AVUSTRALYA NIN İLK ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUSTRALYA NIN İLK ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ"

Transkript

1 AVUSTRALYA NIN İLK ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ 1.GİRİŞ: Güçlü ve Güvenli: Avustralya Ulusal Güvenliği İçin Strateji 1 adını taşıyan Avustralya nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avustralya Başbakanı Julia Gillard tarafından, 23 Ocak 2013 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Avustralya Başbakanı, üç nedenle Ulusal Güvenlik Stratejisi hazırlanmasına karar verdiğini ifade etmiş; bu üç nedeni, ulusal güvenliğin hükümetin en temel görevi olması; içinde bulunulan 11 Eylül sonrası dönemde güvenlik sorunlarının hızla tekâmül etmesi ve Federal Hükümet harcamalarının %8 ini teşkil eden ulusal güvenlik harcamalarında önceliklerin belirlenmesi gereği, şeklinde açıklamıştır. 2 Gelecek beş yıl için Avustralya nın ulusal güvenlik hedeflerini, risk algılamalarını, önceliklerini belirleyen ve ülkenin ulusal güvenlik görünümünü analiz eden strateji, söz konusu risklerden ülkeyi korumak için uygulanması gereken tedbirleri, gerekli kurumsal düzenlemeleri, imkân ve kabiliyetleri ortaya koymaktadır. 2. İNCELEME : a. Her beş yılda bir ya da ihtiyaç olması halinde daha erken bir tarihte güncellenmesi öngörülen strateji iki bölümden oluşmakta; ilk bölüm ulusal güvenlik çerçevesini çizmekte; ikinci bölüm geleceğe odaklanarak, ülkenin stratejik görünümü ve önümüzdeki yıllardaki ulusal güvenlik önceliklerine ağırlık vermektedir. b. Stratejide ön plana çıkan hususlar aşağıda yer alan başlıklar altında özetlenmiştir: (1) Avustralya nın Ulusal Güvenlik Vizyonu ve Hedefleri: Avustralya nın ulusal güvenlik vizyonu; Avustralya nın menfaatleri doğrultusunda dünyayı şekillendirecek, ulusu koruyacak ve güvenlik tehditlerini öngörecek bir ulusal güvenlik sisteminin tesisidir. Ulusal güvenlik hedefleri; toplumun güvenliğini ve direncini sağlamak; ülkenin egemenliğini korumak ve güçlendirmek; bu amaçla bağımsız karar almayı, ülke toprakları ve kaynakları üzerinde hükümranlığı sağlamak; ülkenin varlıklarını, iletişim ve teknoloji altyapısını, kurumlarını ve doğal zenginliklerini korumak; Avustralya nın menfaatlerini gerçekleştirmesine imkân verecek uygun bir uluslararası ortam sağlamaktır. Bir ulusun güvenliği; ekonomik istikrar, yeterli kaynak, iyi yönetim ve sosyal uyum ile yakından bağlantılıdır. Ulusal güvenlik, geniş kapsamlı ve zaman içinde değişen bir kavram olup, ülkenin egemenliğine, varlıklarına, altyapısına, kurumlarına ve topluma yönelik tehditlerin önlenmesi ve uluslararası ortamın Avustralya nın menfaatleri doğrultusunda (ticari ve 1 Strong and Secure: A Strategy for Australia s National Security, 2 Australia s National Security Beyond the 9/11 Decade, 1/9

2 ekonomik kazançların sağlanması gibi) biçimlendirilmesi ile ilgilidir. Avustralya nın diplomatik, savunma, kalkınma, kolluk, sınır güvenliği ve istihbarat kuruluşları, ulusal güvenlik hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmakta; Doğal Kaynaklar, Enerji ve Turizm veya Sağlık Bakanlıkları na ilaveten eyalet, bölgeler ve iş dünyası ile yakın işbirliği yürütmektedirler. (2) Avustralya nın Dünya Üzerindeki Yeri: Toprak bakımından dünyanın en büyük altıncı ülkesi olan Avustralya nın coğrafyasının ulusal güvenliği üzerinde önemli etkisi vardır. Bu coğrafya, bağımsız ve etkili bir savunma gücünü, güçlü ittifakları ve etkin bir sınır yönetimini gerekli kılmaktadır. Avustralya nın ulusal güvenlik menfaatleri sınırlarının ötesine uzanmakta; Asya, Güney Batı Pasifik, Amerika, Avrupa, Doğu Hint Okyanusu, Ortadoğu ve Afrika ile önemli ölçüde ilgilenmektedir. Bu bağlamda, dünya genelindeki operasyonlar çerçevesinde Avustralya nın savunma kuvveti personeli görev yapmakta; 77 ülkede 95 adet diplomatik ve konsüler misyonu bulunmakta, 136 uluslararası örgütte yer almaktadır. Avustralya nın ulusal güvenlik yaklaşımında, müttefikleri, komşuları, uluslararası ortakları ile egemenliğini ve refahını tehdit eden unsurların etkisi bulunmakta; önem verdiği insan hakları, fırsat eşitliği, hukukun üstünlüğü gibi değerler, ülkenin savunma ve dış politikasını etkilemektedir. (3) Avustralya Ulusal Güvenliğinin Dönüşüm Dönemi: Geçtiğimiz on yılda yaşanan olaylar, Avustralya nın ulusal güvenlik önceliklerini değiştirmiştir. Avustralya nın 1999 yılında Doğu Timor da barış ve güvenliği sağlama misyonu ile başlayan bu dönem, 11 Eylül olayları, 2002 ve 2005 teki Bali saldırıları, Irak ve Afganistan a askeri müdahiliyet, tsunami nedeniyle Endonezya ya ve Tayland a yapılan insani yardım ve 2008 küresel mali kriz ile devam etmiştir. Geçen on sene boyunca, dünya genelinde 100 Avustralya vatandaşı, terörist saldırılar nedeniyle hayatını kaybetmiş, bu dönemde yaşanan terör olayları, Avustralya ulusal güvenlik harcamalarında önemli artışa neden olmuştur. (4) Ulusal Güvenlik Riskleri: Avustralya ulusal güvenlik kuruluşlarının önlemesi gereken temel riskler şu şekildedir: - Casusluk ve dış müdahale: Avustralya nın dünya üzerindeki yeri, ticari ve teknolojik gücü ve güçlü dış ilişkileri ülkeyi istihbarî bakımdan hedef haline getirmektedir. Casusluk ve dış müdahale, Avustralya nın gizli devlet bilgileri, ticari bilgiler, fikri haklar ve vatandaşlara ait özel bilgiler de dâhil olmak üzere, bir dizi ulusal menfaati için risk yaratmaktadır. Bu riskler, Avustralya nın egemenliği, politik işleyişi, ticari faaliyetlerine zarar verebilecek ve uluslararası itibarını ve ekonomik refahını zedeleyebilecektir. - İstikrarsız devletler: Güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayan istikrarsız devletler, sınır ötesi suçlar, toplumlar arası şiddet ve terörizm için uygun zemin yaratmakta, bu istikrarsızlık sınırların dışına da taşarak, bölgenin, komşu ülkelerin ve Avustralya nın menfaatlerini 2/9

3 etkileyebilmektedir. - Siber eylemler: Avustralya Hükümeti nin, iş dünyasının ve bireylerin karşılaştığı siber tehditlerin, toplumsal ve ekonomik istikrara ve refaha olan güveni zayıflatma potansiyeli vardır. - Kitle imha silahlarının yayılması: Kitle imha silahlarının yayılması, gerginlik ve istikrarsızlık yaratmaktadır. - Organize suçlar: İllegal yolla elde edilmiş silahların kullanımını, tedarikini ve dağıtılmasını da içerebilen bu tür suçlar; terörizm ve siber eylemler gibi diğer önemli ulusal güvenlik riskleri ile beraber hareket edebilmekte; ülkenin kurumlarına olan güveni, ekonomik refahı ve bölgesel istikrarı bozabilmektedir. - Devletler arası çatışmalar ve Avustralya menfaatlerini etkileyen baskılar: Günümüz küresel ortamı, büyük güçler arasında bir savaşa sahne olmayacaksa da, değişen güç dengeleri, stratejik ve ekonomik rekabet ile toprak ihtilaflarının çatışma yaratma potansiyeli vardır. Avustralya için stratejik önemi haiz bölgelerde meydana gelecek küçük çaplı çatışmalar ile Avustralya ya veya bölgesel ve küresel ortaklarına yapılan ekonomik, politik veya askeri baskılar, Avustralya nın menfaatlerini ciddi biçimde etkileyebilecektir. - Terörizm: Avustralya, 2001 yılından bu yana terörle başarılı şekilde mücadele etmekle beraber, ülke topraklarına ya da Avustralya nın deniz aşırı menfaatlerine yönelik bir saldırının önlenmesi için sürekli teyakkuz halinde olması gerekmektedir. Son zamanlarda bireysel terör saldırıları, küresel sorun olarak ortaya çıkmakla birlikte; Hizbullah gibi devlet destekli terör örgütleri de kısa vadede sorun teşkil etmeye devam etmektedir. (5) Ulusal Güvenlik Fırsatları: Yalnız tehlikelere odaklanılması, ulusal güvenlik ortamındaki fırsatların göz ardı edilmesine neden olacaktır. Fırsatları değerlendirmek, tehditleri önlemek kadar önem arz etmektedir. Avustralya nın uyguladığı ulusal güvenlik ve dış politikası, ulusal menfaatlere fayda sağlayacak fırsatlar yaratmıştır. Avustralya nın katıldığı uluslararası operasyonlar ve müşterek tatbikatlar; siber güvenlik için uluslararası kuralların oluşturulmasına dönük gayretler, zayıf devletlere yapılan yardım programları gibi çalışmaların sonucu olarak uluslararası platformlarda sağlanan güven ve ortaklıklar, Avustralya ulusal güvenlik hedeflerinin elde edilmesine önemli katkı sağlamakta, Avustralya nın uzun dönemde ekonomik ve sosyal menfaatlerini gerçekleştirebileceği uygun ortamların oluşmasına yardım etmektedir. (6) Avustralya nın Ulusal Güvenliği İle İlgili Gelişmeler: Avustralya nın ulusal güvenlik ilkelerini ve sorunlarını belirleyen ilk Ulusal Güvenlik Raporu nun 2008 yılında yayımlanmasının ardından, Siber Güvenlik, Savunma, Havacılık, Terörle Mücadele, Organize Suçlar, Afetle Mücadele, Yardım, İstihbarat ve Asya Yüzyılı nda Avustralya konulu Beyaz Kitaplar hazırlanmış; ulusal güvenlikle ilgili hukuki altyapı 3/9

4 güçlendirilmiş; ulusal istihbarat kabiliyetinin eşgüdümü ve bilgi paylaşımı artırılmış; ulusal güvenlik kuruluşları arasında stratejik yönetimin geliştirilmesi, hükümetin ulusal güvenlik siyasetinin geliştirilmesi ve uygulanmasına destek sağlamak amacıyla Ulusal Güvenlik Danışmanı ihdas edilmiş; kriz yönetimine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmış; ulusal güvenlik bütçesine ilişkin koordinasyon artırılmış; Avustralya nın bugünkü ve gelecekteki ulusal güvenlik yöneticilerini yetiştirmek üzere Ulusal Güvenlik Akademisi kurulmuştur. (7) Avustralya nın Ulusal Güvenlik Dayanakları: Avustralya nın ulusal güvenlik hedeflerine ulaşmak için yürüttüğü ulusal güvenlik faaliyetleri sekiz sütundan oluşmaktadır. Aşağıda özetlenen bu sekiz sütuna ilişkin çalışmalar, hem devlet kurumları arasında, hem de bölgeler, eyaletler, iş dünyası ve toplumla sıkı işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmektedir. - Terör, Casusluk ve Dış Müdahale ile Mücadele: Avustralya nın terör, casusluk ve dış müdahale ile mücadelesinin temel özellikleri; Terörle Mücadele Kontrol Merkezi nin eşgüdümüyle, istihbarat ağırlıklı bir yaklaşım yürütmek; terörle mücadele soruşturmalarını her bölge ve eyaletteki Birleşik Terörle Mücadele Takımları vasıtasıyla koordine etmek, bölgedeki terörist grupları, casusluk ve siber tehditleri etkisiz kılmak için oluşturulan istihbarat ağları vasıtasıyla uluslararası ortaklarla işbirliği yapmak; etkili sınır yönetimi sağlamak; Şiddet İçeren Aşırılığa Karşı Mücadele Stratejisi ni uygulamak; terörizmin finansmanının kesilmesine yönelik küresel çabalara katkı sağlamak; Hükümet ve iş dünyası arasındaki siber güvenlik ortaklığını güçlendirmektir. - Avustralya ya ve Menfaatlerine Yönelik Saldırıları Önlemek: Her ne kadar Avustralya topraklarına konvansiyonel bir askeri saldırı olasılığı uzak görünse de, Avustralya bu ihtimale karşı hazırlıklı olmalı; Hint-Pasifik bölgesinde ortaya çıkabilecek bir çatışmanın, Avustralya nın stratejik ve ekonomik menfaatlerine verebileceği zarara karşı tedbirlerini almalı ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara destek verebilmelidir. Bunu sağlayabilecek temel unsur olan Avustralya Savunma Kuvvetleri nin üst düzey kapasiteye sahip olması, Avustralya nın kararlı bir biçimde hareket etmesini mümkün kılmakta, Avustralya nın bölgesel nüfuzunu güçlendirmekte ve düşmanların caydırılması ve etkisiz kılınması için kritik önemi haiz olan güçlü bir Avustralya-ABD ittifakına katkı sağlamaktadır. Avustralya nın savunma kabiliyeti, etkin dış politika ile tamamlanmakta, güçlü dış ilişkiler ve önleyici diplomasi, Avustralya nın bölgesel ortaklarıyla güvenlik ve ekonomik bakımdan ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır. - Avustralya Sınırlarının Korunması: Avustralya, dünyanın en büyük fiziki sınırlarından birine sahip olup, asker, gümrük personeli, federal polis, istihbarat servisleri, göçmenlerle ilgili personel, karantina teftiş ve dış işleri personeli, sınır güvenliğinin sağlanması 4/9

