TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:"

Transkript

1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı, kurulumu, konfigürasyonu, uyarlaması ve aktarım (migration) işlemleri ve eğitimler ile ilgili teknik hususları kapsar. Satın alınacak sistemin yapım ve yayın platformu içerisindeki konumu, aşağıdaki gibi bir mimaridedir. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: TRT Arşiv Dairesinde kurulu bulunan mevcut Sayısal Arşiv Sistemine ait tüm donanım ve yazılım bileşenleri Sistem: Teklif edilecek teçhizat, yazılım, çevre birimi ve hizmetlerin tümü Cihaz: Üzerinde bulunan yazılım, donanım ve çevre birimleri ile birlikte sistemi oluşturan bileşenlerinden her biri Materyal: Video, ses, resim/fotoğraf ve doküman içerikli dosyalardan her biri Hi-Res Materyal: Video, ses, resim gibi her türlü arşiv materyallerinin arşiv amaçlı saklandığı yüksek çözünürlüklü kopyası Low-Res Materyal: Video, ses, resim gibi her türlü arşiv materyallerinin izleme amaçlı saklandığı düşük çözünürlüklü kopyası Ingest: Sayısal Arşiv Sistemine kasetlerden okuma ya da live ingest (canlı gelen videoyu anında kaydetme) şeklinde materyal kaydedilmesi Import: Sayısal Arşiv Sistemine harici bir kaynaktan dosya transferi şeklinde materyal alınması Outgest: Sayısal Arşiv Sisteminde kayıtlı materyalin kasete kayıt şeklinde, başka bir sisteme materyal gönderme şeklinde veya yayına çıkma şeklinde çıkış verilmesi Export: Sayısal Arşiv Sisteminde kayıtlı materyalin dosya transferi şeklinde harici bir ortama gönderilmesi 1 / 25

2 İçerik (Content): Arşiv amaçlı kaydedilen tek kare video, hareketli video (klip), ses, yazı ve yazı sayfası, grafik tasarım/animasyon (logo, şerit, pencere, vb.), kalıp (şablon) vb. Üstveri (Metadata): Materyalin içeriği tanımlayan, detaylandıran, arama, sorgulama işlemleri ile materyale erişimi kolaylaştıran, içerik hakkındaki bilgi SD-SDI: ITU-R BT.601 ve SMPTE 259M standartlarına uygun video sinyali HD-SDI: SMPTE 292M standartlarına uygun video sinyali Transkodlama (Transcoding): Bir sayısal materyalin formatını değiştirilmesi Damgalama (Watermarking): Video, ses ve resim dosyalarının içine telif hakkı (copyright) bilgisi gizleme işlemi Uyarlama (Customization): Yazılımların İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda öznelleştirilmesi Aktarım (Migration): Mevcut TRT-SAS daki arşiv materyalinin ve ilişiğindeki verinin alınacak sisteme aktarılması. İş Sürekliliği Planı (Business Continuity Plan): Sistemde oluşabilecek olası donanım, yazılım ve ağ arızaları halinde sistemin işlevlerinin devam edebilmesi için genel iş akışını aksatmamak üzere genel çözüm önerilerini kapsar. TRT_NET: TRT Oran yerleşkesi içindeki omurga anahtarlar (switch) arasında 10 Gbps, omurga ve kenar anahtarlar arası 1 Gbps ve sunucu ve kullanıcılar tarafında 1 Gbps ve 100 Mbps hızında, Telekom hatları ile şehiriçi ve şehirlerarası 2 Mbps 50 Mbps arasinda değişen bant genişliklerine sahip devrelerle Oran yerleşkesine bağlantısı sağlanan, Katman 2 ve 3 Cisco Network Switch ler üzerine kurulu, tüm bilgisayar sistemlerini birbirine UTP Cat5e, Cat6 bakir kablo ya da Fiber Optik kablo ile bağlayan bilgisayar ağı. 3. GENEL HUSUSLAR 3.1. Teknik Şartnamenin her maddesi detaylı bir şekilde cevaplandırılmalıdır. Tamam, Anlaşıldı gibi ifadeler yerine şartnamenin ilgili maddesine Kabul edilmiştir. ifadesi kullanılacak, nasıl sağlanacağı da açıklanacaktır. İstekliler, teknik şartnameye cevaplarını belirtilen surette vermezlerse, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır Sistemde bulunan tüm cihazlar, 220 VAC ve 50 Hz tek veya üç faz enerji beslemesi ile şehir şebekesinde çalışabilmeli ve ±10% V gerilim ve ±5% Hz frekans dalgalanmalarından etkilenmemelidir. Cihazlar üzerindeki enerji girişi için olan /erkek/ besleme fişleri IEC (European) tipte olacaktır Sistem, tüm bileşenleri ile 365 gün/yıl ve 24 saat/gün, +10 ºC ile +35 ºC sıcaklık ve 30% -70% bağıl nem aralıklarında kesintisiz olarak çalışacaktır İhale konusu sistem için gerekli kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve enerji alt yapısı İdare tarafından sağlanacaktır. Teklif edilecek sistemin ihtiyaç duyacağı maksimum güç gereksinimleri açıkça belirtilecektir Teklif edilecek teçhizatın SD-SDI giriş ve çıkışları 625 lines, 25 frames/sec analogue composite PAL video, SMPTE 259M-C serial component video ve SMPTE 299M/272M-A embedded audio standartlarına ve teklif edilen teçhizatın HD-SDI giriş ve çıkışları SMPTE 292M serial component video ve SMPTE 299M/272M-A embedded audio standartlarına uygun olacaktır Cihazların tüm SD-SDI, HD-SDI video giriş/çıkışları BNC tipte olmalı ve/veya dönüştürücüler sağlanmalıdır. AES ses giriş/çıkış konnektörleri aksi belirtilmedikçe 110 ohm dengeli (balanced) olacaktır. Teklif edilen cihazların analog ses giriş/çıkışları XLR-3 tipinde konnektörler ile sağlanacak, ses seviyeleri 0 dbm veya +4 dbm, 600 ohm dengeli (balanced) olacaktır. 2 / 25

3 3.7. Teklif edilecek tüm HD teçhizat 720p/50, 1080i/50 ve 1080p/50 standartlarını destekleyecektir Sistemdeki tüm video bileşenleri tek bir referans sinyali ile tetiklenecektir. Referans gerektiren her bir cihaz, kaynaktan çoğaltılan referans sinyaliyle beslenecek olup, cihazdan cihaza loop yapılmayacaktır Rack tipi tüm teçhizat 19" genişliğinde olacak ve rack montaj kitleri ile birlikte teklif edilecektir Sistemde bulunan tüm yazılımlar orijinal lisanslı olacaktır. Orijinal yazılımlar ve lisanslar cihaz dışında başka bir saklama ortamında da (orijinal CD, DVD, Blue-ray Disc, kağıt baskı vb.) idareye teslim edilecektir Yazılım lisanslama yöntemi/yöntemleri sabit donanımdan bağımsız olacaktır, eğer donanımsal bir lisanslama yöntemi kullanılacaksa bu USB dongle kullanımı şeklinde olabilir İhale konusu sistemde, yüklenici tarafından gerekli görülen sunucu ve iş istasyonlarına, performansı düşürmeyecek şekilde antivirüs yazılımları yüklenecektir İdare tarafından sağlanacak okuyucu/kaydedici (örneğin VTR) cihazların teklif edilecek sistem ile bağlantısı yüklenici tarafından sağlanacaktır Sistemin kendisinden beklenen işlevleri yerine getirip getirmediği hususunda yapılacak testlerle ilgili ekipmanlar firma tarafından getirilecektir Sisteme ilişkin yönetimsel işlemler yerel ağ üzerinden yapılabildiği gibi, uzak bir noktadan da yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilmelidir Birbirini yedekleyen tüm cihazların, ağ ve video bağlantıları gibi ana sistemle olan bütün bağlantıları birbirinden bağımsız ve yedekli olacaktır; yani herhangi bir noktada meydana gelen arıza ya da kopukluk, yedek cihazların çalışmasını engellemeyecektir İşin konusu sisteme dair tüm ürünler güvenli olacaktır. Ayrıca, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olması gereken tüm malzeme ve teçhizat, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olacaktır. Söz konusu Yönetmeliğe aykırı mallar nedeniyle oluşacak idarenin her türlü zararı yüklenici tarafından karşılanacak olup, bu sebeple uygulanacak cezalardan da münhasıran yüklenici sorumlu olacaktır İşin Aşamaları: İşbu ihale kapsamında yapılacak iş aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. Malların teslimi ve montajı (kablolama dahil) Yazılımların kurulum ve konfigürasyonu Uyarlama (customization) ve aktarım (migration) Kullanıcı ve sistem mühendisleri ile sistem yöneticileri eğitimleri Yüklenici, yukarıda belirtilen aşamaların sıralamasına uygun surette, birinci aşamada belirtilen malların teslim ve montajları hariç, diğer aşamalar için gerçekleştirilme sürelerini de (süreçlerin bitimini müteakip takvim günü olarak) belirten iş programını işe başlama tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde, idareye verecektir. Sunulan iş programı kontrol teşkilatı tarafından en geç 3 (üç) iş günü içinde programı olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak idarenin onayına sunulacaktır. İdare, iş programının verildiği tarihten başlamak üzere 3 (üç) iş günü içinde iş programını olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programı idarenin onayı ile geçerli olur. Yüklenici, idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak, zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir İşin süreçlerinden aktarım (migration) kapsamında yapılacak işlemler; yüklenicinin idarece onaylanan iş programında belirttiği süre içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Ancak, yüklenici, 3 / 25

4 işbu şartnamede belirtilen azami veri büyüklükleri/miktarları/süreleri kapsamında kalmak koşuluyla, (ön) kabul çalışmaları başlanıncaya kadar sisteme eklenecek materyal ve verilerin de aktarımını ayrıca yapmakla yükümlüdür Yüklenici, sistemi oluşturan malların teslimini ve montajını (kablolama dahil) işe başladığı tarihten itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde tamamlamış olacaktır. Belirtilen süre içinde söz konusu malların teslimi ve montajının tamamlanamaması halinde, ihale dokümanlarında öngörülen gecikme cezası ile sonuçlarına dair hükümler uygulanacaktır İstekliler aşağıda istenenleri teklifleri ile birlikte İdareye vereceklerdir: İhale konusu sistemi oluşturan donanım ve çevre birimlerine ilişkin varsa katalogları (basılı veya dijital ortamda) Genel Sistem ile Detaylı Sistem Mimarisini gösteren şemaları (basılı ve dijital ortamda) İhale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için teklif edecekleri donanım ve çevre birimlerinin adet, marka ve modelleri ile yazılımların adet, versiyon ve kullanıcı sayılarının gösterildiği fiyatsız listeleri de yazılı ve imzalı olarak İdareye vereceklerdir Yüklenici, sistemin (ön) kabul çalışmalarına başlanacağı esnada; Sistem ve kayıt odasındaki cihaz yerleşimlerini gösterir şemasını Cihaz dolaplarına (rack) cihazların yerleşimi, kablolama ve montaj şemasını İş sürekliliği planını Ağ şemasını Kullanıcı ve varsa teknik klavuzlarını Veri yapısı şemasını Video/ses akış ve bağlantı şemasını Depolama sistemini gösterir dokümantasyonlarını Yedekleme yapısı, periodu ve yöntemini gösterir dokümantasyonlarını basılı ve dijital ortamda idareye teslim etmiş olacaktır Teklif edilecek sistemlerin montajlarının yapılacağı mekânlar, mevcut donanım ve yazılım fonksiyonları, kullanıcı arayüzleri, iş akışları, veri tabanı yapısı gibi teklifin hazırlanması için gerekli tüm bilgiler istekliler tarafından, idare personeli gözetiminde tekliflerin sunulmasından önce görülüp incelenebilecektir. İsteklilerin tekliflerini, buna göre inceleyerek verdikleri kabul edilecektir Aktarım ve uyarlama aşamalarında mevcut sistemi yüklenici kendisi inceleyecek; sistemle ilgili ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri kendisi edinecektir Sistemin kabulü yapılana kadar, İdare nin de uygun gördüğü durumlarda, Kurum dışı kullanıcılara uygulanan uzaktan erişim sözleşmesi imzalaması kaydıyla yüklenici firmanın sisteme uzaktan erişimi sağlanabilir Demonstrasyon: İdare tarafından, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli görüldüğü takdirde, aşağıda belirtilen hususlar için demo yapılacaktır. Arşiv içerik yönetim yazılımlarını temel fonksiyonları (ingest, playout, import ve export, içerik çözümleme, arama-sorgulama, kurgu, admin fonksiyonları) Raporlama Materyal kalite kontrolü Damgalama (watermarking) Temel restorasyon işlemleri ile Sistemden beklenen temel görevlere ilişkin diğer fonksiyonel testler İhale konusu sistemin (ön) kabulü yapılıncaya kadar mevcut sistem çalışmasına devam edecektir. 4 / 25

5 4. SİSTEM MİMARİSİ ve GENEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER 4.1. Sistemde kullanılacak dosya sistemi/sistemleri ağ ve diskler için band genişliği ve performans hesaplamaları işlem yapılacak dosya büyüklüklerinin 100 GB lara varan boyutlarda olacağı ve eşzamanlı kullanıcı sayısı göz önünde bulundurularak seçilecektir Lisanslama, sisteme aynı anda bağlanan eşzamanlı (concurrent) kullanıcı sayısına göre olacak fakat İdare yazılımları istediği kadar kullanıcıya kurabilecektir. Eşzamanlı kullanıcı sayısı 200 olacaktır Teklif edilecek sayısal arşiv sisteminin depolama kapasitesi, herhangi bir sistem mimarisi değişikliği ve ilave lisans gerektirmeksizin (sadece disk yada kartuş ile bunların genişleme üniteleri eklenerek) en az 2(iki) katına çıkabilecek şekilde planlanmalıdır. Bu koşullarda çıkılabilecek maksimum kapasite teklifte belirtilecektir Sayısal arşiv sisteminde, video, ses, resim/fotoğraf ve doküman dosyaları arşiv ve izleme kalitelerinde arşivlenebilecek; bu materyallere metadata üzerinden, dokümanlarda ise ayrıca içerik üzerinden (full-text search) arama ve sorgulama yapılarak erişilebilecek, izlenebilecek, içerik çözümleme yapılabilecek, farklı formatlardaki arşiv materyalleri ile kurgu yapılabilecek ve çıkış alınabilecektir Sayısal arşiv sistemine video portları üzerinden sinyalin sayısal dönüştürülmesi sonucunda (ingest) veya ağ kaynağı ve lokal disk üzerinden dosya olarak materyal aktarımı (import) yapılabilecek; benzer şekilde sinyal şeklinde çıkış (playout) ve dosya olarak çıkış (export) yapılabilecektir. Sistem, dosya import yada export işlemleri için hiyerarşik ve kategorik yapılandırılmış, yetkiler dâhilinde erişilebilen izlenen klasör ( watch folder / drop folder ) ve FTP yöntemlerini destekleyecek, harici kaynaklardan gelen arşiv materyali belirlenen kurallar dâhilinde işlem görecektir (iş akışına dâhil etme, silme gibi..) Dosya import yoluyla sisteme alınan video materyalleri istenildiğinde olduğu gibi (orijinal haliyle), istenildiğinde transcode edilerek arşivlenecektir Sayısal arşiv sisteminde video materyalleri için; SD ve HD (HD720p, HD1080i ve HD1080p) formatları saklanabilecek, sorgulanabilecek, çözümleme ve kaba kurgu (cut-edit) işlemleri yapılarak bu şartnamede belirtilen formatlarda çıkış alınabilecektir SD videolar için temel kayıt ve saklama formatı MPEG-2 50 Mbps 4:2:2 I-Frame only, HD videolar için temel kayıt ve saklama formatı MPEG-2 HD 100 Mbps 4:2:2 I-Frame only veya eşdeğeri (örneğin HD MPEG-4 AVC / H264) olacaktır. Ses materyali, sisteme 24-bit PCM, 48 KHz olarak kaydedilebilecektir. Doküman ve diğer materyaller ise sisteme orijinal formatlarında kaydedileceklerdir Arşivlenecek dosya formatları yaygın ve endüstri standardı dosya formatları olup; ses formatları WAV, MP3, WMA, AAC, AC-3, AU; resim formatları TGA, BMP, JPEG, RAW, PCX, TIFF, GIF, PNG, EPS; doküman formatları normal ve Unicode metin, PDF, MS Office belgeleri (Word, Excel, PowerPoint,..), HTML şeklinde olacaktır Video materyalleri için en az 4(dört) kanal ses desteği sağlanacak, ayrıca harici ses dosyaları ile diğer belgeler (senaryo metni, altyazı vb) bu videoya iliştirilebilecektir. Çıkış esnasında da gerektiğinde orijinal videonun ses kanallarındaki sesler yerine iliştirilen ses dosyaları senkronlanarak yerleştirilip çıkış alınabilecektir Sistem XDCAM ve P2 kamera kayıt formatlarını okuyabilecek ve gerçek zamanlı olarak işleyebilecektir. 5 / 25

6 4.12. Düşük çözünürlüklü (izleme kopyaları) formatları aşağıda belirtilmiştir: Video: MPEG Mbps, MP4 veya WMV, 352x288 boyutlarında Ses: MP3, 16 bit, 128 Kbps, stereo Resim: JPEG, 640:480 oransal, 72 dpi, 24 bit, 100% kalite Arşiv yazılımlarının her aşamasında, video materyalleri kare hassasiyetinde (frame accurate) izlenecek, işlem yapılacaktır Sistemde saklanacak materyaller Kurumda kullanılmakta olan Avid, Edius ve FinalCut kurgu setlerinde problemsiz olarak kullanılabilecektir. Bunun için saklama formatı ve kullanılan codec ler herhangi bir üreticiye özgün olmamalı, en azından EBU MXF op1a kayıt saklama formatını desteklemelidir Damgalama (Watermarking): Sistem video, ses ve resim materyaline otomatik olarak kaybolmayan/kalıcı (yani kurgu, düzenleme, büyültme/küçültme, format değişikliği vb işlemlerinden sonra bile hala tespit edilebilen) gizli damgalama (watermarking) yapabilecektir. Damgalama hem giriş, yani kayıt (ingest) ve içeri alma (import) esnasında, hem de çıkış yani playout veya dışarı verme (export) aşamasında yapılacaktır ve İdare tarafından belirlenecek çeşitli bilgiler (tarih, kullanıcı, müşteri, telif hakları bilgisi vb) kullanılacaktır. Materyal üzerindeki damgalamayı (watermarking) gösteren bir tespit aracı (tool) da Yüklenici tarafından sağlanacaktır Sisteme TRT_NET üzerinden, tüm bölgelerden (özellikle İstanbul ve İzmir den) erişilebilecek, sorgulama, izleme, içerik çözümleme, kurgu yapılabilecektir. Yüksek çözünürlüklü materyallerin merkezler arası transferi için izlenen klasör, FTP ya da benzeri hızlı ve güvenli bir aktarım mekanizması kurulabilmesi için gerekli olan bağlantı/ağ band genişliği ihtiyacı İdareye bildirilecektir İstenildiğinde seçilen materyallerin toplu halde (batch operation) farklı profillerde izleme kopyaları yeniden üretilebilecek, bu esnada da video üzerine timecode bilgisi döşenebilecek, sabit ya da hareketli (GIF veya Targa sekans) çeşitli logolar ya da görünür fligranlar yerleştirilebilecektir. Bu bindirilen yardımcıların (logo, timecode bilgisi, fligran) konumları, büyüklükleri ve şeffaflıkları işlem yapılma anında operatör tarafından ayarlanabilir olacaktır TRT-SAS taki mevcut iş akışları ve metadata bilgileri yeni sisteme uyarlanacaktır. Kayıtlı veriler ve tüm açık iş akışları kayıpsız bir şekilde aktarılacaktır. Mevcut iş akışları Ek-B de ve metadata listeleri Ek-C de verilmiştir. Ayrıca, uyarlama aşamasında metadata listeleri, iş akışları, kullanıcı arayüzleri gibi bilgiler İdare nin belirlediği şekilde yüklenici tarafından güncellenecektir Sistem veri sorgulaması ve güncellemesi (select/update/insert/delete) yapılabilecek SOAP/XML tabanlı web servis metodlarını destekleyecektir. Bu web servis metodları değiştirilebilmeli ya da yeni metodlar eklenebilmelidir. Web servislerine kullanıcılar yetkileri dahilinde adı ve şifresi ile erişilebilmelidir Performans ve hizmetin sürekliliği açısından, sistemin bütün modülleri, 200 (ikiyüz) kullanıcının aynı anda sisteme bağlandığı ve sorgu yaptığı durumlarda, her türlü sorgu en geç 10 (on) saniye içinde anahtar kareleri ile birlikte sonuçları (varsa en az 50(elli) sonuç) getirecek; izleme ya da kurgu için tıklandığında en geç 5 (beş) saniye içinde videoyu oynatacak teknik özelliklere ve performansa sahip olacaktır. 6 / 25

7 Sayısal Arşiv Sistemi - Giriş, Çıkış ve Saklama Formatları Özet Tablosu ARŞİV MATERYALLERİ Video Ses Resim Doküman ve Diğer Materyaller Giriş Formatları XDCAM ve P2 kamera kayıt formatları, AVI (sıkıştırmasız, DV), MPEG 1-2-4, MOV, WMV ve diğer yaygın endüstri standardı formatlar WAV, MP3, WMA, AAC, AC-3, AU ve diğer yaygın endüstri standardı formatlar TGA, BMP, JPEG, RAW, PCX, TIFF, GIF, PNG, EPS ve diğer yaygın endüstri standardı formatlar Normal ve Unicode metin, PDF, ZIP, MS Office belgeleri, HTML ve diğer (raw) formatlar Çıkış Formatları Avid, Edius ve FinalCut kurgu setlerinde problemsiz olarak kullanılabilmeli, codec ler herhangi bir üreticiye özgün olmamalı, EBU MXF op1a kayıt saklama formatını desteklemelidir. Farklı format, çözünürlük ve kalitede çıkış verilebilmelidir. WAV, MP3, WMA, AAC, AC- 3, AU ve diğer yaygın endüstri standardı formatlar TGA, BMP, JPEG, RAW, PCX, TIFF, GIF, PNG, EPS ve diğer yaygın endüstri standardı formatlar Low-Res MPEG Mbps, MP4, WMV MP3, 16 bit, 128 Kbps, stereo JPEG, 640:480 oransal, 72 dpi, 24 bit, 100% kalite Saklama Formatları Hi-Res Sinyal: MPEG-2 50 Mbps 4:2:2 I- Frame only, MPEG-2 HD 100 Mbps 4:2:2 I-Frame only, HD MPEG-4 AVC / H264 Dosya: Md. 4.6 e bakınız. WAV dosyaları: 24-bit PCM, 48 KHz Diğer ses dosyaları: Olduğu gibi Olduğu gibi Olduğu gibi Olduğu gibi Olduğu gibi 7 / 25

8 5. ARŞİV YÖNETİMİ YAZILIMLARI 5.1. Genel Fonksiyonlar Arşiv sisteminde en önemli hususlardan birisi materyal güvenliğidir. Arşiv yazılımlarının her aşamasında materyalin izinsiz erişimini engellemek için her türlü güvenlik önlemi alınacaktır. Materyalin konumuna ilişkin yol (path) kullanıcılar için tamamen gizli/kapalı olacaktır. Arşiv materyaline izinsiz erişim, izleme, indirme, içeriğini değiştirme gibi işlemler kesinlikle engellenecektir. Bu tür teşebbüsler de, log dosyalarında kayıt altına alınacaktır ve istenildiğinde raporlanacaktır Arşiv yönetim yazılımları, istemci-sunucu mimarisinde olacaktır. Kullanıcılar sisteme bağlanmak, arama-sorgulama yapmak, sorgu sonuçlarını incelemek, önizleme yapmak, iş akışı başlatmak gibi fonksiyonları herhangi bir ek yazılıma gerek duymaksızın web arayüzü üzerinden yapabileceklerdir İçerik çözümleme ve kurgu işlemleri istemci-sunucu mimarisinde kullanıcı bilgisayarına kurulan yazılımlar ile veya web arayüzü üzerinden yapılabilecektir Web tabanlı arayüzler Windows, Linux veya MacOS işletim sistemleriyle birlikte kullanılabilen web tarayıcıların son sürümlerini destekleyecektir Yazılımlar ve web arayüzler en az Avrupa dilleri, Arapça, Farsça ve Türkik dilleri (Latin tabanlı) Unicode desteğine sahip olacaktır Web ve arşiv programlarının kullanıcı arayüzleri en az Türkçe ve İngilizce dillerini destekleyecek, kullanıcı istediğini seçebilecektir. Yetkili kullanıcılar tarafından lokalizasyon (yerelleştirme) işlemine izin/destek verecektir Kullanıcılar herhangi bir tanımlamaya gerek kalmadan aktif dizin de (active directory) ait oldukları kullanıcı grubu yetkileri dâhilinde sisteme bağlanabilecektir Kullanıcıların yaptıkları işlemler kendiliğinden (otomatik olarak) kayıt altına alınabilecek (logging), detaylı bir şekilde raporlanabilecektir Herbir kullanıcının yaptığı işlemler (veri girişleri, silmeler, değişiklikler vb.) izlenebilecek, metadata alanlarında yapılan değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı raporlanabilecektir Önizleme boyutları farklı çözünürlükler için ayarlanabilir olacaktır. Yani, kullanıcı izleme ekranını büyütüp küçültebilecektir Sistemde, her arayüzde herhangi bir anahtar kare tıklandığında, klip bu anahtar kareden başlayarak oynatılabilecektir. Kullanıcı belli bir aralığı izleyebilmek için materyali baştan sona izlemek zorunda kalmayacaktır Tüm kullanıcı yazılımları uzaktan erişim ile tek bir noktadan, kullanıcı müdahalesine gerek olmaksızın (otomatik kurulum silence installation) sadece bilgisayar isimleri veya IP numaraları liste halinde verilerek kurulabilecektir Sisteme aynı anda bağlanacak kullanıcı sayısı arayüzler ile sistem yöneticileri tarafından kolaylıkla değiştirilebilecektir Sisteme bağlı kullanıcılar arayüzler ile sistem yöneticileri tarafından görülebilecektir. İstenilen kullanıcılar tek tek seçilerek ya da grupları seçilerek sistem yöneticileri tarafından sistemle olan bağlantıları kesilebilecektir (logout). 8 / 25

9 Sistem belirli bir süre işlem yapılmadığında, kullanıcıyı sistem yöneticisi tarafından belirlenen bir süre öncesinde uyararak yine sistem yöneticisinin belirlediği bir süre sonunda sistemle bağlantısı kesilecektir (automatic logout) Sistemde sadece özel yetki verilmiş kullanıcıların erişip görebileceği özel, gizli (hidden) materyaller olabilecektir. Yetkisiz kullanıcıların bu materyallerin varlığından hiçbir şekilde haberi olmayacaktır Kullanıcı arayüzlerinde, mecburi alanlar (mandatory fields) tanımlanabilecek, kullanıcı mecburi alanları doldurmadan onay vermeyecek, işlemi ve/veya iş akışını bir sonraki aşamaya geçirmeyecektir Sistem yöneticisi tarafından metadata alanı ekleme/çıkarma, değer listesi ekleme/çıkarma, yeni arayüzler oluşturma, yeni iş akışları oluşturma, iş akışlarını değiştirme gibi fonksiyonlar yazılımın kaynak koduna direk müdahale etmeye gerek kalmadan yönetici (admin) arayüzleri ile yapılabilecektir Kullanıcılar inceledikleri video ve ses materyallerine ilişkin EDL (edit decision list) bilgilerini/listelerini kaydedebilecek, kaydedilmiş olanları da kullanabilecektir. Fakat bu EDL ler sistemde kurulu Arşiv yazılımının kurgu programı dışında başka programlar ile kesinlikle açılamamalıdır Sistemden yapılan her türlü çıkış, en az operatör, talep eden, onay veren, materyal bilgisi ve timecode bazında raporlanabilecektir İş akışları, kullanıcının yetkisi olan alanlara müdahale edebileceği, onay vereceği, bir önceki aşamaya ya da daha önceki aşamalara geri gönderebileceği, reddedebileceği gibi özelliklere sahip olacaktır İş akışlarında görevler, kişiye özel olabileceği gibi, bir kullanıcı grubuna atanmış, birden fazla kişinin işlem yapabileceği şekilde de olabilecektir. Fakat bir kullanıcı bir göreve müdahale ederken başka bir kullanıcının bu göreve erişmesi mümkün olmayacaktır Kullanıcılar kendilerinin dâhil olduğu/başlattıkları görevleri/iş akışlarını hangi aşamada olduğunu, kimlerden geldiğini, nerede beklediğini görebilecektir İş akışlarında, İdarenin belirlediği noktalarda kullanıcılara dâhil oldukları görevlerle ilgili otomatik olarak bilgilendirme e-postaları atılacaktır. Bu özellik, istenirse devre dışı bırakılabilecektir Kullanıcılar görev ekranlarında, kendilerinde bekleyen görevleri, başlatmış oldukları işleri, bitmiş işlerini ve dâhil oldukları tüm iş akışlarını görebilecektir Sistem yöneticileri akışlarla ilgili tüm bilgileri, sistemde gerçekleşen tüm işleri görebilecek, her aşamada müdahale edebilecektir Sistem yöneticisi arayüzlerinde veritabanının durumu, HSM durumu, servislerin ve/veya deamon ların durumu, sistemdeki veri akışı ve yoğunluk durumu, o an bağlı olan kullanıcı sayısı, materyal transfer, transcode bilgileri ve diğer gerekli sistem izleme bilgilerini görüntüleyebilecektir Sistemin her modülü, donanım ve yazılım olarak 24 saat/gün 7 gün/hafta 365 gün/yıl sistemin maksimum kapasitede kullanılacağı düşünülerek; günlük, saatlik oluşacak log ve geçici vb. dosyaların büyüklükleri ile benzer faktörler planlanarak işin hiçbir şekilde aksamaması sağlanacak şekilde tasarlanmış olacaktır Sistemin eşzamanlı kullanıcı (concurrent - sisteme aynı anda login olmuş kullanıcılar) sayısı 200 (ikiyüz) adet olarak hesaplanacaktır. 9 / 25

10 5.2. Giriş/Çıkış (Ingest/Outgest) Giriş/çıkış işlemleri, iş akışı başlatılarak ingest operatörlerine görev atama şeklinde yapılacaktır. Çıkış işlemleri yetkili kişi onayından sonra ingest manager tarafından operatörlere atanarak gerçekleştirilecektir. Bununla beraber, iş akışlarından bağımsız olarak ingest manager tarafından doğrudan giriş ya da çıkış işlemleri başlatılabilecek, operatörlere görev olarak atanabilecektir Giriş/çıkış işlemi esnasında tek bir klip yapılabileceği gibi, birden fazla materyal peşpeşe, operatör müdahalesine gerek kalmadan, sadece listeye eklemek şeklinde yapılabilecektir (batch operations). Bu materyaller tek tek arşivlenebileceği gibi, tamamı tek bir dosya olarak da arşivlenebilecektir Toplu giriş/çıkış işlemlerinde operatör isterse, klipler arasına karartma koyabilecektir Giriş/çıkış işlemi esnasında, materyalin bozuk kısımları ya da kaydedilmesine gerek olmayan kısımları olabileceği için kayıt esnasında durdurma, ileri-geri alma ve kaldığı yerden devam ederek tek bir dosya oluşturabilme özelliği olacaktır Kalite Kontrol: Kayıt (ingest) ve içeri alma (import) esnasında ve/veya kayıt bitiminde video ve ses materyalleri için otomatik kalite kontrolü yapılacak ve kullanıcı herhangi bir problem (gürültü, siyah kareler, ses kaybı, timecode düzensizliği, MPEG kodlama hatası vb.) tespit edilmesi halinde bilgilendirilecektir. İşlem sonunda kalite kontrolü hakkında izleme amaçlı bir rapor verilecek, kullanıcı gerekli görürse bu raporu sistemde saklayabilecek ve gerekli görürse materyali tekrar kaydedebilecektir Sistemde herhangi bir aşamada, yetkili bir kullanıcı tarafından, arşiv materyalinin tekrar kalite kontrolünün yapılması sağlanabilecektir İstenildiğinde sistem yöneticisi tarafından, herhangi bir arşiv materyalinin kendisi ve/veya önizleme kopyaları ve/veya anahtar kareleri silinip (metadata, sahne-klipler gibi tüm içerik çözümleme bilgileri korunarak) yenileri oluşturulabilecektir İstenildiğinde sistem yöneticisi tarafından, herhangi bir arşiv materyali ve/veya ilişkili tüm verileri tamamen silinebilecektir. Bu tür işlemler kayıt altına alınacaktır (logging) ve raporlanacaktır Dış kaynaklardan gelen herhangi bir arşiv materyali, üstverisi ile birlikte iş akışına dâhil edilebilecektir Ingest/outgest yazılımında, tüm VTR kontrol fonksiyonları (play, pause, hızlı ileri, hızlı geri, tek kare ile-geri gitme, jog, shuttle fonksiyonları gibi) remote olarak yazılım aracılığı ile yapılacaktır Kayıt sonunda, kaseti başa sarma, bulunduğu yerde bırakma, eject gibi fonksiyonlar olacaktır Toplu ingest ve playout işlemlerinde başlangıç-bitiş time kodu, her klibin süresi ve toplam süre gibi bilgiler liste halinde görünecektir Ingest/outgest işlemlerinde VITC, LTC, Time-of-day ve offset vb. seçenekler olacaktır Ingest/outgest arayüzlerinde materyale ait temel bilgiler görünecek, yönetici (admin) tarafından bu arayüze yeni alan ekleme, çıkarma, boyutunu değiştirme, zorunlu alan yapma, yazılamaz alan tanımlama gibi özellikler olacaktır Kullanıcı tarafından yeni giriş-çıkış profilleri (live, VTR, dosya opsiyonlarının seçilebileceği, kaynak-hedef VTR, format, logo bilgisi gibi bilgileri içeren) tanımlanabilecektir. 10 / 25

11 Klip başı-sonu belirlenerek direkt timecode a gitme, belirtilen timecode aralığını ingestplayout etme özelliği olacaktır Sistem, her türlü çıkış işleminde damgalama (watermarking) yapılmadan arşivden materyal çıkışına izin vermeyecektir (iş akışı buna göre düzenlenmiş olacaktır) HD formatta kaydedilmiş arşiv materyallerinin SD formatta çıkış (downconvert, playout ve export) işlemleri sırasında dönüştürme seçenekleri (squeeze, letterbox, crop, vb.) yapılabilecektir Sisteme kaydedilen materyal, kayıt esnasında sistem tarafından incelenerek, sahne/çekim değişimleri algılanabilecektir (automatic shot/scene detection) Her sahne/çekim değişikliğinde, kendiliğinden (otomatik olarak) anahtar kareler üretilecektir Anahtar kare algılama hassasiyeti ayarlanabilmelidir Ingest yapılmaya başlandığı andan itibaren sisteme kaydedilen materyal tüm kullanıcılar tarafından izlenebilecek, arama-sorgulamada bulunabilecek, içerik çözümlemesi yapılabilecek, kaba kurgu yaparak çıkış taleplerinde kullanılabilecektir Ingest/outgest işlemi esnasında kaydedilen materyalin (ingest ya da playout) sistem dönüşü önizleme yapılabilecektir Çıkış taleplerinde, talebin aciliyeti gibi durumlarda çıkış sıralaması yetkili bir kullanıcı (örneğin, ingest/outgest manager) tarafından değiştirilebilecektir Çıkış taleplerinde video üzerine timecode bilgisi döşenebilecektir Çıkış taleplerinde iş akışının her aşamasında kliplerin alındığı materyal ID si ve timecode bilgisi görünecek, her aşamada talep edilen materyal izlenebilecek ve bu bilgiler raporlamada mutlaka görünecektir Aynı materyal ID ye (TRT_ID) ait birden fazla materyalin sisteme kaydı yapılamayacak, benzer programlar için (isim, arşiv yer no, bant numarası, materyal ID) sistem uyarı verecektir Ingest/outgest işlemi esnasında materyalin gerçek süresi, ilgili metadata alanına otomatik olarak kaydedilecektir Zaman bilgisi, materyalin sisteme kaydedilmesi sırasında, kaydedilen materyale metadata bilgisi şeklinde otomatik olarak sistem tarafından kaydedilecektir. (Kaydedilen yüksek çözünürlüklü videolar ya da önizleme videoları üzerine yapışık şekilde kaydedilmeyecektir). Öyle ki, istenildiğinde, materyalin hangi tarihte, hangi saatte, hangi kayıt cihazı ile kaydedildiği ya da belirli bir kayıt cihazından belirli tarih ve saatte hangi materyalin kaydedildiği bilgilerine ulaşılabilmelidir Sistemden IMX, DIGIBETA, HDCAM-SR gibi ortamlara, çözünürlük ve kaliteleri seçmeli olacak şekilde yüksek çözünürlükte materyal çıkışı ile lokal yada ağ disk alanına dosya çıkışı alınabileceği gibi VCD/DVD formatlarında da çıkış alınabilecek, her türlü çıkışa sabit logolar yada hareketli logolar, timecode bilgisi ve fligran eklenebilecektir Sayısal Arşiv Sistemi ile başta Haber ve Devamlılık Merkezleri olmak üzere İdarenin diğer video otomasyon, kayıt, kurgu ve yayın sistemleri arasında çift-yönlü olarak ağ üzerinden belirtilen bir izlenen klasör/altklasör (drop folder / watch folder) her türlü materyal alışverişi yapılabilecektir (import/export). Benzer şekilde, tanımlanan FTP sunucuları üzerinden de otomatik olarak materyal alışverişi yapılabilecektir. 11 / 25

12 Materyal alışverişleri; video materyalleri için, metadata ve ilişiğindeki ses/sesler MXF formatında -ya da - metadata bilgileri XML dosyasında, video ve ilişiğindeki seçilen dosyalar orijinal hallerinde, diğer materyaller ise, metadata bilgileri XML dosyasında ve materyalin kendisi ile ilişiğindeki seçilen dosyalar orijinal hallerinde şeklinde gerçekleştirilecektir Restorasyon Setleri Sistemle birlikte 2 (iki) adet restorasyon seti (donanım+yazılım) teklif edilecektir Bu şartnamede belirtilen bütün video, ses ve resim giriş/çıkış formatlarına ilaveten 4K 4:4:4, 2K 4:2:2 formatlarındaki video materyallerinin restorasyonu yapılacaktır Yazılımın desteklediği bütün formatlar açık bir şekilde belirtilecektir Restorasyon setleri hem sayısal arşiv sistemine bağlı olacak (restorasyon ile ilgili işler/işlemler iş akışlarına dâhil edilebilecek), hem de sistemden ayrılıp herhangi depolama alanına bağlanabilecek, bu alandan materyal alıp çıkışını bu alana kaydedecek şekilde ve ayrıca doğrudan VTR 'ye bağlı giriş-çıkış verebilecek şekilde çalışabilir olacaktır Yazılım, parametreleri kullanıcı tarafından ayarlanabilen, hem otomatik restorasyon hem de kullanıcının belirlediği noktaları düzeltecek manuel restorasyon yapacaktır Restorasyon setleri en az aşağıdaki temel fonksiyonları yerine getirecektir: Temel/basit renk düzeltme, Dirt, dust, specle gibi bütün görünen lekeleri düzeltme, Bozulmuş bir kareyi bir önceki ve sonraki ile karşılaştırarak yeniden oluşturma, Warped ve distorted kareleri düzeltme, Dikey strach leri düzeltme, Stabilizasyon, Deflicker ve destain, Işıklandırma hatalarını ve x-ray ışınları tarafından zarar görenleri düzeltme, Grain ve noise düzeltme, Eski filmlerde oluşan emulsiyon fading, RGB bozulmaları Splice repair at scene cuts, Dewrap, Grain sampling and addition, Her bir restorasyon seti en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır. 2x QuadCore CPU 24 GB RAM 2x 146 GB HDD: sistem diski (SAS yada FC, RAID-1) 2x 10 Gigabit Ethernet kartı (802.3ad TEAM) 512 MB çift GPU lu ekran kartı (paylaşımsız), dual link DVI Monitör (Md. 8.2 ye bakınız) DVD±RW DL sürücü Türkçe F ve Q klavye İşletim sistemi belirtilecektir. 12 / 25

13 Bu donanımla beraber, işlem gören dosyaların saklandığı net en az 20 TB RAID-5 mimaride saklama kapasitesi ayrıca sağlanacaktır Hoparlör: Herbir restorasyon seti için 1(bir) çift yakın dinleme amaçlı iki yollu aktif referans monitör hoparlör seti (70 W toplam çıkış gücünde, frekans tepkisi 56Hz- 20KHz için max +- 2dB, SNR>100dB, THD<%0,1) teklif edilecektir İçerik Çözümleme/Kataloglama Metadata alanları için bilgi girişleri; metin alanlar, tarih ve süre alanları, kombo kutular (combobox), işaretleme kutucukları (checkbox) ve ağaç yapısı (tree) diye adlandırılan alt-alta açılan alanlardan oluşmaktadır. Ayrıca birbirleriyle ilişkilendirilmiş alanlar da söz konusudur. (Örneğin, ad-soyad-ünvan-görev alanları birbirleriyle ilişkilendirilerek sorgu yapılabilecektir.) Ağaç yapısındaki alanlarda, alt türlerden biri işaretlendiğinde, bu alt türe ait üst başlıklar da otomatik olarak işaretlenecek, bu işaret kalktığında da ilgili üst başlıklar otomatik olarak kalkacaktır. Aynı şekilde üst başlıktaki işaret kalktığında da alt başlıklar da kalkacaktır Kataloglama istasyonlarında, herhangi bir anahtar kare tıklandığında, bu anahtar kareden başlayarak klip oynatılabilecektir. Ayrıca herhangi bir klip izlenmek için tıklandığında görüntü klip sonunda durmalıdır. İstenildiğinde de, kaldığı yerden devam edebilmelidir Kataloglama kullanıcıları, yeni anahtar kareler ekleyebilecek, mevcut anahtar kareleri tek tek ya da grup olarak silebilecek ve yeni anahtar kareler üretebilecektir Sisteme kaydedilen materyal, veri alanları kullanılarak tek kare hassasiyetinde kataloglanabilecektir Kataloglama kullanıcıları öncelikle programın tamamına ait temel bilgileri dolduracaktır, daha sonra alt klipler (daughter clip ya da subclip) üretecek ve bu kliplere ait bilgileri girecektir. Hem programın geneline ait bilgiler, hem de kliplere ait bilgiler sorgulanabilir durumda olacaktır Tarih ve süre alanlarında, aralardaki noktalama işaretleri otomatik olarak yazılım tarafından konulacaktır. Ayrıca tarih ve süre gibi belirli bir yazım formatı olan alanlarda otomatik yazım kontrolü yapılacaktır. Örneğin diye bir tarih girilememeli, sistem formatı uygun olmayan bir bilgiyi kabul etmemelidir. Veya bu tarih ve süre bilgileri uygun bir araç ile girilebilir olacaktır Kullanıcı arayüzlerindeki formlar arasında, benzer formlarda ilgili alanlara bilgi kopyalanabilecektir Sistemde zaman içinde değişebilen bilgilere ait alanlarda; belirli bir zaman aralığı için bilgi girilebilmeli, belirtilen süre sonunda farklı bir bilgi otomatik olarak gelebilmelidir. Örneğin; sözleşme bitiş tarihi geldiğinde, kullanım hakları bilgisi kullanılabilirden kullanılamaz duruma dönüşmelidir Kataloglama işleminde, aynı timeline üzerinde katmanlı metadata girişleri mümkün olacak ve istenildiği kadar metadata katmanı tanımlanabilecektir. Örneğin, ilk katman materyal içeriğine ilişkin, ikinci katman telif haklarına ilişkin, üçüncü katman daha farklı bilgilere göre doldurulabilecektir. Ayrıca programın tamamının çözümlenmesi katmanlar halinde olacaktır. Yani birbirleriyle kesişmeyen sahne kliplere aynı bilgiler tekrar tekrar girilmemelidir. Timeline üzerinde belirli noktalar seçilip, bu aralıklara ait yine kullanıcının seçtiği alanlar doldurulabilecektir. 13 / 25

14 Çözümleyici sayfasında sahne/klipler tümüyle veya kısmen seçilebilecek ve silinebilecektir Oluşturulan sahne/kliplerin ilk ve son anahtar kareleri otomatik olarak gelmelidir Kataloglama arayüzünde girilen materyale özgün şablonlar oluşturulabilecek ve şablonlar özelleştirilebilecektir. Örneğin, belgesel videoları için farklı alanların olduğu; spor videolarında farklı alanların olduğu şablonlar yetkili kullanıcı (sistem yöneticisi) tarafından hazırlanabilecek ve kullanıcılar tarafından kullanılabilecektir. Benzer şekilde, kullanıcılara özgün yetkilerine göre sorgu ekranları ve sorgu sonucu ekranları da yetkili kullanıcı (sistem yöneticisi) tarafından tasarlanıp kullanılabilecektir Kataloglama esnasında çözümleyiciler yazılım üzerinden ses kanallarını seçerek dinleyebilecekler, istenilmeyen ses kanallarını kapatabileceklerdir Arama/Sorgulama ve Çıkış Talebi Sistemde serbest metinden sorgu yapılabileceği gibi (bütün alanlardan arama) her alana özel arama, birden fazla alandan arama gibi detaylı sorgular da yapılabilecektir Arama sorgulama sonuçlarında, materyalin kaç kez talep edildiği (kullanım sıklığı) görüntülenecektir Sorgu sonuçları belli kriterlere göre (kullanım sıklığı, materyal ID, vb.) sıralanabilecektir Arama-sorgulama yazılımı, en az içinde geçen, tüm sözcükler, ve, veya, değil, tüm satır arama (string search) gibi sorgulama teknikleri ve operatörlerini kullanacaktır Kullanıcı materyalin tamamına ait bilgilerden sorgu yapabileceği gibi, programın sahne/kliplerinden de sorgu yapabilecektir Kullanıcı kendi arama sorgulama alanlarını belirleyebilecek, bu alanları kendine özel bir şablon olarak kaydedebilecektir. Aynı şekilde, sorgulama sonuçlarının gösterim şeklini (hangi alanları görmek istediği, hangi sıralamada görmek istediği gibi) de kendisi belirleyebilecek ve bu şablonu kaydedebilecektir Arama-sorgulama kullanıcısı, sorgularını (sorgu kriterlerini) kaydedilip sonradan kullanabilecektir. Bu sorguları hem kendine özel bir alanda, hem de tanımlanmış bir grubun görebileceği bir alanda saklayabilecektir. Kullanıcı istediği zaman kaydedilmiş sorgulama kriterlerine göre yeniden sorgu yapabilecek, en güncel sorgu sonuçlarını görebilecektir. Ortak kullanılan alanlara kaydedilen sorgular, sistem yöneticisinin belirlediği bir süre sonunda otomatik olarak silinecektir Kullanıcı, sorgularını tek bir alandan yapabileceği gibi, birden fazla alanı işaretleyerek (örneğin, program yayın adı, program orijinal adı, seri program adı gibi), yazdığı kelimeyi bu alanların hepsinden (ve/veya/değil şeklinde) arayabilecektir Arama sorgulama yaparken kullanıcı, isterse farklı materyal kategorilerinden (video, ses, resim, dokuman, vb.) ayrı ayrı sorgulama yapabilecektir. Ya da, bu sorguyu birden fazla materyal kategorisi işaretleyerek arayabilecektir Sorgu sonuçlarında materyalin kullanım hakları bilgileri yeşil-kırmızı-sarı gibi renklerle anahtar kareleri çevreler ya da altında görünür şekilde fark edilir durumda olacaktır Sorgu sonuçları yetkili kullanıcılar tarafından raporlanabilecek, MS Excel veya benzeri bir hesap tablosu dosyası olarak lokal bilgisayara kaydedilebilecektir. 14 / 25

15 Kullanıcı sorgu sonuçlarından elde ettiği farklı materyalleri peşpeşe ekleyerek kendi EDL ini oluşturarak talepte bulunacak ve ilgili yöneticinin onayına sunacaktır. Arşiv sisteminde kayıtlı farklı formatlardaki materyaller aynı kurguda kullanılabilecektir Çıkış talepleri ses kanalları kapatılıp/açılarak, timecode bilgisi eklenerek, yeni ses dosyaları iliştirilerek alınabilecektir Sistemde sorgu sonuçlarından elde edilen görüntüler toplu olarak talep edilebilecektir. Örneğin bir dizinin tüm bölümleri ya da sorgu sonucunda elde edilen bir grup materyal toplu olarak talep edilebilecek ve iş akışına dâhil edilerek gerekli onaylar alındıktan sonra işlem gerçekleşecektir EDL içerikleri, materyal adı, timecode bilgisi, süre, talep eden kişi gibi bilgileri içerecek şekilde her aşamada listelenebilecektir Kaba kurgu (cut-edit) işlemlerinde farklı çözünürlük ve formatlardaki video içeriğinin aynı timeline üzerinde kullanılabilmesi sağlanacaktır. Örneğin, MPEG-2 30 Mbps formatında kaydedilmiş bir materyal ile MPEG-2 50 Mbps formatında kaydedilmiş bir materyal peşpeşe, aynı kurgu içinde kullanılabilecek ve bu şekilde çıkış alınabilecektir Raporlama Sistem üzerinde özgün rapor hazırlayabilme özelliği ile ayrıca yardımcı raporlama araçlarına (SOAP/XML üzerinden) veri gönderme desteği olmalıdır. Bu amaçla uygun bir raporlama aracı yüklenici tarafından sağlanacaktır Sistemden üretilen her türlü rapor (sorgu sonuçları, iş akışları, gibi), MS Excel veya benzeri bir hesap tablosu olarak lokal bilgisayara indirilebilecektir Raporlama modülü her kullanıcıya açık olmayacaktır, sadece yetkili kullanıcılar rapor alabilecektir Raporlama modülü en az, materyal ID, tarih, kullanıcı adı, iş akışı gibi bilgileri içerecek şekilde ve kullanıcı tarafından yeni alanlar seçilerek rapora dâhil edilecek şekilde değişik kriterlere göre konfigüre edilebilecek ve bu konfigürasyon saklanabilecektir Her kullanıcı, kendisinin başlattığı, akışının içinde bulunduğu/onayladığı açık ya da bitmiş akışları listeler halinde görebilecek ve raporlayabilecektir Sistemden yapılan her türlü giriş-çıkış işlemleri (EDL içerikleri, materyal adı, timecode bilgisi, kliplerin ait olduğu materyal ID leri, süre, talep eden kişi, onaylayan kişi gibi bilgileri içerecek şekilde) her aşamayı gösterecek şekilde raporda görünecektir Sistemden en az; materyal arşivleme talebi, gerçekleşen ingest ler, çözümlenmiş materyal, çıkış talepleri (gerçekleşen/reddedilen) vb. raporlar alınabilecektir. Raporlar kişi bazında olabileceği gibi, istemci ünite, tarih aralığı gibi kriterlere göre konfigüre edilebilir olacaktır Sorgulama faaliyetleri (örneğin en çok hangi kriterler sorgulanmış gibi) ve çıkış talepleri (hangi materyal ne kadar talep edilmiş gibi) de raporlanabilecektir. 6. SUNUCULAR 6.1. Sistemde yer alacak sunucular bu şartnamede ayrıca belirtilen hallerin dışında en az aşağıdaki donanım özelliklerine sahip olacaktır: 2x QuadCore CPU 2.90 GHz 6 MB L3 Cache 12 GB RAM 2x 146 GB HDD: sistem diski (SAS yada FC, RAID-1) 3x 300 GB HDD: veri diski (SAS yada FC, RAID-5) 15 / 25

16 2x 10 Gigabit Ethernet kartı (802.3ad TEAM) Çift besleme (power-supply), çift soğutma (fan) 2x USB port ön panelde DVD okuyucu Rack-tipi kasa 6.2. Bu şartnamede belirtilen fonksiyonları ve performansı sağlamak yüklenicinin sorumluluğunda olup, sunucu sayıları en az yukarıda belirtilen kriterleri sağlamak kaydıyla, yüklenici tarafından belirlenecektir Her bir sunucu yedekli mimaride çalışmasının dışında başka bir sunucu/görevin yedeği olarak kullanılmayacaktır Arşiv içerik yönetim yazılımı, veritabanı, HSM yazılımları, web uygulamaları ya da sistemin çalışması için gereken herhangi bir yazılımın tek bir kaynaktan çalıştığı (hizmet verdiği yazılımların çalıştığı) sunucular tamamen donanım ve yazılım olarak birebir yedekli (cluster) yapıda, aynı anda çalışan mimaride olacak; herhangi bir donanım ya da yazılımda sorun olduğunda diğer sunucuda hizmet aynen devam edecektir (change-over özelliği) Sunucular için rack-tipi açılıp kapanabilir LCD-TFT monitör ve KVM switch sağlanacaktır Sunucularda kullanılabilecek işletim sistemleri olarak Windows Server 2003/2008, Unix ya da Linux; veritabanı saklama ve yönetim sistemleri olarak Oracle, Sysbase, MS SQL Server ya da DB2 güncel sürümleri; web/uygulama sunucusu olarak IIS veya Apache teklif edilecektir Sunucuların yerleştirileceği rack dolapları kapaklı ve rack içi soğutma sistemine sahip olacaklardır Sunuculardaki bütün diskler, güç üniteleri, fanlar hot-swappable (çalışma esnasında değiştirilebilme) özelliğine sahip olacaktır Sistemin, kaybedilmesi durumunda bilgi kaybına sebep olacak ya da sistemin işleyişini aksatacak tüm modüllerindeki belleklerde saklanan bilgiler, elektrik kesintisi gibi durumlarda bu bilgileri en az 48 saat koruyacak bir yapıya sahip olmalıdır. Bu özelliğin nasıl sağlandığı ve ne kadar süre bilgiyi sakladığı teklifte belirtilecektir Herhangi bir sunucunun üzerindeki CPU ve bellek kullanımı ile disk arızası, fan arızalarını görebileceğimiz performans ve log takip programı yüklenici tarafından sağlanacaktır. 7. VİDEO SUNUCULAR ve PORTLAR 7.1. Sistemde giriş/çıkış konfigürasyonu aşağıdaki şekilde olacaktır. Sistemde 8 (sekiz) adet SD-SDI (6 adedi analog giriş/çıkış olarak kullanılacaktır, gerekli çeviriciler de Yüklenici tarafından sağlanacaktır) ve 4 (dört) adet HD-SDI olmak üzere toplam 12 (oniki) adet giriş/çıkış portu olacaktır. Bu portlar video sunucu/lar ile sağlanacaktır. Portlar istenildiğinde kayıt (ingest), istenildiğinde okuma (playout) olarak kullanıcı arayüzleri ile herhangi bağlantı değişikliği gerektirmeden konfigüre edilebilecektir. Bu özellik; 8 (sekiz) adet SD-SDI giriş, 8 (sekiz) adet SD-SDI çıkış, 4 (dört) adet HD-SDI giriş, 4 (dört) adet HD- SDI çıkış şeklinde de teklif edilebilir Video sunucuları, donanım ve yazılımları ile birlikte teklif edilecektir Video sunucu olarak tanımlanan cihazlar, bu iş için özel olarak üretilmiş cihazlar olacaktır (dedicated server). Bir iş istasyonu ve video kart ile oluşturulan konfigürasyonlar video sunucu olarak kabul edilmeyecektir. 16 / 25

17 7.4. Video sunucuları üzerindeki video portlardan (en az renk başına 10-bit) SD-SDI ve HD-SDI materyal kayıt ve okuma yapılabilecektir. Analog (PAL) bağlantılar için gerekli olan tüm cihazlar (çift-yönlü dönüştürücü, timecode üreteci) ve bağlantı elemanları yüklenici tarafından sağlanıp kurulacaktır Portlar üzerinden aşağıdaki formatlarda kayıt ve okuma (ingest/outgest) yapılabilecektir. MPEG-2 4:2:2 40, 50 Mbps (Desteklediği başka formatlar varsa belirtilecektir.) MPEG HD 720p/50, 1080i/50, 50, 100 Mbps Bu formatlarda kaydedilmiş materyaller, üstverileri ile birlikte, dosya biçiminde sisteme kaydedilebilmeli ve sistemden okunabilmeli yani dışarı aktarabilmelidir Tüm HD portlardan gerektiğinde bağlantı değişikliği gerektirmeksizin SD-SDI giriş/çıkış yapılacaktır. Bu işlemler, ingest operatörü tarafından manuel olarak yapılabileceği gibi, sistem tarafından da otomatik olarak algılanacak ve işlem gerçekleştirilecektir Giriş-çıkışları yönlendirmek için video ve ses bağlantıları patch paneller üzerinden sağlanacaktır. 8. KONTROL İŞ İSTASYONLARI Kontrol İş İstasyonları 8.1. Her bir ingest /playout kontrol iş istasyonları en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır: 2x QuadCore CPU 2,80 Ghz 8 MB L2 Cache 8 GB DDR3 RAM 2x 146 GB 15K rpm HDD: sistem diski (SAS, RAID-1) 3x 500 GB 15K rpm HDD: veri diski (SAS, RAID-5) 2x USB port (ön panelde), 1x Firewire port, 1x HDMI, 1x RS-232 port DVD±RW DL sürücü 2x 10 Gb ethernet ağ kartı (802.3ad TEAM) 512 MB harici ekran kartı (paylaşımsız) İşletim sistemi: Windows, (güncel sürüm ve Türkçe) Türkçe F ve Q klavye VGA monitörler 8.2. Her bir ingest/outgest kontrol iş istasyonu için en az aşağıdaki özelliklere sahip VGA monitörler sağlanacaktır: Tip : LCD-TFT Boyut : 22, 16:9 Çözünürlük : 1920x1200 piksel Renk derinliği : 24-bit Parlaklık : 400 cd/m 2 Kontrast oranı : belirtilecektir Tazeleme hızı : belirtilecektir TCO 03 sertifikası veya eşdeğeri 16:9, 4:3 ve 16:9/4:3 (otomatik) seçilebilir özellikli Video monitörleri 8.3. Her bir ingest/outgest kontrol iş istasyonu için en az aşağıdaki özelliklere sahip video monitörler sağlanacaktır: Tip : LCD-TFT Boyut : 42, 16/9 17 / 25

18 Çözünürlük : 1920x1080 piksel Renk derinliği : 24-bit Parlaklık : 400 cd/m 2 Kontrast oranı : belirtilecektir Tazeleme hızı : belirtilecektir 16:9, 4:3 ve 16:9/4:3 (otomatik) seçilebilir özellikli Duvara asma/tutturma aperat ve aksesuarları 8.4. Teklif edilecek monitörler EBU standartlarına uygun olacaktır. Analog girişler, SD-SDI ve HD- SDI video girişleri ile analog ve/veya digital ses girişleri olacaktır Monitörlerin tüm giriş ve çıkış video konnektör tipleri BNC tipte olacak ve gerekli çeviriciler sağlanacaktır. SD SDI yada HD SDI embedded giriş kaynaklar için ses seviye ve faz korelasyon göstergeleri olacaktır Video monitörler üzerinde aynı anda 4(dört) kanaldan gelen video ve ses seviyelerini ekranı 4(dört)e bölerek gösterilebilecektir (multiviewer özelliği). Önerilen çözüm kasa/kart tipi olmalı, monitör markasından bağımsız olmalıdır. Herbir monitör üzerinde en az 1(bir) adet analog PAL kompozit video girişi (loop-through çıkışlı) ve 2 (iki) adet SDI girişi (loop-through çıkışlı) bulunmalıdır Herbir monitör için kullanım kitabı, monitörlerle ilgili her tür teçhizat için 2(iki) adet ölçü-bakım kitabı verilmelidir. Giriş/Çıkış (Ingest/Outgest) Çalışma Masaları 8.8. TRT Arşiv Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut 3(üç) adet ingest/outgest masası yeni sistemde kullanılacaktır Herbir ingest/outgest masasında en az 1(bir) adet kontrol iş istasyonu, 2(iki) adet VGA monitör, 1(bir) adet video monitör, 4(dört) adet VTR player/recorder lar (İdare tarafından sağlanacaklardır), 1(bir) takım profesyonel ses monitörleri (hoparlörler) ve dinleme amaçlı profesyonel kulaklıklar yer alacaktır Her bir iş istasyonu ile aynı anda 4(dört) adet ingest/outgest portu yönetilecektir. Bu işlem için her seferinde özel bir bağlantı gerekmeyecek, kullanıcı masasından 4 VTR yi (video ve bunlara ait ses kanallarını) remote olarak yönetebilecektir Her bir ingest/outgest portunun giriş ve çıkışlarındaki video ve ilişiğindeki ses seviyeleri aynı anda hepsi birden ya da herhangi birisi seçilerek video monitörde tam ekran olarak izlenebilecektir Her bir ingest/outgest portunun giriş ve çıkışlarındaki ses kanallarından herhangi birisi kulaklıklara ve hoparlörlere seçilip dinlenebilecektir Çalışma masalarındaki video/ses bağlantıları patch paneller, kontroller ya da matris üzerinden sağlanacaktır Kulaklıklar: Herbir ingest masası için hem VTR, hem bilgisayar çıkışlarında kullanılabilecek uygun konnektörlere sahip 4(dört) adet stereo, profesyonel kalitede (gürültü geçirmeyen, hafif (en fazla 250 gr), kılıf ve yastık kısımları değiştirilebilen, tek taraflı da kullanılabilen, doğal malzemelerden üretilen) kulaklıklar teklif edilecektir Hoparlörler: Herbir ingest masası için 1(bir) çift yakın dinleme amaçlı iki yollu aktif referans monitör hoparlör seti (70 W toplam çıkış gücünde, frekans tepkisi 56Hz-20KHz için max ±2dB, SNR>100dB, THD <%0,1 ) teklif edilecektir. 18 / 25

19 9. VERİ DEPOLAMA BİLEŞENLERİ 9.1. Genel Depolama alanlarında verinin depolanması, yönetilmesi, güvenilirliğinin sağlanması ve problem durumunda geri dönülmesi için gerekli bileşenler yer alacaktır Saklama alanlarını oluşturacak bileşenler olarak; diskler, teyp kütüphanesi ve kartuşlar, HSM yazılımı, HSM sunucuları, rack kabinler, SAN/NAS ve diğer yapısal bileşenler sağlanacaktır Saklama alanlarının net kapasiteleri, işletim sistemi biçimlendirmesi, dosya sistemini oluşturma ve RAID yapıları oluşturulduktan sonra elde edilecek kapasitelere göre hesaplanacaktır HSM Yazılımı HSM yazılımı entegre olarak çalışacaktır. Dosya sistemi, hiyerarşik depolama yönetimi, robot alt sistemin yönetimi işlemleri tek ve entegre bir yazılım tarafından gerçekleştirilecek, tek bir grafik arabirim üzerinden yönetilecektir HSM Sistemi farklı üreticilere ait donanımların kullanılabilmesine olanak tanıyacaktır. Desteklenen ürünler belirtilecektir Verinin farklı katmanlar arasında kaydırılması için gerekli politikaların tanımlanmasına olanak verecektir. Katmanlardan bir ya da bir kaçı teyp olabilecektir. İkiden fazla katmanın tanımlanabilmesine olanak tanıyacaktır Teklif edilen HSM sistemi, verinin gelecekte sisteme eklenecek donanımlar üzerine kolayca kaydırılabilmesi için gerekli yazılım araçlarına ve becerilere sahip olacaktır. Örneğin, sistem yeni eklenen bir teyp sistemine eski kartuşları aktarabilecektir Verinin disk üzerindeki kopyasının silinmesi işlemi bağımsız politikalara bağlı olarak gerçekleştirilebilecektir Sistem işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilecek ancak manuel kontrol için gelişmiş bir görsel dosya gezginine de sahip olacaktır Dosya gezgini depolama katmanı arası dosya taşınmasına izin verecektir. Dosya gezgini dosyaların hangi katmanda yer aldığını gösterebilecektir Dosya gezgini üzerinden dosya sisteminin dump edilmesi ve dosyaların dump tan geri getirilmesi işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Dump etme işlemi belirli periyodlar ile yapılabilecektir. Dosyayı geri alma işlemi, her çeşit dosya için ayrı ayrı gerçekleştirilebilecektir Dosya gezgini üzerinden her kopyanın hangi katmanda yer aldığına dair bilgiler takip edilebilecektir HSM sistemine ait online disk sistemi, robot, teyp sürücü, dosya sistemi, iş kuyruğu durumu tek bir arabirim üzerinden izlenebilecektir. Bu arabirim görsel bir sunumda bulunacaktır Dosya sistemlerinin ve teyp medyalarının doluluk oranları izlenebilecektir Sistem WORM özelliğini destekleyecektir (WORM: write once, read many) Teklif edilen sistem hem CIFS, hem de NFS üzerinden erişime izin verecektir. Hangisinin kullanılacağı teklifte belirtilecektir. 19 / 25

20 9.3. HSM Sunucuları HSM sistemi kümelenmiş (clustered) biçimde yapılandırılacaktır Her bir sunucu en az 4 (dört) işlemciye sahip olacaktır. Teklif edilen sistem desteklediği en hızlı işlemciler ile teklif edilecektir Her bir işlemci en az 4 (dört) çekirdeğe sahip olacaktır Her bir sunucu en az 32 GB belleğe sahip olacaktır Her bir sunucu disk ve teyp sistemlerine bağlanmak üzere en az 2(iki) adet 8 Gbit FC bağlantı noktasına sahip olacaktır Her bir sunucu en az 2(iki) adet 10 Gbit ağ bağlantı noktasına sahip olacaktır Disk Tabanlı Online Depolama Alanları Disk tabanlı online depolama alanları, toplam net kapasitesi sıkıştırmasız en az 200 (ikiyüz) TB ve en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır Bu kapasitenin 5 (beş) TB ı RAID 10 güvenliğinde 15K rpm, 4 Gbps hızında, 300 GB FC (fibre channel) disklerle oluşturulacak; veritabanı için kullanılacaktır Bu kapasitenin 45 (kırkbeş) TB ı RAID 5 güvenliğinde 15K rpm, 4 Gbps hızında, 300 GB FC disklerle oluşturulacak; yüksek çözünürlüklü video materyallerinin işlem gördüğü ve geçici olarak saklandığı alan olarak kullanılacaktır Bu kapasitenin 150 (yüzelli) TB ı RAID 6 güvenliğinde 7200 rpm, 3 Gbps hızında, 300 GB tamamı SATA, SAS ya da FC disklerle oluşturulacak; doküman ve diğer arşiv materyalleri, ön izleme kopyaları ve anahtar kareler saklanacaktır Md ve Md de belirtilen toplam 50 TB lık depolama alanı bir adet disk ünitesinde, toplamda en az 32 Gbps aktif bant genişliği ile SAN (Storage Area Network) olarak teklif edilecektir Md de belirtilen 150 TB depolama alanı en fazla iki adet disk ünitesinde, toplamda en az 32 Gbps aktif bant genişliği sağlayacak, Yüklenicinin önereceği çözüme göre SAN veya NAS (Network Attached Storage) olarak teklif edilebilecektir Md ve Md de tarif edilen disk sistemleri birbirinden bağımsız olacaktır Disk tabanlı online saklama alanlarının tamamı, hot-swappable yedekli controller, yedekli güç besleme (PSU), yedekli bağlantılar ve yedekli fan ünitelerine sahip olacaktır. Bu bölümdeki yedek güç kaynakları, arıza durumunda hizmeti kesintiye uğratmadan otomatik olarak diğerine geçecek şekilde çalışacaktır Herbir disk grubu (array) en fazla 12 (oniki) adet diskten oluşacak, her array için 1(bir) adet yedek disk (hot spare disk veya alan) kullanılacak, yedek diskler gruplara özel olmayacak, her grup arıza durumunda herhangi bir yedek diski otomatik olarak kullanabilecektir Arıza sonrasında disk değişiminde kayıp verilerin yeniden oluşturulması (re-build) işlemi otomatik olarak gerçekleştirilecek ve bu işlem esnasında herhangi bir kullanım engeli ve performans kaybı olmayacaktır. Maksimum yeniden oluşturma (re-build) süresi teklifte belirtilecektir RAID kontrol birimleri (RAID controller units) birbirini kesintisiz yedekleyecek şekilde, ikili gruplar halinde, aktif-aktif çalışacak şekilde yapılandırılarak kullanılmalıdır. 20 / 25

EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) 1/7

EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) 1/7 EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) Teknik Şartname Eski Hali 3.5. Teklif edilecek teçhizatın SD-SDI giriş ve çıkışları 625 lines, 25 frames/sec analogue

Detaylı

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 16 ve 35mm lik pozitif ve negatif filmleri minimum HD çözünürlükte real time okuyan

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BTDB/-14-IH-44682 Bu şartnamenin amacı Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazlarına ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

NON-LİNEAR KURGU SETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NON-LİNEAR KURGU SETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NON-LİNEAR KURGU SETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BTD.07.(DIŞ).2010/104 1. AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, 6 adet masaüstü ve 6 adet dizüstü profesyonel non linear kurgu setine ilişkin teknik özellikleri ve

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) AMAÇ Bu şartnamenin amacı, Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Görüntü Sistemlerinin temini, kablolaması, montajı, devreye alınması ile test ve eğitim

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı HD ve SD XDCAM Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazları, HD Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazları,

Detaylı

YAYIN GÖRÜNTÜ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI ALIMI KISIM B TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAYIN GÖRÜNTÜ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI ALIMI KISIM B TEKNİK ŞARTNAMESİ YAYIN GÖRÜNTÜ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI ALIMI 1. AMAÇ KISIM B TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamede; TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı nda kullanılmak üzere Kısım A da tanımlanan

Detaylı

NON-LĐNEAR KURGU SETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

NON-LĐNEAR KURGU SETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ NON-LĐNEAR KURGU SETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, 38 adet profesyonel non-linear kurgu setine ilişkin teknik özellikler ve fonksiyonel ihtiyaçları tanımlamaktır. 2. GENEL

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı

SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı Teknik Şartname 1. Amaç Bu şartnamenin amacı, Devamlılık Merkezi ve TRT Kurdi kanalının yayın hizmetlerinde kullanılması için alınması planlanan sistem

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

EK-A: MEVCUT TRT SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ

EK-A: MEVCUT TRT SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ EK-A: MEVCUT TRT SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ 1.1. Giriş Sayısal Arşivleme, Kurumun yapım yayın sürecinde üretilen her türlü görsel, işitsel yayın materyalinin (videobant, film, ses bandı, vb) yayınlanan ve/veya

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL

TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL 1. GENEL TEKNĐK ŞARTNAME Bu teknik şartnamenin amacı; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), IP, EDGE, 3. nesil (3G) cep telefonu servisleri ve 4. nesil (4G) mobil ağlar üzerinden, dış mekanlardan yapılan

Detaylı

EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Amaç 2. İşin Tanımı 3. Genel Gereksinimler 4. Sistem 5. Kablolama ve Montaj 6. Eğitim 7. Garanti ve Teknik Destek Hizmetleri 1. AMAÇ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ BTDB7-11-IH-14442 Bu şartnamenin amacı Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazlarına ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.3-Pendik ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal ihale

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 500TB NET KAPASİTELİ AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ses sistemleri ve restorasyon setlerinde ağ destekli saklama alanı ihtiyacını karşılamak üzere satın

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü nde bulunan kamera sistemine ait (sabit IP MP kameralar ve hareketli IP MP kameralar sistem odasında bulunan

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Multimedya Bilgisayar ve İş İstasyonu Bilgisayar Alımı Teknik Şartname 1- GİRİŞ 1.1. Multimedya Bilgisayar

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES Işık Karakoçan dan Yükseliyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme ihalesine İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Amaç 2. İşin Tanımı 3. Genel Gereksinimler 4. Sistem 5. Kablolama ve Montaj 6. Eğitim 7. Garanti ve Teknik Destek Hizmetleri 1. AMAÇ

Detaylı

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model ŞARTNAME İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model 40 Adet Asus i7 6700 Model 55 Adet Asus P2430UJ Model Şartnamede; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ASÜ, Teklif

Detaylı

VSP-BZ10. Profesyonel içerik oluşturma için uygun maliyetli, kullanımı kolay dijital kurumsal TV. Genel Bakış

VSP-BZ10. Profesyonel içerik oluşturma için uygun maliyetli, kullanımı kolay dijital kurumsal TV. Genel Bakış VSP-BZ10 Profesyonel içerik oluşturma için uygun maliyetli, kullanımı kolay dijital kurumsal TV Genel Bakış Müşterilerin ilgisini çekin, özel teklifleri yayınlayın ve video, ses, hareketsiz görüntü ve

Detaylı

EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER. İdari Şartnamedeki Değişiklikler: Madde 5.1.d. Bu madde boş bırakılmıştır.

EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER. İdari Şartnamedeki Değişiklikler: Madde 5.1.d. Bu madde boş bırakılmıştır. EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER Aşağıda eski ve yeni hali verilmiş şartname maddelerinin eski hallerinin yerine yeni halleri geçerli olacaktır. İdari Şartnamedeki Değişiklikler:

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER 1. GENEL TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartnamenin amacı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), IP (kablolu ve kablosuz), EDGE, 3. nesil (3G) cep telefonu servisleri ve 4. nesil (4G) mobil ağlar üzerinden,

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:2

Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:2 1 GİRİŞ BT EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ (GA2.1) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk GB boş disk *** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve RAID seviyesi

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2 ÜRÜNLER Genel Özellikler Ses ve kontrol sinyalleri ile IP arasında köprü görevi Ethernet bağlantısı (RJ45) Web sunucuları ile uyumlu çalışma Tüm web tarayıcıları ile kontrol edilebilme Seri port bağlantısı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Kullanma Kılavuzu DA-70861 1. GİRİŞ Digitus tam fonksiyonel üniversal takma birimi, USB tip C tam donanımlı bir çalışma alanı oluşturmanız için size her şeyi sunuyor.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1.Bölüm:............................ Programın Amacı ve Size Katacakları 2.Bölüm:........................... Programın Genel Özellikleri 3.Bölüm:............................

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Yapısal Kablolama

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler Genel Özellikler» Natif HD 1080P(1920 x 1024) Göru ntu Çözu nu rlu ğu» Full HD Grafik Arayu z» Kendi mu hendisleri tarafından geliştirilen codec (H.264)» Gerçek Pentaplex İşletim Performansı Canlı-Kayıt»

Detaylı

BİLGİLENDİRME PANOSU ŞARTNAMESİ

BİLGİLENDİRME PANOSU ŞARTNAMESİ BİLGİLENDİRME PANOSU ŞARTNAMESİ 1.1. SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1. Proje kapsamında 6 farklı noktaya toplam 10 adet monitör konulacak. 2. Bilgilendirme panosu uygulaması merkez yönetim server, LCD ekran

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır. TEKNİK ŞARTNAME A) MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (150 ADET) 1) İŞLEMCİ ve CHIPSET Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5 TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 5 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine (NAS) ve 24 adet sunucu(server)

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 A. STANDARTLAR: A.1. Üretici firmanın ISO9001:2000 kalite belgesi olacaktır. A.2. Sistemde kullanılacak ürünler

Detaylı

TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ ENSTİTÜYE TEZ TESLİMİNDE VERİLECEKLER LİSTESİ 1. Tez Bilgi Arşivi ve gerekli diğer belgeler aşağıda link halinde verilmiş

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

HyperDeck Studio Mini

HyperDeck Studio Mini Product Technical Specifications HyperDeck Studio Mini HyperDeck Studio Mini yaygın olan SD kartlarına ProRes kaydedebilen portatif bir yayın kalite disk kaydedicidir 2160p30'a kadar tüm formatlarda kayıt

Detaylı

AKINSOFT Franchise Server 2 Yardım Dokümanı

AKINSOFT Franchise Server 2 Yardım Dokümanı AKINSOFT Franchise Server 2 Yardım Dokümanı Doküman Versiyon: 01.02.02 Tarih: 03.03.2015 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ Franchise Server 2 programı; Franchising veren veya bağımsız birimlerinin satış

Detaylı

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi

Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi 1 Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi Kurulum Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon Sürüm 2.1.3 2 İçindekiler Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi... 1 1. Sistem Gereksinimleri... 3 2. Kurulum... 3 3. Lisanslama... 10 4. Windows

Detaylı

HyperDeck Studio Mini

HyperDeck Studio Mini Product Technical Specifications HyperDeck Studio Mini HyperDeck Studio Mini yaygın olan SD kartlarına ProRes kaydedebilen portatif bir yayın kalite disk kaydedicidir 2160p30'a kadar tüm formatlarda kayıt

Detaylı

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını İçeren Alım

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

Solving Solutions. IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri

Solving Solutions. IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri saynvr NSV1 Serisi IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri Analog kameraların dezavantajları: Düşük çözünürlüklü, Kablo maliyeti, Kayıt imkanı kısıtlılığı Uzun mesafelerde tek bir kablo kullanımında sinyal

Detaylı

ATEM Television Studio HD

ATEM Television Studio HD Product Technical Specifications ATEM Television Studio HD ATEM Television Studio HD hem yayıncılar hem de AV profesyonelleri için tasarlanmış ilk prodüksiyon switcher'dır. Yayın ve tüketici kameraları

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Elektronik cihazları Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU

@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU @6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU Ürün Grubu [X] Fusion [X] Fusion Standard [X] Entegre W3 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama @6 serisi ürünlerin kurulum işlemleri sadece on-line internet

Detaylı

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 İçindekiler Tablosu PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler.3 2.Kullanım..4 2.1. Çalışma Takvimi..5 2.2. Giriş ve Çıkışlar.6 2.3. İzin ve Tatil..7 2.4. Personel 8 2.5. Rapor 11 2.5.1. Günlük Rapor Durumu...11

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (e-beyas) UYGULAMASI TEKNİK ALTYAPI PROJESİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU

Detaylı

A3 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A3 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A3 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarına İçeren Alım

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır. 1(13) - Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde fotoğrafik resim kalitesinde çıktı elde edilebilinir? A) İğne Uçlu C) Lazer B) Nokta Vuruşlu D) Mürekkep Püskürtmeli 2(11) - Monitörlerle ilgili olarak verilen

Detaylı

I.Dönem II.Yazılı Çalışma Notları

I.Dönem II.Yazılı Çalışma Notları 2016-2017 I.Dönem II.Yazılı Çalışma Notları Sınav Tarihi : 26-30 ARALIK Soru Sayısı :? Bu dosyanın tamamında sınavda sorulacak soruların %80 i yer almaktadır. Geriye kalan sorular sınavdan önceki ilk konulardandır

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VİDEO KURGU İSTASYONU (15 ADET) VİDEO KURGU İSTASYONU DONANIM ÖZELLİKLERİ VİDEO KURGU KARTI ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ŞARTNAME VİDEO KURGU İSTASYONU (15 ADET) VİDEO KURGU İSTASYONU DONANIM ÖZELLİKLERİ VİDEO KURGU KARTI ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAME KONU: Kurumumuzda kullanılmak üzere 15 adet profesyonel video kurgu istasyonu ve 6 adet profesyonel video kurgu kartı alımı, teknik şartlarını kapsar. VİDEO KURGU İSTASYONU (15 ADET) VİDEO

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

SENSPLORER SPX. Neden SENSPLORER SPX KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ

SENSPLORER SPX. Neden SENSPLORER SPX KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ SENSPLORER SPX Environment Control System KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ Sensplorer, kritik mekanların iklim ve enerji verilerini sürekli ölçerek, tanımlanan aralığın dışına çıktığında ilgili kişileri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24593 18.12.2014 Konu : Masaüstü Bilgisayar Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Masaüstü Bilgisayar Alımı alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu teknik şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) IP, ISDN, 3G ve üzeri GSM hatları üzerinden ses yayını ve programı iletmek üzere ihtiyaç duyduğu

Detaylı