a en içten duygularımla teģekkürü bir borç bilirim. Bu güzide kurumu kurarak bizlere bu çalıģmaları yapabilme, konularında her biri birer değer olabilecek çağdaģ, bilgili, donanımlı, ülke ve çevre sorunlarına duyarlı, teknoloji geliģtirmeye odaklı, giriģimci, yenilikçi mühendisler yetiģtirme fırsatını sağlayan üniversitemiz kurucusu Prof. Dr. Mehmet HABERAL a, fakültemizin bu günlere ulaģabilmesi yolunda sağladığı tüm imkanlar için fakültem çalıģanları ve öğrencilerimiz adına en derin duygularımla Ģükranlarımı sunarım. Prof. Dr. Berna DENGĠZ Dekan 4

6 1. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠ GENEL BĠLGĠLERĠ 1.1 Mühendislik Fakültesi Son 5 yıl Öğrenci Sayıları Tablo 1.1 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları Akademik Yıl Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayısı Fakülte Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Tablo 1.2 Ders Veren Öğretim Elemanı Sayıları ve Öğretim Elemanı BaĢına Öğrenci Sayısı YIL Öğrenci Sayısı (A) Kadrolu Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı (B) Ders Saati Ücretli Öğretim Elemanı Sayısı (C) Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı (B+C) Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı A/B , , ,3 5

7 Tablo 1.3 Hazırlık Dahil Burslu Öğrenci Sayıları ( Akademik Yılı) BÖLÜM Toplam Öğrenci Sayısı %100 Burslu Öğrenci Sayısı %50 Burslu Öğrenci Sayısı %25 Burslu Öğrenci Sayısı Toplam Burslu Öğrenci Sayısı Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği FAKÜLTE GENELĠ Fakültemiz öğrencilerinin % 9,10 u %100 burslu, % 5,03 ü %50 burslu, % 10,17 si ise %25 burslu olarak eğitim öğretimlerini sürdürmektedir. 6

8 Eğitim Öğretim Yılı Fakültemize Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerimizin Ġllere Göre Dağılımı eğitim öğretim yılı Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin % u Ankara ilinden, geri kalan %24.61 i ise ġekil 1 de görülen dağılımla diğer 29 ilimizden gelen öğrencilerden oluģmaktadır. Ankara dıģından en çok Adana, Konya, Antalya, Mersin, Ġzmir, Çorum, Hatay, Aydın dan öğrenci geldiği görülmektedir. Bir önceki yıla göre Ankara dan kayıt yaptıran öğrenci oranımız %5.06 oranında azalmıģ, diğer illerden gelen öğrenci yelpazemiz ise 29 il olarak aynı kalmıģ öğrenci oranı ise %26.61 e çıkmıģtır. Bu dağılım illerden gelen öğrenci sayısı olarak ġekil 2 de görülmektedir. 7 ġekil Akademik yılı yeni kayıt yaptıran öğrencilerin illere göre dağılımı

9 ġekil Akademik yılı yeni kayıt yaptıran öğrenci sayılarının illere göre dağılımının coğrafi gösterimi ġekil 2. öğrencilerimizin illere göre sayısal dağılımını göstermektedir. Çoğu ilden 1 er, 2 Ģer öğrenci gelirken Antalya, Konya ve Adana gibi BaĢkent Üniversitesinin kuruluģlarının bulunduğu illerden daha çok tercih edildiğimiz açıkça görülmektedir. 8

10 1.3 Öğrencilerin Geldikleri Okul Türüne Göre Dağılımı ġekil Akademik yılı yeni kayıt yaptıran öğrenci sayılarının okul türüne göre dağılımı ġekil 3 ise yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin mezun oldukları okul türlerini göstermektedir. Buna göre öğrencilerimizin %34,55 si Anadolu Lisesi, % 24,08 i yabancı dille öğretim yapan Özel Lise/Anadolu Lisesi, % 19,37 si Lise, %10,99 u Özel Fen Lisesinden gelmiģtir. Okul türlerine göre öğrenci dağılımımız bir önceki yıl ile benzerlik göstermektedir. 9

11 1.4 Fakültemiz Bölümlerinin ÖSS Kontenjanları Tablo 1.4 ÖSS Kontenjanları 10

12 1.5 Fakültemiz Bölümlerinin ÖSS Doluluk Oranları Tablo 1.5 Doluluk Oranları AKADEMĠK YILI Kontenjan Kayıt Olan Öğrenci Sayısı Doluluk Oranı Bilgisayar Mühendisliği %64 Biyomedikal Mühendisliği %65 Elektrik-Elektronik Müh %86 Endüstri Mühendisliği %82 Makine Mühendisliği %72 FAKÜLTE GENELĠ %73 ġekil. 4 Yıllara Göre ÖSS Doluluk Oranları Tabloda eğitim öğretim yılı kontenjanları ve doluluk oranları verilmektedir. Grafikte ise dönemi yıllık doluluk oranları verilmektedir. Sayfa 10 da görüleceği gibi kontenjanların her bölüm için 40 olduğu yılına kadar doluluk oranlarının %100-%95 arasında değiģtiği, kontenjanların 50 olduğu ve yılları için %92-%86 olduğu, ile arasında ise %80 ve %73 olarak gerçekleģtiği görülmektedir. Sayfa 10 daki tablodan ve yıllarında Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün kontenjanlarının 60 a diğer bölümlerimiz ise 50 ye çıkarıldığı bilgisi yer almaktadır. 11

13 1.6 Bölümlerin Yıllara Göre Tercih Sıralaması Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ġekil 5. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün yıllara göre tercih sıralaması 12

14 1.6.2 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 13 ġekil 6. Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün yıllara göre tercih sıralaması

15 1.6.3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ġekil 7. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün yıllara göre tercih sıralaması 14

16 1.6.4 Endüstri Mühendisliği Bölümü ġekil 8. Endüstri Mühendisliği Bölümünün yıllara göre tercih sıralaması 15

17 1.6.5 Makine Mühendisliği Bölümü ġekil 9. Makine Mühendisliği Bölümünün yıllara göre tercih sıralaması 16

18 1.7 Temel Bilim Dersleri Fakültemizin 5 bölümünde ortak yürütülen Temel Bilim Dersleri (Fizik, Matematik, Kimya ve Bilgisayar) aģağıda verilmiģtir. Bu dersler ilgili koordinatörlükler tarafından dekanlığa bağlı olarak yürütülmektedir. Tablo 1.7 Temel Bilim Dersleri ve Koordinatörleri Ortak Yürütülen Dersler Dersin Kodu/Adı Koordinatör Bilgisayar Dersleri Fizik Dersleri Kimya Dersleri Matematik Dersleri BĠL 101 Bilgisayar Yazılımı I BĠL 102 Bilgisayar Yazılımı II BĠL 105 Programlama Laboratuvarı I BĠL 106 Programlama Laboratuvarı II FĠZ 103 Mekanik Laboratuvarı FĠZ 104 Elektrik Laboratuvarı FĠZ 105 Genel Fizik I FĠZ 110 Genel Fizik II KĠM 110 Genel Kimya KĠM 116 Genel Kimya Laboratuvarı MAT 151 Matematiksel Analiz I MAT 152 Matematiksel Analiz II Öğr.Gör. Kaya Kılan Prof. Dr. Cevdet Tezcan Öğr.Gör.Dr.Güler Ergün Efe Prof. Dr. Bahaettin Cengiz Dersler, koordinatör öğretim üye ve elemanları tarafından her dönem öncesinde kalan öğrenciler, yeni öğrenciler, derslerle ilgili kriterler, sınıf ve laboratuvar kapasiteleri dikkate alınarak planlanmaktadır. Her akademik yıl sonunda bu derslerle ilgili baģarı durumları izlenerek daha iyi öğretmenin ve baģarı oranını yükseltmenin yolları aranmakta ve alınan kararlar uygulamaya konulmaktadır. 17

19 Temel Bilim Derslerinin BaĢarı Oranları Bilgisayar Dersleri BĠL101 Bilgisayar Yazılımı I ġekil 10. BĠL 101 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 11. BĠL 101 dersi kalan öğrenci yüzdesi BaĢarı ortalamasının düģmesi, kalan öğrenci yüzdesinin artması ile öğrenci sıralarının yıllar bazında düģmesi arasında anlamlı bir iliģki olduğu 1.6 ve 1.7 baģlıklar altında verilen grafiklerden açıkça görülmektedir. 18

20 BĠL102 Bilgisayar Yazılımı II ġekil 12. BĠL 102 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 13. BĠL 102 dersi kalan öğrenci yüzdesi 19

21 Matematik Dersleri MAT151 Matematiksel Analiz I ġekil 14. MAT151 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 15. MAT151 dersi kalan öğrenci yüzdesi 20

22 MAT152 Matematiksel Analiz II ġekil 16. MAT152 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 17. MAT152 dersi kalan öğrenci yüzdesi 21

23 Fizik Dersleri ġekil 18. FĠZ105 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 19. FĠZ105 dersi kalan öğrenci yüzdesi 22

24 ġekil 20. FĠZ110 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 21. FĠZ110 dersi kalan öğrenci yüzdesi 23

25 1.8 Mezunların BaĢarı Değerlendirmesi YILI KPSS ANALĠZĠ (GENEL KÜLTÜR) Tablo 1.8 Mühendislik Fakültesi Cevaplanan Soru Sayısı Ortalaması (60 Soru Üzerinden) Bölüm Bilgisayar Mühendisliği 24,5 25,2 23,62 18,58 25,8 19,63 Biyomedikal Mühendisliği 23,5 16,5 20,34 20, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 25,7 30,43 26,7 21,09 27,8 26,91 Endüstri Mühendisliği 29,2 25,57 24,65 22,92 26,6 21,01 Makine Mühendisliği , ,6 21,75 ġekil.22 KPSS Analizi ġekil 22 ve Tablo 1.8 mezunlarımızın KPSS sınavlarındaki baģarılarını göstermektedir. Alınan öğrenci sıralarının düģmesinin etkisini azaltmak amacıyla eğitim öğretim sürecinde alınan önlemlerle KPSS baģarı düzeylerinin belirli bir aralık (20-30 soru) içinde seyretmesi sağlanmaktadır. 24

26 2. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DERS PROGRAMLARINDA YER ALAN DERSLERĠN TOPLAM KREDĠ SAATLERĠNĠN ÖĞRETĠM ELEMANLARI BAZINDA DAĞILIMI 2.1 Bölüm Kadrolarının Dağılımı Tablo 2.1 Kadro Dağılımı Özeti ( ) Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik-Elektronik Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği Mühendisliği Bölüm BĢk. Doç. Dr. Hasan Oğul Doç. Dr. Mustafa Kocakulak Prof. Dr. Emin Akata Prof. Dr. Berna Dengiz Prof. Dr. Tahir Yavuz Öğretim Mesleki Temel Toplam Mesleki Temel Toplam Mesleki Temel Toplam Mesleki Temel Toplam Mesleki Temel Toplam Mesleki Temel Toplam Elemanları Bilim Bilim Bilim Bilim Bilim Bilim Profesör Sayısı Doçent Sayısı Yrd. Doçent Sayısı Öğretim Gör Sayısı Ders Veren Akademik P. Uzman Sayısı ArĢ. Gör. Sayısı Yrd. Öğr. Elemanı Topl. Genel Topl. (Kadrolu) Tablo 2.1 öğretim elemanlarının akademik unvanları, mesleki ve temel bilim alanları dikkate alınarak hazırlanmıģtır. 25

27 2.2 Derslerin Kredi Saat Bazında Dağılımları: Akademik yılında fakültemizin tüm bölümlerinde açılan derslerin toplam kredi saatlerinin, dersi veren öğretim elemanlarının statüsüne göre dağılımları Tablo 2.2 de görülmektedir. Tablo 2.2 Derslerin Kredi Saat Bazında Öğretim Üyeleri ve Elemanları Tarafından VeriliĢlerine Göre Dağılımları ( ) Öğretim Üyelerinin Payı Diğer Öğretim Elemanlarının Payı Öğretimde T.Z. ve D.S.Ü'lerinin Payı Mühendislik Fakültesi Fakülte Toplamı Toplam Kredi Saati (A) Tam Zamanlı D.S.Ü. Toplam Tam Zamanlı D.S.Ü Toplam T.Z. D.S.Ü. Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % 2 2/A 3 3/A B C 4 4/A 5 5/A D E 2+4 (F) F/A 3+5 (G) G/A Tablo 2.2 de verilen bilgiler fakültemizde öğretim yılında verilen derslerin %87.3 ünün tam zamanlı kadrolu öğretim elemanlarımızca, %12.7 sinin ise ders saat ücretli görevlendirilen öğretim elemanlarınca verildiğini göstermektedir. Kadrolu öğretim elemanlarımızın sayısı yılına göre azalma eğilimindedir. Akademik unvana göre yapılan değerlendirmeye göre ise eğitim öğretim yılında derslerin %73.1 i öğretim üyeleri, %26.9 u öğretim görevlileri tarafından verilmiģtir. ġekil 23 ise son 5 yıl için tam zamanlı öğretim elemanları oranlarını göstermektedir. 0,91 0,9 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0, Tam Zamanlı Öğretim Elemanları Oranı 26 ġekil 23. Tam zamanlı öğretim elemanları oranları

28 2.3. Derslerin Kredi Saat Bazında Öğretim Elemanlarının Statüsüne Göre Dağılım Grafikleri ġekil Akademik Yılında Açılan Derslerin Kredi Saati Bazında Öğretim Elemanı Statüsüne Göre Dağılımı ġekil 24 de grafik ve pay Ģemasında görüldüğü gibi, derslerin %70 i öğretim üyeleri, %17 si öğretim elemanları, %3 ü ders saati ücretli öğretim üyeleri ve %10 u diğer öğretim elemanları tarafından verilmektedir. ġekil 25 ise derslerin kredi saati bazında tam zamanlı ve ders saat ücretli öğretim elemanlarınca verilen toplam kredi saatlerini ve oranlarını göstermektedir. ġekil Akademik Yılında Açılan Derslerin Kredi Saati Bazında Dağılımı 27

29 3. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLĠMSEL FAALĠYETLERĠ 3.1.Yurtiçi ve YurtdıĢı Bilimsel Toplantılara Katılım: Akademik yılında fakültemiz öğretim elemanları, 20 yurtiçi ve 15 yurtdıģı olmak üzere toplam 35 bilimsel toplantıya katılmak üzere üniversitemiz tarafından görevlendirilmiģtir. Görevlendirmelerin bölümlere göre dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 3.1 Yurtiçi ve YurtdıĢı Bilimsel Toplantılara Katılmak Üzere Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Bölümlere Göre Dağılımı Bölüm Öğretim Elemanı Yurt içi Öğretim Elemanı Yurt dıģı Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Tofik Mamedov 4 Doç. Dr. Hasan Oğul (3) 7 Doç. Dr. Hasan Oğul ArĢ. Gör. Mehmet Dikmen Prof. Dr. Ziya AktaĢ Doç. Dr. Nizami Gasilov Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sert Yrd. Doç. Dr. Umut Tosun ArĢ. Gör. Tülin Erçelebi Ayyıldız Biyomedikal Mühendisliği ArĢ. Gör. Orhan Erdem Haberal Elektrik-Elektronik Prof. Dr. S. Gökhun Tanyer (2) Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Selda Güney Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. Ġmdat Kara Prof. Dr. Fatma Pakdil Yrd. Doç. Dr. Mehmet GülĢen Yrd. Doç. Dr. Yusuf Tansel Ġç Yrd. Doç. Dr. Gülin Feryal Can Öğr. Gör. Dr. Pelin ToktaĢ ArĢ. Gör. Esra Dinler ArĢ. Gör. Betül Cansu Söylemez Makine Mühendisliği Prof. Dr. Birol KılkıĢ (2) Prof. Dr. Tahir Yavuz Yrd. Doç. Dr. Levent Çolak Prof. Dr. Berna Dengiz Yrd. Doç. Dr. Mehmet GülĢen 4 Prof. Dr. Birol KılkıĢ (3) Prof. Dr. Tahir Yavuz (2) Yrd. Doç. Dr. Levent Çolak 2 6 TOPLAM

30 Tablo Akademik Yılı Yurtiçi Bilimsel Toplantı Görevlendirmeleri Bölümü Yurt içi Öğretim Elemanı Bilgisayar 4 Prof. Dr. Tofik Mühendisliği Mamedov Doç. Dr. Hasan Oğul Yeri/Tarihi Bilimsel Toplantının Adı Bildirinin Adı 27 Nisan-2 Mayıs 2014 Antalya Mayıs 2014 Ġzmir 4 th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2014) 3. International Workshop on Translational Bioinformatics and Health Informatics Are preformed cooper pairs the cause for the pseudogap in superconductors? Functional landscape of public gene expression repositories ArĢ. Gör. Mehmet Dikmen Mart 2014 Antalya 3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL 2014) Heyelan Duyarlılık Haritalamasında Mekansal Çözünürlüğün Etkisi Prof. Dr. Ziya AktaĢ Ağustos 2014 Antalya International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT 14) Future of Mankind and Energy/Knowledge Engineering Biyomedikal Mühendisliği Elektrik- Elektronik Mühendisliği 1 ArĢ. Gör. Orhan Erdem Haberal 3 Prof. Dr. S. Gökhun Tanyer Ağustos 2014 Muğla Nisan 2014 Trabzon 20th International Biomedical Science and Technology Syposium (BIOMED 2014) IEEE 22. Sinyal ĠĢleme ve ĠletiĢim Uygulamaları Kurultayı (SĠU2014 KTÜ) 1)Microfludic device design for diagnosis of heart attack 2)Measurement of protein adsorption on oxygenator fibers with qcm sensor 1)Müzik ĠĢaretlerinde Öznitelik Belirlenmesi: Doğal, EĢitlenmiĢ ve YuvarlatılmıĢ Ses Düzenleri 2)Müzikte Yeni DoğuĢkan ArayıĢı Konusunda El-Jurjani nin Yıllık ĠĢaret ĠĢleme Probleminin Nihayi Çözümü 3)Doğal 37 Aralıklı Ses Düzeni: Türk Makamları Kuramında Ġhtiyaç Duyulan DoğuĢkanlıkların Eksiksiz Havuzu 4)Tam Ġstatistiksel Özelliklere Sahip Yarı Rasgele Sayı Üretimi 5)EĢit Aralıklı Örnekleme Yöntemiyle Üretilen Rasgele Sayı Dizilerinde BaĢarı Ölçümü 6)Bitki Örtüsü ve Oranının Tahmininde Uzaktan Algılama Yönteminin Kullanılması Prof. Dr. S. Gökhun Tanyer Ağustos 2014 Antalya International Union of Radio Science VII. URSI/Türkiye Bilimsel Kongresi Ulusal Genel Kurul Toplantısı (URSI2014) 1)Rasgele Sayı Üretiminde GüneĢ IĢınımı Kaynaklı EĢit Aralıklı Örnekleme Yönteminin BaĢarı Ölçümü 2)DüĢük ĠĢaret Gürültü Oranı ve DüĢük Gözlem Sayılarında Önbilgisiz Sezimleme Probleminde UydurulmuĢ Olasılık Dağılım Modeli Yöntemi 3)GüneĢ IĢınımlarından Kaynaklı Doğal Doğru Gürültü Üreteci Sisteminin GeliĢtirilmesi Yrd. Doç. Dr. Selda Güney Nisan 2014 Trabzon IEEE 22. Sinyal ĠĢleme ve ĠletiĢim Uygulamaları Kurultayı (SĠU2014 KTÜ) Elektronik Burunlar Arasında Kalibrasyon Transferi 29

31 Endüstri Mühendisliği 8 Prof. Dr. Fatma Pakdil Kasım 2013 Sakarya 1. Örgütsel DavranıĢ Kongresi Örgüt Kültürünün Takım Odaklı Ġnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Bilgi PaylaĢım DavranıĢı ile ĠliĢkisi Prof. Dr. Ġmdat Kara 6-7 Aralık 2013 EskiĢehir IX. Endüstri ĠĢletme Mühendisliği Kurultayı-Endüstri Mühendisliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını Paneli Endüstri Mühendisliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını Yrd. Doç. Dr. Gülin Feryal Can Yrd. Doç. Dr. Yusuf Tansel Ġç Yrd. Doç. Dr. Mehmet GülĢen 5-7 Mayıs 2014 Ġstanbul Haziran 2014 Bursa 4-6 Haziran 2014 Ġstanbul VII. Uluslararası ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi (YAEM 2014) 14th Annual Revenue Management& Pricing Section Conference ÇalıĢma DuruĢlarının Analizinde Kullanılan Yöntemlere EleĢtirel Bir BakıĢ ve Metal Aksesuar Üretim Sürecinde Risk Analizi ÇalıĢması Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemlerinin AlıĢılmamıĢ Ġmalat Yöntemlerinin Seçim Kararlarının ĠyileĢtirilmesine Yönelik Etkilerinin Ġncelenmesi Evaluation of EMSR Performance Under Emprical Demand Patterns Öğr. Gör. Dr. Pelin ToktaĢ Mayıs 2014 Antalya 9. Uluslararası Ġstatistik Günleri Sempozyumu (ISDS2014) Demand Forecasting for Main Course Books in Oxford Ankara Bölge Bayii A.ġ. ArĢ. Gör. Betül Cansu Söylemez ArĢ. Gör. Esra Dinler Haziran 2014 Bursa Haziran 2014 Bursa Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi (YAEM 2014) Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi (YAEM 2014) 1)Bir Sanayi ĠĢletmesinde Bulanık Ortamda SatıĢ Miktarı Tahmini 2)Hava TaĢımacılığında Kullanılan Elektronik Kart Tutucu Sistemlerinin Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Dizaynı 3)Bir Cam Fabrikasında ÇalıĢma KoĢullarının Ergonomik Açıdan ĠyileĢtirilmesi Tehlikeli ve Patlayıcı Madde Ġçeren Ürünlerin Geri DönüĢüm Üretim Planlama Problemi için Doğrusal Programlama Modelleri Makine Mühendisliği 4 Prof. Dr. Birol KılkıĢ Aralık 2013 Konya 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumunda (UTES 2013) Sürdürülebilir Seralarda GüneĢ Enerjisi, Rüzgar Türbini ve Isı Pompası Melez Uygulamasının Eniyilemesi Prof. Dr. Birol KılkıĢ Prof. Dr. Tahir Yavuz 8-10 Mayıs 2014 Ġstanbul 8-10 Mayıs 2014 Ġstanbul Türk Tesisat Mühendisleri Derneği-TTMD tarafından organize edilen Yürütme ve Organizasyon Kurulu ile DanıĢma Kurulu Üyesi olduğu XI. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu XI. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Sürdürülebilir Binalarda Enerjinin Akılcı Kullanımının Ölçütleri Oturum BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Çolak Kasım 2013 Antalya Global Conference on Energy, Soil, Water, Air and Environment Solar assisted irrigation by PHVT system in rural regions 30

32 Tablo Akademik Yılı YurtdıĢı Bilimsel Toplantı Görevlendirmeleri Bölüm YurtdıĢı Öğretim Elemanı Bilgisayar 7 Yrd. Doç. Dr. Mühendisliği Mustafa Sert Doç. Dr. Hasan Oğul Doç. Dr. Hasan Oğul Doç. Dr. Hasan Oğul Yrd. Doç. Dr. Umut Tosun Doç. Dr. Nizami Gasilov Tarih-Yer Konferansın Adı Bildirinin Adı 9-11 Aralık 2013 California, ABD Ekim 2013 Bakü-Azerbaycan ġubat 2014 Krtiny, Çek Cumh. 1-5 Eylül 2014 Münih, Almanya 2-5 Haziran 2014 Hasselt, Belçika Mayıs 2014 Bakü, Azerbaycan IEEE International Symposium on Multimedia (ISM2013) The 7th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2013) Computer Vision Winter Workshop-CVWW th International Workshop on Biological Knowledge Discovery and Data Mining (BIOKDD 14) The 5th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT2014) Topical Problems of Mathematics and Mechanics (TPMM 2014) Audio Feature and Classifier Analysis for Efficient Recognition of Environmental Sounds A framework for integrative analysis of transcriptional and posttranscriptional gene regulation Detecting handwritten signatures in scanned documents Semantic Search on Time-Series Microarray Databases Policy Misuse Detection in Communication Networks with Hidden Markov Models A New Recombination Operator for the Genetic algorithm Solution of the Quadratic Assignment Problem Solving a non-homogeneous fuzzy linear system of differential equations ArĢ. Gör. Tülin Erçelebi Ayyıldız Ağustos 2014 Verona, Ġtalya 40th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2014) Correlations between problem domain and solution domain size measures for open source software Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği 2 Prof. Dr. Berna Dengiz Yrd. Doç. Dr. Mehmet GülĢen 6 Prof. Dr. Birol KılkıĢ Prof. Dr. Birol KılkıĢ Prof. Dr. Birol KılkıĢ Prof. Dr. Tahir Yavuz Prof. Dr. Tahir Yavuz 6-9 Ekim 2013 Minneapolis/ABD 1-5 Temmuz 2014 Romanya 7-8 Ekim 2013 Rotterdam-Hollanda 4-6 Ekim 2013 Girne, Kıbrıs Ocak 2014 ABD-New York 4-6 Ekim 2013 Girne, Kıbrıs Temmuz 2014 Orlando-ABD 2013 INFORMS Annual Conference A Simulation-based Patient Appointment Scheduling for Radiology Department 2014 International Conference on Production Using the Six Sigma to Redesing PCB Production Line Research American Society of Mechanical Engineers (ASME) Technical, Economical and Environmental Comparison Using ORC-2013 Exergy About Utilizing Waste Heat of a Cogeneration System for Comfort Cooling Using Orc Driven Chillers or Heat Pumps Versus Absorption/Adsorption Cycles Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (2013) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Birlikte Üretim Kavramı Ġçersinde Akılcı Kullanımı 2014 ASHRAE KıĢ Toplantısı An Exergy Based Algorithm for Optimizing CHP Systems in Health Facilities Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (2013) Hidrokinetik ve Rüzgar Türbinlerine Uygun Yüksek Performanslı 10th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2014) Kanat Uygulamaları Thermal Analysis of Wind Turbine Nacelle of 2.5 MW Turbines at Winter Conditions Yrd. Doç. Dr. Levent Çolak 6-11 Temmuz 2014 Floransa, Ġtalya XXVII. International Biometric Conference (IBC2014) Modelling Heterogeneity in Response Behaviour Towards Global Warming, Energy, Climate Change and Environmental Issues of Turkish People: A Latent Class Approach 31

33 3.2 Ulusal ve Uluslararası Toplantılara Katılım Oranları: Akademik yılında fakültemiz öğretim elemanları toplam 35 bilimsel toplantıya katılmıģtır. Öğretim elemanlarımızın katıldıkları ulusal ve uluslararası toplantıların dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Toplantılara katılımın yaklaģık %71.4 ü uluslararası, %28.6 sı ise ulusal toplantılar olarak gerçekleģmiģtir. Öğretim Elemanlarının Katıldıkları Ulusal ve Uluslararası Toplantı Sayısı Ulusal Toplantı Sayısı Uluslararası Toplantı Sayısı Toplam 10 (%28.6) 25 (%71.4) ġekil Öğretim Elemanlarının Katıldıkları Ulusal ve Uluslararası Toplantının Dağılımı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2009-30 Eylül 2010) Prof. Dr. Berna DENGİZ 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLERİ Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bilgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 6 2016/34-50 09.03.2016

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 6 2016/34-50 09.03.2016 T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 6 2016/34-50 09.03.2016 Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof.Dr. Haldun MÜDERRĠSOĞLU baģkanlığında Dekanlık

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican İçerik 1. 1. Üniversitemiz 2. 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. 3. Bölümümüz

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi 1 İçerik 1. Üniversitemiz 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler 2 Üniversitemiz 3 1. Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1 Elektronik Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Hasan Hüseyin Sönmez İçerik 1. Üniversitemiz 2. Elektronik Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0506 3162201, 0272 228 14 46 Faks: 0272 228 14 49 Email: ceyhunyilmaz16@gmail.com Öğrenim Durumu

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 01/07/2015 2015/07

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 01/07/2015 2015/07 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Oturum Tarihi Oturum Sayısı 01/07/2015 2015/07 Bölüm Kurulumuz, Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Ali ĠNAN ın BaĢkanlığında

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (2014 2015 Akademik Yılı) Prof. Dr. Berna DENGİZ Dekan Ocak 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLERİ...1 1. MÜHENDİSLİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO 25.05. 617 9 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1- Prof. Dr. Mevlüt TÜRK

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 22.07.2015 241 01-09

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 22.07.2015 241 01-09 TEKLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 22.07.2015 241 01-09 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan V. Prof. Dr. Mehmet SALTAN başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

II. ÖĞRETĠM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat. MAD3307 Yeraltı Maden ĠĢletme Yöntemleri 08 Ekim 2013

II. ÖĞRETĠM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat. MAD3307 Yeraltı Maden ĠĢletme Yöntemleri 08 Ekim 2013 T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Ahmet DEMĠRCĠ nin baģkanlığında 20 Eylül 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ nin, 17.09.2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU FAALİYET TÜRÜ HAM PUAN NET PUAN PROJE ARAŞTIRMA 0 0 YAYIN

2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU FAALİYET TÜRÜ HAM PUAN NET PUAN PROJE ARAŞTIRMA 0 0 YAYIN ALİ ÖZGÜN OK DOÇENT YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI ÖZGEÇMİŞ YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI A. KİŞİSEL Doğum tarihi : 02 / 05 / 1977 Telefon : + 90 216 6261050 Dahili: 2521 Fax : + 90 216 6261131 E - mail Posta Adresi B. ÖĞRENİM : turkogullari@ttmail.com : Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İÇERİK Akademik ve İdari Personel Lisans ve Lisansüstü Eğitim Mevcut Altyapı Mali Bilgiler Araştırma Yayın Anket Değerlendirmeleri

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI ÖZGEÇMİŞ YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI A. KİŞİSEL Doğum tarihi : 02 / 05 / 1977 Telefon : + 90 212 359 6407, + 90 212 359 7076 Fax : + 90 212 265 1800 Cep Telefonu : 05333574923 E - mail Posta Adresi : turkogullari@ttmail.com

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Prof. Dr. Rafet KOCA (Üye)-(Ġzinli) Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye) Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)-(Ġzinli) SALĠHOĞLU Doç.

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151221201 ATATÜRK İLKE.VE İNK.TARİHİ I 2 0 2,0

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından 2-5 Eylül tarihleri arasında EskiĢehir

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU Matematiği

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hacımurat DEMİR Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 29/07/1987 Adres : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY Telefon : 0382-288-2355 E-posta : hmdemir@aksaray.edu.tr

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Duyuru. BaĢvuru Ģartları

Duyuru. BaĢvuru Ģartları Duyuru Mevlana DeğiĢim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdıģında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değiģimini gerçekleģtirmeyi amaçlayan

Detaylı

ALİ RIZA DOĞAN. ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ

ALİ RIZA DOĞAN. ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ ALİ RIZA DOĞAN ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ Dünyamızda teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte kısa süre önce imkansız olduğunu düģündüğümüz

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI Updated at 28.04.2016 DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI A) Birinci Sınıfa 2013 2014 Öğretim Yılında Başlayan Öğrenciler: III. Yarıyıl (2014 2015 Güz) IV. Yarıyıl

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2013-30 Eylül 2014) İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER Genel bilgi ve Bölümün Tarihçesi Akademik ve Sosyal Haberler KADRO Tam zamanlı Akademik

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta İletişim Adresileri : Özge CAĞCAĞ YOLCU : ozge.cagcag_yolcu@kcl.ac.uk ozgecagcag@yahoo.com : Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Murat 2. SOYADI: Fahrioğlu 3. DOĞUM YERİ: Lefkoşa 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 07.08.1971 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Elektrik - Elektronik Muhendisligi 5.2. TELEFON NUMARASI:

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

1.Sınıf Güz Yarıyıl Kredi 1.Sınıf Güz Yarıyıl Kredi FZY 101 Fizyoloji 4 HEM 119 Profesyonel 1. PSĠ 111 Psikoloji 3 HemĢireliğe GiriĢ

1.Sınıf Güz Yarıyıl Kredi 1.Sınıf Güz Yarıyıl Kredi FZY 101 Fizyoloji 4 HEM 119 Profesyonel 1. PSĠ 111 Psikoloji 3 HemĢireliğe GiriĢ T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TARĠHĠ : 16.09.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010 / 17 Fakültemiz Yönetim Kurulu 16.09.2010 PerĢembe günü Saat 13.30 da Dekan Prof. Dr.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004 1. Adı Soyadı : Fatma Kanca 2. Doğum Tarihi : 25.03.1980 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yüksek Lisans

Detaylı

MUSTAFA GÖÇKEN, Assistant Proffessor (LAST UPDATED ON MAY 27, 2011) Academic Titles. Thesis. International Journals

MUSTAFA GÖÇKEN, Assistant Proffessor (LAST UPDATED ON MAY 27, 2011) Academic Titles. Thesis. International Journals MUSTAFA GÖÇKEN, Assistant Proffessor (LAST UPDATED ON MAY 27, 2011) Degree Area University Year Phd Industrial Engineering Gaziantep University 2009 Phd (canceled ) Industrial Engineering Çukurova University

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2017-148596 T.C. Personel Daire Başkanlığı *BEBE5LM33* Sayı : 85123808-774.06.02. Konu : REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında, birimlerimizde

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN YÜKSEK LİSANS TEZİ 2011 BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

S. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI DERS DAĞILIMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ SINIF 1.

S. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI DERS DAĞILIMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ SINIF 1. S. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 215-216 AKADEMİK YILI DERS DAĞILIMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ SINIF 1. YARIYIL Öğretim Elemanı 12111 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 1 2+2+ 3 6

Detaylı

Neden Başkent Üniversitesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Neden Başkent Üniversitesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Neden Başkent Üniversitesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Neden Başkent Üniversitesi 1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2 Anaokulundan doktoraya, öğrencilikten iş hayatına, Başkent Üniversitesi bir ailedir. Başkent Üniversitesi

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI BÖLÜM SINIF KOD DERS ÖĞRETİM ELEMANI ŞUBE ADET Tarih Saat Salon 2 EBB208 Elektronik Devreler Okutman Seyit Ahmet ĠNAN A 1 20 Haziran 2016 Pazartesi 09:00 E12 104 1 ATA260 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi

Detaylı