5 için işbirliği halinde çalışmaktadır. Sınır güvenliğinin sağlanması kapsamında teknolojiye yatırım yapılmış, istihbarat temelli bir yaklaşım benimsenmiştir. İnsan kaçakçılığı ve deniz yolu ile göç sorunu; Avustralya hükümetinin önem verdiği sorunlardan olup, bölgesel ortaklarla bu alanda işbirliği yapılmaktadır. - Organize Suçların Önlenmesi: Organize suçların önlenmesi kapsamında; suç olaylarının değişen yapısına uygun biçimde hukuki düzenlemeler yapılmakta; Avustralya Organize Suçlar Stratejik Çerçevesi ve Organize Suçlara Mukavemete İlişkin Ulusal Plan vasıtasıyla, eyaletler ve bölgeler ile birlikte çalışılmakta; organize suçların daha etkin bir biçimde önlenmesi, soruşturulması ve kovuşturulması amacıyla birçok kurumun uzmanı Ulusal Suç İstihbaratı Müşterek Kapasitesi kapsamında çalışmakta; uluslararası ortaklar ile istihbarat paylaşımı ve organize suçlara ilişkin takibatlarda işbirliği yapılmaktadır. - Avustralya nın Menfaatlerini Gerçekleştirebileceği Güvenli Bir Uluslararası Ortam Yaratmak: Avustralya nın ulusal güvenliği ve ekonomik refahı, çatışmaları ve güvenlik tehditlerini engelleyen, kurallara dayalı küresel bir düzenin varlığına bağlıdır. Zayıf devletlerde yaşanan istikrasızlıklar, Avustralya nın güvenlik menfaatlerine zarar verebilmektedir. Avustralya nın yoksulluğu azaltmaya dönük uyguladığı yardım programı bu bağlamda, istikrarı sağlamayı ve krizlere karşı daha güçlü olunmasını hedeflemektedir. Avustralya güvenli bir uluslararası ortamın sağlanması amacıyla, çok taraflı anlaşmaları desteklemekte; G-20 vasıtasıyla, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir küresel büyümenin gerçekleşmesi için çalışmakta; yılında BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyesi olarak, BM barışı koruma ve izleme misyonları yoluyla uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasını desteklemekte; bölgesel diyaloglara aktif olarak katılmaktadır. - Avustralya Halkının, Varlıklarının, Altyapısının ve Kuruluşlarının Mukavemetini Güçlendirmek: Avustralya nın ulusal güvenlik sorunlarıyla mücadele edebilmesi, mukavemet yeteneği ile doğrudan bağlantılıdır. Hükümet bu bağlamda, Afetle Mücadele Ulusal Stratejisi doğrultusunda, eyaletler ve bölgeler, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörler ile birlikte çalışarak, Avustralya nın mukavemet yeteneğini artırmak ve ulusal güvenlik sorunlarına hazırlıklı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ulusal güvenlik, sosyal ve ekonomik politikaların daha etkin biçimde entegre edilmesi, güçlü bir ufuk taraması yapılması, kriz yönetimi düzenlemeleri ve kapasitesinin sürat ve etkinliğinin sağlanması önem arz eden hususlar arasındadır. - Avustralya-ABD İttifakı: Avustralya nın askeri yeteneklerinin geliştirilmesini mümkün kılan ve bölgenin barış ve güvenliği için önemli bir dayanak olan Avustralya-ABD İttifakı, Avustralya nın en önemli güvenlik bağını teşkil etmektedir. İttifak, düzenli diyalog, müşterek eğitim tatbikatları, istihbarat paylaşımı, savunma teknolojisine erişim ve tamamlayıcı diplomasi imkânı ve araştırma-geliştirme alanında işbirliği sağlayarak, Avustralya nın 5/9

6 menfaatlerini koruma kabiliyetini artırmakta; ortak sorunlara karşı birlikte çalışma imkânı yaratarak bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda; ABD ile savunma, istihbarat ve güvenlik ilişkilerinin derinleştirilmesi, bölgesel güvenlik öncelikleri gibi ortak menfaatlere ilişkin stratejik konularda işbirliğinin artırılması önem arz etmektedir. - Dünyada ve Asya-Pasifik Bölgesinde Etkili Olmak: Avustralya nın küresel menfaatleri bulunmakla birlikte, güvenliği ve refahı Asya-Pasifik bölgesi ile yakından bağlantılı olduğundan, bölgesel aktör olarak etkinliğinin artırılması, Avustralya dış politikasının öncelikleri arasındadır. Bölgesel ortaklarla ilişkiler yalnız diplomatik alanda değil, istihbarî, askeri, kolluk ve sınır güvenliği bağlamında da geliştirilmektedir. Diğer taraftan, bölgesel ortaklarla güven tesis edilmesi için, kültürel, ekonomik, sosyal alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesi; bilgi paylaşımının artırılması; bölge ülkelerinin liderleriyle düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi; Doğu Asya Zirvesi nin ve çok taraflı forumların güçlendirilmesi önem taşımaktadır. (8) Avustralya nın Ulusal Güvenlik Görünümü: Avustralya nın karşı karşıya kalabileceği ulusal güvenlik sorunlarının büyük kısmı sınırlarının dışından kaynaklanacak olup, bu durum güvenlik siyasetiyle ilgili düzenlemelerinin yapılabilmesi için küresel trendlerin tespit edilmesini gerekli kılmaktadır. Avustralya için önümüzdeki on yılı kapsayan en önemli trendler; küresel ekonomideki belirsizlikler; yeni küresel güç dengesinin oluşması; devlet dışı aktörler ve riskli bölgelerdeki düşük düzeyli çatışmalardır. - Ekonomik belirsizlik ve yeni küresel dengeler: Finansal kriz ve ekonomik belirsizlik, stratejik ortamı şekillendirmeye ve Avustralya nın önceliklerini etkilemeye devam edecektir. Avustralya nın ulusal güvenliği bakımından en önemli unsuru ise, küresel güç dengelerindeki değişim oluşturmaktadır. Asya-Pasifik bölgesinin stratejik, ekonomik ve ticari ağırlığının artması, Avustralya için fırsatlar kadar riskleri de beraberinde getirmektedir. Bölgesel güçler, Avustralya ya aldığı kararlar ve kaynaklarının kullanımı konusunda etki etmeye çalışabilecekler; bölgedeki orta büyüklükteki güçler, mevcut bölgesel dinamikleri ve Avustralya nın yakın bölgesel ortakları üzerindeki etkisini değiştirmeyi deneyebileceklerdir. Ancak, ABD ve Çin ilişkileri, jeopolitik ve bölgesel dinamikleri şekillendiren en önemli etken olacaktır. Çin in askeri açıdan büyümesi, gelişen ekonomisinin ve genişleyen menfaatlerinin doğal sonucu olmakla birlikte, Çin in askeri modernizasyonun hızı, bazı hassasiyetler yaratmıştır. Avustralya, Çin in büyüme kapasitesini ve etkisini bölgesel barışın ve istikrarın sağlanması için olumlu yönde kullanmasını ve bölgede güvenin inşa edilmesi için şeffaf ve açık bir politika izlemesini teşvik etmeye devam edecektir. - Devlet dışı aktörlerin önemi: Küresel düzeyde karşılıklı bağımlılığın artması ve teknolojinin sağladığı imkânlarla, devlet dışı aktörlerin hem stratejik, hem de ekonomik açıdan 6/9

7 önemi artacaktır. Ulusal güvenlik değerlendirmelerinde, geleneksel olarak üzerinde durulan terörist ve organize suç örgütlerinin haricinde, özel şirketler, hükümet dışı örgütler gibi meşru aktörler de, önümüzdeki on yıl süresince etkilerini artıracaklardır. Bu kapsamda, hükümet hâlihazırda, hassas altyapıların korunmasında, ulusal ve çok uluslu şirketlerle işbirliği yapmaktadır. - Riskli bölgelerde kırılganlık ve çatışma: Güney Asya ve Ortadoğu daki istikrarsızlık ve devam eden gerginlikler, Avustralya nın menfaatlerini etkilemektedir. Özellikle 2014 deki geçiş döneminin ardından Afganistan, uluslararası toplum tarafından desteklenmeye devam edilmelidir. Arap Baharı nın etkileri ve İran ın nükleer hedeflerine ilişkin endişeler, gerginliklere ve devletlerin kendi içinde ve devletler arasında çatışmalara neden olabilecektir. Kitle imha silahlarının yayılması, bölgenin güvenliği bakımından uzun vadede olumsuz sonuçlar yaratabilecektir. Kuzey Kore nin provokatif dış politikası, artan nükleer ve füze kabiliyeti de bölgede sorun teşkil etmektedir. Tüm bu sorunlar, bölgede stratejik şoklar meydana getirebilecek ve uluslararası yardımları gerekli kılacaktır. - Ulusal güvenliği etkileyen küresel sorunlar: Enerji ve gıda rekabeti tartışmalı topraklar üzerinde gerginliği artırabilecek, iklim değişikliğinin sebep olduğu doğal afetler özellikle hassas devletlerde istikrarsızlık yaratabilecek; nüfus artışının yarattığı kaynaklara erişim sıkıntısı sonucu artan mülteci sayısı, gelişmiş ülkelerin demografisini değiştirebilecek ve sosyal uyum sorunu yaratabilecektir. Hızlı kentleşme, güvenliğe ayrılan kaynaklarda artış gerektirecek; toplumsal karışıklık ve huzursuzluk olasılığı yükselecektir. Diğer taraftan, bilgi iletişim sistemlerine daha fazla bağlı hale gelinmesi, organize suç örgütlerinin siber saldırılarını ve devlet kaynaklı casusluk faaliyetlerini daha kolay hale getirmektedir. Son ekonomik kriz, özellikle Batı Avrupa da, şiddet yanlısı siyasi grupların yeniden ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gelecekteki ekonomik krizlerin, bu sorunu daha da yaygınlaştırması muhtemeldir. Yolsuzluk ve rüşvet; insan ticareti ve kaçakçılığı gibi sınır ötesi suçlara imkân sağlamakta ve hassas devletlerin güçlenmesine engel teşkil etmektedir. (9) Avustralya nın Gelecek Beş Yıl İçin Ulusal Güvenlik Öncelikleri: Avustralya nın gelecekteki stratejik ortamı etkileyerek kendi lehine çevirmesi için stratejik ortamın iyi anlaşılması, net hedeflerin belirlenmesi, gücün ve kaynakların koordineli, etkili ve verimli biçimde kullanılması gerekmektedir. - Kısa vadeli öncelik alanları: Afganistan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: 2014 ün sonunda Afganistan ın güvenlik sorumluluğunun Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri ne devri ile Avustralya nın Afganistan daki misyonu değişecek, Avustralya Savunma Kuvvetleri, 2014 sonrasında yeni NATO misyonu kapsamında, Afganistan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri ne eğitim, danışma ve finans desteği sağlayacaktır. Küresel menfaatlere sahip 7/9

8 orta büyüklükte bir güç olarak, Avustralya nın döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği, Avustralya için önem arz eden küresel olaylara etki etme imkânı verecektir. Bu çerçevede Avustralya, Afganistan konusunda Konsey ile işbirliği içinde çalışacak; Kuzey Kore ve İran ın nükleer faaliyetleriyle ilgili BMGK kararlarına uyulmasına dönük Konsey çabalarını destekleyecek; BMGK çalışmalarının daha şeffaf olmasını teşvik edecektir. - Gelecek beş yıl için öncelikler: Avustralya Hükümeti, ulusal güvenliğin sekiz sütununa ilişkin gayretlerine devam edecek olmakla birlikte, ulusal güvenlik kuruluşlarının önümüzdeki beş yıl için ilaveten yoğunlaşacağı üç öncelik tespit etmiştir. Bu öncelikler; bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesi; entegre siber politika izlenmesi ve etkili ortaklıklar kurulmasıdır. Bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesi: Avustralya nın stratejik ve ekonomik geleceği, Asya- Pasifik Bölgesi ne bağlıdır. Avustralya nın ulusal güvenlik yaklaşımının temelinde bulunan ABD-Avustralya ittifakının bölgesel istikrara ve güvenliğe önemli katkısı mevcuttur. Bu ilişkinin devam etmesi gerekmektedir. Avustralya, bölgede etkili bir aktör olarak kalmak istiyorsa, gelecek beş yılda bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesine daha fazla önem vermelidir. Bu bağlamda, bazı ortaklıklara özel önem atfedilmesi gerekmektedir. Avustralya nın Çin ile olan ilişkisinin derinleşmesi; Endonezya ile stratejik ve ekonomik ilişkilerin artarak devam etmesi önem taşımaktadır. Ayrıca; Avustralya nın ortak güvenlik menfaatlerinin bulunduğu ASEAN ülkeleri, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile işbirliği güçlendirilmelidir. Yeni Zelanda, Güney Pasifik te Avustralya nın en önemli güvenlik ortağı olmaya devam edecektir. Diğer taraftan, İngiltere, Kanada, Fransa gibi yakın ortaklarla işbirliğinin sağlayacağı fırsatlardan istifade edilmeye çalışılacaktır. İlaveten, Doğu Asya Zirvesi; ASEAN Bölgesel Forumu, ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı-Artı ve APEC gibi çok taraflı oluşumlar, ortak güvenliğin ve karşılıklı güvenin sağlanması için önem taşımaktadır. Entegre siber politika: Avustralya nın, stratejik bir değere sahip siber uzayın imkânlarından tam olarak istifade etmesi için siber uzayın risklerini minimize edecek etkili politika düzenlemelerinin, eşgüdüm mekanizmalarının ve kabiliyetlerinin tesis edilmesi gerekmektedir. Avustralya Hükümeti, hükümet ve endüstri arasındaki ortaklığı güçlendirmek için Avustralya Siber Güvenlik Merkezi kurmaktadır ün sonu itibarıyla, tüm ulusal güvenlik kuruluşlarının en sofistike siber güvenlik kabiliyetleri Siber Güvenlik Merkezi nde toplanacak; kritik altyapı sektörleri ve endüstri ortakları ile birlikte çalışılacak; böylece siber tehditlere daha hızlı ve etkili biçimde mukavemet edilebilecektir. Ayrıca, müttefikler ve uluslararası ortaklar ile siber uzay konusunda uluslararası normlar geliştirilmesi ve mevcut uluslararası kuralların uygulanması için işbirliğinde bulunulacaktır. Siber kaynaklı suçlarla mücadele için, kanuni yaptırım metotları geliştirilmeye devam edilecektir. 8/9

9 Etkili ortaklıklar: Günümüz ulusal güvenlik ortamı, birçok bakanlığın, yabancı hükümetlerin ve hükümet dışı ortakların uzmanlığını ve gücünü bir araya getiren yaratıcı çözümler gerektirmektedir. Tehditlere karşı mukavemetin etkili olabilmesi için her tür kaynaktan bilgi, düşünce ve kabiliyetin bir araya getirilmesi üzerinde önemle durulmalıdır. Ulusal güvenlik kuruluşları, yerel ve uluslararası ortaklarla güvenli ve hızlı biçimde bilgi paylaşımını gerçekleştirme kabiliyetine sahip olmalıdır. Daha fazla bilgi paylaşımı, Hükümet ve iş dünyası arasında ortak bir ulusal risk tablosu oluşturmayı, daha fazla işbirliği ise, etkili eşgüdümü ve önceliklerin açık olarak belirlenmesini gerektirmektedir. Bu ihtiyaç kapsamında; Ulusal Güvenlik Stratejisi beş yılda bir güncelleştirilecek; her bütçe döneminde ulusal güvenlik risklerinin yıllık analizi sonucunda, yıllık ulusal güvenlik bütçe öncelikleri eşgüdümlü biçimde ortaya konulacaktır. Avustralya nın yaklaşımında, bütçe gerçekleri ve mali kısıtlamalar önemli bir faktör olmaya devam edecektir. 3. SONUÇ: a. Avustralya nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi, güvenli bir Asya bölgesinde, güvenli bir Avustralya hedefini mümkün kılmak ve gelecek beş yıl için, Avustralya nın ulusal güvenlik çalışmalarına rehberlik etmek üzere bir çerçeve çizmekte; güvenlik harcamalarına yön verecek olan ulusal güvenlik hedef ve önceliklerini ortaya koymaktadır. b. Strateji, Avustralya nın ulusal güvenlik yaklaşımını, Federal Hükümet kuruluşlarının kendi içinde olduğu kadar, Hükümet ile eyalet ve bölgeler, iş dünyası ve uluslararası ortaklar arasında güçlü bir koordinasyon, işbirliği ve istişare ilişkisine dayandırmaktadır. c. Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde, gelecek beş yıl içerisinde, hükümetin çalışmalarını yoğunlaştıracağı üç spesifik alan; bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesi, entegre siber politika ve etkili ortaklıklar olarak tespit edilmiş; ulusal güvenlik riskleri ise, casusluk, istikrarsız devletler, siber eylemler, kitle imha silahlarının yayılması, organize suçlar, devletler arası çatışmalar ve terörizm olarak sıralanmıştır. 9/9

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ

4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) 4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ ( 27-29 Nisan 2016, Hatay ) Türkiye nin Arap halklarıyla tarihî, kültürel, sosyal yakınlığı ve bu gelişmelerin doğrudan veya dolaylı etkileri

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

TÜRK - ARAP İLİŞKİLERİ ÇOK BOYUTLU GÜVENLİK İNŞASI

TÜRK - ARAP İLİŞKİLERİ ÇOK BOYUTLU GÜVENLİK İNŞASI ( TASLAK VİZYON BELGESİ ) TÜRK - ARAP İLİŞKİLERİ ÇOK BOYUTLU GÜVENLİK İNŞASI ( 2013-2015 ) Türkiye nin Arap halklarıyla tarihî, kültürel, sosyal yakınlığı ve bu gelişmelerin doğrudan veya dolaylı etkileri

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler. Serkan UĞUR, Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler. Serkan UĞUR, Dr. Mustafa Kemal TOPCU Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler İçerik Araştırma Konusu: Birleşmiş Milletler ve başarılı ülke örnekleri ışığında Türkiye için bütüncül devlet yaklaşımının

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/0740.14-2/SER/005 H2020 Genel Eğitim Toplumsal Sorunlar Toplumsal Sorunlar H2020, Avrupa 2020 stratejisinin politika önceliklerini yansıtan, Avrupa'da vediğer

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi Kongre Kapsamı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve diğer ilgili bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki

Detaylı

Stratejik Plan Özeti

Stratejik Plan Özeti Stratejik Plan Özeti 2017-2021 www.aselsan.com.tr ASELSAN, yenilikçi teknolojilerden, bilimsel yaklaşımlarla kazanılmış birikimden ve etik değerlerden asla ayrılmadan başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak

Detaylı

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi STRATEJİK VİZYON BELGESİ SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi (2015-2023-2053) Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK { Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz Soğuk Savaş sonrası değişimler: Çin in ekonomik ve askeri yükselişi Güney Kore nin ekonomik ve askeri anlamda güçlenmesi Kuzey Kore nin

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

İSPANYA NIN YENİ ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ

İSPANYA NIN YENİ ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ İSPANYA NIN YENİ ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ 1. GİRİŞ: İspanya nın ilk ulusal güvenlik stratejisi, İspanya Güvenlik Stratejisi: Herkesin Sorumluluğu adıyla 24 Haziran 2011 tarihinde, Sosyalist İşçi Partisi

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VİZYON 2035 KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ Vizyon-2035 Dokümanı, Hv.K.K.lığının geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla; Dünya ve Türkiye de güvenlik anlayışındaki

Detaylı

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 05 Mayıs 2017 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ, TSKGV nın

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

TÜRK - ARAP STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI

TÜRK - ARAP STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRK - ARAP STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI Türk - Arap İlişkileri: Stratejik Bağımlılık ve Güven İnşası ( 2017-2021, Türkiye ve Arap Ülkeleri ) Türkiye nin Arap halklarıyla tarihî,

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

LİZBON sonrasi NATO. Savunmanın modernizasyonu, kriz yönetiminin güçlendirilmesi ve ortaklıkların genişletilmesi

LİZBON sonrasi NATO. Savunmanın modernizasyonu, kriz yönetiminin güçlendirilmesi ve ortaklıkların genişletilmesi LİZBON sonrasi NATO Savunmanın modernizasyonu, kriz yönetiminin güçlendirilmesi ve ortaklıkların genişletilmesi Yüzünü batıya, Amerika kıtasına dönmüş olan Avrupalı sahil şehri Lizbon transatlantik geleneğini

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

İNGİLTERE NİN YENİ ULUSAL GÜVENLİK YAKLAŞIMI

İNGİLTERE NİN YENİ ULUSAL GÜVENLİK YAKLAŞIMI İNGİLTERE NİN YENİ ULUSAL GÜVENLİK YAKLAŞIMI İngiltere de, 06 Mayıs 2010 da gerçekleşen genel seçimler sonucunda Muhafazakâr Parti ve Liberal Demokrat Parti ortaklığında bir koalisyon hükümeti kurulmuş

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Ulusal İrtibat Noktası 30 Mayıs 2016, Kırıkkale Üniversitesi UFUK 2020 Programı 2 Ufuk 2020 Programı Ufuk

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL Nihayet! Türkiye nin Havacılık ve Uzay Teknolojileri Bakanlığı var!.. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

BLOG ADRESİ :

BLOG ADRESİ : BLOG ADRESİ : http://ozel-buro.tumblr.com ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBUNA AİT TUMBLR BLOGUNDA HALEN İŞLENEN VE İLERİDE İŞLENECEK OLAN KONULAR AŞAĞIDA GAYET AÇIK VE BİR ŞEKİLDE YER ALMAKTADIR. MAKALE VE ARAŞTIRMA

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

E-DEVLET ve SİBER GÜVENLİK: ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME M.Yasir ŞENTÜRK ECE 581 1

E-DEVLET ve SİBER GÜVENLİK: ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME M.Yasir ŞENTÜRK ECE 581 1 E-DEVLET ve SİBER GÜVENLİK: ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME M.Yasir ŞENTÜRK ECE 581 1 ECE-581 e-devlet & e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2013 Mustafa Yasir Sentürk yasirsenturk@gmail.com ECE 581 2 ECE

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği Merkez Strateji nstitüsü Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği 1 Türkiye-Rusya İlişkilerinin Tarihsel Seyri: Savaş-Kriz-İşbirliği Savaş Kriz İşbirliği 16. yy 1917 1940 1990 2011 2015 2 Türkiye-Rusya

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler

Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler Doç Dr. Atilla SANDIKLI Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler YAYINLARI İSTANBUL 2014 Kütüphane Katolog Bilgileri: Yayın Adı: Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler

Detaylı