T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05."

Transkript

1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağladı. Gündem 1-Bologna Süreci kapsamında yeni ders programlarının ve kredilerinin düzenlenmesinin görüşülmesi, Karar 1- Bologna süreci kapsamında Eğitim-Öğretim Güz yarıyılından itibaren Fakültemiz tüm bölümlerinde ve tüm sınıflarında yeni programların aynı anda uygulanmasına ve öğrencilerin tâbi oldukları dönemden itibaren yeni programdaki tüm dersleri almalarına, mezuniyet kredisini doldurmak koşulu ile eski ve yeni derslerin eşdeğer sayılmasına, mezuniyet kredisini dolduramayan öğrencilerin Fakültemiz bölümlerinde okutulan derslerden kredilerini tamamlamalarına Gündem 2- Lisans programından kaldırılan derslerden başarısız olan ve tekrara kalan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi, Karar 2- Bölüm mezuniyet kredisinin doldurmak şartı ile lisans programından kaldırılan derslerden tekrara kalan öğrencilerin devam alıp almadıklarına ve başarısız olup olmadıklarına bakılmaksızın muaf sayılmalarına, Gündem 3- Fakültemiz bölümlerinin lisans programına yeni eklenen derslerin görüşülmesi, Karar 3- Fakültemiz bölümlerinin lisans programına yeni eklenen derslerin ait olduğu dönemdeki öğrenciler tarafından alınmasına, Gündem 4- Fakültemiz bölümlerinin lisans programında yeri değiştirilen derslerin görüşülmesi, Karar 4- Fakültemiz bölümlerinin lisans programında yeri değiştirilen derslerden başarısız olan ve tekrara kalan öğrencilerin bu dersleri ilgili yarıyılda almalarına, Gündem 5- Fakültemiz bölümlerinin lisans programında kredisi değiştirilen derslerin görüşülmesi, Karar 5- Fakültemiz bölümlerinin lisans programında kredisi değiştirilen derslerden başarısız olan ve tekrara kalan öğrencilerin bu dersleri yeni kredi ile almalarına, Gündem 6-Fakültemiz bölümlerinde okutulan 8 yarıyıllık lisans programlarının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi, Karar 6-Fakültemiz bölümlerinde eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulamaya konulacak olan 8 yarıyıllık lisans programının aşağıdaki gibi olmasına,

2 MALİYE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL İKİNCİ SINIF İKİNCİ YARIYIL İKT1101 İktisada Giriş I İKT1102 İktisada Giriş II EKN1703 Matematik I EKN1704 Matematik II İŞL1201 Muhasebe I İŞL1202 Muhasebe II İŞL1211 İşletme Bilimine Giriş KYT1313 Sosyoloji KYT1303 Hukukun Temel Kavramları KYT1304 Anayasa Hukuku ENF1011 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ENF1012 Temel Bilgisayar Bilimleri TÜR1001 Türk Dili I TÜR1002 Türk Dili II YDİ1005 İngilizce I YDİ1006 İngilizce II Toplam Toplam İKİNCİ SINIF ÜÇÜNCÜ YARIYIL İKİNCİ SINIF DÖRDÜNCÜ YARIYIL MLY2501 Kamu Maliyesi I MLY2502 Kamu Maliyesi II MLY2503 İktisadi ve Mali Düşünceler Tarihi KYT1312 Siyaset Bilimi EKN1701 İstatistik I EKN1702 İstatistik II İKT2111 Mikro İktisat İKT2112 Makro İktisat İŞL1206 Borçlar Hukuku İŞL3211 Maliyet Muhasebesi İŞL4216 Medeni Hukuk İŞL2211 Ticaret Hukuku ATA1001 Atatürk İlk. Ve İnk.Tar.I ATA1002 Atatürk İlk.İ,Tar.II YDİ2025 İngilizce III YDİ2026 İngilizce IV Toplam Toplam ÜÇÜNCÜ SINIF BEŞİNCİ YARIYIL ÜÇÜNCÜ SINIF ALTINCI YARIYIL MLY3501 Devlet Bütçesi MLY3502 Vergi Hukuku ÇLŞ2404 Sosyal Politika MLY3504 Mahalli İdareler Maliyesi İKT4101 Kamu Ekonomisi MLY3506 Devlet Borçları İKT4111 Para Teorisi ve Politikası İKT3106 İktisadi Büyüme Ve Kalkınma EKN2715 Ekonometri İKT3111 Uluslararası İktisat KYT2303 İdare Hukuku İŞL4201 Mali Tablolar Analizi İŞL3213 Finansal Yönetim İŞL3222 İcra İflas Hukuku MLY3503 Mesleki İngilizce I MLY3508 Mesleki İngilizce II Toplam Toplam DÖRDÜNCÜ SINIF YEDİNCİ YARIYIL DÖRDÜNCÜ SINIF SEKİZİNCİYARIYIL MLY4501 Türk Vergi Sistemi MLY4502 Maliye Politikası MLY4503 Mali Yargı MLY4504 Vergi Uygulamaları MLY4505 Sosyal Bilimlerde Yöntem MLY4506 Mali Denetim İKT4104 Dış Ticaret İşlemleri MLY4508 Mali Kurumlar İKT4105 Türkiye Ekonomisi ÇLŞ3417 İş Hukuku MLY4507 Mesleki İngilizce III MLY4510 Mesleki İngilizce IV MLY4500 Bitirme Tezi/Ödevi MLY4500 Bitirme Tezi/ Ödevi Toplam Toplam TOPLAM DERS SAATİ 159 MEZUNİYET KREDİSİ 155 TOPLAM AKTS 240

3 AÇIKLAMALAR 1- Maliye Bölümü I. Sınıf I.yarıyılında okutulan ENF1001 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (1 2 0) dersinin kredisinin ENF1001 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 0 2) olarak değiştirilmesine ENF1001 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (1 2 0) dersinden başarısız olan öğrencilerin ENF1011 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 2-Maliye Bölümü II.yarıyılda okutulan ENF1002 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 2 3) dersinin kredisinin ENF1002 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 1 3) olarak değiştirilmesine, ENF1012 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 2 3) dersinden başarısız olan öğrencilerin ENF1002 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 1 3) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 3- Maliye Bölümü I.Sınıf I.yarıyılda okutulmakta olan YDİ1005 İngilizce I (3 0 3) dersinin kredisinin İngilizce I (2 0 2) olarak değiştirilmesine, YDİ1005 İngilizce I (3 0 3)dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin YDİ1005İngilizce I (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 4-Maliye Bölümü I.Sınıf II. yarıyılda okutulmakta olan YDİ1006 İngilizce II (3 0 3) dersinin kredisinin İngilizce II (2 0 2) olarak değiştirilmesine, YDİ1006 İngilizce I (3 0 3)dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin YDİ1006 İngilizce II (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 5- Maliye Bölümü 1.Sınıf II.yarıyılda okutulmakta olan SSD1001 Sosyal Seçmeli dersinin kaldırılmasının, bu derslerden başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmasına, 6- Maliye Bölümü III. Sınıf I.yarıyılda seçmeli ders olarak okutulan MLY3012 Toplum Bilimi (2 0 2) dersinin adının KYT1313Sosyoloji (2 0 2) değiştirilmesine ve Maliye Bölümü I. Sınıf II.yarıyılında okutulmasının MLY3012 Toplum Bilimi (2 0 2) devamını alıp başarısız olan öğrencilerin KYT1313 Sosyoloji (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 7- Maliye Bölümü II. Sınıf 3.yarıyılda okutulan YDİ2025 İngilizce III (3 0 3) dersinin kredisinin YDİ2025 İngilizce III (2 0 2) olarak değiştirilmesine YDİ2025 İngilizce III (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin YDİ2025.İngilizce III (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 8-Maliye Bölümü II. Sınıf 4. yarıyılda okutulan YDİ2026 İngilizce IV (3 0 3) kredisinin YDİ2026İngilizce IV (2 0 2) olarak değiştirilmesine, YDİ2026 İngilizce IV (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin YDİ2026İngilizce IV (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 9- Maliye Bölümü II. Sınıf I.yarıyılında okutulan MLY2001 Kamu Maliyesine Giriş (3 0 3) dersinin adının MLY2401Kamu Maliyesi I (3 0 3) olarak değiştirilmesine, MLY2001 Kamu Maliyesine Giriş (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin MLY2401Kamu Maliyesi I (3 0 3) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 10-Maliye Bölümü II. Sınıf II.yarıyılında okutulan MLY2002 Maliye Teorisi (3 0 3) dersinin kaldırılarak MLY2502Kamu Maliyesi II (3 0 3) dersinin okutulmasının ve MLY2002 Maliye Teorisi (3 0 3) dersinden başarısız olan öğrencilerin MLY2502Kamu Maliyesi II (3 0 3) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 11- Maliye Bölümü IV. Sınıf I. yarıyılda okutulan İŞL4216 Medeni Hukuk (3 0 3) dersinin Maliye Bölümü II. Sınıf I. yarıyılda okutulmasına, bu dersten tekrara kalan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına,, 12-Maliye Bölümü II. Sınıf I. yarıyılda okutulan MLY2003Maliye Tarihi (3 0 3) dersinin adının ve kredisinin MLY2503İktisadi ve Mali Düşünceler Tarihi(2 0 2) olarak değiştirilmesine, MLY2003 Maliye Tarihi (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin MLY250İktisadi ve Mali Düşünceler Tarihi(2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 13- Maliye Bölümü II. Sınıf 3. ve 4. yarıyıllarında okutulan İŞL2003 Bilgi İşlem I (2 0 2) ve İŞL2004 Bilgi İşlem II (2 0 2) derslerinin kaldırılarak bu derslerden başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmasına, 14-Maliye Bölümü 4.. Sınıf I. yarıyılda seçmeli ders olarak okutulmakta olan YDİ4005 Mesleki İngilizce I (2 0 2) dersinin MLY350 Mesleki İngilizce I (2 0 2) olarak değiştirilmesine ve zorunlu ders olarak 3 sınıf 1. yarıyıla konulmasına, 15-Maliye Bölümü 4.. Sınıf II. yarıyılda seçmeli ders olarak okutulmakta olan YDİ4006 Mesleki İngilizce II (2 0 2) dersinin MLY 3508 Mesleki İngilizce II (2 0 2) olarak değiştirilmesine ve zorunlu ders olarak 3 sınıf 2. yarıyıla konulmasına,

4 16-Maliye Bölümü II. Sınıf II. yarıyılda okutulan İKT3009 Kalkınma Ekonomisi (3 0 3) dersinin adının İKT3106İktisadi Büyüme ve Kalkınma(3 0 3) olarak değiştirilmesine, İKT3009 Kalkınma Ekonomisi (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin İKT3106İktisadi Büyüme ve Kalkınma(3 0 3) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 17- Maliye Bölümü IV. Sınıf I. yarıyılına MLY4507 Mesleki İngilizce III (2 0 2) dersinin konulmasına, 18-Maliye Bölümü IV.Sınıf II. yarıyılına MLY4510 Mesleki İngilizce IV (2 0 2) konulmasına, 19- Maliye Bölümü III. Sınıf I.yarıyılında okutulmak üzere ÇLŞ2404Sosyal Politika ( 2 0 2) adlı yeni dersin konulmasına, 20- Maliye Bölümü IV.Sınıf II. yarıyılda seçmeli ders olarak okutulan MLY4009 Ekonometri ( 2 0 2) dersinin adının ve kredisinin EKN2715Ekonometri ( 3 0 3) olarak değiştirilmesine ve Maliye bölümü III. Sınıf I. yarıyılda zorunlu ders olarak okutulmasına, 21-Maliye Bölümü III. Sınıf I.yarıyılda okutulan MLY3001 Vergi Hukuku I (3 0 3) dersi ve Maliye Bölümü III.Sınıf II. yarıyılda okutulan MLY3002 Vergi Hukuku II (3 0 3) derslerinin kaldırılıp yerine Maliye Bölümü III.Sınıf II. yarıyılda okutulmak üzere MLY3502Vergi Hukuku (3 0 3) dersinin konulmasının MLY3001 Vergi Hukuku I (3 0 3) ve MLY3002 Vergi Hukuku II (3 0 3) derslerinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin MLY3502Vergi Hukuku (3 0 3) dersinden sorumlu olmalarının ve her iki dersten kalan öğrenciler için en yüksek vize notunun geçerli sayılmasına, 22- Maliye Bölümü III.Sınıf II. yarıyılda okutulan MLY3008 Devlet Borçları (3 0 3) dersinin kredisinin MLY3506Devlet Borçları (2 0 2) olarak değiştirilmesine MLY3008 Devlet Borçları (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin MLY3506Devlet Borçları (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 23- Maliye Bölümü III.Sınıf II. yarıyılda okutulan MLY3010 İcra İflas Hukuku (3 0 3) dersinin kredisinin İŞL3222İcra İflas Hukuku (2 0 2) olarak değiştirilmesine MLY3010 İcra İflas Hukuku (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin İŞL3222 İcra İflas Hukuku (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 24- Maliye Bölümü III. Sınıf II. yarıyılda okutulmakta olan MLY3004 Mahalli İdareler Maliyesi (3 0 3) dersinin kredisinin MLY3504Mahalli İdareler Maliyesi (2 0 2) olarak değiştirilmesine, MLY3004 Mahalli İdareler Maliyesi (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin MLY3504Mahalli İdareler Maliyesi (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 25- Maliye Bölümü III. Sınıf I.yarıyılda seçmeli ders olarak okutulan MLY3014 Parafiskal Yükümlülükler (2 0 2), İŞL4010 Bilgisayarlı Muhasebe(1 2 2) ve MLY3016 Türkiye nin Mali Yapısı (2 0 2) derslerinin kaldırılmasının, bu derslerden başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmasına, 26- Maliye Bölümü III.Sınıf II. yarıyılda seçmeli ders olarak okutulan İŞL4006 Sermaye Piyasası (2 0 2), MLY3018 Kamu İktisadi Teşebbüsler ve Fonlar (2 0 2), MLY2020 İktisat Politikası (2 0 2) ve MLY4016 Enflasyon Muhasebesi (2 0 2) derslerinin kaldırılmasının ve bu derslerden başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmasına, 27- Maliye Bölümü IV.Sınıf I. yarıyıl da seçmeli ders olarak okutulan MLY4013 AB ve Türkiye (2 0 2) ve MLY4007Yatırım Proje Analizi (2 0 2) dersinin kaldırılmasının ve bu derslerden başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmasına, 28-Maliye Bölümü IV.Sınıf II.yarıyılda okutulmakta olan seçmeli derslerinden MLY4012 Dış Ticaret İşlemleri (2 0 2) dersinin kredisinin İKT4104 Dış Ticaret İşlemleri (3 0 3) olarak değiştirilmesine ve IV.Sınıf I.yarıyılda zorunlu ders olarak okutulmasına, 29-Maliye Bölümü IV.Sınıf II.yarıyılda okutulmakta olan seçmeli derslerinden ÇLŞ4002 İş Hukuku (2 0 2) dersinin IV.Sınıf II.yarıyılda zorunlu olarak ÇLŞ3417 İş Hukuku (2 0 2) olarak okutulmasına, 30- Maliye Bölümü IV.Sınıf II.yarıyılda okutulmakta olan seçmeli derslerinden MLY4014 Bankacılık ve Mali Kurumlar (2 0 2) dersinin kaldırılmasına,

5 31- Maliye Bölümü IV.Sınıf I.yarıyılda okutulan MLY4001 Maliye Politikası I (3 0 3) ve Maliye Bölümü IV.Sınıf II. yarıyılda okutulan MLY4002 Maliye Politikası II (3 0 3) derslerinin kaldırılıp yerine Maliye Bölümü IV.Sınıf II. yarıyılda MLY4502 Maliye Politikası (3 0 3) dersinin konulmasının MLY4001 Maliye Politikası I (3 0 3) ve MLY4002 Maliye Politikası II (3 0 3) derslerinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin MLY4502 Maliye Politikası (3 0 3) dersinden sorumlu olmalarının ve her iki dersten kalan öğrenciler için en yüksek vize notunun geçerli sayılmasına, 32- Maliye Bölümü IV.Sınıf I. yarıyılda okutulmakta olan MLY4003 Türk Vergi Sistemi I (3 0 3) dersinin adının MLY4501 Türk Vergi Sistemi (3 0 3) olarak değiştirilmesine, MLY4003 Türk Vergi Sistemi I (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin MLY4501 Türk Vergi Sistemi (3 0 3) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 33- Maliye Bölümü IV.Sınıf II. yarıyılda okutulmakta olan MLY4008 Türk Vergi Sistemi II (3 0 3) dersinin adının MLY4504Vergi Uygulamaları (3 0 3) olarak değiştirilmesine, MLY4008 Türk Vergi Sistemi II (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin MLY4504Vergi Uygulamaları (3 0 3) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 34- Maliye Bölümü IV.Sınıf I. yarıyılda okutulmakta olan MLY4005 Mali Yargı ve Vergi Uygulamaları (3 0 3) dersinin adının ve kredisinin MLY4503 Mali Yargı (2 0 2) olarak değiştirilmesine, MLY4005 Mali Yargı ve Vergi Uygulamaları (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin MLY4503Mali Yargı (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 35- Maliye Bölümü IV.Sınıf II. yarıyılda okutulmakta olan MLY4004 Mali Denetim (3 0 3) dersinin kredisinin MLY4506 Mali Denetim (2 0 2) olarak değiştirilmesine, MLY4004 Mali Denetim (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin MLY4506 Mali Denetim (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 36- Maliye Bölümü IV.Sınıf II. yarıyılda okutulmakta olan MLY4006 Uluslararası Mali Kurumlar (3 0 3) dersinin kredisinin ve adının MLY4508 Mali Kurumlar (2 0 2) olarak değiştirilmesine, MLY4006 Uluslararası Mali Kurumlar (3 0 3) dersinin devamını alıp başarısız olan öğrencilerin MLY4508 Mali Kurumlar (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, 37- Maliye Bölümü IV.Sınıf II. yarıyılda okutulmakta olan MLY4010 Güncel Ekonomik ve Mali Sorunlar (3 0 3) dersinin kaldırılmasının ve bu derslerden başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmasına, 38- Maliye Bölümü II.Sınıf I. yarıyılda okutulmakta olan KYT1011Bilimsel Araştırma Metotları (2 0 2) dersinin adının MLY4505Sosyal Bilimlerde Yöntem (2 0 2) olarak değiştirilmesine ve Maliye Bölümü IV.Sınıf I. yarıyılda okutulmasına, bu dersten tekrara kalan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına,

6 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİRİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL İKİNCİ SINIF İKİNCİ YARIYIL YBS1601 Algoritma & Programlamaya Giriş YBS1602 Programlama Teknikleri YBS Bilişim Sistemleri ve Tek.Giriş İŞL1206 Borçlar Hukuku EKN1703 Matematik I EKN1704 Matematik II İKT1101 İktisada Giriş I İKT1102 İktisada Giriş II KYT1303 Hukukun Temel Kavramları İŞL1211 İşletme Bilimine Giriş TUR1001 Türk Dili I TUR1002 Türk Dili II YDİ1005 İngilizce I YDİ1006 İngilizce II Toplam Toplam İKİNCİ SINIF ÜÇÜNCÜ YARIYIL İKİNCİ SINIF DÖRDÜNCÜ YARIYIL YBS2601 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri I YBS260 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II YBS2603 Görsel Programlama I YBS260 Görsel Programlama II YBS2605 Bilgisayar Donanımı ve İşletim YBS260 Sistem Analizi ve Tasarımı EKN1701 İstatistik I EKN170 İstatistik II İŞL1201 Muhasebe I İŞL1202 Muhasebe II ATA1001 Atatürk ilkeleri ve İnk. Tar. I İŞL2206 Pazarlama Yönetimi YDİ2025 İngilizce III ATA100 Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar.II YDİ2026 İngilizce IV Toplam Toplam ÜÇÜNCÜ SINIF BEŞİNCİ YARIYIL ÜÇÜNCÜ SINIF ALTINCI YARIYIL YBS3601 Grafik Tasarımı ve Animasyon YBS3602 Veri İletişimi ve Bilg. Ağları YBS3603 Kurum Bilgi Sistemleri YBS3604 Sosyal Bilimlerde Yöntem YBS3605 Bireyler Arası İletişim İŞL4211 Mali Tablolar Analizi EKN3703 Yöneylem Araştırması I EKN3704 Yöneylem Araştırması II İŞL2203 Envanter Bilanço İŞL2212 Örgütsel Davranış İŞL2207 Yönetim ve Organizasyon İŞL4214 Kurumsal Kaynak Planlama İŞL3215 Tüketici Davranışları İŞL3220 Kalite Yönetimi YBS3607 Mesleki İngilizce I YBS3606 Mesleki İngilizce II Toplam Toplam DÖRDÜNCÜ SINIF YEDİNCİ YARIYIL DÖRDÜNCÜ SINIF SEKİZİNCİYARIYIL YBS4601 Internet Programlama I YBS4602 Internet Programlama II YBS4603 Elektronik İş ve Ticaret YBS4604 Veri Madenciliği YBS4605 İşletmelerde Karar Destek Sistemleri YBS4606 Bilişim Sistemleri Yönetimi İŞL3213 Finansal Yönetim İŞL3208 Sermaye Piyasası İŞL3218 Uluslararası Pazarlama Yönetimi İŞL4212 Bilgisayarlı Muhasebe MLY2511 Kamu Maliyesi ÇLŞ3419 İnsan Kaynakları Yönetimi YBS4607 Mesleki İngilizce III YBS4608 Mesleki İngilizce IV YBS4600 Bitirme Tezi/Ödevi YBS4609 Bitirme Tezi/Ödevi Toplam YBS4600 Toplam TOPLAM DERS SAATİ 159 MEZUNİYET KREDİSİ 155 TOPLAM AKTS 240

7 AÇIKLAMALAR Bölüm ders programından kaldırılan derslerden devam almasına rağmen başarısız olan veya devam almadığı halde sorumlu olan öğrencilerin bölümümüzün yeni programına göre 157 mezuniyet kredisini tamamlamaları şartıyla söz konusu derslerden muaf tutulmalarına, Bölüm mezuniyet kredisinin doldurmak şartı ile kaldırılan derslerden kalan öğrencilerin muaf sayılmasına, yeni programda tabi olduğu dönemdeki tüm dersleri almasına, mezuniyet kredisi şartını dolduramayan öğrenciler için bölüm kurulunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile kendi bölümü veya diğer bölümlerden önerilen dersi almalarına, Bölümümüzde üçüncü ve dördüncü sınıfların olmaması nedeniyle 5,6,7 ve 8. yarıyıllarda yapılan değişikliklerin eğitim-öğretim yılı birinci döneminden itibaren geçerli olmasının ve buna göre eski 8 yarıyıllık ders programının iptal edilerek, yeni düzenlenen aşağıdaki bölümümüz 8 yarıyıllık ders programının işleme alınmasının, bölümümüzün eski ve yeni tüm öğrencilerinin en az 157 kredi ile mezun olmalarına, Birinci Yarıyıl: YBS-1601-kodlu Algoritma ve Programlamaya Giriş dersinin 3 olan kredisinin 4 e çıkarılmasının, bu dersten başarısız olan öğrencilerin yeni kredi ile almalarına Birinci Yarıyıl: YDİ-1005 kodlu İngilizce I dersinin 3 olan kredisinin 2 ye indirilmesinin, bu dersten başarısız olan öğrencilerin yeni kredi ile almalarına, Birinci Yarıyıl: İŞL1201-kodlu Muhasebe I dersinin birinci yarıyıldan birinci yarıyıla alınmasına bu dersten başarısız olan öğrencilerin ilgili yarıyılda tekrar almalarına,, İkinci Yarıyıl: YBS 1602-kodlu Veri Yapıları ve Programlama dersi isminin, Programlama Teknikleri olarak değiştirilmesine ve 3 olan kredisinin 4 e çıkarılmasının, bu dersten başarısız olan öğrencilerin yeni kredi ve isimle almalarına, İkinci Yarıyıl: YDİ-1006-kodlu İngilizce II dersinin 3 olan kredisinin 2 ye indirilmesinin, bu dersten başarısız olan öğrencilerin yeni kredi ile almalarına, İkinci Yarıyıl: Seçmeli Derslerin kaldırılmasının, bu derslerden başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmasına, İkinci Yarıyıl: İŞL 1202-kodlu Muhasebe II dersinin ikinci yarıyıldan dördüncü yarıyıla alınmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin ilgili yarıyılda tekrar almalarına,, İkinci Yarıyıl: İŞL 1211-kodlu İşletme Yönetimi ders isminin İşletme Bilimine Giriş olarak değiştirilmesine bu dersten başarısız olan öğrencilerin yeni isimle almalarına Üçüncü Yarıyıl: YBS-2603-kodlu Görsel Programlama I dersinin 3 olan kredisinin 4 e çıkarılmasının, bu dersten başarısız olan öğrencilerin yeni kredi ile almalarına, Üçüncü Yarıyıl: YBS-2605-kodlu Bilgisayar Donanımı ve Sistem Yazılımı dersinin isminin Bilgisayar Donanımı ve İşletim Sistemleri olarak değiştirilmesine ve dersin 2 olan kredisinin 3 e çıkarılmasının bu dersten başarısız olan öğrencilerin yeni isimle almalarına, Üçüncü Yarıyıl: YBS-2606-kodlu Sistem Analizi ve Tasarımı dersinin 4 üncü yarıyıla aktarılmasının, bu dersten başarısız olan öğrencilerin ilgili yarıyılda tekrar almalarına,, Üçüncü Yarıyıl: YDİ-2025-kodlu İngilizce III dersinin konulmasının ve ders kredisinin 2 olmasının, Üçüncü Yarıyıl İŞL-2207-kodlu Yönetim ve Organizasyon dersi üçüncü yarıyıldan beşinci yarıyıla alınmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin ilgili yarıyılda tekrar almalarına,,

8 Dördüncü Yarıyıl: İŞL1206-kodlu Borçlar Hukuku dersinin dördüncü yarıyıldan ikinci yarıyıla alınmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin ilgili yarıyılda tekrar almalarına,, Dördüncü Yarıyıl: YBS-2212-kodlu Örgütsel Davranış dersinin 3 olan kredisinin 2 ye indirilmesinin bu dersin dördüncü yarıyıldan altıncı yarıla alınmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin ilgili yarıyılda tekrar almalarına,, Dördüncü Yarıyıl: YDİ kodlu İngilizce IV dersinin konulmasının ve ders kredisinin 2 olmasına, Bölümümüz 5. yarıyılda YBS-3607-kodlu Mesleki İngilizce I, 6. yarıyılda YBS-3606-kodlu Mesleki İngilizce II, 7. yarıyılda YBS-4607-kodlu Mesleki İngilizce III ve 8. yarıyılda YBS kodlu Mesleki İngilizce IV derslerinin konulmasının ve ders kredilerinin 2 olmasının,

9 İKTİSAT BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL İKİNCİ SINIF İKİNCİ YARIYIL İKT1101 İktisada Giriş-I İKT1102 İktisada Giriş-II İŞL-1211 İşletme Bilimine Giriş İKT1104 İktisat Tarihi EKN1703 Matematik-I EKN1704 Matematik-II İŞL1201 Muhasebe-I İŞL1202 Muhasebe-II KYT1303 Hukukun Temel Kavramları KYT1311 Anayasa Hukuku ENF-1011 Temel Bilgi Teknolojileri.Kullanımı ENF1012 Tem.Bilgisayar Bilimleri TÜR1001 Türk Dili-I TÜR1002 Türk Dili-II YDİ-1005 İngilizce-I YDİ1006 İngilizce-II Toplam Toplam İKİNCİ SINIF ÜÇÜNCÜ YARIYIL İKİNCİ SINIF DÖRDÜNCÜ YARIYIL İKT2101 Mikro İktisat İKT2102 Makro İktisat İKT2103 İktisadi Matematik-I İKT2104 İktisadi Matematik-II EKN1701 İstatistik-I EKN1702 İstatistik-II MLY2511 Kamu Maliyesi ÇLŞ3421 Çalışma Ekonomisi İŞL1206 Borçlar Hukuku İŞL2211 Ticaret Hukuku İŞL2203 Envanter Bilanço İŞL2213 Pazarlama İlkeleri ATA1001 Atatürk İlk.ve İnk.Tar-I ATA1002 Atatürk İlk.İnk.Tar.II YDİ2025 İngilizce-III YDİ2026 İngilizce-IV Toplam Toplam ÜÇÜNCÜ SINIF BEŞİNCİ YARIYIL ÜÇÜNCÜ SINIF ALTINCI YARIYIL İKT3101 Uluslararası İktisat-I İKT3102 Uluslararası İktisat-II İKT3103 Para Banka İKT3104 İktisadi Düşünceler Tarihi İKT3105 Türk İktisat Tarihi İKT3106 İktisadi Büyüme ve Kalkınma İŞL3211 Maliyet Muhasebesi İKT3108 Sosyal Bilimlerde Yöntem EKN3701 Ekonometri I EKN3702 Ekonometri II KYT2311 İdare Hukuku MLY4502 Maliye Politikası İKT3107 Mesleki İngilizce-I İKT3110 Mesleki İngilizce-II Toplam Toplam DÖRDÜNCÜ SINIF YEDİNCİ YARIYIL DÖRDÜNCÜ SINIF SEKİZİNCİYARIYIL İKT4101 Kamu Ekonomisi İKT4102 İktisadi Entegrasyon ve AB İKT4103 Uluslararası İktisadi Kuruluş İKT4104 Dış Ticaret İşlemleri İKT4105 Türkiye Ekonomisi ÇLŞ3415 İş Hukuku MLY3502 Vergi Hukuku İŞL3208 Sermaye Piyasası İŞL3213 Finansal Yönetim MLY4511 Türk Vergi Sistemi İKT4107 Mesleki İngilizce-III İKT4106 Mesleki İngilizce-IV İKT4100 Bitirme Tezi/Ödevi İKT4100 Bitirme Tezi/Ödevi Toplam Toplam TOPLAM DERS SAATİ 159 MEZUNİYET KREDİSİ 155 TOPLAM AKTS 240

10 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL I. Sınıf I.yarıyılında okutulan ENF1001 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (1 2 0) dersinin kredisinin ENF1001 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 0 2) olarak değiştirilmesine ENF1001 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (1 2 0) dersinden başarısız olan öğrencilerin ENF1001 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 0 2) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, Birinci sınıf birinci yarıyılında okutulan KYT-1011 kodlu 2 kredili Bilimsel Araştırma Metotları dersinin bu dönemden kaldırılıp, üçüncü sınıf altıncı yarıyılına İKT-3108 kodlu 2 kredili Sosyal Bilimlerde Yöntem adıyla konulmasını, Bilimsel Araştırma Metotları dersinden başarısız olanların bu yeni dersten sorumlu olmalarına, eski vize notlarının geçerli sayılmasına, Bölümümüz birinci sınıf birinci yarıyılında okutulan YDİ-1005 kodlu 3 Kredili İngilizce I dersinin kredi sayısının 2 krediye düşürülmesini, bu dersten başarısız olanların yeni krediden sorumlu olmalarına, önceki vize notlarının geçerli sayılmasına, 1. SINIF İKİNCİİ YARIYIL 1.Sınıf II.yarıyılda okutulan ENF1002 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 2 3) dersinin kredisinin ENF1002 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 1 3) olarak değiştirilmesine, ENF1002 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 2 3) dersinden başarısız olan öğrencilerin ENF1002 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 1 3) dersinden sorumlu olmalarının ve eski vize notlarının geçerli sayılmasına, İktisat Bölümü birinci sınıf ikinci yarıyılında okutulan ve tarih ve 1 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kaldırılan Sosyal Seçimlik (Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vs) dersleri tekrar almak zorunda kalanların muaf tutulmasına, Bölümümüz birinci sınıf ikinci yarıyılında okutulan YDİ-1006 kodlu (3 0 3) Kredili İngilizce II dersinin kredi sayısının (2 0 2) krediye düşürülmesini, bu dersten başarısız olanların yeni krediden sorumlu olmalarını, önceki vize notlarının geçerli sayılmasına, 2. SINIF BİRİNCİ YARIYIL ikinci sınıf 1. yarıyılında okutulan İKT-2003 kodlu (3 0 3) kredili Mikro İktisat I dersi ve aynı sınıf 2. yarıyılında okutulan İKT-2004 kodlu (3 0 3) kredili Mikro İktisat II derslerinin kaldırılıp, yerine ikinci sınıf üçüncü yarıyıla İKT-2101 kodlu (4 0 4) kredili Mikro İktisat dersinin konulmasını; Mikro İktisat I ve Mikro İktisat II derslerinden devam alıp da başarısız olanların Mikro İktisat dersini almalarını, eski vize notlarının geçerli sayılmasını; her iki dersten kalanlar için en yüksek vize notunun geçerli sayılmasına, İkinci sınıf 1.yarıyılında okutulan İŞL-2003 kodlu (2 0 2) kredili Bilgi İşlem I dersinin kaldırılarak bu dersten başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmasına, ikinci sınıf üçüncü yarıyılında okutulan İŞL-2017 kodlu (2 0 2) kredili Borçlar Hukuku dersinin kredi sayısının (3 0 3) krediye çıkarılmasına, başarısız olan öğrencilerin bu dersi yeni kredisi ile almalarına ikinci sınıf dördüncü yarıyılında okutulan İKT-2010 kodlu (3 0 3) kredili Kamu Maliyesi dersinin bu dönemden kaldırılarak, ikinci sınıf üçüncü yarıyıla konulmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, İkinci sınıf 1. yarıyılında okutulmak üzere YDİ-2025 kodlu (2 0 2) kredili İngilizce III adında yeni bir dersin konulmasına, ikinci sınıf 1. yarıyılında okutulan İKT-2007 kodlu (3 0 3) kredili Makro İktisat I dersi ve aynı sınıf 2.i yarıyılda okutulan İKT-2008 kodlu (3 0 3) kredili Makro İktisat II derslerinin kaldırılıp, yerine ikinci sınıf dördüncü yarıyıla İKT-2102 kodlu (4 0 4) kredili Makro İktisat dersinin konulmasını; Makro İktisat I ve Makro İktisat II derslerinden devam alıp da başarısız olanların Makro İktisat dersini almalarını, eski vize notlarının geçerli sayılmasını; her iki dersten kalanlar için en yüksek vize notunun geçerli sayılmasına, İKİNCİ SINIF İKİNCİ YARIYIL İkinci sınıf 2.yarıyılda okutulan İŞL2004 kodlu 2 kredili Bilgi İşlem II dersinin kaldırılarak bu dersten başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmasına,

11 Üçüncü sınıf altıncı yarıyılda okutulan ÇLŞ-3008 kodlu (3 0 3) kredili Çalışma Ekonomisi dersinin altıncı yarıyıldan kaldırılarak, ikinci sınıf 2. yarıyıla konulmasına, İkinci sınıf 2. yarıyılında okutulmak üzere İŞL-2213 kodlu (3 0 3) kredili Pazarlama İlkeleri adında yeni bir dersin konulmasına, İkinci sınıf 2. yarıyılda okutulan KYT-2020 kodlu (2 0 2) kredili İdare Hukuku Dersinin bu dönemden kaldırılarak üçüncü sınıf 1. yarıyıla konulmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, Üçüncü sınıf 1. yarıyılda okutulan İŞL-3013 Kodlu (3 0 3) kredili Ticaret Hukuku dersinin ikinci sınıf 2. yarıyıla konulmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, İkinci sınıf dördüncü yarıyılında okutulmak üzere YDİ-2026 kodlu 2 kredili İngilizce IV adında yeni bir dersin konulmasına, 3. SINIF BİRİNCİ YARIYIL üçüncü sınıf 1.yarıyılında okutulan İKT-3009 kodlu (3 0 3) kredili Kalkınma Ekonomisi dersinin kaldırılmasını, bu dersin yerine üçüncü sınıf altıncı yarıyıla İKT-3106 kodlu (3 0 3) kredili İktisadi Büyüme ve Kalkınma adlı dersin konulmasına, Kalkınma Ekonomisi dersinden başarısız olan öğrencilerin İktisadi Büyüme ve Kalkınma dersinden sorumlu olmalarını, eski vize notlarının geçerli sayılmasına, İkinci sınıf 2. yarıyılda okutulan KYT-2020 kodlu (2 0 2) kredili İdare Hukuku Dersinin bu dönemden kaldırılarak üçüncü sınıf 1. yarıyıla konulmasına, Üçüncü sınıf 1. yarıyılında okutulmak üzere İKT-3107 kodlu 2 kredili Mesleki İngilizce I (Zorunlu) adında yeni bir dersin konulmasına, 3. SINIF İKİNCİ YARIYIL Üçüncü sınıf 2. yarıyılda okutulan İKT-3010 kodlu (3 0 3) kredili Türkiye Ekonomisi dersinin bu dönemden kaldırılıp dördüncü sınıf 1. yarıyıla konulmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, Üçüncü sınıf 2. yarıyılda okutulan İKT-3012 kodlu (3 0 3) kredili İktisat Sosyolojisi dersinin kaldırılmasını bu dersten başarısız olanların muaf tutulmasını, Üçüncü sınıf 2.yarıyılında okutulmak üzere İKT-3110 kodlu 2 kredili Mesleki İngilizce II (Zorunlu) adında yeni bir dersin konulmasına, 4. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Dördüncü sınıf 1. yarıyılda okutulan İKT-4005 kodlu (2 0 2) kredili Vergi Teorisi dersinin kaldırılarak yerine MLY-3502 kodlu (3 0 3) kredili Vergi Hukuku dersinin konulmasını, Vergi Teorisi dersinden başarısız olanların bu dersin yerine Vergi Hukuku dersinden sorumlu tutulmalarını, eski vize notlarının geçerli sayılmasına, Dördüncü sınıf 1. yarıyılda okutulan İKT-4007 kodlu (3 0 3) kredili Dünya Ekonomisi ve Büyüme, İŞL-4011 kodlu (2 0 2) kredili Karar Yöntemleri ve İŞL-4013 kodlu (3 0 3) kredili Yatırım Proje Analizi derslerinin kaldırılmasını bu derslerden başarısız olanların muaf tutulmasına, Dördüncü sınıf 1. yarıyılında okutulmak üzere İŞL-3213 kodlu (3 0 3) kredili Finansal Yönetim adında yeni bir dersin konulmasına, Dördüncü sınıf 1.yarıyılında okutulmak üzere İKT-4109 kodlu (2 0 2) kredili Mesleki İngilizce III (Zorunlu) adında yeni bir dersin konulmasına, 4. SINIF İKİNCİ YARIYIL Dördüncü sınıf 2. yarıyılda okutulan İKT-4004 kodlu (3 0 3) kredili Bölgesel İktisat dersinin ve İŞL-4010 kodlu (2 0 2) kredili Bilgisayarlı Muhasebe dersinin kaldırılmasını, bu derslerden başarısız olanların muaf tutulmasına, Dördüncü sınıf 2.yarıyılda okutulan İKT-4002 kodlu (2 0 2) kredili İş Hukuku dersinin kredisinin 3 krediye çıkartılmasını, 2 kredili İş Hukuku dersinden başarısız olanların 3 kredili yeni dersten sorumlu olmalarını ve önceki vize notlarının geçerli sayılmasına,

12 Dördüncü sınıf 2. yarıyıla İKT-4104 kodlu (3 0 3) kredili Dış Ticaret İşlemleri adlı yeni bir dersin konulmasına Dördüncü sınıf 2. yarıyılda okutulan MLY-4511 kodlu (3 0 3) kredili Türk Vergi Sistemi dersinin kredisinin (2 0 2) krediye düşürülmesini, (3 0 3) kredili Türk Vergi Sistemi dersinden başarısız olanların (2 0 2) kredili yeni dersten sorumlu olmalarını ve önceki vize notlarının geçerli sayılmasına, Dördüncü sınıf 2. yarıyılında okutulmak üzere İKT kodlu (2 0 2) kredili Mesleki İngilizce IV (Zorunlu) adında yeni bir dersin konulmasına, Ders programından kaldırılan derslerden devam almasına rağmen başarısız olan veya devam almadığı halde sorumlu olan öğrencilerin bölümümüzün yeni programına göre 155 mezuniyet kredisini tamamlamaları şartıyla söz konusu derslerden muaf tutulmalarına, Okutulan 8 yarıyıllık ders programının Eğitim- Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren aşağıdaki gibi olmasının, bu programın bütün öğrencilere uygulanmasına,

13 KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL İKİNCİ SINIF İKİNCİ YARIYIL KYT1301 Siyaset Bilimine Giriş I KYT1303 Siyaset Bilimine Giriş II KYT1303 Hukukun Temel Kavramları KYT1304 Anayasa Hukuku KYT1305 Yönetim Bilimleri I KYT1306 Yönetim Bilimleri II KYT1307 Sosyoloji İŞL4216 Medeni Hukuk İKT1101 İktisada Giriş I İKT1102 İktisada Giriş II ENF1011 Temel Bilgisayar Tek.Kullanımı ENF1012 Temel Bilgisayar Bilimleri TÜR1001 Türk Dili I TÜR1002 Türk Dili II YDİ1005 İngilizce I YDİ1006 İngilizce II Toplam Toplam İKİNCİ SINIF ÜÇÜNCÜ YARIYIL İKİNCİ SINIF DÖRDÜNCÜ YARIYIL KYT2301 Siyasi Düşünceler Tarihi I KYT2302 Siyasi Düşünceler Tarihi II KYT2303 İdare Hukuku KYT2304 Türkiye'nin İdari Yapısı KYT2305 Siyaset Sosyolojisi KYT2306 Siyaset Psikolojisi KYT2307 Türk Anayasa Düzeni MLY2511 Kamu Maliyesi İŞL1201 Muhasebe I İŞL1202 Muhasebe II EKN2713 İstatistik İŞL1206 Borçlar Hukuku ATA1001 Atatürk İlke ve İnk Tar I ATA1002 Atatürk İlke ve İnk Tar II YDİ2025 İngilizce III YDİ2026 İngilizce IV Toplam Toplam ÜÇÜNCÜ SINIF BEŞİNCİ YARIYIL ÜÇÜNCÜ SINIF ALTINCI YARIYIL KYT3301 Çağdaş Siyasi Akımlar KYT3302 Kamu Personel Yönetimi KYT3303 Siyasi Tarih KYT3304 İdari Yargı KYT3305 Karşılaştırmalı Kamu KYT3306 Çağdaş Devlet Sistemleri KYT3307 Ceza Hukuku KYT3308 Uluslar arası İlişkiler KYT3309 Yönetim ve Halkla İlişkiler KYT3310 Çevre Sorunları ve Pol KYT3311 Kentleşme ve Konut Pol KYT3312 Sosyal Bilimlerde Yöntem İKT2112 Makro İktisat MLY4502 Maliye Politikası KYT3313 Mesleki İngilizce I KYT3314 Mesleki İngilizce II Toplam Toplam DÖRDÜNCÜ SINIF YEDİNCİ YARIYIL DÖRDÜNCÜ SINIF SEKİZİNCİYARIYIL KYT2301 Türk Yönetim Tarihi KYT4302 Türkiye'nin Toplumsal KYT4303 Temel Haklar ve Özgürlükler KYT4304 Türk Siyasal Hayatı KYT4305 AB ve Türkiye KYT4306 Kamu Yön. Yeni İŞL2208 Örgütsel Davranış KYT4308 Mahalli İdareler İŞL2211 Ticaret Hukuku İKT4105 Türkiye Ekonomisi KYT4307 Mesleki İngilizce III KYT4310 Mesleki İngilizce IV KYT4300 Bitirme Tezi/Ödevi KYT4300 Bitirme Tezi/Ödevi Toplam Toplam TOPLAM DERS SAATİ 160 MEZUNİYET KREDİSİ 156 TOPLAM AKTS 240

14 AÇIKLAMALAR 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL İÇİN UYGULAMA YÖNERGESİ 1. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 2009 Yönetim Bilimleri I dersi kodu ve kredisinin (2 0 2) KYT 1305 olarak değiştirilmesine, üçüncü yarıyıldan birinci yarıyıla aktarılmasına,, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 2. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 1005 Toplum Bilimi I ve KYT1006 Toplum Bilimi II derslerinin birleştirilerek adı ve kredisinin KYT 1307 Sosyoloji (3 0 3) olarak değiştirilmesine, dersten tekrara kalan öğrencilerin bu dersi almalarına ders devamı ve vize notlarının yüksek olanının geçerli olmasının, 3. (1 2 0) kredi olarak yürütülen ENF 1001 Temel Bil. Tek. Kullanımı ders kodu ve kredisinin, (2 0 2) ENF 1011 Temel Bil. Tek. Kullanımı olarak değiştirilmesine, bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 4. (3 0 3) kredi olarak yürütülen YDİ 1005 Yabancı Dil I ders kredisi ve adının, (2 0 2) YDİ 1005 İngilizce I olarak değiştirilmesine, bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 1. SINIF İKİNCİ YARIYIL İÇİN UYGULAMA YÖNERGESİ 1. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 2010 Yönetim Bilimleri II dersi kodu ve kredisinin (2 0 2) KYT 1306 olarak değiştirilmesine, dördüncü yarıyıldan ikinci yarıyıla kaydırılmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 2. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 2017 Medeni Hukuk dersi kodu İŞL 4216 Medeni Hukuk olarak değiştirilmesine ve üçüncü yarıyıldan ikinci yarıyıla kaydırılmasının, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 3. (2 2 3) kredi olarak yürütülen ENF 1002 Temel Bilgisayar Bilimleri ders kodu ve kredisinin, (2 1 3) ENF 1012 Temel Bilgisayar Bilimleri olarak değiştirilmesine, 4. (3 0 3) kredi olarak yürütülen TÜR 1002 Türk Dili II ders kredisinin, (2 0 2) TÜR 1002 Türk Dili II olarak değiştirilmesine, bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 5. (3 0 3) kredi olarak yürütülen YDİ 1006 Yabancı Dil II ders kredisi ve adının, (2 0 2) YDİ 1006 İngilizce II olarak değiştirilmesine, bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 6. SSD-1001 Seçmeli derslerinin kaldırılmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmasına, 2. SINIF ÜÇÜNCÜ YARIYIL İÇİN UYGULAMA YÖNERGESİ 1. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 3001 İdare Hukuku ders kodunun KYT 2303 İdare Hukuku olarak değiştirilmesine ve beşinci yarıyıldan üçüncü yarıyıla kaydırılmasının, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 2. (3 0 3) KYT 2007 Siyaset Sosyolojisi ders kodu ve kredisinin (2 0 2) KYT 2305 Siyaset Sosyolojisi olarak değiştirilmesine, bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 3. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 3021 Türk Anayasa Düzeni dersi kodu ve kredisinin (2 0 2) KYT 2307 Türk Anayasa Düzeni olarak değiştirilmesine ve beşinci yarıyıldan üçüncü yarıyıla kaydırılmasının, bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile ilgili yarıyılda almalarına, 4. (3 0 3) kredi olarak yürütülen İŞL 1005 Muhasebe I dersi kodunun İŞL 1201 Muhasebe I olarak değiştirilmesine ve birinci yarıyıldan üçüncü yarıyıla kaydırılmasının, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 5. (3 0 3) kredi olarak yürütülen İŞL 2005 Sosyal Bilimlerde İstatistik ders kodu ve adının, EKN 2717 İstatistik olarak değiştirilmesine, bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi almalarına ders devamı ve vize notlarının geçerli olmasının, 7. YDİ 2025 İngilizce III dersinin (2 0 2) kredi olarak yürütülmek üzere, üçüncü yarıyıla konulmasının,

15 2. SINIF DÖRDÜNCÜ YARIYIL İÇİN UYGULAMA YÖNERGESİ 1. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 2006 Kent Ekonomisi Dersinin kaldırılmasına, yerine (3 0 3) kredi olarak KYT 2304 Türkiye nin İdari Yapısı adıyla ders açılmasına ve kaldırılan KYT 2006 Kent Ekonomisi dersinden tekrara kalan öğrencilerin bu dersi almalarının, derse devam ve vize notlarının geçerli olmasına, 2. (3 0 3) kredi olarak yürütülen İŞL 1008 Muhasebe II ders kodunun İŞL 1202 Muhasebe II olarak değiştirilmesine ve ikinci yarıyıldan dördüncü yarıyıla kaydırılmasının, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 3. YDİ 2026 İngilizce IV dersinin (2 0 2) kredi olarak yürütülmek üzere, dördüncü yarıyıla konulmasının, 3. SINIF BEŞİNCİ YARIYIL İÇİN UYGULAMA YÖNERGESİ 1. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 2005 Siyasi Tarih ders kodunun KYT 3303 Siyasi Tarih olarak değiştirilmesine ve ikinci yarıyıldan beşinci yarıyıla kaydırılmasına bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 2. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 3006 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ders kodunun KYT 3305 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi olarak değiştirilmesine ve altıncı yarıyıldan beşinci yarıyıla kaydırılmasına bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 3. (3 0 3) kredi olarak KYT 4007 Yönetim ve Halkla İlişkiler ders kodunun, KYT 3309 Yönetim ve Halkla İlişkiler olarak değiştirilmesine ve yedinci yarıyıldan beşinci yarıyıla kaydırılmasına bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 4. İKT 2112 Makro İktisat dersinin, (3 0 3) kredi olarak yürütülmek üzere beşinci yarıyıla konulmasına, 5. KYT 3313 Mesleki İngilizce I dersinin (2 0 2) kredi olarak yürütülmek üzere konulmasına, 6. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 3003 Yönetim Etiği dersinin kaldırılmasına ve dersten başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmalarına, 7. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT3011 Kentleşme ve Konut Politikası dersi kodu ve kredisinin (2 0 2) KYT3311 Kentleşme ve Konut Politikası olarak değiştirilmesine bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 8. (2 0 2) kredi olarak yürütülen İŞL 2003 Bilgi İşlem I dersinin kaldırılmasına ve dersten başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmalarına, 9. (3 0 3) kredi ve seçmeli ders olarak yürütülen KYT 3021 Kamu Yönetiminde Kalite ve KYT 3023 Bilim Tarihi derslerinin kaldırılmasının, İŞL 3013 Ticaret Hukuku seçmeli dersinin zorunlu ders olarak, İŞL 2211 Ticaret Hukuku kodu ile yedinci yarıyıla eklenmesinin, kaldırılan derslerden tekrara kalan öğrencilerin İŞL 2211 Ticaret Hukuku dersini almalarının, öğrencilerin tekrara kaldıkları derslerden almış oldukları devam ve vize notlarının geçerli sayılmasına, 3. SINIF ALTINCI YARIYIL İÇİN UYGULAMA YÖNERGESİ 1. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 2016 Çağdaş Devlet Sistemleri ders kodunun, KYT 3306 Çağdaş Devlet Sistemleri olarak değiştirilmesine ve dördüncü yarıyıldan altıncı yarıyıla kaydırılmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 2. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT3017 Uluslararası İlişkiler dersi kodu ve kredisinin (2 0 2) KYT3308 Uluslararası İlişkiler olarak değiştirilmesine bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 3. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 2015 Çevre Sorunları ve Politikası ders kodu ve kredisinin (2 0 2) KYT 3310 Çevre Sorunları ve Politikası olarak düzenlenmesine ve üçüncü yarıyıldan altıncı yarıyıla kaydırılmasının, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına,

16 4. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 1007 Sosyal Bilimlerde Yöntem ders kodu ve kredisinin (2 0 2) KYT 3312 Sosyal Bilimlerde Yöntem olarak değiştirilmesine ve birinci yarıyıldan altıncı yarıyıla kaydırılmasının, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 5. (3 0 3) kredi olarak yürütülen İKT 3008 Maliye Politikası ders kodunun (3 0 3) MLY 4502 Maliye Politikası olarak değiştirilmesine ve sekizinci yarıyıldan altıncı yarıyıla kaydırılmasının, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 6. KYT 3314 Mesleki İngilizce II dersinin (2 0 2) kredi olarak yürütülmek üzere konulmasının, 7. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 3004 Kamusal Sistem Analizi ve Reform ders kodu ve adının, (3 0 3) kredi KYT 4306 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar olarak değiştirilmesine ve dersin altıncı yarıyıldan sekizinci yarıyıla kaydırılmasının, önceki dersten tekrara kalan öğrencilerin almış oldukları ders devamı ve vize notlarının aynen geçerli sayılmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 8. (2 0 2) kredi olarak yürütülen İŞL 2004 Bilgi İşlem II dersinin kaldırılmasına ve dersten kalan öğrencilerin muaf sayılmalarına, 9. Seçmeli ders olarak yürütülen (3 0 3) kredilik KYT 3018 Modernleşme Teorileri, KYT 3020 Türk Düşünce Tarihi ve ÇLŞ 4002 İş Hukuku derslerinin kaldırılmasının, derslerden tekrara kalan öğrencilerin muaf sayılmalarına, 4. SINIF YEDİNCİ YARIYIL İÇİN UYGULAMA YÖNERGESİ 1. (2 0 2) kredi olarak KYT 3008 İnsan Hakları Hukuku ders adı ve kodunun, (2 0 2) kredi olarak KYT 4303 Temel Haklar ve Özgürlükler olarak değiştirilmesine dersin altıncı yarıyıldan yedinci yarıyıla kaydırılmasının, bu dersten tekrara kalan öğrencilerin almış oldukları devam ve vize notlarının aynen geçerli sayılmasına, bu dersten başarısız olan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 2. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 4011 AB ve Türk Kamu Yönetimi ders adı, kodu ve kredisinin (2 0 2) KYT 4305 AB ve Türkiye olarak değiştirilmesine, bu dersten tekrara kalan öğrencilerin önceki almış oldukları devam ve vize notlarının aynen geçerli sayılmasına, bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi yeni kredi almalarına, 3. (3 0 3) kredi olarak yürütülen İŞL 3013 Ticaret Hukuku seçmeli dersinin (3 0 3) İŞL 2211 Ticaret Hukuku şeklinde zorunlu ders olarak konulmasının ve altıncı yarıyıldan yedinci yarıyıla kaydırılmasına, bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 4. KYT 4307 Mesleki İngilizce III dersinin (2 0 2) kredi olarak yürütülmek üzere konulmasının, 5. İsteğe bağlı seçmeli ders olan (2 0 2) Mesleki İngilizce I ve (3 0 3) kredi seçmeli dersler olarak yürütülen KYT 4019 Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, KYT 4021 Ortadoğu da Siyasal Gelişmeler ve KYT 4023 Siyasal Sorunlar ve Gelişmeler derslerinin kaldırılmasına, ilgili derslerden tekrara kalan öğrencilerin kaldıkları derslerden muaf sayılmalarına, 6.Yedinci ve sekizinci yarıyıllarda iki dönem olarak yürütülen (2 0 2) KYT 4001 Yerel Yönetimler I ve (2 0 2) KYT 4002 Yerel Yönetimler II derslerinin kaldırılmasının, bunların yerine (3 0 3) kredilik KYT 4308 Mahalli İdareler dersinin beşinci yarıyıla konmasının, kaldırılan derslerin herhangi birinden ve ikisinden de tekrara kalan öğrencilerin bu dersi almalarının, kaldırılan derslerden aldıkları devam ve vize notlarının aynen geçerli olmasına, 4. SINIF SEKİZİNCİ YARIYIL İÇİN UYGULAMA YÖNERGESİ 1. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 3004 Kamusal Sistem Analizi ve Reform ders adı ve kodunun, (3 0 3) KYT 4306 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar olarak değiştirilmesine ve dersin altıncı yarıyıldan sekizinci yarıyıla kaydırılmasının, önceki dersten tekrara kalan öğrencilerin almış oldukları ders devamı ve vize notlarının aynen geçerli sayılmasına, bu dersten başarısız öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına,

17 2. Yedinci ve sekizinci yarıyıllarda iki dönem olarak yürütülen (2 0 2) KYT 4001 Yerel Yönetimler I ve (2 0 2) KYT 4002 Yerel Yönetimler II derslerinin kaldırılmasının, bunların yerine (3 0 3) kredilik KYT 4308 Mahalli İdareler dersinin beşinci yarıyıla konmasının, kaldırılan derslerin herhangi birinden ve ikisinden de tekrara kalan öğrencilerin bu dersi almalarının, kaldırılan derslerden aldıkları devam ve vize notlarının aynen geçerli sayılmasına, 3. İsteğe bağlı seçmeli ders olan (2 0 2) Mesleki İngilizce II ve (3 0 3) Seçmeli ders olarak yürütülen KYT 4016 Yönetsel Sorunlar ve Gelişmeler ve İKT 4012 Türk Vergi Sistemi derslerinin kaldırılmasının, yine seçmeli ders olarak yürütülen İKT 3010 Türkiye Ekonomisi derslerinin İKT 4105 Türkiye Ekonomisi şeklinde zorunlu ders olmasının, kaldırılan seçmeli derslerden tekrara kalan öğrencilerin programda zorunlu derse dönüştürülen İKT 4105 Türkiye Ekonomisi dersini almalarının ve önceki devam ve vize notlarının aynen geçerli sayılmasının, 4. KYT 4310 Mesleki İngilizce IV dersinin (2 0 2) kredi olarak sekizinci döneme eklenmesinin, 5. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 4004 Yönetim Bilgi Sistemleri ve Kamu Yönetimi dersinin kaldırılmasının, kaldırılan dersten tekrara kalan öğrencilerin programa yeni eklenen ve dördüncü yarıyılda yürütülecek olan (3 0 3) KYT 2304 Türkiye nin İdari Yapısı dersini almalarının, önceki ders devamı ve vize notlarının aynen geçerli sayılmalarına, 6. İsteğe bağlı seçmeli ders olan (2 0 2) Mesleki İngilizce II ve (3 0 3) Seçmeli ders olarak yürütülen KYT 4016 Yönetsel Sorunlar ve Gelişmeler ve İKT 4012 Türk Vergi Sistemi derslerinin kaldırılmasının, yine seçmeli ders olarak yürütülen İKT 3010 Türkiye Ekonomisi derslerinin İKT 4105 Türkiye Ekonomisi şeklinde zorunlu ders olmasının, kaldırılan seçmeli derslerden tekrara kalan öğrencilerin programda zorunlu derse dönüştürülen İKT 4105 Türkiye Ekonomisi dersini almalarının ve önceki devam ve vize notlarının aynen geçerli sayılmasının, 7. KYT 4310 Mesleki İngilizce IV dersinin (2 0 2) kredi olarak sekizinci döneme eklenmesinin, 8. (3 0 3) kredi olarak yürütülen KYT 4004 Yönetim Bilgi Sistemleri ve Kamu Yönetimi dersinin kaldırılmasının, kaldırılan dersten tekrara kalan öğrencilerin programa yeni eklenen ve dördüncü yarıyılda yürütülecek olan (3 0 3) KYT 2304 Türkiye nin İdari Yapısı dersini almalarının, önceki ders devamı ve vize notlarının aynen geçerli sayılmalarına,

18 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ KOD ADI T U K A KOD ADI T U K A I.SINIF GÜZ DÖNEMİ (I.YARIYIL) I.SINIF BAHAR DÖNEMİ (II.YARIYIL) ÇLŞ 1401 Sosyal Psikolojiye Giriş KYT 1307 Sosyoloji İKT 1101 İktisada Giriş I İKT 1102 İktisada Giriş II EKN 1703 Matematik I EKN 1704 Matematik-II İŞL 1201 Muhasebe I İŞL 1202 Muhasebe II KYT 1303 Hukukun Temel Kavramları İŞL 1211 İşletme Bilimine Giriş ENF 1011 Temel Bilgi Tek. Kullanımı ENF 1012 Temel Bilgisayar Bilimleri TÜR 1001 Türk Dili I TÜR 1002 Türk Dili-II YDİ 1005 İngilizce I YDİ 1006 İngilizce-II Toplam Toplam SINIF GÜZ DÖNEMİ (III.YARIYIL) 2.SINIF BAHAR DÖNEMİ (IV.YARIYIL) ÇLŞ 2401 Çalışma Ekonomisi-I ÇLŞ 2402 Çalışma Ekonomisi-II KYT 1304 Anayasa Hukuku ÇLŞ 2404 Sosyal Politika İKT 2111 Mikro İktisat İKT 2112 Makro İktisat EKN 2713 İstatistik MLY 2511 Kamu Maliyesi KYT 1311 Siyaset Bilimine Giriş KYT 2303 İdare Hukuku ÇLŞ 2212 Örgütsel Davranış İŞL 1206 Borçlar Hukuku ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve Ink Tarihi-I ATA 1002 Atatürk İlk ve In Tar.II YDİ 2025 İngilizce II YDİ 2026 İngilizce IV Toplam Toplam SINIF GÜZ DÖNEMİ (V.YARIYIL) 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ (VI.YARIYIL) ÇLŞ 3401 Çalışma Psikolojisi ÇLŞ 3402 İşçi Sağlığı ve İş Güve ÇLŞ 3403 İş Hukuku-I ÇLŞ 3404 İş Hukuku-II ÇLŞ 3405 Sendikacılık ÇLŞ 3406 İstihdam ve İşsizlik ÇLŞ 3407 İnsan Kaynakları Yönetimi KYT 4302 Türkiye nin Toplumsal Yapısı ÇLŞ 3409 Türk Sosyal Politika Tarihi KYT 4305 AB ve Türkiye ÇLŞ 3411 Sosyal Bilimlerde Yöntem İKT 3103 Para Banka İŞL 2211 Ticaret Hukuku İKT 4105 Türkiye Ekonomisi ÇLŞ 3413 Mesleki İngilizce-I ÇLŞ 3408 Mesleki İngilizce-II Toplam Toplam SINIF GÜZ DÖNEMİ (VII.YARIYIL) 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ (VIII.YARIYIL) ÇLŞ 4401 Endüstri İlişkileri Teorisi ÇLŞ 4402 Sosyal Güvenlik Hukuku ÇLŞ 4403 Çalışma Sosyolojisi ÇLŞ 4404 Gelir ve Servet Dağılımı MLY 4513 Vergi Huk ve Türk Vergi Sist ÇLŞ 4406 Uygulamalı İş Hukuku ÇLŞ 4405 Sosyal Güvenlik Teorisi ÇLŞ 4408 Uluslararası Sosyal Politika ÇLŞ 4407 Ücretler ve Verimlilik İKT 3112 İktisadi Düşünceler Tar ÇLŞ 4409 Mesleki İngilizce-III ÇLŞ 4410 Mesleki İngilizce-IV ÇLŞ 4400 Bitirme Tezi/Ödevi ÇLŞ 4400 Bitirme Tezi/Ödevi Toplam Toplam Toplam Ders saati 160 Mezuniyet Kredisi 156 Toplam AKTS 240

19 AÇIKLAMA 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Kredisi ve Adı Değiştirilen Ders (Eski) Yeni Konulan Ders D.KOD D.ADI T P K D.KODU D.ADI T U K ÇLŞ 1003 Psikolojiye Giriş ÇLŞ 1401 Sosyal Psikolojiye Giriş ENF 1001 Temel Bilgisay.Teknoloj.Kull ENF 1011 Temel Bilgi Teknolojileri Kulla İKT 1005 İktisada Giriş I İKT-1102 İktisada Giriş I KYT 1013 Hukukun Temel Kav KYT 1303 Hukukun Temel Kav YDİ 1005 İngilizce I YDİ 1005 İngilizce I Kaldırılan ve Dönemi Değiştirilen Dersler D.KOD D.ADI T P K İŞL 1003 İşletme Bilimine Giriş I. sınıf güz döneminden kaldırılıp I. sınıf II. Yarıyıl bahar dönemine eklenmiştir. ÇLŞ 1005 Sosyal Bilimlerde Yöntem I. sınıf güz yarıyılından kaldırılıp III. sınıf güz yarıyılına eklenmiştir. ÇLŞ 1007 Yönetim Bilimine Giriş Kaldırılmıştır. 2-a) I. sınıf güz yarıyılındaki derslerden ÇLŞ1003 Psikolojiye Giriş (2 0 2) dersinin kaldırılmasına, bu dersin yerine muadil olarak aynı döneme ÇLŞ1401u Sosyal Psikolojiye Giriş (3 0 3) dersi konulmasına, Psikolojiye giriş dersinden başarısız olanların Sosyal Psikolojiye Giriş dersinden sorumlu olmalarına, eski vize notlarının geçerli sayılmasını, tekrara kalan öğrencilerin yeni kredi ile almalarına 2-b) ÇLŞ1007 Yönetim Bilimine Giriş (2 0 2) dersinin kaldırılmasına, bu dersi alıp başarısız olanların muaf sayılmasını, 2-c) İŞL1003 İşletme Bilimine Giriş (3 0 3) dersi I. sınıf güz döneminden kaldırılıp I. sınıf bahar yarıyılına İŞL1211 İşletme Bilimine Giriş (3 0 3) olarak konulmasına, tekrara kalan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 2-d) ÇLŞ1005 Sosyal Bilimlerde Yöntem (2 0 2) dersi I. sınıf güz yarıyılından kaldırılıp III sınıf güz yarıyılına konulmasına tekrara kalan öğrencilerin bu dersi ilgili yarıyılda almalarına, 2-e) İKT1005 İktisada Giriş I (2 0 2) ve KYT-1303 Hukukun Temel Kavramları (2 0 2) derslerin kredisinin (3 0 3) e çıkartılmasına tekrara kalan öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 2-f) YDİ1005 İngilizce I (3 0 3) dersin kredisinin (2 0 2) ye düşürülmesine, tekrara kalan öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 1. SINIF II. YARIYIL Kredisi ve Adı Değiştirilen Ders (Eski) Yeni Konulan Ders D.KOD D.ADI T P K D.KODU D.ADI T U K ÇLŞ 1008 Sosyolojiye Giriş KYT-1307 Sosyoloji İKT 1008 İktisada Giriş II İKT 1008 İktisada Giriş II ENF1002 Temel Bilgisayar Bilimleri ENF1012 Temel Bilgisayar Bilimleri YDİ 1006 İngilizce II YDİ 1006 İngilizce II ÇLŞ-2404 Sosyal Politika İŞL-1211 İşletme Bilimine Giriş I. SINIF II. YARIYIL Kaldırılan ve Dönemi Değiştirilen Dersler D.KOD D.ADI T P K ÇLŞ1012 Sosyal ve Siyasal Düşünce Kaldırıldı Tarihi ÇLŞ1006 Anayasa Hukukuna Giriş I. sınıf bahar yarıyılından kaldırılıp II. Sınıf güz yarıyılına eklenmiştir. SSD 1001 Sosyal Seçmeli Ders Kaldırıldı

20 3-a) I. sınıf bahar yarıyılındaki derslerden (2 0 2) dersinin kaldırılmasına, yerine muadil olarak aynı döneme KYT1307 Sosyoloji (3 0 3) dersinin eklenmesini, Sosyolojiye Giriş dersinden başarısız olanların Sosyoloji dersinden sorumlu olmalarını, eski vize notlarının geçerli sayılmasına, tekrara kalan öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 3- b) I. sınıf Bahar yarıyılındaki derslerden ÇLŞ1006 Anayasa Hukukuna Giriş (2 0 2) dersinin kaldırılmasına, yerine muadil olarak II.sınıf güz yarıyılına KYT1304 Anayasa Hukuku (3 0 3) dersinin konulmasına, Anayasa Hukukuna Giriş dersinden başarısız olanların Anayasa Hukuku dersinden sorumlu olmalarını, eski vize notlarının geçerli sayılmasına, tekrara kalan öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 3-c) I. sınıf Bahar yarıyılındaki derslerden ÇLŞ1010 Sosyal Politikaya Giriş (2 0 2) dersinin kaldırılmasına, yerine muadil olarak II. Sınıf Bahar yarıyılına ÇLŞ2404 Sosyal Politika (3 0 3) dersinin konulmasına, Sosyal Politikaya Giriş dersinden başarısız olanların Sosyal Politika dersinden sorumlu olmalarını, eski vize notlarının geçerli sayılmasına, tekrara kalan öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 3-d) ÇLŞ1012 Sosyal ve Siyasal Düşünce Tarihi (2 0 2) dersinin kaldırılmasına, bu dersten başarısız olanların muaf sayılmasına, 3-e) SSD1001 Sosyal Seçmeli derslerin kaldırılmasına, bu dersten başarısız olanların muaf sayılmasına, 3-g) İKT1008 İktisada Giriş II (2 0 2) dersin kredisinin (3 0 3) olarak değiştirilmesine ve tekrara kalan öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 3-h) YDİ1006 İngilizce II (3 0 3) dersinin kredisinin (2 0 2) ye düşürülmesine, tekrara kalan öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile almalarına, 6. SSD1001 Seçmeli derslerinin kaldırılmasına, bu derslerden başarısız olan öğrencilerin muaf sayılmasına, 1I. SINIF III. YARIYIL Kredisi ve Adı Değiştirilen Ders (Eski) Yeni Konulan Ders D.KOD D.ADI T P K D.KODU D.ADI T U K KYT-1304 Anayasa Hukuku İŞL-2212 Örgütsel Davranış YDİ-2025 İngilizce -III Kaldırılan ve Dönemi Değiştirilen Dersler D.KOD D.ADI T P K İŞL 2007 Envanter Bilanço Kaldırıldı ÇLŞ 2013 İletişim ve Öğrenme Teknikleri Kaldırıldı ÇLŞ-2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği III. sınıf bahar yarıyılına eklenmiştir. Karar 4-a) ÇLŞ2013 İletişim ve Öğrenme Teknikleri (2 0 2) ve İŞL2007 Envanter- Bilanço (2 0 2) derslerinin kaldırılmasına, bu dersi alıp başarısız olanların muaf sayılmasına, 4-b) II. Sınıf güz yarıyılına KYT1304 Anayasa Hukuku (3 0 3), İŞL2212 Örgütsel Davranış (2 0 2) ve YDİ2025 İngilizce III derslerinin konulmasına, 4-c) II. sınıf güz yarıyılındaki ÇLŞ2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (2 0 2) dersinin III. Sınıf bahar yarıyılına ÇLŞ3402 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (3 0 3) olarak konulmasına tekrara kalan öğrencilerin bu dersi yeni kredi ile ilgili yarıyılda almalarına, 1I. SINIF IV. YARIYIL Kredisi ve Adı Değiştirilen Ders (Eski) Yeni Konulan Ders D.KOD D.ADI T P K D.KODU D.ADI T U K ÇLŞ-2404 Sosyal Politika KYT-2303 İdare Hukuku YDİ İngilizce-IV 2 0 2

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI 1.SINIF GÜZ YARIYILI NORMAL ÖĞRETİM İKT 101 İktisada Giriş-I Z 3 0 3 7 İKT 103 İktisadi Matematik-I Z 3 0 3 7 İKT 105 Sosyoloji Bilimine Giriş

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT I.YARIYIL Dersin Kodu Fakültemizdeki 9100.019901 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 2 9100.019903 Türk Dili 1 2 2 9100.019905 Yabancı

Detaylı

Zorunlu (Z) Bu Derslerden Toplam 30 Akts Kredilik Ders Seçilecektir.

Zorunlu (Z) Bu Derslerden Toplam 30 Akts Kredilik Ders Seçilecektir. I.SINIF GÜZ YARIYILI NORMAL ÖĞRETİM ENF1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Z 2 2 3 4 YBS103 MATEMATİK I Z 3 0 3 5 YBS105 EKONOMİ I Z 3 0 3 5 YBS107 GENEL MUHASEBE I Z 3 0 3 5 YBS109 TEMEL HUKUK Z 3 0 3 4 TD

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof.Dr.Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI 1.SINIF GÜZ YARIYILI NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM ENF1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Z 2 2 3 4 SKY 101 YÖNETİM BİLİMİ Z 3 0 3 4 SKY 103 GENEL MUHASEBE I Z 3 0 3 4 SKY 107 TEMEL HUKUK Z 3 0 3 4 SKY 111 BİLİMSEL

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM LİSANS DERSLERİ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM LİSANS DERSLERİ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM LİSANS DERSLERİ 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) 1004101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I 2 2+0 2 ZORUNLU 1004102 TÜRK

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. DERSİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI Gündüz Gece

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. DERSİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI Gündüz Gece ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT 1-2-3. SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ DERSİN Mikro iktisada giriş 1.Sınıf 1 7 Mikro İktisat I Ekonometri Matematik I 1.Sınıf - 5 Matematik

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof.Dr.Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT 1.SINIF GÜZ YARIYILI NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM ENF1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Z 2 2 3 4 SKY 101 YÖNETİM BİLİMİ Z 3 0 3 6 SKY 103 GENEL MUHASEBE I Z 3 0 3 4 SKY 107 TEMEL HUKUK Z 3 0 3 5 SKY 111 BİLİMSEL

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 17.09.2015 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 0 2 2 ECON101 Ekonomi

Detaylı

Karar Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı 04/05/

Karar Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı 04/05/ KARAR7) Gündeme gelen ek maddeler. 3 Fakültemiz İşletme Bölümü, Maliye Bölümü, İktisat Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü Yandal programlarına ilişkin, Dekanlık Makamı tarafından görevlendirilen Öğretim Üyelerinin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI GENEL TOPLAM ORTALAMA YARIYIL DERS = [56 / 8 = 7] + 3 = 10 T = 168 U = 0 TOPLAM SAAT = 168 KREDİ = 168 ECTS = 240 NO DERS KODU 1. YARIYIL T U KREDİ ECTS 1 ATA121

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi)

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (ÖŞ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi)

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (ÖŞ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI İKTİSAT BÖLÜMÜ / VİZE VE MAZERET SINAVI PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI İKTİSAT BÖLÜMÜ / VİZE VE MAZERET SINAVI PROGRAMI İKTİSAT BÖLÜMÜ / VİZE VE MAZERET SINAVI PROGRAMI ISL 1001 Hukukun Temel Kavramları 17.11.2018 10:30 31.12.2018 10:00 IKT 125 İktisada Giriş 18.11.2018 15:15 4.01.2019 16:30 ISL 1005 Muhasebe-I (Fikret

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

2013-2014 VİZE PROGRAMI İKTİSAT BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM

2013-2014 VİZE PROGRAMI İKTİSAT BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM 2013-2014 VİZE PROGRAMI İKTİSAT BÖLÜMÜ NORMAL İKTİSAT 1 SINIF N.Ö. 16.11.2013 13:00 İktisada Giriş I S.Barışık İKT1 İKT2 İKT3 İKT4 16.11.2013 13:00 İktisada Giriş I (Tekrar) S.Barışık KY1 18.11.2013 10:30

Detaylı

1. YARIYIL (GÜZ) 2. YARIYIL (BAHAR)

1. YARIYIL (GÜZ) 2. YARIYIL (BAHAR) T.C. HARRAN UNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM LİSANS DERS LİSTESİ 1. YARIYIL (GÜZ) 1006120 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I* ZORUNLU 2 2 1006102 TÜRK DİLİ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI ARA SINAV PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI ARA SINAV PROGRAMI SINIF BÖLÜM SINAVIN GÜN VE SAATİ DERSLER GRUP ADI SINAV/YERİ 1 Ç.E.E.İ. 27.03.2017 P.Tesi 09.30 Anayasa Hukukuna Giriş 09080075-14080073 14080075-16080037 1 Ç.E.E.İ. 29.03.2017 Çarş 09.30 Sosyal Düşünceler

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 İKT - 101 İktisada Giriş I 2 2 3 İNG-101 / RUS 101 İngilizce I/Rusça I 2 4 4 İŞL - 101 İşletmeye Giriş I 3 0 3 MAB - 101 Hukuka Giriş 3

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI GÜN P E R Ş E M B E 1-A 1-B 2-A T.C. 201-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI SAAT SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 05 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 27 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 03 KOD

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 27 KOD SINIF: 302 KOD SINIF: 202 KOD SINIF: 06 KOD 1 0.00-0. 2 0.-0.0

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İŞLETME N.Ö. Ders Adı

İŞLETME N.Ö. Ders Adı İŞLETME N.Ö. DONEMNO : 1 GENEL İŞLETME I 0020050001 3 0 5 FİNANSAL MUHASEBE I 0020050002 3 0 5 İŞLETME MATEMATİĞİ I 0020050003 3 0 5 İKTİSADA GİRİŞ I 0020050004 3 0 5 ŞEHİR VE MEDENİYET 0020050005 2 0

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 201-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B GÜN SAAT SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD 1 0.00-0.

Detaylı

2013-2014 GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI İKTİSAT NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF

2013-2014 GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI İKTİSAT NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI İKTİSAT NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 16.11.2013 13:00 İktisada Giriş I S.Barışık İKT1 İKT2 İKT3 İKT4 16.11.2013 13:00 İktisada Giriş I (Tekrar) S.Barışık KY1 18.11.2013

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında

Detaylı

1 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Salı Matematik II ALAN Z Çarş Resim SEÇEN Z-08

1 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Salı Matematik II ALAN Z Çarş Resim SEÇEN Z-08 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI ARA SINAV PROGRAMI 1 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SINAVIN GÜN VESAATİ DERSLER GRUP ADI SINAV/YERİ 03.04.2018 Salı 09.30 Matematik II ALAN 04.04.2018

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S. 31.10.2017 - SALI 30.10.2017 - PAZARTESİ TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I İşletme

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Sınav Günü Sınav Saati Bolum Öğretim Elemanı Ders

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Sınav Günü Sınav Saati Bolum Öğretim Elemanı Ders 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Sınav Günü Sınav Saati Bolum Öğretim Elemanı Ders Kodu Ders Adı YY 16.8.2017 09:00 İşletme Prof. Dr. İsa

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

1. YARIYIL (GÜZ) 2. YARIYIL (BAHAR)

1. YARIYIL (GÜZ) 2. YARIYIL (BAHAR) T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM LİSANS DERS LİSTESİ 1. YARIYIL (GÜZ) 1004101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ZORUNLU 2 2 1004102 TÜRK DİLİ

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 17.02.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 17.02. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof.Dr.Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

G. SEÇME L01. G. SEÇME İKT NÖ 2 A Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I İKT İÖ 2 A İKT İÖ 2 B 46 İKT NÖ 4 İKT İÖ 4

G. SEÇME L01. G. SEÇME İKT NÖ 2 A Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I İKT İÖ 2 A İKT İÖ 2 B 46 İKT NÖ 4 İKT İÖ 4 6.11.6 Pazar 5.11.6 Cumartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 6-7 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI (5-13 KASIM 6) TG Bölüm Ders Adı ÖS

Detaylı

2,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 Zorunlu İktisada Giriş l IKT-101 (Eklendiği Bölüm:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat)

2,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 Zorunlu İktisada Giriş l IKT-101 (Eklendiği Bölüm:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat) İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PLANI (2012 MÜFREDATI) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Yeni Ders Programı 2012 1.Sınıf / Güz Dönemi Hukukun Temel Kavramları HUK-601 (Eklendiği BölümHukuk Fakültesi-Hukuk

Detaylı

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07. Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07. Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 08.04.2014 Salı 07.04.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI (07-18 Nisan 2014)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI DERSLER

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI DERSLER SINIF/BÖLÜMSINAVIN GÜN VE SAATİ DERSLER GRUBU SINAV YERİ 1 Ç.E.E.İ 29.05.2017 P.Tesi 10.00 Bilgi ve İletişim Teknolojileri I ALAN K.AMFİ 1 Ç.E.E.İ 29.05.2017 P.Tesi 16.00 Temel Yabancı Dil 2 (İng) ALAN

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu. veya İŞL.219

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu. veya İŞL.219 İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ in in İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I İŞL.207 İŞL.209 İKT.101 İktisada Giriş I İŞL.211

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 4

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 4 GÜN SAAT SINIF: 333 KOD SINIF: 33 KOD SINIF: 338 KOD SINIF: 339 KOD SINIF: 25 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 05 KOD SINIF: KOD 1 08.55-09.0 YÖN. ve ORGANİZ. ŞİRKETLER MUHAS. ŞİRKETLER MUHAS. YÖNETİM MUHASEBESİ

Detaylı

IIZ1104 İŞLETME Zorunlu

IIZ1104 İŞLETME Zorunlu İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1. Yarıyıl Dersleri IYZ1101 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 IUZ1101 İKTİSAT I Zorunlu 3 0.00 0 4.00 IIZ1501 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 IYZ1201

Detaylı

1. YARIYIL (GÜZ) 2. YARIYIL (BAHAR)

1. YARIYIL (GÜZ) 2. YARIYIL (BAHAR) T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS LİSTESİ ÖRGÜN ÖĞRETİM 1. YARIYIL (GÜZ) 1005113 TOPLUM BİLİMİ* ZORUNLU 3 5 1005112 HUKUKA GİRİŞ** ZORUNLU 3

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 27 KOD SINIF: 302 KOD SINIF: 202 KOD SINIF: 06 KOD 1 0.00-0. 2 0.-0.0

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ in in İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İKT.101 İktisada Giriş

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI BOLOGNA MÜFREDATININ KABUL EDİLDİĞİ SENATO KARAR VE TARİHLERİ DEĞİŞİKLİK SENATO KABUL YAPILAN DEĞİŞİKLİK PROGRAM KARAR TARİHİ

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI 18.12.2017 Pazartesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI T/G Saat Bölüm Ders Adı Ö.S. Ö. Elemanı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve Türk Dili-I derslerinin Mezuniyet Sınavları Merkez Kampüsde Tarih ve Türk Dili Bölümlerinde yapılacaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve Türk Dili-I derslerinin Mezuniyet Sınavları Merkez Kampüsde Tarih ve Türk Dili Bölümlerinde yapılacaktır. 2014-15 I ve II. ÖĞRETİM MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ I.SINIF I.DÖNEM AITB 1001 Atatürk İlke.ve Ink.Tarihi-I 29.01.2015 11:00 TDB 1001 Türk Dili-I 29.01.2015 10:00 YDB 1070 İngilizce-I 29.01.2015 13:00 VMVU

Detaylı

Doç.Dr. Gökhan DÖKMEN Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Gökhan DÖKMEN Bölüm Başkanı 0-0 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (. SINIF- NORMAL ÖĞRETİM) 08:0 09: TUR8 Türk Dili I (Okt. Hüseyin ALPSOY) 09: 0:0 MLY0 Maliye IKT0 İktisada Giriş ISL0 Genel YURTKUR) KAM0 n MLY9 İktisatçılar İçin

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu. veya İŞL.219

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu. veya İŞL.219 İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ in in İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I İŞL.207 İŞL.209 İKT.101 İktisada Giriş I İŞL.211

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU KARARLARI

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU KARARLARI T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 12.01.2012 Toplantı Sayısı : 1 Fakülte Kurulu; 12.01.2012 Perşembe günü saat 14.00 de Dekan Prof.

Detaylı

tarih ve 463 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1

tarih ve 463 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1 01.10.2013 tarih ve 463 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1 GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS SAYISI** SAYISI** 1. YARIYIL 2. YARIYIL MAB143 İŞLETMEYE GİRİŞ 3 0 3 3.0

Detaylı

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 03.06.2014 Salı 02.06.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNALSINAV PROGRAMI (2-13 HAZİRAN 2014)

Detaylı

İİBF İktisat Bölümü İKT-103 GENEL MUHASEBE I İKT-107 HUKUKA GİRİŞ İKT-117 GENEL İŞLETME TDL-101 TÜRK DİLİ I

İİBF İktisat Bölümü İKT-103 GENEL MUHASEBE I İKT-107 HUKUKA GİRİŞ İKT-117 GENEL İŞLETME TDL-101 TÜRK DİLİ I İİBF İktisat Bölümü 240111002 İKT-103 GENEL MUHASEBE I 240111004 İKT-107 HUKUKA GİRİŞ 240111006 İKT-117 GENEL İŞLETME 240111008 TDL-101 TÜRK DİLİ I 240111014 AİT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI Bölüm T.C. 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI m_pro 14.10.2015 1 / 32 İŞLETME NÖ 1 A Genel Muhasebe I İ. BEKCİ [10] Davranış Bilimleri I M. KAPLAN [10] Yabancı Dil I E. ÖZZADE [10] Genel Muhasebe

Detaylı

tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3

tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3 23.02.2017 tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3 Tablo 1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS BBM 101 Programlamaya

Detaylı

T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr. Elemanı Derslik KY İÖ 1 57 D01 D06 İŞL İÖ 2 62 DKS KY NÖ 1B 71 D18

T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr. Elemanı Derslik KY İÖ 1 57 D01 D06 İŞL İÖ 2 62 DKS KY NÖ 1B 71 D18 8.11.2015 Pazar 7.11.2015 Cumartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI (07-15 KASIM 2015) 28.10.2015-10:00

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof.Dr.Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (2012 MÜFREDATI)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (2012 MÜFREDATI) ÇALŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PLAN (2012 MÜFREDAT) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yeni Ders Programı 2012 1.Sınıf / Güz Dönemi CEK-101

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ -N

EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ -N I.YY 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ -N.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS İNTİBAK PROGRAMI ESKİ PROGRAM

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

FAKÜLTE KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 04 Temmuz 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli

Detaylı

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 22.5.2017 10:00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 6 22.5.2017 10:00:00 İktisat Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ IKT202 Mikro İktisadi Analiz 4 22.5.2017 10:00:00 İşletme Doç. Dr. Hakan

Detaylı

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 22.5.2017 10:00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 6 22.5.2017 10:00:00 İktisat Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ IKT202 Mikro İktisadi Analiz 4 22.5.2017 10:00:00 İşletme Doç. Dr. Hakan

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU BAHAR YARIYILI GÜZ YARIYILI T.C. Sayfa-1- Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 27 Mayıs 2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI C U M A P E R Ş E M B E Ç A R Ş A M B A S A L I P A Z A R T E S İ SAAT SINIF: 03 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 338 KOD SINIF: 339 KOD SINIF: 25 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 05 KOD 1 08.55-09.0 MUHASEBE II (33) 9

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI 1.04.2017 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI T/G Saat Bölüm Ders Adı Ö.S. Ö. Elemanı Derslik 27.03.2017

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 22.01.2010 01 6 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI SINIF BÖLÜM SINAVIN GÜNÜ SAATİ DERSİN ADI SINAV/YERİ ÖĞR.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI SINIF BÖLÜM SINAVIN GÜNÜ SAATİ DERSİN ADI SINAV/YERİ ÖĞR. 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 2 Ç.E.E.İ. 26.06.2018 Salı 09.30 Bilgi ve İletişim Teknolojiler 2 Ç.E.E.İ. 26.06.2018 Salı 14.00 Ticari İşletme Hukuku 229 2 Ç.E.E.İ.

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜN DERS PLANI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜN DERS PLANI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜN DERS PLANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslararası İlişkiler Yeni Ders Programı 1.Sınıf / Güz Dönemi HUK-601 n Temel Kavramları IKT-561 İktisada Giriş I ISL-565

Detaylı

T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr. Elemanı Derslikler İŞL NÖ 1 83 D11 D12 D16 Davranış Bilimleri II

T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr. Elemanı Derslikler İŞL NÖ 1 83 D11 D12 D16 Davranış Bilimleri II 01.06.2015 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (01-12 HAZİRAN 2015) T/G Saat Bölüm

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 07.09.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 07.09. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ MAZERET SINAV PROGRAMI. Ders Adı Ders Kodu Tarih Saat Yer

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ MAZERET SINAV PROGRAMI. Ders Adı Ders Kodu Tarih Saat Yer Ders Adı Ders Kodu Tarih Saat Yer İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I 131211133 16.01.2018 09:00 B01 GENEL MATEMATİK I - A 131331136 16.01.2018 09:00 B01 GENEL MATEMATİK I - B 131111141 16.01.2018 09:00 B01 DEVLET

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI MUAF OLUNAN DERS ALTTAN ALINACAK DERS DÖNEM UZAMASI DÖNEM DERS KODU DERS ADI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI MUAF OLUNAN DERS ALTTAN ALINACAK DERS DÖNEM UZAMASI DÖNEM DERS KODU DERS ADI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ İ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUR EDİBE ÇOBAN BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Detaylı

İşletme Matematiği II N. Ö. DOĞAN D11 09:00 KY 1 Matematik D06

İşletme Matematiği II N. Ö. DOĞAN D11 09:00 KY 1 Matematik D06 T.C. NEVSEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012-2013 EGİTİM ÖGRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI (28 MAYIS-06 HAZİRAN 2013) T/G Saat Bölüm Ders Adı Öğr. Elemanı Derslikler

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ. VII. YARIYIL İş Hukuku 3 Prof.Dr.Fahrettin KORKMAZ Öğr.Gör.İbrahim MERT

İŞLETME BÖLÜMÜ. VII. YARIYIL İş Hukuku 3 Prof.Dr.Fahrettin KORKMAZ Öğr.Gör.İbrahim MERT İŞLETME BÖLÜMÜ Matematik- I (A grubu tek nu.) 3 Prof.Dr.Erdal KARADUMAN Prof.Dr.Erdal KARADUMAN Matematik- I (B grubu çift nu.) 3 Prof.Dr.Ahmet KÜÇÜK Prof.Dr.Ahmet KÜÇÜK İktisada Giriş- I(A grubu tek nu.)

Detaylı

Eğitim Fakültesi DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS Dilbilim I Dilbilim II Dil Edinimi Özel

Eğitim Fakültesi DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS Dilbilim I Dilbilim II Dil Edinimi Özel Eğitim Fakültesi DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 1101303 Dilbilim I 1101404 Dilbilim II 1101408 Dil Edinimi 1101410 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3 5 1101503 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3 5 1101723

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Dersin Kodu Bölüm Dersin Adı Ünvanı Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof.Dr.Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı