FİZİK / Z. TUĞÇE USLU. Denizli Anadolu Lisesi, Sınıf: 9-D, No: 850 DÖNEM ÖDEVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİZİK / Z. TUĞÇE USLU. Denizli Anadolu Lisesi, Sınıf: 9-D, No: 850 DÖNEM ÖDEVİ"

Transkript

1 FİZİK / Z. TUĞÇE USLU Denizli Anadolu Lisesi, Sınıf: 9-D, No: 80 DÖNEM ÖDEİ

2 ÖZKÜTLE Bir addenin biri hacinin kütlesine özkütle denir. d ile gösterilir. Birii gr/c veya kg/ tür. gr/c = 000 kg/ c su gr dır. d su = gr/c su 000 kg dır. d su = 000 kg/ c civa,6 gr dır. d civa =,6 gr/ c alüinyu, gr dır. d alüinyu d =d. = d ÖRNEK: 0 gr Yandaki cisin özkütlesi kaç gr/c tür? 0 c ÇÖZÜM: 0 c c d cisi = gr/c 6 SABİT SICAKLIKTA BİR MADDE İÇİN: d d KARIŞIMLARIN ÖZKÜTLESİ: d karışı = Eşit hacili d karışı = d d Eşit kütleli d karışı = xdxd d d

3 ( g ) SORU : A B a) d A =? d B =? b) d karışı eşit hacili=? c) d karışı eşit kütleli=? d) A = 0 c, B = 0 g ise d karışı =? 0 0 ( c ) ÇÖZÜM: a) d A = g/c d B = g/c b) d karışı eşit hacili= =, g/c xx 8 c) d karışı eşit kütleli= =,6 g/c d) A = 0 x = 80 g B = 0 c d karışı = 0 0 = g/c SORU: x =? y ÇÖZÜM: d k = = g/c d x = = g/c d y = g/c ( x.) ( y.0,) = x y,,,, 0, 0 0 X KARIŞIM Y x+y = x+ 0,y 0,y=x x y 0, 00 00

4 SORU: X Y Z Belli bir sıcaklıkta türdeş olarak karışabilen X, Y ve Z sıvılarının kütlelerinin hacine bağlı değişii grafikteki gibidir. Bir kabın /0 u X sıvısıyla, /0 u Y sıvısıyla, geri kalanı da Z sıvısıyla dolduruluyor. Elde edilen sıvı karışıının özkütlesi kaç g/c tür? ÇÖZÜM: d X = g/c d Y = g/c d Z = g/c d K =, g/c SORU: Dış haci 00 c olan bir etal kürenin kütlesi 9.0 g dır. Metalin özkütlesi 9 g/c olduğuna göre küre içindeki boşluğun haci kaç c tür? ÇÖZÜM: = gerçek = 000 c d 9 boşluk = = 00 c SORU: Kütlesi 600 g, özkütlesi 0,6 g/c olan bir tahta üzerine oyuk açılarak, g/c özkütleli sıvı ile doldurulunca topla kütle 68 g geliyor. Buna göre tahta üzerine açılan oyuğun haci kaç c tür? ÇÖZÜM: = 8 g kütle artışı 8 = (.,) (.0,6) = 0,6 = 80 c 6 6 SORU: Kütlesi 60 g olan dereceli kaba özkütlesi, g/c olan 0 c sıvı ve üzerine0 c kuru ku konulunca topla haci 80 c oluyor. Son duruda dereceli kap tartıldığında 0 g geldiğine göre gerçek kuun özkütlesi kaç g/c tür?

5 d d ÇÖZÜM: topla = 60 + (0.,) ku = 0 0 = = 90 g = 0 g hava = (0 + 0) 80 = 0 c gerçek ku = 0 0 = 0 c d ku = 90 0 g/c SORU: S ve L sıvılarının özkütlesi arasında d S = d L ilişkisi olduğuna göre; a) Eşit kütleli karışılarının özkütlesi kaç d S dir? b) Eşit hacili karışılarının özkütlesi kaç d L dir? ÇÖZÜM: ds dsds ds. ds.. d. d. ds. dl ds a) d karışı = d d ds dl ds ds ds d d ds dl dl dl dl b) d karışı = dl SORU: 6 hacili kapta d özkütleli sıvı doludur ve kütlesi dir. Kabın içine hacili 6d özkütleli bir cisi bırakıldığında kaptaki kütle artışı kaç olur? ÇÖZÜM: = 6d Kütle artışı = 6d d = d 6d dv x d. x = 6d 6

6 SORU: Özkütlesi g/c olan sıvı ile ağzına kadar dolduruluş olan bir kap içine 0 g kütleli bir cisi bırakılıyor. Taşan sıvı alındıktan sonra sistein kütlesi 90 g artıyor. Buna göre bu cisin özkütlesi kaç g/c tür? ÇÖZÜM: artış = 90 g artış = cisi - taşan 90 =0 -. = 0 =0 c 0 d = d = g/c 0 SORU: Bir kaba d özkütleli sıvıdan, d özkütleli sıvıdan hacinde sıvı konularak türdeş bir karışı oluşturuluyor. Bu karışıın özkütlesi kaç d dir? ÇÖZÜM: d karışı = ( d. ) (d. ) d d SORU: 6 S L Dolu küre ağırlığı öneseneyen eşit böleli çubuğun uçlarına asılı olarak dengededir. S ve L kürelerinin hacileri 6 ve olduğuna göds re? dl ÇÖZÜM: 6. ds. =.dl. ds dl SORU: 8 d d 6

7 ve nuaralı kaplardan bir iktar su alınarak boş olan. kaba konulduğunda kaplarda kalan ve. kapta oluşan karışıın kütleleri eşittir.. kaptan kaç hacili sıvı. kaba aktarılıştır? ÇÖZÜM: = 8d = 0d + = 8d ortak = 8: = 6d = 0 d 6 d = d d = d = = SORU: 6 d d Şekildeki kaplar özdeştir. ve nuaralı kaplardan haci ve özkütleleri verilen sıvıların hacice yarısı. kaba boşaltılıyor. Kaplardaki sıvıların kütleleri,, arasında nasıl bir ilişki vardır? ÇÖZÜM: =.d = 6d =.d = d > > = (.d) + (.d) = 8d SORU: Bir sıvının - grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu grafiğin bölülerinden hangileri için sıcaklığın değiştiği kesinlikle söylenebilir? YANIT: ve

8 SORU: Eşit kütleli ve hacili iki sıvı birbirine karıştırılıyor. Karışıın özkütlesi d olduğuna göre hacili sıvının özkütlesi kaç d dir? ÇÖZÜM: d karışı =. d. d d d d karışı =.. v.. d.. SORU: Kütlesi 0 g olan boş kap su ile doldurulunca 80 g geliyor. X sıvısı ile doldurulunca 0 g geliyor. Buna göre d X kaç g/c tür? ÇÖZÜM: su = 80 0 = 0 g 0 = 0 c sıvı = 0 0 = 0 g d sıvı = 0 0 0,8 g/c SORU: g/c K L, g/c Özdeş usluklardan özkütleleri verilen sıvılar akıtılıyor. Her iki usluk aynı anda açılıp yarısı doldurulduktan sonra K kapatılıyor ve geri kalanı L ile dolduruluyor. Buna göre karışıın özkütlesi kaç g/c tür? ÇÖZÜM: d karışı = d karışı son =,,6 g/c,6,,8,9 g/c 8

9 SORU: Boş bir şişe doldurulunca kütlesi 00 g artıyor. Bu şişenin ¼ ü su, geri kalanı özkütlesi 0,8 g/c olan yağ ile doldurulunca kütle artışı kaç g olur? ÇÖZÜM: d = 0,8 = x =60 g x yağ + su = 60 + = 8 g SORU: d d Kütle ve yoğunlukları verilen cisilerin taşırdıkları sıvıların kütleleri oranı nedir? ÇÖZÜM: = d = d d. d. d d. =. d d =. d d SORU: Özkütlesi 0,8 g/c olan sıvı ile dolu olan kaba, özkütlesi g/c olan cisi atılınca 6 g sıvı taşıyor. Cisin kütlesi kaç g dır? ÇÖZÜM: 6 g = 0,8. cisi cisi = 0 c = d. cisi =.0 = 0 g 9

10 SORU: Kütlesi, haci, özkütlesi d olan X sıvısı ile kütlesi, haci bilineyen Y sıvısı karıştırıldığında karışıın özkütlesi d oluyor. Eşit kütleli karışıın özkütlesi d, eşit hacili karışıın özkütlesi d ise; d? d ÇÖZÜM: d = y d = dy = y = + y = y y = 6 d =. dxdy.. d.6d d dx dy d 6d d = dx dy d 6d d d d d d. 9 SORU: d d d d Karışıın özkütlesi kaç d dir? d karışı = (d. ) ( d., ),d.,,,d, 0

11 TEST-.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Maddelerin biri hacinin kütlesine özkütle denir. B) Özkütle birii olarak g/l kullanılabilir. C) Özkütle addeler için ayırt edici bir özelliktir. D) SI biri sisteinde özkütle birii kg/ tür. E) Bir cisin yarısı kesilip atılırsa özkütlesi yarıya iner.. Kütle haci grafiği şekildeki gibi verilen cisin özkütlesi 0 kaç g/c tür? A) B) C) D) E) 0. X,Y ve Z addelerinin aynı sıcaklıktaki kütle ve. haci değerleri tablodaki gibi veriliştir Madde (g) (c) Bu addelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Y ve Z aynı adde olabilir, X kesinlikle X 0 0 farklıdır. B) X ve Y aynı adde olabilir, Z kesinlikle Y 60 0 farklıdır. C) X ve Z aynı adde olabilir, Y kesinlikle Z 6 0 farklıdır. D) Üçü de aynı adde olabilir. E) Üçü de farklı olabilir.. Kenar uzunluğu c olan küp şeklindeki bir kap yarıya kadar su ile doludur. Kabın içine bir taş parçası bırakıldığında su seviyesi 0, c yükselerek kabın kütlesi 8 g artıyor. Buna göre taşın özkütlesi kaç g/c tür? A) B) C) D) E). r yarıçaplı içi dolu türdeş bir küreden r yarıçaplı bir küre oyularak çıkartılıyor. Buna göre kürenin geriye kalan kısının ağırlığının önceki ağırlığına oranı kaçtır? 8 A) B) C) D) E) Dereceli bir silindirdeki 0 c kuru kuun üzerine 0 c su eklendiğinde karışıın haci 0 c oluyor. Karışıın kütlesi 60 g olduğuna göre kuun özkütlesi kaç g/c tür? A) B) C) D) E) 6

12 . L K r r Şekildeki K küresi ile L silindirinin kütleleri eşittir. Buna göre cisilerin özkütleleri oranı kaçtır? r A) B) C) D) E) 8. Şekildeki kütleli r yüksekliğindeki içi dolu türdeş koninin taban yarıçapı r dir. Koni yarı yüksekliğinden kesilerek üst kısı atılıyor. Buna göre kalan parçanın kütlesi kaç olur? r A) B) 8 C) 8 D) E) r X Y X ve Y sıvılarının kütle - haci grafikleri Şekildeki gibidir. Bu sıvılardan eşit hacilerde alınarak türdeş bir karışı hazırlanıyor. Buna göre elde edilen karışıın öz kütlesi kaç g/c tür? A) B) C) D) E) 6 0. A ve B sıvılarının kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. A sıvısından 0 g, B sıvısından 60 c alınarak türdeş bir karışı oluşturuluyor. Buna göre karışıın özkütlesi kaç g/c tür? 0 0 A B A) / B) / C) / D)/ E) 0 0 0

13 . K L d d C A B Böleleri eşit hacili olan kaplardan A kabında d özkütleli sıvı, C kabında d özkütleli sıvı şekildeki gibi bulunurken B kabı boştur. K ve L uslukları açıldığında B kabında oluşan türdeş karışıın özkütlesi kaç d olur? A) B) C) D) E).. Kütle X KARIŞIM Y Haci 0 X ve Y sıvıları ile bu sıvılardan yapılan türdeş bir karışıın kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. Karışıda hacinde X sıvısı bulunduğuna göre karışıdaki Y sıvısının haci kaç dir? A) B) C) D) 6 E) 8 Şekildeki kabın yarısını K usluğu tek başına, kalan yarısını ise her iki usluk birlikte dolduruyor. Muslukların debileri eşit olduğuna göre kapta oluşan türdeş karışıın özkütlesi kaç g/c tür? g/c K L g/c A), B) C), D), E),

14 . Kütlesi 600 g olan bir tahta parçası içinde bir oyuk açılıyor. Oyuğun içine özkütlesi 0,9 g/c olan sıvı doldurulduğunda topla kütle 68 g oluyor. Tahtanın özkütlesi 0,6 g/c olduğuna göre oyuğun haci kaç c tür? A) 0 B) 0 C) 0 D) 0 E) 60 TEST-. Birbirleriyle türdeş karışabilen X ve Y sıvıları ile hazırlanan karışıın özkütlesi Y nin özkütlesine daha yakın bir değerdedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Eşit hacide karışışlardır. B) Eşit kütlede karışışlardır. C) X ten hacice daha fazla karışıştır. D) Y den hacice daha fazla karışıştır. E) X ten kütlece daha fazla karışıştır.. Birbirleriyle türdeş karışabilen ve özkütleleri d ve d olan iki sıvı eşit hacide karıştırıldıklarında karışıın özkütlesi g/c, eşit kütlede karıştırıldıklarında ise karışıın özkütlesi 8/ g/c oluyor. d > d olduğuna göre d /d oranı kaçtır? A) B) C) D) E). hacindeki bir kabın dörtte biri d özkütleli sıvı ile doludur. Kabın kalan kısı d özkütleli sıvı ile dolduruluyor. Buna göre oluşan türdeş karışıın özkütlesi kaç d olur? A) B) C) D) E). Şekildeki taşıra kaplarından K kabı, g/c özkütleli sıvı ile, M kabı da g/c özkütleli sıvı ile taaen doludur. Özdeş cisilerden K kabına bir, M kabına iki tane bırakıldığında taşan sıvılar L kabında türdeş bir karışı oluşturuyor. Cisiler sıvılarda taaen battığına göre L kabındaki karışıın özkütlesi kaç g/c olur? K L M A). B),6 C), D),8 E),9

15 . Kütle-haci grafikleri şekildeki gibi verilen X, Y ve Z sıvılarından X ve Y den 0 şer c Z den de 0 c alınarak türdeş bir karışı oluşturuluyor. Buna göre karışıın özkütlesi kaç g/c olur? 8 A) B) C) 9 D) E) 0 6. K L M h h Şekildeki K, L, ve M sietrik kapları h yüksekliğine kadar d özkütleli sıvıyla doludur. Kapların kalan kısıları d özkütleli sıvıyla dolduruluyor. Buna göre kaplarda oluşan türdeş karışıların d K,, d L, d M arasındaki ilişki nedir? A) d K = = d M B) d K >d L >d M C) d M >d K >d L D) d L = d M >d K E) d K >d L = d M. Boş bir kabın hacinin / i özkütlesi d, / i özkütlesi d, geri kalanı da özkütlesi d olan sıvılarla dolduruluyor. Buna göre elde edilen türdeş karışıın özkütlesi kaç d olur? A) B) C) D) E) 8. Özkütleleri d K ve d L olan eşit debili K ve L uslukları aynı anda açılarak boş bir kap yarısına kadar dolduruluyor. Sonra K usluğu kapatılarak l usluğunun kabı taaen doldurası sağlanıyor. Kaptaki türdeş karışıın özkütlesi K nın özkütlesinin yarısı olduğuna göre d K /d L oranı kaçtır? A) B) C) D) E) 9. K L d d

16 D özkütleli sıvı akıtan K usluğu; böleleri eşit hacili olan şekildeki kabı tek başına t sürede, d özkütleli sıvı akıtan L usluğu ise tek başına t sürede doldurabiliyor. K ve L uslukları aynı anda açılarak kap dolduruluyor. Buna göre türdeş karışıın özkütlesi kaç d olur? A) 6 B) 6 C) D) E) 0. K L c c c c c Şekildeki gibi taban yarıçapı ve yüksekliği c olan silindir biçili K kabı özkütlesi, g/c olan sıvıyla taaen doludur. Kabın içine kenar uzunluğu c olan L küpü taaen batırılıp çıkartılıyor. Daha sonra kabın boş kalan kısı su ile dolduruluyor. Buna göre silindirin içinde elde edilen karışıın özkütlesi kaç g/c tür? A) B) C) D) E). Kütlesi 0 g olan boş bir kap su ile taaen doldurulunca 0 g geliyor. X sıvısı ile doldurulunca 0 g geliyor. Buna göre X sıvısının özkütlesi kaç g/c tür? ( d su = g/c ) A) B) C) D) E). Özkütlesi g/c olan bir cisi, g/c özkütleli sıvı ile taaen dolu taşıra kabına şekildeki gibi bırakıldığında 0 g sıvı taşıyor. Buna göre ciin kütlesi kaç g dır? A) 0 B) 0 C) D) 0 E). K L M d d d 6

17 K, L ve M kaplarında bulunan sıvıların özkütleleri sırasıyla d, d ve d dir. K ve L kaplarındaki sıvılardan eşit kütlelerde alınarak türdeş bir karışı hazırlanıyor. Bu karışıın üzerine, karışıla aynı kütlede M kabındaki sıvıdan ekleniyor. Buna göre son duruda elde edilen türdeş karışıın özkütlesi kaç d dir? A) B) 6 C) D) E) 8 TEST-. Sabit debili bir uslukla şekildeki kap doldurulaktadır. Kaptaki sıvının özkütlesinin zaana bağlı değişi grafiği nasıl olur? A) d B) d C) d t t t D) d E) d t t. Boşken kütlesi olan bir kap, g/c özkütleli sıvıyla doldurulduğunda topla kütlesi oluyor. Sıvının yarısı boşaltılıp, kap başka bir sıvıyla doldurulduğunda ise topla kütle 6 oluyor. Buna göre ikinci sıvının özkütlesi kaç g/c tür? A), B) C), D) E),. Düşey kesitleri şekildeki gibi verilen kaplar yarı tüksekliklerine kadar X ve Y sıvıları ile S S doludur. Sıvıların ağırlıkları eşit olduğuna göre;. Kaplardaki sıvılar türdeş karıştırılırsa karışıın h özkütlesi X inkine yakın olur.. Sıvılardan eşit kütlede alınarak oluşturulan türdeş karışıın özkütlesi Y ninkine yakın olur. X Y h. Sıvılardan eşit hacide alınarak oluşturulan türdeş karışıın özkütlesi Y ninkine yakın olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve

18 . X Y Z h K K K h S S S Taban alanları eşit olan X, Y ve Z kapları yarı yüksekliklerine kadar K sıvısı ile doludur. Kapların kalan kısıları özkütlesi Ksıvısının özkütlesinden daha büyük olan L sıvısı ile dolduruluyor. Buna göre X, Y ve Z kaplarında oluşan türdeş karışıların özkütleleri d X, d Y ve d Z arasındaki ilişki nedir? A) d Y > d Z > d X B) d Z > d X > d Y C) d X > d Y > d Z D) d X = d Z > d Y E) d X = d Y > d Z. S S S h X Y Z h Şekildeki kaplar yarı yüksekliklerine kadar X, Y ve Z sıvıları ile doludur. Kaplardaki sıvıların kütleleri eşit olduğuna göre X, Y ve Z sıvılarının özkütleleri d X, d Y ve d Z arasındaki ilişki nedir? A) d Y > d X > d Z B) d Z > d X > d Y C) d Z > d Y > d X D) d X > d Y > d Z E) d Z = d Y > d X 6. Şekildeki kapta yarı yüksekliğine kadar kütleli X sıvısı vardır. Kabın diğer yarısı Y sıvısı ile doldurulduğunda Karışıın topla kütlesi oluyor. Buna göre;. Y nin özkütlesi X inkinden büyüktür.. Y nin haci X inkinden büyüktür.. Sıvılar türdeş karışıyorsa karışıın özkütlesi Y ninkine daha yakın olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E) ve 8

19 . X Y Z Böleleri eşit hacili olan şekildeki kaplarda bulunan eşit sıcaklıktaki X,Y ve Z sıvılarının özkütleleri sırasıyla d X, d Y ve d Z dir. Kapların kalan kısıları, özkütlesi bu sıvıların özkütlesinden daha küçük olan başka bir sıvı ile dolduruluyor. Kaplarda elde edilen türeş karışıların özkütleleri eşit olduğuna göre d X, d Y ve d Z arasındaki ilişki nedir? A) d X = d Y = d Z B) d X > d Y > d Z C) d Z > d X > d Y D) d X = d Y > d Z E) d Z > d X = d Y 8. Bir sıvıya ait kütle-haci grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, ve bölgelerinde özkütle değişii nasıldır? A) Artıyor Artıyor Azalıyor B) Azalıyor Artıyor Sabit C) Azalıyor Azalıyor Artıyor D) Azalıyor Azalıyor Sabit E) Artıyor Azalıyor Sabit 9. Kütle X KARIŞIM K ve L sıvıları ile bu sıvıların türdeş karışıından oluşan M sıvısının kütle-haci grafikleri yandaki gibidir. Buna göre M karışıı içindeki K ve L sıvılarının kütleleri oranı K / L kaçtır? 0 Y Haci A) D) B) E) C) 9

20 0. X Y Z Kütleleri ve hacileri şekildeki gibi verilen X, Y ve Z sıvılarından eşit kütlelerde alınarak türdeş bir karışı hazırlanıyor. Z sıvısının özkütlesi d ise karışıın özkütlesi kaç d dir? A) B) C) 6 D) 6 E). K L Özkütle d d Zaan Şekildeki gibi d özkütleli sıvı akıtan K usluğu ile d özkütleli sıvı akıtan L usluğu aynı anda açılarak kap dolduruluyor. Kapta oluşan türdeş karışıın özkütlesinin zaana bağlı değişi grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre; I. d ve d özkütleleri eşittir. II. K ve L uslukları özdeştir. III. Karışıın özkütlesi d ve d arasındadır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E), ve. Kapalı bir kapta bir iktar gaz vardır. Kabın içine eşit hacide bir iktar gaz daha eklendiğinde gazın özkütlesi, haci ve kütlesi nasıl değişir? A) Kütle ve haci artar, özkütlesi değişez. B) Kütlesi ve özkütlesi artar, haci değişez. C) Kütlesi değişez, özkütlesi ve haci artar. D) Kütlesi artar, özkütlesi azalır, haci değişez. E) Hepsi artar. 0

21 TEST-. İçinde 0 c su bulunan kaba 0 g lık 0 c hacinde kuru ku konulduğunda karışıın haci 0 c oluyor. Buna göre; I. Ku taneciklerinin topla haci 0 c tür. II. Kuun özkütlesi, g/c tür. III. Kuru kuun %0 si havadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E), ve. Şekildeki kap yarı yüksekliğine kadar d özkütleli sıvıyla doludur. Kabın kalan kısı, kaptaki sıvı ile karışabilen d özkütleli sıvı ile dolduruluyor. Elde edilen türdeş karışıın özkütlesi d K olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? d h h A) d > d K B) d K > d C) D) d K = d d E) d > d K > d > dk > d. 0 c 0 c Şekil- Şekil- Şekil- deki kapta özkütlesi, g/c, haci 0 c olan sıvı vardır. Sıvı içine Şekil- deki gibi kütlesi 90 g olan bir küre bırakıldığında taşan sıvının kütlesi g oluyor. Buna göre kürenin özkütlesi kaç g/c tür? A) B) C) D) 9 E)

22 . Boş bir kabı d özkütleli sıvı akıtan K usluğu tek başına 0 dk da, d özkütleli sıvı akıtan L usluğu ise tek başına 60 dk da doldurabiliyor. Buna göre iki usluk aynı anda açılarak kap doldurulduğunda kapta oluşan türdeş karışıın özkütlesi kaç d olur? A) B) C) D) E) 6. K ve L kaplarındaki sıvılar birbiriyle türdeş karışabiliyor. Bu sıvılardan bir iktar alınarak üçüncü bir kapta karıştırıldığında üç kaptaki sıvının da hacileri eşit oluyor. Buna göre elde edilen türdeş karışıın özkütlesi kaç d olur? A) B) C) K d L d D) E) 6. K L Şekildeki K kabında bulunan sıvıdan bir iktar alınıp L kabına konulduğunda iki kaptaki sıvının da kütleleri eşit oluyor. Buna göre K kabında kalan sıvının haci kaç dir? d d A) B) C) D) E). Özkütleleri sırasıyla g/c ve 6 g/c olan A ve B sıvılarından belirli iktarlarda alınarak türdeş bir karışı hazırlanıyor. Karışıın özkütlesi g/c ise karışıın oo g ında bulunan A sıvısının haci kaç c tür? A) 0 B) 0 C) 0 D) 0 E) Küp şeklindeki boş bir kap, özkütlesi 0,8 g/c olan sıvıyla doldurulduğunda 00 s sıvı alıyor. Buna göre küpün kenar uzunluğu kaç c dir? ( Kabın kalınlığı ihal edilecektir. ) A) B) C) D) E) 9. S S S X Y Z h h S S S

23 Şekildeki gibi yarı yüksekliklerine kadar dolu olan X, Y ve Z kaplarındaki sıvıların kütleleri eşittir. Kapların kalan kısıları, bu sıvıların hepsinden daha büyük özkütleli bir sıvı ile dolduruluyor. Kaplarda oluşan türdeş karışıların özkütleleri sırasıyla d X, d Y ve d Z ise bunlar arasındaki ilişki nedir? A) d X < d Z < d Y B) d X = d Z < d Y C) d Z < d X < d Y D) d Y < d Z < d X D) d Y < d Z < d X 0. K L M d K d L d M S S S Özdeş kaplarda bulunan farklı sıcaklıklardaki aynı cins sıvılardan eşit yüksekliklerde alınarak şekildeki K, L ve M kaplarına konuluyor. Bu duruda K, L ve M kaplarında oluşan karışıların ağırlıkları birbirine eşit olduğuna göre d K, d L ve d M özkütleleri arasındaki ilişki nedir? A) d K = d L = d M B) d K > d M > d L C) d K > d L > d M D) d M > d L > d K E) d L > d M > d K. Birbirleriyle karışabilen K, L ve M sıvılarının kütle-haci grafikleri yandaki gibidir. L ve M sıvılarından eşit kütlede alınarak bir karışı oluştu ruluyor. Sonrakarışıın üzerine, karışıla eşit haci de K sıvısından eklenerek yeni bir karışı yapılıyor. Buna göre son duruda elde edilen türdeş karışı ın özkütlesi kaç g/c tür? M L K A) B) 9 C) D) E) 0 0. K L M S S S h d d d h S S S

24 K, L ve M kapları h yüksekliğine kadar şekildeki gibi d özkütleli sıvı ile doludur. Kapların boş kısıları d özkütleli sıvı ile doldurulduğunda kaplarda oluşan türdeş karışıların özkütleleri d K, d L ve d M arasındaki ilişki nedir? A) d L > d K > d M B) d K = d M > d L C) d K > d M > d L D) d M > d K > d L E) d L > d K = d M. X r r r Y Z r r Şekildeki yarı küre X sıvısıyla, silindir Y sıvısıyla, koni de Z sıvısıyla doludur. Sıvıların kütleleri eşit olduğuna göre özkütleleri d X, d Y ve d Z arasındaki ilişki nedir? A) d X > d Z > d Y B) d Z > d Y > d X C) d Y > d X > d Z D) d X > d Y > d Z E) d Y > d Z > d X TEST-. X, Y ve Z sıvılarının kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. Bu sıvılardan eşit kütlelerde alınıp karıştırılır X sa karışıın yoğunluğu kaç g /c olur? Y Z A) 8 D) 9 B) 9 E) 8 C) 8 9. Birbirine karışabilen, özkütlesi g /c olan A sıvısı ile özkütlesi g /c olan B sıvısından eşit hacilerde alınarak X sıvısı, eşit kütlelerde alınarak Y sıvısı hazırlanıyor. X sıvısının özkütlesinin, Y sıvısının özkütlesine oranı, dx/dy kaçtır? A) B) C) D) E)

25 . 0 X Y 0 Grafikte verilen X ve Y sıvılarından eşit hacide alınıp bir karışı hazırlandığında karışıın yoğunluğu d, eşit kütlelerde alındığında ise d oluyor. Buna göre d/d oranı kaçtır? A) D) B) 9 8 E) C) 8 9. Özkütleleri g /c ve g /c olan iki sıvıdan özkütlesi g /c olan bir karışı elde ediliyor. Karışıdaki sıvıların kütleleri oranı kaçtır? A) B) C) D) 6 E). X Y Z Birbirine karışabilen X, Y ve Z sıvılarına ait kütle-haci grafiği şekildeki gibidir. Bu sıvılardan eşit hacilerde alınarak elde edilen karışıın yoğunluğu kaç / olur? A) 6 D) B) E) C) 6. Bir kabın hacinin %0 si d yoğunluklu, %0 u d yoğunluklu, %0 ı d yoğunluklu ve geri kalan kıı da d yoğunluklu sıvıyla dolduruluyor. Bu sıvılar birbirine karışabildiğine göre karışıın yoğunluğu kaç d olur? A), B),0 C), D), E),0. Boş bir kabın hacinin / si d, / si d ve geri kalan kısı da d yoğunluklu sıvılarla dolduruluyor. Oluşan karışıın yoğunluğu kaç d olur? A) B) C) D) E)

26 8. Yarıçapları sırası ile r ve r olan X ve Y kürelerinin kütleleri eşittir. Kürelerin yapıldukları addelerin yoğunluklaro oranı, dx/dy kaçtır? X Y A) 8 B) 6 C) D) 6 E) 8 9. Yoğunlukları g /c ve g /c olan sıvılardan yoğunluğu g /c olan bir karışı elde ediliyor. Karışıa katılan sıvıların kütleleri sırasıyla ve olduğuna göre, / oranı kaçtır? A) B) C) D) E) 0. Aynı sıcaklıkta özkütlesi d ve, g /c olan iki sıvıdan sırasıyla ve / hacilerinde alınarak bir Karışı elde ediliyor. Karışıın öz kütlesi g /c olduğuna göre d kaç g/c tür? A) 0, B) 0, C) 0,6 D) 0,8 E) 0,9 d d=,g/c dk=g/c. d d boş kap Özkütlesi d, haci olan L sıvısı ile özkütlesi d, haci, kütlesi ise olan K sıvısı yeterince geniş boş bir kapta karıştırılıyor. Karışıın özkütlesi kaç / dir? A) B) C) D) 0 E) 6

27 . K L Anı sıcaklıktaki K, L ve M sıvılarının kütle-haci grafiği şekildeki gibidir. L sıvısının yoğunluğu d olduğuna göre, bu sıvılar eşit hacide karıştırıldıklarında karışıın yoğunluğu kaç d olur? M A) D) B) E) C) 6. Özkütlesi 6 g /c olan bir addeden yapılış 600 c hacindeki bir cisi 800 g geliyor. Cisin içinde % kaç boşluk vardır? A) 0 B) 0 C) 0 D) 0 E) 60. Özkütlesi g /c olan bir addeden yapılış 00 c hacindeki bir cisi 00 g gelektedir. Cisin içindeki boşluk kaç c tür? A) 0 B) 00 C) D) 00 E) 0. Dış haci olan bir küresel cisin yoğunluğu d dir. Bu küre içinde hacinde boşluk vardır. Bu boşluk 6d yoğunluklu sıvı ile doldurulduğunda cisin kütlesi kaç d artar? A) B) C) 6 D) 8 E) 0 TEST-6. Özkütlesi g /c olan sıvının 0 c ü ile kaç c suyu karıştıtalı ki karışıın yoğunluğu 0,9 g /c olsun? A) 0 B) C) 60 D) 6 E) 68. Yoğunlukları g /c, g /c ve g /c olan X, Y ve Z sıvılarından önce X iley eşit hacide, sonra bu karışı ile Z sıvısı eşit hacide karıştırılıyor. Karışıın yoğunluğu kaç g/c tür? A), B),00 C), D),0 E),

28 . Aynı sıcaklıkta birbiriyle karışabilen A ve B sıvıları ile bunların karışıının kütle-haci grafiği şekildeki gibidir. Karışıdaki sıvıların hacileri oranı, A / B kaçtır? A) B) D) E) C) 0 0 Kütle B KARIŞIM A Haci Kalınlığı c olan şekildeki halka biçiindeki cisin kütlesi 0 g dır. Buna göre cisin yoğunluğu kaç g/c tür? r = c A) B) 6 0 C) 9 r = c 0 D) 6 0 E). X ve Y sıvılarından oluşan karışıın yoğunluğu g /c tür. Karışıdaki sıvıların kütleleri oranı X / Y = ve hacileri oranı X / Y = ise Y sıvısının yoğunluğu kaç g /c tür? A) 8 B) C) D) E) 8 6. Birbiriyle karışabilen A ve B sıvıların yoğunlukları sırasıyla d ve d, hacileri ve dir. Bu sıvılar birbirine karıştırılırsa karışıın yoğunluğu kaç d olur? A) B) C) D) E) 9. Boyutları c, c ve 6 c olan dikdörtgenler prizası şeklindeki bir cisin kütlesi 96 gradır. Aynı addeden yapılış ve boyutları, ve 6 olan dikdörtgenler prizasının kütlesi kaç tondur? A) 0,08 B) 0,8 C),8 D) 8 E) 80 8

29 8. Ölçekli bir kap düzeyine kadar d yoğunluklu sıvı ile doldurulunca topla kütle oluyor. Sıvı üzerine seviyesine kadar d yoğunluklu sıvı doldurulduğunda topla kütle olduğuna göre, boş kabın kütlesi kaç dir? A) D) B) E) C) 9. Dereceli kaba doldurulan 0 c kuru kuun kütlesi 00 gradır. Kuru ku c üzerine 0 c su ilave edilirse, su seviyesi c seviyesine geliyor. Kuun yoğunluğu kaç g/ c tür? 0c ku ku A) B), C) D), E), 0. Bir sınıfın boyutları,, ve dir. Sınıftaki havanın yoğunluğu, kg/ ise havanın kütlesi kaç tondur? A) 0,006 B) 0,06 C) 0,6 D) 6 E) 60. Birbiri ile karışabilen K ve L sıvılarının hacileri ve, kütleleri ve dir. Bu sıvılardan eşit hacilerde hazırlanan karışıın yoğunluğu d, eşit kütlelerde hazırlanan karışıın yoğunluğu ise d olduğuna göre, d / d oranı kaçtır? K L A) B) C) D) E). Özkütlesi d olan X sıvısı ile özkütlesi bilineyen Y sıvısı eşit kütlelerde karıştırıldığında eydana gelen karışıın özkütlesi d oluyor. Buna göre X ve Y sıvılarının hacileri oranı, X / Y kaçtır? A) B) C) D) E) 9

30 . Boş iken kütlesi 0 g olan kap, su ile doldurulunca 0 g, d X özkütleli sıvı ile doldurulunca 80 g geliyor. Bu sıvının özkütlesi kaç g/ c tür? boş su sıvı A) B) C) D) 6 E) 0g 0g 80g. İçi dolu olan kürenin yarıçapları oranı r / r = ve yapıldıkları addelerin yoğunlukları oranı d / d = / ise bu kürelerin kütleleri oranı, / kaçtır? A) B) C) D) E). Birbiriyle karışabilen X ve Y sıvılarının kütlehaci grafiği şekildeki gibidir. 6 gra X sıvısına kaç gra Y sıvısı karıştırılalıdır ki karışıın grafiği şekildeki gibi olsun? 8 6 kütle X A) B), C) D), E),8 karışı Y haci TEST-. adde kütle haci sıcaklık X 0 80 T Y 0 T Z 0 0 T Tabloda verilen bilgilere göre X, Y ve z addelerinin aynı türden olup oladıkları hakkında ne söylenebilir? A) X ve Y aynı olabilir, Z farklı addedir. B) X ve Z aynı olabilir,y farklı addedir. C) Y ve Z aynı olabilir, X farklı addedir. D) X, Y ve Z aynı addedir. E) X, Y ve Z farklı addelerdir. 0

31 . Şekilde X, Y ve Z sıvılarının kütle-haci grafikleri veriliştir. Bu sıvıların yoğunlukları arsında nasıl bir ilişki vardır? X Y Z A) d Z > d Y > d X B) d Y > d Z > d X C) d X > d Z > d Y D) d Z > d X > d Y E ) d X > d Y > d Z. özkütle haci kütle 0 0 sıcaklık sıcaklık 0 sıcaklık Bir kaptaki saf su 0 o C den 0 o C ye kadar ısıtılıyor. Grafiklerden hangileri suya ait grafik olabilir? ( Buharlaşa yoktur. ) A) Yalnız B) yalnız C) yalnız D) ve E), ve. Yoğunluğu g /c olan 00 gra kütleli bir bilye, yeterince büyük ve ağzına kadar g /c yoğunluklu sıvı ile dolu olan kaba atılıyor. Kabın kütlesi kaç gra artar? A) 00 B) 0 C) 00 D) 0 E) 00. r r r Şekildeki ve nuaralı kaplar su ile doludur. Bunlar nuaralı kaba boşaltılınca su yüksekliği kaç h olur? h r A) 9 B) 9 C) D) E) 6 su

32 6. İçinde, dış yarıçapının / ü yarıçapta küresel boşluk bulunan bir kürenin, içindeki boşluğun hacinin, dolu kısının hacine oranı kaçtır? A) B) 6 C) 8 D) 6 E). d d boş kap Boş bir kap d yoğunluklu sıvı ile doldurulup tartıldığında gra, d yoğunluklu sıvı ile doldurulup tartıldığında ise gra geliyor. Boş kabın yarısı d yoğunluklu sıvı ile diğer yarısı da d yoğunluklu sıvı ile doldurulup tartılırsa kaç gra gelir? A) B), C) D), E) 8. Yarı yüksekliğine kadar d özküütleli X sıvısı ile dolu olan şekildeki kabın, geri kalan kısı X sıvısı ile karışabilen Y sıvısı ile dolduruluyor. Karışıın yoğunluğu aşağıdakilerden hangisi olaaz? A),d B),6d C),d D),8d E),9d h h 9. Kütle haci grafiği şekildeki gibi olan bir cisin özkütlesi ile ilgili olarak, I.. aralıkta sahiptir. II.. aralıkta artıştır. III.. aralıkta artıştır. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve

33 0.. kaptaki sıvının %0 ı. kaba boşaltılırsa kaplardaki sıvıların kütleleri eşit oluyor. Başlangıçta kaplarda bulunan sıvıların hacileri oranı, / kaçtır? A) B) 6 C) 9 D) E). X ve Y sıvılarından oluşan bir karışıın yoğunluğu g/c tür. Karışıdaki sıvıların kütleleri oranı x / y = ve hacileri oranı x / y = olduğuna göre, bu sıvılardan eşit hacilerde alınıp karıştırılırsa, karışıın yoğunluğu kaç g/c olur? A) B) 8 C) D) 8 E). Haci 00 c olan silindir şeklindeki kabın içinde 0 c su bulunaktadır. Kütlesi 0 g olan bir cisi suyun içine atıldığında 0 g su taştığına göre cisin yoğunluğu kaç g/ c tür? A) B) C), D), E) 0,. İçinde 00 L su bulunan dereceli bir kap içine 0 c kuru ku atılınca su seviyesi 0 L ye çıkıyor. Kuru kuun topla hacinin, kuun gerçek hacine oranı kaçtır? A) B) 6 C) D) E). 0 0 K Karışı L Birbiriyle karışabilen k ve L sıvılarının kütlehaci grafikleri şekildeki gibidir. 0 g K sıvısı ile kaç g L sıvısı karıştıralı ki karışıın kütle-haci grafiği şekildeki gibi olsun? A) B) 0 C) D) 0 E)

34 . d A Şekildeki gibi d yoğunluklu sıvı ile dolu kabın içinde kütleli bir A cisi bulunaktadır. A cisi çıkarılıp, kap tekrar dolana kadar g ekleniyor. A cisinin yoğunluğunu veren bağıntı aşağıdakilerden hagisidir? A)..d B).d C).d D). d E). d TEST-8. adde kütle haci sıcaklık K L M N Tabloda verilenlere göre K, L, M ve N addelerinin aynı türden olup oladıkları konusunda ne söylenebilir? A) K ile L aynı olabilir, M ve N farklı addelerdir. B) K ile M aynı olabilir, L ve N farklı addelerdir. C) L ile N aynı olabilir, K ve M farklı addelerdir. D) K, L ve M aynı olabilir, N farklıdır. E) Hepsi de farklı addelerdir.. Yoğunluğu, g/c olan 000 c lük deniz suyundan kaç gra tuz elde edilebilir? ( d su = g/c, d tuz =, g/c ) A) 80 B) 96 C) 00 D) 80 E) 00.Taban alanı 0 c olan bir silindir 00 eşit böleye ayrılıyor. Silindir 0. böleye kadar su, 00. böleye kadar ise yağ ile dolduruluyor. Böleler arası uzaklık 0, c olduğuna göre silindirin içerisindeki sıvıların topla kütlesi kaç gradır? ( d su = g/c, d yağ = 0,8 g/c ) A) 00 B) 80 C) 880 D) 900 E) 60. X Y Z X, Y ve Z kütle-haci grafiği şekildeki gibidir. Buna göre;. Yoğunluğu en büyük olan X sıvısıdır.. Y sıvısı, X ve Z sıvılarının bir karışıı olabilir.. Z sıvısı, X ve Y sıvılarının bir karışıı olabilir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) Yalnız E) ve

35 . Z Y X Boş bir kaba birbirine karışayan X, Y ve Z sıvılarından sırasıyla, ve hacinde alınıyor. Kaptaki sıvının kütlesinin hacine bağlı grafiği şekildeki gibi olduğuna göre, kaptaki sıvıların görünüü nasıl olur? A) B) C) D) E) Z X X Y Y Y Y Z X Z X Z Y Z X 6. A) Bir kap boşken tartıldığında gra, d yoğunluklu sıvı ile doluyken gra, d yoğunluklu sıvının yarısı boşaltılıp yerine d yoğunluklu sıvı konulduğunda gra geldiğine göre, d / d oranı kaçtır? B) C) d boş d d D) E). K L K ve L kaplarında d ve d özkütleli sıvılar bulunaktadır. Bu sıvılardan oluşan hoojen bir karışıda K sıvısının kütlesinin, L sıvısının kütlesine oranı, K / L = / olduğuna göre karışıın özkütlesi kaç d dir? d d A) B) C) D) E) 8. Bir kaptaki sıvının yoğunluğu,. Isıtıldığında,. Kütlesi artırıldığında,. Sıvıda erieyen bir adde sıvı içine atıldığında, işlelerinden hangileri yapıldığında değişir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve

36 9. Birbirine karışabilen A ve B sıvılarından yoğunluğu g/c olan A sıvısının 0 c üne hacili sıvısı eklendiğinde karışıın yoğunluğu g/c oluyor. Bu karışıa 0 g/c A sıvısı ilâve edildiğinde karışıın yoğunluğu g/c olduğuna göre, B sıvısının yoğunluğu kaç g/c tür? A) B) C) D) E) 0. Şekilde birbiriyle karışabilen X, Y ve bu sıvılardan oluşan karışıın kütle-haci grafiği veriliştir. Buna göre 0 gra karışıda kaç gra X sıvısı vardır? A) B) 0 C) 60 D) 6 E) X karışı Y 8. Şekildeki X ve Y kaplarına özdeş birer tane bilye atıldığında X kabı 00 g, Y kabı ise 600 g ağırlaşıyor. X kabındaki sıvının özkütlesi g/c tür. X kabından taşan sıvının taaı Y kabına aktığına göre bilyenin özkütlesi kaç g/c tür? A) 6 B) 6, C) D), E) 0 X. Şekildeki kaplarda d yoğunluklu hacinde X sıvısı ile 6d yoğunluklu hacinde Y sıvısı bulunaktadır. X sıvı sından hacinde, Y sıvısında hac inde sıvılar alınıp boş kaba konuldu ğunda üç kaptaki sıvıların eşit olduğuna göre / oranı kaçtır? Y X d Y 6d boş kap A) B) C) D) E) 6

37 . 0 dk X Şekildeki grafikte X sıvısı ile X ve Y sıvılarından oluşan karışıın kütle-haci grafiği veriliştir. y/y = olduğuna göre 0 g karışıdaki Y sıvısının haci kaç c tür? 0 0 A) 9 0 B) 0 C) 0 D) E). Kütlesi, özkütlesi d olan bir cisiden hacinde oyuk açılarak d özkütleli sıvı ile dolduruluyor. Topla kütle 6 olduğuna göre, hacini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) d d B) d d C) d d D) d d E) d d. Boşken kütlesi 0 gra olan ve içinde 0 c su bulunan kaba suda erieyen özkütlesi g/c olan bilyelerden tane atılırsa kap 800 gra geliyor. Kaptan su taşadığına göre, bir bilyenin haci kaç c tür? A) B) 8 C) D) E) TEST-9. Aynı sıcaklıkta K, L, N addelerinden, / ve kütlelerinde alındığında hacilerinin sırasıyla, ve / olduğu gözleniyor. Bu addelerin aynı cins adde olup oladıkları hakkında ne söylenebilir? A) Üçü de farklı cins addedir. B) Üçü de aynı cins addedir. C) K ile L aynı cins adde olabilir, N farklıdır. D) L ile N aynı cins adde olabilir, M farklıdır. E) K ile N aynı cins adde olabilir, L farklıdır.. Aynı sıcaklıkta birbirine türdeş olarak karışabilen d ve d özkütleli sıvılardan farklı hacilerde alınarak yapılan karışıın özkütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) d B),d C) d D) d E) 6d

38 . Bir kaba d X özkütleli sıvıdan, d Y özkütleli sıvıdan da hacinde sıvı konularak aynı sıcaklıkta türdeş bir karışı oluşturuluyor. Bu karışıın özkütlesi,8d oluyor. Karışı eşit kütlede gerçekleştiğine göre, d Y kaç d dir? A) B) C) D) E) 6. Haci 00 c olan bir kabın / ü özkütlesi 0, g/c, / ü özkütlesi, g/c, geri kalanı da, g/c olan ve birbiriyle karışabilen sıvılarla dolduruluyor. Buna göre karışıın özkütlesi kaç g/c olur? A) 0,9 B) C), D), E),. Kütleleri ve, hacileri ve olan aynı sıcaklıktaki X ve Y sıvıları birbirine türdeş olarak karışabilektedir. X sıvısının özkütlesi d olduğuna göre, bu sıvıların taaıyla yapılan karışıın özkütlesi kaç d olur? A) B) C) D) E) 6 6. Özkütleleri d ve d olan sıvılarla türdeş bir karışı yapılak isteniyor. d özkütleli sıvıdan, d özkütleli sıvıdan hacinde sıvılar alınarak aynı sıcaklıkta karışı yapılırsa, karışıın özkütlesi kaç d olur? A) B) C) 9 D) E). Özkütleleri d ve d olan iki sıvının aynı sıcaklıkta türdeş karışıı yapılıyor. Eşit hacide yapılan karışıın özkütlesi, eşit kütlede yapılan karışıın özkütlesinin / katına eşit oluyor. Buna göre d /d oranı kaçtır? A) B) C) D) E) 8. X Şekilde X ve Y sıvılarının kütle-haci grafikleri veriliştir. Bu sıvılardan alınarak oluşturulan türdeş karışıın özkütlesi aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşit olaaz? 0 6 Y A), B) C) 6 D) E) 8 9. Bir kap boşken 00g, içinde bir cisi varken 600 g, su ile dolu iken 800g, kap içinde cisi olduğu halde su ile dolu iken 900 g geliyor. Cisin özkütlesi g/c tür? A) 0, B) C), D) E), 8

39 0. X ve Y sıvılarının bulunduğu kapların taban alanları eşittir. Sıvılar birbiri ile her oranda karışabilekte ve karışa sırasında haci değişesi olaaktadır. d özkütleli X sıvısı ile d özdütleli Y sıvısının taaı karıştırılırsa karışıın yoğunluğu aşağıdakilerden hangisi olaaz? X d S Y d S h A),d B),d C),6d D),8d E) d. Bir cisi, ağzına kadar, özkütlesi 0,8 g/c sıvı ile dolu olan kaptaki, sıvının içine bırakılıyor. Taşan sıvı alındıktan sonra, kap 00 g ağırlaşıyor. Taşan sıvının kütlesi 60 g olduğuna göre, cisin özkütlesi kaç g/c tür? A) B), C), D),6 E),8. Özkütlesi, g/c olan sıvı ile dolu kaba, 0 gralık taş parçası atıldığı zaan, kaptan 0 gra sıvı taşıyor. Taş parçasının özkütlesi kaç g/c tür? A) B), C) D), E). X ve Y sıvılarının kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. X ve Y sıvıları birbiri ile X 00 her oranda hoojen olarak karışabilekte Y karışa sırasında haci değişesi ola 0 aktadır. X sıvısından 0 g, Y sıvısından 00c alınarak hoojen karışı oluşturu luyor. Karışıın özkütlesi kaç g/c tür? A) 9 B) C) 8 D) 9 E). Özkütlesi d olan X sıvısı ile özkütlesi d olan Y sıvısından, eşit hacilerde karıştırılıyor. Karışı hoojen olduğuna göre, karışıın özkütlesi kaç d dir? A) B) C) D) E). Özkütlesi g/c olan X sıvısı ile özkütlesi 6 g/c olan Y sıvısından eşit kütlelerde karıştırılarak hoojen karışı elde ediliştir. Karışıın özkütlesi kaç g/c tür? A) B) C) D) E), 9

40 TEST-0 ( ÖSS-ÖYS SORULARI ). Haci olan bir kabın kadar kısı, yoğunluğu d olan bir sıvıyla dolduruluyor.bu kap bir iktar boşaltıldıktan sonra bu kez yoğunluğu d olan başka bir sıvıyla ta olarak dolduruluyor.son durudaki tü karışıın ağırlığı, boşaltılan sıvının ağırlığına eşit olduğuna göre, boşaltılan sıvının haci ne kadardır? A) ( 98- ÖSS ) B) C) D) E).Noral basınçta, naftalinin erie noktası, 9 o C dir.katı naftalin doğrudan buharlaşabilir.naftalin buharının özkütlesi 0,96 ve havanınki 0,0 g/ c alınabilir. Buna göre, giyecekleri güveden koruak için naftalin parçacıklarını dolabın neresine koyak en uygun davranış olur?neden? A) Naftalin buharının dolabın altına kadar yayılası için en üste B) Sıvılaşan naftalinin giyeceklere dalaaası için en alta C) Naftalin buharının üste ve alta aynı oranda yayılası için ortada bir yere D)Naftalin buharının dolabın üstüne kadar kolayca yayılası için en alta E)Naftalin buharı dolabın her yerine eşit oranda dağıtılacağından herhangi bir yere ( 98-ÖSS ). Bir kaba, aynı anda açılan ve eşit süreler eşit hacide sıvı akıtan K ve L usluklarından özkütleleri d K < d L olan sıvılar, t süre aktıktan sonra K usluğu kapatılıyor ve kap L ile dolduruluyor. Karışıın özkütlesinin zaana bağlı değişii, aşağıdaki grafiklerden hangisi gibi olur? A) d B) d C) d t t t t t t D) d E) d t t t t ( 98-ÖSS ) 0

41 . Özkütlesi g/c olan sıvı ile ağzına değin dolduruluş bir şişenin içine, kütlesi 0 g olan bir cisi bırakılıyor. Taşan sıvı alındıktan sonra sistein ( şişe+sıvı+cisi ) kütlesi 90 g artıyor. Bu cisin özkütlesi kaç g/c tür? A) B) 9 C) D) E) ( 98-ÖYS) 6. Özkütlesi g/c olan ve suda erieye katı addeden yapılış 0 özdeş bilye, içinde 0 c su bulunan böleli bir kaba konulduğunda, suyun düzeyi 80 c çizgisine kadar yükseliyor. Bilyelerden bir tanesinin kütlesi kaç gradır? A) B) 6 C) 0 D) E) 6 ( 98-ÖSS ). Şekildeki grafik; belli bir sıcaklıkta X ve Y addelerinin, kütlelerinin hace bağlı değişiini gösteriyor. 60 g X, g Y addelerinden oluşturulantürdeş karışıın bu sıcaklıktaki özkütlesi kaç g/c tür? 0 X A) B), C) Y ( 98-ÖSS ) D) 6 E) M kütleli bir cisin özkütlesini bulak için aşağıdaki kapların her biriyle bir deney yapılıyor. tıkaç tıkaç tıkaç su su su Her deneyde, cisi kaba atılarak tıkaç açılıyor. Su akışı duruncaya kadar bekleniyor ve akan suyun haci ölçülüyor. Hangi kaplarda yapılan deneyde hesaplanan özkütle, gerçek değerinden küçüktür? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve ( 98-ÖSS )

42 9. d d ( 98-ÖYS ) d Şekildeki ve kaplarında hacileri ve yoğunlukları farklı sıvılar vardır. Boş bir kaba bunlardan belli iktarlarda konulduğunda üç kaptaki sıvının ağırlığı birbirine eşit oluyor. kabından alınan sıvının haci ne kadardır? A) B) D) E) C) 0. Özkütlesi, g/c olan bir sıvının 00 c ü ile özkütlesi g/c olan 00 c su karıştırılıyor. Bu karışıın 0 graında kaç gra su vardır? A) 0 B) C) 0 D) E) 0 ( 989-ÖSS ). Şekilde X ve Y sıvılarının kütle-haci grafiği veriliştir. Bu sıvılardan oluşan bir karışıın özkütlesi, g/c olduğuna göre, bu karışı için aşağıdaki yorulardan hangisi doğrudur? 0 X A) X ve Y sıvılarının kütleleri eşittir. B) X ve Y sıvılarının hacileri eşittir. C) X ve Y sıvılarının he haci he de kütleleri eşittir. D) X sıvısının haci Y ninkinden daha büyüktür. E) Y sıvısının haci X inkinden daha büyüktür. ( 990-ÖSS ) Y. Laboratuar koşullarında, küçük bir şişe ve terazi takıı kullanarak Bir X sıvısının özkütlesini bulak için aşağıdaki ölçeler yapılıyor.. Boş şişenin kütlesi. Su ile dolu şişenin kütlesi. X sıvısıyla dolu şişenin kütlesi. Şişenin iç ve dış haci farkı Bu ölçelerden hangileri gereksizdir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve ( 990-ÖYS ). özkütle kütle Bir sıvının özkütle-kütle grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, sıvının sıcaklığı hangi aralıklarda değişiştir? A) ve B) ve C) ve D) ve E) ve (99-OSS)

43 . Kütle-haci grafikleri şekilde verilen X, Y sıvılarından bir karışı oluşturuluyor. Bu karı şıın özkütlesi g/c biriiyle aşağıdakiler den hangisi olabilir? A),0 dan büyük B),0 C),0 ile,0 arasında D),0 E),0 dan küçük ( 99-ÖSS ). Birbiriyle karışabilen X, Y sıvıları ve bunların kütle karışıından oluşan Z sıvısının kütle-haci X grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre, aşağıda ki kaplardan hangisindeki X sıvısının üzerine Y sıvısı konularak Z karışıı elde edilebilir? Y 0 Z haci A) B) C) h h h x h x h x h D) E) h h x h x h ( 99-ÖSS ) 6. Eşit kütleli, ve hacili iki sıvı birbirine karıştırılıyor. Karışıın özkütlesi d olduğuna göre, hacili sıvının özkütlesi kaç d dir? A) B) C) D) E) ( 996-ÖSS )

44 . Kütle-haci grafikleri şekildeki gibi olan K ve L sıvılarından eşit kütleler karıştırılarak türdeş bir karışı oluşturuluyor. Bu karışıın özkütlesi kaç g/c tür? 6 A) B) C) D) E) 6 ( 998-ÖSS ) 0 8. Bir sıvının kütle-haci grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, grafiğin.,.,.,. bölülerinden hangileri için sıvının sıcaklığının kesinlikle söylenebilir? A) Yalnız. B). ve. C). ve. D). ve. E).,. ve. ( 999- ÖSS- iptal ) 9. Bir kaba d özkütleli sıvıdan, d özkütleli sıvıdan da hacinde sıvı konarak türdeş bir karışı oluşturuluyor. Bu karışıın özkütlesi kaç d dir? A) 0, B) C), D), E),8 0. K ve L sıvıları ile bunlardan yapılan karışıın kütle-haci grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre, K, L sıvılarının karışıda kullanılan K, L küt leleri ve K, L hacileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K karışı L A) K = L, K = L B) K = L, K < L C) K = L, K = L D) K < L, K = L E) K > L, K = L 0 ( 00-ÖSS )

45 YANIT ANAHTARI TEST- : )E )D )A )D )D 6)C )D 8)B 9)B 0)C )C )D )C )E TEST- : )D )D )E )D )B 6)A )C 8)C 9)E 0)C )A )E )E )C TEST- : )C )E )B )A )A 6)D )E 8)E 9)C 0)C )B )B TEST- : )D )E )A )B )E 6)D )B 8)E 9)D 0)B )D )B )A TEST- : )B )C )C )B )A 6)C )D 8)E 9)A 0)E )E )C )D )B )C TEST-6 : )A )C )C )C )E 6)E )B 8)D 9)A 0)B )B )C )E )E )B TEST- : )B )A )C )A )B 6)B )C 8)A 9)E 0)E )D )B )D )D )E TEST-8 : )B )D )C )C )E 6)C )D 8)A 9)C 0)B )E )C )C )D )B TEST-9 : )C )B )C )D )B 6)D )C 8)E 9)D 0)E )C )B )D )D )B TEST-0 : )E )A )B )C )A 6)B )C 8)E 9)C 0)C )B )C )B )C )A 6)A )B 8)D 9)C 0)B

46 KAYNAKLAR - Zabak Yayınları Lise- Fizik Soru Bankası, Hazırlayanlar: B.yüksel Şahan, Mehet Çakır, Levent Tekin, Nurettin Karagöz, Ahet Baloğlu, Adnan Toprak, Arzu Canal, Hili Öz Baskı: Eylül 00, ISBN: Esen Yayınları Lise- Fizik Okula Yardıcı ve Üniversiteye Hazırlık, Hazırlayanlar: Musa Özdeir, Dr. Erdal Aras, Baskı: Eki 00, ISBN: Güvender Yayınları Lise- Fizik Okula Yardıcı ve ÖSS ye Hazırlık, Hazırlayan: Güvender Yayınları, Baskı: Mart 00 - Özdaş Yayınları Lise- Fizik Konu Anlatılı ve Çözülü, Hazırlayanlar: Öz. D. Bir Eğiti Yayıncılık A.Ş. Baskı: Mart 00,, 6

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar?

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar? FİZİK DÖNEM ÖDEVİ (HACİM SORULARI) 1.Dereceli bir silindirde bulunan 60 cm 3 çizgi-sindeki kuru kumun üzerine 10cm 3 hacminde su konulduğunda su seviyesi kum ile eşitleniyor. Buna göre, l. Kuru kumun içinde

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale HACİM Hacim; bir maddenin kapladığı yerdir. Hacim; a. V harfi ile gösterilir. b. Skaler büyüklüktür. c. Maddeler için ayırt edici

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: 1. Kenar uzunlukları 24 cm, 15 cm ve 45 cm dikdörtgen şeklindeki olan bir kap tamamen su ile doludur. Kaptaki suun tamamı arıçapları 2 cm ve ükseklikleri 3 cm olan silindir şeklindeki

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir.

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir. MADDE ve ÖZELLİKLERİ Madde Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi olan ve eylemsizliğe uyan varlıklara madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddenin şekil almış haline de cisim denir.

Detaylı

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11 ÖZÜTE (YOĞUNU) BÖÜ 11 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER 1. Sıvıların kütleleri eşit oluğunan, X ve Y en eşit ha ci e alı nıp ka rış tı rı lır sa ka rı şı ın özküt le si, + V 1 1 I., II., ve III. yargılar oğruur.

Detaylı

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri * Katı maddelerin biçimi belirlidir.örneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi.vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez. * Sıvı ve gaz halindeki

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3 KONU:MADDE E ÖZELLİKLERİ- 9.Sınıf enbuyufizikci@hotmail.com 0507980746 Hazırlayan ve Soru Çözümleri: AHMET SELAMİ AKSU Fizik Öğretmeni www.fizikvefen.com S.. Üst yüzeyi 000 cm çizgisinde su dolu dereceli

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur.

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur. Mae ve Özkütle ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur.. kaba giren kütle, çıkan kütle ( ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur. Kaplaraki kütle artışlarının büyüklük ilişkisi, Test in Çözüleri çıkan kütle

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

5. a) 1 h 50 dak kaç saniyedir? b) 0,05 m 3 kaç cm 3 tür?

5. a) 1 h 50 dak kaç saniyedir? b) 0,05 m 3 kaç cm 3 tür? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI NOT:... 1. Boşluk doldura a) adde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen bili dalı... tir. b) Işık şiddeti.. birii ile ölçülür. c) ütle, zaan ve uzunluk

Detaylı

5. a) 1 h 50 dak kaç saniyedir? b) 0,05 m 3 kaç cm 3 tür?

5. a) 1 h 50 dak kaç saniyedir? b) 0,05 m 3 kaç cm 3 tür? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI NOT:... a) Madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı... tir. b) Işık şiddeti.. birimi ile ölçülür. c) ütle, zaman ve uzunluk fizik biliminin....

Detaylı

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri ütle - Haci - Öz Test in Çözüleri.. I II apta bulunan özli sıvının üstüne önce özli sıvı akıyor. Bu iki sıvıan oluşan eşit acili karışıın özsi olur. usluğu kapatı- öz lıp usluğu açılıyor. usluğunan akan

Detaylı

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış

Detaylı

TEOG -1 ÖNCESİ ÇIKABİLECEK SORULARDAN OLUŞAN SON DENEME SINAVI

TEOG -1 ÖNCESİ ÇIKABİLECEK SORULARDAN OLUŞAN SON DENEME SINAVI 1. TEOG -1 ÖNCESİ ÇIKABİLECEK SORULARDAN OLUŞAN SON DENEME SINAI 3. Aynı ortaa aynı sayıda bırakılan iki tavşan türünün 3 yıl içinde birey sayısındaki değişi grafikte veriliştir. A) Kuraklık nedeniyle

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Bir maddenin areket durumunu korumak istemesine maddenin.. özelliği denir. b) Birim ve sayıya ilave olarak bir yöne de saip olan büyüklüklere..

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

.300 15 gram şeker vardır.

.300 15 gram şeker vardır. KARIŞIM PROBLEMLERİ Kural 1. Kütlece şeker oranı % A olan x gramlık karışımdaki A şeker miktarı. x tir.. Bir tuzlu su karışımındaki tuzun oranı % A ise, suyun oranı % ( A ) dır. 3. Karışıma giren madde

Detaylı

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ Maddenin 3 hali vardır. örnek 1.KATI HALİ buz Maddenin hal değiştirmesinin sebebi ısı alışverişi yapmasıdır. 2.SIVI HALİ 3.GAZ HALİ su su buharı Maddenin ısı alarak katı halden

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Kaptaki toplam sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaman etkilenir.

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Kaptaki toplam sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaman etkilenir. 2 Mae ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. 2 1. Mae Bilgi T Molekülleri ötelee hareketi yapar. + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaan etkilenir. + topla

Detaylı

V =, (V = hacim, m = kütle, d = özkütle) Bu bağıntı V = olarak da yazılabilir G: ağırlık (yerçekimi kuvveti) G = mg p = özgül ağırlık p = dg dir.

V =, (V = hacim, m = kütle, d = özkütle) Bu bağıntı V = olarak da yazılabilir G: ağırlık (yerçekimi kuvveti) G = mg p = özgül ağırlık p = dg dir. Geometrik Cisimlerin Hacimleri Uzayda yer kaplayan (üç boyutlu) nesnelere cisim denir. Düzgün geometrik cisimlerin hacimleri bağıntılar yardımıyla bulunur. Eğer cisim düzgün değilse cismin hacmi cismin

Detaylı

KARIŞIM PROBLEMLERİ Test -1

KARIŞIM PROBLEMLERİ Test -1 KRIŞIM PROLEMLERİ Test -1 1. Tuz oranı %40 olan 70 gramlık tuzlu su karışımının kaç gramı tuzdur? ) 4 ) 8 C) 0 D) 40 E). Yoğurt oranı % olan bir ayranda, su miktarı yoğurt miktarından 4 lt fazladır. una

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96 Madde Öz Isı (Cal gr/ C) K 0,96 L 0,63 M 0,78 N 0,81 1. Tabloda öz ısıları verilen ilk sıcaklıkları eşit olan K,L,M ve N sıvılarına özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısı verildiğinde hangi maddenin son sıcaklığı

Detaylı

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ)

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) 2010 Hasan Şahin KIZILCIK hskizilcik@gazi.edu.tr Mustafa TAN mtan@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Ankara/Türkiye

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız.

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız. 1. Tost makinesinin ısınması 2. Hızlı giden arabanın fren yapmasıyla lastiklerin ısınması 3. Yazın güneşte kalan suyun ısınması 4. Odunun yanması 5. Ütünün ısınması 6. Koşu bandında tempolu yürüyen adam

Detaylı

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA)

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) 016-017 EÖY AKIŞKANLAR MEKANİĞİ & HİDROLİK SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) Özgül Ağırlığı γ = 6 g/d olan bir sıvı içerisinde rölatif basıncın 150 g/c olabilesi için ne kadar derine inek gerektiğini

Detaylı

Maddenin Halleri ve Isı

Maddenin Halleri ve Isı Maddenin Halleri ve Isı Yukarıda ki grafik 5gr suya ait sıcaklık-zaman grafiğidir. Bu grafik ile ilgili karşınıza çıkabilecek tüm sorular aşağıda verilmiştir. A)Grafikle ilgili yorumlar 1. Grafik ısınma

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

2-) Kütlesi 315 g olan bir kaba, 475 g peynir konuyor. Kap peynirle birlikte kaç gram olur?

2-) Kütlesi 315 g olan bir kaba, 475 g peynir konuyor. Kap peynirle birlikte kaç gram olur? KİRAZLIK CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF FEN ve TEKNOLOJİ KÜTLE-HACİM PROBLEMLERİ Ad-Soyad:. No: Tarih:./../ 1-) Aşağıdaki dönüşümleri yapınız. 1 Kg g 1 L.ml 8 kg.g 5 L ml 20 kg g 10L.ml 4000 g..kg 6000 ml.l

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları GENEŞE 5. Ünite 4. onu Genleşme A nın anıtları Aşağıda metal çiftlerinin soğutulması veya ısıtılması ile metal çiftlerin ilk ve son durumları şekilde belirtilmiştir., 2, 3 ve 4. sorularda verilen boşluklara

Detaylı

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. :8.6.1.1 Test: 1 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır.

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır. 5. FÖY FE BİİERİ madde ve EDÜSTRİ GS eler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati ÖZ ISI Isı--ütle İlişkisi Öz Isı Isı--ütle İlişkisi Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına,

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur.

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur. Alıştırmalar 1 1. a) Verilen değerleri şekildeki gibi gösterirsek, termometresindeki, 6 3 3 bölme termometresinde, 1 4 6 bölmeye karşılık gelir. ÇÖZÜMER 6 1 Görüldüğü gibi termometresinde 1 lik bir artış

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

1.Seviye ITAP 14 Mart_2012 Sınavı. Termodinamik 1-İdeal Gaz Denklemi A) 276K B) 286K C) 296K D) 256K E) 246K

1.Seviye ITAP 14 Mart_2012 Sınavı. Termodinamik 1-İdeal Gaz Denklemi A) 276K B) 286K C) 296K D) 256K E) 246K .Seviye ITAP 4 Mart_0 Sınavı Terodinaik -İdeal Gaz Denklei.Kütlesi =g olan azot gazının haci V=80c, basıncı ise p=0.mpa olduğuna göre gazın sıcaklığı ne kadardır? Çözü: İdeal gazın duru denkleine göre

Detaylı

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin Hünerli, F.Buket HIZARCI, Rıdvan Meriç, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

SELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BASINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TEST KİTABI

SELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BASINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TEST KİTABI ELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BAINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TET KİTABI BAINÇ Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetir. P ile gösterilir.birimleri gf/cm2, N/m2 (pascal), kgf/cm2 (atm).

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir.

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir. 2 Hâl Değişimi 1 est 1 in Çözümleri 1. Karışımın denge sıcaklığı 5 C olduğuna göre, olay sırasında buzun tamamı erimiştir. Diğer iki bilginin doğruluğu kesin değildir. 5. Kaynama noktası, donma noktası

Detaylı

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ 1- Aşağıdaki şekiller farklı canlılara ait farklı bölünme şekillerini göstermektedir. 2- Kutuların üzerinde eşeysiz üreme çeşitleri ve o üreme şekli ile üreyen canlılar eşleştirilmiştir. Yukarıdaki şekillerle

Detaylı

m (gr) Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

m (gr) Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... 1. a) Aşağıdakilerden hangisi nicel gözlemdir? A) Hava bugün çok sıcak B) Bizim sınıf daha kalabalık C) Fenerbahçe iyi bir takımdır. D)

Detaylı

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? A) Büyüme, gelişme için gereklidir. B) Kromozom sayısı yarıya iner C) Vücut hücrelerinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

Karışım Problemleri. Isınma Hareketleri. a) su oranı = b) şeker oranı = c) 200. un = 2 un = 2k, şeker = 3k. şeker %30 = 300 gr. 500 gr.

Karışım Problemleri. Isınma Hareketleri. a) su oranı = b) şeker oranı = c) 200. un = 2 un = 2k, şeker = 3k. şeker %30 = 300 gr. 500 gr. Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. 15 gr şeker, 0 gr tuz, 5 gr su karıştırılıyor. Şeker oranı II. 70 gr tuz ile 130 gr su karıştırılıyor. Su oranı yüzde a) su oranı = = b) şeker oranı

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

ISI VE SICAKLIK Bölüm - 5

ISI VE SICAKLIK Bölüm - 5 ISI VE SIAI Bölüm - 5 EROEREER - Sıcaklık ölçmek için kullanılan araçlara termometre denir. - ermometreler, kullanım amaçlarına göre üçe ayrılır.. Sıvılı termometreler. etal termometreler 3. Gazlı termometreler.

Detaylı

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ KÜTLE VE TERAZİ SORULARI Öğretmenin Adı: FAHRETTİN KALE BÖLÜM :FİZİK 1.Soru: 2 gramlık binici sağ kolda 6. bölmede iken x cismi 13 gr la dengeleniyor. Kol uzunluğu

Detaylı

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor.

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor. 2016/2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KOCATEPE ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyad: No: Sınıf: Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.(10x1p) Aşağıdaki grafikte kaptaki maddenin ph değişimi

Detaylı

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:...

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ADI: OADI: No: ınıfı: ari.../.../... ADIĞI NO:... r r. aban yarıçapları r ve r olan ilindirik kaplarda bulunan ve ıvıların kütleleri m ve m dir. Buna göre kapların tabanlardaki F ıvı baınç kuvvetlerin

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] KUVVET ve HAREKET Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] Sıvıların kaldırma kuvveti : Bütün sıvılar, içerisine atılan cisimlere kaldırma kuvveti uygulayarak cisimleri yukarıda tutmaya çalışırlar.

Detaylı

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ 1. Aynı levhadan kesiliş 2r ve r yarıçaplı daireler şekildeki gibi yapıştırılıştır. Buna göre ağırlık erkezi O2 den kaç r uzaktadır? 2r r O 1 O 2 A) 12/5 B) 3/2 C) 3/5

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİMLER

TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİMLER 1 TEMEL KARAMLAR E BİRİMLER 1 1.1 MADDENİN HALLERİ Herhangi bir adde şu üç hal veya durudan birisi konuundadır: katı, sıvı ve gaz. Katılar sabit bir aralıkta birbirine katı olarak yerleştiriliş oleküllere

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 Soru - Su buharı sürekli akışlı bir türbine Ma basınç, 50ºC sıcaklık e 00 /s hızla irekte, 00 ka basınçta doyuş buhar olarak 50 /s hızla çıkaktadır. ürbinin iriş kısı, çıkış kısından daha yüksektedir.

Detaylı