T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 14:30

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 14:30"

Transkript

1 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 18/12/ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BENN3BMSF* Oturum Tarihi 15/12/2017 Oturum Saati 14:30 Oturum Sayısı 56 KARAR ÖRNEĞİ Gündem: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun tarihli ve 56 sayılı kararı ile oluşturulan formların görüşülmesi. Karar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunca oluşturulan belgeler incelenmiş olup, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürünün 5/1 maddesi uyarınca 7 adet görev tanımının ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. EKLER: Görev Tanımları (7 adet) BŞEÜ-KAYSİS Belgesi Talep Formu (7 adet) e-imzalıdır Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Başkan e-imzalıdır Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih YALÇIN Üye e-imzalıdır Prof. Dr. Aykut EKİNCİ Üye e-imzalıdır Doç. Dr. Cihan DARCAN Üye e-imzalıdır Alper YILDIRIM Üye 15/12/2017 Nigar ÖZALP Mevcut Elektronik İmzalar AYKUT EKİNCİ (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü - Yüksekokul Müdürü) 15/12/ :58 MEHMET FATİH YALÇIN (İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı - Dekan V. V.) 15/12/ :08 ALPER YILDIRIM (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Daire Başkanı) 15/12/ :46 CİHAN DARCAN (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter V.) 15/12/ :47 NURGÜL ÖZBAY (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü - Rektör Yardımcısı) 18/12/ :41 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü BİLECİK Ayrıntılı bilgi için irtibat: Hakan GÖGER Tel: Faks: Elektronik ağ: Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2

3 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 2 1. Birimi Personel Daire Başkanlığı 2. Kadro Unvanı Şef / Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur 3. Görev Unvanı Birim Sorumlusu 4. Bağlı Bulunduğu Unvanlar 5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları 6. Görevin Gerektirdiği Nitelikler Şube Müdürü / Daire Başkanı 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi ile yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler ile 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme ve diğer görevlendirme işlemlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi işlemlerinin yapılması. Her türlü hizmeti, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak. 657, 5510 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etmek, varsa teşkilata ve birimlere duyurulmasını sağlamak. Vekalet Yazışmaları İşlemlerinin Yürütülmesi ve EBYS vekalet formunun girilmesi. Hukuk Müşavirliğinin İstediği Evrakların Hazırlanması İşlemlerinin Yürütülmesi. İdari Personel Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak. EBYS den gelen evraklar ile ıslak imza ile aslı gelen evrakların takibinin yapılması ve asıl evrakların dosyalama işlemlerini yapmak. Gelen Evrak-Giden Evrak Dosyasında takibi yapılan iş ve işlemleri yapmak. (Kurum dışından ve Daire Başkanlıklarından gelen evrakları gereği için servise havale etmek, servisten gelen yazıları kontrol ederek Başkanlığa göndermek.) İdari personel kadro cetvelini sağlıklı bir biçimde tutmak, yeni kurulan birimler ile birimlerarası kadro aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Kadro İptal-İhdas, Dolu Boş (2, 3, 4 Sayılı) kadro değişiklik cetvellerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na göndermek, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra iptal ihdas, atama, I ve II sayılı kadro cetvellerinin güncelleştirilmesi işlemlerini yapmak. Aday memurların Temel Eğitim programını, eğitim yerini, eğitimcilerini belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, Hazırlayıcı eğitim programını Devlet Personel Başkanlığına göndermek eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları kitabındaki eğitim konularını iletmek, Eğitim konularının hazırlanmasını ve eğitimcilere iletilmesini sağlamak Aday memurların hazırlayıcı ve Temel eğitime katlmalarını sağlamak. Hazırlayıcı Eğitim Programını Devlet Personel Başkanlığına göndermek. Birimlerin Hizmet İçi Eğitim taleplerini yerine getirmek ve sonuçlandırmak. İdari personel kadro cetvelini sağlıklı bir biçimde tutmak, yeni kurulan birimler ile birimlerarası kadro aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Personel Otomasyon Programında işlenmesini sağlamak ve takibini yapmak. EKPSS ve Kura kayıtları sonucuna göre atanan Engelli Personel Atama İşlemlerinin Yürütülmesi Sayılı kanunu ile Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri ve yakınlarına tanınan istihdam hakkı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Kurumumuza bildirilen personelin Atama Atama İşlemlerinin yürütülmesi sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın sosyal hizmet modellerinden yararlananların Atama işlemlerinin yürütülmesi. İdari personelden askere sevk edilenlerin, istifa, nakil vb. nedenlerle ayrılanların, hizmet birleştirilmesi yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek. DPB, KPSS Kadro Tahsis İşlemlerinin Yapılması. KPSS Yerleştirmeleri Sonucu Atanan Personelin Evraklarının Alınması. Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, YÖK. Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarını ve işlemleri ilgili zamanlarda hazırlamak ve ulaştrılmasını sağlamak. Yıllık terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak. Her mali yılı başı Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanarak vize alınmasını sağlamak. Hizmet birleştirme onaylarını yapmak. Görevde Öğrenim durumu değişenlerin intibak işlemlerini yürüterek öğrenim listelerinin güncellenmesi işlemlerinin yürütmek. Personel Daire Başkanlığı web sayfasının güncelleme işlemlerinin yapılmasının takibinin yapılması. Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. En az yüksekokul mezunu olmak ve üç yıl hizmeti bulunmak. 1/1

4

5 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI SİCİL VE DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 1 1. Birimi Personel Daire Başkanlığı 2. Kadro Unvanı Şef / Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur 3. Görev Unvanı Birim Sorumlusu 4. Bağlı Bulunduğu Unvanlar 5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları 6. Görevin Gerektirdiği Nitelikler Şube Müdürü / Daire Başkanı Akademik ve İdari personelin emeklilik, nakil, istifa ve diğer ayrılış sonrası İlişik Kesme işlemlerini düzenlemek. Akademik ve İdari personelin SSK ve Bağ-Kur'da geçen hizmetlerinin tespiti için gerekli işlemleri yürütmek. Akademik ve İdari personelin askerlik süreleri, ücretsiz izinde geçen süreleri ve yurtdışında geçen sürelerinin tespitini yapmak. Akademik ve İdari personelin Hizmet ve Çalışma Belgelerini düzenlemek. Akademik ve İdari personelin disiplin dosyalarını muhafaza etmek, düzenlemek ve yazışmalarını yapmak. Akademik ve İdari personelin Genel ve Ek Beyan Mal Bildirim Formlarını doldurmasını sağlamak ve muhafaza etmek. Akademik ve İdari personelin Ücretsiz İzin iş ve işlemlerini düzenlemek. Naklen ayrılan personelin dosyalarının gönderilmesi ve nakil gelen personelin dosyalarının teslim alınması işlemlerini yürütmek. Yeni göreve başlayan personele Kurum Sicil Numarası vermek. Ölüm halinde personelin yakınına maaş bağlanması ile ilgili işlemleri yapmak. Faaliyet raporu düzenlemek. Görevinden Ayrılan ve Göreve Başlayan Personelin Listelerinin Tutulması. Görevinden Ayrılan ve Göreve Başlayan kadrosu Rektörlüğe Bağlı Birimler ve Daire Başkanlıkları'nda olan Personelin Sigorta Giriş ve Çıkış İşlemlerin yürütülmesi. EBYS İlişik Kesme İşlemlerinin yürütülmesi. Personele ait evrakların ve özlük dosyasının arşivlenmesini sağlamak. Bilgi Edinme Birimi yazışmalarını yapmak ve arşivlenmesini yürütmek. Soruşturma geçirip ceza alan personele cezalarının işlenerek, ilgili personele tebliğ edilmesini sağlamak. Soruşturma geçirip ceza alan personelin cezalarının YÖKSİS, DPB ve Otomasyon sistemlerine girişlerinin sağlamak. Personelin Sendika Üyeliğine başvuru ve çekilme formları geldiğinde Personel Otomasyon Programına bilgi girişi yapılarak listelerin güncel tutulması. Sendika ile ilgili genel yazışmaların yürütülmesi. Kurum İdari Kurulu İşlemlerinin yürütülmesi Nolu Tutanağının hazırlanması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilmesi. Hususi ve Hizmet Pasaport İşlemlerinin Yürütülmesi. Memuriyetten çıkarılanların işlenmesi ve bu kişilerin atanmasının yapılmaması için ilgili şube müdürlüklerini bilgilendirmek. Personelin evlilik, boşanma gibi iş ve işlemlerini yürütmek. Personelin Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi yazışmalarını yapmak ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak. Personel mahkeme kararıyla ad-soyad veya yaş değişikliği (tahsis) yapmışsa, bunu ilgili mahkeme kararına göre OTOMASYON Programlarına işlemek ve ilgili birimlere bildirmek. Personelin Yıllık, Hastalık, Mazeret ve Refakat İzinlerinin iş ve işlemlerini sağlamak. Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. En az yüksekokul mezunu olmak ve üç yıl hizmeti bulunmak. 1/1

6

7 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 2 1. Birimi Personel Daire Başkanlığı 2. Kadro Unvanı Şef / Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur 3. Görev Unvanı Birim Sorumlusu 4. Bağlı Bulunduğu Unvanlar 5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şube Müdürü / Daire Başkanı Akademik personel kadro cetvelini sağlıklı bir biçimde tutmak, yeni kurulan birimler ile birimlerarası kadro aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Dolu Boş (2, 3, 4 Sayılı) kadro değişiklik cetvellerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na göndermek, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra iptal ihdas, atama, I ve II sayılı kadro cetvellerinin güncelleştirilmesi işlemlerini yapmak. Açıktan atama izinleri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde yazışmaları takip etmek, verilen izinler çerçevesinde ilan ve atama işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak. Aylık ve üç aylık form ve tabloları ilgili zamanlarda hazırlamak, Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na bildirmek. Yeniden atama, Aylık derece, kademe ve kıdem terfler işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve takip etmek. Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Personel Otomasyon Programında işlenmesini sağlamak ve takibini yapmak. Akademik personelden askere sevk edilenlerin, istifa, nakil vb. nedenlerle ayrılanların, hizmet birleştirme işlemi yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek. 2547, 2914 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etmek, varsa teşkilata ve birimlere duyurulmasını sağlamak. Akademik Personel Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak. Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştrılması ile ilgili işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak. Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafndan istenen periyodik formları hazırlamak, göndermek. YLSY öğrencilerinin işlemlerinin yapılması. Öğrenim İntibakı, Askerlik İntibakı ve Hizmet birleştirme onaylarını yapmak Sayılı Kanun uyarınca öğrenimlerini tamamlayanların atama işlemlerinin yapılması. ÜAK'dan gelen Doçentlik Sınavına başvuran adayların jürilerinde görev alan Üniversitemiz Profesörlerine gönderilen zarfarın zimmetle teslim edilmeleri ve hazırladıkları Doçentlik Eser İnceleme Raporları'nın da yazımız ekinde ÜAK'ye gönderilmesi işlemleri. 2547/35.maddesi uyarınca lisansüstü işlemleri yapmak Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Yurt İçinde ve Dışında görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak Sayılı Kanunun 40.maddesi uyarınca görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri. Dekan atama (İdari görevlendirme) işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Enstitü Müdürü atama (İdari görevlendirme) işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Yüksekokul Müdürü atama (İdari görevlendirme) işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Rektörlük Bölüm Başkanı ve Koordinatör atama (İdari görevlendirme) işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek üzere gönderilecek öğrencilerin seçme ve yerleştirme görevlendirme işlemlerinin yapılması. Dosyalama işlemlerini yapmak. Diğer Görevlendirme işlemlerini yürütmek. Birimlerden gelen kadro talepleri doğrultusunda İlan taslakların hazırlanması ve birimlere onaya sunulması. Birimlerden onaylanan İlan taslakları için; Öğretim Üyeleri için Ulusal Basında yayınlanması için Sakarya Basın İlan Kurumuna ve Başbakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yollanarak Resmi Gazete'de yayınlanması sağlanır. Birimlerden onaylanan İlan taslakları için; Öğretim Üyeleri dışındaki ilanların YÖKSİS'e girilerek YÖK'ün onayına sunulur. Yök uygun görmediği ilanları iade etğinde tekrar birimlerle irtibata geçilerek uygun hale getirilerek YÖKSİS'e tekrar giriş yapılarak onaya sunulur. Onaylanan İlan metinlerimiz duyuru tarihinde DPB'nın web sayfasında ilan edilir. 1/2

