T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KARO KAPLAMA VE YÜZEY İŞLEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KARO KAPLAMA VE YÜZEY İŞLEMLERİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KARO KAPLAMA VE YÜZEY İŞLEMLERİ Ankara, 2010

2 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 186 sayılı Kararı ile onaylanan, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan, çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir (Yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.). Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireylerin internet üzerinden ulaşabileceği şekilde hazırlanır. Eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ ZEMİNE KARO KAPLAMA YAPMA Zemine Karo Kaplama Zemine Karo Kaplama Kuralları Zemine Karo Kaplama Metotları Zemine Karo Kaplamada İşlem Basamakları Zemine Karo Kaplanması...6 UYGULAMA FAALİYETİ...11 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...16 ÖĞRENME FAALİYETİ KARO YÜZEY İŞLEMLERİNİ YAPMA Karo Yüzey İşlemleri Karo Yüzey İşlemlerini Yapma Araçları Karo Yüzey İşlemlerini Yapma Kuralları Karo Yüzey İşlemleri Yapmada İşlem Sırası Karo Yüzey İşlemlerinin Yapılması...21 UYGULAMA FAALİYETİ...24 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...28 MODÜL DEĞERLENDİRME...29 CEVAP ANAHTARLARI...31 KAYNAKÇA...32 i

4 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 582YIM133 İnşaat Teknolojisi Yapı Yüzey Kaplamacılığı Karo Kaplama ve Yüzey İşlemleri Zemin kaplama malzemelerinin işlendiği öğrenme materyalidir. 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı) Farklı yüzeylerin kaplama modülünü başarmak Karo kaplama ve yüzey işlemlerini yapmak Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında; zemine karo kaplamayı kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. MODÜLÜN AMACI Amaçlar 1. Karo kaplamayı kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 2. Karo üst yüzey işlemlerini kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ortam: Yapı teknolojisi atölyesi, ev, bilgi teknolojileri ortamı. işletmeler, kütüphane, Donanım: Bilgisayar, televizyon, DVD, VCD, tepegöz, projeksiyon vb. donanımlar ve alanın gerektirdiği araç gereç, malzeme ve ekipmanlar sağlanmalıdır. Modülün içinde yer alan,her faaliyetten sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modülün sonunda,ölçme aracı(test,çoktan seçmeli,doğru-yanlış,vb.)kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci; Bu modül sonunda elde edeceğiniz bilgiler ve beceriler doğrultusunda inşaat sektöründe önemli bir yer tutan karo kaplamacılığı ve üst yüzey işlemlerinin uygulama becerisini kazanacaksınız. İnşaatın olduğu her yerde karo kaplamacılığının da var olduğu unutulmamalıdır.bu denli geniş bir uygulama alanı olan bir meslek dalının iş piyasasında da yeri her zaman olacaktır.gerek bina içerisinde gerekse bina dışında kullanılan karolar dayanımları, ekonomik olmaları ve mimari görünüşleriyle de yüzey kaplamacılığının önde gelen malzemelerinden biri olmuştur. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli uygun ortam sağlandığında, zemine karo kaplamayı kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Çevrenizde, zemine karo yapma çeşitlerini araştırarak sınıf ortamında arkadaşlarınızı bilgilendiriniz. Araştırma yaparken üniversitelerin inşaat bölümlerinden, karo imalatçılarından, uygulama yapan teknik elemanlardan, inşaat bölümü kitaplarından ve internet sayfalarından faydalanabilirsiniz. 1. ZEMİNE KARO KAPLAMA YAPMA 1.1. Zemine Karo Kaplama Karo kaplamaları ekonomik, dayanıklı ve güzel görünüşlü olmaları sebebiyle tretuvar, bina girişleri, mutfak, banyo, giriş holü vb. yerlerin döşenmesinde kullanılan bir kaplama malzemesidir.çeşitli renk, desen ve boyutlardaki karolar, yapıldıkları gereçlere göre de karo siman ve karo mozaik gibi isimler alırlar.boyutları genellikle 25x25, 30x30 ve 40x40 cm kalınlıkları ise 2,5-3 cm. olurlar (Resim 1.1). 3

8 Resim 1.1: Karo siman ve karo mozaik örnekleri 1.2. Zemine Karo Kaplama Kuralları Karo mozaik ve karo simanlar, şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu üzerine döşenmelidir. Harç kalınlığı 2,5 cm den az olmamalıdır. Karoların altı temizlenmiş ve ıslatılmış olmalıdır. Kırık ve çatlak karolar kullanılmamalıdır. Parça karo kullanılması gerektiğinde, muntazam şekilde kesilmiş olmalıdır. Süpürgelik yapılması gerekiyorsa, döşemede kullanılan cins ve desendeki malzemeden yapılmalıdır. Süpürgelik, duvar kaplamasından en çok 1 cm çıkıntılı olmalıdır. Döşenmiş karolar muayeneden geçirilerek altlarının dolu olup olmadığı kontrol edilmelidir Zemine Karo Kaplama Metotları Genelde iki türlü metot uygulanır. 400 kg. dozlu çimento harcı hazırlanır, gidere doğru eğim verilerek serilir ve üzerine karolar kuralına uygun olarak döşenir. 4

9 İnce kum sıkıştırılarak serilir.hazırlanan çimento şerbeti kısım kısım dökülerek üzerine karolar yerleştirilir.fakat bu metot dayanım açısından iyi sonuçlar vermediğinden fazla tercih edilmemektedir Zemine Karo Kaplamada İşlem Basamakları Tesviye betonunun üzeri iyice temizlenmeli ve ıslatılmalıdır. 2,5 cm kalınlıktan az olmamak üzere 400 kg. dozlu harç serilmelidir. Gidere doğru gerekli eğim verilmelidir. Aralıkları en fazla 2 mm olmak üzere karolar döşenmelidir. Derz aralıkları iyice temizlenmeli ve çimento şerbeti ile doldurulmalıdır. Karoların üzerindeki kalıntı harçlar iyice temizlenmelidir. Temizleme işlerinde tuz ruhu veya benzeri asitli malzemeler kullanılmamalıdır. Şekil 1.1: Mastarlık karolarının yerleştirilmesi 5

10 Şekil 1.2: Karo mozaik döşeme kaplaması 1.5. Zemine Karo Kaplanması Kuru Desen Provası Yapma : Desenli karolarla yapılacak döşemeler için, karolar zemine kuru döşenerek proje ve krokisine uygun olarak denenmelidir.özellikle desenli karolarda taşların birbirine uyumu önem arz etmektedir (Resim 1.2). Resim 1.2: Kuru desen provası yapma 6

11 Kılavuz Karo Yerleştirme : Hazırlanan 400 kg.dozlu harç, yüzeyin köşelerine doğru ortalama 2,5 cm kalınlıkta serilerek üzerine kılavuz karolar yerleştirilir. Alanın geniş olması durumunda, aralara da kılavuz karo konabilir ( Resim 1.3). Resim 1.3: Kılavuz karo yerleştirme Kılavuz Doğal ve Yapay Taş Düzlem Ayarı Yapma : Kılavuz karoları, mastar yardımıyla su terazisi ile düzlem ayarı yaparak yerleştirilir ( Resim 1.4). Resim 1.4: Kılavuz taş düzlem ayarı yapma 7

12 İp Çekme ve Gönyeye Getirme : Kılavuz karolar yardımıyla ip çekerek, aralara döşenecek karoların doğrultusu bulunur ( Resim 1.5). Resim 1. 5: İp çekme gönyeye getirme Gidere Doğru Eğim Verme : Kılavuz karolarının arasına harcın serilmesi esnasında gidere doğru eğim verilmelidir. Eğim, taşların temizlenmesi esnasında suların kolaylıkla atılabilmesi için verilir (Resim 1.6). Resim 1.6: Gidere doğru eğim verme Harcı Serme : Kılavuz karolarının arasına hazırlanan 400 kg. dozlu harç doğrultuyu bozmayacak şekilde serilir (Resim 1.7). 8

13 Resim 1.7: Harcı serme Doğal ve Yapay Taş ve Karoları Döşeme : Karolar, serilen harç üzerine, derzler 2 mm yi geçmeyecek şekilde, gerektiğinde lastik tokmak yardımıyla vurularak yerleştirilir (Resim 1.8). Resim 1.8: Karoları döşeme 9

14 Kılavuz Doğal ve Yapay Taşları Sökmek,Yenisini Yerleştirme : Önceden yerleştirilen kılavuz karolar kaldırılarak yerine yenileri yerleştirilir (Resim 1.9). Resim 1.9: Kılavuz taşları kaldırıp, yenisini koymak 10

15 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Ölçme ve taksimat işlerini yapınız. Uygulama alanı için kullanılacak karo miktarını hesaplayınız. İş kıyafetinizi giyiniz. Eldiven kullanınız. Gerekli güvenlik önlemlerini alınız. Karoları uygulama taşıyınız. yapılacak yere Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız Karo altlarını yeterince ıslatınız. Karoları kuru olarak döşeyerek desen provası yapınız. Döşeme esnasında dikkatli olunuz. Deseni kuru olarak prova ediniz. 11

16 Mekanın kritik noktalarına kılavuz doğal Döşeme yapılacak yüzeyin belirli ve yapay taş yerleştiriniz. yerlerine kılavuz taş yerleştiriniz. Harç kalınlığının 2,5cm. den olmamasına dikkat ediniz. az Taşları yerleştirmeden önce altlarını ıslatınız. Örgü kurallarına uyunuz. Ortamı tertipli ve düzenli kullanınız. Güvenlik önlemlerine riayet ediniz. Mastar ve su terazisi yardımıyla taşlara düzlem ayarı yapınız. Kılavuz doğal ve yapay taş düzlem ayarı yapınız. 12

17 Malzemeleri kullanınız. İp çekiniz ve gönyeye getiriniz. düzenli ve temiz Kılavuz taşlar arasına ip çekerek doğrultuyu tespit ediniz ve gönyeye getiriniz. İpin gergin olmasına dikkat ediniz. Doğrultunun bozulmaması için gerekli özeni gösteriniz. Yüzey temizliğinde suların kolaylıkla uzaklaştırılması için gidere doğru eğim veriniz. Gidere doğru eğim veriniz. Eğim verme işleminde su terazisinden faydalanınız. Harcı seriniz. 13

18 Doğal ve yapay taş döşeyiniz. Uygun el aletlerini kullanınız. Harcı sererken eğime dikkat ediniz. Harç serme faydalanınız. işinde mastardan Harcın nemli kıvamda olmasına dikkat ediniz. İş güvenliğine dikkat ediniz. Kılavuz taşları arasına diğer karoları döşeyiniz. Derzleri ayarlayınız. Döşeme esnasında doğrultuya dikkat ediniz. Su terazisine bakmayı unutmayınız. 14

19 Kılavuz doğal ve yapay taşları sökünüz ve Çalıştığınız ortamı temiz tutunuz. yenisini yerleştiriniz. Derz aralıklarının 2 mm den daha fazla olmamasına dikkat ediniz. Derzlerin aynı doğrultuda olmasına dikkat ediniz. Dikkatli olunuz. Önceden kılavuz taş olarak yerleştirilmiş olan taşları kaldırılarak yenisini koyunuz. Yeni taşları koyma esnasında doğrultuya dikkat ediniz. Gerekli el aletlerini kullanınız. Taşların yerleştirilmesi esnasında lastik tokmak kullanınız. Çalışma ortamını temizleyiniz. Araç ve gereçleri yerlerine koyunuz. 15

20 ÖLÇME VEVE DEĞERLENDİRME ÖLÇME DEĞERLENDİRME LÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 1. ( ) Karolar, karo mozaik ve karo siman diye isimlendirilirler. 2. ( ) Karolar döşenirken tesviye betonunun üzeri ıslatılmamalıdır. 3. ( ) Harç kalınlığı 1,5 cm den az olmamalıdır. 4. ( ) Harç dozajı 400 kg dan az olmamalıdır. 5. ( ) Karolar döşenirken derz aralıkları 5 mm den az olmamalıdır. 6. ( ) Döşenmiş karolar muayeneden geçirilerek altlarının dolu olup olmadığı kontrol edilmelidir. 7. ( ) Kılavuz karolar döşenecek yüzeyin köşelerine yerleştirilmelidir. 8. ( ) Karolar döşenirken çıkışa doğru eğim verilmelidir. 9. ( ) Karolar yerleştirilirken çekiç, keser gibi sert aletlerle vurularak yerleştirilmelidir. 10. ( ) Önceden konmuş kılavuz karoları yerinden oynatmamak gerekir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 16

21 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli uygun ortam sağlandığında, karo yüzey işlemlerini kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Karo yüzey işlemlerini yaparken dikkat edilecek hususları çevrenizdeki uygulayıcı teknik elemanlardan ve karo imalatçılarından araştırarak sınıf içerisinde arkadaşlarınızı bilgilendiriniz. 2. KARO YÜZEY İŞLEMLERİNİ YAPMA 2.1. Karo Yüzey İşlemleri Karoların zemine uygulanmasından sonra, karolar üzerinde yapılan temizleme ve cilalama işlerine karo yüzey işlemleri denir.yüzeye yapılacak işlemler, amacına uygun ve doğru malzeme kullanarak yapılması gerekir. Aksi halde yüzeyde onarılması güç, hatta imkansız kalıcı hasarlar görülebilir. Önemli :Uygulaması kullanılmamalıdır. yeni bitmiş karolarda silme veya cila 2.2. Karo Yüzey İşlemlerini Yapma Araçları Karo yüzey işlemlerinin yapılması esnasında kullanılan araç ve gereçlerdir. Çeşitleri El ve makine ile olmak üzere iki şekilde yüzey işlemleri yapılır. Bunlar: Lastikli yer silme aleti Fırçalar Faraş Süngerler ve pedler 17 makinesi

22 Temizlik kovası Cila makineleri Temizlik makineleri Eldiven Talaş tozu (Resim 2.1) de değişik amaçlar için kullanılan yüzey temizleme makineleri ve el aletleri görülmektedir. Elektrikli zemin temizleme makinesi Temizlik ve cila makinesi Binicili zemin temizleme makinesi Akülü zemin temizleme makinesi 18

23 Zeminin cilalanması için makine ve el pedleri Faraş Süpürge Çift gözlü temizlik kovası Resim 2.1: Değişik el aletleri, yüzey temizleme ve cilalama makineleri Kullanım Kuralları Makine, kullanım sırasında mümkün olduğu kadar kuru zemin üzerine basmalıdır. Sorunlu ya da arızalı makine ve araç-gereç kullanılmamalıdır. Elektrik kabloları ve makineler ıslak alanlardan uzak tutulmalıdır. Makineler kullanılmadan evvel talimatları okunmalıdır. Araç ve gereçler kullanma eğitimi alındıktan sonra, talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Fırçalar, süngerler ve pedler kurutulduktan sonra yerlerine konmalıdır. Temizlik kovaları, kullanıldıktan sonra sıcak sodalı su ile iyice yıkanıp kurumaya bırakılmalıdır. Yıpranmış el aletleri kullanılmamalıdır. 19

24 2.3. Karo Yüzey İşlemlerini Yapma Kuralları Yüzey işlemlerine başlamadan önce yüzeydeki malzemeler kaldırılmalıdır. Zemine en uygun yüzey malzemesi kullanılmalıdır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve ona uyulmalıdır. Zaman iyi kullanılmalıdır. Kullanılan malzemeler iyice temizlenip kurulandıktan sonra yerlerine konmalıdır Karo Yüzey İşlemleri Yapmada İşlem Sırası Gerekli olan araç ve gereç hazırlığının yapılması. Karo yüzeyinin temizlenmesi. Derz aralıklarının doldurulması. Derzlerin ve karo yüzeylerinin temizliğinin yapılması. Yüzeylerin cilalanması. Gerekli olan son yüzey temizliğinin yapılması. 20

25 2.5. Karo Yüzey İşlemlerinin Yapılması Araç-Gereç Hazırlığının Yapılması : Yüzey işlemlerinde kullanılacak araç ve gereçleri önceden hazırlamak gerekir.(resim 2.2) de yüzey temizleme araç ve gereçleri görülmektedir. Eldiven Temizlik bezi Spatula Çekçek Talaş tozu Sünger Resim 2.2: Yüzey temizleme araç ve gereçleri 21

26 Yüzeyin Temizlenmesi : Derz dolgusuna başlamadan önce karo yüzeyinde bulunan harç kalıntıları v.b kaba pislikler tamamen toplanmalıdır. Derzlerin araları spatula yardımıyla harçlardan temizlenmelidir (Resim 2.3). Resim 2.3: Yüzey temizliğinin yapılması Derz Dolgusu Yapılması : Beyaz çimento ve mil kum ile hazırlanmış olan şerbet maşrapa yardımıyla derzler arasına dökülür. İstenilmesi halinde çimento şerbeti renklendirilebilir (Resim 2.4). Derzlerin arası derz malası veya lastik mala yardımıyla iyice doldurulur (Resim 2.5). Resim 2.4: Derzlerin doldurulması Resim 2.5: Derz malası GerekliTemizliğin Yapılması : Derzlerin tamamen doldurulmasından hemen sonra karo kaplama yüzeyi temizlenir (Resim 2.6 ). 22

27 Resim 2.6: Karo kaplama yüzeyinin temizlenmesi Yüzeyin Cilalanması : Gerekli yüzey temizliği yapıldıktan sonra testere tozu, talaş, temizlik bezi veya el pedleri ile yüzeyin cilalanması yapılır.(resim 2.7) de talaş tozu ile yüzeyin parlatılması görülmektedir. Resim 2.7: Talaş tozu ile cila uygulaması Yüzeyin Temizlenmesi : Karo yüzeylerinin cilalanmasından sonra son işlem olarak arta kalan maddelerin temizlenmesi işlemi yapılır. Karo yüzeyler, sodalı, arap sabunlu sıcak su ile kolayca temizlenir. Fırçalayarak ovma metodu en iyi olanıdır. Temizlendikten sonra bezle iyice kurulanmalıdır. Parlaklık vermek ve sık kirlenmeyi önlemek için likit cila ile cilalanabilir. Çıkmayan lekeler için ince aliminyum tel veya toz deterjan kullanılabilir.temizleme işlerinde tuz ruhu veya benzeri asit ve alkaliler kullanılmamalıdır. Aksi halde, döşeme yüzeyi kayganlığını ve renk ayarını kaybederek bozulur ya da delikli bir hal alır (Resim 2.8). Resim 2.8: Son temizliğin yapılması 23

28 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Araç-gereç hazırlığını yapınız. İş kıyafetinizi giyiniz. Makinelerin işlerliğini kontrol ediniz. Dikkatli olunuz. Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız. İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranınız. Yüzey temizlik araçlarını kullanınız. Gerekiyorsa maske takınız. Yüzeyi temizleyiniz. 24

29 Yüzeyi siliniz. İş eldiveni takınız. Temiz ve itinalı olunuz. Dizlik kullanınız. Gerekli güvenlik önlemlerini alınız. Malzeme zayiatına dikkat ediniz. Derz aralarının iyice dolmasına dikkat ediniz. Yüzeye derz dolgu sürünüz. Çekçek kullanınız. 25

30 Karo üzerinde kalan dolgu malzemelerini iyice temizleyiniz. Derzleri doldurunuz. Gerekli itinayı gösteriniz. Çevreyi korumaya duyarlı olunuz. Eldiven kullanınız. Toz maskesi kullanınız. Temizlik malzemelerini iyi seçiniz. Gerekli temizliği yapınız. Güvenlik önlemlerini alınız. Malzemeyi iyi kullanınız. Temizlediğiniz yüzeyi iyi koruyunuz. Gerekli itinayı gösteriniz. Yüzeyi cilalayınız. 26

31 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek yerlerine koyunuz. Çalıştığınız ortamı temizleyiniz. Yaptığınız işi kontrol ediniz. Yüzeyi temizleyiniz. 27

32 ÖLÇME VEVE DEĞERLENDİRME ÖLÇME DEĞERLENDİRME LÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 1. ( ) Karolar üzerinde yapılan temizleme ve cilalama işlerine yüzey işlemleri denir. 2. ( ) Uygulaması yeni bitmiş karolarda makine ile silme işlemine hemen başlanmalıdır. 3. ( ) Karolar, tuz ruhu ile el pedleri ile iyice ovalayarak temizlenmelidir. 4. ( ) Su terazisi, üst yüzey işlemlerinde kullanılan bir araçtır. 5. ( ) Derz dolgusu yaparken, çelik mala yardımıyla derzler iyice doldurulmalıdır. 6. ( ) Karo yüzeylerinin cilalanmasında testere talaşı kullanılabilir. 7. ( ) Araç ve gereçler kullanma eğitimi aldıktan sonra kullanılmalıdır. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz. 28

33 MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. Dersin Adı Amaç Konu Duvar ve Döşeme Kaplamaları Öğrencinin Bu modül ile uygun ortam sağlandığında zemine karo kaplamasını ve karo üst yüzey işlemlerini kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 1-Zemine karo kaplama yapma. 2-Karo üst yüzey işlemlerini yapma Sınıf Nu. Başlangıç saati Bitiş saati Toplam süre Zaman Adı soyadı Değerlendirme Ölçütleri İşe uygun kıyafet giydiniz mi? El aletlerini hazıladınız mı? El aletlerini hazırlarken işlerliğini kontrol ettiniz mi? Arızalı olan el aletlerini yetkililere bildirdiniz mi? Karoları uygulama yapılacak yere getirdiniz mi? Kuru desen provası yaptınız mı? Tesviye betonunun üzerini temizleyip ıslattınız mı? 400 kg.dozlu harç hazırladınız mı? Harç kalınlığının ne kadar olduğunu belirlediniz mi? Kılavuz karoları köşelere yerleştirdiniz mi? Mastar ve su terazisi yardımıyla gönyeye getirdiniz mi? Karolar arasına ip çekerek doğrultuyu buldunuz mu? Harcı sererken gidere doğru eğim verdiniz mi? Karolar yerleştirilirken derz aralıklarını kontrol ettiniz mi? Karolar yerleştirilirken lastik tokmak kullandınız mı? Döşenmiş karoları muayeneden geçirdiniz mi? Yüzey temizliği için araç-gereçleri hazırladınız mı? Karo yüzeylerini temizlediniz mi? Derz aralıklarını temizlediniz mi? Karo yüzeyini sildiniz mi? Derz dolgu malzemesini hazırladınız mı? 29 Evet Hayır

34 Dolgu malzemesini derzlere doldurdunuz mu? Gerekli yüzey temizliğini yaptınız mı? Karo yüzeylerini cilaladınız mı? Yüzeyin son temizliğini yaptınız mı? Kullandığınız malzemeleri temizlediniz mi? Malzemeleri yerlerine koydunuz mu? DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz. 30

35 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1 İN CEVAP ANAHTARI D Y Y D Y D D Y Y Y ÖĞRENME FAALİYETİ-2 NİN CEVAP ANAHTARI D Y Y Y Y D D

36 KAYNAKÇA KAYNAKÇA ÖKSÜZOĞLU H., YEGÜL Ü., ÖZCAN K., DÜNDAR N., YAMAN N., Yapıcılık Bölümü (KÂGİR) İş ve İşlem Yaprakları Sınıf 2, İSTANBUL,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ TİG KAYNAĞI ANKARA, 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ KUYUMCULUKTA KAYNAK YAPMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞTERİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ P.V.C. DOĞRAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MARKALAMA (DESEN AKTARMA) ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME DOĞAL GAZ KOLON TESİSATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICI YAZMA TEKNOLOJİSİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ERKEK SAÇ KESİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ERKEK SAÇ KESİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ERKEK SAÇ KESİMİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA 1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SIHHİ TESİSAT ARIZALARI BAKIM VE ONARIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KLİMALARIN MONTAJ VE BAKIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇ LENDİRİLMES İ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ ÖLÇME KONTROL VE MARKALAMA ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KORUMA RÖLELERİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METALURJİ ALANI DÖKÜM HATALARI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI MUTFAK TASARIMI Ankara, 2011 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulunun. tarih ve. sayılı Kararı ile onaylanan,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ TAKIDA DETAY ÇİZİMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ REZERVASYON KAYIT İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ FİZİKSEL DEĞİŞİMLER 3 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OPTİK KABLOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OPTİK KABLOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OPTİK KABLOLAMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ- SAKAL TIRAŞI ( SAÇ TIRAŞI) Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MOTORLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ YATAKLAR ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ODA İŞLEMLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME YAKICI CİHAZLARDA ARIZA BULMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ KİŞİSEL BAKIM

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ KİŞİSEL BAKIM T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ KİŞİSEL BAKIM ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ KUVÖZLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ KUVÖZLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ KUVÖZLER ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı