MATEMATİK SINIF. Pozitif Tam Sayıların Çarpanlarını Bulma KAZANIM FÖYÜ-1. Çarpımları 18 olan pozitif tam sayılar bulalım.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK SINIF. Pozitif Tam Sayıların Çarpanlarını Bulma KAZANIM FÖYÜ-1. Çarpımları 18 olan pozitif tam sayılar bulalım."

Transkript

1 8. MATEMATİK ÇARPANLAR KATLAR Kazanım = Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. SINIF KAZANIM FÖYÜ- Pozitif Tam Sayıların Çarpanlarını Bulma Çarpımları 8 olan pozitif tam sayılar bulalım. Çözüm: den başlayarak çarpımları 8 olan ikişer sayı bulalım.. 8 = = = 8 Buradaki, 2, 3, 6, 9, 8 sayılarının her birine 8 sayısının çarpanları denir.bu çarpanlar aynı zamanda 8 in bölenleridir. Örnek Aşağıda verilen sayıların çarpanlarını boşluklara yazalım. Soru- 60 sayısının pozitif tam sayı bölenlerini bulunuz Çarpanlar Çarpanlar Soru-2 A = 48 cm 2 Yanda alanı verilen dikdörtgenin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 28 B) 36 C) 52 D) 98 Soru-3 Aşağıda verilen doğal sayıların pozitif tam bölenlerini altına yazınız

2 ÖNEMLİ BİLGİ Sadece iki pozitif böleni olan; den büyük, ve kendisinden başka böleni olmayan doğal sayılara asal sayı denir. 2, 3, 5, 7,, 3, 7, 9, 23, 29,... gibi sayılar asal sayılara örnektir. ASAL SAYILAR En küçük asal sayı 2 dir. asal sayı değildir. Soru-4 Negatif asal sayı yoktur. Soru-5 2 nin dışındaki tüm asal sayılar tek sayıdır. 35 sayısından küçük kaç asal sayı vardır? 48 sayısının bölenlerinden kaç tanesi asal sayıdır? 36 sayısının çarpanlarını bulalım. ÇARPAN AĞACI = = Sayı, iki sayının çarpımı olarak en son sayıların tamamı asal olana kadar yazılır. ASAL ÇARPAN ALGORİTMASI = = Sayı, en küçük asal sayıdan başlanarak sayısına ulaşıncaya kadar bölünerek devam edilir. SONUÇ 36 sayısının asal çarpanları 2 ve 3 sayılarıdır. 36 sayısı tam sayıların kuvveti olarak şeklinde gösterilir. 2

3 Soru-6 Aşağıda verilen sayıları, asal çarpan algoritması yardımı ile üslü sayı şeklinde yazınız = = = =... Soru-7 K L M N Yukarıda verilen asal çarpan algoritmasına göre K sayısını bulunuz. Soru-8 80 sayısının asal çarpanlarını, asal çarpan algoritması yardımı ile bulup üslü ifade şeklinde yazınız. Soru-9 20= 2 x. 3 y. 5 z eşitliğine göre x, y ve z sayılarını bulunuz. Soru-0 350= 2 x. 5 y. 7 z eşitliğine göre x, y ve z sayılarını bulunuz. Soru- Aşağıdaki çarpan ağaçlarında verilmeyen sayıları bulunuz

4 8. SINIF ÖDEV SAYFAM- ÇARPANLAR VE KATLAR KAZANIM FÖYÜ- -) Aşağıda verilen sayıların çarpan ağacındaki boşlukları tamamlayınız )Yanda verilen sayı grubunda asal sayıları işaretleyiniz. 3-)Aşağıda verilen sayıların asal çarpan algoritmasında çarpanlarını bulup üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız = = = = = = =... 36=... 8 = =... 4

5 8. SINIF KONU KAVRATAN TEST- ÇARPANLAR VE KATLAR. 50 sayısının çarpanlarından kaç tanesi çift sayıdır? 5. Asagıda verilen bilgilerden hangisi yanlıstır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 A) 4 sayısının dört tane pozitif böleni vardır. B) 60 sayısının çarpanlarından üçü asal sayıdır. C) Bütün asal sayılar tek sayıdır. D) Asal sayıların iki pozitif dogal sayı çarpanı vardır ile 45 sayıları arasında kaç asal sayı vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A 2 B 2 C 3 Yanda verilen asal çarpan algoritmasına göre A sayısı kaçtır? A K 2 A L 2 A M 3 B N 5 C 5 Yanda verilen asal çarpan algoritmasına göre A+L toplamı kaçtır? A) 30 B) 75 C) 05 D) 35 Alanı 72 cm 2 olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? D 7 A) 7 B) 34 C) 54 D) 46 A) 30 B) 42 C) 60 D) sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) = 2 a+. 5 b-. 7 c Yukarıda verilen eşitliğe göre a+b+c toplamı kaçtır? C) D) A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 5

6 8. SINIF MATEMATİK ÇARPANLAR KATLAR KAZANIM FÖYÜ-2 Kazanım= Verilen iki sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer. ÖRNEK = EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB) 6 ve 24 sayılarını tam bölen doğal sayıları bulunuz.ortak olan bölenlerden en büyüğünü belirleyiniz. 6 nın bölenleri =, 2, 4, 8, 6 24 ün bölenleri =, 2, 3, 4, 6, 8, 2, 24 6 ve 24 sayılarının ortak bölenleri,2,4,8 sayıları olup bunlardan en büyüğü 8 sayısıdır. İki veya daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne en büyük ortak bölen denir. EBOB diye ifade edilir. Buna göre EBOB (6, 24) = 8 olur. ÖNEMLİ BİLGİ EBOB aynı zamanda asal çarpan algoritması yardımıyla da bulunabilir Verilen sayıları aynı anda tam bölen asal sayılar işaretlenir.işaretlenen sayıların çarpımı EBOB a eşittir. EBOB (6, 24) = = 8 SORU = Aşağıda verilen sayıların EBOB larını bulunuz

7 Birbirinin tam katı olan sayıların EBOB'u ile ilgili bir şey farkettin mi? ÖRNEK = SORU 2 = Cebinde 20 ve 50 lirası bulunan Mehmet paralarını eşit banknotlara bozdurmak istiyor. a)mehmet'e en fazla kaç liralık banknotlar gereklidir? b)buna göre en az kaç banknot gereklidir? 45 kg 60kg 45 ve 60 kilogramlık iki farklı un torbaları eşit ağırlıklarda paketlenecektir. a)paketlerden bir tanesi en fazla kaç kg olmalıdır? Bu iki para için eşit banknotlar gerektiği için 20 ve 50 sayılarının ortak bölenlerini düşünmeliyiz. (Bunlar, 2, 5, 0 'dur.) a) En fazla miktar sorulduğu için ortak bölenlerin en büyüğü (EBOB) bulunmalıdır EBOB ( 20,50 )= 2. 5 = 0 Mehmet' e 0 liralık banknotlar gereklidir. b)buna göre toplam en az kaç paket gereklidir? b) Eşit sayıda ve en az banknot gerektiğinden ; 20 : 0 = 2 20 liradan 2 adet 0 liralık banknot 50 : 0 = 5 50 liradan 5 adet 0 liralık banknot Toplamda =7 adet banknot gereklidir. 7

8 ÖRNEK = 32 cm 24 cm SORU 3 = 420m Bir oyun için dikdörtgen şeklindeki kağıt küçük eş karelere bölünecektir.kağıdın kenar uzunlukları 24 ve 32 cm olduğuna göre oluşturulabilecek en az kare sayısı kaçtır? Kağıt kare şeklinde kesileceği için eni ve boyu eşit uzunluklarda kesilmelidir. 24 ve 32 sayılarının ortak olarak bölünen sayıları düşünmeliyiz.kare sayısı en az olması için kenar uzunluğu en fazla olmalı yani EBOB'larını bulmalıyız. 300m Kenar uzunlukları 300 m ve 420 m olan dikdörtgen şeklindeki spor salonunun tabanı kare şeklinde eşit büyüklülerdeki parkelerle kaplanacaktır.buna göre kullanılması gereken parke sayısı en az kaçtır? EBOB ( 24,32 ) = 8 24 : 8 = 3 32 : 8 = =2 8 cm 8 cm ÖRNEK = SORU 4 = "" Okul bahçesini ağaçlandıralım " adlı projede görev alan Merve dikdörtgen şeklindeki okulun her köşesine bir adet olacak şekilde eşit aralıklarla ağaç dikecektir.bahçenin kenar uzunlukları 75 m ve 00 m olduğuna göre bu projede en az kaç ağaç kullanılmalıdır? 80 cm MASA 20 cm BBahçeye eşit aralıklarla ve en az ağaç gerektiği için EBOB kullanılmalıdır. EBOB ( 75, 00 ) = 25 Ağaçlar 25 metre aralıklarla dikilmelidir.bu yüzden ; Yukarıda verilen masanın üzerine eşit aralıklarla mumlar dizilecektir. Bu masa için gerekli olan mum sayısı en az kaçtır? = 350 (çevre) 350 : 25 = 4 ağaç gereklidir. 25 m 25 m OKUL 8

9 ÖRNEK = A iki basamaklı doğal sayıdır. EBOB(A,8) = 6 eşitliğine göre A doğal sayısının alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz. SORU 5 = EBOB(A,2) = 3 olduğuna göre A sayısı yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi olabilir? A ve 8 sayıları 6'ya tam bölündüğü için 6 sayısının katlarını düşünmeliyiz. 6,2,8,24,30,36...,90,96 En küçük = 2 En büyük = 96 Toplamları 96+2=08 olur. ÖRNEK = A= B= Yukarıda verilen A ve B sayılarının EBOB unu bulunuz. SORU 6 = A= B= asal sayıların çarpımı şeklinde verilen A ve B sayılarının EBOB u kaçtır? Asal çarpanlarının kuvveti olarak yazılan iki sayının ortak olan çarpanların çarpımı EBOB'a eşittir. A= = B= = EBOB (A, B) = = SONUÇ= Asal çarpanların çarpımı olarak verilen sayıların EBOB u bulunurken ortak olan çarpanlardan kuvveti küçük olanlar seçilip çarpılır. 9

10 EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK) ÖRNEK = 6 ve 24 sayılarının katlarını bulalım.ortak olan katları işaretleyip en küçüğünü belirleyiniz. 6 nın katları = ün katları = ve 24 sayılarının ortak katları 48,96,44,... sayıları olup bunlardan en küçüğü 48 sayısıdır. İki veya daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne en küçük ortak kat denir. EKOK diye ifade edilir. Buna göre EKOK (6, 24) = 48 olur. ÖNEMLİ BİLGİ EKOK aynı zamanda asal çarpan algoritması yardımıyla da bulunabilir. Verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır.bulunan tüm asal sayıların çarpımı EKOK a eşittir. EKOK ( 6, 24 ) = = = 48 SORU 7 = Aşağıda verilen sayıların EKOK'larını bulunuz ÖNEMLİ BİLGİ Sıfırdan farklı iki doğal sayının çarpımları, bu iki sayının EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımına eşittir. EBOB (6, 24) = 8 6 x 24 = 384 EKOK (6, 24) = 48 8 x 48 = 384 0

11 ÖRNEK= 8 ve 24 sayılarının EBOB ve EKOK'larının çarpımlarını bulunuz. SORU 8= EBOB'ları 5,EKOK'ları 50 ve sayılardan biri 30 olduğuna göre diğer sayıyı bulunuz. EBOB(A,B). EKOK(A,B)= A.B olduğundan EBOB(8,24).EKOK(8,24) = 8.24 = 432 ÖRNEK= A= B= Yukarıda verilen A ve B sayılarının EKOK'unu bulunuz. Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilen sayıların EKOK 'u bulunurken ortak çarpanlardan üssü büyük olanlar ile ortak olmayanların hepsi çarpılarak bulunur. SORU 9 = A= B= Yukarıda üslü biçimde verilen A ve B sayılarının EKOK'unu bulunuz. A= B= EKOK (A, B) = = 600 ÖRNEK= Farklı şehirlerde yaşayan iki kardeşten Burak 3 haftada Ada 5 haftada bir İstanbul'a gidiyorlar. İki kardeş aynı hafta İstanbul'a gittikten kaç hafta sonra ilk kez aynı anda İstanbul'a giderler? SORU 0 = İstanbul' a gidilen haftalar; Burak : 3,6,9,2,5,8,2,24,27,30,33 Betül evindeki iki farklı çiçekten birini 9 günde diğerini 5 günde bir sulamaktadır. Betül çiçeklerini aynı gün suladıktan kaç gün sonra bir daha aynı anda sulamalıdır? Ada : 5,0,5,20,25,30,35,40 Sayıların ortak katları düşünülüp, ilk defa aynı anda sorulduğu için 5.hafta cevabımız olacaktır.fakat bize ikinci kez aynı anda gitmeleri sorulsa 30 hafta diyecektik. Çözüm EKOK ile ; EKOK (3,5) = 3. 5=5 Yani ilk kez 5 hafta sonra aynı anda İstanbul'a giderler.

12 ÖRNEK = Bir okulda 30 dk ve 40 dk aralıklarla iki zil çalıyor. a) İki zil aynı anda çaldıktan en az kaç dakika sonra tekrar birlikte çalar? b) İki zil 0.20 de birlikte çaldıktan sonra ilk kez saat kaçta birlikte çalar? c) İki zil ilk kez da aynı anda çaldıktan sonra beşinci kez aynı anda saat kaçta çalarlar? a) İlk kez birlikte çalmaları için EKOK( 30,40) bulunmalıdır EKOK(30,40)= = 20 İlk kez 20 dakika sonra birlikte çalacaklar. Bu da demek oluyor ki iki zil her 20 dakikada bir birlikte çalarlar.(20 dk = 2 saat) b)iki zil her 20 dakikada birlikte çalacakları için saat 0.20 ye 20 dk eklemeliyiz =2.20 c) İki zil 4 defa daha birlikte çalmalıdır..defa 2.DEFA 3.DEFA 4.DEFA 5.DEFA SORU = SORU 2 = Ayşe 6 saat ve 5 saat aralıklarla iki farklı ilaç kullanıyor. İki ilacı aynı anda kullandıktan en az kaç saat sonra tekrar aynı anda ilaçları kullanır? Üsküdar-Beşiktaş vapurları her 5 dk ve 25 dk da bir hareket ediyor.saat 09.5 de aynı anda hareket ettikten sonra ilk defa saat kaçta aynı anda hareket ederler? 2

13 ÖRNEK = Kenarları 0 cm ve 2 cm olan eş dikdörtgen şeklindeki kartonlardan en az kaç tanesi birleştirilerek bir kare elde edilir? SORU 3= Karenin tüm kenarları eşit uzun luktadır.bu yüzden karenin kenar uzunluğu 0 ve 2 nin ortak bir katı olmalıdır.kullanılacak dikdörtgen en az olması için EKOK kullanmalıyız cm 2 cm 60 cm 60 cm Kemal'in iki kitabı daha olsaydı toplam kitap sayısı 5 ve 6 nın tam katı olacaktı.buna göre Kemal kitap sayısı en az kaçtır? EKOK (0,2)= =60 cm Bir kenarı 60 cm olmalıdır. O zaman ; 60 : 2 = 5 60 : 0 = = 30 karton gereklidir. ÖRNEK = Bir gezide öğretmen öğrencilerini 4'erli veya 5 'erli gruplandırdığında her defasında 2 öğrenci grup dışında kalıyor.buna göre geziye katılan öğrenci sayısı en az kaçtır? SORU 4= Mustafa misketlerini 5 ve 25 'erli gruplara ayırdığında her defasında 5 misket artıyor.misket sayısı 500 'den fazla olduğuna göre en az kaçtır? Öğrenci sayısı 4 ve 5 sayılarının ortak katlarından 2 fazla olmalıdır.en az istenildiği için EKOK 'un 2 fazlası olmalıdır EKOK ( 4,5)= = 20 2 öğrenci fazla olduğu için toplam öğrenci 22 olmalıdır. 3

14 8. SINIF ÖDEV SAYFAM-2 ÇARPANLAR VE KATLAR KAZANIM FÖYÜ-2 -)Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların yanına "D",yanlış olanların yanına "Y" yazınız sayısının dört farklı asal çarpanı vardır.... Bütün asal sayılar tek sayıdır.... sayısı bütün pozitif tam sayılar ile aralarında asaldır.... Aralarında asal olan sayıların EBOB'ları 'e eşittir.... Birbirinden farklı asal sayılar daima aralarında asaldır.... İki basamaklı en büyük asal sayı 99'dur sayısının dört pozitif böleni vardır. 2-) Aşağıda verilen sayıların EBOB ve EKOK 'larını bulunuz EBOB (20,30)= 2. 5 = 0 EKOK (20,30)= = EBOB (50,75)= EKOK (50,75)= 6 80 EBOB (6,80)= EKOK (6,80)= EBOB (4,25)= EKOK (4,25)= EBOB (30,45,60)= EKOK (30,45,60)= EBOB (50,00,50)= EKOK (50,00,50)= A = B = EBOB (A,B)=... A = B = EKOK (A,B)=... A = EBOB (A,B)=... A = EKOK (A,B)=... B = B =

15 8. SINIF KONU KAVRATAN TEST-2 ÇARPANLAR VE KATLAR. 45 ve 75 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır? 5. EKOK(35,05) EBOB(35,05) işleminin sonucu kaçtır? A) 3 B) 5 C) 9 D) 5 A) 3 B) 7 C) 5 D) Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisinin EBOB'u en küçüktür? A) 0 ve 55 B) 20 ve 2 C) 33 ve 77 D) 60 ve A B C C D K 2 L 3 L 5 M 7 7 A ve K pozitif tam sayılarının asal çarpanlar algoritması yukarıdaki gibi olduğuna göre EBOB(A,K) kaçtır? A) 2 B) 0 C) 4 D) EBOB(,5) + EKOK(,5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 5 C) 6 D) a=2 ve b=6 olduğuna göre, EBOB(a,b). EKOK(a,b) işleminin sonucu kaçtır? a.b A) 0 B) C) 4 D) cm 28 cm Uzunlukları 28 cm ve 35 cm olan iki pasta eşit uzunluklarda dilimlere kesilmek isteniyor.buna göre kesilen dilimlerden birinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir? A) 4 B) 5 C) 7 D) 4 8. Ahmet'in boy uzunluğu 6 ve 8'in katıdır. Ahmet'in boyu 00 cm'den büyük olduğuna göre en az kaç santimetredir? A) 08 B) 20 C) 32 D) 44 5

16 8. SINIF MATEMATİK ÇARPANLAR KATLAR KAZANIM FÖYÜ-3 Kazanım =Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. Aralarında Asal Sayılar ÖRNEK = ve 26 sayılarının EBOB unu bulunuz. İki sayıyı da ortak olarak bölen asal sayı yoktur.iki sayıyı da sadece sayısı böler. Bu durumda bu sayıların en büyük ortak bölenleri olur EBOB (,26) = ÖNEMLİ BİLGİ den başka ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Sayıların aralarında asal olması için sayıların asal sayı olması şart değildir. ÖRNEK = 8 ve 5 sayıları aralarında asal mıdır? SORU = Aşağıda verilen sayı çiftlerinden aralarında asal olanları işaretleyiniz. 7 ve 2 5 ve 2 5 ve 39 3 ve 42 8 in bölenleri =, 2, 4, 8 5 nın bölenleri =, 3, 5, 5 den başka ortak bölenleri olmadığı için bu sayılar aralarında asaldır. 30 ve 39 ve 0 44 ve 45 4, 5 ve 6 27, 36 ve 50 60, 00 ve 25 6

17 ÖRNEK = 27 ve 28 sayıları aralarında asal mıdır? SORU 2 = EBOB(6,25) + EKOK(6,25) işleminin sonucunu bulunuz? EBOB(27, 28) = 27 ve 28 sayıları aralarında asaldır. ÖNEMLİ BİLGİ Ardışık doğal sayılar aralarında asal sayılardır.ayrıca aralarında asal sayıların EBOB ları ve EKOK ları ise sayıların çarpımına eşittir. Örneğin; EBOB(4,5)= ve EKOK(4,5)=20 ÖRNEK = A ve 5 sayıları aralarında asaldır. Bu sayıların EKOK ları 330 olduğuna göre A sayısı kaçtır? SORU 3 = Aralarında asal iki sayıdan biri 8 ve EKOK ları 200 olduğuna göre diğer sayı kaçtır? Aralarında asal sayıların EKOK u bu sayıları çarpımına eşittir. A. 5 = 330 olduğundan A= 22 dir. ÖRNEK = a ve b sayıları aralarında asaldır. a b 6 = 4 olduğuna göre a+b kaçtır? SORU 4 = (a+2) ve (b-3) aralarında asal sayılardır. a+2 60 = olduğuna göre a+b kaçtır? b-3 75 a b 6 3 = = 4 7 olduğundan a=3 ve b=7 olur. a+b=3+7=0 7

18 8. SINIF ÖDEV SAYFAM-3 ÇARPANLAR VE KATLAR KAZANIM FÖYÜ-3. Aşağıda verilen sayıların karşılarında bulunan sayılarla aralarında asal olanları eşleştiriniz Aşağıda verilen ifadelerin yanındaki boşluklara DOĞRU olanlara D YANLIŞ olanlar için Y yazı den başka ortak böleni olmayan sayılar aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayıların en büyük ortak böleni sıfırdır. Birbirinin tam katı olan sayıların en küçük ortak katı e eşittir. Ardışık doğal sayılar aralarında asal sayılarıdır. İki sayının aralarında asal olması için bu sayılar asal sayı olmak zorunda değildir. Aralarında asal sayıların en küçük ortak katı, bu sayıların çarpımına eşittir. 8

19 8. SINIF KONU KAVRATAN TEST-3 ÇARPANLAR VE KATLAR. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir? A) ve 2 B) 7 ve 5 C)5 ve 6 D) 25 ve a ve b sayıları aralarında asaldır. Buna göre a ve b sayılarının EKOK u aşağıdakilerden hangisidir? A) B) a-b C) a+b D) a.b Yukarıda verilen sayılardan hangisi 6 ile aralarında asaldır? 6. a ve b sayıları ardışık doğal sayılardır. EKOK(a,b)= 56 olduğuna göre a+b aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 A) 0 B) 24 C) 35 D) Kemal 36 yaşında kızı Ayşe 5 yaşındadır. Kemal ile Ayşe nin yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yaşlarının EBOB u e eşittir. B) İkisinin yaşları aralarında asal sayılardır. C) Yaşlarının EKOK u 80 e eşittir. D) İkisinin de yaşları birer asal sayıdır. 7. (a-) ve (b+2) aralarında asal sayılar ve a- 7 = olduğuna göre a+b kaçtır? b+2 2 A) 4 B) 8 C) 22 D) Aşağıda verilen sayılardan hangisi 08 ile aralarında asaldır? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 8. A ve B sayıları aralarında asaldır. EKOK(A,B) + EBOB(A,B) = 25 olduğuna göre A+B en az kaçtır? A) 0 B) C) 4 D) 25 9

20 8. SINIF KONU KAVRATAN TEST-4 ÇARPANLAR VE KATLAR. Aşağıda verilen sayılardan hangisi asal sayı değildir? A) 2 B) C) 67 D) A B C C C K Yanda verilen çarpan ağacına göre K+L+M toplamının sonucu kaçtır? Yukarıda verilen asal çarpan algoritmasına göre A+B+C toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 8 B) 0 2 L A) 20 B) 32 C) 2 D) 7 C) 4 D) 8 5 M cm Yukarıda kartlara yazılmış sayılardan kaç tanesi 5 sayısı ile aralarında asaldır? A) 2 B) 3 70 cm C) 4 D) 5 Hakan elindeki kartona, birbirine eş olan kare şeklinde renkli kağıtlar yapıştırmak istiyor.hakan a gerekli olan kağıtlardan birinin boyutları en fazla aşağıdakilerden hangisidir? =2 a.5 b 44=2 c.3 d A) 5 cm B) 7 cm Yukarıda 250 ve 44 sayılarının üslü sayı gösterimleri verilmiştir. Buna göre a-b+c-d işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 4 cm C) D) 35 cm A) 0 B) 3 C) 5 D) 0 20

21 Yukarıda külahların altına sayılar yazılmıştır. Buna göre aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin EBOB u yukarıda verilen külahlardaki sayılardan biri değildir? A) 5 ve 20 B) 8 ve 24 Bir okulda 7.sınıflar 68 öğrenci, 8.sınıflar 20 öğrenciden oluşuyor.her bir sınıfta eşit sayıda öğrenci olacak şekilde şubeler oluşturuluyor.buna göre bir şubede bulunan öğrenci sayısı en fazla kaçtır? A) 42 B) 40 C) 35 D) 28 C) 48 ve 60 D) 54 ve Aşağıda verilen sayılardan hangisi 340 sayısının asal çarpanlarından değildir? A) 2 B) 5 C) 7 D) 7 9. Kitaplığında 54 kitabı bulunan Venüs kaç kitap daha satın alırsa toplam kitap sayısı 4 ve 9 sayılarına tam olarak bölünebilir? 2. A D 2 B E 2 C E 5 C F 5 C 7 Yukarıdaki asal çarpan algoritmasına göre A+D işleminin sonucu kaçtır? A) 49 B) 78 C) 80 D) 90 A) 2 B) 6 3. ÖMER YUNUS C) 8 D) Aralarında asal iki doğal sayının çarpımı 30 dur. Buna göre bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) B) 3 C) 20 D) 3 2 Ömer 2 yaşında, Yunus 5 yaşındadır. Bu iki arkadaşın yaşlarının EBOB ve EKOK unun çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? A) 60 B) 20 C) 80 D) 240

22 4. 72 ve sayılarıyla ilgiliaşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)72 ve aralarında asal sayılardır. B)Farkları 3 ile kalansız bölünebilir. C)EKOK(72,)=2664 D)EBOB(72,)=3 5. EKOK(A,B)=72 eşitliğinde A ve B aralarında asal sayılar olduğuna göre A+B toplamı en az kaçtır? 8. Bir torbadaki misketler beşer,altışar gruplandırıldığında her seferinde 2 misket artıyor.buna göre torbaya en az kaç misket daha ilave edilirse hiç artmadan beşer beşer ve altışar altışar gruplandıralabilir? A) 8 B) 28 C) 8 D) 74 A) 6 B) 7 C) 27 D) m 55 m Yukarıda verilen 55 m ve 75 m uzunluğundaki iki halat eşit uzunlukta parçalara kesilecektir. Buna göre en az toplam kaç parça halat elde edilir? 9. A 3 = B 4 ve EBOB(A,B)=7 olduğuna göre EKOK(A,B) kaçtır? A) 2 B) 28 C) 84 D) 2 A) 24 B) 26 C) 34 D) Biri diğerinin 3 katı olan iki sayının EKOK ları 72 olduğuna göre EBOB ları kaçtır? A) 8 B) 24 C)36 D) A= 2 a b B= c. 5 3 ve EBOB(A,B)= 360 olduğuna göre a+b+c toplamının sonucu kaçtır? A) 3 B) 6 C) 9 D)2 22

23 8. SINIF ZORU SEVENLERE TESTI ÇARPANLAR VE KATLAR. En büyük çarpanı 60 olan doğal sayının kaç farklı asal çarpanı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 5. İki basamaklı 5A sayısı ile 24 sayısı aralarında asal sayılardır.buna göre A sayısının alabileceği farklı doğal sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 3 B) 2 C)7 D) Farklı yıllarda doğan üç kardeşin yaşları dedelerinin yaşının asal çarpanları dır.buna göre dedelerinin yaşı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 60 B) 66 C)72 D) a = 2 ve b = 3 3. EBOB(,26) + EKOK (,26) işleminin sonucu kaçtır? olduğuna göre 72 sayısının a ve b cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) a 2. b B) a 2. b 3 C) a 2. b 2 D) a 3. b 2 A) 2 B) 3 C) 27 D) Aralarında asal iki doğal sayının EKOK U 50 ise bu sayıların toplamı en az kaçtır? = 3 a. 5 b 400 = 2 c. 5 d a+b Yukarıda verilen ifadelere göre kaçtır? c+d A) 2 B) 2 C)3 D) 6 3 Öğretmenin sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 B) 5 C) 27 D) 5 23

24 e kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 8 ve 9 sayılarına aynı anda tam. bölünür? A) B) 2 C) 3 D) 4 24 m 32 m Bir çiftçi tarlasında eş karesel bölgelere ayırarak her bölgeye farklı meyve ekecektir. Buna göre bu çiftçiye en az kaç çeşit meyve gereklidir? A) 2 B) 6 C) 20 D) a ve b birer doğal sayıdır. a 2 eşitliğine göre a + b toplamı aşağıdakilerden hangisi b 3 olamaz? A) 0 B) 25 C) 72 D) Yukarıda verilen sayılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Toplamları 3 ün katıdır. B) Aralarında asal sayılardır. C) EKOK (84, 29) = 362 D) EBOB (84, 29) = Okan Veysel A = x B = y x ve y birbirinden farklı doğal sayılardır. A ve B sayıları asal sayıların çarpımı olarak yazılmıştır. EBOB( A,B) = 60 olduğuna göre x + y en az kaçtır? A) 6 B) 7 C) 2 D) 30 Postacı olan Okan ın 9, Veysel in 26 postası vardır. İki arkadaş her gün eşit sayıda ve en kısa sürede postaları dağıtmak istiyor.buna göre Okan Veysel'e göre kaç gün fazladan çalışmalıdır? A) 2 B) 5 C) 7 D) 3 24

25 4. 00 puan üzerinden yapılan bir sınavda Ali 7 'nin katı, Özge ise 4' ün katı olan bir not alıyor.iki arkadaş aynı notu aldığına göre en fazla kaç puan almışlardır? A) 42 B) 56 C) 84 D) Ada, Semiha ve Deniz bir BOM oynuyorlar. den 000 e kadar sayarken Ada dördün, Semiha beşin, Deniz ise altının katlarında BOM diyor. Buna göre üç arkadaş oyun boyunca kaç kez aynı anda BOM derler? A) 6 B) 6 C) 26 D) a 6 b 2 a ve b aralarında asal sayılar olduğuna göre bu sayıların EKOK u aşağıdakilerden hangisidir? 6. A) 0 B) 4 C) 42 D) 26 A = B = Yukarıda verilen A ve B sayılarına göre EKOK ( A, B) EBOB ( A, B) kaçtır? 9. Dedesinin yaşı Semih'in yaşının 8 katıdır. Yaşlarının EKOK'u 56 olduğuna göre EBOB'u kaçtır? A) B) 7 C) 4 D) 56 A) 5 B) 42 C) 05 D) a ve b aralarında asal sayılardır. EKOK ( A, B) EBOB ( A, B) = 45 olduğuna göre a+b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? 20. Eda 2 günde bir Zehra ise 3 günde bir kütüphaneye matematik çalışmaya gidiyorlar.ilk kez Pazartesi ders çalışan iki arkadaş üçüncü kez hangi gün aynı anda kütüphaneye giderler? A) 2 B) 4 C) 32 D) 46 A) Çarşamba B) Perşembe C) Cuma D) Cumartesi 25

1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER

1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER 1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER 2 DERS SAATİ:Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. ASAL SAYILAR 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük doğal sayılara

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR

Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR 1 Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR Verilen pozitif sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. İki doğal

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim.

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim. SINIF ÇARPANLAR ve KATLAR www.tayfunolcum.com 8.1.1.1: Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. Çarpan ( bölen ) Her

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM ÖĞRENİYORUM Bir pozitif tam sayıyı birden fazla pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazarken kullandığımız her bir sayıya o sayının çarpanı denir. Örnek: nin çarpanları,, 3, 4, 6 ve dir. UYGULUYORUM Verilmeyen

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir? A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 4. 216 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 2 2 3 5 B) 2 2 2 3 C) 2

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Çarpan Kavramı ve Asal Çarpanlara Ayırma 5. A B C A) 25 B) 60 C) 75 D) A) 78 B) 138 C) 246 D) 576 MATEMATİK 8

Çarpan Kavramı ve Asal Çarpanlara Ayırma 5. A B C A) 25 B) 60 C) 75 D) A) 78 B) 138 C) 246 D) 576 MATEMATİK 8 8 MTEMTİK Çarpan Kavramı ve sal Çarpanlara yırma Test. 8 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? ). ) 8.7 C). D)..7. C D Yanda verilen bölen listesi yöntemine göre, ) ) 6

Detaylı

KONU: ÇARPANLAR VE KATLAR

KONU: ÇARPANLAR VE KATLAR 8. SINIF KONU DEĞERLENDİRE SINAVI- KONU: ÇARPANLAR VE KATLAR. Ahmet 80 metre uzunluğundaki bir ipi eşit şekilde kesmek istiyor. Buna göre Ahmet ipi aşağıda verilen aralıklardan hangisi ile keserse, eşit

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-2

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-2 A KİTAPÇIK TÜRÜ İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-2 Bu deneme de emeği geçen bütün İlkMatZum öğretmenlerine teşekkürü borç biliriz. WWW.OGRETMENFORUMU.COM Adı ve Soyadı Sınıfı Öğrenci Numarası.../.../2016

Detaylı

MATEMATİK KÖKLÜ SAYILAR

MATEMATİK KÖKLÜ SAYILAR MATEMATİK Kazanım= Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. KAZANIM FÖYÜ-1 ÖRNEK= Aşağıda verilen tablodaki boşluklara uygun doğal sayılar gelecek şekilde doldurunuz.

Detaylı

ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar

ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar 8 basamaklı en büyük asal sayının kaç tane çarpanı vardır? 30 sayısının çarpanlarını yazınız Asal çarpanlarına ayrılış halı 2 3.5 3 olan sayıyı 96 sayısının

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır?

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? Çarpanlar ve Katlar 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. Asal çarpanların çarpımı..5 olan sayı kaçtır? A) 40 B) 480 C) 60 D) 70 4. 60 sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? A) B) C)

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula ÜNİTE 1 8.1.1 Çarpanlar ve Katlar Anla-Uygula 1 A B ++ :8. SINIF C D UYGULAMA BÖLÜMÜ 8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9 ÇARPANLAR VE KATLAR POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI Her pozitif tam sayı, iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı

Detaylı

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP 3 Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK Prof Dr Emin KASAP 1 Ünite: 5 ASAL ÇARPANLARA AYIRMA / EBOB - EKOK Prof Dr Emin KASAP İçindekiler 51 ASAL ÇARPANLARA AYIRMa 3 511 Asal Sayılar

Detaylı

M a t e m a t i k. 8. Sınıf & Ders Notları

M a t e m a t i k. 8. Sınıf & Ders Notları ÇARPANLAR VE KATLAR Hatırlatma: Asal Sayı: 1 ve kendisinden başka bir sayıya bölünemeyen, 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Buna göre asal sayılar : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,.. Örnek

Detaylı

Çözüm : * ebob = = * ekok = = * ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır?

Çözüm : * ebob = = * ekok = = * ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır? 1) 24 ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır? 24 36 2 * ebob = 2.2.3 =12 12 18 2 * ekok = 2.2.2.3.3 = 72 6 9 2 3 9 3 * 1 3 3 1 Ebob ( 24, 36 ) = 12 ( * lı olanların çarpımı) Ekok ( 24, 36 ) = 72 ( Hepsinin

Detaylı

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA 3. Ondalık Sayılarda İşlemler: Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama-çıkarma

Detaylı

EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK) EKOK UYGULAMA SORULARI : 1) Aşağıda verilen sayıların EKOK'unu bulunuz.

EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK) EKOK UYGULAMA SORULARI : 1) Aşağıda verilen sayıların EKOK'unu bulunuz. 8.1.7 EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK) İki veya daha fazla sayma sayısının ortak katlarından en küçük olanına, bu sayıların En Küçük Ortak Katı olan EKOK u denir. 8.1.7 EKOK UYGULAMA SORULARI : 1) Aşağıda verilen

Detaylı

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 016-017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları 1) 3. [15 3(8: )] 9 =? a) 16 b) 14 c) 0 d) 14 e) 16 6)

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar Bölüm BÖLÜNEBİLME VE ÇARPANLARA AYIRMA. Bölünebilme Kuralları Bir a doğal sayısı bir b sayma sayısına bölündüğünde bölüm bir doğal sayı ve kalan sıfır ise, a doğal sayısı b sayma sayısına bölünebilir.

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR. Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1

ÇARPANLAR VE KATLAR. Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1 ÇARPANLAR VE KATLAR Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1 ÖRNEK 1 48 sayısının çarpanlarını bulalım. 1.Gökkuşağı yöntemi 48 sayısının çarpanlarını küçükten büyüğe sıralayarak eşleştiriniz. 48 çarpanlarını

Detaylı

egitim ögretim yili matematik AÇIK UÇLU SORULAR

egitim ögretim yili matematik AÇIK UÇLU SORULAR 2017-2018 egitim ögretim yili matematik AÇIK UÇLU SORULAR 8 ADI SOYADI: 1- NO: Altuğ un aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11 dir. Buna göre Altuğ un aklından tuttuğu sayının

Detaylı

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki Bölme ve Bölünebilme BÖLÜM 03 Test 01 1 Üç basamaklı 5AB sayısı iki basamaklı AB sayısına bölündüğünde, bölüm 13 ve kalan 8 olmaktadır Buna göre, A + B toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5AB = 13 AB + 8

Detaylı

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB) NOT: 12 ve 6 sayılarının En Büyük Ortak Böleni EBOB (12,18)=6 veya (12,18) EBOB =6 şeklinde ifade edilir.

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB) NOT: 12 ve 6 sayılarının En Büyük Ortak Böleni EBOB (12,18)=6 veya (12,18) EBOB =6 şeklinde ifade edilir. 8.1.8 EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB) İki veya daha fazla sayma sayısının ortak bölenlerinden en büyük olanına, bu sayıların En Büyük Ortak Böleni EBOB u denir. NOT: 12 ve 6 sayılarının En Büyük Ortak Böleni

Detaylı

ASAL SAYILAR ASAL SAYILAR

ASAL SAYILAR ASAL SAYILAR Kazanım : Asal sayıları özellikleriyle belirler. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. ASAL SAYILAR 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısına tam bölünemeyen 1 den büyük doğal sayılara asal sayılar

Detaylı

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN EBOB

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN EBOB EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN 1 ve 18 in bölenlerini bulalım ve ortak olanlarını inceleyelim. 1 nin bölenleri: 1,,,4,6,1 18 in bölenleri: 1,,,6,9,18 Aşağıdaki sayı ikililerinin en büyük ortak bölenini ebob bulunuz.

Detaylı

OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR

OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1) 4, 36 ve 48 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır? A) 1 B)16 C) 18 D) 4 E) 7 1) Sayılarınhepsini aynı anda asal çarpanlarına ayıralım; 4 36 48 1 18 4 6 9 1 3 9 6

Detaylı

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-1

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-1 A KİTAPÇIK TÜRÜ İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 206 DENEME- Bu deneme de emeği geçen bütün İlkMatZum öğretmenlerine teşekkürü borç biliriz. WWW.OGRETMENFORUMU.COM Adı ve Soyadı Sınıfı Öğrenci Numarası.../.../206

Detaylı

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. MATEMATİK Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 1. DÖNEM DENEME 1 1. 4. 28 ve 35 sayılarının EKOK ve EBOB u kaçtır? EKOK

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik 9. Çarpanlar ve Katlar b Dikdörtgenin alanı 4 cm olduğuna göre, kısa ve uzun kenarının çarpımı 4 cm 'dir. a. b = 4 a 6. Asal Çarpanlar A B C D E Yukarıda verilen asal çarpanlara ayırma işleminin son satırında

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-1

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-1 KİTAPÇIK TÜRÜ İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 206 DENEME- u deneme de emeği geçen bütün İlkMatZum öğretmenlerine teşekkürü borç biliriz. WWW.OGRETMENFORUMU.COM Adı ve Soyadı Sınıfı Öğrenci Numarası.../.../206

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

EBOB- EKOK. 4) 30,40 ve 50 sayılarının EBOB u kaçtır? 1) 24 ve 32 sayılarının EBOB u kaçtır? A)10 B)5 C)2 D)1 A)4 B)8 C)12 D)16

EBOB- EKOK. 4) 30,40 ve 50 sayılarının EBOB u kaçtır? 1) 24 ve 32 sayılarının EBOB u kaçtır? A)10 B)5 C)2 D)1 A)4 B)8 C)12 D)16 1) 24 ve 32 sayılarının EBOB u kaçtır? A)4 B)8 C)12 D)16 4) 30,40 ve 50 sayılarının EBOB u kaçtır? A)10 B)5 C)2 D)1 2) 18 ve 24 sayılarının EKOK u kaçtır? A)6 B)48 C)72 D)96 5) Ebob(8,12)+Ekok(8,12)=?

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

8.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 8.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

7) Üç basamaklı en büyük hangi sayının karekökü bir doğal sayıdır? yazılamaz? 9) işleminin sonucu kaçtır?

7) Üç basamaklı en büyük hangi sayının karekökü bir doğal sayıdır? yazılamaz? 9) işleminin sonucu kaçtır? Kareköklü Sayılar Konu Tekrar Testi - 1 1) Aşağıdakilerden hangisi tam kare bir sayı değildir? A)144 B) 56 C) 61 D) 89 7) Üç basamaklı en büyük hangi sayının karekökü bir doğal sayıdır? A)999 B) 961 C)

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BİRLİKTE ÇÖZELİM

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. Sınıf Matematik dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır.

GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. Sınıf Matematik dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır. 8. Sınıf Matematik 01 Ünite ÇARPANLAR VE KATLAR / ÜSLÜ İFADELER Konular Çarpanlar ve Katlar EBOB ve EKOK Aralarında Asal Sayılar Adım Soyadım :... Sınıfım :... Numaram :... Doğru :... Yanlış:... Boş:...

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

ARALARINDA ASAL SAYILAR

ARALARINDA ASAL SAYILAR ARALARINDA ASAL SAYILAR Bir ( 1 ) sayısı her sayının bölenidir. İki tamsayının birden başka ortak böleni yoksa böyle iki tamsayıya aralarında asal tam sayılar denir. İki tamsayı asal sayı olmak zorunda

Detaylı

ÇARPANLAR ve KATLAR. Uygulama-1. Asal Sayılar. Pozitif Bir Tam Sayının Çarpanlarını Bulma. Aşağıdaki sayıların çarpanlarını (bölenlerini) bulunuz.

ÇARPANLAR ve KATLAR. Uygulama-1. Asal Sayılar. Pozitif Bir Tam Sayının Çarpanlarını Bulma. Aşağıdaki sayıların çarpanlarını (bölenlerini) bulunuz. Asal Sayılar Sadece kendisine ve sayısına bölünebilen 'den büyük tam sayılara asal sayı denir. En küçük asal sayı 2'dir ÇARPANLAR ve KATLAR Uygulama- Aşağıdaki sayıların çarpanlarını (bölenlerini) 36=

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME BÖLME ve BÖLÜNEBİLME A. BÖLME A, B, C, K birer doğal sayı ve B 0 olmak üzere, bölme işleminde, A ya bölünen, B ye bölen, C ye bölüm, K ya kalan denir. A = B. C + K dır. Kalan, bölenden küçüktür. (K < B)

Detaylı

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR TEOG HAZIRLIK sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR. 1) 72 sayısının pozitif bölenlerin tamamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

ÇARPANLAR VE KATLAR. 1) 72 sayısının pozitif bölenlerin tamamı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1) 72 sayısının pozitif bölenlerin tamamı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)2 ve 3 B)1,2,3,8,9,18,24,36 ve 72 C)2,3 ve 5 4) 240=2 a.3 b.5 c ifadesi veriliyor.aşağıdakilerden hangisi aa. bb cc İfadesinin

Detaylı

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI TEOG ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Deneme. (Çarpanlar ve Katlar) EKOK (0,60) 0 Bu araçlar ilk defa 0 saniye dakika sonra yan yana gelirler.. (Üslü İfadeler) ^0, h c m c m 0 0. 6 6 0 olduğundan geriye 0 0 00 km yol.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA 7. Kazanım Tam sayılarla toplama çıkarma işlemlerini yapar. SINIF MATEMATİK tam SAYILAR TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA ( + 6) + ( + ) ( + 8) ( ) + ( ) ( 9) 8 Aynı işaretli sayılarda toplama yapılırken,

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ. Matematik. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun. Gelebilecek Soru Kalıpları. Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma

Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ. Matematik. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun. Gelebilecek Soru Kalıpları. Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ Matematik TEOG Soru Yapısına %100 Uygun Gelebilecek Soru Kalıpları Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma Copyright Bu soruların her hakkı ÇANTA Yayıncılık A.Ş. ye aittir.

Detaylı

T.C. YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAKINCA ORTAOKULU 8. SINIF LGS MATEMATİK DENEME SINAVI - 1 DENEME SINAVI 1.

T.C. YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAKINCA ORTAOKULU 8. SINIF LGS MATEMATİK DENEME SINAVI - 1 DENEME SINAVI 1. 8. SINIF LGS MTEMTİK DENEME SINVI - 1 T.C. YEŞİLYURT KYMKMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YKINC ORTOKULU DENEME SINVI 1 dı ve Soyadı Sınıfı :. :.. Öğrenci Numarası:.. Bu deneme sınavı, 2018-2019 Eğitim

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y harfi yazınız. (.) İşlem önceliğinde çarpma her zaman bölmeden önce yapılır. (.) Asal sayıların tamamı

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama KURAL: Bir sayının belli bir sayıda yan yana çarpımının kolay yoldan gösterimine üslü sayılar denir. Örneğin 5 sayısının

Detaylı

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23 Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 1) Aşağıda verilen üslü ifadelerin açılımlarını yazınız? 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D)

Detaylı

Asal Çarpan, OBEB - OKEK

Asal Çarpan, OBEB - OKEK Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. 15 in doğal sayı çarpanları II. 1 nin tam sayı bölenleri a) 1,, 3, 4, 6, 1 1,, 3, 4, 6, 1 b) 1, 3, 5, 15 III. 140 ın asal çarpanlara ayrılışı c) 140

Detaylı

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü Sayfa : 1 60 ve 72 nin OBEB VE toplamları kaçtır? A) 30 B) 360 C) 372 D) 420 E) 448 24, 36, 60 sayılarının i OBEB inin kaç katıdır? A) 12 B) 20 C) 30 D) 45 E) 54 Cevaplar: C C Sayfa : 2 54 ve 78 sayılarını

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

LGS MATEMATİK DENEME SINAVI 1 İÇERDİĞİ KONULAR DENEME 1

LGS MATEMATİK DENEME SINAVI 1 İÇERDİĞİ KONULAR DENEME 1 LGS MATEMATİK DENEME SINAVI 1 İÇERDİĞİ KONULAR 1. ÇARPANLAR VE KATLAR 2. ÜSLÜ İFADELER 3. KAREKÖKLÜ İFADELER 4. BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI ADI SOYADI ALDIĞI NOT DENEME 1 C1CELL 8. SINIF LGS MATEMATİK

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar Üslü İfadeler

Çarpanlar ve Katlar Üslü İfadeler Çarpanlar ve Katlar Üslü İfadeler Pozitif Tam Sayıların Çarpanları EBOB - EKOK Aralarında Asal Sayılar Tam Sayıların Kuvvetleri Üslü İfadelerle İşlemler Çözümleme Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar Bilimsel

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER

8. SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER . SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER... Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar....... a.a.a.a...a a n HATIRLATMA KÖŞESİ- n HATIRLATMA KÖŞESİ- Her sayının sıfırıncı kuvveti

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K) MATEMATİK DERS PLÂNI Başlangıç Tarihi :.. Dersin adı Sınıf Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Planlanan Süre : Matematik : 9. Sınıf : Sayılar : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

Detaylı

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade 6. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR TEST 1 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? 5. A) 3. 3. 3 B) 4. 4. 4 C) 4. 4. 4. 4 D) 3. 3. 3. 3 Mert 100000000 2. 5. 5. 5 Yukarıda

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü Sayfa : 1 60 ve 72 nin OBEB VE toplamları kaçtır? A) 30 B) 360 C) 372 D) 420 E) 448 24, 36, 60 sayılarının i OBEB inin kaç katıdır? A) 12 B) 20 C) 30 D) 45 E) 54 Cevaplar: C C Sayfa : 2 54 ve 78 sayılarını

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı