Vˆ (m 3 /kg) ρ (kg/m 3 ) m (kg) F (N)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vˆ (m 3 /kg) ρ (kg/m 3 ) m (kg) F (N)"

Transkript

1 PROBLEM SETİ Genel tanımlar. Aşağıdaki tablodaki boşlukları g = 9.8 m/s ve V = 0 m 3 için doldurunuz. Vˆ (m 3 /kg) ρ (kg/m 3 ) m (kg) F (N) a. 0 b. c. d. 00 e. 00. Patm = 0 kpa ise (ρ Hg = 3.6 g/cm 3 ) aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz. kpa gösterge kpa mutlak mmhg mutlak mh O mutlak a. 5 b. 50 c. 30 d m yüksek ve 3 m çapa sahip bir tank su ile doldurulmuştur, bu tankın tabanındaki basınç ve tankın hacmi nedir? Eğer tankın yüksekliği sabit tutulup çapı 4.6 m ye çıkarılırsa tankın tabanındaki basınç ve tank hacmi ne olur? 4. Oda sıcaklığında (5 o C), 00 psia basınç (mutlak basınç) ve 0. m 3 hacme sahip bir dalış tüpünün kaç kg hava alabildiğini hesaplayınız. Sıcaklık 50 o C olduğunda tank içindeki basınç ne olur? 5. Bir silindirin kesit alanı 500 mm dir. Silindir içindeki gazın basıncı, çevre basıncından 50 kpa daha fazladır. Bu durumda silindir içinde bulunan piston dengede kaldığına göre, piston ağırlığının kaç kg olduğunu hesaplayınız. 6. Yazın bir otomobil lastiğinin sıcaklığı sürüş sonrasında 50 o C ve lastiğin basıncı 55 kpa dır (gösterge). Lastik hacmi sabit ve lastikten hiç hava kaçağı olmadığı düşünürse, aynı lastiğin kışın 0 o C deki basıncı nedir? 7. Aşağıda bazı dönüşüm faktörlerinin listesi bulunmaktadır. Bunların hepsi yaklaşık değerlerdir (±%0). Bu yaklaşık değerler, dönüşümleri daha akılda kalıcı ve kolay kılmak amacıyla yazılmıştır, Bunların gerçek değerlerini bularak yan tarafına yazınız. * atm bar * (Btu) kj * (hp) 0.75 kw * (inch).5 cm * (lb m ) 0.5 kg * (mile).6 km * (yard) m 8. Barometrik basıncın 75 cmhg olduğu bir yerde, bir kaba bağlanmış basınç göstergesi 3,5 bar değerini göstermektedir. Kap içindeki mutlak basıncı hesaplayınız. Cıvanın yoğunluğunu 3600 kg/m 3 alınız. 9. Boyutları 6mx6mx8m olan bir odanın içindeki havanın kütlesini ve ağırlığını hesaplayınız. Havanın yoğunluğunu,6 kg/m 3 alınız hp gücündeki bir makinanın dakika çalıştığında yapmış olduğu işi hesaplayınız.

2 PROBLEM SETİ- Termodinamiğin. Yasası Kapalı Sistemler. Şekilde görülen sisteme 00 J lük ısı girişi olmakta bunun yanında sisteme 50 J lük iş yapılmaktadır. Sistemin iç enerjisinde meydana gelen değişimi belirleyiniz. Q=00J Sistem W=50J. Kapalı bir sistemde mol gaz dört adımlı bir termodinamik döngüden geçirilmektedir. Aşağıdaki tablo verilerini kullanarak, soru işareti ile gösterilen yerlere gelmesi gereken sayısal değerleri bulunuz. Adım U/J Q/J W/J 00? ? 3800? 34? ?? 34?? Karıştırıcılı bir tankta 0 o C de 0 kg su bulunmakta ve karıştırıcı su üzerine 0.5 kw lık iş yapmaktadır. Sudan çevreye hiç ısı kaybı olmazsa, suyun sıcaklığının 30 o C ye yükselmesi için ne kadar zaman geçmelidir? Su için C p = 4.8 kj/kg o C. 4. Kapalı bir sisteme 7.5 kj ısı eklendiğinde sistemin iç enerjisi kj azalış göstermektedir. Bu durumda ne kadarlık bir enerji işe dönüşmüş olur? Yapılan işin sıfır olması için aynı şartlarda ne kadar ısı transfer edilmelidir? kg, 5 o C deki su ile dolu 5 kg kütleye sahip çok yalıtılmış çelik kap içine, ilk sıcaklığı 500 o C olan kg lık çelik bir kütük batırılmaktadır ve su içinde sistem dengeye gelinceye kadar bekletilmektedir. Sistem dengeye ulaştığında çelik kütüğün son sıcaklığı ne olur? Oluşabilecek herhangi bir genişleme veya daralma etkisini ihmal edip, suyun spesifik ısısı 4.8 kj/kg K, çeliğin spesifik ısısı 0.50 kj/kg K alınız o C deki kg sıvı su için; ( Cv = 4.8 kj/kg.k ; g = 9.8 m /s ) a. Sıcaklığın K arttırılıyor ise; U kj olarak ne olur? b. z yüksekliği değiştiriliyor ise; Potansiyel enerjideki değişim E P, a şıkkındaki U ile aynı ise, z yüksekliği kaç metredir? c. Sabit halden v hızı ile hız kazandırılır ise; Kinetik enerjideki değişim E K, a şıkkındaki U ile aynı ise, v hızı kaç m/s dir? d. Yukarıda bulduğunuz 3 sonucu karşılaştırarak tartışınız.

3 7. 80 o C sıcaklıktaki ve kpa basınçtaki sıvı su 76 kj/kg iç enerjiye ve.3 cm 3 /g spesifik hacme sahiptir. a. Suyun entalpisi nedir? b. Su 300 o C ve 500 kpa basınçta buhar faza getirildiğinde iç enerjisi kj/kg ve spesifik hacmi 69.7 cm 3 /g olmaktadır. Bu işlem için U ve H değerlerini hesaplayınız. 8. Hava 300 K den 700 K ısıtılırsa entalpi değişimini aşağıdaki şartlar için hesaplayınız. a. C p =,006 kj/kg o C, b. C p = x0-3 T x0-6 T kj/kg o C. 9. Aşağıda a dan e ye kadar verilen bütün basamaklar bir işlemin basamaklarını göstermektedir. Basamaklarda boş bırakılan değerleri kj olarak bulunuz. Q W E E E a b c d e Aşağıdaki tabloda verilen işlem 4 basamaklı bir döngüden oluşmaktadır. Bazı enerji transferleri ve değişimleri tabloda sayısal değer olarak verilmiştir. Eksik olan değerleri KJ biriminde belirleyiniz. İşlem Q W U -00 A B C 3 4 D E -00. m 3 lük sabit bir kapta, 50 C sıcaklıkta ve 00 kpa basınçta helyum gazı bulunmaktadır. Bu kaptaki basıncı, 800 kpa a çıkarmak için gerekli ısı enerjisini hesaplayınız. ( Cv =3. kj/kg.k)

4 PROBLEM SETİ-3 Termodinamiğin. Yasası Açık Sistemler. 0 m 3 hacıma sahip tank 800 kpa basınç ve 400 o C sıcaklıktaki buhar ile doldurulmuştur. Buhar tanka çapı 0 cm olan bir boru ile girmektedir. Buharın borudan tanka giriş hızı 0 m/s iken tankın yoğunluğundaki değişim nasıl olur?. 5 o C de kg/s lik soğuk su ile 75 o C de 0.8 kg/s sıcak su bir karıştırma işleminde karıştırılarak ılık su akımı elde edilmektedir. Karıştırma sırasında 30 kj/s lik çevreye ısı kaybı olmaktadır. Ilık su akımının sıcaklığı nedir? Suyun spesifik ısısı sabit ve 4.8 kj/ kg. K alınabilir kmol/ saat debi ile hava P =. bar basınçtan P = 6 bar basınca sıkıştırılmaktadır. Bu işlem için gerekli güç 98.8 kw tır. Sıcaklık ve hız verileri aşağıda verildiği gibidir. T = 300 K T = 50 K v = 0 m/s v = 3.5 m/s Kompresöre transfer edilen ısı hızı nedir (kj/s)? Havanın Cp = (7/)R ve entalpinin basınçtan bağımsız olduğunu kabul ediniz. 4. Dışından yüksek sıcaklıktaki baca gazı geçen yatay bir serpantinin içinden su akmaktadır. Su serpantinden geçerken 00 kpa ve 80 o C deki sıvı fazdan 00 kpa ve 5 o C taki buhar fazına geçmektedir. Serpantine suyun giriş hızı 3 m/s ve buharın çıkış hızı 00 m/s dir. Serpantin boyunca birim su kütlesi başına transfer edilen ısıyı hesaplayınız? Giriş ve çıkış akımlarının entalpileri sırasıyla kj/kg ve 76.5 kj/kg olarak verilmiştir cm uzunluğunda ve 5 cm iç çapa sahip, yalıtılmış bir nozuldan yatışkın halde buhar akmaktadır. Nozul girişinde () Sıcaklık 35 o C, basınç 700 kpa ve akış hızı 30 m/s; çıkışında () ise sıcaklık 40 o C ve basınç 350 kpa dır. Giriş ve çıkış şartları için entalpi ve spesifik hacim değerleri aşağıda verilmiştir. H = 3.5 kj/kg V = cm 3 /g H = kj/kg V = cm 3 /g Nozul çıkışında buharın akış hızı nedir? Nozulun çıkıştaki çapı nedir? m çapındaki boru ile 3.6 atm basınçta, 35.5 o C sıcaklıkta ve m/s hızı ile bir türbine buhar girmektedir. Türbin çıkışında boru çapı 0.54 m, basınç 0.34 atm ve sıcaklık 93 o C olmaktadır. Turbinden elde edilen güç ne kadardır? H = kj/kg H = 67.6kJ/kg V = 90.9 cm 3 /g V = cm 3 /g 7. kg hava sabit basınçta tersinir olarak 300 K ve bar dan hacminin üç katına kadar ısıtılmaktadır. Bu proses için W, Q, U ve H değerlerini hesaplayınız. Hava için PV/T=83.4 bar cm 3 /mol K ve Cp = 9 J/mol K kabulü yapılabilir.

5 PROBLEM SETİ-4 Saf Maddelerin Özellikleri ^ ^ ^. Aşağıda verilen özelliklere göre suyun/buharın U, H, V değerlerini tablolardan belirleyiniz. a. Doygunluk sıcaklığı, T=0 o C b. Doygunluk sıcaklığı, T=95 o C c. Doygunluk basıncı, P=75 kpa d. Doygunluk basıncı, P=0.75 MPa e. T=50 o C ve P=0.0 MPa f. T=300 o C ve P=0.4 MPa g. P=.5 MPa ve T=350 o C h. P=5 MPa ve T=300 o C. mol ideal gaz Cp = (7/)R ve Cv = (5/)R iken, P = 8 bar, T = 600 K den P = bara, a. Sabit hacimde, b. Sabit sıcaklıkta, c. Adyabatik, olarak genişletilmektedir. Tersinir işlemler kabulü yapılarak, her bir proses için W, Q, U ve H değerlerini hesaplayınız. PV diyagramını çiziniz. 3. Başlangıçta 600 K ve 0 barda olan bir ideal gaz kapalı bir sistemde, dört basamaklık tersinir bir çevrime tabi tutulmuştur. - basamağında basınç izotermal olarak 3 bara düşürülmekte, -3 basamağında basınç sabit hacimde bara düşürülmekte, 3-4 basamağında sabit basınçta hacmi düşürülmekte ve -4 basamağında ise adyabatik olarak ilk haldeki şartlara geri döndürülmektedir. a. Bu proses için PV diyagramını çiziniz. b.,, 3 ve 4 hallerinde T ve P değerlerini belirleyiniz. c. W, Q, U ve H değerlerini her basamak için hesaplayınız. Veri : Cp = (7/)R ve Cv = (5/)R olarak alınabilir. 4. İdeal bir gaz, P = bar, V = m 3 den P = bar ve V = m 3 e tersinir olarak aşağıdaki işlemlerden geçirilmektedir: a. İzotermal sıkıştırma, b. Adyabatik sıkıştırma ve sabit basınçta soğutma, c. Adyabatik sıkıştırma ve sabit hacimde soğutma, d. Sabit hacimde ısıtma ve sabit basınçta soğutma, e. Sabit basınçta soğutma ve sabit hacimde ısıtma, W, Q, U ve H değerlerini her bir işlem için hesaplayınız ve her bir işlemi PV diyagramında gösteriniz. Cp = (7/)R ve Cv = (5/)R olarak alınabilir. 5. İdeal bir gaz yatışkın şartlarda yatay bir tüp içinden geçmektedir. Sisteme hiçbir şekilde ısı eklenmemekte ve şaft işi yapılmamaktadır. Tüpün kesit alanı tüp boyunca değişiklik göstermektedir ve bu da tüp içinde hız değişimine sebep olmaktadır. Sıcaklık değişimi için gazın hızı ile ilişkili olan bir ifade türetiniz. 50 o C deki azot gazı tüpün bir bölgesinden,5 m/s hızı ile geçiyorsa, başka bir bölgesinden geçerken hızı 50 m/s olduğunda gazın sıcaklığı ne olur? Cp = (7/)R olarak alınabilir. 6. mol ideal gazın sıcaklık ve basıncı 30 o C ve bar dan üç farklı tersinir işlemle 30 o C ve 0 bar a değiştirilmektedir: gaz ilk önce sabit hacimde sıcaklığı 30 o C olana dek ısıtılmakta, daha sonra izotermal olarak 0 bara sıkıştırılmaktadır, gaz ilk önce sabit basınçta sıcaklığı 30 o C olana dek ısıtılmakta, daha sonra izotermal olarak 0 bara sıkıştırılmaktadır, gaz ilk önce izotermal olarak 0 bar a sıkıştırılmakta, daha sonra sabit basınçta 30 o C ye ısıtılmaktadır,

6 Cp ve Cv sabitlerini Cp = (7/)R ve Cv = (5/)R alarak her bir durum için W, Q, U ve H değerlerini hesaplayınız. Ayrıca Cp ve Cv sabitlerini Cp = (5/)R ve Cv = (3/)R olarak da alıp hesapları tekrarlayınız. 7. Sabit ısı kapasitelerine sahip bir mol ideal gaz tersinir işlemlerden geçirilmektedir. Bu durum için U = [/(γ-)] (PV) eşitliğini gösteriniz lt lik bir kap içinde 65 C sıcaklıkta kg amonyak gazı bulunmaktadır. Gazın basıncını, a. ideal gaz kanunu ile b. Van der Waals hal denklemi ile c. Sıkıştırılabilirlik faktörü diyagramı ile hesaplayınız C sıcaklıkta ve.3 lt hacminde bir kap içinde bulunan bir mol CO gazının basıncı deneysel olarak 8.4 atm olarak ölçülmüştür. Gazın basıncını, a. ideal gaz kanunu ile b. Van der Waals hal denklemi ile c. Sıkıştırılabilirlik faktörü diyagramını kullanarak hesaplayınız. Elde edilen değerleri deneysel sonuç ile karşılaştırarak sapma yüzdelerini bulunuz lt hacminde bir gaz tüpü içinde kg CO bulunmaktadır. Gazın sıcaklığı 98 K dir. Tüp içindeki basıncı sıkıştırılabilirlik faktörü diyagramı kullanarak hesaplayınız.. Metan gazının 73 atm basınç ve 367 K sıcaklıktaki özgül hacmini, a. ideal gaz kanunu ile b. Van der Waals hal denklemi ile c. Sıkıştırılabilirlik faktörü diyagramını kullanarak hesaplayınız. Elde edilen sonuçları deneysel olarak elde edilmiş olan m 3 /kg değeri ile karşılaştırın K ve bar da n-bütanın molar hacmini aşağıdaki durumlar için hesaplayınız. a. Doygun buhar b. Doygun sıvı 3. Etilen için 5 o C de barda, Z ve V değerlerini Peng-Robinson eşitliğini kullanarak hesaplayınız o C de 800 kpa basınçta buhar için, Z ve V değerlerini Buhar tablolarını kullanarak hesaplayınız. 5. 0,35 m 3 lük bir kap 5 o C ve 00 kpa da etan buharı ile doldurulmuştur. Kap 0 o C ye ısıtılırsa basınç ne olur?

7 PROBLEM SETİ-5 Termodinamiğin II. Yasası ve Entropi. Bir Carnot makinası 55 o C sıcaklıktaki bir ısı deposundan 50 kw lık ısı almaktadır ve 50 o C sıcaklıktaki ısı deposuna vermektedir. Bu makineden elde edilen gücü ve geri verilen ısıyı hesaplayınız.. Aşağıda verilen enerji üreteçleri KW lık enerji üretmektedir. Her bir durum için depodan alınan ve soğuk depoya verilen ısı hızını hesaplayınız. a. 750 K ve 300 K sıcaklık aralığında çalışan bir Carnot makinesi, b. Aynı çalışma sıcaklık aralığında çalışan fakat ısıl verimi η = 0.35 olan bir makine. 3. Özel bir güç santrali 350 o C ve 30 o C sıcaklıklarındaki iki ısı deposu arasında çalışmaktadır. Aynı sıcaklık aralığında çalışan Carnot makinesi için ısıl verim % 55 ise; a. Santralin ısıl verimi nedir? b. Isıl verimin % 35 olabilmesi için ısı deposunun sıcaklığı hangi sıcaklığa arttırılmalıdır? Carnot makinesı ısıl verimi yine % 55 dir. 4. 0,06 m 3 hacıma sahip sabit bir kap 500 K sıcaklık ve bar basınçta ideal bir gaz ile doludur. Cv = (5/)R dir. a. Gaza geçen ısı 5 kj ise, entropi değişimini hesaplayınız. b. Kap bir karıştırıcı ile döndürülerek gaza 5 kj lük bir şaft işi yapıldığında, işlem adiyabatik ise entropideki değişim ne olur? S toplam nedir? İşlem tersinmez olduğunda durum ne olur? 5. Bir Carnot makinası 600 K ile 300 K arasındaki sıcaklıklarda çalışmaktadır. Bu makina 50 K de soğutma yapan ve 300K de ısıyı dışarı bırakan bir Carnot soğutucusunu olarak çalıştırmaktadır. Soğutucu tarafından alınan ısının makinaya verilen ısıya oranını sayısal olarak belirleyiniz K sıcaklık,5 bar da bir mol ideal gaz izotermal-tersinmez olarak 6,5 bar a sıkıştırılmaktadır. Bu işlem için gerekli iş izotermal-tersinir sıkıştırma yapıldığı şartlarda elde edilen işten % 30 fazladır. Sıkıştırma sırasında sıcaklığı 98,5 K olan ısı deposuna ısı geçişi olmaktadır. Gazın ve ısı deposunun entropi değişimini, S toplam ı hesaplayınız. 7. Yatışkın halde çalışan bir adiyabatik türbine gaz P, T de girip V, T çalışma şartlarında atılmaktadır. Türbinden geçen gazı ideal gaz kabul ederek, W, W ideal, W kayıp ve S G değerlerini ağağıda verilen iki farklı durum için hesaplayınız. T σ = 300 K alınız. a. T = 500 K, P = 6 bar; T = 37 K, P =. bar; Cp / R = 7/ b. T = 450 K, P = 5 bar; T = 376 K, P = bar; Cp / R = 4 8. İdeal bir gazın basıncı 500 kpa dan 50 kpa a bir kısma vanasında adyabatik olarak düşürülmektedir. Gaz vanadan 0 mol/s hız ile geçirilmektedir. T σ = 300 K iken S G ve W kayıp değerlerini hesaplayınız.

8 PROBLEM SETİ-6 Sıkıştırma Prosesleri; Kompresörler, Pompalar. Adyabatik çalışan bir kompresör havayı 0 m 3 lük yalıtılmış bir tanka göndermede kullanılmaktadır. Tank başlangıçta 5 o C de ve 0.3 kpa basıncında hava ile doludur. Tank içindeki havanın bu şartları kompresöre giren havanın şartları ile de aynıdır. Tankın basıncı 000 kpa oluncaya kadar kompresör ile hava basılmaya devam etmektedir. Sıkıştırma prosesini adyabatik ve izentropik kabul ederek kompresöre verilmesi gereken işi bulunuz. Havayı ideal gaz kabul edebilirsiniz. C p =(7/)R ve C v =(5/)R.. 5 kpa basıncındaki doymuş buhar bir kompresör yardımı ile 700 kpa basınca çıkarılmaktadır. Buharın kompresör içindeki kütlesel akış hızı.5 kg/s dir. Kompresör verimini %78 alarak gerekli gücü hesaplayınız. Son durumdaki entalpi ve entropi değerlerini belirleyiniz. 3. o C ve 00 kpa daki amonyak 000 kpa a verimi %8 olan bir kompresörlerde iki kademeli olarak sıkıştırılmaktadır. Gerekli iş ile I. ve II. kademe çıkışlarındaki sıcaklıkları belirleyiniz o C ve 3500 kpa daki metan gazı 5500 kpa a bir kompresör (η=%8) ile getirilmektedir. Gazın akış hızı.5 kmol/s ise gerekli gücü belirleyiniz kg/s kütlesel akış hızı ile bir pompadan su geçmektedir. Suyun pompaya giriş sıcaklığı ve basıncı sırası ile 5 o C ve 00 kpa dır. Pompadan çıkış basıncı 000 kpa ise verimi %75 olan bu pompanın işletilebilmesi için gerekli gücü belirleyiniz. Pompa çıkışında suyun sıcaklığını hesaplayınız. 6. n molar akış hızındaki hava T, P den P ye verimi η olan bir kompresörde getirilmektedir. Gerekli olan gücü ve çıkış akımının sıcaklığını belirleyiniz. a) T =5 o C, P =0.33 kpa, n=00 mol/s, P =375 kpa, η=0.75 b) T =80 o C, P =375 kpa, n=00 mol/s, P =000 kpa, η=0.70 c) T =30 o C, P =00 kpa, n=50 mol/s, P =500 kpa, η=0.80 d) T =00 o C, P =500 kpa, n=50 mol/s, P =300 kpa, η=0.75

9 PROBLEM SETİ-7 Güç Çevrimleri. Aşağıda şekli verilen temel buhar üretimi çevriminden faydalanarak, türbine adyabatik olarak 6800 kpa basınçta 550 o C sıcaklıkta buhar girmektedir. Yanma sonrası oluşan gazlar yoğunlaştırıcıya 50 o C de 0,96 buhar kalitesi ile girmektedir. Yoğunlaştırıcıdan çıkan doygun suyu kazana gönderilmektedir. Pompa işini, kinetik ve potansiyel enerji değişimlerini ihmal ederek, çevrimin ısıl verimliliğini ve türbinin verimini belirleyiniz. Q H Kazan W S,pompa Türbin W s,türbin 4 yoğuşturucu 3. Su ile çalışan bir Carnot makinesındaki suyun akış hızı kg/s dir, T H = 475 K ve T C = 300 K ise, a.,,3 ve 4 durumdaki basınçları, b. 3 ve 4 durumdaki x buhar kesrini, c. eklenen ısının hızını, d. geri dönen ısının hızını, e. çevirimin ısıl verimliliğini, η, belirleyiniz. T T H T C 4 3 S 3. Buhar üreten bir fabrikada aşağıda verilen çalışma şartlarında işlemler yapılmaktadır. Bu durumda aşağıdaki çalışma şartları için kazandaki ve yoğunlaştırıcıdaki buharın hızını ve ısı transfer hızını belirleyiniz, ayrıca fabrikanın ısıl verimliliğini hesaplayınız. a. P = P = kpa, T = 600 o C; P 3 = P 4 = 0 kpa; η türbin = 0,80; η pompa = 0,75; güç akışı = kw, b. P = P = 7000 kpa, T = 550 o C; P 3 = P 4 = 0 kpa; η türbin = 0,75; η pompa = 0,75; güç akışı = kw, 4. Buhar üreten bir fabrikada buhar iki adyabatik türbin serisinden geçmektedir. Buhar ilk türbine 650 o C ve 7000 kpa ile girmekte ve ikinci türbinden 0 kpa ile çıkmaktadır. Sistem her iki türbin için eşit güç üretimini baz alarak tasarlanmıştır ve türbin verimleri 0,78 dir. Her iki türbin için aradaki buharın sıcaklık ve basıncını belirleyiniz, ayrıca her iki türbin için buharın girişten çıkışa kadar izentropik olarak genişlediğini düşünerek toplam verimi hesaplayınız. 5. Rejeneratif olarak buhar üreten bir çevrimde ısıtıcıya sadece su beslenmektedir. Buhar türbine 4500 kpa ve 500 o C sıcaklık ile girmekte, 0 kpa ile çıkmaktadır. Isıtıcıya beslenen buhar türbinden 350 kpa ile ayrılmakta ve yoğunlaştırıcının sıcaklığı besleme suyunun yoğunlaşma sıcaklığını 350 kpa basıncda 6 o C arttırmaktadır. Türbin ve pompanın verimi 0,78 ise, çevrimin ısıl verimliliği nedir? Türbine giren buharın ne kadarlık bir ksımı ısıtıcıya beslenen sudan ayrılmaktadır.

10 PROBLEM SETİ-8 Soğutma ve Sıvılaştırma. Evde kullanılan bir soğutucu -0 o C de çalışmaktadır. Mutfak sıcaklığı 0 o C dir. Eğer günlük kj lük ısı kaybı oluyor ve elektrik maliyeti 0,08 $/kwsaat ise, soğutucunun yıllık çalışma maliyeti nedir? COP değeri, Carnot un COP değerinin % 60 ına eşit alabilirsiniz.. Bir soğutma sisteminin 4 kj/s iık soğutma hızı ile çalışabilmesi için,5 kw lık güç gerekmektedir. a. Sistemin COP değeri nedir? b. Yoğunlaştırıcıdan ne kadarlık bir ısı dışarıya verilmektedir? c. Eğer dışarıya ısı 40 o C de veriliyorsa, sistemin çalışabileceği en düşük sıcaklık nedir? 3. Aşağıdaki şekilde görülen buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde soğutucu olarak su kullanılmaktadır. Buharlaşma sıcaklığı t = 4 o C, yoğunlaşma sıcaklığı t = 34 o C, η (kompresör) = 0,76 ve soğutma hızı = 00 kj/s dir. Soğutucunun çevrimde akışkanın hızını, yoğunlaştırıcının ısı transfer hızını, gerekli gücü, çevrimin COP değerini, aynı sıcaklık aralığında çalışan Carnot soğutucusunun COP değerini belirleyiniz. 4 3 yoğunlaştarıcı Kısma vanası kompresör buharlaştırıcı S 4. Yukarıdaki şekilde verilen buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde soğutucu sıvı olarak tetrafloroetan kullanılmaktadır. Buharlaşma sıcaklığı 0 o F iken 60, 80 ve 00 o F yoğunlaştırma sıcaklıklarında çalışıldığında yoğunlaştıma sıcaklıklarının COP değerine etkisini, a. Buharın izentropik sıkıştırıldığını kabul ederek, b. Kompresör verimini % 75 alarak, hesaplayınız. 5. İki çevrimli bir soğutma sistemi T C = 0 K ve T H = 305 K sıcaklık aralığında çalışmaktadır. Çevrimdeki diğer sıcaklıklar T C = 55 K ve T H = 60 K dir. Her bir çevrimdeki COP değeri carnot soğutma çevrimindeki COP değerinin % 65 i olarak alınabilir. İki çevrimli soğutma sistemi için COP değerini hesaplayınız ve T C ve T H sıcaklık aralıklarında çalışan Carnot soğutucusundan elde edilen değer ile karşılaştırınız.

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (22/05/2017) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (22/05/2017) Adı ve Soyadı: No: İmza: HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (/05/07) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar:.. 3. 4. 5. Sınav sonucu. Süre: 00 dak. Not: Verilmediği düşünülen değerler için

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri Veriliş Tarihi: 18/11/2018 1) Durdurucular bulunan bir piston silindir düzeneğinde başlanğıçta

Detaylı

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar 9-16. Kapalı bir sistemde gerçekleşen ideal hava çevirimi aşağıda belirtilen dört hal değişiminden oluşmaktadır. Oda

Detaylı

SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1

SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1 SOĞUTMA MAKİNALARI VE ISI POMPALARI Soğutma makinesinin amacı soğutulan ortamdan ısı çekmektir (Q L ); Isı pompasının amacı ılık ortama ısı vermektir (Q H ) Düşük sıcaklıktaki ortamdan

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 13.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

ENTROPİ. Clasius eşitsizliği. Entropinin Tanımı

ENTROPİ. Clasius eşitsizliği. Entropinin Tanımı Bölüm 7 ENTROPİ ENTROPİ Clasius eşitsizliği Entropinin Tanımı Sistem Clausius eşitsizliğinin geliştirilmesinde hesaba katılır. Clausius eşitsizliğindeki eşit olma durumu tümden veya içten tersinir çevrimler

Detaylı

TERMODİNAMİK II BUHARLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Dr. Nezaket PARLAK. Sakarya Üniversitesi Makine Müh. Böl. D Esentepe Kampüsü Serdivan-SAKARYA

TERMODİNAMİK II BUHARLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Dr. Nezaket PARLAK. Sakarya Üniversitesi Makine Müh. Böl. D Esentepe Kampüsü Serdivan-SAKARYA TERMODİNAMİK II BUHARLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ Dr. Nezaket PARLAK Sakarya Üniversitesi Makine Müh. Böl. D-6 605 Esentepe Kampüsü 54180 Serdivan-SAKARYA BUHARLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ Güç elde etmek amacıyla : iş akışkanı

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

ME-207 TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI. KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Remzi ŞAHİN Arş. Gör. Sadık ATA

ME-207 TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI. KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Remzi ŞAHİN Arş. Gör. Sadık ATA ME-207 TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI Bölümü EKİM 2015 İÇİNDEKİLER BİRİM ANALİZİ 2 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 3 TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI KAPALI SİSTEMLER 5 TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI AÇIK SİSTEMLER

Detaylı

TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1

TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 ÖRNEK PROBLEM (KİNETİK ENERJİ) RÜZER şirketi 40 kw güce sahip bir rüzgar çiftliği kurmayı planlamıştır. Tasarlanan rüzgar türbinine gelecek rüzgarın debisi 000 kg/s dir.

Detaylı

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ http://public.cumhuriyet.edu.tr/alipinarbasi/ 1 Prof. Dr. Ali PINARBAŞI Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak

Detaylı

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (15/06/2015) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (15/06/2015) Adı ve Soyadı: No: İmza: HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü ermodinamik II Final Sınavı (5/06/05) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar:... 4. 5.6 Sınav sonucu. Süre: 90 dak. Not: erilmediği düşünülen değerler için

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi 1 Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 2 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. Sorular eşit puanlıdır. SORU 1. Bir teknik sisteme 120 MJ enerji verilerek 80000

Detaylı

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim 5. ENTROPİ Entropi, moleküler düzensizlik olarak görülebilir. Entropi terimi genellikle hem toplam entropi hemde özgül entropi şeklinde tanımlanabilir. Bir sistem daha düzensiz bir hal aldıkça, moleküllerin

Detaylı

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II.

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. 007 008 YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. Yasa Arş. Gör. Mehmet Akif EZAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 05/08/08 roblem 4.40 roblem 4.40 q 6 kj/k Hava Soru: Hava sürekli akışlı bir

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

TEKNİK FİZİK/TERMODİNAMİK-ÖRNEK PROBLEMLER 1

TEKNİK FİZİK/TERMODİNAMİK-ÖRNEK PROBLEMLER 1 TEKNİK FİZİK/TERMODİNAMİK-ÖRNEK PROBLEMLER 1 1. TERMODİNAMİK ENERJİ Örnek Problem 1.1: Isıl kapasite/özgül ısı Yalıtımlı kapalı bir kapta bulunan 2.00 kg hava 10 0 C sıcaklıktan 22 0 C sıcaklığa kadar

Detaylı

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza: HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü 050304-0506304-Termodinamik I Bütünleme Sınavı (0/0/0) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan uanlar:..3.4.5.6.. Sınav sonucu. Süre: 90 dak. Not: erilmediği düşünülen

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ISI Maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlı olarak sıcaklığını birim oranda değiştirmek için gerekli olan veri miktarına

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ

BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ 1 CARNOT BUHAR ÇEVRİMİ Belirli iki sıcaklık sınırı arasında çalışan en yüksek verimli çevrim Carnot çevrimidir buharlı güç santralleri için ideal bir çevrim değildir.

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. a) 554 m 4 day. kg cm 4 min. g (38472.2 cm4 min. g ) b) 5.37x10 3 kj min hp (120 hp) c) 760 miles h

Detaylı

ENERJİ DENKLİKLERİ 1

ENERJİ DENKLİKLERİ 1 ENERJİ DENKLİKLERİ 1 Enerji ilk kez Newton tarafından ortaya konmuştur. Newton, kinetik ve potansiyel enerjileri tanımlamıştır. 2 Enerji; Potansiyel, Kinetik, Kimyasal, Mekaniki, Elektrik enerjisi gibi

Detaylı

OREN1066 TEKNİK FİZİK / TERMODİNAMİK ÖRNEK PROBLEMLER

OREN1066 TEKNİK FİZİK / TERMODİNAMİK ÖRNEK PROBLEMLER 1 1. TERMODİNAMİK Örnek Problem 1.1: Isıl kapasite Yalıtımlı kapalı bir kapta bulunan 2.00 kg hava 10 0 C sıcaklıktan 22 0 C sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. Isıtmada harcanan enerji 5.76 kcal kadardır.

Detaylı

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz.

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz. HR. Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 0502304-0506304Termodinamik I Ara Sınavı (07/12/2011). Süre: 90 dak. Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar: 1.2.3.4.5.6.. Sınav sonucu. Gözetmenlere

Detaylı

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri)

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) 4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) Rankine Çevrimi Basit güç ünitelerinin ideal veya teorik çevrimi, Şekil-1 de görülen Rankine çevrimi ile tanımlanır. Çevrim, uygun bir şekilde bağlantılanmış dört cihazdan

Detaylı

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasası ışığında, mühendislik düzeneklerinin verimlerini veya etkinliklerini incelemek. Belirli bir çevrede verilen bir halde

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasası ışığında, mühendislik düzeneklerinin verimlerini veya etkinliklerini incelemek. Belirli bir çevrede verilen bir halde

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP

Bölüm 7 ENTROPİ. Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP Bölüm 7 ENTROPİ Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin

Detaylı

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR FİZİKSEL KİMYA I ARA SINAVI 31.07.2015 NO : AD SOYAD : İMZA SORU NO 1 2 3 4 Toplam PUAN 01. Kazdağlarının en yüksek tepesi olan Karataş tepesinin yüksekliği 1174 metredir. a. Deniz seviyesindeki oksijenin

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

Adı- Soyadı: 01.12.2015 Fakülte No :

Adı- Soyadı: 01.12.2015 Fakülte No : Adı- Soyadı: 01.12.2015 Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Ara Sınavı Soru ve Çözümleri Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 8 AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 2 2.1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Sıvı içindeki bir noktaya bütün yönlerden benzer basınç uygulanır. Şekil 2.1 deki gibi bir sıvı parçacığını göz önüne alın. Anlaşıldığı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. SORU. Tersinir ve tersinmez işlemi tanımlayınız. Gerçek işlemler nasıl işlemdir?

Detaylı

3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI. 3.1. Kapalı Sistemler

3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI. 3.1. Kapalı Sistemler 3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI 3.1. Kapalı Sistemler Termodinamiğin birinci yasasına (Enerjinin korunumu) göre, sistem ile çevresinin etkileşimi sırasında, sistem tarafından kazanılan enerji çevresi

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI ME412 - Soğutma Teknolojisi Bahar, 2017 Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Amaçlar Termodinamiğin

Detaylı

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II. Isı Pompası Deneyi. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II. Isı Pompası Deneyi. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 Isı Pompası Deneyi Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1.Amaç Isı pompasının çalışma prensibinin deney üzerinde gösterilmesi ve ısı pompası kullanılarak performans katsayılarının

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

EDUCATIONAL MATERIALS

EDUCATIONAL MATERIALS PROBLEM SET 1. (2.1) Mükemmel karıştırılmış, sabit hacimli tank, aynı sıvıyı içeren iki giriş akımına sahiptir. Her akımın sıcaklığı ve akış hızı zamanla değişebilir. a) Geçiş işlemini ifade eden dinamik

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI İKİNCİ YASANIN ESAS KULLANIMI 1. İkinci yasa hal değişimlerinin yönünü açıklayabilir. 2. İkinci yasa aynı zamanda enerjinin niceliği kadar niteliğinin de olduğunu öne

Detaylı

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Bir odanın elektrik direncinden geçen akımla ısıtılması gözönüne alınsın. Birinci yasaya göre direnç tellerine sağlanan elektrik enerjisi, odaya ısı olarak geçen elektrik

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP 1 Bu bölümde elde etmek istediklerimiz; Termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapmak. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını birlikte sağlayan

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-2

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-2 ISI TEKNİĞİ LAORATUARI-2 Deney Sorumlusu ve Uyg Öğr El Prof Dr Cengiz YILDIZ Prof Dr Yaşar İÇER Prof Dr Ebru AKPINAR Yrd Doç Dr Gülşah ÇAKMAK Arş Gör Sinan KAPAN KLĐMA LAORATUVAR ÜNĐTESĐ Deneyin Amacı:

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TE-605 SERİ PARALEL HAVA KOMPRESÖR EĞİTİM SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TE-605 SERİ PARALEL HAVA KOMPRESÖR EĞİTİM SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TE-65 SERİ PARALEL HAVA KOMPRESÖR EĞİTİM SETİ HAZIRLAYAN: EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-1

Detaylı

Bölüm 10 BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Bölüm 10: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri

Bölüm 10 BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Bölüm 10: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri Bölüm 10 BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ 1 Bölüm 10: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri Amaçlar İş akışkanının çevrimde dönüşümlü olarak buharlaştırıldığı ve yoğuşturulduğu buharlı güç çevrimlerini

Detaylı

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir ÖRNEK Bir soğutma makinesinde, soğutucu akışkan 12, kompresöre 0.14 MPa basınç, -20 C sıcaklıkta kızgın buhar olarak girmekte ve 0.8 MPa basınç, 50 C sıcaklığa sıkıştırılmaktadır. Soğutucu akışkan yoğuşturucudan

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. ) 554 ) 5.37x10.. h ) 760 h ) 921 ) 800, ) 25 ) 23.. ) 0.981.. ) 8.314... ) 0.052..h 2. Bir atık su

Detaylı

Buna göre bir işlemde transfer edilen q ısısı, sistemde A dan B ye giderken yapılan adyabatik iş ile nonadyabatik bir iş arasındaki farka eşittir.

Buna göre bir işlemde transfer edilen q ısısı, sistemde A dan B ye giderken yapılan adyabatik iş ile nonadyabatik bir iş arasındaki farka eşittir. 1 1. TANIMLAR (Ref. e_makaleleri) Enerji, Isı, İş: Enerji: Enerji, iş yapabilme kapasitesidir; çeşitli şekillerde bulunabilir ve bir tipten diğer bir şekle dönüşebilir. Örneğin, yakıt kimyasal enerjiye

Detaylı

Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri

Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi 1 GÜÇ ÇEVRİMLERİNİN ÇÖZÜMLEMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Güç üreten makinelerin büyük çoğunluğu bir termodinamik çevrime göre çalışır. Ideal Çevrim: Gerçek

Detaylı

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Hareketli bir pistonla bağlantılı bir silindirik kap içindeki gazı inceleyelim (Şekil e bakınız). Denge halinde iken, hacmi V olan gaz, silindir çeperlerine

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapmak.. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını birlikte sağlayan geçerli hal değişimlerini belirlemek. Isıl enerji

Detaylı

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 1 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan hareketli sınır işi veya PdV işi olmak üzere değişik iş biçimlerinin

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

Not: Termodinamik tablolar açıktır Tam sonuçlar değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Not: Termodinamik tablolar açıktır Tam sonuçlar değerlendirmede dikkate alınacaktır. Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik II. Vize Sınav soruları 9.5.6 Öğrencinin, Adı Soyadı - a- Gerçek buhar çevrimlerinin, ideal buhar çevrimleriyle olan farkları nelerdir? b- Basit ideal bir Rankin

Detaylı

Sıcaklık: Newton un ikinci hareket yasasına göre; Hareket eden bir cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesi ve hızına bağlıdır.

Sıcaklık: Newton un ikinci hareket yasasına göre; Hareket eden bir cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesi ve hızına bağlıdır. Sıcaklık: Newton un ikinci hareket yasasına göre; Hareket eden bir cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesi ve hızına bağlıdır. Mademki bir maddedeki atom ve moleküller hareket etmektedirler, o halde harekete

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapmak.. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını birlikte sağlayan geçerli hal değişimlerini belirlemek. Isıl enerji

Detaylı

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Bir odanın elektrik direncinden geçen akımla ısıtılması gözönüne alınsın. Birinci yasaya göre direnç tellerine sağlanan elektrik enerjisi, odaya ısı olarak geçen elektrik

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ TERMODİNAMİK PROBLEMLERİ

ÇÖZÜMLÜ TERMODİNAMİK PROBLEMLERİ Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Q W m h ÇÖZÜMLÜ TERMODİNAMİK PROBLEMLERİ Prof.Dr. Hüsamettin BULUT Şanlıurfa, 2017 Önsöz Enerjinin bilimi olan Termodinamik, lisans

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ http://public.cumhuriyet.edu.tr/alipinarbasi/ 1 Prof. Dr. Ali PINARBAŞI Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No:

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No: Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 05.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

SINAV SÜRESİ 90 DAKİKADIR. BAŞARILAR

SINAV SÜRESİ 90 DAKİKADIR. BAŞARILAR FİZİKSEL KİMYA I FİAL SIAVI 0.0.0 : AD SYAD : İMZA SRU 5 Toplam PUA 0. Zn(k) + C(g) ----> Zn(g) + C (g) reaksiyonu için standart reaksiyon entalpisinin sıcaklığa bağımlılığı olduğuna göre reaksiyon için;

Detaylı

OREN3005 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER

OREN3005 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER ÖRNEK PROBLEMLER Boru çapı hesabı: Q: Debi litre/dak. A: Boru kesit alanı cm2 V: Ortalama akış hızı m/sn d: Boru iç çapı Örnek Problem: Pompa debisi 3 lt/sn olan bir hidrolik sistemde akışkan hızı ortalama

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ TERMODİNAMİK PROBLEMLERİ

ÇÖZÜMLÜ TERMODİNAMİK PROBLEMLERİ Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Q W = m h ÇÖZÜMLÜ TERMODİNAMİK PROBLEMLERİ Prof.Dr. Hüsamettin BULUT Şanlıurfa, 2019 Önsöz Enerjinin bilimi olan Termodinamik, lisans

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Proses Tekniği 3.HAFTA 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Sürekli Akışlı Açık Sistemlerde Enerji Korunumu de = d dt Sistem dt eρdv + eρ V b n A Bu denklemde e = u + m + gz Q net,g + W net,g = d dt eρdv

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER 18.11.2014. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER 18.11.2014. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : 18.11.2014 Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Ara Sınavı Soru ve Çözümleri 18.11.2014 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4

Detaylı

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ Rıdvan YAKUT Termal ve Enerji Mühendisliği Bu bölümde, içten yanmalı motorlar, uçak itki sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı