COS işlevi Sözdizimi COS sayı Sayı Uyarılar Örnek 1 Formül Açıklama (Sonuç) SİN işlevi Sözdizimi SİN sayı Sayı Uyarı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COS işlevi Sözdizimi COS sayı Sayı Uyarılar Örnek 1 Formül Açıklama (Sonuç) 2 3 4 SİN işlevi Sözdizimi SİN sayı Sayı Uyarı"

Transkript

1 COS işlevi Verilen açının kosinüsünü verir. COS(sayı) Sayı kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır. çı derece cinsindense, açıyı radyana dönüştürmek için ya Pİ()/80 ile çarpın ya da RDYN işlevini kullanın. Örnek oş bir çalışma sayfasına kopyalarsanız örneği anlamanız daha kolay olabilir. =COS(,07),07 radyanın kosinüsü (0,007) =COS(60*PI()/80) 60 derecenin kosinüsü (0,) =COS(RDYN(60)) 60 derecenin kosinüsü (0,) SİN işlevi Verilen açının sinüsünü verir. SİN(sayı) Sayı sinüsünü bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Uyarı ağımsız değişkenleriniz derece cinsindense, radyana çevirmek için Pİ()/80 ile çarpın veya RDYN fonksiyonunu kullanın. =SİN(Pİ()) Pi radyan sinüsü (0, yaklaşık olarak) =SİN(Pİ()/) Pi/ radyan sinüsü () =SİN(0*Pİ()/80) 0 derecenin sinüsü (0,) =SİN(RDYN(0)) 0 derecenin sinüsü (0,) TN Verili açının tanjantını verir. TN(sayı) Sayı tanjantını bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Uyarı ağımsız değişkenleriniz derece cinsindense, radyana çevirmek için Pİ()/80 ile çarpın veya RDYN fonksiyonunu kullanın.

2 =TN(0,78) 0,78 radyanın tanjantı (0,9990) =TN(*Pİ()/80) derecenin tanjantı () =TN(RDYN()) derecenin tanjantı () DERECE işlevi Radyanı dereceye dönüştürür. DERECE(açı) çı dönüştürmek istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Örnek oş bir çalışma sayfasına kopyalarsanız örneği anlamanız daha kolay olabilir. =DERECE(Pİ()) Pi radyan dereceleri (80) RDYN işlevi Dereceyi radyana çevirir. RDYN(açı) çı dönüştürmek istediğiniz derece cinsinden açıdır. Örnek oş bir çalışma sayfasına kopyalarsanız örneği anlamanız daha kolay olabilir. =RDYN(70) Radyan olarak 70 derece (,789 veya π/ radyan) ÇİFT işlevi En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. u fonksiyonu ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir ambalaj sandığı bir veya iki öğelik sıraları kabul ediyor. En yakın ikiye yuvarlanan öğe sayısı sandığın kapasitesine denk geldiği zaman sandık dolar. ÇİFT(sayı) Sayı yuvarlanacak değerdir. Sayı sayısal değilse, ÇİFT fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir. Sayı'nın işaretinden bağımsız olarak, sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer yuvarlanır. Sayı bir çift tamsayı olduğunda, yuvarlama olmaz.

3 =ÇİFT(,),'i en yakın çift tamsayıya yuvarlar () =ÇİFT() 'ü en yakın çift tamsayıya yuvarlar () =ÇİFT() 'yi en yakın çift tamsayıya yuvarlar () =ÇİFT(-) -'i en yakın çift tamsayıya yuvarlar (-) TEK işlevi En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. TEK(sayı) Sayı yuvarlanacak değerdir. Sayı sayısal değilse, TEK #DEĞER! hata değeri verir. Sayının işaretine bakılmaksızın, sıfırdan sonraki rakamlar yukarıya yuvarlanır. Sayı bir tek tamsayı ise yuvarlama olmaz. Örnek 6 oş bir çalışma sayfasına kopyalarsanız örneği anlamanız daha kolay olabilir. =TEK(,),'i en yakın tek tamsayıya yuvarlar () =TEK() 'ü en yakın tek tamsayıya yuvarlar () =TEK() 'yi en yakın tek tamsayıya yuvarlar () =TEK(-) -'i en yakın tek tamsayıya yuvarlar (-) =TEK(-) -'yi en yakın tek tamsayıya yuvarlar (-) ÇRPINIM işlevi ir sayının faktöriyelini verir. ir sayının faktöriyeli, ***...* sayı'ya eşittir. ÇRPINIM (sayı) Sayı faktöriyelini istediğiniz negatif olmayan sayıdır. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. 6 =ÇRPINIM () faktöriyel veya **** (0) =ÇRPINIM (,9),9 tamsayısının faktöriyeli () =ÇRPINIM (0) 0 faktöriyel () =ÇRPINIM (-) Negatif sayılar hata değerine neden olur (#SYI!) =ÇRPINIM () faktöriyel ()

4 S_SYI_ÜRET işlevi 0'dan büyük veya eşit ve 'den küçük rastgele bir sayıyı eşit dağılımla verir. Çalışma sayfası her hesaplandığında yeni bir rastgele gerçek sayı verilir. S_SYI_ÜRET( ) ve b arasında rastgele gerçek sayı üretmek için kullanın: S_SYI_ÜRET()*(b-a)+a S_SYI_ÜRET'i rastgele bir sayı üretmek için kullanmak istiyor, ancak hücre her hesaplandığında sayıların değişmesini istemiyorsanız, formülü rastgele bir sayıya çevirmek için formül çubuğuna =S_SYI_ÜRET() yazıp F9 tuşuna basabilirsiniz. =S_SYI_ÜRET() =S_SYI_ÜRET()*00 0 ve arasında rastgele bir sayı (farklılık gösterir) 0'a eşit veya 0'dan büyük ancak 00'den küçük rastgele bir sayı (farklılık gösterir) RSTGELERD işlevi elirlediğiniz tamsayılar arasından rastgele bir sayı verir. İşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rastgele tamsayı verilir. RSTGELERD(alt;üst) lt Üst RSTGELERD fonksiyonunun vereceği en küçük tamsayıdır. RSTGELERD fonksiyonunun vereceği en büyük tamsayıdır.

5 = RSTGELERD(;00) ile 00 arasındaki rastgele sayı (değişkenlik gösterir) = RSTGELERD(-;) - ve arasında rastgele bir sayı (değişkenlik gösterir) OE işlevi İki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir. En büyük ortak bölen hem sayı'i hem de sayı'yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır. OE(sayı;sayı;...) Sayı, sayı,... ile arasında değerlerdir. Değer tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. ağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse, OE fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir. ağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse, OE fonksiyonu #SYI! hata değeri verir. ir her sayıyı tam olarak böler. sal sayıların tam bölenleri yalnızca kendisi ve birdir. =OE(;) ve 'nin en büyük ortak böleni () =OE(;6) ve 6'nın en büyük ortak böleni () =OE(7;) 7 ve 'in en büyük ortak böleni () =OE(;0) ve 0'ın en büyük ortak böleni () OKEK işlevi Tamsayıların en küçük ortak katını verir. En küçük ortak kat, sayı, sayı vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin katı olan en küçük pozitif tamsayıdır. Farklı paydaları olan kesirleri toplamak için OKEK fonksiyonunu kullanın.

6 OKEK(sayı;sayı;...) Sayı, sayı,... En küçük ortak katını istediğiniz ile arasında değerlerdir. Değer tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır. ağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse, OKEK fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir. ağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse, OKEK işlevi #SYI! hata değerini verir. =OKEK(;) ve 'nin en küçük ortak katı (0) =OKEK(;6) ve 6'nın en küçük ortak katı (7) LOG işlevi ir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. LOG(sayı;taban) Sayı Taban logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif gerçek sayıdır. logaritmanın tabanıdır. Taban belirtilmezse, 0 olduğu varsayılır. =LOG(0) 0'un logaritması () =LOG(8;) Taban olduğunda 8'in logaritması () =LOG(86;,7888) Taban e olduğunda 86'nın logaritması (,7)

7 Pİ işlevi Matematik sabiti pi sayısını (,968979) basamağa kadar verir. Pİ( ) Yarıçap =Pİ() Pi (,968979) =Pİ()/ Pi/ (,707967) =Pİ()*(^) Yukarıdaki yarıçapa sahip dairenin alanı (8,788) KUVVET işlevi Üssü alınmış bir sayının sonucunu verir. KUVVET (sayı;üs) Sayı Üs temel sayıdır. Gerçek sayılar olabilir. temel sayının yükseltileceği üstür. Uyarı Temel sayının yükseltileceği üssü göstermek için ÜSSÜ fonksiyonu yerine "^" işleci kullanılabilir; örneğin ^. =KUVVET(;) 'in karesi ()

8 = KUVVET(98,6;,) 98,6 üssü, (0077) = KUVVET(;/) üssü / (,668) ROMEN işlevi rap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir. ROMEN(sayı;form) Sayı dönüştürmek istediğiniz rap rakamıdır. Form istediğiniz Romen rakamını belirten sayıdır. Romen rakamı stili, Klasik - asitleştirilmiş aralığında yer alır; biçimin değeri yükseldikçe kısaldığı görülür. şağıdaki ROMN(99,0) örneğine bakın. Form Tür 0 veya belirtilmemiş Klasik. Daha kısa. şağıdaki örneğe bakın. Daha kısa. şağıdaki örneğe bakın. Daha kısa. şağıdaki örneğe bakın. asitleştirilmiş. DOĞRU YNLIŞ Klasik. asitleştirilmiş. Sayı negatifse #DEĞER! hata değeri verilir. Sayı 999'dan büyükse, #DEĞER! hata değeri verilir. =ROMEN(99;0) 99 için klasik romen rakamı stili (CDXCIX)

9 6 7 =ROMEN(99;) 99'un daha kısa biçimi (LDVLIV) =ROMEN(99;) 99'un daha kısa biçimi (XDIX) =ROMEN(99;) 99'un daha kısa biçimi (VDIV) =ROMEN(99;) 99'un daha kısa biçimi (ID) =ROMEN(0;0) 0 için klasik romen rakamı stili (MMXIII) ŞĞIYUVRL işlevi Sayıyı sıfır yönünde aşağı yuvarlar. ŞĞIYUVRL(sayı;sayı_rakamlar) Sayı aşağı doğru yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. ŞĞIYUVRL fonksiyonu YUVRL fonksiyonuna benze de, her zaman aşağı doğru yuvarlar. Sayı_rakamlar 0'dan büyükse, sayı aşağı doğru belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0 ise, sayı en yakın tamsayıya aşağı doğru yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0'dan küçükse, sayı aşağı doğru ondalık virgülün soluna yuvarlanır. =ŞĞIYUVRL(,;0),'yi ondalık basamak olmayacak biçimde aşağı yuvarlar () =ŞĞIYUVRL(76,9;0) 76,9'u ondalık basamak olmayacak biçimde aşağı yuvarlar (76) 6 =ŞĞIYUVRL(,9;) =ŞĞIYUVRL(-,9;) =ŞĞIYUVRL(,96;- ),9'u üç ondalık basamak olacak biçimde aşağı yuvarlar (,) -,9'u bir ondalık basamak olacak biçimde aşağı yuvarlar (-,),96'ü ondalık virgülün solunda ondalık basamak aşağı yuvarlar (00)

10 YUKRIYUVRL işlevi Sayıyı sıfırdan uzaklaşarak yukarı yuvarlar. YUKRIYUVRL(sayı;sayı_rakamlar) Sayı yukarı yuvarlamak istediğiniz gerçek sayılardır. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. YUKRIYUVRL fonksiyonu YUVRL fonksiyonuna benzese de, sayıyı her zaman yukarı yuvarlar. Sayı_rakamlar 0'dan büyükse, sayı yukarı doğru, belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0 ise, sayı yukarı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0'dan küçükse, sayı yukarı doğru, ondalık virgülün soluna yuvarlanır. 6 =YUKRIYUVRL(,;0),'yi ondalık basamak olmayacak biçimde yukarı yuvarlar () =YUKRIYUVRL(76,9;0) =YUKRIYUVRL(,9;) =YUKRIYUVRL(-,9;) =YUKRIYUVRL(,96;- ) 76,9'u ondalık basamak olmayacak biçimde yukarı yuvarlar (77),9'u üç ondalık basamak olacak biçimde yukarı yuvarlar (,) -,9'u bir ondalık basamak olacak biçimde yukarı yuvarlar (-,),96'ü ondalık virgülün solunda ondalık basamak yukarı yuvarlar (00) İŞRET işlevi Sayının işaretini belirler. Sayı pozitifse, sayı 0 ise 0 (sıfır), sayı negatifse - verir. İŞRET(sayı) Sayı gerçek sayılardır.

11 =İŞRET(0) Pozitif sayının işareti () =İŞRET(-) Sıfırın işareti (0) =İŞRET(-0,0000) Negatif sayının işareti (-) KREKÖK işlevi Pozitif bir karekök verir. KREKÖK(sayı) Sayı karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır. Uyarı Sayı negatifse, KREKÖK fonksiyonu #SYI! hata değeri verir. Veri -6 =KREKÖK(6) 6'nın karekökü () =KREKÖK() Yukarıdaki sayının karekökü. Sayı negatif olduğundan hata verir (#SYI!) =KREKÖK(S()) Yukarıdaki sayının mutlak değerinin karekökü () TOPL.ÇRPIM işlevi Verilen dizilerde karşılık gelen bileşenleri çarpar ve bu çarpımların toplamını verir. TOPL.ÇRPIM(dizi;dizi;dizi;...) Dizi, dizi, dizi,... bileşenlerini çarpıp toplamak istediğiniz ile arasında dizidir.

12 Dizi bağımsız değişkenleri aynı boyutlara sahip olmalıdır. Olmazlarsa, TOPL.ÇRPIM fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir. TOPL.ÇRPIM sayısal olmayan girişleri sıfır olarak yorumlar. C D Dizi Dizi Dizi Dizi =TOPL.ÇRPIM( :;C:D) İki dizide yer alan tüm bileşenleri çarpar; sonra da çarpımları toplar: * + *7 + 8*6 + 6*7 + * + 9*. (6) Uyarı Yukarıdaki formül bir dizi olarak girilen TOPL(:*C:D) formülüyle aynı sonucu verir. Dizileri kullanarak, TOPL.ÇRPIM fonksiyonuna benzer işlemler yapmak için daha genel çözümler elde edebilirsiniz. Örneğin, TOPL(:^) formülünü kullanarak ve CTRL+ÜST KRKTER+ENTER'a basarak :'deki öğelerin karelerinin toplamını hesaplayabilirsiniz. MUTLK işlevi ir sayının mutlak değerini verir. ir sayının mutlak değeri, işareti olmadan sayıdır. MUTLK(sayı) Sayı mutlak değerini istediğiniz gerçek sayıdır. Veri - =MUTLK() 'nin mutlak değeri () =MUTLK(-) -'nin mutlak değeri () =MUTLK() -'ün mutlak değeri ()

13 EĞERORTLM işlevi Verili ölçütü karşılayan bir aralıktaki bütün hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar. EĞERORTLM(aralık,ölçüt,ortalama_aralık) ralık, sayılar veya adlar, diziler veya sayı içeren referanslar dahil olmak üzere ortalaması alınacak bir veya daha fazla hücredir. Ölçüt hangi hücrelerin ortalamasının alınacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin biçimindeki ölçüttür. Örneğin, ölçüt, "", ">", "elmalar" veya olarak ifade edilebilir. Ortalama_aralık kullanılır. ortalaması alınacak hücrelerin gerçek kümesidir. tlanırsa, aralık çıklamalar ralıktaki, Yok sayılan DOĞRU veya YNLIŞ içeren hücreler. Toplam_aralıktaki hücre boş hücreyse, EĞERORTLM hücreyi yoksayar. ir aralık boş değer veya metin değeriyse, EĞERORTLM #SYI0! hata değerini döndürür. Ölçütteki hücre boşsa, EĞERORTLM 0 olarak değerlendirir. ralıktaki hiçbir hücre ölçütü karşılamazsa, EĞERORTLM #SYI/0! hata değeri döndürür. Ölçütte, joker karakterler, soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun. Ortalama_aralığının aralıkla aynı boyutta ve şekilde olması gerekmez. Eklenen gerçek hücreler başlangıç hücresi olarak ortalama_aralığında üst, sol hücreler kullanılarak saptanıp aralıkla boyut ve şekil olarak uygun olan hücreleri de ekler. Örneğin: ralık aşağıdaki gibi Ve ortalama_aralık aşağıdaki gibiyse, : : : : : : : C:D C:D : C:C C:D Gerçek hücreler şu şekilde gibi hesaplanır Not EĞERORTLM işlevi, bir sayı grubunun merkezinin istatistiksel dağılımdaki konumu olan merkezi eğilimi ölçer. Merkezi eğilimin en yaygın üç ölçüsü şunlardır: Ortalama aritmetik ortalamadır; bir grup sayı toplanıp, toplam bu sayıların sayısına bölünerek hesaplanır. Örneğin, toplamı 0 olan,,,, 7 ve 0 sayıları 6'ya bölündüğünde elde edilir. Orta değer bir grup sayının orta sayısıdır; başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür. Örneğin,,,,, 7 ve 0 sayılarının orta değeri olur.

14 Mod bir grup sayıda en sık geçen sayıdır. Örneğin,,,,, 7 ve 0 sayılarının modu olur. ir grup sayının simetrik dağılımı için bu üç merkezi eğilimin tümü de aynıdır. ir grup sayının çarpık dağılımı için bunlar farklı olabilir. Örnek: Mülk değerlerinin ve komisyonların ortalamasının alınması. 6 Mülk Değeri Komisyon =EĞERORTLM(:,"<000") =EĞERORTLM(:,"<9000").000'den küçük olan bütün komisyonların ortalamasını al (000) 9.000'den küçük olan bütün mülk değerlerinin ortalamasını al (#SYI/0!) 9 =EĞERORTLM(:;">60000";:) Mülk değeri 0.000'den büyük olan bütün komisyonların ortalamasını al. (.00) Örnek: ölgesel ofislerin kar ortalamasının alınması 6 7 ölge Kar (in) Doğu.678 atı.789 Kuzey Güney (Yeni Ofis) 0 Orta atı =EĞERORTLM(:6,"=*atı",:6) =EĞERORTLM(:6,"<>*(Yeni Ofis)",:6) atı ve Orta atı bölgelerinin toplam karlarının ortalaması (6.7,) Yeni ofisler hariç, bölgelerin tamamının toplam karlarının ortalaması (8.89) Ğ_DEĞ_SY işlevi

15 Ğ_DEĞ_SY işlevi sayı içeren hücre sayısını ve bağımsız değişkenler listesindeki sayıları sayar. ir sayı aralığında veya dizisinde yer alan bir sayı alanındaki girişlerin sayısını elde etmek için Ğ_DEĞ_SY işlevini kullanın. Örneğin, :0 aralığında kaç tane sayı olduğunu bulmak için aşağıdaki formülü girebilirsiniz: =Ğ_DEĞ_SY(:0) u örnekte, aralıktaki hücrelerden beşi sayı içeriyorsa sonuç olur. Ğ_DEĞ_SY(değer, [değer],...) Ğ_DEĞ_SY işlevinin sözdizimi şu bağımsız değişkenleri (bağımsız değişken: ir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) içerir: değer Gerekli. İçindeki sayıları saymak istediğiniz ilk öğe, hücre başvurusu veya aralık. değer,... İsteğe bağlı. İçindeki sayıları saymak istediğiniz en çok ek öğe, hücre başvurusu veya aralık. Not ağımsız değişkenler farklı veri tipleri içerebilir veya bunlara başvuruda bulunabilir, ancak yalnızca sayılar sayılır. Notlar Sayı, tarih veya sayıların metin gösterimi (örneğin, "" gibi çift tırnak içine alınmış sayılar) olan bağımsız değişkenler sayılır. Doğrudan bağımsız değişkenler listesine yazdığınız mantıksal değerler ve sayıların metinsel ifadeleri dikkate alınır. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler sayılmaz. ir bağımsız değişken bir dizi veya başvuru ise, o dizi ya da başvuruda yalnız sayılar sayılır. Dizi veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler, metin ya da hata değerleri sayılmaz. Mantıksal değerleri, metinleri veya hata değerlerini saymak istiyorsanız, Ğ_DEĞ_DOLU_SY işlevini kullanın. Yalnızca belirli ölçütlere uyan sayıları saymak istiyorsanız, EĞERSY işlevini veya ÇOKEĞERSY işlevini kullanın. Örnek Örneğin, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

16 C Veri Satışlar , 7 DOĞRU 8 #SYI/0! 9 çıklama Sonuç 0 =Ğ_DEĞ_SY(:8) ile 8 arasında yer alan ve sayı içeren hücreleri sayar. =Ğ_DEĞ_SY(:8) ile 8 arasında yer alan ve sayı içeren hücreleri sayar. =Ğ_DEĞ_SY(:8,) ile 8 arasında yer alan, sayı içeren hücreleri ve değerini sayar. OŞLUKSY işlevi elirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar. OŞLUKSY(erim) ralık içindeki boş hücreleri saymak istediğiniz aralıktır. "" (ya da boş metin) veren formüller içeren hücreler de sayılır. Sıfır değerleri içeren hücreler sayılmaz. Veri Veri 6 =EĞER(<0,"",) 7

17 YERİNEKOY işlevi Metin dizesinde, eski_metin yerine yeni_metin koyar. Metin dizesindeki belirli bir metni değiştirmek istediğinizde YERİNEKOY fonksiyonunu, bir metin dizesinde belirli bir yerde geçen metni değiştirmek için DEĞİŞTİR fonksiyonunu kullanın. =OŞLUKSY(:) Yukarıdaki aralıkta bulunan boş hücreleri sayar. boş metin getirir. () YERİNEKOY(metin;eski_metin;yeni_metin;yineleme_sayısı) Metin metin veya karakterlerini değiştirmek istediğiniz metni içeren hücreye başvurudur. Eski_metin Yeni_metin değiştirmek istediğiniz metindir. eski_metin yerine koymak istediğiniz metindir. Yineleme_sayısı eski_metinin nerelerde yeni_metin ile değiştirileceğini belirtir. Yineleme_sayısı belirtilirse, eski_metin yalnız orada değiştirilir. elirtilmezse, eski_metin, metinde geçtiği her yerde yeni_metin ile değiştirilir. Veri Satış Verileri. Üç y, 008. Üç y, 0 =YERİNEKOY(;"Satış";"Maliyet") Satış yerine Maliyet koyar (Maliyet Verileri) =YERİNEKOY(;"";"";) =YERİNEKOY(;"";"";) "" değerinin ilk yinelemesinin yerine "" değerini koyar (. Üç y, 008) "" değerinin üçüncü yinelemesinin yerine "" değerini koyar (. Üç y, 0)

18

EXCEL. Elektronik Tablo Programı Formüller ve Fonksiyonlar

EXCEL. Elektronik Tablo Programı Formüller ve Fonksiyonlar EXCEL Elektronik Tablo Programı Formüller ve Fonksiyonlar MATEMATİK & TRİGONOMETRİ TOPLA Bağımsız değerlerini toplar ÇARPIM Bağımsız değişkenlerini çarpar KAREKÖK Pozitif sayının karekökünü verir MUTLAK

Detaylı

Excel Formuller ve Kullanımı

Excel Formuller ve Kullanımı Excel Formuller ve Kullanımı Mantıksal İslem Yapan Formuller 1 EĞER Fonksiyonu Belirttiğiniz koşul DOĞRU olarak değerlendirilirse bir değer, YANLIŞ olarak değerlendirilirse başka bir değer verir. Değerler

Detaylı

Excel' de formüller yazılırken iki farklı uygulama kullanılır. Bunlardan;

Excel' de formüller yazılırken iki farklı uygulama kullanılır. Bunlardan; 7. FORMÜLLER SEKMESİ Excel in en çok kullanılan yönü hesaplama yönüdür. Hesaplamalar Formüller aracılığıyla yapılır. Formüller sekmesi anlatılırken sık kullanılan formüller ve formül yazımı da anlatılacaktır.

Detaylı

Çarpım fonksiyonu, seçilen hücredeki rakamların veya belirtilen hücre aralığının çarpımını alır.

Çarpım fonksiyonu, seçilen hücredeki rakamların veya belirtilen hücre aralığının çarpımını alır. Excel Fonksiyonları =TOPLA() Fonksiyonu Topla fonksiyonu seçilen hücrelerdeki rakamların veya belirtilen rakam dizisinin toplamını alır. Topla fonksiyonunu kullanmadan + operatörü ile formül yazarak toplama

Detaylı

SEÇİM İŞLEMLERİ. Yüzde Hesaplamaları HÜCRE KOPYALAMA & TAŞIMA FORMÜL GİRİŞİ FORMULLER 3) DÖRT İŞLEM. a) Bugün: b) Şimdi: c) Topla: d) Çarpım:

SEÇİM İŞLEMLERİ. Yüzde Hesaplamaları HÜCRE KOPYALAMA & TAŞIMA FORMÜL GİRİŞİ FORMULLER 3) DÖRT İŞLEM. a) Bugün: b) Şimdi: c) Topla: d) Çarpım: SEÇİM İŞLEMLERİ Windows altında çalışan bütün programlarda bir prensip vardır. Bu da Önce seç sonra yap tır. Ne yapmak istiyorsanız ilk önce onunla ilgili veri alanlarını seçmeli daha sonra istenilen işlemi

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4.1. Aritmetik işlemler Bu bölümde öğrencilerin lisede bildikleri aritmetik işlemleri hatırlatacağız. Bütün öğrencilerin en azından tamsayıların toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini

Detaylı

Microsoft Excel 2007 DERS-3 FONKSİYONLAR MANTIKSAL FONKSİYONLAR

Microsoft Excel 2007 DERS-3 FONKSİYONLAR MANTIKSAL FONKSİYONLAR Microsoft Excel 2007 DERS-3 FONKSİYONLAR MANTIKSAL FONKSİYONLAR Matematiksel Fonksiyonlar Matematiksel fonksiyonlardan Topla ve Çarpım bir önceki bölümde Temel Fonksiyonlar başlığı altında anlatılmıştı.

Detaylı

EXCEL FORMÜLLER, FONKSİYONLAR

EXCEL FORMÜLLER, FONKSİYONLAR EXCEL FORMÜLLER, FONKSİYONLAR Hesaplama Operatörleri Excel de kullanılan hesaplama operatörleri, (+), (-), (*) ve (/) dir. Bu operatörler kullanılarak Excel uygulamanızda dört işlem yapabilirsiniz. Excel

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

FORMÜL ADI (FONKSİYON) FORMÜLÜN YAZILIŞI YAPTIĞI İŞLEMİN AÇIKLAMASI

FORMÜL ADI (FONKSİYON) FORMÜLÜN YAZILIŞI YAPTIĞI İŞLEMİN AÇIKLAMASI 1 SIKÇA KULLANILAN EXCEL FORMÜLLERİ 1 AŞAĞI YUVARLAMA =aşağıyuvarla(c7;2) 2 YUKARI YUVARLAMA =yukarıyuvarla(c7;2) 3 YUVARLAMA =yuvarla(c7;2) 4 TAVANA YUVARLAMA =tavanayuvarla(c7;5) 5 TABANA YUVARLAMA =TABANAYUVARLA(E2;5)

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR 1 Excel Hücreler Metin Formül Excel de hücrelere hangi değerler girilebilir? Rakam

Detaylı

İŞLEÇLER VE FONKSİYONLAR

İŞLEÇLER VE FONKSİYONLAR İŞLEÇLER VE FONKSİYONLAR ARİTMETİK İŞLEM OPERATÖRLERİ İŞLEÇ AÇIKLAMA ÖRNEK 1 AÇIKLAMA + TOPLAMA =A1+B1 A1 VE B1 hücresindeki değerleri toplar A1 hücresindeki değerden B1 hücresindeki değeri - ÇIKARMA =A1-B1

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

I- MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR

I- MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR I- MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR ÇARPIM: Bağımsız değiģken olarak tüm sayıları çarpar. =ÇARPIM(A2;B2) A2 hücresindeki sayı ile B2 hücresindeki sayıyı çarpar. =ÇARPIM(2;3) 2 ile 3 sayılarını çarpar. =ÇARPIM(A2:B4)

Detaylı

EXCELDE KULLANILAN FORMÜLLERDEN BAZILARI

EXCELDE KULLANILAN FORMÜLLERDEN BAZILARI EXCELDE KULLANILAN FORMÜLLERDEN BAZILARI Microsoft Excel in formül kısmı hakkında kısa bilgileri ve bazı formüllerin nasıl yazıldığını burada bulacaksınız. Excelde formül yazarken mutlaka eşittir (=) konularak

Detaylı

ÜNİTE 9 ÜNİTE 9 MICROSOFT EXCEL - II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 9 ÜNİTE 9 MICROSOFT EXCEL - II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 9 MICROSOFT EXCEL - II BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Çalışma sayfasına yeni nesneler eklemek Veriler ile ilgili işlemler Grafikler ler Sıralama Yapmak Filtreleme Yapmak

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

Temel Excel Kullanım Bilgisi

Temel Excel Kullanım Bilgisi Temel Excel Kullanım Bilgisi Excel Fonksiyonları Başlangıç Microsoft Excel in en zevkli olan formül kısmı hakkında kısa kısa bilgileri ve bazı formüllerin nasıl yazıldığını burada bulacaksınız.

Detaylı

EXCEL FORMÜL ÖRNEKLERİ

EXCEL FORMÜL ÖRNEKLERİ 1. AY FONKSİYONU A EXEL FORMÜL ÖRNEKLERİ 1 30 1 30 gün 1 ay olduğundan 1 hücresine 1 yazıldı 2 99 4 99 gün 3+1 ay olduğundan 2 hücresine 4 yazıldı 3 125 5 Özet olarak Ay fonksiyonu seçilen hücrede yazılan

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13 TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı ={(x,y): x ile y nin farkı n ile tam bölünür} = {(x,y): n x-y, n N + } bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (x,y) ise x y (mod

Detaylı

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 016-017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları 1) 3. [15 3(8: )] 9 =? a) 16 b) 14 c) 0 d) 14 e) 16 6)

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 6 ÖĞRENME FAALİYETİ 6

ÖĞRENME FAALİYETİ 6 ÖĞRENME FAALİYETİ 6 ÖĞRENME FAALİYETİ 6 ÖĞRENME FAALİYETİ 6 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında ihtiyacınız olan fonksiyonu seçerek hatasız kullanabileceksiniz. ARAŞTIRMA Matematikte kullandığınız

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI 1 2 3 Microsoft Office Word Belgesinde çalışmamızı tamamladıktan sonra simgesine tıkladığımızda açılan menüde dosyamızı kaydedebiliriz veya yazıcıdan çıktısını alabiliriz. Çalışmamızda değişiklik yapmak

Detaylı

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 MS Excel Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, tablolar içinde verilerle grafik oluşturma, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme

Detaylı

FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR

FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR C FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR Konuya Hazırlık 1. Excel de formül kullanmanın faydalarını açıklayınız. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak işlem yapan denklemlerdir. Bir formülde, aynı sayfadaki

Detaylı

FAKTÖRİYEL. TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur.

FAKTÖRİYEL. TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur. FAKTÖRİYEL TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı 1.2.3 n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur. 1!=1 2!=1.2=2 3!=1.2.3=6 4!=1.2.3.4=24 5!=1.2.3.4.5=120 gibi. Özel olarak; 0! = 1 olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

1.1 Üslü İfadeler: Üslü ifadelerle ilgili aşağıdaki kuralların hatırlanması faydalıdır.

1.1 Üslü İfadeler: Üslü ifadelerle ilgili aşağıdaki kuralların hatırlanması faydalıdır. FİNANSAL MATEMATİK ALTYAPI. Üslü İfadeler: Üslü ifadelerle ilgili aşağıdaki kuralların hatırlanması faydalıdır. i-) Toplama: Eşit üslü benzer ifadelerin katsayıları toplanır. 3a 5 +,5a 5 =,5a 5 a 3-7a

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER MATEMATİKSEL METOTLAR. NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Okt. Mustafa AKBUĞA. (Math Sınıfı ve Metotları)

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER MATEMATİKSEL METOTLAR. NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Okt. Mustafa AKBUĞA. (Math Sınıfı ve Metotları) MATEMATİKSEL METOTLAR (Math Sınıfı ve Metotları) İÇİNDEKİLER Matemetiksel Metotlar Üstel Metotlar Logaritmik Metotlar Trigonometrik Metotlar Ters Trigonometrik Metotlar Hiperbolik Metotlar Yuvarlatma Metotları

Detaylı

Microsoft Excel Uygulaması 2

Microsoft Excel Uygulaması 2 Microsoft Excel Uygulaması 2 Dört Temel İşlem: MS Excel hücrelerinde doğrudan değerlere ya da hücre başvurularına bağlı olarak hesaplamalar yapmak mümkündür. Temel aritmetik işlemlerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri 1.11.013 Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri 4.-5. hafta Merkezi eğilim ölçüleri, belli bir özelliğe ya da değişkene ilişkin ölçme sonuçlarının, hangi değer etrafında toplandığını gösteren ve veri grubunu

Detaylı

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bilinmeyen veya değişkeninizi yazarken diğer bilinmeyenler ile arasına boşluk koymanız gerektiğidir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bilinmeyen veya değişkeninizi yazarken diğer bilinmeyenler ile arasına boşluk koymanız gerektiğidir. yatay kısa çizgi, komutun girilmesi için hazir olunduğunu söyler. Yapacağınız işlemin (input) sonucunu görmek için (output) shift+enter tuşlarına birlikte basmalısınız. + 4 Çarpma işlemi yapmak için *

Detaylı

5. FORMÜLLER Formül Girişi Hesaplama Operatörleri

5. FORMÜLLER Formül Girişi Hesaplama Operatörleri 5. FORMÜLLER Elektronik tablolama programını, kelime işlemci programlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, elektronik tablolama programının formül yardımıyla karmaşık hesaplamaları yapabilmesidir.

Detaylı

C++ Dilinde Bazı Temel Algoritmalar

C++ Dilinde Bazı Temel Algoritmalar C++ Dilinde Bazı Temel Algoritmalar Bazı eşyalar için her eve lazım derler. Az sonra bahsedeceğimiz algoritmalar da her kodcuya lazım cinsten. Sayının tek mi çift mi olduğuna karar veren programdan, çarpım

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

ENF-101 DERS NOTLARI EXCEL PROGRAMINDA KULLANILAN TEMEL İŞLEVLER Hazırlayan: Arş. Gör. Erdal IRMAK 1. EĞER FONKSİYONU

ENF-101 DERS NOTLARI EXCEL PROGRAMINDA KULLANILAN TEMEL İŞLEVLER Hazırlayan: Arş. Gör. Erdal IRMAK 1. EĞER FONKSİYONU 1. EĞER FONKSİYONU =EĞER(MANTIKSAL SINAMA; DOĞRUYSA DEĞER ; YANLIŞSA DEĞER ) Örnek : =EĞER(H2>=30; İYİ ; KÖTÜ ) 2. TOPLA FONKSİYONU =TOPLA(HÜCRE1;HÜCRE2) YA DA =TOPLA(HÜCRE1:HÜCRE2) Örnek : =TOPLA(A1;A10)

Detaylı

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 MS Excel Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, tablolar içinde verilerle grafik oluşturma, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme

Detaylı

DERSLER çalışma sayfası içerisinde yer alan başlık satırının tamamının biçimlerini METİN olarak değiştirilmesi,

DERSLER çalışma sayfası içerisinde yer alan başlık satırının tamamının biçimlerini METİN olarak değiştirilmesi, Bu bölümde TBTK dersi Hesap tablosu 2. hafta içeriğinde yer alan Hesap tablosu Modül 5 ve Modül 6 ya ait ana uygulama adımları ve ek uygulamalar sunulacaktır. Ana Uygulama 8 Metin ve Sayı Biçimleri Kullanımı

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 Excel - Hücreler Excel de hücrelere hangi değerler girilebilir? Metin Rakam Tarih ve Saat Formül 1 HÜCRE SEÇİMİ Matematikteki

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Fonksiyonlar Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 C++ Hazır Fonksiyonlar Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 3 C++ Hazır Fonksiyonlar 1. Matematiksel

Detaylı

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel Formüller ve Fonksiyonlar Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel de Yapabileceklerimiz Temel aritmetik işlemler (4 işlem) Mantıksal karşılaştırma işlemleri (>,>=,

Detaylı

BM202 SAYISAL ÇÖZÜMLEME

BM202 SAYISAL ÇÖZÜMLEME BM202 SAYISAL ÇÖZÜMLEME DOÇ.DR. CİHAN KARAKUZU DERS-2 1 Ders2-Sayısal Hesaplamalarda Gerek Duyulabilecek Matlab İşlemleri MATLAB, çok paradigmalı (bir şeyin nasıl üretileceği konusunda örnek, model) sayısal

Detaylı

Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU

Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU Örnek: Aşağıda 100 yetişkine ilişkin kolesterol değerlerini sınıflandırılarak aritmetik ortalamasını bulunuz (sınıf aralığını 20 alınız). 2 x A fb C 229.5 n 40 20 100 221.5 3 Örnek:.

Detaylı

ÖDEV (Vize Dönemi) CEVAPLAR. 1. Ekrana Merhaba Dünya! yazdıran algoritmanın akış diyagramını çiziniz ve sözde kod olarak yazınız.

ÖDEV (Vize Dönemi) CEVAPLAR. 1. Ekrana Merhaba Dünya! yazdıran algoritmanın akış diyagramını çiziniz ve sözde kod olarak yazınız. ÖDEV (Vize Dönemi) CEVAPLAR 1. Ekrana Merhaba Dünya! yazdıran algoritmanın akış diyagramını çiziniz ve sözde kod olarak yazınız. PROGRAM Soru1 PRINT Merhaba Dünya! ; 2. Klavyeden girilen negatif bir sayıyı

Detaylı

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir? Örnek...4 : Genel terimi w n. Örnek...1 : Örnek...5 : Genel terimi r n

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir? Örnek...4 : Genel terimi w n. Örnek...1 : Örnek...5 : Genel terimi r n DİZİLER Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi denir. Örneğin f : Z + R, f (n )=n 2 ifadesi bir dizi belirtir. Diziler değer kümelerine göre adlandırılırlar. Dizinin değer kümesi

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı 16 May. 2016 Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 1 Fonksiyonlar Değişken Kontrol Fonksiyonları isset() Fonksiyonu Parametre olarak aldığı

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 1 Fonksiyonlar Değişken Kontrol Fonksiyonları isset() Fonksiyonu Parametre olarak aldığı değişken

Detaylı

=A3*15..A3 hücresindeki sayı ile 15 in çarpımı ) =a3-b2..a3 hücresindeki sayıdan b2 hücresindeki sayıyı çıkar.

=A3*15..A3 hücresindeki sayı ile 15 in çarpımı ) =a3-b2..a3 hücresindeki sayıdan b2 hücresindeki sayıyı çıkar. MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI 1 Excel in dosya uzantısı xls dir.(2007 sürümü için xlsx dir.) Excelde temel olarak üç işlem yapılır.tablo,grafik,hesaplama Excel satır ve sütunlardan oluşur. Satırlar

Detaylı

3. ARİTMETİK FONKSİYONLAR ~ (~ tamsayı)

3. ARİTMETİK FONKSİYONLAR ~ (~ tamsayı) . ARİMEİK FONKSİYONLAR.1. ~ (~ tamsayı) Yalnız bir tam sayının değerini bir arttırarak tersini veren fonksiyondur. amsayı pozitif ise bir arttırır ve negatifini, tamsayı negatif ise bir arttırır ve pozitifini

Detaylı

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1 MTEMTİK TRİGONOMETRİ - I irim Çember II III sin I IV 0 nin esas ölçüsünü bulunuz 0 00 0 00 + olduğundan, esas ölçüsü olur I ölge (0 < < II ölge ( ) < < ) III ölge ( < < IV ölge ( ) < < ) sin tan cot +

Detaylı

Örnek 4.1: Tablo 2 de verilen ham verilerin aritmetik ortalamasını hesaplayınız.

Örnek 4.1: Tablo 2 de verilen ham verilerin aritmetik ortalamasını hesaplayınız. .4. Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri kitleye ilişkin bir değişkenin bütün farklı değerlerinin çevresinde toplandığı merkezi bir değeri gösterirler. Dağılım ölçüleri ise değişkenin

Detaylı

Formüller ÜNİTE 5. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Formüller Menüsü İşlev Kitapçığı Tanımlı Adlar Formül Denetleme Hesaplama

Formüller ÜNİTE 5. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Formüller Menüsü İşlev Kitapçığı Tanımlı Adlar Formül Denetleme Hesaplama Formüller ÜNİTE 5 Formüller Menüsü İşlev Kitapçığı Tanımlı Adlar Formül Denetleme Hesaplama Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Excel hakkında temel işlemler öğrenildikten sonra hücrelere uygulanacak

Detaylı

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri)

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK Test -4

MODÜLER ARİTMETİK Test -4 MODÜLER ARİTMETİK Test -4 1. A doğal sayısının 7 ye bölümündeki kalan 4, B doğal sayısının 7 ye bölümündeki kalan 5 tir. Buna göre, A toplamının 7 ye bölümündeki kalan 3B A) 0 B) 1 C) D) 3 E) 4 5. I. 1

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

EXCEL 2013 ELEKTRONI K TABLOLAMA MUSTAFA DÜZENLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMENİ

EXCEL 2013 ELEKTRONI K TABLOLAMA MUSTAFA DÜZENLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMENİ EXCEL 2013 ELEKTRONI K TABLOLAMA MUSTAFA DÜZENLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMENİ Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu

Detaylı

MODÜL 4 HESAP TABLOSU UYGULAMALARI 2

MODÜL 4 HESAP TABLOSU UYGULAMALARI 2 MODÜL 4 HESAP TABLOSU UYGULAMALARI 2 Formüller ve İşlevler A. Aritmetik ve Mantık Formülleri Aritmetik formüllerini kullanmak için operatörlere ve hücre adreslerine gereksinim vardır. Operatör bir işlemin

Detaylı

NEDEN EXCEL NASIL BAŞLATABİLİRİZ: EXCEL PROGRAMININ ARAYÜZÜ

NEDEN EXCEL NASIL BAŞLATABİLİRİZ: EXCEL PROGRAMININ ARAYÜZÜ EXCEL Uzantısı.xls(2003 ve öncesi) yada.xlsx(2007 ve sonrası) dır. Uzantı: ilgili dosyanın hangi programlar tarafından açılabileceği veya hangi programlar tarafından oluşturulduğunu hem bizim hem de yazılımın

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif tamsayılar

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 07 Bölme, Bölünebilme,

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1 SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif

Detaylı

ÜSLÜ SAYILARLA İLGİLİ TEMEL KURALLAR. (2 ) demek 2 tane 2 3 'ün çarpımı demektir. (2 ) = 2.2 = 2 eder.

ÜSLÜ SAYILARLA İLGİLİ TEMEL KURALLAR. (2 ) demek 2 tane 2 3 'ün çarpımı demektir. (2 ) = 2.2 = 2 eder. 8.. ÜSLÜ SAYILARLA İLGİLİ TEMEL KURALLAR 8...A ÜSLÜ SAYILARIN KUVVETİNİ ALMA ) Aşağıda verilen eşitlikte bilinmeyen harfleri bulunuz. 6 a. 6 ( ) 8 b b) 7 Üslü bir sayının üssü alınırken, üsler çarpılır.

Detaylı

Microsoft Excel 4.BÖLÜM

Microsoft Excel 4.BÖLÜM Microsoft Excel 4.BÖLÜM İstatistiksel fonksiyonları kullanma: EĞERSAY, BOŞLUKSAY, KAÇINCI EĞERSAY fonksiyonu EĞERSAY işlevi, bir aralıkta yer alan ve belirtilen tek bir ölçüte uyan hücrelerin sayısını

Detaylı

RAPOR VE FORMLARDA KULLANILAN FONKSİYONLAR

RAPOR VE FORMLARDA KULLANILAN FONKSİYONLAR RAPOR VE FORMLARDA KULLANILAN FONKSİYONLAR Rapor ve formlarda kullanılan fonksiyonları ve açıklamalarını bu makalede bulabilirsiniz. 1- MIN(number, number) 2- MAX(number, number) 3- MOD(number, divisor)

Detaylı

ENF182 Temel Bilgisayar Bilimleri Ö Ğ R. G Ö R. G Ö K H A N K U T L U A N A

ENF182 Temel Bilgisayar Bilimleri Ö Ğ R. G Ö R. G Ö K H A N K U T L U A N A ENF182 Temel Bilgisayar Bilimleri Ö Ğ R. G Ö R. G Ö K H A N K U T L U A N A F O N K S Ġ Y O N L A R Temel Fonksiyonlar Matematiksel Fonksiyonlar Ġstatiksel Fonksiyonlar Metinsel Fonksiyonlar Tarih Fonksiyonları

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49 Ç NDEK LER Bölüm1: Say Sistemleri...1 Say Sistemi...2 Desimal (Onluk) Say Sistemi...2 Say Basamaklar ve Taban...4 Binary ( kilik) Say Sistemi...4 Oktal (Sekizlik) Say Sistemi...7 Heksadesimal (Onalt l

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Algoritma ve Programlamaya Giriş Algoritma ve Programlamaya Giriş Algoritma Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı ve mantıksal adımların tümüne Algoritma denir. Doğal dil ile yazılabilir. Fazlaca formal değildir. Bir algoritmada

Detaylı

Donatılar-Hesap Makinesi

Donatılar-Hesap Makinesi Donatılar-Hesap Makinesi Hesap Makinesi Hesap Makinesi ni toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri gibi basit hesaplamalar için kullanabilirsiniz. Hesap Makinesi ayrıca programlama, bilimsel ve istatistiksel

Detaylı

ARALARINDA ASAL SAYILAR

ARALARINDA ASAL SAYILAR ARALARINDA ASAL SAYILAR Bir ( 1 ) sayısı her sayının bölenidir. İki tamsayının birden başka ortak böleni yoksa böyle iki tamsayıya aralarında asal tam sayılar denir. İki tamsayı asal sayı olmak zorunda

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME BÖLME ve BÖLÜNEBİLME A. BÖLME A, B, C, K birer doğal sayı ve B 0 olmak üzere, bölme işleminde, A ya bölünen, B ye bölen, C ye bölüm, K ya kalan denir. A = B. C + K dır. Kalan, bölenden küçüktür. (K < B)

Detaylı

İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA

İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA EXCEL UYGULAMA Bu bölümde Excel ile ilgili temel bilgiler sunulacak ve daha sonra İstatistiksel Uygulamalar hakkında bilgi verilecektir. İşlenecek Konular: Merkezi eğilim Ölçüleri

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Okek Denklemi % % % % % % % % Aralarında Asal Sayıların Obebi % % Bölen Sayısı % % % % % % % % % % % % % % % Reel Sayılar % % %

Detaylı

BIL1202 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BIL1202 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2017-2018 BaharYarıyılı Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 6 BIL1202 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (Temel Algoritma Örnekleri, Genel Uygulamalar) Yrd. Doç. Dr. İbrahim Küçükkoç Web:

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik 9. Çarpanlar ve Katlar b Dikdörtgenin alanı 4 cm olduğuna göre, kısa ve uzun kenarının çarpımı 4 cm 'dir. a. b = 4 a 6. Asal Çarpanlar A B C D E Yukarıda verilen asal çarpanlara ayırma işleminin son satırında

Detaylı

23. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI B B B B B B B

23. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI B B B B B B B AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 23. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI ADI SOYADI :... OKUL... ŞEHİR :...SINIF :... İMZA :... SINAV TARİHİ VESAATİ:29 Nisan 2018 - Pazar 10.00-12.30 u sınav 25 sorudan oluşmaktadır

Detaylı

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler,

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, sunu 978-605-2018-38-5 Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, Yazar Ahmet SAĞDIÇ Sinan SARITAŞ Redaksiyon Mehmet SÜSLÜ Dizgi - Tasarım Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Grafik - Kapak Çanta Yayıncılık

Detaylı