Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt Silindiri 9 Asfalt Tankeri 3 Binek Otosu 24 Cenaze Aracı 2 Çekici 3 Damperli Kamyon 34 Dozer 3 Greyder 3 tfaiye Aracı 7 Kaldır Götür Aracı 2 Kamyon 20 Kamyonet 23 Kar Mücadele Aracı 2 Kasalı Vinçli Kamyon 1 Kazı Makinası 2 Kompaktör 2 Komrasör 2 Kurtarıcı 1 Mazot Tankeri 1 Minibüs 6 Yükleyici 8 Motorsiklet 5 Otobüs 51 Pikap 1 Probüs 25 Scraper Lubrication 1 Tıbbi Atık Aracı 1 Traktör 3 Ula ım Botu 3 Yaprak ve Çöp Toplama Aracı 8 Yer Dorsesi 1 Yol Yıkama Aracı 2 Tekne 6 Bahçe Traktörü 3 Topraklı Fidan Söküm Makinası 1 Tramvay 25 Segway 1 JCB Kazıcı Yükleyici 3 i me Bot 1 TOPLAM 326 EK-1

123 ESK EH R BÜYÜK EH R BELED YES TE K LAT EMASI BELED YE BA KANI S V L SAVUNMA UZMANI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Ç DENETÇ LER DANI MANLAR ESK GENEL MÜDÜRÜ TEFT KURULU BA KANI GENEL SEKRETER ube Müdürü ( Basın Yay. ve Halk. li.) ube Müdürü (Protokol) ube Müdürü (Dı li kiler) 1. HUKUK MÜ AV RL GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI nsan Kaynakları ve E itim Dairesi Ba kanı Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanı Sa lık leri Dairesi Ba kanı Bilgi lem Dairesi Ba kanı Kültür ve Sosyal ler Dairesi Ba kanı tfaiye Dairesi Ba kanı Zabıta Dairesi Ba kanı Mali Hizmetler Dairesi Ba kanı Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanı Satınalma Dairesi Ba kanı Ula ım Dairesi Ba kanı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba kanı Fen leri Dairesi Ba kanı mar ve ehircilik Dairesi Ba kanı Makine kmal Bakım ve Onarım Dairesi Ba kanı ube Müdürü ( nsan Kaynakları) ube Müdürü (E itim) ube Müdürü (Maa Tahakkuk) ube Müdürü (Sosyal Yard.Hiz.) ube Müdürü (Meslek Edin.ve E t.) ube Müdürü (Sa lıklı Ya am Merkezleri) ube Müdürü (Sa lık leri) ube Müdürü (Veteriner) ube Müdürü (Mezarlıklar) ube Müdürü ( statistik) ube Müdürü (Bilgi lem) ube Müdürü (CBS) ube Müdürü (Kültür ve Sosyal ler) ube Müdürü ( ehir Tiyatroları) ube Müdürü (Belediye Konservatuarı) tfaiye ube Müdürü ( dari ve E itim) tfaiye ube Müdürü (Yangın Önlemleri) ube Müdürü (Afet Koordinasyon) Zabıta ube Müdürü Zabıta ube Müdürü ube Müdürü (Yazı leri) ube Müdürü (Gelir) ube Müdürü (Gider) ube Müdürü ( ktisat) ube Müdürü ( dari ler) ube Müdürü ( letme ve tirakler) ube Müdürü (Hal) ube Müdürü (Satınalma) ube Müdürü ( hale) ube Müdürü (Toplu Ta ıma) ube Müdürü (Trafik) ube Müdürü (UKOME) ube Müdürü (Park ve Bahçeler) ube Müdürü (Çevre Sa lık Koruma ve Kontrol) ube Müdürü (Atık Yönetimi) ube Müdürü (Yapı leri) ube Müdürü (Yol leri) ube Müdürü (Etüd Proje) ube Müdürü ( mar Planlama) ube Müdürü (Harita ve mar Bilgi lem) ube Müdürü ( mar Uygulama) ube Müdürü (Makine Bakım ve Onarım) ube Müdürü ( malat) ube Müdürü (Engelliler Özel Hizmet) ube Müdürü ( yeri ve Ruhsat) ube Müdürü (Spor Faaliyetleri) Belediye Hastanesi Ba tabipli i ube Müdürü (Bilgi A ları) ube Müdürü (Senfoni Orkestrası) ube Müdürü (Turizm ve Tanıtma) ube Müdürü (Müzeler) ube Müdürü (Kararlar) ube Müdürü (Strateji Geli tirme) ube Müdürü (Bütçe, Performans ve Denetim) ube Müdürü (Otogar) ube Müdürü (Bitkisel Üretim) ube Müdürü ( hale lemleri Hazırlık) ube Müdürü (AYKOME) ube Müdürü (Kentsel Projeler) ube Müdürü (Emlak ve stimlak) ube Müdürü (Kentsel Dönü üm) Hastane Müdürü ube Müdürü (Kent Estetik Kurulu) EK-2

124 BÜTÇE G DERLER N N KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU ( ) Kurum Adı : Eski ehir Büyük ehir Belediye Ba kanlı ı Yılı : 2009 KOD I II III IV AÇIKLAMA GENEL SEKRETERL K , ÖZEL KALEM , DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I , B LG LEM DA RES BA KANLI I , TEFT KURULU BA KANLI I , I.HUKUK MÜ AV RL , KÜLTÜR VE SOSYAL LER DA RES BA KANLI I , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I , FEN LER DA RES BA KANLI I , MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I , TFA YE DA RES BA KANLI I , MAK NE KMAL, BAKIM VE ONARIM DA RES BA KANLI I , SA LIK VE SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , SATINALMA DA RES BA KANLI I , ULA IM DA RES BA KANLI I , ZABITA DA RES BA KANLI I ,98 TOPLAM ,71 EK-3

125 2009 YILI FONKS YONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE G DERLER CMAL Kod Açıklama BÜTÇEYLE VER LEN GEÇEN YIL DEVR BÜTÇEDEN EKLENEN BÜTÇEDEN DÜ ÜLEN NET ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK PTAL DEVREDEN ÖDENEK 01 GENEL KAMU H ZMETLER ,00 0, , , , , ,25 0,00 02 SAVUNMA H ZMETLER ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H Z , , , , , , , ,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , , , , , , ,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , , , , , , ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H Z , , , , , , , ,96 07 SA LIK H ZMETLER , , , , , , , ,00 08 D NLENME KÜLTÜR VE D N H Z ,00 0, , , , , ,06 0,00 09 E T M H ZMETLER ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 10 SOSYAL GÜV. VE SOS. YARDIM H Z ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 TOPLAM , , , , , , , ,96 EK-4

126 EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE G DERLER CMAL Kod Açıklama BÜTÇEYLE VER LEN GEÇEN YIL DEVR BÜTÇEDEN EKLENEN BÜTÇEDEN DÜ ÜLEN NET ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK PTAL DEVREDEN ÖDENEK 01 PERSONEL G DERLER , ,00 0, , , ,80 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D , ,00 0, , , ,47 03 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , , , , , ,14 04 FA Z G DERLER , ,00 0, , , ,18 05 CAR TARANSFERLER , , , , , ,82 06 SERMAYE G DERLER , , , , , , , ,96 07 SERMAYE TRANSFERLER , , , ,00 507,00 08 BORÇ VERME 17,00 0,00 17,00 0,00 17,00 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0, , ,00 0, ,00 TOPLAM , , , , , , , ,96 EK-5

127 ESK EH R BÜYÜK EH R BELED YES TAR HL B LANÇOSU AKT F HESAPLAR 2009 Yılı (TL) PAS F HESAPLAR 2009 Yılı (TL) 1 Dönen Varlıklar ,08 3 Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar ,35 10 Hazır De erler ,44 30 Kısa Vadeli ç Mali Borçlar , Kasa Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı , Alınan Çekler Hesabı 303 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesabı 102 Banka Hesabı , Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) -158, Kısa Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesabı 104 Proje Özel Hesabı 31 Kısa Vadeli Dı Mali Borçlar , Döviz Hesabı , Cari Yılda Ödenecek Dı Mali Borçlar Hesabı , Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-) 32 Faaliyet Borçları , Di er Hazır De erler Hesabı 320 Bütçe Emanetleri Hesabı , Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı , Bütçele tirilecek Borçlar Hesabı 11 Menkul Kıymet ve Varlıklar 0,00 33 Emanet Yabancı Kaynaklar , Menkul Varlıklar Hesabı 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı , Di er Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 333 Emanetler Hesabı ,46 12 Faaliyet Alacakları ,65 34 Alınan Avanslar 0, Gelirlerden Alacaklar Hesabı , Alınan Sipari Avansları Hesabı 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı , Alınan Di er Avanslar Hesabı 122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 36 Ödenecek Di er Yükümlülükler , Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ,36 13 Kurum Alacakları , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı , Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı , Fonlar veya Di er Kamu dareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı 363 Kamu dareleri Payları 14 Di er Alacaklar 0, Vadesi Geçmi Ertelenmi veya Taksit.Vergi ve Di. Yüküm. Hesabı 140 Ki ilerden Alacaklar Hesabı 0,00 37 Borç ve Gider Kar ılıkları 0,00 15 Stoklar , Kıdem Tazminatı Kar ılı ı Hesabı 150 lk Madde ve Malzeme Hesabı , Di er Borç ve Gider Kar ılıkları Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0, Di er Stoklar Hesabı 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 16 Ön Ödemeler , Gider Tahakkukları Hesabı 160 Avans ve Kredileri Hesabı 39 Di er Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı , Personel Avansları Hesabı 391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesabı 162 Bütçe Dı ı Avans ve Krediler Hesabı , Sayım Fazlaları Hesabı , Akreditifler Hesabı 399 Di er Çe itli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı 40 Uzun Vadeli ç Mali Borçlar , Do rudan Dı Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı 400 Banka Kredileri Hesabı ,20 18 Gelecek Aylara Ait Giderler 0, Kamu darelerine Mali Borçlar Hesabı 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 404 Tahviller Hesabı 19 Di er Dönen Varlıklar , Uzun Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesabı 190 Devreden Katma De er Vergisi Hesabı ,62 41 Uzun Vadeli Dı Mali Borçlar , ndirilecek Katma De er Vergisi Hesabı 410 Dı Mali Borçlar Hesabı , Sayım Noksanları Hesabı 43 Di er Borçlar 0,00 2 Duran Varlıklar , Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 21 Menkul Varlıklar 0, Kamuya Olan Ertelenmi veya Taksitlendirilmi Borç Hesabı EK-6

128 AKT F HESAPLAR 2009 Yılı (TL) PAS F HESAPLAR 2009 Yılı (TL) 217 Menkul Varlıklar Hesabı 44 Alınan Avanslar 0, Di er Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 440 Alınan Sipari Avansları Hesabı 22 Faaliyet Alacakları 0, Alınan Di er Avanslar Hesabı 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 47 Borç ve Gider Kar ılıkları 0, Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 472 Kıdem Tazminatı Kar ılı ı Hesabı 23 Kurum Alacakları 0, Di er Borç ve Gider Kar ılıkları Hesabı 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 24 Mali Duran Varlıklar , Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 240 Mali Kurulu lara Yatırılan Sermayeler Hesabı 481 Gider Tahakkukları Hesabı 241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yatırılan Sermayeler Hesabı ,00 49 Di er Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 25 Maddi Duran Varlıklar , Di eruzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 250 Arazi ve Arsalar Hesabı ,54 5 Öz Kaynaklar , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ,68 50 Net De er , Binalar Hesabı , Net De er Hesabı , Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı ,42 52 Yeniden De erleme Farkları , Ta ıtlar Hesabı , Yeniden De erleme Farkları Hesabı , Demirba lar Hesabı ,64 57 Geçmi Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları , Di er Maddi Duran Varlıklar Hesabı 570 Geçmi Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı , Birikmi Amortismanlar Hesabı (-) ,74 58 Geçmi Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 0, Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı , Geçmi Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı(-) 259 Yatırım Avansları Hesabı 59 Dönem Faaliyet Sonuçları ,71 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0, Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı , Haklar Hesabı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı(-) 264 Özel Maliyetler Hesabı 268 Birikmi Amortismanlar Hesabı (-) 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0, Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 29 Di er Duran Varlıklar , Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı , Di er Çe itli Duran Varlıklar Hesabı 299 Birikmi Amortismanlar Hesabı (-) ,93 TOPLAM : ,65 TOPLAM : ,65 9 Nazım Hesaplar 0,00 9 Nazım Hesaplar ,20 90 Ödenek Hesapları 90 Ödenek Hesapları 0, Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 91 Nakit Dı ı Teminat ve Ki ilere Ait Menkul Kıymetler ,20 91 Nakit Dı ı Teminat Ve Ki ilere Ait Menkul Kıymetler , Teminat Mektupları Hesabı , Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı , Ki ilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 913 Ki ilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 92 Taahhüt Hesapları 92 Taahhüt Hesapları 0, Gider Taahhütleri Hesabı 921 Gider Taahhütleri Kar ılı ı Hesabı GENEL TOPLAM : ,85 GENEL TOPLAM : ,85 EK-6

129 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 2009 BÜTÇE YILI BÜYÜK EH R BELED YES (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap G DER N TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CAR YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV GEL R N TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CAR YIL (N) Personel Giderleri , , , Vergi Gelirleri , , , Memurlar , , , Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri , , , Temel Maa lar , , , Özel Tüketim Vergisi , ,32 571, Temel Maa lar , , , Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi , ,32 571, Zamlar Ve Tazminatlar , , , Dahilde Alınan Di er Mal Ve Hizmet Vergileri , , , Zamlar Ve Tazminatlar , , , E lence Vergisi , , , Sosyal Haklar , , , Yangın Sigortası Vergisi , , , Sosyal Haklar , , , lan Ve Reklam Vergisi , , , Ek Çalı ma Kar ılıkları , , , Harçlar , , , Ek Çalı ma Kar ılıkları , , , Di er Harçlar , , , Di er Personel Giderleri 0,00 0,00 24, gal Harcı , , , Di er Personel Giderleri 0,00 0,00 24, yeri Açma zni Harcı , , , Sözle meli Personel 0, , , Ölçü Ve Tartı Aletleri Muayene Harcı , , , Ücretler 0, , , Tatil Günlerinde Çalı ma Ruhsatı Harcı , , , Kadro Kar ılı ı Sözle meli Personel Ücretleri 0,00 0, , Tellallık Harcı , , , Sözle meli Sanatçıların Ücretleri 0, , , Toptancı Hali Resmi , , , Di er Sözle meli Personel Ücretleri 0,00 0, , Di er Harçlar , , , Ek Çalı ma Kar ılıkları 0,00 416,92 0, Te ebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , , , Di er Sözle meli Personelin Ek Çalı ma Kar ılıkla 0,00 416,92 0, Mal Ve Hizmet Satı Gelirleri , , , Ödül Ve kramiyeler 0, ,88 0, Mal Satı Gelirleri , , , Sözle meli Sanatçıların Ödül Ve kramiyeleri 0, ,88 0, artname, Basılı Evrak, Form Satı Gelirleri , , , Sözle meli Personelin Di er Giderleri 0,00 0, , Di er Mal Satı Gelirleri 0,00 0, , Sözle meli Sanatçıların Di er Giderleri 0,00 0, , Hizmet Gelirleri , , , çiler , , , Gi e Geliri 0, , , çilerin Ücretleri , , , Ekonomik Hizmetlere li kin Gelirler , , , Sürekli çilerin Ücretleri , , , Ula tırma Hizmetlerine li kin Gelirler , , , Geçici çilerin Ücretleri , , , Di er Hizmet Gelirleri , , , çilerin hbar Ve Kıdem Tazminatları , , , Kurumlar Hasılatı , , , Sürekli çilerin hbar Ve Kıdem Tazminatları , , , Mahalli dareler Kurumlar Hasılatı , , , Geçici çilerin hbar Ve Kıdem Tazminatları , ,62 0, Sosyal Hizmetlere li kin Kurumlar Hasılatı , , , çilerin Sosyal Hakları , , , Kurumlar Karları , , , Sürekli çilerin Sosyal Hakları , , , Mahalli dareler , , , Geçici çilerin Sosyal Hakları , , , Do algaz Hizmetlerine li kin Kurumların Karları , , , çilerin Fazla Mesaileri , , , Kira Gelirleri , , , Sürekli çilerin Fazla Mesaileri , , , Ta ınmaz Kiraları , , , Geçici çilerin Fazla Mesaileri , , , Di er Ta ınmaz Kira Gelirleri , , , çilerin Ödül Ve kramiyeleri , , , Alınan Ba ı Ve Yardımlar le Özel Gelirler 0,00 0, , Sürekli çilerin Ödül Ve kramiyeleri , , , Kurumlardan Ve Ki ilerden Alınan Yardım Ve Ba 0,00 0, , Geçici çilerin Ödül Ve kramiyeleri , , , Sermaye 0,00 0, , çilerin Di er Ödemeleri 0,00 420, , Kurumlardan Alınan Ba ı Ve Yardımlar 0,00 0, , Geçici çilerin Di er Ödemeleri 0,00 420, , Di er Gelirler , , , Geçici Personel , , , Faiz Gelirleri , , , Ücretler , , , Di er Faizler , , , Vizesiz Geçici çilerin Ücretleri 0,00 600,00 0, Ki ilerden Alacaklar Faizleri 0,00 0, , Aday Çırak, Çırak Ve Stajyer Ö rencilerin Ücretle , , , Mevduat Faizleri , , , Di er Personel , , , Ki i Ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Ücret Ve Di er Ödemeler , , , Vergi Ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , , Belediye Ba kanına Yapılan Ödemeler , , , Merkezi dare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , , Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler , , , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar , , , Di er Personele Yapılan Di er Ödemeler 6.718, , , Kamu Harcamalarına Katılma Payları , , , SGK Devlet Primi Giderleri , , , Yol Harcamalarına Katılma Payı , , , Memurlar , , , Para Cezaları , , ,23 EK-7

130 BÜYÜK EH R BELED YES (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap G DER N TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CAR YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV GEL R N TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CAR YIL (N) Emekli Sandı ına 0,00 0, , dari Para Cezaları , , , Emekli Sandı ına 0,00 0, , Di er dari Para Cezaları , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Vergi Cezaları 236, , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Vergi Ve Di er Amme Alacakları Gecikme Zamlar 236, , , Sa lık Primi Ödemeleri , , , Di er Para Cezaları , , , Sözle meli Personel 0, , , Yukarıda Tanımlanmayan Di er Para Cezaları , , , sizlik Sigortası Fonuna 0,00 0, , Di er Çe itli Gelirler , , , sizlik Sigortası Fonuna 0,00 0, , Di er Çe itli Gelirler , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna 0, , , rat Kaydedilecek Teminat Mektupları 0, , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0, , , Ki ilerden Alacaklar 0,00 0, , Sa lık Primi Ödemeleri 0, , , Yukarıda Tanımlanmayan Di er Çe itli Gelirler , , , çiler , , , De er Ve Miktar De i imleri Gelirleri , , , sizlik Sigortası Fonuna , , , Döviz Mevcudunun De erlenmesinde Olu an Olu , , , sizlik Sigortası Fonuna , , , Di er Döviz Mevcutlarının De erlemesinden Kayn , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Sa lık Primi Ödemeleri 0, , , Di er Personel 372,20 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumuna 372,20 0,00 0, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 372,20 0,00 0, Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , , Kırtasiye Ve Büro Malzemesi Alımları , , , Kırtasiye Alımları , , , Büro Malzemesi Alımları 910,00 0,00 0, Periyodik Yayın Alımları 0, , , Di er Yayın Alımları , , , Baskı Ve Cilt Giderleri , , , Su Ve Temizlik Malzemesi Alımları , , , Temizlik Malzemesi Alımları , , , Enerji Alımları , , , Yakacak Alımları , , , Akaryakıt Ve Ya Alımları , , , Elektrik Alımları , , , Yiyecek, çecek Ve Yem Alımları 1.669,07 0,00 0, Yiyecek Alımları 1.361,27 0,00 0, çecek Alımları 307,80 0,00 0, Giyim Ve Ku am Alımları , , , Giyecek Alımları 0,00 533, , Spor Malzemeleri Alımları 9.330, ,00 0, Tören Malzemeleri Alımları 0, ,00 0, Di er Giyim Ve Ku am Alımları , , , Özel Malzeme Alımları , , , Tıbbi Malzeme Ve laç Alımları 4.565,00 0,00 0, Zirai Malzeme Ve laç Alımları 0,00 325,00 0, Di er Özel Malzeme Alımları 7.988, , , Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme V , , , Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Gid , , , Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Di er Giderler 0,00 0, , Di er Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları , , , Bahçe Malzemesi Alımları le Yapım Ve Bakım Gid 0, , , Di er Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları , , , Yolluklar , , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , ,60 EK-7

131 BÜYÜK EH R BELED YES Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap G DER N TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CAR YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV GEL R N TÜRÜ N-2 YILI Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , , Yurtiçi Tedavi Yollukları 5.422, , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , , Yurtdı ı Geçici Görev Yollukları 5.973, , , Yurtdı ı Geçici Görev Yollukları 5.973, , , Görev Giderleri , , , Yasal Giderler , , , Kusursuz Tazminatlar 0,00 0, , Mahkeme Harç Ve Giderleri , , , Di er Yasal Giderler , , , Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar Ve Benzeri Gide 9.206, , , letme Ruhsatı Ödemeleri Ve Benzeri Giderler 6.131, , , Di er Vergi, Resim Ve Harçlar Ve Benzeri Giderle 3.074, , , Di er Görev Giderleri 185,00 180, , Güvenlik Kuvvetleri Nezaretinde Bulundurma Gide 0,00 0,00 642, Di er Görev Giderleri 185,00 180, , Hizmet Alımları , , , Mü avir Firma Ve Ki ilere Ödemeler , , , Etüt-Proje Bilirki i Ekspertiz Giderleri , , , Bilgisayar Hizmeti Alımları , , , Müteahhitlik Hizmetleri , , , Harita Yapım Ve Alım Giderleri 0, ,00 0, Di er Mü avir Firma Ve Ki ilere Ödemeler , , , Haberle me Giderleri , , , Posta Ve Telgraf Giderleri , , , Telefon Abonelik Ve Kullanım Ücretleri , , , Bilgiye Abonelik Giderleri 599,75 0, , Haberle me Cihazları Ruhsat Ve Kullanım Giderle 831,75 0,00 97, Di er Haberle me Giderleri 1.747,46 0,00 0, Ta ıma Giderleri , , , Di er Ta ıma Giderleri , , , Tarifeye Ba lı Ödemeler , , , lan Giderleri , , , Sigorta Giderleri , , , Di er Tarifeye Ba lı Ödemeler 8.545, , , Kiralar , , , Ta ıt Kiralaması Giderleri 0, , , Makinası Kiralaması Giderleri , , , Di er Hizmet Alımları , , , Kurslara Katılma Ve E itim Giderleri 2.471, , , Di er Hizmet Alımları , , , Temsil Ve Tanıtma Giderleri , , , Temsil Giderleri , , , Temsil, A ırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gide , , , Tanıtma Giderleri , , , Tanıtma, A ırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gi , , , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onar , , , Menkul Mal Alım Giderleri , , , Büro Ve yeri Mal Ve Malzeme Alımları , , , Büro Ve yeri Makine Ve Techizat Alımları , ,66 593, Avadanlık Ve Yedek Parça Alımları 8.160,94 635,59 0, Yangından Korunma Malzemeleri Alımları , , , Di er Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları 0,00 500,00 0,00 (TL) N-1 YILI CAR YIL (N) EK-7

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

2013 MALİ YILI KESİN HESABI

2013 MALİ YILI KESİN HESABI 2013 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2013 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 18

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI TİCARET SİCİL NO : 69941 VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ VERGİ SİCİL

Detaylı

EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1- PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2012-2014 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al.

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. 0 0 0 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 1 1 0 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver, 75,799,248 1 1 1 0 Gelir Vergisi 48,806,565 1 1 1 1 Beyana Dayanan Gelir Vergisi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin 2014-2016 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı