Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt Silindiri 9 Asfalt Tankeri 3 Binek Otosu 24 Cenaze Aracı 2 Çekici 3 Damperli Kamyon 34 Dozer 3 Greyder 3 tfaiye Aracı 7 Kaldır Götür Aracı 2 Kamyon 20 Kamyonet 23 Kar Mücadele Aracı 2 Kasalı Vinçli Kamyon 1 Kazı Makinası 2 Kompaktör 2 Komrasör 2 Kurtarıcı 1 Mazot Tankeri 1 Minibüs 6 Yükleyici 8 Motorsiklet 5 Otobüs 51 Pikap 1 Probüs 25 Scraper Lubrication 1 Tıbbi Atık Aracı 1 Traktör 3 Ula ım Botu 3 Yaprak ve Çöp Toplama Aracı 8 Yer Dorsesi 1 Yol Yıkama Aracı 2 Tekne 6 Bahçe Traktörü 3 Topraklı Fidan Söküm Makinası 1 Tramvay 25 Segway 1 JCB Kazıcı Yükleyici 3 i me Bot 1 TOPLAM 326 EK-1

123 ESK EH R BÜYÜK EH R BELED YES TE K LAT EMASI BELED YE BA KANI S V L SAVUNMA UZMANI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Ç DENETÇ LER DANI MANLAR ESK GENEL MÜDÜRÜ TEFT KURULU BA KANI GENEL SEKRETER ube Müdürü ( Basın Yay. ve Halk. li.) ube Müdürü (Protokol) ube Müdürü (Dı li kiler) 1. HUKUK MÜ AV RL GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI nsan Kaynakları ve E itim Dairesi Ba kanı Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanı Sa lık leri Dairesi Ba kanı Bilgi lem Dairesi Ba kanı Kültür ve Sosyal ler Dairesi Ba kanı tfaiye Dairesi Ba kanı Zabıta Dairesi Ba kanı Mali Hizmetler Dairesi Ba kanı Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanı Satınalma Dairesi Ba kanı Ula ım Dairesi Ba kanı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba kanı Fen leri Dairesi Ba kanı mar ve ehircilik Dairesi Ba kanı Makine kmal Bakım ve Onarım Dairesi Ba kanı ube Müdürü ( nsan Kaynakları) ube Müdürü (E itim) ube Müdürü (Maa Tahakkuk) ube Müdürü (Sosyal Yard.Hiz.) ube Müdürü (Meslek Edin.ve E t.) ube Müdürü (Sa lıklı Ya am Merkezleri) ube Müdürü (Sa lık leri) ube Müdürü (Veteriner) ube Müdürü (Mezarlıklar) ube Müdürü ( statistik) ube Müdürü (Bilgi lem) ube Müdürü (CBS) ube Müdürü (Kültür ve Sosyal ler) ube Müdürü ( ehir Tiyatroları) ube Müdürü (Belediye Konservatuarı) tfaiye ube Müdürü ( dari ve E itim) tfaiye ube Müdürü (Yangın Önlemleri) ube Müdürü (Afet Koordinasyon) Zabıta ube Müdürü Zabıta ube Müdürü ube Müdürü (Yazı leri) ube Müdürü (Gelir) ube Müdürü (Gider) ube Müdürü ( ktisat) ube Müdürü ( dari ler) ube Müdürü ( letme ve tirakler) ube Müdürü (Hal) ube Müdürü (Satınalma) ube Müdürü ( hale) ube Müdürü (Toplu Ta ıma) ube Müdürü (Trafik) ube Müdürü (UKOME) ube Müdürü (Park ve Bahçeler) ube Müdürü (Çevre Sa lık Koruma ve Kontrol) ube Müdürü (Atık Yönetimi) ube Müdürü (Yapı leri) ube Müdürü (Yol leri) ube Müdürü (Etüd Proje) ube Müdürü ( mar Planlama) ube Müdürü (Harita ve mar Bilgi lem) ube Müdürü ( mar Uygulama) ube Müdürü (Makine Bakım ve Onarım) ube Müdürü ( malat) ube Müdürü (Engelliler Özel Hizmet) ube Müdürü ( yeri ve Ruhsat) ube Müdürü (Spor Faaliyetleri) Belediye Hastanesi Ba tabipli i ube Müdürü (Bilgi A ları) ube Müdürü (Senfoni Orkestrası) ube Müdürü (Turizm ve Tanıtma) ube Müdürü (Müzeler) ube Müdürü (Kararlar) ube Müdürü (Strateji Geli tirme) ube Müdürü (Bütçe, Performans ve Denetim) ube Müdürü (Otogar) ube Müdürü (Bitkisel Üretim) ube Müdürü ( hale lemleri Hazırlık) ube Müdürü (AYKOME) ube Müdürü (Kentsel Projeler) ube Müdürü (Emlak ve stimlak) ube Müdürü (Kentsel Dönü üm) Hastane Müdürü ube Müdürü (Kent Estetik Kurulu) EK-2

124 BÜTÇE G DERLER N N KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU ( ) Kurum Adı : Eski ehir Büyük ehir Belediye Ba kanlı ı Yılı : 2009 KOD I II III IV AÇIKLAMA GENEL SEKRETERL K , ÖZEL KALEM , DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I , B LG LEM DA RES BA KANLI I , TEFT KURULU BA KANLI I , I.HUKUK MÜ AV RL , KÜLTÜR VE SOSYAL LER DA RES BA KANLI I , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I , FEN LER DA RES BA KANLI I , MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I , TFA YE DA RES BA KANLI I , MAK NE KMAL, BAKIM VE ONARIM DA RES BA KANLI I , SA LIK VE SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , SATINALMA DA RES BA KANLI I , ULA IM DA RES BA KANLI I , ZABITA DA RES BA KANLI I ,98 TOPLAM ,71 EK-3

125 2009 YILI FONKS YONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE G DERLER CMAL Kod Açıklama BÜTÇEYLE VER LEN GEÇEN YIL DEVR BÜTÇEDEN EKLENEN BÜTÇEDEN DÜ ÜLEN NET ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK PTAL DEVREDEN ÖDENEK 01 GENEL KAMU H ZMETLER ,00 0, , , , , ,25 0,00 02 SAVUNMA H ZMETLER ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H Z , , , , , , , ,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , , , , , , ,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , , , , , , ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H Z , , , , , , , ,96 07 SA LIK H ZMETLER , , , , , , , ,00 08 D NLENME KÜLTÜR VE D N H Z ,00 0, , , , , ,06 0,00 09 E T M H ZMETLER ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 10 SOSYAL GÜV. VE SOS. YARDIM H Z ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 TOPLAM , , , , , , , ,96 EK-4

126 EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE G DERLER CMAL Kod Açıklama BÜTÇEYLE VER LEN GEÇEN YIL DEVR BÜTÇEDEN EKLENEN BÜTÇEDEN DÜ ÜLEN NET ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK PTAL DEVREDEN ÖDENEK 01 PERSONEL G DERLER , ,00 0, , , ,80 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D , ,00 0, , , ,47 03 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , , , , , ,14 04 FA Z G DERLER , ,00 0, , , ,18 05 CAR TARANSFERLER , , , , , ,82 06 SERMAYE G DERLER , , , , , , , ,96 07 SERMAYE TRANSFERLER , , , ,00 507,00 08 BORÇ VERME 17,00 0,00 17,00 0,00 17,00 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0, , ,00 0, ,00 TOPLAM , , , , , , , ,96 EK-5

127 ESK EH R BÜYÜK EH R BELED YES TAR HL B LANÇOSU AKT F HESAPLAR 2009 Yılı (TL) PAS F HESAPLAR 2009 Yılı (TL) 1 Dönen Varlıklar ,08 3 Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar ,35 10 Hazır De erler ,44 30 Kısa Vadeli ç Mali Borçlar , Kasa Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı , Alınan Çekler Hesabı 303 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesabı 102 Banka Hesabı , Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) -158, Kısa Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesabı 104 Proje Özel Hesabı 31 Kısa Vadeli Dı Mali Borçlar , Döviz Hesabı , Cari Yılda Ödenecek Dı Mali Borçlar Hesabı , Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-) 32 Faaliyet Borçları , Di er Hazır De erler Hesabı 320 Bütçe Emanetleri Hesabı , Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı , Bütçele tirilecek Borçlar Hesabı 11 Menkul Kıymet ve Varlıklar 0,00 33 Emanet Yabancı Kaynaklar , Menkul Varlıklar Hesabı 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı , Di er Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 333 Emanetler Hesabı ,46 12 Faaliyet Alacakları ,65 34 Alınan Avanslar 0, Gelirlerden Alacaklar Hesabı , Alınan Sipari Avansları Hesabı 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı , Alınan Di er Avanslar Hesabı 122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 36 Ödenecek Di er Yükümlülükler , Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ,36 13 Kurum Alacakları , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı , Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı , Fonlar veya Di er Kamu dareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı 363 Kamu dareleri Payları 14 Di er Alacaklar 0, Vadesi Geçmi Ertelenmi veya Taksit.Vergi ve Di. Yüküm. Hesabı 140 Ki ilerden Alacaklar Hesabı 0,00 37 Borç ve Gider Kar ılıkları 0,00 15 Stoklar , Kıdem Tazminatı Kar ılı ı Hesabı 150 lk Madde ve Malzeme Hesabı , Di er Borç ve Gider Kar ılıkları Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0, Di er Stoklar Hesabı 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 16 Ön Ödemeler , Gider Tahakkukları Hesabı 160 Avans ve Kredileri Hesabı 39 Di er Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı , Personel Avansları Hesabı 391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesabı 162 Bütçe Dı ı Avans ve Krediler Hesabı , Sayım Fazlaları Hesabı , Akreditifler Hesabı 399 Di er Çe itli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı 40 Uzun Vadeli ç Mali Borçlar , Do rudan Dı Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı 400 Banka Kredileri Hesabı ,20 18 Gelecek Aylara Ait Giderler 0, Kamu darelerine Mali Borçlar Hesabı 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 404 Tahviller Hesabı 19 Di er Dönen Varlıklar , Uzun Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesabı 190 Devreden Katma De er Vergisi Hesabı ,62 41 Uzun Vadeli Dı Mali Borçlar , ndirilecek Katma De er Vergisi Hesabı 410 Dı Mali Borçlar Hesabı , Sayım Noksanları Hesabı 43 Di er Borçlar 0,00 2 Duran Varlıklar , Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 21 Menkul Varlıklar 0, Kamuya Olan Ertelenmi veya Taksitlendirilmi Borç Hesabı EK-6

128 AKT F HESAPLAR 2009 Yılı (TL) PAS F HESAPLAR 2009 Yılı (TL) 217 Menkul Varlıklar Hesabı 44 Alınan Avanslar 0, Di er Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 440 Alınan Sipari Avansları Hesabı 22 Faaliyet Alacakları 0, Alınan Di er Avanslar Hesabı 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 47 Borç ve Gider Kar ılıkları 0, Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 472 Kıdem Tazminatı Kar ılı ı Hesabı 23 Kurum Alacakları 0, Di er Borç ve Gider Kar ılıkları Hesabı 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 24 Mali Duran Varlıklar , Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 240 Mali Kurulu lara Yatırılan Sermayeler Hesabı 481 Gider Tahakkukları Hesabı 241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yatırılan Sermayeler Hesabı ,00 49 Di er Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 25 Maddi Duran Varlıklar , Di eruzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 250 Arazi ve Arsalar Hesabı ,54 5 Öz Kaynaklar , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ,68 50 Net De er , Binalar Hesabı , Net De er Hesabı , Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı ,42 52 Yeniden De erleme Farkları , Ta ıtlar Hesabı , Yeniden De erleme Farkları Hesabı , Demirba lar Hesabı ,64 57 Geçmi Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları , Di er Maddi Duran Varlıklar Hesabı 570 Geçmi Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı , Birikmi Amortismanlar Hesabı (-) ,74 58 Geçmi Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 0, Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı , Geçmi Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı(-) 259 Yatırım Avansları Hesabı 59 Dönem Faaliyet Sonuçları ,71 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0, Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı , Haklar Hesabı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı(-) 264 Özel Maliyetler Hesabı 268 Birikmi Amortismanlar Hesabı (-) 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0, Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 29 Di er Duran Varlıklar , Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı , Di er Çe itli Duran Varlıklar Hesabı 299 Birikmi Amortismanlar Hesabı (-) ,93 TOPLAM : ,65 TOPLAM : ,65 9 Nazım Hesaplar 0,00 9 Nazım Hesaplar ,20 90 Ödenek Hesapları 90 Ödenek Hesapları 0, Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 91 Nakit Dı ı Teminat ve Ki ilere Ait Menkul Kıymetler ,20 91 Nakit Dı ı Teminat Ve Ki ilere Ait Menkul Kıymetler , Teminat Mektupları Hesabı , Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı , Ki ilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 913 Ki ilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 92 Taahhüt Hesapları 92 Taahhüt Hesapları 0, Gider Taahhütleri Hesabı 921 Gider Taahhütleri Kar ılı ı Hesabı GENEL TOPLAM : ,85 GENEL TOPLAM : ,85 EK-6

129 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 2009 BÜTÇE YILI BÜYÜK EH R BELED YES (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap G DER N TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CAR YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV GEL R N TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CAR YIL (N) Personel Giderleri , , , Vergi Gelirleri , , , Memurlar , , , Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri , , , Temel Maa lar , , , Özel Tüketim Vergisi , ,32 571, Temel Maa lar , , , Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi , ,32 571, Zamlar Ve Tazminatlar , , , Dahilde Alınan Di er Mal Ve Hizmet Vergileri , , , Zamlar Ve Tazminatlar , , , E lence Vergisi , , , Sosyal Haklar , , , Yangın Sigortası Vergisi , , , Sosyal Haklar , , , lan Ve Reklam Vergisi , , , Ek Çalı ma Kar ılıkları , , , Harçlar , , , Ek Çalı ma Kar ılıkları , , , Di er Harçlar , , , Di er Personel Giderleri 0,00 0,00 24, gal Harcı , , , Di er Personel Giderleri 0,00 0,00 24, yeri Açma zni Harcı , , , Sözle meli Personel 0, , , Ölçü Ve Tartı Aletleri Muayene Harcı , , , Ücretler 0, , , Tatil Günlerinde Çalı ma Ruhsatı Harcı , , , Kadro Kar ılı ı Sözle meli Personel Ücretleri 0,00 0, , Tellallık Harcı , , , Sözle meli Sanatçıların Ücretleri 0, , , Toptancı Hali Resmi , , , Di er Sözle meli Personel Ücretleri 0,00 0, , Di er Harçlar , , , Ek Çalı ma Kar ılıkları 0,00 416,92 0, Te ebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , , , Di er Sözle meli Personelin Ek Çalı ma Kar ılıkla 0,00 416,92 0, Mal Ve Hizmet Satı Gelirleri , , , Ödül Ve kramiyeler 0, ,88 0, Mal Satı Gelirleri , , , Sözle meli Sanatçıların Ödül Ve kramiyeleri 0, ,88 0, artname, Basılı Evrak, Form Satı Gelirleri , , , Sözle meli Personelin Di er Giderleri 0,00 0, , Di er Mal Satı Gelirleri 0,00 0, , Sözle meli Sanatçıların Di er Giderleri 0,00 0, , Hizmet Gelirleri , , , çiler , , , Gi e Geliri 0, , , çilerin Ücretleri , , , Ekonomik Hizmetlere li kin Gelirler , , , Sürekli çilerin Ücretleri , , , Ula tırma Hizmetlerine li kin Gelirler , , , Geçici çilerin Ücretleri , , , Di er Hizmet Gelirleri , , , çilerin hbar Ve Kıdem Tazminatları , , , Kurumlar Hasılatı , , , Sürekli çilerin hbar Ve Kıdem Tazminatları , , , Mahalli dareler Kurumlar Hasılatı , , , Geçici çilerin hbar Ve Kıdem Tazminatları , ,62 0, Sosyal Hizmetlere li kin Kurumlar Hasılatı , , , çilerin Sosyal Hakları , , , Kurumlar Karları , , , Sürekli çilerin Sosyal Hakları , , , Mahalli dareler , , , Geçici çilerin Sosyal Hakları , , , Do algaz Hizmetlerine li kin Kurumların Karları , , , çilerin Fazla Mesaileri , , , Kira Gelirleri , , , Sürekli çilerin Fazla Mesaileri , , , Ta ınmaz Kiraları , , , Geçici çilerin Fazla Mesaileri , , , Di er Ta ınmaz Kira Gelirleri , , , çilerin Ödül Ve kramiyeleri , , , Alınan Ba ı Ve Yardımlar le Özel Gelirler 0,00 0, , Sürekli çilerin Ödül Ve kramiyeleri , , , Kurumlardan Ve Ki ilerden Alınan Yardım Ve Ba 0,00 0, , Geçici çilerin Ödül Ve kramiyeleri , , , Sermaye 0,00 0, , çilerin Di er Ödemeleri 0,00 420, , Kurumlardan Alınan Ba ı Ve Yardımlar 0,00 0, , Geçici çilerin Di er Ödemeleri 0,00 420, , Di er Gelirler , , , Geçici Personel , , , Faiz Gelirleri , , , Ücretler , , , Di er Faizler , , , Vizesiz Geçici çilerin Ücretleri 0,00 600,00 0, Ki ilerden Alacaklar Faizleri 0,00 0, , Aday Çırak, Çırak Ve Stajyer Ö rencilerin Ücretle , , , Mevduat Faizleri , , , Di er Personel , , , Ki i Ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Ücret Ve Di er Ödemeler , , , Vergi Ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , , Belediye Ba kanına Yapılan Ödemeler , , , Merkezi dare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , , Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler , , , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar , , , Di er Personele Yapılan Di er Ödemeler 6.718, , , Kamu Harcamalarına Katılma Payları , , , SGK Devlet Primi Giderleri , , , Yol Harcamalarına Katılma Payı , , , Memurlar , , , Para Cezaları , , ,23 EK-7

130 BÜYÜK EH R BELED YES (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap G DER N TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CAR YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV GEL R N TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CAR YIL (N) Emekli Sandı ına 0,00 0, , dari Para Cezaları , , , Emekli Sandı ına 0,00 0, , Di er dari Para Cezaları , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Vergi Cezaları 236, , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Vergi Ve Di er Amme Alacakları Gecikme Zamlar 236, , , Sa lık Primi Ödemeleri , , , Di er Para Cezaları , , , Sözle meli Personel 0, , , Yukarıda Tanımlanmayan Di er Para Cezaları , , , sizlik Sigortası Fonuna 0,00 0, , Di er Çe itli Gelirler , , , sizlik Sigortası Fonuna 0,00 0, , Di er Çe itli Gelirler , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna 0, , , rat Kaydedilecek Teminat Mektupları 0, , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0, , , Ki ilerden Alacaklar 0,00 0, , Sa lık Primi Ödemeleri 0, , , Yukarıda Tanımlanmayan Di er Çe itli Gelirler , , , çiler , , , De er Ve Miktar De i imleri Gelirleri , , , sizlik Sigortası Fonuna , , , Döviz Mevcudunun De erlenmesinde Olu an Olu , , , sizlik Sigortası Fonuna , , , Di er Döviz Mevcutlarının De erlemesinden Kayn , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Sa lık Primi Ödemeleri 0, , , Di er Personel 372,20 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumuna 372,20 0,00 0, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 372,20 0,00 0, Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , , Kırtasiye Ve Büro Malzemesi Alımları , , , Kırtasiye Alımları , , , Büro Malzemesi Alımları 910,00 0,00 0, Periyodik Yayın Alımları 0, , , Di er Yayın Alımları , , , Baskı Ve Cilt Giderleri , , , Su Ve Temizlik Malzemesi Alımları , , , Temizlik Malzemesi Alımları , , , Enerji Alımları , , , Yakacak Alımları , , , Akaryakıt Ve Ya Alımları , , , Elektrik Alımları , , , Yiyecek, çecek Ve Yem Alımları 1.669,07 0,00 0, Yiyecek Alımları 1.361,27 0,00 0, çecek Alımları 307,80 0,00 0, Giyim Ve Ku am Alımları , , , Giyecek Alımları 0,00 533, , Spor Malzemeleri Alımları 9.330, ,00 0, Tören Malzemeleri Alımları 0, ,00 0, Di er Giyim Ve Ku am Alımları , , , Özel Malzeme Alımları , , , Tıbbi Malzeme Ve laç Alımları 4.565,00 0,00 0, Zirai Malzeme Ve laç Alımları 0,00 325,00 0, Di er Özel Malzeme Alımları 7.988, , , Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme V , , , Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Gid , , , Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Di er Giderler 0,00 0, , Di er Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları , , , Bahçe Malzemesi Alımları le Yapım Ve Bakım Gid 0, , , Di er Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları , , , Yolluklar , , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , ,60 EK-7

131 BÜYÜK EH R BELED YES Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap G DER N TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CAR YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV GEL R N TÜRÜ N-2 YILI Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , , Yurtiçi Tedavi Yollukları 5.422, , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , , Yurtdı ı Geçici Görev Yollukları 5.973, , , Yurtdı ı Geçici Görev Yollukları 5.973, , , Görev Giderleri , , , Yasal Giderler , , , Kusursuz Tazminatlar 0,00 0, , Mahkeme Harç Ve Giderleri , , , Di er Yasal Giderler , , , Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar Ve Benzeri Gide 9.206, , , letme Ruhsatı Ödemeleri Ve Benzeri Giderler 6.131, , , Di er Vergi, Resim Ve Harçlar Ve Benzeri Giderle 3.074, , , Di er Görev Giderleri 185,00 180, , Güvenlik Kuvvetleri Nezaretinde Bulundurma Gide 0,00 0,00 642, Di er Görev Giderleri 185,00 180, , Hizmet Alımları , , , Mü avir Firma Ve Ki ilere Ödemeler , , , Etüt-Proje Bilirki i Ekspertiz Giderleri , , , Bilgisayar Hizmeti Alımları , , , Müteahhitlik Hizmetleri , , , Harita Yapım Ve Alım Giderleri 0, ,00 0, Di er Mü avir Firma Ve Ki ilere Ödemeler , , , Haberle me Giderleri , , , Posta Ve Telgraf Giderleri , , , Telefon Abonelik Ve Kullanım Ücretleri , , , Bilgiye Abonelik Giderleri 599,75 0, , Haberle me Cihazları Ruhsat Ve Kullanım Giderle 831,75 0,00 97, Di er Haberle me Giderleri 1.747,46 0,00 0, Ta ıma Giderleri , , , Di er Ta ıma Giderleri , , , Tarifeye Ba lı Ödemeler , , , lan Giderleri , , , Sigorta Giderleri , , , Di er Tarifeye Ba lı Ödemeler 8.545, , , Kiralar , , , Ta ıt Kiralaması Giderleri 0, , , Makinası Kiralaması Giderleri , , , Di er Hizmet Alımları , , , Kurslara Katılma Ve E itim Giderleri 2.471, , , Di er Hizmet Alımları , , , Temsil Ve Tanıtma Giderleri , , , Temsil Giderleri , , , Temsil, A ırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gide , , , Tanıtma Giderleri , , , Tanıtma, A ırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gi , , , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onar , , , Menkul Mal Alım Giderleri , , , Büro Ve yeri Mal Ve Malzeme Alımları , , , Büro Ve yeri Makine Ve Techizat Alımları , ,66 593, Avadanlık Ve Yedek Parça Alımları 8.160,94 635,59 0, Yangından Korunma Malzemeleri Alımları , , , Di er Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları 0,00 500,00 0,00 (TL) N-1 YILI CAR YIL (N) EK-7

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 Kod 1Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 630 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,520,342.71

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi Eshot Genel Müdürlüðü Mali Yýlý Teklif Bütçesi Ekonomik kalkinma, Türkiye'nin hür, bagimsiz, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Türkiye idealinin bel kemigidir. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR

Detaylı

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 213 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 214 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu Ağaç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arasöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir

Detaylı

YILI FAALIYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALIYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü 20 20 Gelirin Türü 20 20 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR ÖDENEKLER ÖDENEKLER SOSYAL HAKLAR SOSYAL HAKLAR EK ÇALISMA KARSILIKLARI

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 80.275.627,85

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 80.275.627,85 Yılı : GİDERLER HESABI 80.275.627,85 GELİRLER HESABI 2.675.464,59 PERSONEL GİDERLERİ 48.8.0,32 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.276.369,82 MEMURLAR 47.1.485,24 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.4.2,39 Temel

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu : Adı : Kurumsal Kodu. KURUM ADI Yılı : Ay : ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER.., Giderler

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , ,

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , , TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 1 / 8 Ajans Adı: Güney Ege Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-30.06.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5 (01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 77.812,19 102 102 127.884.709,12 102.696.498,71 282.665,25 9.612,50 22.067.620,44 0,00 80.748,75 0,00 22.038.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 77.812,19 102 102 127.884.709,12 102.696.498,71 282.665,25 9.612,50 22.067.620,44 0,00 80.748,75 0,00 22.038. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine

Detaylı

ADANA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı