TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:"

Transkript

1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı, kurulumu, konfigürasyonu, uyarlaması ve aktarım (migration) işlemleri ve eğitimler ile ilgili teknik hususları kapsar. Satın alınacak sistemin yapım ve yayın platformu içerisindeki konumu, aşağıdaki gibi bir mimaridedir. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: TRT Arşiv Dairesinde kurulu bulunan mevcut Sayısal Arşiv Sistemine ait tüm donanım ve yazılım bileşenleri Sistem: Teklif edilecek teçhizat, yazılım, çevre birimi ve hizmetlerin tümü Cihaz: Üzerinde bulunan yazılım, donanım ve çevre birimleri ile birlikte sistemi oluşturan bileşenlerinden her biri Materyal: Video, ses, resim/fotoğraf ve doküman içerikli dosyalardan her biri Hi-Res Materyal: Video, ses, resim gibi her türlü arşiv materyallerinin arşiv amaçlı saklandığı yüksek çözünürlüklü kopyası Low-Res Materyal: Video, ses, resim gibi her türlü arşiv materyallerinin izleme amaçlı saklandığı düşük çözünürlüklü kopyası Ingest: Sayısal Arşiv Sistemine kasetlerden okuma ya da live ingest (canlı gelen videoyu anında kaydetme) şeklinde materyal kaydedilmesi Import: Sayısal Arşiv Sistemine harici bir kaynaktan dosya transferi şeklinde materyal alınması Outgest: Sayısal Arşiv Sisteminde kayıtlı materyalin kasete kayıt şeklinde, başka bir sisteme materyal gönderme şeklinde veya yayına çıkma şeklinde çıkış verilmesi Export: Sayısal Arşiv Sisteminde kayıtlı materyalin dosya transferi şeklinde harici bir ortama gönderilmesi 1 / 25

2 İçerik (Content): Arşiv amaçlı kaydedilen tek kare video, hareketli video (klip), ses, yazı ve yazı sayfası, grafik tasarım/animasyon (logo, şerit, pencere, vb.), kalıp (şablon) vb. Üstveri (Metadata): Materyalin içeriği tanımlayan, detaylandıran, arama, sorgulama işlemleri ile materyale erişimi kolaylaştıran, içerik hakkındaki bilgi SD-SDI: ITU-R BT.601 ve SMPTE 259M standartlarına uygun video sinyali HD-SDI: SMPTE 292M standartlarına uygun video sinyali Transkodlama (Transcoding): Bir sayısal materyalin formatını değiştirilmesi Damgalama (Watermarking): Video, ses ve resim dosyalarının içine telif hakkı (copyright) bilgisi gizleme işlemi Uyarlama (Customization): Yazılımların İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda öznelleştirilmesi Aktarım (Migration): Mevcut TRT-SAS daki arşiv materyalinin ve ilişiğindeki verinin alınacak sisteme aktarılması. İş Sürekliliği Planı (Business Continuity Plan): Sistemde oluşabilecek olası donanım, yazılım ve ağ arızaları halinde sistemin işlevlerinin devam edebilmesi için genel iş akışını aksatmamak üzere genel çözüm önerilerini kapsar. TRT_NET: TRT Oran yerleşkesi içindeki omurga anahtarlar (switch) arasında 10 Gbps, omurga ve kenar anahtarlar arası 1 Gbps ve sunucu ve kullanıcılar tarafında 1 Gbps ve 100 Mbps hızında, Telekom hatları ile şehiriçi ve şehirlerarası 2 Mbps 50 Mbps arasinda değişen bant genişliklerine sahip devrelerle Oran yerleşkesine bağlantısı sağlanan, Katman 2 ve 3 Cisco Network Switch ler üzerine kurulu, tüm bilgisayar sistemlerini birbirine UTP Cat5e, Cat6 bakir kablo ya da Fiber Optik kablo ile bağlayan bilgisayar ağı. 3. GENEL HUSUSLAR 3.1. Teknik Şartnamenin her maddesi detaylı bir şekilde cevaplandırılmalıdır. Tamam, Anlaşıldı gibi ifadeler yerine şartnamenin ilgili maddesine Kabul edilmiştir. ifadesi kullanılacak, nasıl sağlanacağı da açıklanacaktır. İstekliler, teknik şartnameye cevaplarını belirtilen surette vermezlerse, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır Sistemde bulunan tüm cihazlar, 220 VAC ve 50 Hz tek veya üç faz enerji beslemesi ile şehir şebekesinde çalışabilmeli ve ±10% V gerilim ve ±5% Hz frekans dalgalanmalarından etkilenmemelidir. Cihazlar üzerindeki enerji girişi için olan /erkek/ besleme fişleri IEC (European) tipte olacaktır Sistem, tüm bileşenleri ile 365 gün/yıl ve 24 saat/gün, +10 ºC ile +35 ºC sıcaklık ve 30% -70% bağıl nem aralıklarında kesintisiz olarak çalışacaktır İhale konusu sistem için gerekli kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve enerji alt yapısı İdare tarafından sağlanacaktır. Teklif edilecek sistemin ihtiyaç duyacağı maksimum güç gereksinimleri açıkça belirtilecektir Teklif edilecek teçhizatın SD-SDI giriş ve çıkışları 625 lines, 25 frames/sec analogue composite PAL video, SMPTE 259M-C serial component video ve SMPTE 299M/272M-A embedded audio standartlarına ve teklif edilen teçhizatın HD-SDI giriş ve çıkışları SMPTE 292M serial component video ve SMPTE 299M/272M-A embedded audio standartlarına uygun olacaktır Cihazların tüm SD-SDI, HD-SDI video giriş/çıkışları BNC tipte olmalı ve/veya dönüştürücüler sağlanmalıdır. AES ses giriş/çıkış konnektörleri aksi belirtilmedikçe 110 ohm dengeli (balanced) olacaktır. Teklif edilen cihazların analog ses giriş/çıkışları XLR-3 tipinde konnektörler ile sağlanacak, ses seviyeleri 0 dbm veya +4 dbm, 600 ohm dengeli (balanced) olacaktır. 2 / 25

3 3.7. Teklif edilecek tüm HD teçhizat 720p/50, 1080i/50 ve 1080p/50 standartlarını destekleyecektir Sistemdeki tüm video bileşenleri tek bir referans sinyali ile tetiklenecektir. Referans gerektiren her bir cihaz, kaynaktan çoğaltılan referans sinyaliyle beslenecek olup, cihazdan cihaza loop yapılmayacaktır Rack tipi tüm teçhizat 19" genişliğinde olacak ve rack montaj kitleri ile birlikte teklif edilecektir Sistemde bulunan tüm yazılımlar orijinal lisanslı olacaktır. Orijinal yazılımlar ve lisanslar cihaz dışında başka bir saklama ortamında da (orijinal CD, DVD, Blue-ray Disc, kağıt baskı vb.) idareye teslim edilecektir Yazılım lisanslama yöntemi/yöntemleri sabit donanımdan bağımsız olacaktır, eğer donanımsal bir lisanslama yöntemi kullanılacaksa bu USB dongle kullanımı şeklinde olabilir İhale konusu sistemde, yüklenici tarafından gerekli görülen sunucu ve iş istasyonlarına, performansı düşürmeyecek şekilde antivirüs yazılımları yüklenecektir İdare tarafından sağlanacak okuyucu/kaydedici (örneğin VTR) cihazların teklif edilecek sistem ile bağlantısı yüklenici tarafından sağlanacaktır Sistemin kendisinden beklenen işlevleri yerine getirip getirmediği hususunda yapılacak testlerle ilgili ekipmanlar firma tarafından getirilecektir Sisteme ilişkin yönetimsel işlemler yerel ağ üzerinden yapılabildiği gibi, uzak bir noktadan da yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilmelidir Birbirini yedekleyen tüm cihazların, ağ ve video bağlantıları gibi ana sistemle olan bütün bağlantıları birbirinden bağımsız ve yedekli olacaktır; yani herhangi bir noktada meydana gelen arıza ya da kopukluk, yedek cihazların çalışmasını engellemeyecektir İşin konusu sisteme dair tüm ürünler güvenli olacaktır. Ayrıca, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olması gereken tüm malzeme ve teçhizat, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olacaktır. Söz konusu Yönetmeliğe aykırı mallar nedeniyle oluşacak idarenin her türlü zararı yüklenici tarafından karşılanacak olup, bu sebeple uygulanacak cezalardan da münhasıran yüklenici sorumlu olacaktır İşin Aşamaları: İşbu ihale kapsamında yapılacak iş aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. Malların teslimi ve montajı (kablolama dahil) Yazılımların kurulum ve konfigürasyonu Uyarlama (customization) ve aktarım (migration) Kullanıcı ve sistem mühendisleri ile sistem yöneticileri eğitimleri Yüklenici, yukarıda belirtilen aşamaların sıralamasına uygun surette, birinci aşamada belirtilen malların teslim ve montajları hariç, diğer aşamalar için gerçekleştirilme sürelerini de (süreçlerin bitimini müteakip takvim günü olarak) belirten iş programını işe başlama tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde, idareye verecektir. Sunulan iş programı kontrol teşkilatı tarafından en geç 3 (üç) iş günü içinde programı olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak idarenin onayına sunulacaktır. İdare, iş programının verildiği tarihten başlamak üzere 3 (üç) iş günü içinde iş programını olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programı idarenin onayı ile geçerli olur. Yüklenici, idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak, zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir İşin süreçlerinden aktarım (migration) kapsamında yapılacak işlemler; yüklenicinin idarece onaylanan iş programında belirttiği süre içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Ancak, yüklenici, 3 / 25

4 işbu şartnamede belirtilen azami veri büyüklükleri/miktarları/süreleri kapsamında kalmak koşuluyla, (ön) kabul çalışmaları başlanıncaya kadar sisteme eklenecek materyal ve verilerin de aktarımını ayrıca yapmakla yükümlüdür Yüklenici, sistemi oluşturan malların teslimini ve montajını (kablolama dahil) işe başladığı tarihten itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde tamamlamış olacaktır. Belirtilen süre içinde söz konusu malların teslimi ve montajının tamamlanamaması halinde, ihale dokümanlarında öngörülen gecikme cezası ile sonuçlarına dair hükümler uygulanacaktır İstekliler aşağıda istenenleri teklifleri ile birlikte İdareye vereceklerdir: İhale konusu sistemi oluşturan donanım ve çevre birimlerine ilişkin varsa katalogları (basılı veya dijital ortamda) Genel Sistem ile Detaylı Sistem Mimarisini gösteren şemaları (basılı ve dijital ortamda) İhale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için teklif edecekleri donanım ve çevre birimlerinin adet, marka ve modelleri ile yazılımların adet, versiyon ve kullanıcı sayılarının gösterildiği fiyatsız listeleri de yazılı ve imzalı olarak İdareye vereceklerdir Yüklenici, sistemin (ön) kabul çalışmalarına başlanacağı esnada; Sistem ve kayıt odasındaki cihaz yerleşimlerini gösterir şemasını Cihaz dolaplarına (rack) cihazların yerleşimi, kablolama ve montaj şemasını İş sürekliliği planını Ağ şemasını Kullanıcı ve varsa teknik klavuzlarını Veri yapısı şemasını Video/ses akış ve bağlantı şemasını Depolama sistemini gösterir dokümantasyonlarını Yedekleme yapısı, periodu ve yöntemini gösterir dokümantasyonlarını basılı ve dijital ortamda idareye teslim etmiş olacaktır Teklif edilecek sistemlerin montajlarının yapılacağı mekânlar, mevcut donanım ve yazılım fonksiyonları, kullanıcı arayüzleri, iş akışları, veri tabanı yapısı gibi teklifin hazırlanması için gerekli tüm bilgiler istekliler tarafından, idare personeli gözetiminde tekliflerin sunulmasından önce görülüp incelenebilecektir. İsteklilerin tekliflerini, buna göre inceleyerek verdikleri kabul edilecektir Aktarım ve uyarlama aşamalarında mevcut sistemi yüklenici kendisi inceleyecek; sistemle ilgili ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri kendisi edinecektir Sistemin kabulü yapılana kadar, İdare nin de uygun gördüğü durumlarda, Kurum dışı kullanıcılara uygulanan uzaktan erişim sözleşmesi imzalaması kaydıyla yüklenici firmanın sisteme uzaktan erişimi sağlanabilir Demonstrasyon: İdare tarafından, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli görüldüğü takdirde, aşağıda belirtilen hususlar için demo yapılacaktır. Arşiv içerik yönetim yazılımlarını temel fonksiyonları (ingest, playout, import ve export, içerik çözümleme, arama-sorgulama, kurgu, admin fonksiyonları) Raporlama Materyal kalite kontrolü Damgalama (watermarking) Temel restorasyon işlemleri ile Sistemden beklenen temel görevlere ilişkin diğer fonksiyonel testler İhale konusu sistemin (ön) kabulü yapılıncaya kadar mevcut sistem çalışmasına devam edecektir. 4 / 25

5 4. SİSTEM MİMARİSİ ve GENEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER 4.1. Sistemde kullanılacak dosya sistemi/sistemleri ağ ve diskler için band genişliği ve performans hesaplamaları işlem yapılacak dosya büyüklüklerinin 100 GB lara varan boyutlarda olacağı ve eşzamanlı kullanıcı sayısı göz önünde bulundurularak seçilecektir Lisanslama, sisteme aynı anda bağlanan eşzamanlı (concurrent) kullanıcı sayısına göre olacak fakat İdare yazılımları istediği kadar kullanıcıya kurabilecektir. Eşzamanlı kullanıcı sayısı 200 olacaktır Teklif edilecek sayısal arşiv sisteminin depolama kapasitesi, herhangi bir sistem mimarisi değişikliği ve ilave lisans gerektirmeksizin (sadece disk yada kartuş ile bunların genişleme üniteleri eklenerek) en az 2(iki) katına çıkabilecek şekilde planlanmalıdır. Bu koşullarda çıkılabilecek maksimum kapasite teklifte belirtilecektir Sayısal arşiv sisteminde, video, ses, resim/fotoğraf ve doküman dosyaları arşiv ve izleme kalitelerinde arşivlenebilecek; bu materyallere metadata üzerinden, dokümanlarda ise ayrıca içerik üzerinden (full-text search) arama ve sorgulama yapılarak erişilebilecek, izlenebilecek, içerik çözümleme yapılabilecek, farklı formatlardaki arşiv materyalleri ile kurgu yapılabilecek ve çıkış alınabilecektir Sayısal arşiv sistemine video portları üzerinden sinyalin sayısal dönüştürülmesi sonucunda (ingest) veya ağ kaynağı ve lokal disk üzerinden dosya olarak materyal aktarımı (import) yapılabilecek; benzer şekilde sinyal şeklinde çıkış (playout) ve dosya olarak çıkış (export) yapılabilecektir. Sistem, dosya import yada export işlemleri için hiyerarşik ve kategorik yapılandırılmış, yetkiler dâhilinde erişilebilen izlenen klasör ( watch folder / drop folder ) ve FTP yöntemlerini destekleyecek, harici kaynaklardan gelen arşiv materyali belirlenen kurallar dâhilinde işlem görecektir (iş akışına dâhil etme, silme gibi..) Dosya import yoluyla sisteme alınan video materyalleri istenildiğinde olduğu gibi (orijinal haliyle), istenildiğinde transcode edilerek arşivlenecektir Sayısal arşiv sisteminde video materyalleri için; SD ve HD (HD720p, HD1080i ve HD1080p) formatları saklanabilecek, sorgulanabilecek, çözümleme ve kaba kurgu (cut-edit) işlemleri yapılarak bu şartnamede belirtilen formatlarda çıkış alınabilecektir SD videolar için temel kayıt ve saklama formatı MPEG-2 50 Mbps 4:2:2 I-Frame only, HD videolar için temel kayıt ve saklama formatı MPEG-2 HD 100 Mbps 4:2:2 I-Frame only veya eşdeğeri (örneğin HD MPEG-4 AVC / H264) olacaktır. Ses materyali, sisteme 24-bit PCM, 48 KHz olarak kaydedilebilecektir. Doküman ve diğer materyaller ise sisteme orijinal formatlarında kaydedileceklerdir Arşivlenecek dosya formatları yaygın ve endüstri standardı dosya formatları olup; ses formatları WAV, MP3, WMA, AAC, AC-3, AU; resim formatları TGA, BMP, JPEG, RAW, PCX, TIFF, GIF, PNG, EPS; doküman formatları normal ve Unicode metin, PDF, MS Office belgeleri (Word, Excel, PowerPoint,..), HTML şeklinde olacaktır Video materyalleri için en az 4(dört) kanal ses desteği sağlanacak, ayrıca harici ses dosyaları ile diğer belgeler (senaryo metni, altyazı vb) bu videoya iliştirilebilecektir. Çıkış esnasında da gerektiğinde orijinal videonun ses kanallarındaki sesler yerine iliştirilen ses dosyaları senkronlanarak yerleştirilip çıkış alınabilecektir Sistem XDCAM ve P2 kamera kayıt formatlarını okuyabilecek ve gerçek zamanlı olarak işleyebilecektir. 5 / 25

6 4.12. Düşük çözünürlüklü (izleme kopyaları) formatları aşağıda belirtilmiştir: Video: MPEG Mbps, MP4 veya WMV, 352x288 boyutlarında Ses: MP3, 16 bit, 128 Kbps, stereo Resim: JPEG, 640:480 oransal, 72 dpi, 24 bit, 100% kalite Arşiv yazılımlarının her aşamasında, video materyalleri kare hassasiyetinde (frame accurate) izlenecek, işlem yapılacaktır Sistemde saklanacak materyaller Kurumda kullanılmakta olan Avid, Edius ve FinalCut kurgu setlerinde problemsiz olarak kullanılabilecektir. Bunun için saklama formatı ve kullanılan codec ler herhangi bir üreticiye özgün olmamalı, en azından EBU MXF op1a kayıt saklama formatını desteklemelidir Damgalama (Watermarking): Sistem video, ses ve resim materyaline otomatik olarak kaybolmayan/kalıcı (yani kurgu, düzenleme, büyültme/küçültme, format değişikliği vb işlemlerinden sonra bile hala tespit edilebilen) gizli damgalama (watermarking) yapabilecektir. Damgalama hem giriş, yani kayıt (ingest) ve içeri alma (import) esnasında, hem de çıkış yani playout veya dışarı verme (export) aşamasında yapılacaktır ve İdare tarafından belirlenecek çeşitli bilgiler (tarih, kullanıcı, müşteri, telif hakları bilgisi vb) kullanılacaktır. Materyal üzerindeki damgalamayı (watermarking) gösteren bir tespit aracı (tool) da Yüklenici tarafından sağlanacaktır Sisteme TRT_NET üzerinden, tüm bölgelerden (özellikle İstanbul ve İzmir den) erişilebilecek, sorgulama, izleme, içerik çözümleme, kurgu yapılabilecektir. Yüksek çözünürlüklü materyallerin merkezler arası transferi için izlenen klasör, FTP ya da benzeri hızlı ve güvenli bir aktarım mekanizması kurulabilmesi için gerekli olan bağlantı/ağ band genişliği ihtiyacı İdareye bildirilecektir İstenildiğinde seçilen materyallerin toplu halde (batch operation) farklı profillerde izleme kopyaları yeniden üretilebilecek, bu esnada da video üzerine timecode bilgisi döşenebilecek, sabit ya da hareketli (GIF veya Targa sekans) çeşitli logolar ya da görünür fligranlar yerleştirilebilecektir. Bu bindirilen yardımcıların (logo, timecode bilgisi, fligran) konumları, büyüklükleri ve şeffaflıkları işlem yapılma anında operatör tarafından ayarlanabilir olacaktır TRT-SAS taki mevcut iş akışları ve metadata bilgileri yeni sisteme uyarlanacaktır. Kayıtlı veriler ve tüm açık iş akışları kayıpsız bir şekilde aktarılacaktır. Mevcut iş akışları Ek-B de ve metadata listeleri Ek-C de verilmiştir. Ayrıca, uyarlama aşamasında metadata listeleri, iş akışları, kullanıcı arayüzleri gibi bilgiler İdare nin belirlediği şekilde yüklenici tarafından güncellenecektir Sistem veri sorgulaması ve güncellemesi (select/update/insert/delete) yapılabilecek SOAP/XML tabanlı web servis metodlarını destekleyecektir. Bu web servis metodları değiştirilebilmeli ya da yeni metodlar eklenebilmelidir. Web servislerine kullanıcılar yetkileri dahilinde adı ve şifresi ile erişilebilmelidir Performans ve hizmetin sürekliliği açısından, sistemin bütün modülleri, 200 (ikiyüz) kullanıcının aynı anda sisteme bağlandığı ve sorgu yaptığı durumlarda, her türlü sorgu en geç 10 (on) saniye içinde anahtar kareleri ile birlikte sonuçları (varsa en az 50(elli) sonuç) getirecek; izleme ya da kurgu için tıklandığında en geç 5 (beş) saniye içinde videoyu oynatacak teknik özelliklere ve performansa sahip olacaktır. 6 / 25

7 Sayısal Arşiv Sistemi - Giriş, Çıkış ve Saklama Formatları Özet Tablosu ARŞİV MATERYALLERİ Video Ses Resim Doküman ve Diğer Materyaller Giriş Formatları XDCAM ve P2 kamera kayıt formatları, AVI (sıkıştırmasız, DV), MPEG 1-2-4, MOV, WMV ve diğer yaygın endüstri standardı formatlar WAV, MP3, WMA, AAC, AC-3, AU ve diğer yaygın endüstri standardı formatlar TGA, BMP, JPEG, RAW, PCX, TIFF, GIF, PNG, EPS ve diğer yaygın endüstri standardı formatlar Normal ve Unicode metin, PDF, ZIP, MS Office belgeleri, HTML ve diğer (raw) formatlar Çıkış Formatları Avid, Edius ve FinalCut kurgu setlerinde problemsiz olarak kullanılabilmeli, codec ler herhangi bir üreticiye özgün olmamalı, EBU MXF op1a kayıt saklama formatını desteklemelidir. Farklı format, çözünürlük ve kalitede çıkış verilebilmelidir. WAV, MP3, WMA, AAC, AC- 3, AU ve diğer yaygın endüstri standardı formatlar TGA, BMP, JPEG, RAW, PCX, TIFF, GIF, PNG, EPS ve diğer yaygın endüstri standardı formatlar Low-Res MPEG Mbps, MP4, WMV MP3, 16 bit, 128 Kbps, stereo JPEG, 640:480 oransal, 72 dpi, 24 bit, 100% kalite Saklama Formatları Hi-Res Sinyal: MPEG-2 50 Mbps 4:2:2 I- Frame only, MPEG-2 HD 100 Mbps 4:2:2 I-Frame only, HD MPEG-4 AVC / H264 Dosya: Md. 4.6 e bakınız. WAV dosyaları: 24-bit PCM, 48 KHz Diğer ses dosyaları: Olduğu gibi Olduğu gibi Olduğu gibi Olduğu gibi Olduğu gibi 7 / 25

8 5. ARŞİV YÖNETİMİ YAZILIMLARI 5.1. Genel Fonksiyonlar Arşiv sisteminde en önemli hususlardan birisi materyal güvenliğidir. Arşiv yazılımlarının her aşamasında materyalin izinsiz erişimini engellemek için her türlü güvenlik önlemi alınacaktır. Materyalin konumuna ilişkin yol (path) kullanıcılar için tamamen gizli/kapalı olacaktır. Arşiv materyaline izinsiz erişim, izleme, indirme, içeriğini değiştirme gibi işlemler kesinlikle engellenecektir. Bu tür teşebbüsler de, log dosyalarında kayıt altına alınacaktır ve istenildiğinde raporlanacaktır Arşiv yönetim yazılımları, istemci-sunucu mimarisinde olacaktır. Kullanıcılar sisteme bağlanmak, arama-sorgulama yapmak, sorgu sonuçlarını incelemek, önizleme yapmak, iş akışı başlatmak gibi fonksiyonları herhangi bir ek yazılıma gerek duymaksızın web arayüzü üzerinden yapabileceklerdir İçerik çözümleme ve kurgu işlemleri istemci-sunucu mimarisinde kullanıcı bilgisayarına kurulan yazılımlar ile veya web arayüzü üzerinden yapılabilecektir Web tabanlı arayüzler Windows, Linux veya MacOS işletim sistemleriyle birlikte kullanılabilen web tarayıcıların son sürümlerini destekleyecektir Yazılımlar ve web arayüzler en az Avrupa dilleri, Arapça, Farsça ve Türkik dilleri (Latin tabanlı) Unicode desteğine sahip olacaktır Web ve arşiv programlarının kullanıcı arayüzleri en az Türkçe ve İngilizce dillerini destekleyecek, kullanıcı istediğini seçebilecektir. Yetkili kullanıcılar tarafından lokalizasyon (yerelleştirme) işlemine izin/destek verecektir Kullanıcılar herhangi bir tanımlamaya gerek kalmadan aktif dizin de (active directory) ait oldukları kullanıcı grubu yetkileri dâhilinde sisteme bağlanabilecektir Kullanıcıların yaptıkları işlemler kendiliğinden (otomatik olarak) kayıt altına alınabilecek (logging), detaylı bir şekilde raporlanabilecektir Herbir kullanıcının yaptığı işlemler (veri girişleri, silmeler, değişiklikler vb.) izlenebilecek, metadata alanlarında yapılan değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı raporlanabilecektir Önizleme boyutları farklı çözünürlükler için ayarlanabilir olacaktır. Yani, kullanıcı izleme ekranını büyütüp küçültebilecektir Sistemde, her arayüzde herhangi bir anahtar kare tıklandığında, klip bu anahtar kareden başlayarak oynatılabilecektir. Kullanıcı belli bir aralığı izleyebilmek için materyali baştan sona izlemek zorunda kalmayacaktır Tüm kullanıcı yazılımları uzaktan erişim ile tek bir noktadan, kullanıcı müdahalesine gerek olmaksızın (otomatik kurulum silence installation) sadece bilgisayar isimleri veya IP numaraları liste halinde verilerek kurulabilecektir Sisteme aynı anda bağlanacak kullanıcı sayısı arayüzler ile sistem yöneticileri tarafından kolaylıkla değiştirilebilecektir Sisteme bağlı kullanıcılar arayüzler ile sistem yöneticileri tarafından görülebilecektir. İstenilen kullanıcılar tek tek seçilerek ya da grupları seçilerek sistem yöneticileri tarafından sistemle olan bağlantıları kesilebilecektir (logout). 8 / 25

9 Sistem belirli bir süre işlem yapılmadığında, kullanıcıyı sistem yöneticisi tarafından belirlenen bir süre öncesinde uyararak yine sistem yöneticisinin belirlediği bir süre sonunda sistemle bağlantısı kesilecektir (automatic logout) Sistemde sadece özel yetki verilmiş kullanıcıların erişip görebileceği özel, gizli (hidden) materyaller olabilecektir. Yetkisiz kullanıcıların bu materyallerin varlığından hiçbir şekilde haberi olmayacaktır Kullanıcı arayüzlerinde, mecburi alanlar (mandatory fields) tanımlanabilecek, kullanıcı mecburi alanları doldurmadan onay vermeyecek, işlemi ve/veya iş akışını bir sonraki aşamaya geçirmeyecektir Sistem yöneticisi tarafından metadata alanı ekleme/çıkarma, değer listesi ekleme/çıkarma, yeni arayüzler oluşturma, yeni iş akışları oluşturma, iş akışlarını değiştirme gibi fonksiyonlar yazılımın kaynak koduna direk müdahale etmeye gerek kalmadan yönetici (admin) arayüzleri ile yapılabilecektir Kullanıcılar inceledikleri video ve ses materyallerine ilişkin EDL (edit decision list) bilgilerini/listelerini kaydedebilecek, kaydedilmiş olanları da kullanabilecektir. Fakat bu EDL ler sistemde kurulu Arşiv yazılımının kurgu programı dışında başka programlar ile kesinlikle açılamamalıdır Sistemden yapılan her türlü çıkış, en az operatör, talep eden, onay veren, materyal bilgisi ve timecode bazında raporlanabilecektir İş akışları, kullanıcının yetkisi olan alanlara müdahale edebileceği, onay vereceği, bir önceki aşamaya ya da daha önceki aşamalara geri gönderebileceği, reddedebileceği gibi özelliklere sahip olacaktır İş akışlarında görevler, kişiye özel olabileceği gibi, bir kullanıcı grubuna atanmış, birden fazla kişinin işlem yapabileceği şekilde de olabilecektir. Fakat bir kullanıcı bir göreve müdahale ederken başka bir kullanıcının bu göreve erişmesi mümkün olmayacaktır Kullanıcılar kendilerinin dâhil olduğu/başlattıkları görevleri/iş akışlarını hangi aşamada olduğunu, kimlerden geldiğini, nerede beklediğini görebilecektir İş akışlarında, İdarenin belirlediği noktalarda kullanıcılara dâhil oldukları görevlerle ilgili otomatik olarak bilgilendirme e-postaları atılacaktır. Bu özellik, istenirse devre dışı bırakılabilecektir Kullanıcılar görev ekranlarında, kendilerinde bekleyen görevleri, başlatmış oldukları işleri, bitmiş işlerini ve dâhil oldukları tüm iş akışlarını görebilecektir Sistem yöneticileri akışlarla ilgili tüm bilgileri, sistemde gerçekleşen tüm işleri görebilecek, her aşamada müdahale edebilecektir Sistem yöneticisi arayüzlerinde veritabanının durumu, HSM durumu, servislerin ve/veya deamon ların durumu, sistemdeki veri akışı ve yoğunluk durumu, o an bağlı olan kullanıcı sayısı, materyal transfer, transcode bilgileri ve diğer gerekli sistem izleme bilgilerini görüntüleyebilecektir Sistemin her modülü, donanım ve yazılım olarak 24 saat/gün 7 gün/hafta 365 gün/yıl sistemin maksimum kapasitede kullanılacağı düşünülerek; günlük, saatlik oluşacak log ve geçici vb. dosyaların büyüklükleri ile benzer faktörler planlanarak işin hiçbir şekilde aksamaması sağlanacak şekilde tasarlanmış olacaktır Sistemin eşzamanlı kullanıcı (concurrent - sisteme aynı anda login olmuş kullanıcılar) sayısı 200 (ikiyüz) adet olarak hesaplanacaktır. 9 / 25

10 5.2. Giriş/Çıkış (Ingest/Outgest) Giriş/çıkış işlemleri, iş akışı başlatılarak ingest operatörlerine görev atama şeklinde yapılacaktır. Çıkış işlemleri yetkili kişi onayından sonra ingest manager tarafından operatörlere atanarak gerçekleştirilecektir. Bununla beraber, iş akışlarından bağımsız olarak ingest manager tarafından doğrudan giriş ya da çıkış işlemleri başlatılabilecek, operatörlere görev olarak atanabilecektir Giriş/çıkış işlemi esnasında tek bir klip yapılabileceği gibi, birden fazla materyal peşpeşe, operatör müdahalesine gerek kalmadan, sadece listeye eklemek şeklinde yapılabilecektir (batch operations). Bu materyaller tek tek arşivlenebileceği gibi, tamamı tek bir dosya olarak da arşivlenebilecektir Toplu giriş/çıkış işlemlerinde operatör isterse, klipler arasına karartma koyabilecektir Giriş/çıkış işlemi esnasında, materyalin bozuk kısımları ya da kaydedilmesine gerek olmayan kısımları olabileceği için kayıt esnasında durdurma, ileri-geri alma ve kaldığı yerden devam ederek tek bir dosya oluşturabilme özelliği olacaktır Kalite Kontrol: Kayıt (ingest) ve içeri alma (import) esnasında ve/veya kayıt bitiminde video ve ses materyalleri için otomatik kalite kontrolü yapılacak ve kullanıcı herhangi bir problem (gürültü, siyah kareler, ses kaybı, timecode düzensizliği, MPEG kodlama hatası vb.) tespit edilmesi halinde bilgilendirilecektir. İşlem sonunda kalite kontrolü hakkında izleme amaçlı bir rapor verilecek, kullanıcı gerekli görürse bu raporu sistemde saklayabilecek ve gerekli görürse materyali tekrar kaydedebilecektir Sistemde herhangi bir aşamada, yetkili bir kullanıcı tarafından, arşiv materyalinin tekrar kalite kontrolünün yapılması sağlanabilecektir İstenildiğinde sistem yöneticisi tarafından, herhangi bir arşiv materyalinin kendisi ve/veya önizleme kopyaları ve/veya anahtar kareleri silinip (metadata, sahne-klipler gibi tüm içerik çözümleme bilgileri korunarak) yenileri oluşturulabilecektir İstenildiğinde sistem yöneticisi tarafından, herhangi bir arşiv materyali ve/veya ilişkili tüm verileri tamamen silinebilecektir. Bu tür işlemler kayıt altına alınacaktır (logging) ve raporlanacaktır Dış kaynaklardan gelen herhangi bir arşiv materyali, üstverisi ile birlikte iş akışına dâhil edilebilecektir Ingest/outgest yazılımında, tüm VTR kontrol fonksiyonları (play, pause, hızlı ileri, hızlı geri, tek kare ile-geri gitme, jog, shuttle fonksiyonları gibi) remote olarak yazılım aracılığı ile yapılacaktır Kayıt sonunda, kaseti başa sarma, bulunduğu yerde bırakma, eject gibi fonksiyonlar olacaktır Toplu ingest ve playout işlemlerinde başlangıç-bitiş time kodu, her klibin süresi ve toplam süre gibi bilgiler liste halinde görünecektir Ingest/outgest işlemlerinde VITC, LTC, Time-of-day ve offset vb. seçenekler olacaktır Ingest/outgest arayüzlerinde materyale ait temel bilgiler görünecek, yönetici (admin) tarafından bu arayüze yeni alan ekleme, çıkarma, boyutunu değiştirme, zorunlu alan yapma, yazılamaz alan tanımlama gibi özellikler olacaktır Kullanıcı tarafından yeni giriş-çıkış profilleri (live, VTR, dosya opsiyonlarının seçilebileceği, kaynak-hedef VTR, format, logo bilgisi gibi bilgileri içeren) tanımlanabilecektir. 10 / 25

11 Klip başı-sonu belirlenerek direkt timecode a gitme, belirtilen timecode aralığını ingestplayout etme özelliği olacaktır Sistem, her türlü çıkış işleminde damgalama (watermarking) yapılmadan arşivden materyal çıkışına izin vermeyecektir (iş akışı buna göre düzenlenmiş olacaktır) HD formatta kaydedilmiş arşiv materyallerinin SD formatta çıkış (downconvert, playout ve export) işlemleri sırasında dönüştürme seçenekleri (squeeze, letterbox, crop, vb.) yapılabilecektir Sisteme kaydedilen materyal, kayıt esnasında sistem tarafından incelenerek, sahne/çekim değişimleri algılanabilecektir (automatic shot/scene detection) Her sahne/çekim değişikliğinde, kendiliğinden (otomatik olarak) anahtar kareler üretilecektir Anahtar kare algılama hassasiyeti ayarlanabilmelidir Ingest yapılmaya başlandığı andan itibaren sisteme kaydedilen materyal tüm kullanıcılar tarafından izlenebilecek, arama-sorgulamada bulunabilecek, içerik çözümlemesi yapılabilecek, kaba kurgu yaparak çıkış taleplerinde kullanılabilecektir Ingest/outgest işlemi esnasında kaydedilen materyalin (ingest ya da playout) sistem dönüşü önizleme yapılabilecektir Çıkış taleplerinde, talebin aciliyeti gibi durumlarda çıkış sıralaması yetkili bir kullanıcı (örneğin, ingest/outgest manager) tarafından değiştirilebilecektir Çıkış taleplerinde video üzerine timecode bilgisi döşenebilecektir Çıkış taleplerinde iş akışının her aşamasında kliplerin alındığı materyal ID si ve timecode bilgisi görünecek, her aşamada talep edilen materyal izlenebilecek ve bu bilgiler raporlamada mutlaka görünecektir Aynı materyal ID ye (TRT_ID) ait birden fazla materyalin sisteme kaydı yapılamayacak, benzer programlar için (isim, arşiv yer no, bant numarası, materyal ID) sistem uyarı verecektir Ingest/outgest işlemi esnasında materyalin gerçek süresi, ilgili metadata alanına otomatik olarak kaydedilecektir Zaman bilgisi, materyalin sisteme kaydedilmesi sırasında, kaydedilen materyale metadata bilgisi şeklinde otomatik olarak sistem tarafından kaydedilecektir. (Kaydedilen yüksek çözünürlüklü videolar ya da önizleme videoları üzerine yapışık şekilde kaydedilmeyecektir). Öyle ki, istenildiğinde, materyalin hangi tarihte, hangi saatte, hangi kayıt cihazı ile kaydedildiği ya da belirli bir kayıt cihazından belirli tarih ve saatte hangi materyalin kaydedildiği bilgilerine ulaşılabilmelidir Sistemden IMX, DIGIBETA, HDCAM-SR gibi ortamlara, çözünürlük ve kaliteleri seçmeli olacak şekilde yüksek çözünürlükte materyal çıkışı ile lokal yada ağ disk alanına dosya çıkışı alınabileceği gibi VCD/DVD formatlarında da çıkış alınabilecek, her türlü çıkışa sabit logolar yada hareketli logolar, timecode bilgisi ve fligran eklenebilecektir Sayısal Arşiv Sistemi ile başta Haber ve Devamlılık Merkezleri olmak üzere İdarenin diğer video otomasyon, kayıt, kurgu ve yayın sistemleri arasında çift-yönlü olarak ağ üzerinden belirtilen bir izlenen klasör/altklasör (drop folder / watch folder) her türlü materyal alışverişi yapılabilecektir (import/export). Benzer şekilde, tanımlanan FTP sunucuları üzerinden de otomatik olarak materyal alışverişi yapılabilecektir. 11 / 25

12 Materyal alışverişleri; video materyalleri için, metadata ve ilişiğindeki ses/sesler MXF formatında -ya da - metadata bilgileri XML dosyasında, video ve ilişiğindeki seçilen dosyalar orijinal hallerinde, diğer materyaller ise, metadata bilgileri XML dosyasında ve materyalin kendisi ile ilişiğindeki seçilen dosyalar orijinal hallerinde şeklinde gerçekleştirilecektir Restorasyon Setleri Sistemle birlikte 2 (iki) adet restorasyon seti (donanım+yazılım) teklif edilecektir Bu şartnamede belirtilen bütün video, ses ve resim giriş/çıkış formatlarına ilaveten 4K 4:4:4, 2K 4:2:2 formatlarındaki video materyallerinin restorasyonu yapılacaktır Yazılımın desteklediği bütün formatlar açık bir şekilde belirtilecektir Restorasyon setleri hem sayısal arşiv sistemine bağlı olacak (restorasyon ile ilgili işler/işlemler iş akışlarına dâhil edilebilecek), hem de sistemden ayrılıp herhangi depolama alanına bağlanabilecek, bu alandan materyal alıp çıkışını bu alana kaydedecek şekilde ve ayrıca doğrudan VTR 'ye bağlı giriş-çıkış verebilecek şekilde çalışabilir olacaktır Yazılım, parametreleri kullanıcı tarafından ayarlanabilen, hem otomatik restorasyon hem de kullanıcının belirlediği noktaları düzeltecek manuel restorasyon yapacaktır Restorasyon setleri en az aşağıdaki temel fonksiyonları yerine getirecektir: Temel/basit renk düzeltme, Dirt, dust, specle gibi bütün görünen lekeleri düzeltme, Bozulmuş bir kareyi bir önceki ve sonraki ile karşılaştırarak yeniden oluşturma, Warped ve distorted kareleri düzeltme, Dikey strach leri düzeltme, Stabilizasyon, Deflicker ve destain, Işıklandırma hatalarını ve x-ray ışınları tarafından zarar görenleri düzeltme, Grain ve noise düzeltme, Eski filmlerde oluşan emulsiyon fading, RGB bozulmaları Splice repair at scene cuts, Dewrap, Grain sampling and addition, Her bir restorasyon seti en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır. 2x QuadCore CPU 24 GB RAM 2x 146 GB HDD: sistem diski (SAS yada FC, RAID-1) 2x 10 Gigabit Ethernet kartı (802.3ad TEAM) 512 MB çift GPU lu ekran kartı (paylaşımsız), dual link DVI Monitör (Md. 8.2 ye bakınız) DVD±RW DL sürücü Türkçe F ve Q klavye İşletim sistemi belirtilecektir. 12 / 25

13 Bu donanımla beraber, işlem gören dosyaların saklandığı net en az 20 TB RAID-5 mimaride saklama kapasitesi ayrıca sağlanacaktır Hoparlör: Herbir restorasyon seti için 1(bir) çift yakın dinleme amaçlı iki yollu aktif referans monitör hoparlör seti (70 W toplam çıkış gücünde, frekans tepkisi 56Hz- 20KHz için max +- 2dB, SNR>100dB, THD<%0,1) teklif edilecektir İçerik Çözümleme/Kataloglama Metadata alanları için bilgi girişleri; metin alanlar, tarih ve süre alanları, kombo kutular (combobox), işaretleme kutucukları (checkbox) ve ağaç yapısı (tree) diye adlandırılan alt-alta açılan alanlardan oluşmaktadır. Ayrıca birbirleriyle ilişkilendirilmiş alanlar da söz konusudur. (Örneğin, ad-soyad-ünvan-görev alanları birbirleriyle ilişkilendirilerek sorgu yapılabilecektir.) Ağaç yapısındaki alanlarda, alt türlerden biri işaretlendiğinde, bu alt türe ait üst başlıklar da otomatik olarak işaretlenecek, bu işaret kalktığında da ilgili üst başlıklar otomatik olarak kalkacaktır. Aynı şekilde üst başlıktaki işaret kalktığında da alt başlıklar da kalkacaktır Kataloglama istasyonlarında, herhangi bir anahtar kare tıklandığında, bu anahtar kareden başlayarak klip oynatılabilecektir. Ayrıca herhangi bir klip izlenmek için tıklandığında görüntü klip sonunda durmalıdır. İstenildiğinde de, kaldığı yerden devam edebilmelidir Kataloglama kullanıcıları, yeni anahtar kareler ekleyebilecek, mevcut anahtar kareleri tek tek ya da grup olarak silebilecek ve yeni anahtar kareler üretebilecektir Sisteme kaydedilen materyal, veri alanları kullanılarak tek kare hassasiyetinde kataloglanabilecektir Kataloglama kullanıcıları öncelikle programın tamamına ait temel bilgileri dolduracaktır, daha sonra alt klipler (daughter clip ya da subclip) üretecek ve bu kliplere ait bilgileri girecektir. Hem programın geneline ait bilgiler, hem de kliplere ait bilgiler sorgulanabilir durumda olacaktır Tarih ve süre alanlarında, aralardaki noktalama işaretleri otomatik olarak yazılım tarafından konulacaktır. Ayrıca tarih ve süre gibi belirli bir yazım formatı olan alanlarda otomatik yazım kontrolü yapılacaktır. Örneğin diye bir tarih girilememeli, sistem formatı uygun olmayan bir bilgiyi kabul etmemelidir. Veya bu tarih ve süre bilgileri uygun bir araç ile girilebilir olacaktır Kullanıcı arayüzlerindeki formlar arasında, benzer formlarda ilgili alanlara bilgi kopyalanabilecektir Sistemde zaman içinde değişebilen bilgilere ait alanlarda; belirli bir zaman aralığı için bilgi girilebilmeli, belirtilen süre sonunda farklı bir bilgi otomatik olarak gelebilmelidir. Örneğin; sözleşme bitiş tarihi geldiğinde, kullanım hakları bilgisi kullanılabilirden kullanılamaz duruma dönüşmelidir Kataloglama işleminde, aynı timeline üzerinde katmanlı metadata girişleri mümkün olacak ve istenildiği kadar metadata katmanı tanımlanabilecektir. Örneğin, ilk katman materyal içeriğine ilişkin, ikinci katman telif haklarına ilişkin, üçüncü katman daha farklı bilgilere göre doldurulabilecektir. Ayrıca programın tamamının çözümlenmesi katmanlar halinde olacaktır. Yani birbirleriyle kesişmeyen sahne kliplere aynı bilgiler tekrar tekrar girilmemelidir. Timeline üzerinde belirli noktalar seçilip, bu aralıklara ait yine kullanıcının seçtiği alanlar doldurulabilecektir. 13 / 25

14 Çözümleyici sayfasında sahne/klipler tümüyle veya kısmen seçilebilecek ve silinebilecektir Oluşturulan sahne/kliplerin ilk ve son anahtar kareleri otomatik olarak gelmelidir Kataloglama arayüzünde girilen materyale özgün şablonlar oluşturulabilecek ve şablonlar özelleştirilebilecektir. Örneğin, belgesel videoları için farklı alanların olduğu; spor videolarında farklı alanların olduğu şablonlar yetkili kullanıcı (sistem yöneticisi) tarafından hazırlanabilecek ve kullanıcılar tarafından kullanılabilecektir. Benzer şekilde, kullanıcılara özgün yetkilerine göre sorgu ekranları ve sorgu sonucu ekranları da yetkili kullanıcı (sistem yöneticisi) tarafından tasarlanıp kullanılabilecektir Kataloglama esnasında çözümleyiciler yazılım üzerinden ses kanallarını seçerek dinleyebilecekler, istenilmeyen ses kanallarını kapatabileceklerdir Arama/Sorgulama ve Çıkış Talebi Sistemde serbest metinden sorgu yapılabileceği gibi (bütün alanlardan arama) her alana özel arama, birden fazla alandan arama gibi detaylı sorgular da yapılabilecektir Arama sorgulama sonuçlarında, materyalin kaç kez talep edildiği (kullanım sıklığı) görüntülenecektir Sorgu sonuçları belli kriterlere göre (kullanım sıklığı, materyal ID, vb.) sıralanabilecektir Arama-sorgulama yazılımı, en az içinde geçen, tüm sözcükler, ve, veya, değil, tüm satır arama (string search) gibi sorgulama teknikleri ve operatörlerini kullanacaktır Kullanıcı materyalin tamamına ait bilgilerden sorgu yapabileceği gibi, programın sahne/kliplerinden de sorgu yapabilecektir Kullanıcı kendi arama sorgulama alanlarını belirleyebilecek, bu alanları kendine özel bir şablon olarak kaydedebilecektir. Aynı şekilde, sorgulama sonuçlarının gösterim şeklini (hangi alanları görmek istediği, hangi sıralamada görmek istediği gibi) de kendisi belirleyebilecek ve bu şablonu kaydedebilecektir Arama-sorgulama kullanıcısı, sorgularını (sorgu kriterlerini) kaydedilip sonradan kullanabilecektir. Bu sorguları hem kendine özel bir alanda, hem de tanımlanmış bir grubun görebileceği bir alanda saklayabilecektir. Kullanıcı istediği zaman kaydedilmiş sorgulama kriterlerine göre yeniden sorgu yapabilecek, en güncel sorgu sonuçlarını görebilecektir. Ortak kullanılan alanlara kaydedilen sorgular, sistem yöneticisinin belirlediği bir süre sonunda otomatik olarak silinecektir Kullanıcı, sorgularını tek bir alandan yapabileceği gibi, birden fazla alanı işaretleyerek (örneğin, program yayın adı, program orijinal adı, seri program adı gibi), yazdığı kelimeyi bu alanların hepsinden (ve/veya/değil şeklinde) arayabilecektir Arama sorgulama yaparken kullanıcı, isterse farklı materyal kategorilerinden (video, ses, resim, dokuman, vb.) ayrı ayrı sorgulama yapabilecektir. Ya da, bu sorguyu birden fazla materyal kategorisi işaretleyerek arayabilecektir Sorgu sonuçlarında materyalin kullanım hakları bilgileri yeşil-kırmızı-sarı gibi renklerle anahtar kareleri çevreler ya da altında görünür şekilde fark edilir durumda olacaktır Sorgu sonuçları yetkili kullanıcılar tarafından raporlanabilecek, MS Excel veya benzeri bir hesap tablosu dosyası olarak lokal bilgisayara kaydedilebilecektir. 14 / 25

15 Kullanıcı sorgu sonuçlarından elde ettiği farklı materyalleri peşpeşe ekleyerek kendi EDL ini oluşturarak talepte bulunacak ve ilgili yöneticinin onayına sunacaktır. Arşiv sisteminde kayıtlı farklı formatlardaki materyaller aynı kurguda kullanılabilecektir Çıkış talepleri ses kanalları kapatılıp/açılarak, timecode bilgisi eklenerek, yeni ses dosyaları iliştirilerek alınabilecektir Sistemde sorgu sonuçlarından elde edilen görüntüler toplu olarak talep edilebilecektir. Örneğin bir dizinin tüm bölümleri ya da sorgu sonucunda elde edilen bir grup materyal toplu olarak talep edilebilecek ve iş akışına dâhil edilerek gerekli onaylar alındıktan sonra işlem gerçekleşecektir EDL içerikleri, materyal adı, timecode bilgisi, süre, talep eden kişi gibi bilgileri içerecek şekilde her aşamada listelenebilecektir Kaba kurgu (cut-edit) işlemlerinde farklı çözünürlük ve formatlardaki video içeriğinin aynı timeline üzerinde kullanılabilmesi sağlanacaktır. Örneğin, MPEG-2 30 Mbps formatında kaydedilmiş bir materyal ile MPEG-2 50 Mbps formatında kaydedilmiş bir materyal peşpeşe, aynı kurgu içinde kullanılabilecek ve bu şekilde çıkış alınabilecektir Raporlama Sistem üzerinde özgün rapor hazırlayabilme özelliği ile ayrıca yardımcı raporlama araçlarına (SOAP/XML üzerinden) veri gönderme desteği olmalıdır. Bu amaçla uygun bir raporlama aracı yüklenici tarafından sağlanacaktır Sistemden üretilen her türlü rapor (sorgu sonuçları, iş akışları, gibi), MS Excel veya benzeri bir hesap tablosu olarak lokal bilgisayara indirilebilecektir Raporlama modülü her kullanıcıya açık olmayacaktır, sadece yetkili kullanıcılar rapor alabilecektir Raporlama modülü en az, materyal ID, tarih, kullanıcı adı, iş akışı gibi bilgileri içerecek şekilde ve kullanıcı tarafından yeni alanlar seçilerek rapora dâhil edilecek şekilde değişik kriterlere göre konfigüre edilebilecek ve bu konfigürasyon saklanabilecektir Her kullanıcı, kendisinin başlattığı, akışının içinde bulunduğu/onayladığı açık ya da bitmiş akışları listeler halinde görebilecek ve raporlayabilecektir Sistemden yapılan her türlü giriş-çıkış işlemleri (EDL içerikleri, materyal adı, timecode bilgisi, kliplerin ait olduğu materyal ID leri, süre, talep eden kişi, onaylayan kişi gibi bilgileri içerecek şekilde) her aşamayı gösterecek şekilde raporda görünecektir Sistemden en az; materyal arşivleme talebi, gerçekleşen ingest ler, çözümlenmiş materyal, çıkış talepleri (gerçekleşen/reddedilen) vb. raporlar alınabilecektir. Raporlar kişi bazında olabileceği gibi, istemci ünite, tarih aralığı gibi kriterlere göre konfigüre edilebilir olacaktır Sorgulama faaliyetleri (örneğin en çok hangi kriterler sorgulanmış gibi) ve çıkış talepleri (hangi materyal ne kadar talep edilmiş gibi) de raporlanabilecektir. 6. SUNUCULAR 6.1. Sistemde yer alacak sunucular bu şartnamede ayrıca belirtilen hallerin dışında en az aşağıdaki donanım özelliklerine sahip olacaktır: 2x QuadCore CPU 2.90 GHz 6 MB L3 Cache 12 GB RAM 2x 146 GB HDD: sistem diski (SAS yada FC, RAID-1) 3x 300 GB HDD: veri diski (SAS yada FC, RAID-5) 15 / 25

16 2x 10 Gigabit Ethernet kartı (802.3ad TEAM) Çift besleme (power-supply), çift soğutma (fan) 2x USB port ön panelde DVD okuyucu Rack-tipi kasa 6.2. Bu şartnamede belirtilen fonksiyonları ve performansı sağlamak yüklenicinin sorumluluğunda olup, sunucu sayıları en az yukarıda belirtilen kriterleri sağlamak kaydıyla, yüklenici tarafından belirlenecektir Her bir sunucu yedekli mimaride çalışmasının dışında başka bir sunucu/görevin yedeği olarak kullanılmayacaktır Arşiv içerik yönetim yazılımı, veritabanı, HSM yazılımları, web uygulamaları ya da sistemin çalışması için gereken herhangi bir yazılımın tek bir kaynaktan çalıştığı (hizmet verdiği yazılımların çalıştığı) sunucular tamamen donanım ve yazılım olarak birebir yedekli (cluster) yapıda, aynı anda çalışan mimaride olacak; herhangi bir donanım ya da yazılımda sorun olduğunda diğer sunucuda hizmet aynen devam edecektir (change-over özelliği) Sunucular için rack-tipi açılıp kapanabilir LCD-TFT monitör ve KVM switch sağlanacaktır Sunucularda kullanılabilecek işletim sistemleri olarak Windows Server 2003/2008, Unix ya da Linux; veritabanı saklama ve yönetim sistemleri olarak Oracle, Sysbase, MS SQL Server ya da DB2 güncel sürümleri; web/uygulama sunucusu olarak IIS veya Apache teklif edilecektir Sunucuların yerleştirileceği rack dolapları kapaklı ve rack içi soğutma sistemine sahip olacaklardır Sunuculardaki bütün diskler, güç üniteleri, fanlar hot-swappable (çalışma esnasında değiştirilebilme) özelliğine sahip olacaktır Sistemin, kaybedilmesi durumunda bilgi kaybına sebep olacak ya da sistemin işleyişini aksatacak tüm modüllerindeki belleklerde saklanan bilgiler, elektrik kesintisi gibi durumlarda bu bilgileri en az 48 saat koruyacak bir yapıya sahip olmalıdır. Bu özelliğin nasıl sağlandığı ve ne kadar süre bilgiyi sakladığı teklifte belirtilecektir Herhangi bir sunucunun üzerindeki CPU ve bellek kullanımı ile disk arızası, fan arızalarını görebileceğimiz performans ve log takip programı yüklenici tarafından sağlanacaktır. 7. VİDEO SUNUCULAR ve PORTLAR 7.1. Sistemde giriş/çıkış konfigürasyonu aşağıdaki şekilde olacaktır. Sistemde 8 (sekiz) adet SD-SDI (6 adedi analog giriş/çıkış olarak kullanılacaktır, gerekli çeviriciler de Yüklenici tarafından sağlanacaktır) ve 4 (dört) adet HD-SDI olmak üzere toplam 12 (oniki) adet giriş/çıkış portu olacaktır. Bu portlar video sunucu/lar ile sağlanacaktır. Portlar istenildiğinde kayıt (ingest), istenildiğinde okuma (playout) olarak kullanıcı arayüzleri ile herhangi bağlantı değişikliği gerektirmeden konfigüre edilebilecektir. Bu özellik; 8 (sekiz) adet SD-SDI giriş, 8 (sekiz) adet SD-SDI çıkış, 4 (dört) adet HD-SDI giriş, 4 (dört) adet HD- SDI çıkış şeklinde de teklif edilebilir Video sunucuları, donanım ve yazılımları ile birlikte teklif edilecektir Video sunucu olarak tanımlanan cihazlar, bu iş için özel olarak üretilmiş cihazlar olacaktır (dedicated server). Bir iş istasyonu ve video kart ile oluşturulan konfigürasyonlar video sunucu olarak kabul edilmeyecektir. 16 / 25

17 7.4. Video sunucuları üzerindeki video portlardan (en az renk başına 10-bit) SD-SDI ve HD-SDI materyal kayıt ve okuma yapılabilecektir. Analog (PAL) bağlantılar için gerekli olan tüm cihazlar (çift-yönlü dönüştürücü, timecode üreteci) ve bağlantı elemanları yüklenici tarafından sağlanıp kurulacaktır Portlar üzerinden aşağıdaki formatlarda kayıt ve okuma (ingest/outgest) yapılabilecektir. MPEG-2 4:2:2 40, 50 Mbps (Desteklediği başka formatlar varsa belirtilecektir.) MPEG HD 720p/50, 1080i/50, 50, 100 Mbps Bu formatlarda kaydedilmiş materyaller, üstverileri ile birlikte, dosya biçiminde sisteme kaydedilebilmeli ve sistemden okunabilmeli yani dışarı aktarabilmelidir Tüm HD portlardan gerektiğinde bağlantı değişikliği gerektirmeksizin SD-SDI giriş/çıkış yapılacaktır. Bu işlemler, ingest operatörü tarafından manuel olarak yapılabileceği gibi, sistem tarafından da otomatik olarak algılanacak ve işlem gerçekleştirilecektir Giriş-çıkışları yönlendirmek için video ve ses bağlantıları patch paneller üzerinden sağlanacaktır. 8. KONTROL İŞ İSTASYONLARI Kontrol İş İstasyonları 8.1. Her bir ingest /playout kontrol iş istasyonları en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır: 2x QuadCore CPU 2,80 Ghz 8 MB L2 Cache 8 GB DDR3 RAM 2x 146 GB 15K rpm HDD: sistem diski (SAS, RAID-1) 3x 500 GB 15K rpm HDD: veri diski (SAS, RAID-5) 2x USB port (ön panelde), 1x Firewire port, 1x HDMI, 1x RS-232 port DVD±RW DL sürücü 2x 10 Gb ethernet ağ kartı (802.3ad TEAM) 512 MB harici ekran kartı (paylaşımsız) İşletim sistemi: Windows, (güncel sürüm ve Türkçe) Türkçe F ve Q klavye VGA monitörler 8.2. Her bir ingest/outgest kontrol iş istasyonu için en az aşağıdaki özelliklere sahip VGA monitörler sağlanacaktır: Tip : LCD-TFT Boyut : 22, 16:9 Çözünürlük : 1920x1200 piksel Renk derinliği : 24-bit Parlaklık : 400 cd/m 2 Kontrast oranı : belirtilecektir Tazeleme hızı : belirtilecektir TCO 03 sertifikası veya eşdeğeri 16:9, 4:3 ve 16:9/4:3 (otomatik) seçilebilir özellikli Video monitörleri 8.3. Her bir ingest/outgest kontrol iş istasyonu için en az aşağıdaki özelliklere sahip video monitörler sağlanacaktır: Tip : LCD-TFT Boyut : 42, 16/9 17 / 25

18 Çözünürlük : 1920x1080 piksel Renk derinliği : 24-bit Parlaklık : 400 cd/m 2 Kontrast oranı : belirtilecektir Tazeleme hızı : belirtilecektir 16:9, 4:3 ve 16:9/4:3 (otomatik) seçilebilir özellikli Duvara asma/tutturma aperat ve aksesuarları 8.4. Teklif edilecek monitörler EBU standartlarına uygun olacaktır. Analog girişler, SD-SDI ve HD- SDI video girişleri ile analog ve/veya digital ses girişleri olacaktır Monitörlerin tüm giriş ve çıkış video konnektör tipleri BNC tipte olacak ve gerekli çeviriciler sağlanacaktır. SD SDI yada HD SDI embedded giriş kaynaklar için ses seviye ve faz korelasyon göstergeleri olacaktır Video monitörler üzerinde aynı anda 4(dört) kanaldan gelen video ve ses seviyelerini ekranı 4(dört)e bölerek gösterilebilecektir (multiviewer özelliği). Önerilen çözüm kasa/kart tipi olmalı, monitör markasından bağımsız olmalıdır. Herbir monitör üzerinde en az 1(bir) adet analog PAL kompozit video girişi (loop-through çıkışlı) ve 2 (iki) adet SDI girişi (loop-through çıkışlı) bulunmalıdır Herbir monitör için kullanım kitabı, monitörlerle ilgili her tür teçhizat için 2(iki) adet ölçü-bakım kitabı verilmelidir. Giriş/Çıkış (Ingest/Outgest) Çalışma Masaları 8.8. TRT Arşiv Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut 3(üç) adet ingest/outgest masası yeni sistemde kullanılacaktır Herbir ingest/outgest masasında en az 1(bir) adet kontrol iş istasyonu, 2(iki) adet VGA monitör, 1(bir) adet video monitör, 4(dört) adet VTR player/recorder lar (İdare tarafından sağlanacaklardır), 1(bir) takım profesyonel ses monitörleri (hoparlörler) ve dinleme amaçlı profesyonel kulaklıklar yer alacaktır Her bir iş istasyonu ile aynı anda 4(dört) adet ingest/outgest portu yönetilecektir. Bu işlem için her seferinde özel bir bağlantı gerekmeyecek, kullanıcı masasından 4 VTR yi (video ve bunlara ait ses kanallarını) remote olarak yönetebilecektir Her bir ingest/outgest portunun giriş ve çıkışlarındaki video ve ilişiğindeki ses seviyeleri aynı anda hepsi birden ya da herhangi birisi seçilerek video monitörde tam ekran olarak izlenebilecektir Her bir ingest/outgest portunun giriş ve çıkışlarındaki ses kanallarından herhangi birisi kulaklıklara ve hoparlörlere seçilip dinlenebilecektir Çalışma masalarındaki video/ses bağlantıları patch paneller, kontroller ya da matris üzerinden sağlanacaktır Kulaklıklar: Herbir ingest masası için hem VTR, hem bilgisayar çıkışlarında kullanılabilecek uygun konnektörlere sahip 4(dört) adet stereo, profesyonel kalitede (gürültü geçirmeyen, hafif (en fazla 250 gr), kılıf ve yastık kısımları değiştirilebilen, tek taraflı da kullanılabilen, doğal malzemelerden üretilen) kulaklıklar teklif edilecektir Hoparlörler: Herbir ingest masası için 1(bir) çift yakın dinleme amaçlı iki yollu aktif referans monitör hoparlör seti (70 W toplam çıkış gücünde, frekans tepkisi 56Hz-20KHz için max ±2dB, SNR>100dB, THD <%0,1 ) teklif edilecektir. 18 / 25

19 9. VERİ DEPOLAMA BİLEŞENLERİ 9.1. Genel Depolama alanlarında verinin depolanması, yönetilmesi, güvenilirliğinin sağlanması ve problem durumunda geri dönülmesi için gerekli bileşenler yer alacaktır Saklama alanlarını oluşturacak bileşenler olarak; diskler, teyp kütüphanesi ve kartuşlar, HSM yazılımı, HSM sunucuları, rack kabinler, SAN/NAS ve diğer yapısal bileşenler sağlanacaktır Saklama alanlarının net kapasiteleri, işletim sistemi biçimlendirmesi, dosya sistemini oluşturma ve RAID yapıları oluşturulduktan sonra elde edilecek kapasitelere göre hesaplanacaktır HSM Yazılımı HSM yazılımı entegre olarak çalışacaktır. Dosya sistemi, hiyerarşik depolama yönetimi, robot alt sistemin yönetimi işlemleri tek ve entegre bir yazılım tarafından gerçekleştirilecek, tek bir grafik arabirim üzerinden yönetilecektir HSM Sistemi farklı üreticilere ait donanımların kullanılabilmesine olanak tanıyacaktır. Desteklenen ürünler belirtilecektir Verinin farklı katmanlar arasında kaydırılması için gerekli politikaların tanımlanmasına olanak verecektir. Katmanlardan bir ya da bir kaçı teyp olabilecektir. İkiden fazla katmanın tanımlanabilmesine olanak tanıyacaktır Teklif edilen HSM sistemi, verinin gelecekte sisteme eklenecek donanımlar üzerine kolayca kaydırılabilmesi için gerekli yazılım araçlarına ve becerilere sahip olacaktır. Örneğin, sistem yeni eklenen bir teyp sistemine eski kartuşları aktarabilecektir Verinin disk üzerindeki kopyasının silinmesi işlemi bağımsız politikalara bağlı olarak gerçekleştirilebilecektir Sistem işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilecek ancak manuel kontrol için gelişmiş bir görsel dosya gezginine de sahip olacaktır Dosya gezgini depolama katmanı arası dosya taşınmasına izin verecektir. Dosya gezgini dosyaların hangi katmanda yer aldığını gösterebilecektir Dosya gezgini üzerinden dosya sisteminin dump edilmesi ve dosyaların dump tan geri getirilmesi işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Dump etme işlemi belirli periyodlar ile yapılabilecektir. Dosyayı geri alma işlemi, her çeşit dosya için ayrı ayrı gerçekleştirilebilecektir Dosya gezgini üzerinden her kopyanın hangi katmanda yer aldığına dair bilgiler takip edilebilecektir HSM sistemine ait online disk sistemi, robot, teyp sürücü, dosya sistemi, iş kuyruğu durumu tek bir arabirim üzerinden izlenebilecektir. Bu arabirim görsel bir sunumda bulunacaktır Dosya sistemlerinin ve teyp medyalarının doluluk oranları izlenebilecektir Sistem WORM özelliğini destekleyecektir (WORM: write once, read many) Teklif edilen sistem hem CIFS, hem de NFS üzerinden erişime izin verecektir. Hangisinin kullanılacağı teklifte belirtilecektir. 19 / 25

20 9.3. HSM Sunucuları HSM sistemi kümelenmiş (clustered) biçimde yapılandırılacaktır Her bir sunucu en az 4 (dört) işlemciye sahip olacaktır. Teklif edilen sistem desteklediği en hızlı işlemciler ile teklif edilecektir Her bir işlemci en az 4 (dört) çekirdeğe sahip olacaktır Her bir sunucu en az 32 GB belleğe sahip olacaktır Her bir sunucu disk ve teyp sistemlerine bağlanmak üzere en az 2(iki) adet 8 Gbit FC bağlantı noktasına sahip olacaktır Her bir sunucu en az 2(iki) adet 10 Gbit ağ bağlantı noktasına sahip olacaktır Disk Tabanlı Online Depolama Alanları Disk tabanlı online depolama alanları, toplam net kapasitesi sıkıştırmasız en az 200 (ikiyüz) TB ve en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır Bu kapasitenin 5 (beş) TB ı RAID 10 güvenliğinde 15K rpm, 4 Gbps hızında, 300 GB FC (fibre channel) disklerle oluşturulacak; veritabanı için kullanılacaktır Bu kapasitenin 45 (kırkbeş) TB ı RAID 5 güvenliğinde 15K rpm, 4 Gbps hızında, 300 GB FC disklerle oluşturulacak; yüksek çözünürlüklü video materyallerinin işlem gördüğü ve geçici olarak saklandığı alan olarak kullanılacaktır Bu kapasitenin 150 (yüzelli) TB ı RAID 6 güvenliğinde 7200 rpm, 3 Gbps hızında, 300 GB tamamı SATA, SAS ya da FC disklerle oluşturulacak; doküman ve diğer arşiv materyalleri, ön izleme kopyaları ve anahtar kareler saklanacaktır Md ve Md de belirtilen toplam 50 TB lık depolama alanı bir adet disk ünitesinde, toplamda en az 32 Gbps aktif bant genişliği ile SAN (Storage Area Network) olarak teklif edilecektir Md de belirtilen 150 TB depolama alanı en fazla iki adet disk ünitesinde, toplamda en az 32 Gbps aktif bant genişliği sağlayacak, Yüklenicinin önereceği çözüme göre SAN veya NAS (Network Attached Storage) olarak teklif edilebilecektir Md ve Md de tarif edilen disk sistemleri birbirinden bağımsız olacaktır Disk tabanlı online saklama alanlarının tamamı, hot-swappable yedekli controller, yedekli güç besleme (PSU), yedekli bağlantılar ve yedekli fan ünitelerine sahip olacaktır. Bu bölümdeki yedek güç kaynakları, arıza durumunda hizmeti kesintiye uğratmadan otomatik olarak diğerine geçecek şekilde çalışacaktır Herbir disk grubu (array) en fazla 12 (oniki) adet diskten oluşacak, her array için 1(bir) adet yedek disk (hot spare disk veya alan) kullanılacak, yedek diskler gruplara özel olmayacak, her grup arıza durumunda herhangi bir yedek diski otomatik olarak kullanabilecektir Arıza sonrasında disk değişiminde kayıp verilerin yeniden oluşturulması (re-build) işlemi otomatik olarak gerçekleştirilecek ve bu işlem esnasında herhangi bir kullanım engeli ve performans kaybı olmayacaktır. Maksimum yeniden oluşturma (re-build) süresi teklifte belirtilecektir RAID kontrol birimleri (RAID controller units) birbirini kesintisiz yedekleyecek şekilde, ikili gruplar halinde, aktif-aktif çalışacak şekilde yapılandırılarak kullanılmalıdır. 20 / 25

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU SUNUCU KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Docsvault Sunucu Yöneticisini Başlatma...3 Sunucu Girişi...3 Hizmetler...4 Depolama Seçenekleri...6 Veritabanı Yedekleme...7 Yerel/Ağ Konumunda Elle Yedekleme...8 Otomatik

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu Türkiye Noterler Birliği Eylem Planı Raporu 2009 İÇİNDEKİLER I. Türkiye Noterler Birliği ve Noterler Altyapısı A. Noterlik Paylaşım Sistemi İçin Olması Gereken Topoloji Genel Yapı Güvenli Erişim ve Yetkilendirme

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ ÖZEL ġartname İçindekiler 1 KONU 3 2 KAPSAM 3 3 TANIMLAR 3 4 GENEL HUSUSLAR 4 5 KABUL SĠSTEMĠ 5 5.1 WEB Portal 5 5.1.1

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

WWW.ANTALYABAROSU.ORG.TR. İNTERNET SİTESİ KODLAMA ESER ŞÖZLEŞMESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ (2. taslaktır)

WWW.ANTALYABAROSU.ORG.TR. İNTERNET SİTESİ KODLAMA ESER ŞÖZLEŞMESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ (2. taslaktır) WWWANTALYABAROSUORGTR İNTERNET SİTESİ KODLAMA ESER ŞÖZLEŞMESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 taslaktır) 1 Taraflar a İş Sahibi Antalya Barosu Başkanlığı - Meltem mahallesi, Muratpaşa/Antalya b Yazılımcı: 2 Hukuki

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı