Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler"

Transkript

1 Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

2 İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT Üniversiteye kayıt nasıl yapılır? Ders kaydı nasıl yapılır? Mazereti olan öğrenciler nasıl kayıt yapabilmektedir? Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden kim sorumludur? Kayıt yenileme işlemi için öğrencinin yapması gerekenler nelerdir? Mazereti nedeniyle süresi içerisinde kayıt yenileme işlemini yaptıramayan öğrenciler ne yapmalıdır? Öğrenci kimliği nereden alınır, kaybolduğunda ne yapılmalıdır?... 5 B)HAZIRLIK VE YABANCI DİL EĞİTİMİ Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde hazırlık eğitimi var mıdır? 6 2. Birinci sınıf öğrencileri zorunlu İngilizce dersinden muaf olmak için ne yapmalıdır? Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde hangi yabancı diller ders olarak verilir? Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde yabancı dil eğitimi ne düzeydedir? Eğitim-öğretim dönemleri ne kadar sürmektedir? Akademik birimlerde yer alan eğitim öğretim programları nelerdir? Öğrenci danışmanlarının görevleri nelerdir?... 7 D) YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL PROGRAMLARI Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş ne zaman yapılabilir? Yatay geçiş için istenen özellikler nelerdir? Yatay geçişin şartları nelerdir? Çift anadal programı nedir? Bir üniversitede çift anadal programı nasıl açılır? Çift anadal programına ne zaman başrulmalıdır? Çift anadal yapılmasının şartları nelerdir? Yandal programı nedir? Yandal programına başvurmanın şartları nelerdir?... 8 II.BÖLÜM... 8 A)AKTS KREDİSİ VE SINAV AKTS nedir, bir eğitim öğretim yılında kaç AKTS kredisi alınmalıdır?... 8

3 2. Önceki yarıyılda/yılda alınamamış veya alınıp başarısız olunmuş dersler ne zaman tekrar alınabilir? Öğrenci bir yarı yılda toplamda kaç AKTS kredili ders alabilir? Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersler kendi fakültemize transfer edilebilir mi? 9 5. Derslerden nasıl muaf olunur? Not yükseltmek için hangi dersler alınabilir? Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir mi? Derse devam zorunluluğu yerine getirilmiş ancak başarısız olunmuş derslere devam zorunluluğu var mıdır? Kaç çeşit sınav yapılır? Sınavlar hangi türlerde yapılabilir? Hangi öğrenciler bütünleme sınavına girebilir? Sınav tarihleri ne zaman ilan edilmektedir ve öğrencilerin sınavla ilgili yükümlülükleri nelerdir? Sınavda kopya çekmenin, kopya çekme girişiminde bulunmanın veya sınav süresince sınav koşullarına uygun davranmamanın yaptırımı nedir? Sınav sonuçları ne zaman açıklanmalıdır? Sınav notuna itiraz nasıl yapılmaktadır? Bir dönemde kaç kez ara sınav yapılmalıdır ve ara sınavlar başarı notunu nasıl etkilemektedir? Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları nasıl hesaplanır? Başarı not ortalaması nasıl belirlenir? Yarıyıl/yıl akademik ortalaması nasıl hesaplanır? Genel akademik başarı not ortalaması nasıl belirlenir? Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Yüzde onluk dilim nedir, hangi durumlarda uygulanır? Derse devam zorunluluğu nedir? Mazereti olan öğrenciler nasıl kayıt dondururlar? III.BÖLÜM A)MEZUNİYET Öğrenci mezuniyet hakkını nasıl kazanmaktadır? Tek ders sınavı nedir ve bu sınava hangi öğrenciler girebilir? B)İLİŞİK KESME Öğrencinin üniversite ile ilişiği hangi hallerde kesilir? Disiplin cezalarına temel olan hükümler nelerdir?... 12

4 3. Kınama cezası nedir, kınama cezasını gerektiren haller nelerdir? Uyarma cezası nedir, uyarma cezasını gerektiren haller nelerdir? Uzaklaştırma cezası nedir, uzaklaştırma cezasını gerektiren haller nelerdir? Üniversiteden bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma disiplin cezası ve bu cezayı gerektiren haller nelerdir? Üniversiteden bir yarıyıl için uzaklaştırma disiplin cezası ve bu cezayı gerektiren haller nelerdir? Üniversiteden iki yarıyıl için uzaklaştırma disiplin cezası ve bu cezayı gerektiren haller nelerdir? Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası nedir ve bu cezayı gerektiren haller nelerdir? Disiplin cezasının tekrarı halinde hangi disiplin cezası uygulanır? Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenci savunma hakkını nasıl kullanabilir? Disiplin cezaları kimlere (hangi kurumlara) bildirilir? Disiplin cezaları ne zaman uygulanmaya başlanır? Disiplin cezasına karşı başvuru yolları nelerdir? IV.BÖLÜM A)YAZ OKULU Yaz dönemi eğitim-öğretimin amaçları nelerdir? Yaz döneminin açılması kararı nasıl verilir? Yaz dönemi eğitim öğretim süresi ne kadardır? Yaz döneminde açılacak dersler kimler tarafından belirlenir? Yaz döneminde ders alma işlemleri nasıl gerçekleşmektedir? Yaz döneminde açılacak dersler ve ders kayıt süreleri ne zaman belli olur? Yaz döneminde dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı ve yaz dönemi öğrenim ücreti nasıl belirlenmektedir? Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumları nasıl belirlenmektedir? Yaz döneminde öğrencinin derse devam zorunluluğu nasıldır? Yaz döneminde başka bir fakülte veya üniversiteden ders alma işlemi hangi şartlarla yapılabilir? B) STAJ VE PRATİK Fakültemizde staj zorunluluğu var mıdır? V.BÖLÜM A)ÖĞRENCİ KONSEYİ Bölüm öğrenci temsilcisi nasıl seçilmektedir? Bölüm öğrenci temsilcisinin görevleri nelerdir?... 17

5 3. Öğrenci temsilcileri kurulu kimlerden oluşur, görevleri nelerdir? Fakülte öğrenci temsilcisi nasıl seçilir? Fakülte öğrenci temsilcisinin görevleri nelerdir? Öğrenci konseyi başkanı nasıl seçilir? Öğrenci konseyi başkanının görevleri nelerdir? VI.BÖLÜM A)FARABİ VE ERASMUS PROGRAMLARI Farabi değişim programı nedir? Öğrencinin farabi değişim programına başvurabilmesi için aranan şartlar nelerdir? Erasmus Programı nedir? Erasmus Programına katılmak için aranan şartlar nelerdir? Avrupa daki herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gidilebilir mi? Erasmus ve Farabi Değişim Programları kapsamında yurt dışı veya yurt içi üniversitelerde öğrenim görecek olan öğrencilerin ders eşdeğerlikleri nasıl belirlenir?... 19

6 I.BÖLÜM A) KAYIT 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır? Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların internet üzerinden ön kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, kayıt için; (ÖSYM) kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örnekleri ile şahsen başvurmaları gerekir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. 2. Ders kaydı nasıl yapılır? Üniversiteye kayıtlarını yaptıran birinci sınıf öğrencileri, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde internet üzerinden ders kayıtlarını yapmalı ve akademik danışmanlarına ders kayıtlarını onaylattırmalıdır. 3. Mazereti olan öğrenciler nasıl kayıt yapabilmektedir? Mazeretleri sebebiyle şahsen başvuramayan adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilirler. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, öğrencilik hakkından vazgeçmiş sayılır. 4. Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden kim sorumludur? Tümüyle öğrenci sorumludur. Öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen kayıt dönemlerinde kayıtlarını kendileri yenilemekle yükümlüdür. 5. Kayıt yenileme işlemi için öğrencinin yapması gerekenler nelerdir? Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre belirlenmiş olan öğrenci katkısını(harçlarını) ödemesi(2.öğretim öğrencileri için geçerlidir), Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması gerekir. 6. Mazereti nedeniyle süresi içerisinde kayıt yenileme işlemini yaptıramayan öğrenciler ne yapmalıdır? Kayıt dönemi içerisinde mazereti nedeniyle kaydını yaptıramayan öğrenciler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek en geç ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar ilgili akademik birime başvurabilirler. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrencinin kaydı yenilenirken, uygun görünmeyenin kaydı yenilenmez. Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. 7. Öğrenci kimliği nereden alınır, kaybolduğunda ne yapılmalıdır? Öğrenci kimliği Öğrenci İşleri ofisinden alınır, kaybolduğunda yenisinin çıkarılması için bu ofise başvurulmalıdır.

7 B)HAZIRLIK VE YABANCI DİL EĞİTİMİ 1. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde hazırlık eğitimi var mıdır? Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde öğretim yılından itibaren isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı açılacaktır. İsteyen öğrenciler hazırlık eğitimi alabileceklerdir. 2. Birinci sınıf öğrencileri zorunlu İngilizce dersinden muaf olmak için ne yapmalıdır? Birinci sınıfta zorunlu olan temel İngilizce derslerinden muaf olmak için öğrenci, Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan seviye tespit sınavında başarılı olmalıdır. 3. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde hangi yabancı diller ders olarak verilir? Fakültemizde öğrencilerimizin isteğine bağlı olarak ileri düzeye kadar İngilizce ve Almanca dersleri verilir. Ayrıca Uluslararası İlişkiler bölümünde seçmeli ders olarak temel düzeyde Rusça dersi verilmektedir. 4. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde yabancı dil eğitimi ne düzeydedir? İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde isteğe bağlı olarak ileri düzey yabancı dil (Almanca-İngilizce) dersleri (okuma, yazma, dinleme, konuşma, sunum ) verilmektedir. Ancak öğrencilerin ileri düzey yabancı dil (İngilizce, Almanca) seçmeli derslerini alabilmeleri için Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları gerekmektedir. Mesleki yabancı dil dersleri ise yalnızca İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin Uluslararası İlişkiler Bölümünde verilmektedir. Öğrencilerin mesleki yabancı dil dersini alabilmesi için yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Uluslararası bir alanda çalışmak isteyen öğrencilerimizin yabancı dilini geliştirmeleri gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için isteğe bağlı hazırlık sınıfına katılmaları bir yıl kaybı olarak gözükse de kariyerleri açısından faydalı olacaktır. C) ÖĞRENİM SÜRESİ 1. Eğitim-öğretim dönemleri ne kadar sürmektedir? Bir yarıyıl en az on dört haftadır. Üniversite Senatosu, gerekli gördüğü hallerde bu süreyi uzatabilir. Kayıt ve yarıyıl/yıl sonu ile bütünleme sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile öğretim yılına ilave yaz dönemi eğitimöğretimi açılabilir. 2. Akademik birimlerde yer alan eğitim öğretim programları nelerdir? Akademik birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, quiz, staj, uygulama, klinik, atölye, laboratuvar çalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri etkinlikler yer alır.

8 3. Öğrenci danışmanlarının görevleri nelerdir? Danışman, öğrencinin ders seçimi ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir. D) YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL PROGRAMLARI 1. Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş ne zaman yapılabilir? Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 2. Yatay geçiş için istenen özellikler nelerdir? Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 3. Yatay geçişin şartları nelerdir? Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı (üniversite yerleştirme puanı) geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece not ortalaması 60 olan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir. 4. Çift anadal programı nedir? Çift anadal programı ile kayıtlı olduğu bölümde yüksek başarı gösteren öğrenciler kabul edildikleri takdirde aynı anda başka bir anadal lisans programında daha öğrenim görebilirler. Bu şekilde okulu bitirdiklerinde iki ayrı lisans bölümünden mezun sayılırlar. Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir. 5. Bir üniversitede çift anadal programı nasıl açılır? Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine üniversite senatosunun onayı ile çift anadal programı açılabilir. 6. Çift anadal programına ne zaman başrulmalıdır? Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

9 7. Çift anadal yapılmasının şartları nelerdir? Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65 e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65 in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. 8. Yandal programı nedir? Üniversiteye kayıt oldukları bölüm dışında, başka bir bölümde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlenilen derslerden oluşan sertifika programıdır. Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez. Yan Dal Programına, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurabilir. 9. Yandal programına başvurmanın şartları nelerdir? Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Çift anadal/yandal programını tercih eden öğrencilerin extra çalışmaları gerekmektedir. Zira iki bölümde birden okuyacaklardır ancak programı bitiren öğrencilerimiz çift diploma alacaktır. Çift anadal/yandal programlarına başvurmak isteyen öğrencilerimiz danışmanlarından detaylı bilgi alabilirler. A)AKTS KREDİSİ VE SINAV II.BÖLÜM 1. AKTS nedir, bir eğitim öğretim yılında kaç AKTS kredisi alınmalıdır? Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir ders için öğrencinin iş yükünü ifade etmektedir. Ortalama olarak 1 AKTS saatlik öğrenci çalışma süresine denk gelmektedir. Bir eğitimöğretim yılında alınması gereken ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi 60 kredidir.

10 2. Önceki yarıyılda/yılda alınamamış veya alınıp başarısız olunmuş dersler ne zaman tekrar alınabilir? Öğrenci önceki yıllarda alınması gereken dersleri, alamamış veya alıp başarısız olmuş ise; o derslerin verildiği ilk yarıyılda/yılda öncelikle en alt yarıyıldan/yıldan başlamak üzere tekrar almak zorundadır. 3. Öğrenci bir yarı yılda toplamda kaç AKTS kredili ders alabilir? Öğrenci bir yarıyılda programının çakışmaması şartı ve danışmanın onayı ile 36 AKTS kredi yüküne kadar, devam zorunluluğu olmamak şartıyla ders tekrarı durumunda 42 AKTS ye kadar ders alabilir. 4. Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersler kendi fakültemize transfer edilebilir mi? Öğrencinin yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarından ve denkliği YÖK tarafından kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarınsan aldığı derslerin kredilerini yönetim kurulu kararı ile transfer ettirebilir. 5. Derslerden nasıl muaf olunur? Öğrenci, ders alma-bırakma günleri sonuna kadar daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilen kuruluşlardan aldığı ve başarılı olduğu dersler için muafiyet isteğini dilekçe ile ilgili akademik birime iletir. Muaf olunan dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 6. Not yükseltmek için hangi dersler alınabilir? Öğrenciler, daha önce geçer not veya M (muaf) notu aldıkları dersleri, dersin verildiği yarıyılda/yılda tekrar alarak notlarını yükseltebilir. 7. Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir mi? Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda en son alınan not geçerli olup, akademik ortalamaya eklenir. 8. Derse devam zorunluluğu yerine getirilmiş ancak başarısız olunmuş derslere devam zorunluluğu var mıdır? Devam şartı yerine getirilen, ancak başarısız olunan derse tekrar devam etme zorunluluğu yoktur. Uygulaması olan derslerde ise; dersin tekrarında devam zorunluluğuna sorumlu öğretim elemanının teklifi üzerine ilgili yönetim kurulunca karar verilir. 9. Kaç çeşit sınav yapılır? Sınavlar; kısa sınav, ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, uygulama sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve muafiyet sınavıdır. *Ayrıntılı bilgi için lütfen Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği 14. maddeye bakınız. 10. Sınavlar hangi türlerde yapılabilir? Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

11 11. Hangi öğrenciler bütünleme sınavına girebilir? Bütünleme sınavına sadece CC nin altında not (DC-DD-FD-FF) alan öğrenciler girebilirler. CC ve üstünde not alan öğrenciler ve devamsızlıktan (FF2) kalan öğrenciler not yükseltmek için bütünleme sınavına giremezler. 12. Sınav tarihleri ne zaman ilan edilmektedir ve öğrencilerin sınavla ilgili yükümlülükleri nelerdir? Sınavların yapılacağı yer ve tarihler akademik birimlerce belirlenir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dinî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. 13. Sınavda kopya çekmenin, kopya çekme girişiminde bulunmanın veya sınav süresince sınav koşullarına uygun davranmamanın yaptırımı nedir? Sınavlarda kopya çeken ya da kopya çekme girişiminde bulunan veya sınava hile karıştıran, sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 14. Sınav sonuçları ne zaman açıklanmalıdır? Öğretim elemanları, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde açıklamak ve öğrenci bilgi sistemine girmek zorundadır. 15. Sınav notuna itiraz nasıl yapılmaktadır? Öğrenci sınav sonucuna, notların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde ilgili akademik birime itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir. İnceleme sonucu, en geç iki hafta içinde öğrenciye duyurulur. 16. Bir dönemde kaç kez ara sınav yapılmalıdır ve ara sınavlar başarı notunu nasıl etkilemektedir? Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Bir ara sınavı yapılması durumunda ara sınavının başarı notuna etkisi %40 tır. Birden fazla ara sınavı ve/veya diğer faaliyetler yapılması durumunda bu sınav ve faaliyetlerin başarı notundaki toplam etkisi %40 tan az ve %70 den çok olamaz. 17. Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları nasıl hesaplanır? Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ilgili öğretim üyesi tarafından mutlak sistemde veya bağıl sistemde belirlenmektedir. Bağıl sistemde sınıfın ortalamasına bağlı olarak harf notları değişiklik göstermektedir. Mutlak sistemde harf notları aşağıda gösterilmiştir. Sayısal Notlar Harf Notları Katsayılar AA BA BB CB CC DC 1.50

12 60-64 DD FD FF Başarı not ortalaması nasıl belirlenir? Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl/yıl akademik ortalaması ve genel akademik başarı not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı, o dersin ağırlıklı puanını verir. 19. Yarıyıl/yıl akademik ortalaması nasıl hesaplanır? Yarıyıl/yıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. 20. Genel akademik başarı not ortalaması nasıl belirlenir? Genel akademik başarı not ortalaması, öğrencinin öğrenim süresince programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. 21. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalamasının veya genel akademik başarı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrenciler FF ve FD aldıkları dersler dışındaki derslerden başarılı olurlar. 22. Yüzde onluk dilim nedir, hangi durumlarda uygulanır? Bölümlerinde bulunan ikinci öğretim öğrencileri arasında ilk yüzde ona girerek katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanan öğrenciler yüzde onluk dilimi oluşturur. Değerlendirmeye esas öğrencilerin dönem sonu itibariyle başarı ortalamaları sıralanır ve ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlayarak ayrılan kontenjan kadar öğrenci tespit edilir. Tespit edilen bu öğrenciler arasında önceki dönemde veya ilgili dönemde başarısız dersi bulunan öğrenciler hariç diğer öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler. 23. Derse devam zorunluluğu nedir? Öğrenci, teorik derslerin % 70 ine, uygulamalı derslerin ise % 80 ine devam etmek zorundadır, aksi halde sınava girme hakkını kaybeder ve dersten kalır. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. 24. Mazereti olan öğrenciler nasıl kayıt dondururlar? Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan öğrenciler, ilgili yarıyılın/yılın en geç üçüncü haftası içinde ilgili akademik birime başvurdukları takdirde, ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtları dondurabilir. Kayıt dondurma bir yarıyıldan az dört yarıyıldan çok olamaz. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine bakınız.

13 III.BÖLÜM A)MEZUNİYET 1. Öğrenci mezuniyet hakkını nasıl kazanmaktadır? Kayıtlı olduğu programın tüm zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan(240 AKTS) ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır. 2. Tek ders sınavı nedir ve bu sınava hangi öğrenciler girebilir? Son dönem öğrencisi olup not ortalamalarına katılan en çok üç dersten (FD) veya (FF) notu olan ve/veya genel akademik başarı not ortalaması 2.00 ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere yarıyıl/yıl dönem başında tanınan sınavdır. Öğrencinin mezun olması için kayıtlı olduğu programın tüm zorunlu derslerinden başarılı olması, 240 AKTS kredisini tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. B)İLİŞİK KESME 1. Öğrencinin üniversite ile ilişiği hangi hallerde kesilir? Aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir: a) Öğrencinin kendisinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi, b) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması. 2. Disiplin cezalarına temel olan hükümler nelerdir? Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 3. Kınama cezası nedir, kınama cezasını gerektiren haller nelerdir? Kınama; öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır; a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek, b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak, c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz afiş ve pankart asmak, ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek, d)sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek. 4. Uyarma cezası nedir, uyarma cezasını gerektiren haller nelerdir? Uyarma, öğrencinin, öğrencilikle ilgili davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği hususunda yazılı olarak ikaz edilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır; a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak, b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler dışında ilan asmak,

14 c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek. 5. Uzaklaştırma cezası nedir, uzaklaştırma cezasını gerektiren haller nelerdir? Uzaklaştırma, öğrenciye, işlemiş olduğu disiplin suçunun ağırlığına göre Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirlenmiş olan süreler boyunca okuldan uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamayacağının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre uzaklaştırma cezaları üçe ayrılır. 6. Üniversiteden bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma disiplin cezası ve bu cezayı gerektiren haller nelerdir? a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak, b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak, ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek, f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek. 7. Üniversiteden bir yarıyıl için uzaklaştırma disiplin cezası ve bu cezayı gerektiren haller nelerdir? a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak, c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak, ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak, d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek, e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak. 8. Üniversiteden iki yarıyıl için uzaklaştırma disiplin cezası ve bu cezayı gerektiren haller nelerdir? a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak, b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek, c) Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak, ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,

15 d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak, f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak, g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak. 9. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası nedir ve bu cezayı gerektiren haller nelerdir? Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır; a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek, b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak, c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer kesici, yanıcı, yakıcı aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak, ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel eylemlerde bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek, küçük düşürücü ve aşağılayıcı hareketlerde bulunmak. 10. Disiplin cezasının tekrarı halinde hangi disiplin cezası uygulanır? Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekrarı halinde bir derece ağır ceza uygulanır. Disiplin suçunun tekrarı halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez. 11. Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenci savunma hakkını nasıl kullanabilir? Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir. Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun bir süre verilir. Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak sunmayı talep etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir. Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür. 12. Disiplin cezaları kimlere (hangi kurumlara) bildirilir? Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından; a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,

16 b) Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna, c) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM ye, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir. 13. Disiplin cezaları ne zaman uygulanmaya başlanır? Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilir, belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar. 14. Disiplin cezasına karşı başvuru yolları nelerdir? Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı on beş gün içinde kesin olarak karara bağlar. Yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar. Verilen disiplin cezalarına karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir. Öğrencilerimizin disiplinle ilgili muhatap olacakları hükümler Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde detaylı şekilde anlatılmaktadır. Bu nedenle eğitime başladığınızda mutlaka bu yönetmeliği detaylı şekilde okumalısınız. Herhangi bir soruşturma söz konusu olduğunda bilmemek bir mazeret olarak kabul edilmemektedir. Zira kanunu bilmemek mazeret sayılmaz düsturu gereği her türlü disiplin kuralını ihlalden sorumlusunuz. A)YAZ OKULU IV.BÖLÜM 1. Yaz dönemi eğitim-öğretimin amaçları nelerdir? Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır: a) Üstün başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders almalarını sağlamak ve daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak, b) Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde almadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkân sağlamak ve bölümlerin/anabilim dallarının zorunlu derslerinde meydana gelen öğrenci yığılmalarını önleyerek eğitim-öğretimde verimi arttırmak, c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak, diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere Üniversitedeki dersleri izleme imkânı vermek. 2. Yaz döneminin açılması kararı nasıl verilir? Yaz dönemi eğitim-öğretimi; Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

17 3. Yaz dönemi eğitim öğretim süresi ne kadardır? Yaz döneminde eğitim-öğretim süresi en az otuz beş iş günüdür. Kayıt ve yarıyıl/yılsonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz döneminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. 4. Yaz döneminde açılacak dersler kimler tarafından belirlenir? Yaz döneminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, ilgili akademik birim kurullarınca belirlenir. 5. Yaz döneminde ders alma işlemleri nasıl gerçekleşmektedir? Yaz döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bir öğrenci, yaz döneminde toplam 21 AKTS kredi yükünü aşmamak üzere ders alabilir. Yaz döneminde alınan ve devam şartı yerine getirilen dersin güz/bahar yarıyılı içinde tekrar alınması durumunda devam etme zorunluluğu yoktur. 6. Yaz döneminde açılacak dersler ve ders kayıt süreleri ne zaman belli olur? Yaz döneminde açılması planlanan dersler bahar yarıyılının son ayı içinde öğrencilere duyurulur ve yaz döneminde açılan derslere kayıt işlemi akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. 7. Yaz döneminde dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı ve yaz dönemi öğrenim ücreti nasıl belirlenmektedir? Yaz döneminde ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı Senato tarafından belirlenir öğrenim yılı için bu sayı on olarak belirlenmiştir. Yaz dönemi öğretim ücreti, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. 8. Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumları nasıl belirlenmektedir? Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumları, derslere devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar ve yaz dönemi sonu sınav sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından (11/9/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre) yürütülür. Öğrencinin yaz döneminde aldığı derslerin notları öğrenci durum belgesinde yaz dönemi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir. 9. Yaz döneminde öğrencinin derse devam zorunluluğu nasıldır? Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz döneminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlamayan öğrenci, yaz dönemi sonu sınavına giremez. 10. Yaz döneminde başka bir fakülte veya üniversiteden ders alma işlemi hangi şartlarla yapılabilir? Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik biriminde ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, ilgili yönetim kurulu kararı ile; Üniversitenin diğer akademik birimlerinden, Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarından, Denkliği YÖK tarafından kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından alabilir.

18 Yaz döneminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrencilerin aldıkları derse ilişkin başarı notları, ilgili akademik birim onayından sonra kayıtlara geçirilir. Yaz okulunun açılması ilgili öğretim üyesinin talebi ve yetkili Fakülte Yönetim Kurulu oluru ile olmaktadır. Bu nedenle yaz okulu taleplerinizi yukarıda belirtilen tarihler içerisinde ilgililere iletmeniz yaz okulunun açılabilmesi için önemli bir veri olacaktır. B) STAJ VE PRATİK Fakültemizde staj zorunluluğu var mıdır? Fakültemizde staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak isteyen öğrenciler yazın 1-31 Temmuz veya 1-31 Ağustos tarihleri arasında önceden fakülte tarafından ilan edilen tarihlerde staj yapma isteklerini ve seçtikleri dönemleri bildirerek staj yapabilirler. Fakültemize bu şekilde staj yapmak için başvuran öğrencilerimizin sağlık sigortaları fakülte tarafından ödenmektedir. Fakültemizde her ne kadar staj zorunluluğu bulunmasa da üniversite sonrası iş hayatına hazırlanabilmek için etkin bir staj sizin yararınızadır. Bu nedenle stajınızı ihmal etmeyiniz. V.BÖLÜM A)ÖĞRENCİ KONSEYİ 1. Bölüm öğrenci temsilcisi nasıl seçilmektedir? Bölüm Öğrenci Temsilcisi, fakültedeki her bir bölüm öğrencilerince kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. 2. Bölüm öğrenci temsilcisinin görevleri nelerdir? Bölüm Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır: a) Temsil ettiği bölümde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek, b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek, c) Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm öğrencilerini temsil etmek, d) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunları, çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, e) Kendi bölüm öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, f) Temsil ettiği bölümdeki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek, g) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

19 h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölümün akademik toplantılarına katılmak. 3. Öğrenci temsilcileri kurulu kimlerden oluşur, görevleri nelerdir? Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu fakültedeki bölümlerin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve fakültedeki Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 4. Fakülte öğrenci temsilcisi nasıl seçilir? Fakülte öğrenci temsilcisi fakültede bulunan bölüm öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir Bölüm Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte temsilcisi olarak görev yapar. 5. Fakülte öğrenci temsilcisinin görevleri nelerdir? Fakülte Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır: a) Temsil ettiği fakültede Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek, b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakültede duyurmak ve uygulamaları izlemek, c) Temsil ettiği fakültede öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi nin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, d) Bulunduğu fakültenin öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, e) Temsil ettiği fakültede öğrenci etkinliklerini koordine etmek, f) Temsil ettiği fakültedeki Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakültenin yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak. 6. Öğrenci konseyi başkanı nasıl seçilir? Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. 7. Öğrenci konseyi başkanının görevleri nelerdir? Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır: a) Kendi yükseköğretim kurumu öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak, c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek, d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak, e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim kurumunun senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak. Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

20 VI.BÖLÜM A)FARABİ VE ERASMUS PROGRAMLARI 1. Farabi değişim programı nedir? Yükseköğretim kurumları arasında öğretim üyesi ve öğrenci değişim programına Farabi değişim programı denir. Öğrenci, Farabi Değişim Programı kapsamında en az bir, en fazla iki yarıyıl eğitim-öğretim dönemini kendi üniversitesi ile protokolü olan başka bir üniversitede gerçekleştirir. Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. 2. Öğrencinin farabi değişim programına başvurabilmesi için aranan şartlar nelerdir? Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî şartlar şunlardır: Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0 olması. 3. Erasmus Programı nedir? Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. 4. Erasmus Programına katılmak için aranan şartlar nelerdir? Erasmus Programına başvurucak öğrencilerin genel not ortalaması lisans öğrencileri için minimum 2.20 olmalıdır. Erasmus sınavına katılacak öğrenciler seçilirken öğrencinin akademik başarı düzeyi ve dil seviyesi eşit ölçüde dikkate alınır. Öğrencinin dil seviyesi Uluslararası İlişkiler Ofisinde yapılan dil sınavı ile belirlenir. 5. Avrupa daki herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gidilebilir mi? Öğrencinin Erasmus programı çerçevesinde Avrupa da ki bir üniversiteye gidebilmesi için bölümünün o üniversite ile karşılıklı anlaşmasının olması gerekir. Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasından bölümünüzün karşılıklı anlaşma yaptığı üniversiteleri öğrenebilirsiniz. 6. Erasmus ve Farabi Değişim Programları kapsamında yurt dışı veya yurt içi üniversitelerde öğrenim görecek olan öğrencilerin ders eşdeğerlikleri nasıl belirlenir? Erasmus ve Farabi Değişim Programları kapsamında başka üniversitelerde öğrenim görecek olan öğrencilerin ders eşdeğerlikleri belirlenirken tüm derslerin birebir eşleşmesi gerekir. Birebir eşleşmeyen zorunlu dersler listeden çıkarılır, bu dersler alınmamış sayılır. Eşleşmeyen seçmeli dersler ise listeye seçmeli 1, seçmeli 2 şeklinde geçirilir. Öğrenci öğrenimini tamamlayarak döndüğünde tabloda seçmeli olarak gösterilen derslerin yerine, transkripte ilgili üniversitede aldığı seçmeli derslerin isimleri geçirilir.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON ÇALIŞMASI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON ÇALIŞMASI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM 2018 2019 ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON ÇALIŞMASI ÜNĠVERSĠTENĠN GENEL YAPISI Üniversite Rektör Enstitüler (Enstitü Müdürü) Fakülteler (Dekan) Merkezler (Müdür) Yüksek

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS Niğde

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS Niğde BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS 30.11.2016 Niğde BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

26/11/2018 Senato Kararı 2012/152

26/11/2018 Senato Kararı 2012/152 26/11/2018 Senato Kararı 2012/152 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bayburt

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Senato Toplantı Tarihi: Toplantı Sayısı: 2017/11)

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Senato Toplantı Tarihi: Toplantı Sayısı: 2017/11) BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Senato Toplantı Tarihi: 28.11.2017 Toplantı Sayısı: 2017/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesinin önlisans

Detaylı

T.C. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Erzincan Binali

Detaylı

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer ( 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 Kırıkkale Üniversitesinden: YÖNETMELİK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ORYANTASYON BİLGİ KİTAPÇIĞI

ORYANTASYON BİLGİ KİTAPÇIĞI T. C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ORYANTASYON BİLGİ KİTAPÇIĞI (2015-2016) DEKANLIK & DERS SORUMLUSU NUN MESAJI Sevgili Öğrenciler, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan önlisans diploma programları

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL KONTENJANLARI, BAŞVURU TARİHİ VE KOŞULLARI Fizik A.

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. KARŞILAŞTIRMA CETVELİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ESKİ ŞEKLİ Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AKTS kredisi:

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

T.C.İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C.İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C.İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans ve önlisans düzeyindeki diploma

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman

Detaylı

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. ( Tarih ve 2/3 sayılı Senato Kararı eki) BİRİNCİ BÖLÜM

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. ( Tarih ve 2/3 sayılı Senato Kararı eki) BİRİNCİ BÖLÜM KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ (14.02.2017 Tarih ve 2/3 sayılı Senato Kararı eki) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kastamonu Üniversitesinde bir lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, gerekli şartları sağladıkları ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Üniversite Senatosunun 08.08.2017 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağının ekidir. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift anadal programı açılması

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

ÇİFT ANADAL PROGRAMI(ÇAP) YÖNERGESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI(ÇAP) YÖNERGESİ 1 1 Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 17. Maddesinde belirtilen çift anadal programlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge; Hitit Üniversitesi Yandal Programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge; Hitit Üniversitesi Yandal Programlarına ilişkin hükümleri kapsar. HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarda anadal lisans Diploma

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal Programı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal Programı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal Programı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans/ön lisans diploma programlarını başarıyla

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak. MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak. MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal lisans/önlisans programlarını

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI Programı Sunan Akademik Birim Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Program Direktörü Hasan USLU Programın Türü Önlisans Programı Derecenin Seviyesi

Detaylı

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI Programı Sunan Akademik Birim Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Program Direktörü Yrd.Doç.Dr. Duygu VARDAĞLI Programın Türü Önlisans Programı Kazanılan

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin,

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesinde verilen yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul meslek yüksekokulu ve enstitülerde,

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

Prof. Dr. Ümran Uygun ÖİDB Başkan V.

Prof. Dr. Ümran Uygun ÖİDB Başkan V. HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 2018 Prof. Dr. Ümran Uygun ÖİDB Başkan V. umran@hacettepe.edu. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ 2 Programın Açılması MADDE 5 Çift anadal programı ilgili bölümün

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI LOJİSTİK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI LOJİSTİK LİSANS PROGRAMI Programı Sunan Akademik Birim Uluslararası Lojistik Bölümü Program Direktörü Duygu Sav Programın Türü Lisans Programı Derecenin Seviyesi Bu program, Lisans seviyesinde

Detaylı

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI Programı Sunan Akademik Birim Antrenörlük Eğitimi Bölümü Program Direktörü Nevzat Selim Gökay Programın Türü Lisans Programı Derecenin Seviyesi Bu program, Lisans seviyesinde

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAZ OKULU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAZ OKULU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAZ OKULU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine bağlı fakülte (Tıp Fakültesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı üniversitede Çift Anadal Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2-

Detaylı

3-Diploma programlarına yatay geçiş yerleştirme işlemleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır.

3-Diploma programlarına yatay geçiş yerleştirme işlemleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır. Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınavlarda Gerçekleşmesi Muhtemel Durumlar ile İlgili Sınav ve Disiplin Yönetmeliği Maddeleri Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yakın Doğu Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu uygulama yönergesinin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ OKÜ İİBF İşletme Bölümü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Programı Sunan Akademik Birim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Program Direktörü Prof. Dr. Şermin Tekinalp Programın Türü Lisans Programı Derecenin Seviyesi

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki fakülte bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 - Bu yönergenin amacı, anadal programını başarıyla yürüten öğrencilerin önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

AŞÇILIK ÖNLİSANS PROGRAMI

AŞÇILIK ÖNLİSANS PROGRAMI AŞÇILIK ÖNLİSANS PROGRAMI Programı Sunan Akademik Birim Aşçılık Programı Program Direktörü Hasan USLU Programın Türü Önlisans Programı Derecenin Seviyesi Bu program, önlisans seviyesinde öğrenim veren

Detaylı

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kent Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç: Madde 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına uygun olarak

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programları arasında

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ (03.05.2018 tarih ve 500 sayı ve 10 Nolu Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR Soru 1: 1. Sınıf öğrencisiyim, ders kaydı yaptırmam gerekiyor mu? Yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerinin Güz ve Bahar

SIKÇA SORULAN SORULAR Soru 1: 1. Sınıf öğrencisiyim, ders kaydı yaptırmam gerekiyor mu? Yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerinin Güz ve Bahar SIKÇA SORULAN SORULAR Soru 1: 1. Sınıf öğrencisiyim, ders kaydı yaptırmam gerekiyor mu? Yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerinin Güz ve Bahar Yarıyıllarında e-kayıt sayfasından derslerini seçerek ders

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI

PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI Programı Sunan Akademik Birim Psikoloji Bölümü Program Direktörü Prof. Dr. Salih Yaşar ÖZDEN Programın Türü Lisans Programı Derecenin Seviyesi Bu program, lisans seviyesinde öğrenim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI Tanımlar ve Kısaltmalar a) Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

BESLENME VE DİYETETİK LİSANS PROGRAMI

BESLENME VE DİYETETİK LİSANS PROGRAMI BESLENME VE DİYETETİK LİSANS PROGRAMI Programı Sunan Akademik Birim Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Direktörü Muhsin ÖZTÜRK Programın Türü Lisans Programı Derecenin Seviyesi Bu program, Lisans seviyesinde

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans

Detaylı