8 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 2 6. Görevin Gerektirdiği Nitelikler Ulusal basın ve Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyeleri ile DPB web sitesinde yayınlanan Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanları ilanlar için, ilgili birimlere üst yazı ile bildirilir. Ayrıca Üniversitemiz web sayfasında yayınlanması işlemlerinin yürütülmesi. Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlıklarına alınacak akademik personelin ve yeni açılmış birimlerin yeterli eleman atanıncaya kadar o ilanların başvurularını da kabul etmek. Öğretim Üyesi Dışındaki İlan başvurularında adayların Ön Değerlendirme Sonuç işlemleri ve Giriş Sınavı Sonuçlarının belirlenmesi işlemleri için jüri görevlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu Kararı alımak üzere Genel Sekreterliğe yazı yazılması. Öğretim Üyesi Dışındaki İlanların ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuç işlemlerinin yürütülmesi ve bunların web sayfamızda ilan edilmesi işlemleri. Öğretim Üyesi Dışındaki İlanlarında kazanan adaylardan istenilecek evrak listesinin, Rektörlük ve diğer birimlere atamalarının yapılması için müracaat dilekçelerinin web sayfasında yayınlanması işlemleri. Öğretim Üyesi ilanlarında Doçent ve Profesörlerin başvurularının alınması, başvuru dosyalarının muntazam bir şekilde paketlenmesi ve ilgili jürilere gönderilmesi; gelen jüri raporlarının takip edilmesi ve atama işlemlerinin yapılması için Üniversite Yönetim Kurulu Kararı alınmak üzere Genel Sekreterliğe yazı yazılması işlemleri. Her türlü hizmeti, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak. EBYS'den Gelen-Giden evrakların işlemlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi. Dosyalama işlemlerini yapmak. Personel otomasyon, YÖKSİS, HİTAP, DPB e-uygulama, gibi programlara işe başlayanların ve bilgileri değişen personelin bilgilerinin 5 (beş) iş günü içerisinde kaydedilmesi. Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. En az yüksekokul mezunu olmak ve üç yıl hizmeti bulunmak 2/2

9

10 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI Revizyon No.su 0 Toplam Sayfa 1 1. Birimi Personel Daire Başkanlığı 2. Kadro Unvanı Şube Müdürü 3. Görev Unvanı Akademik Personel Şube Müdürü 4. Bağlı Bulunduğu Unvanlar 5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları 6. Görevin Gerektirdiği Nitelikler Daire Başkanı Akademik personel kadro cetvelini sağlıklı bir biçimde tutmak, yeni kurulan birimler ile birimlerarası kadro aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Dolu Boş (2, 3, 4 Sayılı) kadro değişiklik cetvellerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na göndermek, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra iptal ihdas, atama, I ve II sayılı kadro cetvellerinin güncelleştirilmesi işlemlerini yapmak. Açıktan atama izinleri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde yazışmaları takip etmek, verilen izinler çerçevesinde ilan ve atama işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak. Aylık ve üç aylık form ve tabloları ilgili zamanlarda hazırlamak, Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na bildirmek. Yeniden atama, Aylık derece, kademe ve kıdem terfleri, yıllık, mazeret ve aylıksız izin işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve takip etmek. Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Personel Otomasyon Programında işlenmesini sağlamak ve takibini yapmak. Akademik personelden askere sevk edilenlerin, istifa, nakil vb. nedenlerle ayrılanların, hizmet birleştirilmesi yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Her türlü hizmeti, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak. 2547, 2914 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etmek, varsa teşkilata ve birimlere duyurulmasını sağlamak. Akademik Personel Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak. Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştrılması ile ilgili işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak. EBYS'den Gelen-Giden evrakların işlmelerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi. Akademik yönetim unvanlarına atananların tablosunun tutulması. Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafndan istenen periyodik formları hazırlamak, göndermek. 2547/35.maddesi uyarınca lisansüstü işlemleri yapmak. YLS öğrencilerinin işlemlerinin yapılması. Görevlendirmelerin yapılması. ÜAK'dan gelen Doçentlik Sınavına başvuran adayların jürilerinde görev alan Üniversitemiz Profesörlerine gönderilen zarfarın zimmetle teslim edilmeleri ve hazırladıkları Doçentlik Eser İnceleme Raporları'nın da yazımız ekinde ÜAK' ya gönderilmesi işlemleri. Askerlik işlemlerinin yapılması. Hizmet birleştirme onaylarını yapmak Sayılı Kanun uyarınca Doktora yapanların atamasını yapmak. Dosyalama işlemlerini yapmak. Personel otomasyon, YÖKSİS, HİTAP, DPB e-uygulama, gibi programlara işe başlayanların ve bilgileri değişen personelin bilgilerinin 5 (beş) iş günü içerisinde kaydedilmesi. Akademik Personel Şube Müdürü tüm hizmetlerinden dolayı Personel Dairesi Başkanına karşı sorumludur. Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 68. maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak. 1/1

11

12 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 2 1. Birimi Personel Dairesi Başkanlığı 2. Kadro Unvanı Şube Müdürü 3. Görev Unvanı İdari Personel Şube Müdürü 4. Bağlı Bulunduğu Unvanlar 5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Daire Başkanı İdari personel kadro cetvelini sağlıklı bir biçimde tutmak, yeni kurulan birimler ile birimlerarası kadro aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Kadro İptal-İhdas, Dolu Boş (2, 3, 4 Sayılı) kadro değişiklik cetvellerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na göndermek, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra iptal ihdas, atama, I ve II sayılı kadro cetvellerinin güncelleştirilmesi işlemlerini yapmak. Aday Memurların alınması ile ilgili işlemlerin yapılmasını ve dosyaların açılabilmesi için evrakların tamamlanmasını sağlamak. Nakil isteğinde bulunan (başka kurumdan) memur atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikleri takip etmek, işlemek ve ilgilibirimlere duyurmak. Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Personel Otomasyon Programında işlenmesini sağlamak ve takibini yapmak. KPSS Yerleştirmeleri Açıktan Atama İşlemlerinin Yürütülmesi. EKPSS ve Kura kayıtları sonucuna göre atanan Engelli Personel Atama İşlemlerinin Yürütülmesi Sayılı Kanun ile Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri ve yakınlarına tanınan istihdam hakkı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Kurumumuza bildirilen personelin atama İşlemlerinin yürütülmesi sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın sosyal hizmet modellerinden yararlananların atama işlemlerinin yürütülmesi. İdari personelden askere sevk edilenlerin, istifa, nakil vb. nedenlerle ayrılanların, hizmet birleştirilmesi yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek. Her türlü hizmeti, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak. 657, 5510 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etmek, varsa teşkilata ve birimlere duyurulmasını sağlamak. Aday Memurların Asalet İşlemlerinin Yürütülmesi. Vekalet Yazışmaları İşlemlerinin Yürütülmesi. Atanan Memurların DPB Bilgi Girişlerinin Yapılması İşlemlerinin Yürütülmesi. Aday Memuların Staj Değerlendirme Formlarının Hazırlanması. DPB KPSS Kadro Tahsis İşlemlerinin Yapılması. 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi ile yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler ile 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme ve diğer görevlendirme işlemlerini yürütülmesi ve takip edilmesi işlemlerinin yapılması. Aday Memurların Hizmet İçi Eğitim Programlarının Hazırlanması. Aday Memurların 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/b-4 Madde Uyarınca Görevlendirmelerinin Listelerinin takibinin yapılmasının sağlanması. Hukuk Müşavirliğinin İstediği Evrakların Hazırlanması İşlemlerinin Yürütülmesi. Web posta adresine gelen postaların incelenmesi. KPSS yerleştirmeleri sonucuyla atanan personelin evraklarının alınması. İdari Personel Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak. Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, YÖK Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarını ve işlemleri ilgili zamanlarda hazırlamak ve ulaştırılmasını sağlamak. EBYS'den Gelen-Giden evrakların işlemlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi. İdari yönetim unvanlarına atananların tablosunun tutulması. Yıllık terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak. Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafndan istenen periyodik formları hazırlamak, göndermek. Disiplin cezasını gerektiren hallerde Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası verilen Personellerin takibi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemlerinin Yürütülmesi. Ceza ve Ödül İşlemlerinin Yürütülmesi. Sicil Not Ortalaması İle İlgili 8 yılda olumsuz sicil almayanlarının takibinin yapılarak Kademe İlerlemesi İşlemlerinin Yürütülmesi. 1/2

13 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 2 Aday memurların Temel Eğitim programını, eğitim yerini, eğitimcilerini belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, Hazırlayıcı eğitim programını Devlet Personel Başkanlığına göndermek eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları kitabındaki eğitim konularını iletmek, Eğitim konularının hazırlanmasını ve eğitimcilere iletilmesini sağlamak Aday memurların hazırlayıcı ve Temel eğitime katılmalarını sağlamak. Hazırlayıcı Eğitim Programını Devlet Personel Başkanlığına göndermek. Temel Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak Temel Eğitim Değerlendirme Formunu düzenleyerek Devlet Personel Başkanlığına bildirmek. Birimlerin Hizmetiçi Eğitim taleplerini yerine getirmek ve sonuçlandırmak. Hazırlayıcı Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak. Her mali yılı başı Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanarak vize alınmasını sağlamak. Askerlik nedeniyle aylıksız izine ayrılanların takibi ile Askerlik sonrası göreve başlayanların Askerlik Hizmetinin intibakında değerlendirilmesi işlemlerinin yapılması. Hizmet birleştirme onaylarını yapmak. Görevde Öğrenim durumu değişenlerin intibak işlemlerini yürüterek öğrenim listelerinin güncellenmesi işlemlerinin yürütmek. İdari Personelin ek ödemelerini takip etmek. Dosyalama işlemlerini yapmak. Gelen Evrak-Giden Evrak Dosyasında takibi yapılan iş ve işlemleri yapmak. (Kurum dışından ve Daire Başkanlıklarından gelen evrakları gereği için servise havale etmek, servisten gelen yazıları kontrol ederek Başkanlığa göndermek.) Personel otomasyon, YÖKSİS, HİTAP, DPB e-uygulama, gibi programlara işe başlayanların ve bilgileri değişen personelin bilgilerinin muntazaman kaydedilmesi. Faliyet raporu işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. Personel Daire Başkanlığı web sayfasının güncelleme işlemlerinin yapılmasının takibinin yapılması. İdari Personel Şube Müdürü tüm hizmetlerinden dolayı Personel Dairesi Başkanına karşı sorumludur. Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. 6. Görevin Gerektirdiği En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 68. Nitelikler maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak. 2/2

14

15 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI SİCİL VE DESTEK ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 1 1. Birimi Personel Dairesi Başkanlığı 2. Kadro Unvanı Şube Müdürü 3. Görev Unvanı Sicil ve Destek Şube Müdürü 4. Bağlı Bulunduğu Unvanlar 5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları 6. Görevin Gerektrdiği Nitelikler Daire Başkanı Akademik ve İdari personelin emeklilik, nakil, istfa ve diğer ayrılış sonrası İlişik Kesme işlemlerini düzenlemek. Naklen ayrılan personelin dosyalarının gönderilmesi ve nakil gelen personelin dosyalarının teslim alınması işlemlerini yürütmek. Tüm personelin emeklilik işlemlerini yürütmek. Yeni göreve başlayan personele Kurum Sicil Numarası vermek. Akademik ve İdari personelin SSK ve Bağ-Kur'da geçen hizmetlerinin tespit için gerekli işlemleri yürütmek. Akademik ve İdari personelin askerlik süreleri, ücretsiz izinde geçen süreleri ve yurtdışında geçen sürelerinin tespitni yapmak. Akademik ve İdari personelin Hizmet ve Çalışma Belgelerini düzenlemek. Ölüm halinde personelin yakınına maaş bağlanması ile ilgili işlemleri yapmak. Faaliyet raporu düzenlemek. Görevinden Ayrılan ve Göreve Başlayan Personelin Listelerinin Tutulması. Görevinden Ayrılan ve Göreve Başlayan kadrosu Rektörlüğe Bağlı Birimler ve Daire Başkanlıkları'nda olan Personelin Sigorta Giriş ve Çıkış İşlemlerin yürütülmesi. EBYS İlişik Kesme İşlemlerinin yürütülmesi. Personele ait evrakların ve özlük dosyasının arşivlenmesini sağlamak. Akademik ve İdari personelin gerekli disiplin yazışmalarını yapmak. Bilgi Edinme Birimi yazışmalarını yapmak ve arşivlenmesini yürütmek. Akademik ve İdari personelin disiplin dosyalarını muhafaza etmek ve düzenlemek. Akademik ve İdari personelin Genel ve Ek Beyan Mal Bildirim Formlarını doldurmasını sağlamak ve muhafaza etmek. Soruşturma geçirip ceza alan personele cezalarının işlenerek, ilgili personele tebliğ edilmesini sağlamak. Soruşturma geçirip ceza alan personelin cezalarının YÖKSİS, DPB ve Otomasyon sistemlerine girişlerinin sağlamak. Personelin Sendika Üyeliğine başvuru veya çekilme formu geldiğinde Personel Otomasyon Programına bilgi girişi yapılarak listelerin güncel tutulması. Sendika ile ilgili genel yazışmaların yürütülmesi. Kurum İdari Kurulu İşlemlerinin yürütülmesi Nolu Tutanağın hazırlanması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilmesi. Hususi ve Hizmet Pasaport İşlemlerinin Yürütülmesi. Memuriyetten çıkarılanların işlenmesi ve bu kişilerin atanmasının yapılmaması için ilgili şube müdürlüklerini bilgilendirmek. Personelin Evlilik, boşanma gibi iş ve işlemlerini yürütmek. Personelin Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi yazışmalarını yapmak ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak. Personel mahkeme kararıyla ad-soyad veya yaş değişikliği (tahsis) yapmışsa, bunu ilgili mahkeme kararına göre OTOMASYON Programlarına işlemek ve ilgili birimlere bildirmek. Personelin Yıllık, Hastalık, Mazeret, Refakat ve Ücretsiz İzinlerinin iş ve işlemlerini sağlamak. Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 68. maddesinin (B) bendinde belirtlen şartları taşımak. 1/1

16

17 PERSONEL DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI Revizyon No.su 0 Toplam Sayfa 1 1. Birimi Personel Dairesi Başkanlığı 2. Kadro Unvanı Daire Başkanı 3. Görev Unvanı Personel Daire Başkanı 4. Bağlı Bulunduğu Unvanlar 5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Genel Sekreter Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak. Üniversitede görev alan personelin atama, özlük, emeklilik ve buna benzer işleri ile ilgili işlemleri yapmak. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek, neticelerini Genel Sekretere ileterek bilgi akışını sağlamak. Birimin işlerinin en az masrafa, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek. Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekretere önerilerde bulunmak. Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak, Genel Sekretere sunmak. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefer ve standartlar belirlemek. Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendisinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasına ve basitleştirilmesine çalışmak, sonucu Genel Sekretere iletmek. Birimdeki personel arasında ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekretere önermek. Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek. Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek, sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak. Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek, Genel Sekretere önermek. Daire Başkanlığı faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terf ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırmalarında Genel Sekretere öneride bulunmak. Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelenmek, değerlendirmek Genel Sekretere öneride bulunmak. Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, onaylamak. Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatlmalarını sağlamak. Astları tarafndan önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını incelemek, bu hususta programlar hazırlamak. Genel Sekretere iletmek. Astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astların işlerini koordine etmek, gerektiğinde yardımcı olmak. Bağlı personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak. Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. 6. Görevin Gerektirdiği En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 68. Nitelikler maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak. 1/1

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU Doküman No: 1 BAĞLI BİRİMİ : Genel Sekreterlik UNVANI : Personel ADI SOYADI : 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereğince; Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI. Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI. Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Akademik Tayin Şube Müdürlüğü veriler ışığında personel politikasını belirlemek personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, personelin atama, özlük ve emeklilik işleri ile ilgili

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI VE Adı Soyadı 657 Sayılı DMK Daire Başkanı Daire Başkanı Kurumu Bartın Üniversitesi Birimi Personel Daire Başkanlığı İlk Amiri Genel Sekreter Üniversitenin insan gücü planlamasında en iyi teknoloji kullanarak,

Detaylı

M Said CEYHAN Statüsü. 657 Sayılı DMK Kadro Unvanı Daire Başkanı V. Fiili Görev Unvanı. Dr. Öğr.Üyesi Kurumu. Bartın Üniversitesi Birimi

M Said CEYHAN Statüsü. 657 Sayılı DMK Kadro Unvanı Daire Başkanı V. Fiili Görev Unvanı. Dr. Öğr.Üyesi Kurumu. Bartın Üniversitesi Birimi VE Adı Soyadı M Said CEYHAN 7 Sayılı DMK Daire Başkanı V. Dr. Öğr.Üyesi Kurumu Bartın Üniversitesi Birimi Personel Daire Başkanlığı İlk Amiri Genel Sekreter Üniversitenin insan gücü planlamasında en iyi

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI S.NO Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Norm Kadro Planlama ve Aralık 1-Birimlerden norm kadro talep formları 1

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANI

PERSONEL DAİRE BAŞKANI PERSONEL DAİRE BAŞKANI Üniversitemiz 27 Haziran 1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile kurulmuş olup, Personel Dairesi Başkanlığı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen; Üniversitenin

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Akademik Şube Müdürlüğü

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Akademik Şube Müdürlüğü Sedat İNCİR Şef - Kadro ihdası, tutulu kadroların serbest bırakılması, dolu kadro değişiklikleri, boş kadro değişikliklerinin teklifi, görüşmeleri, uygulanması, kadro aktarım ve kullanım izni işlemleri,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ Sayfa No : 1 / 7 Doküman No Doküman Adı Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Rev. No İÜ/PDB/OŞ-01 ORGANİZASYON ŞEMASI İÜ/PDB/GT-01 DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI İÜ/PDB/GT-02 2547 KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 16:00

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 16:00 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2017-36695 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BEL93BZ2H* Oturum Tarihi 07/12/2017 Oturum Saati 16:00 Oturum Sayısı 55

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ İlk Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : 17.05.28 Sayfa No : Sayfa 1 / 7 İÜ/PDB/OŞ- ORGANİZASYON 17.05.28 İÜ/PDB/GT- DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI İÜ/PDB/GT-02 2547 KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ İÜ/PDB/GT-03

Detaylı

Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı i *Akademik Şube Müdürlüğü Adı/Soyadı/Görevi A. Görev ve Sorumlulukları: Yaşar ERARSALAN Akademik Şube Müdürü Akademik personelin kadro kullanma izni alınması; ilan, atama, tayin,

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 16:30

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 16:30 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 01/06/2018-15109 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BE6E38Y45* Oturum Tarihi 31/05/2018 Oturum Saati 16:30 Oturum Sayısı 65

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Personelin terfi işlemleri Herhangi

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 14:00

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 14:00 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 26/12/2018-35596 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BELC3HPAC* Oturum Tarihi 26/12/2018 Oturum Saati 14:00 Oturum Sayısı 96

Detaylı

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 10:00

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 10:00 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 14/02/2019-5383 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BELC3MB5B* Oturum Tarihi 14/02/2019 Oturum Saati 10:00 Oturum Sayısı 100

Detaylı

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 11:00

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 11:00 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 11/06/2016-14314 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BEL97NPK* Oturum Tarihi 10/06/2016 Oturum Saati 11:00 Oturum Sayısı 11

Detaylı

T.C İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU. Oturum Saati 11:00

T.C İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU. Oturum Saati 11:00 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 09/06/2016-14153 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU *BE5U76EC* Oturum Tarihi 09/06/2016 Oturum Saati 11:00

Detaylı

Sürecin Kaynakları. zaman Sürecin Planlanan Gerçekleştirilen işlemler

Sürecin Kaynakları. zaman Sürecin Planlanan Gerçekleştirilen işlemler ADI ÖLÇÜLEBİLİR PLANLANMASI UYGULANMASI 145 KONTROLÜ (İZLENMESİ ve ÖLÇÜLMESİ) Açılan disiplin soruşturma sayısı 65 Açılan inceleme sayısı 27 Açılan ceza soruşturma sayısı 22 Sonuçlanan disiplin soruşturma

Detaylı

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt Akademik Personel Atama Yazıları ve Yapılan İşlemler Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İŞBÖLÜMÜ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İŞBÖLÜMÜ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İŞBÖLÜMÜ Görev No GÖREVİN KONUSU GÖREVLİLER NOT AKADEMİK PERSONEL BİRİMİ 1 YÖKSİS işlemlerini yürütmek (Kadro işlemleri, ilan işlemleri, kişi ekleme çıkarmagüncelleme)

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM TANITIMI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM TANITIMI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM TANITIMI MİSYONUMUZ 1 Üniversitemizde görev yapan tüm personelin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının kendilerine tanıdığı her türlü özlük

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ Kamu Hizmet Standartları Tablosu PERSONEL İŞLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 İlk defa devlet memuru olarak atanan in Personel nakil (işe başlama ve ayrılma) Aday memurların asalet tasdiki Akademik ve İdari in terfi yıllık izinleri ile ilgili mazeret

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 09:00

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 09:00 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 23/07/2018-19366 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BE5D3ZEFB* Oturum Tarihi 20/07/2018 Oturum Saati 09:00 Oturum Sayısı 70

Detaylı

Yardımcı Doçent Kadrosuna Yeniden Atama İşlemleri. Başlangıç

Yardımcı Doçent Kadrosuna Yeniden Atama İşlemleri. Başlangıç Yardımcı Doçent Kadrosuna Yeniden Atama İşlemleri İlgili bölüme ve ilgiliye görev süresinin uzatılmasına dair dilekçesi ve bilimsel yayın dosyasının gönderilmesine ilişkin yazı gönderilmesi. İlgili bölümden

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU. Oturum Saati 10:00

T.C İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU. Oturum Saati 10:00 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 31/05/2018-14934 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU *BEKV389BP* Oturum Tarihi 31/05/2018 Oturum Saati 10:00

Detaylı

16/06/2016 Personel Daire Başkanlığı (Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 16/06/ tarih ve 30 sayılı kararı) YÖNERGE

16/06/2016 Personel Daire Başkanlığı (Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 16/06/ tarih ve 30 sayılı kararı) YÖNERGE 16/06/2016 Personel Daire Başkanlığı (Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 16/06/2016-06 tarih ve 30 sayılı kararı) YÖNERGE T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS

İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS İptal/İhdas listelerinin hazırlanması Üst yazı ile YÖK, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı na Devlet Personel Başkanlığının İptal/ İhdas toplantı tarihinin Üniversitemize

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 in in Pasaport 912020000 Pasaport Çıkarma Süre Uzatma 5682 Sayılı Pasaport Kanunu Çıkarma Süre Uzatma Talepleri Talepleri 1 Yurtdışında görevlendirildiğine dair ilgili Yönetim Kararı yada lük

Detaylı

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Eğitim-Sicil-Arşiv Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVİ ŞUBE MÜDÜRÜ SINIFI

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 302.11.02 Kayıt Dondurma Öğrencinin mazereti nedeniyle eğitimine ara verme isteği. İ.M.Ü Lisans Eğitim- 24. maddesi. Öğrenci 1- ÖİDB 2- (Mazeretin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 16:00

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 16:00 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 15/03/2017-7999 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BE8RUFRJ* Oturum Tarihi 14/03/2017 Oturum Saati 16:00 Oturum Sayısı 34 KARAR

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı ve İş Akış Şeması Sayfa No İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GENEL GÖREV TANIMLARI... 1 1.1. Enstitü Müdürü Görev Tanımı...

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Yazışmalar 30 M Müdürlük makamına imzaya sunulmak üzere birimlerden gelen evrak kontrol edilmesi, sıralanması ve imzaya hazır hale getirilmesi. H İmzaya

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

2547 Sk. 35. Md. İşlemleri. Profesör (2547 Sk. 26. Md.) 2547 Sk. 31. Md. İşlemleri. Doçent (2547 Sk. 25. Md.) 2547 Sk. 39. Md.

2547 Sk. 35. Md. İşlemleri. Profesör (2547 Sk. 26. Md.) 2547 Sk. 31. Md. İşlemleri. Doçent (2547 Sk. 25. Md.) 2547 Sk. 39. Md. Askerlik İşlemleri İzin İşlemleri Pasaport İşlemleri Emeklilik İşlemleri Terfi - İntibak İşlemleri Mal Beyan İşlemleri Kadro İptal - İhdas İşlemleri Görevden Ayrılma Profesör (2547 Sk. 26. Md.) Doçent

Detaylı

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Taleplerin tespiti Talepler doğrultusunda Rektörlüğe kadro sayısı bildirme Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması Adayların müracaatı Ön

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğretim Üyesi Alım İlanı 2 Öğretim Üyesi Açıktan Atama

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 13:30

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 13:30 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 26/02/2018-5916 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BE843L0Z1* Oturum Tarihi 26/02/2018 Oturum Saati 13:30 Oturum Sayısı 60

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KO HİZMETİ ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

Her ayın ikinci haftası akademik ve idari personelin terfileri kontrol edilir.

Her ayın ikinci haftası akademik ve idari personelin terfileri kontrol edilir. AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL TERFİ İŞLEMLERİ (KADEME-DERECE) Her ayın ikinci haftası akademik ve idari personelin terfileri kontrol edilir. Yapılan terfiler kadro defterine işlendikten sonra bir örneği üst

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

T.C İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU. Oturum Saati 09:30

T.C İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU. Oturum Saati 09:30 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 25/12/2018-35371 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU *BE6L3H1N2* Oturum Tarihi 25/12/2018 Oturum Saati 09:30

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 15:45

T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 15:45 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 27/11/2017-34720 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BEAM34UC5* Oturum Tarihi 23/11/2017 Oturum Saati 15:45 Oturum Sayısı 52

Detaylı

G.Ü.FEN FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ

G.Ü.FEN FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ G.Ü.FEN FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI EVRAKIN BİRİME GELMESİ Fakülte Sekreterliğinden Birime Havale Edilen Evraklar EBYS üzerinden alınır. HAVELE EDİLEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Enstitü Kurul Toplantısı için gündemdeki konuları içeren bilgilerin hazırlanması

Enstitü Kurul Toplantısı için gündemdeki konuları içeren bilgilerin hazırlanması HİZMETİN ADI HACETTEPE ÜNİVERS VERSİTES TESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Tezli Yüksek Lisans Süresi H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi. 30.01 Kayıt Sildirme 30.01 Kayıt Dondurma 50 30.0 Derse Yazılma 500 Sunuluyor 30.01 Kimlik Kartı İşlemi 30.01 İlk Defa (Yeni) Kayıt İşlemi Sunuluyor YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ ORDU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Fakülte Sekreteri. İdari Birim Personeli

Fakülte Sekreteri. İdari Birim Personeli Sayfa 1 / 5 Birim Adı Alt Birim Adı Görev Unvanı Fakülte Sekreterliği Personel İşleri Şube Müdürü ve Memuru Görevin Bağlı Olduğu Unvan Astlar Vekâlet/Görev Devri - İdari Birim Personeli Görev Alanı İzmir

Detaylı

İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS

İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS İptal/İhdas listelerinin hazırlanması Üst yazı ile YÖK, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı na Devlet Personel Başkanlığının İptal/ İhdas toplantı tarihinin Üniversitemize

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN TANIMI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN TANIMI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANAN LAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS

İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS İDARİ KADRO İPTAL/İHDAS İptal/İhdas listelerinin hazırlanması Üst yazı ile YÖK, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı na Devlet Personel Başkanlığının İptal/ İhdas toplantı tarihinin Üniversitemize

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcıları Dekan

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcıları Dekan T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim Adı : Personel İşleri ORGANİZASYON BİLGİLERİ Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Yardımcıları Personel : Esen ÜSTÜNEL/Şef

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

DERS İNTİBAK İSTEĞİ FORMU

DERS İNTİBAK İSTEĞİ FORMU T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 11/05/2016-11742 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU *BELCE7J7* Oturum Tarihi 11/05/2016 Oturum Saati 10:00

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI DAİRE BAŞKANI Özel Kalem Akademik Personel Şube Müdürlüğü İdari Personel Şube Müdürlüğü Maaş Tahakkuk İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) ÖĞRENCİ İŞLERİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) ÖĞRENCİ İŞLERİ ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) ÖĞRENCİ İŞLERİ YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ 1 30.01 İlk Defa (Yeni) Kayıt İşlemi

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. : Personel İşleri Şefliği

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. : Personel İşleri Şefliği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim Adı : Personel İşleri Şefliği ORGANİZASYON BİLGİLERİ Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcıları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

Personel Dairesi Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Personel Dairesi Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sayfa No 1/7 1 KPSS, EKPSS, 2828 SHK, 3713 TMK İle Açıktan Atama 1-ÖSYM ve DPB Tarafından Kurumumuza Gönderilen Yerleştirme Yazısı 2-Yerleştirme Sonuç Belgesi 3-Diplomanın Aslı ve Fotokopisi 4-Nüfus Cüzdanının

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 terfi işlemleri Kişinin görevli olduğu birim tarafından gönderilen resmi yazı 1 GÜN 2 Öğrenim Durumundaki Değişikliklerin

Detaylı

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi.

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI 1 Tezli Yüksek Lisans Süresi 7. maddede istenilen belgeler BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PROSEDÜRÜ :2015 Kapsamında Prosedürün kapsamı genişletilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI PROSEDÜRÜ :2015 Kapsamında Prosedürün kapsamı genişletilmiştir. Sayfa 1/18 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 15.05.2017 İlk yayın. 01 18.10.2018 9001:2015 Kapsamında Prosedürün kapsamı genişletilmiştir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Erzincan Binali

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

EK-2 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER EK-2 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler AKADEMİK PERSONEL TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler 1. Dilekçe (37. Ve 39. Maddelere göre görevlendirme) 20 İş Günü 2. Davet Yazısı ve Araştırma Planı (39. Madde İçin) 2

Detaylı

T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI Askerlik İşlemleri İzin İşlemleri Pasaport İşlemleri Emeklilik İşlemleri Terfi - İntibak İşlemleri Mal Beyan İşlemleri

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ADI T.C. ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 2 Öğrenci İşleri ile ilgili belgelerin verilmesi Öğrenci temsilcisi seçimi 3 Öğrenci kayıt silme 4 5 Öğrenci kayıt dondurma Burs başvurularının değerlendirilmesi 6 Mazeretli ders

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili bölüm başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte teklif edilip Rektörlükçe onaylanan öğretim üyesi ile irtibata geçilmesi. 2. Dekanlık/Bölüm

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu 1 01-A 2 01-B 3 01-C 4 01-D Genel Yazışma Bilirkişi ve Ekspertiz Yazışma Akademik Faaliyet Raporları Hazırlama Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu Hazırlanma ve Yazılma 5 01-E Bilgi Edinme 6 05-A 7

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı