III. Uluslararası Kongre

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. Uluslararası Kongre"

Transkript

1 III. Uluslararası Kongre The 3 rd International Conference

2 III. Uluslararası Kongre The 3 rd International Conference

3 III. HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE PROGRAMI 4 MAYIS 2012 CUMA I. GÜN 09:30-10: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10:45-12:15 I. OTURUM Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ana Kampüs) Prof. Dr. Hüseyin Akan: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saniç: Qafqaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abel Meherremov: Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yıldırım: Adalet Akademisi Başkanı Suat Kılıç: Gençlik ve Spor Bakanı (Teşrifleri Halinde) Sadullah Ergin: Adalet Bakanı (Teşrifleri Halinde) Hüseyin Aksoy: Samsun Valisi Dr. Alparslan Altan: Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Burhan Kuzu: Anayasa Komisyonu Başkanı Cemil Çiçek: TBMM Başkanı (Teşrifleri Halinde) (A SALONU) (Yeni Anayasa Arayışı) Prof. Dr. Yavuz Atar YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Tekin (Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı) - Demokratik Bir Temsil ve Seçim Süreci Açısından Yeni Anayasa İçin Öneriler Doç. Dr. Faruk Bilir & Arş. Gör. Cansu Büşra Kartal (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Yeni Anayasanın Temel Çizgileri Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Türkiye de 1982 Anayasasından Kaynaklanan Güncel Sorunlar Elşad Nasirov (Bakü Devlet üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Azerbaycan Anayasası nın Kabul Edilmesi ve Değiştirilmesi Süreci Dr. İrfan Neziroğlu (TBMM Genel Sekreteri) - Yeni Anayasa Yapım Sürecinin Değerlendirilmesi 12:15-13: 30 ÖĞLE YEMEĞİ (OMÜ KONUKEVİ) 13:30-14: 45 II. ve III. OTURUMLAR (A SALONU) (Anayasa Hukuku I) Dr. Alpaslan Altan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Elmira Süleymanova (Azerbaycan Cumhuriyeti Ombudsmanı) - Hukuk Eğitiminde ve Hukuki Bilinçlendirmede Ombudsmanın Rolü Doç. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy (Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Anayasa Yapım Sürecinde Demokrasi Sorunu Yrd. Doç. Dr. Mahmut Akpınar (Turgut Özal Üniversitesi İİBF) - Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Demokratikleşmenin Önündeki Kurumsal Engeller Yrd. Doç. Dr. Kemal Şahin (Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmaları, Milli Egemenlik ve Kuvvetler Ayrılığı Üzerine (B SALONU) (Anayasa Hukuku II) Prof. Dr. Erdal Tercan Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Yüksel Metin (Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Pratiğinde De minimisnoncurat İlkesi: 14 Nolu Protokol İle Getirilen Yeni Kabul Edilebilirlik Ölçütü Doç. Dr. Hüseyin Özcan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Etkin Bir İç Hukuk Yolu Olarak Bireysel Başvuru Yolu Sami Sezai Ural (Yargıtay Üyesi) - Bireysel Başvuru Uygulamasında Yüksek Mahkemeler İle Anayasa Mahkemesi İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Aydın İpek (Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Bireysel Başvuruların Kamusal Hayatın Anayasallaştırılmasındaki Rolü (C SALONU) (Medeni Hukuk I) Prof. Dr. Mustafa Tiftik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hakan Acar (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Yeni Borçlar Kanununda Haksız Fiiller Konusunda Getirilen Yeniliklerin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Seçkin Topuz (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Boşanma Davası Devam Ederken Ölen Eşe Sağ Kalan Eşin Mirasçılık Durumunu Düzenleyen TMK m. 181 f. 2 Hükmünün Anayasanın Aileyi Koruyan 41.Maddesi Yönünden İncelenmesi Prof. Dr. Mais Aliyev (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Tıp Hukukunun Çağımızda Bağımsız Hukuk Dalı Olarak Şekillenmesinin Nazarı Esasları Doç. Dr. Server Süleymanlı (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Eşya Hukukundaki Açıklık ve İtimadın Korunması İlkeleri Işığında Azerbaycan Mevzuatındaki Bazı Düzenlemelerin Amaca uygunluğu Araş. Gör. Halid Korkusuz & Araş. Gör. Kenan Ustahaliloğlu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) Nükleer Kazalardan Kaynaklanan Zararlarda Zamanaşımı 14:45-15:00 ARA (ÇAY FASLI)

4 15:00-16:30 IV. ve V. OTURUMLAR (A SALONU) (Anayasa Hukuku III) Prof. Dr. Hasan Tunç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Emir Aliyev (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) - İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Kuralların Milli Anayasalarda Düzenlenmesi. Yrd. Doç. Dr. Murat Tumay (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılmasında Demokratik Bir Toplumda Gereklilik Konsepti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden Bir Yansıma Yrd. Doç. Dr. Eral Topçu (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Anayasalarda Değiştirilemez Hükümler Yrd. Doç Dr. Fatih Öztürk (Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Uluslararası Hukukta Bir Hak Olarak Anayasaların ve Yasaların Hazırlanması Sürecine Halkın Katılımı Doç. Dr. Ayhan Döner (Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Anayasacılık ve 1982 Anayasasında Özgürlük ve Devlet İkilemi (B SALONU) (Medeni Hukuk II) Prof. Dr. Süleyman Yalman Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Tiftik & Arş. Gör. Esra Öztürk (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) - Yeni Türk Borçlar Kanunu nda Tehlike Sorumluluğu Düzenlemesinin Olması Gereken Hukuk Açısından Eleştirisi Doç. Dr. Faruk Acar (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Sayılı Türk Borçlar Kanunu nda Kira Sözleşmesine İlişkin Yenilikler Doç. Dr. Mehmet Altunkaya (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Türk Borçlar Kanunu nun Sözleşmenin Kuruluşu ve Şekline İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) & Prof. Dr. Süleyman Yalman (Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Sayılı Türk Borçlar Kanunu nda Satım Sözleşmesine İlişkin Bazı Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (C SALONU) (Medeni Hukuk III) Prof. Dr. Alış Kasımov Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Metin İkizler (Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Türk Hukukunda Vakıfların Amacı İle İlgili Bazı Sorunlar, Değerlendirme ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Ferhat Canbolat (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Türk BK nun 32. Maddesi Karşısında Esaslı Saik Hatası ve Uygulama Alanı İsmayıl İsmayıllı (Nahçıvan Devlet Üniversitesi) - Türk Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Azerbaycan Hukukunda Anapara İpoteğinin Teminat Kapsamındaki Alacaklar Araş. Gör. Elif Şen & Araş. Gör. Zeynep Özcan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu nda Müteselsil Borçluluk 16:30-16:45 ARA (ÇAY FASLI) 16:45-18:15 VI. ve VII. OTURUMLAR (A SALONU) (Anayasa Hukuku IV) Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu RTÜK Üyesi Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları & Arş. Grv. Metin Baykan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Dostane Çözüm Yöntemi Dr. Mehmet Ali Zengin (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Demokrasilerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi Yrd. Doç. Dr. Ali Tarık Gümüş (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Anayasa ve Uluslararası Belgelerde Sosyal ve Ekonomik Haklar Yrd. Doç. Dr. Bülent Algan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Yeterli Bir Yaşam Standardı Hakkı: Yeni Anayasada Yer Alması Gerekli Bir İnsan Hakkı Prof. Dr. Osman Kaşıkçı (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Anayasa Tartışmalarındaki Önemli Bazı Hususlara İlişkin Osmanlı Uygulaması Prof. Dr. Osman Pehlivan & Arş. Grv. Hilal Yazıcı (Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Anayasa Yapım Sürecinde ve İçeriğinin Belirlenmesinde Demokratik Tavır ve Katılımın Önemi (B SALONU) (Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku I) Prof. Dr. Seyithan Deliduman Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. İbrahim Ercan (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla İcra İflas Kanununda Yapılması Düşünülen Değişikliklerin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Gökçen Topuz (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Mirasçıların Davayı Etmelerinin Usul Hukuku Bakımından Yol Açtığı Sorunlar Av. Salih Önder (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) - Tarafsız Ön Değerlendirme (C SALONU) (Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku II) Prof. Dr. Mustafa Tiftik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Recep Akçan (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Tebligat Kanunu Değişiklikleri Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) - Türk Yargı Sisteminde Gecikme Sorunu ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erkan (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - HMK Değişikliklerinin İhtiyati Tedbir Kararlarına Etkisinin Milletlerarası Usul Hukuku Açısından İncelenmesi Prof. Dr. Alikram Abdullayev (Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi, Rektör Yardımcısı) & Hasan Arı (Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Eyüp Zengin (İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü) - Etik Ve Yargı Etiği 19:30 AKŞAM YEMEĞİ (AMİSOS TEPESİ)

5 5 MAYIS 2012 CUMARTESİ II. GÜN 09:15-10:45 VIII. ve IX. OTURUMLAR (A SALONU) (Ceza Hukuku I) Prof. Dr. Cumhur Şahin Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Cumhur Şahin (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - CMK Son Değişiklikler Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Uygulamada İhsası Rey Sorunu Doç. Dr. Mehmet Arıcan (Polis Akademisi Öğretim üyesi) - Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri ve Tutuklama Koruma Tedbiri Dr. Yusuf Solmaz Balo (Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı) - Türk Hukukunda Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu, Uygulama ve Gelişmeler Dr. Zeki Yıldırım (Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı) - CMK uyarınca duruşmada tercüman Bulundurulması gereken haller (B SALONU) (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku) Prof. Dr. Murat Şen Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen (Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Esnek Çalışma Bağlamında Geçici Çalışma Ve Özel İstihdam Büroları Prof. Dr. Fatih Uşan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Toplu İş İlişkileri Kanununun Sendikal Güvenceler Bakımından Getirdiği Yenilikler Prof. Dr. Alış Kasımov (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Azerbaycan Cumhuriyetinin İş Hukuku Mevzuatının Üstün ve Eksik Yönleri Yrd. Doç. Dr. Recep Makas (Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Gelişmeler 10:45-11:00 ARA (ÇAY FASLI) 11:00-12:30 X. ve XI. OTURUMLAR (A SALONU) (Ceza Hukuku II) Prof. Dr. Bülent Olcay Danıştay Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihat Kanbur (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Türk Ceza Hukukunda Kadının Fiziksel ve Cinsel Şiddetten Korunmasına Yönelik Güncel Gelişmeler Baharak Shahed (Master Of Criminal Law And Criminology, Mazandaran University, Iran) & Tooraj Jamshidi (Master Of Civil Law, Tehran University, Iran) - İran Ceza Hukukunda Uyurgezer Katillerin Cezalandırılabilirliği Dr. Raana Khan (Pakistan Anayasa Mahkemesi Avukatı) - Öldürme Olaylarında Deliller, İspat ve Adli Tıp Dr. Yalçın Şahinkaya (Adalet Akademisi Koordinatör Hakim) - Basılmamış Eserlere Elkoyma, İfade Özgürlüğü ve Terör Suçlarının Soruşturulması (B SALONU) (Ticaret Hukuku I) Prof. Dr. Kemal Şenocak İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. İbrahim Arslan (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Sayılı Türk Ticaret Kanununun 400/3. Maddesi Üzerine Düşünceler Doç. Dr. MübarizYolcuyev & Qurbet Memmedov (Qafqaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Türk Hukukuyla Mukayeseli Olarak Azerbaycan Hukukunda Sigortalının Sözleşme Öncesinde Beyan Yükümlülüğü Doç Dr. Elçin Halefov (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Azerbaycan`da Ticaret Hukukunun Gelişme Süreci Yrd. Doç. Dr. Barış Günay (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Deniz Ticareti Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Muhtemel Sorunlar Yrd. Doç. Dr. İlyas Çeliktaş (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Hava Hukukunda Karışıklık Çıkaran Yolculara Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar 12:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ

6 14:30-16: 00 XII. ve XIII. OTURUMLAR (A SALONU) (Ceza Hukuku III) Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aydın Kasımov (Aviasia Üniversitesi Hukuk ve iktisadiyat Fakültesi Dekanı) - Azerbaycan Cumhuriyetinin Uzun Süre Hapis ve Müebbet Hapis Cezasına Çarptırılmış Mahkumların Yönetilmesi ve Onlarla İletişim Kurulmasının Özel Sorunları Dr. Ekrem Çetintürk (Adalet Bakanlığı Kanunlar Daire Başkanı) - Türkiye de Uzlaşmanın Benimsenmesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Öğr. Grv. Mustafa Zeki Yıldırım (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ve Bilişim Suçları Mevzuatımızın Değerlendirilmesi. Tural Hacıyev (Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Devlet İdarecilik Akademisi Siyasi İdare Etme Fakültesinin Devlet Kuruculuğu ve Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) - Ceza Hukuku Nazariyesinde Bazı Gelişmeler (B SALONU) (Ticaret Hukuku II) Prof. Dr. Sami Karahan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sami Karahan (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi İle İlgili Değişiklikler Doç. Dr. Pınar Akan (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Deniz Kazalarıyla İlgili Uygulamada Karşılaşılan Temel Hukuki Sorunlar Yrd. Doç. Dr. Özlem Karaman Coşgun (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Bankaların, Telekominikasyon Şirketlerinin Ve Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığından Doğan Sorumlulukları Yrd. Doç. Dr. Eda Giray (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Çek hukukunda güncel gelişmeler Yrd. Doç. Dr. Mücahit Ünal (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Borsada işlem Gören Anonim Şirket Paylarının Ziyai ve İptali 16:00-16:15 ARA (ÇAY FASLI) 16:15-17:45 XIV. ve XV. OTURUMLAR (A SALONU) (Hukuk Felsefesi ve Türk Hukuk Tarihi) Prof. Dr. Osman Kaşıkçı Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Yargılama Etkinliğinin Fizyolojisi ve Yargıç Figürü Doç. Dr. Abdullah Demir (Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Hukukta Yorumda Kullanılan Külli Kaideler (Genel Hukuk Prensipleri, Legal Maxim Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Yurtseven (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) - Geçmişten Günümüze Türkiye de Hukuk Tarihi Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) - Siyasal Rejimde Kökten Değişim: Hukuk Devletinin Sonu mu? (B SALONU) (Spor Hukuku) Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Türk Hukukunda Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları Durmuş Ali Genç (Yargıtay Tetkik Hakimi) - Türk Medeni Kanunu Ve Dernekler Kanunu Kapsamında Spor Kulüplerinin Değerlendirilmesi Mustafa Artuç (Yargıtay Tetkik Hakimi) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan tahkim uyuşmazlıklarına genel bakış Mine Kaya (Yargıtay Tetkik Hakimi) - Sporda Şiddet ve Düzensizlikten Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Mürsel Akdenk (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu) - Karşılaştırmalı Sağlam ve Engelli Gençlik ve Sporda Değişik Bölümlerde Hukuk Eğitimi Çalışmaları (Avrupa Birliği; Kafkasya; Karadeniz, Asya ve Pasifik Konseyinde Farklı Gelişmeler) (C SALONU) (Uluslararası Hukuk) Prof. Dr. Mehmet Özcan Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behram Zahidov (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü Müdür Yardımcısı) - Nikolas Sarkozy`nin Ermeni Soykırımı İnkarını Suç Sayma Çabalarına Hocalı Soykırımı Bağlamında Bakış Prof. Dr. Rüstem Memmedov (Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Hazar Denizinin Uluslararası Güvenlik Sorunları Dr. Murat Yardımcı (Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı) - AİHM İçtihatları Bağlamında Vicdani Red Arş. Grv. Fatmagül Kale & Arş. Grv. Mehmet Fatih Hüner (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi) - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Koruma Sisteminde Bir Geri Adım : 14 Nolu Protokol Zaur Velimehmetli (Azerbaycan Ombudsmanının Uluslararası İlişkiler Danışmanı) - İnsan Haklarının Etkili Korunmasında Milli ve Uluslararası İşbirliği 18:30-20:00 OTOBÜSLE ŞEHİR GEZİSİ 20:00 AKŞAM YEMEĞİ (KONUKEVİ)

7 6 MAYIS 2012 PAZAR (ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ) III. GÜN 10:00-11:30 XVI. ve XVII. OTURUMLAR (İdare Hukuku) Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gazi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yasin Sezer & Arş. Grv. Recep Kalkan (Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Anayasasında Kamu Hizmetine Girme Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı Doç. Dr. Ferhad Mehdiyev (Qafqaz Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölüm Başkanı) - İyi İdare Etme ve E Devlet Yrd. Doç. Dr. Yakup Gönen & Arş. Grv. Zehra Karakuş (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ) - Yargısal İçtihatlarda Kişisel Kusur ve Karşılaşılan Sorunlar Yrd. Doç. Dr. Alptekin Aktalay (Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Hukuk Devleti-Eşitlik İlkesi ve İdare Hukuku Öğretisinin Dili Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yılmaz (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi ) - Yeni Anayasa İçin İdari ve Yargısal Reform Önerileri Doç. Dr. Hayrettin Eren (Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi) - Devlet Denetleme Kurulu Kamu Denetçiliği Kurumu İlişkisi 12:00-12:30 KAPANIŞ KONUŞMASI 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ (GÖL RESTAURANT)

8 III. CONTEMPORARY PROBLEMS OF LAW INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAMME 4 MAY 2012 FRIDAY I. DAY 09:30-10:30 OPENING SPEECHS 10:45-12:15 I. SESSION Atatürk Culture and Congress Centre (Ondokuz Mayıs University) Prof. Dr. Hüseyin Akan: Rector Of The Ondokuz Mayıs University Prof. Dr. Ahmet Saniç: Rector Of The Qafqaz University Prof. Dr. Abel Meherremov: Rector Of The Baku State University Hüseyin Yıldırım: Chief Of The Justice Academy Suat Kılıç: Minister Of Youth And Sports (If his attendance) Sadullah Ergin: Minister (If his attendance) Hüseyin Aksoy: Governer Of Samsun Dr. Alparslan Altan: Vice-President Of The Constitutional Court Prof. Dr. Burhan Kuzu: Chief Of The Constitutional Commission Cemil Çiçek: President Of Grand National Assembly Of Turkey (If his attendance) (ROOM A) (Search For A New Constitution) Prof. Dr. Yavuz Atar The Council Of Higher Education Executive Board Member Assoc. Prof. Dr. Yusuf Tekin (Deputy Minister Of Youth And Sports Ministry): Suggestions For The New Constitution In Terms Of Democratic Representation And Selection Process Assoc. Prof. Dr. Faruk Bilir & Res. Ass. Cansu Büşra Kartal (Selçuk University Law Faculty): Basic Lines Of The New Constitution Ass. Prof. Dr. Adnan Küçük (Kırıkkale University Law Faculty): Contemporary Problems Of The 1982 Constitution In Turkey Elşad Nasirov (Baku State University Law Faculty): Recognition The Constitution Of Azerbaijan And Amendment Process Dr. İrfan Neziroğlu (General Secretary Of The Turkish Grand National Assembly): Evaluation Of Process Of Making New Constitution 12:15-13:30 LUNCH (OMU GUESTHOUSE) 13:30-14:45 II. and III. SESSIONS (ROOM A) (Constitutional Law I) Dr. Alparslan Altan Vice-President Of The Constitutional Court Prof. Dr. Elmira Süleymanova (Ombudsman Of The Republic Of Azerbaijan): The Role Of The Ombudsman In Law Education And Legal Enlightement Assoc. Prof. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy (Atatürk University Law Faculty): Democracy Issue In The Process Of A New Constitution Ass. Prof. Dr. Mahmut Akpınar (Turgut Özal University Faculty of Economics and Administrative Sciences): Institutional Obstacles In Front Of Democratization In Process Of Constructing A New Constitution Ass. Prof. Dr. Kemal Şahin (Kocaeli University Law Faculty): On The Turkey s New Constitution, National Sovereignty And The Separation Of Powers (ROOM B) (Constitutional Law II) Prof. Dr. Erdal Tercan Judge Of The Constitutional Court Assoc. Prof.Dr. Yüksel Metin (Süleyman Demirel University Law Faculty): De minimis non curat In The European Court Of Human Rights Practice: New Admissibility Criterion Of Protocol No. 14 Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Özcan (Istanbul University Law Faculty): Constitutional Complaint As An Effective Way In Domestic Law Sami Sezai Ural (Member of the Court of Cassation): Relationship Between The Constitutional Court And The High Courts In Practicing Individual Application Ass. Prof. Dr. Aydın İpek (Zirve University Law Faculty) Individual Application s Role On Constitutitonalizing The Public Life (ROOM C) (Civil Law I) Prof. Dr. Mustafa Tiftik Dean of Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Faculty Of Law Assoc. Prof.Dr. Hakan Acar (Fatih University Law Faculty): The Assessment Of The Changes On Tort Law By The New Code Of Obligations Assist. Prof. Dr. Seçkin Topuz (Kırıkkale University Law Faculty): Examination Of Article 181 Paragraph Of The Turkish Civil Code Which Regulates The Heirship Right Of The Living Spouse To The Deceased One Who Passed Away During The Divorce Action Proceedings, In Terms Of Article 41 Of The Turkish Constitution Protection Family Concept. Prof. Dr. Mais Aliyev (Baku State University Law Faculty): Theoretical Fundamentals On Differentiation Of Health Law As Independent Field Of Law In The Modern Time Assoc. Prof. Dr. Server Süleymanlı (Baku State University Law Faculty): The principle of explicity and protection of confidence and the regulations violating. Res. Ass. Halid Korkusuz & Res. Ass. M. Kenan Ustahaliloğlu (Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Law Faculty): Damages Caused By Nuclear Accident Timeout 14:45-15:00 COFFEE BREAK

9 15:00-16:30 IV. and V. SESSIONS (ROOM A) (Constitutional Law III) Prof. Dr. Hasan Tunç Gazi University Faculty Of Law Prof. Dr. Emir Aliyev (Baku State University Law Faculty): Regulation Of International Rules Related To Human Rights İn National Constitutions Ass. Prof. Dr. Murat Tumay (Selçuk University Law Faculty): The Concept Of Necessity In A Democratic Society In Restriction Of Fundamental Rıghts A Reflection From European Convention On Human Rights Ass. Prof. Dr. Eral Topçu (Akdeniz University Law Faculty): Unamendable Provisions In The Constitutions Ass. Prof. Dr. Fatih Öztürk (Melikşah Universıty Law Faculty): Public Participation In the Process Of Making A Constitution and Law As A Right In International Law Assoc. Prof. Dr. Ayhan Döner (Erzincan University Law Faculty): Constitutionalism And Dilemmas Of The Freedom And State In The 1982 Constitution (ROOM B) (Civil Law II) Prof. Dr. Süleyman Yalman Mevlana University Faculty Of Law Prof. Dr. Mustafa Tiftik & Res. Ass. Esra Öztürk (Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Law Faculty): Criticism Of Danger Responsibility s Regulation In Terms Of Necessity Law In The New Turkish Code Of Obligations Assoc. Prof. Dr. Faruk Acar (Marmara University Law Faculty): Changes Related To The Tenancy Agreements In The 6098 Numbered Turkish Code Of Obligations Assoc. Prof. Dr. Mehmet Altunkaya (Akdeniz University Law Faculty): Evaluation Of The Provisions On The Establishment And Form Of The Contracts Of The Turkish Code Of Obligations Ass. Prof. Dr. Mustafa Arıkan (Selçuk University Law Faculty) & Prof. Dr. Süleyman Yalman (Mevlana University Law Faculty): Evaluation Of Some Regulations Regarding Sale Agreement In The Turkish Code Of Obligation No: 6098 (ROOM C) (Civil Law III) Prof. Dr. Alış Kasımov Baku State University Law Faculty Assist. Prof. Dr. Metin İkizler (Atatürk University Law Faculty): Some Issues, Reviews And Suggestions Concerning The Foundations In Turkish Law Ass. Prof. Dr Ferhat Canbolat (Hacettepe University Law Faculty): Essential Mistake As To Motive And Its Field Of Application In The Light Of Article 32 Of Turkish Obligation Law İsmayıl İsmayıllı (Nakhichevan State University Law Faculty): Claims Under The Principal Mortgage Asests In Azerbaijan Law As Comparative Turkish Law Res. Ass. Elif Şen & Res. Ass. Zeynep Özcan (Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Law Faculty): Joint Indebtedness In 6098 Numbered New Turkish Code Of Obligations 16:30-16:45 COFFEE BREAK 16:45-18:15 VI. and VII. SESSIONS (ROOM A) (Constitutional Law IV) Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu Member of The Radio And Television Supreme Council Assoc. Prof. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları & Res. Ass. Metin Baykan (Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Law Faculty): Friendly Settlement Method In The European Convention on Human Rights Dr. Mehmet Ali Zengin (Selçuk University Law Faculty): Role And Importance Of Non- Government Organisations In Democracies Ass. Prof. Dr. Ali Tarık Gümüş (Selçuk University Law Faculty): Social And Economic Rights In The Constitution And International Documents Ass. Prof. Dr. Bülent Algan (Ankara University Law Faculty): The Right To An Adequate Standard Of Living: A Human Right Which Must Be Included In The New Constitution Prof. Dr. Osman Kaşıkçı (Fatih University Law Faculty): Ottoman Practice Regarding Some Important Matters In the Constitutional Debates Prof. Dr. Osman Pehlivan & Res. Ass. Hilal Yazıcı (Karadeniz Technical University Law Faculty): The Importance of Democratic Attitudes And Participation In Making The Constitutiton And Determining Of The Content. (ROOM B) (Civil Procedural And Enforcement And Bankruptcy Law I) Prof. Dr. Seyithan Deliduman Dean of Yalova University Faculty of Law Assoc. Prof. Dr. İbrahim Ercan (Selçuk University Law Faculty): Evaluation Of Possible Amendments In The Bankruptcy Code Concerning The Effectiveness Of Judicial Services Ass. Prof. Dr. Gökçen Topuz (Ankara University Law Faculty): The Problems In Terms Of Procedure Law, Arising Out Of Situation Where One Of The Spouses Passes Away During The Divorce Action And The Heirs Of The Deceased Pursues The Divorse Case Salih Önder (Tobacco and Alcohol Market Regolatory Authority): Neutral Preliminary Assessment (ROOM C) (Civil Procedural And Enforcement And Bankruptcy Law II) Prof. Dr. Mustafa Tiftik Dean of Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Faculty Of Law Assoc. Prof. Dr. Recep Akcan (Selçuk University Law Faculty): Notification Law Amendments Ass. Prof. Dr. Ali Türkmen (Ondokuz Mayıs University Law Faculty): Arrearege Problem In Turkish Judicial System And Solution Proposals Ass. Prof. Dr. Mustafa Erkan (Marmara University Law Faculty): Examining The Effect Of The Changes Of Code Of Civil Procedure (HMK) On Interlocutory Injunction With Respect To Of International Procedural Law Prof. Dr. Alikram Abdullayev (Azerbaijan State Administration Academy) & Hasan Arı (Yalova University Institute of Social Sciences) & Ass. Prof. Dr. Eyüp Zengin (Istanbul University Eurasian Institute): Etical And Judical Ethics 19:30 DINNER (AMİSOS HILL)

10 5 MAYIS 2012 SATURDAY II. DAY 09:15-10:45 VIII. and IX. SESSIONS (ROOM A) (Criminal Law I) Prof. Dr. Cumhur Şahin Gazi University Law Faculty Prof. Dr. Cumhur Şahin (Gazi University Law Faculty): Recent Amendments In Criminal Procedures Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri (Istanbul Medeniyet University Law Faculty): The problem of Comments Reflecting Bias in Practice Assoc. Prof. Dr. Mehmet Arıcan (Police Academy Instructor): Specialized Criminal Courts And Detention On Remand Dr. Yusuf Solmaz Balo (Deputy General Director Of The Ministery Of Justice, Laws, Decisions): Crime Of Attempting To Influence A Faır Trıal In Turkısh Law, Practice And Developments Dr. Zeki Yıldırım (Deputy General Director Of The Ministery Of Justice, Laws, Decisions): Cases In Which An Interpreter Is Required At The Hearing In Accordence With The Code Of Criminal Procedures (ROOM B) (Labour and Social Security Law) Prof. Dr. Murat Şen Dean of Melikşah University Law Faculty Prof. Dr. Murat Şen (Melikşah University Law Faculty): Temporary Work And Private Employment Agencies In The Context Of Flexible Working Prof. Dr. Fatih Uşan (Yıldırım Beyazıt University Law Faculty): The Analysis Of Amendments With Law No.6111 In The Social Insurance And Universal Health Insurance Law No.5510 Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer (Selçuk University Law Faculty): New Regulations Over The Protection Of Trade Union Freedoms In Light Of The Collective Labour Relations Act Prof. Dr. Alış Kasımov (Baku State University Law Faculty): Complete And Incomplete Aspects Of Labour Law Legislation Of The Republic Of Azerbaijan Ass. Prof. Dr. Recep Makas (Yalova University Law Faculty): Current Developments In Occupational Health And Safety 10:45-11:00 COFFEE BREAK 11:00-12:30 X. and XI. SESSIONS (ROOM A) (Criminal Law II) Prof. Dr. Bülent Olcay Member Of The Council of State Ass. Prof. Dr. Nihat Kanbur (Akdeniz University Law Faculty): Current Developments For The Protection Of Women s Against Physical And Sexual Violence In Turkish Criminal Law Baharak Shahed (Mazandaran University, Master of Crımınal Law And Criminology) & Tooraj Jamshıdı (Tehran University, Master Of Civil Law): Punishability Of Sleepwalking Murderers In Iranian Criminal Law Dr. Raana Khan: Evidences, Proof, Legal Medicine In Cases of Killing Dr. Yalçın Şahinkaya (Coordinator Judge of Justice Academy): Seizuring The Unpublished Works Under The Context Of Freedom Of Expression. (ROOM B) (Commercial Law I) Prof. Dr. Kemal Şenocak Dean of İnönü University Law Faculty Assoc. Prof. Dr. İbrahim Arslan (Selçuk University Law Faculty): Remarks On The Article 400/3 Of Turkish Commercial Code No Assoc. Prof. Dr. Mübariz Yolcuyev & Qurbet Mammadov (Qafqaz University Law Faculty): Being Comparatively To The Turkish Law, The Insured Man s Liability Statement Prior To The Contract In Azerbaijan Law Assoc. Prof. Dr. Elçin Halefov (Baku State University Law Faculty): Development Process Of Commercial Law In Azebaijan Ass. Prof. Dr. M. Barış Günay (Akdeniz University Law Faculty): Comtemporary Developments In Maritime Law And Possible Problems Ass. Prof. Dr. İlyas ÇELİKTAŞ (Fatih University Law Faculty): Legal Actions Available In The Law Of Aviation Against The Persons Causing Disorder During Air Travel 12:30-14:30 LUNCH

11 14:30-16: 00 XII. and XIII. SESSIONS (ROOM A) (Criminal Law III) Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri Dean of Istanbul Medeniyet University Law Faculty Assoc. Prof.Dr. Aydın Kasımov (Aviasiya University Law and Economics Faculty): On Control Of Persons Condemned To Penitentiary And Life Sentences In The Azerbaijan Republic And Specific Problems Related To Them Dr. Ekrem Çetintürk (Head of Department of Ministery of Justice, Laws, Decisions): The Problems Which Are Lived In Adoption Of Victim-Offender Mediation In Turkey And Solutions Dr. Mustafa Zeki Yıldırım (Fatih University Law Faculty): Evaluation Of The Council Of Europe Convention On Cybercrime And Computer Crime Legislation Tural Hacıyev (Azerbaijan State Administration Academy): Some Developments The Area Of Criminal Law (ROOM B) (Commercial Law II) Prof. Dr. Sami Karahan Marmara University Law Faculty Prof. Dr. Sami Karahan (Marmara University Law Faculty): The Determination Of The Board Members Of Joint Stock Companies In New Turkish Trade Code No.6102 Assoc. Prof. Dr. Pınar Akan (Marmara University Law Faculty): Major Legal Issues And Problems On Marine Casualties Ass. Prof. Dr. Özlem Karaman Coşgun (Marmara University Law Faculty): Liabilities Of Banks, Telecommunications Companies Aand Bank Customers Arising From Internet Banking Ass. Prof. Dr. Eda Giray (Marmara University Law Faculty): Current Developments In Cheque Law Ass. Prof. Dr. Mücahit Ünal (Selçuk University Law Faculty): Loss And Annulment Of Joint Stock Corporation s Publicly Traded Shares 16:00-16:15 ARA COFFEE BREAK 16:15-17:45 XIV. and XV. SESSIONS (ROOM A) (Philosophy of Law and History of Law In Turkey) Prof. Dr. Osman Kaşıkçı Dean of Fatih University Law Faculty Prof. Dr. Muharrem Kılıç (Akdeniz University Law Faculty): Physiology Of Trial Effectiveness And The Judge figure Assoc. Prof. Dr. Abdullah Demir (Zirve University Law Faculty): General Rules For Interpretation In Law (General Principles Of Law, Legal Maxim) Ass. Prof. Dr. Yılmaz Yurtseven (Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Law Faculty): Educatıon Of Hıstory Of Law In Turkey From Past To Present Ass. Prof. Dr. Mustafa Çakır (Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Law Faculty): Radical Change In Political Regime: Is This The End Of State Of Law? (ROOM B) (Sports Law) Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör Ankara University Law Faculty Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör (Ankara University Law Faculty): Dispute Resolution Methods Of Sports Law In Turkey Durmuş Ali Genç (Investigation Judge Of The Court Of Cassation): Evaluatıon Of Sports Clubs Under Turkısh Civil Code And Code Of Associations Mustafa Artuç (Investigation Judge Of The Court Of Cassation): Overview To Arbitration Disputes That Is Established Within The General Directorate Of Youth And Sports Ministry Mine Kaya (Investigation Judge Of The Court Of Cassation): Compensation Liability Arising From Violence And Confusion In Sport Ass. Prof. Dr. Mürsel Akdenk (Ondokuz Mayıs University Physical Education Institution of Higher Education): Comparative Law Studies Education Of Healthy And Disabled Youth And Sport In Different Schools (European Union, The Caucasus, Blacksee, Asian And Pacific Council Of Different Developments) (ROOM C) (International Law) Prof. Dr. Mehmet Özcan Instructor of Police Academy Prof. Dr. Bahram Zahidov (Azerbaijan National Sciences Academy Philosophy, Sociology And Law Institute): An Overview On Nicolas Sarkozy s Initiative About The Punishment Of Those Who Deny The Armenian Genocide In The Context Of The Khojaly Genocide Prof. Dr. Rüstem Memmedov (Baku State University Law Faculty): International Security Issues Of Hazar Sea Dr. Murat Yardımcı (Deputy Of President of Justice Academy): Conscientious Objectıon In ECHR s Precedent Res. Ass. Fatmagül Kale & Res. Ass. Mehmet Fatih Hüner (Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Law Faculty): A Backward Step In The Control System Of European Convention On Human Rights: Protocol No.14 Zaur Velimehmetli (International Relations Adviser Of Azerbaijan s Ombudsman): National and International Cooperation In Effective Protection Of Human Rights 18:30-20:00 SIGHTSEEING TOUR 20:00 DINNER (OMU GUESTHOUSE)

12 6 MAY 2012 SUNDAY (ALİ FUAD BAŞGİL LAW FACULTY) III. DAY 10:00-11:30 XVI. and XVII. SESSIONS (Administrative Law) Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz Gazi University Law Faculty General Secretary of Gazi University Assoc. Prof. Dr. Yasin Sezer (Gediz University Law Faculty): Prohibition Of Discrimination Right To Enter Public Service In The Constitution Of 1982 Assoc. Prof. Dr. Ferhad Mehdiyev (Qafqaz University Law Faculty): Better Manage And Online State Ass. Prof. Dr. Yakup Gönen & Res. Ass. Zehra Karakuş (Ondokuz Mayıs University Law Faculty): The Problems And Personal Defects In Judical Convictions Assoc. Prof. Dr. Alptekin Aktalay (Zirve University Law Faculty): State Of Law -Principle Of Equality And Language Of The Doctrine Of Administrative Law Ass. Prof. Dr. Mustafa Yılmaz (Fatih University Law Faculty): Administrative And Judicial Reform Offers For The New Constitution Assoc. Prof. Dr. Hayrettin Eren (Melikşah University Law Faculty): The Relationship Between Public Auditınstitution (Ombudsman) And The State Auditınstitution 12:00-12:30 CLOSING SPEECH 13:00 LUNCH (GÖL RESTAURANT)

13 DÜZENLEME KOMİTESİ * Prof. Dr. Hüseyin AKAN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü * Ord. Prof. Dr. Abel MEHERREMOV - Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü * Prof. Dr. Ahmet SANİÇ - Qafqaz Üniversitesi Rektörü * Prof. Dr. Mustafa Tiftik - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Hakan Hakeri - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı * Prof. Dr. Niftali Qocayev - Qafqaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı * Prof. Dr. Cihan Bulut - Qafqaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı * Prof. Dr. Əmir ƏLiyev - Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı * Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı * Doç. Dr. Server Süleymanlı - Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı * Doç. Dr. Rövşen İvrahimov - Qafqaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı * Doç. Dr. Mübariz Yolçiyev - Qafqaz Üniversitesi Ticaret Hukuku Bölüm Başkanı * Doç. Dr. Ferhat Mehdiyev - Qafqaz Üniversitesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi * Doç. Dr. Fuad Hüseynov - Qafqaz Üniversitesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi * Dr. Yalçın Şahinkaya - Türkiye Adalet Akademisi, Hakim, Genel Koordinatör * Murat Köse - Türkiye Adalet Akademisi, Hakim, Koordinatör * Yrd. Doç. Dr. Yakup Gönen - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Yurtseven - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Yrd. Doç. Dr. Önder Tozman - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Yrd. Doç. Dr. Bülent Algan - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Yrd. Doç. Dr. Barış Günay - Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Dr. Ceyhun Mahmudov - Qafqaz Üniversitesi Avrupa Bilimi Bölüm Başkanı * Dr. Neriman Qaraxani - Qafqaz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı * Dr. İsmayıl İsmayıllı - NDU Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi * Vüqar Hacıyev - Qafqaz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi * Samir Quliyev - Qafqaz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi * Yaşar Etibarlı - Qafqaz Üniversitesi Avrupa Bilimi Bölüm Öğretim Üyesi * Qürbət MƏmmƏdov - Qafqaz Üniversitesi Ticaret Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi * Öğr. Görv. Gülay Deveci - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu * Öğr. Görv. Meray Katar - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu * Arş. Görv. Mesut Mutlu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Arş. Görv. Metin Baykan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Arş. Görv. Gülden Özdem - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Arş. Görv. Firdes Yüzbaşı - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Arş. Görv. Lokman Yeniay - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Arş. Görv. Fatmagül Kale - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Arş. Görv. Pınar Nur - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Arş. Görv. Zeynep Özcan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Arş. Görv. Kenan Ustahaliloğlu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

14 BİLİM KURULU * Prof. Dr. Mustafa Tiftik - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Prof. Dr. Yavuz Atar - YÖK Yürütme Kurulu Üyesi * Prof. Dr. Əmir Əliyev - Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Prof. Dr. Seyithan Deliduman - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Prof. Dr. Hakan Hakeri - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez - Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF * Prof. Dr. Sami Karahan - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Prof. Dr. Osman Kaşıkçı - Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Prof. Dr. Muharrem Kılıç - Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Prof. Dr. Tekin Memiş - Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Prof. Dr. Osman Pehlivan - Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Prof. Dr. Murat Şen - Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Prof. Dr. Hasan Tunç - Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Faruk Acar - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Hakan Acar - Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Faruk Bilir - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Ayhan Döner - Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. İbrahim Ercan - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Tevfik Gülsoy - Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Kasım Karagöz - Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Yüksel Metin - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Hüseyin Özcan - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Yasin Sezer - Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Server Süleymanlı - Bakü Dövlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi * Doç. Dr. Fuad Hüseynov - Qafqaz Üniversitesi * Doç. Dr. Rövşen İbrahimov - Qafqaz Üniversitesi * Dr. Ceyhun Mahmudov - Qafqaz Üniversitesi * Doç. Dr. Ferhat Mehdiyev - Qafqaz Üniversitesi * Doç. Dr. Mübariz Yolçiyev - Qafqaz Üniversitesi

15 Notlar

16 III. Uluslararası Kongre The 3 rd International Conference ceylan >0362> >SAMSUN>

ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA

ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA SYMPOSIUM ON THE RECENT DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL AIR LAW 15-16 NOVEMBER 2013,ANKARA Yer/Venue: Ankara Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Kütahya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (86,25) YDS (90). Advance

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

ÖNERİLEN HUKUK FAKÜLTESİ % 30 İNGİLİZCE ÖĞRETİM PLANI 1. SINIF. Ders Türü Kodu Dersin Adı Course Name AKTS Teo. Uyg.

ÖNERİLEN HUKUK FAKÜLTESİ % 30 İNGİLİZCE ÖĞRETİM PLANI 1. SINIF. Ders Türü Kodu Dersin Adı Course Name AKTS Teo. Uyg. UZD IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1-2 1 UZD IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1-2 1 Değişmedi. GED- Sosyal Bilimler B: İnsan

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (1. Yarıyıl) 1. Sınıf Adı T AKTS Dil Z/S Öğretim Üyesi Gün Saat Yer HUK101 Hukuk Başlangıcı / Introduction To Law HUK103

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U AKTS/ LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD. Sahibi / Owner

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD. Sahibi / Owner T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ DICLE UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT/VOLUME: 8, SAYI/ISSUE: 16 KASIM-GÜZ / NOVEMBER-AUTUMN

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

2011-2012 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

2011-2012 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 011-01 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL Adı LAW 101 Hukuk Başlangıcı LAW 111 Anayasa Hukuku 5 5 LAW 11 ECON 111 LAW 131 Medeni Hukuk I (Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku) Introduction

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi : Lefkoşa (KKTC) - 10 Aralık 1976 Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Telefon (İş) : +90 392 630

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

DERS KATALOĞU (AYBU LAW FACULTY COURSE CATALOG) 1. Yarıyıl (1. Term) Kodu/Code Dersin Adı / Course Name DİL T U

DERS KATALOĞU (AYBU LAW FACULTY COURSE CATALOG) 1. Yarıyıl (1. Term) Kodu/Code Dersin Adı / Course Name DİL T U DERS KATALOĞU (AYBU LAW FACULTY COURSE CATALOG) Birinci Sınıf 1. Yarıyıl (1. Term) Kodu/ Dersin Adı / Course Name DİL T U AKTS/ LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law TR 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku

Detaylı

EDITORIAL TEAM EDITOR IN CHIEF ECONOMICS EDITOR SOCIOLOGY EDITOR PSYCHOLOGY EDITOR BUSINESS ADMINISTRATION EDITOR

EDITORIAL TEAM EDITOR IN CHIEF ECONOMICS EDITOR SOCIOLOGY EDITOR PSYCHOLOGY EDITOR BUSINESS ADMINISTRATION EDITOR EDITORIAL TEAM EDITOR IN CHIEF Assoc. Prof. Ali Çağlar ÇAKMAK, Bursa Technical University, Faculty of Humanities and Social ECONOMICS EDITOR Dr. Lecturer Cevat BİLGİN, Bursa Technical University, Faculty

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

IÇINDEKILER. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010)

IÇINDEKILER. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010) IÇINDEKILER Prof. Dr. Sabih ARKAN (Enstitü Müdürü) Açılış Konuşması 1 Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) Açılış Konuşması 3 BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010) Özge İÇÖZ Düzenlemeye Tabi Sektörlerdeki

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve n Temel Kavramları HKUK 135 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler HKUK 137 Anayasa

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Fakültemiz Yönetim Kurulu 19.01.2015 tarihinde Saat 16:00 da Dekan V. Prof. Dr. Mustafa TİFTİK başkanlığında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi toplantı salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ

LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ DÖNEM I UHL101 HUKUK BAŞLANGICI I HUKUK BAŞLANGICI ADNAN GÜRİZ 4 SİYASAL UHL102 ROMA HUKUKU I ROMA HUKUKU ÖZCAN KARADENİZ ÇELEBİCAN 3 YETKİN UHL103 ANAYASA TEORİSİ I ANAYASA TEORİSİ ZÜHTÜ ARSLAN 4 SEÇKİN

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI *Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve HKUK

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve n Temel Kavramları HKUK 135 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler HKUK 137 Anayasa

Detaylı

BUSINESS ADMINISTRATION EDITOR

BUSINESS ADMINISTRATION EDITOR EDITORIAL TEAM EDITOR IN CHIEF Assoc. Prof. Ali Çağlar ÇAKMAK, Bursa Technical University, Faculty of Humanities and Social ECONOMICS EDITOR Dr. Lecturer Cevat BİLGİN, Bursa Technical University, Faculty

Detaylı

Courses Offered in the MsC Program

Courses Offered in the MsC Program Courses Offered in the MsC Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKININ TÜRK MİLLETLERARASI USÛL HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ADİL YARGILANMA HAKKININ TÜRK MİLLETLERARASI USÛL HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Dr. Öğr. Üyesi A. İpek SARIÖZ BÜYÜKALP AİHS VE AİHM KARARLARININ DA İNCELENMESİ SURETİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ TÜRK MİLLETLERARASI USÛL HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX

Detaylı

Bilimin ışığında adalet KONGRE PROGRAMI

Bilimin ışığında adalet KONGRE PROGRAMI Bilimin ışığında adalet KONGRE PROGRAMI 1 ONURSAL BAŞKAN Abdulhamit GÜL Adalet Bakanı BAŞKAN Yalçın BÜYÜK Adli Tıp Kurumu Başkanı KONGRE SEKRETERİ Ömer H.A. MÜSLÜMANOĞLU Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı

Detaylı

Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN

Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kişisel Bilgiler Adres Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz Binası, Ayvalı

Detaylı

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr 1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 20 515,277 558,452 2 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (Tam

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ULAŞ KARAN. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Anayasa Hukuku Işığında EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI

YRD. DOÇ. DR. ULAŞ KARAN. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Anayasa Hukuku Işığında EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI YRD. DOÇ. DR. ULAŞ KARAN Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Anayasa Hukuku Işığında EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ VE YÖNTEM I.

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Hukuk Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan GALATASARAY Üniv. Devlet TM -2 1.Olasılık 529,676 40 37.5 37.5 0 49 30 56 18 GALATASARAY Üniv. Devlet TM -2 2.Olasılık 529,676 40 37.5 37.5 0 44 27 56 24 GALATASARAY

Detaylı

TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ STRENTHENING THE CAPACITY OF TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION

TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ STRENTHENING THE CAPACITY OF TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ STRENTHENING THE CAPACITY OF TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION AVRUPA BİRLİĞİ - AVRUPA KONSEYİ ORTAK PROJESİ EUROPEAN UNION

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu)

ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu) ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu) Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Aslı Topukcu Doğum Tarihi ve Yeri: 17.09.1987 Ankara E-Posta: atopukcu@khas.edu.tr; aslitopukcu@gmail.com Öğrenim Bilgileri: - 2001-2004: Ankara

Detaylı

Dr. Öğr. Ü. Ersin ERDOĞAN

Dr. Öğr. Ü. Ersin ERDOĞAN Dr. Öğr. Ü. Ersin ERDOĞAN AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kişisel Bilgiler Adres Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz Binası,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Fakültemiz Yönetim Kurulu 0.07.205 tarihinde Saat 6:00 da Dekan Prof. Dr. Mustafa TİFTİK başkanlığında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi toplantı salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA PROGRAMLARI 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA PROGRAMLARI 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA PROGRAMLARI 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ PAZARTESİ (MONDAY) 17.30 22.20 YENİ BORÇLAR KANUNUNUN KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Gen Hukuku Özel Sayısı CİLT: I SAYI: 1 YIL: 2012 HAZİRAN 2012 KAYSERİ SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

SEMPOZYUM PROGRAMI I.OTURUM KANUNLAR İHTİLÂFI HUKUKUNUN GENEL MESELELERİ ( ) 7 ARALIK 2017 Perşembe : Açılış Konuşmaları

SEMPOZYUM PROGRAMI I.OTURUM KANUNLAR İHTİLÂFI HUKUKUNUN GENEL MESELELERİ ( ) 7 ARALIK 2017 Perşembe : Açılış Konuşmaları VII 7 ARALIK 2017 Perşembe 08.30-10.00: Açılış Konuşmaları SEMPOZYUM PROGRAMI Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU (Çankaya Üniversitesi

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA YEDITEPE UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER S (LL.M.) AND DOCTORAL (PhD) PROGRAMS IN LAW 2014 BAHAR

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (%30 - %100 İNGİLİZCE PROGRAMLARI)

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (%30 - %100 İNGİLİZCE PROGRAMLARI) SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (%30 - %100 İNGİLİZCE PROGRAMLARI) BÖLÜM/PROGRAM/SINIF DERSİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ DERSİN ADI ÖĞR.SAY. Sınav Tarihi Sınav Saati D1 SBKY (%100 İNG) 3.SINIF Dr.Öğr.Ü.

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI ALİ FUAD BAŞGİL UK FAKÜLTESİ 0.0.01 1 01/0-0 Fakültemiz Yönetim Kurulu 0.0.01 tarihinde saat 1:00 da Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL Başkanlığında Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi toplantı

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU Eğitim Geçmişi: 2000 2006 Hukuk Doktorası (PhD) Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Tez Konusu: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

İşitme engelli bebeklerin geleceğini değiştirecek bu bilgi şölenine,yurt dışından büyük fedakarlıklarla getirttiğimiz

İşitme engelli bebeklerin geleceğini değiştirecek bu bilgi şölenine,yurt dışından büyük fedakarlıklarla getirttiğimiz DAVETİYE İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Bölümü, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliği, Beşiktaş Belediyesi

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi OgretimTuru TAHMİNİ_TBS Kontenjan YerlestirilenKisiSayisi TercihEdenKisiSayisi Uni.

KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi OgretimTuru TAHMİNİ_TBS Kontenjan YerlestirilenKisiSayisi TercihEdenKisiSayisi Uni. KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi OgretimTuru TAHMİNİ_TBS Kontenjan YerlestirilenKisiSayisi TercihEdenKisiSayisi Uni. Turu 104010052 Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi

Detaylı

ULUSLARARASI SEMPOZYUM 100. YILINDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİNİN YARINI, ADİL HAFIZA VE NORMALLEŞME

ULUSLARARASI SEMPOZYUM 100. YILINDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİNİN YARINI, ADİL HAFIZA VE NORMALLEŞME ULUSLARARASI SEMPOZYUM 100. YILINDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİNİN YARINI, ADİL HAFIZA VE NORMALLEŞME 14-15 Mayıs 2015, Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa Yerleşkesi Bilimsel Komite Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu

Detaylı

YAZILARIMIZDAN ALINTI YAPILAN ÇALIŞMALAR

YAZILARIMIZDAN ALINTI YAPILAN ÇALIŞMALAR YAZILARIMIZDAN ALINTI YAPILAN ÇALIŞMALAR Akın Gencer ŞENTÜRK, Avukat VERGİ HUKUKUNDA BORCUN İNTİKALİ T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk Programı Yüksek

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

ADMINISTRATIVE DUTIES 1 Head of Private Law Department, Atılım University, Faculty of Law

ADMINISTRATIVE DUTIES 1 Head of Private Law Department, Atılım University, Faculty of Law Sarper Süzek Atılım University Faculty of Law 06830 İncek, Gölbaşı, Ankara/TURKEY sarper.suzek@atilim.edu.tr Tel: +90 312 586 80 42 PERSONAL Date of Birth 07.07.1943 Place of Birth Ankara EDUCATION 1967

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 155 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES JOURNAL of SOCIAL SCIENCES Year:

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI I. SINIF

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI I. SINIF 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI I. SINIF 09:00-09:50 Medeni Hukuk I Hukuk Tarihi I (Roma I) Anayasa Prof. Dr. Sultan Üzeltürk 10:00-10:50 Anayasa Prof. Dr. Sultan Üzeltürk

Detaylı

Assistant Professor Yasin POYRAZ. Yıldırım Beyazıt University Faculty of Law Department of International Public Law PERSONAL DETAILS

Assistant Professor Yasin POYRAZ. Yıldırım Beyazıt University Faculty of Law Department of International Public Law PERSONAL DETAILS Assistant Professor Yasin POYRAZ Yıldırım Beyazıt University Faculty of Law Department of International Public Law PERSONAL DETAILS Address Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

Prof.Dr. Yüksel METİN

Prof.Dr. Yüksel METİN Prof.Dr. Yüksel METİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1972 Antalya T: 2462110006 F: yukselmetin@sdu.edu.tr

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER İNGİLİZCE PROGRAM

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER İNGİLİZCE PROGRAM 2.YARIYIL KODU İN ADI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER İNGİLİZCE PROGRAM IEA 112 Introduction To Economics II 3 4 A Tüm İng.Bölümler Prof.Dr.Mahir FİSUNOĞLU Salı 09:15-12:00 IEA 112

Detaylı

Hukuk Fakültelerinin TM 3 Taban Puanları* *: TM 2 başarı sıraları kullanılarak TM 3'e dönüştürülen yerleşme puanlarıdır

Hukuk Fakültelerinin TM 3 Taban Puanları* *: TM 2 başarı sıraları kullanılarak TM 3'e dönüştürülen yerleşme puanlarıdır Hukuk Fakültelerinin TM 3 ları* 1 Galatasaray Ün. Hukuk 521,91026 136 520,25000 2 Koç Ün. (İngilizce)(Tam Burslu) Hukuk 520,07585 161 518,25000 3 Bilkent Ün. (İngilizce)(Tam Burslu) Hukuk 515,27656 254

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esra Hamamcıoğlu Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Esra Hamamcıoğlu Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Esra Hamamcıoğlu Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 1.EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü 2005-2011,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

YBÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Department of International Relations Undergraduate Curriculum

YBÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Department of International Relations Undergraduate Curriculum YBÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Department of International Relations Undergraduate Curriculum INRE First Year/ Fall PSPA101 Siyasete Giriş Introduction to Politics Zorunlu 3 5 PSPA103

Detaylı

MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 4, Sayı: 1, Mart 2018 Vol: 4, No: 1, March 2018 ISSN: 2149-5203 www.maliyearastirmalari.com Mart / March 2018, Cilt / Volume:4, Sayı / Issue:1 Maliye Araştırmaları Dergisi

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Yalçın BOSTANCI

Yrd.Doç.Dr. Yalçın BOSTANCI Yrd.Doç.Dr. Yalçın BOSTANCI KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri/Tarihi : Karabük/24.07.1978 Medeni Hali : Evli

Detaylı

Dr. Öğr. Üyesi Evren KOÇ Çek Hukuku Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN

Dr. Öğr. Üyesi Evren KOÇ Çek Hukuku Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI 2018-2019 GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI GÜN SAAT DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ PAZARTESİ 09.00-12.00 Medeni Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler Yard.Doç.Dr. Cengiz Serhat KONURALP

Detaylı

ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON

ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (SAM) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (ORSAM) 02-07 Temmuz 2012 / TRABZON

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 9-23 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

II Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt / Volume: 57 Sayı / Number: 4 Yıl: 2008

II Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt / Volume: 57 Sayı / Number: 4 Yıl: 2008 II Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt / Volume: 57 Sayı / Number: 4 Yıl: 2008 Yayın Sahibinin Adı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa AKKAYA Sorumlu

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI PROGRAMI 1 / HAFTA (ÇARŞAMBA)

HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI PROGRAMI 1 / HAFTA (ÇARŞAMBA) Sınav Saatleri 07.01.2019 (PAZARTESİ) HUKUK FAKÜLTESİ 2018 2019 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI PROGRAMI 1 / 12 08.01.2019 (SALI) 1. HAFTA 09.01.2019 (ÇARŞAMBA) 10.01.2019 (PERŞEMBE) 11.01.2019 (CUMA) [HKUK

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER İÇİNDEKİLER DEKAN IN MESAJI... vii SUNUŞ...ix PROF. DR. SELİM KANETİ NİN HAYAT HİKAYESİ...xv PROF. DR. SELİM KANETİ NİN KİTAPLARI... xvii İÇİNDEKİLER...xix Ekonomik Hukuk

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ 2. ARASINAV PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ 2. ARASINAV PROGRAMI 10 Mayıs 2014 Cumartesi İKTİSAT BÖLÜMÜ İŞLETME BÖLÜMÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2. Vize Elektrik Müh. Elektrik Müh. Elektrik Müh. İşletme Bilimine Giriş (İşletme Bölümü Grupları) İşletme

Detaylı

Mesleki Deneyim. Eğitim Bilgileri. Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU. Profesör Marmara Üniversitesi Doçent Marmara Üniversitesi

Mesleki Deneyim. Eğitim Bilgileri. Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU. Profesör Marmara Üniversitesi Doçent Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Mesleki Deneyim Profesör Marmara Üniversitesi - 2011 Doçent Marmara Üniversitesi - 2003 Eğitim Bilgileri Doktora Marmara Üniversitesi SBE - 1997 Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı