DOUBLE SQUEEZE (Çift Sıkıştırma)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOUBLE SQUEEZE (Çift Sıkıştırma)"

Transkript

1 OULE SQUEEZE (Çift Sıkıştırma) olay olmasına rağmen, Çift Sıkıştırma tekniğini tam olarak anlamış oyuncu sayısı azdır. Halbuki bütün Çift Sıkıştırma lar bir kaç basit ana prensibe dayanır; aşağıdaki çalışmayı göze alacak olanlara, bu konuda uzmanlık erişilmez değildir. ütün Çift Sıkıştırma larda (oynayan oyuncu açısından) en az 3 değişik tehlikeli renk vardır. Sağdaki ve soldaki rakipler bu tehlikeli renklerden birer tanesini kontrol etmekte, üçüncü tehlikeli renk ise her iki rakip tarafından birden kontrol edilmektedir. Tekniği uygulayacak olan oyuncunun elinde bu üçüncü tehlikeli renkten, yani her iki rakip tarafından da kontrol edilen renkten, en az bir keser bulunması şarttır. Anlatma kolaylığı açısından oynayan oyuncunun üney olduğunu varsayarsak, üney in sağında oturan rakibin kontrol ettiği tehlikeli renge sağ tehdit, solunda oturan rakibin kontrol ettiği tehlikeli renge de sol tehdit diyeceğiz; üçüncü, yani her iki rakip tarafından da kontrol edilen, tehlikeli rengi ise ortak tehdit olarak adlandıracağız. Tekniği uygulayacak oyuncu üney ve ortak tehdit kontrolu da üney in elinde ise, sol tehdit e karşı savunmanın uzey de olması gerekir. Çünkü eğer sol tehdit e karşı savunma da üney in elinde ise, atı daki tehditleri kontrol eden bütün kartlar üney de olacak ve sıkıştırma tekniğinin tabiatı dolayısı ile üney elindeki sol tehdit kontrol kağıdını, atı daki tehdit savuşmadan oynamak zorunda kalabilecektir. Yukarıdaki anlatımın ışığında bütün Çift Sıkıştırma oyunlarında uyulması gereken bir temel kural ortaya çıkmaktadır, Önce sağ tehdit i kontrol eden garanti alır kartlarınızı oynayın*, sonra ortak tehdit rengindekiler hariç diğer bütün garanti alır kartlarınızı oynayın. *u rengin ortak tehdit e karşı savunma sırasında yere geçişi sağlayabilecek tek renk olması hali dışında. Oyun Sonu Örnekleri : Aşağıdaki oyun sonu örnekleri Çift Sıkıştırma tekniğinin oyun sonlarındaki tatbikatını göstermek içindir. İlk kartı üney oynayacak ve bütün elleri kazanacaktır. Önce tehdit leri belirleyin, sonra da kuralın çalışıp çalışmadığına bakın. Ferudun Cangurus

2 1. üney Sanzatu oynuyor 2 A Q 4 3 Q Q J 10 A 3 Önce ör As ını, sonra uzey in bütün kesin alır kartlarını oynayın. Trefl-ör-Pik veya Pik-ör-Trefl de oynayabilirsiniz. Ancak Pik-Trefl, Trefl-Trefl veya Trefl-Pik diye başlarsanız, batış kaçınılmaz olur. 2. üney Sanzatu oynuyor 2 2 Q 4 3 Q Q J A 4 3 A Önce ör As ını alın. Sonra aro ile yere geçip, Pik As ını alın. Alternatif olarak, Trefl-Trefl-ör veya Trefl-ör-Trefl diye de başlayabilirsiniz. 2

3 3. üney Sanzatu oynuyor 3 2 Q 4 3 Q Q J A 4 A urala göre önce ör As ını, sonra iki Trefl i, sonra da Pik As ını almalısınız. u özel elde, sonunda yerde kalmak şartı ile hangi sırayı takip ettiğiniz önemli değil. 4. üney Sanzatu oynuyor 2 A Q 4 3 Q Q J A 4 3 Trefl, ör ve Pik teki garanti kartlar istediğiniz sırada oynanabilir. Ancak ortak tehdit olan aro nun As ve Rua sı en sona bırakılmalıdır. Ferudun Cangurus 3

4 5. üney Sanzatu oynuyor 2 Q 4 3 Q Q J A 3 A u elde bazı kısıtlayıcı şartlar var. Herhangi bir Trefl oynanmadan, ör As ı oynanmak zorunda. Pik As ı önce veya sonra oynanabilir, ancak belirsizliklere yol açmamak için önce oynamak faydalı görülüyor. 6. üney Sanzatu oynuyor 2 Q 4 3 Q Q J 10 A 3 A Ortak tehdit rengi sizde A x, ortağınızda sadece x olduğu, ve sağ tehdit e karşı savunmanızın uzey de olduğu durum en zor durumdur. urala kesin uymak şarttır; önce ör As ı, sonra Trefl ler, sonra aro As ı. 4

5 Örnek Eller Aşağıdaki bütün eller çifte sıkıştırma tekniğinin kullanılışını izah etmek içindir. 7. ve 9. ellerde ortak tehdit e karşı kontrol uzey in elinde olduğundan, sağ tehdit ve sol tehdit terimleri uzey in konumuna göre düşünülmelidir. 7. üney 6NT oynuyor J A Q 2 Q J 10 2 A A J 10 8 Q J Açılış: J A Q 4 Pik am ile eli kazanır, ör As ını çıkartmak için ör e girersiniz. atı nın ör As ını üçüncü turda aldığını düşünelim (oğu ör e Trefl atacaktır), atı nın geleceği en güvenli kağıt aro Vale olacaktır; bunu Rua ile alır, Pik 10 lusunun iki parça olması (ve düşmesi) ihtimali için ikinci bir Pik oynarsınız. Şimdi tehdit leri inceleyelim. aro nun her iki rakip tarafından da kesilebilecek ortak tehdit olması çok muhtemeldir ve aro kontrolü (gerekli keser ile birlikte) uzey dedir. Pik tehdidi atı dan gelmektedir (sağ tehdit). Trefl lerin durumu kesin belli olmamakla birlikte, sol tehdit olarak oğu da olmaları beklenebilir. uralı uygulamak açısından, önce Pik As ını oynayın (sağ tehdit kontrolu), oğu aro verecektir. Sonra, son ör ünüzü oynayın, bu oğu yu aro keserinden vaz geçmeye zorlayacaktır (siz de yerden aro verin). En son olarak da Trefl büyüklerini oynayarak, atı nın elindeki Pik ve aro ları sıkıştırın. u el açısından, son ör ünüzü üçüncü Pik ten önce oynamak da mümkündü: Hayati nokta, uzey in elindeki bütün net alıcı kağıtları (aro nun en büyüğü hariç) Trefl den evvel oynamış olmaktır. Ferudun Cangurus 5

6 8. üney 4 oynuyor 6 J A Q Q J 9 4 A J A Q Açılış: Q atı nın ilk üç el Trefl oynadığını (aslında ikinci elde ör e dönmesi oyunu batırır, ama bu pek açık olarak belli değil) ve üçüncü eli oğu nun kozladığını varsayın. oğu aro Vale oynayacak ve eli size Rua ile kazandıracaktır. Sonra Pik Vale ve Pik 10 lu oynar ve kazanırsınız (oğu Rua sını koymayacak, atı ise bir aro atacaktır). Trefl tehdidinin atı da olduğunu biliyorsunuz, aro tehdidi de oğu da olmalı (yoksa neden aro Vale gelsin?). emek ki ortak tehdit ör lerde..sizin savunmanız ör 6 lı olmalı (ör Vale değil), çünkü bütün savunma kartlarınız aynı elde toplanmış olamaz. Eğer üçüncü bir Pik oynarsanız kontratı yapamazsınız, çünkü bu durumda son sağ tehdit savunucunuz olan aro As ı artık kullanılamaz. u duruma düşmemek için kuralı uygulayın; önce aro As ını, sonra Pik leri oynayın. ördüncü Pik e yerden bir ör verin. Son Pik te, önce atı sıkışacaktır; atı Trefl Vale den vaz geçemeyeceği için ör keserinden vaz geçmek zorunda kalacaktır: Siz yerden artık görevini tamamlamış bulunan Trefl 10 luyu verebilirsiniz. Şimdi oğu sıkışmaktadır, aro am dan vageçemez, ör keserini atmak zorunda kalacaktır. Son eli ör 6 lınız kazanacaktır (esoterik olmak isterseniz ör 2 li ile de kazanabilirsiniz). urada farkına varmanız gereken nokta ör Vale nin sadece bir serap olduğu ve sıkıştırmanın tamamlanmasında etkin bir görev almadığıdır: ör Vale nin vazifesi, oğu nun Trefl i kozladıktan sonra ör e dönmesini önlemekten ibaretttir. uzey in Trefl keserleri oynanmadan, ör Rua nın savunmada kalması gerektiği, ve ör As nın da yere tek geçiş olduğu düşünülürse, oğu nun ör e dönüşünün oyundaki sıkıştırma operasyonunu tamamen öldürürebileceği kolayca görülebilir. oğu nun aro Vale oynaması eli hakkında fikir verdiğinden, üney in işini kolaylaştırmaktadır; herhangi bir Pik gelmeyi tercih etseydi, üney Pik lere girmeden aro alırlarını oynamak zorunda kalacaktı. Netice değişmeyecekti, ama rakibin yardımı daima hoştur 6

7 9. üney 4 oynuyor Q A A A Q J Q 9 7 Q J J 10 2 Açılış: A 6 2 J 9 5 eklarasyon sırasında Pik i koz göstermiş olan atı oyuna sıra ile aro Rua ve aro As oynayarak başlıyor ki, oğu-atı ortaklığının kullandığı sistemde bu atı nın elinde aro nun bittiğini göstermektedir. Üçüncü turda atı Pik Rua döner, As ı koymazsınız (koymadınız, değil mi?): atı Trefl Vale ile devam eder, siz eli Trefl As ile elden alarak, yere geçiş imkânınızı saklar; kozlarınızı sonunda yerde kalacak şekilde çeker ve elden bir Trefl atabilmek için yerden Pik As ını oynarsınız (önemli), sonra yerden çektiğiniz Pik i kozlayarak ele geçer ve kozları bitirirsiniz. Çektiğiniz son koz önce atı yı, sonra da oğu yu sıkıştıracaktır. ikkat ediniz ki, atı Trefl oynamaya bir el önce başlayarak oyunu batırabilirdi. üney in kaybedebileceği el sayısı sıkıştırma operasyonunu imkânsız kılar, siz durumu maçadan bir el vererek düzeltmeye çalıştığınızda ise atı nın ikinci bir Trefl atağı ölümcül olurdu (veya Pik i oğu alır ve derhal aro dan bir el daha yapardı). Ferudun Cangurus 7

8 10. üney 3NT oynuyor J A Q 3 2 A Q J 5 Q J A Q A J 9 Açılış: Q Oyunun (matchpoints) cinsinden değerlendirildiğini varsayın: Fazla eller önemli olacaktır. İlk ör ü boşlayın, ikinci ör ü Rua ile alarak bir Trefl empası deneyin. iyelim ki empas tutmadı ve eli alan oğu Pik döndü (Şükür ki, artık çok geç!). Eli Pik am ile alır, yere doğru bir Trefl oynarsınız. atı değerli bir Pik inden vaz geçmek zorunda kalacaktır. u elde ortak tehdit Pik te, sol tehdit ör de, sağ tehdit ise Trefl de dir. Trefl As ını alıp, aro ları oynayın; son aro nuz atı yı Pik keserinden de vaz geçmeye zorlayacaktır (siz yerden ör vereceksiniz). Sonrasında yerdeki ör As ına doğru oynayacağınız ör oğu yu siyah renklerde sıkıştıracak ve 11 elinizi garanti edecektir. 8

İkili Turnuva Bilgileri

İkili Turnuva Bilgileri İkili Turnuva Bilgileri Diğer her oyun gibi briç de, iyi oynandığında daha zevklidir. Birçok briç oyuncusu ikili turnuvaların, briç oynama bilgilerini geliştirdiğini ve zevkli bir oyun yöntemi olduğunu

Detaylı

1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI

1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI 2/1 SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI 1 1 SANZATU AÇIŞI 1 BİRİNCİ VE İKİNCİ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 2 ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 3 DÖRDÜNCÜ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 4 2. BÖLÜM: BİR

Detaylı

MODERN TAVLA KURALLARI

MODERN TAVLA KURALLARI MODERN TAVLA KURALLARI Uluslararası tavla kuralları ülkemizde yaygın olarak uygulanan kurallardan bazı farklılıklar gösterir. Bu kural değişiklikleri, temelde oyunda beceriyi ön plana çıkarmak ve oyunu

Detaylı

www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları

www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları B u yazımızda, r tane nesneyi n farklı kutuya belli şartlar altında kaç değişik şekilde dağıtabileceğimizi

Detaylı

DEEP FINESSE ten sonra Briç Okan Zabunoğlu

DEEP FINESSE ten sonra Briç Okan Zabunoğlu DEEP FINESSE ten sonra Briç Okan Zabunoğlu Aşağıdaki yazı, 2007-2008 sezonu Ankara Dörtlü Takımlar şampiyonası sırasında yazılmış ve Ankara (Ayrancı) Briç Kulübü ağ sayfasında yer almış olan orijinal yazının

Detaylı

Her Defans Bir Macera Uğur Taş

Her Defans Bir Macera Uğur Taş Her Defans Bir Macera Uğur Taş Briçte en zorlandığım kısım tereddütsüz defanstır. Kitaplarda sözü edilen; puanları ve dağılımı sayma, ataktan sonuçlar çıkarma, deklarasyonu gözden geçirme, ortağın o ana

Detaylı

AŞIK OYUNU AŞIK OYUNU

AŞIK OYUNU AŞIK OYUNU Teknolojik gelişmelerle birlikte hepimiz daha az hareket eder olduk. Şehirleşmenin de etkisiyle, zaman geçirdiğimiz bütün mekanlar da hareketi asgari düzeye indirecek şekilde tasarlanmaya başladı. Bu hareketsiz

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

ROBOTUMUZ 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR: Mekanik aksam, elektronik devre ve yazılım.

ROBOTUMUZ 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR: Mekanik aksam, elektronik devre ve yazılım. 5 Kasım 2006 ÇĐZGĐ ĐZLEYEN ROBOT TANIM Çizgi izleyen robot, herhangi bir renkteki zemin üzerine farklı renkte çizilmiş bir çizgiyi almaçlarıyla takip ederek ilerleyen bir robottur. GĐRĐŞ Merhaba arkadaşlar,

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI

MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI 2012 2013 SEZONU İÇİNDEKİLER MİNİ-BASKET OYUNUNUN FELSEFESİ... 3 OYUN 4 1. MİNİ-BASKET TANIM... 4 BOYUTLAR VE DONANIM 4 2. SAHA BOYUTLARI... 4 3. ÇİZGİLER... 4 4. DONANIM...

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜM KONTROLLER...3 OYUNA BAŞLARKEN...9 ANA MENÜ...12 OYUNU OYNAMAK...13 YARDIM MI GEREKİYOR?...22

İÇİNDEKİLER TÜM KONTROLLER...3 OYUNA BAŞLARKEN...9 ANA MENÜ...12 OYUNU OYNAMAK...13 YARDIM MI GEREKİYOR?...22 İÇİNDEKİLER TÜM KONTROLLER...3 OYUNA BAŞLARKEN...9 ANA MENÜ...12 OYUNU OYNAMAK...13 YARDIM MI GEREKİYOR?...22 2 TÜM KONTROLLER KONTROLLER NOT: Bu kılavuzdaki kontroller, Klasik yapılandırma için geçerlidir.

Detaylı

W-S Giriş Yazısı. WebmasterSitesini seven, sadık üyelerimize bu yeni dergimizi armağan ediyoruz. W-S

W-S Giriş Yazısı. WebmasterSitesini seven, sadık üyelerimize bu yeni dergimizi armağan ediyoruz. W-S W-S Giriş Yazısı İki aylık uzunca bir aradan sonra yeni çıkan 8. WS dergisi ile sizlere ulaşmış bulunuyoruz. Umuyoruz bu yeni sayımızı beğenir, çevrenizdeki arkadaşlara da okumaları için tavsiye edersiniz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Başlangıç Rehberi

Arama Motoru Optimizasyonu Başlangıç Rehberi Arama Motoru Optimizasyonu Başlangıç Rehberi EO Sayfa 1-1 Bu rehber kimlere hitap etmektedir? Bu rehberde Arama Motoru Optimizasyonu ile ilgili dünden bugüne gelen tüm bilgileri sizlere sunacağız. Eğer

Detaylı

Çalışmayı planlamak ve yapılandırmak

Çalışmayı planlamak ve yapılandırmak Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 1 Çalışmayı planlamak ve yapılandırmak (Jan Lublinski) WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. 1 Dünya Bilim

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

Problem Seti 2 Çözümler

Problem Seti 2 Çözümler Algoritmalara Giriş Ekim 7, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Professors Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 12 Problem Seti 2 Çözümler Problem 2-1. Bu (yaklaşık) sıralanmış

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER KONTROLLER...3 OYUNA BAŞLARKEN...8 OYUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENİN...10 OYUN MODLARI...14 ONLINE OYUN...22 YARDIM MI GEREKİYOR?...

İÇİNDEKİLER KONTROLLER...3 OYUNA BAŞLARKEN...8 OYUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENİN...10 OYUN MODLARI...14 ONLINE OYUN...22 YARDIM MI GEREKİYOR?... İÇİNDEKİLER KONTROLLER...3 OYUNA BAŞLARKEN...8 OYUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENİN...10 OYUN MODLARI...14 ONLINE OYUN...22 YARDIM MI GEREKİYOR?...23 2 KONTROLLER NOT: Bu kılavuzdaki kontroller, Klasik yapılandırma

Detaylı

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir.

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir. Eğer bana bilgisayar kullanımını haklı gösterecek tek bir şey şey derseniz, hemen Veritabanı derim. Veri-işlem. Ve ister telefon defterinizi oluşturun, ister firmanızın demirbaş envanterini tutun, Microsoft

Detaylı

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin.

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin. İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 I. Varant Nedir?.4 A. Varant Türleri 6 B. Varant Fiyatı Neye Dayanır?.6 II. III. 1. Dayanak Varlığın Fiyatı 6 2. Vadeye kalan Gün Sayısı (VKGS).7 3. Örtük Oynaklık..7 4. Faiz ve Temettü

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2014 RESMİ YORUMLAR

RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2014 RESMİ YORUMLAR RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2014 RESMİ YORUMLAR 1 Ş u b a t 2015 den sonra geçerlidir 1 Bu dokümanda yer alan yorumlar, FIBA Resmi Basketbol Kuralları 2014 ile ilgili FIBA Resmi Yorumlarıdır ve 1 Ş ub a

Detaylı

TCP/IP ve Bileşenleri

TCP/IP ve Bileşenleri 12 TCP/IP ve Bileşenleri Şu ana kadar bilgisayar ağı kavramları ve ağ yapısının fiziksel katmanları hakkında genel bir fikir edindik. Bu noktada bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan temel protokol katmanlarına

Detaylı

aybar@anatolia-capital.com

aybar@anatolia-capital.com VADELİ İŞLEMLER PİYASALARINA GİRİŞ Hazırlayan Okan Aybar, CTA Anatolia Capital Asset Management, Speculative Trading & Hedging Services Çınar 03-02, D: 4, B 15, Bahçeşehir 34538 İstanbul Turkey aybar@anatolia-capital.com

Detaylı

TÜRK KAŞIĞI ĐLE E-TĐCARET. Melik Çelikoğulları

TÜRK KAŞIĞI ĐLE E-TĐCARET. Melik Çelikoğulları TÜRK KAŞIĞI ĐLE E-TĐCARET Melik Çelikoğulları 1 TEŞEKKÜR...4 ÖNSÖZ...6 GĐRĐŞ...8 E-TĐCARET NEDĐR?...10 NEDEN E-TĐCARET?...11 RAKAMLARLA E-TĐCARET...15 E-TĐCARET E GEÇĐŞĐ ENGELLEYEN YANLIŞ YARGILAR...16

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ŞİRKET ANALİZİ 343FBS049 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SE-YAP Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği 18 Aralık 2013 tarihli Çarşamba Toplantısı

SE-YAP Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği 18 Aralık 2013 tarihli Çarşamba Toplantısı SE-YAP Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği 18 Aralık 2013 tarihli Çarşamba Toplantısı Konu: Türkiye de yeni uygulanmaya başlayan Sanal Baskı Bedeli (VPF Virtual Print Fee), uygulamada yaşanan sorunların

Detaylı