GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI AĞUSTOS Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Caddesi No: 2/12 Çankaya / ANKARA Tel: Faks: miargem@miargem.org.tr

2 SUNUŞ Genel Seçimlerin Yerel Seçimlere Etkisi Araştırması Raporu MİARGEM (Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, 24 Haziran 2018 de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerindeki oy verme davranışlarının Mart 2019 da yapılacak olan Yerel Yönetimler Genel Seçimlerine etkisini tespit etmek, seçmenin demografik ve siyasi özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma Temmuz 2018 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri kişi ile NUTS-1 (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) düzeyini temsil eden 12 il ve ilçelerinde (İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır) yapılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde sosyo-ekonomik düzey kriterine göre belirlenen bloklar (sokak ve cadde bazında seçilmiştir) ilk tabakayı oluşturmuştur. Bu bloklar alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzey olmak üzere üç tabakaya ayrılmış ve bu tabakaların her birine asgari beş görüşme düşecek sayıda rasgele cadde ve sokaklar seçilmiştir. Cadde ve sokaktaki hane ve işyerlerine ise sistematik örnekleme yöntemi ile ulaşılmıştır. Son aşamada da cinsiyet ve yaş kotaları uygulanmıştır. Araştırmada, önceden hazırlanmış bir anket formu, tecrübeli anketörler tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Görüşme yapılan kişinin kimlik ve adres bilgileri denetleme yapmak için alınmıştır. Her anketörün doldurduğu anket formunun %10 u saha koordinatörü tarafından, sahadan gelen anket formlarının tamamının %20 si de merkez koordinatörü tarafından telefonla denetlenmiştir. Toplanan veriler Microsoft Office Excel 2013 formatında kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve analizlerde 24 Haziran 2018 milletvekilliği genel seçiminde oy verilen partiye göre ağırlıklandırılmış veriler kullanılmıştır. Veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. MİARGEM 2

3 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 BÖLÜM 1 GENEL SİYASİ DURUM... 8 BÖLÜM 2 YEREL SEÇİMLER VE ÖRNEKLEMDE YER ALAN İLLERİN SORUNLARI BÖLÜM 3 GÖRÜŞÜLEN KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

4 YÖNETİCİ ÖZETİ Genel Seçimlerin Yerel Seçimlere Etkisi Araştırması Raporu MİARGEM (Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, 24 Haziran 2018 de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerindeki oy verme davranışlarının Mart 2019 da yapılacak olan Yerel Yönetimler Genel Seçimlerine etkisini tespit etmek, seçmenin demografik ve siyasi özelliklerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırma Temmuz 2018 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri kişi ile NUTS-1 (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) düzeyini temsil eden 12 il ve ilçelerinde (İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır) yapılmıştır. GÖRÜŞÜLEN KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: Görüşülen kişilerin %50,2 si erkek, %49,8 i kadındır. İlkokul ve altı eğitim düzeyindekilerin oranı %28,2, ortaokul lise eğitim düzeyindekilerin oranı %51,8 ve yüksek eğitimlilerin oranı %20,0 dır. Ev hanımı, işsiz, öğrenci, vb. olanların oranı %38,9, esnaf, sanatkâr, işçi, memur olanların oranı %51,9, mesleki prestiji yüksek olanların (Dr, avukat, mühendis vb.) oranı %9,1 dir. Görüşülen kişilerin %38,1 ı alt gelir grubu, %44,8 i orta gelir grubu, %17,2 si üst gelir grubudur. Görüşülen kişilerin %80,5 i Türkçe Ana Dili ne, %17,8 i Kürtçe / Zazaca Ana Dili ne sahiptir. Sosyal medya araçlarını kullandığını belirtenlerin oranı %73,3 tür. En çok kullanılan sosyal medya araçlarının facebook ve instagram olduğu görülmüştür. GENEL SİYASİ DURUM: Olası bir milletvekili seçiminde oy verilecek partiler incelendiğinde 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerine göre AK Parti nin (%43,7) ve MHP nin (%12,6) oy oranında 1 puan artırdığı gözlenmiştir. CHP nin oy oranında bir değişim olmadığı (%22,9), HDP nin yaklaşık 1 puan (%10,5), İYİ Parti nin ise yaklaşık 1,5 puan (%8,6) oy kaybettiği görülmektedir. 24 Haziran 2018 de yapılan milletvekili seçimi ile olası bir milletvekili seçimi arasındaki oy kaymaları incelendiğinde partilerin oylarını büyük oranda koruduğu, ancak İYİ Parti seçmeninin %16 civarında kararsız olduğu veya hiçbir partiye oy vermeyeceğini belirtenlerin olduğu görülmüştür. AK Partiye oy verenlerin en çok kadın seçmen, ileri yaş grubu, düşük eğitim düzeyi, alt gelir grubu, sosyal medya araçlarını kullanmayan, milliyetçi ve muhafazakâr sosyo politik kimlik sahibi seçmenlerin olduğu görülmektedir. 4

5 CHP ye oy verenlerin en çok kadın seçmen, genç ve orta yaş seçmen, yüksek eğitim düzeyi, yüksek gelir sahibi, sosyal medya araçlarını kullanan, Atatürkçü sosyo politik kimlik sahibi seçmenlerin olduğu görülmektedir. MHP ye oy verenlerin en çok erkek seçmen, genç yaş seçmen, orta eğitim düzeyi, orta ve yüksek gelir sahibi, milliyetçi sosyo politik kimlik sahibi seçmenlerin olduğu görülmektedir. HDP ye oy verenlerin en çok erkek seçmen, genç yaş seçmen, düşük gelir sahibi, sosyal medya araçlarını kullanmayan, sosyal demokrat sosyo politik sahibi ve Kürtçe/Zazaca Ana Dili ne sahip seçmenlerin olduğu görülmektedir. İYİ Parti ye oy verenlerin en çok orta yaş seçmen, yüksek eğitim düzeyi, yüksek gelir sahibi, sosyal medya araçlarını kullanan ve milliyetçi sosyo politik kimlik sahibi seçmenlerin olduğu görülmektedir. YEREL SEÇİMLER VE ÖRNEKLEMDE YER ALAN İLLERİN SORUNLARI: Mart 2019 da yapılacak olan BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanlığı seçiminde adaya bağlı / kararsız olduğunu belirtenlerin oranı %21 civarındadır. Mart 2019 da yapılacak olan İLÇE Belediye Başkanlığı seçiminde adaya bağlı / kararsız olduğunu belirtenlerin oranı %21 civarındadır. Mart 2019 da yapılacak olan BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanlığı seçimi ile İLÇE Belediye Başkanlığı seçiminde partilerin oy oranlarında bir değişim olmadığı gözlemlenmiştir. Olası bir milletvekili seçiminde AK Parti ye oy verenlerin Mart 2019 Büyükşehir Belediye seçimindeki tercihleri şu şekildedir: %91,2 si yine AK Parti %0,5 i CHP %2,6 sı MHP %5,7 si Adaya bağlı / Kararsız CHP ye oy verenlerin Mart 2019 Büyükşehir Belediye seçimindeki tercihleri: %83,8 i yine CHP %5,7 si AK Parti %0,8 i MHP %9,8 i Adaya bağlı / Kararsız MHP ye oy verenlerin Mart 2019 Büyükşehir Belediye seçimindeki tercihleri: %78,4 ü yine MHP %7,5 i AK Parti %0,9 u İYİ Parti %13,1 i Adaya bağlı / Kararsız HDP ye oy verenlerin Mart 2019 Büyükşehir Belediye seçimindeki tercihleri: %87,6 sı yine HDP %2,8 i AK Parti %3,9 u CHP %5,6 sı Adaya bağlı / Kararsız İYİ Parti ye oy verenlerin Mart 2019 Büyükşehir Belediye seçimindeki tercihleri: %77,9 u yine İYİ Parti %1,4 ü AK Parti %2,1 i CHP %0,2 si MHP %18,4 ü Adaya bağlı / Kararsız Mart 2019 da yapılacak yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu gibi partilerin ittifak yapmasını belirtenlerin oranı %24,4 tür. 5

6 Yerel seçimlerde de ittifak yapılmasını isteyenler, genel seçimlerde olduğu gibi AK Parti ile MHP nin ittifak yapmasını ve CHP ile İYİ Parti nin ittifak yapmasını gerektiğini belirtmişlerdir. Yerel yönetim seçimlerinde bir partiye oy verme davranışında partinin lideri, partinin siyasi görüşü, Belediye Başkan adayının kişiliği, eğitimi, partinin il, ilçe teşkilatı önem derecesine göre ilk sıralarda yer almıştır. TV, gazete/dergi, billboard reklamları önem derecesine göre alt sıralarda kalmıştır. AK Parti ye her durumda oy vereceğini belirtenlerin oranı %33,4 tür. AK Parti nin genel politikalarını veya Belediye Başkan adayını beğendiğinde oy vereceğini belirtenlerin oranı %58 civarındadır. AK Parti ye hiçbir şekilde oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı ise %30,8 dir. AK Parti nin belediye başkan adayının beğenilmesi durumunda AK Partililerin %90,5 i, CHP lilerin %17,0 ı, MHP lilerin %66,2 si, HDP lilerin %18,1 i ve İYİ Partililerin %16,4 ü AK Parti ye oy verebileceğini belirtmiştir. CHP ye her durumda oy vereceğini belirtenlerin oranı %15,8 dir. CHP nin genel politikalarını veya Belediye Başkan adayını beğendiğinde oy vereceğini belirtenlerin oranı %39 civarındadır. CHP ye hiçbir şekilde oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı ise %48,1 dir. CHP nin belediye başkan adayının beğenilmesi durumunda CHP lilerin %82,9 u, AK Partililerin %11,4 ü, MHP lilerin %16,9 u, HDP lilerin %41,8 i ve İYİ Partililerin %52,7 si CHP ye oy verebileceğini belirtmiştir. MHP ye her durumda oy vereceğini belirtenlerin oranı %10,5 tir. MHP nin genel politikalarını veya Belediye Başkan adayını beğendiğinde oy vereceğini belirtenlerin oranı %45 civarındadır. MHP ye hiçbir şekilde oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı ise %43,0 dır. MHP nin belediye başkan adayının beğenilmesi durumunda MHP lilerin %84,0 ı, AK Partililerin %57,3 ü, CHP lilerin %21,9 u, HDP lilerin %7,9 u ve İYİ Partililerin %27,6 sı MHP ye oy verebileceğini belirtmiştir. HDP ye her durumda oy vereceğini belirtenlerin oranı %6,9 dur. HDP nin genel politikalarını veya Belediye Başkan adayını beğendiğinde oy vereceğini belirtenlerin oranı %16 civarındadır. HDP ye hiçbir şekilde oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı ise %72,8 dir. HDP nin belediye başkan adayının beğenilmesi durumunda HDP lilerin %77,4 ü, AK Partililerin %3,8 i, CHP lilerin %10,6 sı, MHP lilerin %1,2 si ve İYİ Partililerin %1,4 ü HDP ye oy verebileceğini belirtmiştir. İYİ Parti ye her durumda oy vereceğini belirtenlerin oranı %8,8 dir. İYİ Parti nin genel politikalarını veya Belediye Başkan adayını beğendiğinde oy vereceğini belirtenlerin oranı %28 civarındadır. İYİ Parti ye hiçbir şekilde oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı ise %58,6 dır. 6

7 İYİ Parti nin belediye başkan adayının beğenilmesi durumunda İYİ Partililerin %69,2 si, AK Partililerin %9,1 i, CHP lilerin %52,8 i, MHP lilerin %15,0 ı, ve HDP lilerin %14,0 ı İYİ Parti ye oy verebileceğini belirtmiştir. Örneklemde yer alan illerin sorunları incelendiğinde hemen hemen aynı sorunlar dikkat çekmektedir. Sorunlar genel olarak şu şekilde gelmektedir; trafik sıkışıklığı ve trafik düzenleme çalışmalarının yetersiz olması, ulaşım ve toplu taşıma sorunu, işsizlik / iş istihdamının sağlanamaması, temizlik ve çöp sorunu, park bahçe ve yeşil alan çalışmalarının yetersiz olması, sokak, yol ve kaldırımların bozuk olması, altyapı / kanalizasyon sorunları ve çarpık kentleşme imar sorunları Bütün bu veriler ışığında bakıldığında, önümüzdeki yerel seçimlerde siyasi partilerin Belediye Başkan Adaylarının profili çok önem arz etmektedir. Siyasi partilerin kemik seçmenleri ile Belediye Başkan Adayını beğenme durumundaki potansiyel seçmenleri arasındaki fark, siyasi partilerin il ve ilçelerde seçim kazanma veya kaybetme potansiyelini barındırmaktadır. HALİL MEMİŞ MİARGEM BAŞKANI 7

8 BÖLÜM 1 GENEL SİYASİ DURUM 8

9 Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? (%) (TOPLAM OYLAR ÜZERİNDEN) 24 Haziran 2018 MV Seçimi Resmi Sonucu Ağustos 2018 Araştırması Sonucu AK Parti 35,9 36,5 CHP 19,1 19,1 MHP 9,4 10,5 HDP 9,9 8,8 İYİ Parti 8,4 7,2 Diğer 1,7 1,5 Oy Vermeyen / Kararsız - Hiçbiri 15,6 16,4 TOPLAM 100,0 100,0 (GEÇERLİ OYLAR ÜZERİNDEN) 24 Haziran 2018 MV. Seçimi Resmi Sonucu Ağustos 2018 Araştırması Sonucu AK Parti 42,6 43,7 CHP 22,6 22,9 MHP 11,1 12,6 HDP 11,7 10,5 İYİ Parti 10,0 8,6 Diğer 2,0 1,8 TOPLAM 100,0 100,0 9

10 Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? (%) (TOPLAM OYLAR ÜZERİNDEN) 36,5 19,1 10,5 8,8 7,2 16,4 1,5 Diğer Kararsız / Hiçbiri (GEÇERLİ OYLAR ÜZERİNDEN) 43,7 22,9 12,6 10,5 8,6 1,8 Diğer 10

11 24 Haziran 2018 milletvekili seçimi ile olası bir milletvekili seçimi arasındaki oy kaymaları (%) (Sütunlar) : 24 Haziran 2018 milletvekili seçimi (Satırlar) : Olası bir milletvekili seçiminde oy verilecek parti Diğer Oy vermeyen 96,8 0,3 3,8 0,5 2,8 0,0 7,9 0,4 95,3 1,9 1,1 1,1 0,0 3,5 1,0 0,5 91,9 0,0 2,0 0,0 3,8 0,0 0,3 0,0 90,3 0,0 0,0 3,2 0,1 0,5 1,0 0,0 78,4 5,9 1,0 Diğer 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 85,3 0,0 Kararsız/Hiçbiri 1,5 3,1 1,4 8,1 15,6 8,8 80,6 TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11

12 Bu tabloya göre; 24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde: AK Parti ye oy verenlerin olası bir milletvekili seçimindeki tercihleri: %96,8 i yine AK Parti %0,4 ü CHP %1,0 ı MHP %0,1 i İYİ Parti %0,1 i diğer %1,5 i Kararsız / Hiçbiri CHP ye oy verenlerin olası bir milletvekili seçimindeki tercihleri: %95,3 ü yine CHP %0,3 ü AK Parti %0,5 i MHP %0,3 ü HDP %0,5 i İYİ Parti %3,1 i Kararsız / Hiçbiri MHP ye oy verenlerin olası bir milletvekili seçimindeki tercihleri: %91,9 u yine MHP %3,8 i AK Parti %1,9 u CHP %1,0 ı İYİ Parti %1,4 ü Kararsız / Hiçbiri HDP ye oy verenlerin olası bir milletvekili seçimindeki tercihleri: %90,3 ü yine HDP %0,5 i AK Parti %1,1 i CHP %8,1 i Kararsız / Hiçbiri İYİ Parti ye oy verenlerin olası bir milletvekili seçimindeki tercihleri: %78,4 sı yine İYİ Parti %2,8 i AK Parti %1,1 i CHP %2,0 ı MHP %15,6 sı Kararsız / Hiçbiri 12

13 Milletvekili Seçimi Seçmen Profili? (%) (Sütunlar) : Bugün milletvekili seçimi olsa oy verilecek parti (Satırlar) : Demografik değişkenler Diğer TOPLAM Geçerli Oylara Göre Dağılım 43,7 22,9 12,6 10,5 8,6 1,8 100,0 Cinsiyete Göre Dağılım Kadın 47,7 25,7 8,0 9,8 7,4 1,4 100,0 Erkek 39,8 20,2 17,0 11,2 9,8 2,1 100,0 Yaş Gruplarına Göre Dağılım yaş 36,4 24,0 14,9 14,5 9,3 0,9 100, yaş 43,5 23,0 11,8 12,0 8,4 1,2 100, yaş 42,2 21,4 13,5 9,4 11,1 2,3 100, yaş 47,0 22,5 12,0 7,6 8,3 2,6 100,0 61 yaş ve üzeri 45,9 27,1 7,9 5,1 11,7 2,3 100,0 Eğitim Düzeyine Göre Dağılım İlkokul ve altı 63,5 8,6 9,6 11,1 4,9 2,2 100,0 Ortaokul Lise 41,6 24,0 14,4 10,1 8,8 1,1 100,0 Üniversite ve üzeri 28,7 34,4 11,7 10,8 11,7 2,6 100,0 Hane Gelirine Göre Dağılım TL ve altı 48,7 17,5 11,6 12,5 7,9 1,8 100, TL 43,6 21,0 13,5 10,2 9,9 1,9 100, TL ve üzeri 39,3 25,1 15,7 7,1 10,9 1,9 100,0 Sosyal Medya Kullanımına Göre Dağılım Kullanan 40,7 25,9 12,9 9,8 9,2 1,4 100,0 Kullanmayan 52,1 14,3 11,5 12,4 6,7 3,0 100,0 13

14 Milletvekili Seçimi Seçmen Profili? (%) (Sütunlar) : Bugün milletvekili seçimi olsa oy verilecek parti (Satırlar) : Sosyo-politik kimlik ve konuşulan Ana Dil değişkenleri Diğer TOPLAM Geçerli Oylara Göre Dağılım 43,7 22,9 12,6 10,5 8,6 1,8 100,0 Sosyo-Politik Göre Dağılım Milliyetçi 53,7 3,0 26,2 1,5 15,6 0,0 100,0 Atatürkçü 10,2 73,3 4,6 3,5 6,7 1,7 100,0 Muhafazakâr 79,9 1,5 3,1 10,6 0,5 4,4 100,0 Sosyal demokrat 10,0 13,6 0,7 72,1 3,6 0,0 100,0 Konuşulan Ana Dile Göre Dağılım Türkçe 45,3 25,5 14,0 4,6 9,8 0,8 100,0 Kürtçe / Zazaca 30,6 4,9 2,9 51,5 1,5 8,7 100,0 Diğer diller 58,3 16,7 8,3 16,7 0,0 0,0 100,0 14

15 BÖLÜM 2 YEREL SEÇİMLER VE ÖRNEKLEMDE YER ALAN İLLERİN SORUNLARI 15

16 Mart 2019 da yapılacak olan BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanlığı seçiminde hangi partiye oy verirsiniz? (%) (TOPLAM OYLAR ÜZERİNDEN) 37,2 17,8 20,8 9,8 7,7 5,8 0,9 Diğer Adaya bağlı / Kararsız (GEÇERLİ OYLAR ÜZERİNDEN) 47,0 22,5 12,4 9,8 7,3 1,1 Diğer 16

17 Olası bir milletvekili seçimi ile Mart 2019 da yapılacak olan BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanlığı seçimi arasındaki oy kaymaları (%) (Sütunlar) : Olası bir milletvekili seçiminde oy verilecek parti (Satırlar) : Mart 2019 BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanlığı seçiminde oy verilecek parti Diğer Kararsız / Hiçbiri 91,2 5,7 7,5 2,8 1,4 0,0 10,2 0,5 83,8 0,0 3,9 2,1 0,0 6,6 2,6 0,8 78,4 0,0 0,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 87,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,9 0,0 77,9 0,0 0,6 Diğer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,7 0,0 Adaya bağlı / Kararsız 5,7 9,8 13,1 5,6 18,4 43,3 79,0 TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 17

18 Bu tabloya göre; olası bir milletvekili seçiminde: AK Parti ye oy verenlerin Mart 2019 Büyükşehir Belediye seçimindeki tercihleri: %91,2 si yine AK Parti %0,5 i CHP %2,6 sı MHP %5,7 si Adaya bağlı / Kararsız CHP ye oy verenlerin Mart 2019 Büyükşehir Belediye seçimindeki tercihleri: %83,8 i yine CHP %5,7 si AK Parti %0,8 i MHP %9,8 i Adaya bağlı / Kararsız MHP ye oy verenlerin Mart 2019 Büyükşehir Belediye seçimindeki tercihleri: %78,4 ü yine MHP %7,5 i AK Parti %0,9 u İYİ Parti %13,1 i Adaya bağlı / Kararsız HDP ye oy verenlerin Mart 2019 Büyükşehir Belediye seçimindeki tercihleri: %87,6 sı yine HDP %2,8 i AK Parti %3,9 u CHP %5,6 sı Adaya bağlı / Kararsız İYİ Parti ye oy verenlerin Mart 2019 Büyükşehir Belediye seçimindeki tercihleri: %77,9 u yine İYİ Parti %1,4 ü AK Parti %2,1 i CHP %0,2 si MHP %18,4 ü Adaya bağlı / Kararsız 18

19 Mart 2019 da yapılacak olan İLÇE Belediye Başkanlığı seçiminde hangi partiye oy verirsiniz? (%) (TOPLAM OYLAR ÜZERİNDEN) 36,7 17,9 21,4 9,5 7,8 5,8 0,8 Diğer Adaya bağlı / Kararsız (GEÇERLİ OYLAR ÜZERİNDEN) 46,7 22,8 12,1 10,0 7,4 1,0 Diğer 19

20 Sizce, Mart 2019 da yapılacak yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu gibi partiler ittifak yapmalı mıdır? (%) 75,6 24,4 Evet, yapmalılar Hayır, yapmamalılar Mart 2019 da yapılacak yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu gibi partilerin ittifak yapmasını belirtenlerin oranı %24,4 tür. İttifak yapılmasını düşünüyorsanız hangi partiler kendi aralarında ittifak yapmalıdır? (%) İttifak yapılmasını belirtenlere sorulmuştur. Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir. Birden fazla cevap alındığından toplam %100 ü geçmektedir. % AKP + MHP 63,8 CHP + İYİ 22,2 CHP + HDP 2,4 Fikir belirtmeyen 11,6 20

21 Sizce, Mart 2019 da yapılacak yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu gibi partiler ittifak yapmalı mıdır? (%) Demografiye göre dağılım. Evet, yapmalılar Hayır, yapmamalılar TOPLAM Cinsiyete Göre Dağılım Kadın 21,1 78,9 100,0 Erkek 27,5 72,5 100,0 Yaş Gruplarına Göre Dağılım yaş 23,0 77,0 100, yaş 27,8 72,2 100, yaş 30,1 69,9 100, yaş 21,5 78,5 100,0 61 yaş ve üzeri 13,9 86,1 100,0 Eğitim Düzeyine Göre Dağılım İlkokul ve altı 16,1 83,9 100,0 Ortaokul Lise 27,0 73,0 100,0 Üniversite ve üzeri 26,7 73,3 100,0 Hane Gelirine Göre Dağılım TL ve altı 23,3 76,7 100, TL 23,0 77,0 100, TL ve üzeri 22,9 77,1 100,0 Sosyal Medya Kullanımına Göre Dağılım Kullanan 27,1 72,9 100,0 Kullanmayan 17,2 82,8 100,0 ORTALAMA 24,4 75,6 100,0 21

22 Sizce, Mart 2019 da yapılacak yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu gibi partiler ittifak yapmalı mıdır? (%) Sosyo-politik kimliklere, konuşulan Ana Dile ve parti tercihlerine göre dağılım. Evet, yapmalılar Hayır, yapmamalılar TOPLAM Sosyo-Politik Kimliklere Göre Dağılım Milliyetçi 31,0 69,0 100,0 Atatürkçü 20,5 79,5 100,0 Muhafazakâr 23,9 76,1 100,0 Sosyal demokrat 13,8 86,2 100,0 Konuşulan Ana Dile Göre Dağılım Türkçe 26,3 73,7 100,0 Kürtçe / Zazaca 14,7 85,3 100,0 Diğer diller 30,0 70,0 100,0 Parti Tercihine Göre Dağılım AK Parti 30,8 69,2 100,0 CHP 18,3 81,7 100,0 MHP 32,4 67,6 100,0 HDP 13,6 86,4 100,0 İYİ Parti 26,0 74,0 100,0 Diğer 20,0 80,0 100,0 Kararsız - Hiçbiri 17,8 82,2 100,0 ORTALAMA 24,4 75,6 100,0 22

23 Aşağıda sıralananlar, yerel yönetim seçimlerinde bir partiye oy verme davranışınızda ne kadar önemlidir? (%) Önemli* Önemsiz Fikir belirtmeyen TOPLAM Partinin lideri 93,4 4,4 2,2 100,0 Partinin siyasi görüşü 90,4 6,7 2,9 100,0 Belediye Başkan adayın kişiliği 90,3 5,9 3,8 100,0 Belediye Başkan adayının eğitimi 87,3 9,5 3,2 100,0 Partinin il, ilçe teşkilatı 86,2 10,2 3,6 100,0 Partinin mitingleri 77,0 18,9 4,1 100,0 Belediye Başkan adayının tanınan biri olması 67,0 29,4 3,6 100,0 Partinin radyo TV reklamları 50,2 45,3 4,5 100,0 Partinin el ilanları ve billboard reklamları 50,1 44,2 5,7 100,0 Partinin gazete/dergi reklamları 47,7 47,0 5,3 100,0 * Önemli ifadesine göre sıralanmıştır. 23

24 AK Parti için aşağıda belirtilen ifadelere katılıyor musunuz? (%) Evet Hayır TOPLAM AK Parti ye her durumda oy veririm 33,4 66,6 100,0 AK Parti nin genel politikalarını beğenirsem oy veririm 58,8 41,2 100,0 AK Parti nin Belediye Başkan adayını beğenirsem oy veririm 57,7 42,3 100,0 AK Parti ye hiçbir şekilde oy vermem 30,8 69,2 100,0 AK Parti nin Belediye Başkan adayını beğenirsem oy veririm ifadesine katılıyor musunuz? (%) Parti tercihlerine göre dağılım. Evet Hayır TOPLAM AK Parti 90,5 9,5 100,0 CHP 17,0 83,0 100,0 MHP 66,2 33,8 100,0 HDP 18,1 81,9 100,0 İYİ Parti 16,4 83,6 100,0 Diğer 46,7 53,3 100,0 Kararsız - Hiçbiri 66,4 33,6 100,0 ORTALAMA 57,7 42,3 100,0 24

25 CHP için aşağıda belirtilen ifadelere katılıyor musunuz? (%) Evet Hayır TOPLAM CHP ye her durumda oy veririm 15,8 84,2 100,0 CHP nin genel politikalarını beğenirsem oy veririm 39,0 61,0 100,0 CHP nin Belediye Başkan adayını beğenirsem oy veririm 38,6 61,4 100,0 CHP ye hiçbir şekilde oy vermem 48,1 51,9 100,0 CHP nin Belediye Başkan adayını beğenirsem oy veririm ifadesine katılıyor musunuz? (%) Parti tercihlerine göre dağılım. Evet Hayır TOPLAM AK Parti 11,4 88,6 100,0 CHP 82,9 17,1 100,0 MHP 16,9 83,1 100,0 HDP 41,8 58,2 100,0 İYİ Parti 52,7 47,3 100,0 Diğer 20,0 80,0 100,0 Kararsız - Hiçbiri 55,1 44,9 100,0 ORTALAMA 38,6 61,4 100,0 25

26 MHP için aşağıda belirtilen ifadelere katılıyor musunuz? (%) Evet Hayır TOPLAM MHP ye her durumda oy veririm 10,5 89,5 100,0 MHP nin genel politikalarını beğenirsem oy veririm 44,7 55,3 100,0 MHP nin Belediye Başkan adayını beğenirsem oy veririm 45,2 54,8 100,0 MHP ye hiçbir şekilde oy vermem 43,0 57,0 100,0 MHP nin Belediye Başkan adayını beğenirsem oy veririm ifadesine katılıyor musunuz? (%) Parti tercihlerine göre dağılım. Evet Hayır TOPLAM AK Parti 57,3 42,7 100,0 CHP 21,9 78,1 100,0 MHP 84,0 16,0 100,0 HDP 7,9 92,1 100,0 İYİ Parti 27,6 72,4 100,0 Diğer 30,0 70,0 100,0 Kararsız - Hiçbiri 49,7 50,3 100,0 ORTALAMA 45,2 54,8 100,0 26

27 HDP için aşağıda belirtilen ifadelere katılıyor musunuz? (%) Evet Hayır TOPLAM HDP ye her durumda oy veririm 6,9 93,1 100,0 HDP nin genel politikalarını beğenirsem oy veririm 15,9 84,1 100,0 HDP nin Belediye Başkan adayını beğenirsem oy veririm 16,0 84,0 100,0 HDP ye hiçbir şekilde oy vermem 72,8 27,2 100,0 HDP nin Belediye Başkan adayını beğenirsem oy veririm ifadesine katılıyor musunuz? (%) Parti tercihlerine göre dağılım. Evet Hayır TOPLAM AK Parti 3,8 96,2 100,0 CHP 10,6 89,4 100,0 MHP 1,2 98,8 100,0 HDP 77,4 22,6 100,0 İYİ Parti 1,4 98,6 100,0 Diğer 0,1 99,9 100,0 Kararsız - Hiçbiri 32,4 67,6 100,0 ORTALAMA 16,0 84,0 100,0 27

28 İYİ Parti için aşağıda belirtilen ifadelere katılıyor musunuz? (%) Evet Hayır TOPLAM İYİ Parti ye her durumda oy veririm 8,8 91,2 100,0 İYİ Parti nin genel politikalarını beğenirsem oy veririm 28,5 71,5 100,0 İYİ Parti nin Belediye Başkan adayını beğenirsem oy veririm 28,4 71,6 100,0 İYİ Parti ye hiçbir şekilde oy vermem 58,6 41,4 100,0 İYİ Parti nin Belediye Başkan adayını beğenirsem oy veririm ifadesine katılıyor musunuz? (%) Parti tercihlerine göre dağılım. Evet Hayır TOPLAM AK Parti 9,1 90,9 100,0 CHP 52,8 47,2 100,0 MHP 15,0 85,0 100,0 HDP 14,0 86,0 100,0 İYİ Parti 69,2 30,8 100,0 Diğer 26,7 73,3 100,0 Kararsız - Hiçbiri 41,0 59,0 100,0 ORTALAMA 28,4 71,6 100,0 28

29 İlinizin çözüm bekleyen en önemli sorunu nedir? (%) (Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir. İlk beş sorun alınmıştır. Birden fazla cevap alındığından toplam %100 ü geçmektedir.) İSTANBUL % Trafik sıkışıklığı ve trafik düzenleme çalışmalarının yetersiz olması 49,8 Ulaşım ve toplu taşıma sorunu 16,9 İşsizlik / iş istihdamının sağlanamaması 9,2 Temizlik ve çöp sorunu 7,0 Park bahçe ve yeşil alan çalışmalarının yetersiz olması 6,0 TEKİRDAĞ % Altyapı / kanalizasyon sorunları 21,5 İşsizlik / iş istihdamının sağlanamaması 20,5 Trafik sıkışıklığı ve trafik düzenleme çalışmalarının yetersiz olması 17,1 Temizlik ve çöp sorunu 11,9 Sokak, yol ve kaldırımların bozuk olması 6,4 İZMİR % Ulaşım ve toplu taşıma sorunu 42,6 Altyapı / kanalizasyon sorunları 36,4 Trafik sıkışıklığı ve trafik düzenleme çalışmalarının yetersiz olması 20,8 Sokak, yol ve kaldırımların bozuk olması 13,8 Çarpık kentleşme 11,0 BURSA % Sokak, yol ve kaldırımların bozuk olması 21,2 Altyapı / kanalizasyon sorunları 19,0 Trafik sıkışıklığı ve trafik düzenleme çalışmalarının yetersiz olması 18,6 Ulaşım ve toplu taşıma sorunu 14,8 Eğitim sorunları 12,3 29

30 İlinizin çözüm bekleyen en önemli sorunu nedir? (%) (Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir. İlk beş sorun alınmıştır. Birden fazla cevap alındığından toplam %100 ü geçmektedir.) ANKARA % Trafik sıkışıklığı ve trafik düzenleme çalışmalarının yetersiz olması 17,1 Ulaşım ve toplu taşıma sorunu 14,8 Sokak, yol ve kaldırımların bozuk olması 12,7 İşsizlik / iş istihdamının sağlanamaması 11,8 Altyapı / kanalizasyon sorunları 8,1 ADANA % Ulaşım ve toplu taşıma sorunu 52,2 Sokak, yol ve kaldırımların bozuk olması 19,3 Çarpık kentleşme 11,2 İşsizlik / iş istihdamının sağlanamaması 9,9 Altyapı / kanalizasyon sorunları 9,3 KAYSERİ % Ulaşım ve toplu taşıma sorunu 44,4 Altyapı / kanalizasyon sorunları 9,7 Sokak, yol ve kaldırımların bozuk olması 8,7 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yetersiz olması 8,4 Sağlık hizmetlerinin yetersiz olması 7,7 SAMSUN % İşsizlik / iş istihdamının sağlanamaması 69,9 Otopark sorunu 8,0 Göç ve nüfus sorunu 7,2 Altyapı / kanalizasyon sorunları 6,9 Ulaşım ve toplu taşıma sorunu 6,3 30

31 İlinizin çözüm bekleyen en önemli sorunu nedir? (%) (Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir. İlk beş sorun alınmıştır. Birden fazla cevap alındığından toplam %100 ü geçmektedir.) TRABZON % İşsizlik / iş istihdamının sağlanamaması 38,9 Sokak, yol ve kaldırımların bozuk olması 13,7 Ekonomik sorunlar 10,8 Trafik sıkışıklığı ve trafik düzenleme çalışmalarının yetersiz olması 10,2 Eğitim sorunları 7,4 ERZURUM % Sanayileşme-gelişim 36,4 İşsizlik / iş istihdamının sağlanamaması 25,6 Sokak, yol ve kaldırımların bozuk olması 18,6 Ekonomik sorunlar 10,7 Çarpık kentleşme 10,1 MALATYA % Sokak, yol ve kaldırımların bozuk olması 32,9 İşsizlik / iş istihdamının sağlanamaması 14,2 Altyapı / kanalizasyon sorunları 14,2 Ulaşım ve toplu taşıma sorunu 12,6 Trafik sıkışıklığı ve trafik düzenleme çalışmalarının yetersiz olması 10,5 DİYARBAKIR % İşsizlik / iş istihdamının sağlanamaması 37,9 Altyapı / kanalizasyon sorunları 13,4 Ekonomik sorunlar 9,0 Ulaşım ve toplu taşıma sorunu 8,3 Çevre düzenlemesinin bozuk olması 7,3 31

32 BÖLÜM 3 GÖRÜŞÜLEN KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 32

33 Sosyal Medya Kullanım Oranı (%) 73,3 26,7 Kullanan Kullanmayan Sosyal medyayı kullandığını (facebook, twitter, instagram vb.) belirtenlerin oranı %73,3, kullanmadığını belirtenlerin oranı %26,7 dir. Sosyal Medya Araçlarından Hangilerini Kullanıyorsunuz? (%) Sosyal medyayı kullandığını belirtenlere sorulmuştur. Birden fazla cevap alındığından toplam %100 ü geçmektedir. % Facebook 78,3 Instagram 72,1 Twitter 31,7 Diğer 1,6 33

34 Örneklemin demografik özellikleri Sayı % Cinsiyete Göre Dağılım Kadın ,8 Erkek ,2 Yaş Grubuna Göre Dağılım yaş , yaş , yaş , yaş ,8 61 yaş ve üzeri 112 5,6 Medeni Duruma Göre Dağılım Evli ,4 Bekâr ,9 Dul / Boşanmış 54 2,7 Eğitim Duruma Göre Dağılım İlkokul ve altı ,2 Ortaokul Lise ,8 Üniversite ve üzeri ,0 Mesleklere Göre Dağılım Ev hanımı, işsiz, öğrenci, emekli, vb ,9 Esnaf, sanatkâr, işçi, memur ,9 Mesleki prestiji yüksek olanlar 184 9,1 Gelir Durumuna Göre Dağılım TL ve altı , TL arası , TL ve üzeri ,2 Konuşulan Ana Dile Göre Dağılım Türkçe ,5 Kürtçe / Zazaca ,8 Diğer diller 34 1,7 TOPLAM ,0 34

35 Örneklemin illere göre dağılımı Sayı % İSTANBUL ,6 TEKİRDAĞ 90 4,5 İZMİR ,8 BURSA ,3 ANKARA 200 9,9 ADANA ,6 KAYSERİ 99 4,9 SAMSUN 120 6,0 TRABZON 70 3,5 ERZURUM 50 2,5 MALATYA 96 4,8 DİYARBAKIR 176 8,7 TOPLAM ,0 35

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

Geleceği şimdiden planlayın.. SEÇİME DOĞRU. efgarastirma.com EfG.Arastirma EfG_Arastirma EfG.Arastirma

Geleceği şimdiden planlayın.. SEÇİME DOĞRU. efgarastirma.com EfG.Arastirma EfG_Arastirma EfG.Arastirma Giriş Seçime Doğru Araştırması, Denizli il merkezi ve çevre ilçelerde ikamet etmekte olan vatandaşlarla görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında; Pamukkale ilçesinde 411 kişi, Merkezefendi

Detaylı

NASIL BİR BELEDİYE BAŞKANI?

NASIL BİR BELEDİYE BAŞKANI? NASIL BİR? Yabancı dil bilen Evli Denizlili Genç Eğitimli Tanınan Yönetici Başarılı Orta yaşlı Bekar Varlıklı Giriş Belediye Başkanı Profili Araştırması, Denizli il merkezi ve çevre ilçelerde ikamet etmekte

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 16 23 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI EKİM - 2015 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441

Detaylı

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 23-25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Ağrı Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI PollMark Araştırma TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI EKİM 2015 Söğütözü Mah. 2178. Sok. No: 2/7 06510 Söğütözü ANKARA Tel: 0 (312) 284 99 00 (Pbx) Fax: 0 (312) 284 66 60 E-mail: info@pollmark.com.tr Ekim

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 Birlikte Yürüyoruz Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2 ARAŞTIRMANIN ADI Birlikte Yürüyoruz- Görme Engellilerle Birlikte

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel

Detaylı

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler Örneklemin

Detaylı

TÜRKİYE SEÇİM ARAŞTIRMASI (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, SAKARYA, TRABZON, ERZURUM, MANİSA, DENİZLİ, BALIKESİR)

TÜRKİYE SEÇİM ARAŞTIRMASI (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, SAKARYA, TRABZON, ERZURUM, MANİSA, DENİZLİ, BALIKESİR) TÜRKİYE SEÇİM ARAŞTIRMASI (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, SAKARYA, TRABZON, ERZURUM, MANİSA, DENİZLİ, BALIKESİR) 23 MART 2019 TÜRKİYE AK PARTİ CHP MHP BDP / HDP 30 Mart 2014 BŞ. BLD. BŞK.* 43,3 25,6 17,7 6,4

Detaylı

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015 GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Eylül, 2015 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) sahibidir ve tüm iş süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252 ve GAB standartlarına

Detaylı

PollMark Araştırma 1 KASIM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

PollMark Araştırma 1 KASIM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI PollMark Araştırma 1 KASIM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI KASIM 2015 Söğütözü Mah. 2178. Sok. No: 2/7 06510 Söğütözü ANKARA Tel: 0 (312) 284 99 00 (Pbx) Fax: 0 (312) 284 66 60 E-mail:

Detaylı

Bu araştırma, 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde seçmenin oy tercihlerini tahmin etmenin yanı sıra seçmenin

Bu araştırma, 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde seçmenin oy tercihlerini tahmin etmenin yanı sıra seçmenin Bu araştırma, 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde seçmenin oy tercihlerini tahmin etmenin yanı sıra seçmenin Türkiye nin en önemli sorunu hakkındaki görüşleri En

Detaylı

İSTANBUL 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

İSTANBUL 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 İSTANBUL 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015

TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 28 Ağustos 10 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ SİYASİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI, HAZİRAN

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ SİYASİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI, HAZİRAN ARAŞTIRMA KÜNYESİ Araştırmayı Gerçekleştiren Kuruluş: Greenart Group Araştırma Danışmanı: Erol ERDOĞAN Uygulama Alanı: IBBS Düzey 1 (NUTS-1) kapsamında, 12 Bölge ve temsiliyeti sağlayan 26 il Araştırma

Detaylı

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Metodoloji Proje kapsamında Bilecik in Fatih, Bahçelievler, Beşiktaş, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Gazipaşa, Hürriyet, İsmetpaşa, İstasyon, İstiklal, Orhangazi, Osmangazi,

Detaylı

Kamuoyunda Erken Seçim Algısı Araştırması

Kamuoyunda Erken Seçim Algısı Araştırması Kamuoyunda Erken Seçim Algısı Araştırması 21-22 Mart 218 Mediar Analiz Gazi Üni. Teknopark Gölbaşı / ANKARA 85 532 77 35 bilgi@mediaranaliz.com www.mediaranaliz.com İçindekiler I. Amaç, Evren, Örneklem

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Bu rapor;

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; Seçmenlerin siyasi parti tercihlerini ve ülke gündemini meşgul eden konularla ilgili kanaatlerini tespit etmektir.

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

2015 Konsensus. Tüm hakları saklıdır. Gizli, özel bilgi içerir. Konsensus un yazılı izni olmadan açıklanamaz veya üretilemez.

2015 Konsensus. Tüm hakları saklıdır. Gizli, özel bilgi içerir. Konsensus un yazılı izni olmadan açıklanamaz veya üretilemez. EKİM 2015 1. Konsensus un Geçmiş Seçim Tahminleri 2. Amaç 3. Künye 4. Siyasi Tercihler 1 Kasım 2015 5. Örneklem (lerin kimlerle yapıldığı) 2015 2 Konsensus un Geçmiş Seçim Tahminleri EKİM 2015 İstanbul

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 BATMAN ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI EKİM 12 Çetin Emeç Bulvarı A. Öveçler Mah. 4. Cad. 133. Sk. No:12 646 Çankaya, Ankara/TÜRKiYE Tel: +9 (312) 473 8 45 Fax: +9 (312) 473 8 46 Web: www.sde.org.tr e-posta:

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA . Içindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 2-5 AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM VE SÜREÇ... 6-7 ÖRNEKLEM... 8-9 DEMOGRAFİK BULGULAR... 10-13 TEMEL BULGULAR... 14-29 OY TERCİHLERİ...

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

24 Haziran Seçimlerine İlişkin Kamuoyu Eğilimleri

24 Haziran Seçimlerine İlişkin Kamuoyu Eğilimleri 24 Haziran Seçimlerine İlişkin Kamuoyu Eğilimleri 22-23 Mayıs 2018 Mediar Gazi Üni. Teknopark Gölbaşı / ANKARA 0850 532 77 35 bilgi@mediar.com.tr www.mediar.com.tr İçindekiler I. Amaç, Evren, Örneklem

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 KONYA ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

S1. 1 Kasim 2015 milletvekil genel seciminde hangi partiye oy verdiniz? 1. Ak Parti 2. CHP 3. MHP 4. HDP 5. Diger (Belirtiniz)... 6.

S1. 1 Kasim 2015 milletvekil genel seciminde hangi partiye oy verdiniz? 1. Ak Parti 2. CHP 3. MHP 4. HDP 5. Diger (Belirtiniz)... 6. 1 KASIM 2015 MILLETVEKILI SECIMI DEGERLENDIRME ARASTIRMASI S1. 1 Kasim 2015 milletvekil genel seciminde hangi partiye oy verdiniz? 1. Ak Parti 2. CHP 3. MHP 4. HDP 5. Diger (Belirtiniz)... 6. Oy vermedim

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 Beşiktaş Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor?

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? 15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? Araştırma TÜİK bölgeleme sistemi NUTS2 kategorisinde yer alan 26 ilde gerçekleştirilmiştir Araştırma CATI (Bilgisayar destekli telefonla

Detaylı

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012 BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2 Araştırmayı Yürüten & Raporu Hazırlayan Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) www.ssamer.com İÇİNDEKİLER I. YÖNTEM VE ÖRNEKLEM...

Detaylı

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL 2010 REFERANDUMU ( TEK BİLEN ANDY-AR) I. AMAÇ Bu çalışmanın

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MANİSA BÜYÜKŞEHB EHİR R BELEDİYES YESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Manisa Büyükşehir B Belediye Başkan Adaylarına Yönelik

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MERSİN N BÜYÜKŞEHB EHİR R BELEDİYES YESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Mersin Büyükşehir B Belediye Başkan Adaylarına Yönelik

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1283 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

YALOVA YEREL SEÇİMLER. Mayıs, 2014

YALOVA YEREL SEÇİMLER. Mayıs, 2014 YALOVA YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mayıs, 2014 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma rma Belgesi) sahibidir ve tüm t m işi süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252 ve GAB standartlarına

Detaylı

SEÇMEN TERCİHLERİ ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2016

SEÇMEN TERCİHLERİ ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2016 Bu araştırma ORC (Objective Research Center) tarafından 19 Haziran 6 Temmuz 2016 tarihleri arasında 30 Büyükşehirde yapılmıştır. Araştırma farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerden

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

tepav Aralık2017 N BELEDİYE HİZMETLERİ SEÇMENİN KARARINDA NE KADAR ETKİLİ? 2 DEĞERLENDİRME NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Aralık2017 N BELEDİYE HİZMETLERİ SEÇMENİN KARARINDA NE KADAR ETKİLİ? 2 DEĞERLENDİRME NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Aralık2017 N201732 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Asmin Kavas 1 Araştırmacı Şehir Çalışmaları Programı Bölge Çalışmaları Programı BELEDİYE HİZMETLERİ SEÇMENİN KARARINDA

Detaylı

tepav Şubat2019 N DEĞERLENDİRME NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Şubat2019 N DEĞERLENDİRME NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Şubat2019 N201904 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Asmin Kavas 1 Politika Analisti Şehir Çalışmaları Programı Bölge Çalışmaları Programı YEREL SEÇİMLERDE SEÇMENİN

Detaylı

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER 48,1 ŞANLIURFA 22,5 8,0 6,1 3,6 11,7 AKPARTİ BDP SP CHP DİĞER KARARSIZ 25-30 Ekim 2013 tarihleri arasında 2830 kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 17 Nisan 201 Yüzde (%) Birim SANDIK SONUÇLARI (yüzde) Seçim Tipi Partiler 30 BÜYÜKŞEHİR BB + 51 İGM 30 BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER. Mart, 2014

ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER. Mart, 2014 ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Fatsa Belediye Başkan Adaylarına Yönelik Y Analizler Yerel Seçimlerde Seçmen

Detaylı

ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Ünye Belediye Başkan Adaylarına Yönelik Y Analizler Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışı

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

12. Yıl. Hanehalkı Ekonomik Güven Araştırması

12. Yıl. Hanehalkı Ekonomik Güven Araştırması 27.07.2018 12. Yıl Hanehalkı Ekonomik Güven Araştırması Araştırmaya Genel Bakış Hane Halkı Ekonomik Güven Araştırması Giriş..Sayfa 3 Profil Sayfa 4-7 Araştırma Sonuçları.Sayfa 7-14 Türkiye ekonomisinin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi Sandık Sonrası Araştırması

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi Sandık Sonrası Araştırması 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi Sandık Sonrası Araştırması 2 TEMMUZ 2018 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ

Detaylı

ESKİŞ ARAŞTIRMASI. Eylül, l, 2015

ESKİŞ ARAŞTIRMASI. Eylül, l, 2015 ESKİŞ İŞEHİR R ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Eylül, l, 2015 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma rma Belgesi) sahibidir ve tüm t m işi süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi. Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi. Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi Türkiye de İnsan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne İlişkin Farkındalık Araştırması 17 Mart 2009 Gazeteciler Mahallesi

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Türkiye Gündemi - Temmuz 2009 Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, TEMMUZ 2009

Türkiye Gündemi - Temmuz 2009 Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, TEMMUZ 2009 Türkiye Gündemi - Temmuz 2009 Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, İÇİNDEKİLER 1. PROJE EKİBİ... 3 2. GİRİŞ... 4 3. ARAŞTIRMANIN AMACI... 8 4. YÖNTEM VE ÖRNEKLEM... 9 4.1 YÖNTEM... 9 4.2 ÖRNEKLEM...11

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI -Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MART - 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Detaylı

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SSSjournal (ISSN: )

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SSSjournal (ISSN: ) SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SSSjournal (ISSN:2587-1587) Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture,

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN

24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN 24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN - 2018 24 HAZİRANA 24 KALA KONYADA SON DURUM ANKETİ Buaraştırma 29 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR Konya Çözüm Sürecine Nasıl Bakıyor-2013 - Mayıs 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 -

Detaylı

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 AMAÇ & KAPSAM ERA Research & Consultancy tarafından gerçekleştirilen araştırmanın ana amacı, Türkiye de yaşanılan şehirlere ilişkin şehir güzelleştirme

Detaylı

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması Türkiye de Toplumsal Cinsiyet ve Algısı Araştırması Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Çalışmaları Araştırma Merkezi Türkiye de Toplumsal Cinsiyet ve Algısı Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti

Detaylı

İSTANBUL 1. BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015

İSTANBUL 1. BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 İSTANBUL 1. BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 28 Ağustos 7 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMETLERİ VE KAYYUMU MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMETLERİ VE KAYYUMU MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMETLERİ VE KAYYUMU MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI EYLÜL-2017 1 ARAŞTIRMA KURULUŞU: YENİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALR MERKEZİ ARAŞTIRMA EKİBİ: DOÇ. DR. YILMAZ DEMİRHAN (MERKEZ BAŞKANI)

Detaylı

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Kadın 7,6% Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Erkek 92,4% Kocaeli 8% Trakya 5% Anadolu 8% Bursa 6% Eskişehir 7% İzmir 23% İstanbul 1'nolu (Anadolu ) 16% Gebze

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı