MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (1 Ekim Haziran 2014) Prof. Dr. Berna DENGİZ Dekan

2 GĠRĠġ VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GENEL BĠLGĠLERĠ Bu rapor, BaĢkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 1 Ekim Haziran 2014 akademik dönemi için eğitim-öğretim-araģtırma faaliyetleri yanında diğer çeģitli faaliyetlerinin bir özetini içermektedir. Raporda önce fakültemizle ilgili genel bilgi verilmekte, sonra sırasıyla ilgili alt baģlıklar altında faaliyetlerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Fakültemiz; bilimin insan yaģamındaki yeri ve önemini benimseyen, araģtırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleģtirici düģünce yapısına sahip yaratıcı ve yenilikçi bireyler yetiģtirirken, BaĢkent Üniversitesinin Bilim Bizde Toplanır ve Oradan Yayılır temel ilkesi doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, araģtırma-geliģtirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla insanlığın teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının geliģmesine ve topluma hizmetin yaygınlaģmasına katkıda bulunacak çalıģmaları da yürütmektedir öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüyle öğretime baģlayan Fakültemiz, öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü ve öğretim yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünü öğretime açmıģtır. Büyüme ve geliģmesini rasyonel ilkeler çerçevesinde yürütmekte olan Fakültemizde, öğretim yılında Üniversitemiz kurucusu ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal ın ileri görüģü ve önerisi ile Türkiye de bir ilk olan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, öğretim yılında ise Makine Mühendisliği Bölümü öğretime baģlamıģtır. BaĢkent Üniversitesinin sürekli iyileģtirme politikaları gereği Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin öğretim programları, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluģlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda güncellenmektedir. Fakültemizde, Rektörlüğümüzün desteği ve tüm çalıģanların birlikte oluģturduğumuz sinerji, iģbirliği, dayanıģma ve özverili çalıģmalar sonunda Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Lisans Programlarımız Aralık 2013 tarihinde akredite edilmiģ; MÜDEK akreditasyonu ve EUR-ACE etiketini almıģtır. MÜDEK Washington Records-ABD tarafından tanınırlık aldığı için mezunlarımız ABD nin alanında imza yetkisine sahip olma (proficiency) sınavlarına girebilme hakkına da sahip oldular. Ġzleyen yıllarda akredite edilen bölümlerimizin değerlendirmeleri iki yılda bir tekrarlanırken diğer bölümlerimiz (Biyomedikal Mühendisliği, 1

3 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği) hazırlıklarını tamamlayarak baģvurularını yapacaktır. Fakültemiz bünyesindeki programlarımızda teorik iģlenen mühendislik dersleri, uygulamalar ve deneylerle, modern laboratuvar ortamlarında deneyimli öğretim elemanı kadrosuyla, az sayıda gruplarla etkileģimli eğitim-öğretim ortamında yürütülmektedir. Öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası iģbirlikleri yaparak teorik ve uygulamalı araģtırma projelerini TÜBĠTAK, Sanayi Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluģları baģta olmak üzere çeģitli kuruluģlarla yürütmekte ve üniversite-sanayi iģbirliğine önem vermektedir. Bu deneyim ve birikim, eğitim-öğretim programlarımızda öğrencilerimize aktarılarak onların hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır. Fakültemiz, tüm öğretim elemanları ile danıģmanlık konusuna önem vermekte ve her öğrencisinin eğitim ve sosyal yaģamına destek olmaya çalıģmaktadır. BaĢkent Üniversitesi nin Ġngilizce Baraj ilkesi Mühendislik Fakültesi nin tüm programlarında uygulanır. Her öğrencinin kendi alanında yeterli Mesleki Ġngilizce düzeyine ulaģarak mezun olması sağlanır. Öğrencilerimiz teorik bilgilerini pratik yaparak pekiģtirmek amacıyla 4. ve 6. yarıyıl sonunda toplam en az 40 iģ günü olmak üzere iki yaz stajı yapmaktadırlar. Son sınıf öğrencilerimiz 7. ve 8. yarıyıllarda bir öğretim elemanı danıģmanlığında Bitirme Projeleri yapmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, üniversite-sanayi iģbirliği içinde bilim ve teknoloji üretme potansiyeline sahip çalıģmalar yaparak gerçek hayata hazırlanırlar. Bu projelerden bazıları uluslararası üniversitelerle karģılıklı iģbirliği içinde yürütülmekte bazıları ise TÜBĠTAK tarafından desteklenmektedir. Bu yıl 88 projenin 17 si TÜBĠTAK desteği aldı. Bu 17 projenin 7 si Endüstri Mühendisliği Bölümüne, 7 si Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne ve 3 tanesi de Makine Mühendisliği Bölümüne ait projelerdir. Projeler yılsonunda yapılan Bitirme Projeleri Sergisi ile akademik dünyaya, ilgili sektör temsilcilerine, organize sanayi bölgelerine ve velilere tanıtılmaktadır. BaĢkent Üniversitesi bir baģka ilki baģlatarak, öğrencilerini bitirme projelerindeki baģarılı çalıģmalarını sunmak üzere ulusal ve uluslararası toplantı ve yarıģmalara göndermektedir. Bu tür konferans, sempozyum ve yarıģmalara katılan birçok öğrenci grubu, birincilik, ikincilik ve baģarı ödülleri alarak üniversitemizi ve ülkemizi en güzel Ģekilde temsil etmiģlerdir. Bu yıl alanlarında üç yarıģmaya katılan Robot Topluluğumuz Nisan 2014 tarihlerinde Ġstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleģtirilen ĠTÜ Robot Olimpiyatları nda, Mini Sumo Robot ve Çizgi 2

4 Ġzleyen Robot kategorilerinde çeyrek finale kalarak yarıģmada fakültemiz ve üniversitemizi baģarıyla temsil etmiģlerdir. Öğrencilerimiz Avrupa Birliğine üye ülkelerin üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değiģimini sağlayan ERASMUS programından, dönem içinde veya yaz okulunda yararlanabilmekte ve üniversite eğitimleri sırasında yurtdıģı deneyimi kazanmaktadırlar. Bu bağlamda Avusturya da Viyana Teknik Üniversitesi (Ağustos 2013 itibariyle ikili anlaģma imzalandı), Almanya da Technische Universität Kaiserslautern ve Technische Universität Wien Üniversiteleri ve Portekiz de Universidade Técnica de Lisboa, INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO ile karģılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değiģimi yapmaktayız. Öğrencilerini teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten mühendisler olarak ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenmek üzere yetiģtirmeye devam eden BaĢkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bu güne dek, giriģimci olarak kendi iģlerini kuran, kamu ve özel kesimde çalıģarak kendini kabul ettirmiģ 2176 mezun vermiģtir. BaĢkent Üniversitesi mezunları ve öğretim elemanları arasından çıkan giriģimcilerin yenilikçi projeleriyle AR-GE lerini yapabilecekleri, devlet desteği ile baģlangıç yapan Ģirketlerini geliģtirebilecekleri KOSGEB-BaĢkent Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Merkezi 26 Eylül 2013 tarihinde faaliyete baģlamıģtır. ġu anda 16 ofisli 6 ofissiz destek alan Ģirketlerden 5 tanesi öğretim üyelerimize, 3 tanesi mezunlarımıza ve diğerleri de dıģardan baģvuru yapanlara aittir. KOSGEB- BaĢkent Üniversitesi TEKMER in öncelikli tematik alanı Biyomedikal ve Yenilenebilir Enerji olmakla birlikte diğer alanlardaki giriģimcilere de açıktır. Raporun bundan sonraki bölümlerinde BaĢkent Üniversitesi temel ilkeleri doğrultusunda fakültemizde tüm akademik kadro ve öğrencilerimizle yapılan çalıģmalardan özetler sunulmaktadır. Bu faaliyet raporunda yer alan çalıģmalara büyük katkısı olan bölüm baģkanı arkadaģlarıma, öğretim üyeleri ve elemanlarımıza, raporun hazırlanmasındaki katkılarından ötürü fakülte sekreterliğine ve tüm idari personelimize çok teģekkür ederim. KuruluĢundan günümüze dek fakültemizin geliģimine büyük emekleri geçen kurucu dekan Prof. Dr. Nevzat BĠLGĠN i rahmetle anar, fakültemizin bu günlere gelmesinde çok büyük emeği olan bir önceki dekan Prof. Dr. Ġmdat KARA ya tüm katkıları için teģekkür ederim. 3

5 Faaliyetlerimizin artarak sürdürülmesinde desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz bir önceki rektörümüz Prof. Dr. Kenan Araz a, yeni rektörümüz Prof. Dr. Ali HABERAL a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU, Prof. Dr. Nur ALTINÖRS, Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAġ a en içten duygularımla teģekkürü bir borç bilirim. Bu güzide kurumu kurarak bizlere bu çalıģmaları yapabilme, konularında her biri birer değer olabilecek çağdaģ, bilgili, donanımlı, ülke ve çevre sorunlarına duyarlı, teknoloji geliģtirmeye odaklı, giriģimci, yenilikçi mühendisler yetiģtirme fırsatını sağlayan üniversitemiz kurucusu Prof. Dr. Mehmet HABERAL a, fakültemizin bu günlere ulaģabilmesi yolunda sağladığı tüm imkanlar için fakültem çalıģanları ve öğrencilerimiz adına en derin duygularımla Ģükranlarımı sunarım. Prof. Dr. Berna DENGĠZ Dekan 4

6 1. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠ GENEL BĠLGĠLERĠ 1.1 Mühendislik Fakültesi Son 5 yıl Öğrenci Sayıları Tablo 1.1 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları Akademik Yıl Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayısı Fakülte Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Tablo 1.2 Ders Veren Öğretim Elemanı Sayıları ve Öğretim Elemanı BaĢına Öğrenci Sayısı YIL Öğrenci Sayısı (A) Kadrolu Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı (B) Ders Saati Ücretli Öğretim Elemanı Sayısı (C) Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı (B+C) Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı A/B , , ,3 5

7 Tablo 1.3 Hazırlık Dahil Burslu Öğrenci Sayıları ( Akademik Yılı) BÖLÜM Toplam Öğrenci Sayısı %100 Burslu Öğrenci Sayısı %50 Burslu Öğrenci Sayısı %25 Burslu Öğrenci Sayısı Toplam Burslu Öğrenci Sayısı Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği FAKÜLTE GENELĠ Fakültemiz öğrencilerinin % 9,10 u %100 burslu, % 5,03 ü %50 burslu, % 10,17 si ise %25 burslu olarak eğitim öğretimlerini sürdürmektedir. 6

8 Eğitim Öğretim Yılı Fakültemize Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerimizin Ġllere Göre Dağılımı eğitim öğretim yılı Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin % u Ankara ilinden, geri kalan %24.61 i ise ġekil 1 de görülen dağılımla diğer 29 ilimizden gelen öğrencilerden oluģmaktadır. Ankara dıģından en çok Adana, Konya, Antalya, Mersin, Ġzmir, Çorum, Hatay, Aydın dan öğrenci geldiği görülmektedir. Bir önceki yıla göre Ankara dan kayıt yaptıran öğrenci oranımız %5.06 oranında azalmıģ, diğer illerden gelen öğrenci yelpazemiz ise 29 il olarak aynı kalmıģ öğrenci oranı ise %26.61 e çıkmıģtır. Bu dağılım illerden gelen öğrenci sayısı olarak ġekil 2 de görülmektedir. 7 ġekil Akademik yılı yeni kayıt yaptıran öğrencilerin illere göre dağılımı

9 ġekil Akademik yılı yeni kayıt yaptıran öğrenci sayılarının illere göre dağılımının coğrafi gösterimi ġekil 2. öğrencilerimizin illere göre sayısal dağılımını göstermektedir. Çoğu ilden 1 er, 2 Ģer öğrenci gelirken Antalya, Konya ve Adana gibi BaĢkent Üniversitesinin kuruluģlarının bulunduğu illerden daha çok tercih edildiğimiz açıkça görülmektedir. 8

10 1.3 Öğrencilerin Geldikleri Okul Türüne Göre Dağılımı ġekil Akademik yılı yeni kayıt yaptıran öğrenci sayılarının okul türüne göre dağılımı ġekil 3 ise yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin mezun oldukları okul türlerini göstermektedir. Buna göre öğrencilerimizin %34,55 si Anadolu Lisesi, % 24,08 i yabancı dille öğretim yapan Özel Lise/Anadolu Lisesi, % 19,37 si Lise, %10,99 u Özel Fen Lisesinden gelmiģtir. Okul türlerine göre öğrenci dağılımımız bir önceki yıl ile benzerlik göstermektedir. 9

11 1.4 Fakültemiz Bölümlerinin ÖSS Kontenjanları Tablo 1.4 ÖSS Kontenjanları 10

12 1.5 Fakültemiz Bölümlerinin ÖSS Doluluk Oranları Tablo 1.5 Doluluk Oranları AKADEMĠK YILI Kontenjan Kayıt Olan Öğrenci Sayısı Doluluk Oranı Bilgisayar Mühendisliği %64 Biyomedikal Mühendisliği %65 Elektrik-Elektronik Müh %86 Endüstri Mühendisliği %82 Makine Mühendisliği %72 FAKÜLTE GENELĠ %73 ġekil. 4 Yıllara Göre ÖSS Doluluk Oranları Tabloda eğitim öğretim yılı kontenjanları ve doluluk oranları verilmektedir. Grafikte ise dönemi yıllık doluluk oranları verilmektedir. Sayfa 10 da görüleceği gibi kontenjanların her bölüm için 40 olduğu yılına kadar doluluk oranlarının %100-%95 arasında değiģtiği, kontenjanların 50 olduğu ve yılları için %92-%86 olduğu, ile arasında ise %80 ve %73 olarak gerçekleģtiği görülmektedir. Sayfa 10 daki tablodan ve yıllarında Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün kontenjanlarının 60 a diğer bölümlerimiz ise 50 ye çıkarıldığı bilgisi yer almaktadır. 11

13 1.6 Bölümlerin Yıllara Göre Tercih Sıralaması Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ġekil 5. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün yıllara göre tercih sıralaması 12

14 1.6.2 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 13 ġekil 6. Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün yıllara göre tercih sıralaması

15 1.6.3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ġekil 7. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün yıllara göre tercih sıralaması 14

16 1.6.4 Endüstri Mühendisliği Bölümü ġekil 8. Endüstri Mühendisliği Bölümünün yıllara göre tercih sıralaması 15

17 1.6.5 Makine Mühendisliği Bölümü ġekil 9. Makine Mühendisliği Bölümünün yıllara göre tercih sıralaması 16

18 1.7 Temel Bilim Dersleri Fakültemizin 5 bölümünde ortak yürütülen Temel Bilim Dersleri (Fizik, Matematik, Kimya ve Bilgisayar) aģağıda verilmiģtir. Bu dersler ilgili koordinatörlükler tarafından dekanlığa bağlı olarak yürütülmektedir. Tablo 1.7 Temel Bilim Dersleri ve Koordinatörleri Ortak Yürütülen Dersler Dersin Kodu/Adı Koordinatör Bilgisayar Dersleri Fizik Dersleri Kimya Dersleri Matematik Dersleri BĠL 101 Bilgisayar Yazılımı I BĠL 102 Bilgisayar Yazılımı II BĠL 105 Programlama Laboratuvarı I BĠL 106 Programlama Laboratuvarı II FĠZ 103 Mekanik Laboratuvarı FĠZ 104 Elektrik Laboratuvarı FĠZ 105 Genel Fizik I FĠZ 110 Genel Fizik II KĠM 110 Genel Kimya KĠM 116 Genel Kimya Laboratuvarı MAT 151 Matematiksel Analiz I MAT 152 Matematiksel Analiz II Öğr.Gör. Kaya Kılan Prof. Dr. Cevdet Tezcan Öğr.Gör.Dr.Güler Ergün Efe Prof. Dr. Bahaettin Cengiz Dersler, koordinatör öğretim üye ve elemanları tarafından her dönem öncesinde kalan öğrenciler, yeni öğrenciler, derslerle ilgili kriterler, sınıf ve laboratuvar kapasiteleri dikkate alınarak planlanmaktadır. Her akademik yıl sonunda bu derslerle ilgili baģarı durumları izlenerek daha iyi öğretmenin ve baģarı oranını yükseltmenin yolları aranmakta ve alınan kararlar uygulamaya konulmaktadır. 17

19 Temel Bilim Derslerinin BaĢarı Oranları Bilgisayar Dersleri BĠL101 Bilgisayar Yazılımı I ġekil 10. BĠL 101 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 11. BĠL 101 dersi kalan öğrenci yüzdesi BaĢarı ortalamasının düģmesi, kalan öğrenci yüzdesinin artması ile öğrenci sıralarının yıllar bazında düģmesi arasında anlamlı bir iliģki olduğu 1.6 ve 1.7 baģlıklar altında verilen grafiklerden açıkça görülmektedir. 18

20 BĠL102 Bilgisayar Yazılımı II ġekil 12. BĠL 102 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 13. BĠL 102 dersi kalan öğrenci yüzdesi 19

21 Matematik Dersleri MAT151 Matematiksel Analiz I ġekil 14. MAT151 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 15. MAT151 dersi kalan öğrenci yüzdesi 20

22 MAT152 Matematiksel Analiz II ġekil 16. MAT152 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 17. MAT152 dersi kalan öğrenci yüzdesi 21

23 Fizik Dersleri ġekil 18. FĠZ105 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 19. FĠZ105 dersi kalan öğrenci yüzdesi 22

24 ġekil 20. FĠZ110 dersi dönem harf notu baģarı ortalaması ġekil 21. FĠZ110 dersi kalan öğrenci yüzdesi 23

25 1.8 Mezunların BaĢarı Değerlendirmesi YILI KPSS ANALĠZĠ (GENEL KÜLTÜR) Tablo 1.8 Mühendislik Fakültesi Cevaplanan Soru Sayısı Ortalaması (60 Soru Üzerinden) Bölüm Bilgisayar Mühendisliği 24,5 25,2 23,62 18,58 25,8 19,63 Biyomedikal Mühendisliği 23,5 16,5 20,34 20, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 25,7 30,43 26,7 21,09 27,8 26,91 Endüstri Mühendisliği 29,2 25,57 24,65 22,92 26,6 21,01 Makine Mühendisliği , ,6 21,75 ġekil.22 KPSS Analizi ġekil 22 ve Tablo 1.8 mezunlarımızın KPSS sınavlarındaki baģarılarını göstermektedir. Alınan öğrenci sıralarının düģmesinin etkisini azaltmak amacıyla eğitim öğretim sürecinde alınan önlemlerle KPSS baģarı düzeylerinin belirli bir aralık (20-30 soru) içinde seyretmesi sağlanmaktadır. 24

26 2. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DERS PROGRAMLARINDA YER ALAN DERSLERĠN TOPLAM KREDĠ SAATLERĠNĠN ÖĞRETĠM ELEMANLARI BAZINDA DAĞILIMI 2.1 Bölüm Kadrolarının Dağılımı Tablo 2.1 Kadro Dağılımı Özeti ( ) Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik-Elektronik Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği Mühendisliği Bölüm BĢk. Doç. Dr. Hasan Oğul Doç. Dr. Mustafa Kocakulak Prof. Dr. Emin Akata Prof. Dr. Berna Dengiz Prof. Dr. Tahir Yavuz Öğretim Mesleki Temel Toplam Mesleki Temel Toplam Mesleki Temel Toplam Mesleki Temel Toplam Mesleki Temel Toplam Mesleki Temel Toplam Elemanları Bilim Bilim Bilim Bilim Bilim Bilim Profesör Sayısı Doçent Sayısı Yrd. Doçent Sayısı Öğretim Gör Sayısı Ders Veren Akademik P. Uzman Sayısı ArĢ. Gör. Sayısı Yrd. Öğr. Elemanı Topl. Genel Topl. (Kadrolu) Tablo 2.1 öğretim elemanlarının akademik unvanları, mesleki ve temel bilim alanları dikkate alınarak hazırlanmıģtır. 25

27 2.2 Derslerin Kredi Saat Bazında Dağılımları: Akademik yılında fakültemizin tüm bölümlerinde açılan derslerin toplam kredi saatlerinin, dersi veren öğretim elemanlarının statüsüne göre dağılımları Tablo 2.2 de görülmektedir. Tablo 2.2 Derslerin Kredi Saat Bazında Öğretim Üyeleri ve Elemanları Tarafından VeriliĢlerine Göre Dağılımları ( ) Öğretim Üyelerinin Payı Diğer Öğretim Elemanlarının Payı Öğretimde T.Z. ve D.S.Ü'lerinin Payı Mühendislik Fakültesi Fakülte Toplamı Toplam Kredi Saati (A) Tam Zamanlı D.S.Ü. Toplam Tam Zamanlı D.S.Ü Toplam T.Z. D.S.Ü. Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % Kredi Saati % 2 2/A 3 3/A B C 4 4/A 5 5/A D E 2+4 (F) F/A 3+5 (G) G/A Tablo 2.2 de verilen bilgiler fakültemizde öğretim yılında verilen derslerin %87.3 ünün tam zamanlı kadrolu öğretim elemanlarımızca, %12.7 sinin ise ders saat ücretli görevlendirilen öğretim elemanlarınca verildiğini göstermektedir. Kadrolu öğretim elemanlarımızın sayısı yılına göre azalma eğilimindedir. Akademik unvana göre yapılan değerlendirmeye göre ise eğitim öğretim yılında derslerin %73.1 i öğretim üyeleri, %26.9 u öğretim görevlileri tarafından verilmiģtir. ġekil 23 ise son 5 yıl için tam zamanlı öğretim elemanları oranlarını göstermektedir. 0,91 0,9 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0, Tam Zamanlı Öğretim Elemanları Oranı 26 ġekil 23. Tam zamanlı öğretim elemanları oranları

28 2.3. Derslerin Kredi Saat Bazında Öğretim Elemanlarının Statüsüne Göre Dağılım Grafikleri ġekil Akademik Yılında Açılan Derslerin Kredi Saati Bazında Öğretim Elemanı Statüsüne Göre Dağılımı ġekil 24 de grafik ve pay Ģemasında görüldüğü gibi, derslerin %70 i öğretim üyeleri, %17 si öğretim elemanları, %3 ü ders saati ücretli öğretim üyeleri ve %10 u diğer öğretim elemanları tarafından verilmektedir. ġekil 25 ise derslerin kredi saati bazında tam zamanlı ve ders saat ücretli öğretim elemanlarınca verilen toplam kredi saatlerini ve oranlarını göstermektedir. ġekil Akademik Yılında Açılan Derslerin Kredi Saati Bazında Dağılımı 27

29 3. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLĠMSEL FAALĠYETLERĠ 3.1.Yurtiçi ve YurtdıĢı Bilimsel Toplantılara Katılım: Akademik yılında fakültemiz öğretim elemanları, 20 yurtiçi ve 15 yurtdıģı olmak üzere toplam 35 bilimsel toplantıya katılmak üzere üniversitemiz tarafından görevlendirilmiģtir. Görevlendirmelerin bölümlere göre dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 3.1 Yurtiçi ve YurtdıĢı Bilimsel Toplantılara Katılmak Üzere Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Bölümlere Göre Dağılımı Bölüm Öğretim Elemanı Yurt içi Öğretim Elemanı Yurt dıģı Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Tofik Mamedov 4 Doç. Dr. Hasan Oğul (3) 7 Doç. Dr. Hasan Oğul ArĢ. Gör. Mehmet Dikmen Prof. Dr. Ziya AktaĢ Doç. Dr. Nizami Gasilov Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sert Yrd. Doç. Dr. Umut Tosun ArĢ. Gör. Tülin Erçelebi Ayyıldız Biyomedikal Mühendisliği ArĢ. Gör. Orhan Erdem Haberal Elektrik-Elektronik Prof. Dr. S. Gökhun Tanyer (2) Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Selda Güney Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. Ġmdat Kara Prof. Dr. Fatma Pakdil Yrd. Doç. Dr. Mehmet GülĢen Yrd. Doç. Dr. Yusuf Tansel Ġç Yrd. Doç. Dr. Gülin Feryal Can Öğr. Gör. Dr. Pelin ToktaĢ ArĢ. Gör. Esra Dinler ArĢ. Gör. Betül Cansu Söylemez Makine Mühendisliği Prof. Dr. Birol KılkıĢ (2) Prof. Dr. Tahir Yavuz Yrd. Doç. Dr. Levent Çolak Prof. Dr. Berna Dengiz Yrd. Doç. Dr. Mehmet GülĢen 4 Prof. Dr. Birol KılkıĢ (3) Prof. Dr. Tahir Yavuz (2) Yrd. Doç. Dr. Levent Çolak 2 6 TOPLAM

30 Tablo Akademik Yılı Yurtiçi Bilimsel Toplantı Görevlendirmeleri Bölümü Yurt içi Öğretim Elemanı Bilgisayar 4 Prof. Dr. Tofik Mühendisliği Mamedov Doç. Dr. Hasan Oğul Yeri/Tarihi Bilimsel Toplantının Adı Bildirinin Adı 27 Nisan-2 Mayıs 2014 Antalya Mayıs 2014 Ġzmir 4 th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2014) 3. International Workshop on Translational Bioinformatics and Health Informatics Are preformed cooper pairs the cause for the pseudogap in superconductors? Functional landscape of public gene expression repositories ArĢ. Gör. Mehmet Dikmen Mart 2014 Antalya 3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL 2014) Heyelan Duyarlılık Haritalamasında Mekansal Çözünürlüğün Etkisi Prof. Dr. Ziya AktaĢ Ağustos 2014 Antalya International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT 14) Future of Mankind and Energy/Knowledge Engineering Biyomedikal Mühendisliği Elektrik- Elektronik Mühendisliği 1 ArĢ. Gör. Orhan Erdem Haberal 3 Prof. Dr. S. Gökhun Tanyer Ağustos 2014 Muğla Nisan 2014 Trabzon 20th International Biomedical Science and Technology Syposium (BIOMED 2014) IEEE 22. Sinyal ĠĢleme ve ĠletiĢim Uygulamaları Kurultayı (SĠU2014 KTÜ) 1)Microfludic device design for diagnosis of heart attack 2)Measurement of protein adsorption on oxygenator fibers with qcm sensor 1)Müzik ĠĢaretlerinde Öznitelik Belirlenmesi: Doğal, EĢitlenmiĢ ve YuvarlatılmıĢ Ses Düzenleri 2)Müzikte Yeni DoğuĢkan ArayıĢı Konusunda El-Jurjani nin Yıllık ĠĢaret ĠĢleme Probleminin Nihayi Çözümü 3)Doğal 37 Aralıklı Ses Düzeni: Türk Makamları Kuramında Ġhtiyaç Duyulan DoğuĢkanlıkların Eksiksiz Havuzu 4)Tam Ġstatistiksel Özelliklere Sahip Yarı Rasgele Sayı Üretimi 5)EĢit Aralıklı Örnekleme Yöntemiyle Üretilen Rasgele Sayı Dizilerinde BaĢarı Ölçümü 6)Bitki Örtüsü ve Oranının Tahmininde Uzaktan Algılama Yönteminin Kullanılması Prof. Dr. S. Gökhun Tanyer Ağustos 2014 Antalya International Union of Radio Science VII. URSI/Türkiye Bilimsel Kongresi Ulusal Genel Kurul Toplantısı (URSI2014) 1)Rasgele Sayı Üretiminde GüneĢ IĢınımı Kaynaklı EĢit Aralıklı Örnekleme Yönteminin BaĢarı Ölçümü 2)DüĢük ĠĢaret Gürültü Oranı ve DüĢük Gözlem Sayılarında Önbilgisiz Sezimleme Probleminde UydurulmuĢ Olasılık Dağılım Modeli Yöntemi 3)GüneĢ IĢınımlarından Kaynaklı Doğal Doğru Gürültü Üreteci Sisteminin GeliĢtirilmesi Yrd. Doç. Dr. Selda Güney Nisan 2014 Trabzon IEEE 22. Sinyal ĠĢleme ve ĠletiĢim Uygulamaları Kurultayı (SĠU2014 KTÜ) Elektronik Burunlar Arasında Kalibrasyon Transferi 29

31 Endüstri Mühendisliği 8 Prof. Dr. Fatma Pakdil Kasım 2013 Sakarya 1. Örgütsel DavranıĢ Kongresi Örgüt Kültürünün Takım Odaklı Ġnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Bilgi PaylaĢım DavranıĢı ile ĠliĢkisi Prof. Dr. Ġmdat Kara 6-7 Aralık 2013 EskiĢehir IX. Endüstri ĠĢletme Mühendisliği Kurultayı-Endüstri Mühendisliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını Paneli Endüstri Mühendisliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını Yrd. Doç. Dr. Gülin Feryal Can Yrd. Doç. Dr. Yusuf Tansel Ġç Yrd. Doç. Dr. Mehmet GülĢen 5-7 Mayıs 2014 Ġstanbul Haziran 2014 Bursa 4-6 Haziran 2014 Ġstanbul VII. Uluslararası ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi (YAEM 2014) 14th Annual Revenue Management& Pricing Section Conference ÇalıĢma DuruĢlarının Analizinde Kullanılan Yöntemlere EleĢtirel Bir BakıĢ ve Metal Aksesuar Üretim Sürecinde Risk Analizi ÇalıĢması Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemlerinin AlıĢılmamıĢ Ġmalat Yöntemlerinin Seçim Kararlarının ĠyileĢtirilmesine Yönelik Etkilerinin Ġncelenmesi Evaluation of EMSR Performance Under Emprical Demand Patterns Öğr. Gör. Dr. Pelin ToktaĢ Mayıs 2014 Antalya 9. Uluslararası Ġstatistik Günleri Sempozyumu (ISDS2014) Demand Forecasting for Main Course Books in Oxford Ankara Bölge Bayii A.ġ. ArĢ. Gör. Betül Cansu Söylemez ArĢ. Gör. Esra Dinler Haziran 2014 Bursa Haziran 2014 Bursa Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi (YAEM 2014) Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi (YAEM 2014) 1)Bir Sanayi ĠĢletmesinde Bulanık Ortamda SatıĢ Miktarı Tahmini 2)Hava TaĢımacılığında Kullanılan Elektronik Kart Tutucu Sistemlerinin Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Dizaynı 3)Bir Cam Fabrikasında ÇalıĢma KoĢullarının Ergonomik Açıdan ĠyileĢtirilmesi Tehlikeli ve Patlayıcı Madde Ġçeren Ürünlerin Geri DönüĢüm Üretim Planlama Problemi için Doğrusal Programlama Modelleri Makine Mühendisliği 4 Prof. Dr. Birol KılkıĢ Aralık 2013 Konya 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumunda (UTES 2013) Sürdürülebilir Seralarda GüneĢ Enerjisi, Rüzgar Türbini ve Isı Pompası Melez Uygulamasının Eniyilemesi Prof. Dr. Birol KılkıĢ Prof. Dr. Tahir Yavuz 8-10 Mayıs 2014 Ġstanbul 8-10 Mayıs 2014 Ġstanbul Türk Tesisat Mühendisleri Derneği-TTMD tarafından organize edilen Yürütme ve Organizasyon Kurulu ile DanıĢma Kurulu Üyesi olduğu XI. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu XI. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Sürdürülebilir Binalarda Enerjinin Akılcı Kullanımının Ölçütleri Oturum BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Çolak Kasım 2013 Antalya Global Conference on Energy, Soil, Water, Air and Environment Solar assisted irrigation by PHVT system in rural regions 30

32 Tablo Akademik Yılı YurtdıĢı Bilimsel Toplantı Görevlendirmeleri Bölüm YurtdıĢı Öğretim Elemanı Bilgisayar 7 Yrd. Doç. Dr. Mühendisliği Mustafa Sert Doç. Dr. Hasan Oğul Doç. Dr. Hasan Oğul Doç. Dr. Hasan Oğul Yrd. Doç. Dr. Umut Tosun Doç. Dr. Nizami Gasilov Tarih-Yer Konferansın Adı Bildirinin Adı 9-11 Aralık 2013 California, ABD Ekim 2013 Bakü-Azerbaycan ġubat 2014 Krtiny, Çek Cumh. 1-5 Eylül 2014 Münih, Almanya 2-5 Haziran 2014 Hasselt, Belçika Mayıs 2014 Bakü, Azerbaycan IEEE International Symposium on Multimedia (ISM2013) The 7th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2013) Computer Vision Winter Workshop-CVWW th International Workshop on Biological Knowledge Discovery and Data Mining (BIOKDD 14) The 5th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT2014) Topical Problems of Mathematics and Mechanics (TPMM 2014) Audio Feature and Classifier Analysis for Efficient Recognition of Environmental Sounds A framework for integrative analysis of transcriptional and posttranscriptional gene regulation Detecting handwritten signatures in scanned documents Semantic Search on Time-Series Microarray Databases Policy Misuse Detection in Communication Networks with Hidden Markov Models A New Recombination Operator for the Genetic algorithm Solution of the Quadratic Assignment Problem Solving a non-homogeneous fuzzy linear system of differential equations ArĢ. Gör. Tülin Erçelebi Ayyıldız Ağustos 2014 Verona, Ġtalya 40th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2014) Correlations between problem domain and solution domain size measures for open source software Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği 2 Prof. Dr. Berna Dengiz Yrd. Doç. Dr. Mehmet GülĢen 6 Prof. Dr. Birol KılkıĢ Prof. Dr. Birol KılkıĢ Prof. Dr. Birol KılkıĢ Prof. Dr. Tahir Yavuz Prof. Dr. Tahir Yavuz 6-9 Ekim 2013 Minneapolis/ABD 1-5 Temmuz 2014 Romanya 7-8 Ekim 2013 Rotterdam-Hollanda 4-6 Ekim 2013 Girne, Kıbrıs Ocak 2014 ABD-New York 4-6 Ekim 2013 Girne, Kıbrıs Temmuz 2014 Orlando-ABD 2013 INFORMS Annual Conference A Simulation-based Patient Appointment Scheduling for Radiology Department 2014 International Conference on Production Using the Six Sigma to Redesing PCB Production Line Research American Society of Mechanical Engineers (ASME) Technical, Economical and Environmental Comparison Using ORC-2013 Exergy About Utilizing Waste Heat of a Cogeneration System for Comfort Cooling Using Orc Driven Chillers or Heat Pumps Versus Absorption/Adsorption Cycles Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (2013) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Birlikte Üretim Kavramı Ġçersinde Akılcı Kullanımı 2014 ASHRAE KıĢ Toplantısı An Exergy Based Algorithm for Optimizing CHP Systems in Health Facilities Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (2013) Hidrokinetik ve Rüzgar Türbinlerine Uygun Yüksek Performanslı 10th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2014) Kanat Uygulamaları Thermal Analysis of Wind Turbine Nacelle of 2.5 MW Turbines at Winter Conditions Yrd. Doç. Dr. Levent Çolak 6-11 Temmuz 2014 Floransa, Ġtalya XXVII. International Biometric Conference (IBC2014) Modelling Heterogeneity in Response Behaviour Towards Global Warming, Energy, Climate Change and Environmental Issues of Turkish People: A Latent Class Approach 31

33 3.2 Ulusal ve Uluslararası Toplantılara Katılım Oranları: Akademik yılında fakültemiz öğretim elemanları toplam 35 bilimsel toplantıya katılmıģtır. Öğretim elemanlarımızın katıldıkları ulusal ve uluslararası toplantıların dağılımı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Toplantılara katılımın yaklaģık %71.4 ü uluslararası, %28.6 sı ise ulusal toplantılar olarak gerçekleģmiģtir. Öğretim Elemanlarının Katıldıkları Ulusal ve Uluslararası Toplantı Sayısı Ulusal Toplantı Sayısı Uluslararası Toplantı Sayısı Toplam 10 (%28.6) 25 (%71.4) ġekil Öğretim Elemanlarının Katıldıkları Ulusal ve Uluslararası Toplantının Dağılımı

F BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

F BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ te si ül Fa k ik sl di en üh M BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2 2 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 07 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 19 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 33 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 41

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...5

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No DEKANDAN... 1 1.1. FAKÜLTENĠN VĠZYONU... 2 1.2. FAKÜLTENĠN MĠSYONU... 2 1.3. FAKÜLTENĠN KURULUġU...

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan 2014 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Temmuz 213 T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

Sevgili Öğrenciler, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Niğde Üniversitesi Rektörü

Sevgili Öğrenciler, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Niğde Üniversitesi Rektörü Sevgili Öğrenciler, Son derece uzun ve zorlu bir eğitim sürecinden geçerek yükseköğretim aşamasına geldiniz. Bu noktada yapacağınız tercih, hayatınızın bundan sonraki kısmını doğrudan etkileme bakımından

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı