KONTRAST NEFROPATİSİNDEN KORUNMADA KONTRAST MADDE ÇEŞİTLERİNİN ROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONTRAST NEFROPATİSİNDEN KORUNMADA KONTRAST MADDE ÇEŞİTLERİNİN ROLÜ"

Transkript

1 KONTRAST NEFROPATİSİNDEN KORUNMADA KONTRAST MADDE ÇEŞİTLERİNİN ROLÜ Prof. Dr. Mustafa Demirtaş Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilimdalı

2 Kontrast Nefropatisi 1960 lı yıllarda tanımlandı Genel toplumda ~%3 ABY nedenleri arasında % 11 ile 3. sırada Kontrastta maruz kalındıktan sonraki bakılan serum kreatinin seviyesinde 0,5 mg/dl veya bazal değere göre %25 üzerinde artışın olmasıdır Genellikle kontrast maruziyetinden saat sonra gelişir. Kreatinin 5-7.gün pik yapar ve 7-10 günde normale döner Hafif KBH de %2, orta KBH de %5, ciddi KBH de %50 Hastanede diyaliz gereken hastalarda Ölüm oranı %36 2 yıllık sağ kalım oranı %19 Nash K et al. Am J Kidney Dis. 2002;39: ; Rihal CS et al. Circulation. 2002;105: McCullough PA et al. Am J Med 1997;103:

3 Kontrasta Bağlı Nefropati Tanımı Çalışma sayısı >25% >50% 0.5 mg/dl 1.0 mg/dl Başlangıca göre 48 saat sonra *Bazı çalışmalar birden fazla tanımı kullanıyor. McCullough PA et al. J Am Coll Cardiol. 2006;98(6A):5K-13K.

4 KN Zamansal seyir Radyolojik işlem sonrasında KN gelişen hastalarda zamanla serum kreatinin düzeyinin değişimi SCr (mg/dl) KM maruziyeti sonrası zaman(günler) Detrenis S et al. J Urol 2007;178:

5 Kontrast Nefropatisinin Etkileri Daha uzun hastanede kalma süresi Renal morbidite artışı - Örn. kalıcı böbrek hasarı, diyaliz Non-renal morbidite artışı - Örn. sepsis, solunum yetmezliği, kanama Majör istenmeyen kardiyovasküler olaylarda artış Mortalitede artış Dangas G et al. Am J Cardiol. 2005;95:13-19.

6 Hastalar (%) PCI Sonrasında KM Nefropatisi Gelişen Hastalarda Gözlenen Komplikasyonlar: Mayo Klinik Registry (n=7586) Sistemik ve Vasküler Komplikasyonlar 9,4 KMN n=254 nonkmn n=7332 4,3 3,1* 1,2* 0,07 0,7 1,2 0,1 1,2 1,4 İnme ARDS Pulmoner emboli Kardiyak Komplikasyonlar ve Ölüm GI kanama Femoral kanama 11,8 4,6 Hematoma P-değeri KMN vs nonkmn: *P 0.05; P< ,8* 1,3 Pseudoanevrizma Hastalar (%) * 2,4 3,9 0,7 0,9 16,9 6,1 CABG Q-MI CK yükselmesi 20,1 9,1 Düşük KB 13,0 3,1 Şok 11,4 Kardiyak arrest 22,0 1,5 1,4 Ölüm KMN tanımı: SCr >0.5 mg/dl. Rihal CS et al. Circulation. 2002;105:

7 PKG sonrası KN gelişen hastalarda Sistemik Komplikasyonlar p< Mayo Clinic Registry included 7586 patients Hastalar (%) p< p=0.05 p< İnme ARDS Pulmoner Emboli Gİ Kanama CIN defined as SCr >0.5 mg/dl ARDS, adult respiratory distress syndrome; GI, gastrointestinal Rihal CS et al. Circulation 2002;105:

8 Primer PKG uygulanan ve Kontrast Nefropatisi Oluşan Hastalarda Mortalite

9 Tek başına serum kreatinin böbrek fonksiyonunu belirlemez. GFR gereklidir! 10.0 SCr (mg/dl) GFR azalmasına rağmen, SCr normal sınırlarda kalabilir C inulin ml/min/1.73 m 2 Adapted from NKF. Am J Kidney Dis 2002;39(suppl 1):S76-110

10 KONTRAST NEFROPATİ GELİŞİM MEKANİZMASI Kontrast madde Tubuler tıkanma Adenozin Endotelin Vazopressin Sistemik hipoksi + Kan viskositesi Distal tubulde osmotik yük Vazokonstruksiyon Azalan O2 sunumu Artan O2 tüketimi Kan akımında azalma RENAL MEDULLAR HİPOKSİ DİREKT HÜCRESEL TOKSİTİTE SERBEST RADİKALLER KONTRAST NEFROPATİSİ

11 KONTRAST NEFROPATİ GELİŞİMİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Hasta ile ilgili olanlar Kontrast madde ile ilgili olanlar

12 Hasta popülasyonunda değişim Diyabet prevalansında küresel artış Türkiye de 35 yaş üstünde %11, yaş arasında %20 Yaşlanan nüfus 80 > yaş en hızlı büyüyen segment Kardiyovasküler hastalıklarda artış Global ölümlerin %30 u TEKHARF Çalışması kohortu; Wild S et al. Diabetes Care. 2004;27: ; ml/

13 Diyabet Prevalansı NEJM;356;3 Jan Dünya Sağlık Örgütü nün (WHO) en son verileri, 2000 yılında yaklaşık 177 milyon insanın diyabetli olduğunu göstermektedir ve 2030 yılına gelindiğinde bu sayının 366 milyona yükseleceği hesaplanmıştır.

14 Yıl 1980 % 2.5 TURDEP 1997 TURDEP 2010, Diyabet %7.2 Diyabet %13.7

15 Radyolojik çalışmalara değişen talep X-rays Ultrasound Radio-isotopes CT Fluoroscopy MRI X-ray, Ultrasound (10 6 ) CT, MRI, Radio-iso, Fluoro (10 6 ) 25 3, ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 '96/'97 '97/'98 '98/'99 '99/'00 '00/'01 '01/'02 '02/'03 '03/'04 '04/'05 '05/'06 '06/'07 0,0 DOH data, England; Accessed 15 August

16 yılları arasında ABD de Kardiyovasküler Operasyon ve Prosedür Eğilimi Prosedür x Kateterizasyon Bypass Karotis Endarterektomi Açık-kalp PCI Pacemaker Yıl Yalnızca yatan hasta prosedürleri Lloyd-Jones D et al. Circulation. 2009;119:e121-e181.

17 KONTRAST NEFROPATİ YÜKSEK RİSKLİ HASTALAR Kr > 1.7 mg/dl veya kr kl < 25 ml/dk Kr mg/dl veya kr kl ml/dk ise + en az bir risk faktörü: -Diyabetes mellitus -Yaş > 70 -KKY -Multiple myelom -Dehidratasyon -Yakında KM kullanımı -Yüksek miktarda KM kullanımı

18 KONTRAST NEFROPATİ ORTA RİSKLİ HASTALAR Kr mg/dl veya kr kl ml/dk Kr mg/dl veya kr kl ml/dk ise + en az bir risk faktörü: -Diyabetes mellitus -Yaş > 70 -KKY -Multiple myelom -Dehidratasyon -Yakında KM kullanımı -Yüksek miktarda KM kullanımı

19 KONTRAST NEFROPATİ DÜŞÜK RİSKLİ HASTALAR Kr kl > 75 ml/dk Kr kl ml/dk iken birlikte risk faktörlerinin bulunmaması

20 KONTRAST NEFROPATİ GELİŞİMİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Hasta ile ilgili olanlar Kontrast madde ile ilgili olanlar

21 KONTRAST NEFROPATİ KONTRAST MADDEYE AİT FAKTÖRLER Kontrast maddenin tipi Kontrast maddenin miktarı Maksimum güvenli KM miktarının hesaplanması Cigarroa formülü: 5 cc kontrast madde x vücut ağırlığı (kg) / kreatinin düzeyi (mg/dl) (maximum doz: 300 ml) Altman formülü : Kontrast volüm / kreatinin klirensi <6 olması Kontrast maddenin kullanım sıklığı

22 Yüksek Osmolar (İyonik) Diatrizoate (Angiovist, Renografin, Hypaque) Iothalmate (Conray) Metrizoate (Isopaque) Ioxialmate (Telebrix) Düşük Osmolar KONTRAST AJANLAR İyonik:Ioxaglate (Hexabrix) Non-İyonik: Iopamidol (Isovue) Iohexol (Omnipaque) Ioversol (Optiray) Ioxilan (Oxilan) Iobitiridol (Xenetix) Iopromid (Ultravist) İzo-Osmolar (Non-İyonik) Iodixanol (Visipaque)

23 Kontrast Madde Moleküler Yapısı Molecular Structure Era Examples Comment I R I R R COO CATION + II I I I CH 3 CONH I R R I COO CATION + I R I R II R I R I R I R I R I R 1950s 1980s 1980s 1990s Ionic monomer Diatrizoate Iothalamate Non-ionic monomer Iopamidol Iohexol Ioversol Ionic dimer Ioxaglate Non-ionic dimer Iodixanol High osmolality 5 8 blood 3 iodines / 2 particles Ratio: 1.5 Low osmolality Hyperosmolar to blood 2 3 blood 3 iodines / 1 particle Ratio: 3 Low osmolality Hyperosmolar to blood ~2 blood 6 iodines / 2 particles Ratio: 3 Iso-osmolality Osmolality = blood 6 iodines / 1 particle Ratio: 6 Almen T. Invest Radiol 1994;29(suppl 1):S37-45; Davidson C et al. Am J Cardiol 2006;98(suppl):42K-58K

24 Kontrast Maddenin Neden Olduğu Osmotik Gradiyentin Fizyolojik Sonuçları 2 KM 1 H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O 3 Adapted from Swanson DP, et al. In: Pharmaceuticals in Medical Imaging: Radiopaque Contrast Media, Radiopharmaceuticals, Enhancement Agents for Magnetic Resonance Imaging and Ultrasound. Macmillan; 1990.

25 KM lerin Fizikokimyasal Özellikleri İyot içeriği In mgi/ml ( ) Opasiteyi belirler Viskosite İyot konsantrasyonu ve molekül büyüklüğü arttıkça viskosite artar Sıcaklık arttıkça viskosite azalır Osmolalite Solüsyondaki molekül sayısı ile belirlenir İyonlaşma ile artar Suda çözünürlük Çok yüksek Speck U. In:Textbook of Contrast Media

26 Kontrast Madde Osmolalitesi: 290 mosm/kg H 2 O KAN 290 mosm/kg H 2 O Isosmolar iodixanol (Visipaque) 320 mgi/ml 600 mosm/kg H 2 O 695 mosm/kg H 2 O 702 mosm/kg H 2 O 774 mosm/kg H 2 O Düşük osmolar ioxaglate (Hexabrix ) 320 mgi/ml Hiperosmolar ioxilan (Oxilan ) 350 mgi/ml Hiperosmolar ioversol (Optiray ) 320 mgi/ml Hiperosmolar iopromide (Ultravist ) 370 mgi/ml 796 mosm/kg H 2 O Hiperosmolar iopamidol (Isovue ) 370 mgi/ml 844 mosm/kg H 2 O Hiperosmolar iohexol (Omnipaque ) 350 mgi/ml

27 Kontrast Madde Osmolalitesi: Osmolalite (mosm/kg H 2 O) YOKM DOKM IOKM Kan YOKM, yüksek-osmolar KM; DOKM, düşük-osmolar KM; IOKM, isoosmolar KM

28 Yüksek Düşük Osmolar Madde ve Serum Kreatinin Kıyaslanan zaman dilimine bağlı olarak yapılabilecek olası çıkarımlar: 2 ve 3: HOKM ioheksol e göre daha az nefrotoksik 2 ve 4: HOKM, HOKM ye göre daha az nefrotoksik 1 ve 3: ioheksol, ioheksol e göre daha az nefrotoksik 1 ve 2, 3 ve 4: ioheksol HOKM ye göre daha az nefrotoksik YOKM Hastalar +BY, +DM İoheksol Rudnick M et al. Kidney Int. 1995;47:

29

30 ICON ÇALIŞMASI İYONİK DÜŞÜK OS. İle NONİYONİK İSOOS. KONTRASTIN KARŞILAŞTIRILMASI Serum Kreatinin (mg/dl) n=72 N=74 Saatler FARK YOK. Serum kreatininin indeks prosedürden sonraki bazal, 12 saat, 24 saat ve 24 ile 72 saat arasındaki ortalama değerleri MEHRAN ve ARK.JACC CARDIOVASCULAR INTERVENTION 2009

31 Çalışma: randomize,çk, prospective,çok merkezli 135,koroner angio yapılan hasta DM + bozulmuş renal fonk. (SCr: 1.5 mg/dl (erkek); 1.3 mg/dl (kadın); veya CrCl 60 ml/ Iodixanol (n=64) Iohexol (n=65) DM, % KM volum, ml Volume expansiyonu 0.9% IV saline L NAC, % 8.5 Kontrasta bağlı N(%) Iodixanol 320, n=64 Iohexol 350, n= P= SCr 0.5 mg/dl Post-KM SCr 2, 3, 7. günler Aspelin P et al. N Engl J Med. 2003;348:

32 Çalışma: randomize, çift kör, prospektif, kontrollü Hastalar: 300 koroner anjiyo ± PCI hastası; 275 değerlendirilebilir. Dahil etme: CrCl 60 ml/dk iodiksanol (n=140) ioksaglat (n=135) DM, % KM hacmi, ml Volüm genişletme %0.45 iv salin Use of NAC, % 0 Post-CM SCr 2 sabit: Günler 1, 2 KMN gelişen hastalar (%) iodiksanol 320, n=140 ioksaglat 320, n=135 P= ,9 17,0 2 gün içinde SCr başlangıçtan %25 veya 0.5 mg/dl Jo S-H et al. J Am Coll Cardiol. 2006;48:

33 Çalışma: randomize, çift kör, prospektif Hastalar: 275 koroner anjiyografi ± PCI; 208 değerlendirilebilir Dahil etme: egfr ml/dk iodiksanol (n=106) DM, % KM hacmi, ml Hacim genişletme iopromid (n=102) %0.9 i.v. salin 1 L NAC, % 0 Post-KM SCr 2 sabit: 48±6, 72±6 saat KMN gelişen hastalar (%) 25 iodiksanol 320, n=106 iopromid 370, n= , P= ,7 3 gün içinde %25 veya 0.5 mg/dl SCr artışı Nie B et al. Catheter Cardiovasc Int. 2008;72:

34 Çalışma: randomize, çift kör, prospektif Hastalar: 1708 koroner anjiyografi ± PCI; 1656 değerlendirilebilir Dahil etme: 60 yaş üzeri, CrCl: ml/dk iodiksano l (n=848) DM, % iopromid 370 (n=860) KMN gelişen hastalar (%) iodiksanol 320 iopromid 370 P=0.001 KM hacmi, ml Hacim genişletme Post-KM SCr %0.9 i.v. salin 0,5-1 Lgün (65± 7saat) 3. gün 5 0 3,2 3 gün içinde 0.5 mg/dl SCr artışı S. Wang, X. Wang, F. Li, X. Zhao, Q. Jing, Y. Han ECR 2010 Poster No C-1120.

35 Kontrast nefropati insidansı 50 Iodiksanol Iopromid Kontrast nefropati insidansı (%) ,5 24,2 7,9 31,8 2,1 19,4 4,8 35,2 1,8 9,9 X2 X4; 4,6 40,4 X2; p< p=ns 2,5 3,7 33 2,1 22,4 5,2 32,8 0 Yok Var SCr ml/min SCr ml/min < 140 ml 140 ml Anjiyo Anjiyo+PCI y > 75 y Diabetes M. Başlangıç SCr Kontrast volümü Girişim Ya ş p < tüm karşılaştırmalar için S. Wang, X. Wang, F. Li, X. Zhao, Q. Jing, Y. Han ECR 2010 Poster No C-1120.

36 Çalışma: randomize, ÇK, prospektif, paralel-grup, çok merkezli Hastalar: KAG veya PKG uygulanan 482 hasta; 414 ü alınmış. egfr ml/min Iodixanol (n=210) DM, % CM volume, ml Volume expansion IV NaHCO 3 Use of NAC, % 41 Post-CM SCr Iopamidol (n=204) 1 random: h Kontrast nefropatili hasta (%) Iodixanol 320, n=210 Iopamidol 370, n=204 P=NS 6,7 4,4 P=NS 12,4 9,8 0.5 mg/dl 25% Bazale göre SCr artışı Solomon RJ et al. Circulation. 2007;115:

37 PKG lerden sonra Kontrast Nefropati İnsidansı Reference Aspelin 2003 (NEPHRIC) Jo 2006 (RECOVER) Solomon 2007 (CARE) Nie 2008 CM (IA admin) Iohexol 350 Iodixanol 320 Ioxaglate 320 Iodixanol 320 Iopamidol 370 Iodixanol 320 Iopromide 370 Iodixanol 320 Osmolality mosm/kg H 2 O* Viscosity mpa.s at 37 C* CIN Definition SCr 0.5 mg/dl in 72 h SCr 25% or 0.5 mg/dl within 48 h SCr 0.5 mg/dl within h SCr 25% or 0.5 mg/dl within 3 d % CIN *Osmolality and viscosity values from Davidson C et al. Am J Cardiol. 2006;98(suppl):42K-58K. Anlamlı istatistiksel farklılık görülmedi

38 İodiksanol ün böbreklere etkisini araştıran klinik çalışmalar Hiperosmolar KM den yana İstatistiksel anlamlılık yok Isosmolar iodiksanol den yana Çoklu post-km SCr protokol Tekli post-km SCr protokol Çoklu post- KM SCr protokol Tekli post- KM SCr protokol Çoklu post- KM SCr protokol Tekli post-km SCr protokol CARE 1 Laskey 3 IMPACT 4 Chalmers 8 Hernandez 17 ACTIVE 2 PREDICT 5 Feldkamp 6 NEPHRIC 9 RECOVER 10 Nie 11 Wang 18 Karlsberg 19 Carraro 7 Nguyen 12 Hardiek 13 VALOR 14 CONTRAST 15 ICON 16 Subgrup analizi Iomeprol Ioversol Iopamidol Ioksaglat Iopromid Ioheksol Çalışmalar direkt olarak karşılaştırılamaz; hasta grupları ve prosedürler farklı. 1. Solomon RJ et al. Circulation 2007;115: ; 2. Thomsen HS et al. Invest Radiol 2008;43:170-8; 3. Laskey W et al. Am Heart J 2009;158:822-8; 4. Barrett BJ et al. Invest Radiol 2006;41:815-21; 5. Kuhn MJ et al. Am J Roentgenol 2008;91:151-7; 6. Feldkamp T et al. Clin Nephrol 2006;66:322-30; 7. Carraro M et al. Eur Radiol 1998;8:144-7; 8. Chalmers N et al. Br J Radiol 1999;72:701-3; 9. Aspelin P et al. N Engl J Med 2003;348:491-9; 10. Jo S-H et al. J Am Coll Cardiol. 2006;48:924-30; 11. Nie B et al. Catheter Cardiovasc Interv 2008;72:958-65; 12. Nguyen SA et al. Radiology 2008;248:97-105; 13. Hardiek KJ et al. J Diabetes Complications 2008;22:171-7; 14. Rudnick MR et al. Am Heart J 2008;156:776-82; 15. Wessely R et al. Circ Cardiovasc Interv 2009;2:430-7; 16. Mehran R et al. J Am Coll Cardiol 2009;2:415-21; 17. Hernandez F et al. Rev Esp Cardiol 2009;62: ; 18. Han Y et al. EuroIntervention 2010;6(suppl H):H62(abstract); 19 Karlsberg RP et al J Nephrol 2010 in press

39 Kontrast Seçimi ve Miktarı Non-iyonik düşük osmolar veya izoosmolar ajan seçilir İso-osmolar ajan düşük osmolar ajanlardan iyi midir? 129 DM hastasında İso-osmalar ajan ile KN %3 Düşük osmolar ajan ile KN %26 Kontrast miktarı (Cigarroa eşitiği) 5ml x kilo (kg) / kreatinin AŞMAMALI Kontrast miktarı / egfr < 6 OLMALI < 100 ml (mümkün olduğu kadar az) Nefropati gelişen hastalarda 2. işlem için en az gün beklenmeli

40 Çok değişkenli öngörü Hipotansiyon 5 puan İntraaortik balon pompası 5 puan Konjestif KY SCr >1.5 mg/dl Yaş >75 yıl Anemi (>132 μmol/l) Diabetes mellitus Kontrast hacmi KONTRAST NEFROPATİ ÖNGÖRÜSÜ İÇİN RİSK SKORLAMASI 5 puan 4 puan 4 puan 3 puan 3 puan 1 p /100 ml Risk grubu: Gelişim veri seti Tahmini veriseti N= 5571 N= 2786 Düşük Orta Yüksek Çok yüksek Risk skoru: 5 6 to to Çalışmada kullanılan KM belirtilmemiştir. Mehran R et al. J Am Coll Cardiol.2004;44:

41 Kontrast Nefropatisinden Korunma İşlem öncesi nefrotoksik ilaçların kesilmesi Hidrasyon Kontrast seçimi ve volümünün hesaplanması Son organ hasarının engellemesi için işlem öncesi, işlem sırasında ve sonrasında farmakoterapi İşlem sonrası bilinçli takip Risk faktörlerinin değerlendirilmesi BUN, Kr düzeyi, Kr kl hesaplanması Cockroft-Gault formülü: (140- Yaş) x ağırlık (kg) / kreatinin x 72 (Kadın x 0.85) Tekrarlayan girişimlerin en az 48 saat sonra, DM ve Renal disf. varlığında en az 72 saat sonra yapılması

42 Nefrotoksik İlaçların Kesilmesi KMN riski olan hastalarda (egfr <60 ml/dk) kontrast madde uygulamasından 24 saat önce potansiyel nefrotoksik ilaçlar durdurulmalıdır. Kesinlikle kaçının NSAI (örn, COX-2 inhibitörleri) Aminoglikozidler Siklosporin Vankomisin Takrolimus (FK-506) Amfoterisin B Metformin(48 saat sonra başlanır) Belirsiz Risk ACEI ve ARB Kronik diüretikler Dipiridamol Stacul F et al. Am J Cardiol. 2006;98(suppl):59K-77K; Alamartine E et al. Eur J Int Med. 2003;14: ; Evenepoel P. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2004;18:37-52; Gleeson TG et al. AJR Am J Roentgenol. 2004;183: ; Heyman SN et al. Invest Radiol. 1999;34:

43 Agressif Hidrasyon Kontrastın dilüsyonunu sağlar ve böylece tubuluslarda çökmesini engeller Normal EF Bozulmuş EF egfr > 60ml/dk İv %0.9 SF İşlemden 12h önce 1ml/kg/saat İv %0.45 SF İşlemden 12h önce 50ml/saat egfr < 60ml/dk İv %0.9 SF İşlemden 12h önce ve 12 saat sonra 1ml/kg/saat İv %0.45 SF İşlemden 12h önce ve sonra AÇT ile replasman Hedeflenen idrar çıkışı işlemden sonraki 6 saat için 150ml/saat, Eğer >150ml/saat ise sıvı replase edilir, serum Cr saat ölçülmeli Bu şekilde hidrasyon KIN riskini %50 azaltır

44 Volüm Genişletme Stratejileri Uygulama Yolu Trivedi ve ark.: Belirtilmeyen bir iyonik LOCM ile kardiyak kateterizasyon Salin Konsantrasyonu Mueller ve ark.: İopromid veya iomeprol ile koroner anjiyografi KMN gözlenen hasta (%) P= ,7 34,6 0,7 i.v. Oral % 0.9 % 0.9 Kısıtlamasız NaCl NaCl sıvı P=0.04 2,0 % 0.45 NaCl Trivedi HS et al. Nephron Clin Pract. 2003;93:c29-c34; Mueller C et al. Arch Intern Med. 2002;162:

45 Bikarbonat Önerilir 17 randomize çalışma 2633 hasta İzotonik sodyum bikarbonat: işlemden 1 saat önce 3ml/kg bolus Sonrasında 6 saat 1ml/kg/saat idame Mayi 150 meq (150 cc) sodyum bikarbonatın ml SF ile birleşmesi ile elde edilir

46 N Asetilsistein Önerilir Vasodiladatör ve anti-oksidan özelliği sebebiyle mg 2x1 PO bir gün önce ve sonra İV 1 gr PKG öncesi ve 4 saat sonra

47 İlaçla Korunma Stratejileri Potansiyel zararlı ajanlar Tartışmalı olanlar Potansiyel yararlı olabilecekler Stacul F et al. Am J Cardiol 2006;98(suppl):59K-77K; Caixeta A et al. Catheter Cardiovasc Intervent 2010;75:S15-20

48 Farmakolojik girişimler, bazı çalışmalarda KM Nefropatisinden korunmada etkili bulunsa da başka çalışmalarda etkisiz bulunmuştur. Birkaç meta-analizin sonucu çelişkilidir. Bu nedenle, CMSC (Kontrast Madde Güvenlik Komitesi) bugüne kadar KMN den korunmada rutin bir farmakolojik maniplasyon önermemektedir.

49 Kontrast Madde Uygulanan Hastaların Yönetim Algoritması egfr hesapla KMN riskini belirle egfr <30 ml/dk egfr ml/dk NSAI, diğer nefrotoksik ilaçlar ve metformini kes egfr 60 ml/dk Metformini kes Hospitalizasyon Nefroloji konsültasyonu Diyaliz planlama* Diğer egfr ml stratejileri SCr ve elektrolit serisi Intravenöz volüm genişletme Kontrast madde seçimi Kontrast volümü sınırla (<100 ml) Farmakolojik tedavi kararı Hastaneden çıkış öncesi veya saatte SCr Good Özel clinical uygulama practice yok *KMN oluşur ve diyaliz gerekirse planlanmalıdır. İntravenöz izotonik kristaloid ml/kg/saat prosedürden 3 12 saat önce ve 6 24 saat sonra. Potansiyel olarak yararlı ilaçlar (teofilin, statin, askorbik asit, PGE 1 ); tümü endikasyon dışıdır. McCullough PA et al. Am J Cardiol. 2006;98(suppl):2K-4K.

50 ACC/AHA PKG kılavuzu 2007 Update Sınıf Kanıt düzeyi KBH hastalarında GFR hesaplanmalı ve renal yolla atılan ilaçlara doz ayarlaması yapılmalıdır KBH hastasına koroner anjiyografi yapılırken izozmolar kontrast madde tercih edilmeli I I B A Anderson JL et al. J Am Coll Cardiol. 2007; 50:e1-157

51 ESC 2010 KONTRAST NEFROPATİ ÖNLEME ÖNERİLER

Kontrast madde nefropatisi: klinik önemi ve önlenmesine yönelik güncel yaklafl mlar

Kontrast madde nefropatisi: klinik önemi ve önlenmesine yönelik güncel yaklafl mlar 124 Derleme Review Kontrast madde nefropatisi: klinik önemi ve önlenmesine yönelik güncel yaklafl mlar Contrast media-induced nephropathy: clinical burden and current attempts for prevention Muhammed Habeb,

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

İATROJENİK AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr.Meltem Akkaş Camkurt Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

İATROJENİK AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr.Meltem Akkaş Camkurt Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı İATROJENİK AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr.Meltem Akkaş Camkurt Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Iatrogenic Disorder Iatrogenic (of a disease or symptoms) induced in a patient by the treatment

Detaylı

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Dr. Armağan Altun, Trakya Universitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D., Edirne 1350g.1 Hastanın Öyküsü Geçirilmiş MI Geçirilmiş

Detaylı

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Giriş Diyaliz hastalarının tedavisi ile uğraşan hekimlerin başlıca

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD Plan AKS Patofizyolojisi Antiplatelet Mekanizma Antiplatelet İlaç Çalışmaları UA/NSTEMI de

Detaylı

BETA-GLUKAN IN RATLARDA KONTRAST NEFROPATİYİ ÖNLEYİCİ ETKİSİNİN NEBİVOLOL VE N-ASETİLSİSTEİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI

BETA-GLUKAN IN RATLARDA KONTRAST NEFROPATİYİ ÖNLEYİCİ ETKİSİNİN NEBİVOLOL VE N-ASETİLSİSTEİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI BETA-GLUKAN IN RATLARDA KONTRAST NEFROPATİYİ ÖNLEYİCİ ETKİSİNİN NEBİVOLOL VE N-ASETİLSİSTEİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI Eyüp KOÇ *, Kadriye ALTOK REİS¹, Fatma AYERDEN EBİNǹ, Hatice PAŞAOĞLU², Canan DEMİRTA޲,

Detaylı

Running title: Kontrast Nefropatisi

Running title: Kontrast Nefropatisi KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ Running title: Kontrast Nefropatisi Bilge Aygen 1, Ayhan Doğukan 1, Ramazan Ulu 1, Hüseyin Çeliker 1 Özet Kontrast madde nefropatisi (KMN) hastanede yatan hastalarda gelişen

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Akut koroner sendromlu hastalarda iyodiksanol ile iyopamidolün nefrotoksik etkilerinin karşılaştırması

Akut koroner sendromlu hastalarda iyodiksanol ile iyopamidolün nefrotoksik etkilerinin karşılaştırması Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2013;41(1):21-27 doi: 10.5543/tkda.2013.81504 21 Akut koroner sendromlu hastalarda iyodiksanol ile iyopamidolün nefrotoksik etkilerinin karşılaştırması Nephrotoxicity

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12.

KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12. KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12.2015 KBY Progresyonunu Önleme Kanıtlar Kanıt Kalitesi İYİ KB

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Dr Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Dislipidemi kronik böbrek hastalığında

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Gürkan Çelebi 1, İlker Taşçı 1, Mutlu Sağlam 2, Gökhan Özgür 1, Halil Yaman 3, Gökhan

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı. Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği

Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı. Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği A k u t K o r o n e r S e n d r o m STEMİ NSTEMİ Zaman kazançtır?! Zamana karşı yarış

Detaylı

Şehirli ve arkadaşları (8) hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmada alfa lipoik asitin renal iskemik reperfüzyona bağlı gelişen biyokimyasal

Şehirli ve arkadaşları (8) hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmada alfa lipoik asitin renal iskemik reperfüzyona bağlı gelişen biyokimyasal 1. GĐRĐŞ VE AMAÇ Kontrast madde nefropatisi (KMN), kontrast madde kullanımını takiben gelişen, insidansı hasta populasyonunun taşıdığı risk faktörlerine, kullanılan kontrast maddenin fiziksel ve kimyasal

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Kontrast Madde Kullanımı Neleri Göz Önünde Bulunduralım?

Kronik Böbrek Hastalarında Kontrast Madde Kullanımı Neleri Göz Önünde Bulunduralım? Kronik Böbrek Hastalarında Kontrast Madde Kullanımı Neleri Göz Önünde Bulunduralım? Dr. İhsan Ergün Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 75 yş, Erkek Hasta 29 yıldır Tip II DM, DN, KBH Kreatinin: 1.97 mg/dl

Detaylı

BT de kontrast madde 2 : sınıflama

BT de kontrast madde 2 : sınıflama Dr.Gürsel Savcı Oral kontrast madde Pozitif (%1 BaSO 4, EZ-CAT (%4.5 BaSO 4 ), dilüe iyotlu kontrast (Omnipaque) Nötral (Volumen, Osmolac) Negatif (su) BT de kontrast madde 2 : sınıflama Rektal kontrast

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA

DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA 12. ULUSAL HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ 19-23 MAYIS 2010 - ANTALYA RAS blokaj kime? Ne zaman? Nereye kadar? DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı

Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas EAH Kardiyoloji Kliniği Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Bir tane antihipertansif ilaç kullanıyorum Bunu

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130504.htm&main=

Detaylı

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar 1. Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme Ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) 2. Central

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

CANLI DONÖR TRANSPLANTASYONDA İLE

CANLI DONÖR TRANSPLANTASYONDA İLE CANLI DONÖR TRANSPLANTASYONDA DONÖR R BÖBREK B BREK HACMİ UZUN DÖNEM D GRAFT FONKSİYONU İLE İLİŞKİLİDİR Hadim Akoğlu lu¹,, Tolga YıldY ldırım¹,, Gonca Eldem², Aysun Aybal¹, Mahmut Altındal ndal¹,, Tuncay

Detaylı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renin-Anjiyotensin Sistemi Anjiyotensinojen

Detaylı

ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDA TANI AMAÇLI ÇEKİLEN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SONRASI KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ

ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDA TANI AMAÇLI ÇEKİLEN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SONRASI KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDA TANI AMAÇLI ÇEKİLEN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SONRASI KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ Dr. Gizem GÖRMEZ * Dr. Gülhan KURTOĞLU ÇELİK * Dr. Fatih

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Gülay Aşcı, Daniele Marcelli, Aygül Çeltik, Aileen Grassmann,

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kış Okulu Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-29 Mart 2015. 1 Tarihçe

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Kontrast Maddelere Bağlı Tiroid Fonksiyon Bozuklukları

Kontrast Maddelere Bağlı Tiroid Fonksiyon Bozuklukları Kontrast Maddelere Bağlı Tiroid Fonksiyon Bozuklukları Prof. Dr. Bekir ÇAKIR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrast Madde-Tanım Organ ve dokuların içerisine ya da çevresine verilerek, bu

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

HİPERGLİSEMİK HİPEROSMOLAR DURUM. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÜLKER Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HİPERGLİSEMİK HİPEROSMOLAR DURUM. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÜLKER Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HİPERGLİSEMİK HİPEROSMOLAR DURUM Yrd. Doç. Dr. Volkan ÜLKER Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı SUNUM PLANI Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Özellikler (Öykü, Komorbidite,

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik nefropatili hastada ne zaman diyalize başlarsak yaşam süresini artırabiliriz?

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Insidans (1/1000000) Tip 2 DM hastaların %50 sinde

Detaylı

Klinik Araştırma. Abstract

Klinik Araştırma. Abstract Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 24/2017 Koroner Anjiyografi Yapılan ve Kronik Renin-Anjiyotensin- Aldosteron Sistem Blokörü Kullanan Diyabetik Hastalarda Kontrast ile İlişkili Nefropati ve Erken Öngördürücüsü

Detaylı

Diyaliz öncesi hastada kontrastlı görüntüleme: Medikal nefrektomi. Kontrasta bağlı nefropatinin önlenmesinde doğrular, yanlışlar ve belirsizlikler

Diyaliz öncesi hastada kontrastlı görüntüleme: Medikal nefrektomi. Kontrasta bağlı nefropatinin önlenmesinde doğrular, yanlışlar ve belirsizlikler Diyaliz öncesi hastada kontrastlı görüntüleme: Medikal nefrektomi Kontrasta bağlı nefropatinin önlenmesinde doğrular, yanlışlar ve belirsizlikler Dr. Zehra Eren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi SUNUM

Detaylı

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi HİBRİT TEDAVİLER Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi MORTALİTE YB hastalarının %10-23 da ABH % 50-70 de diyaliz %50-80 ölüm JAMA 2003;289:747-51 Int Care Med 2002;28:29-37. ABH ÇOK HIZLI İLERLEYEN

Detaylı

Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme. Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi,

Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme. Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi, Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi, Öğrenim Amaçları Diyabet ve Böbrek Hastalığı Tanım ve Önemi NKF KDOQI Klinik

Detaylı

Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım

Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım Dr. Özgür CAN,Doç. Dr. Gülizar Şahin, Dr. Bala Başak Öven Ustaalioğlu Dr. Berkant Sönmez, Dr. Burçak Erkol İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

NEFROLOJİ KONSÜLTASYONU

NEFROLOJİ KONSÜLTASYONU NEFROLOJİ KONSÜLTASYONU Dr. Özlem Harmankaya Kaptanoğulları Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 2013 Plan Konsültasyonun tanımı Efektif konsültasyondan beklentiler

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hipertansiyon İnmelerin ¾ ü Myokard İnfarktüslerinin ½ ü Son dönem

Detaylı

2.GENEL BĐLGĐLER 2.1. Kontrast Madde Nefropatisi Kontrast Madde Nefropatisi Tanımı

2.GENEL BĐLGĐLER 2.1. Kontrast Madde Nefropatisi Kontrast Madde Nefropatisi Tanımı 1.GĐRĐŞ VE AMAÇ Kontrast madde nefropatisi (KMN) hastanede edinilmiş akut böbrek yetmezliği (ABY) nin hipotansiyon ve cerrahi girişimden sonraki en sık üçüncü nedenidir (1). Hastanede kazanılmış böbrek

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. BAKIRKÖY DR.SADĠ KONUK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠÇ HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ. ġef: Doç.Dr.A.Baki KUMBASAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. BAKIRKÖY DR.SADĠ KONUK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠÇ HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ. ġef: Doç.Dr.A.Baki KUMBASAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR.SADĠ KONUK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠÇ HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ ġef: Doç.Dr.A.Baki KUMBASAR NORMAL VEYA HAFĠF AZALMIġ RENAL FONKSĠYONU OLAN HASTALARDA N-ASETĠLSĠSTEĠN

Detaylı

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ Tenofovir Kullanan Kronik Hepatit B Hastalarında Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tenofovir Kullanan

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Fatma Ayerden Ebinç 1, Şükrü Sindel 1, Ülver Boztepe Derici 1, Haksun Ebinç 2, Koray Uludağ 1, Gülay Ulusal Okyay 1, Gülten Taçoy 3, Canan Demirtaş 4, Hatice Paşaoğlu 4, Yasemin Erten 1, Turgay Arınsoy

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

Öğr.Gör.Dürdane Yalçın İstanbul Bilim Üniversitesi SHMYO

Öğr.Gör.Dürdane Yalçın İstanbul Bilim Üniversitesi SHMYO Öğr.Gör.Dürdane Yalçın İstanbul Bilim Üniversitesi SHMYO Böbreğin Fonksiyonları A. Metabolik Görevler Zararlı atıkların temizlenmesi Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin sağlanması İlaçların detoksifikasyonu

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYONDA YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR

ATRİYAL FİBRİLASYONDA YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ATRİYAL FİBRİLASYONDA YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR Doç.Dr.Nihal AKAR BAYRAM Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi

Detaylı

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Soru 1 Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon EKMEK DANİMARKA FİNLANDİYA

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması. Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014

Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması. Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014 Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014 Rezidüel Renal Fonksiyon (RRF) Kronik böbrek hastalığı oluştuğunda, değişik hızlarda

Detaylı

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Diyaliz dozu nasıl belirlenir? Kt/V hesabı nasıl yapılır? Yeterli diyaliz

Detaylı

HASTA VE DONÖR BİLGİLENDİRİLMESİ PROF DR SERHAN TUĞLULAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

HASTA VE DONÖR BİLGİLENDİRİLMESİ PROF DR SERHAN TUĞLULAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI HASTA VE DONÖR BİLGİLENDİRİLMESİ PROF DR SERHAN TUĞLULAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI NEDEN ÖNEMLİ? İNSANİ AÇIDAN ETİK AÇIDAN TIBBİ AÇIDAN YASAL AÇIDAN NAKİL ÖNCESİNDE BİLGİLENDİRME

Detaylı

Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi

Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 2007 7 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH ESC) Antihipertansif Tedavinin

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL Abdullah Özkök¹, Yaşar Çalışkan 1, Tamer Sakacı 2, Gonca Karahan 3, Çiğdem Kekik 3, Alper Özel 4, Abdulkadir

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi. Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD

Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi. Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD Dehidratasyonda sıvı tedavisi Tedavinin amaçları Şoku önlemek için dolaşan sıvı hacmini düzelt (%10-%15

Detaylı

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır. Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı