A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g"

Transkript

1 Özısı Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. : Test: Özısı Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. : Test: Emel, öz ısı değerleri aşağıdaki tabloda verilen, ve sıvılarından eşit miktarlarda alıp bir beher içine koyarak her birinin son sıcaklığını 6 C ye çıkana kadar ısıtıyor. aha sonra ısıtıcıları kapatarak aynı anda soğumaya bırakıyor. 5 dk. sonunda sıvıların son sıcaklıklarını ölçüyor. adde Öz ısı (J/g. C ) 4,18 2,54 1,96 Emel in yaptığı gözlem sonucunda, ve sıvılarının son sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? (Hâl değişimi olmamaktadır) A) B) C) ) , ve sıvılarından eşit miktarlarda alınarak ayrı ayrı beherler içine konuluyor. Beherlere eşit sürede eşit ısı enerjisi verildiğinde maddelerin sıcaklık artışlarının sütün grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B) C) adde Öz ısı (J/g. C ) 1,4 2,45 4,18 Sıcaklık ( C) Sıcaklık ( C) Sıcaklık ( C) 1. Öğretmen; Öz ısı ile ilgili öğrencilerine söz hakkı vererek düşüncelerini söylemelerini istiyor. Hangi öğrencinin söylediği ifade yanlıştır? A) Sinem : addeler için ayırt edici özelliktir. B) Ali : Öz ısısı büyük olan maddenin sıcaklık artışı yavaş olur. C) emal : Hacim arttıkça öz ısı da artar. ) elike : Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C artırmak için verilmesi gereken ısı enerjisidir. 2. Bilgi: Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C artırmak için verilmesi gereken ısı enerjisine öz ısı denir., ve Z saf maddelerinin birer gramına verilen ısı enerjisi ile sıcaklık artışı aşağıdaki tablodaki gibidir. adde ütle (g) İlk sıcaklık ( C ) Son sıcaklık ( C ) Aldığı ısı enerjisi (J ) 1 g ,8 3. Eşit kütleli ve maddeleri özdeş ısıtıcılar ile eşit sürelerde ısıtılıyor. 2 dakika sonra sıcaklık değişimleri aşağıdaki şekillerdeki gibi ölçülüyor. 3 C 4 C 2 dakika sonra 2 dakika sonra apılan ölçüm sonuçlarına göre sıcaklık değişimlerinin farklı olmasının nedeni nedir? A) ütlelerinin farkı olması B) Hacimlerinin farklı olması C) oğunluklarının farklı olması ) Öz ısılarının farklı olması 5 C 7 C 1 g 8 9,12 Z 1 g , Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C den 2 C ye cıkarmak için 29,6 J ısı enrjisi vermek gerekiyor. Bu maddenin öz ısısı kaç J/ g. C dir? A) 29,6 B) 2,96 C) 296 ) 59,2 ) Sıcaklık ( C) Tablodaki verilere göre, ve Z maddelerinin öz ısı değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Z A) 2,54 1,2 3,51 B) 5,8,12 3,51 C) 2,54,12 1,17 ) 5,8 1,2 3,51 4. Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g II. J/g. C III. Cal/g. C IV. J/m A) I-II B) II-III C) III-IV ) IV C C B B A B C C C A B B A B B C B

2 Özısı Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. : Test: Özısı Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. : Test: 1 5. Aşağıdaki ifadelerden hagileri öz ısıyı aittir? I. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C artırmak için verilmesi gereken ısı enerjisidir 8. Öz ısı değeri 4,18 cal/g. C olan suyun 1 gramının sıcaklığını 1 C artırmak için kaç kalori ısı enerjisi verilmesi gerekir? A) 4,18 Cal 11., ve Z saf maddelerine ait öz ısı değerlerinin sütun grafikleri aşağıda gösterilmiştir. Öz ısı (J /g. C) 2, C 2 dk. 4 C II. Birimi cal/g. C III. Hâl değişimlerinin olmadığı sıcaklıklarda geçerlidir IV. Öz ısısı büyük olan maddenin ısı enerjisi de her zaman büyüktür. A) I-II B) I-II-III C) III-IV ) I-II-IV B) 41,8 Cal C) 418 Cal ) 2,9 Cal 9. Öz ısı değeri,12 cal/g. C olan civanın 2 gramının sıcaklığını 2 C artırmak için kaç kalori ısı enerjisi verilmesi gerekir? 1,2,6 Z adde Emel, bu maddelerden onar gram alarak ayrı ayrı beherler içine koyuyor. Beherlerdeki suyun sıcaklıklarını 1 er C artırmak için maddelere kaçar joule ısı enerjisi vermesi gerekir? 2 C 2 C 2 dk. 2 dk. 3 C 7 C 6. Aşağıda öz ısı değerleri verilen maddelere aynı ısı enerjisi verildiğinde hangisinin taneciklerinin titreşimi daha hızlı artar? ( addeler eşit kütlelidir) adde Öz ısı (J/g. C ),37 7. Öz ısı değeri,46 cal/g. C olan bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C artırmak için kaç kalori ısı enerjisi verilmesi gerekir? A) 4,6 Cal B),46 Cal C) 46 Cal ) 2,3 Cal 4,18 Z,46 Q,12 A) B) C) Z ) Q A),12 Cal B),24 Cal C),48 Cal ) 12 Cal 1. Sıcaklık ( C) Aynı kütleli, ve sıvıları 1 C başlangıç sıcak- 4 C lıklarından özdeş ısıtıcılar 3 C ile 4 dk. ısıtılarak yandaki 2 C grafik çiziliyor. 1 C 4 Buna göre, sıvıların öz ısıları arasındaki ilişki nasıldır? A) == B) >= C) >> ) >> Z A) 2,4 1,2,6 B) 1,2,6 2,4 C) ) 6 1, Aşağıda öz ısı değerleri verilen, ve katı maddelerinden eşit miktarda alınıp, özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ıstılıyor. adde Öz ısı (J/g. C ),39,37,46 Buna göre,, ve maddelerinin son sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) >> C) >> B) => ) >> Z Başlangıç sıcaklıkları 2 C olan eşit miktarda, ve Z sıvıları, özdeş ısıtıcılar ile eşit sürede ısıtılıyor. 2 dk. sonunda termometrelerin gösterdikleri değerler yukarıdaki gibidir. ve nin öz ısı değerleri tabloda verildiği gibi ise Z sıvının öz ısı değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? adde Öz ısı (J/g. C ) 2,54 3,14 A) 1,7 J / g. c B) 1,7 cal /g. C C) 2,8 J /g. C ) 3.5 j /g. C Z

3 : /2 Test: 2 : /2 Test: Aynı cins sıvılar özdeş ısıtıcılar ile ısıtılarak aşağıdaki sıcaklık-zaman grafiği Sıcaklık ( C) Sıcaklık ( C) çiziliyor. 4 1 Özdeş ısıtıcılar ile eşit sürede ısıtılan aynı cins, ve maddelerine ait sıcaklık-zaman grafikleri yukarıdaki gibidir. Buna göre,, ve maddelerinin kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibidir? A) => C) >> 2 Sıcaklık ( C) B) => ) >> 14. Su ile dolu sürahiden bir bardağa su konuluyor. Her birinin içine eşit miktarda buz kalıpları atılarak buzların erimeleri gözleniyor. apılan deney sonucunda, I. Sürahideki suda daha fazla buz erir. II. Sürahideki suyun ısı enerjisi fazladır. III. Her ikisinin de ortalama enerjisi aynıdır. hangi bilgilere ulaşılabilir? A) I B) I-II C) I-II-III ) I-III Buna göre, Sıcaklık ( C) yargılarından hangileri doğrudur? A A) I B) II C) I-II-III ) I-III B 2 4 I. B kabındaki sıvının miktarı fazladır. II. B kabındaki sıvının öz ısısı daha büyüktür. III. 2 dakikada aynı ısı enerjisi almışlardır. 16. Eşit kütleli özdeş maddeler arasında ısı alışverişi tamamlandığında denge sıcaklığı, sıcaklıkları toplamının aritmetik ortalamasına eşittir. Buna göre, 2 C 4 C 3 C 6 C C 2 C 4 C I, II ve III deki maddeler arasında denge sıcaklığı hangi seçenekteki gibidir? A) 3 C 45 C 3 C B) 3 C 5 C 25 C C) 3 C 45 C 2 C ) 6 C 9 C 6 C 1. Isı alışverişi sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğrudur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde ısı akış yönü yanlış gösterilmiştir. 2 C 7 C C C 2 C 9 C emir emir Su Buz Bakır emir I A) I B) II C) III ) II-III 2. Farklı kütlelere sahip maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleştiğinde denge sıcaklığı kütlesi büyük olana daha yakındır. Buna göre, aşağıdaki kaplar dolana kadar üzerine 8 C sular konulduğunda son sıcaklıklar arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibi olur? (apların taban alanları eşittir) I 1 C 1 C 1 C S A) III>II>I B) III>I>II C) I>II>III ) II>I>III II S II III S III 3. eterince buz kalıpları üzerine 12 C ta ve eşit kütleli, ve katı maddeleri bırakılıyor. addeler denge sıcaklığına ulaştığında, ve maddelerinin erittikleri buzlar arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibi olur? ( Öz ısıları arasında C >C >C ilişkisi vardır) A) >> B) >> C) >> ) >> 4. Emircan, maddelerin sahip olduğu ısı enerjisinin kütlesi ile ilişkisini gözlemlemek istiyor. Aşağıdaki kaplardan hangilerinin içine yeterince eşit miktarda buz kalıpları atarak amacına ulaşır? 2 C 3 C 4 C 2 C 1 g 2 g 1 g 2 g IV A) I-II B) II-III C) III-IV ) I-IV B B C C A C B A

4 : /2 Test: 2 : /2 Test: 2 5. Aşağıdaki kaplarda eşit kütleli ve eşit sıcaklıklarda farklı cins sıvılar bulunmaktadır. aplardaki sıvıların sahip olduğu ısı enerjileri arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibi olur? (Öz ısıları arasında Su> alkol>zeytinyağı ilişkisi vardır) 4 C 4 C 4 C 1 g 1 g 1 g Zeytinyağı Su Alkol A) I=II=III B) I>III>II C) II>III>I ) III>II>I 7. Bir maddenin sahip olduğu ısı enerjisi; kütlesi, sıcaklığı ve öz ısısı ile doğru orantılıdır. Buna göre, aşağıdaki kaplardaki sıvıların sahip oldukları ısı enerjileri Q 1, Q 2 ve Q 3 arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibidir? ( Sıvıların öz ısıları C 1 =1 J/g. C, C 2 =2 J/g. C ve C 3 =3 J/g. C şeklindedir) 9 C 2 g Q 1 A) Q 1 >Q 2 >Q 3 B) Q 1 >Q 3 >Q 2 C) Q 3 >Q 1 >Q 2 ) Q 2 >Q 1 =Q 3 4 C 6 C 4 g 1 g Q 2 Q 3 9. Aşağıdaki kaplarda bulunan sıvıların ısı enerjileri eşit olduğuna göre öz ısıları C 1, C 2 ve C arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibidir? 3 6 C 3 C 2 C 1 g C 1 A) C 2 >C 1 =C 3 B) C 1 =C 2 =C 3 1 g 3 g C 2 C 3 B) C 1 =C 3 >C ) C 1 =C 3 >C 2 A) 1>2>3 5 g 1 g 75 g Su Su Su ukarıdaki kaplarda 3 C ta sular bulunmaktadır. Buna göre, kaplara eşit sürede eşit ısı enerjisi verildiğinde suların sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıl olur? (Hâl değişimi olmamaktadır) B) 2>3>1 C) 1>3>2 1. Sevcan, sıcaklık artışının kütle ile ters orantılı olduğunu deney yaparak gözlemlemek istiyor. ) 2>1>3 Buna göre, 12. Aynı cins, ve metal parçaları özdeş ısıtıcılar ile eşit sürede ısıtılarak sıcaklık-zaman grafikleri çeviriyor. 6. Aşağıdaki kaplarda aynı cins, eşit miktarda ve farklı sıcaklıklarda sıvılar bulunmaktadır. 6 C 4 C 5 C 1 g 1 g 1 g aplardaki sıvıların sahip oldukları ısı enerjileri arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibidir? 8. Aşağıdaki kaplarda bulunan sıvısının ısı enerjileri eşit olduğuna göre kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte ki gibidir? 6 C 3 C 2 C m 1 m 2 m 3 sıvısı sıvısı sıvısı 1 g 1 g 2 g Su Alkol Su I. 1 ve 3 numaralı kapları ısıtıcılar üzerine koyup iki dakika boyunca termometredeki sıcaklık artışını izlemeli. II. 1 kabını 2 dakika, 3 kabını 4 dakika. ısıtmalı. III. 1, 2 ve 3 kaplarındaki sıvıları 2 dakika ısıtmalı. Sıcaklık ( C) Sıcaklık ( C) dk. sonra adde Çizilen sıcaklık-zaman grafiklerine göre, maddelerin kütleleri m 1, m 2 ve m 3 arasındaki ilişki hangi seçenekte gibidir? (Hâl değişimi olmamaktadır) adde A) I=II=III B) I>II>III C) I>III>II A) m 1 >m 2 >m 3 B) m 1 >m 3 >m 2 C) m 3 >m 1 >m 2 hagisi yada hangilerini yaparsa amacına ulaşır? A) alnız 1. B) alnız 2. A) m >m >m B) m >m >m C) m =m =m ) II>III>I ) m 3 >m 2 >m 1 B) 1. ve 2. ) 1. ve 3. ) m >m =m

5 : /2 Test: 3 : /2 Test: I. Buharlaşma ısısı kaynama noktasında geçerli bir değerdir. II. Buharlaşmanın sabit bir sıcaklık değeri vardır. III. aynama olayı hızlı bir buharlaşma olayıdır. IV. Buharlaşma ısısı, ayırt edici bir özelliktir. Buharlaşma ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir bilgidir? A) I B) II C) III ) IV adde Erime ısı ( J/g ) 4 8 ukarıdaki tabloda ve saf maddelerinin erime ısıları verilmiştir. Buna göre, erime sıcaklığındaki 2 g maddesinin tamamen erimesi için gerekli ısı enerjisi, kaç gram erime sıcaklığındaki maddesini eritir? A) 25 B) 2 C) 15 ) Buzun erimesi ar yağması Toprak testideki suyun soğuması ukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri ortamdan ısı alınarak gerçekleşir? A) I B) I-II C) III ) I-III 1 g C buz ukarıdaki şekilde 2 C ta suyun içine C ta buz parçası atılıyor. Belirli bir süre sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Buz ısı enerjisi alır. B) Suyun kütlesi azalır. C) Buzda hâl değişimi olur. ) Suyun sıcaklığı düşer. 1 g 2 C Su 1. Aşağıdaki tanılayıcı ağaç tekniğine göre verilen bilgiler doğru ise, yanlış ise şeklinde cevaplandırıldığında hangi çıkışa ulaşılır? I A) I B) II C) III ) IV 2. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına, yanlış olanların karşısına yazıldığında oluşan şekil hangi seçenekteki gibi olur? I. Saf maddeler hâl değiştirirken sıcaklığı sabit kalır II. addeler hâl değiştirirken ısı enerjisi kullanmaz. III. atı hâldeki saf bir madde ısı enerjisi aldığında sıcaklığının sabit kaldığı ilk değer erime noktasıdır. A) B) C) ) atı bir madde erirken sıcaklığı sabit kalır. atı maddelerin ısı alarak sıvı hâle geçmesine erime denir. II atı madde sıvı hâle geçerken ısı alır. III IV 3. Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? I. Saf bir maddenin erime sıcaklığı, donma sıcaklığına eşittir. II. Saf bir maddenin kaynama sıcaklığı, yoğuşma sıcaklığına eşittir. III. Saf bir maddenin buharlaşma sıcaklığı, yoğuşma sıcaklığına eşittir. A) I B) I-II C) II-III ) I-II-III 4. Saf bir maddeye ait kütle (m) ve erime ısısı ( e ) biliniyor. Buna göre, I. 1 gramını erime sıcaklığında eritmek için gerekli ısı enerjisi hesaplanabilir. II. 1 gramını donma sıcaklığında katı hâle geçirmek için alınması gereken ısı enerjisi hesaplanabilir. III. 1 gramını buharlaştırmak için gerekli ısı enerjisi hesaplanabilir. A) I-II B) II-IV C) I-II-III ) I-III 5. Saf maddelerin hâl değişimleri sırasında aşağıdakilerden hangileri gerçekleşir? I. addeler donarken ve yoğuşurken ortam ısınır. II. adde erirken ve buharlaşırken ortam soğur. III. addeler hâl değiştirirken ısı alışverişi gerçekleşir A) I-II B) I-III C) I-II-III ) II-III A B A C B C A A B A B C B B

6 : /2 Test: 3 : /2 Test: 3 6. Saf bir madde katı hâlden sıvı hâle geçetiği sırada aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Tanecikler arasındaki mesafe B) Tanecikler arasındaki çekim kuvveti C) Isı enerjisi ) Sıcaklık 7. Erime sıcaklığındaki 1 g buzu tamamen eritmek için kaç J ısı enerjisi verilmesi gerekir? ( e =334,4 J/g ) A) 33,44 J C) 334 J B) 3344 J ) 3344 J 9. Sıcaklık ( C) ukarıda saf bir maddenin 5 gramının sıcaklık-ısı grafiği çizilmiştir. Bu bilgilere göre, I. addenin erime ısısı 4 J/g dır. II. addenin yoğuşma ısısı 1 J/g dır. III. adde 8 C ta tamamen gaz hâlindedir. IV. addenin buharlaşma sıcaklığı 12 C dır. hangileri doğrudur? Isı (Cal) A) I-II B) I-IV C) I-II-IV ) I-II-III 11. Sıcaklık ( C) Bilgi:olonya dökülen el serinler. Benzer durum aşağıdakilerden hangilerinde de vardır? 6 I. esilerek güneş altına bırakılan karpuz soğur ukarıda saf bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği çizilmiştir. Grafiğe göre, I. Buharlaşma ısısı, erime ısısından büyüktür. II. adde 2. dakikada erimeye başlamıştır. III. adde 5. dakikada sıvı hâldedir. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) I-II B) I-II-III C) II-III ) I-III II. Toprak testi içindeki su soğur. III. enizden çıktıktan sonra üşürüz. IV. ar yağarken hava ısınır. A) I-II B) I-II-III C) I-II-IV ) II-III-IV 8. Sıcaklık ( C) 8 Q 1 Q 2 Q 3 A) b = Q 1 +Q 2 C) b = Q - Q Isı (Cal) anda 2 g saf sıvı bir maddeye ait sıcaklık-ısı grafiği çizilmiştir. Grafikte verilen bilgileri kullanarak buharlaşma ısısını ( b ) bulmamızı sağlayan bağıntı aşağıdaki hangisidir? B) b = Q + Q ) b = 2.(Q 1 +Q 2 ) 1. Sıcaklık ( C) Isı (Cal) anda 2 g sıvısının ısınma grafiği çizilmiştir. Grafikteki bilgilere göre maddesinin buharlaşma ısısı kaç cal/g dır? A) 25 B) 2 C) 15 ) adde Erime ısı ( J/g ) 22,57 175,56 Z 334,4, ve Z maddelerinin erime ısıları yukarıdaki tablodaki gibidir. addelere erime sıcaklığında aynı miktarda ısı enerjisi verildiğinde sıvı hâle geçen miktarları arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibi olur? A) >>Z B) <<Z B) ==Z ) =>Z 14. onma ısısı Erime ısısı aynama sıcaklığı Buharlaşma ısısı aynama ısısı Erime sıcaklığı ukarıdaki kavramlardan kaç tanesi saf maddeler için ayırt edici özelliktir? A) 3 B) 4 C) 5 ) 6

7 : /4 Test: 4 : /4 Test: Aşağıda günlük hayatta gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. I. ar oluşması II. Buzun erimesi III. esilerek güneş altına bırakılan karpuzun soğuması IV. Buzdolabının soğuması Bu olaylardan hangileri ısı vererek gerçekleşir? 15. az aylarında kapımızın önünü su ile yıkadığımızda ortam serinler. Bu durum ile ilgili, I. er ile su arasında ısı alışverişi olmuştur. II. Su ısı alarak hâl değiştirmiştir. III. er ısı almıştır. yargılardan hangisi yada hangileri doğrudur? A) I B) I-II C) I-II-III ) II-III 1. Aşağıda saf bir maddeye ait ısınma grafiği çizilmiştir Sıcaklık ( C) Aşağıda maddesine ait ısınma grafiği çizilmiştir. 8 3 Sıcaklık ( C) A) I-II B) I-III C) I-III-IV ) III-IV Çizilen grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisine cevap bulunamaz? Çizilen grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 16. Sıcaklık ( C) A) Erime sıcaklığı kaç C dır? B) 6. ve 9. dakika arasında kaç kalori ısı enerjisi almıştır? C) addenin kaynama sıcaklığı kaç C dır? ) adde hangi aralıklarda heterojen görünümlüdür? A) Saf maddedir. B) 4-6. dakika arası heterojen görünümlüdür. C) Buharlaşma ısısı, erime ısısından büyüktür ) dakika arasında ısı enerjisi verilmemiştir Erime sıcaklığı ( C) aynama sıcaklığı ( C) 4. Aşağıda maddesine ait ısınma grafiği çizilmiştir Sıcaklık ( C) 14. az aylarında toprak testi içine konulan su uzun süre sıcaklığını korur ve ısınmaz. Bunun nedeni testiden dışarı sızan suyun buharlaşmasıdır. Bu durumla ilgili, I. Toprak testinin içindeki su ısı kaybeder. II. Testi dışına sızan su buharlaşırken testi içindeki sudan ısı alır. yargıları için aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yada hengileri doğrudur? A) anlız I B) anlız II Saf, ve sıvılarına ait sıcaklık-zaman grafiği yukarıdaki gibi çizilmiştir. Çizilen grafiğe göre, I. ve nin kaynama noktaları aynıdır. II., ve nin kaynama noktaları farklıdır. III. kaynamaya başladığında sıvı hâldedir. yargılardan hangisi yada hangileri doğrudur? A) anlız I B) I ve II Tabloda erime ve kaynama sıcaklığı verilen maddeye ait ısınma grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Sıcaklık ( C) 12 1 C) Sıcaklık ( C) 12 B) Sıcaklık ( C) ) 12 1 Sıcaklık ( C) Çizilen grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 16 A) Erime sıcaklığı 3 C tır B) aynama sıcaklığı 9 C tır C) adde 6. dakikada sıvı hâldedir. C) I ve II doğru ) I ve II yanlış C) I-II-III ) I-III 1 1 ) 11. dakikada maddenin tamamı gaz hâlindedir B C A C C B A B B C C B

8 : /4 Test: 4 : /4 Test: C buz İçinde 8 C ta su bulunan kaba, sıcaklığı -1 C olan buz parçası atılıyor. Isı alışverişi gerçekleştikten sonra ortak sıcaklık 3 C oluyor. Verilen bilgilere göre, maddeye ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) Sıcaklık ( C) C) Sıcaklık ( C) g 8 C Su B) Sıcaklık ( C) ) Sıcaklık ( C) Sıcaklık ( C) 8 15 IV atı hâlde ısı enerjisi verilen saf bir maddeye ait ısınma eğrisi yukarıdaki gibi çiziliyor. Grafiğe göre, maddenin hâl değişimi yaşandığı aralıklar hangisidir? A) I-II B) I-III C) II-IV ) III-IV 8. oğuşma sıcaklığı 12 C, donma sıcaklığı 2 C olan bir madde 15 C sıcaklıktan, C sıcaklığa kadar soğumaya bırakılıyor. addeye ait soğuma eğrisi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) 2 Sıcaklık ( C) Sıcaklık ( C) andaki grafikte maddesi ile maddesinin bir araya gelmesi ile aralarında gerçekleşen ısı alışverişi gösterilmiştir. anlız grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. maddesi hâl değişimi geçirmemiştir. II. maddesi hâl değişimi geçirmiştir. III. maddesi 4 C ta hâl değiştirmektedir. A) I B) I-II C) III ) I-III Sıcaklık ( C) 11. Sıcaklık ( C) 9 3 I II III IV Başlangıçta katı hâlde ısıtılmaya başlanan saf bir maddeye ait ısınma eğrisi yukarıdaki gibi çiziliyor. Grafiğe göre, maddenin sadece ısı enerjisinin arttığı aralıklar hangi seçenekteki gibidir? A) I-III B) II-IV C) I-II-IV ) I-II-III B) 2 Sıcaklık ( C).N E.N 12. Sıcaklık ( C) 8 6. Sıcaklık ( C) anda saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman grafiği çizilmiştir. Çizilen grafiğe göre, aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur? I. adde başlangıçta katı hâlde ise erime noktası 5 C tır. II. adde başlangıçta sıvı hâlde ise buharlaşma noktası 5 C tır. III. adde 8-1. dakika arasında gaz haldedir. A) I B) I-II C) III ) I-II-III C) ) Sıcaklık ( C) Sıcaklık ( C) N ukarıda saf bir maddeye ait ısınma grafiği verilmiştir. (.N=aynama noktası, E.N= Erime noktası) Bu maddenin, ve N bölgelerindeki fiziksel hâli hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) atı atı+sıvı Sıvı B) atı+sıvı atı Sıvı C) atı atı Sıvı+gaz ) Sıvı atı+sıvı Gaz 3-2 Isı enerjisi (Cal) ukarıda 2 g saf bir sıvısına ait ısınma grafiği çizilmiştir. Çizilen grafiğe göre sıvısı ile ilgili aşağıdakilerden gangisi söylenemez? A) 3 C ta kaynamaya başlar B) aynarken 6 J ısı almıştır. C) Tamamen gaz hâline geçtiğinde 6 J ısı verilmiştir ) 2 C ta sıvı hâldedir.

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır.

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır. 5. FÖY FE BİİERİ madde ve EDÜSTRİ GS eler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati ÖZ ISI Isı--ütle İlişkisi Öz Isı Isı--ütle İlişkisi Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test 1

FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test 1 8.sınıf FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test Maddenin Halleri (Özısı). Aşağıda özısı ile ilgili bir şema verilmiştir. J / g J / g. C birimi 2. Madde Özısı (cal/g c) Demir,5 Krom,2 Alüminyum,27 Radyotör özısı sembolü

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C değiştirmek için alınması gereken ya da verilmesi gereken ısı miktarına ÖZ ISI denir. Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Birimi J/g C dir.

Detaylı

Maddenin ısı ile etkileşimi

Maddenin ısı ile etkileşimi Aynı miktardaki farkı sıvılar özdeş kaplara konup eşit süre ısıtıldıklarında son sıcaklıkları birbirinden farklı olur. Bunun nedeni sıvıların sıcaklığının sıvının cinsine bağlı olmasıdır. Eşit miktardaki

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96 Madde Öz Isı (Cal gr/ C) K 0,96 L 0,63 M 0,78 N 0,81 1. Tabloda öz ısıları verilen ilk sıcaklıkları eşit olan K,L,M ve N sıvılarına özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısı verildiğinde hangi maddenin son sıcaklığı

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI

MADDENİN HALLERİ VE ISI MADDENİN HALLERİ VE ISI Isı ve Sıcaklık Enerji Dönüşümü ve Özısı Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi Erime-Donma ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı Isınma-Soğuma Eğrileri Hazırlayan :Arif Özgür ÜLGER Muğla, 2017

Detaylı

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ Maddenin 3 hali vardır. örnek 1.KATI HALİ buz Maddenin hal değiştirmesinin sebebi ısı alışverişi yapmasıdır. 2.SIVI HALİ 3.GAZ HALİ su su buharı Maddenin ısı alarak katı halden

Detaylı

Maddenin Halleri ve Isı

Maddenin Halleri ve Isı Maddenin Halleri ve Isı Yukarıda ki grafik 5gr suya ait sıcaklık-zaman grafiğidir. Bu grafik ile ilgili karşınıza çıkabilecek tüm sorular aşağıda verilmiştir. A)Grafikle ilgili yorumlar 1. Grafik ısınma

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 7.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 7.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 7.SAYI

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

MADDE VE ISI ISI. KALORİ veya JOULE DİR DENEY 1 DENEY 2 BİR MADDENİN TANECİKLERİNİN TOPLAM KİNETİK ENERJİSİDİR. BİRİMİ

MADDE VE ISI ISI. KALORİ veya JOULE DİR DENEY 1 DENEY 2 BİR MADDENİN TANECİKLERİNİN TOPLAM KİNETİK ENERJİSİDİR. BİRİMİ MADDE VE ISI ISI BİR MADDENİN TANECİKLERİNİN TOPLAM KİNETİK ENERJİSİDİR. ENERJİDİR. BİRİMİ KALORİ veya JOULE DİR ÖLÇÜLEMEZ.KALORİMETRE İLE HESAPLANIR. SEMBOLÜ Q DENEY 1 1 MADDE MİKTARINA BAĞLIDIR. KÜTLE

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 8.SAYI

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ Maddeler doğada katı - sıvı - gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar. Maddenin halini tanecikleri arasındaki çekim kuvveti belirler. Tanecikler arası çekim kuvveti maddeler

Detaylı

MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi

MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi Maddenin en küçük yapı taşının atom olduğunu biliyoruz. Maddeler, atomlardan ya da atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküllerden meydana gelmiştir. Şimdiye kadar

Detaylı

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız.

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız. 1. Tost makinesinin ısınması 2. Hızlı giden arabanın fren yapmasıyla lastiklerin ısınması 3. Yazın güneşte kalan suyun ısınması 4. Odunun yanması 5. Ütünün ısınması 6. Koşu bandında tempolu yürüyen adam

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı

Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı Bölüm 1: Isı ve Sıcaklık Sıcaklık: Bir maddenin belli bir standarda göre soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik sıcaklık olarak bilinir. Maddeyi oluşturan taneciklerin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI G- ISINMA SOĞUMA EĞRĐLERĐ (2 SAAT) 1- Suyun Isınma (Buzun Hal Değişim) Grafiği (Buzun Su Buharı Haline Geçmesi) 2- Suyun Soğuma (Su Buharının

Detaylı

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir.

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir. 2 Hâl Değişimi 1 est 1 in Çözümleri 1. Karışımın denge sıcaklığı 5 C olduğuna göre, olay sırasında buzun tamamı erimiştir. Diğer iki bilginin doğruluğu kesin değildir. 5. Kaynama noktası, donma noktası

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

Isı Cisimleri Hareket Ettirir

Isı Cisimleri Hareket Ettirir Isı Cisimleri Hareket Ettirir Yakıtların oksijenle birleşerek yanması sonucunda oluşan ısı enerjisi harekete dönüşebilir. Yediğimiz besinler enerji verir. Besinlerden sağladığımız bu enerji ısı enerjisidir.

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi 5.2 ISI ALIŞ VERİŞİ VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ Isı, sıcaklıkları farklı iki maddenin birbirine teması sonucunda, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olatı maddeye aktarılan enerjidir. Isı aktanm olayında,

Detaylı

ISI,MADDELERİ ETKİLER

ISI,MADDELERİ ETKİLER ISI,MADDELERİ ETKİLER Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür Maddelere verilen ısı,sıcaklığı artırırken maddelerin boyutlarında da değişime neden olur.isının etkisiyle maddelerin boyutlarındaki bu değişime

Detaylı

ISI VE SICAKLIK Bölüm - 5

ISI VE SICAKLIK Bölüm - 5 ISI VE SIAI Bölüm - 5 EROEREER - Sıcaklık ölçmek için kullanılan araçlara termometre denir. - ermometreler, kullanım amaçlarına göre üçe ayrılır.. Sıvılı termometreler. etal termometreler 3. Gazlı termometreler.

Detaylı

Ünite MADDENİN HALLERİ VE ISI

Ünite MADDENİN HALLERİ VE ISI Ünite 5 MADDENİN MADDENİN HALLERİ VE ISI HALLERİ VE ISI Sayfa No Isı ve...214 Test 1...214 Etkinlik (1 2)... 216 217 Enerji Dönüşümü ve Öz ısı...218 Test 2...218 Test 3...22 Etkinlik (3 5)... 222 223 Alışverişi...224

Detaylı

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ)

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) 2010 Hasan Şahin KIZILCIK hskizilcik@gazi.edu.tr Mustafa TAN mtan@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Ankara/Türkiye

Detaylı

5. SINIF KİMYA KONULARI

5. SINIF KİMYA KONULARI 5. SINIF KİMYA KONULARI ISI VE SICAKLIK ISI Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya konulduğunda aralarında enerji alış verişi olur. Alınan ya da verilen enerji ısı enerjisi denir. Isı ve sıcaklık

Detaylı

10. SAYI İÇMELİ ŞEHİT DAVUT YILDIZ ORTAOKULU

10. SAYI İÇMELİ ŞEHİT DAVUT YILDIZ ORTAOKULU 10. SAYI ADI SOYADI ABDURRAHMAN KARAŞAHİN LEVENT EKER MEHMET DİLBER MEHMET EMRAH AYDIN MEHMET UYSAL RAMAZAN BOZDAŞ OKUL NİĞDE İL MEM ARGE İÇMELİ ŞEHİT DAVUT YILDIZ ORTAOKULU GÜMÜŞLER ORTAOKULU HACIBEYLİ

Detaylı

HAL DEĞİŞİMLERİ. Kimya Ders Notu

HAL DEĞİŞİMLERİ. Kimya Ders Notu HAL DEĞİŞİMLERİ Kimya Ders Notu HAL DEĞİŞİMLERİ Farklı maddelerin aynı koşullarda farklı fiziksel hallerde bulunmasının nedeni, madde tanecikleri arasındaki çekim kuvvetlerinin maddeden maddeye değişmesidir.

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Isının akış yönü her zaman sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğrudur.

Isı ve Sıcaklık. Isının akış yönü her zaman sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğrudur. Isı ve Sıcaklık Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Sıcaklıkları farklı iki madde temas ettirildiğinde sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye ısı akışı olur. Isının akış yönü her

Detaylı

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi.

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi. 1- Bu testte 20 soru vardır. 2- Cevaplama süresi 40 dakikadır. Adı Soyadı :... Sınıfı :. 1 2..? romozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

ISI SICAKLIK GENLEŞME

ISI SICAKLIK GENLEŞME ISI SICAKLIK GENLEŞME SICAKLIK Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir. Bir maddenin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı olan büyüklüğe

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

(Cevap: D) ÖRNEK 2: Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde yalnız fiziksel bir değişme olmuştur?

(Cevap: D) ÖRNEK 2: Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde yalnız fiziksel bir değişme olmuştur? MADDEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME SORULARI ÖRNEK 1: Kimyasal bir olay sırasında; 1.Maddenin molekül yapısı değişir. 2.Farklı kimyasal özellikte yeni madde oluşur. 3.Maddenin fiziksel özellikleri değişmez.

Detaylı

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır. Bu damlacıklara su buharı diyoruz. Suyun küçük damlacıklar halinde havaya

Detaylı

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI SU HALDEN HALE GİRER Su 3 halde bulunur: Katı, sıvı ve gaz. * Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmesine YOĞUŞMA denir. * Kar kışın yağar. Yağmur ise daha çok ilkbahar mevsiminde yağar. * Yeryüzündeki

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3.

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. Bir ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Maddeleri birbirinden ayırt etmek için her bir maddenin kendine özgü özelliklerini kullanırız. Örneğin; renk, koku, tat ve sertlik gibi özellikleri ile maddeleri ayırt

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ SEZEN DEMİR

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ SEZEN DEMİR ISINMA VE SOĞUMA Her maddenin bir sıcaklığı vardır. Örneğin; çay ya da yeni pişirilmiş bir çorba sıcaktır. Buzdolabından çıkarılan su ya da dondurma ise soğuktur. Maddelerin hangisinin sıcak, hangisinin

Detaylı

a) saf su b) şekerli su c) tuzlu su d) alkollü su a) teneke b) tel c) bilye d) bardak a) doğal gaz b) kömür c) petrol d) linyit

a) saf su b) şekerli su c) tuzlu su d) alkollü su a) teneke b) tel c) bilye d) bardak a) doğal gaz b) kömür c) petrol d) linyit 1) Hangi seçenekteki su, diğerlerinden daha önce donar? a) saf su b) şekerli su c) tuzlu su d) alkollü su 2) Hangi seçenekteki cismin genleşmesi boyuna doğru olur? a) teneke b) tel c) bilye d) bardak 3)

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNE ORT SINVI F 1. şağıda çeşitli canlıların üreme şekilleri gösterilmiştir. Bu canlı türlerinin hangisinde, elde edilen yavruların genetik yapısı ana canlıdan farklıdır? 2. Üç öğrenci,

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNE ORTA SINAVI F 1. ir hayvan hücresindeki solunumda; T maddesi kullanılır ve enerji verir. Y maddesi parçalanma sonucu oluşan gazdır. u bilgilere göre, T ve Y ile belirtilen maddelerin

Detaylı

HAYALİMO8 LGS DENEME 2

HAYALİMO8 LGS DENEME 2 ADSOYAD: SINIF: ŞUBE: HAYALİMO8 Doğru: Yanlış : Net : 1 3 Yukarıda mitoz bölünmenin bazı evrelerinde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki evre şekillerinden hangisinin açıklaması yukarıda

Detaylı

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal)

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal) 1- Maddenin Tanecikli Yapısı : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur. Madde

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması Maddenin Sınıflandırılması 1.Katı Tanecikler arasında boşluk yoktur. Genleşir. Sıkıştırılamaz 2.Sıvı Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır. Azda olsa sıkıştırılabilir. Genleşir.

Detaylı

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ TRMOİNMİK / HL ĞİŞİMİ Maddenin Isı İletkenliği / Isı Sıcaklık Farkı / asıncın rime Noktasına tkisi / Nem Sorular TRMOİNMİK Isıl denge; sıcaklıkları farklı cisimler birbirine değerek ortak bir sıcaklığa

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Madde:Hacmi ve kütlesi olan her şey. Molekül:Aynı ya da farklı cins atomlardan oluşmuş, bir maddenin tüm özelliğini taşıyan en küçük parçası.

Detaylı

ISI SICAKLIK. hakkında neler biliyoruz?

ISI SICAKLIK. hakkında neler biliyoruz? ISI SICAKLIK hakkında neler biliyoruz? Reklamlarda, haberler ve hava durumu programlarında sık sık duyduğumuz; "Düşük ısılarda bile mükemmel temizlik" "Dış ısı göstergesi" "Vücut ısısı düştü" "Bugün Şanlıurfa

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

1) Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür

1) Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür 1) Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür Bir bardak suyun içine buz parçaları koyduğumuzda suyun sıcaklığının azaldığını gözlemleriz. Sonuç olarak ısının maddeler üzerindeki en belirgin etkisi sıcaklık

Detaylı

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar. (4) Örnek:

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar. (4) Örnek: 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI İLE MERKEZİ SINAV (TEOG) ARASI KAZANIMLAR VE SORU ÖRNEKLERİ 1.1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir. (1) 1.4.

Detaylı

TEOG-2 DENEMESİ 23 3.

TEOG-2 DENEMESİ 23 3. 1. TEOG-2 DENEMESİ 23 3. Yukarıdaki grafikte X,Y,Z,T,L,Q,R,O elementlerinin grup ve periyot numaraları verilmiştir. Buna göre bu elementler arasındaki kimyasal bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ ERİME VE DONMA NOKTASI

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ ERİME VE DONMA NOKTASI MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ KAYNAMA NOKTASI ERİME VE DONMA NOKTASI YOĞUNLUK Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza yarayan özelliklere denir. K A Y N A M A MADDENİN

Detaylı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 1- Maddenin Tanecikli Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve

Detaylı

4.SINIF KİMYA KONULARI

4.SINIF KİMYA KONULARI K A İ M Y 4.SINIF KİMYA KONULARI MADDEYİ TANIYALIM MADDE NEDİR? Çevremizde dokunduğumuz,kokladığımız,gördü ğümüz birbirinden farklı birçok varlık vardır.az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak

Detaylı

5. Ünite 2. Konu Hâl Değişimi A nın Yanıtları

5. Ünite 2. Konu Hâl Değişimi A nın Yanıtları HAL DEĞİŞİMİ 1 5. Ünite 2. Konu Hâl Değişimi A nın Yanıtları 1.... Buharlaşma sıvı hâlden gaz hâline geçiş olup, sıvı yüzeyinde gerçekleşen bir olaydır. 9. Hâl değiştirme anında bir maddenin özkütlesi...

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI YAĞMURUN OLUŞUMU VE SUYUN UĞRADIĞI DEĞİŞİKLİKLER GÜNEŞ ENERJİSİ VE YERYÜZÜNE ETKİSİ ISI VE SICAKLIK KAVRAMLARI ISINMAK İÇİN KULLANILAN YAKITLAR ISININ MADDE ÜERİNDEKİ ETKİSİ

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2 MADDE VE ÖZELLİKLERİ Kimya Konu Tarama Testi-2 SORU 1: I. Renk, koku, tat ve uçuculuk tüm maddelerin ortak özelliğidir. II. Özkütle, esneklik katsayısı ve kaynama noktası tüm maddelerin ayırt edici özelliğidir.

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar. (4) Örnek:

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar. (4) Örnek: 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI İLE MERKEZİ SINAV (TEOG) ARASI KAZANIMLAR VE SORU ÖRNEKLERİ 1.1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir. (1) 1.4.

Detaylı

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur.

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur. Alıştırmalar 1 1. a) Verilen değerleri şekildeki gibi gösterirsek, termometresindeki, 6 3 3 bölme termometresinde, 1 4 6 bölmeye karşılık gelir. ÇÖZÜMER 6 1 Görüldüğü gibi termometresinde 1 lik bir artış

Detaylı

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 3 Ünite Isı ve Sıcaklık 1. Isı, Sıcaklık. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 1 Isı, Sıcaklık, Hâl Değişimi ve Genleşme'nin Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikte

Detaylı

TEST 5-1 KONU ISI SICAKLIK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 5-1 KONU ISI SICAKLIK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 5 S SCKLK Çözümler TST 5-1 ÇÖÜMLR 7. Kütle iki katına çıktığında sıcaklığı 1 C den 2 C ye çıkana kadar aldığı ısı ve erirken aldığı ısı 2 katına çıkar. rime sıcaklığı değişmez. 1. enge sıcaklığı iki

Detaylı

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor.

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor. 2016/2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KOCATEPE ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyad: No: Sınıf: Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.(10x1p) Aşağıdaki grafikte kaptaki maddenin ph değişimi

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2 GERÇEK GAZLAR Gazların davranışlarını açıklayan kinetik teoriye göre; 1. Gaz tanecikleri çok küçük hacme sahip olduklarından kabın hacmine göre gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilebilir. 2. Gaz

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI Madde:Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. ** Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden

Detaylı

Yukarıda verilen bilgilere göre X,Y ve Z elementlerinin sınıfları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? C) D)

Yukarıda verilen bilgilere göre X,Y ve Z elementlerinin sınıfları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? C) D) 1-3- Yukarıda mitoz bölünmenin bazı evrelerinde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki evre şekillerinden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir? A) B) C) D) 2-Öğretmen öğrencilerinden

Detaylı

Grubunuzla çalışarak aşağıdaki sorulara değişik cevaplar vermeye çalışınız.

Grubunuzla çalışarak aşağıdaki sorulara değişik cevaplar vermeye çalışınız. GİRİŞİŞ ETKİNL NLİĞİ Grubunuzla çalışarak aşağıdaki sorulara değişik cevaplar vermeye çalışınız. Sobaları, kaloriferleri kışın yaktığımız halde yazın niçin yakmıyoruz? Soğuk su içmek istediğinizde suyu

Detaylı

1)Isı ve Sıcaklık farklıdır Sıcak Madde Soğuk Maddeyi İletir

1)Isı ve Sıcaklık farklıdır Sıcak Madde Soğuk Maddeyi İletir ISI VE SICAKLIK 1)Isı ve Sıcaklık farklıdır Sıcak Madde Soğuk Maddeyi İletir Sıcak bir bardak çay içine çay kaşığı bıraktığımızda bir süre sonra çay kaşığının sıcaklığı artar. Buna göre sıcak maddeler

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 11 MYIS 2014 Saat: 09.00 F 1. Şekilde bir hidranın üremesi gösterilmiştir. 3. hmet, şekilde verilen yaşama ortamındaki canlıları gelişi güzel numaralandırıyor.

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma B. Hal değişimi A. Bozunma A. ISINMA VE SOĞUMA Maddeler bulundukları ortamlara bağlı olarak sıcak yada soğuk olabilirler. Isının en önemli özelliklerinden

Detaylı

SU, HALDEN HALE GİRER

SU, HALDEN HALE GİRER Atmosferde yükselen buhar soğuk hava tabakasıyla karşılaştığında yoğuşur. Gaz halindeki bir madde dışarıya ısı verdiğinde sıvı hale geçiriyorsa bu olaya yoğuşma denir. Sıcak Hava Yükselir ve Soğuyup Yağış

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

MADDENİN HÂLLERİ VE ISI

MADDENİN HÂLLERİ VE ISI ÜNİTE MADDENİN HÂLLERİ VE ISI Öğrendiklerimiz Bundan önceki fen bilimleri derslerinde: Maddeyi katı, sıvı ve gaz hâli olmak üzere üç grupta sınıflandırmayı, Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini akışkanlık,

Detaylı

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ ISI NEDİR? Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi kalorimetre kabı ile ölçülür. Isı bir enerji çeşidi

Detaylı

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar. (4) Örnek:

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar. (4) Örnek: 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI İLE MERKEZİ SINAV (TEOG) ARASI KAZANIMLAR VE SORU ÖRNEKLERİ 1.1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir. (1) 1.4.

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ

MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ ISINMA-SOĞUMA Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı artar. Maddenin sıcaklığının artması ısınma sonucunda gerçekleşir Özel karışımlı toprakların pişmesi ile seramik,porselen,kiremit,tuğla

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

MADDE BİLGİSİ II. Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti zayıf olan sıvılar, diğer sıvılara göre daha uçucudur.

MADDE BİLGİSİ II. Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti zayıf olan sıvılar, diğer sıvılara göre daha uçucudur. MADDE BİLGİSİ II Sıvılar, sıvı olarak bulundukları basınç ve sıcaklık koşullarında buharlaşır ve buharları yoğunlaşır. Sıvı, kapalı bir kapta bulunuyorsa ve sıcaklık sabit ise sıvı buharı, sıvısı ile dengededir.

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Isı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Isı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 6 Isı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar enerji kavramını, sıcaklık ve ısıyı, özgül ısıyı, ısı ölçümünü, erime ve buharlaşmayı, genleşmeyi, gazları öğreneceksiniz. İçindekiler Giriş Enerji Sıcaklık

Detaylı

5/31/2011. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini birbirine dönüştürmek için,eşitlikleri kullanılabilir.

5/31/2011. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini birbirine dönüştürmek için,eşitlikleri kullanılabilir. Bir buz kalıbını güneş ışınlarının geldiği yere koyduğumuzda eridiği, yazın elektrik tellerinin sarktığı, yeterince ısı alan suyun kaynadığı, kışın ise bazı yerlerde suların donduğu görülür. Yani kısaca

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar P basıncında, V hacmindeki bir kaba konulan kütlesi m ve sıcaklığı T olan bir gazın özellikleri ele alınacaktır. Bu kavramların birbirleriyle nasıl

Detaylı