PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA"

Transkript

1 PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA

2 Evlilik yıl dönümü için ne alsam hangi mağazandan alsam gibi çok ciddi bir konuda bunalım yaşıyor. BU ADAM NEYE KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORIYOR NE YAPMALIYIM? Hangi mağazaya gitmeliyim

3 Neden bazı tüketiciler Beymen den giyinirken, bazıları Vakko yada değişik markaları seçmektedir? Ya da pazar pazarını tercih edenler yok mudur? Neden benzer gelir ve sosyal sınıf yapısına sahip insanlardan bazıları Opel marka araba tercih ederken, bazıları Renault, Fiat, Toyota yı tercih etmektedir? Neden? Yani, herhangi bir ihtiyacımızı gidermek üzere pazarda bir çok alternatif varken NEDEN alternatifler arasından bazıları üzerinde yoğunlaşırız. Yada, yoğunlaşır mıyız?

4 pazarlama yöneticilerinin önünde şu tür tüketiciler bulunmaktadır. Sadıklar:Bu gruptaki tüketiciler markamızı tercih eden şimdiki kullanıcılardır. Bu grubun markamıza bağlılıklarının sürdürmek yada sürekli kılmak ve kullanma oranlarını artırmak amaç olabilmektedir. Farketmezciler:Her marka ürünü yada kullanan gruptur. Başka marka kullananların kendi markamıza yönelmelerini sağlamak için çaba harcarız. Tatmin Olmamışlar:Kendi markamızı yada başka bir markayı kullanıp hoşnut olmayan gruptur. Neden tatmin olmadıkları belirlenip, bu nedenleri ortadan kaldırmak ve tatmin olmalarını sağlamak amaç olarak düşünülür. Hiç Kullanmayanlar:Ürün yada markayı denememiş ve kullanmamış olanlardır. Ürün için yeni kullanıcılar yaratmak ve onlara doğru markayı satın aldırmak için çalışılır.

5 Tutundurma çabaları ile işletmeler, pazarda satın almada bulunan fiili tüketicilerle müşteri olma olasılığı bulunan potansiyel tüketicilere, ürün, firma ve değişikliklerle yenilikler hakkında mesajlar sunar ve onları işletmenin lehine karar almaya yönlendirmek isterler. Pazarda çok sayıda bu amaçlı mesajlar arasında (HATIRLAYINIZ!!! İŞLETMENİN DIŞ ÇEVRESİ) önemli olan, fark edilebilir ve ikna edici tutundurma karmasını uygulayabilmektir.

6 Pazarlama karmasının işletmeler için neden önemli olduğunu hatırlayınız!!!! Pazarlama karması olarak bildiğimiz 4P nin unsurlarından biri olan tutundurma, pazarlama çabalarının işletme ile pazarda yer alan tüketiciler arasındaki iletişimine imine yöneliktir. Tutundurma çeşitli yazarlar tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. İşletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları inandırma, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma çabalarıdır.

7 Tutundurma ile ilgili yapılan değişik tanımlardan hangisi ele alınırsa alınsın, hepsinde ortak olan unsurlar şunlardır: Tutundurma, iletişim kuramına dayanır (özellikle dış çevre ile olan iletişimini içerir) ve ikna edici yanı vardır. Tutundurma, doğrudan satışları kolaylaştırma amacına yönelik olduğu kadar, tutum ve davranışlara da yöneliktir. Tutundurma, diğer pazarlama eylemleri ile birlikte uygulanır (sadece fiyata dayandırılmamalıdır) ve onların etkisi altındadır. Diğerlerinden bağımsız düşünülemez. Tutundurma; ürün, fiyat ve dağıtım arasında planlı ve programlı bir çalışma gerektirir ve sonuçta birlikte sinerjik etkiyi oluştururlar.

8 Tutundurmanın artan önemi Tutundurma çabalarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. İşletme ve pazarlamacıları tutundurma çabalarına önem vermeye zorlayan temel gelişmeler şöyle sıralanabilir: Tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim, İkame ürünlerin çoğalmasıyla pazarda artan rekabet, Gelir artışı sonucu tüketici sayısının ve potansiyel müşterilerin artması, Aracı kurumların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi, Perakendecilerin büyümesi ve zincirler oluşturması.

9 Tutundurmadan beklenen yararlar Satışların sürekliliğini sağlamak Mal ve hizmetlere yönelik talebi canlandırmak Potansiyel müşterilere mal ve hizmetlerin yarayışlılıkları hakkında bilgi sağlamak Potansiyel müşterileri mal ve hizmetlerin birbirlerine karşı üstünlükleri hakkında bilgi vermek Olumlu işletme imajı oluşturmak Pazar payını korumak Markalara kimlik kazandırmak ve isim haline gelmek Ürünün değerini tüketicilerin gözünde yükseltmek, vb.

10 Tutundurma çabaları işletmenin dışd ışa açılan kapısıdır. Tutundurma ve İletişimim Tüketicilerle sürekli mesaj alış verişine dayalı faaliyetler bütünü olarak bakıldığında, pazarlamanın bir iletişim süreci olduğu görülebilir. bir deterjan markasının daha beyaz yıkadığını ve yıpratmadığını var sayalım. CIRT OSMAN DAYI Başarının ölçümlenmesinin bir yolu, deterjanda tüketicilerin bu özelliği algılayıp algılamadıkları ile ilgilidir. Eğer yeterli ölçüde algılanmamışsa başarı sağlanamamıştır. Yani arada iletişimin olup olmadığı önemlidir.

11 İletişim ve satın alma karanının oluşması Tüketicilerin satın alma kararına etki eden değişkenler 1. İç Değişkenler (Psikolojik etmenler):öğrenme, güdüleme (motivasyon), algılama, kişilik, tutum. 2. Sosyo Kültürel Değişkenler: Toplumsal gruplar, aile, sosyal sınıf, kültür, alt kültür, kişisel etkiler. 3. Demografik Değişkenler: Yaş, gelir, eğitim, coğrafik yerleşim. 4. Pazarlama Çabaların Etkileri Olarak Tanımlanan Etmenler: Kendimizin ve rakiplerimizin uyguladıkları stratejilerin toplam etkisi olarak görülmekte ve incelenmektedir. Bu etkiler, pazarlama yöneticilerinin kontrolü altındadır. 5. Durumsal Etkiler:Satın alma karar sürecinde oluştuğu ortamın değişikliğini açıklamaya çalışır. Hatırlay rlayınız z işletmenin i çevresel koşullar ulları

12 Güdülemeye ilişkin bir örnek asyonel Satın Alma Güdüleri Duygusal Satın Alma Güdüleri - Yüksek kalite Farklı olma arzusu - Düşük fiyat Diğerleriyle uygunluk arzusu - Uzun ömür Karşı cinsi etkileme arzusu - Performans Güçlü olma arzusu - Kullanımkolaylığı Prestij arzusu

13 Tutundurma yöntemleri Kişisel satış Reklam Tanıtma ve Halkla ilişkiler Satış tutundurma

14 Ürün n Hayat Eğrisi E risi Dönemleri D İtibariyle Tutundurma Amaç ve Çabalarına Örnekler Giriş Büyüme Olgunluk Düşüş Ürün Hayat Eğrisi Dönemleri Tutundurma amacı Tutundurma çabaları Bilgilendirmek İkna etmek Hatırlatmak Uygun iletişim araçlarında duyurum Ürünü tanıtıcı reklam Aracılara yönelik tanıtım ziyaretleri Aracılara yönelik kişisel satış çabaları Ayırt edici reklam Ürün tanıtım hediyeleri Hatırlatıcı ve marka bağlılığına yönelik reklam Tüketicilere yönelik ıskonto ve kuponlar Aracılara yönelik ıskonto ve satış destekleri Azalan reklamlar Örneküründağıtımları İnceleyiniz

15 Kişisel satış Olası müşterileri bulmak satın almaya ikna etmek ve müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak veya kısaca satış yapmak amacıyla bir veya daha fazla potansiyel alıcıyla karşılıklı konuşmak görüşmek ve sonuca ulaşmaktır. Genellikle pahalı, sık satın alınmayan gösteri ve özel teknik bilgi gerektiren sipariş yoluyla satışı yapılan çoğu temel orman ürünleri dahil bir çok endüstriyel mallarda yaygın kullanılan tutundurma şeklidir. Bu yöntemde satış elemanın performansı çok önemlidir.

16 Kişisel satış sürecinin aşamaları Satışa hazırlık aşaması Potansiyel alıcıları belirleme aşaması Alıcıları yakından tanıma aşaması Satış görüşmesi aşaması Satış sonrası faaliyetler aşaması Yukarıdaki tanımlamadan farklı yaklaşımlarda olabilmektedir. (Bkz. Kitap s344)

17 Orman ürünleri satış zamanı ve yöntemleri Orman ürünleri satış zamanı Satış zamanı; satışın yıl veya ay içinde ne zaman yapıldığını değil; odun hasadından önce veya sonra yapıldığını gösteren bir kavramdır. Yani, satışın üretimin hangi aşamasında gerçekleştiğini gösterir.

18 Odun hammaddesi üretim sürecinin nerede başlayıp nerede bittiği konusunda farklı iki görüş bulunmaktadır. Bunlar; Birinci Görüşe göre üretim süreci: Tohum ekiminden odunun hasat için olgunluğa erişmesine kadar geçen süreçtir. İkinci Görüşe göre üretim süreci: Tohum ekiminden odunun hasat için olgunluğa erişmesine kadar olan süre yeterli değildir. Ağaçların kesilip, ürün çeşitlerine ayrılması,depoya nakli ve satış işlemleri de süreç içinde yer almaktadır.

19 satış zamanına göre satışlar Önceden satış (alivreli satışlar, dikili satışlar) Sonradan satış olmak üzere 2 ye ayrılır.

20 Sonradan satış: Alıcılar satıcının belirlediği ve piyasaya sunduğu ürün ve çeşitlerini almak ve bunlardan üretimlerini sağlamak zorundadır. Bu yöntemde ormandan kesilen ağaçlar, kesim, hazırlama, çeşitlerine ayırma, bölmeden çıkarma, depoya nakletme, depoda standartlara göre partiler halinde istifleme ve satışa sunma işlerini kapsar. Ülkemizde ağırlıklı olarak kullanılan yöntemdir.

21 Önceden satış Ağaç daha hasat edilmeden dikili halde yapılan satıştır. alivreli satışlar ve dikili satışlar satışlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. 2 çeşit uygulaması vardır: Kesilmesine karar verilen bölme veya ağaçların satışı ve Kesilmesine karar verilen ağaçların satışı (ülkemizde son zamanlarda yagınlaşan yöntem)

22 Yaaaaaniii; Kesilecek ağaçların belirlenmesi ve planlarının yapılması üretim için gerekli yol, vb alt yapının tesisi işlemler tarafından gerçekleştirilmek koşuluyla geniş sahalarda yapılabildiği gibi küçük sahalarda satıcı tarafından yapılmış planlarda belirlenen ağaçların yine satıcı tarafından oluşturulmuş mevcut alt yapı olanakları yardımıyla alıcı tarafından kesilmesi şeklinde de yapılabilmektedir. Bütün plan ve alt yapının alıcı tarafından yapılması (1. Yol) daha çok az gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Plan yapımı için gerekli bilgi birikimine sahip olmayan ve alt yapı olanakları geliştirmek için finansal olanakları sınırlı olan ülkeler bu yola başvurur. Ülkemizde de bu yöntemi denemiş (Kastamonu- çangal ve zindan ormanlarının işletilmesi) başarılı olunamadığı için (kaynakların tahribatı) vazgeçilmiştir.

23 İkinci tip uygulamaya ise, 1996 yılında 5038 Tamim numaralı Dikili Ağaç Satışı Tamimi ile ülkemizde başlanmıştır. Dikili satışlar küçük alanlarda ve belirli ürünlerde uygulandığı zaman firmanın gelişmişlik durumuna da bağlı olarak yararlı sonuçlar verebilmektedir. Uygulamada, orman alanındaki dikili hacmi bilinen ve amenajman planına göre hasat edilmesi gereken ağaçlar satılmaktadır. Ağaçlar satıcı tarafından işaretlenir. Alıcı ise bu ağaçları kalan ağaçlara zarar vermeden hasat etmektir. Hasat sırasında odun çeşitlerini ayırmada alıcı serbesttir.

24 Bazı yararları: Alıcı, ürünü isteklerine göre boyutlandırabildiğinden kayıplar önlenmektedir. Kesim ile satın alma işlemi arasındaki dalgalanmalardan alıcılar daha az etkilenmektedir. Hammadde tedarik planlaması yapmak daha kolaydır (alıcı tarafından) Değeri zamanla birlikte bozulmalara bağlı olarak düşebilen (kayın-ardaklanma) hallerde yararlı sonuçlar vermektedir.

25 Odun hammaddesi satışlarında genel ilkeler Satışa çıkarılacak malın tüm özellikleri (cinci, boyutu, kalitesi, vb) tanımlanmış olmalıdır. Satışa çıkarılan malların miktarı alıcıların ilgilendiği ölçü dikkate alınarak (hacim, ağırlık, parça sayısı, vb) belirtilmelidir. Satışa çıkarılan parti büyüklüğü önemlidir.(en az 12 metreküp, en fazla 60 metreküp olmalı; arası iyi satılmaktadır.) Satışa çıkarılan malın yeri açık bir şekilde belirtilmelidir. Ör: sav deposu, aşağı gökdere deposu, X bölmesinden dikili, vb ve ulaşım tarifi yapılmalıdır. Partilerin istifi inceleme kolaylığı sağlayacak şekilde düzgün olmalı

26 Odun hammaddesi satışlarında genel ilkeler Fiyat konusunda hassas olunmalı Ödeme koşulları, teminat tutarı belirtilmeli Depoda beklememiş mallar alıcılar tarafından tercih edildiği için depoya gelmemiş mallar satışa çıkarılabilmektedir (Global satış) Teslim tarihi belirtilmeli Ör: depodan hemen teslim, satış tarihinden 3 gün sonra gibi Partiler etiketlenmeli, tür, orijin, ortalama çap, kesim tarihi, vb yazılmalı

27 Orman Ürünleri Satış Yöntemleri Açık arttırmalı satış Yükselterek satış Eksilterek satış Teklif usulü-gizli arttırmalı (kapalı zarf) satış Pazarlıklı satış Tahsisli satış Açık arttırmalı satış olarak bilinen yöntem

28 Açık arttırmalı satış Yükselterek satış Eksilterek satış olmak üzere 2 türü vardır. Aralarındaki fark 1. Yöntemde; Y arttırmalar muammen bedele dayandırılır. 2.sinde ise eksiltmelerin piyasa satış fiyatının üzerindeki bir tutardan başlamasıdır. Yani taban fiyat yerine tavan fiyattan işe başlanmıştır. Ülkemizde orman ürünlerinin piyasa satışlarında uygulanan yöntem birincisidir. Bu orman kanunlarında bulunan hükümler gereğidir. (HATIRLATMA)

29 Açık arttırmalı satış (yükselterek) Alıcılara, satışın zamanı, yeri, satışın zamanı, satılacak malın miktarı, cinsi, kalitesi, muammen bedeli, vb. hususlar çeşitli kanallarla duyurulmaktadır. Ör: internet Alıcılar gerekli şartları yerine getirerek baş vururlar. Tüm alıcılar ilan edilen yer ve zamanda toplanır. Satıcı muammen bedelleri duyurur. Alıcılar, talip oldukları partilere muammen bedelin %3 ü oranında temiant yatırır. Satış sözleşmesini imzalar. Alıcılar partilere fiyat verirler

30 Açık arttırmalı satış (yükselterek) En yüksek fiyatı verene mal ihale edilir. (Oluşan fiyat komisyonca uygun bulunmasa satış iptal edilebilir.) Satış gerçekleşirse sözlü beyanlar satış akdi haline getirilir. Geçici teminat kesin teminata dönüşür (%6) Komisyon satış sonucu bilgi cetveli düzenler onay için Bölge müdürlüğüne gönderir. Onaydan sonra satış gerçekleşmiş olur. (15 gün içinde satışın tamamı yada bir kısmı iptal edilebilir)

31 HATIRLAYINIZ Muammen bedelin bulunabilmesi için öncelikle maliyet fiyatının bulunması gerekmektedir. Not. Muammen bedel: tahmin olunan satış fiyatıdır. Maliyet fiyatı hesabı Maf=(h +tz + s +t +)1.0r Muammen bedel= Maf +- (Maf X 0.0P) + - (Maf X 0.0i) HATIRLAYINIZ

32 Özetle; HATIRLAYINIZ FİYATLANDIRMA Ülkemizde odun hammaddesi satışlarında kullanılan fiyat belirleme yöntemi, maliyet artı fiyatlandırma esaslı, talebe ve rekabete öznel değerlendirmelere dayalı karma bir yöntemdir. Eleştiriye açık bir çok yönü bulunmaktadır. Soru: Eleştiriniz!!!!!! NOT: Tahmin olunan fiyat (muammen bedel) önceden veya dikili satışlarda farklı şekilde hesaplanmaktadır nolu tamim.

33 Satış işleminin hazırlığı ve yönetiminde görevli personel Satışlar satış komisyonu tarafından yönetilmektedir. Bu komisyon İşletme müdürü başkanlığında, muhasebeci, işletme şefi, veya vekilinden oluşur. Komisyon, satıştan önce katılımcıları listeler, katılımcılara numara veya etiket verir, anlaşma sağlandığında da sözlü beyanlar akid haline getirilir.

34 Orman ürünlerinin yaklaşık % 50 den fazlası açık artırmalı satış yoluyla değerlendirilmektedir. Açık artırmalı satış gelirlerinin büyük bölümü tomruk ve sanayi odunu satışlarından oluşmakta, tomruğun toplam satış gelirleri içindeki payı da % 75 civarında bulunmaktadır

35 Kapalı zarf yöntemi (Teklif usulü-gizli arttırmalı satış) Satışı yapılacak malın nitelikleri ve satış sözleşmesinde aranan koşullar ilan edilir Alıcılar mal için önerdikleri fiyatı bir zarfa koyarak gerekli belgelerle birlikte satıcıya teslim eder İlanda belirtilen sürenin bitiminde satış komisyonu teklif verenlerin huzurunda zarfları açar Teklifler öncelikle satış için istenen gerekli koşulların sağlanıp sağlanmaması bakımından incelenir, belgeleri tamam olan teklifler arasında fiyat bakımından değerlendirme yapılır En yüksek fiyatı veren alıcıya satış yapılır (birden fazla aynı fiyatı veren alıcı varsa komisyon başkanı teklifini geri çekmek isteyen olup olmadığını sorar, eğer tekliflerden çekilen olmasa kura yolu ile alıcı belirlenir) Yöntem ülkemizde uygulanmamaktadır.

36 Pazarlıklı Satışlar Alıcı ve satıcı yüz yüze görüşmekte alıcı istediği fiyatı belirtmekte satıcı da teklifini sunmaktadır. Her iki taraf için uygun bir fiyat için anlaşılmakta yada anlaşma olmamaktadır. Bilinen en eski yöntemdir. Yöntem, açık arttırma ile yapılan satışlarda yapılan ihalelerde alıcı çıkmaması durumunda ve ikinci bir ihale şansı yoksa kullanılmaktadır. Özellikle odunu bozulan kayın ve gürgen için bu satışların önemi büyüktür.

37

38 Tahsisli satışlar Çoğunlukla yasal yükümlülükler, sosyal sorumluluklar ve ekonomik politikalar nedeniyle yapılan güdümlü satışlardır. Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslar adlı kararnameye göre bu satışın esasları belirtilmiştir. Fiyat satıştan önce belirlenmektedir. Ör: Orman köylülerine yapılan zati yakacak ve yapacak odun satışları buna örnektir. Bezer şeklide orman köylülerinin gelirini arttırmak amacıyla yapılan köylü Pazar satışları, kooperatiflere yapılan satışlar, vb. 10 yıllık ortalamalara göre OGM satışlarda açık arttırma esas olmasına rağmen endüstriyel odunların sadece %43 ü açık arttırmalı satılmış, %57 si tahsisen satılmıştır.

39 ŞİMDİ TUTUNDURMA YÖNTEMLERİNE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ Tutundurma (karmasının)yöntemlerinden ikincisi REKLAM Reklam; bir mal ya da hizmetin, tarifesi önceden belli bir ücret karşılığında kitle iletişim araçları vasıtasıyla olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesi çabalarıdır.

40 tutundurma çabaları içinde reklam, sık kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkar. Dünyada ve ülkemizde reklamlara ödenen bedeller milyar dolarlarla ifade edilmektedir İşletmeleri reklamı sık kullanmaya iten temel neden, reklamın aynı anda çok sayıda tüketici kitlesine ulaşabilmesi özelliğidir. Reklamı önemli hale getiren diğer özellikleri olarak; tekrarlanabilme ve çok farklı ortamlarda yayınlanabilmesi ve etkili biçimde sunulabilmesi sayılabilir. ÖRNEK. CİMBOM SARAÇOĞLUNDA MUTLAKA PUAN ALACAK

41 Reklamın amaçlarıişlevleri Bilgilendirme İkna etme Hatırlatma Reklam Türleri Reklamları değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür. Herhangi bir reklam, bu sınıflandırmaların birden fazlası içinde değerlendirilebilir.

42 Reklamı yapanlar açısından Üretici reklamları; üretici tarafından gerçekleştirilen, ve bedeli ödenen reklamlardır. (Pepsi, Toyota, Ericsson vb.) Aracı (perakendeci) reklamları; Gittikçe güçlenen perakendecilerin kendi marka ve mağazalarını tutundurma amaçlı reklamlarıdır. (Migros, Carrefoursa, Yimpaş vb.) Hizmet işletmesi reklamları; Eğitim, bankacılık, sağlık vb. hizmet işletmelerinin reklamlarıdır. Hizmet üreticilerinin bayilerine de katkıda bulunurlar. (Aksigorta, THY, Yapı Kredi Bankası vb.)

43 Ödeme açısından Bireysel reklam; Bedeli sadece bir işletme tarafından ödenen reklamlardır. (Eti Bisküvi, McDonald s vb.) Ortaklaşa reklam; Belirli bir endüstri, ürün grubu yada fikir etrafında olumlu görüş oluşturma amaçlı olup, bedeli birden fazla işletme yada organizasyon tarafından ödenen reklamlardır. (Diş sağlığı korunması, Eğitimin geliştirilmesi vb.ne yönelik kurum ve kuruluşların ortak reklamları)

44 Hedef pazar açısından; Tüketicilere (son kullanıcılara) yönelik reklamlar; ürünü tüketecek olan son kullanıcılara yönelik reklamlardır. (İpana, İş Hayat yaşam sigortası vb.) Endüstriyel alıcılara yönelik reklamlar; inşaatçılar, fabrikalar vb. endüstriyel alıcıları muhatap alan reklamlardır. (Caterpillar, Isısan vb.) Aracılara yönelik reklamlar; herhangi bir mal veya hizmeti satmaya teşvik bakımından aracı kurumlara yönelik reklamlardır. (Visa vb.)

45 Coğrafi açıdan; Yerel reklam; yerel ölçekte reklamlardır. (yerel gazete reklamları, coğrafi açıdan farklılaştırılmış ürünlerin reklamları vb.) Ulusal reklam; ulusal ölçekte reklamlarıdır. (Ülker içim süt, Garanti, Billur tuz, Aytaç su vb.) Uluslar arası reklam; birden fazla ülkede satışı olan ürünlerin reklamlarıdır. Bu tür reklamlarda dil ve içerik açısından gerekli değişiklikler yapılır. (Coca Cola, McDonald s, Marlboro, Pepsi vb.) REKLAM BİR ÇOK FARKLI AÇIDAN DAHA SINIFLANDIRILABİLİR. AMA YETER ARTIK.!!!!

46 Reklam Araçları okuyunuz Reklam Aracı Üstünlükleri Zayıflıkları Gazete Dergi Radyo Televizyon Esnek olrnası, Zaman tercihi vermesi, İyi konumlandırmaya fırsat tanıması, Geniş kitlelerce izlenebilmesi, Yüksek inandırıcılığa sahip olması, Bölgesel ücretlendirme uygulanabilmesi Heterojen hedef kitlelere uygun olması, Kaliteli baskıya fırsat vermesi, Uzun süreli ve kalıcı olması, Uzun sürede okunması ve daha sık göze çarpması, Güvenilirliği oranında imaj oluşturması Kitlelere hitap edebilmesi, Yerel yada özel hedef kitlesi olan radyolar aracılığıyla heterojen bölümlere ulaşabilmesi, Düşük maliyetli olması Ses, görüntü ve hareketi bir arada sunabilmesi, Duyulara hitap edebilmesi, yüksek dikkat oluşturabilmesi, Oldukça zengin görüntülere fırsat vermesi Reklam kalitesinin baskı kalitesine bağl olması, Kısa sürede okunması v unutulabilmesi, Gözden kaçırıl maya açık olması, Çöpe atılabilmesi Uzun reklamların satın almayı zamana yayması, Çöpe atılabilmesi, Yüksek maliyetle nedeniyle istenilen konumlandırmaya fırsa vermemesi Sadece sözlü olması ve kısa süred unutulabilmesi, Televizyona güre daha az dikkat çekici olması Çok yüksek maliyetli olması, Düzen siz aralıklarla yayınlanması, Kısa süred unutulabilmesi, heterojen kitlelere hitap etm fırsatı vermemesi

47 okuyunuz Bunlarla birlikte internet, postalama, telefon, fax, el ilanları,vb. yöntemlerde mevcuttur. İnternet, kullanımı hızla artan bir araçtır. Hatta bunun sonucunda elektronik ticaret gelişmiştir.

48 İnternet kullanımı ve interneti pazarlama aracı olarak kullanım orman işletmelerinde de hızla yaygınlaşmaktadır. Ormancılıkla ilgili bir çok site bulşunmaktadır. Halkla ilişkiler ve reklam açısından önemlidir. Radyo, televizyon, reklamları kullanılabilmektedir. Ticari amaçlı kataloglar basılabilmektedir. Ör DOFİ yıllar itibariyle fidan satış katalogları hazırlamakta ve bu katalogların dağıtımını yapabilmektedir. Alo fidan ve nikah fidanı türlerinde kurum bültenlerinde ya da yerel gazetelerde reklam verilebilmektedir. hatıra ormanlarında ağaçlandırma alanında kurumun adı ve tabelası yer almaktadır. Reklam satışa katılan alıcı sayısını arttırmak amacıyla da kullanılabilmektedir Ör: ihalelere alıcıların çeşitli yollarla davet edilmesi, satışa sunulan fidanların alıcılara faxlanması, vb.

49 Tutundurma (karmasının)yöntemlerinden SATIŞ TUTUNDURMA Fuarlara Katılma, Sergiler, Teşhirler, Diğer Satış Çabaları promosyon Bu kapsamda değerlendirilebilir. Satış tutundurma çabaları normalde tamamlayıcı bir yöntem olmakla birlikte orman işletmelerinde sıkça kullanılan ve yararlı olan bir yöntemdir. Örnek DOFİ orman ve çevre ile ilgili sempozyum, kongre, vb. etkinliklerde standlar açabilmekte ve fuarlara katılabilmektedir. Ayrıca, hemen hemen tüm DOFİ nin teşhir amaçlı bir fidan satış reyonu bulunmaktadır.

50 Ancak, bu reyonlar gereken özen gösterilemediği için kendisinden beklenen potansiyel faydaları sağlamaktan uzaktır. Büyük şehirlerde olmayan veya yerleşim birimlerinden uzak olan işletmelerde bu aracın etkin kullanımı mümkün olmamaktadır. Bu nedenle fidan üretimi ve pazarlanması bir sistem yaklaşımı içinde ele alınıp, bazı fidanlıkların üretim ve depo bazılarının ise, satış fidanlıkları olarak belirlenmesi yararlı olabilir. Ayrıca odun satışı amacıyla kullanılan orman son satış depolarını da bu kapsamda örneklendirebiliriz. Depo yeri seçimi, ulaşım ağlarına olan uzaklığı, yerleşim merkezlerine olan uzaklığı vb. önemlidir. Satışlarsırasında müşterilere sağlanan kolaylıklar, çay vb ikramı satış tutundurma kapsamında değerlendirilebilir.

51 Tutundurma (karmasının)yöntemlerinden TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER Halkla ilişkiler; bir kişi veya örgüte karşı kamuoyunun (hedef kitlenin) tavrını değerleyip, organizasyonun kamuoyu nezrinde saygınlık ve itibar kazana bileceği strateji ve politikaların izlenmesidir. Reklama göre daha uzun dönemli bir bakış açısını içermektedir. Reklamda daha çok satış arttırmaya yönelik çabalar ağırlıktayken, halkla ilişkilerde işletmenin prestiji ve imajı ön plandadır.

52 Avantajları: Reklam ve kişisel satış çabalarından daha düşük maliyetli olması, Reklamdan daha güvenilir olması, Reklamlara oranla daha fazla okunması ve dikkat çekmesi, Daha fazla bilgi içermesi, Gerekli zamanlarda kullanılabilmesi. Dezavantajları: Mesaj üzerinde kontrol yetkisinin olmaması, Bir kerelik yayınlanması ve sınırlı yayılması, Belirli bir tarifeye bağlı olmamakla birlikte yüksek bedeller ödenebilmesi, Yayınlanma şansının kişisel ilişkilere bağlı olması.

53 Ormancılıkta son dönemde yaygın kullanılan araçlardan birisidir. Özellikle ticari niteliği az olan etkinliklerde ön plana çıkan tutundurma yöntemidir. Tanıtım büroşürleri, vb. basın yayım tanıtım etkinlikleri köylünün bilgilendirilmesine yönelik etkinlikler orman yangınları konusunda bilinç oluşturmaya yönelik etkinlikler Ağaçlandırma çalışmalarına yönelik etkinlikler Çevre bilinci oluşturmaya yönelik etkinlikler Personelin halka olan yaklaşımındaki iyileşmeler (toplam kalite yönetimi felsefesi, vb)

54 ORMAN İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA özetle Orman işletmelerinin ticari bir ilişki ile bağlı olduğu kitleler yönelik olarak kişisel satış, reklam, ve satış tutundurma yöntemleri ön plana çıkmakta; ticari nitelik taşımayan ilgililere yönelik tutundurma faaliyetlerinde tanıtım, ve halkla ilişkiler ağırlık kazanmaktadır. Yayın-tan tanıtım m etkinlikleri yetersizdir.

PAZARLAMA TUTUNDURMA

PAZARLAMA TUTUNDURMA PAZARLAMA TUTUNDURMA BU ADAM NEYE KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORIYOR NE YAPMALIYIM? Hangi mağazaya gitmeliyim Evlilik yıl dönümü için ne alsam hangi mağazandan alsam gibi çok ciddi bir konuda bunalım yaşıyor.

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Tutundurma (Pazarlama İletişimi) Bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici-pazarlamacı işletmenin denetimi

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

REKLAM TÜRLERİ. Reklamları değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür.

REKLAM TÜRLERİ. Reklamları değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür. REKLAM TÜRLERİ Reklamları değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür. Herhangi bir reklam, bu sınıflandırmaların birden fazlası içinde değerlendirilebilir. Farklı açılardan reklam türleri şu şekilde sıralanabilir:

Detaylı

Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler

Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler 1992-2001 Andrew Altunışık, Lothian, Insights. Özdemir, All Rights Torlak Reserved Modern 2001 Pazarlama The Insights Group. All Rights Reserved 1 1 İletişim Süreci

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN FİYATLANDIRMA

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN FİYATLANDIRMA PAZARLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN BÖLÜM M 5. FİYATLANDIRMA Fiyat; Mal, hizmet ve düşüncelerin değişim veya birim değerinin parasal bir ölçüsüdür. Parada ortak eğer ölçüsü ve değişimlerde kullanılan

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir?

Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir? Franchising Franchising Nedir? Franchising Türleri Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir? Franchising sisteminin uygulama aşamaları nasıl gerçekleşmektedir? Franchising

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri)

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) 1.MAMÜL : KALİTE ÇEŞİTLER MARKA STİL AMBALAJ GARANTİ SAĞLANAN HİZMETLER DİĞER ÖZELLİKLER 2.FİYAT: FİYAT DÜZEYİ İNDİRİMLER VE KREDİLER ÖDEME ŞARTLARI

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri XII. Bölüm OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 23.10.2016 1 pazar faaliyetlerinin zorluk katsayısının arttığı Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri F

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER Fiyat; ürün, dağıtım ve tutundurmayla ilgili tüm çabaların karşı tarafa önerilen şeklidir. Karşı taraf eğer teklifi beğenmişse bu çabalar başarılıdır. Firma fiyatı Müşterinin beklediği fiyat ULUSLARARASI

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

We set the standards Bill GATES. Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

We set the standards Bill GATES. Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı We set the standards Bill GATES Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı Franchising Hakkında Franchising Nedir? Franchising Türleri Neden Franchise? Neden İhtiyaç? Franchising sistemi, bir

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 06 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 Pazarlama Planı Eğitimi www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 3 Pazarlama İşletme amaçlarını gerçekleştirmek,

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN PAZARLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN ÖNEMLİ NOT: Ders materyali olarak kullanılan ve öğrencilerimizin kullanımına sunulan ders sunularının hazırlanmasında kullanılan bilgilerin tamamı öğretim üyesi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hizmet Pazarlaması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr.

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri Ünite 5 Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLAR VE ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN FİYAT VE FİYATLANDIRMA Pazarlama karması bileşenlernden üçü (ürün, tutundurma ve dağıtım) tüketiciye değer ifade eden bir şeyler sunmaya çalışırken,

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM ve SATIŞ ESASLARI

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM ve SATIŞ ESASLARI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM ve SATIŞ ESASLARI YRD. DOÇ. DR. TANER OKAN 05.10.2017 ODUN DIŞI ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNDE UYGULANACAK GENEL ESASLAR 6831 sayılı Orman Kanununun 23.09.1983 gün ve 2896 sayılı

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN PAZARLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN BÖLÜM:2 PAZARLAMAYI ETKİLEYEN MAKRO VE MİKRO DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ, Pazarlama Bilgi sistemi ve Pazar araştırmaları, PAZARLAMAYI ETKİLEYEN MAKRO VE MİKRO DIŞ ÇEVRE

Detaylı

GENEL İŞLETME PAZARLAMA

GENEL İŞLETME PAZARLAMA GENEL İŞLETME PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN NEDEN PAZARLAMA??? PAZARLAMA NEDEN VAR BİREY AÇISINDAN DÜŞÜNÜRSEK PAZARLAMA GÜNLÜK HAYATIMIZIN HER YÖNÜYLE İLGİLİDİR İŞLETME VE İŞLETMECİLİK AÇISINDAN

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

REKABETE YÖNELİK FİYATLANDIRMA

REKABETE YÖNELİK FİYATLANDIRMA REKABETE YÖNELİK FİYATLANDIRMA Maliyete dayalı fiyatlandırma yöntemi firmalar tarafından yaygın olarak kullanılan yöntem olmasına karşın, rekabete yönelik fiyatlandırma yöntemi uygulanması daha kolay bir

Detaylı